P. 1
kajian-inovasi

kajian-inovasi

|Views: 222|Likes:
Published by Amin NorthSynchro

More info:

Published by: Amin NorthSynchro on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Sejarah Seni Berpandukan Multimedia Interaktif

Oleh MAZIAH MAT ZAIN RUZAIHA ABDUL AZIZ SALSABILA TANG BINTI ABDULLAH

Abstrak Komputer boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar Pendidikan Seni Visual disamping membuat komposisi, persembahan, pengwujudan idea dan pengumpulan maklumat. Perasaan was-was terhadap pengajaran berbantukan komputer perlu disingkirkan kerana komputer tetap akan menjadi sebahagian daripada masa depan kita semua. Inovasi pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan adanya kemahiran dalam penggunaan ICT. Kertas ini mencadangkan satu templat dan sumber teknologi yang sesuai untuk penyediaan bahan pengajaran pembelajaran pendidikan seni visual berasaskan multimedia interlatif. Teknologi maklumat dan kommunikasi juga diaplikasikan dalam pembentukan penilaian formatif yang interaktif dan pencapaian pelajar diberi ganjaran dengan kata-kata motivasi. Pencapaian pelajar dapat dikesan oleh guru dengan serta merta untuk membolehkan tindakan susulan yang berikutnya diambil supaya dapat membantu pelajar menguasai pemahaman dalam sejarah seni.

1.

Pengenalan Dalam sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual kurikulum bersepadu sekolah

menengah, terbahagi kepada dua bidang utama iaitu penghasilan seni visual dan sejarah

1

dan apresiasi seni visual. Selain daripada mempelajari kemahiran yang dapat membantu dan mengaplikasikan dalam kehidupan harian dan kerjaya pelajar, pengetahuan sejarah seni telah dimasukkan sebagai kertas satu dalam kertas peperiksaan yang berbentuk teori. Kertas ini wajib diambil oleh semua pelajar yang menduduki peperiksaan SPM. Sejarah seni merupakan displin ilmu yang memusatkan pengajian tentang peranan para artis dan sumbangan yang dimainkan oleh tokoh terhadap perkembangan seni itu sendiri serta pengaruhnya terhadap peradaban budaya bangsa. Sejarah seni merakamkan perkembangan seni dari zaman ke zaman. Di dalamnya merangkumi period, stail, ikonografi, peristiwa, tokoh atau biografi. Menurut Earl W. Linderman dalam bukunya ‘Teaching Secondary School Art’, sejarah seni merupakan pengkajian tentang bagaimana manusia sebagai seorang seniman mentafsir dan melahirkan budayanya dalam bentuk grafik. Feldman (1976) ada mengatakan, menerusi pelajaran sejarah seni boleh meningkatkan lagi kesedaran kanak-kanak terhadap berlakunya pembaharuan-

pembaharuan nilai manusia dari semasa ke semasa. Walaupun Malaysia tidak mempunyai susur galur sejarah seni tradisi ataupun seni lukis keagamaan seperti kuil-kuil Angkor Wat di Kampuchea ataupun Borobudor di Jawa, namun terdapat beberapa bentuk seni tradisional yang mempengaruhi seni kontemporari Malaysia (Warton, 1971) yang dapat menjadi landasan kepada perkembangan seni moden. Daripada maklumat yang wujud, seni moden di Malaysia bermula pada tahun sekitar 1920-an. Pameran seni lukis terawal yang tercatat di Singapura oleh Lian Xiao Oh pada tahun 1924. Seni di Tanah Melayu ketika itu hanyalah lebih tertumpu kepada bentuk kraftangan ataupun produk untuk kegunaan

