FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES

HBMT 3403: TEACHING MATHEMATICS IN FORM TWO SEMESTER: SEPTEMBER 2010 COURSE ASSIGNMENT (30%)

SITI ZUNNAINI BINTI SAID 781201015386 0197274500 sitiz78@yahoo.com TUTOR : MR ABU BAKAR B KASSIM

PUSAT PEMBELAJARAN IPG TUN HUSSIEN ONN, BATU PAHAT

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two

[Year]

ACKNOWLEGEMENT

Alhamdulillah, akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two. Banyak pengetahuan baru dan pengalaman yang diperoleh dalam menyiapkan tugasan ini. Ucapan ribuan terima kasih kepada tutor saya En Abu Bakar B Kassim kerana memberikan penerangan dan idea dalam menjalankan tugasan ini. Tidak lupa juga rakan-rakan seperjuangan yang turut sama-sama membantu memberikan pandangan dan idea. Seterusnya ucapan terima kasih kepada sepupu saya di kampung dan rakan-rakannya kerana sudi memberikan kerjasama kepada saya bagi menyiapkan tugasan ini.Akhir sekali semoga tugasan ini dapat memenuhi kehendak rubric. Sekian terima kasih.

SITI ZUNNAINI BT SAID 781201015386 SARJANA MUDA PENGAJARAN (PENDIDIKAN RENDAH) SEMESTER SEPTEMBER 2010

2

SITI ZUNNAINI SAID 781201015386

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two

[Year]

ISI KANDUNGAN

1.0 2.0

Pengenalan Persamaan Linear
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Persamaan Linear Dalam Satu Anu. Persamaan Linear Dalam Dua Anu Persamaan Linear Serentak Dalam Dua Anu Kaedah Penyelesaian Linear Serentak dalam Dua Anu Soalan Tugasan

3.0

Prisma 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Makna Prisma Jenis-jenis Prisma Keratan Rentas Prisma Ciri-ciri Prisma Mengira Isipadu Prisma Soalan Tugasan

4.0

Pendapat Pelajar 4.1 Rumusan Dapatan Pelajar

5.0

Refleksi

REFFERENCES APENDIXES

3

SITI ZUNNAINI SAID 781201015386

Sebelum soalan diberikan kepada mereka penerangan dan tunjuk cara diberikan kepada kumpulan ini dengan beberapa contoh. memberikan dua soalan tentang tajuk persamaan linear dan mengira isipadu prisma kepada lima orang pelajar tingkatan 2 dalam satu kumpulan. Contohnya 3x + 1 = x -3 maka x ± 3= 3x + 1. iaitu a dan kuasanya ialah satu manakala 10xy bukan sebutan linear kerana sebutan ini mempunyai dua anu iaitu x dan y. jenis-jenis prisma dan kaedah mengira isipadu pepejal bagi prisma. penerangan yang jelas akan diberikan tentang dua-dua kaedah dalam bab selanjutnya.0 PENGENALAN Di dalam tugasan ini akan membincangkan mengenai persamaan linear (Linear equations) yang melibatkan persamaan linear serentak melibatkan dua anu.1 Persamaan Linear Dalam Satu Anu. Namun begitu. Bahagian seterusnya. 4 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Contohnya 5a ialah sebutan linear kerana sebutan ini mempunyai satu anu. Dalam suatu persamaan linear ungkapan disebelah kiri boleh ditukar tempat ke ungkapan sebelah kanan. penjelasan lanjut akan diberikan didalam bahagian seterusnya bagaimana formula mengira isipadu prisma diperoleh. Dapatan daripada jawapan pelajar-pelajar ini akan dikupas di dalam bab yang selanjutnya. perbincangan mengenai prisma. Dalam mengira isipadu prisma juga pelajar sering melakukan kesilapan dalam pengiraan isipadu pepejal tersebut. refleksi yang saya dapati daripada hasilan saya peroleh dalam aktiviti yang dijalankan. Oleh itu. Kaedah penyelesaian yang akan dibincangkan di sini ialah kaedah penghapusan (elimination method) dan kaedah penggantian (substitution method). 2. Akhir sekali. Pesamaan Linear dalam satu anu ialah kesamaan yang melibatkan nombor dan sebutan linear dalam satu anu. Pelajar sering mengalami kekeliruan antara kedua-dua kaedah ini dan menganggap persamaan linear satu topik yang sukar dan tidak diminati.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 1. Bahagian seterusnya ialah. Kemudian kertas soalan diedarkan kepada mereka. Sebutan linear ialah sebutan yang mempunyai satu anu sahaja dengan kuasa anu itu ialah 1 dan biasanya kuasa 1 tidak ditulis.

SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 5 .1 Kaedah Penghapusan (Elimination method) Di dalam kaedah ini. beberapa perkara perlu diberi dilihat iaitu : a) Pekali bagi salah satu anu itu mesti sama b) Anu yang mempunyai pekali yang sama akan dihapuskan c) Tambah dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang berlainan.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 2. Contoh : Persamaan Serentak 3p + 2q = 10 P ± 3q = 1 ( anu-anu yang sama ) Bukan Persamaan Serentak 2x + y = 10 m-3n = 2 ( anu-anu yang tidak sama ) 2. Contoh p + 4q = 12 Sebutan Linear Nombor 2.2 Persamaan Linear Dalam Dua Anu Persamaan Linear dalam dua anu ialah suatu persamaan yang melibatkan nombor dan sebutan linear dalam dua anu.4 Kaedah Penyelesaian Linear Serentak dalam Dua Anu 2.3 Persamaan Linear Serentak Dalam Dua Anu Persamaan linear serentak dalam dua anu ialah dua persamaan linear dalam dua anu yang mempunyai penyelesaian yang sepunya dan mestilah melibatkan anu-anu yang sama.4. iaitu satu µ positif µ dan satu µnegatif¶ d) Tolak dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang sama.

tambahkan keduadua persamaan Tambahkan persamaan (1) + (2) 2x + x + 3y + (-3y) = 11 +1 3x = 12 x = 12/3 x=4 Langkah 3 Gantikan x = 4 dalam persamaan (1) atau persamaan (2) untuk mendapatkan nilai y.3y = (4) ± 3(1) = 4 ± 3 = 1 6 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Contoh 1 : 2x +3y = 11 x-3y=1 Langkah 1 2x +3y = 11««««(1) x-3y=1««««««(2) Langkah 2 Labelkan persamaan sebagai (1) dan (2) Tambahkan (1) dan (2) untuk menghapuskan y. 2x + 3y = 2(4) + 3(1) = 8 + 3 = 11 x . Jadi.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] e) Jika pekali bagi kedua-dua anu tidak sama. y = 1 dalam kedua-dua persamaan.8 y = 3/3 y=1 = Penyelesaian x = 4 . Di sini persamaan (1) digunakan: 2x + 3y = 11 Semak : 2(4) + 3y = 11 8 + 3y = 11 3y = 11. samakan pekali dengan lakukan pendaraban untuk samakan salah satu anu. Di dapati pekali bagi anu y adalah sama dan tanda pekali adalah berlainan. y = 1 Gantikan x = 4.

Jadi samakan pekali x dengan mendarab persamaan (2) dengan 2. y = -2 dalam persamaan (1) dan (2) 2x + y = 2(3) + (-2) = 6 ± 2 = 4 x-3 y = (3) -3(-2) = 3 + 6 = 9 x= 3 Penyelesaian x = 3.(1) x -3y = 9««««.(1) x = 6 /2 2x ± 6y = 18«««(3) Tolakkan (3) daripada (1) untuk menghapuskan x 2x ± 2x + y . 7 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .(2) Langkah 2 Langkah 4 persamaan (2) X 2 2(x) ± 3y(2) = 9 (2) 2x ± 6y = 18«««««(3) Langkah 3 2x + y = 4 «««.14 / 7 y = -2 Langkah 5 Semak Gantikan x=3.(-6y) = 4 ± 18 y + 6 y = .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Contoh 2 : 2x + y = 4 X -3y = 9 Langkah 1 2x + y = 4 «««.14 y = . Di dapati pekali kedua-dua anu tidak sama. y = -2 Gantikan y = -2 dalam persamaan (1) 2x + y = 4 2x + ( -2) = 4 2x -2 = 4 2x = 4 + 2 Labelkan persamaan sebagai (1) dan (2) Tambahkan (1) dan (2) untuk menghapuskan y.14 7y = .

