P. 1
kajian literatur Hubungan etnik

kajian literatur Hubungan etnik

|Views: 534|Likes:
Published by Marwan Ismail

More info:

Published by: Marwan Ismail on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2011

pdf

text

original

BAB DUA KAJIAN LITERATUR

2.0

Pengenalan telah

Persoalan tentang kewujudan sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu

menjadi satu agenda yang cukup penting kepada pembentukkan Persekutuan Semenanjung Tanah Melayu. Terutamanya apabila Semenanjung Tanah Melayu memperolehi kemerdekaan dari British pada 31 Ogos 1957 dan penyertaaan Sabah dan Serawak di dalam persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Kewujudan wilayah yang terpisah antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat yang mempunyai kepelbagaian kompsisi etnik, ras, keturunan, agama,

adat dan cara hidup yang mendasari kehidupan warga Malaysia menjadikan cabaran kehidupan dan perhubungan antara etnik menjadi semakin kompleks untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bertegrasi dan mempunyai semangat patriotisme yang menumpahkan taat setia kepada negara. Globalisasi yang di pacu melalui perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi mewujudkan satu perkampungan global yang berupaya mencapai apa jua maklumat menjadikan sempadan wilayah dan geo-politik Negara Bangsa semakin mengecil. Kewujudan dunia tanpa sempadan ini merupakan satu cabaran besar kepada pemantapan sebuah negara Bangsa Malaysia yang bersatu padu. Justeru, kerencaman, kepelbagaian dan perbezaan etnik, ras, keturunan, agama, budaya dan adat resam menjadi sesuatu titik persoalan yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak, terutamanya untuk mengenal pasti pemasalahan atau isu yang boleh mengancam suasana perhubungan etnik yang harmonis dan kedaulatan bernegara di kalangan rakyat Malaysia.

keluarnya Singapura 1965. . Perlembagaan Malaysia menjadi asas yang cukup penting untuk dijadikan panduan kepada apa jua pendekatan atau sebarang bentuk usaha ke arah pemantapan hubungan etnik di Malaysia. Peristiwa Malayan Union 1946. peristiwa 13 Mei 1969. Hakikatnya apabila rakyat Sabah dan Sarawak ingin bersatu dalam persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 wujudnya perjanjian 20 perkara sebagai satu jaminan hak kepada rakyat Sabah dan Sarawak sebagai satu asas untuk memulihara perhubungan antara wilayah ke arah pembentukan negara bangsa yang bersatu padu. peristiwa kampung Medan pada tahun 2000. pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. kewujudan sosial kontrak antara etnik yang terdapat di Malaysia perlu di fahami oleh semua pihak.Justeru. Hak-hak setiap etnik mahupun wilayah telahpun termaktub secara jelas di dalam Perlembangaan Persekutuan Malaysia sama ada semasa Tanah Melayu ingin mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. ahli-ahli politik.A. badan-badan bukan kerajaan. Hakikatnya sejarah perhubungan etnik di Malaysia penuh ranjau dan liku. Antaranya. Oleh itu. Zaman Darurat 1948-1960. di sepanjang sejarah bernegara.B Dato¶ Seri Najib Tun Abdul Razak. Oleh itu. Sesuatu tindakan pencegahan atau pre-empative adalah perlu di beri perhatian oleh semua warganya samada mereka yang diberi mandat oleh rakyat untuk menerajui kerajaan. perlu bekerjasama untuk berperanan untuk memulihara seterusnya memantap keharmonian perhubungan antara etnik di Malaysia. justeru. pelbagai dasar dan gagasan telah di bentuk oleh para pemimpin Negara. sebermula dari era Pemerintahan Perdana Menteri pertama sehinggalah perdana Menteri ke enam Y. Negara telah diuji dengan pelbagai dugaan dan peristiwa pahit manis yang perlu diteladani oleh setiap warganya. sejurus selepas kekalahan dan penyerahan tentera Jepun 1945 pada British. agensi-agensi kerajaan mahupun pihak swasta.

