KEMAHIRAN ASAS BIMBINGAN

€ Kemahiran memberi perhatian € Kemahiran menyoal € Kemahiran memahami € Kemahiran berempati € Kemahiran refleksi .

€ Kedudukan € Bertenang € Kedudukan klien pembimbing € Ekspresi muka € Tentangan mata € Soalan terbuka € Dorongan minimum untuk bercakap .

€ Mendengar secara aktif € Dapat membekalkan maklumat untuk perbincangan dan tindakan lanjut € Memberi kesan terapeutik .

soalan tertutup .soalan terbuka .€ Banyak maklumat dapat diperoleh € 2 jenis soalan: .

€ Berusaha memahami masalah klien/pelajar € Memandu pelajar agar gambaran jelas tentang masalah yang dihadapinya diperoleh .

Cuba memahami serta merasai apa yang dirasai oleh klien € 2 aspek: kognitif dan afektif € Kepentingan empati: .memberi sokongan .membina hubungan dengan klien .menggalakkan tindakan klien € .meningkatkan tumpuan .melambatkan pembimbing .merangsang penerokaan diri .menyemak pemahaman dengan klien .melancarkan komunikasi .

refleksi perasaan € Untuk .menyemak pemahaman pembimbing dengan klien € 2 jenis refleksi: .refleksi idea .

€ Banyak maklumat yang tersurat dan tersirat diperoleh jika pembimbing bersemuka dengan klien .

€ Kemahiran interpretasi € Pendedahan kendiri € Parafrasa € Memberi nasihat € Konfrontasi € Kesenyapan € Kemahiran immediacy € Rumusan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful