P. 1
kajian-inovasi

kajian-inovasi

|Views: 222|Likes:
Published by Amin NorthSynchro

More info:

Published by: Amin NorthSynchro on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Sejarah Seni Berpandukan Multimedia Interaktif

Oleh MAZIAH MAT ZAIN RUZAIHA ABDUL AZIZ SALSABILA TANG BINTI ABDULLAH

Abstrak Komputer boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar Pendidikan Seni Visual disamping membuat komposisi, persembahan, pengwujudan idea dan pengumpulan maklumat. Perasaan was-was terhadap pengajaran berbantukan komputer perlu disingkirkan kerana komputer tetap akan menjadi sebahagian daripada masa depan kita semua. Inovasi pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan adanya kemahiran dalam penggunaan ICT. Kertas ini mencadangkan satu templat dan sumber teknologi yang sesuai untuk penyediaan bahan pengajaran pembelajaran pendidikan seni visual berasaskan multimedia interlatif. Teknologi maklumat dan kommunikasi juga diaplikasikan dalam pembentukan penilaian formatif yang interaktif dan pencapaian pelajar diberi ganjaran dengan kata-kata motivasi. Pencapaian pelajar dapat dikesan oleh guru dengan serta merta untuk membolehkan tindakan susulan yang berikutnya diambil supaya dapat membantu pelajar menguasai pemahaman dalam sejarah seni.

1.

Pengenalan Dalam sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual kurikulum bersepadu sekolah

menengah, terbahagi kepada dua bidang utama iaitu penghasilan seni visual dan sejarah

1

dan apresiasi seni visual. Selain daripada mempelajari kemahiran yang dapat membantu dan mengaplikasikan dalam kehidupan harian dan kerjaya pelajar, pengetahuan sejarah seni telah dimasukkan sebagai kertas satu dalam kertas peperiksaan yang berbentuk teori. Kertas ini wajib diambil oleh semua pelajar yang menduduki peperiksaan SPM. Sejarah seni merupakan displin ilmu yang memusatkan pengajian tentang peranan para artis dan sumbangan yang dimainkan oleh tokoh terhadap perkembangan seni itu sendiri serta pengaruhnya terhadap peradaban budaya bangsa. Sejarah seni merakamkan perkembangan seni dari zaman ke zaman. Di dalamnya merangkumi period, stail, ikonografi, peristiwa, tokoh atau biografi. Menurut Earl W. Linderman dalam bukunya ‘Teaching Secondary School Art’, sejarah seni merupakan pengkajian tentang bagaimana manusia sebagai seorang seniman mentafsir dan melahirkan budayanya dalam bentuk grafik. Feldman (1976) ada mengatakan, menerusi pelajaran sejarah seni boleh meningkatkan lagi kesedaran kanak-kanak terhadap berlakunya pembaharuan-

pembaharuan nilai manusia dari semasa ke semasa. Walaupun Malaysia tidak mempunyai susur galur sejarah seni tradisi ataupun seni lukis keagamaan seperti kuil-kuil Angkor Wat di Kampuchea ataupun Borobudor di Jawa, namun terdapat beberapa bentuk seni tradisional yang mempengaruhi seni kontemporari Malaysia (Warton, 1971) yang dapat menjadi landasan kepada perkembangan seni moden. Daripada maklumat yang wujud, seni moden di Malaysia bermula pada tahun sekitar 1920-an. Pameran seni lukis terawal yang tercatat di Singapura oleh Lian Xiao Oh pada tahun 1924. Seni di Tanah Melayu ketika itu hanyalah lebih tertumpu kepada bentuk kraftangan ataupun produk untuk kegunaan

