P. 1
DASAR-DASAR KERAJAAN

DASAR-DASAR KERAJAAN

|Views: 752|Likes:
Published by mrssarah

More info:

Published by: mrssarah on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

KURSUS INDUKSI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

OBJEKTIF DASAR-DASAR KERAJAAN OB JEKTIF : 1. Memahami dasar-dasar kerajaan 2. Memahami rasional, matlamat, dan objektif penggubalan dasar 3. Memahami strategi pelaksanaan dasar

MAKSUD DASAR
• • • • Asas Teras Panduan Aturan
untuk mencapai matlamat dan kepentingan negara, agensi, unit atau pihak tertentu.

3

• Tanpa dasar keadaan akan menjadi kelam-kabut. • Segala perancangan / program / projek tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan dan gagal mencapai matlamat yang dihasratkan

DEFINISI DASAR 4 Suatu kenyataan mengenai hasrat bagi mencapai sesuatu maksud atau kehendak .

DEFINISI DASAR-DASAR KERAJAAN Satu pengisytiharan (hasrat dan ideologi kerajaan) dibuat dari semasa ke semasa untuk menyelesaikan / mendapatkan / mencapai objektif. 5 .

MEKANISME PENGGUBALAN 6 .

Meningkatkan produktiviti Meningkatkan kecekapan Mengatasi masalah 7 Mengurangkan kos pengurusan RASIONAL DASAR KERAJAAN DIGUBAL Meletakkan asas pentadbiran negara/organisasi Panduan bagi mencapai objektif Menyedarkan orang ramai perlunya sesuatu amalan baik dipraktikan .

.8 MATLAMAT • Mencapai makmur tahap negara maju yang • Bersatu padu. • Aman & stabil.

9 Pertumbuhan Ekonomi Pengagihan Pendapatan Pencapaian Wawasan 2020 Objektif Gubal Dasar Kestabilan Pencapaian DPN Kedaulatan dan Ketahanan Negara Kebajikan .

1969 1970 .1990 10 ERA 2 ERA 3 ERA 4 ERA 5 1991.PERINGKAT PEMBENTUKAN DASAR ERA 1 Penjajah Barat Malayan Union 1957 .sekarang .

11 .

12 .

5. 7. 3. 4. 13 Wawasan 2020 Dasar Ekonomi Baru (RRJP 1) (19711990) Dasar Pembangunan Nasional (RRJP 2) (1991-2000) Dasar Wawasan Negara Dasar Perindustrian Negara Dasar Pertanian Negara Dasar Pengswastaan Negara . 6. 2.MENGENAI DASAR-DASAR AWAM DASAR-DASAR UTAMA 1.

13. 11. 12. 9.MENGENAI DASAR-DASAR AWAM DASAR-DASAR UTAMA 8. 10. 14 Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Sains dan Teknologi Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pandang Ke Timur Dasar /Program Pembaharuan & Peningkatan Produktiviti dan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam .

Dasar Wanita Negara Dasar Pengeluaran Negara Dasar Buruh Negara Dasar Kependudukan Negara 15 Dasar Penerapan Islam Dalam Pentadbiran Dasar Luar Negara .MENGENAI DASAR-DASAR AWAM DASAR-DASAR LAIN 1. 5. 6. 2. 4. 3.

KA NG AN A R G NG AN J A C AN PAN R KA JP) G AN (RR J .

17 4 JENIS RANCANGAN 3 RRJ RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG (RRJP) RANGKA RANCANGAN JANGKA SEDERHANA KAJIAN SEPARUH PENGGAL RANCANGAN MALAYSIA DEB DPN DWW W2020 RANC 5 tahun M’sia plan 1 tahun Belanjawan tahunan Laporan ekonomi Pelan rangsangan RANCANGAN JANGKA PENDEK .

18 1956-1960 1 Malaya Plan 1961-1965 2 Malaya Plan 1966-1970 1 M’sia Plan 1971-1975 2 M’sia Plan 1976-1980 3 M’sia Plan 1981-1985 4 M’sia Plan 1986-1990 5 M’sia Plan 1991-1995 6 M’sia Plan 1996-2000 7 M’sia Plan 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 8 M’sia Plan 9 M’sia Plan 10 M’sia Plan 11 M’sia Plan RRJP1 (DEB) 1971-1990 RRJP2 (DPN) 1991-2000 RRJP3 (DWN) 2001-2010 ? W2020 1991 2020 RRJP ?? NEGARA MAJU .

