P. 1
kajian literatur Hubungan etnik

kajian literatur Hubungan etnik

|Views: 536|Likes:
Published by Marwan Ismail

More info:

Published by: Marwan Ismail on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2011

pdf

text

original

BAB DUA KAJIAN LITERATUR

2.0

Pengenalan telah

Persoalan tentang kewujudan sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu

menjadi satu agenda yang cukup penting kepada pembentukkan Persekutuan Semenanjung Tanah Melayu. Terutamanya apabila Semenanjung Tanah Melayu memperolehi kemerdekaan dari British pada 31 Ogos 1957 dan penyertaaan Sabah dan Serawak di dalam persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Kewujudan wilayah yang terpisah antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat yang mempunyai kepelbagaian kompsisi etnik, ras, keturunan, agama,

adat dan cara hidup yang mendasari kehidupan warga Malaysia menjadikan cabaran kehidupan dan perhubungan antara etnik menjadi semakin kompleks untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bertegrasi dan mempunyai semangat patriotisme yang menumpahkan taat setia kepada negara. Globalisasi yang di pacu melalui perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi mewujudkan satu perkampungan global yang berupaya mencapai apa jua maklumat menjadikan sempadan wilayah dan geo-politik Negara Bangsa semakin mengecil. Kewujudan dunia tanpa sempadan ini merupakan satu cabaran besar kepada pemantapan sebuah negara Bangsa Malaysia yang bersatu padu. Justeru, kerencaman, kepelbagaian dan perbezaan etnik, ras, keturunan, agama, budaya dan adat resam menjadi sesuatu titik persoalan yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak, terutamanya untuk mengenal pasti pemasalahan atau isu yang boleh mengancam suasana perhubungan etnik yang harmonis dan kedaulatan bernegara di kalangan rakyat Malaysia.

agensi-agensi kerajaan mahupun pihak swasta. Perlembagaan Malaysia menjadi asas yang cukup penting untuk dijadikan panduan kepada apa jua pendekatan atau sebarang bentuk usaha ke arah pemantapan hubungan etnik di Malaysia. peristiwa 13 Mei 1969. Hakikatnya sejarah perhubungan etnik di Malaysia penuh ranjau dan liku. keluarnya Singapura 1965. ahli-ahli politik.A. . pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Oleh itu. Hakikatnya apabila rakyat Sabah dan Sarawak ingin bersatu dalam persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 wujudnya perjanjian 20 perkara sebagai satu jaminan hak kepada rakyat Sabah dan Sarawak sebagai satu asas untuk memulihara perhubungan antara wilayah ke arah pembentukan negara bangsa yang bersatu padu. sejurus selepas kekalahan dan penyerahan tentera Jepun 1945 pada British. Antaranya.Justeru. Zaman Darurat 1948-1960. Peristiwa Malayan Union 1946. sebermula dari era Pemerintahan Perdana Menteri pertama sehinggalah perdana Menteri ke enam Y.B Dato¶ Seri Najib Tun Abdul Razak. Oleh itu. di sepanjang sejarah bernegara. perlu bekerjasama untuk berperanan untuk memulihara seterusnya memantap keharmonian perhubungan antara etnik di Malaysia. kewujudan sosial kontrak antara etnik yang terdapat di Malaysia perlu di fahami oleh semua pihak. justeru. badan-badan bukan kerajaan. Negara telah diuji dengan pelbagai dugaan dan peristiwa pahit manis yang perlu diteladani oleh setiap warganya. Sesuatu tindakan pencegahan atau pre-empative adalah perlu di beri perhatian oleh semua warganya samada mereka yang diberi mandat oleh rakyat untuk menerajui kerajaan. Hak-hak setiap etnik mahupun wilayah telahpun termaktub secara jelas di dalam Perlembangaan Persekutuan Malaysia sama ada semasa Tanah Melayu ingin mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. pelbagai dasar dan gagasan telah di bentuk oleh para pemimpin Negara. peristiwa kampung Medan pada tahun 2000.