y=3 8 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . gantikan y = 2x-1 secara terus dalam persamaan (1).HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 2.(1) y = 2x -1 «««(2) Langkah 1 Didapati dalam persamaan (2).2 Kaedah Penggantian (Substitution method ) a) Penggantian secara terus ( tanpa pengolahan) apabila salah satu daripada dua anu diberikan itu adalah perkara rumus. y adalah perkara rumus..(1) 3x + 4 ( 2x-1) = 18 3x + 8x ± 4 = 18 11x = 18 + 4 x = 22 / 11 x=2 Langkah 2 Gantikan x = 2 dalam persamaan (2) ( 3 ialah nilai y ) y = 2x-1 y = 2(2) -1 y = 4 -1 Gantikan x=2 dan y = 3 dalam persamaan (1) dan (2) 3x + 4y = 3(2) + 4(3) = 6 + 12 = 18 2x-1 = 2(2) -1 = 4 ± 1 = 3 Langkah 3 Semak Penyelesaian x=2. Masukkan persamaan (2) dalam persamaan (1) 3x + 4y = 18«««.4. Contoh 3: Selesaikan 3x + 4 y = 18««««.

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] y=3 b) Penggantian dengan pengolahan Contoh 4 Selesaikan 2x + 4 y = 10««««(1) x ± 2y = .7 x±6=-7 x = -7 + 6 x=-1 Penyelesaian 9 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .7 x = 2y ± 7 ( x ialah perkara rumus) Langkah 3 Gantikan x = 2y ± 7 dalam persamaan (1) 2x + 4 y = 10 x = -1 dan y = 3 2( 2y ± 7 ) + 4y = 10 4y ± 14 + 4 y = 10 4y + 4y = 10 + 14 8 y = 24 y = 24 / 8 y=3 Langkah 5 Semak Gantikan x = . adalah lebih mudah menjalankan pengolahan atas persamaan (2) kerana pekali x ialah 1.1 dan y = 3 dalam kedua-dua persamaan. 2x + 4y = 2 (-1) + 4(3) =-2 + 12 = 10 X ± 2y = (-1) ± 2 (3) = -1 -6 = -7 x ± 2y = .7««««(2) Langkah 1 Kenalpasti persamaan yang mana lebih mudah untuk diolah. Langkah 4 Langkah 2 Gantikan y = 3 dalam persamaan (2) Ambil persamaan (2) x ± 2y = .7 x ± 2 (3) = . Jika dilihat antara dua persamaan ini.

.(2) Mansuhkan q dengan penambahan (3) + (2) 15p ± 5q = 55 4p + 5q = -17 15p + 4 p = 55 + ( . didapati pekali bagi kedua-dua anu tidak sama.q = 11 ««««««««««.5 Soalan tugasan Penyelesaian Kaedah Penghapusan ± Elimination method a) 3p .(1) x 5 3p (5) ± q(5) = 11(5) 15p ± 5q = 55««««..«««.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 2.(3) 4p + 5q = -17 ««««««««««. Samakan pekali q dengan mendarabkan persamaan (1) dengan 5..(1) 4p + 5q = -17 ««««««««««.q = 11 «««««.q = 11 4p + 5q = -17 Langkah 1 ± Labelkan persamaan 3p .(2) Langkah 2 Kenalpasti persamaan. 3p .(3) ( Labelkan ia sebagai persamaan (3) Langkah 3 15p ± 5q = 55«««««««.17) 19 p = 38 p = 38/ 19 10 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

q = 11 3(2) ± q = 11 6 ± q = 11 -q = 11 ± 6 -q = 5 q = -5 Gantikan p = 2 dalam persamaan (2) 4p + 5q = -17 4(2) + 5q = .17 8 + 5q = .25/ 5 q=-5 y Jawapan tetap sama walaupun dalam persamaan yang berbeza Penyelesaian : p = 2 dan q = .5 ) = 6 + 5 = 11 dan 4p + 5q = -17 4(2) + 5 (.q = 11 3(2) ± ( .5 Langkah 5 Semak Gantikan p = 2 dan q = .5 dalam persamaan (1) dan persamaan (2) 3p .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] p=2 Langkah 4 Gantikan p = 2 dalam persamaan (1) atau 3p .5 ) = 8 ± 25 = -17 11 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .17 5 q = -17.8 q = .

