FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES

HBMT 3403: TEACHING MATHEMATICS IN FORM TWO SEMESTER: SEPTEMBER 2010 COURSE ASSIGNMENT (30%)

SITI ZUNNAINI BINTI SAID 781201015386 0197274500 sitiz78@yahoo.com TUTOR : MR ABU BAKAR B KASSIM

PUSAT PEMBELAJARAN IPG TUN HUSSIEN ONN, BATU PAHAT

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two

[Year]

ACKNOWLEGEMENT

Alhamdulillah, akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two. Banyak pengetahuan baru dan pengalaman yang diperoleh dalam menyiapkan tugasan ini. Ucapan ribuan terima kasih kepada tutor saya En Abu Bakar B Kassim kerana memberikan penerangan dan idea dalam menjalankan tugasan ini. Tidak lupa juga rakan-rakan seperjuangan yang turut sama-sama membantu memberikan pandangan dan idea. Seterusnya ucapan terima kasih kepada sepupu saya di kampung dan rakan-rakannya kerana sudi memberikan kerjasama kepada saya bagi menyiapkan tugasan ini.Akhir sekali semoga tugasan ini dapat memenuhi kehendak rubric. Sekian terima kasih.

SITI ZUNNAINI BT SAID 781201015386 SARJANA MUDA PENGAJARAN (PENDIDIKAN RENDAH) SEMESTER SEPTEMBER 2010

2

SITI ZUNNAINI SAID 781201015386

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two

[Year]

ISI KANDUNGAN

1.0 2.0

Pengenalan Persamaan Linear
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Persamaan Linear Dalam Satu Anu. Persamaan Linear Dalam Dua Anu Persamaan Linear Serentak Dalam Dua Anu Kaedah Penyelesaian Linear Serentak dalam Dua Anu Soalan Tugasan

3.0

Prisma 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Makna Prisma Jenis-jenis Prisma Keratan Rentas Prisma Ciri-ciri Prisma Mengira Isipadu Prisma Soalan Tugasan

4.0

Pendapat Pelajar 4.1 Rumusan Dapatan Pelajar

5.0

Refleksi

REFFERENCES APENDIXES

3

SITI ZUNNAINI SAID 781201015386

Bahagian seterusnya ialah. Bahagian seterusnya. perbincangan mengenai prisma. Dalam mengira isipadu prisma juga pelajar sering melakukan kesilapan dalam pengiraan isipadu pepejal tersebut.1 Persamaan Linear Dalam Satu Anu. Contohnya 5a ialah sebutan linear kerana sebutan ini mempunyai satu anu. 2. Oleh itu. Sebutan linear ialah sebutan yang mempunyai satu anu sahaja dengan kuasa anu itu ialah 1 dan biasanya kuasa 1 tidak ditulis. Pesamaan Linear dalam satu anu ialah kesamaan yang melibatkan nombor dan sebutan linear dalam satu anu. Dapatan daripada jawapan pelajar-pelajar ini akan dikupas di dalam bab yang selanjutnya. iaitu a dan kuasanya ialah satu manakala 10xy bukan sebutan linear kerana sebutan ini mempunyai dua anu iaitu x dan y. Kaedah penyelesaian yang akan dibincangkan di sini ialah kaedah penghapusan (elimination method) dan kaedah penggantian (substitution method). penjelasan lanjut akan diberikan didalam bahagian seterusnya bagaimana formula mengira isipadu prisma diperoleh. Namun begitu. Kemudian kertas soalan diedarkan kepada mereka. jenis-jenis prisma dan kaedah mengira isipadu pepejal bagi prisma. Contohnya 3x + 1 = x -3 maka x ± 3= 3x + 1. Dalam suatu persamaan linear ungkapan disebelah kiri boleh ditukar tempat ke ungkapan sebelah kanan. penerangan yang jelas akan diberikan tentang dua-dua kaedah dalam bab selanjutnya. Akhir sekali. Pelajar sering mengalami kekeliruan antara kedua-dua kaedah ini dan menganggap persamaan linear satu topik yang sukar dan tidak diminati. memberikan dua soalan tentang tajuk persamaan linear dan mengira isipadu prisma kepada lima orang pelajar tingkatan 2 dalam satu kumpulan. 4 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 1. Sebelum soalan diberikan kepada mereka penerangan dan tunjuk cara diberikan kepada kumpulan ini dengan beberapa contoh.0 PENGENALAN Di dalam tugasan ini akan membincangkan mengenai persamaan linear (Linear equations) yang melibatkan persamaan linear serentak melibatkan dua anu. refleksi yang saya dapati daripada hasilan saya peroleh dalam aktiviti yang dijalankan.

SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 5 .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 2.2 Persamaan Linear Dalam Dua Anu Persamaan Linear dalam dua anu ialah suatu persamaan yang melibatkan nombor dan sebutan linear dalam dua anu. beberapa perkara perlu diberi dilihat iaitu : a) Pekali bagi salah satu anu itu mesti sama b) Anu yang mempunyai pekali yang sama akan dihapuskan c) Tambah dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang berlainan. iaitu satu µ positif µ dan satu µnegatif¶ d) Tolak dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang sama.4. Contoh : Persamaan Serentak 3p + 2q = 10 P ± 3q = 1 ( anu-anu yang sama ) Bukan Persamaan Serentak 2x + y = 10 m-3n = 2 ( anu-anu yang tidak sama ) 2.1 Kaedah Penghapusan (Elimination method) Di dalam kaedah ini. Contoh p + 4q = 12 Sebutan Linear Nombor 2.4 Kaedah Penyelesaian Linear Serentak dalam Dua Anu 2.3 Persamaan Linear Serentak Dalam Dua Anu Persamaan linear serentak dalam dua anu ialah dua persamaan linear dalam dua anu yang mempunyai penyelesaian yang sepunya dan mestilah melibatkan anu-anu yang sama.

3y = (4) ± 3(1) = 4 ± 3 = 1 6 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Contoh 1 : 2x +3y = 11 x-3y=1 Langkah 1 2x +3y = 11««««(1) x-3y=1««««««(2) Langkah 2 Labelkan persamaan sebagai (1) dan (2) Tambahkan (1) dan (2) untuk menghapuskan y. y = 1 Gantikan x = 4. tambahkan keduadua persamaan Tambahkan persamaan (1) + (2) 2x + x + 3y + (-3y) = 11 +1 3x = 12 x = 12/3 x=4 Langkah 3 Gantikan x = 4 dalam persamaan (1) atau persamaan (2) untuk mendapatkan nilai y. Di dapati pekali bagi anu y adalah sama dan tanda pekali adalah berlainan. Di sini persamaan (1) digunakan: 2x + 3y = 11 Semak : 2(4) + 3y = 11 8 + 3y = 11 3y = 11.8 y = 3/3 y=1 = Penyelesaian x = 4 . 2x + 3y = 2(4) + 3(1) = 8 + 3 = 11 x . samakan pekali dengan lakukan pendaraban untuk samakan salah satu anu.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] e) Jika pekali bagi kedua-dua anu tidak sama. Jadi. y = 1 dalam kedua-dua persamaan.

14 y = .(2) Langkah 2 Langkah 4 persamaan (2) X 2 2(x) ± 3y(2) = 9 (2) 2x ± 6y = 18«««««(3) Langkah 3 2x + y = 4 «««.14 7y = . y = -2 Gantikan y = -2 dalam persamaan (1) 2x + y = 4 2x + ( -2) = 4 2x -2 = 4 2x = 4 + 2 Labelkan persamaan sebagai (1) dan (2) Tambahkan (1) dan (2) untuk menghapuskan y. Jadi samakan pekali x dengan mendarab persamaan (2) dengan 2.14 / 7 y = -2 Langkah 5 Semak Gantikan x=3.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Contoh 2 : 2x + y = 4 X -3y = 9 Langkah 1 2x + y = 4 «««. 7 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .(-6y) = 4 ± 18 y + 6 y = .(1) x -3y = 9««««. Di dapati pekali kedua-dua anu tidak sama.(1) x = 6 /2 2x ± 6y = 18«««(3) Tolakkan (3) daripada (1) untuk menghapuskan x 2x ± 2x + y . y = -2 dalam persamaan (1) dan (2) 2x + y = 2(3) + (-2) = 6 ± 2 = 4 x-3 y = (3) -3(-2) = 3 + 6 = 9 x= 3 Penyelesaian x = 3.