Pengertian Gagasan 1 Malaysia sepertimana di jelaskan oleh Y.A.pdfcapaian pada 15 November 2010). budaya dan seumpamanya untuk memastikan agenda inetgrasi etnik dapat dihayati dan dijayakan oleh setiap rakyat.B Dato¶ Seri Najib Tun Abdul Razak dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke enam. .B Perdana Menteri Dato¶ Seri Najib Tun Abdul Razak . Ianya menjadi satu pendekatan yang mengutamakan kepentingan rakyat pelbagai etnik dalam agenda pembangunan Malaysia. dasar yang digerakkan oleh usaha-usaha dan aktiviti adalah bertujuan untuk mencipta kestabilan politik dan hubungan antara etnik di Malaysia.com. ekonomi. Ini kerana. gagasan. Oleh itu. Senarionya.Dasar-dasar dan gagasan ini telah mendasari pelbagai bidang kehidupan rakyat samada dalam aspek politik. Gagasan 1 Malaysia anataranya bertujuan untuk memperlengkapkan agenda untuk merealisaikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju pada tahun 2020.A. teknologi. Oleh itu. apabila Y. ³1 Malaysia satu gagasan bagi memupuk perpaduan di Kalangana rakyat Malaysia penting yang yang berbilang kaum berteraskan nilai-nilai seharusnya menjadi amalan setiap rakyat ³(http:www. peri pentingnya suasana perhubungan etnik yang harmonis dan bersatu padu. Beliau telah memperkenalkan gagasan 1 Malaysia yang bertemakan ³rakyat didahulukan pencapaian di utamakan´.1malaysia.my/wpcontent/uploads/2010/09/1Malay sia Booklet. kerajaan amat menyedari bahawa pra syarat untuk membawa pembangunan kepada kesejahteraan rakyat dan Negara. sosial.

Kajian mengenai hubungan etnik di Universiti Utara Malaysia telah di laksanakan oleh ahli akademik Universiti Utara Malaysia yang terdiri dari Mansor Mohd Noor. 2. Abdul Rahman Abdul Aziz. kesenian. politik. meskipun dasar berkaitan bahasa Malaysia telah termaktub secara jelas dalam Akta Pendidikan 1996 sebagai medium untuk memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. Taburan mengikut etnik adalah .1 KAJIAN-KAJIAN LEPAS Kajian Norazlinda (2001) cuba melihat sejauhmana syor dan perakuan yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet telah di laksanakan oleh institusi pendidikan untuk menyemai nilai-nilai murni ke arah integrasi nasional atau perpaduan nasional. keusahawanan . Mohd Izani Mohd Zain. sukan. integrasi dan sebagainya. kebudayaan. ekonomi. bagi merealisaikan gagasan tersebut pelbagai strategi dan tindakan yang perlu di laksanakan oleh semua pihak samada oleh agensi kerajaan atau pihak swasta mahupun pertubuhan bukan kerajaan. nasionalisme. Mohd Zakuan (2005). akademik. perniagaan.Oleh itu. sejarah. politik dan seumpamanya. Ia boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti samada melalui metodologi yang berbentuk pendidikan. Ummu Atiyah. Saiz sampel yang dikaji melibatkan seramai 823 pelajar Universiti Utara Malaysia. Kajian ini mendapati usaha-usaha kerajaan melalui sistem pendidikan untuk menerapkan perpaduan ke arah integrasi nasional mendapat reaksi dan bantahan yang hebat terutama dari kalangan masyarakat Cina lantaran kekhuatiran mereka terhadap kebudayaan dan bahasa cina akan terhakis. pendidikan. konflik etnik.Terdapat pelbagai penulisan dan kajian yang telah dibuat oleh para sarjana berkenaan hubungan etnik dalam pebagai tema samada yang berkaitan pembentukan negara bangsa.