. Didapati persamaan (1) lebih mudah untuk dibuat pengolahan kerana pekali q ialah 1.(1) 4p + 5q = -17 ««««««««««.(2) Langkah 2 Kenalpasti persamaan yang perlu dibuat pengolahan.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Penyelesaian Kaedah Penggantian ± Substituation Method a) 3p .(3) Langkah 3 Masukkan persamaan( 3) dalam persamaan (2) 4p + 5q = -17««««««««««(2) Maka.q = 11 4p + 5q = -17 Langkah 1 ± Labelkan persamaan sebagai persamaan (1) dan persamaan (2) 3p . 3p ± q = 11«««««««. 4p + 5 (3p ± 11) = -17 4p + 15p ± 55 = -17 19p = -17 + 55 19p = 38 p = 38 / 19 p=2 12 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .(1) 3p ± 11 = q«««««««.q = 11 ««««««««««.

17 4(2) + 5 (-5) = 8 -25 = -17 13 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .17 8 + 5 q = .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Langkah 4 Gantikan p = 2 dalam persamaan (3) Gantikan p =2 di dalam persamaan ( 2 ) atau 4 p + 5 q = .17 4 (2) + 5 q = .17 ± 8 q = .25/ 5 q=-5 3p ± 11 = q 3 (2) ± 11 = q 6 ± 11 = q -5 = q Penyelesaian p = 2 dan q = .17 5 q = .5 Langkah 5 Semak Gantikan p =2 dan q = -5 dalam persamaan (1) dan (2) 3 p ± q = 11 3(2) ± (-5) = 6 + 5 = 11 Dan 4 p + 5 q = .

1 Prisma Prisma ialah pepejal dalam kumpulan tiga matra. Ia mempunyai dua muka bersetentang berbentuk kongruen dan selari.2 Jenis-jenis Prisma Prisma Segiempat Tepat (Prisma Rectangular prism) Prisma Segi enam (Hexagonal prism) Prisma Segi tiga (Triangular prism) Prisma Segi Empat Sama (Square prism) 14 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 3. c) Bahagian Permukaan Semua muka yang lain berbentuk segi empat selari (parallelograms) 3. b) Bahagian Sisi Garisan dibentuk dengan menyambungkan bucu yang sejajar yang membentuk susunan segmen selari. Ciri-ciri prisma adalah seperti berikut : a) Tapak Mempunyai 2 tapak dan polygon yang kongruen dalam kedudukan yang selari dan permukaan yang rata.

Contoh : a) b) c) d) 15 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .3 Keratan Rentas Prisma Keratan rentas prisma ialah keratin yang bersudut tegak degan tepi sisinya.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 3.

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 3.4 Ciri ± ciri Prisma Tapak Bucu Tepi Permukaan Rata Bilangan Jenis Prisma Bucu Tepi Permukaan Rata Prisma Segi Empat Sama 8 (Square prism) Prisma Segiempat Tepat 8 (Prisma Rectangular prism) Prisma Segi tiga 12 6 2 tapak segi empat tepat 12 6 2 tapak segi empat sama Tapak 16 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] (Triangular prism) Prisma Segi enam (Hexagonal prism) 6 9 5 2 tapak segi tiga 12 18 12 2 tapak segi enam Jadual 1 : Ciri-ciri mengikut jenis prisma 3.5 Mengira Isipadu Prisma a) Tinggi ( t ) Panjang ( p ) Lebar ( l ) Isipadu prisma segiempat tepat = Panjang (p) x Lebar(l) X Tinggi(t) ( Rectangular prism) = plt Apabila prisma di atas di potong secara menyerong akan terbentuk prisma segitiga ( triangular prism) Maka terbentuklah formula 1 17 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Isipadu prisma = Panjang (p) x Lebar(l) X Tinggi(t) 2 atau ( panjang x lebar x tinggi (atau panjang) b) Formula 2 Tinggi (t) Tapak ( T Panjang ( p ) Keratan rentas Isipadu prisma = Luas Keratan Rentas x panjang ( atau tinggi) = 1 x Tapak x tinggi x panjang 2 Contoh Hitung isipadu bagi prisma berikut: 3 cm 6 cm 4 cm 18 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Langkah 1: t Kenalpasti keratan rentas prisma iaitu T Langkah 2 Kira luas keratan rentas = =   x Tapak x tinggi x 4 cm x 3 cm = 6 Langkah 3 Gunakan formula mengira isipadu prisma dan masukkan maklumat yang diperlukan Isipadu prisma = Luas Keratan Rentas x panjang ( atau tinggi) = 6 = 36 x 6 cm 3.6 Soalan Tugasan Kirakan isipadu prisma berikut: 19 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Penyelesaian 1 : Langkah 1 Minta pelajar kenalpasti keratan rentas prisma iaitu : 9 cm 12 cm Langkah 2 Kirakan luas keratan rentas iaitu : x Tapak x tinggi = x 12 cm x 9 cm = 6 cm x 9 cm = 54 Langkah 3 Kemudian kirakan isipadu prisma gunakan formula iaitu : Isipadu prisma = Luas Keratan Rentas x panjang ( atau tinggi) = 54 = 972 x 18 cm Penyelesaian 2 : 20 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