kerajaan amat menyedari bahawa pra syarat untuk membawa pembangunan kepada kesejahteraan rakyat dan Negara.pdfcapaian pada 15 November 2010). budaya dan seumpamanya untuk memastikan agenda inetgrasi etnik dapat dihayati dan dijayakan oleh setiap rakyat. Ini kerana.my/wpcontent/uploads/2010/09/1Malay sia Booklet. peri pentingnya suasana perhubungan etnik yang harmonis dan bersatu padu.1malaysia. Pengertian Gagasan 1 Malaysia sepertimana di jelaskan oleh Y. Beliau telah memperkenalkan gagasan 1 Malaysia yang bertemakan ³rakyat didahulukan pencapaian di utamakan´.com. Gagasan 1 Malaysia anataranya bertujuan untuk memperlengkapkan agenda untuk merealisaikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju pada tahun 2020.B Perdana Menteri Dato¶ Seri Najib Tun Abdul Razak .A. gagasan. Oleh itu.Dasar-dasar dan gagasan ini telah mendasari pelbagai bidang kehidupan rakyat samada dalam aspek politik.B Dato¶ Seri Najib Tun Abdul Razak dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke enam. Senarionya. dasar yang digerakkan oleh usaha-usaha dan aktiviti adalah bertujuan untuk mencipta kestabilan politik dan hubungan antara etnik di Malaysia. ekonomi. teknologi. apabila Y. ³1 Malaysia satu gagasan bagi memupuk perpaduan di Kalangana rakyat Malaysia penting yang yang berbilang kaum berteraskan nilai-nilai seharusnya menjadi amalan setiap rakyat ³(http:www. Ianya menjadi satu pendekatan yang mengutamakan kepentingan rakyat pelbagai etnik dalam agenda pembangunan Malaysia. sosial.A. . Oleh itu.

Ia boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti samada melalui metodologi yang berbentuk pendidikan. bagi merealisaikan gagasan tersebut pelbagai strategi dan tindakan yang perlu di laksanakan oleh semua pihak samada oleh agensi kerajaan atau pihak swasta mahupun pertubuhan bukan kerajaan. Saiz sampel yang dikaji melibatkan seramai 823 pelajar Universiti Utara Malaysia. Kajian mengenai hubungan etnik di Universiti Utara Malaysia telah di laksanakan oleh ahli akademik Universiti Utara Malaysia yang terdiri dari Mansor Mohd Noor. nasionalisme. Ummu Atiyah. sukan. Taburan mengikut etnik adalah . Mohd Izani Mohd Zain. politik. kesenian. akademik.Terdapat pelbagai penulisan dan kajian yang telah dibuat oleh para sarjana berkenaan hubungan etnik dalam pebagai tema samada yang berkaitan pembentukan negara bangsa. politik dan seumpamanya. konflik etnik.1 KAJIAN-KAJIAN LEPAS Kajian Norazlinda (2001) cuba melihat sejauhmana syor dan perakuan yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet telah di laksanakan oleh institusi pendidikan untuk menyemai nilai-nilai murni ke arah integrasi nasional atau perpaduan nasional. meskipun dasar berkaitan bahasa Malaysia telah termaktub secara jelas dalam Akta Pendidikan 1996 sebagai medium untuk memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. 2. Abdul Rahman Abdul Aziz.Oleh itu. integrasi dan sebagainya. keusahawanan . kebudayaan. perniagaan. Kajian ini mendapati usaha-usaha kerajaan melalui sistem pendidikan untuk menerapkan perpaduan ke arah integrasi nasional mendapat reaksi dan bantahan yang hebat terutama dari kalangan masyarakat Cina lantaran kekhuatiran mereka terhadap kebudayaan dan bahasa cina akan terhakis. sejarah. ekonomi. pendidikan. Mohd Zakuan (2005).

