P. 1
sumbangan tamadun china

sumbangan tamadun china

|Views: 971|Likes:
Published by Hyun Hee

More info:

Published by: Hyun Hee on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TUN HUSSIEN ONN

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 
SUMBANGAN TAMADUN CHINA

NAMA :NURUL SYAHIDAH BT SUBRI NO.K/P :910619-14-6648 OPSYEN :PENDIDIKAN PRASEKOLAH NAMA PENSYARAH :DR.MOHD HAIRUDIN BIN AMIN

PENGENALAN
Sebagai mana tamadun Mesir (Lembah Sungai Nil), tamadun Mesopotamia atau Sumeria (Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates), tamadun India (Lembah Sungai Indus), dan tamadun Yunani (Eropah), tamadun Cina juga merupakan salah sebuah tamadun yang tertua dan berkesinambungan sehingga masa kini di atas muka bumi ini. Tamadun Cina memiliki sifat -sifat terbuka dalam interaksinya dengan tamadun-tamadun dunia lain, integratif dan dinamik walaupun pernah dicabar oleh tamadun-tamadun lain dan mengalami perubaha n- perubahan dalam proses perkembangan yang panjang. Namun, jauh daripada terserap oleh tamadun lain, tamadun Cina mengekalkan identitinya sebagai suatu tamadun berkesinambungan dan kekal pada keseluruhannya. Tamadun Cina pada dasarnya merupakan. sebuah tamadun berorientasikan agraria atau pertanian yang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan sifat geografi dalam proses pembangunan dan perkembangan. Bagaimanapun, sebagai mana yang telah dibincangkan dalam bab terdahulu, proses pembangunan tamadun Cina mengambil masa yang panjang.Tamadun Cina telah melahirkan

perkembangan pelbagai aliran falsafah, organisasi politik secara kompleks, serta sistem pentadbiran dan institusi sosial yang maju. Bab ini akan membincangkan mengenai beberapa aspek lain yang tida k kurang pentingnya dalam tamadun Cina iaitu bahasa dan kesusasteraan,kesenian serta sains dan teknologi

maksud sesuatu huruf tetap sama tidak kira dalam diaiek apapun ia disebutkan atau dipertuturkan. .BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK Sejarah kesusasteraan Cina bermula sekurang -kurangnya seawal kurun ke-14SM dan pci-kembangannya berterusan sepanjang lebih daripada 3. Perkembangan kesusasteraan Cina ini tidak pernah menerima gangguan atau sekatan. boleh dibaca dalam apa jua diaiek tanpa menjejaskan maksudnya. 1279-1368) dan orang Manchu (dinasti Qing. Maka itu kesus asteraan Cina dapat dinikmati dan dihayati oleh semua yang mengenali huruf Cina. 1644 -1911). Namun begitu. dan sifat ini menjadikan bahasa Cina kurang sesuai untuk digunakan dalam usaha mentranskripsikan bahasa lain. Sifat bahasa Cina ini mengekalkan kesinambungan budaya Cina dan membol ehkan kesusasteraan Cina klasik terus menjadi aset budaya masyarakat Cina yang amat bemilai. Bahasa Cina boleh disebut dalam kelainan cara dari segi fonologi mengikut tempat atau mengikut kesesuaian selaras dengan perubahan zaman -zaman dalam sejarah Cina.000 tahun. Sifat ini khasnya disebabkan bahasa pengantar bagi sastera Cina klasik iaitu bahasa Cina telah mengekalkan identitinya dari se gi lisan dan tulisan "walaupun negara China pernah diperintah oleh puak asing seperti orang Mongol (dinasti Yuan. Tulisan Cina pada dasarnya bersifat grafik dan bukan fonetik (non -phonetic). Sesebuah karya klasik Konfusius misalnya.Sifat bahasa Cina yang bukan berabjad -fonetik (alphabetic-phonetic) bermakna huruf-hurufnya tidak menunjukkan bunyi sebutan.

dikenali sebagai Wujing (Lima Klasik) dan sejak kurun ke-2SM ianya sangat dihormati oleh sarjana . rapsodi (rhapsody). Liji (Rekod Ritual) dan Chun qiu (Klasik Musim Bunga dan Musim Luruh).sarjana Cina. genre representatif bagi dinasti Han (206SM -220) misalnya. Ini menjelaskan mengapa/M diberi label berlainan seperti prosa bersifat puisi (poetic prose). Prosa Garis pemisah antara puisi dengan prosa kurang jelas. prosa berima (rhyme prose). yang merupakan kayu pengukur paling utama dalam menggredkan calon peperiksaan perkhidmatan awam. dan bagi wenzhang (eight-legged essay). . Puisi yang terkandung dalam Shijing pada asasnya dinyanyikan dengan iringan muzik. la digunakan dalam pertemuan rasmi. terutamanya puisi kuil juga diiringi oleh taria n. Puisi-puisi dalam antologi ini penuh dengan pelbagai idea dan teknik kesusasteraan yang menjadi contoh dan member! inspirasi kepada penyajak serta penulis generasi kemudian.Pada keseluruhannya kebanyakan puisi dalam Shijing mementingkan elemen lirik lebih daripada elemen naratif. Ini dapat dilihat khususnya dalam tiga jenis genre. menunjukkan sifat puisi bercampur prosa. Sesetengah puisi. Shijing bersama empat klasik lain iaitu Yijing (Klasik Perubahan).KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK Puisi Antologi puisi Cina yang terawal bertajuk Shijing (Klasik Puisi). Shujing (Klasik Sejarah). nyanyian istana dan nyanyian rakyat yang wujud pada tempoh antara zaman Zhou Barat (kurun ke -11SMP-771SM) hingga zaman Musim Bunga Musim Luruh (770SM-476SM) dan dikumpul dari kawasan Lembah Huanghe. puisi bersifat prosa (prose poetry) dalam bahasa Inggeris. la dipercayai disusun pada lebih kurang ma sa Konfusius (551SM479SM). raja dan pegawai diplomatik menyanyikan puisi sebagai pembayang bagi sesuatu keadaan sebenar atau untuk menyatakan maksud sebenar. Bentuk/^. Antologi ini mengandungi 305 buah nyanyian kuil. Rima akhir diutamakan untuk menc apai kesan muzik dan tidak bergantung kepada penggunaan kecantikan retorik. Genre lain dalam kumpulan ini termasuk pianwen (prosa selari) iaitu sejenis prosa berirama iaitu syarat -syarat tertentu khasnya mengenai kecant ikan retorik dikenakan. Puisi dalam Shijing mempunyai fungsi politik dan sosial selain daripada fungsi sastera.