2

Bagaimana hendak menaikkan prestasi keputusan mata pelajaran seni visual dari segi kuantiti dan kualiti? Melalui pemerhatian harian. Melaka). 2. Bilangan pelajar yang dapat skor ‘A’ pula boleh dikira dengan jari. Kurang minat dalam sejarah seni kerana ia merupakan fakta yang perlu diingati. F Adams (1964). tenunan dan tekat yang digunakan oleh orang Melayu. Peratus lulus kadang-kadang tidak sampai tiga puluh peratus (maklumat didapati daripada pelajar-pelajar Tingkatan 3. sejarah seni di Malaysia merangkumi falsafah pembuat kraf dan bukan hanya daripada sudut grafik atau dua dimensi semata-mata. Namun kesemua teori yang perlu dipelajari merupakan satu masalah besar bagi guru seni yang mengajar. Ilmu pengetahuan sejarah seni amat penting untuk mendidik pelajar membangunkan kesedaran dan persepsi artistik dalam seni. Kenalpasti permasalahan Munurut J. anyaman (tikar mengkuang). 3 . 4 dan 5 Sekolah Menengah Sungai Rambai. masalah terbesar bagi para remaja yang bersekolah ialah mengenai hal-hal berkaitan dengan persekolahan mereka. tembikar (labu sayong). markah yang diperolehi oleh pelajar dalam kertas satu amat membimbangkan. didapati kebanyakkan pelajar lebih gemar melakukan aktiviti kemahiran (menghasilkan sesuatu produk) daripada mempelajari teori sejarah. menghargai sumbangan dan mempelajari semangat pandai tukang dalam menghasilkan kraf.harian seperti ukiran (rekabentuk ukiran kayu pada sampan-sampan). Oleh yang demikian. serta memajukan tahap ketrampilan seni (art skills) yang konsisten dalam media seni yang tertentu. antara sebab-sebab yang diberi secara temubual adalah seperti: 1. Berdasarkan ujian-ujian bulanan mahupun peperikasaan tahunan.

B. 5. nama bahan dan alat yang perlu diketahui dan diingati. Pelajar tidak terbiasa dengan laras bahasa seni tampak. Pemahaman sejarah seni juga dapat meningkatkan lagi kebolehan pelajar membuat keputusan estetika yang dihadapi dalam kehidupan harian . Karya seni yang dihasilkan oleh seniman membawa maksud dan mesej 4 . 3.2. mengamati. Sikap pelajar yang menganggap sejarah seni dalam soalan kertas satu tidak perlu diperi perhatian yang lebih kerana ia diuji dalam bentuk objektif. C. Ini amat susah difahami dan merupakan satu perkara yang membebankan mental. Mengapa perlu mempelajari sejarah seni? Secara dasarnya terdapat beberapa sebab sejarah seni sebagai sebahagian sukatan pendidikan seni visual di sekolah. Dalam mempelajari sejarah seni. tokoh-tokoh. Terlalu banyak aliran seni. D walaupun tidak tahu jawapan sebenar. Nama-nama tokoh sejarah seni khasnya tokoh barat sukar diingati kerana kebanyakannya dalam bahasa Inggeris yang begitu janggal dan asing bagi mereka. 3. kemahiran mendengar. Pelajar masih berpeluang meneka atau ‘tikam’ A. teknik-teknik. Ia penting kerana pemahaman tentang sejarah seni dapat memperkayakan lagi visi artistik seseoarang yang menghargai karya seni. Mengetahui dan mendalami subjek seni dapat menjadi asas kepada sesi kritikan. 4. 6. melalui sejarah seni dapat memufuk sifat pelajar yang berkesedaran dan meninggikan sensitiviti terhadap nilai keindahan alam. ini menyukarkan mereka memahami dan menghayati setiap era yang dipelajari. gaya setiap pelukis. mencatat maklumat penting merupakan aktiviti yang membosankan bagi mereka.

’ The 5 . Namun. pakaian. Mereka dilebal ‘lembab’ oleh rakan sebaya mahupun sesetengah guru yang kurang arif dalam bidang seni. dan merasakan seni itu tidak perlu lagi untuk gambaran perasaan mereka. nyanyian. Kanak-kanak yang berumur antara 14 – 17 tahun dikatakan dalam garis Awal Remaja / Krisis remaja. 4. Menurut Karl Menningar ‘Diagnostic name calling’ amatlah merosakkan. sebahagian remaja beranggapan seni bukanlah lagi menjadi sebahagian hidup mereka. Kebanyakkan pelajar beranggapan bahawa matapelajaran Pendidikan Seni Visual tidak penting dan hanya pelajar yang lemah dalam bidang sains sahaja yang perlu mempelajarinya. Menganalisa klien Peringkat remaja dianggap sebagai sangat kritikal dalam peringkat perkembangan individu kerana melibatkan perubahan-perubahan yang radikal dari segi fizikal dan psikalogi. kerana telah ada tersedia di sekeliling seperti tarian. Peringkat ini jika tidak dididik dengan perancangan yang teliti. Menurut beliau lagi. melalui sejarah seni pelajar dapat dididik untuk menghargai dan memahami proses artistik dan kreativiti setiap seniman. dalam mendisplinkan pelajar elakkan daripada menggunakan dan memberi lebal yang mengkritik anak remaja. Victor Lowenfeld dan Herbert Read telah mengemukakan skima perkembangan kanak-kanak dalam pengutaraan seni tampak. taman.yang mempengaruhi masyarakat kini. Tidak suka dilebal. bangunan dan sebagainya. Ahli-ahli seni terkenal. Menurut Muus (1982) dari segi sosiologi remaja merupakan satu zaman peralihan dari zaman kanak-kanak yang tidak bebas. mereka dikatakan akan hilang minat terhadap matapelajaran seni. kepada satu zaman dewasa yang mampu diri.