Responden memperlihatkan tentang kefahaman dan persetujuan tentang kepentingan hubungan etnik perlu dipertingkatkan. Pelajar ini hanya mula berinteraksi melangkaui batasan kaum yang sama apabila berada dalam suasana pembelajaran formal. 27 pelajar bumiputera bukan Islam. Etnik india tidak bermasalah untuk hidup bersama dan berkerjasama dengan etnik lain.601 pelajar melayu dan bumiputera Islam. Etnik Melayu kelihatan bersifat terbuka untuk mendokong hubungan etnik yang positif. 61 pelajar India dan 14 pelajar lain-lain etnik ( 2006 : 237). Di mana mereka dapat menerima perbezaan budaya dalam kehidupan etnik lain. kajian ini tidak memperlihatkan benteng perkauman yang menebal. Cuma etnik cina mengambil pendekatan lebih berhati-hati untuk menjalin hubungan etnik yang lebih mesra dengan etnik-etnik lain. kajian ini menyatakan suasana hubungan etnik di Universiti Utara Malaysia adalah di tahap biasa. persatuan pelajar. batas etnik dan tanggapan streotaip antara etnik di Universiti. 129 pelajar Cina. . pergaulan harian di kalangan pelajar masih lagi tertumpu dalam lingkungan etnik yang sama. Perbincangan dalam kajian ini berfokus kepada beberapa elemen seperti pergaulan harian. mereka masih lagi selesa berada dalam lingkungan budaya masyarakat sendiri meskipun mereka dapat menerima kebudayaan etnik lain khususnya dalam aktiviti yang berbentuk seni persembahan. Walaubagaimanapun. Walaubagaimanapun jika dalam situasi tidak formal mereka lebih selesa untuk menggunakan bahasa ibunda atau bahasa melayu. Umumnya. perbezaan kehidupan pelbagai kumpulan etnik. Kajian ini mendapati. khususnya di dalam pembelajaran. Namun. Manakala dari aspek penggunaan bahasa Inggeris memperlihatkan pelajar-pelajar ini amat bersetuju menggunakan bahasa inggeris dalam situasi formal. amalan penggunaan bahasa Inggeris.

Menurut beliau lagi. dalam konteks Malaysia hasil dasar pecah perintah British telah menghasilkan masyarkata majmuk dan wujudnya prasangka buruk di sanubari antara etnik di negara ini. Ia juga diperkukuhkan melalui pengenalan Rukun Negara sebagai satu ideologi yang perlu dihayati oleh setiap warganegara Malaysia. Oleh itu. institusi pendidikan di peringkat persekolahan. Pengenalan Dasar Ekonomi Baru (DEB) sebagai alat pembangunan bagi melakukan pejuteraan semula masyarakat majmuk di Malaysia. Ia perlu mempertimbangkan tentang perubahan yang telah dan sedang berlaku sebagai wadah pembinaaan bangsa Malaysia. kolej. Beliau mengutarakan negara-negara yang pernah dijajah akan berdepan dengan permasalahan pembinaan negara dan bangsa. Di samping itu. Beliau juga mengutarakan integrasi antara etnik boleh diperkukuhkan melalui aktiviti sukan. tulisan Khairul Azman (2004) pula menyentuh tentang konsep dan pelaksanaan Integrasi nasional dalam proses perkembangan kenegaraan dan pembangunan Malaysia. Ia boleh dijadikan satu medium untuk memupuk semangat integrasi antara kaum melalaui semangat kerjasama dan perpaduan yang utuh untuk membina bangsa dan negara yang kuat (Mohd Khairul Azman bin Suhaimi 2004 : 100-104).Manakala. universiti merupakan sebuah masyarakat kecil yang boleh dijadikan medan terbaik untuk mewujudkan integrasi sosial di kalangan generasi muda. Beliau turut membincangkan peristiwa 13 Mei 1969 merupakan titik peralihan dan membawa dimensi baru dalam perhubungan etnik di Malaysia. Abdul Rahman Embong (2000) membincangkan tentang pembentukan bangsa Malaysia dalam bukunya ³Negara bangsa Proses dan Perbahasan´ telah mengutarakan pembentukan Negara bangsa Malaysia perlu mengambil kira tentang kesinambungan sejarah silam. maktab. gagasan bangsa Malaysia ± iaitu anggota semua kaum atau etnik harus mempunyai perasaan sebangsa dengan nama kolektif . Jika ditinjau.

Menurut Abdul Rahman Embong lagi. Peranan pendidikan dan nilai dalam pembinaan negara bangsa turut di perdebatkan dalam konteks corak dan isi pendidikan bagi generasi muda. universiti sebagai sebuah institusi pendidikan mempunyai tanggungjawab menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta menjaga nilai-nilai peradaban. khsusunya Cina dan India. budaya dan nasib masa depan bersama dengan mempunyai rupa bangsa yang sepunya. Oleh itu. Hakikatnya dalam pembentukan bangsa Malaysia seperti di gagaskan mendepani pelbagai cabaran yang telah tersedia ada di samping wujudnya dilema baru yang perlu ditangani dengan baik. ekonomi. khususnya tekanan penggunaan bahasa Inggeris dan menularnya budaya kepenggunaan yang dihasilkan oleh kuasa pasaran global yang menjejaskan perkembangan kebudayaan nasional (Abdul Rahman Embong 2000: 30-31). bagi etnik bukan Melayu. Keadaan ini menimbulkan reaksi berbeza-beza di kalangan pelbagai kaum dan lapisan masyarakat. status mereka sebagai kompenan satu bangsa baru. khususnya dalam persekitaran dunia yang pesat mengalami perubahan. Persoalannnya mengenai keseimbangan antara matlamat jangka pendek dan pratikal untuk melahirkan individu dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran teretentu bagi membolehkan mereka memasuki pasaran pekerjaan di satu pihak. . iaitu bangsa Malaysia sesuatu yang amat diharapkan. dengan matlamt jangka panjang yang lebih besar dan luas dalam pengisian negara bangsa. Namun etnik bukan melayu mempunyai kebimbangan tentang persoalan budaya. bahasa mereka akan ditenggelami oleh etnik melayu dan bumiputera yang lain. di mana warganya turut berkongsi wilayah.sebagai satu bangsa Malaysia yang sama. Di mana keadaan ini akan memberikan satu legimitasi kebangsaan bagi kedudukan sebagai warga negara Malaysia.

latar sejarah hubungan etnik di era kemerdekaan turut disentuh khusunya mengenai pemuafakatan politik antara etnik untuk mencapai kemerdekaan pada 1957 di samping itu turut menyentuh peristiwa 13 Mei 1969. sosial dam ekonomi yang seharusnya difahami oleh semua kaum. dasar Integrasi. Selain itu. Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Wawasan 2020 yang menjadikan pembentukan sebuah negara bangsa yang bersatu padu menjadi cabaran utamanya untuk merealisaiaskan hasrat menjdaikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju. antaranya berkenaan perbezaan latarbelakang antara kaum. Kedudukan negeri-negeri di Malaysia yang mempunyai kesedaran. Beliau turut menyentuh mengenai beberapa isu dan cabaran hubungan etnik yang telah dikenalpasti. Nazri Muslim dan Mohd Arif Kosmo (2006) pula menyentuh tentang hubungan etnik ke arah masyarkat berntegrasi dengan membawa latar sejarah hubungan etnik sebermula era penjajahan barat.disamping itu. Secara lebih khusus. Polarisasi di kalangan pelajar di peringkat sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi samada swasta dan swasta menunjukan hubungan etnik yang semakin melebar jurangnya. identiti dan bentuk pentadbiran yang tersendiri juga dilihat antara faktor intergrasi antara etnik di wilayah tersebut tidak dapat dilaksanakan secara berkesan di samping perbezaan ideologi dan . status perkongsian antara etnik dalam konteks politik. Selain itu. kesan penjahahan Inggeris yang menyebabkan berlakunya polarisasi etnik yang begitu homogenus di Tanah Melayu. Peranan media cetak dan elektoronik turut di sentuh tidak memainkan peranan dengan baik dan berkesan sebagai medium untuk memantapkan hubungan etnik dan integarsi nasional. semangat. pelaksanaan dasar-dasar kerajaan yang melencong dari matlamat asal khususnya untuk mewujudkan masyarakat yang teguh dan bersatu padu. ia mestilah bertindak menjadi institusi yang berupaya menyemai percambahan minda dan tegas menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ( Abdul Rahhman Embong 2000 : 91).