Berlainan dengan prosa di Barat. kha snya sarjana Konfusian. dan kawasan utar a China. walaupun lebih mendekati kegunaan biasa. Terdapat penulis-penulis yang menghasilkan karya dan menggunakan karya mereka sebagai saluran untuk mengeluarkan perasaan tidak puas hati atau sebagai alat kritikan. menjadi satu persekitaran yang unik dengan aktiviti sastera yang bukan konvensional seperti drama berkembang. khasnya klasik-klasik Konfusius dan karya ahli falsafah zaman awal sebagai model. di mana penakluk asing mendirikan pusat pentadbiran mereka. Drama Drama Cina berkembang agak lewat. sesebuah prosa yang berkualiti harus bermanfaat dari segi moral dan etika. adalah dominan dalam sastera Cina klasik. sejenis bentuk sastera berbentuk puisi yang digubah mengikut suit muzik tertentu dan bersemarak pada zaman Yuan. prosa Cina seperti puisi purba. Pelbagai tema dihasilkan dan terkandung dalam karya -karya drama. Terdapat juga prosa vernakular. la menggunakan bahasa kla sik. Dengan ini zaju bukan sahaja member hiburan tetapi juga berperanan sebagai pengkritik sosial yang berjaya mendapat konsensus dan simpati penonton. dan dielakkan dalam penulisan sastera sehin gga kurun ke-13 dan ia mulai diguna oleh penulis drama dan fiksyen. mengkritik kelemahan pegawai Mongol yang menerima rasuah sehingga . juga mempunyai rungsi sosial dan politik. tidak ditegaskan dalam tradisi Cina . atau dikenali guwen. Prosa vernakular yang ditulis dalam bahasa sehari-hari itu dipandang rendah. yang ditulis dalam bahasa pertuturan (percakapan). drama Dou'er yuan (Ketidakadilan Dou'er) karya Guan Hanqing. Pada dinasti Yuan (1279 -1368). Prosa klasik. Drama Cina yang paling menarik ialah jenis zaju. atau haihuawen.Prosa jenis ini mensyaratkan penults perlu mematuhi pelbagai syarat dari segi kandungan dan bentuk apabila menulis. bahasa klasik telah menjadi medium bagi hampir semua penulisan prosa disebabkan ia adalah bahasa yang dikhaskan dalam peperiksaan rasmi dan juga kerana penghormatan tradisional yang ada pada pencapaian budaya zaman dahulu. Bahasa klasik adalah jauh berbeza dan bahasa pertuturan sehan -hanan kerana la sukar untuk difahami atau dikuasai. Bagi seorang sarjana tradisional. Bagaimanapun. Bahasa percakapan. prestij tradisi lama mulai merosot di bawah pemerintahan Mongol. Sebagai contoh. Prosa klasik berdasarkan standard karya pakar zaman purba.

Zaju banyak menyokong nilai-nilai Cina tradisional khasnya nilai seperti zhong (keseti aan). xiao (penghormatan terhadap ibu bapa). Sesebuah drama Cina yang tipika l akan berakhir dengan mesej yang mengatakan sesiapa yang berbuat baik akan mendapat ganjaran dan sebaliknya. pada zaman awal dinasti Song (960 -1279) perkembangan cerita dalam bahasa harian telah mulai wujud. Karya lain seperti drama Xixiang ji (Percintaan Kamar Barat) hasil penulisan Wang Shifu. Drama bertujuan mendukung kelakuan baik dan memberi amaran at au berwaspada terhadap perbuatan perbuatan jahat. drama Cina lebih berkecenderungan menekankan nilai-nilai etika berbanding agama. Secara keseluruhannya. Walau bagaimanapun.Seperti yang dibincangkan di atas. dan percakapan sia -sia. selanjutnya mencapai tahap kematangan dan kegemilangan Hasil karya berbentuk fiksyen begitu banyak dicipta dan kebanyakannya merupakan naratif yang panjang.mengakibatkan seorang suri rumah dihukum mati tanpa melakukan apa -apa kesalahan. yang jahat akan menerima hukuman. prinsip moral Konfusius terkandung di dalam drama Cina tradisional. Contoh terbaik ialah Sanguoyanyi (Roman Tiga Negara). Fiksyen Disebabkan cerita-cerita yang ditulis adalah dalam bahasa vernakular maka golongan terpelajar tradi sional yang memandang tinggi stall klasik secara rasmi tidak menganggap fiksyen bernilai untuk diberi taraf sastera. menyanjung cinta bebas melalui pelukisan watak utama sebagai berani menentang tradisi lama dalam hal perkahwinan. Istilah Cina bagi merujuk genre ini ialah xiaoshuo bermaksud percakapan kecil. sebuah roman berdasarkan cerita yang telah lama tersebar di kalangan rakyat mengenai perebutan kuasa tiga buah negara pada akhir kurun ke -2. Sebahagiannya adalah dalam bentuk roman sejarah. Konsep tragedi seperti yang terdapat di Barat yang menegaskan bahawa manusia tidak berupaya memahami atau menguasai kuasa alam semesta tidak mendapat tempat dalam drama Cina. Tanggungjawab terhadap ibu bapa dan suami atau taat setia kepada tuan atau ketua adalah nilai yang berulang kali disalurkan dalam karya-karya drama. Ternyata. Roman sejarah . jie (kesucian seseorang wanita) dan yi (keadilan). kedudukan fiksyen tidak setanding dengan puisi atau prosa yang selama ini bukan sahaja mempunyai fungsi sastera tetapi juga berperanan sebagai pendukung prinsip-prinsip moral etika dan juga sebagai alat politik.