.

20 1 LATAR BELAKANG Dilancarkan pada 1970  20 tahun (1970-1990)  Dasar pecah dan perintah British mengakibatkan:  › Perpecahan kaum › Pengenalan kaum mengikut aktiviti ekonomi › Ketidakseimbangan antara wilayah yang menimbulkan rasa tidak puas hati .

Mewujudkan perpaduan kaum dengan mengurangkan perbezaan ekonomi dan sosial dengan menghapuskan: 21 .

22 .

nelayan melalui pelba gai pr og r am Memperbanyak peluang peker jaan Memperbanyak kemudahan infr astr uktur di luar bandar (jalan r aya / jambatan / parit / tali air (tanaman padi 2 kali setahun) Wujudkan kumpulan per usahaan dan per da gangan bumiputer a    .STRATEGI MENGURANG & MEMBASMI KEMISKINAN  23 Meningkatkan pendapatan petani. pekebun.

DARA.24  Peluang pendidikan/biasiswa/buku teks yang meluas kepada semua pelajar miskin Meningkatkan kualiti kemudahan kesihatan hidup melalui   Memberi bantuan subsidi (benih / baja / r acun r umpai) dan kr edit  Membuka dan membangunkan wilayah bar u melalui pembukaan tanah ladang: FELDA. KEJORA . FELCRA. JENGKA.

Bank Bumiputer a. Amanah Saham Menyusun corak guna tenaga melalui peluang pendidikan kpd golongan bumiputer a menceburi peker jaan profesional seper ti ar kitek. Bank Pembangunan.   . akauntan. 30% pelabur luar ne gar a Menubuh agensi seper ti MARA. jur utera dan sebagainya.STRATEGI MENYUSUN SEMULA MASYARAKAT  25 Menyasar kan 30% penguasaan ekuiti bumiputer a. 40% bukan bumiputer a.

Kadar kemiskinan menurun daripada 49.00) dan India(RM455.00).  .3% pada tahun 1971 kepada 29% pada tahun 1980 dan kadar ini telah turun kepada 17.1% tahun 1990. iaitu Melayu (RM290.00). Cina(RM565.26  Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia Keempat menunjukkan bahawa pendapatan purata sebenar isi rumah telah bertambah baik.

menyusun semula masyarakat dan guna tenaga. semangat DEB diteruskan melalui Dasar Pembangunan Nasional  . Setelah tamat pada 1990.27 RUMUSAN  DEB telah berjaya mengurangkan kemiskinan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi.

S A W 0 A 2 W 20 N A .

  .29 2  WAWASAN 2020 28/2/1991 -Pelancaran Majlis Perniagaan Malaysia Perdana Menteri membentangkan kertas kerja bertajuk “MALAYSIA MELANGKAH KE HADAPAN” Merupakan satu pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada tahun 2020.

nilai sosial & kerohanian di samping mempunyai rasa bangga dan keyakinan akan bangsa serta negara sendiri. kestabilan politik. keadilan sosial. sistem pemerintahan yang cekap & berkesan. kerohanian.30 “MATLAMAT TERAKHIR YANG KITA SEPATUTNYA CITA-CITAKAN ADALAH SEBUAH NEGARA MALAYSIA YANG BENAR-BENAR MAJU MENJELANG TAHUN 2020. Negara mestilah maju dari semua bidang: ekonomi. politik. .” PM/28 FEBRUARI 1991/MBC 2020 ? Malaysia tidak seharusnya menjadi negara maju dari segi ekonomi sahaja. agihan kekayaan yang seimbang. mutu hidup yang tinggi. psikologi dan kebudayaan iaitu kemajuan sepenuhnya untuk mencapai perpaduan negara yg didorong oleh faktor-faktor seperti Pertumbuhan ekonomi yang pesat.

kerohanian dan kebudayaan menurut acuan sendiri . politik.MATLAMAT WAWASAN 2020 31 Menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju sepenuhnya dan menyeluruh dari segi sosial. ekonomi.

32 .  Negara Perindustrian.  Pembangunan masyarakat berdasarkan sistem kekeluargaan.PERSPEKTIF/ISU WAWASAN 2020 PERSPEKTIF :  Pembentukan satu negara bangsa Malaysia.  Keadilan ekonomi dan sosial  Moral dan etika.

Menjadi garis pemisah sama ada sesebuah negara itu akan berjaya di dalam pembangunan perindustrian atau tidak.33     Satu generasi dapat dibentuk yang dibangunkan dari segi pengetahuan. . Mengikut “mega trend” dunia. akhlak dan sebagainya Jangka masa yang munasabah dan praktikal untuk mencapai matlamat. nilai. kemahiran.

34 .

35 Mewujukan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama .

maju dan tenteram serta mempunyai keyakinan diri dan tabah menghadapi cabaran .36 Mewujukan masyarakat yang berjiwa bebas.

37 Mewujudkan masyarakat yang demokratik dan matang .

38 Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika .

39 Mewujudkan masyarakat yang makmur dari segi ekonomi dan mempunyai daya saing yang tinggi .

40 Mewujudkan masyarakat yang progresif. saintifik dan berdaya cipta .

41 Mewujudkan masyarakat yang adil ekonominya .

42 Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang .

liberal dan bebas mengamalkan agama.43 Mewujudkan masyarakat yang bertolak ansur. adat dan budaya masing-masing .

44
Dasar ini bersifat jangka panjang (tempoh 30 tahun). Kejayaannya banyak bergantung kpd pemahaman, penghayatan, kerjasama, pelaksanaan dan penambahbaikan berterusan semua pihak termasuk kerajaan, swasta, NGO, institusi keagamaan, dan orang perseorangan khususnya generasi muda selaku pemimpin pelapis negara

R AN A N S A U D G L N A A N B IO M S E A P N

46
3

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

LATARBELAKANG :
   

Dilancar kan pada 17 Jun 1991. Kesinambungan DEB yang tamat pada1990. Dirangka untuk tempoh 1991-2000. Digubal ber dasar kan Wawasan 2020.

.

MATLAMAT DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL ALAM SEKITAR 47 FIZIKAL Mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan negara melalui pembangunan seimbang antara negeri ke negeri dan kawasan bandar ke luar bandar melalui 5 perspektif: SOSIAL EKONOMI POLITIK .

48 Masih mengekalkan strategi Dasar Ekonomi Baru iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula kaum .

49 PENYUSUNAN SEMULA GUNA TENAGA Insentif pendidikan untuk masyarakat miskin Pembentukan masyarakat progresif Wujudkan masyarakat perdagangan & perindustrian bumiputera .

50 Penglibatan aktif swasta / penswastaan Program penanaman semula Penggunaan sains dan teknologi Meningkatkan pemilikan ekuiti bumiputera .

51 Menyediakan kemudahan asas Pembangunan mapan: –pembangunan tanpa mengabaikan alam sekitar .

Menambah daya pengeluaran dan pendapatan.  .52  Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur.

53 53  Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum. antara kawasan bandar dan luar bandar dan antara wilayah. perusahaan dan   . Memodenkan kehidupan di luar bandar Mewujudkan kumpulan perdagangan bumiputera.

54 54  Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pendidikan.  . latihan. kemudahan-kemudahan infrastruktur dan lain-lain lagi. kesihatan.

R A N S A IKA D D N I D SAA N G E N P A B E K .

5 DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 56 LATAR BELAKANG  Digubal bagi menggantikan sistem pendidikan penjajah Inggeris Sistem pendidikan warisan penjajah seperti aliran pendidikan Inggeris. sekolah Cina. India dan sekolah pondok yang berbeza-beza menyukarkan proses perpaduan dan tidak seragam / selari dengan kehendak negara .

JK Kabinet (1974) ditubuhkan untuk mengkaji Dasar Pendidikan (laporan Jawatankuasa diterbitkan pada 1979) › › .57  Berasaskan kepada: › Penyata Razak 1956 yg dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 Penyata Rahman Talib 1960 yang dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961.

politik. Membentuk identiti negara semangat cinta akan negara. ekonomi.58 Meningkatkan perpaduan kaum. Memenuhi keperluan tenaga kerja. kebudayaan dan kesenian. / . Menggalakkan perkembangan sosial.

.59 Bahasa Kebangsaan pengantar. penglibatan dalam Meluaskan pendidikan vokasional dan teknik. Sistem peperiksaan yang sama. sebagai bahasa Kurikulum yang sama & berorientasikan negara. Menggalakkan kokurikulum.

Mendemokrasikan sistem pendidikan.60 Meluaskan peluang pendidikan. Melahirkan tenaga pengajar terlatih. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. Penerapan pendidikan agama & moral. Meningkat mutu pendidikan. .

berketrampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ” .61 “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani.

62 Susun semula Pendidikan Vokasional & Teknik 1978. KBSR 1983 & KBSM 1989 . Meningkatkan peluang pelbagai peringkat umur. pendidikan melalui sistem penyampaian Memperbaiki kualiti pendidikan. Memperkukuh pendidikan . Memperluas peluang pendidikan swasta. pendidikan untuk .

Sumbangan dasar ini ke arah meningkatkan per paduan sukar untuk dipastikan kerana banyak faktor dalaman dan luaran yang mempengar uhinya.  .RUMUSAN  63 Berjaya meluaskan penggunaan BM di samping membenarkan pembelajaran bahasa ibunda .

agama.  .64 12 DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN Pengenalan:  Keunikan masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum. bahasa. Jika tidak dipelihara dengan baik akan menyukarkan proses perpaduan kaum. adat resam yang berbeza-beza memerlukan sikap toleransi yang tinggi.

65 OBJEKTIF  Mengukuhkan perpaduan kaum. . semangat cinta akan  Mewujudkan negara.  Memelihara identiti bangsa Malaysia.

Agama Islam. 66 . Unsur-unsur kebudayaan lain.Prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan Kebudayaan penduduk asal.

Agama atau keper cayaan kepada tuhan mer upakan unsur penting dalam pr oses pembangunan ne gar a ser ta pembentukan r akyat yang berakhlak dan ber peribadi mulia.67 Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. .

Mengadakan pameran dan pertunjukkan.68 STRATEGI PELAKSANAAN     Mengamalkan sikap bertoleransi.   . Meningkatkan taraf dan mutu/kualiti kesenian. Peranan media massa. Memperluas peluang pendidikan. Kerjasama bersepadu dari pelbagai peringkat kerajaan persekutuan / negeri / antarabangsa.

RUMUSAN  69 Dasar ini menjadi garis panduan dalam membentuk satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara Dasar ini cuba membentuk satu kebudayaan kebangsaan yang boleh dikongsi bersama. Kejayaannya sukar dinilai dalam jangka masa pendek kerana pelbagai faktor dalaman dan luaran yang mempengeruhi khususnya terhadap generasi muda  .

.

kemajuan. keamanan. Agama Islam sebagai agama rasmi negara. . keredaan dunia dan akhirat. Memiliki banyak nilai positif yang diterima sejagat. Datuk Seri Dr Mahathir Mohamed. kesejahteraan.13 DASAR PENERAPAN NILAINILAI ISLAM DALAM PENTADBIRAN 71 PENGENALAN      Dilancarkan pada 1983. Bertujuan untuk mencapai keadilan.

tekun dan didikasi. sederhana. dedikasi. bertanggungjawab. berbudi mulia dan bersyukur. ikhlas. Memupuk nilai murni dalam kalangan orang ramai. bekerjasama. Antara nilai-nilai : Amanah.`   . berdisiplin. bersih.72  Mewujudkan nilai hidup dan pegangan moral yang tinggi mengikut lunas-lunas Islam.

   . Menubuhkan sebuah ‘Negara Bahagia’.73  Membentuk masyarakat Malaysia yang bermaruah. Menghapuskan sikap yang negatif dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu. beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat lain.

Mengemaskinikan dan membentuk jentera pentadbiran berdasarkan nilai-nilai positif. dasar ini ditumpukan kepada anggota perkhidmatan awam.   .74  Sebagai permulaan. Menerapkan nilai-nilai dalam kalangan anggota kerajaan melalui penerangan dan penjelasan dasar ini.