faktor-faktor seperti intergrasi. antaranya melalui strategi pendidikan yang dapat dijadikan alat yang cukup berkesan bagi membantu memantapkan identiti nasional. patriotisme perlu difahami. sikap dan nilai-nilai yang akan membangunakan kesedaran nasional. Antara peranan dapat dimainkan melalui sistem pendidikan ialah melalui penyediaan persekitaran serta kemudahan bagi proses sosialisasi di kalangan wargenagera yang masih di peringkat usia muda. ianya harus bersandarkan kepada kerangka perlembagaan . dihayati dan dipraktiskan bagi mengukuhkan pembinaan negara bangsa (Zulhilmi Paidi dan Rohani Abdul Ghani 2003 : 52). perlembagaan yang boleh mewujudkan perasaan kekitaan yang kukuh dan tidak berbelah bagi terhadap bangsa Malaysia. Antara strategi yang dicadangkan untuk memperbaiki dan memantapkan hubungan antara etnik di Malaysia. semangat kebangsaan serta cintakan negara. Beliau mencadangkan beberaqpa starategi. Disamping itu menyediakan saluran penyebaran. sistem keadilan. Ia seharusnya menjadi pegangan dan pemilikan rasa sepunya berasasakan nilai-nilai kebangsaan yang di kongsi oleh semua warganegara Malaysia. semangat cintakan Negara dan peprpaduan antara rakyat berbilang kaum dan keturunan (Nazri Muslim dan Mohd Arif Kasmo. Di mana perkongsian ini juga diterjemahkan melalui identiti kebangsaan seperti Jalur gemilang.perbezaaan tahap penguasaan ekonomi yang turut mengancam hubunga etnik yang lebih baik dan harmonis. nasionaliti. penerapan dan pendidikan pengetahuna. 2006 : 132). Manakala menurut Zulhilmi Paidi dan Rohani Abdul Ghani (2003) dalam tulisannya ³Pendidikan Negara Bangsa´ menyentuh tentang proses pembinaan negara bangsa yang seharusnya menggunakan pendekatan nasionalisme. Menurut Muhammad Zaini Abu Bakar usaha mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia harus dlaksnakan secara holistik. Selain itu.

memperbetulkan kedudukan sosio-ekonomi masyarakat agar ianya lebih seimbang. Antara aspek-aspek fizikal yang harus diberi perhatian dan akan mendasari binaan hubungan etnik ialah. Pihak-pihak yang bertanggungjawab secara langsung dalam menangani isu ini.dan Rukun Negara yang menjadi asas untuk membentuk masyarakat yang utuh moralnya. Bahagian ini perlu memantau dan menilai keberkesanan programprogram perhubungan etnik yang dianjurkan oleh agensi-agensi kerajaan mahupun pihak masyarakat umum. Rusdi (2009) yang membincakan tentang Transisi Malaysia : Satu analisis perbandingan tentang nilai-nilai Asia. Norhafizah. Walaupun dari aspek terminolgi berbeza tapi dari aspek idea atau falsafahnya adalah untuk mempertahankan budaya politik . Pembinaan bangsa Malaysia yang bersatu padu dan berintegrasi juga seharusnya diperkukuhkan melalui medium memperlengkapkan asas-asa fizikal. Islam Hadhari Perdana Menteri kelima kerana kedua-dua masa pemerintahan perdana menteri ini juga berkait rapat dengan kepimpinan Najib Tun Razak pada hari ini. Azizuddin. kental kerohaniannya. Tulisan ini membincangkan tentang prinsip nilai Asia yang telah diperkenalkan oleh perdana Menteri ke empat Tun Mahathir Muhammad. dimana ketiga-tiga konsep tersebut lebih tertumpu kepada agenda Islam dan feudal baru. Di samping itu melalui pendekatan pendidikan di mana pihak kerajaan perlu menyerapkan pembelajaran mengenai kontrak sosial dalam kurikulum dalam semua peringkat aspek pengajian. Kajian ini lebih cenderung untuk membuktikan ketiga-tiga konsep tersebut mempunyai persamaan dari aspek teori dan aplikasi. mantap emosi dan mental dan gagah fizikalnya. Jabatan Perpaduan Negara dan integrasi nasional perlu mewujudkan bahagian penyelidikan dan pembangunan (R&D). Azhar. Pendekatan media pula memerlukan kepada penghasilan program-program yang dapat memupuk perpaduan etnik di Malaysia. Islam Hadhari dan 1 Malaysia.

Justeru.dengan semangat satu Malaysia. Rusdi 2009 : 116). Buku Gagasan 1 Malaysia terbitan Jabatan Penerangan. gagasan 1 Malaysia menjadi garispanduan kepada program dasar yang melibatkan ekonomi. . telah memberikan penjelasan berkenaan gagasan 1 Malaysia dengan memberi tumpuan kepada perbincangan definisi 1 Malaysia yang diutarakan oleh Y. Ia menjadi satu asas kekuatan. Norhafizah. politik dan sosial dan menjadi halatuju kepada agensi ± agensi kerajaan.A. meritokrasi pendidikan dan integriti. Najib telah memperkenalkan 8 nilai utama dalam gagasan ini. ketabahan. Komunikasi dan Kebudayaan Kementerian Penerangan Malaysia (2009). norma untuk membawa perubahan kepada pembangunan negara kepada tahap yang lebih tinggi.feudal baru dan memastikan UMNO terus berkuasa (Azizuddin. rendah hati penerimaan. kesetiaan. kumpulan etnik. Ia juga menjadi saranan kepada semua rakyat tanpa mengira status sosio-ekonomi. keselamatan dan mutu kehidupan sosial yang lebih baik (Sharifah Hafsah Syed Hussein Shahabuddin 2009 :1). Azhar. keperihatinan kerajaan kepada keperluan rakyat pada hari ini dan pada generasi masa hadapan. Azhar. Rusdi 2009: 110). Norhafizah. Ia juga terus diperkukuhkan melalui pengenalan Key Performance Indeks (KPI) Menteri dan Model Eknomi Baru dalam pelan transformasi pembangunan negara. iaitu budaya kecemerlangan. ideologi politik untuk bekerjasama dalam semangat 1 Malaysia untuk berkongsi nilai. Menurut Sharifah Hafsah Syed Hussein Shahabuddin (2009) gagasan satu Malaysia rakyat adalah satu saranan kepada rakyat untuk bersatu dalam kepelbagaian.B Perdana Menteri Malaysia sepertimana berikut. (Azizuddin. Tulisan ini menggambarkan gagasan 1 Malaysia ini menjadi teras pentadbiran di era Najib adalah untuk mempromosikan perasaan saling hormat dan menghormati antara rakyat pelbagai etnik di Malaysia.

Bagi Menjayakan gagasan 1 Malaysia terdapat tiga prinsip teras yang perlu dihayati oleh setiap warganegara Malaysia. kita berfikir dan bertindak sebagai Bangsa Malaysia«kita mengambil tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita«kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama´ (Jabatan Penerangan. Kementerian Penerangan Malysia. dan .³Kita berdiri. Penjelasan juga diberikan tentang perbezaan gagasan 1 Malaysia berbanding konsep Malaysia Malaysian. 2009: 10) Oleh itu. Komunikasi dan Kebudayaan Kementerian Penerangan Malaysia. antaranya prinsip penerimaan. gagasan 1 Malaysia bertindak sebagai aktor yang akan menjadi pemangkin kepada pengukuhan bangsa Malaysia seterusnya melahirkan rakyat yang mempunyai semangat kekitaan dan saling bekerjasama antara satu sama lain. kesetiaan. prinsip kenegaraan dan prinsip Keadilan Sosial. gagasan 1 Malaysia adalah untuk mengharmonikan rakyat pelbagai kaum tanpa mengubah identiti etnik tersebut manaka konsep Malaysian Malaysia adalah satu dasar yang mahu meninggalkan teras asas binaan kemasyarakatan yang wujud. 2009 : 8). Perpaduan dalam gagasan 1 Malaysia menekankan soal integrasi antara etnik untuk mewujudkan bangsa Malaysia dan ianya berbeza dengan konsep asimilasi yang di amalkan oleh negara-negara lain yang cuba untuk melenyapkan identit berasaskan etnik dan diganti dengan satu identiti nasional (Jabatan Penerangan. keupayaan untuk membangun Negara bangsa bergantung kepada nilai kebolehan. Malaysian Malaysia mencanangkan konsep kesamaraatan antara etnik secara membuta tuli tanpa mengambil kira realti dan latar sejarah perkembangan Bangsa Malaysia. Komunikasi dan Kebudayaan. berintegriti.

bangsa Malaysia dalam konteks gagasan 1 malaysia sepertimana yang telah diutarakan oleh Y. Begitu juga cadangan dari Abdul Rahman Embong (2000) bahawa institsusi pendidikan seperti universiti perlu memainkan perananya untuk menyemai nilai-nilai peradabadan dan pengukuhan Negara bangsa. 2009:16). Juga saranan yang dibuat oleh Syarifah Hafshah (2009) yang menitik beratkan penerapan konsep 1 Malaysia dalam pendekatan aktivii dan program di Universiti Kebangsaan Malaysia.2 KESIMPULAN Hasil dari kajian dan tulisan di atas dapatlah disimpulkan bahawa kajian berkenaan etnik di Malaysia telahpun diberi perhatian oleh para sarjana. Begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh Muhamad Zaini Abu Bakar (2005). pengkaji dan pembuat dasar negara.berdedikasi (Jabatan Penerangan. Umpamanya kajian menganai hubungan etnik yang dilakukan oleh Mansor Mansor Mohd Noor.B Perdana Menteri Dato¶ Seri Najib Tun Razak. Dari aspek persamaan kajian ini dengan kajian-kajian di atas adalah mengenai integrasi. Komunikasi dan Kebudayaan Kementerian Penerangan Malaysia. pengkaji akan melihat dari aspek . pendidikan berkenaan hubungan etnik perlu diterapkan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam setiap kurikulum pengajian di peringkat Universiti.A. Manakala dalam kajian ini. di Universiti Utara Malaysia yang berfokus kepada pelajar. Dalam kajian. 2. ini pengkaji lebih berfokus kepada hasil penulisan dan kajian sarjana yang membincangkan kajian tentang persoalan dan kepentingan mengenai hubungan etnik dan isu± isu integrasi nasional dalam masyarakat majmuk di Malaysia ke arah pemantapan Negara bangsa Malaysia. peranan institusi pendidikan seperti universiti. sistem pendidikan. Abdul Rahman Aziz dan Muhammad Ainuddin Iskandar Lee (2006).

perpaduan dalam semangat 1 Malaysia. Kajian yang dilakukan oleh Azizizuddin. khususnya menyokong sebarang bentuk aktiviti-aktiviti berfokus kepada pemantapan . kajian ini juga cuba meliahat apakah pendekatan aktiviti yang paling popular dan lebih menarik pelajar berbilang etnik untuk menyertainya. kajian ini bertujuan untuk melihat peranan institusi pengajian tinggi di Malaysia berperanan untuk merapatkan hubungan etnik dan polarisasi etnik di Institusi tersebut. adalah lebih berfokus kepada pengesanan pelaksanaan pelbagai aktiviti pelajar di peringkat pengajian tinggi samada swasta dan awam bagi menjayakan gagasan 1 Malaysia. bagaimana pendekatan yang terbaik khususnya dalam aspek publisiti dan promosi dalam melaksanakan aktiviti yang berkaiatan integrasi. Apa yang di laksanakan dalam kajian ini. Selain itu. Rusdi (2009) mengenai gagasan 1 Malaysia lebih cenderung perbincangan dalam konteks politik dan permainan kuasa. Juga. Kesemua konsep yang diketengahkan ini adalah semata-mata untuk menjayakan agenda Islam dan feudal baru melayu demi untuk mengekalkan UMNO dan Barisan Nasional di dalam kekuasaan Negara. Selain itu. Beliau telah membuat perbandingan dengan konsep Nilai Asia oleh Mahathir dan Islam Hadhari oleh Abdullah Badawi sebagai sesuatu yang sama dari aspek falsafah dan aplikasinya walaupun terminolgi adalah berbeza.aktiviti-aktiviti yang dilaksnakan oleh pihak universiti dan pelajar untuk merelasasikan integrasi dan perpaduan ke arah pemantapan hubungan etnik dalam kerangka gagasan 1 Malaysia. Manakala dari aspek perbezaan kajian ini dengan tulisan dan kajian mengenai gagasan 1 Malaysia sepertimana yang telah dibincangkan. Azhar. Norhafizah. Kajian ini cuba untuk meneliti sejauhmanakah penyertaan para pelajar dalam kepelbagai etnik yang wujud di Institusi pengajian tinggi di Malaysia dapat berperanan melalui aktiviti-aktiviti sama ada berbentuk akademik dan bukan akademik untuk memantapkan hubungan etnik dan perpaduan serta integrasi nasional dalam kerangka semangat 1 Malaysia.

Hubungan Etnik Dalam Konteks Masyarakat Malaysia. 1 Malaysia.com. 2009. Bhd : Bentong. Hubungan Etnik. Abdul Rahman Aziz dan Muhammad Ainuddin Iskandar Lee. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn : Batu Pahat Sharifah Hafsah Syed Hussein Shahabuddin. Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Mohamad Zaini bin Abu Bakar. 2006. PTS Publication & Distributor Sdn.www.pdf . 2004.my/wp content/uploads/2010/09/1MalaysiaBooklet. Sekolah siswazah Universiti Utara Malaysia: Sintok.html. Vol 2. Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi. Rusdi. Norazlinda bt Saad. 2009. RESONANCE UKM International Bulletin. Zulhilmi Paidi dan Rohani Abdul Ghani 2003. September 2009. Public & Corporate UKM Relations Office: Bangi. http:www. Prosiding Seminar Pemantapan Kurikulum TITAS & Hubungan Etnik Peringkat Kebangsaan 2005. Terbitan Jabatan Penerangan. Buku 1 Malaysia. Laporan Kabinet dan Isu-isu integrasi di Malaysia./journal.ccenet. 2006. 2001. 2009.perpaduan dan integrasi kearah pembentukan bangsa Malaysia melalui gagasan dan semangat 1 Malaysia. Penerbit UKM : Bangi Selangor. Kertas Projek Sarjana Sains (pendidikan). Komunikasi dan Kebudayaan Kementerian Penerangan Malaysia : Kuala Lumpur Mansor Mohd Noor. Ikhtisar Sejarah Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia. Message from Vice Chancellor. 2000. Islam Hadhari and 1 Malaysia. Penerbit UiTM : Shah Alam Mohd Nazri Muslim dan Nasruddin Yunos (penyunting). Pendidikan Negara Bangsa. No 3. Azhar. 1malaysia. Bhd: Petaling Jaya. Hubungan Etnik di Malaysia. Journal of Politics and Law. Pusat Pengajian Umum UKM : Bangi Mohd Khairul Azman bin Suhaimi. BIBILIOGRAFI Abdul Rahman Embong. Malaysia in Transition : A Comparative Analysis of Asian Values. Negara Bangsa Proses dan Perbahasan. Azizuddin. Norhafizah.org.

4. 2. 5. 3. 2. 3. USM 1. 4. MPP) .Responden UUM 1.HEP UUM) Mohd Nizho bin Abdul Rahman (pensyarah Hubungan Etnik-UUM) Aminaton Hajariah bt Hussain (Timbalan YDP MPP) Mohd Firdaus bin Ishak (Exco kerohanian dan Pembangunan Syaksiah. 5. Prof Madya Dr Zaini bin Abu Bakar (pensyarah) Ahmad wafi bin Shahedan ( YDP MPP) Sivaneswari a/p Muniandy (NYDP MPP) Norshahidah bt Mohamed ( Pegawai HEP) Mohd Khairul Erwan bin Ismail (Pegawai HEP) Shahidan bin Shafie (Timbalan pendaftar Kanan HEP UUM) Zaraie bin Zakaria (pegawai hal ehwal Islam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->