Mereka adalah rakan-rakan kepada sepupu di kampung.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] tinggi Lebar Panjang Langkah 1 Kenalpasti. sekumpulan pelajar telah dipilih yang terdiri daripada lima orang pelajar Sekolah Menengah di Ayer Hitam. lebar dan tinggi Langkah 2 Gunakan formula kira isipadu prisma = panjang x lebar x tinggi 2 9 = 18 cm x 12 cm x 9 cm 2 = 972 4. sisi panjang. saya telah membuat sedikit penerangan mengenai tajuk Persamaan Linear ( Persamaan Serentak dalam dua anu ) dan mengira isipadu prisma.0 Pandangan Pelajar Di dalam melaksanakan tugasan ini. Sebelum itu saya memulakan penerangan saya telah berbual-bual 21 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Sebelum soalan diberikan kepada mereka.

22 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . ii) Kerat span bunga tersebut secara menyerong seperti di bawah . Saya mulakan penerangan dengan tajuk persamaan serentak dalam menyelesaikan persamaan serentak dalam dua anu. Hasil daripada perbualan tersebut. Setelah habis penerangan saya. Mereka menjawab dalam masa lima hingga sepuluh minit.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] dengan mereka tentang tajuk tersebut untuk mengetahui pengetahuan sedia ada mereka. saya berikan soalan tugasan kepada mereka.saya dapati mereka adalah pelajar-pelajar yang bijak. Saya menunjukkan kaedah penggantian (substitution method) terlebih dahulu dengan memberikan beberapa contoh. saya berikan beberapa soalan untuk mereka selesaikan. saya membuat satu tunjuk cara kepada mereka seperti di bawah : i) Sediakan dua span bunga. Ini memudahkan untuk saya menjalankan tugasan ini.Kemudian. dalam pemilihan kaedah sebenarnya bergantung kepada soalan. adakalanya mudah untuk menyelesaikan soalan dengan kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. Saya juga menjelaskan kepada mereka. (lampiran a). Sebelum mulakan penerangan saya. Kemudian. Seterusnya saya mulakan pula dengan mencari isipadu prisma. menunjukkan penyelesaian kaedah penghapusan (elimination method) dengan menggunakan soalan yang sama.

untuk mengira mengira isipadu prisma berikut : 8 cm 12 cm 7cm 23 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Mula-mula. Apa yang berlaku kepada isipadu kuboid jika. isipadu prisma = panjang x lebar x tinggi 2 Seterusnya.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] iii) Tunjukkan hasil keratan. dikerat secara menyerong seperti yang ditunjukkan tadi. saya menyoal bagaimana hendak mengira isipadu bagi sebuah kuboid. Setelah selesaikan membuat tunjuk cara tersebut saya kaitkan dengan mengira isipadu pepejal yang berkaitan. gunakan formula di atas . Mereka dapat menjawab dengan (panjang x lebar x tinggi). Isipadu kuboid tadi perlu dibahagi dua. Maka kesimpulannya. maka dapatlah isipadu prisma.

4.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] ( Formula 1) Isipadu prisma = panjang x lebar x tinggi 2 6 = 12 cm x 7 cm x 8 cm 2 = 6 cm x 7 cm x 8 cm = 336 Kemudian saya beri satu lagi formula untuk mengira isipadu prisma iaitu : Formula 2 Isipadu prisma = Luas keratan rentas x ( tinggi atau panjang) Langkah 1 : kira luas keratan rentas = = =  Langkah 2: Isipadu prisma = 7 = 28 x 12 cm x 7 cm x 8 cm 8 7 cm x 4 cm 28 = 336 Setelah selesai saya memberikan penerangan .1 Rumusan hasil kerja pelajar Bahagian I : Persamaan Serentak dalam dua anu Pelajar Kaedah 24 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . saya edarkan pula soalan yang berkaitan ( Lampiran b).

