P. 1
kajian sahsiah pelajar

kajian sahsiah pelajar

|Views: 1,122|Likes:
Published by Najmi Jimmy

More info:

Published by: Najmi Jimmy on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

Sections

  • 4.4 Tahap Setiap Trait Personaliti
  • 5.0 Pengenalan
  • 5.1 Perbincangan
  • 5.2 Rumusan Dapatan Kajian
  • 5.3 Implikasi dan cadangan daripada dapatan kajian
  • 5.4 Cadangan kajian lanjutan

KAJIAN SAHSIAH PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AGAMA KERAJAAN JOHOR KLUANG, KLUANG, JOHOR

KETUA PENYELIDIK UST. MOHD ISMAIL BIN MUSTARI

PENYELIDIK PROF. SELAMAT BIN HASHIM UST. AZMI SHAH BIN SURATMAN UST. ABD. BASIT BIN ABD. SAMAT UST. ABDUL RAHMAN BIN HAMZAH UST. ABDUL HAFIZ BIN ABDULLAH

RESEARCH VOTE NO: 71872

Pusat Pengajian Islam Dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia

2004

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

MUKA SURAT

JUDUL DEDIKASI ABSTRACT ABSTRAK KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

i ii iii iv v x xvi xvii

BAHAGIAN SATU

BAB I

PENGENALAN

1

1.1 1.2 1.3 1.4

Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian

1 1 5 5

ii

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Kepentingan Kajian Skop Kajian Faedah Kajian Latar Belakang Kawasan Kajian Definasi/Istilah

5 6 7 7 8

BAHAGIAN DUA

BAB II

SOROTAN KAJIAN

11

2.1 2.2 2.3

Pengenalan Kajian-kajian yang berkaitan Teori-teori perkembangan sahsiah 2.3.1 Teori perkembangan diri 2.3.2 Teori Perkembangan Psikoanalisis 2.3.3 Teori Perkembangan Kognitif 2.3.4 Teori Perkembangan Psikososial 2.3.5 Teori Pembelajaran Sosial 2.3.6 Teori Keperluan Manusia (Humanistik)

11 11 14 14 15 17 19 20 21 22 22 23

2.4

Faktor-faktor yang mempengaruhi sahsiah 2.4.1 Baka 2.4.2 Persekitaran

iii

BAHAGIAN TIGA

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

29

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Pengenalan Rekabentuk Kajian Subjek dan Persampelan Kajian Instrumen Kajian Kaedah Pengumpulan Data Analisis Data

29 29 29 30 31 31

BAHAGIAN EMPAT

BAB IV

ANALISIS DATA

33

4.0 4.1 4.2 4.3

Pengenalan Latar Belakang Pelajar Asrama Keputusan Kategori Masalah Khi Kuasa Dua 4.3.1 Khi Kuasa Dua Perbandingan Tahap Kategori Masalah Mengikut Tingkatan

32 32 44 59

59

iv

4.3.2

Khi Kuasa Dua Perbandingan Tahap Kategori Masalah Mengikut Jantina 73 87

4.4 4.5

Tahap Setiap Trait Personaliti Tahap Trait-Trait Personaliti Pelajar Mengikut 13 Kategori Masalah

94

4.6

Tahap Setiap Trait Personaliti Mengikut Tingkatan Dan Jantina 186

BAHAGIAN LIMA

BAB V

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 5.1 Pengenalan Perbincangan 5.1.1 5.1.2 5.1.3 Kajian Sahsiah Pelajar-pelajar SMAKJ Latar Belakang Responden Tahap Sahsiah Pelajar SMAKJ Berdasarkan Jantina Dan Tingkat Pengajian 5.1.4 Tahap Sahsiah Pelajar SMAKJ Mengikut Tahap 13 Kategori-Kategori Masalah 5.1.5 Tahap Trait Personaliti Berdasarkan Inventori Personaliti 5.2 5.3 5.4 Rumusan Dapatan Kajian Implikasi dan cadangan daripada dapatan kajian Cadangan kajian lanjutan

189 189 189 189 190

190

192

201 206 208 210

v

5 Penutup 210 BIBLIOGRAFI 212 LAMPIRAN 215 vi .5.

1 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Jantina 32 1.SENARAI JADUAL JADUAL TAJUK MUKA SURAT 1.6 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Orang Yang Bertanggungjawab Sebagai Penjaga 37 1.10 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Bapa 41 vii .5 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Anak Keberapa Dalam Keluarga 36 1.7 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Bapa 39 1.4 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Bilangan Adik Beradik 35 1.2 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Aliran 33 1.3 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Sebab Utama Bersekolah di SMAKJ 34 1.9 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Penjaga 40 1.8 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Ibu 39 1.

13 Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Mengikut Nilai Tertinggi 56 2.8 Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Nilai Tertinggi 51 2.7 Masalah Pergaulan Muda-Mudi.1 Peratusan Kategori Yang Bermasalah Mengikut Nilai Yang Tertinggi 44 45 2. Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Nilai Tertinggi 48 2.3 Kehidupan Pelajar Di Sekolah Mengikut Nilai Tertinggi Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Nilai Tertinggi 46 2.14 Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Nilai Tertinggi 57 viii .11 Masalah Moral Dan Agama Mengikut Nilai Tertinggi Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Nilai Tertinggi 54 2.11 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Ibu 42 1. Perkahwinan Dan Seks Mengikut Nilai Tertinggi 50 2.12 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Penjaga 43 2.12 Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Nilai Tertinggi 55 2.9 Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Nilai Tertinggi 52 53 2.10 2.1.5 Masalah Kewangan.2 2.4 Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Nilai Tertinggi 47 2.6 Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Nilai Tertinggi 49 2.

Perkahwinan Dan Seks Mengikut Tingkatan 64 3.14 Tahap Masalah Pelajar Secara Keseluruhan Mengikut Tingkatan 72 3.9 3.1.1.8 Tahap Masalah Perhubungan Peribadi dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Tingkatan 66 67 3.6 Tahap Masalah Pergaulan Muda-Mudi.1.1.1 Persepsi Pelajar Terhadap Kehidupan Di sekolah Mengikut Tingkatan 59 3.1.1.10 Tahap Masalah Moral Dan Agama Mengikut Tingkatan Tahap Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Tingkatan 68 3.1.4 Tahap Masalah Kewangan.1.1.1.7 Tahap Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Tingkatan 65 3.13 Persepsi Pelajar Terhadap Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Tingkatan 71 3.1.1 Persepsi Pelajar Terhadap Kehidupan Di sekolah Mengikut Jantina 73 ix .5 Tahap Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Tingkatan 63 3.1.1. Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Tingkatan 62 3.2.1.3.12 Persepsi Pelajar Terhadap Penyesuaian Kerja-Kerja Mengikut Tingkatan 70 3.3 Tahap Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Tingkatan 61 3.11 Tahap Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Tingkatan 69 3.2 Persepsi Pelajar Terhadap Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Tingkatan 60 3.

11 Tahap Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Jantina 83 3.3.2.13 Persepsi Pelajar Terhadap Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Jantina 85 3.2 4.3 4.2.2.1 4.2.7 Tahap Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Jantina 79 3.2.14 Tahap Masalah Pelajar Secara Keseluruhan Mengikut Jantina 86 4.2 Persepsi Pelajar Terhadap Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Jantina 74 3.2.2. Perkahwinan Dan Seks Mengikut Jantina 78 3.2. Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Jantina 76 3.2.3 Tahap Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Jantina 75 3.10 Tahap Masalah Moral Dan Agama Mengikut Jantina Tahap Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Jantina 82 3.2.12 Persepsi Pelajar Terhadap Penyesuaian Kerja-Kerja Mengikut Jantina 84 3.4 4.4 Tahap Masalah Kewangan.9 3.6 Tahap Masalah Pergaulan Muda-Mudi.5 Tahap Agresif Pelajar Tahap Analitikal Pelajar Tahap Autonomi Pelajar Tahap Bersandar Pelajar Tahap Ekstrovert Pelajar 87 87 88 88 88 x .8 Tahap Masalah Perhubungan Peribadi dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Jantina 80 81 3.2.2.2.5 Tahap Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Jantina 77 3.

1 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Agresif Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 94 5.10 4.6 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Intelektual Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 120 5.3 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Autonomi Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 104 5.16 Tahap Intelektual Pelajar Tahap Introvert Pelajar Tahap Menolong Pelajar Tahap Sokongan Pelajar Tahap Struktur Pelajar Tahap Pencapaian Pelajar Tahap Kepelbagaian Pelajar Tahap Ketahanan Pelajar Tahap Kritik Diri Pelajar Tahap Mengawal Pelajar Tahap Penipuan Pelajar 89 89 90 90 90 91 91 92 92 92 93 5.11 4.2 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Analitikal Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 99 5.4 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Bersandar Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 109 5.7 4.8 4.8 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Menolong Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 132 5.9 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Sokongan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 138 xi .4.5 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Ekstrovert Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 115 5.15 4.12 4.6 4.7 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Introvert Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 126 5.13 4.9 4.14 4.

12 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Kepelbagaian Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 155 5.1 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Jantina 183 6.10 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Struktur Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 144 5.2 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Tingkatan 185 6.11 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Pencapaian Mengikut Tahap 3 Kategori Masalah 150 5.15 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Mengawal Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 172 5.5.14 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Kritik Diri Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 167 5.16 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Penipuan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 178 6.13 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Ketahanan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 161 5.3 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Aliran 187 xii .

SENARAI SINGKATAN FPN S.T SMAKJ SMKA PMR SMRA SMA SPM JAIJ UPSR Falsafah Pendidikan Negara Subhanahu Wa Ta’ala Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Penilaian Menengah Rendah Sijil Menengah Rendah Agama Sijil Menengah Agama Sijil Pelajaran Malaysia Jabatan Agama Islam Johor Ujian Penilaian Sekolah Rendah xiii .W.

SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT Lampiran A Lampiran B Lampiran C Soal selidik Soal selidik Surat Perakuan Projek Oleh RMC 215 236 246 xiv .

iaitu berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN). berakhlak mulia 1 . beriltizam. Johor telah ditubuhkan pada tahun 1988 dengan matlamat untuk memberi peluang anak-anak Islam Negeri Johor mendapat pendidikan seimbang di bidang akademik dan agama.BAB I PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) bermula pada tahun 1977 oleh kerajaan pusat dengan tujuan bukan sahaja memberi pendidikan agama Islam tetapi juga pelajaran akademik bagi mengimbang keperluan pendidikan dalam sebuah negara yang membangun dan menghadapi proses globalisasi. Adunan dua aliran pendidikan ini bagi membolehkan para pelajar di negeri Johor menghadapi cabaran ke arah Johor negeri maju menjelang tahun 2005. 1997: 272). Walau bagaimana pun sekolah ini memberi penekanan kepada Falsafah Pendidikan Islam yang bertujuan melahirkan insan kamil (manusia sempurna) yang beriman. Sekolah ini diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Negeri Johor yang menyelaras semua pentadbiran sekolah-sekolah Agama Kerajaan Negeri dan Sekolah Agama Rakyat di Negeri Johor. Peluang yang terbatas untuk memasuki SMKA telah mendorong kerajaan-kerajaan negeri membina sekolah-sekolah menengah agama oleh bagi menambah peluang lebih luas kepada pelajar dari sesebuah negeri tersebut. Di negeri Johor. Johor mempunyai sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan. Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. Sistem pendidikan Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. Kluang. Falsafah sekolah ini menegaskan bahawa usaha yang berterusan perlu dalam melahirkan para pelajar cemerlang dan berkualiti yang berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah bagi melahirkan para pelajar yang berilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Kluang. bertaqwa dan beramal soleh (Mustapa Daud.

digantung dan sebagainya kerana terlibat dalam perbuatan salahlaku. Pelbagai masalah sosial yang berkaitan dengan sekolah seperti ponteng sekolah. bangsa dan negara (Majalah agama bagi kesejahteraan diri. Ini menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan ibubapa pelajar. diharap dapat menghasilkan pelajar yang mempunyai sahsiah yang baik dan seterusnya cemerlang dalam keputusan peperiksaan khususnya di dalam Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). melanggar displin sekolah dan penglibatan pelajar dengan jenayah dalam konteks yang lebih luas (Abd.bertaqwa kepada Allah s. Selain dari itu. gengster. Apa yang membimbangkan pihak ibubapa adalah masalah sosial yang kian berlaku di kalangan pelajar semasa di sekolah atau asrama. Berdasarkan kepada latarbelakang akademik pelajar disamping kemudahankemudahan dan tenaga pengajar yang disediakan. 2 .w. 2000:161). SMAKJ. asrama diwujudkan. asrama diwujudkan untuk memberi peluang pelajar yang tinggal dari seluruh pelusuk negeri ini mendapat pendidikan sempurna selaras dengan matlamat penubuhan SMAKJ. merokok. membuli. Matlamat ini dijangka tercapai melalui penyediaan pelbagai kemudahan terutamanya prasarana sekolah dan asrama. keluarga. mempunyai tanggungjawap terhadap memartabatkan masyarakat. Tujuan asrama sekolah diadakan untuk mengambilalih suasana kekeluargaan pelajar kearah membentuk sahsiah pelajar sebagai seorang muslim cemerlang.. Rahim. 2001:3).t. Masalah sosial yang berlaku sedikit sebanyak merosakkan perkembangan sahsiah para pelajar. Pelajar yang diterima masuk ke sekolah ini adalah majoritinya terdiri daripada mereka yang mempunyai keputusan 5A dalam peperiksaan UPSR dari seluruh negeri Johor dan kesemuanya ditempatkan di asrama sekolah. melawan pihak sekolah. mencuri. Sijil Menengah Agama (SMA) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Sijil Menengah Agama Rendah (SMAR). Terdapat pelajar-pelajar yang dikenakan tindakan displin oleh pihak pentadbiran sekolah seperti dibuang sekolah. Selain dari itu.

lelaki dan perempuan yang tinggal di asrama Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. Kajian ini dibuat memandangkan masalah pelajar di sekolah ini telah berlarutan sekian lama dan membingungkan banyak pihak terutama pihak pentadbir sekolah. internet dan maklumat daripada pihak sekolah. guru dan pentadbir sekolah dan asrama. guruguru. iaitu sejauh manakah pembinaan SMAKJ telah memenuhi matlamatnya dalam melahirkan pelajar bersahsiah mulia dengan keputusan peperiksaan yang cemerlang. Kluang Johor tidak begitu memuaskan.5% dan yang cemerlang (mumtaz) sebanyak 29% manakala purata peperiksaan SMA yang gagal (dhaif) adalah 9. Statistik dua tahun terakhir (19992000) menunjukkan bahawa daripada keputusan SMRA menunjukkan bahawa purata peratus pelajar yang gagal (dhaif) adalah sebanyak 0.96% dan yang mendapat 1A1 pula sebanyak 13.6%. Data-data keseluruhan (lihat lampiran1) menunjukkan bahawa keputusan peperiksaan para pelajar di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Maklumat-maklumat awal mengenai masalah sosial pelajar di sekolah berasrama penuh dan kaedah penyelesaiannya diperolehi dengan mendapatkan maklumat daripada buku-buku.5% dan yang lemah (makbul) adalah 19.9%. Dengan permasalahan yang dibentangkan telah muncul suatu persoalan. yang lemah (makbul) sebanyak 37% manakala yang cemerlang (mumtaz) hanya 2%. dan ibu bapa pelajar. Kluang Johor sehingga kini belum pernah lagi dilakukan. Lebih-lebih lagi pelajar-pelajar di sekolah menengah 3 . Oleh itu satu kajian lanjutan perlu dilakukan mengenai sahsiah pelajar dan faktor-faktor pembentukannya dari persepsi pelajar. 1.2 Pernyataan Masalah Kajian mengenai sahsiah pelajar-pelajar tingkatan 1-5.Akibat daripada masalah sosial yang berlaku menyebabkan keputusan peperiksaan sekolah turut mengalami kemerosotan. Bagi peperiksaan PMR pula peratus pelajar yang mendapat 9A1 hanya 0. kertas kerja-kertas kerja yang lalu.

berteraskan agama yang sepatutnya dapat memanfaatkan ilmu yang mereka perolehi dalam membentuk sahsiah yang baik. semakin parah. Pengetua berkenaan bimbang jika kes salahlaku pelajar dilaporkan kepada pihak atasan. Masalah yang dihadapi belum dapat di selesaikan. Begitu juga di pihak ibu bapa yang tidak dapat menerima realiti apabila anak mereka dikenakan tindakan disiplin dengan alasan anak mereka baik ketika di rumah tetapi sebaliknya apabila mereka berada di sekolah. Ibarat api dalam sekam. Segala bentuk kepincangan akan disapu bersih-bersih dan disorokkan atas alasan menjaga kredibiliti pengetua sebagai pemimpin. Di pihak guru-guru pula merasakan pengorbanan mereka mencurahkan ilmu pengetahuan tidak mendatangkan pulangan yang setimpal dengan usaha mereka. walaupun realitinya tidak demikian. mencemaskan dan menghantui pelbagai pihak. Tetapi kita harus sedar bahawa untuk mengatasi sesuatu masalah itu kita harus mengenalpasti punca-punca utama yang menjadi penyebab masalah itu. Walaupun masalah sahsiah di kalangan pelajar dikatakan sama tua dengan umur sekolah itu sebagai satu institusi pendidikan tetapi langkah-langkah tertentu haruslah diambil untuk mengatasinya. 4 . nama mereka akan disenaraihitamkan dan peluang untuk naik pangkat akan terjejas. segala-galanya mungkin sudah terlambat. Di pihak sekolah pula. jika dibiarkan marak tanpa kawalan sudah tentu mengundang padah yang lebih buruk. Kita janganlah mengambil sikap menunggu sehingga keadaan menjadi serius baru tindakan mahu diambil kerana dikhuatiri apabila sampai ke peringkat itu kelak. seboleh-bolehnya mahu memaparkan imej yang bersih semata-mata.

Apakah penyelesaian terhadap masalah sosial yang berlaku dikalangan pelajar. 1. i.1. iii. kajian ini akan cuba menjawab persoalanpersoalan berikut: i. Mengetahui faktor berlakunya perbuatan salahlaku para pelajar yang menyebabkan masalah sosial di sekolah. Mengenalpasti penyelesaian terhadap masalah sosial yang berlaku dikalangan pelajar. Apakah panduan dan rujukan terbaik bagi menangani masalah sosial di sekolah dalam usaha meningkatkan sahsiah pelajar. Objektif kajian ini secara khusus adalah seperti berikut. Menyediakan ‘blue print’ bagi menjadi rujukan kepada sekolah lain bagi menangani masalah sosial di sekolah dalam usaha meningkatkan sahsiah pelajar. iii. 1.5 Kepentingan Kajian Daripada kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada pihak pentadbir sekolah untuk mencari suatu penyelesaian terhadap masalah sosial pelajar bagi meningkatkan sahsiah pelajar seterusnya meningkatkan keputusan peperiksaan PMR dan 5 . ii.4 Persoalan Kajian Berdasarkan objektif-objektif di atas.3 Objektif Kajian Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau persepsi pelajar. Apakah faktor berlakunya perbuatan salahlaku para pelajar yang menyebabkan masalah sosial di sekolah. ii. guru dan pentadbir sekolah dalam pembentukan sahsiah pelajar di SMAKJ dalam mencapai matlamat penubuhannya.

iv. lelaki dan perempuan yang belajar di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. Pelajar asrama SMAKJ lelaki dan perempuan dari tingkatan 2-5 yang telah menginap di asrama SMAKJ lebih dari satu tahun. Dapatan kajian ini juga boleh dijadikan sebagai maklum balas kepada pihak pengetua sekolah. guru. Pentadbir dan guru-guru SMAKJ yang dipilih. 6 . dan Dua set soal selidik digubal khas untuk mengumpul data tentang masalah-masalah yang biasa berlaku di kalangan pelajar sekolah serta tahap sahsiah yang ada pada diri pelajar tersebut sepanjang menempuh kehidupan di sekolah/asrama ini. 1. dan ii. Kluang Johor oleh kerajaan negeri supaya menjadi model sebagai Sekolah Menengah Agama Kerajaan Negeri yang unggul. Kluang Johor. Subjek kajian adalah terbatas kepada tiga kumpulan seperti berikut: i. dan iii. Ini untuk mengembalikan matlamat penubuhan Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. Warden asrama SMAKJ yang dipilih. ibu bapa dan masyarakat tentang keadaan sebenar yang terdapat di sekolah dengan harapan mereka lebih prihatin terhadap pembinaan sahsiah pelajar.SPM sekolah tersebut.6 Skop Kajian Kajian ini tertumpu kepada masalah sahsiah pelajar tingkatan 1-5. Seterusnya laporan kajian ini diharap akan menjadi ‘blue print’ kepada sekolah lain yang menghadapi masalah sosial di kalangan pelajar di sekolah tersebut. Pelajar sekolah SMAKJ lelaki dan perempuan dari tingkatan 2-5 yang telah berada di sekolah ini lebih dari satu tahun.

Sekolah ini diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Johor dan dikendalikan oleh Unit Pendidikan Agama. 1.8 Latarbelakang Kawasan Kajian Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor.7 Faedah Kajian Selepas daripada kajian ini adalah dijangkakan. i. Dapat mengenalpasti punca berlakunya perbuatan salahlaku para pelajar yang menyebabkan masalah sosial di sekolah. Jabatan Agama Islam Johor. Antara kemudahan yang disediakan adalah: i. Johor (SMAKJ) merupakan Sekolah Menengah Agama yang pertama dibina oleh Kerajaan Negeri Johor. ii. Penubuhan sekolah ini adalah atas cadangan dan idea pemimpin negeri. ii. Pelajar-pelajar yang diterima masuk ke sekolah ini. iii. Sekolah ini terletak berhampiran dengan Bandar Kluang yang merupakan sebuah bandar yang sedang pesat membangun di Negeri Johor. ‘Blue print’ ini dapat dijadikan model kepada sekolah-sekolah Menengah Agama yang lain untuk menangani masalah sosial di sekolah bagi meningkatkan sahsiah pelajar. iii. Menyediakan ‘blue print’ bagi menangani masalah sosial pelajar. Makan minum serta tempat tinggal Perpustakaan Makmal komputer dan bahasa 7 . disediakan pelbagai kemudahan dengan yuran yang sedikit.1. Kluang. khususnya Menteri Besar yang mahukan peluang pendidikan akademik dan agama yang lebih luas untuk pelajar-pelajar di negeri Johor. Pengambilan pelajar yang pertama pada tahun 1988 telah merealisasikan cadangan dan idea tersebut.

iv. vii. kreatif. 2001:560). Nasir Bin Abd. penelitian dan penyelidikan yang dilakukan oleh penulis di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berfikiran kritis. 8 . Kemudahan bilik darjah Kantin Asrama Sistem kawalan di sekolah dan asrama selama 24 jam. Kajian bertajuk: “KAJIAN SAHSIAH PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AGAMA KERAJAAN JOHOR. Guru Penolong Kanan Satu adalah Ust. Kluang. iaitu: i. Kluang. usaha atau proses mengkaji sesuatu (Kamus Dewan. inovasi dan imaginatif yang sejajar dengan kemajuan teknologi maklumat masa kini. Keseluruhan pentadbir dan guru di sekolah ini seramai 46 orang yang mempunyai ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing. Johor (SMAKJ) mengenai sahsiah pelajar. Wahid manakala Guru Penolong Kanan Dua adalah En. ii. JOHOR” “Kajian” bermaksud suatu kegiatan. Pengetua Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Calon-calon hendaklah memperoleh sekurang-kurangnya 4A 1B dalam peperiksaan UPSR. Sulaiman Bin Ahiya. 1.9 Definasi/Istilah Bahagian ini akan mengupas secara terperinci maksud tajuk kajian ini agar pembaca dapat gambaran jelas mengenainya. Johor (SMAKJ) sekarang ini adalah Haji Suliman Bin Dumang. pihak JAIJ telah mengenakan syarat-syarat kemasukan seperti berikut. vi. KLUANG. Ini bermaksud suatu pemerhatian. Calon-calon lelaki dan perempuan yang merupakan anak Negeri Johor. v.

sikap. Kluang. Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari (Siti Fatimah . kesabaran dan daya pujuk adalah saling berkait. Daripada definasi di atas. Pelajar dalam kajian ini melibatkan pelajar-pelajar tingkatan dua hingga tingkatan lima di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Sistem psikofizikal pula merujuk kepada tabiat. kebiasaan emosi dan sentimen yang terdapat dalam bentuk psikologi tetapi yang mempunyai asas fizikal di dalam urat saraf dan tubuh badan. 1169). situasi dan juga persekitaran. Begitu juga menurut takrifan EE Ah Meng (1997:131) yang mengatakan sahsiah merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. Organisasi membawa implikasi bahawa semua trait seperti kerajinan. sikap.Sahsiah atau personaliti mengikut istilah bermaksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan. kepercayaan. Dinamik membawa maksud perubahan yang boleh berlaku di dalam kualiti tingkahlaku seseorang individu. Johor. kepercayaan. Seterusnya beliau menyatakan bahawa sahsiah adalah sebagai organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkahlaku dan fikirannya yang khusus. cita-cita dan nilai-nilai. Sahsiah juga merujuk kepada sistem kecenderungan bertingkahlaku individu. Ini merangkumi perangai. bertingkahlaku dan cara berhubungnya dengan alam sekitar. 1995:29). nilai. 2001. dikenal pasti dan seterusnya boleh diperihalkan (Asmah & Herman. kecerdasan. Sahsiah manusia boleh diperhati. 9 . penuntut maktab dan sebagainya) atau orang yang mengkaji ilmu (menyelidiki ilmu). Kagan (1988) mentakrifkan sahsiah sebagai corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara dia berfikir. Menurut Gordon (1973: 14-15) sahsiah adalah apa yang sebenarnya terdapat dalam diri seseorang. dapatlah dirumuskan bahawa sahsiah merujuk kepada perwatakan dan tindakan individu bergantung kepada keadaan. sentimen. “Pelajar” menurut kamus dewan ialah orang yang belajar (seperti murid sekolah. berasa. 1993:50). minat.

10 . Kluang. Johor” merupakan tempat tumpuan kajian penulis. Johor telah mula beroperasi pada sesi persekolahan tahun 1988 di bawah kelolaan Unit Pendidikan.“Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Sekolah yang terletak di Bandar Kluang. Para pelajar di sekolah ini semuanya telah menamatkan persekolahan di peringkat rendah dan syarat kemasukan adalah berdasarkan keputusan UPSR. Jabatan Agama Islam Johor.

Oleh itu kajian mengenai sahsiah pelajar di sekolah mestilah melihat sekolah sebagai suatu organisasi sosial yang mempunyai struktur pentadbiran yang tersendiri. 2. Bahagian kedua pula akan memberi tumpuan terhadap teori perkembangan sahsiah dari beberapa aspek. Pemahaman mengenai teori-teori ini akan memudahkan kita memahami latar belakang sahsiah pelajar dari konteks pembangunan insan.2 Kajian-Kajian Yang Berkaitan Sekolah merupakan suatu organisasi yang berperanan membentuk proses sosialisasi dengan budayanya yang tersendiri. Bahagian ketiga pula akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sahsiah pelajar. 1985).BAB II SOROTAN KAJIAN 2. sekolah juga merupakan sebuah organisasi tidak formal yang wujud akibat daripada berlakunya interaksi sosial iaitu proses di mana manusia bertindak atau bertindakbalas dengan orang lain antara individu atau kumpulan dalam organisasi itu (Sharifah Alawiyah Alsagof.1 Pengenalan Bab ini terbahagi kepada tiga bahagian yang utama. Bahagian pertama akan menerangkan mengenai sahsiah manusia daripada pandangan sarjana masa kini. Di samping sekolah berfungsi sebagai sebuah organisasi yang formal. 11 . pandangan Islam dan dari pandangan barat.

ibadah. adab kehidupan. adab kehidupan. ibadah (ritual). kehidupan berkeluarga.Menurut Paul B. komunikasi dan kerjasama antara ahli-ahli akan membantu pembentukan sahsiah para pelajar dalam suatu organisasi sekolah tersebut. Menurut Abdullah Nashih Ulwan (1994:153) pula pembinaan sahsiah terdiri daripada empat unsur dasar iaitu pembinaan akidah (kepercayaan). Seandainya perubahan itu wujud ke arah positif maka ianya akan berusaha agar dapat berdikari dengan segala nilai positif yang murni (Wan Azmi Ramli. Perkembangan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri samaada perubahan itu positif atau ke arah negatif. sosial. Islam melihat pembangunan sahsiah seseorang bukan sahaja berdasarkan kepada pembangunan insan dari aspek jasmani. diikuti dengan proses perkembangan anak cemerlang dan seterusnya proses perkembangan individu cemerlang. Dengan itu sekolah berfungsi sebagai tempat untuk membentuk masyarakat pelajar yang sentiasa bersedia untuk menghadapi perubahan dan pembaharuan. akhlak dan budi pekerti dan pembangunan jiwa dan hati. 2001 :20) . jihad. 12 . akhlak (etika dan moral) dan penampilan (mazhar). Horton (1964:296) sistem interaksi di sekolah boleh dilihat sekurang-kurangnya dari dua perspektif iaitu interaksi antara pelajar di dalam sekolah tersebut dengan pelajar sekolah lain atau interaksi antara pelajar dalam sekolah yang sama. Bagi Imam al-Nawawi pula melihat pembangunan sahsiah terangkum dalam lapan aspek yang utama iaitu aspek pembangunan akhlak kepada Tuhan. 1992:208). akidah. perhubungan sesama manusia. Imam al-Ghazali melihat pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri individu iaitu pengetahuan agama. Manakala Mohd Ismail (1999: 34) menyatakan bahawa proses perkembangan sahsiah pada insan cemerlang terdiri daripada proses perkembangan insan Allah yang cemerlang. ibadat. ilmu dan pengetahuan batasan agama (Kamarul Azmi. penghayatan al-Quran. mencari rezeki. Melalui kegiatan atau aktiviti di sekolah yang sentiasa dipenuhi oleh interaksi sosial. akhlak sesama insan. naluri dan akal tetapi juga dalam aspek kerohanian.

Menurut penyelidikan yang dilakukan di bawah tajaan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.html) menyatakan pembangunan manusia diukur kepada peningkatan pembangunan dalam empat aspek.Dari sudut pengkaji Barat pula seperti Mark. Ayesha Dias (http://www. meningkatkan status kuasa dan agama di samping meningkatkan kelas sosial ekonomi yang menjadi tunjang dalam menentukan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat manusia(Kamarul Azmi. sungai. pertanian. sisa toksid. Jika ditinjau dari sudut pengkaji Islam dan Barat. Aspek pertama adalah aspek pembangunan sosial seperti kekurangan kemiskinan. Weber dan Maslow berpendapat pembangunan manusia lebih kepada perjuangan memenuhi keperluan jasmani manusia itu sendiri seperti memenuhi keperluan fizikal dan psikologi manusia. sistem pembuangan yang cekap seperti sampah sarap. bahan kimia dan bahan radioaktif. Begitu juga menurut Ee Ah Meng (1997:136) yang menyatakan bahawa pembentukan sahsiah adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. perubahan penggunaan barangan dan penggunaan transaksi berteknologi. kesihatan dan perumahan. lautan. institusi yang saintifik. Pembentukan sahsiah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ciri-ciri biologi yang diwarisi. sumber air bersih. 1993:50). Ketiga. dan peningkatan dalam membuat keputusan. 13 .org/hdro/Dias2000. bioteknologi. kepelbagaian dalam biologi. penggunaan dan pengurusan tanah. pendidikan. populasi yang dinamik. aspek pembangunan ekonomi seperti Keluaran Negara Kasar Negara. persekitaran fizikal dan budaya (Siti Fatimah . aspek pembangunan persekitaran. pembangunan diri pelajar yang selari dengan Falsafah Pendidikan Negara akan membentuk sahsiah pelajar yang seimbang dan cemerlang sekaligus menghilangkan sama sekali masalah sosial dikalangan pelajar. 2001 :14). Kedua. Keempat dan terakhir sekali ialah aspek pembangunan institusi seperti integrasi persekitaran. institusi yang berdaftar dan kapasiti bangunan.undp.

Pertamanya peringkat bayi mengajuk dan meniru (imitation stage) perlakuan orang dewasa tanpa memahaminya. mereka kemudiannya akan cuba mengalami pengalaman tersebut. Melalui fikiran dan perasaan.1 Teori Perkembangan Diri Pengkaji awal bagi teori perkembangan diri adalah Cooley (1902) dan Mead G. (1934). peranan guru-guru dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak pentadbiran sekolah yang memainkan peranan dalam pembentukan sahsiah pelajar. Dalam konteks kajian yang akan dilakukan berkisar dalam lingkungan sekolah seperti kehidupan di asrama dan sekolah serta aktivitinya.H.Masalah sosial ialah gejala abnormal atau tingkahlaku yang tidak bermoral dan bersifat merosakkan (Sulaiman Ibrahim. Menurut beliau. ahli bomba 14 .3. Sebagai contoh bagaimana seorang bayi dan kanak-kanak tidak boleh menginterprestasikan perlakuan manusia dewasa dan untuk memahami makna setiap perlakuan tersebut. kemudahan yang disediakan. imej diri terbentuk daripada pandangan orang lain terhadap dirinya. Apabila sudah memahaminya. Mead seorang ahli psikologi dari Amerika telah meneruskan lagi kajian bagaimana diri terbentuk. manusia membentuk “looking-glass selves” dalam interaksi tersebut.3 Teori-Teori Perkembangan Sahsiah 2. 2. Cooley percaya bahawa sahsiah lahir daripada interaksi seseorang dengan dunia persekitarannya. Kedua adalah peringkat bermain (play stage) di mana kanak-kanak memahami sesuatu perlakuan seseorang seperti seorang doktor. 2000: 153). Beliau percaya diri manusia lahir daripada suatu produk sosial melalui hubungan dengan manusia lain. Menurut Mead lagi pembentukan manusia berlaku dalam tiga peringkat. Oleh itu masalah sosial dalam sekolah yang dianggap masalah sosial sekolah ialah tingkahlaku yang menyimpang daripada norma-norma dan nilai-nilai yang telah ditentukan oleh pihak pentadbiran sekolah.

Superego menghantar maklumat tentang nilai-nilai moral 15 . perkembangan biologi. minum dan apa-apa yang memenuhi keperluan manusia. sebaliknya seiring dengan proses sosialisasi. difahami hasil daripada interaksi dengan pelajarpelajar yang lain dan akan cuba mempraktikkannya pula. makan. Dalam konteks sekolah. ego (akal) dan superego (iman). Id merupakan bahagian sahsiah tak sedar yang menekankan kepuasan serta merta dan hendakkan keseronokan maksimum. khususnya seksual adalah bertentangan dengan norma-norma masyarakat.3. Bahagian ini berkembang secara beransur-ansur ketika kanak-kanak memperolehi nilai-nilai moral daripada ibu bapa dan gurunya. Menurut Frued. 2. Superego merupakan pengawal yang akan membentuk sahsiah manusia bermoral. yang menghubungkan sahsiah diri dengan dunia luar.1981: 57-59). Teori Frued ini berasas kepada tiga bahagian dalam diri manusia iaitu id (nafsu). Ia akan bertindak mengawal keinginan nafsu agar keinginan itu tidak melanggar nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. pembentukan sahsiah seseorang pelajar itu akan berdasarkan kepada apa yang dipelajari. Id akan merangsang kita untuk mempunyai seks.2 Teori Perkembangan Psikoanalisis Teori perkembangan sahsiah Sigmund Frued (1906) menentang apa yang dinyatakan oleh Mead sebaliknya menyatakan bahawa kepercayaan individu selalunya bertentangan dengan masyarakat. Ego adalah merupakan bahagian yang mengawal sahsiah.dan sebagainya dan akan bermain berdasarkan perlakuan tersebut. Ketiga adalah peringkat permainan (game stage) di mana kanak-kanak bukan hanya belajar apa yang dijangkakan daripada perlakuan seseorang tetapi juga daripada keseluruhan kumpulan tersebut (Neil. Ia didorong oleh tenaga libido yang merupakan tempat menyimpan desakan asas dan merupakan stesen menyimpan segala keinginan manusia.

Sebaliknya ketidakseimbangan antara ketigatiga bahagian ini akan menyebabkan berlakunya masalah tingkahlaku seseorang. menggigit dan menelan. lebih tertarik kepada ibunya. Perkembangan sahsiah yang normal bagi kanak-kanak berlaku apabila id. lebih tertarik kepada bapanya. di mana keinginan seksual semakin bertambah dan kanak-kanak mula ambil tahu mengenai rakan sebaya yang berlainan jantina. Kedua adalah peringkat anal (1½-3 tahun) yang bermula apabila kanak-kanak berupaya mengawal dirinya. Semasa setiap peringkat. Anak lelaki memasuki fasa oedipus. manakala anak perempuan memasuki fasa Elektra. Pertama adalah peringkat oral (0–1½) iaitu aktiviti yang diarahkan untuk mendapatkan kepuasan melalui mulut seperti menghisap. Menurut Frued lagi. 16 . kemudiannya oleh superego. anak lelaki dan perempuan mula tertarik kepada mereka yang berlainan jantina. Setiap peringkat ini dihubungkan dengan bahagian-bahagian tertentu pada tubuh manusia.kepada ego yang akan bertindak (berdasar maklumat tersebut ) untuk mengawal id. Pada peringkat ini kanak-kanak mendapat keseronokan pada organ kejantinaan. ego dan superego berada dalam keadaan seimbang. Perasaan kasih mula dialihkan kepada orang lain selain keluarganya. keinginan untuk mendapatkan kepuasan menjadi konflik dengan nilai moral yang ditentukan oleh ibu bapa. perkembangan sahsiah manusia terbentuk dalam lima peringkat yang berturutan. Kelima dan terakhir adalah peringkat kejantinaan (12 tahun dan ke atas). Keempat adalah peringkat pendaman (5-12 tahun). Pada peringkat ini. Peringkat ketiga dikenali sebagai peringkat falik (3-5 tahun). di mana remaja mula berminat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina (Dacey 1996:29). Kanakkanak akan berusaha untuk berdikari sebagaimana yang dilatih agar mendapat penerimaan dan kasih sayang daripada ibubapanya. Kepuasan diperolehi daripada aktiviti pembuangan najis. Dia mulai menguasai nilai-nilai moral.

Peringkat-peringkat tersebut adalah peringkat deria motor (0-2 tahun). 2. setiap manusia akan melalui empat peringkat perkembangan kognitif melibatkan skill baru yang mendefinasikan tentang apa yang dipelajari. 17 . tidak mendapat kasih sayang yang mencukupi.Teori Psikoanalisa menekankan bahawa sahsiah seseorang berdasarkan pengalaman sewaktu dia masih kanak-kanak.3. peringkat praoperasi (2-7 tahun). Piaget mengkaji perkembangan kognitif dari sudut struktur perkembangan kognitif sementara kajian Vygotsky’s lebih kepada peranan interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. dilayan dengan kejam.3 Teori Perkembangan Kognitif Pengasas teori ini adalah Jean Piaget (1896-1980) dan Lev Vygotsky’s (1898-1934). Kajian mereka mengenai teori perkembangan kognitif dengan perspektif yang berbeza. Menurut beliau. Teori Piaget adalah berhubung dengan perkembangan kognitif (mental) manusia. serta perkara yang akan datang. Urutan perkembangan mental membolehkan mereka menghuraikan masalah yang abstrak serta membuat hipotesis dalam menyelesaikannya. Perubahan dari satu peringkat ke satu peringkat adalah dapat dilihat sehingga kanak-kanak akan berkemampuan memahami matematik. dia akan terjejas perkembangannya. Piaget dianggap sebagai bapa psikologi kanak. psikologi perkembangan dan kognitif. Beliau menyatakan perkembangan sahsiah manusia selari dengan pertambahan struktur kognitif. logical dan masalah moral yang abstrak. peringkat operasi konkrit dan peringkat operasi formal (12-15 tahun). Struktur-struktur ini dijelmakan melalui pengalaman dan bagaimana kanak- kanak yang membesar menyesuaikan diri dengan pengalaman-pengalaman baru dan membentuk corak-corak pembelajaran yang kompleks. Jika seorang kanak-kanak sering mengalami kekecewaan. Ini menyebabkan dia berkelakuan kurang matang atau abnormal.

seseorang guru hendaklah mengetahui tahap kognitif dan mental pelajar-pelajarnya untuk menghasilkan proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Akomodasi pula bermakna seseorang yang mengubah skematanya berdasarkan keperluan baru. Ini berlaku apabila sesuatu yang baru itu tak dapat diterima oleh skemata yang ada. Adaptasi pula mengandungi dua unsur iaitu asimilasi dan akomodasi. ada kemungkinan seseorang pelajar yang tidak dapat mengikut atau memahami apa yang cuba disampaikan oleh gurunya akan menimbulkan masalah sosial. Asimilasi bermaksud seseorang cuba memahami sesuatu yang belum pernah diketahui atau dipelajari daripada yang sudah diketahui. Beliau percaya pembelajaran akan berkesan apabila pengajaran yang disampaikan bersesuaian dengan tahap pemikiran seseorang pelajar. Ada kalanya sesuatu yang baru itu diubah mengikut apa yang sudah diketahuinya. Vygotsky (1978) menekankan peranan budaya dan masyarakat perkembangan kognitif manusia. seseorang itu akan melalui proses equilibirasi(Decay: 1996:37).Peaget menyatakan bahawa kita mewarisi satu kaedah pada fungsi intelektual yang mampu bertindakbalas dengan persekitaran dalam pembentukan struktur kognitif melalui dua mekanisma iaitu adaptasi dan organisasi. matematik dan teknikteknik ingatan (Dacey. Bagi mengimbang antara maklumat baru dengan skima kognitif. 1996:40). Dalam keadaan tertentu. peringkat tertinggi dalam dalam perkembangan kognitif manusia adalah proses mental seperti ingatan. Dalam konteks sekolah. 18 . Beliau telah memperkenalkan “zone of proximal development” iaitu perbezaan jarak antara paras sebenar perkembangan individu dengan paras tertinggi perkembangan potensi diri individu tersebut. Menurut beliau. Tahap kognitif seseorang boleh ditentukan melalui penyelesaian masalah yang dilakukan secara persendirian dan apa yang boleh dilakukan dengan pertolongan daripada orang lain. minat dan pentaakulan yang seringkali berlaku sebagai pencapaian bahasa.

seseorang itu akan belajar untuk menyayangi dan mempercayai orang tertentu. seseorang itu perlu menghadapi krisis perkembangan. Dalam tahap keenam pula. seseorang itu akan memasuki alam dewasa. hidup manusia dari mula lahir hingga kematiannya melalui lapan tahap Dalam semua tahap. Pada tahap pertama hingga ke empat (sejak lahir hingga 12 tahun). 1993). Dalam peringkat ini ibu bapa dan guru mestilah memahami keperluan remaja agar suatu sahsiah yang sihat akan terbentuk. guru atau ibu bapa. Menurut Erikson. Kajian beliau terhadap beberapa orang ternama dari beberapa buah negara menunjukkan bahawa perkembangan sahsiah manusia adalah hasil daripada interaksi antara baka dan persekitaran. Cara penyelesaian yang tidak baik terhadap sesuatu krisis dalam suatu tahap perkembangan akan memberi kesan negatif dalam seluruh perkembangan hidupnya walaupun kadangkala kesalahan yang dilakukan boleh dibaiki pada tahap-tahap berikutnya (Woolfork. Perkara-perkara baru akan di terokai. Mereka akan mewujudkan perhubungan yang erat dengan orang tertentu untuk mencapai kemesraan dan kerapatan dan seterusnya akan mendirikan rumahtangga. Peringkat kelima (12 – 18 tahun) seseorang itu memasuki alam remaja di mana seseorang itu cuba membentuk identiti diri.3.4 Teori Perkembangan Psikososial Pelopor bagi teori perkembangan psikososial adalah Erik Erikson. Ia juga akan cuba membuat sesuatu tanpa bantuan daripada orang lain. Cara seseorang itu menghadapi dan menyelesaikan krisis itulah akan memberi kesan terhadap sahsiah diri dan pandangan masyarakat terhadapnya.2. galakan serta pujian yang di terima akan menambahkan keyakinan untuk melakukan sesuatu kerja sebaliknya jika keinginan mereka di halang akan membuatkan mereka kurang yakin dan merasa rendah diri. perkembangan. nilai dan sikap mereka selalunya bertentangan dengan orang dewasa dan kadangkala tidak mahu akur dengan peraturanperaturan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Amalan. Sebaliknya 19 .

Ini bermakna kanak-kanak mendapat maklumat daripada pemerhatian orang lain.3. Beliau menunjukkan bukti bahawa pembelajaran berlaku melalui pemerhatian. Teori pembelajaran sosial menyatakan bahawa tingkahlaku dipelajari. Kanakkanak biasanya mengikuti tingkahlaku orang-orang di sekelilingnya. maka kemungkinan besar dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang lebih baik dalam peperiksaan yang lain. Di peringkat ini. menghasilkan tingkahlaku yang dibendung serta peneguhan dan motivasi terhadap tingkahlaku yang dihasilkan. Sebagai contohnya.5 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura adalah seorang daripada arkitek Teori Pembelajaran Sosial yang menekankan pengaruh model pada perkembangan sahsiah. jika seseorang pelajar dipuji kerana dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. seseorang dewasa akan melakukan refleksi kendiri dengan mengingati kembali kejayaan atau kegagalan yang dialaminya di peringkat awal. seseorang itu akan berusaha memberi sumbangan dan perkhidmatan kepada generasi yang berikutnya. 2. Bandura memanggil ini pembelajaran secara pemerhatian. membedung pemerhatian itu. perkara-perkara dan peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekelilingnya (Decay:1996: 42). Proses ini menjadi cepat jika mereka diberi galakan dan peneguhan. Tahap yang kelapan dan terakhir. Seseorang yang berjaya akan merasa puas hati dan menerima dirinya sebaliknya kegagalan menyebabkan dia merasa putus asa. Dalam tahap ketujuh. Tetapi jika seseorang kanak-kanak itu berhadapan dengan keganasan dan tingkahlaku yang agresif di rumah. seseorang itu mengalami alam pertengahan kedewasaan. kemungkinan kanak-kanak itu mempelajari 20 .kegagalan berbuat demikian akan mengakibatkan dia mengalami pengasingan dan merasa kesunyian.

Bandura telah menyatakan empat elemen utama pembelajaran melalui pemerhatian serta harus diberi penekanan iaitu perhatian. Ini bermakna. penyanyi dan pelakon atau watak-watak utama televisyen.tingkahlaku tersebut. perhatian mereka lebih terhadap ibu bapa. Bagi mereka pelajarpelajar yang lebih tua perhatian mereka lebih banyak kepada rakan sebaya yang popular. keperluan untuk keselamatan daripada bahaya dan ancaman persekitaran. Perhatian adalah elemen pertama pembelajaran. Ini boleh berlaku dengan cara mengingati perbuatan-perbuatan yang diperhatikan. penghasilan. Perbendungan menjadi kukuh dengan berfikir tentang itu berulangkali atau melatih perbuatan yang diperhatikan.3. Penghasilan adalah tahap ketiga dalam pembelajaran. Ini memerlukan latihan supaya penghasilannya licin tanpa sebarang masalah. pembendungan. sekolah dan rakan sebaya boleh mempengaruhi seseorang. Melalui peneguhan dan motivasi boleh menyebabkan sesuatu yang diperhati dan dipelajari dipertunjukkan. Ini bermakna seseorang itu ‘melakonkan’ apa yang dipelajarinya dalam kehidupan seharian. Pembendungan merupakan tahap kedua dalam pembelajaran. 2. keperluan untuk pengumpulan harta dan kasih sayang dan keperluan 21 . Empat keperluan peringkat bawah iaitu keperluan untuk hidup. abang dan kakak atau guru-guru. Bagi kanak-kanak. Beliau menyatakan bahawa manusia mempunyai tujuh hierarki keperluan yang perlu disempurnakan. peneguhan dan motivasi.6 Teori Keperluan Manusia (Humanistik) Abraham Maslow (1970) telah memberi sumbangan besar menerusi kajian mengenai perkembangan sahsiah manusia. faktor-faktor persekitaran seperti keluarga. Keempat dan yang terakhir adalah pembelajaran melalui motivasi dan peneguhan. Dalam menjelaskan teorinya.

Ini menyebabkan seorang itu diminati oleh rakan-rakannya dan seterusnya meningkatkan harga dirinya.1 Baka Faktor baka akan mempengaruhi sahsiah secara langsung . 1980:340). a.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi sahsiah Pembentukan sahsiah seseorang individu adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. jelaslah bahawa para pelajar mempunyai pelbagai keperluan dan akan cuba memenuhi keperluan-keperluan tersebut. Saiz badan akan menentukan kesesuaian seseorang melakukan sesuatu aktiviti. Sebaliknya jika keperluan tersebut gagal dipenuhi. 2. 2. Dalam konteks sekolah. b.4. Apabila keperluankeperluan ini disempurnakan maka para pelajar sedia mematuhi peraturan dan disiplin yang di tetapkan. akan berlakulah gangguan emosi. Keempat-empat keperluan ini disebut ‘deficiency needs’. Harga diri yang meningkat akan membentuk sahsiah yang sihat. Gangguan emosi inilah yang menyebabkan pelajar melakukan perbuatan salah laku dan melanggar peraturan sekolah. Kebolehan melakukan sesuatu aktiviti akan meningkatkan nilai prestij yang tinggi untuk dirinya. Kesemua unsur ini akan mempengaruhi sahsiah individu. keperluan terhadap estetik dan yang paling atas adalah keperluan terhadap pencapaian hasrat diri iaitu potensi dan kebolehan (Woolfolk. Kanak-kanak yang kurang bertenaga dan kerap sakit akan menyukarkannya menyertai aktiviti sosial yang menyebabkan 22 . kemungkinan seseorang itu mewarisi penyakit seperti lelah dan kencing manis tetap ada.pencapaian diri. Saiz badan. Manakala tiga peringkat di atas yang di panggil ‘being needs’ terdiri daripada keperluan terhadap pengetahuan dan kefahaman. Melalui baka. Penyakit.

Perbezaan kecerdasan yang diwarisi antara individu adalah suatu kenyataan. media massa dan masyarakat. Ayah berperanan memenuhi 23 . terdapat sifat kasih sayang.2 Persekitaran Persekitaran memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sahsiah seseorang individu. Kecerdasan membantu seseorang individu menyelesaikan masalah sehari-hari dan masalah akademik. Keluarga i. rakan sebaya. Seseorang yang stabil emosinya serta boleh mengawal kekecewaannya meyenangkan orang lain menghampiri dan bergaul dengannya sebalik seseorang yang pemarah.4. kurang sabar dan gemar mengkritik orang lain biasanya akan dijauhi oleh orang lain. c. a. Sebaliknya seseorang yang kurang kecerdasan menyebabkan sukar untuk menyelesaikan tugasan akademik dan sering mendapat keputusan yang kurang baik dalam peperiksaan. Kecerdasan. saling menghormati dan perlaksanaan tanggungjawab oleh setiap ahli keluarga. Perkembangan sahsiahnya menjadi tidak sihat kerana perkembangan sosial dan emosi yang terjejas. Kemampuan menjawab soalan dalam peperiksaan dan dalam bilik darjah akan membentuk sahsiah yang meyakinkan. Dalam ikatan sosial keluarga. Temperamen (Sifat semulajadi). Temperamen seseorang individu boleh mempengaruhi interaksinya dengan individu-individu yang lain. kebudayaan.perkembangan sosialnya akan terganggu. Suasana rumah. pengaruh sekolah. Antara faktor persekitaran itu termasuklah keluarga. pengalaman awal. Ini akan menjadikan seseorang itu menarik diri daripada rakan-rakannya dan menjadi pemalu. d. di mana ayah menjadi penanggungjawab keluarga. Dia akan merasa sedih dan mengalami kesunyian. 2. Hubungan dengan rakan-rakan yang lain juga kurang.

layanan. mengembangkan sahsiah anggota keluarga. Ini akan menyebabkan kanak-kanak tidak dapat sekolah atau menyertai aktiviti kokurikulum. Ini dapat meningkatkan lagi konsep kendiri kanak-kanak. asuhan dan perhatian yang diberikan ibu bapa akan secara langsung akan membantu perkembangan sahsiah yang positif. Corak perhubungan di dalam keluarga mempunyai kesan terhadap anak. 24 . ii. menyusu dan melindunginya. iii.Taraf sosioekonomi keluarga. berasa iri hati dan pesimitik pandangan hidupnya.Makan seimbang adalah perlu perkembangan sahsiah kanakkanak secara menyeluruh. Kekurangan terhadap satu-satu jenis makanan boleh menyebabkan individu akan cepat letih atau mudah terkena penyakit. Kedudukan kewangan keluarga akan menentukan jenis-jenis kemudahan yang boleh disediakan untuk anak-anaknya.segala keperluan hidup. Tanpa pergi ke sekolah dan menyertai aktiviti ko-kurikulum akan menjejaskan perkembangan jasmani. bersikap dingin. Bagi ibu bapa yang bersikap demokratik akan juga membantu kanak-kanak dalam proses membuat keputusan. Selain itu. Pemakanan . Sebaliknya ibu yang tidak pengasih pula boleh menyebabkan anaknya melawan. Keluarga yang retak dan ibu bapa yang bercerai akan mewujudkan suasana rumah yang dingin dan mengancam perkembangan sahsiah kanakkanak dari segi emosi dan sosial. Sebaliknya kanak-kanak yang datangnya dari keluarga miskin. Rumah yang mesra dan harmoni menggalakkan bagi perkembangan sahsiah yang sihat. Selain makanan yang seimbang. Kasih sayang. Ini kerana ibu adalah orang paling rapat dengan anak-anak. ibu bapa akan mampu menyediakan bahan pengajaran tambahan seperti buku rujukan. ibu mempunyai peranan tersendiri dalam pembentukan sahsiah anak-anak dalam sesuatu keluarga. memberi perlindungan. alatan permainan dan peralatan muzik. bermula daripada kelahirannya ibulah yang mengasuh. intelek dan rohani pelajar. komputer.

Situasi begini akan menjejaskan harga diri serta konsep kendiri positif seseorang kanakkanak. Jika dibandingkan dengan anak-anak kelas pertengahan atau atasan yang lebih bersedia untuk masuk ke sekolah. Pengalaman Awal Pengalaman awal kanak-kanak amat mempengaruhi perkembangan sahsiah seseorang individu. maka kanak-kanak yang membesar akan bersifat materialistik. disebabkan oleh keadaan persekitaran yang berlainan. Penekanan terhadap satu-satu nilai dalam satu-satu kebudayaan tertentu akan mempengaruhi perkembangan sahsiah kanak-kanak juga. maka individu yang dibesarkan akan menjaga nilainilai agama. Contohnya. Kanak-kanak yang selalu dihukum kerana melakukan kesilapan akan menyebabkan kanak-kanak sentiasa merasa bimbang dan bersalah. Kebudayaan Kebudayaan yang berbeza memang mempunyai norma dan nilai yang berbeza. jika budaya sesuatu keluarga menekankan unsur agama. 25 . Dengan ini jelaslah kedudukan sosioekonomi tetap akan mempengaruhi perkembangan sahsiah seseorang individu. Kanak-kanak yang tidak pernah didedahkan kepada pengalaman prasekolah akan merasa rendah diri serta terancam apabila tidak boleh mengenal huruf dan nombor. b. Proses sosialisasi di kelas bawahan tidak menggalakkan anak berfungsi dengan lebih sempurna di sekolah.tidak dapat menyediakan perkara tersebut menyebabkan perkembangan sahsiah mereka terjejas. c. terdapat proses sosialisasi yang berlainan di antara dua kelas ini. kalau sesuatu keluarga yang menekankan kekayaan dan kebendaan sebagai nilai yang penting dalam hidup. Sebaliknya. Dalam ertikata yang lain.

Sekitaran sekolah yang baik dapat membantu pembentukan sahsiah yang sempurna. kurang inovatif dan takut membuat sesuatu perubahan. semasa mereka berinteraksi dengan murid adalah penting. kerana pelajar adalah produk sekitarannya. tolong-menolong. 26 . belas kasihan. Guru yang penyayang pula akan membentuk emosi pelajar yang stabil. Sifat-sifat kepimpinan pelajar akan terbantut perkembangannya. guru disiplin dan lain-lain lagi. jujur.Nilai-nilai murni yang ditekankan kepada kanak-kanak seperti sifat hormatmenghormati. Keith (1979) menegaskan bahawa guru adalah agen sosialisasi yang berpengaruh. Oleh itu jenis kepimpinan dan suasana sekolah amat mempengaruhi perkembangan sahsiah kanak-kanak. Sifat guru yang adil. maka harapan untuk mempengaruhi pelajar-pelajar yang mengalami hubungan sosial adalah lebih cerah. peranan guru di dalam dan di luar bilik darjah. Sebaliknya pengetua yang tidak tegas akan melahirkan pelajar yang pasif. Sebaliknya guru yang tidak adil. syukur dan sebagainya akan menjadikannya seorang yang sopan dan menonjolkan sahsiah yang seimbang. Melalui bimbingan guru dan persekitaran yang menyenangkan. tidak pilih kasih dan kurang menghukum secara deraan akan mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang sihat. pilih kasih suka mendera pelajar akan menjadi ikutan kepada pelajar-pelajar. Sehubungan dengan itu. guru penolong kanan. Sifat-sifat yang baik ini akan menjamin sahsiah yang sihat. Ini akan melahirkan sahsiah pelajar yang kurang baik. rajin. d. Pengaruh Sekolah Sekolah adalah agen sosialisasi yang beroperasi secara formal. bertoleransi. bersih. Kuasa di sekolah terletak kepada orang tertentu seperti pengetua. Ianya mengandungi struktur pentadbiran dalam mengurus program pengajian. Pengetua sekolah yang tegas akan melahirkan pelajar yang berdisiplin bagi melaksanakan sesuatu tugas. Persekitaran sekolah merupakan situasi yang menggalakkan perkembangan sikap positif terhadap rakan dan sekolah.

Ahli-ahli kumpulan ini bertindak mengikut pola tingkahlaku yang dipersetujui bersama. ialah sub-budaya akademik iaitu mereka yang berorientasikan pelajaran dan aktivitiaktiviti bercorak akademik. Kumpulan yang ketiga terdiri daripada mereka yang dikatakan delinkuen. 1990:50). c) Mereka ingin membuktikan kebolehan dan memperolehi pengakuan dan penghargaan rakan. Mereka ini adalah pelajar yang suka memberontak. Kumpulan keempat tidak menyebelahi mana-mana pihak. menentang sekolah dengan nilai orang dewasa dan ponteng sekolah. Mereka lebih suka mengasingkan diri. sukan. Kumpulan yang kedua. Glidewell (1966) mendapati tiga cara utama bagaimana kanak-kanak dapat dipengaruhi oleh rakan mereka. tidak mengambil tahu apa yang berlaku (Mohamed Nor. Clark (1969) melaporkan terdapat empat corak budaya pelajar. pelajar-pelajar mempunyai kumpulan atau pun organisasi masing-masing yang merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi pembentukan sahsiah seseorang. a) Anak-anak muda dipengaruhi oleh rakan sebaya apabila anak-anak berkenaan ingin diterima atau disukai oleh kumpulan rakan mereka. Selaras dengan pengaruh-pengaruh tersebut Rose (1970) membuat kesimpulan seperti berikut: “It is a matter of gaining acceptance from desirable peers as belonging in the group.e. Pertama diberi nama sub-budaya keseronokan yang mengutamakan kecantikan rupa. which later ripens into the conception of the popular teenager” 27 . berkelah dan sebagainya tanpa menghargai nilai-nilai akademik. Organisasi ini mempunyai sistem pangkat dan martabatnya sendiri. b) Mereka terpengaruh oleh kepimpinan dan kemampuan rakan mereka. Rakan Sebaya Di mana-mana sekolah pun.

video dan sebagainya sedikit sebanyak mempengaruhi cara kanak-kanak berfikir. membunuh dan mengamalkan rasuah. merompak. Nilai-nilai murni akan ditinggalkan. Boleh dikatakan bahawa media massa seperti televisyen. Pelajar yang didedahkan dengan program-program seperti bercorak keagamaan. bertingkahlaku. 28 .f. rajin dan sedia berkorban untuk menolong orang lain. sikap dan kemahiran. berdedikasi. wayang gambar. Guru dan ibu bapa menghadapi cabaran daripada media massa untuk membangkitkan motivasi dan minat anak terhadap pelajaran sekolah g. Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang sihat akan melahirkan anggotanya yang bertanggungjawab. Kanak-kanak membesar dengan menjadi individu yang sentiasa mengejar harta benda dan kemewahan. Ini adalah jelas bagaimana nilai masyarakat boleh menghasilkan sahsiah individu yang tidak diingini. Media Massa Pendedahan kepada media massa yang sihat adalah penting bagi perkembangan sahsiah yang sihat. Masyarakat Aspirasi. Bagi mencapai tujuan tersebut. Masyarakat yang mementingkan kekayaan dan harta benda dengan mengenepikan nilai-nilai murni akan melahirkan masyarakat kebendaan. Sebaliknya pelajar yang terdedah kepada tayangan video dan filem yang memaparkan keganasan. anggota-anggota masyarakat sanggup mencuri. pergaduhan dan kezaliman akan menyebabkan mereka akan bertendensi untuk memperolehi tingkahlaku yang agresif. Taman Sesame dan infosains melalui televisyen. harapan dan nilai-nilai sesuatu masyarakat boleh mempengaruhi seseorang individu. dan radio akan membantu dalam perkembangan intelek seseorang pelajar.

3. warden dan pentadbir/guru. pentadbir/guru sekolah terhadap aktiviti. 3. warden asrama. bilangan yang sama dan dalam tahap yang sama dipilih mewakili pelajar yang tinggal di asrama. Tujuan kajian adalah untuk mengkaji mengenai sahsiah pelajar di Sekolah Menegah Agama Kerajaan Johor. Teknik persampelan menyeluruh digunakan bagi memilih pelajar asrama.3 Subjek dan Persampelan Kajian Subjek kajian ini terdiri daripada empat kumpulan iaitu (1) pelajar di asrama (2) pelajar di sekolah (3) warden asrama dan (4) pentadbir/guru SMAKJ.1 Pengenalan Bab ini akan menghuraikan tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan pengkaedahan dan prosedur kajian.BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. Kluang. Ini dilakukan dengan meneliti persepsi pelajar. kemudahan dan kelengkapan serta pengurusan asrama/sekolah. pemilihan sampel. 29 . prosedur pengumpulan data dan teknik penganalisaan data.2 Rekabentuk Kajian Kajian ini berbentuk deskriptif dan korelasi iaitu meninjau sejauh mana aspek pembinaan sahsiah pelajar selaras dengan objektif penubuhan SMAKJ akan tercapai. instrumentasi. pelajar sekolah. sebanyak 587 pelajar telah terpilih mewakili kelas masing-masing. Dihuraikan juga kaedah dan tatacara kajian termasuk rekabentuk kajian. Daripada 680 pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 5.

bahagian 1 bagi soal selidik pelajar sekolah dan asrama mengandungi beberapa item terbuka sebagai tambahan.Sebilangan pentadbir sekolah/asrama dan guru dalam sampel kajian telah diambil sebagai subjek. Soal selidik pelajar asrama dan sekolah (sila rujuk lampiran B) mengandungi satu bahagian sahaja iaitu: Bahagian 1 – Soalan trait personaliti pelajar(160 soalan) Para pelajar. pentadbir asrama dan sekolah yang terlibat dalam kajian ini dikehendaki memberikan pandangan mereka terhadap taip-tiap kenyataan berdasarkan 6 mata skala bagi item-item tertutup. 30 . Jumlah subjek pentadbir sekolah dan guru yang menjadi responden kajian ini ialah 5 orang atau 10%. Dua set soal selidik telah dibentuk iaitu (1) responden.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan bagi pengumpulan data ialah soal selidik. 3. : Latar belakang responden. Selain itu. Mereka perlu menandakan pilihan skor bagi item yang dipilih dengan membulatkan. Soal selidik pelajar asrama dan sekolah (sila rujuk lampiran A) mengandungi dua bahagian iaitu: Bahagian I Bahagian II : 13 kategori masalah. Bahagian terakhir iaitu bahagian 2 mempunyai soalan-soalan berkaitan dengan latar belakang diri bagi pelajar sekolah/asrama. Kedua-dua set soal selidik ini berasaskan definasi operasional dan persoalan kajian. manakala warden asrama yang menjadi responden kajian ini ialah 3 orang atau 45%. Soal selidik kategori masalah dan latarbelakang (2) Soal selidik trait personaliti pelajar .

Analisis inferensi. iaitu korelasi. 31 . min dan sisihan piawai telah digunakan untuk menganalisis dan menghuraikan data berkaitan dengan: (1) Persepsi responden tentang suasana kehidupan di sekolah dan asrama SMAKJ. (2) Ciri-ciri sahsiah pelajar sekolah dan asrama SMAKJ. peratusan. iaitu SPSS/PC+. Statistik deskriptif.6 Analisis Data Data yang terkumpul melalui kedua-dua set soal selidik telah diproses dengan menggunakan Pakej Statistik Sains Sosial.5 Kaedah Pengumpulan Data Kaedah perjumpaan dengan subjek secara peribadi telah digunakan untuk pengumpulan data kajian.3. iaitu kekerapan. Pengumpulan data telah dijalankan selama 2 hari dalam bulan April 2003. ujian-t. guru dan pentadbir sekolah/asrama. Pasukan penyelidik telah pergi ke SMAKJ untuk mentadbir soal selidik pelajar. (4) Kemudahan dan kelengkapan asrama SMAKJ. dan (5) Maklumat latar belakang responden. (3) Aktiviti asrama. 3. dan ANOVA telah dijalankan untuk melihat sama ada terdapat perkaitan antara latar belakang responden dengan suasana kehidupan di sekolah dan asrama dan ciri-ciri sahsiah mereka.

4. Laporan keputusan kajian dibuat berdasarkan persoalan kajian berkaitan dengan persepsi pelajar dan pentadbir mengenai aktiviti. bab ini juga melaporkan dapatan kajian mengenai perbezaan persepsi di antara pelajar dan pentadbir terhadap tiga perkara di atas. iaitu pelajar dan pentadbir. kemudahan dan kelengkapan yang terdapat di sekolah dan asrama SMAKJ. 67 orang (11%) pelajar tingkatan tiga. Di samping itu. 32 . seramai 56 orang (10%) pelajar tingkatan dua.1: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Jantina Tingkatan Jantina 2 Lelaki Perempuan Jumlah 56 (10%) 69 (12%) 125 (22%) 3 67 (11%) 99 (17%) 166 (28%) 4 68 (12%) 79 (13%) 147 (25%) 5 65 (11%) 84 (14%) 149 (25%) 256 (44%) 331 (56%) 587 (100%) Jumlah Jadual 1.1 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan jantina.0 Pengenalan Bab ini melaporkan aspek-aspek latar belakang responden. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI DAN CIRI-CIRI SAHSIAH DIRI PELAJAR SMAKJ 4.1 Latar Belakang Pelajar Asrama Jadual 1. Daripada 256 orang pelajar lelaki.BAB IV KEPUTUSAN: LATAR BELAKANG RESPONDEN. 68 orang (12%) pelajar tingkatan empat dan 65 orang (11%) pelajar tingkatan lima.

Daripada 98 orang pelajar aliran sains. 166 orang (28%) pelajar tingkatan tiga. 68 orang (13%) pelajar tingkatan empat dan 29 orang (5%) pelajar tingkatan lima.2 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan aliran. Bilangan pelajar daripada aliran sastera adalah yang tertinggi iaitu seramai 450 orang berbanding dengan pelajar daripada aliran sains 98 orang dan tidak menjawab seramai 40 orang.Daripada 331 orang pelajar perempuan. Jadual 1. 33 . 66 orang (11%) pelajar tingkatan empat dan 93 orang (15%) pelajar tingkatan lima. seramai. seramai 69 orang (12%) pelajar tingkatan dua. seramai 125 orang (22%)pelajar tingkatan dua. 99 orang (17%) pelajar tingkatan tiga. Bagi pelajar yang tidak menjawab. 79 orang (13%) pelajar tingkatan empat dan 84 orang (14%) pelajar tingkatan lima. 13 orang (2%) pelajar tingkatan empat dan 27 orang (5%) pelajar tingkatan lima.2: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Aliran Tingkatan Aliran 2 Sastera Sains Tidak Menjawab Jumlah 125 (22%) 125 (22%) 3 166 (28%) 166 (28%) 4 66 (11%) 68 (12%) 13 (2%) 147 (25%) 5 93 (15%) 29 (5%) 27 (5%) 149 (25%) 450 (76%) 98 (17%) 40 (7%) 587 (100%) Jumlah Jadual 1. Daripada 450 orang pelajar aliran sastera.

3 orang (0. 65 orang (11%) menyatakan pilihan ibu bapa.4%) 12 (2%) 147 (25%) 5 68 (11%) 48 (8%) 3 (0.3 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan sebab utama bersekolah di SMAKJ. seramai 68 orang (11%) memilih sendiri untuk bersekolah di SMAKJ. Daripada 147 orang pelajar tingkatan empat. seramai 88 orang (15%) bersekolah di SMAKJ atas pilihan sendiri.4%) masing-masing menyatakan atas nasihat guru dan mengikut kawan sementara 12 orang (2%) menyatakan lain-lain sebab.2%) menyatakan mengikut kawan manakala 5 orang (1%) lain-lain sebab.5%) 1 (0.5%) menyatakan atas nasihat guru dan seorang (0.3: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Sebab Utama Bersekolah di SMAKJ Sebab utama bersekolah di SMAKJ Pilihan sendiri Pilihan ibu bapa Nasihat guru Mengikut kawan Lain-lain Jumlah Tingkatan Jumlah 2 88 (15%) 33 (6%) 4 (1%) 125 (22%) 3 92 (16%) 65 (11%) 3 (0. 34 . Daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.Jadual 1. Daripada 149 orang pelajar tingkatan lima.5%) mengikut kawan dan 30 orang (5%) menyatakan lain-lain sebab. Daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. 3 orang (0. seramai 92 orang (16%) memilih sendiri untuk bersekolah di SMAKJ.5%) 30 (5%) 149 (25%) 321 (54%) 204 (35%) 5 (1%) 6 (1%) 51 (9%) 587 (100%) Jadual 1. 48 orang (8%) menyatakan pilihan ibu bapa. 58 orang (10%) menyatakan pilihan ibu bapa. 33 orang (6%) pilihan ibu bapa dan 4 orang (1%) menyatakan lain-lain sebab. seramai 73 orang (12%) memilih sendiri untuk bersekolah di SMAKJ.2%) 5 (1%) 166 (28%) 4 73 (12%) 58 (10%) 2 (0.4%) 2 (0. setiap 2 orang (0.

24 orang (4%) mempunyai 7 hingga 9 orang adik beradik dan 8 orang (1%) mempunyai lebih daripada 10 orang adik beradik. 78 orang (13%) mempunyai 4 hingga 6 orang adik beradik. seramai 25 orang (5%) mempunyai 1 hingga 3 orang adik beradik. 68 orang (12%) mempunyai 4 hingga 6 orang adik beradik. 35 . seramai 28 orang (5%) mempunyai 1 hingga 3 orang adik beradik. 92 orang (15%) mempunyai 4 hingga 6 orang adik beradik.Jadual 1. Daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.4 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan bilangan adik beradik. 34 orang (6%) mempunyai 7 hingga 9 orang adik beradik dan 5 orang (1%) mempunyai lebih daripada 10 orang adik beradik serta 7 orang (1%) tidak menjawab. Daripada 147 orang pelajar tingkatan empat.4: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Bilangan Adik Beradik Bilangan adik beradik 1 – 3 orang 4 – 6 orang 7 – 9 orang 10 orang dan lebih Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 25 (5%) 68 (12%) 24 (4%) 8 (1%) 125 (22%) 3 28 (5%) 92 (15%) 34 (6%) 5 (1%) 7 (1%) 166 (28%) 4 20 (3%) 78 (13%) 37 (7%) 6 (1%) 6 (1%) 147 (25%) 5 24 (4%) 69 (12%) 26 (4%) 5 (1%) 25 (4%) 149 (25%) 97 (17%) 307 (52%) 121 (21%) 23 (4%) 38 (6%) 587 (100%) Jadual 1. Daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. seramai 20 orang (3%) mempunyai 1 hingga 3 orang adik beradik. 37 orang (7%) mempunyai 7 hingga 9 orang adik beradik dan 6 orang (1%) mempunyai lebih daripada 10 orang adik beradik serta 6 orang (1%) tidak menjawab.

26 orang (4%) mempunyai 7 hingga 9 orang adik beradik dan 5 orang (1%) mempunyai lebih daripada 10 orang adik beradik. Daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. 36 . 69 orang (12%) mempunyai 4 hingga 6 orang adik beradik. 18 orang (3%) anak keempat dan 7 orang (1%) adalah anak ketujuh. setiap 17 orang (3%) masing-masing adalah anak ketiga dan kelima atau keenam. kelapan dan ke atas manakala seorang (0. Jadual 1. seramai 34 orang (6%) merupakan anak sulung.Daripada 149 orang pelajar tingkatan lima. seramai 24 orang (4%) mempunyai 1 hingga 3 orang adik beradik.2%) tidak menjawab.5: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Anak Keberapa Dalam Keluarga Anak keberapa dalam keluarga Anak sulung Anak kedua Anak ketiga Anak keempat Anak kelima atau keenam Anak ketujuh. Seramai 25 orang (4%) tidak menjawab soalan ini. kelapan dan ke atas Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 34 (6%) 31 (6%) 17 (3%) 18 (3%) 17 (3%) 7 (1%) 1 (0.2%) 125 (22%) 3 47 (8%) 33 (6%) 29 (5%) 17 (3%) 25 (4%) 9 (1%) 6 (1%) 166 (28%) 4 37 (7%) 22 (4%) 17 (3%) 25 (4%) 26 (4%) 14 (2%) 5 (1%) 147 (25%) 5 35 (6%) 33 (6%) 16 (2%) 21 (4%) 13 (2%) 5 (1%) 26 (4%) 149 (25%) 153 (27%) 119 (22%) 79 (13%) 81 (14%) 81 (13%) 35 (5%) 38 (6%) 587 (100%) Jadual 1.5 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan anak keberapa dalam keluarga. 31 orang (6%) adalah anak kedua.

Jadual 1. 17 orang (3%) anak ketiga. 14 orang (2%) adalah anak ketujuh. 9 orang (1%) adalah anak ketujuh.6%) 7 (1%) 1 (0.4%) 6 (1%) 141 (25%) 5 118 (20%) 1 (0. Daripada 149 orang pelajar tingkatan lima.2%) 1 (0. 26 orang (4%) adalah anak kelima atau keenam. 17 orang (3%) anak keempat.2%) 9 (1%) 6 (1%) 166 (28%) 4 131 (22%) 1 (0.8%) 25 (4%) 149 (25%) 512 (88%) 6 (1%) 28 (4%) 3 (1%) 40 (6%) 587 (100%) 37 . 16 orang (3%) anak ketiga. seramai 37 orang (7%) merupakan anak sulung dalam keluarga.Daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. kelapan dan ke atas manakala bakinya 6 orang (1%) tidak menjawab. kelapan dan ke atas dan selebihnya 5 orang (1%) tidak menjawab. 33 orang (6%) anak kedua. 21 orang (4%) anak keempat. 5 orang (1%) adalah anak ketujuh. kelapan dan ke atas manakala baki 26 orang (4%) tidak menjawab. seramai 47 orang (9%) merupakan anak sulung dalam keluarga.2%) 125 (22%) 3 150 (26%) 1 (0.6: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Orang Yang Bertanggungjawab Sebagai Penjaga Orang yang bertanggungjawab sebagai penjaga Ibu bapa Bapa sahaja Ibu sahaja Orang lain Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 113 (20%) 3 (0. 29 orang (5%) anak ketiga. Daripada 147 orang pelajar tingkatan empat. 33 orang (6%) adalah anak kedua. 25 orang (4%) adalah anak kelima atau keenam. 22 orang (4%) adalah anak kedua.2%) 7 (1%) 2 (0.2%) 5 (0. 25 orang (4%) anak keempat. 13 orang (2%) adalah anak kelima atau keenam. 35 orang (6%) orang daripadanya merupakan anak sulung dalam keluarga.

28 orang (5%) tinggal dengan ibu sahaja dan 3 orang (0. Daripada 512 orang yang tinggal dengan ibu bapa. 113 orang (20%) daripadanya pelajar tingkatan dua.2%) masing-masing pelajar tingkatan tiga. Dua orang (0. 38 .4%) pelajar tingkatan empat dan seorang (0.2%) pelajar tingkatan dua tinggal dengan orang lain.5%) daripadanya pelajar tingkatan dua dan setiap seorang (0. Daripada 6 orang yang tinggal dengan bapa sahaja.6 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan orang yang bertanggungjawab sebagai penjaga. 6 orang (1%) masing-masing dari tingkatan tiga dan empat manakala 25 orang (4%) dari tingkatan lima. Pelajar yang tidak menjawab pula seramai 40 orang (6%) iaitu seorang (0. pelajar tingkatan empat dan pelajar tingkatan lima. Daripada 28 orang yang tinggal dengan ibu sahaja.Jadual 1. 150 orang (26%) pelajar tingkatan tiga.2%) dari tingkatan 2. setiap 7 orang (1%) masingmasing pelajar tingkatan dua dan tingkatan empat. 131 orang (22%) pelajar tingkatan empat dan 118 orang (20%) pelajar tingkatan lima. 9 orang (1%) pelajar tingkatan tiga dan 5 orang (1%) pelajar tingkatan lima.5%) tinggal dengan orang lain dan selebihnya 40 orang (6%) tidak menjawab. Bilangan pelajar yang tinggal dengan ibu bapa adalah lebih tinggi iaitu 512 orang (88%) berbanding dengan mereka yang tinggal dengan bapa sahaja 6 orang (1%). 3 orang (0.

Jadual 1. Seramai 63 orang (10%) datang dari keluarga yang bapanya berpendapatan RM3000 ke atas. 185 orang (32%) dari keluarga yang bapanya berpendapatan antara RM1000 hingga RM1999 dan 180 orang (31%) dari keluarga yang bapanya berpendapatan antara RM999 dan ke bawah.7 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendapatan bapa. 86 orang (13%) dari keluarga yang bapanya berpendapatan antara RM2000 hingga RM2999.7: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Bapa Pendapatan bapa RM3000 dan ke atas RM2000 – RM2999 RM1000 – RM1999 RM999 dan ke bawah Tidak menjawab Jumlah 2 18 (3%) 14 (2%) 28 (5%) 52 (10%) 13 (3%) 125 (22%) Tingkatan 3 4 20 11 (3%) (2%) 31 21 (5%) (3%) 53 53 (9%) (9%) 47 46 (8%) (8%) 15 16 (3%) (3%) 166 147 (28%) (25%) 5 14 (2%) 20 (3%) 51 (9%) 35 (7%) 29 (5%) 149 (25%) Jumlah 63 (10%) 86 (13%) 185 (32%) 180 (31%) 73 (14%) 587 (100%) Jadual 1.Jadual 1. Manakala pelajar yang tidak menjawab soalan ini seramai 73 orang (14%).8: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Ibu Tingkatan Pendapatan ibu 2 RM3000 dan ke atas RM2000 – RM2999 RM1000 – RM1999 RM999 dan ke bawah Tidak menjawab Jumlah 6 (1%) 12 (2%) 19 (3%) 27 (5%) 61 (10%) 125 (22%) 3 5 (1%) 15 (3%) 41 (7%) 26 (4%) 79 (13%) 166 (28%) 4 13 (2%) 31 (5%) 25 (4%) 78 (13%) 147 (25%) 5 4 (1%) 9 (1%) 45 (8%) 16 (3%) 75 (13%) 149 (25%) 15 (3%) 49 (8%) 136 (23%) 94 (16%) 293 (50%) 587 (100%) Jumlah 39 .

