SEJARAH TINGKATAN EMPAT

BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH
OLEH: PN. ZAINAB BT ABDUL RAHIM SMK SERI SEPANG

1. PERUBAHAN MASYARAKAT DAN BUDAYA EROPAH - Zaman Gelap - Zaman Renaissance - Zaman Reformation 2. PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN - Penemuan Jalan Laut dan Dunia Baru 3. REVOLUSI PERTANIAN DAN PERINDUSTRIAN - Perkembangan Bidang Pertanian - Perkembangan Bidang Perindustrian - Kesan Revolusi Pertanian dan Perindustrian 4. IMPERIALISME BARAT - Faktor yang mendorong kedatangan kuasa-kuasa Barat ke Asia Tenggara - Kesan-kesan Imperialisme Barat Terhadap Asia Tenggara

PERUBAHAN MASYARAKAT DAN BUDAYA EROPAH Tiga Peringkat Zaman Pertengahan

Zaman Awal (476-1050M)

Peringkat Kemuncak (1050-1300M)

Peringkat Akhir (1300-1450M)

Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, Perdagangan, pentadbiran dan kehidupan Perbandaran.

Pusat pemerintahan yang lemah -kemusnahan kuasa pentadbiranpusat
-kemunculan golongan baron -petani kena bayar cukai tinggi

Kegiatan ekonomi yang Terhad
-kegiatan perdagangan tidak meluas -tumpuan kepada sektor pertanian -sistem tukaran barang

CIRI-CIRI ZAMAN GELAP Sifat gereja yang mengongkong
-gereja khatolik amat berkuasa dan memiliki hartanah yang banyak -pentingkan akhirat

Kelembapan perkembangan Ilmu pengetahuan

ZAMAN RENAISSANCE (1350-1600)

MAKSUD IDEA

Kelahiran semula Francesco Petrarch (Bapa Humanisme) -Niccolo Machiavelli -Giovanni Bocaccio

KESAN ZAMAN RENAISSANCE

POLITIK
‡ Kemunculan monarki baru ‡ Kewujudan kerajaan Pusat ‡Kesatuan kebangsaan

EKONOMI
‡ Ekonomi sara diri kian pupus ‡ Sistem perdagangan tempatan dan antara bangsa berkembang dan meluas ‡ timbulnya kegiatan penjelajahan dan penerokaan ‡Kemajuan bidang matematik, geografi

SOSIAL
‡ kemajuan bidang muzik, lukisan dan ukiran ‡ melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri ‡ menekankan pemikiran logik, saintifik, falsafah dan metafizik ‡ melahirkan manusia renaissance

Zaman Reformation abad ke-15

MAKSUD

‡ Melaksanakan perubahan @ pembaharuan terhadap sesuatu bagi menghasilkan sesuatu yang lebih baik @ sesuatu yang baru ‡ berkaitan dengan agama kristian ‡ Martin Luther ‡ John Calvin ‡ Huldreich Zwingli

TOKOH

Penyelewengan pihak gereja

Pengenalan mesin cetak Faktor Kemunculan Reformation

Penentangan golongan Pertengahan dan pedagang

Kemunculan golongan humanisme

Kemunculan golongan monarki baru

KESAN GERAKAN REFORMATION

‡Perpecahan agama kristian, katolik dan protentan ‡Perang keagamaan di Perancis ‡Perang 30 tahun ‡ pembinaan sekolah untuk menyebarkan agama katolik dan protestan

‡ Perpecahan agama kristian juga membawa kepada perlumbaan menyebarkan agama masingmasing ‡ Wujud toleransi dan persefahaman antara penganut pelbagai mazhab kristian ‡ Penolakan peranan gereja dalam pemerintahan dan politik (wujud sekularisme)

‡ Perpecahan kesatuan keagamaan kristian di Eropah telah membawa kepada kebebasan beragama ‡Tertubuhnya persatuan jesuit untuk menyebarkan agama kristian