Bahagian II : Isipadu Prisma Kaedah Formula 1 / / / / / Formula 2 Pelajar Pelajar A Pelajar B Pelajar C Pelajar D Pelajar E Jadual 3 : Formula Penyelesaian pilihan pelajar 25 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Kaedah penghapusan juga lebih ringkas. 3 orang pelajar memilih cara penghapusan.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Penghapusan Pelajar A Pelajar B Pelajar C Pelajar D Pelajar E / / / / Penggantian / / Jadual 2: Kaedah Penyelesaian pilihan pelajar Daripada hasil yang telah saya peroleh adalah seperti di dalam jadual di atas. seorang pelajar membuat kedua-dua kaedah dan seorang pelajar menggunakan kaedah penggantian. Daripada hasil yang saya perolehi. mereka lebih mudah menggunakan kaedah penghapusan kerana kaedah itu lebih mudah kerana tidak mengelirukan kerana salah satu anu yang tidak diperlukan terus dihapuskan dan lebih mudah jika dibandingkan dengan kaedah penggantian.

perlu mencari luas keratan rentas terlebih dahulu iaitu luas bagi segitiga kemudian di darab dengan panjang tepi prisma. kedua-dua kaedah ini mempunyai keistimewaan tersendiri. kaedah penghapusan (elimination method) dan kaedah penggantian (substitution method). pemilihannya adalah berdasarkan soalan yang diutarakan. didapati tajuk persamaan linear merupakan di antara tajuk yang sukar dikuasai oleh pelajar kerana kekeliruan cara penyelesaian masalah. Walaubagaimanapun. samakan pekali dengan melakukan pendaraban mengikut persamaan mana yang lebih mudah untuk diolah. maka persamaan 26 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Lakukan penolakan kepada dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang sama. Contohnya 2x + y = 4 dan x ± 3y = 9.Jika didapati pekali bagi kedua-dua anu tidak sama. hanya perlu masukkan maklumat ke dalam formula sahaja. Seterusnya.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Jadual di atas adalah dapatan yang telah diperoleh bagi bahaian II mengira isipadu prisma.0 Refleksi Setelah selesai menjalankan tugasan di atas. . iaitu satu positif dan satu negatif. Formula 2. Mereka mengatakan soalan tersebut lebih mudah menggunakan 5. Ia memerlukan jalan kerja yang lebih panjang. Di antara formula 1 dan formula 2 pelajar lebih suka menggunakan formula 1 iaitu panjang x lebar x tinggi 2 formula 1 kerana semua maklumat sudah ada. pekali bagi kedua-dua anu tidak sama . pekali bagi salah satu anu itu mesti sama kerana anu yang mempunyai pekali yang sama akan dihapuskan. beberapa perkara perlu diingati iaitu. Jalan kerja bagi formula 1 lebih ringkas dan cepat untuk dikira. Di dalam penyelesaian bagi persamaan serentak dalam dua anu. Bagi kaedah penghapusan. tambahkan dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang berlainan. terdapat dua kaedah yang diajar kepada murid-murid iaitu.

