P. 1
sumbangan tamadun china

sumbangan tamadun china

|Views: 951|Likes:
Published by Hyun Hee

More info:

Published by: Hyun Hee on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TUN HUSSIEN ONN

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 
SUMBANGAN TAMADUN CHINA

NAMA :NURUL SYAHIDAH BT SUBRI NO.K/P :910619-14-6648 OPSYEN :PENDIDIKAN PRASEKOLAH NAMA PENSYARAH :DR.MOHD HAIRUDIN BIN AMIN

PENGENALAN
Sebagai mana tamadun Mesir (Lembah Sungai Nil), tamadun Mesopotamia atau Sumeria (Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates), tamadun India (Lembah Sungai Indus), dan tamadun Yunani (Eropah), tamadun Cina juga merupakan salah sebuah tamadun yang tertua dan berkesinambungan sehingga masa kini di atas muka bumi ini. Tamadun Cina memiliki sifat -sifat terbuka dalam interaksinya dengan tamadun-tamadun dunia lain, integratif dan dinamik walaupun pernah dicabar oleh tamadun-tamadun lain dan mengalami perubaha n- perubahan dalam proses perkembangan yang panjang. Namun, jauh daripada terserap oleh tamadun lain, tamadun Cina mengekalkan identitinya sebagai suatu tamadun berkesinambungan dan kekal pada keseluruhannya. Tamadun Cina pada dasarnya merupakan. sebuah tamadun berorientasikan agraria atau pertanian yang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan sifat geografi dalam proses pembangunan dan perkembangan. Bagaimanapun, sebagai mana yang telah dibincangkan dalam bab terdahulu, proses pembangunan tamadun Cina mengambil masa yang panjang.Tamadun Cina telah melahirkan

perkembangan pelbagai aliran falsafah, organisasi politik secara kompleks, serta sistem pentadbiran dan institusi sosial yang maju. Bab ini akan membincangkan mengenai beberapa aspek lain yang tida k kurang pentingnya dalam tamadun Cina iaitu bahasa dan kesusasteraan,kesenian serta sains dan teknologi

1279-1368) dan orang Manchu (dinasti Qing. Sifat bahasa Cina ini mengekalkan kesinambungan budaya Cina dan membol ehkan kesusasteraan Cina klasik terus menjadi aset budaya masyarakat Cina yang amat bemilai.000 tahun. Perkembangan kesusasteraan Cina ini tidak pernah menerima gangguan atau sekatan.BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK Sejarah kesusasteraan Cina bermula sekurang -kurangnya seawal kurun ke-14SM dan pci-kembangannya berterusan sepanjang lebih daripada 3. maksud sesuatu huruf tetap sama tidak kira dalam diaiek apapun ia disebutkan atau dipertuturkan. Sesebuah karya klasik Konfusius misalnya. boleh dibaca dalam apa jua diaiek tanpa menjejaskan maksudnya. Sifat ini khasnya disebabkan bahasa pengantar bagi sastera Cina klasik iaitu bahasa Cina telah mengekalkan identitinya dari se gi lisan dan tulisan "walaupun negara China pernah diperintah oleh puak asing seperti orang Mongol (dinasti Yuan. dan sifat ini menjadikan bahasa Cina kurang sesuai untuk digunakan dalam usaha mentranskripsikan bahasa lain. Bahasa Cina boleh disebut dalam kelainan cara dari segi fonologi mengikut tempat atau mengikut kesesuaian selaras dengan perubahan zaman -zaman dalam sejarah Cina. .Sifat bahasa Cina yang bukan berabjad -fonetik (alphabetic-phonetic) bermakna huruf-hurufnya tidak menunjukkan bunyi sebutan. 1644 -1911). Maka itu kesus asteraan Cina dapat dinikmati dan dihayati oleh semua yang mengenali huruf Cina. Tulisan Cina pada dasarnya bersifat grafik dan bukan fonetik (non -phonetic). Namun begitu.

Ini dapat dilihat khususnya dalam tiga jenis genre. Sesetengah puisi. Puisi dalam Shijing mempunyai fungsi politik dan sosial selain daripada fungsi sastera. menunjukkan sifat puisi bercampur prosa. Shijing bersama empat klasik lain iaitu Yijing (Klasik Perubahan). prosa berima (rhyme prose). la digunakan dalam pertemuan rasmi. puisi bersifat prosa (prose poetry) dalam bahasa Inggeris. Liji (Rekod Ritual) dan Chun qiu (Klasik Musim Bunga dan Musim Luruh). genre representatif bagi dinasti Han (206SM -220) misalnya. Rima akhir diutamakan untuk menc apai kesan muzik dan tidak bergantung kepada penggunaan kecantikan retorik. dan bagi wenzhang (eight-legged essay). terutamanya puisi kuil juga diiringi oleh taria n. nyanyian istana dan nyanyian rakyat yang wujud pada tempoh antara zaman Zhou Barat (kurun ke -11SMP-771SM) hingga zaman Musim Bunga Musim Luruh (770SM-476SM) dan dikumpul dari kawasan Lembah Huanghe. Shujing (Klasik Sejarah). Puisi yang terkandung dalam Shijing pada asasnya dinyanyikan dengan iringan muzik.sarjana Cina. . rapsodi (rhapsody). raja dan pegawai diplomatik menyanyikan puisi sebagai pembayang bagi sesuatu keadaan sebenar atau untuk menyatakan maksud sebenar. Puisi-puisi dalam antologi ini penuh dengan pelbagai idea dan teknik kesusasteraan yang menjadi contoh dan member! inspirasi kepada penyajak serta penulis generasi kemudian. yang merupakan kayu pengukur paling utama dalam menggredkan calon peperiksaan perkhidmatan awam. Ini menjelaskan mengapa/M diberi label berlainan seperti prosa bersifat puisi (poetic prose). Antologi ini mengandungi 305 buah nyanyian kuil. la dipercayai disusun pada lebih kurang ma sa Konfusius (551SM479SM). Bentuk/^. Genre lain dalam kumpulan ini termasuk pianwen (prosa selari) iaitu sejenis prosa berirama iaitu syarat -syarat tertentu khasnya mengenai kecant ikan retorik dikenakan. dikenali sebagai Wujing (Lima Klasik) dan sejak kurun ke-2SM ianya sangat dihormati oleh sarjana .KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK Puisi Antologi puisi Cina yang terawal bertajuk Shijing (Klasik Puisi).Pada keseluruhannya kebanyakan puisi dalam Shijing mementingkan elemen lirik lebih daripada elemen naratif. Prosa Garis pemisah antara puisi dengan prosa kurang jelas.