SEBAB-SEBAB PENJELAJAHAN Desakan ekonomi Semangat keagamaan Semangat kebangsaan bangsa

‡Ingin mendapatkan barangan dari Timur ‡Mendapat galakan Raja Sepanyol dan Raja Portugal ‡Kedua-dua kuasa bersaing ‡Perjanjian Tordesillas ditandatangani ‡Perdagangan rempah ratus dan sutera mendatangkan keuntungan besar

‡Sepanyol dan Portugal dua buah negara katolik yang mempunyai pengaruh gereja yang kuat. ‡Menekankan usaha menyebarkan agama kristian

‡Mendorong orang Eropah menjelajah dunia ‡Penjelajahan dirumuskan dengan kata-kata Gold, Glory and Gospel.

POLITIK
‡Pusat perdagangan dikuasai Eropah ‡Banyak penguasa tempatan membuat perjanjian dgn kuasa Eropah ‡Wakil kuasa Eropah (SHTB),(SHTI),(SHBB)

SOSIAL
Masyarakat setempat terpengaruh dengan Gaya hidup Eropah ‡Ramai penganut agama kristian ‡Wujud masyarakat baru hasil kahwin campur

EKONOMI
‡Penguasa tempatan membuat perjanjian dengan kuasa Eropah ‡Daerah di luar Eropah menjadi pembekal keperluan masyarakat Eropah ‡Jalan perdagangan dikuasai oleh Portugal

MAKSUD : Revolusi merupakan suatu perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh. Hal ini berlaku dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Revolusi Pertanian
‡ Sebelum berlaku Revolusi Pertanian, pengeluaran pertanian dilakukan secara kecil-kecilan. ‡ Semasa Revolusi Pertanian, pengeluaran makanan dilakukan secara besar-besaran. ‡ Faktor-faktor munculnya Revolusi Pertanian adalah : i. Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. ii. Terdapat penggunaan kaedah atau teknik saintifik seperti penggunaan peralatan baru dan baja. iii. Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan berkesan.

Sistem Pemilikan Tanah Awam ‡Tanah orang perseorangan ‡Rakyat biasa diizinkan bercucuk tanam, memelihara ternakan, memburu binatang dan memancing. ‡Semasa Revolusi Pertanian, tanah awam telah dipagari ‡Akta Pemagaran Tanah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 1761 ‡Kawasan pertanian ini dipanggil ladang.

Sistem Pemilikan Tanah Persendirian : ‡Dipunyai oleh golongan kaya

‡Penanaman secara bergilir ± tanah digunakan berterusan sepanjang tahun dengan menanam jenis tanaman yang berbeza mengikut musim. Tanaman dapat tumbuh dengan subur dan tidak ada tanah yang dibiarkan kosong. ‡Tanaman baru diperkenalkan seperti turnip dan ubi kentang. ‡Peralatan dicipta oleh Jethro Tull untuk kegunaan menggali dan menugal. Banyak lubang digali, penugalan serta penanaman biji benih dilakukan dengan lebih pantas.

Faktor-faktor perkembangan: ‡ Revolusi Pertanian telah menyediakan pelaburan modal, bahan makanan untuk menampung permintaan makanan di Britian. ‡ Rekaan dalam bidang sains dan teknologi ‡ Semangat dan kegiatan keusahawanan - James Watt dan Boulton.

Spining Jenny, mesin Pemintal benang,ciptaan John Hargreaves, 1770

Water Frame, alat pemintal benang, Ciptaan Richard Arkwright,1769, Menggunakan kuasa wap.

Enjin berkuasa wap rekaan Newcomen ,1712. Berfungsi mengepam dan Mengeringkan air dalam Lombong arang batu.

Enjin berkuasa wap rekaan James Watt. Membantu sistem pengangkutan Keretapi dan kapal laut.