(1) 3x + 4 ( 2x-1) = 18 3x + 8x ± 4 = 18 11x = 18 + 4 x = 22 / 11 x=2 Langkah 2 Gantikan x = 2 dalam persamaan (2) ( 3 ialah nilai y ) y = 2x-1 y = 2(2) -1 y = 4 -1 Gantikan x=2 dan y = 3 dalam persamaan (1) dan (2) 3x + 4y = 3(2) + 4(3) = 6 + 12 = 18 2x-1 = 2(2) -1 = 4 ± 1 = 3 Langkah 3 Semak Penyelesaian x=2. gantikan y = 2x-1 secara terus dalam persamaan (1). y adalah perkara rumus. Contoh 3: Selesaikan 3x + 4 y = 18««««.(1) y = 2x -1 «««(2) Langkah 1 Didapati dalam persamaan (2).y=3 8 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .. Masukkan persamaan (2) dalam persamaan (1) 3x + 4y = 18«««.2 Kaedah Penggantian (Substitution method ) a) Penggantian secara terus ( tanpa pengolahan) apabila salah satu daripada dua anu diberikan itu adalah perkara rumus.4.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 2.

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] y=3 b) Penggantian dengan pengolahan Contoh 4 Selesaikan 2x + 4 y = 10««««(1) x ± 2y = . Jika dilihat antara dua persamaan ini.1 dan y = 3 dalam kedua-dua persamaan. 2x + 4y = 2 (-1) + 4(3) =-2 + 12 = 10 X ± 2y = (-1) ± 2 (3) = -1 -6 = -7 x ± 2y = .7 x±6=-7 x = -7 + 6 x=-1 Penyelesaian 9 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .7 x = 2y ± 7 ( x ialah perkara rumus) Langkah 3 Gantikan x = 2y ± 7 dalam persamaan (1) 2x + 4 y = 10 x = -1 dan y = 3 2( 2y ± 7 ) + 4y = 10 4y ± 14 + 4 y = 10 4y + 4y = 10 + 14 8 y = 24 y = 24 / 8 y=3 Langkah 5 Semak Gantikan x = .7««««(2) Langkah 1 Kenalpasti persamaan yang mana lebih mudah untuk diolah. adalah lebih mudah menjalankan pengolahan atas persamaan (2) kerana pekali x ialah 1.7 x ± 2 (3) = . Langkah 4 Langkah 2 Gantikan y = 3 dalam persamaan (2) Ambil persamaan (2) x ± 2y = .

(3) 4p + 5q = -17 ««««««««««.q = 11 ««««««««««.(3) ( Labelkan ia sebagai persamaan (3) Langkah 3 15p ± 5q = 55«««««««.(2) Mansuhkan q dengan penambahan (3) + (2) 15p ± 5q = 55 4p + 5q = -17 15p + 4 p = 55 + ( ...q = 11 4p + 5q = -17 Langkah 1 ± Labelkan persamaan 3p .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 2.q = 11 «««««.5 Soalan tugasan Penyelesaian Kaedah Penghapusan ± Elimination method a) 3p .(1) x 5 3p (5) ± q(5) = 11(5) 15p ± 5q = 55««««.«««. didapati pekali bagi kedua-dua anu tidak sama. 3p .(1) 4p + 5q = -17 ««««««««««..17) 19 p = 38 p = 38/ 19 10 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Samakan pekali q dengan mendarabkan persamaan (1) dengan 5.(2) Langkah 2 Kenalpasti persamaan.

8 q = .5 ) = 8 ± 25 = -17 11 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .17 5 q = -17.25/ 5 q=-5 y Jawapan tetap sama walaupun dalam persamaan yang berbeza Penyelesaian : p = 2 dan q = .5 ) = 6 + 5 = 11 dan 4p + 5q = -17 4(2) + 5 (.17 8 + 5q = .5 Langkah 5 Semak Gantikan p = 2 dan q = .q = 11 3(2) ± q = 11 6 ± q = 11 -q = 11 ± 6 -q = 5 q = -5 Gantikan p = 2 dalam persamaan (2) 4p + 5q = -17 4(2) + 5q = .q = 11 3(2) ± ( .5 dalam persamaan (1) dan persamaan (2) 3p .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] p=2 Langkah 4 Gantikan p = 2 dalam persamaan (1) atau 3p .

. 3p ± q = 11«««««««. 4p + 5 (3p ± 11) = -17 4p + 15p ± 55 = -17 19p = -17 + 55 19p = 38 p = 38 / 19 p=2 12 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Penyelesaian Kaedah Penggantian ± Substituation Method a) 3p .(2) Langkah 2 Kenalpasti persamaan yang perlu dibuat pengolahan.q = 11 4p + 5q = -17 Langkah 1 ± Labelkan persamaan sebagai persamaan (1) dan persamaan (2) 3p .(1) 3p ± 11 = q«««««««. Didapati persamaan (1) lebih mudah untuk dibuat pengolahan kerana pekali q ialah 1.(1) 4p + 5q = -17 ««««««««««.(3) Langkah 3 Masukkan persamaan( 3) dalam persamaan (2) 4p + 5q = -17««««««««««(2) Maka.q = 11 ««««««««««.

17 4 (2) + 5 q = .17 ± 8 q = .17 4(2) + 5 (-5) = 8 -25 = -17 13 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Langkah 4 Gantikan p = 2 dalam persamaan (3) Gantikan p =2 di dalam persamaan ( 2 ) atau 4 p + 5 q = .25/ 5 q=-5 3p ± 11 = q 3 (2) ± 11 = q 6 ± 11 = q -5 = q Penyelesaian p = 2 dan q = .17 5 q = .17 8 + 5 q = .5 Langkah 5 Semak Gantikan p =2 dan q = -5 dalam persamaan (1) dan (2) 3 p ± q = 11 3(2) ± (-5) = 6 + 5 = 11 Dan 4 p + 5 q = .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 3. Ciri-ciri prisma adalah seperti berikut : a) Tapak Mempunyai 2 tapak dan polygon yang kongruen dalam kedudukan yang selari dan permukaan yang rata. b) Bahagian Sisi Garisan dibentuk dengan menyambungkan bucu yang sejajar yang membentuk susunan segmen selari.1 Prisma Prisma ialah pepejal dalam kumpulan tiga matra. c) Bahagian Permukaan Semua muka yang lain berbentuk segi empat selari (parallelograms) 3.2 Jenis-jenis Prisma Prisma Segiempat Tepat (Prisma Rectangular prism) Prisma Segi enam (Hexagonal prism) Prisma Segi tiga (Triangular prism) Prisma Segi Empat Sama (Square prism) 14 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Ia mempunyai dua muka bersetentang berbentuk kongruen dan selari.

Contoh : a) b) c) d) 15 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 3.3 Keratan Rentas Prisma Keratan rentas prisma ialah keratin yang bersudut tegak degan tepi sisinya.

4 Ciri ± ciri Prisma Tapak Bucu Tepi Permukaan Rata Bilangan Jenis Prisma Bucu Tepi Permukaan Rata Prisma Segi Empat Sama 8 (Square prism) Prisma Segiempat Tepat 8 (Prisma Rectangular prism) Prisma Segi tiga 12 6 2 tapak segi empat tepat 12 6 2 tapak segi empat sama Tapak 16 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 3.

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] (Triangular prism) Prisma Segi enam (Hexagonal prism) 6 9 5 2 tapak segi tiga 12 18 12 2 tapak segi enam Jadual 1 : Ciri-ciri mengikut jenis prisma 3.5 Mengira Isipadu Prisma a) Tinggi ( t ) Panjang ( p ) Lebar ( l ) Isipadu prisma segiempat tepat = Panjang (p) x Lebar(l) X Tinggi(t) ( Rectangular prism) = plt Apabila prisma di atas di potong secara menyerong akan terbentuk prisma segitiga ( triangular prism) Maka terbentuklah formula 1 17 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Isipadu prisma = Panjang (p) x Lebar(l) X Tinggi(t) 2 atau ( panjang x lebar x tinggi (atau panjang) b) Formula 2 Tinggi (t) Tapak ( T Panjang ( p ) Keratan rentas Isipadu prisma = Luas Keratan Rentas x panjang ( atau tinggi) = 1 x Tapak x tinggi x panjang 2 Contoh Hitung isipadu bagi prisma berikut: 3 cm 6 cm 4 cm 18 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Langkah 1: t Kenalpasti keratan rentas prisma iaitu T Langkah 2 Kira luas keratan rentas = =   x Tapak x tinggi x 4 cm x 3 cm = 6 Langkah 3 Gunakan formula mengira isipadu prisma dan masukkan maklumat yang diperlukan Isipadu prisma = Luas Keratan Rentas x panjang ( atau tinggi) = 6 = 36 x 6 cm 3.6 Soalan Tugasan Kirakan isipadu prisma berikut: 19 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Penyelesaian 1 : Langkah 1 Minta pelajar kenalpasti keratan rentas prisma iaitu : 9 cm 12 cm Langkah 2 Kirakan luas keratan rentas iaitu : x Tapak x tinggi = x 12 cm x 9 cm = 6 cm x 9 cm = 54 Langkah 3 Kemudian kirakan isipadu prisma gunakan formula iaitu : Isipadu prisma = Luas Keratan Rentas x panjang ( atau tinggi) = 54 = 972 x 18 cm Penyelesaian 2 : 20 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

lebar dan tinggi Langkah 2 Gunakan formula kira isipadu prisma = panjang x lebar x tinggi 2 9 = 18 cm x 12 cm x 9 cm 2 = 972 4. Sebelum itu saya memulakan penerangan saya telah berbual-bual 21 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . sekumpulan pelajar telah dipilih yang terdiri daripada lima orang pelajar Sekolah Menengah di Ayer Hitam. Sebelum soalan diberikan kepada mereka. sisi panjang.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] tinggi Lebar Panjang Langkah 1 Kenalpasti. Mereka adalah rakan-rakan kepada sepupu di kampung. saya telah membuat sedikit penerangan mengenai tajuk Persamaan Linear ( Persamaan Serentak dalam dua anu ) dan mengira isipadu prisma.0 Pandangan Pelajar Di dalam melaksanakan tugasan ini.

Setelah habis penerangan saya. Ini memudahkan untuk saya menjalankan tugasan ini. dalam pemilihan kaedah sebenarnya bergantung kepada soalan. saya membuat satu tunjuk cara kepada mereka seperti di bawah : i) Sediakan dua span bunga. saya berikan beberapa soalan untuk mereka selesaikan.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] dengan mereka tentang tajuk tersebut untuk mengetahui pengetahuan sedia ada mereka. 22 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . (lampiran a). Saya mulakan penerangan dengan tajuk persamaan serentak dalam menyelesaikan persamaan serentak dalam dua anu. Mereka menjawab dalam masa lima hingga sepuluh minit. Saya juga menjelaskan kepada mereka. adakalanya mudah untuk menyelesaikan soalan dengan kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. menunjukkan penyelesaian kaedah penghapusan (elimination method) dengan menggunakan soalan yang sama. Saya menunjukkan kaedah penggantian (substitution method) terlebih dahulu dengan memberikan beberapa contoh. ii) Kerat span bunga tersebut secara menyerong seperti di bawah . Sebelum mulakan penerangan saya. saya berikan soalan tugasan kepada mereka.Kemudian. Kemudian. Hasil daripada perbualan tersebut. Seterusnya saya mulakan pula dengan mencari isipadu prisma.saya dapati mereka adalah pelajar-pelajar yang bijak.

Isipadu kuboid tadi perlu dibahagi dua. dikerat secara menyerong seperti yang ditunjukkan tadi.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] iii) Tunjukkan hasil keratan. isipadu prisma = panjang x lebar x tinggi 2 Seterusnya. Mereka dapat menjawab dengan (panjang x lebar x tinggi). Setelah selesaikan membuat tunjuk cara tersebut saya kaitkan dengan mengira isipadu pepejal yang berkaitan. Maka kesimpulannya. Apa yang berlaku kepada isipadu kuboid jika. Mula-mula. gunakan formula di atas . maka dapatlah isipadu prisma. saya menyoal bagaimana hendak mengira isipadu bagi sebuah kuboid.untuk mengira mengira isipadu prisma berikut : 8 cm 12 cm 7cm 23 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

1 Rumusan hasil kerja pelajar Bahagian I : Persamaan Serentak dalam dua anu Pelajar Kaedah 24 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] ( Formula 1) Isipadu prisma = panjang x lebar x tinggi 2 6 = 12 cm x 7 cm x 8 cm 2 = 6 cm x 7 cm x 8 cm = 336 Kemudian saya beri satu lagi formula untuk mengira isipadu prisma iaitu : Formula 2 Isipadu prisma = Luas keratan rentas x ( tinggi atau panjang) Langkah 1 : kira luas keratan rentas = = =  Langkah 2: Isipadu prisma = 7 = 28 x 12 cm x 7 cm x 8 cm 8 7 cm x 4 cm 28 = 336 Setelah selesai saya memberikan penerangan . saya edarkan pula soalan yang berkaitan ( Lampiran b). 4.