amalan penggunaan bahasa Inggeris. Kajian ini mendapati. khususnya di dalam pembelajaran. Perbincangan dalam kajian ini berfokus kepada beberapa elemen seperti pergaulan harian.601 pelajar melayu dan bumiputera Islam. 27 pelajar bumiputera bukan Islam. Etnik india tidak bermasalah untuk hidup bersama dan berkerjasama dengan etnik lain. Responden memperlihatkan tentang kefahaman dan persetujuan tentang kepentingan hubungan etnik perlu dipertingkatkan. batas etnik dan tanggapan streotaip antara etnik di Universiti. Manakala dari aspek penggunaan bahasa Inggeris memperlihatkan pelajar-pelajar ini amat bersetuju menggunakan bahasa inggeris dalam situasi formal. kajian ini tidak memperlihatkan benteng perkauman yang menebal. Walaubagaimanapun jika dalam situasi tidak formal mereka lebih selesa untuk menggunakan bahasa ibunda atau bahasa melayu. Etnik Melayu kelihatan bersifat terbuka untuk mendokong hubungan etnik yang positif. mereka masih lagi selesa berada dalam lingkungan budaya masyarakat sendiri meskipun mereka dapat menerima kebudayaan etnik lain khususnya dalam aktiviti yang berbentuk seni persembahan. Di mana mereka dapat menerima perbezaan budaya dalam kehidupan etnik lain. Pelajar ini hanya mula berinteraksi melangkaui batasan kaum yang sama apabila berada dalam suasana pembelajaran formal. Walaubagaimanapun. pergaulan harian di kalangan pelajar masih lagi tertumpu dalam lingkungan etnik yang sama. Cuma etnik cina mengambil pendekatan lebih berhati-hati untuk menjalin hubungan etnik yang lebih mesra dengan etnik-etnik lain. 61 pelajar India dan 14 pelajar lain-lain etnik ( 2006 : 237). Umumnya. Namun. perbezaan kehidupan pelbagai kumpulan etnik. kajian ini menyatakan suasana hubungan etnik di Universiti Utara Malaysia adalah di tahap biasa. . 129 pelajar Cina. persatuan pelajar.

universiti merupakan sebuah masyarakat kecil yang boleh dijadikan medan terbaik untuk mewujudkan integrasi sosial di kalangan generasi muda. dalam konteks Malaysia hasil dasar pecah perintah British telah menghasilkan masyarkata majmuk dan wujudnya prasangka buruk di sanubari antara etnik di negara ini. Oleh itu. tulisan Khairul Azman (2004) pula menyentuh tentang konsep dan pelaksanaan Integrasi nasional dalam proses perkembangan kenegaraan dan pembangunan Malaysia.Manakala. Di samping itu. maktab. institusi pendidikan di peringkat persekolahan. Beliau juga mengutarakan integrasi antara etnik boleh diperkukuhkan melalui aktiviti sukan. Ia perlu mempertimbangkan tentang perubahan yang telah dan sedang berlaku sebagai wadah pembinaaan bangsa Malaysia. Abdul Rahman Embong (2000) membincangkan tentang pembentukan bangsa Malaysia dalam bukunya ³Negara bangsa Proses dan Perbahasan´ telah mengutarakan pembentukan Negara bangsa Malaysia perlu mengambil kira tentang kesinambungan sejarah silam. kolej. Ia boleh dijadikan satu medium untuk memupuk semangat integrasi antara kaum melalaui semangat kerjasama dan perpaduan yang utuh untuk membina bangsa dan negara yang kuat (Mohd Khairul Azman bin Suhaimi 2004 : 100-104). Menurut beliau lagi. gagasan bangsa Malaysia ± iaitu anggota semua kaum atau etnik harus mempunyai perasaan sebangsa dengan nama kolektif . Beliau mengutarakan negara-negara yang pernah dijajah akan berdepan dengan permasalahan pembinaan negara dan bangsa. Ia juga diperkukuhkan melalui pengenalan Rukun Negara sebagai satu ideologi yang perlu dihayati oleh setiap warganegara Malaysia. Pengenalan Dasar Ekonomi Baru (DEB) sebagai alat pembangunan bagi melakukan pejuteraan semula masyarakat majmuk di Malaysia. Beliau turut membincangkan peristiwa 13 Mei 1969 merupakan titik peralihan dan membawa dimensi baru dalam perhubungan etnik di Malaysia. Jika ditinjau.

Menurut Abdul Rahman Embong lagi. bahasa mereka akan ditenggelami oleh etnik melayu dan bumiputera yang lain. budaya dan nasib masa depan bersama dengan mempunyai rupa bangsa yang sepunya. dengan matlamt jangka panjang yang lebih besar dan luas dalam pengisian negara bangsa. Keadaan ini menimbulkan reaksi berbeza-beza di kalangan pelbagai kaum dan lapisan masyarakat. Namun etnik bukan melayu mempunyai kebimbangan tentang persoalan budaya. Persoalannnya mengenai keseimbangan antara matlamat jangka pendek dan pratikal untuk melahirkan individu dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran teretentu bagi membolehkan mereka memasuki pasaran pekerjaan di satu pihak. ekonomi. bagi etnik bukan Melayu. khususnya tekanan penggunaan bahasa Inggeris dan menularnya budaya kepenggunaan yang dihasilkan oleh kuasa pasaran global yang menjejaskan perkembangan kebudayaan nasional (Abdul Rahman Embong 2000: 30-31). di mana warganya turut berkongsi wilayah. universiti sebagai sebuah institusi pendidikan mempunyai tanggungjawab menghasilkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta menjaga nilai-nilai peradaban. khsusunya Cina dan India. . Peranan pendidikan dan nilai dalam pembinaan negara bangsa turut di perdebatkan dalam konteks corak dan isi pendidikan bagi generasi muda. Oleh itu. iaitu bangsa Malaysia sesuatu yang amat diharapkan. status mereka sebagai kompenan satu bangsa baru. Di mana keadaan ini akan memberikan satu legimitasi kebangsaan bagi kedudukan sebagai warga negara Malaysia. Hakikatnya dalam pembentukan bangsa Malaysia seperti di gagaskan mendepani pelbagai cabaran yang telah tersedia ada di samping wujudnya dilema baru yang perlu ditangani dengan baik.sebagai satu bangsa Malaysia yang sama. khususnya dalam persekitaran dunia yang pesat mengalami perubahan.

pelaksanaan dasar-dasar kerajaan yang melencong dari matlamat asal khususnya untuk mewujudkan masyarakat yang teguh dan bersatu padu. sosial dam ekonomi yang seharusnya difahami oleh semua kaum. Nazri Muslim dan Mohd Arif Kosmo (2006) pula menyentuh tentang hubungan etnik ke arah masyarkat berntegrasi dengan membawa latar sejarah hubungan etnik sebermula era penjajahan barat. dasar Integrasi. Beliau turut menyentuh mengenai beberapa isu dan cabaran hubungan etnik yang telah dikenalpasti. Polarisasi di kalangan pelajar di peringkat sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi samada swasta dan swasta menunjukan hubungan etnik yang semakin melebar jurangnya. Peranan media cetak dan elektoronik turut di sentuh tidak memainkan peranan dengan baik dan berkesan sebagai medium untuk memantapkan hubungan etnik dan integarsi nasional. latar sejarah hubungan etnik di era kemerdekaan turut disentuh khusunya mengenai pemuafakatan politik antara etnik untuk mencapai kemerdekaan pada 1957 di samping itu turut menyentuh peristiwa 13 Mei 1969. Kedudukan negeri-negeri di Malaysia yang mempunyai kesedaran. semangat.disamping itu. Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Wawasan 2020 yang menjadikan pembentukan sebuah negara bangsa yang bersatu padu menjadi cabaran utamanya untuk merealisaiaskan hasrat menjdaikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju. Selain itu. ia mestilah bertindak menjadi institusi yang berupaya menyemai percambahan minda dan tegas menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ( Abdul Rahhman Embong 2000 : 91). kesan penjahahan Inggeris yang menyebabkan berlakunya polarisasi etnik yang begitu homogenus di Tanah Melayu. Selain itu. identiti dan bentuk pentadbiran yang tersendiri juga dilihat antara faktor intergrasi antara etnik di wilayah tersebut tidak dapat dilaksanakan secara berkesan di samping perbezaan ideologi dan . status perkongsian antara etnik dalam konteks politik. Secara lebih khusus. antaranya berkenaan perbezaan latarbelakang antara kaum.

ianya harus bersandarkan kepada kerangka perlembagaan . antaranya melalui strategi pendidikan yang dapat dijadikan alat yang cukup berkesan bagi membantu memantapkan identiti nasional. sikap dan nilai-nilai yang akan membangunakan kesedaran nasional. faktor-faktor seperti intergrasi. patriotisme perlu difahami. Manakala menurut Zulhilmi Paidi dan Rohani Abdul Ghani (2003) dalam tulisannya ³Pendidikan Negara Bangsa´ menyentuh tentang proses pembinaan negara bangsa yang seharusnya menggunakan pendekatan nasionalisme. sistem keadilan. Beliau mencadangkan beberaqpa starategi. Disamping itu menyediakan saluran penyebaran. semangat cintakan Negara dan peprpaduan antara rakyat berbilang kaum dan keturunan (Nazri Muslim dan Mohd Arif Kasmo. dihayati dan dipraktiskan bagi mengukuhkan pembinaan negara bangsa (Zulhilmi Paidi dan Rohani Abdul Ghani 2003 : 52). 2006 : 132). nasionaliti. Di mana perkongsian ini juga diterjemahkan melalui identiti kebangsaan seperti Jalur gemilang.perbezaaan tahap penguasaan ekonomi yang turut mengancam hubunga etnik yang lebih baik dan harmonis. Antara peranan dapat dimainkan melalui sistem pendidikan ialah melalui penyediaan persekitaran serta kemudahan bagi proses sosialisasi di kalangan wargenagera yang masih di peringkat usia muda. Ia seharusnya menjadi pegangan dan pemilikan rasa sepunya berasasakan nilai-nilai kebangsaan yang di kongsi oleh semua warganegara Malaysia. Selain itu. Antara strategi yang dicadangkan untuk memperbaiki dan memantapkan hubungan antara etnik di Malaysia. semangat kebangsaan serta cintakan negara. Menurut Muhammad Zaini Abu Bakar usaha mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia harus dlaksnakan secara holistik. penerapan dan pendidikan pengetahuna. perlembagaan yang boleh mewujudkan perasaan kekitaan yang kukuh dan tidak berbelah bagi terhadap bangsa Malaysia.

Islam Hadhari Perdana Menteri kelima kerana kedua-dua masa pemerintahan perdana menteri ini juga berkait rapat dengan kepimpinan Najib Tun Razak pada hari ini. Antara aspek-aspek fizikal yang harus diberi perhatian dan akan mendasari binaan hubungan etnik ialah. Pembinaan bangsa Malaysia yang bersatu padu dan berintegrasi juga seharusnya diperkukuhkan melalui medium memperlengkapkan asas-asa fizikal. Norhafizah. Di samping itu melalui pendekatan pendidikan di mana pihak kerajaan perlu menyerapkan pembelajaran mengenai kontrak sosial dalam kurikulum dalam semua peringkat aspek pengajian. mantap emosi dan mental dan gagah fizikalnya. Bahagian ini perlu memantau dan menilai keberkesanan programprogram perhubungan etnik yang dianjurkan oleh agensi-agensi kerajaan mahupun pihak masyarakat umum. Tulisan ini membincangkan tentang prinsip nilai Asia yang telah diperkenalkan oleh perdana Menteri ke empat Tun Mahathir Muhammad. Jabatan Perpaduan Negara dan integrasi nasional perlu mewujudkan bahagian penyelidikan dan pembangunan (R&D).dan Rukun Negara yang menjadi asas untuk membentuk masyarakat yang utuh moralnya. kental kerohaniannya. Kajian ini lebih cenderung untuk membuktikan ketiga-tiga konsep tersebut mempunyai persamaan dari aspek teori dan aplikasi. Azhar. Rusdi (2009) yang membincakan tentang Transisi Malaysia : Satu analisis perbandingan tentang nilai-nilai Asia. Pendekatan media pula memerlukan kepada penghasilan program-program yang dapat memupuk perpaduan etnik di Malaysia. Azizuddin. Islam Hadhari dan 1 Malaysia. Walaupun dari aspek terminolgi berbeza tapi dari aspek idea atau falsafahnya adalah untuk mempertahankan budaya politik . dimana ketiga-tiga konsep tersebut lebih tertumpu kepada agenda Islam dan feudal baru. Pihak-pihak yang bertanggungjawab secara langsung dalam menangani isu ini. memperbetulkan kedudukan sosio-ekonomi masyarakat agar ianya lebih seimbang.

telah memberikan penjelasan berkenaan gagasan 1 Malaysia dengan memberi tumpuan kepada perbincangan definisi 1 Malaysia yang diutarakan oleh Y. keselamatan dan mutu kehidupan sosial yang lebih baik (Sharifah Hafsah Syed Hussein Shahabuddin 2009 :1). Norhafizah. Justeru. Komunikasi dan Kebudayaan Kementerian Penerangan Malaysia (2009). kesetiaan. Ia juga terus diperkukuhkan melalui pengenalan Key Performance Indeks (KPI) Menteri dan Model Eknomi Baru dalam pelan transformasi pembangunan negara. Ia juga menjadi saranan kepada semua rakyat tanpa mengira status sosio-ekonomi. Tulisan ini menggambarkan gagasan 1 Malaysia ini menjadi teras pentadbiran di era Najib adalah untuk mempromosikan perasaan saling hormat dan menghormati antara rakyat pelbagai etnik di Malaysia. Ia menjadi satu asas kekuatan.B Perdana Menteri Malaysia sepertimana berikut.dengan semangat satu Malaysia. Menurut Sharifah Hafsah Syed Hussein Shahabuddin (2009) gagasan satu Malaysia rakyat adalah satu saranan kepada rakyat untuk bersatu dalam kepelbagaian. politik dan sosial dan menjadi halatuju kepada agensi ± agensi kerajaan. rendah hati penerimaan. meritokrasi pendidikan dan integriti. ideologi politik untuk bekerjasama dalam semangat 1 Malaysia untuk berkongsi nilai. . Norhafizah.feudal baru dan memastikan UMNO terus berkuasa (Azizuddin. (Azizuddin. Azhar. gagasan 1 Malaysia menjadi garispanduan kepada program dasar yang melibatkan ekonomi. kumpulan etnik. Najib telah memperkenalkan 8 nilai utama dalam gagasan ini. norma untuk membawa perubahan kepada pembangunan negara kepada tahap yang lebih tinggi. keperihatinan kerajaan kepada keperluan rakyat pada hari ini dan pada generasi masa hadapan. Rusdi 2009: 110).A. iaitu budaya kecemerlangan. Azhar. ketabahan. Buku Gagasan 1 Malaysia terbitan Jabatan Penerangan. Rusdi 2009 : 116).

2009 : 8).³Kita berdiri. gagasan 1 Malaysia adalah untuk mengharmonikan rakyat pelbagai kaum tanpa mengubah identiti etnik tersebut manaka konsep Malaysian Malaysia adalah satu dasar yang mahu meninggalkan teras asas binaan kemasyarakatan yang wujud. kesetiaan. Malaysian Malaysia mencanangkan konsep kesamaraatan antara etnik secara membuta tuli tanpa mengambil kira realti dan latar sejarah perkembangan Bangsa Malaysia. prinsip kenegaraan dan prinsip Keadilan Sosial. 2009: 10) Oleh itu. Komunikasi dan Kebudayaan. berintegriti. gagasan 1 Malaysia bertindak sebagai aktor yang akan menjadi pemangkin kepada pengukuhan bangsa Malaysia seterusnya melahirkan rakyat yang mempunyai semangat kekitaan dan saling bekerjasama antara satu sama lain. Perpaduan dalam gagasan 1 Malaysia menekankan soal integrasi antara etnik untuk mewujudkan bangsa Malaysia dan ianya berbeza dengan konsep asimilasi yang di amalkan oleh negara-negara lain yang cuba untuk melenyapkan identit berasaskan etnik dan diganti dengan satu identiti nasional (Jabatan Penerangan. Bagi Menjayakan gagasan 1 Malaysia terdapat tiga prinsip teras yang perlu dihayati oleh setiap warganegara Malaysia. Penjelasan juga diberikan tentang perbezaan gagasan 1 Malaysia berbanding konsep Malaysia Malaysian. Kementerian Penerangan Malysia. dan . Komunikasi dan Kebudayaan Kementerian Penerangan Malaysia. keupayaan untuk membangun Negara bangsa bergantung kepada nilai kebolehan. antaranya prinsip penerimaan. kita berfikir dan bertindak sebagai Bangsa Malaysia«kita mengambil tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita«kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama´ (Jabatan Penerangan.

bangsa Malaysia dalam konteks gagasan 1 malaysia sepertimana yang telah diutarakan oleh Y. Begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh Muhamad Zaini Abu Bakar (2005). Komunikasi dan Kebudayaan Kementerian Penerangan Malaysia. Dari aspek persamaan kajian ini dengan kajian-kajian di atas adalah mengenai integrasi. 2. Abdul Rahman Aziz dan Muhammad Ainuddin Iskandar Lee (2006). pendidikan berkenaan hubungan etnik perlu diterapkan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam setiap kurikulum pengajian di peringkat Universiti. pengkaji akan melihat dari aspek . ini pengkaji lebih berfokus kepada hasil penulisan dan kajian sarjana yang membincangkan kajian tentang persoalan dan kepentingan mengenai hubungan etnik dan isu± isu integrasi nasional dalam masyarakat majmuk di Malaysia ke arah pemantapan Negara bangsa Malaysia. peranan institusi pendidikan seperti universiti.2 KESIMPULAN Hasil dari kajian dan tulisan di atas dapatlah disimpulkan bahawa kajian berkenaan etnik di Malaysia telahpun diberi perhatian oleh para sarjana. Begitu juga cadangan dari Abdul Rahman Embong (2000) bahawa institsusi pendidikan seperti universiti perlu memainkan perananya untuk menyemai nilai-nilai peradabadan dan pengukuhan Negara bangsa. Juga saranan yang dibuat oleh Syarifah Hafshah (2009) yang menitik beratkan penerapan konsep 1 Malaysia dalam pendekatan aktivii dan program di Universiti Kebangsaan Malaysia. di Universiti Utara Malaysia yang berfokus kepada pelajar. Dalam kajian. pengkaji dan pembuat dasar negara. sistem pendidikan.berdedikasi (Jabatan Penerangan. Manakala dalam kajian ini. 2009:16).A.B Perdana Menteri Dato¶ Seri Najib Tun Razak. Umpamanya kajian menganai hubungan etnik yang dilakukan oleh Mansor Mansor Mohd Noor.

Azhar. Rusdi (2009) mengenai gagasan 1 Malaysia lebih cenderung perbincangan dalam konteks politik dan permainan kuasa. Juga. Selain itu. khususnya menyokong sebarang bentuk aktiviti-aktiviti berfokus kepada pemantapan . perpaduan dalam semangat 1 Malaysia.aktiviti-aktiviti yang dilaksnakan oleh pihak universiti dan pelajar untuk merelasasikan integrasi dan perpaduan ke arah pemantapan hubungan etnik dalam kerangka gagasan 1 Malaysia. Manakala dari aspek perbezaan kajian ini dengan tulisan dan kajian mengenai gagasan 1 Malaysia sepertimana yang telah dibincangkan. Kajian ini cuba untuk meneliti sejauhmanakah penyertaan para pelajar dalam kepelbagai etnik yang wujud di Institusi pengajian tinggi di Malaysia dapat berperanan melalui aktiviti-aktiviti sama ada berbentuk akademik dan bukan akademik untuk memantapkan hubungan etnik dan perpaduan serta integrasi nasional dalam kerangka semangat 1 Malaysia. kajian ini bertujuan untuk melihat peranan institusi pengajian tinggi di Malaysia berperanan untuk merapatkan hubungan etnik dan polarisasi etnik di Institusi tersebut. bagaimana pendekatan yang terbaik khususnya dalam aspek publisiti dan promosi dalam melaksanakan aktiviti yang berkaiatan integrasi. Kesemua konsep yang diketengahkan ini adalah semata-mata untuk menjayakan agenda Islam dan feudal baru melayu demi untuk mengekalkan UMNO dan Barisan Nasional di dalam kekuasaan Negara. adalah lebih berfokus kepada pengesanan pelaksanaan pelbagai aktiviti pelajar di peringkat pengajian tinggi samada swasta dan awam bagi menjayakan gagasan 1 Malaysia. Kajian yang dilakukan oleh Azizizuddin. Beliau telah membuat perbandingan dengan konsep Nilai Asia oleh Mahathir dan Islam Hadhari oleh Abdullah Badawi sebagai sesuatu yang sama dari aspek falsafah dan aplikasinya walaupun terminolgi adalah berbeza. Norhafizah. Selain itu. kajian ini juga cuba meliahat apakah pendekatan aktiviti yang paling popular dan lebih menarik pelajar berbilang etnik untuk menyertainya. Apa yang di laksanakan dalam kajian ini.

Public & Corporate UKM Relations Office: Bangi. Norazlinda bt Saad. Ikhtisar Sejarah Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia. Sekolah siswazah Universiti Utara Malaysia: Sintok. Hubungan Etnik di Malaysia. 2009. Azizuddin. Norhafizah.html. Bhd: Petaling Jaya./journal.org. Mohamad Zaini bin Abu Bakar. September 2009. 2000. Rusdi. Bhd : Bentong. 2009.my/wp content/uploads/2010/09/1MalaysiaBooklet. 2001. Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi. Laporan Kabinet dan Isu-isu integrasi di Malaysia. Abdul Rahman Aziz dan Muhammad Ainuddin Iskandar Lee. 2006. Islam Hadhari and 1 Malaysia. Negara Bangsa Proses dan Perbahasan. Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. 2006. Malaysia in Transition : A Comparative Analysis of Asian Values. Hubungan Etnik Dalam Konteks Masyarakat Malaysia. Vol 2. 1malaysia. Pendidikan Negara Bangsa.com. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn : Batu Pahat Sharifah Hafsah Syed Hussein Shahabuddin. Komunikasi dan Kebudayaan Kementerian Penerangan Malaysia : Kuala Lumpur Mansor Mohd Noor. Penerbit UiTM : Shah Alam Mohd Nazri Muslim dan Nasruddin Yunos (penyunting). 1 Malaysia. Message from Vice Chancellor. Terbitan Jabatan Penerangan. Hubungan Etnik.pdf . Prosiding Seminar Pemantapan Kurikulum TITAS & Hubungan Etnik Peringkat Kebangsaan 2005. 2004. No 3. BIBILIOGRAFI Abdul Rahman Embong. Azhar. Buku 1 Malaysia. RESONANCE UKM International Bulletin. Journal of Politics and Law. Pusat Pengajian Umum UKM : Bangi Mohd Khairul Azman bin Suhaimi.perpaduan dan integrasi kearah pembentukan bangsa Malaysia melalui gagasan dan semangat 1 Malaysia.www. Zulhilmi Paidi dan Rohani Abdul Ghani 2003. Penerbit UKM : Bangi Selangor. http:www. PTS Publication & Distributor Sdn.ccenet. 2009. Kertas Projek Sarjana Sains (pendidikan).

5.HEP UUM) Mohd Nizho bin Abdul Rahman (pensyarah Hubungan Etnik-UUM) Aminaton Hajariah bt Hussain (Timbalan YDP MPP) Mohd Firdaus bin Ishak (Exco kerohanian dan Pembangunan Syaksiah. 4. MPP) . 3. Prof Madya Dr Zaini bin Abu Bakar (pensyarah) Ahmad wafi bin Shahedan ( YDP MPP) Sivaneswari a/p Muniandy (NYDP MPP) Norshahidah bt Mohamed ( Pegawai HEP) Mohd Khairul Erwan bin Ismail (Pegawai HEP) Shahidan bin Shafie (Timbalan pendaftar Kanan HEP UUM) Zaraie bin Zakaria (pegawai hal ehwal Islam. 3. USM 1. 4. 2. 2.Responden UUM 1. 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->