di mana penakluk asing mendirikan pusat pentadbiran mereka. Dengan ini zaju bukan sahaja member hiburan tetapi juga berperanan sebagai pengkritik sosial yang berjaya mendapat konsensus dan simpati penonton. tidak ditegaskan dalam tradisi Cina . walaupun lebih mendekati kegunaan biasa. juga mempunyai rungsi sosial dan politik. khasnya klasik-klasik Konfusius dan karya ahli falsafah zaman awal sebagai model. sesebuah prosa yang berkualiti harus bermanfaat dari segi moral dan etika. mengkritik kelemahan pegawai Mongol yang menerima rasuah sehingga . Bahasa percakapan. Drama Cina yang paling menarik ialah jenis zaju. yang ditulis dalam bahasa pertuturan (percakapan). Bahasa klasik adalah jauh berbeza dan bahasa pertuturan sehan -hanan kerana la sukar untuk difahami atau dikuasai. atau dikenali guwen.Berlainan dengan prosa di Barat. Prosa vernakular yang ditulis dalam bahasa sehari-hari itu dipandang rendah. drama Dou'er yuan (Ketidakadilan Dou'er) karya Guan Hanqing. Bagaimanapun. prosa Cina seperti puisi purba. sejenis bentuk sastera berbentuk puisi yang digubah mengikut suit muzik tertentu dan bersemarak pada zaman Yuan. Terdapat penulis-penulis yang menghasilkan karya dan menggunakan karya mereka sebagai saluran untuk mengeluarkan perasaan tidak puas hati atau sebagai alat kritikan. dan dielakkan dalam penulisan sastera sehin gga kurun ke-13 dan ia mulai diguna oleh penulis drama dan fiksyen. Pelbagai tema dihasilkan dan terkandung dalam karya -karya drama. kha snya sarjana Konfusian. Sebagai contoh.Prosa jenis ini mensyaratkan penults perlu mematuhi pelbagai syarat dari segi kandungan dan bentuk apabila menulis. Bagi seorang sarjana tradisional. Prosa klasik berdasarkan standard karya pakar zaman purba. Terdapat juga prosa vernakular. Drama Drama Cina berkembang agak lewat. Pada dinasti Yuan (1279 -1368). adalah dominan dalam sastera Cina klasik. dan kawasan utar a China. la menggunakan bahasa kla sik. menjadi satu persekitaran yang unik dengan aktiviti sastera yang bukan konvensional seperti drama berkembang. bahasa klasik telah menjadi medium bagi hampir semua penulisan prosa disebabkan ia adalah bahasa yang dikhaskan dalam peperiksaan rasmi dan juga kerana penghormatan tradisional yang ada pada pencapaian budaya zaman dahulu. atau haihuawen. Prosa klasik. prestij tradisi lama mulai merosot di bawah pemerintahan Mongol.

sebuah roman berdasarkan cerita yang telah lama tersebar di kalangan rakyat mengenai perebutan kuasa tiga buah negara pada akhir kurun ke -2. Drama bertujuan mendukung kelakuan baik dan memberi amaran at au berwaspada terhadap perbuatan perbuatan jahat. Karya lain seperti drama Xixiang ji (Percintaan Kamar Barat) hasil penulisan Wang Shifu. Fiksyen Disebabkan cerita-cerita yang ditulis adalah dalam bahasa vernakular maka golongan terpelajar tradi sional yang memandang tinggi stall klasik secara rasmi tidak menganggap fiksyen bernilai untuk diberi taraf sastera. selanjutnya mencapai tahap kematangan dan kegemilangan Hasil karya berbentuk fiksyen begitu banyak dicipta dan kebanyakannya merupakan naratif yang panjang. Walau bagaimanapun.mengakibatkan seorang suri rumah dihukum mati tanpa melakukan apa -apa kesalahan. xiao (penghormatan terhadap ibu bapa). Sesebuah drama Cina yang tipika l akan berakhir dengan mesej yang mengatakan sesiapa yang berbuat baik akan mendapat ganjaran dan sebaliknya.Seperti yang dibincangkan di atas. kedudukan fiksyen tidak setanding dengan puisi atau prosa yang selama ini bukan sahaja mempunyai fungsi sastera tetapi juga berperanan sebagai pendukung prinsip-prinsip moral etika dan juga sebagai alat politik. drama Cina lebih berkecenderungan menekankan nilai-nilai etika berbanding agama. pada zaman awal dinasti Song (960 -1279) perkembangan cerita dalam bahasa harian telah mulai wujud. Sebahagiannya adalah dalam bentuk roman sejarah. Zaju banyak menyokong nilai-nilai Cina tradisional khasnya nilai seperti zhong (keseti aan). dan percakapan sia -sia. prinsip moral Konfusius terkandung di dalam drama Cina tradisional. Tanggungjawab terhadap ibu bapa dan suami atau taat setia kepada tuan atau ketua adalah nilai yang berulang kali disalurkan dalam karya-karya drama. menyanjung cinta bebas melalui pelukisan watak utama sebagai berani menentang tradisi lama dalam hal perkahwinan. yang jahat akan menerima hukuman. Roman sejarah . Istilah Cina bagi merujuk genre ini ialah xiaoshuo bermaksud percakapan kecil. Contoh terbaik ialah Sanguoyanyi (Roman Tiga Negara). Ternyata. jie (kesucian seseorang wanita) dan yi (keadilan). Secara keseluruhannya. Konsep tragedi seperti yang terdapat di Barat yang menegaskan bahawa manusia tidak berupaya memahami atau menguasai kuasa alam semesta tidak mendapat tempat dalam drama Cina.