Maharaja Huang Di (maharaja legenda yang dikatakan salah satu maharaja terawal yang wujud di dalam . Alat -alat muzik Cina dikategorikan mengikut bahan akustik yang digunakan dan cara sesuatu alat itu dimainkan. rekod Cina menyatakan bahawa lebih kurang pada tahun 2697SM. Nilai terbesar novel China boleh dilihat dari as pek bahawa kebanyakannya memberi wawasan mendalam tentang budaya dan adat resam orang Cina KESENIAN CINA Muzik Klasik Muzik Cina klasik adalah antara sistem muzik yang paling lama dan paling berkembang dalam dunia ini. genderang. perayaan rakyat dan peristiwa yang berkaitan dengan agama. Namun begitu. bahan muzik ini telah hilang dan yang masih dapat dilihat hanya bahan yang wujud sejak dari zaman dinasti Song. Bukti dokumentasi menunjukkan bentuk muzik Cina yang wujud tidak terbilang jumlahnya dan aktiviti penciptaan muzik Cina yang awal melibatkan kegiatan di istana. karya Shuihu zbuan (Kisah Pinggir Air). dan menyokong perubahan misalnya. sutera. yang melukiskan kehidupan dan nasib sebuah keluarga besar pada zaman dinasti Qing. batu. Mengenai asal-usul muzik Cina. la merupakan sebuah novel dengan pencapaian sangat cemerlang kelihatan dari segi perwatakan dan pelukisan gambaran yang mendalam serta bermakluma t tentang kehidupan dan adat resam orang Cina. Berdasarkan cara sesuatu jenis alat muzik ini dimainkan muzik Cina dapat diklasifikasikan kepada kategori meniup.seperti Sanguo yanyi mengandungi maklumat -maklumat dan bahan-bahan yang begitu menarik bagi penulis drama Cina. Fiksyen Cina kadangkala digunakan sebagai alat untuk menggambarkan dunia Utopia . Beberapa fiksyen mempunyai nilai yang amat tinggi misalnya Honglou meng (Mimpi Loteng Merah). kayu. walaupun buku ini juga mempamerkan sudut gelap masyarakat Cina yang penuh dengan rasuah dan keruntuhan moral.memetik dan menggesek. Sistem melodi (tune) muzik Cina klasik adalah kompleks. Terdapat fiksyen mengenai keghaiban seperti Xijouji (Perjalanan ke Barat) dan ada juga yang merupakan mengenai pornografi seperti/w PingMei (Emas Vas Plum). Pada dasarnya bahan -bahan ini termasuk logam. dan Jumlahnya sudah sama dengan jumlah kesemua bahan sistem muzik utama dalam sejarah Eropah. tanah liat. labu dan buluh. kulit.

dan melalui harmoni ini dapat memulihkan keadaan dunia fizikal. Beliau juga menghuraikan tentang pemilihan muzik yang bersesuaian demi menyempurnakan seseorang berbudi pekerti dari segi moral. Konfusius memberi pendapat yang sama. Tokohtokoh seperti Konfusius juga mempunyai minat terhadap muzik dan menimbulkan teori muzik yang lebih khusus serta prinsip estetik tentang muzik. Kaligrafi dianggap mempunyai keunikan dalam membayangkan kemurnian dan kualiti seseorang ahli kaligrafi dari segi pemupukan personaliti. Perbincangan dan rujukan terhadap muzik juga terdapat dalam buku -buku klasik seperti Li ji (Rekod Ritual) yang bertarikh pada kurun ke -2SM dan Shi jing. Dalam bab "Yue ji" (Rekod Muzik) yang terkandung dalam buku Liji telah direkodkan komen bahawa muzik adalah hasil harmoni langit dengan bumi. Hanya man usia yang bersifat unggul (superior) dan yang berupaya memahami muzik mempunyai kelengkapan memerintah. Konfusius meletakkan muzik berkedudukan (status) penting. Sifat yang suka berpura -pura dan menipu tidak mungkin dapat berterusan. Dalam sistem pendidikan lama. melalui pemaparan enam jenis emosi. mengatakan bahawa muzik teragung adalah muzik yang berharmoni dengan alam sekitar. Kaligrafi juga memerlukan kualiti seseorang yang tinggi dan murni serta sensitiviti estetik yang luar biasa. kemarahan. salinan spesimen kaligrafi . iaitu kesedihan. Kaligrafi Berbanding dengan bentuk kesenian y ang lain.sejarah Cina) telah menghantar orang untuk mencari paip buluh. ketaatan dan kecintaan dapat mempamerkan sifat benar seseorang. kepuasan. Pemikiran bahawa muzik harus berharmoni dengan alam semesta bukan sahaja wujud dalam legenda. mengiktiraf peranannya dalam memberikan perkhidmatan dan membuat sumbangan terhadap pembentukan dunia yang bersifat teratur dan bermoral. Pada pendapat beliau. muzik dan pihak pemerintah adalah saling membayangkan atau lengkap melengkapi. kegembiraan. Berbanding dengan seni lukisan. Muzik. kaligrafi diberi penghormatan yang paling tinggi di negara China. Tanggapan bersifat kosmologi ini memang bukan kepercayaan karut tetapi merupakan pemahaman mendalam mengenai fungsi budaya muzik dalam dunia manusia. contoh kaligrafi lebih tersebar meluas. Palp buluh yang dicari ini dikatakan boleh mengeluarkan bunyi serupa dengan bunyi burung phoenix dengan tujuan mendapatkan muzik yang berharmoni dengan alam semesta.

