DASAR TELEKOMUNIKASI NEGARA (1994-2020

)
*Dasar ini membawa Malaysia kepada pelancaran Satelit Measat 1,Measat 2 Tiung Sat , danRazak Sat .
*MATLAMAT •

• • • •


Mewujudkan masyarakat yang masayarakat yang berdpendidikan dan bermaklumat. Merialisasikan aspirasi wawasan 2020. Menyediakan perkhidmatan komunikasi yang moden kepada penduduk bandar dan luar bandar dengan kos yang sesuai. Menggalakan interaksi antara kaum dan kawasan/wilayah. Menngalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam penyediaan perkhidmatan telekomunikasi. Menjalin hubungan baik antra negara selaras menjadkan Malaysia sebagai pusat telekomunikasi antarabangsa. Meningkatkan tahap perindustrian negara. Menggalakkan penyertaan bumiputra dalam telekomunikasi.

*STRATEGI • Peningkatan kemudahan telekomunikasi di luar bandar. • Penyelidikan dan pembangunan bagi mempercepat pertumbuhan industri telekomunikasi. • Mewujud dan menambah baik hubungan telekomunikasi antara Malaysia dan negara lai

 Mengembangkan teknologi tinggi dan perkhidmatan dan sokongan melalui R & D.menjadikan Malaysia sebagai hub teknolog maklumat dan komunikasi serta multimedia peringkat global.  Penyediaan tapak pusat Pemasaran Tanpa Sempadan dan Rangkaian Penghasilan Web Sedunia. PENGAPLIKASIAN       Kerajaan elektronik Sekolah bestari Teleperubatan Kelompok penyelidikan & Pembangunan Kad pintar Rangkaian Penghasilan Web Sedunia ELEMEN LAIN DALAM MSC  Bandar Pintar Cyberjaya  Universiti Multimedia .  Membentuk kerjasama antara syarikat teknologi luar dengan syarikat teknologi tempatan.  Menyedia kawasan terbaik untuk perkembangan berteknologi multimedia termasuk dalam bidang penyelidikan dan pembangunan.KORIDOR RAYA MULTIMEDIA(MSC) MATLAMAT  Menarik penglibatan syarikat berteknologi tinggi ke dalam negara bagi membangunkan industri tempatan.  Menyedia teknologi maklumat dan komunikasi bertaraf dunia. OBJEKTIF KHUSUS  Menjadikan Malaysia sebagai pemimpin serantau dan global dalam pembangunan dan aplkasi teknologi maklumat.  Menjadi pemangkin teknologi maklumat.

Dasar Pertanian Negara dan lain-lain. Perkampungan hiburan (E-VILLAGE) DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI (1986) MATLAMAT o Menggalakkan penggunaan sains dan teknologi dalam pembangunan negara o Meningkatkan keupayaan penggunaan sains dan teknologi untuk membantu aktiviti ekonomi. . o Membangunkan pusat kemahiran sains dan teknologi agar tidak bergantung pada negara maju. o Membangunkan sektor pertanian dengan pengaplikasian dasar sains dan teknologi o Membangunkan keupayaan pengusaha tempatan menerima pemindahan teknologi asing dengan berkesan STRATEGI o Mengintegrasikan rancangan pembangunan ekonomi o Memperkasakan sektor perindustrian dalam penggunaan Dasar Sains dan Teknologi agar setanding dengan Dasar Pembangunan Nasional .

...ariq_810@yahoo........ .......com..............