sutera. Sistem melodi (tune) muzik Cina klasik adalah kompleks. Berdasarkan cara sesuatu jenis alat muzik ini dimainkan muzik Cina dapat diklasifikasikan kepada kategori meniup. Mengenai asal-usul muzik Cina. tanah liat. rekod Cina menyatakan bahawa lebih kurang pada tahun 2697SM. Nilai terbesar novel China boleh dilihat dari as pek bahawa kebanyakannya memberi wawasan mendalam tentang budaya dan adat resam orang Cina KESENIAN CINA Muzik Klasik Muzik Cina klasik adalah antara sistem muzik yang paling lama dan paling berkembang dalam dunia ini. Beberapa fiksyen mempunyai nilai yang amat tinggi misalnya Honglou meng (Mimpi Loteng Merah). karya Shuihu zbuan (Kisah Pinggir Air). batu. kulit. genderang. dan Jumlahnya sudah sama dengan jumlah kesemua bahan sistem muzik utama dalam sejarah Eropah. Fiksyen Cina kadangkala digunakan sebagai alat untuk menggambarkan dunia Utopia . Terdapat fiksyen mengenai keghaiban seperti Xijouji (Perjalanan ke Barat) dan ada juga yang merupakan mengenai pornografi seperti/w PingMei (Emas Vas Plum). dan menyokong perubahan misalnya. Pada dasarnya bahan -bahan ini termasuk logam. perayaan rakyat dan peristiwa yang berkaitan dengan agama. Maharaja Huang Di (maharaja legenda yang dikatakan salah satu maharaja terawal yang wujud di dalam . Alat -alat muzik Cina dikategorikan mengikut bahan akustik yang digunakan dan cara sesuatu alat itu dimainkan.seperti Sanguo yanyi mengandungi maklumat -maklumat dan bahan-bahan yang begitu menarik bagi penulis drama Cina.memetik dan menggesek. bahan muzik ini telah hilang dan yang masih dapat dilihat hanya bahan yang wujud sejak dari zaman dinasti Song. kayu. walaupun buku ini juga mempamerkan sudut gelap masyarakat Cina yang penuh dengan rasuah dan keruntuhan moral. Namun begitu. yang melukiskan kehidupan dan nasib sebuah keluarga besar pada zaman dinasti Qing. Bukti dokumentasi menunjukkan bentuk muzik Cina yang wujud tidak terbilang jumlahnya dan aktiviti penciptaan muzik Cina yang awal melibatkan kegiatan di istana. la merupakan sebuah novel dengan pencapaian sangat cemerlang kelihatan dari segi perwatakan dan pelukisan gambaran yang mendalam serta bermakluma t tentang kehidupan dan adat resam orang Cina. labu dan buluh.

sejarah Cina) telah menghantar orang untuk mencari paip buluh. Beliau juga menghuraikan tentang pemilihan muzik yang bersesuaian demi menyempurnakan seseorang berbudi pekerti dari segi moral. Pemikiran bahawa muzik harus berharmoni dengan alam semesta bukan sahaja wujud dalam legenda. muzik dan pihak pemerintah adalah saling membayangkan atau lengkap melengkapi. kaligrafi diberi penghormatan yang paling tinggi di negara China. salinan spesimen kaligrafi . kepuasan. kegembiraan. Tanggapan bersifat kosmologi ini memang bukan kepercayaan karut tetapi merupakan pemahaman mendalam mengenai fungsi budaya muzik dalam dunia manusia. ketaatan dan kecintaan dapat mempamerkan sifat benar seseorang. Dalam bab "Yue ji" (Rekod Muzik) yang terkandung dalam buku Liji telah direkodkan komen bahawa muzik adalah hasil harmoni langit dengan bumi. mengatakan bahawa muzik teragung adalah muzik yang berharmoni dengan alam sekitar. kemarahan. Muzik. mengiktiraf peranannya dalam memberikan perkhidmatan dan membuat sumbangan terhadap pembentukan dunia yang bersifat teratur dan bermoral. Tokohtokoh seperti Konfusius juga mempunyai minat terhadap muzik dan menimbulkan teori muzik yang lebih khusus serta prinsip estetik tentang muzik. Konfusius meletakkan muzik berkedudukan (status) penting. Kaligrafi dianggap mempunyai keunikan dalam membayangkan kemurnian dan kualiti seseorang ahli kaligrafi dari segi pemupukan personaliti. iaitu kesedihan. dan melalui harmoni ini dapat memulihkan keadaan dunia fizikal. Konfusius memberi pendapat yang sama. Berbanding dengan seni lukisan. Pada pendapat beliau. melalui pemaparan enam jenis emosi. Sifat yang suka berpura -pura dan menipu tidak mungkin dapat berterusan. Perbincangan dan rujukan terhadap muzik juga terdapat dalam buku -buku klasik seperti Li ji (Rekod Ritual) yang bertarikh pada kurun ke -2SM dan Shi jing. Dalam sistem pendidikan lama. Kaligrafi juga memerlukan kualiti seseorang yang tinggi dan murni serta sensitiviti estetik yang luar biasa. Palp buluh yang dicari ini dikatakan boleh mengeluarkan bunyi serupa dengan bunyi burung phoenix dengan tujuan mendapatkan muzik yang berharmoni dengan alam semesta. contoh kaligrafi lebih tersebar meluas. Kaligrafi Berbanding dengan bentuk kesenian y ang lain. Hanya man usia yang bersifat unggul (superior) dan yang berupaya memahami muzik mempunyai kelengkapan memerintah.

Terdapat enam jenis stail tulisan yang masih digunakan masa sekarang walaupun ada di antaranya yang hanya digunakan untuk tujuan spesifik. papan tanda. dengan pergerakan berus dan garis berdatar lebih panjang sedikit daripada pergerakan berus dan garis tegak. rusa atau serigala dan adalah tajam di hujung. kedua. Jenis kaishu ialah stall yang biasa digunakan dalam buku cetakan. Kaligrafi Cina telah menghasilkan banyak stall tulisan yang telah dikembangkan.dari pakar kaligrafi yang terkenal dibuat dalam bentuk buku u ntuk ditiru oleh para pelajar. dan keempat.Dari segi teknik al. gerbang kehormat. Skrol yang tergantung berpasangan dan mengandungi tulisan sepadan hampir dapat dilihat di seluruh tempat. dengan ini menghasilkan tulisan yang bersifat kurang teratur. lishu iaitu sejenis stall yang dikembangkan pada asalnya untuk kegunaan kerani. Usaha ini hams dijalankan tanpa sebarang percubaan den gan sengaja untuk memperelok atau menggelapkan stroke -stroke tertentu. tiang bangunan dan di rumah-rumah. kuil-kuil. kaligrafi Cina amat bergantung kepada kemahiran dan imaginasi seseorang pakar kaligrafi untuk menghasilkan bentuk garis yang menarik lalu menggubah struktur yang cantik berdasarkan garis -garis ini. Kertas yang diguna iala h sejenis kertas xuan yang mudah menyerap dakwat. Terdapat pakar kaligrafi yang cemerlang dan unggul di antaranya ialah Wang Xizhi (321 -379). Inskripsi dijumpai di mana-mana sama ada dalam bentuk batu bersurat yang terletak di pintu tembok. stall biasa atau kaishu iaitu setiap pergerakan berus dan garis (stroke) ditulis dengan jelas. xingshu atau stall berlari iaitu bentuknya seakan -akan kaishu tetapi tangan seperti berjalan cepat atau bergerak dengan laju apabila menulis. Empat stall tulisan lebih biasa digunakan masa kini. termasuklah pertama. Pada masa yang sama seseorang pakar kaligrafi juga perlu menjaga ruang di antara stroke berseimbangan dan ini merupakan satu teknik yang hanya dapat dicapai hanya selepas berlatih dalam tempoh masa yang lama. Berus diperbuat daripada bulu kambing. Dakwat dibekukan dalam bentuk batang pendek dan akan digosok pada batu dakwat bersama sedikit air sehingga mendapat kekonsistenan yang betui sebelum menulis.Inspirasi asas bagi kaligrafi Cina sama dengan . kertas. ketiga. caoshu atau stall rumput yang telah mendapat namanya berdasarkan rupa bentuk iaitu rumput ditiup angin yang nampaknya berselera k tetapi pada hal adalah teratur. Caoshu pula hanya dapat difahami oleh pakar kaligrafi yang telah mahir dalam seni ini dan bukan satu stall yang sesuai untuk kegunaan biasa. Kaligrafi menggunakan bahan -bahan antaranya dakwat. berus. dan kadang-kadang sutera. tulisannya lebih berbentuk segi empat.

lukisan dan juga seni ukir cap (seal engraving). momentum. Sebuah kaligrafi yang baik bukanlah s atu susunan bersimetri bagi bentuk konvensional. sungai. bahkan ia boleh disamakan dengan gerak -geri dalam sebuah tarian yang dikoordinasikan dengan penuh kemahiran. serangga. iaitu alam semula jadi. pelukis Cina terkenal pada masa moden misalnya. setiap garis dalam sebuah kaligrafi yang halus juga mempunyai tenaga benda hidup. kaligrafi. lukisan mempunyai hubungan yang rapat dengan kaligrafi dan juga puisi. In i adalah sangat berbeza daripada garis huruf yang terdapat dalam bahan cetakan. Sebuah lukisan Cina merupakan kombinasi sent puisi. Seni Lukis Dalam tradisi Cina. dan interaksi yang penuh kekuatan bergabung untuk menghasi lkan satu kesempurnaan seimbang. Kebanyakan pelukis bukan sahaja mahir melukis tetapi juga merupakan sarjana dan pakar kaligrafi antaranya Su Dongpo (1037 -1101) pada zaman dinasti Song. mereka perlu membuat lukisan . Walaupun mereka mengelakkan dari memberi gambaran tepat. tidak mentoleransikan sifat ketetapan. Qi Baishi. Pakar kaligrafi Cina terutama pakar caoshu. poise sejenak. Sebagai mana ranting pokok yang hidup adalah bernyawa. Xieyi merupakan pendekatan asas lukisan Cina. lukisan Cina tradisional boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu pertama. tetapi mereka hanya meminjam bentuk-bentuk gunung. Biasanya sebuah puisi yang berkaitan dengan sesuatu lukisan ditulis di sudut ruangan kosong supaya mencapai tahap 'kesatuan di antara puisi.Berdasarkan cara penyampaian. Apabila melukis landskap. jarang pelukis xieyi melukis tempat yang benar -benar wujud. pokok untuk dijadikan alat menyatakan perasaan dan idea mereka.semua jenis seni Cina. xieyi (bebas tangan/freehand brushwork) dan kedua. Kecantikan sesebuah kaligrafi tidak dinilai secara perkataan demi perkataan tapi dibuat terhadap keharmonian . burung atau bunga mengikut rupa bentuk sebenar tetapi hanya menunjukkan sifat paling pent ing (essence) objek-objek mi mengikut pengalaman dan fahaman sendiri. Aspek seperti perspektif dan cahaya tidak penting. dengan impuls. tidak melukis udang. batu. dengan variasi bentuk dan struktur tidak dibenarkan. gonghi (menggunakan garis halus dan teliti dengan memberi perhatian kepada butir -butir). Teori estetik xieyi menitikberatkan sentimen dan mengabaikan realisme. kaligrafi dan lukisan'.

Keyakinan dan kemahiran ini hanya dapat diperolehi melalui latihan yang panjang dan berdasarkan pengalaman. Batu dan sungai dianggap seperti bernyawa dan merupakan manifestasi kuasa yang tidak dapat dilihat dalam alam semesta. kematian. Lukisan landskap merupakan jenis lukisan utama.landskap yang digemari mereka sebagai landskap. perhubungan antara manusia sangat penting dalam negara China. Bentuk lain ialah kipas dan lembaran album. dan membawa peminat ke dalam dunia alam semula jadi serta bersatu dengannya. bahan yang sama digunakan sebagai mana yang digunakan oleh ahli kaligrafi Cina. Lukisan mengenai tumbuh tumbuhan dan binatang -binatang juga digeman. kadang-kadang sepanjang lima belas meter. seni lukisan bukan dihas ilkan dengan maksud untuk menggambarkan kesemuanya ini dan objek yang tidak bernyawa jarang dilukiskan. kelajuan serta kemahiran menguasai teknik lukis. sudut gelap dalam kehidupan dan kebogelan jarang menarik minat pelukis Cina.Seseorang pelukis perlu memastikan terlebih dahulu mengenai apa yang ingin dilukiskan supaya tidak berlaku kesilapan atau kesalahan apabila melukis dan beliau perlu menyiapkan hasil lukisan dengan penuh keyakinan. Simbol paling popular yang diambil dan dunia tumbuh -tumbuhan ialah orkid. kawasan bandar. Kebanyakan lukisan Cina dilukis dengan menggunakan dakwat monokrom. Lukisan yang hanya mementingkan b entuk juga tidak ada tempat kerana orang Cina tidak menerima lukisan yang bentuknya cantik tetapi temanya tidak memberikan manfaat dari segi keimanan dan akhlak. kekerasan. Berbanding tema dalam lukisan Barat. dan itik mandarin yang selalu berpasangan menunjuk kepada kesetiaan suami -isten. burung jenjang bersimbolik hidup panjang. Selam itu juga terdapat lukisan potret dan figura. Subjek seperti peperangan. Dalam konteks ini. Buluh menandakan semangat seorang sarjana yang mungkin dibengkok oleh sebab keadaan tertentu tetapi tidak boleh dipatah. simbol Konfusian bagi kesucian da n kehalusan budi pekerti. Format lukisan biasanya dalam bentuk skrol panjang yang digantung secara tegak atau skrol tangan melintang yang berbeza panjangnya.Dalam lukisan Cin a. Jadi satu tema biasa bagi lukisan figura ialah berkenaan dengan para lelaki yang berbudi bahasa menik mati aktiviti ilmiah bersama atau berkenaan perpisahan dan pertemuan semula para pegawal kerajaan. Bagi orang Cina. tema lukisan Cina adalah terhad dan tidak dianggap menyeluruh. Boleh dikatakan kebanyakan lukisan Cina bersifat simbolik. Bunga plum pada musim sejuk yang berbunga juga dalam cuaca saiji melambangkan semangat atau kehalusan .

Dalam lukisan. ikan dan sebagainya. bunga. Hasil lukisan di peringkat awal misalnya. penekanan diberi kepada menggambarkan kefahaman manusia terhadap alam semula jadi. Sejak dari awal lagi. Lokasi dan susunan yan g mempunyai fengshui yang buruk. tumbuhan. orang Cina mempercayai sekiranya manusia ingin maju ia tidak harus menimbulkan kemarahan atau cuba menguasai alam semesta tetapi sebaliknya. burung. Pelukis juga suka melukis objek kecil dalam alam sekitar seperti buluh. Ini disebabkan sebahagian besar bahan-bahan yang digunakan iaitu kayu tidak dapat b ertahan lama kerana pengaruh iklim dan cuaca. Pemikiran ini dapat dinyatakan dengan jelas dalam kepercayaan fengshui (geomancy). Tukang lukis istana juga melukiskan berkenaan peristiwa -peristiwa yang dianggap bertuah dan tidak dapat dilupakan. juga mempunyai fungsi sosial dan moral. perasaan dan jiwa seseorang pelukis. Kita dapat menyimpulkan aspek lukisan Cina ini sebagai aspek Daois. Ini merupakan aspek Konfusian lukisan Cma. Lukisan potret membayangkan peribadi dan peranan sosial seseorang. Sifat simbolik ini menjadikan lukisan Cina sebagai satu perantara paling baik yang membayangkan personaliti. tinggalan binaan dan tembok dari zaman dahulu yang masih wujud sehingga kini sangat berkurangan. Ciri utama binaan Cina dapat dilihat dari pelbagai segi antaranya yang paling jelas lalah kemginan membuat binaan yang berharmoni dengan alam semesta. kebanyakan peluki s Cina memberi fokus kepada menyatakan kesedaran dalaman terhadap sesuatu lebih daripada cuba menggambarkan objek sebenar atau menyampaikan rasa realiti (sense of reality) atau objek bertiga dimensi. iaitu lokasi dan susunan dalam sesebuah rumah atau kub ur selalunya ditetapkan dengan panduan teon fengshui. terutamanya lukisan landskap. Seni Pembinaan Dalam aspek seni bina. Bukan semua lukisan Cina berkecenderungan Daois.Masyarakat Cina yang bersifat pertanian menegaskan manusia harus memahami corak alam semula jadi dan hidup bertepatan serta secara harmoni dengannya. iaitu yang tidak berharmoni dengan alam semesta akan . dan pokok pain tua yang berbonjol-bonjol mewakili sifat bertahan dalam persekitaran politik yang keras atau semangat usia tua yang tidak dapat ditakluk. Oleh itu. harus berusaha untuk mencapai keharmonian dengannya.kualiti yang tidak akan tunduk dilihat dari segi politik.

Lilitan tembok sepanjang lima atau enam batu merupakan suatu yang biasa dan di sesetengah bandar misalnya di Beijing. yang dipengaruhl oleh agama Buddha. istana dan rumah-rumah kediaman. bercerun curam dengan cucur bumbung yang melengkung ke atas di sudutnya. adalah ciri lain binaan Cina. tembok merupakan antara binaan yang sangat penting kerana semua kota mempunyai satu tembok yang bertujuan untuk pertahanan dan keselamatan. Pavilion dalam bentuk oktagonal untuk tujuan hiasan Juga merupakan satu cin seni bina Cina.taman Cina bahkan taman-taman diraja atau persendirian. Di peringkat kampung dan desa. Tembok kota kebiasaannya m engagumkan dengan ketinggian kebanyakannya dua puluh lima hingga tiga puluh kaki dan luasnya dua puluh kaki atau lebih. Di atas pintu terdapat menara yang tinggmya beberapa tingkat.menjejaskan masa depan sesebuah keluarga. Jambatan kebanyakannya dibina dari batu dan ada yang mempunyai lebih dari satu gerbang.Dalam seni bina Cina. Tembok yang terkenal di negara China dan juga di dunia ialah Tembok Besar China {The Great Wall of China). Tembok juga dibina bukan sahaja untuk mengelilingi kota tetapi juga untuk memagari kuil -kuil. Pailou Sitnupaifang iaitu gerbang pada asalnya dibina untuk tujuan memperingati seseorang berdasarkan merit. Bumbung kuil dan istana biasanya mempunyai tembikar berwarna kilat misalnya. tembok lebih tingg i dan meliputi kawasan lebih luas. . misalnya seorang balu muda yang hidup mulia hingga ke usia tua.Binaan Cina tradisional yang diperbuat dari kayu biasanya kayu berkualiti baik dan mempunyai rangka yang berbentuk "tiang dan ambang" (post-and-lintel frame). Tiang kayu yang digunakan untuk menyokong bumbung kadang-kadang dicat dan kayu lintang yang mengikut keseluruhan binaan biasanya dihiaskan dengan ukiran atau lukisan corak berwarna.Bagi orang Cina seni taman berkait rapat dengan seni bina. Pagoda hilang hubungannya dengan agama Buddha kemudian. bumbung Tian Tan (Kuil Syurga) di Beijing yang berwarna kilat biru. Ciri lain termasuklah pagoda. kadang-kadang benteng tanah dibina mengelilingi kawasan tersebut dengan tujuan yang sama.Bumbung binaan Cina adalah menonjol. atau sebuah keluarga yang hidup bersama untuk beberapa generasi. Tembok kota biasanya dikelilingi oleh pant penuh dengan air yang dalam dan lebar. Taman. Bumbu ng biasanya dipasang tembikar walaupun keluarga miskin menggunakan bumbung atas. Tembok kota mempunyai pintu yang dibuka pada waktu tertentu iaitu waktu fajar dan ditutup pada waktu malam. atau tiang tegak dengan balak melintang di atas. dan kebanyakan pagoda yang dibina terkemudian adalah untuk tu] \iznfengshui.

iaitu harmoni antara emosi dengan rasional. dapat disimpulkan mengenai beberapa aspek-aspek penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Ketiga. unsur luar seperti kedatangan Buddhisme menggalakkan interaksi tamadun dan seterusnya membawa pengaruh asing kepada sastera Cina. Kesenian Cina juga menunjukkan sifat harmoni dengan alam semesta. seni lakuer. Pertama. Selain itu. Dilihat dari segi pembinaan. Keempat. Pengaruh seni porselin Cina terhadap seni tembikar Eropah adalah sangat besar. dan kesenian dalam tamadun Cina. selaras dengan semangat zhongyong (kesederhanaan) dalam tamadun Cina. agama atau pengkebumian. keguna an bahasa Cina telah menyebabkan perkembangan kesusasteraan Cina berterusan tanpa gangguan.Seni hias yang paling penting termasuk seni tembikar. unsur -unsur budaya . Sebaliknya. haru s mempunyai tujuan dan menyempurnakan seseorang individu dan segi moral dan etika. Sastera khasnya sastera yang wujud sebelum pemerintahan orang Mongol. falsafah Konfusius tidak memberi pengaruh yang kuat terhadap aspek seni Cina. kesusasteraan Cina mempunyai fungsi sosial dan politik selain rungsi sastera. lebih awal daripada penemuannya di Eropah. seni Cina banyak memperlihatkan ciri-ciri Daoisme dan Buddhisme. Hasil tembikar berkilat telah wujud seawal kurun ke-2SM dan porselin diperkembangkan pada kurun ke -6. Sastera Cina menegaskan ciri zhonghe. Kesenian China yang lain Hasil area di negara China biasanya tidak dipe rbuat sebagai objek seni tetapi untuk tujuan keperluan istiadat. Dan kehma. Istana Musim Panas (The Summer Place) di kawasan desa Beijing mempamerkan kejayaan cemerlang orang Cina dalam merancangkan susunan binaan yang berse suaian dengan landskap. pencapaian kesusasteraan dan kesenian Cina telah memperkayakan tamadun Cina. sent logam.melanjutkan lagi pnnsip bina an dengan reka bentuk telah diubahsuaikan untuk bersesuaian dengan alam sekitar dan bukan untuk berdominan. Hasil area yang teragung merupakan patung dewa -dewi agama Buddha yang diukir daripada batu atau kayu. seni ukir. Beijing yang dibina bertepatan dengan statusnya sebagai ibu kota sebuah empayar boleh dikatakan bandar yang paling mengagumkan. sifat harmoni diutamakan . Kedua. perabot dan tekstil.Secara umumnya. Bagaimanapun.

teknologi melebur dan menuang besi ke dalam acuan (eating of iron). Di peringkat awal permulaannya. orang Cina telah mampu menyediakan katalog bintang. mencatat rekod tepat tentang gerhana dan komet. Sains dan Teknologi China Hasil arkeologi menunjukkan sains dan teknologi Cina sudah wujud pada kurun ke-15 sehingga kurun ke-11SM. evolusi politik dan pergolakan sosial telah membangkitkan kesedaran orang Cina tentang kepentingan sains dan teknologi moden. Bidang Astronomi Di zaman awal pemerintahan dinasti Zhou (kurun ke -11 sehingga ke-3SM).Interaksi atau hubungan antara China dengan Barat kurang terserlah sehinggalah kemunculan zaman moden.1292. pembuatan kertas dan porselin di dunia Barat dibawa masuk dari negara China.000 tahun. berikutan perkembangan sejarah. budaya Cina menjadi satu dengan golongan elit birokratik begitu dominan.sekala yang berlangsung antaranya pengembaraan Marco Polo pada tahun 1275. Ini telah menarik perhatian dunia Barat tentang keunggulan teknologi Cina dan seterusnya berlaku pemindahan pengetahuan teknologi dan China ke Barat. negara China telah ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi sehingga abad ke -20 yang kemudiannya. kompas. Sistem kalendar Cina juga . para pemerintah China tidak berminat untuk menggalakkan penciptaan atau perniagaan dan perindustrian serta tidak menggalakkan perhubungan perniagaan dengan dunia luar. Golongan ini telah membawa kesan konservatif terhadap inovasi.pendatang dari kawasan sekitar negara China juga diserap dalam bidang seni. dan selanjutnya telah menghala ng segala pengenalan teknik baru kecuali teknik itu boleh mendatangkan manfaat secara langsung kepada seluruh birokrasi. Bagaimanapun. Kesannya. pembuatan kertas dan loyang. tepat dan berterusan sepanjang lebih daripada 2. Bagaimanapun. Namun begitu. Sumbangan terbesar ahli astronomi Cina ialah penghasilan peralatan astronomi dan penyelenggaraan rekod astronomi yang sempurna. pengeluaran porselin. wujud pertemuan sekali. Ilmu mengenai sutera . budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalam teknologi khasnya kejuruteraan hidraulik kerana kewujudan budaya Cina bergantung kepada kejayaan atau keupayaan untuk mengawal banjir Sungai Kuning. Teknologi yang lain misalnya. dipercayai telah wujud pada masa yang lebih awal lagi.

maju dan tepat berbanding dengan sistem lain dunia ini. Penggunaan sempoa (abacus) disebut buat pertama kali pada kurun ke -2 dalam karya ahli matematik Xu Yue. Kesemua kemajuan dalam bidang matematik ini kekal digunakan sehingga masa kini. Bidang Perubatan Sistem perubatan Cina tradisional bersifat kepurbaan dan adalah bebas daripada pengaruh asing. Teori lima elemen menganggap badan manusia sebagai sebahagian daripada dunia fizikal ini dan organ dalaman seperti hati. Dalam badan manusia kadar yin dan yang boleh dikawal dan mi merupakan tumpuan paling utama dalam perubatan Cina tradisional. Di dalam buku ini terdapat misalnya catatan mengenai kuantiti negatif. paru -paru dan ginjal adalah secocok dengan lima elemen dalam alam semesta. Kebanyakan matematik Cina terkandung dalam karya agong jiuzhang suanshu (Sembilan Bab Matematik) oleh Zhang Cang (kurun ke-2SM). Teori yin dan yang mengatakan bahawa keseimbangan secara harmoni kedua-dua kuasa yin dan yang akan mempengaruhi kesihatan badan manusia. limpa. ia bermula sejak masa Fu Xi 2953SM dan diperkembangkan seterusnya oleh Shen Nong 2698SM dan Huang Di 2598SM. Berdasarkan dua teori ini doktor Cina tradisional mengambil berat tentang kepentingan melaraskan semula keseimbangan harmoni badan seseorang pesakit. Mengikut legend a.adalah salah satu sistem yang paling awal. kesakitan berlaku.Satu lagi bentuk teori penting ialah teonjing (saluran) dan luo (kolateral) yang merupakan asas bagi rawatan terapeutik seperti akupuntur dan moxishustion (membakar daun moxa). Mengikut teori ini. Bidang Matematik Orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidang matematik. Apabila kadar yin dan yang dalam badan manusia kurang seimbang. walaupun alat itu tidak digunakan secara meluas sehingga masa yang lebih lewat. paru-paru dianggap mempunyai kualiti kayu yang boleh dinyala oleh api. jantung. . Rangka teori asas bagi perubatan Cina tradisional ialah teori kosmik dualistik yin dan yang dan juga teori lima elemen. Misalnya. Oleh itu seseorang yang menghadapi gangguan paru -paru mudah menjadi marah. sist em pecahan dan sistem perpuluhan. Ahli matematik Cina juga mengenai pasti nilai pi.

akupuntur melibatkan perbuatan m emasukkan atau mencucuk jarum logam yang telah disteril. Salah satu tujuannya adalah untuk menstimulasikan titik tertentu pada saluran jing dan luo supaya gangguan peredaran da rah atau qi dapat dibetulkan.000 jenis. Huangdi neijing (Klasik Perubatan Maharaja Kuning). tangan dan kaki badan manusia adalah berkaitan dan dihubungkan oleh saluran di mana darah dan qi (tenaga dinamik) beredar. merupakan kesimpulan sempurna yang pertama bagi perubatan Cina tradisional. Berdasarkan teori jing dan luo. besi (untuk anemia).organ dalaman.Bahan yang digunakan sebagai ubat -ubatan sangat luas termasuklah tumbuh-tumbuhan (herba).000 tahun di negara China dan sekarang sangat berguna dalam bidang perubatan Barat untuk merawat penyakit lelah (asthma) dan penyakit lain yang berkaitan. Ini menyebabkan cara mempreskripsi (menentukan penggunaan ubat -ubatan) bersifat kompleks. Buku mengenai perubatan dan farmokologi Cina tradisional sangat berguna dalam memperkembangkan sains perubatan Cina. Apabilaywg atau luo tersekat. daun moxa (Artemisia chinensis) dibubuh pada titik tertentu pada permukaan kulit lalu dibakar. darah dan qi tidak dapat mengalir lancar dan ini akan menyebabkan kesakitan. yang panjangnya antara 3 sehingga 24 cm ke dalam kulit dan tisu di bawah kulit. Terdapat ubat yang telah diguna oleh sistem perubatan Barat misalnya rubarb. Bencao gangmu (Farmakopeia Agung) yang ditulis oleh Li Shizhen (1518 -1593) ialah farmakopeia Cina teragung dan mengandungi 52 jilid yang masih dianggap berwibawa sehingga masa kin i. Herba mahuang telah digunakan sekurang -kurangnya sepanjang 4. Bidang Optik .500SM atau lebih awal dan adalah benar -benar sifat Cina dari sudut perubatan. binatang dan sumber galian. Pengamalan akupuntur telah bermula sejak kira -kira 2. yang dipercayai dihasilkan oleh sarjana perubatan tidak bernama pada Zaman Negeri Berperang (475 -221SM). dan kapur barus (champor). Kegunaan ubat -ubatan dalam rawatan pada dasarnya ialah untuk memulihkan keseimbangan yin dan yang dan merupakan satu perkara yang agak rumit. Dengan ini memastikan darah dan qi mengalir lancar merupakan asas dan langkah pertama untuk menyembuh kan sesuatu penyakit. Dalam rawatan moxibustion. Terdapat herba zaman purba yang berjumlah lebih kurang 1. Akupuntur dan moxihustion sangat penting dalam perubatan Cina tradisional.