Berus diperbuat daripada bulu kambing. xingshu atau stall berlari iaitu bentuknya seakan -akan kaishu tetapi tangan seperti berjalan cepat atau bergerak dengan laju apabila menulis. kaligrafi Cina amat bergantung kepada kemahiran dan imaginasi seseorang pakar kaligrafi untuk menghasilkan bentuk garis yang menarik lalu menggubah struktur yang cantik berdasarkan garis -garis ini. Terdapat pakar kaligrafi yang cemerlang dan unggul di antaranya ialah Wang Xizhi (321 -379). Jenis kaishu ialah stall yang biasa digunakan dalam buku cetakan. dan kadang-kadang sutera. Caoshu pula hanya dapat difahami oleh pakar kaligrafi yang telah mahir dalam seni ini dan bukan satu stall yang sesuai untuk kegunaan biasa. berus. Pada masa yang sama seseorang pakar kaligrafi juga perlu menjaga ruang di antara stroke berseimbangan dan ini merupakan satu teknik yang hanya dapat dicapai hanya selepas berlatih dalam tempoh masa yang lama. kedua. Kaligrafi menggunakan bahan -bahan antaranya dakwat. Inskripsi dijumpai di mana-mana sama ada dalam bentuk batu bersurat yang terletak di pintu tembok. dengan pergerakan berus dan garis berdatar lebih panjang sedikit daripada pergerakan berus dan garis tegak. termasuklah pertama. Dakwat dibekukan dalam bentuk batang pendek dan akan digosok pada batu dakwat bersama sedikit air sehingga mendapat kekonsistenan yang betui sebelum menulis. Empat stall tulisan lebih biasa digunakan masa kini. caoshu atau stall rumput yang telah mendapat namanya berdasarkan rupa bentuk iaitu rumput ditiup angin yang nampaknya berselera k tetapi pada hal adalah teratur. stall biasa atau kaishu iaitu setiap pergerakan berus dan garis (stroke) ditulis dengan jelas. lishu iaitu sejenis stall yang dikembangkan pada asalnya untuk kegunaan kerani. dan keempat.Dari segi teknik al. tiang bangunan dan di rumah-rumah. gerbang kehormat. Kertas yang diguna iala h sejenis kertas xuan yang mudah menyerap dakwat.Inspirasi asas bagi kaligrafi Cina sama dengan . tulisannya lebih berbentuk segi empat. Kaligrafi Cina telah menghasilkan banyak stall tulisan yang telah dikembangkan. papan tanda. kertas. rusa atau serigala dan adalah tajam di hujung. dengan ini menghasilkan tulisan yang bersifat kurang teratur. Usaha ini hams dijalankan tanpa sebarang percubaan den gan sengaja untuk memperelok atau menggelapkan stroke -stroke tertentu.dari pakar kaligrafi yang terkenal dibuat dalam bentuk buku u ntuk ditiru oleh para pelajar. Skrol yang tergantung berpasangan dan mengandungi tulisan sepadan hampir dapat dilihat di seluruh tempat. ketiga. kuil-kuil. Terdapat enam jenis stail tulisan yang masih digunakan masa sekarang walaupun ada di antaranya yang hanya digunakan untuk tujuan spesifik.

sungai. Sebuah kaligrafi yang baik bukanlah s atu susunan bersimetri bagi bentuk konvensional. gonghi (menggunakan garis halus dan teliti dengan memberi perhatian kepada butir -butir). dan interaksi yang penuh kekuatan bergabung untuk menghasi lkan satu kesempurnaan seimbang. burung atau bunga mengikut rupa bentuk sebenar tetapi hanya menunjukkan sifat paling pent ing (essence) objek-objek mi mengikut pengalaman dan fahaman sendiri. Qi Baishi. jarang pelukis xieyi melukis tempat yang benar -benar wujud. In i adalah sangat berbeza daripada garis huruf yang terdapat dalam bahan cetakan. momentum. mereka perlu membuat lukisan . Kecantikan sesebuah kaligrafi tidak dinilai secara perkataan demi perkataan tapi dibuat terhadap keharmonian . dengan variasi bentuk dan struktur tidak dibenarkan. setiap garis dalam sebuah kaligrafi yang halus juga mempunyai tenaga benda hidup. Sebuah lukisan Cina merupakan kombinasi sent puisi. Kebanyakan pelukis bukan sahaja mahir melukis tetapi juga merupakan sarjana dan pakar kaligrafi antaranya Su Dongpo (1037 -1101) pada zaman dinasti Song. kaligrafi dan lukisan'. lukisan Cina tradisional boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu pertama. poise sejenak. Walaupun mereka mengelakkan dari memberi gambaran tepat. xieyi (bebas tangan/freehand brushwork) dan kedua. dengan impuls. Biasanya sebuah puisi yang berkaitan dengan sesuatu lukisan ditulis di sudut ruangan kosong supaya mencapai tahap 'kesatuan di antara puisi. Apabila melukis landskap. bahkan ia boleh disamakan dengan gerak -geri dalam sebuah tarian yang dikoordinasikan dengan penuh kemahiran. tidak melukis udang. tidak mentoleransikan sifat ketetapan. iaitu alam semula jadi.semua jenis seni Cina.Berdasarkan cara penyampaian. serangga. pelukis Cina terkenal pada masa moden misalnya. Sebagai mana ranting pokok yang hidup adalah bernyawa. Seni Lukis Dalam tradisi Cina. pokok untuk dijadikan alat menyatakan perasaan dan idea mereka. lukisan mempunyai hubungan yang rapat dengan kaligrafi dan juga puisi. tetapi mereka hanya meminjam bentuk-bentuk gunung. Teori estetik xieyi menitikberatkan sentimen dan mengabaikan realisme. kaligrafi. batu. lukisan dan juga seni ukir cap (seal engraving). Aspek seperti perspektif dan cahaya tidak penting. Pakar kaligrafi Cina terutama pakar caoshu. Xieyi merupakan pendekatan asas lukisan Cina.