2

Bilangan pelajar yang dapat skor ‘A’ pula boleh dikira dengan jari. tembikar (labu sayong). Namun kesemua teori yang perlu dipelajari merupakan satu masalah besar bagi guru seni yang mengajar. menghargai sumbangan dan mempelajari semangat pandai tukang dalam menghasilkan kraf. markah yang diperolehi oleh pelajar dalam kertas satu amat membimbangkan. 3 .harian seperti ukiran (rekabentuk ukiran kayu pada sampan-sampan). antara sebab-sebab yang diberi secara temubual adalah seperti: 1. Peratus lulus kadang-kadang tidak sampai tiga puluh peratus (maklumat didapati daripada pelajar-pelajar Tingkatan 3. 4 dan 5 Sekolah Menengah Sungai Rambai. Melaka). serta memajukan tahap ketrampilan seni (art skills) yang konsisten dalam media seni yang tertentu. tenunan dan tekat yang digunakan oleh orang Melayu. Berdasarkan ujian-ujian bulanan mahupun peperikasaan tahunan. F Adams (1964). didapati kebanyakkan pelajar lebih gemar melakukan aktiviti kemahiran (menghasilkan sesuatu produk) daripada mempelajari teori sejarah. Kurang minat dalam sejarah seni kerana ia merupakan fakta yang perlu diingati. Bagaimana hendak menaikkan prestasi keputusan mata pelajaran seni visual dari segi kuantiti dan kualiti? Melalui pemerhatian harian. Ilmu pengetahuan sejarah seni amat penting untuk mendidik pelajar membangunkan kesedaran dan persepsi artistik dalam seni. Kenalpasti permasalahan Munurut J. masalah terbesar bagi para remaja yang bersekolah ialah mengenai hal-hal berkaitan dengan persekolahan mereka. Oleh yang demikian. 2. sejarah seni di Malaysia merangkumi falsafah pembuat kraf dan bukan hanya daripada sudut grafik atau dua dimensi semata-mata. anyaman (tikar mengkuang).

melalui sejarah seni dapat memufuk sifat pelajar yang berkesedaran dan meninggikan sensitiviti terhadap nilai keindahan alam. tokoh-tokoh. teknik-teknik. Terlalu banyak aliran seni. Pelajar masih berpeluang meneka atau ‘tikam’ A. ini menyukarkan mereka memahami dan menghayati setiap era yang dipelajari. 3. 5. 4. 3. Karya seni yang dihasilkan oleh seniman membawa maksud dan mesej 4 . Nama-nama tokoh sejarah seni khasnya tokoh barat sukar diingati kerana kebanyakannya dalam bahasa Inggeris yang begitu janggal dan asing bagi mereka. mengamati. nama bahan dan alat yang perlu diketahui dan diingati. kemahiran mendengar. Sikap pelajar yang menganggap sejarah seni dalam soalan kertas satu tidak perlu diperi perhatian yang lebih kerana ia diuji dalam bentuk objektif. gaya setiap pelukis. B. Dalam mempelajari sejarah seni. Mengapa perlu mempelajari sejarah seni? Secara dasarnya terdapat beberapa sebab sejarah seni sebagai sebahagian sukatan pendidikan seni visual di sekolah. Mengetahui dan mendalami subjek seni dapat menjadi asas kepada sesi kritikan. Pelajar tidak terbiasa dengan laras bahasa seni tampak. Ini amat susah difahami dan merupakan satu perkara yang membebankan mental. Ia penting kerana pemahaman tentang sejarah seni dapat memperkayakan lagi visi artistik seseoarang yang menghargai karya seni. D walaupun tidak tahu jawapan sebenar. mencatat maklumat penting merupakan aktiviti yang membosankan bagi mereka. C.2. Pemahaman sejarah seni juga dapat meningkatkan lagi kebolehan pelajar membuat keputusan estetika yang dihadapi dalam kehidupan harian . 6.

Kebanyakkan pelajar beranggapan bahawa matapelajaran Pendidikan Seni Visual tidak penting dan hanya pelajar yang lemah dalam bidang sains sahaja yang perlu mempelajarinya. kepada satu zaman dewasa yang mampu diri. dalam mendisplinkan pelajar elakkan daripada menggunakan dan memberi lebal yang mengkritik anak remaja. 4. pakaian. Tidak suka dilebal. kerana telah ada tersedia di sekeliling seperti tarian. Menurut Karl Menningar ‘Diagnostic name calling’ amatlah merosakkan. Kanak-kanak yang berumur antara 14 – 17 tahun dikatakan dalam garis Awal Remaja / Krisis remaja. bangunan dan sebagainya. sebahagian remaja beranggapan seni bukanlah lagi menjadi sebahagian hidup mereka. Menurut Muus (1982) dari segi sosiologi remaja merupakan satu zaman peralihan dari zaman kanak-kanak yang tidak bebas.yang mempengaruhi masyarakat kini. Menurut beliau lagi. Peringkat ini jika tidak dididik dengan perancangan yang teliti. nyanyian. Mereka dilebal ‘lembab’ oleh rakan sebaya mahupun sesetengah guru yang kurang arif dalam bidang seni. Namun. Victor Lowenfeld dan Herbert Read telah mengemukakan skima perkembangan kanak-kanak dalam pengutaraan seni tampak. Menganalisa klien Peringkat remaja dianggap sebagai sangat kritikal dalam peringkat perkembangan individu kerana melibatkan perubahan-perubahan yang radikal dari segi fizikal dan psikalogi. mereka dikatakan akan hilang minat terhadap matapelajaran seni. dan merasakan seni itu tidak perlu lagi untuk gambaran perasaan mereka. melalui sejarah seni pelajar dapat dididik untuk menghargai dan memahami proses artistik dan kreativiti setiap seniman. taman.’ The 5 . Ahli-ahli seni terkenal.

