P. 1
kajian sahsiah pelajar

kajian sahsiah pelajar

|Views: 1,124|Likes:
Published by Najmi Jimmy

More info:

Published by: Najmi Jimmy on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

Sections

  • 4.4 Tahap Setiap Trait Personaliti
  • 5.0 Pengenalan
  • 5.1 Perbincangan
  • 5.2 Rumusan Dapatan Kajian
  • 5.3 Implikasi dan cadangan daripada dapatan kajian
  • 5.4 Cadangan kajian lanjutan

KAJIAN SAHSIAH PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AGAMA KERAJAAN JOHOR KLUANG, KLUANG, JOHOR

KETUA PENYELIDIK UST. MOHD ISMAIL BIN MUSTARI

PENYELIDIK PROF. SELAMAT BIN HASHIM UST. AZMI SHAH BIN SURATMAN UST. ABD. BASIT BIN ABD. SAMAT UST. ABDUL RAHMAN BIN HAMZAH UST. ABDUL HAFIZ BIN ABDULLAH

RESEARCH VOTE NO: 71872

Pusat Pengajian Islam Dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia

2004

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

MUKA SURAT

JUDUL DEDIKASI ABSTRACT ABSTRAK KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

i ii iii iv v x xvi xvii

BAHAGIAN SATU

BAB I

PENGENALAN

1

1.1 1.2 1.3 1.4

Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian

1 1 5 5

ii

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Kepentingan Kajian Skop Kajian Faedah Kajian Latar Belakang Kawasan Kajian Definasi/Istilah

5 6 7 7 8

BAHAGIAN DUA

BAB II

SOROTAN KAJIAN

11

2.1 2.2 2.3

Pengenalan Kajian-kajian yang berkaitan Teori-teori perkembangan sahsiah 2.3.1 Teori perkembangan diri 2.3.2 Teori Perkembangan Psikoanalisis 2.3.3 Teori Perkembangan Kognitif 2.3.4 Teori Perkembangan Psikososial 2.3.5 Teori Pembelajaran Sosial 2.3.6 Teori Keperluan Manusia (Humanistik)

11 11 14 14 15 17 19 20 21 22 22 23

2.4

Faktor-faktor yang mempengaruhi sahsiah 2.4.1 Baka 2.4.2 Persekitaran

iii

BAHAGIAN TIGA

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

29

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Pengenalan Rekabentuk Kajian Subjek dan Persampelan Kajian Instrumen Kajian Kaedah Pengumpulan Data Analisis Data

29 29 29 30 31 31

BAHAGIAN EMPAT

BAB IV

ANALISIS DATA

33

4.0 4.1 4.2 4.3

Pengenalan Latar Belakang Pelajar Asrama Keputusan Kategori Masalah Khi Kuasa Dua 4.3.1 Khi Kuasa Dua Perbandingan Tahap Kategori Masalah Mengikut Tingkatan

32 32 44 59

59

iv

4.3.2

Khi Kuasa Dua Perbandingan Tahap Kategori Masalah Mengikut Jantina 73 87

4.4 4.5

Tahap Setiap Trait Personaliti Tahap Trait-Trait Personaliti Pelajar Mengikut 13 Kategori Masalah

94

4.6

Tahap Setiap Trait Personaliti Mengikut Tingkatan Dan Jantina 186

BAHAGIAN LIMA

BAB V

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 5.1 Pengenalan Perbincangan 5.1.1 5.1.2 5.1.3 Kajian Sahsiah Pelajar-pelajar SMAKJ Latar Belakang Responden Tahap Sahsiah Pelajar SMAKJ Berdasarkan Jantina Dan Tingkat Pengajian 5.1.4 Tahap Sahsiah Pelajar SMAKJ Mengikut Tahap 13 Kategori-Kategori Masalah 5.1.5 Tahap Trait Personaliti Berdasarkan Inventori Personaliti 5.2 5.3 5.4 Rumusan Dapatan Kajian Implikasi dan cadangan daripada dapatan kajian Cadangan kajian lanjutan

189 189 189 189 190

190

192

201 206 208 210

v

5 Penutup 210 BIBLIOGRAFI 212 LAMPIRAN 215 vi .5.

9 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Penjaga 40 1.5 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Anak Keberapa Dalam Keluarga 36 1.2 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Aliran 33 1.7 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Bapa 39 1.1 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Jantina 32 1.6 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Orang Yang Bertanggungjawab Sebagai Penjaga 37 1.SENARAI JADUAL JADUAL TAJUK MUKA SURAT 1.10 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Bapa 41 vii .8 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Ibu 39 1.4 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Bilangan Adik Beradik 35 1.3 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Sebab Utama Bersekolah di SMAKJ 34 1.

11 Masalah Moral Dan Agama Mengikut Nilai Tertinggi Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Nilai Tertinggi 54 2.9 Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Nilai Tertinggi 52 53 2.8 Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Nilai Tertinggi 51 2.6 Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Nilai Tertinggi 49 2.10 2.12 Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Nilai Tertinggi 55 2. Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Nilai Tertinggi 48 2.5 Masalah Kewangan.3 Kehidupan Pelajar Di Sekolah Mengikut Nilai Tertinggi Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Nilai Tertinggi 46 2.2 2.12 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Penjaga 43 2.1.4 Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Nilai Tertinggi 47 2.14 Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Nilai Tertinggi 57 viii .11 Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Ibu 42 1. Perkahwinan Dan Seks Mengikut Nilai Tertinggi 50 2.7 Masalah Pergaulan Muda-Mudi.13 Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Mengikut Nilai Tertinggi 56 2.1 Peratusan Kategori Yang Bermasalah Mengikut Nilai Yang Tertinggi 44 45 2.