Lukisan yang hanya mementingkan b entuk juga tidak ada tempat kerana orang Cina tidak menerima lukisan yang bentuknya cantik tetapi temanya tidak memberikan manfaat dari segi keimanan dan akhlak. Bunga plum pada musim sejuk yang berbunga juga dalam cuaca saiji melambangkan semangat atau kehalusan . Lukisan mengenai tumbuh tumbuhan dan binatang -binatang juga digeman. sudut gelap dalam kehidupan dan kebogelan jarang menarik minat pelukis Cina. kawasan bandar. dan itik mandarin yang selalu berpasangan menunjuk kepada kesetiaan suami -isten. kelajuan serta kemahiran menguasai teknik lukis. Batu dan sungai dianggap seperti bernyawa dan merupakan manifestasi kuasa yang tidak dapat dilihat dalam alam semesta. Lukisan landskap merupakan jenis lukisan utama. perhubungan antara manusia sangat penting dalam negara China. Simbol paling popular yang diambil dan dunia tumbuh -tumbuhan ialah orkid.Seseorang pelukis perlu memastikan terlebih dahulu mengenai apa yang ingin dilukiskan supaya tidak berlaku kesilapan atau kesalahan apabila melukis dan beliau perlu menyiapkan hasil lukisan dengan penuh keyakinan. Keyakinan dan kemahiran ini hanya dapat diperolehi melalui latihan yang panjang dan berdasarkan pengalaman.Dalam lukisan Cin a. Berbanding tema dalam lukisan Barat. Bagi orang Cina. Bentuk lain ialah kipas dan lembaran album. kekerasan. Buluh menandakan semangat seorang sarjana yang mungkin dibengkok oleh sebab keadaan tertentu tetapi tidak boleh dipatah. kematian. Boleh dikatakan kebanyakan lukisan Cina bersifat simbolik. Dalam konteks ini. tema lukisan Cina adalah terhad dan tidak dianggap menyeluruh. dan membawa peminat ke dalam dunia alam semula jadi serta bersatu dengannya. bahan yang sama digunakan sebagai mana yang digunakan oleh ahli kaligrafi Cina. kadang-kadang sepanjang lima belas meter.landskap yang digemari mereka sebagai landskap. seni lukisan bukan dihas ilkan dengan maksud untuk menggambarkan kesemuanya ini dan objek yang tidak bernyawa jarang dilukiskan. Selam itu juga terdapat lukisan potret dan figura. Subjek seperti peperangan. Jadi satu tema biasa bagi lukisan figura ialah berkenaan dengan para lelaki yang berbudi bahasa menik mati aktiviti ilmiah bersama atau berkenaan perpisahan dan pertemuan semula para pegawal kerajaan. burung jenjang bersimbolik hidup panjang. simbol Konfusian bagi kesucian da n kehalusan budi pekerti. Kebanyakan lukisan Cina dilukis dengan menggunakan dakwat monokrom. Format lukisan biasanya dalam bentuk skrol panjang yang digantung secara tegak atau skrol tangan melintang yang berbeza panjangnya.

bunga.Masyarakat Cina yang bersifat pertanian menegaskan manusia harus memahami corak alam semula jadi dan hidup bertepatan serta secara harmoni dengannya. Bukan semua lukisan Cina berkecenderungan Daois. Ini merupakan aspek Konfusian lukisan Cma. terutamanya lukisan landskap. Pelukis juga suka melukis objek kecil dalam alam sekitar seperti buluh. dan pokok pain tua yang berbonjol-bonjol mewakili sifat bertahan dalam persekitaran politik yang keras atau semangat usia tua yang tidak dapat ditakluk. Ini disebabkan sebahagian besar bahan-bahan yang digunakan iaitu kayu tidak dapat b ertahan lama kerana pengaruh iklim dan cuaca. Tukang lukis istana juga melukiskan berkenaan peristiwa -peristiwa yang dianggap bertuah dan tidak dapat dilupakan.kualiti yang tidak akan tunduk dilihat dari segi politik. Ciri utama binaan Cina dapat dilihat dari pelbagai segi antaranya yang paling jelas lalah kemginan membuat binaan yang berharmoni dengan alam semesta. Hasil lukisan di peringkat awal misalnya. iaitu lokasi dan susunan dalam sesebuah rumah atau kub ur selalunya ditetapkan dengan panduan teon fengshui. Lokasi dan susunan yan g mempunyai fengshui yang buruk. tumbuhan. iaitu yang tidak berharmoni dengan alam semesta akan . tinggalan binaan dan tembok dari zaman dahulu yang masih wujud sehingga kini sangat berkurangan. orang Cina mempercayai sekiranya manusia ingin maju ia tidak harus menimbulkan kemarahan atau cuba menguasai alam semesta tetapi sebaliknya. ikan dan sebagainya. Dalam lukisan. kebanyakan peluki s Cina memberi fokus kepada menyatakan kesedaran dalaman terhadap sesuatu lebih daripada cuba menggambarkan objek sebenar atau menyampaikan rasa realiti (sense of reality) atau objek bertiga dimensi. Kita dapat menyimpulkan aspek lukisan Cina ini sebagai aspek Daois. juga mempunyai fungsi sosial dan moral. Sejak dari awal lagi. Sifat simbolik ini menjadikan lukisan Cina sebagai satu perantara paling baik yang membayangkan personaliti. Pemikiran ini dapat dinyatakan dengan jelas dalam kepercayaan fengshui (geomancy). burung. Lukisan potret membayangkan peribadi dan peranan sosial seseorang. penekanan diberi kepada menggambarkan kefahaman manusia terhadap alam semula jadi. harus berusaha untuk mencapai keharmonian dengannya. Seni Pembinaan Dalam aspek seni bina. Oleh itu. perasaan dan jiwa seseorang pelukis.