Rendah diri yang keterlaluan. Kadangkala pelajar tersebut sengaja merendah-rendahkan matlamat prestasinya dalam pembelajaran kerana jikalau sebenarnya mereka gagal. remaja sensitif kepada kekurangan dirinya. Remaja menjadi sensitif dan cuba pula mengelakkan dan menyepikan diri daripada aktiviti kerja yang diberi oleh guru. penggal dan peperiksaan utama. kerana mereka berasa tidak sempurna. Menurut Binet. IQ rendah. Namun. turut 6 . remaja yang kurang cerdas atau yang tidak berupaya menggunakan kecerdasan mereka sepenuhnya kerana beberapa faktor tertentu. perasaan redah diri mengganggu mereka mempelajari seni dengan baik. Dalam bilik darjah. Terman pula menganggap kecerdasan adalah keupayaan individu berfikir secara abstrak iaitu kebolehan mengenalpasti masalah serta membuat ramalan dan memikirkan sebab akibat sesuatu. Mereka kurang senang dengan individu yang memperkecilkan kebolehan mereka. Tiada siapa yang boleh lari daripada ketidaksempurnaan. mereka akan berasa bodoh dan seterusnya hilang minat pada apa yang dipelajarinya. Sensitif. kebolehan menyesuaikan diri kepada persekitaran. mereka tidak perlu merasa dukacita. Jikalau guru memberi ‘label’ bodoh kepada mereka. kecerdasan merupakan pemikiran. Ini menyebabkan kegagalan ujian bulanan.word cancer is said to have killed some patients long before the maglinancy did them yang bermasej menyatakan anak remaja yang digelar ‘nakal’ tentu akan nakal akhirnya. Salah satu daripada gangguan emosi yang dihadapi oleh remaja ialah perasaan rendah diri keterlaluan yang lazimnya disebut inferiority complex. Pelajar yang mengambil matapelajaran seni visual sebagai kertas peperiksaan merasa diri mereka tidak sepandai pelajar yang dalam kelas beraliran sains dan teknolagi. Kecerdasan berkait rapat dengan ingatan.

Menurut Sigmund Freud kebanyakan masalah remaja berpunca daripada ketidakstabilan struktur personaliti. Adakah ia berkaitan dengan cita-cita? Adakah ia berguna dalam kehidupan? Mereka menolaknya kerana merasa ia membuang masa dan tenaga mereka untuk perkara yang sia-sia.merasai diri mereka dikategorikan sebagai pelajar lembab atau ber-IQ rendah. Ketidak-matangan. Matlamat adalah tujuan atau sesuatu yang hendak dicapai. Kebosanan yang dinyatakan oleh pelajar amat berkait rapat dengan sifat mereka yang ingin memperontak pada peringkat ini. Mereka tidak mengerti tentang peri pentingnya akademik. ‘Bosan’ merupakan satu alasan bagi mereka mengelakkan diri daripada mempelajari sejarah seni. Pelajar remaja biasanya mempunyai ego yang amat tinggi. Mereka suka berlagak seperti orang dewasa padahal mereka tidak dapat membezakan kepentingan pendidikan pada masa depan. Ingatan yang rendah turut menghilangkan minat diri dalam mempelajari sejarah seni. Kebanyakan pelajar bukan bodoh dan lembab dalam mengingat sejarah seni. Mereka tidak minat pada sesuatu yang statik tanpa memberi kebebasan bergerak. mereka tidak jelas apa matlamat mempelajari subjek ini. Cepat rasa bosan. tidak mempunyai cita-cita. berfikiran pendek sehingga mereka tidak 7 . serba-serbi kekurangan dan tidak bermotivasi untuk memperoleh kejayaan dalam matapelajaran dan kehidupan kelak. Pelajar menjadi malas untuk belajar adalah kerana mereka tidak mempunyai kesedaran yang cukup. Malas belajar. Tidak jelas matlamat. tetapi sebenarnya sikap mereka yang malas belajar telah mengakibatkan mereka mengalami kegagalan. Pelajar remaja yang mempunyai tahap pencapaian yang rendah sering merasai dirinya tidak sempurna. Pelajar yang tidak minat dalam sejarah seni.

Tidak minat membaca. Sebaliknya apa yang mereka fikirkan adalah kesenangan dan keseronokan dalam waktu yang terdekat sahaja. lebih-lebih lagi membaca buku-buku pelajaran. Membaca merupakan asas terpenting untuk berjaya. Masalah yang dihadapi sekarang ialah kebanyakan pelajar tidak mempunyai minat untuk membaca.memikirkan masa hadapan yang begitu mencabar. Sering terjadi pelajar-pelajar akan mudah berasa mengantuk dan bosan apabila membaca fakta. 8 .

persaingan hebat dan usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan yang bertaraf dunia. pengdemokrasian pendidikan. ‘Perkembangan manusia semakin pesat dan akan meninggalkan kita jauh ke belakang sehinggakan tidak terdaya mengekorinya. ledakan teknologi maklumat. ekonomi yang berasaskan pengetahuan.’ Pandangan beliau meramalkan tentang kemajuan manusia yang begitu pesat menyebabkan manusia boleh tercicir oleh penciptaan dan penemuan yang kian bertambah setiap hari. Perkembangan ini juga tidak terlepas daripada dalam bidang seni visual. Matnor Daim (1997) dalam persidangan konvensyen ‘Discovery Malaysia’ menegaskan bahawa pembelajaran di abad 21 adalah lebih bergantung kepada teknologi maklumat khususnya perkomputeran. Bapa pelukis realisme moden Eropah. Pandangan tersebut kini telah menjadi kenyataan apabila teknologi informasi yang berteraskan elektronik canggih telah ditemukan dan perkembangannya begitu cepat. 9 . Claude Courbet (1900) pernah berkata. Pendidikan Sejarah Seni berpandukan komputer Dunia pendidikan telah mengalami perubahan yang pesat yang dibawa oleh kesan globalisasi.5.

arca. grafik dan lain-lain. Untuk merancang pengajaran dengan baik. Dick dan Reiser (1989) menyatakan bahan pengajaran yang berkesan ialah bahan yang membolehkan pelajar memperolehi kemahiran-kemahiran khusus. guru disyorkan menggunakan komputer sebagai alat untuk berkomunikasi dan menyampaikan maklumat dengan lebih efektif. Tujuan rekabentuk pengajaran ialah untuk melaksanakan dan menyokong pembelajaran pelajar berindividu (Gagne et al. • Reka bentuk mestilah diatur dan dilaksanakan menurut pendekatan bersistem. Begitu juga dalam merancang mengajar sejarah seni. Pengajaran yang direka bersistematik dan dapat memberi kesan terhadap perkembangan seseorang individu. • • • Dapat membantu pembelajaran individu.Menurut Dywer (1971) komputer adalah alat yang boleh membantu pengajaran yang lebih berkesan. 1992) perancangan dan rekabentuk pengajaran dalam pembinaan perisian multimedia interaktif mempunyai ciri-ciri berikut. Ini dapat disokong oleh pendapat Dick (1996). satu bentuk rekabentuk pengajaran yang bersistematik diperlukan untuk mencapai objektif pembelajaran dengan berkesan. pengetahuan dan sikap. Bahan pengajaran yang berkesan yang dimaksudkan itu ialah bahan yang disukai oleh pelajar. Tepat dan berjangka panjang.. Ini telah memberi ruang yang luas kepada seni moden untuk menerokanya sehingga lahirlah banyak karya eksperimentasi dan inovatif. 10 . Komputer dengan kecanggihannya telah berjaya pula merentasi pelbagai disiplin dalam seni tampak seperti catan.

simulasi. Semak Pengajaran Analisis Pengajaran Membina Pemilihan Bahan Pengajaran Menentu Matlamat Pengajaran Menulis Objektif Perlakuan Bina U. Tumpuan model ini adalah berdasarkan kepada psikologi perlakuan dan penumpuan kepada objektif perlakuan .K Bina Strategi Pengajara n Penilaian Formatif Perlakuan Ciri-ciri Kemasukan Penilaian Sumatif Komponen Reka bentuk Pengajaran Dick & Carey (Dick. latih tubi.• Pengajaraan yang direka bentuk berlandaskan kepada pengetahuan bagaimana seseorang individu itu belajar Gagne menyatakan bahawa strategi pengajaran seperti tutorial. menganalis tugas dan aktiviti P&P pada tahap tertentu pada tahap pelajar. penyelesaian masalah dan permainan seringkali digunakan dalam pengajaran berbentuk komputer..R. Ia berdasarkan kepada pembentukan 11 . 1996) Alessi dan Trollip (1985) membina model untuk membangunkan bahan pengajaran berasaskan komputer interaktif. Model ini dibentuk dengan teliti dan paling popular untuk membangunkan bahan pengajaran berasaskan komputer multimedia. Model ISD (Instructional system development) diperkenalkan oleh Dick and Carey (1990).

Antara langkah-langkahnya ialah. Menjana idea umum 5.berorientasikan penyampaian pembelajaran berkomputer. 4 & 5 12 . Membina pengaturcaraan – periasian Authorware 9. Taksiran keperluan • Sasaran pelajar tingkatan 3. Menyediakan ujian rintis Model Seel dan Glasgow telah memetapkan lima tahap untuk mereka bentuk koswer multimedia antaranya ialah. Tahap analisis Tahap rekabentuk Pembinaan atau pengembangan Pelaksanaan Penilaian 6. Menentukan dan keperluan dan matlamat 2. Mempelajari isi kandungan 4. 2. Menghasilkan papan cerita 8. 3. Mengumpul sumber material 3. Merekabentuk pengajaran 6. 4. 1. Rancangan pelaksanaan tugas / kerja Prosedur dalam penerbitan perisian multimedia interaktif ialah: 1. 1. Menyediakan bahan sokongan 10. 5. Membina carta alir koswer pengajaran 7.

Pertimbangan khas 13 . Interaksi media dan pengarangan • • • Sediakan rekabentuk interaksi Rangkakan logik yang boleh dijalankan model untuk digunakan semula Proses pengarangan 5. seterusnya meningkatkan minat untuk belajar sejarah seni. Pemurniaan dan produk akhir • • • Menguji perisian Buat pengubahsuaian kepada kandungan dan interaksi di mana perlu Pengeluaran produk 6. Mengumpul bahan • • • • • Menyediakan teks Mendapat bahan grafik Menyediakan bunyi Menyediakan gambar Mengintegrasikan media 4. Pembentukan konsep dan penyediaan skrip • • • • Paradigma komunikasi Mereka bentuk antara muka Menentukan kandungan Menyediakan skrip 3.• Pelajar dapat menjawab soalan yang dikemukakan. 2.

dan pemikir-pemikir kreatif menyebabkan ia sukar dilaksanakan dengan sepenuhnya. Kaedah penyelesaian Multimedia interatif – Penggunaan teknologi di bidang pendidikan yang dapat menggabungkan unsur pendidikan. kreativiti dan hiburan masih belum berkembang secara optimal. Interaktif menawarkan aneka pilihan dan sinario. interaktif. Ibarat bangunan. juga aneka varian kombinasinya.• • Mengaplikasikan kreativiti dalam perisian Pertimbangan undang-undang 7. Miskipun ada beberapa institusi pendidikan yang dapat dihitung dengan jari tangan mencuba menerapkan inovasi teknologi dalam kegiatan pembelajaran. keserbanekaan media adalah 14 . 1996). pada program atau presentasi yang sama. Multimedia sebagai media-plus tak disebut media tapi imedia. muzik. Multimedia adalah media massa berdasarkan komputer. Multimedia interaktif sebagai media baru yang merujuk kepada daya jangkauan tanpa batasan. independen. Multimedia membolehkan kita menikmati penggunaan grafik. video atau animasi. Huruf “i” bererti intellegent. Namun kerana keterbatasan dana. video. sumber daya manusia. radio.. integratif. infrastruktur. Media didefinisikan sebagai penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima filem. gambar foto dan sebagainya (Heinich et al. audio. inovasi. Ini dapat disokong oleh Johnston (1990) yang mengatakan bahawa multimedia merupakan elemen yang sangat sesuai dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual kerana keseluruhan media terangkum dalam perisian multimedia.

Beberapa tutorial telah disediakan dengan menggunakan ‘Authorware’ untuk membolehkan pelajar menguasai konsep sama ada secara individu atau kumpulan 2 hingga 3 orang. Penilaian ini dapat dijalankan oleh pelajar pada bila-bila masa dan juga di luar bilik darjah. Menggunakan perisian seperti ‘Java Script’ serta ‘Authoware’ untuk menyediakan penilaian-penilaian formatif di mana pelajar mendapat maklum balas serta merta tentang kemajuannya dan maklumat ini disimpan dalam pengkalan data. Batu-bata itu baru jadi bangunan. iv. Penataan itu.batu-bata yang berserakan. penghuni mampu menatanya. b) Mod Tutorial i. seperti dalam multimedia interaktif. Persembahan grafik dengan menggunakan ‘drawing tools’ untuk melukis Menggunakan perisian ‘Authorware’ untuk simulasi aktiviti dan menjalankan aktiviti tutorial. Perisian multimedia yang dihasilkan mengoptimumkan mod penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu: a) Mod Sokongan i. ii. 15 . iii. Menurut Fisher (1994) melalui multimedia interaktif. Pelajar menggunakan pemprosesan perkataan untuk menyediakan. adalah reaksi spontan pengguna dalam mengumpul informasi. simbol. atau gambar-gambar yang muncul dalam komputer. satu konsep yang lebih menarik berbanding dengan sistem pengajaran tradisi telah membawa dimensi baru dalam pembelajaran yang dinamakan pembelajaran terbuka.

Pelajar dapat mengulangi tutorial mengikut keperluan. Gambar disertai bunyi yang menarik dengan pelbagai gerakan grafik yang lucu membuat pelajar merasa seperti bermain ‘game’ walaupun sebenarnya mereka sedang belajar. Pelajar berkomunikasi dengan pelajar di sekolah yang sama atau dari sekolah yang lain melalui e-mail untuk mengongsi maklumat yang ditemui sama ada untuk tujuan perbincangan atau memberi cadangan pelaksanaan tugasan. Guru berkomunikasi dengan pelajarnya dengan memaksukkan maklumat seperti cadangan. c) Mod Perhubungan i. bunyi dan berbentuk interaktif yang menarik. ii. animasi. Kenapa memilih multimedia sebagai inovasi? 1. kemampuan dan kadar sendiri.ii. 16 . 8. Penilaian formatif untuk menguji sejauh manakah kemajuan serta kemahiran yang telah dikuasai oleh pelajar. Aktiviti dijalankan sama ada secara individu dengan akses kendiri atau dalam kumpulan kecil. iv. iii. Tutorial yang disediakan adalah multimedia grafik. Respon bagi setiap jawapan telah diberikan dan ia adalah berbentuk interaktif. Cara belajar yang lebih efektif. arahan tugasan untuk tindakan pelajar selanjutnya ke dalam laman web di pantau Mesej Guru.

cakera liut. 9. Objektif pengajaran dan pembelajaran : 17 . 5. Kreativiti pelajar dapat ditingkatkan kerana kemudahan yang disediakan oleh sesuatu perisian membolehkan pelajar mengeksploitasi pelbagai teknik dan tools yang sedia ada. Perkataan seperti “Don’t give up. bukan setakat memberitahu palajar tentang kesilapan dan dipersilakan mencuba lagi. try again”. you’re clever”. Guru dapat menyampaikan isi pengajaran dengan bantuan bahan-bahan mentah dan bahanbahan media. Secara tidak langsung ia dapat meningkatkan motivasi diri pada pelajar. Motivasi seseorang pelajar akan meningkat apabila perangka multimedia berkomuter memuji : “You right. Tenaga mengajar yang mempunyai ilmu dan kemahiran dalam mereka bentuk perancangan yang baik untuk menyampaikan maklumat P&P. 4.2. Perisian multimedia boleh disimpan dalam bentuk disket. 3. Rancangan pengajaran Matapelajaran : Pendidikan seni visual Tingkatan 4 Bidang : Penghasilan seni visual Unit pembelajaran : Catan Moden Barat Tajuk : Pelukis-pelukis aliran impresionis dan post-impresionis (multimedia interaktif) Masa : 160 minit Objektif modul : Berbantu kepada multimedia interatif untuk pemahaman sejarah seni. atau cakera padat / CD-ROM yang mudah dibawa ke mana-mana.

2. Senaraikan sekurang-kurangnya 2 orang artis mengikut aliran secara tulisan. Menyenaraikan contoh-contoh hasil karya artis. 2. Pemulaan sesi pengajaran dengan set induksi yang berkaitan dengan tajuk. Buku Sumber PSV KBSM. Penentuan aras pembelajaran dalam P&P yang berlangsung. Konstruktivisme dan ICT.Di akhir pembelajaran ini murid dapat: Nyatakan ciri-ciri aliran Impresionis dan Post-impresionis 1. 4. Menamatkan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan Apresiasi Seni dan Refleksi. kecerdasan Pelbagai. 6. Adobe Photoshop 6. 3. Perisian Autowere. 18 . Arahan menjawab dan mencatat maklumat berbantukan multimedia interaktif yang disediakan. 5. Buku Catatan : Set komputer. 3. Perancangan dari guru bagi merancang strategi pengajaran melalui penerapan KBKK. Meningkatkan lagi kemahiran mengguna tools di komputer dalam program photoshop. Buku Rujukan Pendidikan Seni.0 : HSP. Keperluan : Bahan Alat Rujukan : Kertas Lukisan. Mengaplikasikan elemen-elemen di dalam Asas Senireka dalam proses penghasilan hasil kerja. Internet Prosedur : 1. Belajar Cara Belajar.

Motivasi diberi sekiranya jawapan betul. KBKK . Aras 3 Mengintepritasi maklumat. Proses pengajaran adalah seperti berikut: Minggu petama : Aktiviti 1-3 Minggu kedua : Aktiviti 4-6 BUTIRAN KEGIATAN Aktiviti 1 Guru memulakan set induksi dengan menunjukkan contohcontoh catan artis terkenal melalui internet. Murid digalakkan mencuba sekali lagi sehingga berjaya. Aras 1. Memahami dan menggunakan komputer dengan langkah-langkah yang ditentukan. . Aktiviti 3 Murid menjawab soalan yang disediakan.Belajar cara belajar .Mencatat nota . Mewujudkan minat pembelajaran berdasarkan motivasi yang diberi.Konstruktivisme 19 . Belajar cara belajar -mencatat nota efektif Konstraktivisme secara Aktiviti 2 Membimbing murid membaca dan mencatat isi penting yang terdapat pada skrip.7. Mengetahui langkahlangkah membuka program dengan baik. Aras 2.visual ruang Mengulangkaji / mengingat ICT kembali pengetahuan sedia ada. Mengumpul maklumat yang dipaparkan oleh multimedia interaktif tentang : -Aliran -Ciri-ciri -Artis -Hasil karya Menyatakan elemen-elemen unsur seni dalam hasil kerja yang dihasilkan oleh artis.Membuat keputusan .Mengumpul maklumat . Guru menerangkan langkah-langkah dan tingkahlaku yang perlu dilakukan oleh pelajar sebelum penggunaan komputer dimulakan.Mengkonsepsikan . HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN GENERIK / NILAI KBKK Memupuk dan membina Menghubung kait minat dalam bidang sejarah Kecerdasan pelbagai seni.

0 Aktiviti 5 Murid melukis contoh catan aritis dengan menggunakan perisian Adobe Photoshop.Penerokaan . Mempermudahkan rupa yang kompleks dan membuat hubung kait antara karya artis dan peniruan hasil kerja murid tentang komposisi dan unsur-unsur serta prinsipprinsip seni reka.Applikasi KBKK . Mencetak hasilkerja Mengetahui fungsi sejarah Kecerdasan pelbagsi .Menghubungkait .Demonstrasi . Mewujudkan menyedari sejarah seni .Pengetahuan sendiri Aktiviti 6 Aras 6 Murid mewarna hasilkerja Mengetahui operasi yang dilakarkan.Konstruktivisme . Menganalisa penggunaan KBKK motif dan unsur-unsuar seni . Soal jawab Apresiasi dan refleksi Murid menjelaskan apa yang telah dipelajari dalam sesi pengajaran ini. Aktiviti 4 Guru menunjukkan cara melukis melalui program Adobe Photoshop 6.- Konsep pengetahuan sedia ada + maklumat yang dikumpul = membina pengetahuan sendiri. Aras 4 Mengetahui kaedah penggunaan perisian photoshop dalam menghasilkan karya catan. penggunaan photoshop.Mendengar maklumat yang disampaikan . Memberi pandangan tentang karya seni artis dengan menggunakan bahasa seni tampak.Menganalisa mereka dalam seni catan yang dipiliih. minat dan Belajar cara belajar kepentingan . Aras 5 Melukis lakaran dengan merekacipta rupa yang mudah dengan menggunakan tools yang ada pada photoshop ICT . Murid memilih salah seorang tokoh artis yang dipelajari dan karya yang dihasilkan untuk aktiviti selanjutnya.Visual ruangI ICT Applikasi 20 .

sekiranya dibenarkan seni dalam menghasilkan Apreasiasi dan refleksi catan berpandukan Murid menayangkan multimedia interaktif hasilkerja mereka menggunakan projektor dan LCD Menyatakan pandangan diri terhadap hasil kerja rakan dengan bahasa seni tampak serta membuat refleksi ke atas penggunaan multi media interaktif. AKTIVITI PENGAYAAN 21 .

sentiasa bersedia bukan sahaja secara hanson tetapi juga secara minds-on. pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kaedah interaksi pelajar dan bahan adalah lebih berkesan dan sistematik. Kesimpulan Menurut Heinich (1970). Kemudahan makmal komputer merupakan salah satu usaha kerajaan untuk memberi peluang kepada semua anak-anak didik mempelajari ICT 22 . Sejaumana canggih ICT. pelajar dapat mempelajari sejarah seni dengan lebih menyeronokan. Ini dapat menarik minat pelajar dan seterusnya meningkatkan prestasi mereka dalam mata pelajaran seni visual. Dalam multimedia interaktif yang disediakan. perubahan paradigma dalam teknologi pengajaran dan amalan pendidikan akan membuahkan keberkesanan kepada sistem pendidikan. Menurut Finegan (1991). Bukti kenyataan ini diperjelaskan oleh Romiszowski (1988) yang menyatakan bahawa pembelajaran akan menjadi lebih berkesan sekira pelajar menerima maklumbalas yang segera apabila memberi respon kepada sesuatu soalan. Maka di sini adalah amat penting agar semua yang terlibat dengan profesionalisme pendidikan celik komputer. ia akan berakhir di bilik darjah juga. bagi kita warga pendidik.10.Aktiviti pengayaan disediakan agar pelajar dapat membuat hubungkait antara pelukis terkenal dan catan mereka yang telah dipermudahkan dan dipersembahkan dalam bentuk lain. kerana pengajaran dan pembelajaran merupakan bentuk komunikasi dua hala.

Fakulti Sains Sosial dan Kesenian. Pengajaran Multimedia dan Grafik Komputer: Satu Pengenalan Dalam Kurikulum Baru Seni Visual KBSM dan STPM. UPSI. (1995). Artikel Dewan Budaya bulan Ogos. Bibliografi -------. Pendidikan Seni dan Muzik. Fauziah Abd. (1993). Pelukis Terkenal. Seminar Pendidikan Seni Visual 2001. Hassan Mohd. Perak. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Permasalahan Remaja Dan Kaedah Mengatasinya. (2000). Pergunakanlah ia secara bijak dan semaksima yang mungkin dalam melaksanakan inovasi teknologi. Jillian Powell. (1996). Perak. Bhd. Baharuddin Mohd. Arus. Pembangunan Multimedia Interaktif Pendidikan Seni: Kepentingan P&P Menuju Alaf Baru. England: Wayland (Publishers) Limited. Ghazali. Balai Seni Lukis Negara. UPSI. Ralip.dan meningkatkan lagi prestasi akedemik. Ghazali. Dr. (2003). Prosiding Konvension Kebangsaan Pendidikan Seni Visual 2000. Hassan Mohd. Kuala Lumpur. Komputer dan Seni Lukis. Pelajar Cermelang. Sulaiman Masri. (di terjemah oleh Juliana Zulkifli) 23 . Kuala Lumpur: Pustaka Segar.

Pedagogi Pendidikan Sejarah Seni. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Kamaruddin Hj. (1996). UPSI. (1994). Bhd. Mazlan Bin Mohamad. Rohaty Mohd. (1999). Menuju Teknologi Interaktif Yang Lebih Efektif. Pendidikan Seni Fokus SPM.Asselt Bram. Husin. Bhd. Robert A. Pusat Perkembangan Kurikulum. V. Bhd. Walter Dick. (2002) Modul Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2002. Artikel daripada imternet. Seni dan Seniman: Esei-esei Seni Halus. Seminar Pendidikan Seni Visual 2001. Sekolah dan Perkembangan Kanak-kanak. 24 . Perak. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Multimedia Bagi Rakyat. Perkembangan Kanak-Kanak Dan Pembelajaran. Sarena Abdullah. Pulau Pinang: USM (di sunting oleh Abdul Rahim Mohd Saad) Zakaria Ali. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Majzub. Selangor: Pelangi Sdn. Pendidikan Seni 2: Kurikulum Pendidikan Seni. Reiser. (1994). Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Memahami Jiwa Dan Minda Remaja. L Murbandono Hs. Bhd. (1989). Artikel daripada internet. Bhd. (1998). (1997). Kathleen Chee. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Merancang Pengajaran Yang Efektif. Mohamad Daud Hamzah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->