Antara buku bercet ak yang paling awal dan masih wujud sehingga kini ialah fingangjing (Kitab Sutra Diamond) versi Cina yang bertarikh 11 Mei 868 yang kini disimpan dan dipelihara di Muzium British di England.Mengenai teknik membuat kertas.hole camera). astronomi. yang paling berguna dan berpengaruh dan segi sumbangan terhadap perkembangan teknologi serta tamadun dunia ialah empat penciptaan agung iaitu teknik membuat kertas. la dibawa dari China ke Barat antara kurun ke -7 hingga ke-11 dan adalah asas bagi abah kerongkong yang dig unakan masa sekarang. Kereta sorong (wheelbarrow) yang banyak meringankan tenaga manusia pula dicipta pada kira -kira tahun 200SM. orang Cina sudah tahu akan teknik pengairan.Teknologi teknik pencetakan (printing) telah mula diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang (618 -906). Dari China. saintis Cina awal telah memberi perhatian kepada penyongsangan (inversion) imej yang dihasilkan oleh kamera lubangjarum (pin . Teknologi membuat kertas ini kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan ke dunia Barat melalui Jalan Sutera Lama (The Old Silk Road) dan tiba di Eropah pada kira -kira kurun ke-13. cara membuat kalendar dan penulisan. dan begitu juga pelbagai imej yang diha silkan oleh kanta cekung (concavelens).Masyarakat Cina juga menyedari mengenai kebaikan tumbuh-tumbuhan dan binatang -binatang dari segi perekonomian. Buku ini dianggap mewakili hasil daripada pengalaman lama orang C ina . Seawal lebih kurang tahun 200SM. ia telah dicipta oleh Cai Lun dengan bahan-bahannya menggunakan fiber tumbuh -tumbuhan pada tahun 105. pertanian. dibawa kain sutera ke dunia Barat semasa pemerintahan era Roma.Dalam bidang optik. Ciptaan ini membolehkan kuda membawa muatan yang lebih berat dengan lebih mudah. sedangkan di Eropah ha nya selepas Leonardo da Vinci iaitu kira -kira pada kurun ke Empat Penciptaan Agung Antara pencapaian teknologi Cina purba. bahan letupan dan kompas. mereka telah menghasilkan abah-abah yang diikat pada dada (breast-strap harness). Manakala fosil dikenali buat pertama kali di negara China kira -kira pada tahun 1050 oleh Zhu Xi. dan ulat sutera serta pokok mulberi diperkenalkan di Eropah pada kurun ke -6. Teknologi China Antara kurun ke-15 sehingga ke-11SM. pencetakan.

220SM) sifat-sifat magnetsudah diketahui di negara China. Pada tahun 1045. dan menjelang kurun ke -8 dan ke-9. orang Cina sudah pun menemui pengetahuan tentang gejala kemagnetan aruhan (induced magnetism). yang pada mulanya untuk digunakan di kapal. Bahan letupan mulai digunakan dalam bidang militari pada tahun 906 oleh ketua tentera Tang (618 -906). orang Cina telah menghasilkan kompas. ilmu pengherotan (declination) dan juga kekutuban magnet (polarity) dik uasai. Menjelang kurun ke-7. orang Cina sudah pun menggunakan bahan letupan untuk membuat bunga api. Berdasarkan ilmu pengetahuan ini. . Antara kurun pertama dengan kurun ke-6. Bahan letupan (gunpowder) pula telah dicipta oleh ahli -ahli alkimia Daois yang menemui formulanya dalam uji kaji mencampur saltpetre dengan sulfur dan karbon. Penciptaan Bi Sheng adalah 400 tahun lebih awal daripada penciptaan yang sama di du nia Barat yang hanya berlaku pada kurun ke -15.dalam teknik percetakan blok (block-printing). Semasa dinasti Han (206SM . Ilmu bahan letupan dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara Arab pada kurun ke-13 dan seterusnya dan situ diperkenalkan ke negara Eropah.Kompas juga merupakan salah satu dari empat penciptaan agung dalam tamadun Cina yang memberikan sumbangan bermakna kepada tamadun dunia sehingga masa kini. Bi Sheng mencipta teknik percetakan bergerak (mobile-type printing) dan mula menggunakannya secara umum.

Melalui hubungan atau interaksi antara tamadun. . kesenian. orang Cina te lah mempelopori penciptaan kertas. Seperti komponen budaya Cina yang lain. perubahan dan penyesuaian menurut zaman.KESIMPULAN Kesusasteraan klasik dan kesenian Cina merupakan hasil budaya Cina yang amat bernilai.Di bidang sains dan teknologi. bahan letupan dan kompas yang banyak memberi manfaat kepada permodenan negara-negara Barat. kandungan kesusasteraan klasik dan kesenian Cina adalah sangat kaya dan menarik.Dengan pencapaian -pencapaian penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. pencapaian -pencapaian tamadun Cina kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan kepad a tamadun-tamadun lain sehingga sesetengahnya kekal sehingga masa kini walaupun berlaku proses pembaharuan. sains dan teknologi dalam tamadu n Cina. walaupun perkembangannya tidak sebegitu pesat berbanding dengan sains dan teknologi moden. ini membuktikan bahawa tamadun Cina merupakan antara penyumbang utama dan penting kepada perkembangan tamadun dunia. percetakan.

com/sumbangan_tamadun.html  http://it411x34.RUJUKAN  http://076115tamadun.2006 .htm  http://www.html  http://www.com/doc/2525638/tamadun  Tamadun Islam dan Asia.com/2009/05/sumbangan -tamadun-islam.slideshare.blogspot.The McGraw -Hill Companies.com/2008/04/tamadun -cina-kesusasteraankesenian.Nadiah Bt Abdul Rahman.net/filaifa/tamadun -china  http://titas-haba.blogspot.scribd.tripod.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->