Bumbung kuil dan istana biasanya mempunyai tembikar berwarna kilat misalnya. Tembok yang terkenal di negara China dan juga di dunia ialah Tembok Besar China {The Great Wall of China). Pailou Sitnupaifang iaitu gerbang pada asalnya dibina untuk tujuan memperingati seseorang berdasarkan merit. bercerun curam dengan cucur bumbung yang melengkung ke atas di sudutnya. Pagoda hilang hubungannya dengan agama Buddha kemudian. Ciri lain termasuklah pagoda. tembok lebih tingg i dan meliputi kawasan lebih luas. Tembok kota mempunyai pintu yang dibuka pada waktu tertentu iaitu waktu fajar dan ditutup pada waktu malam.menjejaskan masa depan sesebuah keluarga. Di peringkat kampung dan desa. tembok merupakan antara binaan yang sangat penting kerana semua kota mempunyai satu tembok yang bertujuan untuk pertahanan dan keselamatan. Lilitan tembok sepanjang lima atau enam batu merupakan suatu yang biasa dan di sesetengah bandar misalnya di Beijing. atau sebuah keluarga yang hidup bersama untuk beberapa generasi. istana dan rumah-rumah kediaman.Bumbung binaan Cina adalah menonjol. adalah ciri lain binaan Cina. Tembok kota kebiasaannya m engagumkan dengan ketinggian kebanyakannya dua puluh lima hingga tiga puluh kaki dan luasnya dua puluh kaki atau lebih. Bumbu ng biasanya dipasang tembikar walaupun keluarga miskin menggunakan bumbung atas. Taman.Bagi orang Cina seni taman berkait rapat dengan seni bina. dan kebanyakan pagoda yang dibina terkemudian adalah untuk tu] \iznfengshui. Di atas pintu terdapat menara yang tinggmya beberapa tingkat. Pavilion dalam bentuk oktagonal untuk tujuan hiasan Juga merupakan satu cin seni bina Cina. Tembok kota biasanya dikelilingi oleh pant penuh dengan air yang dalam dan lebar. bumbung Tian Tan (Kuil Syurga) di Beijing yang berwarna kilat biru.Binaan Cina tradisional yang diperbuat dari kayu biasanya kayu berkualiti baik dan mempunyai rangka yang berbentuk "tiang dan ambang" (post-and-lintel frame). .Dalam seni bina Cina. Tembok juga dibina bukan sahaja untuk mengelilingi kota tetapi juga untuk memagari kuil -kuil. yang dipengaruhl oleh agama Buddha. atau tiang tegak dengan balak melintang di atas. Jambatan kebanyakannya dibina dari batu dan ada yang mempunyai lebih dari satu gerbang.taman Cina bahkan taman-taman diraja atau persendirian. kadang-kadang benteng tanah dibina mengelilingi kawasan tersebut dengan tujuan yang sama. Tiang kayu yang digunakan untuk menyokong bumbung kadang-kadang dicat dan kayu lintang yang mengikut keseluruhan binaan biasanya dihiaskan dengan ukiran atau lukisan corak berwarna. misalnya seorang balu muda yang hidup mulia hingga ke usia tua.

Ketiga. unsur luar seperti kedatangan Buddhisme menggalakkan interaksi tamadun dan seterusnya membawa pengaruh asing kepada sastera Cina. lebih awal daripada penemuannya di Eropah.Secara umumnya. Bagaimanapun. haru s mempunyai tujuan dan menyempurnakan seseorang individu dan segi moral dan etika. sifat harmoni diutamakan . Beijing yang dibina bertepatan dengan statusnya sebagai ibu kota sebuah empayar boleh dikatakan bandar yang paling mengagumkan. sent logam. seni Cina banyak memperlihatkan ciri-ciri Daoisme dan Buddhisme. Hasil tembikar berkilat telah wujud seawal kurun ke-2SM dan porselin diperkembangkan pada kurun ke -6. Sastera khasnya sastera yang wujud sebelum pemerintahan orang Mongol. Dilihat dari segi pembinaan. seni ukir. dan kesenian dalam tamadun Cina. Pengaruh seni porselin Cina terhadap seni tembikar Eropah adalah sangat besar. perabot dan tekstil. agama atau pengkebumian. falsafah Konfusius tidak memberi pengaruh yang kuat terhadap aspek seni Cina. keguna an bahasa Cina telah menyebabkan perkembangan kesusasteraan Cina berterusan tanpa gangguan. Hasil area yang teragung merupakan patung dewa -dewi agama Buddha yang diukir daripada batu atau kayu. dapat disimpulkan mengenai beberapa aspek-aspek penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Kesenian China yang lain Hasil area di negara China biasanya tidak dipe rbuat sebagai objek seni tetapi untuk tujuan keperluan istiadat. Kesenian Cina juga menunjukkan sifat harmoni dengan alam semesta. Pertama.melanjutkan lagi pnnsip bina an dengan reka bentuk telah diubahsuaikan untuk bersesuaian dengan alam sekitar dan bukan untuk berdominan. Kedua. Dan kehma. Selain itu. kesusasteraan Cina mempunyai fungsi sosial dan politik selain rungsi sastera. Sebaliknya. Sastera Cina menegaskan ciri zhonghe. Istana Musim Panas (The Summer Place) di kawasan desa Beijing mempamerkan kejayaan cemerlang orang Cina dalam merancangkan susunan binaan yang berse suaian dengan landskap. pencapaian kesusasteraan dan kesenian Cina telah memperkayakan tamadun Cina. iaitu harmoni antara emosi dengan rasional.Seni hias yang paling penting termasuk seni tembikar. selaras dengan semangat zhongyong (kesederhanaan) dalam tamadun Cina. seni lakuer. Keempat. unsur -unsur budaya .

Bagaimanapun. Namun begitu.sekala yang berlangsung antaranya pengembaraan Marco Polo pada tahun 1275. berikutan perkembangan sejarah. Ini telah menarik perhatian dunia Barat tentang keunggulan teknologi Cina dan seterusnya berlaku pemindahan pengetahuan teknologi dan China ke Barat. budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalam teknologi khasnya kejuruteraan hidraulik kerana kewujudan budaya Cina bergantung kepada kejayaan atau keupayaan untuk mengawal banjir Sungai Kuning. budaya Cina menjadi satu dengan golongan elit birokratik begitu dominan. para pemerintah China tidak berminat untuk menggalakkan penciptaan atau perniagaan dan perindustrian serta tidak menggalakkan perhubungan perniagaan dengan dunia luar.000 tahun. Teknologi yang lain misalnya. Di peringkat awal permulaannya. evolusi politik dan pergolakan sosial telah membangkitkan kesedaran orang Cina tentang kepentingan sains dan teknologi moden. dipercayai telah wujud pada masa yang lebih awal lagi. teknologi melebur dan menuang besi ke dalam acuan (eating of iron). Bagaimanapun. mencatat rekod tepat tentang gerhana dan komet. Sistem kalendar Cina juga . pembuatan kertas dan loyang. tepat dan berterusan sepanjang lebih daripada 2. Sains dan Teknologi China Hasil arkeologi menunjukkan sains dan teknologi Cina sudah wujud pada kurun ke-15 sehingga kurun ke-11SM. pengeluaran porselin. kompas. pembuatan kertas dan porselin di dunia Barat dibawa masuk dari negara China. dan selanjutnya telah menghala ng segala pengenalan teknik baru kecuali teknik itu boleh mendatangkan manfaat secara langsung kepada seluruh birokrasi. Sumbangan terbesar ahli astronomi Cina ialah penghasilan peralatan astronomi dan penyelenggaraan rekod astronomi yang sempurna. Bidang Astronomi Di zaman awal pemerintahan dinasti Zhou (kurun ke -11 sehingga ke-3SM). Ilmu mengenai sutera .1292. orang Cina telah mampu menyediakan katalog bintang. wujud pertemuan sekali. Kesannya. negara China telah ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi sehingga abad ke -20 yang kemudiannya.pendatang dari kawasan sekitar negara China juga diserap dalam bidang seni.Interaksi atau hubungan antara China dengan Barat kurang terserlah sehinggalah kemunculan zaman moden. Golongan ini telah membawa kesan konservatif terhadap inovasi.

