KEMAHIRAN ASAS BIMBINGAN

€ Kemahiran memberi perhatian € Kemahiran menyoal € Kemahiran memahami € Kemahiran berempati € Kemahiran refleksi .

€ Kedudukan € Bertenang € Kedudukan klien pembimbing € Ekspresi muka € Tentangan mata € Soalan terbuka € Dorongan minimum untuk bercakap .

€ Mendengar secara aktif € Dapat membekalkan maklumat untuk perbincangan dan tindakan lanjut € Memberi kesan terapeutik .

€ Banyak maklumat dapat diperoleh € 2 jenis soalan: .soalan tertutup .soalan terbuka .

€ Berusaha memahami masalah klien/pelajar € Memandu pelajar agar gambaran jelas tentang masalah yang dihadapinya diperoleh .

membina hubungan dengan klien .menyemak pemahaman dengan klien .melambatkan pembimbing .melancarkan komunikasi .merangsang penerokaan diri .menggalakkan tindakan klien € .memberi sokongan .meningkatkan tumpuan .Cuba memahami serta merasai apa yang dirasai oleh klien € 2 aspek: kognitif dan afektif € Kepentingan empati: .

refleksi idea .refleksi perasaan € Untuk .menyemak pemahaman pembimbing dengan klien € 2 jenis refleksi: .

€ Banyak maklumat yang tersurat dan tersirat diperoleh jika pembimbing bersemuka dengan klien .

€ Kemahiran interpretasi € Pendedahan kendiri € Parafrasa € Memberi nasihat € Konfrontasi € Kesenyapan € Kemahiran immediacy € Rumusan .