kerana mereka berasa tidak sempurna. mereka tidak perlu merasa dukacita. perasaan redah diri mengganggu mereka mempelajari seni dengan baik. Rendah diri yang keterlaluan.word cancer is said to have killed some patients long before the maglinancy did them yang bermasej menyatakan anak remaja yang digelar ‘nakal’ tentu akan nakal akhirnya. Namun. turut 6 . Kadangkala pelajar tersebut sengaja merendah-rendahkan matlamat prestasinya dalam pembelajaran kerana jikalau sebenarnya mereka gagal. IQ rendah. remaja sensitif kepada kekurangan dirinya. Terman pula menganggap kecerdasan adalah keupayaan individu berfikir secara abstrak iaitu kebolehan mengenalpasti masalah serta membuat ramalan dan memikirkan sebab akibat sesuatu. penggal dan peperiksaan utama. kebolehan menyesuaikan diri kepada persekitaran. kecerdasan merupakan pemikiran. Jikalau guru memberi ‘label’ bodoh kepada mereka. Ini menyebabkan kegagalan ujian bulanan. Kecerdasan berkait rapat dengan ingatan. Menurut Binet. Sensitif. remaja yang kurang cerdas atau yang tidak berupaya menggunakan kecerdasan mereka sepenuhnya kerana beberapa faktor tertentu. Salah satu daripada gangguan emosi yang dihadapi oleh remaja ialah perasaan rendah diri keterlaluan yang lazimnya disebut inferiority complex. Pelajar yang mengambil matapelajaran seni visual sebagai kertas peperiksaan merasa diri mereka tidak sepandai pelajar yang dalam kelas beraliran sains dan teknolagi. Mereka kurang senang dengan individu yang memperkecilkan kebolehan mereka. mereka akan berasa bodoh dan seterusnya hilang minat pada apa yang dipelajarinya. Remaja menjadi sensitif dan cuba pula mengelakkan dan menyepikan diri daripada aktiviti kerja yang diberi oleh guru. Tiada siapa yang boleh lari daripada ketidaksempurnaan. Dalam bilik darjah.

Matlamat adalah tujuan atau sesuatu yang hendak dicapai. Adakah ia berkaitan dengan cita-cita? Adakah ia berguna dalam kehidupan? Mereka menolaknya kerana merasa ia membuang masa dan tenaga mereka untuk perkara yang sia-sia. Cepat rasa bosan. tidak mempunyai cita-cita. Pelajar yang tidak minat dalam sejarah seni. Mereka tidak minat pada sesuatu yang statik tanpa memberi kebebasan bergerak.merasai diri mereka dikategorikan sebagai pelajar lembab atau ber-IQ rendah. Mereka suka berlagak seperti orang dewasa padahal mereka tidak dapat membezakan kepentingan pendidikan pada masa depan. serba-serbi kekurangan dan tidak bermotivasi untuk memperoleh kejayaan dalam matapelajaran dan kehidupan kelak. berfikiran pendek sehingga mereka tidak 7 . Menurut Sigmund Freud kebanyakan masalah remaja berpunca daripada ketidakstabilan struktur personaliti. Kebanyakan pelajar bukan bodoh dan lembab dalam mengingat sejarah seni. Pelajar remaja biasanya mempunyai ego yang amat tinggi. Kebosanan yang dinyatakan oleh pelajar amat berkait rapat dengan sifat mereka yang ingin memperontak pada peringkat ini. Malas belajar. Pelajar menjadi malas untuk belajar adalah kerana mereka tidak mempunyai kesedaran yang cukup. Pelajar remaja yang mempunyai tahap pencapaian yang rendah sering merasai dirinya tidak sempurna. Mereka tidak mengerti tentang peri pentingnya akademik. tetapi sebenarnya sikap mereka yang malas belajar telah mengakibatkan mereka mengalami kegagalan. Ketidak-matangan. Ingatan yang rendah turut menghilangkan minat diri dalam mempelajari sejarah seni. Tidak jelas matlamat. mereka tidak jelas apa matlamat mempelajari subjek ini. ‘Bosan’ merupakan satu alasan bagi mereka mengelakkan diri daripada mempelajari sejarah seni.

Sebaliknya apa yang mereka fikirkan adalah kesenangan dan keseronokan dalam waktu yang terdekat sahaja.memikirkan masa hadapan yang begitu mencabar. lebih-lebih lagi membaca buku-buku pelajaran. 8 . Sering terjadi pelajar-pelajar akan mudah berasa mengantuk dan bosan apabila membaca fakta. Masalah yang dihadapi sekarang ialah kebanyakan pelajar tidak mempunyai minat untuk membaca. Membaca merupakan asas terpenting untuk berjaya. Tidak minat membaca.

persaingan hebat dan usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan yang bertaraf dunia. Perkembangan ini juga tidak terlepas daripada dalam bidang seni visual. Pandangan tersebut kini telah menjadi kenyataan apabila teknologi informasi yang berteraskan elektronik canggih telah ditemukan dan perkembangannya begitu cepat. ‘Perkembangan manusia semakin pesat dan akan meninggalkan kita jauh ke belakang sehinggakan tidak terdaya mengekorinya. pengdemokrasian pendidikan. Matnor Daim (1997) dalam persidangan konvensyen ‘Discovery Malaysia’ menegaskan bahawa pembelajaran di abad 21 adalah lebih bergantung kepada teknologi maklumat khususnya perkomputeran. Bapa pelukis realisme moden Eropah. Claude Courbet (1900) pernah berkata.’ Pandangan beliau meramalkan tentang kemajuan manusia yang begitu pesat menyebabkan manusia boleh tercicir oleh penciptaan dan penemuan yang kian bertambah setiap hari. ekonomi yang berasaskan pengetahuan. Pendidikan Sejarah Seni berpandukan komputer Dunia pendidikan telah mengalami perubahan yang pesat yang dibawa oleh kesan globalisasi. ledakan teknologi maklumat. 9 .5.

Ini telah memberi ruang yang luas kepada seni moden untuk menerokanya sehingga lahirlah banyak karya eksperimentasi dan inovatif. grafik dan lain-lain. 1992) perancangan dan rekabentuk pengajaran dalam pembinaan perisian multimedia interaktif mempunyai ciri-ciri berikut. Komputer dengan kecanggihannya telah berjaya pula merentasi pelbagai disiplin dalam seni tampak seperti catan. 10 . Ini dapat disokong oleh pendapat Dick (1996). guru disyorkan menggunakan komputer sebagai alat untuk berkomunikasi dan menyampaikan maklumat dengan lebih efektif. Tepat dan berjangka panjang. Bahan pengajaran yang berkesan yang dimaksudkan itu ialah bahan yang disukai oleh pelajar. Pengajaran yang direka bersistematik dan dapat memberi kesan terhadap perkembangan seseorang individu. • Reka bentuk mestilah diatur dan dilaksanakan menurut pendekatan bersistem. Tujuan rekabentuk pengajaran ialah untuk melaksanakan dan menyokong pembelajaran pelajar berindividu (Gagne et al. pengetahuan dan sikap. Untuk merancang pengajaran dengan baik. Begitu juga dalam merancang mengajar sejarah seni.Menurut Dywer (1971) komputer adalah alat yang boleh membantu pengajaran yang lebih berkesan. Dick dan Reiser (1989) menyatakan bahan pengajaran yang berkesan ialah bahan yang membolehkan pelajar memperolehi kemahiran-kemahiran khusus. • • • Dapat membantu pembelajaran individu.. satu bentuk rekabentuk pengajaran yang bersistematik diperlukan untuk mencapai objektif pembelajaran dengan berkesan. arca.

1996) Alessi dan Trollip (1985) membina model untuk membangunkan bahan pengajaran berasaskan komputer interaktif.• Pengajaraan yang direka bentuk berlandaskan kepada pengetahuan bagaimana seseorang individu itu belajar Gagne menyatakan bahawa strategi pengajaran seperti tutorial.. menganalis tugas dan aktiviti P&P pada tahap tertentu pada tahap pelajar. Tumpuan model ini adalah berdasarkan kepada psikologi perlakuan dan penumpuan kepada objektif perlakuan . Semak Pengajaran Analisis Pengajaran Membina Pemilihan Bahan Pengajaran Menentu Matlamat Pengajaran Menulis Objektif Perlakuan Bina U. Model ini dibentuk dengan teliti dan paling popular untuk membangunkan bahan pengajaran berasaskan komputer multimedia. simulasi.K Bina Strategi Pengajara n Penilaian Formatif Perlakuan Ciri-ciri Kemasukan Penilaian Sumatif Komponen Reka bentuk Pengajaran Dick & Carey (Dick. Model ISD (Instructional system development) diperkenalkan oleh Dick and Carey (1990). latih tubi.R. penyelesaian masalah dan permainan seringkali digunakan dalam pengajaran berbentuk komputer. Ia berdasarkan kepada pembentukan 11 .

5. Rancangan pelaksanaan tugas / kerja Prosedur dalam penerbitan perisian multimedia interaktif ialah: 1. 1. Merekabentuk pengajaran 6. Taksiran keperluan • Sasaran pelajar tingkatan 3. Menyediakan bahan sokongan 10. Mengumpul sumber material 3. Menyediakan ujian rintis Model Seel dan Glasgow telah memetapkan lima tahap untuk mereka bentuk koswer multimedia antaranya ialah. Menjana idea umum 5.berorientasikan penyampaian pembelajaran berkomputer. 4. Antara langkah-langkahnya ialah. 1. Tahap analisis Tahap rekabentuk Pembinaan atau pengembangan Pelaksanaan Penilaian 6. Membina pengaturcaraan – periasian Authorware 9. 2. 3. Menghasilkan papan cerita 8. Menentukan dan keperluan dan matlamat 2. Membina carta alir koswer pengajaran 7. 4 & 5 12 . Mempelajari isi kandungan 4.

Pertimbangan khas 13 . seterusnya meningkatkan minat untuk belajar sejarah seni. Interaksi media dan pengarangan • • • Sediakan rekabentuk interaksi Rangkakan logik yang boleh dijalankan model untuk digunakan semula Proses pengarangan 5.• Pelajar dapat menjawab soalan yang dikemukakan. Pemurniaan dan produk akhir • • • Menguji perisian Buat pengubahsuaian kepada kandungan dan interaksi di mana perlu Pengeluaran produk 6. Mengumpul bahan • • • • • Menyediakan teks Mendapat bahan grafik Menyediakan bunyi Menyediakan gambar Mengintegrasikan media 4. Pembentukan konsep dan penyediaan skrip • • • • Paradigma komunikasi Mereka bentuk antara muka Menentukan kandungan Menyediakan skrip 3. 2.

Ini dapat disokong oleh Johnston (1990) yang mengatakan bahawa multimedia merupakan elemen yang sangat sesuai dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual kerana keseluruhan media terangkum dalam perisian multimedia. keserbanekaan media adalah 14 . muzik. video. audio. Kaedah penyelesaian Multimedia interatif – Penggunaan teknologi di bidang pendidikan yang dapat menggabungkan unsur pendidikan. juga aneka varian kombinasinya. kreativiti dan hiburan masih belum berkembang secara optimal. sumber daya manusia. 1996). Ibarat bangunan.. radio.• • Mengaplikasikan kreativiti dalam perisian Pertimbangan undang-undang 7. video atau animasi. Multimedia interaktif sebagai media baru yang merujuk kepada daya jangkauan tanpa batasan. gambar foto dan sebagainya (Heinich et al. Multimedia sebagai media-plus tak disebut media tapi imedia. interaktif. Media didefinisikan sebagai penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima filem. pada program atau presentasi yang sama. inovasi. infrastruktur. Multimedia membolehkan kita menikmati penggunaan grafik. Multimedia adalah media massa berdasarkan komputer. integratif. Huruf “i” bererti intellegent. Miskipun ada beberapa institusi pendidikan yang dapat dihitung dengan jari tangan mencuba menerapkan inovasi teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Interaktif menawarkan aneka pilihan dan sinario. Namun kerana keterbatasan dana. independen. dan pemikir-pemikir kreatif menyebabkan ia sukar dilaksanakan dengan sepenuhnya.

Perisian multimedia yang dihasilkan mengoptimumkan mod penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu: a) Mod Sokongan i. adalah reaksi spontan pengguna dalam mengumpul informasi. iii.batu-bata yang berserakan. Penataan itu. satu konsep yang lebih menarik berbanding dengan sistem pengajaran tradisi telah membawa dimensi baru dalam pembelajaran yang dinamakan pembelajaran terbuka. atau gambar-gambar yang muncul dalam komputer. simbol. Pelajar menggunakan pemprosesan perkataan untuk menyediakan. Penilaian ini dapat dijalankan oleh pelajar pada bila-bila masa dan juga di luar bilik darjah. ii. penghuni mampu menatanya. 15 . Menggunakan perisian seperti ‘Java Script’ serta ‘Authoware’ untuk menyediakan penilaian-penilaian formatif di mana pelajar mendapat maklum balas serta merta tentang kemajuannya dan maklumat ini disimpan dalam pengkalan data. Batu-bata itu baru jadi bangunan. Menurut Fisher (1994) melalui multimedia interaktif. iv. seperti dalam multimedia interaktif. Beberapa tutorial telah disediakan dengan menggunakan ‘Authorware’ untuk membolehkan pelajar menguasai konsep sama ada secara individu atau kumpulan 2 hingga 3 orang. Persembahan grafik dengan menggunakan ‘drawing tools’ untuk melukis Menggunakan perisian ‘Authorware’ untuk simulasi aktiviti dan menjalankan aktiviti tutorial. b) Mod Tutorial i.

bunyi dan berbentuk interaktif yang menarik. Cara belajar yang lebih efektif. Respon bagi setiap jawapan telah diberikan dan ia adalah berbentuk interaktif. animasi.ii. Tutorial yang disediakan adalah multimedia grafik. Gambar disertai bunyi yang menarik dengan pelbagai gerakan grafik yang lucu membuat pelajar merasa seperti bermain ‘game’ walaupun sebenarnya mereka sedang belajar. 16 . Aktiviti dijalankan sama ada secara individu dengan akses kendiri atau dalam kumpulan kecil. Pelajar berkomunikasi dengan pelajar di sekolah yang sama atau dari sekolah yang lain melalui e-mail untuk mengongsi maklumat yang ditemui sama ada untuk tujuan perbincangan atau memberi cadangan pelaksanaan tugasan. iv. Penilaian formatif untuk menguji sejauh manakah kemajuan serta kemahiran yang telah dikuasai oleh pelajar. c) Mod Perhubungan i. iii. Guru berkomunikasi dengan pelajarnya dengan memaksukkan maklumat seperti cadangan. Pelajar dapat mengulangi tutorial mengikut keperluan. arahan tugasan untuk tindakan pelajar selanjutnya ke dalam laman web di pantau Mesej Guru. ii. Kenapa memilih multimedia sebagai inovasi? 1. kemampuan dan kadar sendiri. 8.

Perisian multimedia boleh disimpan dalam bentuk disket.2. Objektif pengajaran dan pembelajaran : 17 . atau cakera padat / CD-ROM yang mudah dibawa ke mana-mana. Guru dapat menyampaikan isi pengajaran dengan bantuan bahan-bahan mentah dan bahanbahan media. 5. 4. try again”. Secara tidak langsung ia dapat meningkatkan motivasi diri pada pelajar. Motivasi seseorang pelajar akan meningkat apabila perangka multimedia berkomuter memuji : “You right. you’re clever”. Kreativiti pelajar dapat ditingkatkan kerana kemudahan yang disediakan oleh sesuatu perisian membolehkan pelajar mengeksploitasi pelbagai teknik dan tools yang sedia ada. Rancangan pengajaran Matapelajaran : Pendidikan seni visual Tingkatan 4 Bidang : Penghasilan seni visual Unit pembelajaran : Catan Moden Barat Tajuk : Pelukis-pelukis aliran impresionis dan post-impresionis (multimedia interaktif) Masa : 160 minit Objektif modul : Berbantu kepada multimedia interatif untuk pemahaman sejarah seni. Tenaga mengajar yang mempunyai ilmu dan kemahiran dalam mereka bentuk perancangan yang baik untuk menyampaikan maklumat P&P. cakera liut. Perkataan seperti “Don’t give up. 9. 3. bukan setakat memberitahu palajar tentang kesilapan dan dipersilakan mencuba lagi.

Di akhir pembelajaran ini murid dapat: Nyatakan ciri-ciri aliran Impresionis dan Post-impresionis 1. 5. Meningkatkan lagi kemahiran mengguna tools di komputer dalam program photoshop. Konstruktivisme dan ICT. Pemulaan sesi pengajaran dengan set induksi yang berkaitan dengan tajuk. Adobe Photoshop 6. Keperluan : Bahan Alat Rujukan : Kertas Lukisan. Buku Sumber PSV KBSM. Arahan menjawab dan mencatat maklumat berbantukan multimedia interaktif yang disediakan. Penentuan aras pembelajaran dalam P&P yang berlangsung. Perancangan dari guru bagi merancang strategi pengajaran melalui penerapan KBKK. Internet Prosedur : 1. 2. kecerdasan Pelbagai. Mengaplikasikan elemen-elemen di dalam Asas Senireka dalam proses penghasilan hasil kerja. 18 . 3. 2. Senaraikan sekurang-kurangnya 2 orang artis mengikut aliran secara tulisan. Belajar Cara Belajar. Buku Rujukan Pendidikan Seni. Perisian Autowere. Menyenaraikan contoh-contoh hasil karya artis. 3. 6. 4. Buku Catatan : Set komputer. Menamatkan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan Apresiasi Seni dan Refleksi.0 : HSP.

Motivasi diberi sekiranya jawapan betul.Mengumpul maklumat .Belajar cara belajar . Aras 2. Aras 1. Mengumpul maklumat yang dipaparkan oleh multimedia interaktif tentang : -Aliran -Ciri-ciri -Artis -Hasil karya Menyatakan elemen-elemen unsur seni dalam hasil kerja yang dihasilkan oleh artis. Guru menerangkan langkah-langkah dan tingkahlaku yang perlu dilakukan oleh pelajar sebelum penggunaan komputer dimulakan. Mengetahui langkahlangkah membuka program dengan baik.7. Belajar cara belajar -mencatat nota efektif Konstraktivisme secara Aktiviti 2 Membimbing murid membaca dan mencatat isi penting yang terdapat pada skrip. Proses pengajaran adalah seperti berikut: Minggu petama : Aktiviti 1-3 Minggu kedua : Aktiviti 4-6 BUTIRAN KEGIATAN Aktiviti 1 Guru memulakan set induksi dengan menunjukkan contohcontoh catan artis terkenal melalui internet. KBKK . Memahami dan menggunakan komputer dengan langkah-langkah yang ditentukan. HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN GENERIK / NILAI KBKK Memupuk dan membina Menghubung kait minat dalam bidang sejarah Kecerdasan pelbagai seni.Konstruktivisme 19 . Murid digalakkan mencuba sekali lagi sehingga berjaya.visual ruang Mengulangkaji / mengingat ICT kembali pengetahuan sedia ada.Mengkonsepsikan .Mencatat nota . .Membuat keputusan . Aras 3 Mengintepritasi maklumat. Mewujudkan minat pembelajaran berdasarkan motivasi yang diberi. Aktiviti 3 Murid menjawab soalan yang disediakan.

0 Aktiviti 5 Murid melukis contoh catan aritis dengan menggunakan perisian Adobe Photoshop. Mempermudahkan rupa yang kompleks dan membuat hubung kait antara karya artis dan peniruan hasil kerja murid tentang komposisi dan unsur-unsur serta prinsipprinsip seni reka. Mencetak hasilkerja Mengetahui fungsi sejarah Kecerdasan pelbagsi .- Konsep pengetahuan sedia ada + maklumat yang dikumpul = membina pengetahuan sendiri. Memberi pandangan tentang karya seni artis dengan menggunakan bahasa seni tampak.Menganalisa mereka dalam seni catan yang dipiliih. Mewujudkan menyedari sejarah seni . Murid memilih salah seorang tokoh artis yang dipelajari dan karya yang dihasilkan untuk aktiviti selanjutnya.Applikasi KBKK .Penerokaan .Mendengar maklumat yang disampaikan .Visual ruangI ICT Applikasi 20 . penggunaan photoshop. minat dan Belajar cara belajar kepentingan . Aras 5 Melukis lakaran dengan merekacipta rupa yang mudah dengan menggunakan tools yang ada pada photoshop ICT .Konstruktivisme .Demonstrasi .Pengetahuan sendiri Aktiviti 6 Aras 6 Murid mewarna hasilkerja Mengetahui operasi yang dilakarkan. Soal jawab Apresiasi dan refleksi Murid menjelaskan apa yang telah dipelajari dalam sesi pengajaran ini. Aktiviti 4 Guru menunjukkan cara melukis melalui program Adobe Photoshop 6.Menghubungkait . Aras 4 Mengetahui kaedah penggunaan perisian photoshop dalam menghasilkan karya catan. Menganalisa penggunaan KBKK motif dan unsur-unsuar seni .

sekiranya dibenarkan seni dalam menghasilkan Apreasiasi dan refleksi catan berpandukan Murid menayangkan multimedia interaktif hasilkerja mereka menggunakan projektor dan LCD Menyatakan pandangan diri terhadap hasil kerja rakan dengan bahasa seni tampak serta membuat refleksi ke atas penggunaan multi media interaktif. AKTIVITI PENGAYAAN 21 .

perubahan paradigma dalam teknologi pengajaran dan amalan pendidikan akan membuahkan keberkesanan kepada sistem pendidikan.Aktiviti pengayaan disediakan agar pelajar dapat membuat hubungkait antara pelukis terkenal dan catan mereka yang telah dipermudahkan dan dipersembahkan dalam bentuk lain. Dalam multimedia interaktif yang disediakan. Bukti kenyataan ini diperjelaskan oleh Romiszowski (1988) yang menyatakan bahawa pembelajaran akan menjadi lebih berkesan sekira pelajar menerima maklumbalas yang segera apabila memberi respon kepada sesuatu soalan. ia akan berakhir di bilik darjah juga. Kemudahan makmal komputer merupakan salah satu usaha kerajaan untuk memberi peluang kepada semua anak-anak didik mempelajari ICT 22 . Ini dapat menarik minat pelajar dan seterusnya meningkatkan prestasi mereka dalam mata pelajaran seni visual. Maka di sini adalah amat penting agar semua yang terlibat dengan profesionalisme pendidikan celik komputer. pelajar dapat mempelajari sejarah seni dengan lebih menyeronokan. bagi kita warga pendidik. Sejaumana canggih ICT. pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kaedah interaksi pelajar dan bahan adalah lebih berkesan dan sistematik. kerana pengajaran dan pembelajaran merupakan bentuk komunikasi dua hala. sentiasa bersedia bukan sahaja secara hanson tetapi juga secara minds-on.10. Kesimpulan Menurut Heinich (1970). Menurut Finegan (1991).

Artikel Dewan Budaya bulan Ogos. Baharuddin Mohd. Pergunakanlah ia secara bijak dan semaksima yang mungkin dalam melaksanakan inovasi teknologi.dan meningkatkan lagi prestasi akedemik. Permasalahan Remaja Dan Kaedah Mengatasinya. Balai Seni Lukis Negara. (1993). (2000). UPSI. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. England: Wayland (Publishers) Limited. Bhd. Perak. Perak. (di terjemah oleh Juliana Zulkifli) 23 . UPSI. Prosiding Konvension Kebangsaan Pendidikan Seni Visual 2000. Seminar Pendidikan Seni Visual 2001. Fauziah Abd. Ralip. (1995). Hassan Mohd. Pelukis Terkenal. Kuala Lumpur: Pustaka Segar. Kuala Lumpur. Hassan Mohd. Pengajaran Multimedia dan Grafik Komputer: Satu Pengenalan Dalam Kurikulum Baru Seni Visual KBSM dan STPM. Ghazali. Pembangunan Multimedia Interaktif Pendidikan Seni: Kepentingan P&P Menuju Alaf Baru. Fakulti Sains Sosial dan Kesenian. Sulaiman Masri. Jillian Powell. Komputer dan Seni Lukis. (1996). Ghazali. Arus. Pendidikan Seni dan Muzik. Dr. Bibliografi -------. Pelajar Cermelang. (2003).

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Pendidikan Seni Fokus SPM. Sekolah dan Perkembangan Kanak-kanak.Kamaruddin Hj. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. (1998). Sarena Abdullah. Seni dan Seniman: Esei-esei Seni Halus. Rohaty Mohd. (1989). Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Artikel daripada imternet. (1997). Selangor: Fajar Bakti Sdn. Menuju Teknologi Interaktif Yang Lebih Efektif. Perak. Reiser. Seminar Pendidikan Seni Visual 2001. Memahami Jiwa Dan Minda Remaja. UPSI. Multimedia Bagi Rakyat. Bhd. Husin. Perkembangan Kanak-Kanak Dan Pembelajaran. Artikel daripada internet. L Murbandono Hs. Robert A. Walter Dick. (1994). Merancang Pengajaran Yang Efektif. Pendidikan Seni 2: Kurikulum Pendidikan Seni. Majzub. (1994). Kathleen Chee. (1996). Mazlan Bin Mohamad. Selangor: Pelangi Sdn. 24 . V. (2002) Modul Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2002. Mohamad Daud Hamzah. (1999).Asselt Bram. Bhd. Pulau Pinang: USM (di sunting oleh Abdul Rahim Mohd Saad) Zakaria Ali. Bhd. Bhd. Pedagogi Pendidikan Sejarah Seni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->