mereka lebih mudah menggunakan kaedah penghapusan kerana kaedah itu lebih mudah kerana tidak mengelirukan kerana salah satu anu yang tidak diperlukan terus dihapuskan dan lebih mudah jika dibandingkan dengan kaedah penggantian. seorang pelajar membuat kedua-dua kaedah dan seorang pelajar menggunakan kaedah penggantian.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Penghapusan Pelajar A Pelajar B Pelajar C Pelajar D Pelajar E / / / / Penggantian / / Jadual 2: Kaedah Penyelesaian pilihan pelajar Daripada hasil yang telah saya peroleh adalah seperti di dalam jadual di atas. Daripada hasil yang saya perolehi. Bahagian II : Isipadu Prisma Kaedah Formula 1 / / / / / Formula 2 Pelajar Pelajar A Pelajar B Pelajar C Pelajar D Pelajar E Jadual 3 : Formula Penyelesaian pilihan pelajar 25 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . 3 orang pelajar memilih cara penghapusan. Kaedah penghapusan juga lebih ringkas.

Ia memerlukan jalan kerja yang lebih panjang. iaitu satu positif dan satu negatif. Contohnya 2x + y = 4 dan x ± 3y = 9.0 Refleksi Setelah selesai menjalankan tugasan di atas. Jalan kerja bagi formula 1 lebih ringkas dan cepat untuk dikira. tambahkan dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang berlainan. perlu mencari luas keratan rentas terlebih dahulu iaitu luas bagi segitiga kemudian di darab dengan panjang tepi prisma.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Jadual di atas adalah dapatan yang telah diperoleh bagi bahaian II mengira isipadu prisma. Di antara formula 1 dan formula 2 pelajar lebih suka menggunakan formula 1 iaitu panjang x lebar x tinggi 2 formula 1 kerana semua maklumat sudah ada. terdapat dua kaedah yang diajar kepada murid-murid iaitu. Seterusnya. Bagi kaedah penghapusan. kedua-dua kaedah ini mempunyai keistimewaan tersendiri. didapati tajuk persamaan linear merupakan di antara tajuk yang sukar dikuasai oleh pelajar kerana kekeliruan cara penyelesaian masalah. samakan pekali dengan melakukan pendaraban mengikut persamaan mana yang lebih mudah untuk diolah. pekali bagi kedua-dua anu tidak sama . Formula 2.Jika didapati pekali bagi kedua-dua anu tidak sama. beberapa perkara perlu diingati iaitu. kaedah penghapusan (elimination method) dan kaedah penggantian (substitution method). . pemilihannya adalah berdasarkan soalan yang diutarakan. Walaubagaimanapun. maka persamaan 26 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . hanya perlu masukkan maklumat ke dalam formula sahaja. Mereka mengatakan soalan tersebut lebih mudah menggunakan 5. pekali bagi salah satu anu itu mesti sama kerana anu yang mempunyai pekali yang sama akan dihapuskan. Di dalam penyelesaian bagi persamaan serentak dalam dua anu. Lakukan penolakan kepada dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang sama.