RUMUSAN  75 Pelaksanaan nilai-nilai murni sesuai diamalkan dalam perkhidmatan awam. Ia merupakan proses yang tiada penghujung dan berterusan dan memerlukan pemantauan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa Kejayaannya boleh masa panjang dilihat dalam jangka   .

R AN SA A T A IK D R IA YA AYS S L R A E P M .

YAB Datuk Seri Dr. • Kakitangan awam dan swasta adalah pemilik bersama. Semasa pelancaran Forum Intan. Bukit Kiara Kerjasama antara sektor swasta dengan sektor awam untuk meningkatkan pembangunan negara. Kedua-dua sektor harus mencapai persetujuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara.8 DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA 77 LATAR BELAKANG: Diumumkan pada 25 Februari 1983. Mahathir Mohamed. • Malaysia dianggap sebuah syarikat. • • • • .

78 Mempercepat pembangunan negara melalui kerjasama erat antara sektor kerajaan dan swasta dalam semua bidang sosial dan ekonomi 78 .

Meningkatkan hasil ne gar a. Mengha puskan sifat ‘per musuhan’ di antar a kedua-dua sektor dengan menggalakkan per kongsian maklumat dan saling faham memahami akan pr osedur dan matlamat kedua belah pihak.   .OBJEKTIF  79 79 Mewujudkan ker jasama er at. ber makna dan ber kesan antar a sektor awam dan swasta demi pembangunan ne gar a ba gi menca pai faedah ber sama.

80 PERANAN SEKTOR AWAM      PERANAN SEKTOR SWASTA     fasilitator Perancang Penggubal dasar awam Penyedia garis panduan Pemantau dan menguatkuasa undang2/peraturan Sebagai pengerak aktiviti ekonomii Sebagai pengeluar barangan Sebagai peneroka pasaran Penyumbang pendapatan negara melalui cukai .

Mudahkan urusan/kurangkan birokrasi . 81 . Mewujudkan persetujuan bersamamenghapuskan salah faham –berkongsi tanggungjawab membangunkan negara. Penambahbaikan sistem dan prosedur kerja bagi mengurangkan kerenah birokrasi.Difahami oleh swasta. Mengukuhkan hubungan antara agensi kementerian / jabatan / Badan Berkanun. .81 Memperjelas peranan kerajaan dan swasta.

Dasar ini secara tidak langsung telah berjaya mengurangkan beban perbelanjaan kerajaan dalam pembangunan negara melalui penglibatan pihak swasta. dan kualiti    Kejayaan dasar ini bergantung kepada sejauh mana persefahaman dan kerjasama yang ikhlas antara kerajaan dan swasta.RUMUSAN  82 Contoh: Pembayaran bil setempat. 82 . Dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan dan barangan.

R AN A A S T A S D A W ARA S N EG E P N .

. Mahathir • Selepas pelancaran Dasar Persyarikatan Malaysia.7 DASAR PENSWASTAAN NEGARA 84 LATAR BELAKANG: • Dilancarkan pada 1983 – Dr. • DPN menyokong dasar persyarikatan Malaysia • Menandakan kerajaan sudah bersedia untuk menyerah dan mengurangkan beberapa sektor kerajaan kepada pihak swasta untuk dilaksanakan demi meningkatkan mutu produktiviti dan kecekapan pentadbirannya.

.85 85 Dasar Penswastaan merupakan satu program kerajaan yang melibatkan pemindahan atau penjualan kepentingan-kepentingan kerajaan sama ada dalam bentuk ekuiti atau aset kepada pihak swasta. Ia melibatkan sama ada pemindahan atau penjualan secara sebahagian atau keseluruhannya.

Sebaliknya sektor swasta didapati lebih cekap dan lebih bermotivasi. Adalah menjadi harapan kerajaan agar penswastaan dapat meningkatkan prestasi ekonomi dan perkhidmatan keseluruhannya yang seterusnya akan menghasilkan peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi negara yang lebih tinggi.86 Dalam menguruskan sesebuah perusahaan kerajaan. kerajaan di mana-mana jua di dunia adalah terkenal dengan ketidakcekapannya walaupun dibantu dengan unsur-unsur monopoli dan kuasa kerajaan.” .

Mengurangkan saiz dan penglibatan sektor awam dalam ekonomi. 87 . Mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya melalui program komersial. daya pengeluaran dan daya saing. Memperluas prospek sektor korporat. Meningkatkan kecekapan.87 Mengurangkan beban kewangan negara.

Memperbaiki kualiti perkhidmatan melalui persaingan sihat pihak swasta untuk menawarkan harga terendah. Mencapai objektif mewujudkan golongan perniagaan bumiputera. 88 .88 Mempercepat pembangunan negara melalui penglibatan pihak swasta dalam perniagaan yg boleh menyediakan peluang pekerjaan di samping kerajaan boleh mengutip cukai yang akan digunakan untuk pembangunan negara.

89 BENTUK2 PENSWASTAAN Bina Kendali Kontrak Pengurusan Bina Kendali Pindah Pajakan Penjualan .

Contoh: TNB. pengurusan. Pemindahan tanggungjawab aset dan kakitangan. kepada 100% saham syarikat kerajaan syarikat swasta : Contoh FIMA.90 Jual penuh: Ekuiti (syarikat) kerajaan dijual/pindah milik kepada pihak swasta. Jual sebahagian: Pindah sebahagian saham kerajan kepada swasta. MAS & TELEKOM 90 .

Tidak melibatkan pemindahan walaupun ada kemungkinannya.91 Pemindahan hak menggunakan aset untuk tempoh tertentu dengan bayaran pajakan. Penyewaan kemudahan-kemudahan tertentu . hak milik Contoh: Memajak sesuatu perkhidmatan letak kereta/ membina jejambat / lebuh raya 91 .

Melibatkan pembahagian tanggungjawab menyediakan sesuatu perkhidmatan khusus yang sebelumnya dijalankan oleh kerajaan. 92 . Hotel Seri Malaysia.92 Penggunaan kepakaran pengurusan sektor swasta dengan dibayar yuran pengurusan. Contoh: mencuci atau menyelenggara kawasan awam.

93 Penswastaan projek-projek kerajaan seperti projek infrastruktur dan kemudahan awam. Diserahkan kembali kepada kerajaan setelah tamat tempoh perjanjian atau konsesi: Contoh. Pihak swasta diberi kebenaran untuk membina dan mengendalikan projek untuk tempoh tertentu dengan biaya sendiri termasuk kuasa untuk mengambil keuntungan.PLUS. 93 .

Contoh: ERL 94 .94 Pihak swasta diberi kebenaran untuk membangunkan atau membina sesuatu projek atau kemudahan awam dengan biaya sendiri. Pihak swasta mengendalikan dan menguruskannya secara berterusan tanpa perlu menyerahkan kembali kepada kerajaan pada akhir tempoh konsesi.

95 STRATEGI DAN PELAKSANAAN  Penubuhan jawatankuasa khas di Unit Per ancangan Ekonomi (EPU). Menyediakan garis panduan lengkap bagi membolehkan kementerian atau jabatan menswastakan beber apa per khidmatan masing-masing. Isu-isu penting yang per lu diberi per timbangan ialah : › pemecahan suatu per khidmatan (Fra gmentation) › hal keselamatan 95   .

KP Unit Perancang Ekonomi Ahli : Kementerian Kewangan & Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan di Jab Perkhidmatan Awam JK ini menyediakan garis panduan bagi membolehkan pihak kementerian/jabatan menswastakan perkhidmatan masing-masing 96 .96 96 Menubuhkan Jawatankuasa Penswastaan di Unit Perancangan Ekonomi (EPU) Anggota JK: Pengerusi.

RUMUSAN • 97 Dasar Penswastaan telah berjaya mencapai tujuan penubuhannya. Konsep Dasar Penswastaan ini telah diteruskan dalam Dasar Pembangunan Nasional (1991) • 97 .

R I AN A R S T A S D U L D NA IN I O R S E A P N .

6

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

99

LATAR BELAKANG

Matlamat-matlamat pembangunan perindustrian telah menghasilkan kemajuan yang pesat dalam tahun 70-an. Kemerosotan ekonomi dunia tahun 80-an telah menampakkan kelemahan: › Kemelesetan sektor luar telah menjejaskan prestasi sektor pembuatan Malaysia. › Tumpuan hanya kepada pengeluaran barangan elektrik, bahan-bahan kimia dan petroleum, tekstil, kasut dan beberapa pengeluaran jentera dan peralatan perhubungan.

100

Kesan kelemahan… MEMBERI TUMPUAN UNTUK MENGATASI KELEMAHAN DALAM STRATEGI PERUSAHAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
Mutu produk tidak mampu bersaing dengan keluaran asing Tahap teknologi rendah Pekerja tempatan kurang mahir menggunakan teknologi baharu
100

101

WUJUDKAN 2 PROGRAM
Mengkaji Dasar Perindustrian Malaysia untuk menyemak dan mengubah suai dasar bagi menggalakkan kemasukan pelabur asing Menubuhkan Pelan Induk Perindustrian (PIP) untuk menyediakan matlamat, strategi dan menentukan hala tuju sektor perindustrian negara
101

 Pergantungan yang tinggi terhadap teknologi luar.PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (PIP) 102 Sebab PIP dilancar kan:  Menghadapi kemelesetan ekonomi dunia.  Tiada dasar perindustrian yang jelas. 102 .  Mengatasi kelemahan sektor perindustrian negara yang hanya tertumpu kepada sektor tertentu sahaja.

Galak guna sumber asli negara – kurangkan pergantungan kepada import. eksport & galak sektor Kempen beli barangan buatan Malaysia.103 Susun semula struktur perindustrian sedia ada – berasaskan sektor perkilangan. Mempelbagaikan gantian import. 103 . Mencari pasaran baru di negara sosialis dan negara sedang membangun.

Memperluas kegiatan industri ke kawasan luar bandar. Menggalakkan pertumbuhan Industri Kecil dan Sederhana (IKS). Mengurangkan teknologi luar. pergantungan kepada 104 .104 Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) oleh pihak awam dan swasta.

RUMUSAN  105 105 PIP adalah pelengkap kepada DPN dgn menyediakan pelan pembangunan jangka panjang untuk sektor perindustrian negara agar lebih jelas dan berdaya saing PIP telah ber jaya menyumbang kepada peningkatan KDNK ne gar a di samping peningkatan pelabur an asing dan pelaburan dalam ne gar a  .

N A T R A E P R R GA A E S N A D N IA .

DASAR PERTANIAN NEGARA
LATAR BELAKANG: • Dilancarkan pada 12 Januari 1984

107

• Memulihkan sektor pertanian setelah sumbangannya dalam KDNK negara semakin menurun akibat perubahan struktur, kepesatan sektor pembuatan dan perkhidmatan

108

 

21.8 %(1987) turun 18.7%(1990). Gunatenaga menurun 51%(1970),31%(1988) 27.8(1990). DPN sbg garis panduan bagi kerajaan dan swasta menggiatkan sektor pertanian.

109 109

Meningkatkan penglibatan pihak swasta. Memaksimumkan sumbangan pertanian. Memaksimumkan pendapatan petani. Melindungi kepentingan dan keselamatan makanan negara. Memaju dan meningkatkan hasil eksport.
109

110 Pembukaan tanah-tanah baru Pembangunan in-situ Menggalakkan penglibatan pihak swasta Penyediaan khidmat sokongan Pembangunan komoditi Pembangunan sosial dan institusi 110 .

Penggunaan teknologi dan pengurusan yang cekap. Menambahkan hasil dpd pelbagai jenis keluaran berbanding satu jenis tanaman. . Kemudahan kredit kepada golongan petani. 2. 4. 5.KESAN DASAR PERTANIAN NEGARA 1. MARDI dsb. 3. KADA. 111 Memajukan pertanian melalui agensi kerajaan seperti LPP. Pengenalan mini estet menggantikan pekebun kecil.

sambutan dingin pihak petani dan swasta dan sekatan perdagangan negara pengimport .RUMUSAN  112 112 112 Kejayaannya banyak bergantung kepada perkara di luar kawalan dasar seperti harga komoditi tidak stabil.

AN D NS A R A AI EG S R A IN AS LOG D O KN TE .

.  Penyumbang tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan. pertanian dll.9 DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA 114 PENGENALAN  Digubal pada bulan April 1986.  Kaitan sains dan teknologi dengan sektor ekonomi seperti perindustrian.  menjadikan Malaysia sebagai negara maju.  Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif.