4%) 145 (24.8%) 125 (22%) 3 166 (28%) 166 (28%) 4 2 (0. Manakala 293 orang (50%) tidak menjawab soalan ini.2%) 124 (21. 49 orang (8%) dari keluarga yang ibunya berpendapatan antara RM2000 hingga RM2999.4%) pelajar tingkatan 4 empat menyatakan penjaga mereka berpendapatan RM999 dan ke bawah.4%) 584 (99.Jadual 1. Seorang (0. 136 orang (23%) dari keluarga yang ibunya berpendapatan antara RM1000 hingga RM1999 dan 94 orang (16%) dari keluarga yang ibunya berpendapatan antara RM999 dan ke bawah. Daripada 587 orang yang memberi maklum balas tentang pendapatan ibu.8 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendapatan ibu.9 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendapatan penjaga. Jadual 1. seramai 15 orang (3%) datang dari keluarga yang ibunya berpendapatan RM3000 ke atas.9: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Penjaga Tingkatan Pendapatan penjaga 2 RM3000 dan ke atas RM2000 – RM2999 RM1000 – RM1999 RM999 dan ke bawah Tidak menjawab Jumlah 1 (0.2%) (0%) (0%) 2 (0.4%) 587 (100%) Jumlah Jadual 1.2%) pelajar tingkatan dua yang tinggal dengan penjaga menyatakan pendapatan penjaganya ialah RM3000 dan ke atas sementara 2 orang (0. 40 .4%) pelajar tidak menjawab soalan ini.6%) 147 (25%) 5 149 (25%) 149 (25%) 1 (0. 584 orang (99.

44 orang (7%) menyatakan bapa mereka tamat sehingga sekolah rendah sahaja. Seramai 8 orang (1%) pelajar menyatakan bapa mereka tidak bersekolah.6%) 13 (2.2%) 11 (2%) 54 (9%) 42 (7%) 42 (7%) 3 (0.10: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Bapa Pendidikan tertinggi bapa Tidak bersekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Maktab/Kolej Universiti Lain-lain Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 2 (0.Jadual 1. 133 orang (23%) menyatakan bapa mereka berpendidikan sehingga maktab atau kolej.2%) 10 (2%) 49 (9%) 34 (6%) 25 (4%) 1 (0.10 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendidikan tertinggi bapa.5%) 166 (28%) 4 4 (0.2%) 13 (2. manakala 67 orang (12%) tidak menjawab soalan ini.5%) 125 (22%) 3 1 (0.4%) 9 (1%) 48 (8%) 25 (4%) 27 (5%) 1 (0. 206 orang (35%) menyatakan bapa mereka bersekolah sehingga sekolah menengah. 41 .7%) 14 (2%) 55 (9%) 32 (5%) 30 (5%) 12 (2%) 147 (25%) 5 1 (0. 124 orang (21%) menyatakan bapa mereka adalah graduan daripada universiti dan 5 orang (1%) menyatakan bapa mereka mempunyai lain-lain kelulusan.2%) 29 (5%) 149 (25%) 8 (1%) 44 (7%) 206 (35%) 133 (23%) 124 (21%) 5 (1%) 67 (12%) 587 (100%) Jadual 1.

122 orang (19%) menyatakan ibu mereka berpendidikan sehingga maktab atau kolej.11 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendidikan tertinggi ibu. 48 orang (6%) menyatakan ibu mereka tamat sehingga sekolah rendah sahaja.8%) 1 (0.11: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Ibu Pendidikan tertinggi ibu Tidak bersekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Maktab/Kolej Universiti Lain-lain Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 3 (0.5%) 4 (0.7%) 70 (13%) 21 (3%) 16 (3%) 1 (0.5%) 23 (4%) 63 (12%) 26 (4%) 16 (3%) 16 (3%) 147 (25%) 5 1 (0.Jadual 1. 42 .2%) 8 (1%) 69 (13%) 34 (5%) 7 (0. Seramai 10 orang (1%) pelajar menyatakan ibu mereka tidak bersekolah. 268 orang (50%) menyatakan ibu mereka bersekolah sehingga sekolah menengah.2%) 10 (2%) 125 (22%) 3 3 (0.5%) 13 (2%) 66 (12%) 41 (7%) 26 (4%) 2 (0. 65 orang (10%) menyatakan ibu mereka adalah graduan daripada universiti dan 4 orang (1%) menyatakan ibu mereka mempunyai lain-lain kelulusan manakala 70 orang (13%) tidak menjawab soalan ini.2%) 29 (5%) 149 (25%) 10 (1%) 48 (6%) 268 (50%) 122 (19%) 65 (10%) 4 (1%) 70 (13%) 587 (100%) Jadual 1.4%) 15 (3%) 166 (28%) 4 3 (0.

12 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendidikan tertinggi penjaga.8%) 125 (22%) 3 166 (28%) 166 (28%) 4 1 (0.6%) 147 (25%) 5 149 (25%) 149 (25%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 145 (24.2%) 124 (21.4%) 587 (100%) Jadual 1.2%) pelajar tingkatan empat masing-masing menyatakan penjaga mereka tidak bersekolah dan bersekolah rendah sahaja. 43 .Jadual 1.2%) 1 (0.12: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Penjaga Pendidikan tertinggi penjaga Tidak bersekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Maktab/Kolej Universiti Lain-lain Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 1 (0. Seorang pelajar (0.2%) 584 (99.2%) tingkatan dua yang tinggal dengan penjaga menyatakan penjaganya berpendidikan sehingga keperingkat universiti sementara setiap seorang (0.

60% bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan dan 56% bagi masalah Penyesuaian terhadap kerjakerja manakala tiga peratusan yang terendah pula ialah 24% bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah pergaulan muda-mudi.88 42.32 40.51 60.1: Peratusan Kategori Yang Bermasalah Mengikut Nilai Yang Tertinggi Bil.4.35 53.26 42.42 Jadual 2. 44 .45 56. k e l h g i d f b m j a c Kategori Masalah Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah moral dan agama Masalah kewangan.22 29. 29% bagi kehidupan di sekolah dan 36% bagi masalah rumahtangga dan keluarga. perkahwinan dan seks Ciri-ciri keperibadian pelajar Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah rumahtangga dan keluarga Kehidupan di sekolah Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani % Bermasalah 76. Dapatan daripada hasil kajian menunjukkan tiga peratusan yang tertinggi ialah 77% bagi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan.06 24.22 47.87 45.2 Keputusan Kategori Masalah Jadual 2.12 53.66 36.1 menunjukkan keputusan 13 kategori masalah mengikut peratusan yang tertinggi hingga terendah.

50 12.95 12.95 10.Jadual 2.47 20.60 27. Bagi lain-lain penyataan di dalam kategori ini.2 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori kehidupan pelajar di sekolah.70 15.95 34.95 16.28 27.2: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Kehidupan Pelajar Di Sekolah Mengikut Nilai Tertinggi Bil a10 a03 a19 a20 a04 a14 a12 a06 a17 a07 a11 a13 a15 a02 a09 a01 a08 a16 a18 a05 Item Saya menggunakan kemudahan sekolah / asrama seperti saya menggunakan hak milik saya sendiri Saya mudah bergaul dengan pentadbir / guru / warden sekolah / asrama Saya melibatkan diri secara aktif dengan aktiviti di sekolah / asrama Pentadbir / guru / warden sekolah / asrama sentiasa adil dalam melaksanakan peraturan Aktiviti sekolah / asrama sangat menyeronokkan sehingga saya dapat membina sahsiah saya Pentadbir / guru / warden saya seorang yang bertolak ansur Pihak pentadbir / guru / warden sentiasa memberi tunjuk ajar dengan cara bijaksana Saya percaya pentadbir / guru / warden sekolah / asrama telah menjalankan tugasnya dengan baik Peribahasa “berat sama dipikul. 45 . ringan sama dijinjing” menjadi amalan hidup saya di sekolah / asrama Undang-undang dan peraturan di sekolah / asrama sesuai untuk membina sahsiah saya Pergaulan saya di sekolah / asrama terhad di kalangan rakan-rakan rapat sahaja Saya tidak menghadapi masalah menyesuaikan diri dengan kehidupan di sekolah / asrama Saya sering mendapat nasihat dan tunjuk ajar rakan di sekolah / asrama ketika membuat sesuatu keputusan Hubungan mesra antara pelajar wujud Kegiatan kerohanian di sekolah / asrama membina sahsiah saya Saya menghormati semua pentadbir / guru / warden saya Kegiatan di sekolah / asrama dapat mewujudkan sikap kerjasama di kalangan pelajar Apabila ada aduan.49 43.94 49.20 Jadual 2. pentadbir / guru / warden cepat bertindak Perhubungan saya dengan rakan di sekolah / asrama merenggangkan hubungan saya dengan keluarga di rumah Saya menghargai kemudahan dan kelengkapan sekolah / asrama yang disediakan % Masalah 58.04 45.39 9.53 23.58 28.09 24. Jadual di atas menunjukkan seramai 59% pelajar menyatakan 'mereka tidak menggunakan kemudahan sekolah / asrama seperti menggunakan hak milik mereka sendiri'.95 12.57 48.68 21. kurang daripada 50% menyatakan ianya sebagai masalah.

96 4. Seramai 87% mendapati banyak kekurangan dalam diri mereka berbanding dengan rakan sebaya yang lain di sekolah / asrama ini.94 3.78 57.17 40.73 b30 b40 b34 b32 b22 b25 b38 b39 b24 b21 b27 b37 b36 b31 b26 b23 b35 Jadual 2.55 37.58 52.52 8.3 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori ciri keperibadian seseorang pelajar di sekolah / asrama.10 8.46 66.38 13. 68% menyatakan mereka sukar untuk menyesuaikan diri 46 .58 2.35 5.88 67.Jadual 2.28 46.3: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item CiriCiri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Nilai Tertinggi Bil b29 b28 b33 Item Saya dapati banyak kekurangan dalam diri saya berbanding dengan rakan sebaya di sekolah / asrama ini Kesukaran menyesuaikan diri dalam aktiviti di sekolah / asrama amat membimbangkan saya Saya merasa malu tampil ke hadapan dalam program rasmi di sekolah / asrama Saya sering kali tertanya siapakah diri saya sebenarnya Saya menghadapi masalah untuk mempraktikkan amalan agama apabila berada di luar sekolah Potensi saya terserlah sejak saya bersekolah di sini Banyak peraturan di sekolah / asrama yang bertentangan dengan kehendak saya Perasaan saya mudah tersinggung apabila tingkah laku saya ditegur oleh rakan-rakan di sekolah / asrama Saya tidak mengetahui apa yang benar-benar saya kehendaki dalam hidup saya Saya tetap memilih asrama SMAKJ walaupun ditawarkan untuk tinggal di asrama sekolah lain Aktiviti kerohanian di sekolah / asrama tidak membebankan saya Saya tidak merasa sepi semasa di sekolah / asrama Penyertaan saya dalam aktiviti sekolah / asrama menambahkan keyakinan dalam diri saya Aktiviti kerohanian di sekolah / asrama menolong saya membentuk sahsiah yang mulia Saya akan menentang sesiapa juga yang cuba menjatuhkan nama baik sekolah saya Saya inginkan keadaan diri saya yang lebih menarik semasa berada di sekolah / asrama Saya dapat menghayati nilai Islam dengan lebih berkesan setelah berada di sekolah / asrama ini Sebagai pelajar SMAKJ saya merasa malu jika pelajar di sini tidak berakhlak mulia Saya yakin usaha yang gigih semasa di sekolah / asrama akan membawa kejayaan dalam hidup saya pada masa hadapan Saya berharap aktiviti di sekolah / asrama akan menjadikan saya insan yang soleh / solehah % Masalah 86.65 21.81 51.63 12.29 17.63 67.

dalam aktiviti di sekolah / asrama dan 67% daripada responden merasakan malu untuk tampil ke hadapan dalam program rasmi sekolah. Jadual 2.4: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Nilai Tertinggi
Bil c48 c60 c59 c43 c51 c57 c53 c54 c50 c56 c49 c55 c45 c42 c52 c44 c46 c58 c47 c41 Item Tidak cukup tidur Tidak mendapat latihan gerak badan yang cukup Tidak sekuat dan sesihat yang diharapkan Cepat penat Selalu pening kepala Bentuk badan tidak begitu menarik Selalu menghidap selsema Mudah mendapat penyakit Kulit berpenyakit Penyakit haid atau perempuan Perawakan buruk Semakin lama semakin kurus Terlalu kurus Gigi rosak Selalu tidak selera makan Terlalu tinggi Terlalu rendah Tidak dapat udara dan cahaya matahari Terlalu gemuk Ketagihan rokok % Masalah 57.41 53.66 51.62 49.91 39.35 38.84 28.45 23.17 23.00 16.70 14.99 14.31 14.14 13.46 11.58 8.35 8.01 7.67 7.16 6.64

Jadual 2.4 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Daripada jadual di atas, dapatan menunjukkan 'tidak cukup tidur' merupakan masalah utama di mana 57% pelajar mengalami masalah ini, 'tidak mendapat latihan gerak badan yang cukup' merupakan masalah kedua utama dengan peratusan pelajar yang mengalaminya seramai 54% dan peratusan ketiga tertinggi ialah 52% bagi kenyataan 'tidak sekuat dan sesihat yang diharapkan'. Lima item memperolehi peratusan kurang daripada 10% iaitu terlalu tinggi, terlalu rendah, tidak dapat udara dan cahaya matahari, terlalu gemuk dan ketagihan rokok.

47

Jadual 2.5:

Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Kewangan, Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Nilai Tertinggi

Bil d65 d71 d72 d79 d69 d78 d67 d80 d62 d68 d66 d63 d64 d74 d75 d61 d73 d70 d77 d76

Item Perlu belajar menyimpan wang Terpaksa meminta wang dari ibu bapa Ingin mendapat wang untuk diri sendiri Ingin membeli lebih banyak barang untuk diri sendiri Tidak mempunyai wang belanja tetap Tidak tahu menggunakan wang saya dengan bijak Keluarga bimbang tentang wang Masalah kewangan untuk melanjutkan pelajaran selepas sekolah menengah Ibu bapa terlalu kuat kerja Sangat sedikit wang untuk hiburan Tinggal terlalu jauh dari sekolah Sangat sedikit pakaian cantik Tidak mempunyai bilik sendiri Memerlukan pekerjaan semasa cuti panjang Tidak mendapat kemudahan tertentu di rumah Ingin tinggal di tempat lain Terlalu banyak kerja di luar masa sekolah Memerlukan kerja sambilan sekarang Tidak mempunyai tempat untuk melayan kawan Malu dengan keadaan rumah yang saya duduki

% Masalah 85.18 83.82 81.43 65.76 58.77 57.92 53.15 48.38 44.97 44.80 39.52 37.48 36.80 35.43 31.01 27.09 26.75 19.08 18.06 9.71

Jadual 2.5 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan. Dapatan daripada jadual di atas menunjukkan masalah yang utama yang dihadapi oleh pelajar ialah mereka perlu belajar menyimpan wang di mana seramai 85% mengalami masalah ini, masalah kedua tertinggi ialah mereka terpaksa meminta wang dari ibu bapa, seramai 84% mempunyai pendapat yang sama dan masalah kewangan yang ketiga tertinggi ialah ingin mendapat wang untuk diri sendiri, seramai 81% menghadapi masalah ini.

Peratusan yang terendah sekali bagi kategori kewangan ini ialah 10% iaitu bagi penyataan 76 'malu dengan keadaan rumah yang saya duduki', diikuti dengan 19% bagi

48

penyataan 'tidak mempunyai tempat untuk melayan kawan' dan 'memerlukan kerja sambilan sekarang'. Jadual 2.6: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Nilai Tertinggi
Bil e86 e94 e95 e92 e90 e89 e87 e99 e93 e82 e83 e88 e91 e85 e81 e96 e98 e84 e100 e97 Item Ingin lebih masa untuk diri Selalu tidak dibenarkan keluar pada waktu malam Ingin belajar bagaimana hendak melayani seseorang Ingin membaiki diri saya dari segi kebudayaan Terlalu sedikit peluang untuk memenuhi hobi Tidak pasti mengenai ketertiban sosial saya Sangat sedikit peluang untuk saya sertai Sangat sedikit peluang untuk melakukan apa yang saya kehendaki Tidak menggunakan masa lapang dengan baik Terlalu sedikit kegiatan sosial Kekok berjumpa dengan orang Jarang terlibat dengan gerak kerja pelajar Sukar untuk melanjutkan sesuatu perbualan Lambat mesra dengan orang lain Ingin memperbaiki rupa saya Tiada perkara menarik hendak dibuat pada masa lapang Tidak dibenarkan bersiar-siar dengan orang yang saya suka Tidak cukup masa untuk hiburan Sangat sedikit peluang untuk keluar dan menikmati alam semula jadi Terlalu cuai dengan pakaian dan barang-barang kepunyaan saya % Masalah 83.48 80.24 79.90 77.85 71.38 69.68 69.17 68.31 67.63 62.01 53.15 53.15 50.94 49.06 46.85 46.85 46.00 45.66 45.49 42.25

Jadual 2.6 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah kegiatan sosial dan hiburan. Dari kajian ini didapati 'ingin lebih masa untuk diri' merupakan masalah utama iaitu 83% yang menyatakan demikian, 'selalu tidak dibenarkan keluar pada waktu malam' dan 'ingin belajar bagaimana hendak melayani seseorang', merupakan masalah kedua dan ketiga utama iaitu 80% menghadapi kedua-dua masalah di atas. Manakala peratusan yang terendah sekali ialah 42% iaitu 'terlalu cuai dengan pakaian dan barang-barang kepunyaan saya'.

49

Jadual 2.7:

Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Pergaulan Muda-Mudi, Perkahwinan Dan Seks Mengikut Nilai Tertinggi

Bil f112 f111 f110 f105 f109 f108 f113 f107 f120 f115 f118 f106 f117 f102 f101 f114 f119 f103 f104 f116

Item Tidak dibenarkan mengadakan pertemuan (date) Kekok semasa membuat pertemuan (date) Segan dengan perbualan mengenai seks Jarang mengadakan pertemuan (date) Takut kehilangan orang yang saya cinta Tidak tahu melayan semasa pertemuan (date) Takut berhubung rapat dengan jantina lain Sukar bergaul rapat dengan jantina lain Bimbang sejauh manakah hendak berhubung mesra dengan jantina lain Mengasihi seseorang yang tidak cintakan saya Sedang menentukan sama ada dalam percintaan atau tidak Perlu penerangan berkaitan hal seks Memutuskan sama ada hendak terus kekal bersama Teman wanita Teman lelaki Sangat sukar untuk mengawal desakan seks Berbaik-baik dengan orang yang tidak disukai oleh keluarga saya Sedang dalam percintaan Kecewa dalam percintaan Sedang menentukan sama ada hendak bertunang

% Masalah 82.28 78.53 75.13 74.11 66.61 64.40 60.65 56.39 54.68 45.32 38.50 29.47 26.41 23.34 18.06 16.70 16.18 16.01 11.24 3.58

Jadual 2.7 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks. Dapatan

menunjukkan 82% pelajar menyatakan 'tidak dibenarkan mengadakan pertemuan (date)' dan masalah ini merupakan masalah yang utama di antara item-item bagi masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks. Masalah kedua utama dengan skor 78% ialah 'kekok semasa membuat pertemuan (date)' dan peratusan ketiga tertinggi dengan skor 75% ialah masalah 'segan dengan perbualan mengenai seks'. Manakala peratusan yang terendah sekali ialah 'sedang menentukan sama ada hendak bertunang' dengan skor 4%.

50

Jadual 2.8:

Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Nilai Tertinggi

Bil g136 g121 g127 g137 g134 g126 g122 g129 g125 g139 g123 g138 g133 g128 g124 g131 g135 g130 g140 g132

Item Inginkan personaliti yang lebih menarik Merasa rendah diri Kurang kebolehan memimpin Mengelak diri dari orang yang saya benci Ingin menjadi lebih disukai (popular) Tidak disukai oleh seseorang Benci pada seseorang Mempunyai perasaan kesepian Terlalu mudah merasa malu Bimbang bagaimana mempengaruhi orang lain Jadi penakut atau pemalu Merasa tiada seorang yang memahami saya Menjadi terlalu iri hati atau cemburu Jadi sasaran kritikan orang lain Terlibat dalam pertengkaran Selalu melukakan perasaan orang Bercakap atau bertindak tanpa berfikir Jadi bahan perbualan dan ejekan Tiada seorang yang boleh saya mengadu masalah saya Dikatakan sombong atau bongkak

% Masalah 89.44 81.43 71.21 66.61 63.88 62.35 62.01 59.11 57.41 56.90 55.03 54.34 44.29 41.40 39.18 37.65 34.58 33.05 33.05 21.47

Jadual 2.8 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah perhubungan sosial psikologikal mengikut nilai. Jadual di atas menunjukkan 89% pelajar menghadapi masalah inginkan personaliti yang lebih menarik, ini merupakan masalah sering dihadapi oleh para pelajar, 'merasa rendah diri' merupakan masalah kedua utama dengan skor 81% dan peratusan ketiga tertinggi dengan skor 71% ialah masalah 'kurang kebolehan memimpin'. Peratusan yang terendah sekali ialah 21% bagi penyataan 'dikatakan sombong atau bongkak'.

51

55 65.17 16.71 31.61 38.92 32. Daripada 20 item di dalam kategori masalah di atas.69 23. 'bimbang' merupakan masalah kedua utama di mana 72% menghadapi masalah ini dan peratusan ketiga tertinggi ialah 71% bagi masalah ‘mudah lupa '.54 59. item yang menyatakan 'sukar membuat keputusan ' merupakan masalah utama bagi 79% pelajar.89 71.73 49.45 56.67 35.71 71.22 63.35 15. 52 .36 45.25 64.83 43.23 47.43 34.Jadual 2. 'Terfikir untuk membunuh diri' adalah masalah bagi 16% pelajar dan ini adalah masalah yang terendah dalam kategori ini.9: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Nilai Tertinggi Bil h152 h141 h144 h143 h142 h156 h154 h150 h146 h147 h158 h157 h148 h151 h159 h145 h149 h160 h155 h153 Item Sukar membuat keputusan Bimbang Mudah lupa Suka berkhayal Jadi malas Terlalu banyak masalah persendirian Takut ditinggalkan seorang diri Kurang kepercayaan diri Gugup (nervous) Merasa kesedihan Tidak dapat menahan kemarahan saya Sangat mudah mengeluarkan air mata Tidak bernasib baik Terlalu mudah terangsang Kerap gagal dalam kerja-kerja yang saya buat Tidak gembira Terlalu mudah putus asa Membuat sesuatu dengan bersunguh-sungguh Takut membuat kesalahan/kesilapan Terfikir untuk membunuh diri % Masalah 78.9 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi).67 Jadual 2.

67 56.00 34.10: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Moral Dan Agama Mengikut Nilai Tertinggi Bil i175 i178 i161 i173 i180 i176 i169 i179 i163 i177 i165 i174 i167 i172 i168 i171 i164 i170 i166 i162 Item Kadang-kadang berbohong tapi tidak bermaksud demikian Kadang-kadang merasa tidak sejujur seperti yang sepatutnya Merasa bersalah Tidak boleh melupakan kesalahan yang saya lakukan Terganggu dengan perkara buruk yang dilakukan oleh rakan-rakan lain Ragu-ragu menyatakan yang mana betul yang mana salah Mempunyai sesuatu tabiat buruk tertentu Ragukan terhadap beberapa soal agama yang pernah saya dengar Terlibat dalam kesusahan (trouble) Ragu apa yang terjadi kepada orang lain apabila mereka mati Kurang kebolehan mengawal diri Terganggu dengan fikiran mengenai syurga dan neraka Tidak selalu ke Masjid / gereja / tokong / kuil Dihukum kerana kesalahan yang tidak saya lakukan Suka mencarut / cerita lucah (dirty stories) Terpengaruh oleh prasangka kaum dan agama Ragu tentang makna Tuhan Ibu bapa berpendirian kolot (old fashioned) Ingin merasa hampir dengan Tuhan Takut hukuman Tuhan % Masalah 92.41 8.01 74.Jadual 2. Hanya 2% pelajar yang merasakan mereka tidak takut akan hukuman Tuhan dan ini merupakan peratus yang terendah.49 88.67 92.90 2. 53 .73 21.22 49.64 11.89 46.92 33.39 Jadual 2.69 5. Seramai 93% pelajar di dalam kajian ini ‘kadang-kadang berbohong tapi tidak bermaksud demikian' dan ini merupakan masalah utama daripada 20 masalah di bawah kategori masalah moral dan agama.59 85.96 2.59 61.10 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah moral dan agama.79 74. Peratusan yang kedua tertinggi ialah 97% iaitu bagi item yang menyatakan 'kadang-kadang merasa tidak sejujur seperti yang sepatutnya' dan peratusan ketiga tertinggi ialah 92% iaitu bagi masalah 'merasa bersalah’.11 65.74 48.

08 17.01 7.21 22. peratusan kedua tertinggi ialah 71% iaitu bagi masalah 'tidak memberitahu segala-gala kepada ibu bapa' dan peratusan ketiga tertinggi ialah 'ibu bapa terlalu mengharapkan banyak dari saya' iaitu 69%.71 8.88 31.95 12. Peratusan yang terendah sekali ialah 'merasa seolah-olah tidak mempunyai keluarga' di mana seramai 7% menghadapi masalah ini.33 6. item yang menyatakan 'memerlukan cinta dan kasih sayang' merupakan masalah utama iaitu 87%.38 14. Bagi kategori masalah rumahtangga dan keluarga.04 68.99 61.48 12.16 60. 54 .95 11.31 56.11: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Nilai Tertinggi Bil j187 j195 j198 j197 j200 j191 j199 j196 j189 j192 j184 j181 j188 j186 j190 j183 j182 j185 j194 j193 Item Memerlukan cinta dan kasih sayang Tidak memberitahu segala-gala kepada ibu bapa Ibu bapa mengharapkan terlalu banyak daripada saya Tidak dapat berbincang masalah tertentu di rumah Bimbang mengenai seseorang daripada anggota keluarga Inginkan kebebasan yang lebih di rumah Ibu bapa membuat terlalu banyak keputusan untuk saya Tidak sefahaman dengan abang / kakak atau adik Menentang percakapan ibu bapa saya Ibu bapa menyebelahi abang / kakak atau adik Ibu bapa tidak memahami saya Kematian dalam keluarga Di rumah dilayan seperti kanak-kanak Ibu bapa tidak mempercayai saya Berselisihan faham dengan keluarga saya Pertelingkahan dalam keluarga Jadi sasaran kritikan ibu bapa Tidak gembira dengan ibu bapa Merasa seolah-olah tidak mempunyai keluarga Ibu bapa terlalu banyak berkorban untuk saya % Masalah 87.56 71.56 32.64 Jadual 2.86 25.Jadual 2.41 9.11 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah rumahtangga dan keluarga.15 19.

74 56.74 95.93 83.40 95. 'perlu mengetahui kebolehan saya dalam sesuatu pekerjaan' dan 'perlu buat rancangan awal untuk masa depan' merupakan masalah kedua utama di mana 95% pelajar menghadapi kedua-dua masalah di atas.22 23.12: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Nilai Tertinggi Bil k212 k214 k207 k215 k205 k218 k202 k211 k213 k219 k208 k206 k220 k203 k204 k209 k216 k201 k210 k217 Item Perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan Perlu mengetahui kebolehan saya dalam sesuatu pekerjaan Perlu buat rancangan awal untuk masa depan Perlu mengambil keputusan tentang pekerjaan masa hadapan Ingin belajar mengenai sesuatu pekerjaan Memerlukan nasihat mengenai apa yang saya harus buat selepas sekolah Kurang pengalaman kerja Takut menganggur selepas tamat sekolah menengah Takut kalau saya tidak dapat langsung masuk ke maktab Ragukan kemungkinan mendapat pekerjaan pilihan saya pada masa akan datang Takut kalau saya tidak diterima masuk ke maktab Ingin lebih bebas dalam kehidupan seharian Ragukan kebijaksanaan dalam pemilihan kursus untuk persediaan pekerjaan saya Tidak tahu cara mencari kerja Perlu untuk memilih sesuatu maktab Memutuskan sama ada hendak ke maktab atau tidak Ragu-ragu tentang kebolehan untuk menjalankan kerja yang baik Takut menempuhi masa depan Tidak mengetahui apa yang saya benar-benar ingini Tidak yakin kerja-kerja sekolah boleh memberi faedah kepada saya % Masalah 95.72 71.79 78.25 71.55 68.89 93. 55 . Seramai 23% pelajar merasakan mereka tidak yakin kerja-kerja sekolah boleh memberi faedah kepada mereka.71 76.49 75.12 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah pelajaran dan kerjaya masa depan.70 88.31 64.51 Jadual 2.81 75. Dari kajian ini didapati 'perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan' merupakan masalah utama di mana 96% pelajar bimbang tentang perkara tersebut.13 82.06 94.91 64.Jadual 2.30 73.

60 Jadual 2. ini merupakan masalah yang utama diikuti dengan masalah kedua utama iaitu 'tidak dapat memahami beberapa mata pelajaran 56 .89 70.13 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori penyesuaian terhadap kerja-kerja.13: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Mengikut Nilai Tertinggi Bil l237 l239 l227 l228 l226 l229 l231 l236 l232 l233 l222 l240 l234 l238 l221 l235 l230 l223 l224 l225 Item Bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas Tidak dapat memahami beberapa mata pelajaran dengan memuaskan Bimbang terhadap peperiksaan Tidak belajar dengan secukupnya Takut gagal dalam kerja sekolah Mendapat pangkat (markah) rendah Tidak tahu cara belajar yang berkesan Tidak dapat melahirkan fikiran saya dengan tepat Tidak tertarik pada beberapa mata pelajaran Tidak dapat menumpukan fikiran pada pelajaran Tidak cukup bijak Tidak dapat menyelesaikan tugasan pelajaran pada masa yang ditentukan Merasa sukar menyusun laporan atau karangan Merasa sukar mengambil catatan atau membuat ringkasan Ingatan tidak baik Takut bercakap dalam perbincangan dalam kelas Tidak begitu berminat pada buku-buku Tidak suka belajar Ingin berhenti sekolah Selalu tidak hadir ke sekolah % Masalah 89.61 64.95 14.19 66.63 43.95 89.03 20.50 60.99 6.10 88.Jadual 2.99 55.05 61.13 4.23 71.54 44.92 76.07 80.49 72. Seramai 90% pelajar merasa bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas.44 40.

87 23.15 25.14: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Nilai Tertinggi Bil m249 m251 m247 m257 m243 m244 m260 m258 m259 m248 m253 m254 m245 m246 m242 m252 m256 m250 m255 m241 Item Tidak cukup perbincangan dalam kelas Kegiatan sekolah tidak diatur dengan baik Sangat sedikit kebebasan dalam kelas Pangkat (markah) tidak sesuai sebagai ukuran kebolehan Peraturan sekolah terlalu ketat Guru-guru terlalu sukar difahami Terlalu banyak tugasan diberi dalam beberapa mata pelajaran Tidak sefahaman (not getting along) dengan seorang guru Guru tidak bertimbang rasa terhadap perasaan pelajar-pelajar Masa makan tengah hari terlalu singkat Tidak mempunyai tempat belajar yang sesuai di rumah Tidak cukup buku-buku yang baik dalam perpustakaan Guru tidak mesra dengan pelajar Buku-buku teks terlalu sukar difahami Kelas sangat membosankan Dipaksa mengambil mata pelajaran yang saya benci Keluarga tidak memahami tugas dan kegiatan di sekolah Guru-guru kurang berperibadi (personaliti) Mata pelajaran tidak berkait dengan kehidupan seharian Ujian tidak adil % Masalah 64.14 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori kurikulum dan kaedah pengajaran. seramai 65% menyatakan 'tidak cukup perbincangan dalam kelas' adalah masalah utama mereka.48 36.34 20. Perkara yang paling kurang menjadi masalah ialah 'selalu tidak hadir ke sekolah'. Jadual 2.22 55. Bagi kategori masalah kurikulum.55 24.61 14. Seramai 15% merasakan ujian yang mereka terima tidak adil.88 51. seramai 62% menyatakan demikian dan yang ketiga ialah 'sangat sedikit kebebasan dalam kelas' di mana 57% menghadapi masalah ini.14 44.74 48.dengan memuaskan' di mana seramai 89% menghadapi masalah ini. 57 .04 45. hanya 5% pelajar sahaja yang menghadapi masalah ini.97 33.46 37.58 56.32 30.96 49.84 57.90 30. Perkara yang kedua yang menjadi masalah ialah 'kegiatan sekolah tidak diatur dengan baik'.48 Jadual 2. Masalah yang ketiga yang dihadapi oleh 88% pelajar ialah bimbang terhadap peperiksaan.74 61.

Analisis Deskriptif Subjek - Analisis Tahap Dan Khi Kuasa Dua

Berikut ialah analisis tahap persepsi dan tahap masalah pelajar bagi setiap kategori masalah iaitu kehidupan di sekolah, ciri-ciri keperibadian pelajar, masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani, masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan, masalah kegiatan sosial dan hiburan, masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks, masalah perhubungan sosial psikologikal, masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi, masalah moral dan agama, masalah rumahtangga dan keluarga, masalah pelajaran dan kerjaya masa depan, penyesuaian terhadap kerja-kerja dan kurikulum dan kaedah pengajaran. Tahap bagi kesemua kategori di atas dibahagikan mengikut dua pembahagian tahap iaitu tahap rendah dan tahap tinggi. Pembahagian skor atau markat bagi setiap tahap adalah seperti berikut:-

Tahap 1 2 Rendah Tinggi -

Markat 0 hingga 10 11 hingga 20

Sementara kaedah khi kuasa dua pada aras keyakinan 0.05 digunakan bagi melihat perbandingan antara ciri-ciri demografi iaitu tingkatan dan jantina terhadap setiap kategori masalah.

58

4.3 4.3.1

Khi Kuasa Dua Khi Kuasa Dua Perbandingan Tahap Kategori Masalah Mengikut Tingkatan

Jadual 3.1.1: Persepsi Pelajar Terhadap Kehidupan Di sekolah Mengikut Tingkatan

Tahap kehidupan di sekolah Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 119 133 120 141 513 % 95 80 82 95 87 Bermasalah tinggi Bil 6 33 27 8 74 % 5 20 18 5 13 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100

χ² - 26.40 ; Nilai p - 0.00*

Signifikan pada aras keyakinan 0.05

Jadual 3.1.1 menunjukkan tahap kehidupan pelajar di sekolah mengikut tingkatan. Daripada 74 orang pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi, seramai 20% adalah pelajar tingkatan tiga, 18% pelajar tingkatan empat, setiap 5% masing-masing pelajar tingkatan dua dan lima. Peratusan pelajar yang mengalami

masalah kehidupan di sekolah pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 80% hingga 95%.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 26.40 dan nilai ‘p’ ialah 0.00. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua, tiga, empat dan lima terhadap kehidupan di sekolah.

59

Jadual 3.1.2: Persepsi Pelajar Terhadap Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Tingkatan
Tahap Jumlah Tingkatan Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 113 113 112 132 470 Rendah % 90 68 76 87 80 Bil 12 53 35 17 117 Tinggi % 10 32 24 11 20 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100

χ² - 31.50 ; Nilai p - 0.00*

Signifikan pada aras keyakinan 0.05

Jadual 3.1.2 menunjukkan tahap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah / asrama mengikut tingkatan. Seramai 10% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua, 32%

daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga, 24% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 11% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah keperibadian pelajar di sekolah / asrama di tahap tinggi. Peratusan pelajar yang

mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 68% hingga 90%.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 31.49 dan nilai ‘p’ ialah 0.00. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua, tiga, empat dan lima terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah / asrama.

60

Jadual 3.1.3: Tahap Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Tingkatan

Tahap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 120 155 140 144 587 % 96 93 95 97 95 Bermasalah tinggi Bil 5 11 7 5 28 % 4 7 5 3 5 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100

χ² - 2.08 ; Nilai p - 0.56

Signifikan pada aras keyakinan 0.05

Jadual 3.1.3 menunjukkan tahap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani pelajar mengikut tingkatan. Daripada jadual di atas, dapat dilihat bahawa peratusan pelajar daripada setiap tingkatan yang menghadapi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani pada tahap tinggi adalah kurang daripada 10% iaitu antara 3% hingga 7%.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 2.08 dan nilai ‘p’ ialah 0.56. Oleh kerana nilai ‘p’ ini tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua, tiga, empat dan lima terhadap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani.

61

Jadual 3.1.4: Tahap Masalah Kewangan, Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Tingkatan
Tahap masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 87 106 81 107 381 % 70 64 55 72 65 Bermasalah tinggi Bil 38 60 66 42 206 % 30 36 45 28 35 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 Jumlah

χ² - 10.61 ; Nilai p - 0.01*

Signifikan pada aras keyakinan 0.05

Jadual 3.1.4 menunjukkan tahap masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan mengikut tingkatan. Seramai 30% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua, 36%

daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga, 45% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 28% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 55% hingga 72%.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 10.61 dan nilai ‘p’ ialah 0.01. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua, tiga, empat dan lima terhadap masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan.

62

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 18. 75% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 60% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap tinggi.Jadual 3.00* Signifikan pada aras keyakinan 0. 63 . Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 25% hingga 45%.18. empat dan lima terhadap masalah kegiatan sosial dan hiburan.05 Jadual 3.1.00. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Seramai 55% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. 73% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.0.5 menunjukkan tahap masalah kegiatan sosial dan hiburan mengikut tingkatan.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.44 .5: Tahap Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Tingkatan Tahap masalah kegiatan sosial dan hiburan Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 56 44 37 60 197 % 45 27 25 40 34 Bermasalah tinggi Bil 69 122 110 89 390 % 55 74 75 60 66 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .1. Nilai p . tiga.43 dan nilai ‘p’ ialah 0.

05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.6: Tahap Masalah Pergaulan Muda-Mudi. 30% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. perkahwinan dan seks mengikut tingkatan. Perkahwinan Dan Seks Mengikut Tingkatan Tahap masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. perkahwinan dan seks Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 105 116 95 106 422 % 84 70 65 71 72 Bermasalah tinggi Bil 20 50 52 43 165 % 16 30 35 29 28 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 Jumlah χ² . Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.00* Signifikan pada aras keyakinan 0. Nilai p .1. perkahwinan dan seks.1.05 Jadual 3.Jadual 3. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 65% hingga 84%.28 .004. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 13. 35% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 29% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah pergaulan muda-mudi.13. 64 .0. empat dan lima terhadap masalah pergaulan muda-mudi.6 menunjukkan tahap masalah pergaulan muda-mudi.28 dan nilai ‘p’ ialah 0. tiga. Seramai 16% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.

Jadual 3.16 . Nilai p . empat dan lima terhadap masalah perhubungan sosial psikologikal. tiga. 57% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.7: Tahap Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Tingkatan Tahap masalah perhubungan sosial psikologikal Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 75 71 60 78 284 % 60 43 41 52 48 Bermasalah tinggi Bil 50 95 87 71 303 % 40 57 59 48 52 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² . Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Seramai 40% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.7 menunjukkan tahap masalah perhubungan sosial psikologikal mengikut tingkatan.1.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua. 65 .1. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 13. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 41% hingga 60%.00* Signifikan pada aras keyakinan 0.004.0.05 Jadual 3. 59% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 48% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi.16 dan nilai ‘p’ ialah 0.13.

8.1.52 . empat dan lima terhadap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi).05 Jadual 3.04.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.52 dan nilai ‘p’ ialah 0. Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.8 menunjukkan tahap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) mengikut tingkatan.04* Signifikan pada aras keyakinan 0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 8.1. 66 . 56% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.Jadual 3. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 41% hingga 57%.8: Tahap Masalah Perhubungan Peribadi dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Tingkatan Tahap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 71 73 60 76 280 % 57 44 41 51 48 Bermasalah tinggi Bil 54 93 87 73 307 % 43 56 59 49 52 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 Jumlah χ² . tiga. Nilai p . Seramai 43% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.0. 59% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 49% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) di tahap tinggi.

9: Tahap Masalah Moral Dan Agama Mengikut Tingkatan Tingkatan Dua Tiga Empat Lima Jumlah Tahap masalah moral dan agama Bermasalah Bermasalah rendah tinggi Bil % Bil % 43 34 82 66 56 34 110 66 49 33 98 67 56 38 93 62 204 35 383 65 Jumlah Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .Jadual 3.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.9 menunjukkan tahap masalah moral dan agama mengikut tingkatan. Seramai 66% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah hampir sama iaitu antara 33% hingga 38%. 67% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 62% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah moral dan agama di tahap tinggi.1.86 Signifikan pada aras keyakinan 0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0. 66% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.74 dan nilai ‘p’ ialah 0.1.86. 67 . Oleh kerana nilai ‘p’ ini tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.0. empat dan lima terhadap masalah moral dan agama.05 Jadual 3. Nilai p . tiga.74 .0.

10: Tahap Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Tingkatan Tahap masalah rumahtangga dan keluarga Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 118 132 124 133 507 % 94 80 84 89 86 Bermasalah tinggi Bil 7 34 23 16 80 % 6 21 16 11 14 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .10 menunjukkan tahap masalah rumahtangga dan keluarga mengikut tingkatan. Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Seramai 6% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.15. empat dan lima terhadap masalah rumahtangga dan keluarga.1.Jadual 3.03 dan nilai ‘p’ ialah 0.002. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 15.03 .00* Signifikan pada aras keyakinan 0.0. Nilai p .1.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua. 68 . 20% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. tiga. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 79% hingga 94%. 16% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 11% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga di tahap tinggi.05 Jadual 3.

Nilai p . empat dan lima terhadap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan. 89% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 88% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi.1. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 7. tiga. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 4% hingga 12%.06 Signifikan pada aras keyakinan 0.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.31 dan nilai ‘p’ ialah 0. 69 .05 Jadual 3.06. Oleh kerana nilai ‘p’ ini tinggi sedikit daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.Jadual 3.1.11 menunjukkan tahap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan mengikut tingkatan.0.31 .11: Tahap Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Tingkatan Tahap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 10 7 16 18 51 % 8 4 11 12 9 Bermasalah tinggi Bil 115 159 131 131 536 % 92 96 89 88 91 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² . 96% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.7. Seramai 92% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.

1. Seramai 64% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.27. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 34% hingga 44%.3.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua. 66% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.0.Jadual 3.1. Oleh kerana nilai ‘p’ ini tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.93 .12: Persepsi Pelajar Terhadap Penyesuaian Kerja-Kerja Mengikut Tingkatan Tahap Jumlah Tingkatan Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 45 57 50 65 217 Rendah % 36 34 34 44 37 Bil 80 109 97 84 370 Tinggi % 64 66 66 56 63 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .05 Jadual 3. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 3.93 dan nilai ‘p’ ialah 0. Nilai p . tiga. 66% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 56% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah penyesuaian kerja-kerja di tahap tinggi.12 menunjukkan tahap masalah pelajar terhadap penyesuaian kerja-kerja mengikut tingkatan. 70 . empat dan lima terhadap masalah penyesuaian kerja-kerja.27 Signifikan pada aras keyakinan 0.

0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.00* Signifikan pada aras keyakinan 0.90 .1. Nilai p .00.05 Jadual 3. 44% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 20% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran di tahap tinggi. 39% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. tiga.Jadual 3. 71 .27.13: Persepsi Pelajar Terhadap Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Tingkatan Tahap Jumlah Tingkatan Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 97 101 83 119 400 Rendah % 78 61 57 80 68 Bil 28 65 64 30 187 Tinggi % 22 39 44 20 32 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .89 dan nilai ‘p’ ialah 0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 27. Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Seramai 22% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 56% hingga 80%.1. empat dan lima terhadap masalah kurikulum dan kaedah pengajaran.13 menunjukkan tahap masalah pelajar terhadap kurikulum dan kaedah pengajaran mengikut tingkatan.

1.05 Jadual 3.14 menunjukkan tahap masalah pelajar keseluruhan mengikut tingkatan.00. 51% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. seramai 29% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. empat dan lima terhadap masalah keseluruhannya.00* Signifikan pada aras keyakinan 0. Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 29. 72 .14: Tahap Masalah Pelajar Secara Keseluruhan Mengikut Tingkatan Tahap Jumlah Tingkatan Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 89 81 71 105 346 Rendah % 71 49 48 70 59 Bil 36 85 76 44 241 Tinggi % 29 51 52 29 41 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² . tiga.29. 52% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 30% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah di tahap tinggi.89 .89 dan nilai ‘p’ ialah 0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.1. Fasa keseluruhannya. Peratusan pelajar yang mengalami masalah pada keseluruhannya pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 48% hingga 71%.Jadual 3. Nilai p .

4.1 menunjukkan tahap kehidupan pelajar di sekolah mengikut jantina. peratusan yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah pada tahap tinggi adalah rendah iaitu hanya 6% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 94%.2 Khi Kuasa Dua Perbandingan Tahap Kategori Masalah Mengikut Jantina Jadual 3.05 Jadual 3. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 15.00.2. seramai 17% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah kehidupan di sekolah pada tahap tinggi sementara 83% berada pada tahap rendah.15.64 . 73 .00* Signifikan pada aras keyakinan 0.3.0. Daripada 256 orang pelajar lelaki. Bagi pelajar perempuan pula. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.1: Persepsi Pelajar Terhadap Kehidupan Di sekolah Mengikut Jantina Tahap kehidupan di sekolah Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 240 273 513 % 94 83 87 Bermasalah tinggi Bil 16 58 74 % 6 17 13 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² . Nilai p .64 dan nilai ‘p’ ialah 0.2.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap kehidupan di sekolah.

94 dan nilai ‘p’ ialah 0. peratusan yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi adalah rendah iaitu 16% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu seramai 84%.2. seramai 23% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah yang sama pada tahap tinggi sementara 77% berada pada tahap rendah.Jadual 3.3.94 .05. Bagi pelajar perempuan pula.05) dan ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah keperibadian pelajar di sekolah / asrama. Daripada 256 orang pelajar lelaki.05 Signifikan pada aras keyakinan 0.2: Persepsi Pelajar Terhadap Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Jantina Tahap Jumlah Jantina Bil Lelaki Perempuan Jumlah 215 255 470 Rendah % 84 77 80 Bil 41 76 117 Tinggi % 16 23 20 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² . Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 3. 74 .2.2 menunjukkan tahap persepsi pelajar terhadap ciri-ciri keperibadian seseorang pelajar di sekolah / asrama mengikut jantina. Nilai p .0.05 Jadual 3. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sama dengan aras signifikan yang ditetapkan (0.

37 Signifikan pada aras keyakinan 0.80 dan nilai ‘p’ ialah 0. Nilai p . Daripada 256 orang pelajar lelaki.3 menunjukkan tahap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani mengikut jantina.0.0. hanya 4% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani pada tahap tinggi sementara 96% berada pada tahap rendah.3: Tahap Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Jantina Tahap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 241 318 587 % 94 96 95 Bermasalah tinggi Bil 15 13 28 % 6 4 5 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² .80 .05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani.Jadual 3. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. 75 .05 Jadual 3. Bagi pelajar perempuan pula.37. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.2.2. peratusan yang menghadapi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani pada tahap tinggi adalah seramai 6% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 94%.

27 . keadaan kehidupan dan pekerjaan pada tahap tinggi sementara 72% berada pada tahap rendah.2.0.05 Jadual 3. keadaan kehidupan dan pekerjaan mengikut jantina. Nilai p . Daripada 256 orang pelajar lelaki. seramai 28% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah kewangan.27 dan nilai ‘p’ ialah 0.00* Signifikan pada aras keyakinan 0.Jadual 3. Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Jantina Tahap masalah kewangan.4 menunjukkan tahap masalah kewangan. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 14. peratusan yang menghadapi masalah kewangan. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.14. keadaan kehidupan dan pekerjaan Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 144 237 381 % 56 72 65 Bermasalah tinggi Bil 112 94 206 % 44 28 35 Bil 256 331 587 % 100 100 100 Jumlah χ² .00. keadaan kehidupan dan pekerjaan pada tahap tinggi adalah seramai 44% sementara 56% berada pada tahap rendah. Bagi pelajar perempuan pula.4: Tahap Masalah Kewangan. 76 .2.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0. Nilai p .Jadual 3.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah kegiatan sosial dan hiburan. 77 .5: Tahap Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Jantina Tahap masalah kegiatan sosial dan hiburan Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 80 117 197 % 31 35 34 Bermasalah tinggi Bil 176 214 390 % 69 65 66 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² .34 Signifikan pada aras keyakinan 0.2.5 menunjukkan tahap masalah kegiatan sosial dan hiburan mengikut jantina. seramai 65% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah kegiatan sosial dan hiburan pada tahap tinggi dan 35% berada pada tahap rendah.91 .0. Daripada 256 orang pelajar lelaki. peratusan yang menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan pada tahap tinggi adalah 69% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 31%.2.0. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.91 dan nilai ‘p’ ialah 0. Bagi pelajar perempuan pula.05 Jadual 3.34.

Peratusan pelajar lelaki yang menghadapi masalah pergaulan mudamudi.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah pergaulan muda-mudi.6 menunjukkan tahap masalah pergaulan muda-mudi.0. perkahwinan dan seks pada tahap tinggi adalah seramai 29% manakala yang berada pada tahap rendah ialah seramai 71%.0.08 . Nilai p . perkahwinan dan seks Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 182 240 422 % 71 73 72 Bermasalah tinggi Bil 74 91 165 % 29 28 28 Bil 256 331 587 % 100 100 100 Jumlah χ² . perkahwinan dan seks mengikut jantina.2. Perkahwinan Dan Seks Mengikut Jantina Tahap masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks pada tahap tinggi sementara 72% berada pada tahap rendah. perkahwinan dan seks. seramai 27% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah pergaulan muda-mudi. Bagi pelajar perempuan pula.6: Tahap Masalah Pergaulan Muda-Mudi.2.05 Jadual 3. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.08 dan nilai ‘p’ ialah 0.78 Signifikan pada aras keyakinan 0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.Jadual 3.77. 78 .

0.2.2.88 dan nilai ‘p’ ialah 0.35. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.0. Bagi pelajar perempuan pula.88 . Nilai p . seramai 54% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah perhubungan sosial psikologikal pada tahap tinggi sementara 46% berada pada tahap rendah.35 Signifikan pada aras keyakinan 0.7: Tahap Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Jantina Tahap masalah perhubungan sosial psikologikal Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 130 154 284 % 51 47 48 Bermasalah tinggi Bil 126 177 303 % 49 54 52 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² .05 Jadual 3. Daripada 256 orang pelajar lelaki.Jadual 3. 79 . Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah perhubungan sosial psikologikal.7 menunjukkan tahap masalah perhubungan sosial psikologikal mengikut jantina. peratusan yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal pada tahap tinggi adalah seramai 49% manakala mereka yang berada pada tahap rendah ialah 51%.

Nilai p . seramai 57% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) pada tahap tinggi sementara 43% berada pada tahap rendah. Daripada 256 orang pelajar lelaki. 80 .2.58 .01. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.01* Signifikan pada aras keyakinan 0.57 dan nilai ‘p’ ialah 0.6. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 6.8 menunjukkan tahap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) mengikut jantina.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi). Bagi pelajar perempuan pula. peratusan yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) pada tahap tinggi adalah 46% dan yang berada pada tahap rendah pula ialah 54%.0.Jadual 3.2.8: Tahap Masalah Perhubungan Peribadi dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Jantina Tahap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 138 142 280 % 54 43 48 Bermasalah tinggi Bil 118 189 307 % 46 57 52 Bil 256 331 587 % 100 100 100 Jumlah χ² .05 Jadual 3.

81 .0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah moral dan agama.9 menunjukkan tahap masalah moral dan agama mengikut jantina.Jadual 3.05 Signifikan pada aras keyakinan 0. Nilai p . Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. peratusan yang menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi adalah seramai 70% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 30%.2.9: Tahap Masalah Moral Dan Agama Mengikut Jantina Tahap masalah moral dan agama Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 77 127 204 % 30 38 35 Bermasalah tinggi Bil 179 204 383 % 70 62 65 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² . Daripada 256 orang pelajar lelaki.4. seramai 62% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah di atas pada tahap tinggi sementara 38% berada pada tahap rendah.2. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 4.02 .02 dan nilai ‘p’ ialah 0.04. Bagi pelajar perempuan pula.05 Jadual 3.

Bagi pelajar perempuan pula.10 menunjukkan tahap masalah rumahtangga dan keluarga mengikut jantina.13 dan nilai ‘p’ ialah 0.2.Jadual 3. seramai 12% menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi dan 88% berada pada tahap rendah.10: Tahap Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Jantina Tahap masalah rumahtangga dan keluarga Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 226 281 507 % 88 85 86 Bermasalah tinggi Bil 30 50 80 % 12 15 14 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² . 82 .29 Signifikan pada aras keyakinan 0. Daripada 256 orang pelajar lelaki.2.05 Jadual 3.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah rumahtangga dan keluarga. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Nilai p .0.13 . Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 1. seramai 15% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi dan 85% berada pada tahap rendah.1.29.

Jadual 3.2.41 dan nilai ‘p’ ialah 0.11 menunjukkan tahap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan mengikut jantina. 83 . peratusan yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan pada tahap tinggi adalah seramai 89% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 11%.0.11: Tahap Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Jantina Tahap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 28 23 51 % 11 7 9 Bermasalah tinggi Bil 228 308 536 % 89 93 91 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² . Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 2. Bagi pelajar perempuan pula.41 .12 Signifikan pada aras keyakinan 0.12.2. Nilai p . seramai 93% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah yang sama pada tahap tinggi sementara 7% berada pada tahap rendah. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.2.05 Jadual 3. Daripada 256 orang pelajar lelaki.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan.

2. seramai 62% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah di atas pada tahap tinggi sementara 38% berada pada tahap rendah.05 Jadual 3. Seramai 64% daripada 256 orang pelajar lelaki. menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja pada tahap tinggi sementara 36% berada pada tahap rendah.12 menunjukkan tahap persepsi pelajar terhadap penyesuaian kerja-kerja mengikut jantina. Bagi pelajar perempuan pula.0. Nilai p .14 .2.71 Signifikan pada aras keyakinan 0.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja.0.14 dan nilai ‘p’ ialah 0. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0. 84 .12: Persepsi Pelajar Terhadap Penyesuaian Kerja-Kerja Mengikut Jantina Tahap Jantina Bil Lelaki Perempuan Jumlah 92 125 217 Rendah % 36 38 37 Bil 164 206 370 Tinggi % 64 62 63 Bil 256 331 587 Jumlah % 100 100 100 χ² .Jadual 3.71.

0. Bagi pelajar perempuan pula. Nilai p .47.13: Persepsi Pelajar Terhadap Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Jantina Tahap Jantina Bil Lelaki Perempuan Jumlah 179 221 400 Rendah % 70 67 68 Bil 77 110 187 Tinggi % 30 33 32 Bil 256 331 587 % 100 100 100 Jumlah χ² .52 dan nilai ‘p’ ialah 0.Jadual 3. seramai 33% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah yang sama pada tahap tinggi sementara 67% berada pada tahap rendah. peratusan yang menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi adalah seramai 30% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu seramai 70%.0. Daripada 256 orang pelajar lelaki.2.52 .47 Signifikan pada aras keyakinan 0.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah kurikulum dan kaedah pengajaran.05 Jadual 3. 85 . Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.13 menunjukkan tahap masalah pelajar terhadap kurikulum dan kaedah pengajaran mengikut jantina.2. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.

Bagi pelajar perempuan pula.2.01 dan nilai ‘p’ ialah 0. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.14 menunjukkan tahap masalah pelajar secara keseluruhan mengikut jantina.05 Jadual 3.Jadual 3.0.2. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.92.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah secara keseluruhan. seramai 41% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah pada keseluruhannya pada tahap tinggi sementara 59% berada pada tahap rendah.14: Tahap Masalah Pelajar Secara Keseluruhan Mengikut Jantina Tahap Jantina Bil Lelaki Perempuan Jumlah 152 194 346 Rendah % 59 59 59 Bil 104 137 241 Tinggi % 41 41 41 Bil 256 331 587 Jumlah % 100 100 100 χ² . 86 .10 .92 Signifikan pada aras keyakinan 0. Nilai p .0. Pada keseluruhannya. seramai 41% daripada 256 orang pelajar lelaki menghadapi masalah pada tahap tinggi berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu seramai 59%.

1: Pasif Asertif Agresif Tidak menjawab Jumlah Tahap Agresif Pelajar Bilangan 85 317 157 28 587 Peratus 14 54 27 5 100. Peratusan pelajar yang asertif atau mempunyai ketegasan diri adalah lebih tinggi iaitu 54% berbanding dengan mereka yang agresif 27% dan pasif 14%.2 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap analitikal.0 Jadual 4.4 Tahap Setiap Trait Personaliti Jadual 4. Jadual 4.4.1 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap agresif. 87 . Dari jadual di atas dapat dilihat bahawa peratusan mereka yang sensitif dan beranalitikal sederhana adalah hampir sama iaitu 40% dan 39% dan yang praktikal seramai 16%.0 Tahap Agresif Jadual 4.2: Tahap Analitikal Praktikal Analitikal sederhana Sensitif Tidak menjawab Jumlah Tahap Analitikal Pelajar Bilangan 94 228 237 28 587 Peratus 16 39 40 5 100.

Jadual 4. 41% suka bergantung kepada orang lain dan 7% mereka yang suka berdikari.5: Tahap Ekstrovert Pelajar Bilangan 198 239 122 28 587 Peratus 33 41 21 5 100.0 Jadual 4. Jadual 4.4: Tahap Bersandar Individu yang suka berdikari Tahap penggantungan yang sederhana Suka bergantung kepada orang lain Tidak menjawab Jumlah Tahap Bersandar Pelajar Bilangan 42 273 244 28 587 Peratus 7 47 41 5 100.0 Tahap Ekstrovert Kurang atau tidak sosial Suka sosial dan tidak sosial Individu yang sosial Tidak menjawab Jumlah Jadual 4.4 menunjukkan 47% mereka yang di dalam golongan penggantungan yang sederhana.3: Tahap Autonomi Tahap Autonomi Pelajar Bilangan 42 241 276 28 587 Peratus 7 41 47 5 100.5 juga menunjukkan peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial adalah tinggi iaitu 41% sementara 33% terdiri daripada mereka yang kurang atau tidak sosial dan 21% individu yang sosial.3 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap autonomi. 41% di tahap sederhana dan 7% suka menerima arahan orang lain. Jadual 4. Dapatan menunjukkan 47% pelajar sukakan kebebasan. Jadual 4.0 Suka menerima arahan orang lain Autonomi yang sederhana Sukakan kebebasan Tidak menjawab Jumlah Jadual 4.5 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap ekstrovert. 88 .

7 menunjukkan 55% pelajar mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana.7: Tahap Introvert Pelajar Bilangan 155 324 80 28 587 Peratus 26 55 14 5 100.0 Tahap Introvert Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Tidak menjawab Jumlah Jadual 4. 33% mereka yang tidak selesa dengan perkara yang bersifat teoritikal dan 14% mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar. Jadual 4.Jadual 4.6 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap intelektual. Dapatan di dalam jadual di atas menunjukkan 48% pelajar mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. 89 . 26% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 14% mereka yang tidak sosial dan suka elakkan diri dari berkomunikasi.6: Tahap Intelektual Pelajar Bilangan 199 281 79 28 587 Peratus 33 48 14 5 100.0 Tahap Intelektual Tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yang mencabar Tidak menjawab Jumlah Jadual 4.

8: Tahap Menolong Pelajar Bilangan 55 316 188 28 587 Peratus 9 54 32 5 100.0 Tahap Menolong Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain Ciri-ciri menolong yang sederhana Suka membuat kebajikan Tidak menjawab Jumlah Jadual 4. Jadual 4.Jadual 4.8 menunjukkan peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong di tahap sederhana adalah lebih tinggi iaitu 54% berbanding dengan mereka yang suka membuat kebajikan 32% dan 9% mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain.0 Jadual 4. 90 . Peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan di tahap sederhana adalah tinggi iaitu 48% sementara mereka yang sangat mementingkan diri sendiri 26% dan 21% mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain.10: Tahap Struktur Pelajar Tahap Struktur Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kepada perkara-perkara berstruktur Tidak menjawab Jumlah Bilangan 40 284 235 28 587 Peratus 7 48 40 5 100.9: Tahap Sokongan Pelajar Tahap Tidak suka bergantung kepada orang lain Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yang sangat mementingkan diri sendiri Tidak menjawab Jumlah Bilangan 124 284 151 28 587 Peratus 21 48 26 5 100.10 menunjukkan 48% pelajar mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Jadual 4.0 Jadual 4.10 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap struktur.9 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap sokongan. Jadual 4.

Jadual 4.0 Jadual 4.12 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap kepelbagaian. 28% bermotivasi rendah dan 26% mereka yang sangat bermotivasi.11 menunjukkan 41% mereka yang di dalam golongan bermotivasi sederhana.40% suka kepada perkara-perkara yang berstruktur dan 7% suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Jadual 4.12 menunjukkan peratusan mereka yang adventures adalah 47%. mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana 41% sementara hanya 7% terdiri daripada mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil.12: Tahap Kepelbagaian Pelajar Tahap Kepelbagaian Sukakan situasi pekerjaan yang stabil Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Tidak menjawab Jumlah Bilangan 39 243 277 28 587 Peratus 7 41 47 5 100.11: Tahap Pencapaian Pelajar Tahap Pencapaian Motivasi rendah Motivasi sederhana Sangat bermotivasi Tidak menjawab Jumlah Bilangan 165 239 155 28 587 Peratus 28 41 26 5 100. Jadual 4.0 Jadual 4. 91 .

92 . 40% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 11% mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal.Jadual 4.0 Jadual 4. 9% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% mereka yang sentiasa anggap diri betul.15 menunjukkan peratusan mereka yang suka mengawal dan memimpin adalah lebih tinggi iaitu 67% berbanding dengan mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana 25% dan yang tidak suka memimpin seramai 3%.13: Tahap Ketahanan Pelajar Tahap Ketahanan Kurang atau tiada ketahanan fizikal Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Tidak menjawab Jumlah Bilangan 64 259 236 28 587 Peratus 11 44 40 5 100. Jadual 4.0 Jadual 4.15: Tahap Mengawal Pelajar Tahap Mengawal Tidak suka memimpin Ciri mengawal dan memimpin yang sederhana Suka mengawal dan memimpin Tidak menjawab Jumlah Bilangan 17 147 395 28 587 Peratus 3 25 67 5 100.13 menunjukkan 44% pelajar mempunyai ketahanan yang sederhana.14 menunjukkan 85% adalah pelajar yang bermasalah.14: Tahap Kritik Diri Pelajar Tahap Kritik Diri Sentiasa anggap diri betul Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Tidak menjawab Jumlah Bilangan 12 51 496 28 587 Peratus 1 9 85 5 100. Jadual 4.0 Jadual 4.

Jadual 4. 93 . Seramai 85% pelajar mempunyai sikap yang jujur dan hanya 10% mempunyai sikap yang sebaliknya.0 Jadual 4.16: Tahap Penipuan Pelajar Tahap Penipuan Jujur Tidak jujur Tidak menjawab Jumlah Bilangan 498 61 28 587 Peratus 85 10 5 100.16 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap penipuan.

keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.5 Tahap Trait-Trait Personaliti Pelajar Mengikut 13 Kategori Masalah Jadual 5.1 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait agresif mengikut tahap kategori-kategori masalah.5%) 59 (11%) 26 (5%) 29 (5%) 56 (10%) 65 (11%) 20 (4%) 37(7%) 48 (9%) 39 (7%) 46 (8%) 28 (5%) 57 (10%) 78 (14%) 7 (1%) 7 (1%) 78 (14%) 30 (5%) 55 (10%) 60 (11%) 25 (5%) 47 (8%) 38 (7%) Tahap Agresif Asertif Agresif 262 (47%) 128 (23%) 55 (10%) 29 (5%) 255 (46%) 129 (23%) 62 (11%) 300 (54%) 17 (3%) 202 (36%) 115 (21%) 110 (20%) 207 (37%) 219 (39%) 98 (17%) 158 (28%) 159 (28%) 161 (29%) 156 (28%) 110 (20%) 207 (37%) 267 (48%) 50 (9%) 34 (6%) 283 (51%) 124 (22%) 193 (34%) 214 (38%) 103 (18%) 181 (32%) 136 (24%) 28 (5%) 150 (27%) 7 (1%) 101 (18%) 56 (10%) 50 (9%) 107 (19%) 115 (21%) 42 (8%) 78 (14%) 79 (14%) 65 (12%) 92 (16%) 54 (10%) 103 (18%) 136 (24%) 21 (4%) 9 (2%) 148 (26%) 49 (9%) 108 (19%) 100 (18%) 57 (10%) 98 (17%) 59 (11%) Jumlah 460 (82%) 99 (18%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) e f g h i j k l m msl Jadual 5.4%) 21 (4%) 82 (15%) 3 (0. 94 .4.1: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Agresif Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a b c d Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Pasif 70 (13%) 15 (3%) 64 (11.

Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Ciri-Ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. seramai 47% adalah dari golongan yang bersifat asertif. 22% mereka yang agresif dan 12% pelajar yang pasif. Daripada 95% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. hanya 27 orang atau 5% sahaja yang menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Masalah Kewangan. 23% mereka yang agresif dan 11% pelajar yang pasif. 95 . 27% mereka yang agresif dan 15% pelajar yang pasif. seramai 54% adalah dari golongan yang bersifat asertif.Kehidupan Di Sekolah Daripada 460 orang pelajar atau 82% yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20%. seramai 36% adalah mereka yang bersifat asertif. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 18%. seramai 47% adalah dari golongan yang bersifat asertif. 18% mereka yang agresif dan 11% pelajar yang pasif. Daripada jumlah ini.

seramai 39% adalah dari golongan yang bersifat asertif. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49% dan peratusan pelajar yang bersifat asertif dan agresif daripada kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 28% dan 14% manakala 9% dan 7% pelajar yang pasif. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%.Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 21% mereka yang agresif dan 11% pelajar yang pasif. seramai 37% terdiri daripada mereka yang bersifat asertif. 19% mereka yang agresif dan 10% pelajar yang pasif. Perkahwinan Dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang bersifat asertif bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 29% dan 28%. 96 .

97 . 19% mereka yang agresif dan 10% pelajar yang pasif. seramai 481 orang atau 86% menghadapi masalah ini di tahap rendah. seramai 37% adalah mereka yang bersifat asertif. Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. 18% mereka yang agresif dan 10% pelajar yang pasif. seramai 34% adalah dari golongan yang bersifat asertif.Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. 24% mereka yang agresif dan 14% pelajar yang pasif. seramai 51% adalah dari golongan yang bersifat asertif. seramai 48% terdiri daripada mereka yang bersifat asertif. Masalah Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. 26% mereka yang agresif dan 14% pelajar yang pasif. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%.

18% mereka yang agresif dan 11% pelajar yang pasif. Daripada jumlah ini. seramai 38% adalah dari golongan yang bersifat asertif. seramai 24% adalah dari golongan yang bersifat asertif. 98 . Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. 11% mereka yang agresif dan 7% pelajar yang pasif.Masalah Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%.

Jadual 5. 99 . keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan e f g h i j k l m msl Jadual 5.2 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait analitikal mengikut tahap kategori-kategori masalah.2: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Analitikal Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Tahap Analitikal Analitikal Sensitif sederhana 201 (36%) 210 (38%) 27 (5%) 27 (5%) 183 (33%) 186 (33%) 45 (8%) 51 (9%) 215 (39%) 227 (41%) 13 (2%) 10 (2%) 150 (27%) 151 (27%) 78 (14%) 76 (14%) 152 (27%) 168 (30%) 60 (11%) 118 (21%) 110 (20%) 114 (20%) 114 (20%) 77 (14%) 151 (27%) 200 (36%) 28 (5%) 28 (5%) 200 (36%) 90 (16%) 138 (25%) 151 (27%) 77(14%) 136 (24%) 92 (16%) 86 (15%) 80 (14%) 157 (28%) 164 (29%) 73 (13%) 115 (21%) 122 (22%) 114 (20%) 123 (22%) 74 (13%) 163 (29%) 202 (36%) 35 (6%) 16 (3%) 221 (40%) 80 (14%) 157 (28%) 167 (30%) 70(13%) 137 (24%) 100 (18%) Kategori Masalah Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Praktikal 76 (14%) 18 (3%) 79 (14%) 15 (3%) 90 (16%) 4 (1%) 61 (11%) 33 (6%) 33 (6%) 61 (11%) 67 (12%) 27 (5%) 40 (7%) 54 (10%) 37 (7%) 57 (10%) 41 (7%) 53 (10%) 79 (14%) 15 (3%) 6 (1%) 88 (16%) 33 (6%) 61 (11%) 56 (10%) 38 (7%) 53 (9%) 41 (7%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (00%) a b c d Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.

keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Masalah Kewangan. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13%. 36% bersifat analitikal sederhana dan 14% terdiri daripada mereka yang praktikal. Daripada jumlah ini. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah.Kehidupan Di Sekolah Daripada 487 orang pelajar atau 87% yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. setiap 33% masing-masing adalah dari golongan yang bersifat sensitif dan analitikal sederhana dan 14% mereka yang praktikal. seramai 41% adalah dari golongan yang bersifat sensitif. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. 100 . daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 38% daripadanya adalah mereka yang bersifat sensitif. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20%. 38% mereka yang dari golongan analitikal sederhana dan 16% pelajar yang praktikal. peratusan mereka yang bersifat sensitif dan analatikal sederhana adalah sama iaitu 27% sementara 11% bersifat praktikal. Seramai 197 orang pelajar atau 35% menghadapi masalah kewangan.

Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. 27% mereka yang bersifat analitikal sederhana dan 11% pelajar yang praktikal. 21% dan 22% bagi sensitif manakala 7% dan 10% bagi pelajar yang praktikal. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49% dan peratusan pelajar yang bersifat analitikal sederhana dan sensitif daripada kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu 21% dan 20% bagi analitikal sederhana. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. seramai 28% terdiri daripada mereka yang bersifat sensitif. 20% dan 22% bersifat sensitif dan 7% dan 10% bersifat praktikal. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang bersifat analitikal sederhana bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 20%. 34% pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. 29% mereka yang sensitif dan 12% pelajar yang praktikal. 101 . Daripada jumlah ini.Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. seramai 30% adalah dari golongan yang bersifat analitikal sederhana.

setiap 36% masing-masing terdiri daripada mereka yang bersifat analitikal sederhana dan sensitif dan 14% mereka yang praktikal. 25% mereka yang beranalitikal sederhana dan 11% pelajar yang praktikal. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. seramai 40% adalah dari golongan yang bersifat sensitif. seramai 29% adalah mereka yang bersifat sensitif. menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah.Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. 36% mereka yang beranalitikal sederhana dan 16% pelajar yang praktikal. 27% mereka yang beranalitikal sederhana dan 10% pelajar yang praktikal. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 102 . Masalah Rumahtangga dan Keluarga 34% pelajar Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. seramai 28% adalah dari golongan yang bersifat sensitif. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi.

16% mereka yang beranalitikal sederhana dan 7% pelajar yang praktikal. seramai 30% adalah dari golongan yang bersifat sensitif. seramai 18% adalah dari golongan yang bersifat sensitif. setiap 24% masingmasing dari golongan yang bersifat sensitif dan yang beranalitikal sederhana dan 10% pelajar yang praktikal. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. 103 .Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Daripada jumlah ini. 27% mereka yang bersifat analitikal sederhana dan 10% pelajar yang praktikal. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%.

Jadual 5.3: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Autonomi Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Tahap Autonomi Suka menerima arahan orang lain 40 (7%) 2 (1%) 35 (6%) 7 (1%) 37 (7%) 5 (1%) 25 (5%) 17 (3%) 10 (2%) 32 (6%) 29 (5%) 13 (2%) 20 (4%) 22 (4%) 22 (4%) 20 (4%) 14 (3%) 28 (5%) 38 (7%) 4 (1%) 5 (1%) 37 (7%) 19 (3%) 23 (4%) 29 (5%) 13 (2%) 25 (5%) 17 (3%) Kategori Masalah Tahap Autonomi yang sederhana 205 (37%) 36 (6%) 190 (34%) 51 (9%) 230 (41%) 11 (2%) 151 (27%) 90 (16%) 80 (14%) 161 (29%) 174 (31%) 67 (12%) 110 (20%) 131 (23%) 112 (20%) 129 (23%) 73 (13%) 168 (30%) 199 (36%) 42 (8%) 17 (3%) 224 (40%) 79 (14%) 162 (29%) 149 (27%) 92 (17%) 135 (24%) 106 (19%) Sukakan kebebasan 242 (43%) 34 (6%) 223 (40%) 53 (10%) 265 (47%) 11 (2%) 186 (33%) 90 (16%) 99 (18%) 177 (32%) 196 (35%) 80 (14%) 143 (26%) 133 (24%) 131 (23%) 145 (26%) 105 (19%) 171 (31%) 244 (44%) 32 (6%) 28 (5%) 248 (44%) 105 (19%) 171 (31%) 196 (35%) 80 (14%) 166 (30%) 110 (20%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. 104 . perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan Rendah Tinggi b Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi c d e f g h i j k l m msl Jadual 5.3 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait autonomi mengikut tahap kategori-kategori masalah. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan mudamudi.

keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% setiap 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai sifat yang sukakan kebebasan dan bersifat autonomi sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 40% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan. Daripada jumlah ini. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana setiap 9% masing-masing bersifat sukakan kebebasan dan yang berautonomi sederhana. 34% mereka yang berautonomi sederhana dan 6% mereka yang suka menerima arahan orang lain. 37% bersifat autonomi sederhana dan 7% terdiri daripada mereka yang suka menerima arahan orang lain. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. peratusan mereka yang bersifat 105 .Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Masalah Kewangan. 43% daripadanya adalah mereka yang sukakan kebebasan. seramai 47% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan. 41% mereka yang dari golongan autonomi sederhana dan 7% pelajar yang suka menerima arahan orang lain.

sukakan kebebasan adalah 33%, yang bersifat analitikal sederhana adalah 27% sementara 4% bersifat suka menerima arahan orang lain. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan

Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan, seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Daripada jumlah ini, seramai 32% terdiri daripada mereka yang bersifat sukakan kebebasan, 29% mereka yang bersifat autonomi sederhana dan 6% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. 34% daripada 587 orang pelajar

menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Masalah Pergaulan Muda-Mudi, Perkahwinan dan Seks

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah, seramai 35% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 31% mereka yang autonomi sederhana dan 5% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi, 24% bersifat sukakan kebebasan dan 23% bersifat autonomi sederhana dan 4% suka menerima arahan orang lain.

106

Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang bersifat autonomi sederhana bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 20% dan 23%, 23% dan 26% bersifat sukakan kebebasan dan 4% bersifat suka menerima arahan orang lain bagi kedua-dua tahap masalah. Masalah Moral Dan Agama

Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini, seramai 31% adalah mereka yang bersifat sukakan kebebasan, 30% mereka yang berautonomi sederhana dan 5% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. Masalah Rumahtangga dan Keluarga

Bagi masalah rumahtangga dan keluarga, daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah, 44% terdiri daripada mereka yang bersifat sukakan kebebasan, 36% berautonomi sederhana dan 7% mereka yang suka menerima arahan orang lain. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi,

107

seramai 44% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 40% mereka yang berautonomi sederhana dan 7% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja

Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi, seramai 31% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 29% mereka yang berautonomi sederhana dan 4% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi

masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran

Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Daripada jumlah ini, seramai 35% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 27% mereka yang bersifat autonomi sederhana dan 5% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. Seramai 33% pelajar menghadapi

masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Masalah Keseluruhan

Pada keseluruhannya, peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi, seramai 20% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 19% mereka yang berautonomi sederhana dan 3% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah, 30% dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 24% adalah mereka yang berautonomi sederhana dan 5% pelajar yang suka menerima arahan orang lain.

108

Jadual 5.4:

Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Bersandar Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah
Tahap Bersandar Tahap Suka penggantu bergantung ngan yang kepada sederhana orang lain 240 (43%) 210 (38%) 33 (6%) 226 (40%) 47 (8.4%) 259 (46%) 14 (3%) 181 (32%) 92 (17%) 90 (16%) 183 (33%) 185 (33%) 88 (16%) 135 (24%) 138 (25%) 128 (23%) 145 (26%) 99 (18%) 174 (31%) 238 (43%) 35 (6%) 25 (5%) 248 (44%) 101 (18%) 172 (31%) 189 (34%) 84 (15%) 165 (30%) 108 (19%) 34 (6%) 192 (34%) 52 (9.3%) 233 (42%) 11 (2%) 154 (28%) 90 (16%) 88 (16%) 156 (28%) 185 (33%) 59 (11%) 120 (22%) 124 (22%) 120 (22%) 124 (22%) 76 (14%) 168 (30%) 208 (37%) 36 (6%) 22 (4%) 222 (40%) 88 (16%) 156 (28%) 165 (30%) 79 (14%) 142 (25%) 102 (18%)

Kategori Masalah

Tahap

Individu yang suka berdikari 37 (7%) 5 (1%) 30 (5%) 12 (2%) 40 (7%) 2 (1%) 27 (5%) 15 (3%) 11 (2%) 31 (6%) 29 (5%) 13 (2%) 18 (3%) 24 (4%) 17 (3%) 25 (5%) 17 (3%) 25 (5%) 35 (6%) 7 (1%) 3 (1%) 39 (7%) 14 (3%) 28 (5%) 20 (4%) 22 (4%) 19 (3%) 23 (4%)

Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%)

a

Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan

Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi

b c d

e f

g h

i j k l m msl

Jadual 5.4 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait bersandar mengikut tahap kategori-kategori masalah.

109

Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah, 43% daripadanya adalah mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana, 38% suka bergantung kepada orang lain dan 7% terdiri daripada mereka yang suka berdikari. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% setiap 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai sifat yang suka bergantung kepada orang lain dan yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Daripada jumlah ini, 40% adalah dari golongan yang bertahap penggantungan yang sederhana, 34% mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain dan 5% mereka yang suka berdikari. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 9% dan 8% masing-masing bersifat suka bergantung kepada orang lain dan yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani

Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani, daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah, seramai 46% adalah mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana 42% dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain dan 7% pelajar yang suka berdikari. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja.

110

keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana adalah 32% sementara 5% bersifat individu yang suka berdikari. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. setiap 33% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain dan yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 5% pelajar yang suka berdikari. peratusan mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain adalah 28%. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. seramai 38% terdiri daripada mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi.Masalah Kewangan. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Daripada jumlah ini. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 33% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 6% pelajar yang suka berdikari. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 25% mempunyai tahap penggantungan yang 111 . 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi.

37% terdiri daripada mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. 112 . 24% dan 22% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 31% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 5% pelajar yang individu yang suka berdikari. masingmasing mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan bersifat suka bergantung kepada orang lain dan 3% pelajar yang suka berdikari. seramai 30% adalah mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang suka bergantung kepada orang lain bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 22%. 23% dan 26% bagi yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 3% dan 5% bersifat suka berdikari bagi kedua-dua tahap masalah. 22% bersifat suka bergantung kepada orang lain dan 4% bersifat yang suka berdikari. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 43% mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 6% mereka yang suka berdikari. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini.sederhana. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah.

Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. 34% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 4% pelajar yang suka berdikari. seramai 40% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. seramai 30% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. seramai 20% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. 31% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 5% pelajar yang suka berdikari. 113 . 19% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 3% pelajar yang individu yang suka berdikari. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 44% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 7% pelajar yang suka berdikari. seramai 28% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain.

24% adalah mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 5% pelajar yang individu yang suka berdikari. 114 . 30% dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain.Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah.

5 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait ekstrovert mengikut tahap kategori-kategori masalah. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan mudamudi.Jadual 5.5: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Ekstrovert Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Tahap Ekstrovert Kategori Masalah Tahap Rendah Tinggi Kurang / tidak sosial 168 (30%) 30 (5%) 159 (28%) 39 (7%) 192 (34%) 6 (1%) 134 (24%) 64 (11%) 64 (11%) 134 (24%) 139 (25%) 59 (11%) 92 (17%) 106 (19%) 91 (16%) 107 (19%) 75 (13%) 123 (22%) 171 (31%) 27 (5%) 18 (3%) 180 (32%) 67 (12%) 131 (23%) 122 (22%) 76 (14%) 112 (20%) 86 (15%) Sosial dan tidak sosial 213 (38%) 26 (5%) 197 (35%) 42 (8%) 227 (41%) 12 (2%) 158 (28%) 81 (15%) 84 (15%) 155 (28%) 165 (30%) 74 (13%) 121 (22%) 118 (21%) 118 (21%) 121 (22%) 78 (14%) 161 (29%) 208 (37%) 31 (6%) 20 (4%) 219 (39%) 91 (16%) 148 (27%) 175 (31%) 64 (11%) 146 (26%) 93 (17%) Individu yang sosial 106 (19%) 16 (3%) 92 (17%) 30 (5%) 113 (20%) 9 (2%) 70 (13%) 52 (9%) 41 (7%) 81 (15%) 95 (17%) 27 (5%) 60 (11%) 62 (11%) 56 (10%) 66 (12%) 39 (7%) 83 (15%) 102 (18%) 20 (4%) 12 (2%) 110 (20%) 45 (8%) 77 (14%) 77 (14%) 45 (8%) 68 (12%) 54 (10%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. 115 . perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan b Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi c d e f g h i j k l m msl Jadual 5.

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana setiap 5% daripada jumlah ini adalah pelajar yang kurang atau tidak sosial dan yang mempunyai kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Daripada jumlah ini. seramai 41% adalah mereka yang mempunyai kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 28% mereka yang kurang atau tidak sosial dan 17% mereka yang sosial. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. 38% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial. 34% dari golongan yang kurang atau tidak sosial dan 20% pelajar yang sosial. 35% adalah dari golongan yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. 116 . 30% individu yang kurang atau tidak sosial dan 19% terdiri daripada mereka yang sosial. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 7% dan 8% masing-masing kurang atau tidak sosial dan yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial.

Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. 21% mempunyai ciri sosial dan tidak sosial. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. 30% mempunyai kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 24% individu yang kurang atau tidak sosial dan 13% individu yang sosial. 22% dan 17% 117 . Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 19% dari golongan kurang atau tidak sosial dan 11% mereka yang sosial. seramai 28% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial. peratusan mereka yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial adalah 28%. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 25% dari golongan yang kurang atau tidak sosial dan 17% pelajar yang sosial.Masalah Kewangan. Daripada jumlah ini. 24% bersifat kurang atau tidak sosial dan 15% mereka yang sosial. Masalah Pergaulan Muda-Mudi.

118 . 22% mereka yang kurang atau tidak sosial dan 15% pelajar yang sosial.daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 31% bersifat kurang atau tidak sosial dan 18% mereka yang sosial. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. masing-masing mempunyai ciri sosial dan tidak sosial dan mereka yang kurang atau tidak sosial dan 11% pelajar yang sosial. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. setiap 11% bagi mereka yang sosial dan 16% dan 19% bagi mereka yang kurang atau tidak sosial bagi kedua-dua tahap masalah. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang mempunyai kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 21% dan 22%. seramai 29% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. 37% terdiri daripada mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial.

Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. Daripada jumlah ini. seramai 17% adalah mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. 26% terdiri 119 . Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. 23% bersifat kurang atau tidak sosial dan 14% mereka yang sosial. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 32% kurang atau tidak sosial dan 20% mereka yang sosial. seramai 31% adalah mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. seramai 39% adalah mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. seramai 27% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. 15% bersifat kurang atau tidak sosial dan 10% mereka sosial. 22% bersifat kurang atau tidak sosial dan 14% mereka yang sosial. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerjakerja di tahap rendah.

6 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait intelektual mengikut tahap kategori-kategori masalah.daripada mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.6: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Intelektual Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a b c d Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi 1 170 (30%) 29 (5%) 157 (28%) 42 (8%) 188 (34%) 11 (2%) 128 (23%) 71 (13%) 68 (12%) 131 (23%) 145 (26%) 54 (10%) 103 (18%) 96 (17%) 94 (17%) 105 (19%) Tahap Intelektual 2 3 249 (45%) 68 (12%) 32 (6%) 11 (2%) 230 (41%) 61 (11%) 51 (9%) 18 (3%) 265 (47%) 79 (14%) 16 (3%) 183 (33%) 51 (9%) 98 (18%) 98 (18%) 183 (33%) 192 (34%) 89 (16%) 124 (22%) 157 (28%) 124 (22%) 157 (28%) 28 (5%) 23 (4%) 56 (10%) 62 (11%) 17 (3%) 46 (8%) 33 (6%) 47 (8%) 32 (6%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) e f g h i j k l m msl 1 2 3 Rendah 72 (13%) 95 (17%) 25 (5%) Tinggi 127 (23%) 186 (33%) 54 (10%) 174 (31%) 243 (44%) 64 (11%) Masalah rumahtangga Rendah dan keluarga Tinggi 25 (5%) 38 (7%) 15 (3%) 24 (4%) 20 (4%) 6 (1%) Masalah pelajaran dan Rendah kerjaya masa depan Tinggi 175 (31%) 261 (47%) 73 (13%) 76 (14%) 100 (18%) 27 (5%) Penyesuaian terhadap Rendah kerja-kerja Tinggi 123 (22%) 181 (32%) 52 (9%) Rendah 128 (23%) 193 (35%) 53 (10%) Kurikulum dan kaedah pengajaran Tinggi 71 (13%) 88 (16%) 26 (5%) Rendah 118 (21%) 160 (29%) 48 (9%) Masalah keseluruhan Tinggi 81 (15%) 121 (22%) 31 (6%) Tahap Intelektual Tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yang mencabar Jadual 5. 120 . 20% bersifat kurang atau tidak sosial dan 12% pelajar yang sosial.

30% tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 12% terdiri daripada mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar. 46% daripadanya mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. Daripada jumlah ini. seramai 47% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. 28% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 11% mereka yang sukakan aktiviti mencabar. 41% adalah dari golongan yang berciri intelektual yang sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% dan dari jumlah ini 9% dan 8% masing-masing mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana dan mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 6% dan 5% masing-masing mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana dan mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. 121 . Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 34% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 14% pelajar yang sukakan aktiviti mencabar.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah.

26% golongan yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 11% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. 23% tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 9% mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar. seramai 33% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. Daripada jumlah ini. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 23% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 10% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. Bagi 122 . 34% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana.Masalah Kewangan. peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana ialah 33%. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan.

Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47%. Peratusan pelajar yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana ialah 28% bagi mereka yang menghadapi masalah di tahap tinggi dan 22% bagi mereka yang menghadapi masalah di tahap rendah. Sementara 8% dan 6% sukakan aktiviti yang mencabar bagi kedua-dua tahap masalah. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. 17% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 6% bersifat yang sukakan aktiviti yang mencabar. 23% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 10% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar.kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. seramai 33% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. 28% mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. 22% dan 18% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 31% mereka yang bersifat tidak selesa dengan perkara yang 34% pelajar 123 . Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 19% yang menghadapi masalah di tahap tinggi dan 17% yang menghadapi masalah di tahap rendah masing-masing merasa tidak selesa dengan perkara yang bersifat teoritikal. menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 44% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. masing-masing mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana dan bersifat tidak selesa dengan perkara yang teoritikal dan 8% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar.

Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. 124 . Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. seramai 34% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana.teoritikal dan 11% mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar. 22% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 9% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. seramai 32% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. Daripada jumlah ini. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. 23% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 10% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. seramai 47% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana 31% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 13% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi.

125 . seramai 22% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. 29% dari golongan yang mempunyai ciriciri intelektual yang sederhana.Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. 21% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 9% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. 15% tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 6% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar.

7: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Introvert Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.7 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait introvert mengikut tahap kategori-kategori masalah.Jadual 5. 126 .2%) 51 (9%) 29 (5%) 31 (6%) 49 (9%) 60 (11%) 20 (4%) 41 (7%) 39 (7%) 43 (8%) 37 (7%) 25 (5%) 55 (10%) 72 (13%) 8 (1%) 8 (1%) 72 (13%) 28 (5%) 52 (9%) 59 (11%) 21 (4%) 49 (9%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 66 (12%) 136 (24%) 31 (6%) Tahap Introvert Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Jadual 5. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Introvert 1 136 (24%) 19 (3%) 126 (23%) 29 (5%) 142 (25%) 13 (2%) 95 (17%) 60 (11%) 46 (8%) 109 (20%) 110 (20%) 45 (8%) 66 (12%) 89 (16%) 61 (11%) 94 (17%) 56 (10%) 99 (18%) 127 (23%) 28 (5%) 13 (2%) 142 (25%) 57 (10%) 98 (18%) 104 (19%) 51 (9%) 89 (16%) 2 281 (50%) 43 (8%) 254 (45%) 70 (13%) 311 (56%) 13 (2%) 216 (39%) 108 (19%) 112 (20%) 212 (38%) 229 (41%) 95 (17%) 166 (30%) 158 (28%) 161 (29%) 163 (29%) 111 (20%) 213 (38%) 282 (50%) 42 (8%) 29 (5%) 295 (53%) 118 (21%) 206 (37%) 211 (38%) 113 (20%) 188 (34%) 3 70 (13%) 10 (2%) 68 (12%) 12 (2%) 79 (14%) 1 (0. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.

45% adalah dari golongan yang berciri-ciri sosial di tahap sederhana. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 23% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 12% mereka yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. seramai 56% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 25% dari golongan yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 14% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. Daripada jumlah ini. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% setiap 8% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. 127 . Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 12% dan 5% masing-masing mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana dan mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal. 50% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 24% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 13% terdiri daripada mereka yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi.

Bagi 128 . perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%.Masalah Kewangan. 17% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal sementara 9% tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. 41% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana ialah 39%. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. seramai 38% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 20% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 11% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Daripada jumlah ini. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. 20% bersifat suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 9% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi.

17% dan 11% masing-masing suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 7% dan 8% bagi yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi bagi kedua-dua tahap masalah. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. 19% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 7% pelajar tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi.kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 50% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. Hanya 14% 129 . 18% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 10% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 16% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 7% tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 23% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 13% mereka yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 28% mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 29% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. seramai 38% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 29%.

Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. 130 . seramai 38% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana.daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. seramai 37% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerjakerja di tahap rendah. Daripada jumlah ini. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. seramai 53% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 18% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 9% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. 19% yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 11% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 25% yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 13% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi.

Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. seramai 24% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 34% dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 16% yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 9% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 131 . peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%.Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. 12% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 6% pelajar yang individu yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi.

132 .8: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Menolong Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.8 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait menolong mengikut tahap kategori-kategori masalah. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Menolong 1 47 (8%) 8 (1%) 43 (8%) 12 (2%) 52 (9%) 3 (5%) 33 (6%) 22 (4%) 24 (4%) 31 (6%) 36 (6%) 19 (3%) 20 (4%) 35 (6%) 18 (3%) 37 (7%) 20 (4%) 35 (6%) 44 (8%) 11 (2%) 5 (9%) 50 (9%) 21 (4%) 34 (6%) 36 (6%) 19 (3%) 30 (5%) 2 275 (49%) 41 (7%) 256 (46%) 60 (11%) 301 (54%) 15 (3%) 199 (36%) 117 (21%) 101 (18%) 215 (39%) 227 (41%) 89 (16%) 161 (29%) 155 (28%) 152 (27%) 164 (29%) 114 (20%) 202 (36%) 270 (48%) 46 (8%) 26 (5%) 290 (52%) 118 (21%) 198 (35%) 210 (38%) 106 (19%) 184 (33%) 3 165 (30%) 23 (4%) 149 (27%) 39 (7%) 179 (32%) 9 (2%) 130 (23%) 58 (10%) 64 (11%) 124 (22%) 136 (24%) 52 (9%) 92 (17%) 96 (17%) 95 (17%) 93 (17%) 58 (10%) 130 (23%) 167 (30%) 21 (4%) 19 (3%) 169 (30%) 64 (11%) 124 (22%) 128 (23%) 60 (11%) 112 (20%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 25 (5%) 132 (24%) 76 (14%) Tahap menolong Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain Ciri-ciri menolong yang sederhana Suka membuat kebajikan Jadual 5.Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.

Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 7% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 11% daripadanya mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. seramai 54% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. Daripada jumlah ini. 32% suka membuat kebajikan dan 9% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 133 . Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. 46% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. 49% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 27% mereka yang suka membuat kebajikan dan 8% mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 30% suka membuat kebajikan dan 8% terdiri daripada mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain.

keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi.Masalah Kewangan. yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana adalah 36% sementara 6% individu yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. seramai 22% terdiri daripada mereka yang bersifat suka membuat kebajikan. 41% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. peratusan mereka yang bersifat suka membuat kebajikan adalah 23%. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 24% dari golongan yang suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 39% mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 134 . perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. Daripada jumlah ini.

Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang suka membuat kebajikan bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 17%. 48% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri 135 . 17% bersifat suka membuat kebajikan dan 6% tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 29% dan 17% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 23% suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 28% mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. masing-masing mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana dan suka membuat kebajikan dan 4% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. seramai 36% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini.Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 29% dan 27% bagi yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana dan 7% dan 3% tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain bagi kedua-dua tahap masalah.

seramai 38% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. 22% yang suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. 23% bersifat suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Daripada jumlah ini. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. 30% suka membuat kebajikan dan 8% mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. seramai 35% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. seramai 52% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. 30% mereka yang suka membuat kebajikan dan 9% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain.menolong yang sederhana. 136 . Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%.

20% dari golongan yang bersifat suka membuat kebajikan dan 5% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 137 . peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 33% mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. seramai 24% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. 14% bersifat suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain.Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya.

9 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait sokongan mengikut tahap kategori-kategori masalah.Jadual 5. 138 . keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.9: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Sokongan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Sokongan 1 106 (19%) 18 (3%) 98 (18%) 26 (56%) 122 (22%) 2 (4%) 80 (14%) 44 (8%) 39 (7%) 85 (15%) 88 (16%) 36 (6%) 61 (11%) 63 (11%) 54 (10%) 70 (13%) 47 (8%) 77 (14%) 102 (18%) 22 (4%) 10 (2%) 114 (20%) 36 (6%) 88 (16%) 79 (14%) 45 (8%) 77 (14%) 2 251 (45%) 33 (6%) 238 (43%) 46 (8%) 266 (48%) 18 (3%) 183 (33%) 101 (18%) 100 (18%) 184 (33%) 202 (36%) 82 (15%) 142 (25%) 142 (25%) 139 (25%) 139 (25%) 95 (17%) 189 (34%) 248 (44%) 36 (6%) 27 (5%) 257 (46%) 112 (20%) 172 (31%) 195 (35%) 89 (16%) 167 (30%) 3 130 (23%) 21 (4%) 112 (20%) 39 (7%) 144 (26%) 7 (1%) 99 (18%) 99 (18%) 50 (9%) 101 (18%) 109 (20%) 42 (8%) 70 (13%) 81 (15%) 72 (13%) 72 (13%) 50 (9%) 101 (18%) 131 (23%) 20 (4%) 13 (2%) 138 (25%) 55 (10%) 96 (17%) 100 (18%) 51 (9%) 82 (15%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 362 (65%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 265 (47%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 47 (8%) 117 (21%) 69 (12%) Tahap Sokongan Tidak suka bergantung kepada orang lain Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yg sangat mementingkan diri sendiri Jadual 5.

23% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 19% terdiri daripada mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 8% daripadanya mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. 26% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 22% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Daripada jumlah ini. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Peratusan pelajar yang Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Masalah Kewangan. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. 20% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 17% mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain. seramai 48% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. peratusan mereka yang sangat 139 . 45% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 43% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja.

36% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. 25% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap 140 . 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 25% mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. 33% mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana dan 15% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Daripada jumlah ini. 20% dari golongan yang mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 16% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana adalah 33% sementara 14% individu yang tidak suka bergantung kepada orang lain. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. seramai 18% terdiri daripada mereka yang sangat mementingkan diri sendiri.mementingkan diri sendiri adalah 18%. 15% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 11% tidak suka bergantung kepada orang lain.

141 . 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. 18% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 14% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masingmasing 26% dan 25%. seramai 34% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. bagi yang sangat mementingkan diri sendiri peratusannya ialah 14% dan 13% dan 13% dan 10% tidak suka bergantung kepada orang lain bagi kedua-dua tahap masalah. 13% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 11% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain.rendah. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 44% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. 23% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 18% mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain.

18% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 14% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. seramai 21% adalah dari golongan yang 142 . 25% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 20% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. seramai 35% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. seramai 46% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. seramai 31% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Daripada jumlah ini. 17% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 16% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah.

12% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 8% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah.mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. 143 . 30% mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. 15% dari golongan yang sangat mementingkan diri sendiri dan 14% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain.

Jadual 5. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Struktur 1 35 (6%) 5 (9%) 35 (6%) 5 (9%) 38 (7%) 2 (4%) 33 (6%) 7 (1%) 14 (3%) 26 (5%) 26 (5%) 14 (3%) 16 (3%) 24 (4%) 16 (3%) 24 (4%) 15 (3%) 25 (5%) 35 (6%) 5 (9%) 4 (7%) 36 (6%) 15 (3%) 25 (5%) 30 (5%) 10 (2%) 25 (5%) 2 248 (44%) 36 (6%) 222 (40%) 62 (11%) 265 (47%) 19 (3%) 163 (29%) 121 (22%) 90 (16%) 194 (35%) 201 (36%) 83 (15%) 131 (23%) 153 (27%) 127 (23%) 157 (28%) 90 (16%) 194 (35%) 244 (44%) 40 (7%) 18 (3%) 266 (48%) 98 (18%) 186 (33%) 181 (32%) 103 (18%) 156 (28%) 3 204 (37%) 31 (6%) 191 (34%) 44 (8%) 229 (41%) 6 (1%) 166 (30%) 69 (12%) 85 (15%) 150 (27%) 172 (31%) 63 (11%) 126 (23%) 109 (20%) 122 (22%) 113 (20%) 87 (16%) 148 (27%) 202 (36%) 33 (6%) 28 (5%) 207 (37%) 90 (16%) 145 (26%) 163 (29%) 72 (13%) 145 (26%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 15 (3%) 128 (23%) 90 (16%) Tahap Struktur Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kepada perkara-perkara berstruktur Jadual 5.10: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Struktur Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. 144 .10 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait struktur mengikut tahap kategori-kategori masalah. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. 40% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. 34% mereka yang suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 6% mereka yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 41% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 7% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Daripada jumlah ini. 37% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 6% terdiri daripada mereka yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 11% daripadanya mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. seramai 47% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. 145 . 44% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja.

Masalah Kewangan. 36% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 31% dari golongan yang suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana adalah 29% sementara 6% individu yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 146 . Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Daripada jumlah ini. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. peratusan mereka yang suka kepada perkara-perkara berstruktur adalah 30%. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. seramai 35% terdiri daripada mereka yang suka kepada perkara-perkara berstruktur. 27% mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah.

Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini.Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 147 . Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang suka kepada perkara-perkara berstruktur bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 20% dan 22%. 27% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. masing-masing mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana dan suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 3% pelajar suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 28% dan 23% bagi yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana dan 4% dan 3% suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur bagi kedua-dua tahap masalah. seramai 35% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. 20% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 4% suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 23% dan 22% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 27% mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah.

44% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. seramai 48% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. seramai 32% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Daripada jumlah ini. seramai 33% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. 36% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 6% mereka yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur.Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 37% mereka yang suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 6% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 26% yang suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 4% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. 29% bersifat suka kepada 148 .

seramai 23% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. 28% mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. 26% dari golongan yang bersifat suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah.perkara-perkara berstruktur dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 16% suka kepada perkaraperkara berstruktur dan 3% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. 149 .

11: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Pencapaian Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.11 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait pencapaian mengikut tahap kategori-kategori masalah. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah Keseluruhan Motivasi rendah 144 (26%) 21 (4%) 131 (23%) 34 (6%) 155 (28%) 10 (2%) 103 (18%) 62 (11%) 54 (10%) 111 (20%) 117 (21%) 48 (9%) 75 (13%) 90 (16%) 75 (13%) 90 (16%) 51 (9%) 114 (20%) 148 (27%) 17 (3%) 18 (3%) 147 (26%) 57 (10%) 108 (19%) 114 (20%) 51 (9%) 92 (17%) 73 (13%) Tahap Pencapaian Motivasi Sangat sederhana bermotivasi 208 (37%) 135 (24%) 31 (6%) 188 (34%) 51 (9%) 227 (41%) 12 (2%) 163 (29%) 76 (14%) 71 (13%) 168 (30%) 180 (29%) 79 (14%) 112 (20%) 127 (23%) 106 (19%) 133 (24%) 83 (15%) 156 (28%) 200 (36%) 39 (7%) 17 (3%) 222 (40%) 84 (15%) 155 (28%) 157 (28%) 82 (15%) 142 (25%) 97 (17%) 20 (4%) 129 (23%) 26 (5%) 150 (27%) 5 (1%) 96 (17%) 59 (11%) 64 (11%) 91 (16%) 122 (22%) 33 (6%) 86 (15%) 69 (12%) 84 (15%) 71 (13%) 58 (10%) 97 (17%) 133 (24%) 22 (4%) 15 (3%) 140 (25%) 62 (11%) 93 (17%) 103 (18%) 52 (9%) 92 (17%) 63 (11%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl Jadual 5. 150 . keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.Jadual 5.

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 34% adalah dari golongan yang bermotivasi sederhana dan setiap 23% masing-masing sangat bermotivasi dan yang bermotivasi rendah.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. seramai 41% adalah mereka yang bermotivasi sederhana. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai motivasi sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 9% daripadanya bermotivasi sederhana. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Masalah Kewangan. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 37% daripadanya adalah mereka yang bermotivasi sederhana. Daripada jumlah ini. yang bermotivasi sederhana adalah 29% sementara 18% mereka yang bermotivasi rendah. peratusan mereka yang sangat bermotivasi adalah 17%. 26% mereka yang bermotivasi rendah dan 24% terdiri daripada mereka yang sangat bermotivasi. 151 . 28% mereka yang bermotivasi rendah dan 27% pelajar yang sangat bermotivasi.

perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. masing-masing bermotivasi sederhana dan sangat bermotivasi dan 13% pelajar yang bermotivasi rendah. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 12% mereka yang sangat bermotivasi dan 16% mereka yang bermotivasi rendah. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Daripada jumlah ini. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi.Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 23% bermotivasi sederhana. 16% mereka yang sangat bermotivasi dan 20% pelajar yang bermotivasi rendah. seramai 30% terdiri daripada mereka yang bermotivasi sederhana. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 152 . Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 20% dan 15% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 22% dari golongan mereka yang sangat bermotivasi dan 21% pelajar yang bermotivasi rendah. 29% adalah mereka yang bermotivasi sederhana. perkahwinan dan seks di tahap tinggi.

seramai 40% adalah mereka yang bermotivasi sederhana. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. 153 . 36% terdiri daripada mereka yang bermotivasi sederhana. seramai 28% adalah mereka yang bermotivasi sederhana. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. 20% mereka yang bermotivasi rendah dan 17% pelajar yang mereka yang sangat bermotivasi. 26% mereka yang bermotivasi rendah dan 25% mereka yang sangat bermotivasi. 27% mereka yang bermotivasi rendah dan 24% mereka yang sangat bermotivasi. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 24% dan 19% bagi mereka yang bermotivasi sederhana dan 16% dan 13% bagi yang bermotivasi rendah bagi keduadua tahap masalah.47% dan peratusan pelajar yang sangat bermotivasi bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 13% dan 15%. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga.

19% mereka yang bermotivasi rendah dan 17% mereka yang sangat bermotivasi. 154 . Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. seramai 28% adalah dari golongan yang bermotivasi sederhana.Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. seramai 17% adalah dari golongan yang bermotivasi sederhana. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. 25% bermotivasi sederhana dan setiap 17% masing-masing bermotivasi rendah dan sangat bermotivasi. Daripada jumlah ini. 20% mereka yang bermotivasi rendah dan 18% mereka yang sangat bermotivasi. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 13% mereka yang bermotivasi rendah dan 11% mereka yang sangat bermotivasi. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. seramai 28% adalah dari golongan yang bermotivasi sederhana.

12 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait kepelbagaian mengikut tahap kategori-kategori masalah. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.4%) 30 (5%) 9 (2%) 14 (3%) 25 (5%) s31 (6%) 8 (1%) 18 (3%) 21 (4%) 22 (4%) 17 (3%) 16 (3%) 23 (4%) 35 (6%) 4 (1%) 4 (1%) 35 (6%) 17 (3%) 22 (4%) 24 (4%) 15 (3%) 24 (4%) 2 216 (39%) 27 (5%) 194 (35%) 49 (9%) 237 (42%) 6 (1%) 166 (30%) 77 (14%) 93 (17%) 150 (27%) 166 (30%) 77 (14%) 117 (21%) 126 (23%) 107 (19%) 136 (24%) 93 (17%) 150 (27%) 206 (37%) 37 (7%) 17 (3%) 226 (40%) 86 (15%) 157 (28%) 159 (28%) 84 (15%) 145 (26%) 3 236 (42%) 41 (7%) 222 (40%) 55 (10%) 258 (46%) 19 (3%) 166 (30%) 111 (20%) 82 (15%) 195 (35%) 202 (36%) 75 (13%) 138 (25%) 139 (25%) 136 (24%) 141 (25%) 83 (15%) 194 (35%) 240 (43%) 37 (7%) 29 (5%) 248 (44%) 100 (18%) 177 (32%) 191 (34%) 86 (15%) 157 (28%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 Tinggi 15 (3%) 98 (18%) 120 (22%) Tahap Kepelbagaian Sukakan situasi pekerjaan yang stabil Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Jadual 5.12: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Kepelbagaian Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.Jadual 5. 155 . perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah Keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tahap Kepelbagaian 1 35 (6%) 4 (1%) 32 (6%) 7 (1%) 37 (7%) 2 (0.

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 42% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 7% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 42% daripadanya adalah mereka yang adventures. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 10% daripadanya adalah mereka yang adventures. Masalah Kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. 39% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% terdiri daripada mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 35% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. 40% adalah dari golongan yang adventures. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 7% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai adventures.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. peratusan mereka yang 156 . daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Daripada jumlah ini. seramai 46% adalah mereka yang adventures.

25% mereka yang adventures. Daripada jumlah ini. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 35% mereka yang adventures dan 5% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%.mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan yang adventures masing-masing adalah 30% sementara 5% mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 25% dan 21% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. masing- 157 . keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. 30% dari golongan yang mempunyai ciriciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 36% adalah mereka yang adventures. 23% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% sukakan situasi pekerjaan yang stabil. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. seramai 27% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. perkahwinan dan seks di tahap tinggi.

43% terdiri daripada mereka yang adventures.masing adalah mereka yang adventures dan mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 3% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 158 . seramai 35% adalah mereka yang adventures. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 27% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang adventures bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 25% dan 24%. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. 37% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 24% dan 19% bagi mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 3% dan 4% mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil bagi kedua-dua tahap masalah. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah.

seramai 32% adalah dari golongan yang adventures. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. seramai 22% adalah dari golongan yang adventures. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. 28% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 40% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. seramai 34% adalah dari golongan yang adventures. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Daripada jumlah ini.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Daripada 58% yang menghadapi 159 . Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. 28% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. seramai 44% adalah mereka yang adventures. 18% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 3% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil.

26% dari golongan yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 28% pelajar yang adventures.masalah di atas pada tahap rendah. 160 .

161 . perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah Keseluruhan Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tahap Ketahanan 1 50 (9%) 14 (3%) 47 (8%) 17 (3%) 59 (11%) 5 (1%) 37 (7%) 27 (5%) 16 (3%) 48 (9%) 46 (8%) 18 (3%) 23 (4%) 41 (7%) 20 (4%) 44 (8%) 21 (4%) 43 (8%) 51 (9%) 13 (2%) 4 (1%) 60 (11%) 19 (3%) 45 (8%) 36 (6%) 28 (5%) 24 (4%) 2 230 (41%) 29 (5%) 204 (37%) 55 (10%) 243 (44%) 16 (3%) 179 (32%) 80 (14%) 90 (16%) 169 (30%) 181 (32%) 78 (14%) 117 (21%) 142 (25%) 124 (22%) 135 (24%) 93 (17%) 166 (30%) 228 (41%) 31 (6%) 24 (4%) 235 (42%) 96 (17%) 163 (29%) 178 (32%) 81 (15%) 157 (28%) 3 207 (37%) 29 (5%) 197 (35%) 39 (7%) 230 (41%) 6 (1%) 146 (26%) 90 (16%) 83 (15%) 153 (27%) 172 (31%) 64 (11%) 133 (24%) 103 (18%) 121 (22%) 115 (21%) 78 (14%) 158 (28%) 202 (36%) 34 (6%) 22 (4%) 214 (38%) 88 (16%) 148 (27%) 160 (29%) 76 (14%) 145 (26%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 Tinggi 40 (7%) 102 (18%) 91 (16%) Tahap Ketahanan Kurang atau tiada ketahanan fizikal Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Jadual 5.13 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait ketahanan mengikut tahap kategori-kategori masalah.Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.13: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Ketahanan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.

41% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 37% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 9% terdiri daripada mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. peratusan mereka yang bersifat 162 . 35% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 8% mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 7% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 37% adalah dari golongan yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. Daripada jumlah ini. 41% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 11% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. seramai 43% adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Peratusan pelajar yang Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Masalah Kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 11% daripadanya mempunyai ketahanan di tahap sederhana.

keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana adalah 32% sementara 7% individu yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 31% dari golongan yang mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 8% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. 25% mempunyai ketahanan di tahap sederhana. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 18% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 7% kurang atau tiada ketahanan fizikal. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. seramai 27% terdiri daripada mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi. 32% adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 30% mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana dan 9% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. Daripada jumlah ini. 24% dan 21% daripada kumpulan yang bermasalah 163 . Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi.mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi adalah 26%. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah.

164 . seramai 30% adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 41% terdiri daripada mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 36% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 9% mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 24% dan 22% bagi yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana dan 8% dan 4% kurang atau tiada ketahanan fizikal bagi kedua-dua tahap masalah. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 21% dan 20%. masing-masing mempunyai ketahanan di tahap sederhana dan mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 4% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 28% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 8% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga.di tahap rendah. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi.

Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. 27% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 8% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 29% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 6% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. 38% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 11% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. seramai 32% adalah dari golongan yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. seramai 18% adalah dari golongan yang 165 . Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. seramai 29% adalah dari golongan yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. seramai 42% adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah.

26% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 4% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 28% mempunyai ketahanan di tahap sederhana. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 166 . 16% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 7% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal.mempunyai ketahanan di tahap sederhana.

2%) 6 (1%) 6 (1%) 5 (1%) 7 (1%) 10 (2%) 2 (0. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.14: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Kritik Diri Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. 167 .2%) 50 (9%) 18 (3%) 33 (6%) 38 (7%) 13 (2%) 34 (6%) 3 433 (78%) 63 (11%) 394 (71%) 102 (18%) 471 (84%) 25 (5%) 316 (57%) 180 (32%) 159 (28%) 337 (60%) 344 (62%) 152 (27%) 233 (42%) 263 (47%) 234 (42%) 262 (47%) 165 (30%) 331 (59%) 425 (76%) 71 (13%) 46 (8%) 450 (81%) 179 (32%) 317 (57%) 329 (59%) 167 (30%) 286 (51%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 Tinggi 6 (1%) 17 (3%) 210 (38%) Tahap Kritik Diri Sentiasa anggap diri betul Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Jadual 5. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tahap Kritik Diri 1 12 (2%) 10 (2%) 2 (0.4%) 11 (2%) 1 (0.4%) 7 (1%) 5 (1%) 6 (1%) 6 (1%) 5 (1%) 7 (1%) 9 (2%) 3 (1%) 3 (1%) 9 (2%) 6 (1%) 6 (1%) 7 (1%) 5 (1%) 6 (1%) 2 42 (8%) 9 (2%) 44 (8%) 7 (1%) 50 (9%) 1 (0.14 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait kritik diri mengikut tahap kategori-kategori masalah.Jadual 5.2%) 40 (7%) 11 (2%) 25 (5%) 26 (5%) 45 (8%) 6 (1%) 33 (6%) 18 (3%) 25 (5%) 26 (5%) 22 (4%) 29 (5%) 47 (8%) 4 (1%) 1 (0.

daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 9% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. 7% dari golongan yang bermasalah adalah 32% sementara 168 . Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 77% daripadanya adalah mereka dari golongan yang bermasalah. 8% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% terdiri daripada mereka yang sentiasa anggap dirinya betul. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Masalah Kewangan.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 18% daripadanya adalah pelajar dari golongan yang bermasalah. 8% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% mereka yang sentiasa anggap dirinya betul. Daripada jumlah ini. seramai 84% adalah mereka dari golongan yang bermasalah. 71% adalah dari golongan yang bermasalah. peratusan mereka dari golongan yang bermasalah adalah 57%. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 11% daripada jumlah ini adalah pelajar dari golongan yang bermasalah.

Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 5% terdiri daripada mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. 3% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. 47% adalah mereka dari golongan yang bermasalah. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 8% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul.7% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 6% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. seramai 60% mereka dari golongan yang bermasalah. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Daripada jumlah ini. adalah mereka dari golongan yang bermasalah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. 169 . seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. 62% adalah mereka dari golongan yang bermasalah. 42% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah.

8% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% mereka yang sentiasa anggap dirinya betul. 76% dari golongan yang bermasalah. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. 5% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. 42% daripada mereka yang menghadapi masalah pada tahap rendah adalah mereka dari golongan yang bermasalah. 4% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah.Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47%. 5% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. seramai 59% adalah mereka dari golongan yang bermasalah. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 47% daripada mereka yang menghadapi masalah pada tahap tinggi adalah mereka dari golongan yang bermasalah. 170 .

6% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. 7% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. seramai 57% adalah dari golongan dari golongan yang bermasalah.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. seramai 81% adalah mereka dari golongan yang bermasalah. seramai 38% adalah dari golongan yang bermasalah. 3% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. 9% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. seramai 59% adalah dari golongan dari golongan yang bermasalah. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada 171 .

51% adalah dari golongan yang bermasalah. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan mudamudi. Jadual 5. 6% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul.15: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Mengawal Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah Tahap 1 a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.2%) 16 (3%) 4 (1%) 13 (2%) 10 (2%) 7 (1%) 6 (1%) 11 (2%) Tahap Mengawal 2 122 (22%) 25 (5%) 107 (19%) 40 (7%) 141 (25%) 6 (1%) 97 (17%) 50 (9%) 51 (9%) 96 (17%) 108 (19%) 39 (7%) 67 (12%) 80 (14%) 66 (12%) 81 (15%) 61 (11%) 86 (15%) 127 (23%) 20 (4%) 10 (2%) 137 (25%) 50 (9%) 97 (17%) 99 (18%) 48 (9%) 87 (16%) 60 (11%) 3 351 (63%) 44 (8%) 327 (59%) 68 (12%) 375 (67%) 20 (4%) 257 (46%) 138 (25%) 133 (24%) 262 (47%) 280 (50%) 115 (21%) 201 (36%) 194 (35%) 194 (35%) 201 (36%) 126 (23%) 269 (48%) 342 (61%) 53 (10%) 39 (7%) 356 (64%) 149 (27%) 246 (44%) 265 (47%) 130 (23%) 233 (42%) 162 (29%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) c d e f g h i j k l m msl Tahap Mengawal Tidak suka memimpin Ciri mengawal dan memimpin yang sederhana Suka mengawal dan memimpin 172 . perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan Rendah Tinggi b Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi 1 2 3 14 (3%) 3 (1%) 14 (3%) 3 (1%) 16 (3%) 1 (0.2%) 8 (1%) 9 (2%) 5 (1%) 12 (2%) 11 (2%) 6 (1%) 5 (1%) 12 (2%) 5 (1%) 12 (2%) 5 (1%) 12 (2%) 12 (2%) 5 (1%) 1 (0.tahap rendah.

Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah.15 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait mengawal mengikut tahap kategori-kategori masalah.Jadual 5. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Peratusan pelajar yang 173 . 63% daripadanya adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin. menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. seramai 67% adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 12% daripadanya suka mengawal dan memimpin. 19% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 3% mereka yang tidak suka memimpin. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 7% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai suka mengawal dan memimpin. 25% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 3% pelajar yang tidak suka memimpin. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 58% adalah dari golongan yang suka mengawal dan memimpin. Daripada jumlah ini. 22% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% terdiri daripada mereka yang tidak suka memimpin.

seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. 50% adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin. 174 . perkahwinan dan seks di tahap tinggi. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%.Masalah Kewangan. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. seramai 17% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana adalah 17%. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. 19% dari golongan yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. yang suka mengawal dan memimpin adalah 46% sementara 1% pelajar yang tidak suka memimpin. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. 47% mereka yang suka mengawal dan memimpin dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan.

12% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 1% pelajar yang tidak suka memimpin. 36% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 14% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% tidak suka memimpin. 35% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. seramai 48% adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin. 14% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47%. 15% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin.Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 12% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 1% pelajar yang tidak suka memimpin. 35% suka mengawal dan memimpin. suka mengawal dan memimpin. suka mengawal dan memimpin. 175 . suka mengawal dan memimpin. 36% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi.

61% terdiri daripada mereka yang suka mengawal dan memimpin. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. seramai 47% adalah dari golongan yang suka mengawal dan memimpin. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. seramai 44% adalah dari golongan yang suka mengawal dan memimpin. 18% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal 176 . 23% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% mereka yang tidak suka memimpin. Daripada jumlah ini. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. 17% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. 25% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 3% pelajar yang tidak suka memimpin. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah.Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. seramai 64% adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi.

Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi.dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. 11% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. seramai 29% adalah dari golongan yang suka mengawal dan memimpin. 177 . 16% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 1% pelajar yang tidak suka memimpin. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 42% suka mengawal dan memimpin. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi.

4%) 42 (8%) 19 (3%) 23 (4%) 38 (7%) 44 (8%) 17 (3%) 27 (5%) 34 (6%) 33 (6%) 28 (5%) 19 (3%) 42 (8%) 50 (9%) 11 (2%) 8 (1%) 53 (10%) 21 (4%) 40 (7%) 37 (7%) 24 (4%) 35 (6%) 26 (5%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) c d e f g h i j k l m msl Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.16: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Penipuan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a b Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.Jadual 5. 178 . perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerjakerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah Keseluruhan Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Penipuan Jujur 439 (79%) 59 (11%) 401 (72%) 97 (17%) 473 (85%) 25 (5%) 320 (57%) 178 (32%) 166 (30%) 332 (59%) 355 (64%) 143 (26%) 246 (44%) 252 (45%) 232 (42%) 266 (48%) 173 (31%) 325 (58%) 431 (77%) 67 (12%) 42 (8%) 456 (82%) 182 (33%) 316 (57%) 337 (60%) 161 (29%) 291 (52%) 207 (37%) Tidak jujur 48 (9%) 13 (2%) 47 (8%) 14 (3%) 59 (11%) 2 (0.16 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait penipuan mengikut tahap kategori-kategori masalah.

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 78% daripadanya adalah mereka yang jujur dan 9% mereka yang tidak jujur. peratusan mereka yang mereka yang jujur adalah 57% dan yang tidak jujur adalah 7%. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 179 . keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. seramai 85% adalah mereka yang jujur dan 11% mereka yang tidak jujur. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Masalah Kewangan. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. 72% adalah dari golongan yang jujur dan 8% mereka yang tidak jujur. Daripada jumlah ini. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 17% daripadanya jujur. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 11% daripada jumlah ini adalah pelajar yang jujur.

Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. 180 . Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah.Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. masingmasing pelajar yang jujur dan yang tidak jujur. seramai 59% terdiri daripada mereka yang jujur dan 7% mereka yang tidak jujur. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang jujur bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 48% dan 42%. 45% pelajar yang jujur dan 6% mereka yang tidak jujur. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 44% dan 5% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 64% adalah mereka yang jujur dan 8% dari golongan yang mereka yang tidak jujur. Daripada jumlah ini.

seramai 58% adalah mereka yang jujur dan 8% mereka yang tidak jujur. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi.Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. seramai 57% adalah dari golongan yang jujur dan 7% mereka yang tidak jujur. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. 77% terdiri daripada mereka yang jujur dan 9% mereka yang tidak jujur. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 181 . seramai 82% adalah mereka yang jujur dan 10% mereka yang tidak jujur.

Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. 52% adalah pelajar yang jujur dan 6% mereka yang tidak jujur. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. seramai 37% adalah dari golongan yang jujur dan 5% mereka yang tidak jujur. seramai 60% adalah dari golongan yang jujur dan 7% mereka yang tidak jujur. 182 . peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%.Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Daripada jumlah ini. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya.

2 Tahap Analitikal.6 Tahap Setiap Trait Personaliti Mengikut Tingkatan Dan Jantina Jadual 6.1: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Jantina Trait Personaliti Tahap Pasif Asertif Agresif Praktikal Analitikal sederhana Sensitif Suka menerima arahan orang lain Autonomi yang sederhana Sukakan kebebasan Individu yang suka berdikari Lelaki 33 (6%) 135 (25%) 68 (13%) 41 (8%) 94 (17%) 101 (19%) 19 (4%) 104 (19%) 113 (21%) 19 (4%) 108 (20%) 109 (20%) 82 (15%) 108 (20%) 46 (9%) 81 (15%) 120 (22%) 35 (6%) Jantina Perempuan 49 (9%) 174 (32%) 84 (16%) 50 (9%) 128 (24%) 129 (24%) 22 (4%) 129 (24%) 156 (29%) 23 (4%) 157 (29%) 127 (23%) 111 (20%) 125 (23%) 71 (13%) 111 (20%) 152 (28%) 44 (8%) Jantina Perempuan 97 (18%) 167 (31%) 43 (8%) 29 (5%) 173 (32%) 105 (19%) 69 (13%) Jumlah 82 (15%) 309 (57%) 152 (28%) 91 (17%) 222 (41%) 230 (42%) 41 (8%) 233 (43%) 269 (50%) 42 (8%) 265 (49%) 236 (43%) 193 (36%) 233 (43%) 117 (22%) 192 (35%) 272 (50%) 79 (15%) Jumlah 151 (28%) 313 (58%) 79 (15%) 53 (10%) 310 (57%) 180 (33%) 121 (22%) 1 Tahap Agresif. 3 Tahap Autonomi.4. 4 Tahap Bersandar Tahap penggantungan yang sederhana Suka bergantung kepada orang lain Kurang atau tidak sosial 5 Tahap Ekstrovart Suka sosial dan tidak sosial Individu yang sosial Tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal 6 Tahap Intelekual Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yang mencabar Trait Personaliti Tahap Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Lelaki 54 (10%) 146 (27%) 36 (7%) 24 (4%) 137 (25%) 75 (14%) 52 (10%) 7 Tahap Introvert Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain 8 Tahap Menolong Ciri-ciri menolong yang sederhana Suka membuat kebajikan 9 Tahap Sokongan Tidak suka bergantung kepada orang lain 183 .

184 .Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yang sangat mementingkan diri sendiri Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur 10 Tahap Struktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kepada perkara-perkara berstruktur Motivasi rendah 11 Tahap Pencapaian Motivasi sederhana Sangat bermotivasi Sukakan situasi pekerjaan yang stabil 12 Tahap Kepelbagaian Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Kurang atau tiada ketahanan fizikal 13 Tahap Ketahanan Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Sentiasa anggap diri betul 14 Tahap Kritik diri Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Tidak suka memimpin 15 Tahap Mengawal Ciri mengawal dan memimpin yg sederhana Suka mengawal dan memimpin Jujur 16 Tahap Penipuan Tidak jujur 115 (21%) 69 (13%) 19 (4%) 126 (23%) 91 (17%) 65 (12%) 105 (19%) 66 (12%) 22 (4%) 101 (19%) 113 (21%) 38 (7%) 111 (20%) 87 (16%) 8 (2%) 26 (5%) 202 (37%) 6 (1%) 66 (12%) 164 (30%) 200 (37%) 36 (7%) 161 (30%) 77 (14%) 21 (4%) 146 (27%) 140 (26%) 94 (17%) 127 (23%) 86 (16%) 14 (3%) 136 (25%) 157 (29%) 25 (5%) 138 (25%) 144 (27%) 4 (0.7%) 24 (4%) 279 (51%) 11 (2%) 79 (15%) 217 (40%) 284 (52%) 23 (4%) 276 (51%) 146 (27%) 40 (7%) 272 (50%) 231 (43%) 159 (29%) 232 (43%) 152 (28%) 36 (7%) 237 (44%) 270 (50%) 63 (12%) 249 (46%) 231 (43%) 12 (2%) 50 (9%) 481 (89%) 17 (3%) 381 (70%) 381 (70%) 484 (89%) 59 (11%) Jadual 6.1 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap setiap trait personaliti dan jantina.

2: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Tingkatan Tingkatan Trait Personaliti Tahap 2 Pasif 19 (4%) 70 (13%) 31 (6%) 14 (3%) 46 (8%) 60 (11%) 12 (2%) 54 (10%) 54 (10%) 12 (2%) 46 (9%) 62 (11%) 37 (7%) 59 (11%) 24 (4%) 30 (5%) 72 (13%) 18 (3%) 40 (7%) 66 (12%) 14 (3%) 12 (2%) 67 (12%) 3 19 (4%) 80 (15%) 49 (9%) 35 (6%) 53 (10%) 60 (11%) 12 (2%) 65 (12%) 71 (13%) 14 (3%) 81 (15%) 53 (10%) 53 (10%) 63 (12%) 32 (6%) 50 (9%) 75 (14%) 23 (4%) 31 (6%) 92 (17%) 25 (5%) 15 (3%) 89 (16%) 4 23 (4%) 81 (15%) 81 (15%) 24 (4%) 56 (10%) 57 (11%) 8 (2%) 60 (11%) 69 (13%) 6 (1%) 70 (13%) 61 (11%) 59 (11%) 56 (10%) 22 (4%) 58 (11%) 60 (11%) 19 (4%) 33 (6%) 83 (15%) 21 (4%) 12 (2%) 84 (16%) 5 21 (4%) 78 (14%) 78 (14%) 18 (3%) 67 (12%) 53 (10%) 9 (8%) 54 (10%) 75 (14%) 10 (2%) 68 (13%) 60 (11%) 44 (8%) 55 (10%) 39 (7%) 54 (10%) 65 (12%) 19 (4%) 47 (9%) 72 (13%) 19 (4%) 14 (3%) 70 (13%) Jum 82 (15%) 309 (57%) 152 (28%) 91 (17%) 222 (41%) 230 (42%) 41 (8%) 233 (43%) 269 (50%) 42 (8%) 265 (49%) 236 (44%) 193 (36%) 233 (43%) 117 (22%) 192 (35%) 272 (50%) 79 (15%) 151 (28%) 313 (58%) 79 (15%) 53 (10%) 310 (57%) 1 Tahap Agresif Asertif Agresif Praktikal 2 Tahap Analitikal Analitikal sederhana Sensitif Suka menerima arahan orang lain 3 Tahap Autonomi Autonomi yang sederhana Sukakan kebebasan Individu yang suka berdikari 4 Tahap Bersandar Tahap penggantungan yang sederhana Suka bergantung kepada orang lain Kurang atau tidak sosial 5 Tahap Ekstrovert Suka sosial dan tidak sosial Individu yang sosial Tidak selesa dgn perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yg mencabar Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain Ciri-ciri menolong yang sederhana 6 Tahap Intelektual 7 Tahap Introvert 8 Tahap Menolong 185 .Jadual 6.

186 .2%) 18 (3%) 118 (22%) 6 (1%) 36 (7%) 95 (18%) 117 (21%) 20 (4%) 54 (10%) 30 (6%) 74 (14%) 34 (6%) 15 (3%) 67 (12%) 56 (10%) 49 (9%) 48 (9%) 41 (8%) 3 (0.4%) 8 (2%) 128 (24%) 4 (0.7%) 33 (6%) 101 (19%) 123 (23%) 15 (3%) 180 (33%) 121 (22%) 276 (51%) 146 (27%) 40 (7%) 272 (50%) 231 (42%) 159 (29%) 232 (43%) 152 92%)8 36 (7%) 237 (44%) 270 (50%) 63 (12%) 249 (46%) 231 (43%) 12 (2%) 50 (9%) 481 (89%) 17 (3%) 145 (27%) 381 (70%) 484 (89%) 59 (11%) 10 Tahap Struktur Jadual 6.7%) 42 (8%) 102 (19%) 135 (25%) 13 (2%) 41 (8%) 30 (6%) 70 (13%) 37 (7%) 11 (2%) 69 (13%) 57 (11%) 52 (1%)0 52 (10%) 33 (6%) 9 (2%) 57 (1%)1 71 (13%) 13 (2%) 66 (12%) 58 (11%) 1 (0.6%) 60 (11%) 75 (14%) 16 (3%) 57 (11%) 65 (12%) 2 (0.2 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap setiap trait personaliti dan tingkatan.6%) 34 (6%) 83 (15%) 109 (20%) 11 (2%) 44 (8%) 33 (6%) 76 (14%) 39 (7%) 8 (2%) 67 (12%) 73 (13%) 38 (7%) 71 (13%) 39 (7%) 12 (2%) 69 (13%) 67 (12%) 17 (3%) 62 (11%) 69 (11%) 8 (2%) 15 (3%) 125 (23%) 4 (0.Suka membuat kebajikan Tidak suka bergantung kepada orang lain 9 Tahap Sokongan Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yang sgt mementingkan diri sendiri Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kepada perkaraperkara berstruktur Motivasi rendah 11 Tahap Pencapaian Motivasi sederhana Sangat bermotivasi Sukakan situasi pekerjaan yang stabil 12 Tahap Kepelbagaian Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Kurang atau tiada ketahanan fizikal 13 Tahap Ketahanan Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Sentiasa anggap diri betul 14 Tahap Kritik diri Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Tidak suka memimpin 15 Tahap Mengawal Ciri mengawal dan memimpin yg sederhana Suka mengawal dan memimpin Jujur 16 Tahap Penipuan Tidak jujur 41 (8%) 28 (5%) 56 (10%) 36 (7%) 6 (1%) 69 (13%) 45 (8%) 20 (4%) 61 (11%) 39 (7%) 12 (2%) 51 (9%) 57 (11%) 17 (3%) 64 (12%) 39 (7%) 1 (2%) 9 (2%) 110 (20%) 3 (0.

3: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Aliran Aliran Trait Personaliti Tahap Sastera Pasif 54 (11%) 213 (43%) 90 (18%) 63 (13%) 152 (31%) 142 (29%) 29 (6%) 161 (32%) 167 (34%) 31 (6%) 176 (36%) 150 (30%) 128 (26%) 153 (31%) 76 (15%) 125 (25%) 178 (36%) 54 (11%) 88 (17%) 217 (44%) 52 (11%) Sains 17 (30%) 46 (9%) 27 (5%) 12 (2%) 36 (7%) 42 (9%) 2 (0.4%) 30 (6%) 187 .4%) 36 (7%) 52 (10%) 5 (1%) 49 (10%) 36 (7%) 38 (8%) 33 (7%) 19 (4%) 39 (8%) 37 (7%) 14 (3%) 29 (6%) 45 (9%) 16 (3%) Lain-lain 4 (1%) 26 (5%) 19 (4%) 7 (1%) 19 (4%) 23 (5%) 4 (1%) 18 (4%) 27 (5%) 3 (1%) 21 (4%) 25 (5%) 14 (3%) 23 (5%) 12 (2%) 14 (3%) 28 (6%) 7 (1%) 17 (3%) 24 (5%) 8 (2%) Jumlah 1 Agresif Asertif Agresif Praktikal 2 Analitikal Analitikal sederhana Sensitif Suka menerima arahan orang lain Autonomi yang sederhana Sukakan kebebasan Individu yang suka berdikari Tahap penggantungan yang sederhana Suka bergantung kepada orang lain Kurang atau tidak sosial Suka sosial dan tidak sosial Individu yang sosial Tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yang mencabar Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain Ciri-ciri menolong yang sederhana 3 Autonomi 4 Bersandar 5 Ektrovert 75 (15%) 285 (58%) 136 (27%) 82 (17%) 207 (42%) 207 (42%) 35 (7%) 215 (43%) 246 (50%) 39 (8%) 246 (50%) 211 (42%) 180 (36%) 209 (42%) 107 (22%) 178 (36%) 243 (49%) 75 (15%) 134 (27%) 286 (58%) 76 (15%) 49 (10%) 287 (58%) 6 Intelektual 7 Introvert 8 Menolong 35 (7%) 210 (42%) 12 (2%) 47 (10%) 2 (0.Jadual 6.

2%) 11 (2%) 78 (16%) 3 (0.9 Sokongan 10 Struktur Suka membuat kebajikan Tidak suka bergantung kepada orang lain Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yg sangat mementingkan diri sendiri Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kpd perkaraperkara berstruktur Motivasi rendah 112 (23%) 81 (16%) 174 (35%) 102 (21%) 26 (5%) 179 (36%) 152 (31%) 94 (19%) 159 (32%) 104 (21%) 22 (4%) 152 (31%) 183 (37%) 45 (9%) 164 (33%) 148 (30%) 7 (1%) 32 (7%) 318 (64%) 11 (2%) 97 (20%) 249 (50%) 322 (65%) 35 (7%) 31 (6%) 17 (3%) 49 (10%) 24 (5%) 11 (2%) 43 (9%) 36 (7%) 37 (7%) 33 (7%) 20 (4%) 7 (1%) 45 (9%) 38 (8%) 11 (2%) 36 (7%) 43 (9%) 1 (0.4%) 13 (3%) 34 (7%) 44 (9%) 5 (1%) 160 (32%) 108 (22%) 250 (50%) 138 (28%) 3 (8%) 250 (50%) 207 (42%) 144 (29%) 214 (43%) 138 (28%) 32 (6%) 217 (44%) 247 (50%) 60 (12%) 222 (45%) 214 (43%) 10 (2%) 47 (10%) 439 (88%) 16 (3%) 131 (26%) 349 (70%) 442 (89%) 54 (11%) 11 Pencapaian Motivasi sederhana Sangat bermotivasi Sukakan situasi pekerjaan yg stabil Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Kurang atau tiada ketahanan fizikal Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Sentiasa anggap diri betul Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Tidak suka memimpin 12 Kepelbagaian 13 Ketahanan 14 Kritik diri 15 Mengawal Ciri mengawal dan memimpin yang sederhana Suka mengawal dan memimpin Jujur 16 Penipuan Tidak jujur Jadual 6. 188 .4%) 4 (1%) 43 (9%) 2 (0.4%) 28 (6%) 19 (4%) 13 (3%) 22 (4%) 14 (3%) 3 (1%) 20 (4%) 26 (5%) 4 (1%) 22 (4%) 23 (5%) 2 (0.3 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap setiap trait personaliti dan aliran.6%) 21 (4%) 66 (13%) 76 (15%) 14 (3%) 17 (3%) 10 (2%) 27 (5%) 12 (2%) 2 (0.

5. 29% bagi kehidupan di sekolah dan 36% bagi masalah rumahtangga dan keluarga.1.BAB V PERBINCANGAN. 60% bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. Johor mempunyai pelbagai masalah yang dihadapi hingga menyebabkan sahsiah pelajar-pelajar tersebut tidak menjadi seperti yang diharapkan. Tiga peratusan tertinggi ialah 77% bagi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan.1 Rumusan perbincangan berhubung dengan kajian sahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor.1.1 Keputusan tentang masalah yang berlaku dikalangan pelajar mengikut kategori Berdasarkan kepada jadual 2.1 Perbincangan 5. dan 56% bagi penyesuaian terhadap kerja-kerja.1. Kluang.1 jelas membuktikan bahawa pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Peratusan ini adalah berpunca dari latarbelakang keluarga pelajar yang berbeza. Di samping itu beberapa cadangan akan dikemukakan dan cadangan kerja lanjutan akan dimuatkan supaya kajian seterusnya dapat diteruskan oleh penyelidikpenyelidik yang berminat di dalam bidang ini di masa akan datang.0 Pengenalan Dalam bab ini. RUMUSAN DAN CADANGAN KERJA LANJUTAN 5.1. 5. huraian dan rumusan tentang keputusan kajian yang telah dianalisis akan dibincangkan. 189 . Peratusan terendah bagi kategori masalah yang berlaku di kalangan pelajar ialah 24% bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani.

3. kemudian pelajar tingkatan empat sebanyak 147 orang (25%) dan akhir sekali pelajar tingkatan dua seramai 125 orang (22%). (jantina dan tingkat pengajian) 5. seramai 41% daripada 256 orang pelajar lelaki menghadapi masalah pada tahap tinggi berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu seramai 59%.1.1 menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden yang terlibat dengan kajian ini adalah terdiri daripada 256 orang (44%) adalah lelaki dan 331 orang (56%) adalah perempuan. penyelidik hendak menentukan bahawa jantina pelajar SMAKJ menjadi faktor utama berlakunya pelbagai masalah sahsiah pelajar sekolah ini.1.2 Perbincangan hasil kajian berkaitan dengan latar belakang responden.1Rumusan perbincangan berhubung dengan tahap sahsiah pelajar SMAKJ berdasarkan jantina. Faktor jantina mungkin menjadi penentu bagi tahap sahsiah pelajar-pelajar di SMAKJ ini. seramai 41% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah pada keseluruhannya pada tahap tinggi sementara 59% berada pada tahap rendah. 5.5.1. 5. Dalam kajian ini.1. Bagi pelajar perempuan pula.2 Jumlah responden yang paling ramai adalah pelajar dari tingkatan tiga iaitu sebanyak 166 orang (28%). Pada keseluruhannya. ini diikuti pelajar tingkatan lima sebanyak 149 orang (25%).1 Berdasarkan jadual 1.2.14.3 Rumusan perbincangan berhubung dengan tahap sahsiah pelajar SMAKJ berdasarkan jantina dan tingkat pengajian. hasil dari analisis tahap sahsiah pelajar SMAKJ bagi kategori kehidupan pelajar di sekolah / asrama mengikut jantina jelas menunjukkan bahawa terdapat perbezaan tahap sahsiah pelajar dari segi jantina.2.2.1. Dapat dilihat di sini responden perempuan melebihi responden lelaki. 5. 190 . Berdasarkan kepada jadual 3.

Kesimpulan yang dapat dibuat ialah jelas menunjukkan bahawa tiada perbezaan langsung berkaitan tahap sahsiah pelajar secara keseluruhan dari segi jantina.1.2 Rumusan perbincangan berhubung dengan tahap sahsiah pelajar SMAKJ berdasarkan tingkat pengajian (tingkatan).01 dan nilai ‘p’ ialah 0. Oleh sebab bilangan pelajar lelaki lebih sedikit berbanding pelajar wanita maka peratus pelajar bermasalah adalah sama walaupun pada hakikatnya bilangan pelajar lelaki yang bermasalah adalah kurang. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.14 mendapati bahawa.Dapatan ini disokong dengan hasil hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0. Hasil analisis yang diperolehi juga menunjukkan bahawa tiada jurang perbezaan mengenai tahap sahsiah pelajar dari segi jantina.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah secara keseluruhan. 51% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. pada keseluruhannya seramai 29% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.00%. Berdasarkan kajian penyelidik dan hasil analisis terhadap tahap permasalahan sahsiah pelajar SMAKJ dari segi perbezaan tingkatan mendapati bahawa perbezaan ini adalah wujud. Secara umumnya setiap tingkatan mempunyai masalah sahsiah diri tetapi pada tahap yang berbeza. 5.92. 191 . Peratusan pelajar yang mengalami masalah pada keseluruhannya pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 48% hingga 71%. Merujuk kepada jadual 3.1.3. 52% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 30% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah di tahap tinggi. Ini dapat dilihat berpandukan purata keseluruhan iaitu dengan jurang perbezaan 0.

3. 5.Berdasarkan jadual 3. Dapatan tersebut juga menunjukkan bahawa terdapatnya perbezaan yang signifikan antara tahun pengajian dengan masalah sahsiah pelajar di SMAKJ ini. empat dan lima terhadap masalah keseluruhannya.89 dan nilai ‘p’ ialah 0.3. Ini bererti terdapat perbezaan tahap masalah sahsiah di kalangan pelajar tingkatan 2. Keputusan analisis secara keseluruhan berdasarkan tahun pengajian yang diperolehi jelas menunjukkan bahawa bilangan pelajar tingkatan tiga adalah yang tertinggi berbanding yang lain dalam masalah sahsiah pada tahap tinggi. tiga.2 menunjukkan peratusan responden yang bermasalah dalam konteks kehidupan pelajar di sekolah / asrama.1.4 dan 5 adalah sama-sama mempunyai masalah sahsiah.1. 5.4 Rumusan perbincangan berhubung tahap kategori masalah sahsiah pelajar mengikut tahap 13 kategori-kategori masalah yang telah ditetapkan. Angka ini diikuti dengan masalah pergaulan 192 .14 jelas menunjukkan bahawa terdapatnya perbezaan masalah sahsiah yang ketara berdasarkan tahun pengajian. Dalam keadaan ini mereka merasakan untuk mencuba sesuatu yang baru dan tidak gentar untuk dikenakan tindakan disiplin kerana mereka mungkin akan berpindah ke sekolah lain. Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Jadual 2. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 59% daripada responden tidak menggunakan kemudahan di sekolah / asrama seperti menggunakan hak milik mereka sendiri.1 Kategori kehidupan pelajar di sekolah/asrama dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Dapatan ini disokong dengan hasil hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 29.00.4.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua. Secara umumnya pelajar tahun 2. Ini disebabkan oleh keadaan pelajar yang berada pada tahap ingin tahu dan sedang mengambil peperiksaan besar.4 dan 5.1.1.

Berdasarkan jadual 2. Bagi lain-lain penyataan di dalam kategori ini.4.3. ciri-ciri keperibadian pelajar ini amat mempengaruhi proses pembinaan sahsiah pelajar-pelajar sekolah ini.1. kurang daripada 50% menyatakan ianya sebagai satu masalah.1.antara pelajar dengan pihak pentadbir / guru / warden sebanyak 50% dan faktor ketiga tertinggi adalah masalah untuk melibatkan diri secara aktif dengan aktiviti di sekolah / asrama mencapai 49%. Dapatan ini dapat menjawab persoalan mengapa berlakunya vandalisme di sekolah. Ciri-ciri keperibadian boleh diibaratkan sebagai latarbelakang pemikiran yang ada pada individu pelajar mengenai sesuatu. Dalam kajian ini. Secara keseluruhannya. 193 . Selain itu pergaulan antara pengajar dan pelajar perlulah lebih mesra supaya kegiatankegiatan kurikulum atau ko-kurikulum di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Peratusan kedua tertinggi ialah 68% merangkumi aspek kesukaran untuk menyesuaikan diri dalam aktiviti sekolah. Ini menyebabkan pelajar berasa diri mereka terkebawah dan sukar untuk membangun dalam pelbagai aspek. 5.2 Kategori ciri-ciri keperibadian individu dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Hanya sebahagian kecil dari pelajar yang dapat menyesuaikan diri dengan baik apabila berjaya masuk ke sekolah ini. merasakan banyak kekurangan diri berbanding dengan orang lain (87%). kategori tersebut lebih mengkhususkan kepada pelajar tentang perasaan. masalah terbesar yang wujud di kalangan para pelajar ialah. pandangan atau pendapat pelajar tersebut mengenai pergaulan dan aktiviti sekolah ini sepanjang beliau berada di sini. Manakala perasaan malu untuk tampil ke hadapan dalam program rasmi sekolah merupakan masalah ketiga terbesar bagi para pelajar (67%). Hasil daripada kajian juga mendapati sebahagian daripada keseluruhan pelajar adalah pasif untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan sekolah.

1. Berdasarkan jadual 2. Tahap kesihatan yang kurang menyebabkan pelajar akan berasa kurang selesa untuk belajar. keadaan kehidupan dan pekerjaan dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. dapatan menunjukkan 'tidak cukup tidur' merupakan masalah utama di mana 57% pelajar mengalami masalah ini. seramai 84% mempunyai pendapat 194 .5 menunjukkan bahawa masalah kewangan memang wujud di kalangan pelajar SMAKJ di dalam peratusan yang tinggi. Hal ini akan membangkitkan perasaan ingin tidur. bising dan segala macam perlakuan yang tidak sihat yang secara tidak langsung mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. tidak dapat udara dan cahaya matahari. 'tidak mendapat latihan gerak badan yang cukup' merupakan masalah kedua utama dengan peratusan pelajar yang mengalaminya seramai 54% dan peratusan ketiga tertinggi ialah 52% bagi kenyataan 'tidak sekuat dan sesihat yang diharapkan'. Jadual 2. terlalu rendah. Dapatan hasil kajian menunjukkan masalah yang utama yang dihadapi oleh pelajar ialah mereka perlu belajar menyimpan wang di mana seramai 85% mengalami masalah ini. 5. Lima item memperolehi peratusan kurang daripada 10% iaitu terlalu tinggi.4 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani.4.3 Kategori masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ.1.1. Daripada jadual di atas.1.5. Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani merupakan salah satu faktor yang boleh menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan sahsiah di kalangan pelajar.4. terlalu gemuk dan ketagihan rokok. Dapatan ini dapat membuktikan bahawa masalah utama pelajar terletak pada masalah kesihatan.4 Kategori masalah kewangan. masalah kedua tertinggi ialah mereka terpaksa meminta wang dari ibu bapa.

Secara keseluruhannya. merupakan masalah kedua dan ketiga utama iaitu 80% menghadapi kedua-dua masalah di atas.1.7 membuktikan bahawa lebih 70% pendapatan bapa adalah kurang dari RM2000.00. Kebanyakan pelajar sekolah ini rata-rata inginkan kebebasan dan perlukan lebih banyak masa untuk diri sendiri berbanding masa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.5 Kategori masalah kegiatan sosial dan hiburan dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Disebabkan kemahuan diri yang tidak dipenuhi menyebabkan berlakunya beberapa masalah sahsiah di kalangan pelajar seperti mencuri.4.yang sama dan masalah kewangan yang ketiga tertinggi ialah ingin mendapat wang untuk diri sendiri. Ditambah pula dengan bilangan adik beradik yang ramai menyebabkan berlakunya masalah kewangan ini. 195 . Walaupun kerajaan sudah memperuntukkan bantuan berbentuk kemudahan belajar dan makanan namun keperluan peribadi pelajar masih tidak mencukupi kerana kemahuan untuk hidup lebih selesa mengatasi penawaran yang telah disediakan. Jadual 1. Masalah sosial dan hiburan merupakan masalah yang sering berlaku di kalangan pelajar samaada pelajar sekolah harian biasa mahupun pelajar sekolah berasrama. Manakala peratusan yang terendah sekali ialah 42% iaitu 'terlalu cuai dengan pakaian dan barang-barang kepunyaan saya'. Masalah kewangan ini adalah berpunca dari latarbelakang keluarga yang kurang mewah. 5. Dapatan hasil kajian membuktikan pernyataan di atas di mana kajian mendapati 'ingin lebih masa untuk diri' merupakan masalah utama iaitu 83% yang menyatakan demikian. peras ugut dan sebagainya. seramai 81% menghadapi masalah ini. 'selalu tidak dibenarkan keluar pada waktu malam' dan 'ingin belajar bagaimana hendak melayani seseorang'. tidak dinafikan lagi bahawa masalah kewangan memang wujud di kalangan pelajar.

perkahwinan dan seks dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Pelbagai pendekatan dan penjelasan perlu dilakukan bagi membuka minda pelajar. di mana remaja mula berminat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina (Dacey 1996:29) Berdasarkan dapatan yang diperolehi. Manakala peratusan yang terendah sekali ialah 'sedang menentukan sama ada hendak bertunang' dengan skor 4%. Oleh kerana itu permasalahan ini perlu diberikan perhatian yang khusus untuk merawatinya. tidak suka mengikut program yang dianjurkan pihak sekolah / asrama dan sebagainya. hasil kajian mendapati bahawa 82% pelajar menyatakan 'tidak dibenarkan mengadakan pertemuan (date)' dan masalah ini merupakan masalah yang utama di antara item-item bagi masalah pergaulan muda-mudi.6 Kategori masalah pergaulan muda-mudi. di mana keinginan seksual semakin bertambah dan kanak-kanak mula ambil tahu mengenai rakan sebaya yang berlainan jantina. faktor pergaulan muda-mudi. 196 . Dalam kajian ini. Perasaan kasih mula dialihkan kepada orang lain selain keluarganya.4.Secara keseluruhannya. perkahwinan dan seks merupakan masalah yang sebenarnya belum perlu dan tidak perlu di lalui oleh para pelajar pada peringkat umur mereka. Penjelasan tersebut berkaitan dengan tujuan dan keutamaan sesuatu peraturan itu di adakan agar mereka akur dan berusaha menyesuaikan diri dengan disiplin tersebut secara sukarela serta penuh kesediaan. Dia mulai menguasai nilai-nilai moral. Namun tidak dapat dinafikan perasaan itu akan wujud apabila individu sudah mencapai tahap keempat dalam Teori Perkembangan Sahsiah Sigmund Frued (1906) iaitu peringkat pendaman (5-12 tahun). Masalah kedua utama dengan skor 78% ialah 'kekok semasa membuat pertemuan (date)' dan peratusan ketiga tertinggi dengan skor 75% ialah masalah 'segan dengan perbualan mengenai seks'. 5. jelas menunjukkan bahawa pelajar-pelajar SMAKJ menghadapi masalah sosial dan hiburan pada tahap yang serius sehingga boleh menyebabkan berlakunya pelbagai masalah disiplin seperti keluar bandar pada waktu malam.1. Manakala tahap kelima dan terakhir adalah peringkat kejantinaan (12 tahun dan ke atas). perkahwinan dan seks.

Ini ditambah pula dengan peraturan sekolah ini yang tidak membenarkan perjumpaan antara lelaki dan perempuan di tempat.8 Kategori masalah perhubungan peribadi dan psikologikal dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ.4.7 Kategori masalah perhubungan sosial dan psikologikal dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. 5. 'merasa rendah diri' merupakan masalah kedua utama dengan skor 81% dan peratusan ketiga tertinggi dengan skor 71% ialah masalah 'kurang kebolehan memimpin'. hasil kajian mendapati 89% pelajar menghadapi masalah inginkan personaliti yang lebih menarik. walaupun peratusan masalah dalam kategori ini adalah tinggi namun masalah-masalah tersebut adalah normal dan tidak menjadi masalah utama kepada para pelajar.Secara keseluruhannya. ini merupakan masalah yang sering dihadapi oleh para pelajar. Aspek ini mengupas tentang keadaan emosi peribadi seseorang pelajar terhadap diri mereka sendiri dalam kehidupan semasa yang dilalui. Secara umumnya emosi seseorang 197 .8. Ini menyebabkan wujudnya perilaku yang tidak sihat di kalangan pelajar yang inginkan diri mereka terbeza dan dibezakan berbanding dengan orang lain seperti berambut panjang.4. Berdasarkan jadual 2.1. Peraturan sekolah yang digubal oleh pihak sekolah menyebabkan para pelajar merasa bosan kerana tidak mempunyai personaliti yang tersendiri. bertudung pendek dan sebagainya. Secara keseluruhannya. 5. dapatan di atas membuktikan bahawa para pelajar mempunyai masalah hubungan sosial dan psikologikal yang agak tinggi kerana tahap hubungan sosial dan psikologikal antara pelajar dengan pelajar adalah berbeza.1. masa dan aktiviti yang tidak dibenarkan oleh pihak sekolah. Peratusan yang terendah sekali ialah 21% bagi penyataan 'dikatakan sombong atau bongkak'.1.

'bimbang' merupakan masalah kedua utama di mana 72% menghadapi masalah ini dan peratusan ketiga tertinggi ialah 71% bagi masalah ‘mudah lupa '. Seramai 93% pelajar di dalam kajian ini ‘kadang-kadang berbohong tapi tidak bermaksud demikian' dan ini merupakan masalah utama daripada 20 masalah di bawah kategori masalah moral 198 . Masalah moral dan agama merupakan masalah pertengahan di kalangan pelajar SMAKJ ini. Dapatan yang diperoleh menunjukkan daripada 20 item di dalam kategori masalah di atas. 'Terfikir untuk membunuh diri' adalah masalah bagi 16% pelajar dan ini adalah masalah yang terendah dalam kategori ini.4. Keadaan ini berlaku adalah disebabkan oleh individu pelajar itu sendiri yang kadangkala sukar untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan beragama. Keyakinan dan pandangan dari orang lain amat perlu bagi memastikan setiap kerja yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik.10 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah moral dan agama. Peratusan bagi setiap item yang tinggi membuktikan lagi bahawa ia adalah suatu keadaan yang biasa di kalangan pelajar. Jadual 1.3 menunjukkan hanya 58% sahaja daripada keseluruhan pelajar yang masuk ke sini atas minat sendiri. Berdasarkan jadual 2. item yang menyatakan 'sukar membuat keputusan ' merupakan masalah utama bagi 79% pelajar. 5.1. Ini secara tidak langsung menjadi punca utama mengapa masih berlaku masalah moral dan agama dikalangan pelajar yang beraliran agama ini. Hasil daripada kajian mendapati bahawa hampir 50% daripada pelajar sekolah ini menyambung pelajaran ke sini bukanlah di atas minat sendiri.1.9 Kategori masalah moral dan agama dalam mempengaruhi sahsiah pelajarpelajar SMAKJ.pelajar mempengaruhi kehidupan peribadi seseorang yang kadangkala menyebabkan berlakunya perselisihan maklumat dalam melaksanakan tugas dan membuat keputusan.

Hanya 2% pelajar yang merasakan mereka tidak takut akan hukuman Tuhan dan ini merupakan peratus yang terendah.1. Faktor ini menyebabkan kebanyakan pelajar tidak tahu untuk menentukan hala tuju hidup mereka kerana tiada yang berpengalaman dalam keluarga.11) 5. Berdasarkan jadual 1.11 Kategori masalah pelajaran dan kerjaya masa depan dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ.4. 5. peratusan kedua tertinggi ialah 71% iaitu bagi masalah 'tidak memberitahu segala-gala kepada ibu bapa' dan peratusan ketiga tertinggi ialah 'ibu bapa terlalu mengharapkan banyak dari saya' iaitu 69%.4 menunjukkan bahawa sebilangan besar pelajar mempunyai bilangan adik beradik yang ramai antara 4orang hingga 10orang ke atas. 199 . Kajian mendapati bahawa bilangan terbesar pelajar-pelajar adalah anak sulung. Kajian mendapati item yang menyatakan 'memerlukan cinta dan kasih sayang' merupakan masalah utama iaitu 87%. (Rujuk jadual 2.1. Faktor ini menyebabkan berlakunya masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap yang agak tinggi. Selain itu mereka juga berada di satu peringkat di mana mereka perlu memastikan apakah minat yang ada dalam diri mereka yang dapat menjamin masa depan yang mendatang. Interaksi dalaman antara keluarga yang kurang lebih menyebabkan masalah ini bertambah rumit. Peratusan yang terendah sekali ialah 'merasa seolah-olah tidak mempunyai keluarga' di mana seramai 7% daripada keseluruhan pelajar menghadapi masalah ini. Peratusan yang kedua tertinggi ialah 97% iaitu bagi item yang menyatakan 'kadang-kadang merasa tidak sejujur seperti yang sepatutnya' dan peratusan ketiga tertinggi ialah 92% iaitu bagi masalah 'merasa bersalah’. Kategori ini merupakan masalah yang terbesar dialami oleh pelajar-pelajar SMAKJ ini.4.dan agama.1.10 Kategori masalah rumahtangga dan keluarga dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ.

'perlu mengetahui kebolehan saya dalam sesuatu pekerjaan' dan 'perlu buat rancangan awal untuk masa depan' merupakan masalah kedua utama di mana 95% pelajar menghadapi kedua-dua masalah di atas. hanya 5% pelajar sahaja yang menghadapi masalah ini. Hasil kajian mendapati bahawa seramai 65% menyatakan 'tidak cukup perbincangan dalam kelas' adalah masalah utama mereka.Peratusan masalah pada tahap ini adalah begitu tinggi sehinggakan 3 peratus tertinggi mendominasi sehingga 95% ke atas dalam kategori ini.1.1. Perkara yang kedua yang menjadi masalah ialah 'kegiatan sekolah tidak diatur dengan baik'. Dari kajian ini didapati 'perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan' merupakan masalah utama di mana 96% pelajar bimbang tentang perkara tersebut. Kategori ini membincangkan sejauh mana masalah yang dihadapi oleh pelajar tentang tahap penerimaan pembelajaran mereka di dalam kelas dan sejauh mana mereka dapat menyesuaikan diri dengan kerja-kerja yang diberi oleh guru.13 Kategori masalah kurikulum dan kaedah pengajaran dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ.12 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah pelajaran dan kerjaya masa depan. Jadual 2. 5. seramai 62% menyatakan demikian dan yang ketiga ialah 'sangat sedikit kebebasan dalam kelas' di mana 57% menghadapi masalah ini. Masalah yang ketiga yang dihadapi oleh 88% pelajar ialah bimbang terhadap peperiksaan.1.4.12 Kategori masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Perkara yang paling kurang menjadi masalah ialah 'selalu tidak hadir ke sekolah'. Seramai 15% merasakan ujian yang mereka terima tidak adil.4. 5. 200 . ini merupakan masalah yang utama diikuti dengan masalah kedua utama iaitu 'tidak dapat memahami beberapa mata pelajaran dengan memuaskan' di mana seramai 89% menghadapi masalah ini. Kajian mendapati seramai 90% pelajar merasa bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas.

1.5 Tahap trait personaliti berdasarkan inventori personaliti pelajar-pelajar SMAKJ Tahap trait personaliti dibahagikan kepada tiga peringkat utama. Kesemua trait personaliti pelajar akan di nilai berdasarkan tiga kategori yang tersebut di atas. Peratusan pelajar yang asertif atau mempunyai ketegasan diri adalah lebih tinggi iaitu 54% berbanding dengan mereka yang agresif 27% dan pasif 14%.5.Masalah di atas adalah berpunca dari pengurusan pentadbiran sekolah di mana segala susunan aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada guru yang mengajar.2 Tahap Analitikal Pelajar Berdasarkan jadual 4.1. Jumlah pelajar yang praktikal hanya seramai 94 orang yang merangkumi 16% daripada keseluruhan pelajar. hasil kajian menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar yang sensitif dan beranalitikal sederhana adalah hampir sama iaitu 40% dan 39%.1.2. 5. 5. diikuti peringkat pertengahan dan kemudian peringkat tertinggi atau peringkat teraktif.5. Peringkat lemah atau paling sedikit.1Tahap Agresif Pelajar Tahap agresif adalah tahap keaktifan pelajar dalam pergaulan semasa samaada dalam bidang kurikulum atau ko-kurikulum di sekolah. 201 . 5. Tetapi tidaklah wajar sekiranya pihak sekolah disalahkan sepenuhnya kerana ragam pelajar yang berbeza juga menjadi faktor mengapa hal yang sedemikian berlaku.

5. Merujuk kepada jadual 4. Berdasarkan jadual 4.5.5. 41% suka bergantung kepada orang lain dan 7% mereka yang suka berdikari. Seramai 276 pelajar berada pada tahap ini dan ia merangkumi 47% daripada keseluruhan pelajar. Ini membuktikan bahawa salah satu punca berlaku masalah disiplin adalah kerana keadaan pelajar yang sukar untuk menerima perintah dari orang lain.1.1. 5.5.5. 6 Tahap Intelektual Pelajar Tahap intelektual pelajar di dalam kategori ini lebih menjurus kepada pemikiran pelajar yang suka memikirkan sesuatu itu secara teoritikal iaitu memikirkan sesuatu dengan lebih mendalam lagi dalam menghuraikan sesuatu perkara.4 menunjukkan 47% mereka yang di dalam golongan penggantungan yang sederhana. Berdasarkan jadual 4.6 202 .5 Tahap Ekstrovert Pelajar Tahap ekstrovert merupakan tahap bersosial pelajar dalam aktiviti pergaulan setiap hari.3 Tahap Autonomi Pelajar Dapatan kajian menunjukkan bahawa hampir separuh daripada keseluruhan pelajar sukakan kebebasan dalam melakukan sebarang aktiviti.4 Tahap Bersandar Pelajar Tahap bersandar pelajar bertujuan untuk melihat sejauh mana pergantungan diri pelajar terhadap orang lain samaada ibu bapa.5 menunjukkan peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial adalah tinggi iaitu 41% iaitu seramai 239 orang sementara 33% terdiri daripada mereka yang kurang atau tidak sosial dan bakinya sebanyak 21% adalah individu yang sosial. Jadual 4.1. 5.3 juga mendapati 41% di tahap sederhana manakala 7% dari keseluruhan pelajar suka menerima arahan orang lain.5. guru dan rakan-rakan yang lain dalam kehidupan seharian di sekolah / asrama.1.

1. 26% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 14% dari keseluruhan iaitu seramai 80 orang adalah mereka yang tidak sosial dan suka elakkan diri dari berkomunikasi.9 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap sokongan.5.menunjukkan bahawa 48% pelajar mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. 33% mereka yang tidak selesa dengan perkara yang bersifat teoritikal dan 14% mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar. 7 Tahap Introvert Pelajar Introvert ialah orang yang lebih suka memusatkan perhatiannya kepada fikiran dan perasaannya sendiri.7 menunjukkan 55% pelajar mempunyai ciriciri sosial di tahap sederhana. 8 Tahap Menolong Pelajar Tahap menolong yang dikategorikan di atas memberi maksud tentang sejauh mana semangat Bantu membantu yang ada pada diri pelajar terhadap individu sekeliling yang memerlukan bantuan. Peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan di tahap sederhana adalah tinggi iaitu 48% sementara mereka yang sangat mementingkan diri sendiri 26% dan 21% mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain. 5. 203 .5.1.9 Tahap Sokongan Pelajar Jadual 4. Berdasarkan kajian mendapati peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong di tahap sederhana adalah lebih tinggi iaitu 54% berbanding dengan mereka yang suka membuat kebajikan 32% dan 9% mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. Ia lebih memusatkan kepada pergaulan komunikasi antara individu pelajar dengan pelajar yang lain. Sokongan yang dimaksudkan di sini ialah sejauh mana tahap permintaan pelajar terhadap sokongan daripada pihak lain seperti keluarga. 5. Jadual 4.5. rakan-rakan dan golongan pendidik.1. 5.

10 Tahap Struktur Pelajar Tahap Struktur ini bertujuan mengkaji peratusan pelajar yang suka melakukan sebarang aktiviti mengikut struktur atau prosedur yang telah ditetapkan. 28% bermotivasi rendah dan 26% mereka yang sangat bermotivasi.1.11 Tahap Motivasi Pelajar Berdasarkan jadual 4. 204 . Bilangan ini adalah bilangan yang tertinggi sekali. Berdasarkan jadual 4.5. Jadual 4. Secara amnya walaupun bilangan pelajar yang sangat bermotivasi seramai 155orang tetapi tahap motivasi ke atas perkembangan diri individu di kalangan pelajar masih lagi kurang dan ia perlulah dipertingkatkan dari semasa ke semasa. 5.12 Tahap Kepelbagaian Pelajar Kategori ini membincangkan tahap kepelbagaian pelajar dalam bidang pekerjaan atau aktiviti yang dilakukan.12 hasil kajian mendapati peratusan mereka yang adventures iaitu mereka yang sukakan pekerjaan yang mencabar adalah 47%.1. manakala bakinya 7% suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Ini diikuti dengan suka kepada perkara-perkara yang berstruktur seramai 235 orang pelajar merangkumi 40% daripada pelajar keseluruhan.10 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap struktur. Data ini jelas menunjukkan bahawa pelajar-pelajar SMAKJ ini mempunyai potensi yang tinggi untuk membangun kerana mempunyai minat yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang mencabar dalam hidup.5. menunjukkan bahawa 48% pelajar seramai 284 orang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana.11 menunjukkan 43% mereka yang di dalam golongan bermotivasi sederhana.5. mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana 41% sementara hanya 7% terdiri daripada mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil.1.5. 5.

1.5.5.1. 5. Manakala yang tidak suka memimpin hanya seramai 17 orang merangkumi 3% daripada pelajar.1. Hasil dapatan mendapati bahawa 85% adalah pelajar yang bermasalah. 5. 5. 9% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% mereka yang sentiasa anggap diri betul.15 mendapati bahawa peratusan mereka yang suka mengawal dan memimpin adalah lebih tinggi iaitu 67% berbanding dengan mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana iaitu sebanyak 25%.16 Tahap Penipuan Pelajar Pada bahagian ini tahap penipuan hanya dibahagikan kepada dua kategori sahaja untuk memastikan tahap kejujuran pelajar ketika menjawab soalan. Merujuk jadual 4.5.1.5.5.13 yang menunjukkan bahawa 44% pelajar mempunyai ketahanan yang sederhana. Dapatan ini dibuktikan dengan hasil kajian merujuk kepada jadual 4. atau boleh diubah kepada bentuk lain. Manakala 40% dari keseluruhan pelajar mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi yang tinggi dan bakinya seramai 64 orang merangkumi 11% adalah mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal.16 hasil kajian mendapati bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap penipuan adalah seramai 205 .4 jelas menunjukkan bahawa tahap kesihatan dan pertumbuhan jasmani pelajar adalah pada tahap yang rendah.1. Dapatan ini diperkuatkan lagi dengan data daripada jadual 4.13 Tahap Ketahanan Pelajar Merujuk kepada jadual 2.15 Tahap Kepimpinan Pelajar Hasil kajian mendapati kebanyakan pelajar gemar menjadi pemimpin dan tidak suka dipimpin.14 Tahap Kritik Pelajar Kategori ini membincangkan mengenai tahap pemikiran dan perlakuan pelajar yang suka mengkritik dan mempertikaikan sesuatu perkara yang dirasakan tidak patut berlaku.

dan kita boleh menjadikannya iktibar dan asas untuk membuat pertimbangan yang wajar dalam membincangkan isu-isu mengenai sahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Walaupun hampir kesemua responden dijaga oleh kedua ibu bapa mereka tetapi tahap pendidikan penjaga yang kurang memberangsangkan menyebabkan anak-anak tidak terdedah kepada dunia masa depan yang akan mereka kecapi.2 Rumusan Dapatan Kajian Banyak keputusan menarik diperoleh daripada kajian ini. 5.85% terdiri daripada pelajar yang mempunyai sikap jujur dan hanya 10% mempunyai sikap yang sebaliknya. Semoga dengan hasil kajian ini semua pihak dapat menyelami dan mendalami masalah-masalah yang sering berlaku dan timbul di kalangan pelajar agar dapat membantu perkembangan sihat kehidupan para pelajar daripada gejala-gejala yang tidak diingini. Antara tiga belas kategori masalah. tiga kategori masalah yang amat mengganggu pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor ialah: (a) Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan (b) Masalah kegiatan sosial dan hiburan (c) Masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja Ini bermakna kebanyakan pelajar SMAKJ mempunyai krisis halatuju diri kerana faktor kedudukan sebagai anak sulung dan kedua dalam keluarga yang mendominasi separuh daripada keseluruhan responden menghalang diri mereka dari terdedah kepada pelajaran dan kerjaya masa depan. Pelajar juga kurang mahir untuk menyesuaikan diri terhadap kerja-kerja yang diberikan impak dari amalan seharian di rumah yang dibawa ke sekolah. Ini ditambah pula dengan undang-undang sekolah yang ketat menyebabkan perasaan untuk melakukan 206 . Beberapa keputusan kajian yang penting digariskan seperti yang berikut. Walaupun begitu penyelidik tidak menyatakan kesemua 10% pelajar tersebut tidak jujur sepenuhnya kerana kebarangkalian pelajar-pelajar tersebut adalah pelajar yang benar-benar dan terlalu jujur.

207 . masalah-masalah spesifik yang utama yang kerap mengganggu pelajarpelajar SMAKJ bagi setiap kategori ialah: Tidak menggunakan kemudahan sekolah/asrama seperti menggunakan hak milik mereka sendiri. Tidak cukup tidur. Perlu belajar menyimpan wang. Faktor kekeluargaan juga tidak menjadi masalah pelajar kerana rata-rata mereka masih dijaga oleh kedua ibu bapa mereka. Ini bermakna pelajar demikian memahami dan boleh membuat adaptasi tentang penjagaan kesihatan yang amat penting dalam kehidupan. Mendapati banyak kekurangan dalam diri berbanding dengan rakan-rakan yang lain. begitu juga hubungan sesama pelajar. Tidak cukup perbincangan dalam kelas. Memerlukan cinta dan kasih sayang. Kedua. Kajian ini mendapati bahawa kategori masalah lain seperti masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Ingin lebih masa untuk diri. Sukat untuk membuat keputusan. Begitu juga dengan dalam hal kehidupan di sekolah/asrama. Tidak dibenarkan mengadakan pertemuan (date). Inginkan personaliti yang lebih menarik. tetapi tidak bermaksud untuk berbuat demikian. Bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas. masalah kehidupan di sekolah/asrama dan masalah rumahtangga dan keluarga bukan masalah signifikan bagi pelajar-pelajar SMAKJ. Perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan. Kadangkala berbohong.kegiatan sosial dan mendapatkan hiburan yang berlebihan melonjak-lonjak di dalam sanubari mereka. hubungan antara guru dan pelajar amat baik.

Begitu juga dari aspek urusan keluarga. masalah kewangan. terdapat pertalian antara jantina pelajar dengan kehidupan di sekolah. Di bawah ini dinyatakan beberapa cadangan penting untuk mengurangkan masalah daripada berlaku dan cara mengatasinya sekiranya terjadi. hubungan peribadi dan masalah moral dan agama. secara amnya. masalah kewangan. kaunselor. Keempat. tidak ada perbezaan signifikan antara pelajar remaja lelaki dan perempuan dalam tiga belas kategori masalah. hubungan peribadi dan masalah moral dan agama. 208 . Ibu bapa. Secara spesifiknya. empat dan lima dalam semua kategori masalah secara keseluruhannya kecuali dalam kategori kesihatan. masyarakat sekitar.Ketiga. kesihatan dan pelajaran. guru. Tetapi dalam pertalian antara tingkat pelajaran terdapat pertalian signifikan yang besar secara puratanya mempengaruhi sahsiah pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. para pegawai pendidikan dan pegawai jabatan pendidikan masyarakat yang merancang kurikulum pendidikan merupakan golongan yang boleh memainkan peranan untuk membantu pelajar SMAKJ yang bermasalah ini. Kajian ini juga mendapati bahawa terdapat perbezaan signifikan antara pelajar tingkatan dua. Pelajar yang mengalami masalah dan tidak dapat mengatasi masalah yang dialaminya berkemungkinan tidak dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pelajar dengan berkesan. tiga. 5. pelajaran dan penyesuaian terhadap kerja-kerja. secara amnya pertalian signifikan antara faktor jantina dan tingkatan boleh jadi ada dan tiada dengan tiga belas kategori masalah.3 Implikasi dan cadangan daripada dapatan kajian Masalah sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ ini merupakan satu perkara yang perlu diambil perhatian. moral dan agama. Ini bermakna perbezaan tingkat pelajaran boleh mewujudkan jurang perbezaan dalam mengkaji permasalahan sahsiah pelajar SMAKJ. tidak ada perbezaan signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan kecuali dalam kategori kehidupan di sekolah. Ini bermakna perbezaan jantina tidak menimbulkan jurang perbezaan yang besar dalam mengkaji permasalahan sahsiah pelajar.

Kaunseling individu dan kaunseling kelompok diberikan supaya mereka dapat menangani masalah secara positif. Pihak sekolah iaitu pihak pentadbir dan guru-guru akan dapat mengurangkan masalah yang berpunca dari pelajaran dan kerjaya masa depan ini jika mereka dapat memastikan dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih mementingkan pelajar dengan cara memastikan pengajaran dan aktiviti luar kelas yang dijalankan tidak menimbulkan masalah kepada pelajar. Ibu bapa selaku pendidik awal pelajar sejak dari kecil perlulah memberi dorongan dan bimbingan yang padu pada anak mereka. masalah hubungan peribadi dengan rakan sebaya dan masalah yang berkaitan dengan sosial dan hiburan yang memerlukan khidmat kaunseling.Dalam kajian ini didapati bahawa masalah pelajaran dan kerjaya masa depan merupakan masalah utama pelajar-pelajar SMAKJ ini. Oleh itu dicadangkan agar latihan dan bimbingan dari segi kemahiran belajar. Kursus-kursus berkenaan dengan halatuju kerjaya selepas alam persekolahan di sekolah ini perlulah diwujudkan memandangkan terdapatnya dua aliran pendidikan yang sejajar di dalam sistem pentadbiran dan pembelajaran iaitu akademik dan bahasa arab. Mereka juga perlu menjelaskan tujuan sebenar anak mereka dihantar ke sekolah ini agar matlamat yang hendak dicapai melalui jalan yang betul. Hal ini sekiranya tidak dipantau lebih awal akan memberi impak yang buruk kepada pelajar yang mengalami masalah ini. pengurusan masa dan motivasi kerjaya yang boleh meringankan masalah pelajaran dan kerjaya masa depan sangat diperlukan dari peringkat awal memasuki persekolahan sekolah menengah. Para penggubal dasar di Kementerian Pendidikan juga diharap dapat mengambil kira kesan masalah pelajaran dan kerjaya masa depan ke atas pelajar apabila merancang dan menentukan kurikulum. Pelajar di tahap remaja juga menghadapi masalah penyesuaian kerja akademik. 209 .

pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. penyesuaian terhadap kerja-kerja dan 210 .3 Saiz sample kajian adalah kecil iaitu hanya di sekolah ini sahaja.2 Kajian yang selanjutnya dicadangkan supaya mencari masalah yang lebih luas lagi seperti hak-hak pelajar di sekolah/asrama. Antaranya ialah : 5. Oleh itu kajian selanjutnya mestilah melibatkan lebih banyak sample dari sekolah-sekolah agama lain agar dapat membuat perbandingan antara keduanya. Secara amnya. 5.5 Penutup Pada keseluruhannya hasil kajian ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Johor. 5. 5.4.4.4 Penggunaan kaedah lain seperti pemerhatian dan soal selidik yang lebih sistematik agar dapatan kajian yang diperolehi nanti lebih jitu dan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.4 Cadangan kajian lanjutan Kajian ini merupakan satu kajian awal dan ia hanya menyentuh kepada objektif yang sangat terbatas.5. Untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih bermutu. menghadapi masalah kategori pelajaran dan kerjaya masa depan dengan persekolahan dan kerja-kerja akademik. dicadangkan kajian susulan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya bagi memastikan peningkatan berlaku berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. samaada lelaki atau perempuan. Kluang. Masih banyak perkara yang perlu di ambil perhatian terhadap permasalahan pelajar-pelajar di SMAKJ ini. konflik yang dihadapi antara pelajar dan pihak pentadbiran dan sebagainya. Kluang.4.1 Kajian tentang masalah sahsiah pelajar SMAKJ dijalankan pada tahun 2003. Masa kajian juga haruslah dipanjangkan lagi agar hasil yang diperolehi akan lebih berkesan dan memuaskan. Johor menghadapi masalah kerjaya masa depan.4. 5. Tumpuan dan skop kajian adalah di peringkat yang rendah.

Masalah-masalah yang dihadapi ini secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sahsiah pelajar-pelajar dan menyebabkan keputusan peperiksaan tidak seperti yang diharap dan dijangkakan. Sebagai kesimpulannya. Kluang. Walau bagaimanapun. sekiranya pelajarpelajar ini tidak dibentuk dan dibimbing dengan baik akan berlaku masalah sosial yang akan mengakibatkan prestasi pembelajaran mereka terjejas. 211 . Johor. masalahmasalah ini berbeza secara signifikan antara pelajar terutama pelajar tingkatan tiga dan lima yang sedang menghadapi peperiksaan besar. Namun. pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor.sosial dan hiburan. Pelajar-pelajar ini sebenarnya adalah golongan yang unik kerana mempelajari dua bidang ilmu iaitu agama (bahasa arab) dan akademik yang sukar untuk dilakukan oleh sekolah lain. pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor ini juga sedikit sebanyak menghadapi masalah perhubungan peribadi dan personaliti. bimbang dan prihatin tentang perkembangan fizikal dan kesihatan mereka serta bebas dari permasalahan keluarga. Sebagai remaja. masalah dalam interaksi sosial dan masalah yang berkaitan dengan persahabatan seperti juga masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja-remaja lain. Demikian juga masalah-masalah yang mereka hadapi ini didapati tidak berbeza secara signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan.

Kuala Lumpur. Sulaiman Ibrahim dan Ideris Endot (2000). USA. Wan Zah Wan Ali. USA. John F. John S. Agama Kerajaan Johor Kluang. Fariza Md Sham. McGraw –Hill. Habibah Elias. “Readings In Personality”. (Terjemahan oleh Sayyid Ahmad Semait). Dr. P31-P39. “Paradigma al-Imam Al-Nawawi Dalam Pembangunan Insan. Men. “Human Development: Across the Lifespan (Third Edition)”. Penerbitan Al-Ramadhan. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Stanford University.BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Zakaria. Kuala Lumpur. Al-Ghazali (1989). Utusan Publication & Distributors Sdn. 212 . Abu Hassan Hewap & Ali Yacob (1994). “Bimbingan Mukmin Pada Mencari Ridha Al. Ltd. Sek. satu Kajian Teks Terhadap Kitab Riyadh Al-Solihin”. Universiti Malaya: Tesis Sarjana.Tidak Di Terbitkan). Majalah Al-Hidayah (2001) (Majalah Sekolah . Kementerian Pendidikan Malaysia (Laporan Kajian). Dr. Kamarul Azmi Jasmi (2001). Mischel. Travers. Dr. Kuala Lumpur. Dacey. Zaidatol Akmalia Lope Pihie. “Keberkesanan Asrama Sekolah Kebangsaan Agama Ke arah Pencapaian Matlamat Penubuhannya”. Bhd. Kluang.A’lamin”. Harriet N. “Pesanan Kepada Pemuda Islam”. Singapura. Kamus Dewan (2000). Abdullah Nashih Ulwan (1994). “Dakwah dan Perubahan Sosial”. Walter Mischel (1973). Johor. Pustaka Nasional Ptd.

“Tamadun Islam”. Tesis Sarjana. ( 1985 ). McGraw-Hill Book Company. Utusan Publication & Distributors Sdn. “Sociology”. "Pembangunan Masyarakat dari Perspektif Kebajikan”. Wan Azmi Ramli (1992). “Pembangunan dan Dinamika Masyarakat Malaysia”. 213 . Horton. Kuala Lumpur. Johor”. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. "Pendidikan Pedagogi". Johor.Tesis Sarjana. Mustafa Daud (1997). Hunt (1964). Sharifah Alwiyah Alsagoff. Bhd. “Persepsi Para Pelajar Terhadap punca Masalah Displin Dan Langkah-langkah Untuk Mengatasinya – Satu Tinjauan Di Sekolah Di Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai. Bhd. Mohd Razali Agus dan Fashbir Noor Sidin (2000). Universiti Teknologi Malaysia. Utusan Publication & Distributors Sdn. Utusan Publication & Distributors Sdn. Paul B. Bhd. Siti Fatimah Abdul Rahman (1993). Tesis Sarjana. Chester L. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).Mohd Ismail Mustari (1999). Varathan Pachaippan (2001). Johor”. Universiti Teknologi Malaysia. “Asas_Asas Masyarakat Cemerlang”. Kulai. Kuala Lumpur : Heinman Asia. “Hubungan Antara Iklim sekolah dengan Prestasi Pelajar: Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Sains Muar. USA. “Belia sebagai Insan Cemerlang Dari Perspektif Islam: Kajian status Belia-Belia Felda Bukit Ramun. Suradi Sarikon (1998). Universiti Kebangsaan Islam.

E.html 214 .undp. http://www.org/hdro/Dias2000. A. Boston: Rutgers University.Woolfolk. (1993). "Educational Psychology".

LAMPIRAN A Soal Selidik 215 .

JOHOR (SOAL SELIDIK PELAJAR) ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ‬ Tahniah dan syabas diucapkan kerana anda terpilih untuk menjawab soal selidik ini... JOHOR BAHRU. Skudai........... Universiti Teknologi Malaysia. SKUDAI...... di bawah Pusat Pengurusan Penyelidikan. JOHOR....... : Latar belakang responden... Johor. ....71872.... Ia hanya digunakan untuk Projek Penyelidikan vot..BAHAGIAN A PUSAT PENGAJIAN ISLAM DAN PEMBANGUNAN SOSIAL..... KLUANG .. Anda diminta menjawab soal selidik ini dengan jujur dan ikhlas. (USTAZ MOHD ISMAIL BIN MUSTARI) KETUA PENYELIDIK 216 . Sekian Terima Kasih. BIL: TAJUK KAJIAN: KAJIAN SAHSIAH PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AGAMA KERAJAAN JOHOR.. Johor Bahru.. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA.. Segala maklumat yang diberi dan diperolehi akan dirahsiakan sepenuhnya dan tidak akan didedahkan... Soal selidik ini mengandungi dua (2) bahagian iaitu:Bahagian I Bahagian II : 13 kategori masalah..

Universiti Teknologi Malaysia. Ahli Kumpulan Penyelidik. Johor. Anda diminta menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian dengan betul dan tepat. Tiada jawapan yang betul atau salah. 2003 217 . Semua jawapan anda akan dirahsiakan. Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial. April.MAKLUMAT MENGENAI KAJIAN Soal Selidik ini mengandungi dua (2) bahagian. Johor Bahru. Skudai. Kerjasama anda sangat dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih.

Saya menghormati semua pentadbir/guru/warden saya. Kegiatan kerohanian di sekolah/asrama membina sahsiah saya. Berikut disenaraikan beberapa penyataan tentang kehidupan anda di sekolah. 12. 15. Saya sering mendapatkan nasihat dan tunjuk ajar rakan di sekolah/ asrama ketika membuat sesuatu keputusan. Pentadbir/guru/warden saya seorang yang bertolak ansur. Hubungan mesra antara pelajar wujud. Saya percaya pentadbir/guru/warden sekolah/asrama telah menjalankan tugasnya dengan baik. Saya menggunakan kemudahan sekolah/asrama seperti saya menggunakan hak milik saya sendiri. Y T 5. 3. Y T Y Y T T Y T Y T Y T 218 . Saya tidak menghadapi masalah menyesuaikan diri dengan kehidupan di sekolah/asrama. 4. Pihak pentadbir/guru/warden sentiasa memberi tunjuk ajar dengan cara yang bijaksana. 1. Y T 7. Y Y T T 9. Saya menghargai kemudahan dan kelengkapan sekolah/asrama yang disediakan. Y T 8. Kegiatan di sekolah/asrama dapat mewujudkan sikap kerjasama dikalangan pelajar. Pergaulan saya di sekolah/asrama terhad di kalangan rakan-rakan rapat sahaja.Bahagian I ARAHAN : Sila jawab soalan berikut dan tandakan jawapan anda ke dalam borang OMR yang disediakan. Y Aktiviti di sekolah/asrama sangat menyeronokkan sehingga saya dapat membina sahsiah saya. 10. 1. Undang-undang dan peraturan di sekolah/asrama sesuai untuk membina sahsiah saya. 11. Y Y T T T Saya mudah bergaul dengan pentadbir/guru/warden sekolah/asrama. 14. 2. Y T 6. 13.

Apabila ada aduan.ringan sama dijinjing” menjadi amalan hidup saya di sekolah/asrama. 17. Pentadbir/guru/warden sekolah/asrama sentiasa adil dalam melaksanakan peraturan. Y 20. pentadbir/guru/warden cepat bertindak. Perhubungan saya dengan rakan di sekolah/asrama merenggangkan hubungan saya dengan keluarga di rumah. Peribahasa “berat sama dipikul. Y T Y T Y T T 19. 18. Saya melibatkan diri secara aktif dengan aktiviti di sekolah/asrama.16. Y T 219 .

Saya dapati banyak kekurangan dalam diri saya berbanding dengan rakan sebaya di sekolah/asrama. 31. 35. Perasaan saya mudah tersinggung apabila tingkah laku saya ditegur oleh rakan-rakan di sekolah/asrama. Saya tidak merasa sepi semasa di sekolah/asrama. Saya berharap aktiviti di sekolah/asrama akan menjadikan 220 . Saya yakin usaha yang gigih semasa di sekolah/asrama akan membawa kejayaan dalam hidup saya pada masa hadapan. Y T 32. Kesukaran menyesuaikan diri dalam aktiviti di sekolah/asrama amat membimbangkan saya. 25. Y Y T T 34. Potensi saya terserlah sejak saya bersekolah di sini. Y Y T T 24. Y Y T T 30. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan ciri-ciri keperibadian seseorang pelajar di sekolah/asrama. Saya sering kali tertanya siapakah diri saya sebenarnya. Aktiviti kerohanian di sekolah/asrama menolong saya membentuk sahsiah yang mulia. Y T 27. Banyak peraturan di sekolah/asrama yang bertentangan dengan kehendak saya. Penyertaan saya dalam aktiviti sekolah/asrama menambahkan keyakinan dalam diri saya. (soalan 21-40) 21. Y T 29. Y T 23.2. Saya merasa malu tampil ke hadapan dalam program rasmi di sekolah/asrama. Saya dapat menghayati nilai Islam dengan lebih berkesan setelah berada di sekolah/asrama ini. Y T 26. Y T 28. Y T 22. Y T 33. Saya tak mengetahui apa yang benar-benar saya kehendaki dalam hidup saya. Sebagai pelajar SMAKJ saya merasa malu jika pelajar di sini tidak berakhlak mulia.

37. 39. Y T Y T Y T Y Y T T Y T 221 . Aktiviti kerohanian di sekolah/asrama tidak membebankan saya. Saya menghadapi masalah untuk mempraktikkan amalan agama apabila berada di luar sekolah. Saya tetap memilih asrama SMAKJ walaupun ditawarkan untuk tinggal di asrama sekolah lain. 36. 38. 40. Saya akan menentang sesiapa juga yang cuba menjatuhkan nama baik sekolah saya. Saya inginkan keadaan diri saya yang lebih menarik semasa berada di sekolah/asrama.saya insan yang soleh/solehah.

50. Selalu pening kepala Selalu tiada selera makan Selalu menghidap selsema Mudah mendapat penyakit Semakin lama semakin kurus Penyakit haid atau perempuan Bentuk badan tidak begitu menarik Tidak dapat udara dan cahaya matahari Tidak sekuat dan sesihat yang diharapkan Tidak mendapat latihan gerak badan yang cukup Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 222 . 52. 49. 44. 55. 42. (soalan 41-60) 41. 58. 54. Ketagih rokok Gigi rosak Cepat penat Terlalu tinggi Terlalu kurus Terlalu rendah Terlalu gemuk Tidak cukup tidur Perawakan buruk Kulit berpenyakit Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 51. 53. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani anda. 47. 60. 43. 57.3. 56. 48. 59. 45. 46.

75. 72. 73. 79. 70. 65. 67. 66. 68. 78. 74. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah kewangan. 62. (soalan 61-80) 61. 76. Terpaksa meminta wang dari ibu bapa Ingin mendapat wang untuk diri sendiri Terlalu banyak kerja di luar masa sekolah Memerlukan pekerjaan semasa cuti panjang Tidak mendapat kemudahan tertentu di rumah Malu dengan keadaan rumah yang saya duduki Tidak mempunyai tempat untuk melayan kawan Tidak tahu menggunakan wang saya dengan bijak Ingin membeli lebih banyak barang untuk diri sendiri Masalah kewangan untuk melanjutkan pelajaran selepas sekolah menengah Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T Y T 223 . 64. 63. 77. keadaan kehidupan dan pekerjaan anda.4. 80. 69. Ingin tinggal di tempat lain Ibu bapa terlalu kuat kerja Sangat sedikit pakaian cantik Tidak mempunyai bilik sendiri Perlu belajar menyimpan wang Tinggal terlalu jauh dari sekolah Keluarga bimbang tentang wang Sangat sedikit wang untuk hiburan Tidak mempunyai wang belanja tetap Memerlukan kerja sambilan sekarang Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 71.

96. Sukar untuk melanjutkan sesuatu perbualan Ingin membaiki diri saya dari segi kebudayaan Tidak menggunakan masa lapang dengan baik Selalu tidak dibenarkan keluar pada waktu malam Ingin belajar bagaimana hendak melayani seseorang Tiada perkara menarik hendak dibuat pada masa lapang Terlalu cuai dengan pakaian dan barang-barang kepunyaan saya Tidak dibenarkan bersiar-siar dengan orang yang saya suka Sangat sedikit peluang untuk melakukan apa yang saya kehendaki Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T Y T 100. 95. (soalan 81-100) 81. 87. 97. Ingin memperbaiki rupa saya Terlalu sedikit kegiatan sosial Kekok berjumpa dengan orang Tidak cukup masa untuk hiburan Lambat mesra dengan orang lain Ingin lebih masa untuk diri Sangat sedikit peluang untuk saya sertai Jarang terlibat dengan gerak kerja pelajar Tidak pasti mengenai ketertiban sosial saya Terlalu sedikit peluang untuk memenuhi hobi Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 91. 86. Sangat sedikit peluang untuk keluar dan menikmati alam semula jadi. 92. 85. 88. 98. Y T 224 . 83.5. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah kegiatan sosial dan hiburan. 89. 82. 90. 99. 94. 93. 84.

118. perkahwinan dan seks. 113.6. 107. 108. 105. 115. 119. 120. 109. Kekok semasa membuat pertemuan( date) Tidak dibenarkan mengadakan pertemuan( date) Takut berhubung rapat dengan jantina lain Sangat sukar untuk mengawa1 desakan seks Mengasihi seseorang yang tidak cintakan saya Sedang menentukan sama ada hendak bertunang Memutuskan sama ada hendak terus kekal bersama Sedang menentukan sama ada da1am percintaan atau tidak Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T Berbaik-baik dengan orang yang tidak disukai oleh keluarga saya Y Bimbang sejauh manakah hendak berhubung mesra dengan jantina lain Y T 225 . (soalan 101-120) 101. 110. 112. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah pergaulan muda-mudi. 103. 116. 102. 117. 106. 104. Teman lelaki Teman wanita Sedang dalam percintaan Kecewa dalam percintaan Jarang mengadakan pertemuan(date) Perlu penerangan berkaitan hal seks Sukar bergaul rapat dengan jantina lain Tidak tahu melayan semasa pertemuan( date) Takut kehilangan orang yang saya cinta Segan dengan perbualan mengenai seks Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 111. 114.

122. 129. 124. 138. 128. 133.7. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah perhubungan sosial psikologikal. 123. (soalan 121-140) Merasa rendah diri Benci pada seseorang Jadi penakut atau pemalu Terlibat dalam pertengkaran Terlalu mudah merasa malu Tidak disukai oleh seseorang Kurang kebolehan memimpin Jadi sasaran kritikan orang lain Mempunyai perasaan kesepian Jadi bahan perbualan dan ejekan Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 131. 132. 140. 139. 135. 127. 121. 137. 126. 134. 136. 130. 125. Selalu melukakan perasaan orang Dikatakan sombong atau bongkak Menjadi terlalu iri hati atau cemburu Ingin menjadi lebih disukai (popular) Bercakap atau bertindak tanpa berfikir Inginkan personaliti yang lebih menarik Mengelak diri dari orang yang saya benci Merasa tiada seorang yang memahami saya Bimbang bagaimana mempengaruhi orang lain Tiada seorang yang bo1eh saya mengadu masalah saya Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 226 .

Terlalu mudah terangsang Sukar membuat keputusan Terfikir untuk membunuh diri Takut ditinggalkan seorang diri Takut membuat kesalahan/kesilapan Terlalu banyak masalah persendirian Sangat mudah mengeluarkan air mata Tidak dapat menahan kemarahan saya Kerap gagal dalam kerja-kerja yang saya buat Membuat sesuatu dengan bersungguh-sungguh Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 227 . 155. (soalan 141-160) Bimbang Jadi malas Suka berkhayal Mudah lupa Tidak gembira Gugup(nervous) Merasa kesedihan Tidak bernasib baik Terlalu mudah putus asa Kurang kepercayaan diri Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 141. 145. 146. 148. 143. 158. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi). 149. 144.8. 157. 147. 153. 151. 154. 160. 159. 156. 152. 142. 150.

172. 162. 163. (161-180) 161.9. 166. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah moral dan agama. Merasa bersalah Takut hukuman Tuhan Terlibat dalam kesusahan(trouble) Ragu tentang makna Tuhan Kurang kebolehan mengawal diri Ingin merasa hampir dengan Tuhan Tidak selalu ke Masjid/gereja/tokong/kuil Suka mencarut/cerita lucah(dirty stories) Mempunyai sesuatu tabiat buruk tertentu Ibu bapa berpendirian kolot( old fashioned) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 171. 176. 179. 180. 173. 168. 167. 169. 175. 177. 178. 164. 174. Terpengaruh oleh prasangka kaum dan agama Dihukum kerana kesalahan yang tidak saya lakukan Tidak boleh melupakan kesalahan yang saya lakukan Terganggu dengan fikiran mengenai syurga dan neraka Kadang-kadang berbohong tapi tidak bermaksud demikian Ragu-ragu menyatakan yang mana betul yang mana salah Ragu apa yang terjadi kepada orang lain apabila mereka mati Kadang-kadang merasa tidak sejujur seperti yang sepatutnya Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T Ragukan terhadap beberapa soal agama yang pernah saya dengar Y Terganggu dengan perkara buruk yang dilakukan oleh rakanrakan lain Y 228 . 165. 170.

(soalan 181-200) 181. 200. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah rumahtangga dan keluarga. 192. 185. 187. 183. 199. 182.10. 184. 186. 188. 195. 193. 196. Inginkan kebebasan yang lebih di rumah Ibu bapa menyebelahi abang/kakak atau adik Ibu bapa terlalu banyak berkorban untuk saya Merasa seolah-olah tidak mempunyai keluarga Tidak memberitahu segala-gala kepada ibu bapa Tidak sefahaman dengan abang/kakak atau adik Tidak dapat berbincang masalah tertentu di rumah Ibu bapa mengharapkan terlalu banyak daripada saya Ibu bapa membuat terlalu banyak keputusan untuk saya Bimbang mengenai seseorang daripada anggota keluarga Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 229 . 194. 198. 189. 197. 190. Kematian dalam keluarga Jadi sasaran kritikan ibu bapa Pertelingkahan dalam keluarga Ibu bapa tidak memahami saya Tidak gembira dengan ibu bapa Ibu bapa tidak mempercayai saya Memerlukan cinta dan kasih sayang Di rumah dilayan seperti kanak-kanak Menentang percakapan ibu bapa saya Berselisih faham dengan keluarga saya Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 191.

215. 212. 203.11. 207. Takut menganggur selepas tamat sekolah menengah Perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan Takut kalau saya tidak dapat langsung masuk ke maktab Perlu mengetahui kebolehan saya dalam sesuatu pekerjaan Perlu mengambil keputusan tentang pekerjaan masa hadapan Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T Ragu-ragu tentang kebolehan untuk menjalankan kerja yang baik Y Tidak yakin kerja-kerja sekolah boleh memberi faedah kepada saya Memerlukan nasihat mengenai apa yang saya harus buat selepas sekolah Ragukan kemungkinan mendapat pekerjaan pilihan saya pada masa akan datang Ragukan kebijaksanaan dalam pemilihan kursus untuk persediaan pekerjaan saya Y Y Y Y 230 . 213. 205. 218. 220. 210. 204. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah pelajaran dan kerjaya masa depan anda. 217. 216. 201. 219. 202. 206. 209. (soalan 201-220) Takut menempuhi masa depan Kurang pengalaman kerja Tidak tahu cara mencari kerja Perlu untuk memilih sesuatu maktab Ingin belajar mengenai sesuatu pekerjaan Ingin lebih bebas dalam kehidupan seharian Perlu buat rancangan awal untuk masa depan Takut kalau saya tidak diterima masuk ke maktab Memutuskan sama ada hendak ke maktab atau tidak Tidak mengetahui apa yang saya benar-benar ingini Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 211. 214. 208.

(soalan 221-240) 221. 230. 236. Tidak tahu cara belajar yang berkesan Tidak tertarik pada beberapa mata pelajaran Tidak dapat menumpukan fikiran pada pelajaran Merasa sukar menyusun laporan atau karangan Takut bercakap dalam perbincangan dalam kelas Tidak dapat melahirkan fikiran saya dengan tepat Bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas Merasa sukar mengambil catatan atau membuat ringkasan Tidak dapat memahami beberapa mata pelajaran dengan memuaskan Tidak dapat menyelesaikan tugasan pelajaran pada masa yang ditentukan Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 231 . 237. 224. Ingatan tidak baik Tidak cukup bijak Tidak suka belajar Ingin berhenti sekolah Selalu tidak hadir ke sekolah Takut gagal dalam kerja sekolah Bimbang terhadap peperiksaan Tidak belajar dengan secukupnya Mendapat pangkat (markah) rendah Tidak begitu berminat pada buku-buku Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 231. 240. 225. 235. 227. 234. 229.12. 228. 238. Penyesuaian terhadap kerja-kerja. 223. 222. 239. 226. 233. 232.

242. 244. 243. 249. 260.13. 247. 250. 246. 241. 254. Kurikulum dan Kaedah Pengajaran. (soalan 241-260) Ujian tidak adil Ke1as sangat membosankan Peraturan seko1ah ter1alu ketat Guru-guru ter1a1u sukar difahami Guru tidak mesra dengan pelajar Buku-buku teks terlalu sukar difahami Sangat sedikit kebebasan dalam kelas Masa makan tengah hari terlalu singkat Tidak cukup perbincangan dalam kelas Guru-guru kurang berperibadi (personaliti) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 251. 252. 255. 259. 253. 248. 245. 256. 257. 258. Kegiatan sekolah tidak diatur dengan baik Dipaksa mengambil mata pelajaran yang saya benci Tidak mempunyai tempat belajar yang sesuai di rumah Tidak cukup buku-buku yang baik dalam perpustakaan Mata pelajaran tidak berkait dengan kehidupan seharian Keluarga tidak memahami tugas dan kegiatan di sekolah Pangkat (markah) tidak sesuai sebagai ukuran kebolehan Tidak sefahaman (not getting along) dengan seorang guru Guru tidak bertimbang rasa terhadap perasaan pelajar-pelajar Terlalu banyak tugasan diberi dalam beberapa mata pelajaran Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 232 .

D. Aliran A. C. E. Tingkatan anda sekarang: A. Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 4. Pilihan sendiri Pilihan ibu bapa Nasihat guru Mengikut kawan Lain-lain (Nyatakan):_________________________________________ 233 .2003: __________ tahun __________ bulan. 1.Bahagian II ARAHAN: Sila berikan maklumat tentang diri anda dengan tepat dan ikhlas. 3. C. B. Sastera Sains Teknik & Vokasional Lain-lain (Nyatakan):_________________________________________ 5. Jantina: A. Berikan sebab utama anda bersekolah di SMAKJ ini: A. C. E. D.1. Tandakan (√ ) dalam petak yang berkenaan dan tuliskan jawapan di ruang kosong yang disediakan. B. B. Umur pada 1. D. B. Lelaki Perempuan 2.

RM3. Tandakan ( √ ) dalam petak yang berkenaan: Pendapatan A.6. F. Bilangan adik beradik (termasuk diri anda): _________ orang. Tandakan ( √ ) dalam petak yang berkenaan: Pendidikan A. 8. C. Pendidikan tertinggi ibu bapa/penjaga. C. C. D.999 RM999 dan ke bawah Bapa Ibu Penjaga 10. Orang yang bertanggungjawab sebagai penjaga anda: A. D.000. E. Pendapatan ibu bapa/penjaga anda. B. Ibu bapa Bapa sahaja Ibu sahaja Orang lain (Nyatakan):_________________________________________ 9. D. B. B.000 dan ke atas RM2000 – RM2999 RM1. 7. Anda anak keberapa dalam keluarga? ___________.RM1. Tidak Bersekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Maktab/Kolej Universiti Lain-lain (Nyatakan):__________________________________________ Bapa Ibu Penjaga 234 .

235 . 2 & 3 sahaja) 11. (Soalan 12 untuk pelajar Tingkatan 4 & 5 sahaja) 12.(Soalan 11 untuk pelajar Tingkatan 1. Nyatakan keputusan yang anda perolehi dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) yang lepas: Mata Pelajaran Bahasa Melayu I Bahasa Melayu II Gred Matematik Bahasa Inggeris Kajian Tempatan (Sains) Jumlah Keseluruhan:________________________. Nyatakan keputusan yang anda perolehi dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang lepas: Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Komunikasi Matematik Sejarah Geografi Agama Islam Sains Kemahiran Hidup Gred Jumlah Keseluruhan:________________________.

LAMPIRAN B Soal Selidik 236 .

(USTAZ MOHD ISMAIL BIN MUSTARI) KETUA PENYELIDIK 237 . di bawah Pusat Pengurusan Penyelidikan. Johor Bahru. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. JOHOR BAHRU.71872........ Soal selidik ini mengandungi satu (1) bahagian sahaja iaitu:Bahagian I : Soal selidik trait personaliti (160 soalan) Sekian Terima Kasih. KLUANG . Johor.. Universiti Teknologi Malaysia.........BAHAGIAN B PUSAT PENGAJIAN ISLAM DAN PEMBANGUNAN SOSIAL................ JOHOR (SOAL SELIDIK PELAJAR) ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ‬ Tahniah dan syabas diucapkan kerana anda terpilih untuk menjawab soal selidik ini. . BIL: TAJUK KAJIAN: KAJIAN SAHSIAH PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AGAMA KERAJAAN JOHOR.... Segala maklumat yang diberi dan diperolehi akan dirahsiakan sepenuhnya dan tidak akan didedahkan.. Skudai. Anda diminta menjawab soal selidik ini dengan jujur dan ikhlas.. JOHOR.. SKUDAI....... Ia hanya digunakan untuk Projek Penyelidikan vot.

Selesa memberitahu orang lain mengenai apa-apa sahaja yang ada dalam fikiran saya. 10. Suka kepada kerja-kerja yang mempunyai struktur yang jelas. 238 . 4. Memikirkan secara kritikal setiap perkara yang saya buat dan saya lihat. Lebih suka bekerja dengan idea-idea dari bekerja dengan data dan benda. 15. Suka menghadiri majlis-majlis kenduri dan perkahwinan. 13. Merasa selamat bila saya tahu orang yang saya percaya berada di samping saya. Tidak mudah kecewa bila berhadapan dengan masalah-masalah yang rumit. 3. Sukakan suasana kehidupan yang berubah-ubah. 7. 9. Memikirkan sendiri cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. 6. Lebih selesa tinggal di kawasan yang tidak mempunyai ramai jiran tetangga. 2. Mengharapkan sanjungan dari kawan-kawan untuk mengelakkan diri dari rasa tertekan. Mengharapkan supaya orang lain melihat saya sebagai seorang yang amat berjaya. Suka melakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri dari mengikut struktur yang telah ditetapkan. Mengelak dari memperkatakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang lain marah. 1. 14. Suka membuat kritikan yang membina mengenai apa-apa sahaja bahan yang saya baca. Selesa meminta pertolongan dari kawan-kawan dan ahli-ahli profesional bila menghadapi masalah. 12. Selalu mengelak dari bertanya kerana takut akan salah. 19.SOAL SELIDIK PERSONALITI ARAHAN : Sila jawab soalan berikut dan tandakan jawapan anda ke dalam borang OMR yang disediakan. 16. Mempunyai keinginan supaya orang lain menganggap diri saya sebagai pemimpin. 17. 18. 5. 8. 11. Menolong sedaya upaya kawan-kawan yang menghadapi masalah.

Merasa seakan-akan berminat kepada semua perkara. 46. 34. 29. 40. Lebih suka berdampingan dengan orang yang intelek berbanding orang yang praktikal. 43. Suka memikirkan masalah-masalah yang rumit dan mencabar. Beranggapan ada1ah penting mempunyai pekerjaan di mana orang lain tidak berupaya melakukannya. Suka berucap semasa berada di dalam kumpulan yang besar . 41. Selalu menceritakan masalah-masalah peribadi saya kepada orang lain. Sedia memberi pertolongan kepada orang lain tanpa mengira pertolongan itu dihargai atau tidak. Tidak suka terikat dengan jadual yang ketat untuk aktiviti-aktiviti masa lapang. Suka membuat keputusan-keputusan penting tanpa melibatkan orang lain.20. 37. 30. 45. 24. Selesa meminta kembali barang-barang saya yang telah dipinjam oleh kawan. Seringkali memendamkan perasaan saya agar tidak diketahui oleh orang lain. 28. 25. 26. 44. 27. Percaya bahawa orang lain membuat sesuatu kerja lebih baik daripada saya. Memihak kepada kumpulan yang mendapat suara majoriti. Berminat membaca buku-buku bercorak akademik. Suka melakukan sesuatu pekerjaan dengan kemas dan teratur. 21. Lebih suka menjadi ketua dari menjadi pengikut. 32. 36. Ingin supaya orang lain bersimpati dengan masalah hidup yang saya alami. Selalu tidur lewat untuk menyelesaikan kerja-kerja yang telah dimulakan. Saya tidak pernah mengumpat tentang diri seseorang. 39. 38. Tidak sampai hati melihat orang lain dihukum walaupun telah diadili. Akan menyelesaikan sesuatu kerja sebelum memulakan kerja-kerja yang lain. 31. 23. 33. 22. Percaya bahawa diri saya adalah seorang yang peramah dan mudah mesra. falsafah dan psikologi. Akan menghadiri sesuatu majlis jika saya rasa saya ingin berbuat demikian. Merasa kecewa bila memikirkan saya tidak berupaya mengawal keadaan. Jarang bercakap di dalam sesuatu sesi perbualan dan perbincangan. Suka kepada aktiviti-aktiviti yang memerlukan perhatian dan tumpuan yang terperinci. 239 . 35. Mencuba bersungguh-sungguh da1am melakukan apa sahaja kerja. 42.

53. 69. Suka menerima pimpinan orang lain. 68. Suka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi melalui kajian dan penyelidikan. Merasa bosan jika tiada kerja-kerja baru yang boleh dibuat. 240 . Saya tidak pernah memecahkan rahsia kawan-kawan saya. 70. 54. Mudah memulakan perbualan dengan orang-orang yang belum saya kenali. Mengelak bercakap dengan orang lain melainkan ditegur terlebih dahulu. 52. 62. 57. Suka menerima hadiah dan anugerah bagi setiap pencapaian cemerlang yang saya perolehi. Tidak suka dikawal oleh individu yang mempunyai autoriti. 63. Tidak mengharapkan orang lain membantu menyelesaikan kerja-kerja saya. 64. 58. 59. Suka menganalisa personaliti individu yang saya temui. Cenderung untuk bercakap lebih banyak dari orang lain apabila berada di dalam sesuatu kumpulan. 55. 61. 51. Akan meneruskan kerja-kerja yang susah walaupun peluang untuk berjaya adalah tipis. Rasa tidak puas hati dengan apa yang saya telah capai hingga kini. Tidak akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan walaupun saya tidak setuju dengan peraturan itu. 66. 56. 60. Suka membuat keputusan untuk kumpulan. Saya sentiasa bersetuju dengan pendapat ibu bapa saya. Suka melibatkan diri dalam perbincangan mengenai idea-idea yang abstrak. 50. Akan berterus terang menyatakan tingkahlakunya menyakitkan hati saya.47. Ada jadual makan dan tidur yang tetap untuk setiap hari. 48. Suka menghabiskan waktu petang seorang diri dari berbual dan bermain dengan kawan-kawan. Mudah melenting apabila semua kerja yang saya lakukan tidak menjadi. Suka meminjamkan barang-barang yang saya sayangi kepada kawan-kawan yang memerlukan. 67. Berminat untuk mencipta idea-idea dan teori-teori baru mengenai manusia. Selalu mengharapkan belaian kasih sayang dan perhatian daripada orang lain. 49. 65.

Saya tidak pernah tersinggung apabila ditegur oleh kawan-kawan. 84. Merasa diri saya gagal bila orang lain membuat kerja lebih baik daripada saya. Suka menyendiri melayan fikiran. 75. 78. 73. 79. 241 . Jarang menangguhkan kerja yang diberikan walaupun saya tidak suka. Suka melakukan kerja-kerja yang tidak melibatkan arahan. 85. Gembira menghabiskan sebahagian dari masa saya membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial. Boleh bekerja dalam satu jangkamasa yang panjang tanpa mudah merasa letih dan jemu. Selesa bertanya apabila arahan yang diberikan oleh ketua yang kurang jelas. Selalu mengubah program dan aktiviti yang telah saya rancangkan. Meminta pendapat dan persetujuan orang lain sebelum memulakan sesuatu pekerjaan. Sukakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan orang ramai. 83. 89. Suka melibatkan diri dalam perbincangan yang berkaitan dengan falsafah hidup masyarakat yang ideal. Merasa perlu mencurahkan perasaan yang terkandung di dalam hati saya kepada kawan-kawan. persetujuan dan pendapat orang lain. Berusaha besungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan dalam apa-apa sahaja yang bercorak pertandingan. Akan mengambil alih tugas kepimpinan apabila suasana berada dalam keadaan tertekan. 72. 82. 74. 90. 86. 87. 88. 77. Selesa dalam menghadapi situasi-situasi baru. Selalu menghabiskan masa dalam perpustakaan membaca buku-buku akademik. Bercita-cita menjadi pemimpin kelab atau organisasi. 81. Menyusun idea dan pemikiran saya dengan cermat sebelum memulakan perbualan. Rasa bersalah mengenai beberapa perkara buruk yang telah saya lakukan pada masa lalu. 76. 80.71.

Tidak suka tinggal di sesuatu tempat dalam suatu jangkamasa yang lama. 96. Memerlukan sanjungan dan pujian dari rakan-rakan untuk merasa gembira. 95. Selalu meminta kepastian dari orang lain bahawa apa yang saya buat dan katakan adalah betul. Ingin bergiat cergas dalam persatuan yang bertanggungjawab membantu individu yang kuran bernasib baik. 109. Selalu mempengaruhi orang lain supaya menerima pendapat saya. Percaya bahawa menolong orang lain sama penting dengan menolong diri sendiri. Sentiasa menjaga ruang tempat kerja saya bersih dan kemas. walaupun orang lain telah menarik diri. 106. Merasa gugup bercakap di hadapan khalayak ramai. Melakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri tanpa memikirkan apa orang lain akan kata. Merasakan kejayaan orang lain selalu mendorong saya mencuba dengan lebih bersungguh-sungguh. 107.91. 242 . 101. Merancang dengan teliti segala matlamat yang ingin saya capai. Merasakan bahawa kehidupan saya adalah tidak menggembirakan. 94. 110. Lebih banyak bertolak ansur mengenai sesuatu perkara berbanding dengan orang lain. 103. Melihat diri saya sebagai seorang yang bercita-cita tinggi. Selesa bercakap dengan seseorang walaupun kali pertama bertemu. Rasa sedih menghadapi masalah-masalah peribadi bersendirian tanpa sokongan kawan-kawan. 97. 104. 98. 100. 99. 93. politik dan ekonomi. Suka menulis ulasan kritikal mengenai buku-buku dan artikel-artikel bercorak akademik yang saya baca. 102. 111. 92. Akan terus bertanya sehingga saya berpuas hati dengan jawapan yang diberi. Saya tidak pernah berselisih faham dengan sesiapa. 105. Selalu memikirkan jalan penyelesaian kepada macam-macam masalah sosial. 108. Akan meneruskan kerja-kerja yang menghadapi kebuntuan.

127. Sering memikirkan sebab-sebab berlakunya masalah di dunia ini serta cara penyelesaiannya. 126. 125. Walaupun rakan-rakan selalu membuatkan saya ternanti-nanti. 131.112. Lebih selesa membuat kerja-kerja yang telah saya rancang dari membuat kerja yang disuruh orang lain. Lebih suka meminta nasihat dari orang lain daripada cuba menyelesaikan masalah sendiri. Percaya saya mempunyai hak untuk menentukan sendiri apa yang ingin saya lakukan. 243 . 113. Selalu bertindak mengikut keyakinan diri saya. Suka kepada aktiviti-aktiviti kumpulan di mana saya bertindak sebagai ketua. Merasakan diri saya patut dihukum kerana telah melakukan sesuatu yang salah. Merancang semua aktiviti supaya ia dapat dijalankan dengan lancar. 122. 116. 119. Memperuntukkan masa yang agak banyak bagi memikirkan masalah-masalah yang rumit yang perlu diselesaikan. saya tidak pernah marah. Suka membuat sesuatu kerja hanya disebabkan ianya berbeza dari yang lain. 115. 124. 121. Lebih selesa berinteraksi dengan individu yang tidak saya kenali daripada duduk bersendirian. 132. Agak mudah marah berbanding dengan kawan-kawan saya yang lain. Sejarah kehidupan saya sentiasa gembira dan menyeronokkan. Selalu merasa bimbang bila bertemu dengan orang yang belum saya kenali. 118. Merasa perlu bergantung kepada individu yang saya percaya bagi membentuk nilai-nilai hidup saya. 120. 129. Mudah mesra dan mudah membina persahabatan dengan orang lain. Merasa kecewa bila orang lain tidak menghargai diri saya. 123. Berminat mencari sebab musabab mengenai tingkah laku dan permasalahan manusia. 128. 114. Akan menyelesaikan segala tugas yang diamanahkan kepada saya walaupun saya terpaksa bekerja lebih masa. Mempunyai keinginan yang tinggi untuk lebih berjaya daripada orang lain. 130. 117.

145. 244 . Takut akan kecewa da1am mengharungi hidup. Suka berbincang mengenai konsep-konsep dan idea-idea. 141. 138. Akan mengelak situasi-situasi yang memaksa saya berhubung dan berinteraksi dengan orang lain. Ingin mencuba sesuatu sekurang-kurangnya sekali. 151. 149. 153. Suka kepada perdebatan yang hangat tidak kira saya menang atau kalah. Bila saya membuat sesuatu keputusan.jarang sekali saya mengubahnya. 152. 147. Merasa bosan hidup di dalam keadaan yang stabil di sepanjang masa tanpa perubahan. 142. 146. Gembira sekiranya saya terpilih memegang jawatan yang mempunyai autoriti. Percaya diri saya mempunyai lebih banyak masalah peribadi berbanding orang lain. 139. 143. Merasakan diri saya sebagai orang yang mudah untuk didampingi.133. Tidak suka membiarkan sesuatu kerja terbengkalai tanpa mencari jalan penyelesaiannya dengan segera. 140. Merasakan diri saya lebih berkebolehan membuat kerja berbanding dengan kawan-kawan saya yang lain. 134. Saya tidak pernah bosan melakukan kerja yang berulang-ulang. Tidak akan memulakan sesuatu kerja apabila orang lain tidak berminat melakukannya. Menganggap diri saya sebagai mudah untuk didampingi. 150. 137. 148. 136. 154. Berpendapat bahawa apa yang betul dan apa yang salah ditentukan oleh diri saya sendiri. Suka mengisi masa lapang dengan aktiviti atau kerja-kerja yang lebih mencabar. Ingin supaya diri saya difahami dan diterima oleh orang lain. 144. 135. Mempunyai ramai sahabat dan kenalan. Percaya kebanyakan orang yang saya temui boleh menjadi kawan saya. Bekerja lebih efektif mengikut jadual yang telah dirancang terlebih dahulu. Suka membaca buku-buku yang boleh membantu mengenali diri dengan lebih baik.

159. Akan meminta pertolongan kawan-kawan yang lain apabila menghadapi kebuntuan. 156.155. Akan memilih pekerjaan di mana saya mempunyai tanggungjawab penuh untuk menyelia. Ingin diiktiraf sebagai seorang yang berpengaruh. Rasa kecewa bila ada sesuatu mengganggu perjalanan rancangan saya. SELESAI 245 . Saya tidak pernah cemburu walaupun kekasih saya atau orang yang saya sayangi bermesra dengan orang lain. 158. Suka melawat kawan-kawan dan jiran-jiran saya yang sakit. 157. 160.

LAMPIRAN C Surat Perakuan Projek Oleh RMC 246 .

247 .

248 .

249 .

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA. FALSAFAH PENDIDIKAN SEK. MEN AGAMA KERAJAAN JOHOR KLUANG

SUATU USAHA MENDIDIK PARA PELAJAR SECARA BERTERUSAN KE ARAH MELAHIRKAN PARA PELAJAR CEMERLANG DAN BERKUALITI BERLANDASKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH. USAHA INI BERTUJUAN MELAHIRKAN PARA PELAJAR YANG BERILMU PENGETAHUAN DUNIA DAN AKHIRAT, BERILTIZAM, BERWAWASAN, BERDAYA TAHAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTAKWA KEPADA ALLAH S.W.T, BERTANGGUNGJAWAB, SETERUSNYA MAMPU MEMARTABATKAN AGAMA ISLAM BAGI KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN DIRI, KELUARGA, MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.

MOTTO ASRAMA SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DUNIAWI DAN UKHRAWI MATLAMAT ASRAMA YANG DIBANGUNKAN BERSAMA PELBAGAI KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN BERTUJUAN UNTUK MELAHIRKAN INSAN-INSAN YANG MEMPUNYAI KUALITI DARI SEGI AKHLAK, BERKETERAMPILAN DAN BERDAYA MAJU DENGAN BERLANDASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH BAGI MEWARISI KEPIMPINAN PARA ULAMAK.

OBJEKTIF SEIRING DENGAN PENUBUHAN SEKOLAH : 1. MELAKSANAKAN SATU SISTEM PEMBELAJARAN DAN PENDIDIKAN YANG LEBIH BERSISTEMATIK, MERANGKUMI KURIKULUM AKADEMIK DAN AGAMA. 2. MELAHIRKAN GENERASI MUSLIM YANG BERILMU, BERAMAL DAN MAMPU MENYEBARKAN AJARAN ISLAM MENURUT ALQURAN, AS-SUNNAH, IJMAK DAN KIAS. 3. MENDEKATKAN MASYARAKAT ISLAM KE ARAH PENERAPAN DAN PENGHAYATAN ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP. 4. MELAHIRKAN BARISAN PARA PELAPIS BAGI GOLONGAN ULAMAK MURSYID DAN CERDIK PANDAI ISLAM SECARA SILIH BERGANTI. 5. MENINGKATKAN KEFAHAMAN DAN PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI ISLAM KE ARAH MEMAJUKAN DIRI, MASYARAKAT, NEGARA DAN UMMAH SEJAGAT.

PENDAHULUAN Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor ini diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Negeri Johor yang menyelaras semua pentadbiran sekolahsekolah Agama Kerajaan Negeri dan Sekolah Agama Rakyat di Negeri Johor. Sistem pendidikan Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang, Kluang, Johor mempunyai sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan, iaitu berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Walau bagaimana pun sekolah ini memberi penekanan kepada Falsafah Pendidikan Islam yang bertujuan melahirkan insan kamil (manusia sempurna) yang beriman, bertaqwa dan beramal soleh (Mustapa Daud, 1997: 272). Falsafah sekolah ini menegaskan bahawa usaha yang berterusan perlu dalam melahirkan para pelajar cemerlang dan berkualiti yang berdasarkan alQuran dan al-Sunnah bagi melahirkan para pelajar yang berilmu pengetahuan dunia dan akhirat, beriltizam, berakhlak mulia bertaqwa kepada Allah S.W.T, mempunyai tanggungjawab terhadap memartabatkan agama bagi kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Majalah SMAKJ, 2001:3). Matlamat ini dijangka tercapai melalui penyediaan pelbagai kemudahan terutamanya prasarana sekolah dan asrama.

LATAR BELAKANG Penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) bermula pada tahun 1977 oleh kerajaan pusat dengan tujuan bukan sahaja memberi pendidikan agama Islam tetapi juga pelajaran akademik bagi mengimbang keperluan pendidikan dalam sebuah negara yang membangun dan menghadapi proses globalisasi. Peluang yang terbatas untuk memasuki SMKA telah mendorong kerajaankerajaan negeri membina sekolah-sekolah menengah agama oleh bagi menambah peluang lebih luas kepada pelajar dari sesebuah negeri tersebut. Di negeri Johor, Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang, Kluang, Johor telah ditubuhkan pada tahun 1988 dengan matlamat untuk memberi peluang anak-anak Islam Negeri Johor mendapat pendidikan seimbang di bidang akademik dan agama. Adunan dua aliran pendidikan ini bagi membolehkan para pelajar di negeri Johor menghadapi cabaran ke arah Johor Negeri maju menjelang tahun 2005. Pelajar yang diterima masuk ke sekolah ini adalah majoritinya terdiri daripada mereka yang mempunyai keputusan 4A 1 B dalam peperiksaan UPSR dari seluruh negeri Johor dan kesemuanya ditempatkan di asrama sekolah. Tujuan asrama sekolah diadakan untuk mengambil alih suasana kekeluargaan pelajar ke arah membentuk sahsiah pelajar sebagai seorang muslim cemerlang. Selain dari itu, asrama diwujudkan untuk memberi peluang pelajar yang tinggal dari seluruh pelusuk negeri ini mendapat pendidikan sempurna selaras dengan matlamat penubuhan SMAKJ. Berdasarkan kepada latar belakang akademik pelajar di samping kemudahan-kemudahan dan tenaga pengajar yang disediakan, diharap dapat menghasilkan pelajar yang mempunyai sahsiah yang baik dan seterusnya cemerlang dalam keputusan peperiksaan khususnya di dalam Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil Menengah Agama Rendah (SMAR), Sijil Menengah Agama (SMA) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Apa yang membimbangkan pihak ibu bapa adalah masalah sosial yang kian berlaku di kalangan pelajar semasa di sekolah atau asrama. Pelbagai masalah sosial yang berkaitan dengan sekolah seperti ponteng sekolah, gengster, mencuri, membuli, merokok, melawan pihak sekolah, melanggar disiplin sekolah dan penglibatan pelajar dengan jenayah dalam konteks yang lebih luas (Abd. Rahim, 2000:161). Masalah sosial yang berlaku sedikit sebanyak merosakkan perkembangan sahsiah para pelajar. Terdapat pelajar-pelajar yang dikenakan tindakan disiplin oleh pihak pentadbiran sekolah seperti dibuang sekolah, digantung dan sebagainya kerana terlibat dalam perbuatan salahlaku. Ini menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan ibu bapa pelajar.

MASALAH-MASALAH PENYELESAIANNYA.

PELAJAR

SMAKJ

SERTA

CADANGAN

Hasil kajian mendapati terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan sahsiah pelajarpelajar SMAKJ ini tidak seperti yang diharapkan. Berikut merupakan huraian masalahmasalah pelajar SMAKJ ini mengikut susunan dari yang tertinggi: Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Cadangan penyelesaian: • Mengadakan satu slot kepada para pelajar bagi menerangkan serta mendedahkan kepada mereka segala perkara yang berkaitan dengan kerjaya atau bidang yang boleh mereka ceburi dalam bidang yang mereka ambil selepas tamat dari sekolah ini. Pelajar dewasa kini sudah terdedah dengan pelbagai jenis kerjaya melalui bahan bercetak dan elektronik, ibu bapa, rakan dan pergaulan harian. Mereka tertanya-tanya pada diri sendiri apakah bidang yang bersesuaian dengan mereka selepas tamat persekolahan. • Pihak sekolah dengan kerjasama unit bimbingan dan kaunseling sewajarnya mengadakan sesi nasihat dan khidmat kaunseling secara terancang dan sistematik. Perkara yang perlu ditumpukan adalah memastikan setiap pelajar menduduki ujian inventori kerjaya bagi mengenal pasti dan mendapat gambaran awal kecenderungan pelajar dalam bidang kerjaya. Sesi taklimat dan penerangan teperinci berkaitan kerjaya pelajar-pelajar yang telah mendududki ujuian tersebut amat penting di adakan. Setiap rekod yang diperolehi perlu didokumentasikan untuk dijadikan sebagai rujukan. • Mewujudkan latihan dan bimbingan dari segi kemahiran belajar, pengurusan masa dan motivasi kerjaya yang boleh meringankan masalah kekecelaruan pelajar dalam menagani permasalahan tersebut. • Ibu bapa selaku penyumbang kedua terbesar dalam pemilihan individu pelajar ke sekolah ini perlulah memainkan peranan yang penting dalam memotivasiakn anak-anak. Mereka perlu memastikan anak-anak mereka mengetahui dan mempunyai matlamat yang jelas ketika memilih untuk menuntut di sekolah ini. • Pihak sekolah juga boleh mewujudkan persatuan alumni sekolah yang bertujuan untuk menghimpunkan bekas-bekas pelajar sekolah ini pada satusatu masa. Wakil-wakil setiap generasi ini boleh diminta untuk mengadakan

pertemuan atau delegasi di sekolah ini bagi memberikan kata-kata perangsang kepada pelajar-pelajar yang masih menuntut di sini. Selain itu, ahli persatuan ini berperanan untuk menjelaskan kerjaya-kerjaya atau bidang yang boleh diceburi selepas tamat belajar dari sekolah ini sepertimana yang telah mereka lalui. • Pihak pentadbir dan guru-guru akan dapat mengurangkan masalah yang berpunca dari pelajaran dan kerjaya masa depan ini jika mereka dapat memastikan serta mewujudkan suasana pembelajaran kondusif. Perkara keutamaan adalah proses pengajaran dan pembelajaran. Perkara lain seperti aktiviti ko-kurikulum perlu dipantau dan dipastikan agar ia tidak menjejaskan aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran.

Masalah kegiatan sosial dan hiburan Cadangan penyelesaian: • Mengadakan satu program untuk pelajar bagi memberi pendedahan dan bimbingan di dalam menghayati tanggungjawab mereka semasa berada di sekolah dan asrama. Penerangan mengenai sebab sesuatu peraturan didokumenkan juga perlu diberikan agar pelajar dapat menerima sesuatu arahan dan peraturan dengan terbuka dan lebih bersedia untuk mematuhinya. • Pihak sekolah perlu menggunakan pelbagai pendekatan dalam menarik minat pelajar bagi melibatkan diri mereka secara aktif dalam programprogram yang dianjurkan. Persatuan-persatuan yang ada hendaklah dipastikan aktif. Penerangan dan motivasi parlu diberikan agar pelajar berminat dengan kegiatan sosial yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Melalui programprogram seperti ini juga dapat melahirkan lebih ramai tokoh-tokoh pemimpin bagi masa akan datang. Masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di sekolah Cadangan penyelesaian: • Mengadakan kem motivasi pelajar serta kursus-kursus menghadapi peperiksaan yang dirasakan perlu dan sesuai dengan tahap pemikiran dan kemahiran pelajar bagi semua jenis peperiksaan iaitu SMAR, PMR, SMA & SPM. • Mengadakan kelas tambahan yang difikirkan perlu sama ada bagi mata pelajaran yang terlibat dengan peperiksaan utama seperti SMAR, PMR, SMA

Ketahuilah para pelajar terlalu gersang dengan sentuhan dan didikan dari seorang ibu dan bapa apabila mereka berada di asrama. • Berdasarkan pernyataan masalah di atas nyatalah bahawa sebenarnya para pelajar ini memerlukan seseorang untuk berkongsi masalah mereka secara terbuka dan profesional. • Pelajar-pelajar perlulah dipupuk dari setiap peringkat untuk memastikan keberkesanan dalam pembelajaran sentiasa berlaku pada setiap masa. Cadangan penyelesaian: • Pelajar perlu didekati bagaikan hubungan sebuah keluarga antara ibu bapa dan murid. Disarankan agar semua pihak yang bertanggungjawab mendalami jiwa pelajar dengan sebaik mungkin bagi mengetahui masalah-masalah yang timbul dari masa ke semasa. Siapakah yang mengisi kekosongan ini sekiranya tidak para pendidik di sekolah. Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal. pengurusan diri dan motivasi keterampilan diri yang boleh meringankan masalah perhubungan psikologikal. • Wujudkan pelbagai aktiviti dan program yang dapat mengeratkan . • Kakitangan sekolah dan asrama disarankan agar mendalami jiwa pelajar dengan sebaik mungkin untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul di kalangan pelajar. Cadangan penyelesaian: • Wujudkan program latihan dan bimbingan dari segi kepimpinan. Masalah perhubungan sosial & psikologikal. • Seboleh-bolehnya para pendidik merapatkan jurang pergaulan antara guru dan murid serta bersedia pada bila-bila masa untuk berkongsi masalah dengan mereka.dan SPM atau penguasaan untuk disiplin ilmu tambahan seperti falak syarie. bahasa Cina dan sebagainya. tempat rujukan yang paling baik ialah para guru dan warden asrama. • Program-program yang menjurus kepada penyatuan ukhwah antara guru dan pelajar wajar dilaksanakan sekerap mungkin dan tidak hanya terikat dengan waktu persekolahan sahaja.

. Masalah moral dan agama. • Pihak pengurusan asrama hendaklah menerapkan nilai-nilai persahabatan yang sejati dalam diri pelajar agar mereka dapat memahami dan mengetahui erti sebenar persahabatan yang murni dan impak daripada tindakan mereka sekiranya berlaku sebarang masalah disiplin di kalangan mereka. keadaan kehidupan dan pekerjaan. Cadangan penyelesaian: • Memandangkan kebiasaanya kes-kes seperti ini berlaku di luar waktu sekolah. • Melaksanakan program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) seperti di sekolah rendah bagi pelajar-pelajar yang amat memerlukan. tauhid dan isu-isu semasa. majlis kecemerlangan asrama. feqah.hubungan pelajar dan guru dalam pelbagai aspek. Masalah kewangan. • Pemantauan yang kerap dilakukan di asrama akan dapat membantu mengurangkan lagi permasalahan ini. tafsir. Antaranya seperti hari terbuka asrama. Cadangan penyelesaian: • Pihak sekolah dan asrama perlulah mengambil peranan utama dalam menanganinya masalah kebajikan kepada pelajar-pelajar miskin dengan mewujudkan tabung atau skim bantuan kepada pelajar-pelajar tersebut. majlis sambutan hari raya warden dan pelajar asrama serta program-program lain yang bersesuaian. • Pihak sekolah juga perlu memberi penerangan kepada pelajar tentang keburukan tindakan merahsiakan kesalahan rakan apabila mengadakan pertemuan bersama pelajar. majlis perpisahan pelajar tingkatan lima pada hari akhir persekolahan. akhlak. adalah disarankan agar pihak pengurusan asrama terutama warden mengambil peranan yang penting dalam memastikan kejadian-kejadian seperti di atas tidak berlaku. • Masa terluang di asrama hendaklah diisi dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat serta program ceramah dan kuliah yang berbentuk kerohanian. Program tersebut perlu dirancang dengan teratur dan konsisten serta mempunyai kepelbagaian ilmu seperti tajwid.

Ini kerana ia dapat membantu pelajar untuk menyelami masalah-masalah rakan di sekeliling mereka. Dengan bimbingan pengurusan tersebut akan banyak membantu pelajar menyelesaikan keinginan mereka menurut prespektif Islam. Masalah ciri-ciri keperibadian Cadangan penyelesaian: • Peranan utama sekolah adalah mencari dan menggilap potensi pelajar dalam pelbagai disiplin kemahiran keintelektualan dan kokurikulum. • Pelajar perlu didedahkan dengan pengurusan yang betul dalam mengahdapi keinginan berlainan jantina.• Menyediakan tabung pinjaman sementara pelajar dan sebagainya. Bakat yang ada pada pelajar perlu dikembangkan selagi mana ia tidak bertentangan dengan tuntutan agama dan peraturan sekolah. • Pelajar yang mengalami dan menghadapi permasalahan cinta perlu dirawat dengan penuh bijaksanan agar mereka terdorong untuk melakukan perubahan diri ke arah yang lebih positif. Cadangan penyelesaian: • Pihak sekolah bolehlah menganjurkan satu forum berkenaan dengan cinta dan menjemput penceramah tempatan yang mahir dalam bidang tersebut. • Pelajar perlu diberi semangat dan bimbingan agar mereka tidak berasa ragu atau malu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. • Kelab Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) juga boleh ditubuhkan sekiranya kelab ini belum diwujudkan atau diaktifkan sekiranya ia telah wujud. • Guru-guru juga boleh mengambil pelajar-pelajar yang mempunyai masalah kewangan untuk dijadikan anak angkat agar kebajikan mereka sentiasa terjamin dan terpelihara di samping dapat mengeratkan lagi ukhwah antara guru dan pelajar. Permasalahan ini akan dihadapi oleh mejoriti pelajar yangtelah baligh. Masalah pergaulan muda mudi. . perkahwinan dan seks. • Menganjurkan pertandingan sketsa atau drama bagi setiap tingkatan yang menjurus kepada akibat buruk bercinta ketika belajar.

Keluarga pelajar perlu dimaklumkan dalam setiap permasalahan yang berlaku agar mereka dapat mempertingkatkan hubungan untuk sama-sama menangani setiap permasalahan yang mendatang. perlu diasuh dan diberi pendedahan tentang cara-cara untuk hidup berdikari semasa berjauhan daripada keluarga secara sistematik. Ceramah berbentuk kemahiran mengurus masalah. • Pendidik sememangnya terdedah dengan pelbagai gangguan emosi bila berurusan dengan pelajar setiap hari. Ia akan menjadi penyuntik dan penyubur kepada rangsangan untuk mempertingkatkan kualiti dan menjiwai tanggungjawab keguruan. • Pelajar-pelajar baru atau yang mengalami masalah. • Pendapat-pendapat daripada pelajar perlu diambil perhatian untuk dijadikan bahan rujukan utama dalam mencari dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Perkongsian profesional seperti ini akan memperkasakan daya juang yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab yang penuh dengan cabaran. Masalah kurikulum dan kaedah pengajaran Cadangan penyelesaian: • Pihak pentadbiran sekolah perlu mengadakan ceramah motivasi pendidikan dari masa ke semasa untuk mempertingkatkan profesionalisme keguruan. • Pelajar yang mempunyai masalah perlu diberikan bimbingan khusus. saikologi pendidikan era pasca modenisme. Masalah rumahtangga dan keluarga Cadangan penyelesaian: • Pihak sekolah dan asrama dicadangkan agar mengadakan perbincangan mengenai tempoh pelepasan pelajar untuk bertemu dengan keluarga agar ia teratur dan sistematik. kemahiran keibubapaan dan sebagainya perlu dijadikan agenda bulanan. Masalah kehidupan pelajar di sekolah atau asrama Cadangan penyelesaian: .• Pelajar juga perlu diberi peluang untuk mengurus program-program yang dapat melatih kepimpinan mereka di bawah pengawasan guru.

bilik rawatan pelajar dan sebagainya yang menjadi keperluan harian pelajar. • Guru-guru juga boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan guru dan pelajar seperti perlawanan bola sepak. Johor. • Mereka perlu diasuh agar menggunakan peralatan sekolah seperti menggunakan peralatan mereka sendiri. Kesimpulan Sebagai kesimpulan. Pengurusan profesional dan terancang perlu dilakukan dari masa ke semasa bersesuaian dengan tuntutan peredaran zaman.• Pelajar-pelajar perlu diberi pendedahan dan bimbingan di dalam menghayati tanggungjawab mereka sebagai pelajar dan juga selaku penghuni asrama. • Mewujudkan program usrah atau apa sahaja bentuk bimbingan berkumpulan yang menjurus kepada pembinaan kerohanian. dewan makan. Dengan cara ini secara tidak langsung kemesraan antara guru dan pelajar akan terjalin erat. Seperti yang kita ketahui. asrama. ping pong. • Sentiasa melakukan pemantauan di kantin. bilik rehat. • Mengadakan peti cadangan dibeberapa lokasi yang terkawal untuk pelajar dan ibu bapa mengemukan pandangan mereka. Kluang. Cadangan penyelesaian: • Pihak sekolah dicadangkan agar kerap mengadakan pemeriksaan terhadap pelajar dan tidak memandang remeh sekiranya pelajar memberi aduan tentang penyakit mereka walau demam sekalipun. badminton. surau. sepak takraw dan sebagainya. pelajar-pelajar ini sebenarnya adalah golongan yang istimewa kerana mempelajari dua bidang ilmu iaitu agama (bahasa arab) dan akademik yang sukar untuk dilakukan oleh sekolah lain. Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. tidak lari dari mengalami masalah dalam kehidupan seharian. • Mengadakan program qiamullail bersama secara bulanan atau dua bulan sekali bersama warden dan pendidik. tandas. bola tampar. Sistem pembelajaran hari ini menuntut para pendidik menterjemahkan nilai-nilai pendidikan yang dibajai dengan penuh kasih sayang . pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor.

Pelajar akan membina jati diri dan nilai-nilai murni hasil dari bimbingan yang berterusan dan penuh dengan pengukuhan. tiada kekuatan emosi dan hilang hala tuju serta fokus kehidupan. Mereka mempunyai pelbagai maklumat yang diperolehi secara tidak langsung tanpa tapisan dan bimbingan. Pendidikan yang terancang akan melahirkan pelajar yang bermotivasi. Melalui proses pendidikan yang terancang di sekolah dan asrama segala maklumat yang diperolehi pelajar akan dirawat dan diperbetulkan.dan keperihatinan kepada anak didiknya. Manakala segala bentuk kesilapan dan kecuaian dalam melaksanakan pendidikan akan melahirkan generasi yang pincang. kuat emosi. sentiasa membina kejayaan demi kejayaan. menjadi insan yang berguna kepada agama. . Peredaran dan perkembangan sains dan teknologi dalam arus globalisasi mendedahkan para pelajar mengetahui pelbagai maklumat positif dan negatif dengan begitu pantas. bangsa dan negara. rendah motivasi. Meletakkan diri pendidik sebagai role model dan idola para pelajar dalam memahami erti pembelajaran dan kehidupan sebenar. hidup mempunyai matlamat yang jelas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->