Teori lima elemen menganggap badan manusia sebagai sebahagian daripada dunia fizikal ini dan organ dalaman seperti hati. Penggunaan sempoa (abacus) disebut buat pertama kali pada kurun ke -2 dalam karya ahli matematik Xu Yue. Ahli matematik Cina juga mengenai pasti nilai pi. walaupun alat itu tidak digunakan secara meluas sehingga masa yang lebih lewat. Bidang Matematik Orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidang matematik. limpa. Kebanyakan matematik Cina terkandung dalam karya agong jiuzhang suanshu (Sembilan Bab Matematik) oleh Zhang Cang (kurun ke-2SM).Satu lagi bentuk teori penting ialah teonjing (saluran) dan luo (kolateral) yang merupakan asas bagi rawatan terapeutik seperti akupuntur dan moxishustion (membakar daun moxa). Mengikut teori ini. Mengikut legend a. maju dan tepat berbanding dengan sistem lain dunia ini. Misalnya. Bidang Perubatan Sistem perubatan Cina tradisional bersifat kepurbaan dan adalah bebas daripada pengaruh asing. Dalam badan manusia kadar yin dan yang boleh dikawal dan mi merupakan tumpuan paling utama dalam perubatan Cina tradisional. . jantung. Berdasarkan dua teori ini doktor Cina tradisional mengambil berat tentang kepentingan melaraskan semula keseimbangan harmoni badan seseorang pesakit. Di dalam buku ini terdapat misalnya catatan mengenai kuantiti negatif. kesakitan berlaku. sist em pecahan dan sistem perpuluhan. paru -paru dan ginjal adalah secocok dengan lima elemen dalam alam semesta. Oleh itu seseorang yang menghadapi gangguan paru -paru mudah menjadi marah. Apabila kadar yin dan yang dalam badan manusia kurang seimbang. Kesemua kemajuan dalam bidang matematik ini kekal digunakan sehingga masa kini.adalah salah satu sistem yang paling awal. Rangka teori asas bagi perubatan Cina tradisional ialah teori kosmik dualistik yin dan yang dan juga teori lima elemen. paru-paru dianggap mempunyai kualiti kayu yang boleh dinyala oleh api. Teori yin dan yang mengatakan bahawa keseimbangan secara harmoni kedua-dua kuasa yin dan yang akan mempengaruhi kesihatan badan manusia. ia bermula sejak masa Fu Xi 2953SM dan diperkembangkan seterusnya oleh Shen Nong 2698SM dan Huang Di 2598SM.

daun moxa (Artemisia chinensis) dibubuh pada titik tertentu pada permukaan kulit lalu dibakar. Ini menyebabkan cara mempreskripsi (menentukan penggunaan ubat -ubatan) bersifat kompleks. binatang dan sumber galian. tangan dan kaki badan manusia adalah berkaitan dan dihubungkan oleh saluran di mana darah dan qi (tenaga dinamik) beredar.Bahan yang digunakan sebagai ubat -ubatan sangat luas termasuklah tumbuh-tumbuhan (herba). Buku mengenai perubatan dan farmokologi Cina tradisional sangat berguna dalam memperkembangkan sains perubatan Cina. Apabilaywg atau luo tersekat. Pengamalan akupuntur telah bermula sejak kira -kira 2. dan kapur barus (champor). Kegunaan ubat -ubatan dalam rawatan pada dasarnya ialah untuk memulihkan keseimbangan yin dan yang dan merupakan satu perkara yang agak rumit. akupuntur melibatkan perbuatan m emasukkan atau mencucuk jarum logam yang telah disteril. merupakan kesimpulan sempurna yang pertama bagi perubatan Cina tradisional. besi (untuk anemia). Terdapat herba zaman purba yang berjumlah lebih kurang 1. Berdasarkan teori jing dan luo.500SM atau lebih awal dan adalah benar -benar sifat Cina dari sudut perubatan. Bencao gangmu (Farmakopeia Agung) yang ditulis oleh Li Shizhen (1518 -1593) ialah farmakopeia Cina teragung dan mengandungi 52 jilid yang masih dianggap berwibawa sehingga masa kin i.000 jenis. Dengan ini memastikan darah dan qi mengalir lancar merupakan asas dan langkah pertama untuk menyembuh kan sesuatu penyakit. darah dan qi tidak dapat mengalir lancar dan ini akan menyebabkan kesakitan. yang dipercayai dihasilkan oleh sarjana perubatan tidak bernama pada Zaman Negeri Berperang (475 -221SM).organ dalaman. Salah satu tujuannya adalah untuk menstimulasikan titik tertentu pada saluran jing dan luo supaya gangguan peredaran da rah atau qi dapat dibetulkan.000 tahun di negara China dan sekarang sangat berguna dalam bidang perubatan Barat untuk merawat penyakit lelah (asthma) dan penyakit lain yang berkaitan. Huangdi neijing (Klasik Perubatan Maharaja Kuning). Akupuntur dan moxihustion sangat penting dalam perubatan Cina tradisional. Dalam rawatan moxibustion. Herba mahuang telah digunakan sekurang -kurangnya sepanjang 4. Terdapat ubat yang telah diguna oleh sistem perubatan Barat misalnya rubarb. yang panjangnya antara 3 sehingga 24 cm ke dalam kulit dan tisu di bawah kulit. Bidang Optik .

astronomi.Dalam bidang optik. Antara buku bercet ak yang paling awal dan masih wujud sehingga kini ialah fingangjing (Kitab Sutra Diamond) versi Cina yang bertarikh 11 Mei 868 yang kini disimpan dan dipelihara di Muzium British di England. la dibawa dari China ke Barat antara kurun ke -7 hingga ke-11 dan adalah asas bagi abah kerongkong yang dig unakan masa sekarang.Teknologi teknik pencetakan (printing) telah mula diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang (618 -906). bahan letupan dan kompas. cara membuat kalendar dan penulisan. sedangkan di Eropah ha nya selepas Leonardo da Vinci iaitu kira -kira pada kurun ke Empat Penciptaan Agung Antara pencapaian teknologi Cina purba.hole camera). dibawa kain sutera ke dunia Barat semasa pemerintahan era Roma. dan ulat sutera serta pokok mulberi diperkenalkan di Eropah pada kurun ke -6. saintis Cina awal telah memberi perhatian kepada penyongsangan (inversion) imej yang dihasilkan oleh kamera lubangjarum (pin . Teknologi membuat kertas ini kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan ke dunia Barat melalui Jalan Sutera Lama (The Old Silk Road) dan tiba di Eropah pada kira -kira kurun ke-13. Kereta sorong (wheelbarrow) yang banyak meringankan tenaga manusia pula dicipta pada kira -kira tahun 200SM. mereka telah menghasilkan abah-abah yang diikat pada dada (breast-strap harness). Seawal lebih kurang tahun 200SM. ia telah dicipta oleh Cai Lun dengan bahan-bahannya menggunakan fiber tumbuh -tumbuhan pada tahun 105. pencetakan. Manakala fosil dikenali buat pertama kali di negara China kira -kira pada tahun 1050 oleh Zhu Xi. orang Cina sudah tahu akan teknik pengairan. Buku ini dianggap mewakili hasil daripada pengalaman lama orang C ina . Dari China.Masyarakat Cina juga menyedari mengenai kebaikan tumbuh-tumbuhan dan binatang -binatang dari segi perekonomian.Mengenai teknik membuat kertas. Ciptaan ini membolehkan kuda membawa muatan yang lebih berat dengan lebih mudah. Teknologi China Antara kurun ke-15 sehingga ke-11SM. dan begitu juga pelbagai imej yang diha silkan oleh kanta cekung (concavelens). yang paling berguna dan berpengaruh dan segi sumbangan terhadap perkembangan teknologi serta tamadun dunia ialah empat penciptaan agung iaitu teknik membuat kertas. pertanian.

Pada tahun 1045.dalam teknik percetakan blok (block-printing). ilmu pengherotan (declination) dan juga kekutuban magnet (polarity) dik uasai. Bahan letupan (gunpowder) pula telah dicipta oleh ahli -ahli alkimia Daois yang menemui formulanya dalam uji kaji mencampur saltpetre dengan sulfur dan karbon. orang Cina sudah pun menggunakan bahan letupan untuk membuat bunga api. Ilmu bahan letupan dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara Arab pada kurun ke-13 dan seterusnya dan situ diperkenalkan ke negara Eropah. orang Cina telah menghasilkan kompas. yang pada mulanya untuk digunakan di kapal. Menjelang kurun ke-7. Berdasarkan ilmu pengetahuan ini.220SM) sifat-sifat magnetsudah diketahui di negara China. . Bi Sheng mencipta teknik percetakan bergerak (mobile-type printing) dan mula menggunakannya secara umum. orang Cina sudah pun menemui pengetahuan tentang gejala kemagnetan aruhan (induced magnetism). Antara kurun pertama dengan kurun ke-6. dan menjelang kurun ke -8 dan ke-9. Bahan letupan mulai digunakan dalam bidang militari pada tahun 906 oleh ketua tentera Tang (618 -906).Kompas juga merupakan salah satu dari empat penciptaan agung dalam tamadun Cina yang memberikan sumbangan bermakna kepada tamadun dunia sehingga masa kini. Semasa dinasti Han (206SM . Penciptaan Bi Sheng adalah 400 tahun lebih awal daripada penciptaan yang sama di du nia Barat yang hanya berlaku pada kurun ke -15.

kesenian.Di bidang sains dan teknologi. orang Cina te lah mempelopori penciptaan kertas. Seperti komponen budaya Cina yang lain. bahan letupan dan kompas yang banyak memberi manfaat kepada permodenan negara-negara Barat. . sains dan teknologi dalam tamadu n Cina. pencapaian -pencapaian tamadun Cina kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan kepad a tamadun-tamadun lain sehingga sesetengahnya kekal sehingga masa kini walaupun berlaku proses pembaharuan. walaupun perkembangannya tidak sebegitu pesat berbanding dengan sains dan teknologi moden.Dengan pencapaian -pencapaian penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. ini membuktikan bahawa tamadun Cina merupakan antara penyumbang utama dan penting kepada perkembangan tamadun dunia. kandungan kesusasteraan klasik dan kesenian Cina adalah sangat kaya dan menarik. Melalui hubungan atau interaksi antara tamadun. perubahan dan penyesuaian menurut zaman. percetakan.KESIMPULAN Kesusasteraan klasik dan kesenian Cina merupakan hasil budaya Cina yang amat bernilai.

html  http://www.blogspot.com/doc/2525638/tamadun  Tamadun Islam dan Asia.Nadiah Bt Abdul Rahman.com/2009/05/sumbangan -tamadun-islam.com/2008/04/tamadun -cina-kesusasteraankesenian.com/sumbangan_tamadun.2006 .tripod.html  http://it411x34.RUJUKAN  http://076115tamadun.net/filaifa/tamadun -china  http://titas-haba.htm  http://www.The McGraw -Hill Companies.slideshare.blogspot.scribd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->