Pendaftaran Ringkas

:
Sila masukkan butiran anda untuk diproses oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana
Menteri.
ama Ketua Ìsi Rumah (KÌR)
o. KP Baru/o. KP Lama/o. Passport/o. Surat Beranak KÌR
Jumlah Pendapatan Tahunan (isi rumah)(RM)
Bil. Ìsi Rumah
Alamat Lengkap
Poskod
egeri
Daerah Pentadbiran
Mukim
Telefon Yang Boleh Dihubungi

ama Pelapor
Alamat Pelapor
o. Telefon Pelapor

Pengakuan

Segala butiran di dalam borang ini adalah benar dan diberikan secara sukarela. Saya bersetuju untuk
membenarkan segala butir-butir yang terkandung di dalam borang ini digunakan bagi apa sahaja tujuan
rasmi kerajaan.

Makluman
Sebarang penyaluran bantuan kepada pemohon hanya tertakluk kepada status pemohon (1ika Layak)
berdasarkan kepada maklumat hasil verifikasi (Bancian).

4 !.2.

4 !.885479.

33.9.305.:2.340:-:3                 .9:8502443 .# :2.3503. .-03..3   . #  8#:2.502443. $.380.8:.89.9::.-07809:::39: 202-03..3 :2 %00143.:2.305.!0.547 4 %00143!0.907.9079.2.3/-07.39:...3.3..:7.5...3 87:2.3-.2.3/:3//.8207.2.3  $0.3 7.9.8.!03/.7.. -07/.380.!039.3 $0-.3%.547 ..7.-:97..071..-:97 -:97..7.7.2-47.3907.903.8 .2-47.3...8./.5.:3.3  ..:.5 !484/ 007 .././.3//.547  !03.9!0.2.:05.07./.8.7/.70.3-.33/:3./-7.4 $:7.