115 Menjadikan Malaysia sebagai negara yang maju berasaskan penggunaan sains dan teknologi. Malaysia bukan sahaja sebagai pengguna teknologi tetapi menjadi penyumbang kepada teknologi 115 .

yang dasar 116 .116 Menggalakkan penggunaan S&T sebagai alat untuk pembangunan ekonomi dan membaiki membaiki kedudukan fizikal dan kesejahteraan rakyat. Melindungi kedaulatan negara merupakan sebahagian daripada pembangunan sosioekonomi negara.

117 Menubuhkan Pusat Kecemerlangan Sains Menggalakkan pemindahan teknologi antara pelbagai sektor Pengkomputeran sektor perindustrian Menggalakkan penggunaan mesin dan robotik bagi menggantikan kerja-kerja berintensif buruh 117 .

118 Menggalakan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang sains dan teknologi Menubuhkan pusat pengumpulan dan pengedaran maklumat berkaitan sains dan teknologi Menggalakkan penggunaan sains dan teknologi kepada sektor awam dan swasta 118 .

• PUSAT MEKLUMAT SAINS DAN TEKNOLOGI MALAYSIA (MASTIC) .Menubuhkan pusat pengumpulan dan pengedaran maklumat berkaitan sains dan teknologi • DIREKTORAT BIOTEKNOLOGI KEBANGSAAN (BIOTEK) .Pembangunan dan petunjuk sains dan teknologi kebangsaan.Pengkalan data sains dan teknologi dalam talian masticlink 119 .Untuk menggalakkan dan menyelaras aktiviti-aktiviti dalam bidang bio-teknologi. .

G N A D N A R P U R IM A T S A E D K .

121 11 DASAR PANDANG KE TIMUR .

pengetahuan serta menerapkan nilai-nilai dan etika kerja yang positif. Pemindahan teknologi tinggi ke Malaysia. 3.122 OBJEKTIF 1. Menjadikan Malaysia negara maju dan dihormati oleh masyarakat antarabangsa. Meningkatkan kemahiran. kecekapan. 4. Meningkatkan daya pengeluaran dan mutu kerja. 2. .

Perkhidmatan Kaunter/ Perkhidmatan Pembayaran Bil Setempat .123 Strategi 1.Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja . Per ubahan str uktur : .Penubuhan Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) .Konsep Pejabat Terbuka .

124  Kad Perakam Waktu  Tanda Nama  Kepimpinan Melalui Teladan .

125  Latihan Perindustrian & Teknikal meningkatkan keupayaan teknikal & penerapan etika kerja orang Jepun & Korea utk meningkatkan daya pengeluaran.  Program Pengajian Akademik peluang pelajar M’sia melanjutkan pengajian dlm sains. teknikal & pengurusan. .

 Skim Latihan Pembangunan Usahawan.jalinan hubungan institusi M’sia dengan institusi di Jepun & Korea.memberi tumpuan kpd lepasan sekolah vokasional di Malaysia.126  Program Kemajuan Teknikal . .  Program Kemajuan Eksekutif .  Program antara Institusi .menempatkan eksekutif M’sia di agensi berkenaan di Jepun dan korea.

Pertambahan bilangan pelaburan dari Jepun dan Korea. 5.KESAN-KESAN DASAR PANDANG KE TIMUR 1. 2. . 127 3. Kejayaan mengeluarkan kereta nasional – Proton Penumbuhan lembaga industri berat Malaysia (HICOM) – usahasama dengan negara Jepun. Mewujudkan projek infrastruktur yang bercirikan ketimuran – Jambatan Pulau Pinang. 4. Pertambahan peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran di negara kita.

Aspek ini perlu diberi penekanan kerana pemahaman yang tepat sebagaimana yang dihasratkan oleh penggubal dasar akan menjadikan mereka (kita) lebih komited dalam melaksanakan dasar-dasar itu bagi mencapai matlamat yang dikehendaki.PENUTUP 128 Kejayaan dasar bergantung kepada pemahaman serta penerimaan oleh semua pihak yang terlibat. .

SELAMAT MENGHADAPI PEPERIKSAAN .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->