PROGRAM “LEARNING ENGLISH THROUGH ICT AND POWER POINT PRESENTATION”

1.

Teaching of Literature Component in English
TEMPAT : Makmal Komputer MASA HARI : sekali seminggu, single period atau 2 minggu sekali, double period. : Mengikut masa P & P guru

SASARAN : Tingkatan 1,2 dan 4 pelajar kelas cemerlang dan sederhana.

Objektif : Meningkatkan minat pelajar membaca literature text
Meningkatkan kemahiran belajar melalui internet dan penciptaan power point Mendedahkan pelajar berani bercakap melalui kaedah pembentangan Power- points Meningkatkan kreativiti pelajar melalui pencarian bahan pembentangan. Mampu menghabiskan syllabus dengan lebih cepat, dan berkesan. Markah dan aktiviti PLBS dapat di jalankan serentak dan menjimatkan masa. P & P berlaku dalam mood pelajar lebih ceria , perbendaharaan kata dapat diperkayakan

Pelaksanaan Aktiviti

:

chapters.

Novel Literature Component terbahagi kepada beberapa

- Pelajar di bahagikan kepada kumpulan dan setiap kumpulan di tugaskan satu

chapter, membaca mencari info yang lengkap dan membentangkan nya dalam bentuk power points. Guru matapelajaran setiap kelas juga di saran membina blog untuk pelajarnya Untuk tujuan penyimpanan maklumat atau perekodan pembentangan Pelajar juga di galakkan untuk memuatkan penulisan masingmasing ke dalam blog subjek mereka. Pertandingan pembentangan hasil kerja atau penulisan terbaik, di jalankan bagi menggalakkan inovasi dan kreativiti pelajar. Tabiaat menulis di dalam blog juga merupakan alternatif kepada remaja menulis diari harian/journal mereka, kerana buku diari/journal telah menjadi kurang popular hari ini Penggunaan blog tidak terhad kepada p& p literature sahaja.

-

Disediakan oleh Pn Khuzaimah Bt Zakaria

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.