) = . kerana penyelesaian boleh terus dijalankan. Bagi soalan di dalam tugasan pelajar-pelajar lebih suka menggunakan formula yang pertama kerana ia lebih mudah. Pada kebiasaannya tajuk ini merupakan tajuk kegemaran kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. di mana + ( . cepat dan senang untuk dikira. Ia juga lebih mudah untuk diikuti bagi pelajar yang dalam aras sederhana dan rendah. di sini saya telah memberikan dua formula dalam pengiraan isipadu prisma seperti yang telah diterangkan di atas. kaedah penggantian juga perlu didedahkan kepada pelajar supaya mereka mendapat idea untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan serentak ini. Walaubagaimanapun. Sebenarnya terdapat pelbagai jenis prisma. Seterusnya dalam pengiraan isipadu prisma pula.dan ± ( .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] x ± 3y = 9 didarabkan dengan 2 untuk menyamakan pekali.) = + Pelajar selalunya melakukan kesilapan dan kecuaian apabila melibatkan nombor positif dan negatif. Kedua-dua formula ini digunakan mengikut kesesuaian soalan. saya lebih menggalakkan pelajar menggunakan kaedah penghapusan kerana kaedah ini lebih ringkas dan mudah difahami. Apa yang penting di dalam kaedah penggantian adalah membina perkara rumus untuk menggantikan anu didalam persamaan yang satu lagi. pelajar juga sering melakukan 27 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .Penerokaan dapat mengekalkan ingatan jangka panjang dalam mencari isipadu prisma. Kaedah penggantian juga melibatkan pengolahan untuk menjadikan persamaan itu perkara rumus. sekiranya salah satu daripada dua anu diberikan itu adalah perkara rumus maka kaedah yang sesuai adalah kaedah penggantian. Namun begitu. namun hanya beberapa sahaja yang dapat dibincangkan di dalam tugasan ini. Perkaitan nombor integer dalam nombor negatif. Dan seterusnya untuk dihapuskan.Maka akan wujudlah satu lagi persamaan yang ketiga. pelajar perlu didedahkan dengan pengajaran kontekstual dalam mereka meneroka bagi mendapatkan formula mengira isipadu prisma. saya dapati kedua-dua kaedah ini mempunyai kelebihan dan kesenangan tersendiri. Namun. Walaubagaimanapun. Oleh hal yang demikian. Namun di dalam tugasan ini adalah mengira isipadu prisma. Bagi pelajar-pelajar yang cemerlang tiada masalah antara dua-dua kaedah ini. Selalunya pada langkah inilah pelajar sering melakukan kesilapan.

Types and Properties of Prisms. Selangor: Arus Intelek Sdn Bhd. Di sinilah keperluan penggunaan formula 2. saya amat berpuashati dengan tugasan ini dan saya lakukan tugasan ini dengan sebaik yang mungkin. Kecuaian yang biasa dibuat adalah kesalahan semasa mendarab dan menulis unit yang terlibat. http://www. (2007).Hawkins. Eng & Y. P. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.(2003). Walaubagaimanapun formula 2. Mathematics form 2. Prisma yang yang mempunyai lebih tepi seperti segienam ( hexsagon). K. masih perlu didedahkan kepada mereka sebagai penambahan idea dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan. Sekaligus dapat meningkatkan minat pelajar untuk terus belajar dan menyukai tajuk ini. kerana ia lebih mudah untuk difahami dan jalan pengiraan yang ringkas. Shah Alam : arah Pendidikan Sdn Bhd. Kamus dwibahasa Oxford Fajar. bagi mengira isipadu prisma juga adalah penting. Saya juga berharap kaedah dan formula yang dibincangkan ini dapat membantu pelajar-pelajar yang lemah dalam tajuk persamaan linear dan mengira isipadu prisma. Keratan rentas adalah keratan yang bersudut tegak dengan tepi sisinya.K. (2001). RUJUKAN Joyce M. L.com/prisms.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] kecuaian semasa mengira isipadu prisma. bagi pelajarpelajar yang berada di dalam kumpulan pertengahan saya akan menekankan penggunaan formula 1. segi lima ( pentagon) dan trapezium memerlukan pengiraan keratan rentas. Lee.html Yoong.ricksmath.M. Pada keseluruhannya. Edisi Ketiga.Integrated Curriculum for Secondary Schools Mathematics Volume 2 Form 2. 28 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Formula 2.Cheng . Namun begitu.

Petaling Jaya : Sasbadi Sdn.Kian.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Yong Ping Kiang. LAMPIRAN a Nama :_______________________________SMK :_________________________ Bahagian I Selesaikan persamaan serentak di bawah 3p ± q = 11 4p + 5q = -17 Kaedah Penghapusan ( elimination) Penggantian ( Subtitution) 29 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .Bhd.Cheu & C. W.(1997). Bantuan Studi Lengkap PMR Prima Matematik.L.K.

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Saya lebih suka selesaikan menggunakan kaedah ««« kerana Lampiran b Bahagian II Kira isipadu prisma di bawah 30 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

Kerana««««..HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Kaedah Formula 1 Formula 2 Saya senang menggunakan formuala«««. 31 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful