Contoh reka bentuk perindustrian

Contoh reka bentuk perindustrian dalam bentuk 3 dimensi reka bentuk Proton Exora .

Contoh rekabentuk industri .