Hasil pertanian dikomersialkan Lebihan produk pertanian dieksport. Menyediakan makanan yang cukup dan tenaga buruh yang banyak. Para peladang menjadi Pedagang antarabangsa.

Peningkatan perdagangan antarabangsa Keuntungan dapat dimaksimumkan Britain mengeksport modal ke seberang laut untuk kegiatan Ekonomi.

Kemajuan bidang pengangkutan. Jalan raya dan kereta api dibina. Kapal berkuasa wap digunakan untuk mengeksport barang.

Kemunculan kilang dan sistem perkilangan. Wujudnya buruh ladang untuk tuan tanah, buruh kilang untuk mengendalikan mesin. Peringkat permulaan, kilang terbanyak ialah kilang tekstil.

Pergerakan Luddite
Gerakan pekerja di Britian (1810) yang membantah penggunaan kaedah pengeluaran baru di kilang. Mereka ingin mengekalkan kaedah tradisional

‡Akta Antipenggabungan diperkenalkan bagi melarang pekerja bermuafakat menentang majikan. ‡Pada tahun 1824, Akta Antipenggabungan dimansuhkan. ‡Akta kilang 1833 ±kanak-kanak berumur bawah 9 tahun dilarang bekerja,majikan mesti memastikan keselamatan pekerja terjamin. ‡Akta Lombong 1842 ± melarang kanak-kanak perempuan dan wanita bekerja dalam perusahaan arang batu. ‡Akta Sepuluh Jam 1847 ± menetapkan pekerja wanita dalam perusahaan tekstil tidak bekerja lebih daripada sepuluh jam sehari.

Dengan itu, majikan tidak boleh lagi bertindak sewenang-wenangnya demi memburu keuntungan semata-mata.

IMPERIALISME BARAT DI ASIA

Maksud : Penguasaan sesebuah negara yang lebih kuat terhadap negara lain yang lebih lemah. Penguasaan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik dan juga ekonomi.

Ciptaan kapal berkuasa wap dan jalan Kereta api Persaingan kuasa-kuasa Eropah untuk mendapatkan tanah jajahan

Untuk mendapatkan Bahan mentah

Faktor-faktor yang mendorong kedatangan kuasa Barat ke Asia

Tanggungjawab menyebarkan tamadun dan agama

Untuk mendapatkan pasaran bagi hasil pengeluaran industri

Mendapat status atau simbol sebagai Kuasa yang kuat

POLITIK
‡Perubahan sistem pemerintahan dan pentadbiran ‡Pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat dan pentadbir dari Barat ‡Perundangan peribumi diubahsuai menyerupai sistem Barat. ‡Inggeris campur tangan di Tanah Melayu, Burma, India dan China. ‡Kepulauan Melayu telah dipecah perintah ‡Peranchis (Indo China) ‡Amerika (Filipina)

SOSIAL
EKONOMI ‡ Ekonomi peribumi distrukturkan agar memberi manfaat kepada negara Barat ‡Tanah Melayu- getah dan bijih timah telah dikomersialkan untuk memenuhi keperluan industri Britian. ‡Sistem pendidikan Inggeris diperkenalkan ‡Mengimport buruh dari negara lain ‡Perubahan demografi dan komposisi etnik

LATIHAN
Apakah yang dimaksudkan dengan zaman gelap di Eropah? Nyatakan ciri-ciri penting Zaman Gelap yang berlaku di Eropah. Apakah maksud Renaissance? Nyatakan kesan Renaissance. Apakah maksud Reformation? Apakah idea-idea penting yang diperjuangkan oleh Martin Luther? Jelaskan kesan-kesan Zaman Reformation terhadap Eropah. Terangkan sebab-sebab utama berlakunya penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke Timur. 9. Apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan berlakunya Revolusi Perindustrian? 10. Apakah maksud imperialisme? 11. Bincangkan faktor-faktor yang mendorong kuasa Barat ke Asia Tenggara. 12. Nyatakan kesan imperialisme Barat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.