MENJAGA DIRI DENGAN IBADAH Mukadimah An-naas artinya semua manusia, kata jamak dari al-insan.

Dalam bahasa Arab, kata yang di awali dengan ”alif-lam” (AL) menunjukkan arti istighag yang berarti seluruh manusia, seperti al-hamdu, yang berarti segala pujian, al amal artinya segala amalan dst. Semua manusia, maksudnya adalah manusia secara keseluruhan. Baik laki-laki maupun perempuan, baik besar atau kecil, kaya atau miskin, rakyat atau pejabat, bahkan baik yang mukmin atau yang kafir. Semua diperintah oleh Allah SWT untuk beribadah dan taat kepada-Nya dengan seruan, ”U’budu Rabbakum!” (Sembahlah Tuhanmu). Ayat ini termasuk ayat makiyyah, yang mempunyai ciri menggunakan kalimat nida’: ”yaa ayyuhan-naas” (wahai semua manusia). Ciri kedua, adanya perintah mentauhidkan Allah, baik secara uluhiyyah dan pengenalan rububiyyah. Ciri ketiga, tidak menyampaikan hukum-hukum kemasyarakatan. Allah menciptakan langit, bumi, jin, malaikat, binatang, zat padat, cair dan gas, serta segala jenis makhluk. Semua makhluk ciptaan-Nya diperintahkan untuk tunduk pada perintah-Nya. Dalam ayat ini, Allah hanya menyeru khusus kepada manuisia, karena memang kebanyakan manusia menyimpang dari tuntunan untuk menyembah-Nya. Sembahlah Tuhanmu! Manusia diperintah untuk menyembah dan beribadah kepada-Nya semata. Perintah ibadah ini fardu a’in untuk semua manusia dan jin. Dengan seruan : Sembahlah Tuhanmu! Ada pertanyaan, apakah perintah ibadah itu hanya shalat? Apakah ibadah itu sebatas baca quran, zakat, puasa, haji, dzikir, dan sebagainya? Tentu tidak. Bagaimana dengan amal yang tidak diperintahkan secara syar’i seperti makan, minum, berpakaian, dan masalah-masalah keduniaan yang lain?Jumhur (mayoritas) ulama mengatakan, tetap ada nilai ibadahnya manakala hal itu dilakukan untuk taqarrub ( mendekatkan) kepada Allah. Alhasil, arti ibadah menjadi lebih luas. Sedangkan Fudhail bin ”Iyadh mengatakan, syarat diterimanya ibadah ada dua, yakni ikhlas dan ittiba’ (mengikuti) Rasulullah. Ikhlas ibadahnya tapi tidak mencontoh Nabi, maka tidak akan diterima. Demikian pula sebaliknya, ibadahnya sesuai dengan contoh Nabi tapi tidak Ikhlas, juga tidak diterima. Ikhlas dan ittiba’ semuanya harus ada. Arti ibadah secara luas