Dan seterusnya untuk dihapuskan. pelajar juga sering melakukan 27 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . kerana penyelesaian boleh terus dijalankan.dan ± ( . di sini saya telah memberikan dua formula dalam pengiraan isipadu prisma seperti yang telah diterangkan di atas. Walaubagaimanapun. Pada kebiasaannya tajuk ini merupakan tajuk kegemaran kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. Sebenarnya terdapat pelbagai jenis prisma. saya dapati kedua-dua kaedah ini mempunyai kelebihan dan kesenangan tersendiri. Walaubagaimanapun. namun hanya beberapa sahaja yang dapat dibincangkan di dalam tugasan ini. pelajar perlu didedahkan dengan pengajaran kontekstual dalam mereka meneroka bagi mendapatkan formula mengira isipadu prisma. Namun. Kedua-dua formula ini digunakan mengikut kesesuaian soalan. Kaedah penggantian juga melibatkan pengolahan untuk menjadikan persamaan itu perkara rumus. Selalunya pada langkah inilah pelajar sering melakukan kesilapan. Bagi soalan di dalam tugasan pelajar-pelajar lebih suka menggunakan formula yang pertama kerana ia lebih mudah. Seterusnya dalam pengiraan isipadu prisma pula. Ia juga lebih mudah untuk diikuti bagi pelajar yang dalam aras sederhana dan rendah. Bagi pelajar-pelajar yang cemerlang tiada masalah antara dua-dua kaedah ini.) = . di mana + ( .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] x ± 3y = 9 didarabkan dengan 2 untuk menyamakan pekali. saya lebih menggalakkan pelajar menggunakan kaedah penghapusan kerana kaedah ini lebih ringkas dan mudah difahami. Namun di dalam tugasan ini adalah mengira isipadu prisma.Maka akan wujudlah satu lagi persamaan yang ketiga. Oleh hal yang demikian. Namun begitu. cepat dan senang untuk dikira. kaedah penggantian juga perlu didedahkan kepada pelajar supaya mereka mendapat idea untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan serentak ini. Apa yang penting di dalam kaedah penggantian adalah membina perkara rumus untuk menggantikan anu didalam persamaan yang satu lagi. sekiranya salah satu daripada dua anu diberikan itu adalah perkara rumus maka kaedah yang sesuai adalah kaedah penggantian.) = + Pelajar selalunya melakukan kesilapan dan kecuaian apabila melibatkan nombor positif dan negatif. Perkaitan nombor integer dalam nombor negatif.Penerokaan dapat mengekalkan ingatan jangka panjang dalam mencari isipadu prisma.

Selangor: Arus Intelek Sdn Bhd. Namun begitu. P. (2007).ricksmath. Saya juga berharap kaedah dan formula yang dibincangkan ini dapat membantu pelajar-pelajar yang lemah dalam tajuk persamaan linear dan mengira isipadu prisma. http://www. bagi mengira isipadu prisma juga adalah penting. Di sinilah keperluan penggunaan formula 2. Sekaligus dapat meningkatkan minat pelajar untuk terus belajar dan menyukai tajuk ini. RUJUKAN Joyce M.Cheng . 28 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . L.Hawkins.M. Walaubagaimanapun formula 2. masih perlu didedahkan kepada mereka sebagai penambahan idea dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan. Pada keseluruhannya. Shah Alam : arah Pendidikan Sdn Bhd. Types and Properties of Prisms. saya amat berpuashati dengan tugasan ini dan saya lakukan tugasan ini dengan sebaik yang mungkin. kerana ia lebih mudah untuk difahami dan jalan pengiraan yang ringkas. Keratan rentas adalah keratan yang bersudut tegak dengan tepi sisinya. Edisi Ketiga. Mathematics form 2. Kamus dwibahasa Oxford Fajar.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] kecuaian semasa mengira isipadu prisma.K. Prisma yang yang mempunyai lebih tepi seperti segienam ( hexsagon). bagi pelajarpelajar yang berada di dalam kumpulan pertengahan saya akan menekankan penggunaan formula 1. (2001).html Yoong. Bhd. Formula 2.Integrated Curriculum for Secondary Schools Mathematics Volume 2 Form 2. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.(2003). K. Lee. segi lima ( pentagon) dan trapezium memerlukan pengiraan keratan rentas.com/prisms. Kecuaian yang biasa dibuat adalah kesalahan semasa mendarab dan menulis unit yang terlibat. Eng & Y.

K.Kian.(1997).Cheu & C.L. Petaling Jaya : Sasbadi Sdn. Bantuan Studi Lengkap PMR Prima Matematik.Bhd. W.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Yong Ping Kiang. LAMPIRAN a Nama :_______________________________SMK :_________________________ Bahagian I Selesaikan persamaan serentak di bawah 3p ± q = 11 4p + 5q = -17 Kaedah Penghapusan ( elimination) Penggantian ( Subtitution) 29 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Saya lebih suka selesaikan menggunakan kaedah ««« kerana Lampiran b Bahagian II Kira isipadu prisma di bawah 30 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

31 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Kaedah Formula 1 Formula 2 Saya senang menggunakan formuala«««. Kerana««««..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful