Cara membuat kesimpulan. (contoh berdasarkan FPK) Nyatakan : 1. definasi atau proses – yang berterusan 2.

Matlamat/ tujuan / obj – lahir insane yang seimbang dari segi JERIS. 3. Dasar atau proses – percaya / patuh kepada Tuhan. 4. Hasil / pencapaian – rakyat yang berilmu / berketrampilan.