Mereka diibaratkan sebagai malaikat di malam hari dan singa gurun pada siang hari. akhlaq. berserah diri dan tawakkal hanya kepada Allah.adalah hal yang mencakup ucapan. generasi didikan langsung Nabi yang terbaik dalam semua hal :aqidah. Dengan demikian. juga menjadi khalifah penakluk daratan eropa hingga Asia. sosok yang ahli ibadah sekaligus saudagar kaya penguasa pasar Madinah. seorang ahli ibadah sampai setan pun takut bertemu denganya. Hati-hati mereka suci menebus akhirat sedangkan tangan-tangannya menggenggam dunia. Demikian diterangkan Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah.dan tidak memperhatikan urusan dunia. Tidak. ibadah berarti cinta dan benci hanya karena Allah. baik secara lahir maupun batin. Bilal yang sebelumnya budak hina bisa menjadi Gubernur Madinah. etos kerja. Umar. dakwah. manhaj.untung langsung diluruskan oleh sahabatnya. Jadilah figur Abdurrahman bin Auf. Pernyataan ikrar bahwa kita beribadah adalah ucapan kita dalam setiap rakaat disaat membaca surat Al-Fatihah. disiplin. muamalah. yakni sahabat yang bernama Abu Darda’ Radhiyallahu’anhu . Umar bin Khathtab. Jadilah sosok-sosok unggul seperti Abu Bakar. Ruh Islam masih benar-benar kental dan memancar dalam jiwajiwa mereka. Hal seperti itu pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad. yaitu takut. Seorang ’abid (hamba) tidak mesti melakukan ibadah ritual terusmenerus tiada henti-sebagaimana yang mana dilakukan oleh para pengikut tarikat sufiyah. takut hanya kepada Allah. Tidak dinamakan ibadah jika ia hanya takut atau hanya cinta namun tidak ada ketundukkan”. dan sebagainya. ”Hanya kepada-Mu kami menyembah ya Allah. . berharap hanya kepada Allah. ibadah. sampai menelatarkan anank-anak dan istrinya. Hasilnya. ”Tidaklah dinamakan ibadah sehingga terkumpul di dalamnya tiga hal. mereka menjadi manusia-manusia yang ahli ibadah sekaligus para penguas dunia.Ali. dan ketundukan. Salman alFarisi.cinta. sifat dan perbuatan yang yang dicintai dan diridhai Allah. taat dan tunduk semata kepada Allah. menyandarkan cita-cita orientasi tertinggi hanya kepada Allah. dan sahabat-sahabat lain. Usman. bertanggung jawab. Seorang ahli ibadah tidak harus berada di atas sajadahnya. dan hanya kepada-Mu pula kami mohon pertolongan”. Syaikh Yahya al-Hakami pernah berkata. Meraka adalah umat terbaik.

atau tujuan ibadahnya hanya materi dunia. buyut. mata. dan kemusyrikan. Tidak patut manusia sebagai hamba yang lemah tidak taat kepada Tuhan Yang Maha Besar. dia pasti semakin menjaga diri. semakin baik dan benar kualitas ibadah seseorang. dan hatinya dari sesuatu yang Allah benci. Agar Bertaqwa Taqwa berasAl dari kata waqa. Setelah manusia tahu dan sadar akan tauhid rububiyyah.wiqayatan. Jika tidak demikian. dan kemana hidup nanti. tentu semakin mampu menjaga anggota badannya dari dosadosa. dan terjaga dari siksa api neraka. mekanis. atau tercampur dengan bid’ah dan tidak sempurna sunnahsunnahnya. Di sini Allah mendidik manusia dengan tauhid rububiyyah. Ia pula yang memelihara ciptaan-Nya.artinya menjaga. Dengan demikian. Tiada kuasa melawan kebesaranNya. kakek-nenek. meghinakan. menjamin rezekinya. maksiat. memuliakan. sedangkan arti taqwa adalah menjaga diri. manusia sadar dengan sesadar-sadarnya makna hidup ini. Seorang yang kualitas ibadahnya baik. mengatur. Bila ibadah adalah semua ucapan ataupun perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah. dari bapak-ibu. Ia jaga lisannya. Kita beribadah kepada Allah supaya diri kita terjaga. Karenanya. yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang maha mencipta. terjerumus kepada bisikan setan. dan seterusnya. moyang. semestinya tidak mungkin manusia sebagai makhluk yang lemah lali dalam perintah-Nya. . untuk apa hidup ini. Ia kian hati-hati agar tidak terperosok kepada hasutan hawa nafsu. menjaga. dan sebagainya. maka tiada alasan lagi untuk tidak menyembahnya. maka bisa dikatakan ada yang salah dalam ibadahnya. Dari apa? Terjaga dari dosa-dosa. atau hanya rutinitas pragmatis.yaqi. kaki.Kesadaran Bertuhan Siapa Tuhanmu? Dialah yang menciptakanmu dan orang-orang sebelum kita. dan Maha berkuasa kepada ciptaan-Nya. terjaga dari perbuatan yang tidak pantas. tangan. Mungkin ibadahnya selama ini riya. Ibadah seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mengatarkan pelakunya menjadi bertaqwa. telinga. mematikan. bid’ah. tentang siapa yang menghidupkan dahulu. Kuasa untuk menghidupkan. Setelah tahu siapa Tuhan. maka seorang ’abid hendaknya mampu menjaga dirinya dari segala hal yang dibenci dan tidak diridhai Allah.

Amiin ya Mujibas-sailin.Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah. mampu mengatarkan kita kepada taqwa. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful