HASIL KAJIAN

6.1 Konsep migrasi penduduk Secara umum , migrasi penduduk ialah penghijrahan seseorang yang melintasi sempadan , kawasan , negeri , negara , atau sempadan antarabangsa . Merujuk kepada kajian ini , migrasi yang dibincangkan ialah migrasi dalaman . Dalam konteks ini , migrasi ialah penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain . 6.2 Pola migrasi penduduk di kawasan kajian dan tempat asal migran a) Migrasi dalaman • Migrasi luar bandar ke bandar

Migrasi ini merujuk kepada penduduk dari kawasan luar bandar seperti Tanjung Malim , Kulim dan sebagainya berhijrah ke kawasan kajian iaitu Bandar Kinrara sama ada untuk mencari peluang pekerjaan dalam sektor awam mahupun swasta , atau mencari tempat tinggal yang selesa . Terdapat beberapa responden yang ditemubual terlibat dengan migrasi luar bandar ke bandar atas faktor pekerjaan dan sebagainya .

Migrasi antarabangsa

Migrasi antarabangsa juga turut berlaku di Bandar Kinrara . Melalui soal selidik yang dijalankan , sebahagian besar faktor migrasi antarabangsa adalah untuk mencari peluang pekerjaan . Melanjutkan pelajaran turut menjadi faktor migrasi antarabangsa dan beberapa faktor lain .