Perkahwinan Dan Seks Mengikut Tingkatan 64 3.8 Tahap Masalah Perhubungan Peribadi dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Tingkatan 66 67 3.1.1.13 Persepsi Pelajar Terhadap Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Tingkatan 71 3.10 Tahap Masalah Moral Dan Agama Mengikut Tingkatan Tahap Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Tingkatan 68 3.1.4 Tahap Masalah Kewangan.7 Tahap Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Tingkatan 65 3.2.1 Persepsi Pelajar Terhadap Kehidupan Di sekolah Mengikut Jantina 73 ix .5 Tahap Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Tingkatan 63 3.3 Tahap Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Tingkatan 61 3.1. Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Tingkatan 62 3.3.1.1.1.12 Persepsi Pelajar Terhadap Penyesuaian Kerja-Kerja Mengikut Tingkatan 70 3.9 3.11 Tahap Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Tingkatan 69 3.1.6 Tahap Masalah Pergaulan Muda-Mudi.1.1.1.1.1 Persepsi Pelajar Terhadap Kehidupan Di sekolah Mengikut Tingkatan 59 3.1.2 Persepsi Pelajar Terhadap Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Tingkatan 60 3.14 Tahap Masalah Pelajar Secara Keseluruhan Mengikut Tingkatan 72 3.1.

3.2.4 4.5 Tahap Agresif Pelajar Tahap Analitikal Pelajar Tahap Autonomi Pelajar Tahap Bersandar Pelajar Tahap Ekstrovert Pelajar 87 87 88 88 88 x .1 4.5 Tahap Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Jantina 77 3.8 Tahap Masalah Perhubungan Peribadi dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Jantina 80 81 3.7 Tahap Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Jantina 79 3.2.9 3.2 4.11 Tahap Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Jantina 83 3.2.4 Tahap Masalah Kewangan.2.14 Tahap Masalah Pelajar Secara Keseluruhan Mengikut Jantina 86 4.3 Tahap Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Jantina 75 3.2.2.13 Persepsi Pelajar Terhadap Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Jantina 85 3.2. Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Jantina 76 3.2.3 4.2.2.2. Perkahwinan Dan Seks Mengikut Jantina 78 3.10 Tahap Masalah Moral Dan Agama Mengikut Jantina Tahap Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Jantina 82 3.2.2.12 Persepsi Pelajar Terhadap Penyesuaian Kerja-Kerja Mengikut Jantina 84 3.2 Persepsi Pelajar Terhadap Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Jantina 74 3.6 Tahap Masalah Pergaulan Muda-Mudi.

11 4.7 4.4 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Bersandar Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 109 5.3 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Autonomi Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 104 5.12 4.5 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Ekstrovert Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 115 5.6 4.14 4.15 4.13 4.9 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Sokongan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 138 xi .16 Tahap Intelektual Pelajar Tahap Introvert Pelajar Tahap Menolong Pelajar Tahap Sokongan Pelajar Tahap Struktur Pelajar Tahap Pencapaian Pelajar Tahap Kepelbagaian Pelajar Tahap Ketahanan Pelajar Tahap Kritik Diri Pelajar Tahap Mengawal Pelajar Tahap Penipuan Pelajar 89 89 90 90 90 91 91 92 92 92 93 5.2 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Analitikal Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 99 5.7 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Introvert Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 126 5.9 4.4.8 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Menolong Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 132 5.8 4.1 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Agresif Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 94 5.6 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Intelektual Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 120 5.10 4.

10 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Struktur Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 144 5.5.11 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Pencapaian Mengikut Tahap 3 Kategori Masalah 150 5.2 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Tingkatan 185 6.15 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Mengawal Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 172 5.12 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Kepelbagaian Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 155 5.13 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Ketahanan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 161 5.16 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Penipuan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 178 6.3 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Aliran 187 xii .1 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Jantina 183 6.14 Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Kritik Diri Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah 167 5.

W.SENARAI SINGKATAN FPN S.T SMAKJ SMKA PMR SMRA SMA SPM JAIJ UPSR Falsafah Pendidikan Negara Subhanahu Wa Ta’ala Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Penilaian Menengah Rendah Sijil Menengah Rendah Agama Sijil Menengah Agama Sijil Pelajaran Malaysia Jabatan Agama Islam Johor Ujian Penilaian Sekolah Rendah xiii .

SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT Lampiran A Lampiran B Lampiran C Soal selidik Soal selidik Surat Perakuan Projek Oleh RMC 215 236 246 xiv .

Sekolah ini diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Negeri Johor yang menyelaras semua pentadbiran sekolah-sekolah Agama Kerajaan Negeri dan Sekolah Agama Rakyat di Negeri Johor. Sistem pendidikan Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. 1997: 272). bertaqwa dan beramal soleh (Mustapa Daud. beriltizam. Kluang. berakhlak mulia 1 . Kluang.1 Latar Belakang Kajian Penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) bermula pada tahun 1977 oleh kerajaan pusat dengan tujuan bukan sahaja memberi pendidikan agama Islam tetapi juga pelajaran akademik bagi mengimbang keperluan pendidikan dalam sebuah negara yang membangun dan menghadapi proses globalisasi. Johor telah ditubuhkan pada tahun 1988 dengan matlamat untuk memberi peluang anak-anak Islam Negeri Johor mendapat pendidikan seimbang di bidang akademik dan agama. Johor mempunyai sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan. iaitu berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Peluang yang terbatas untuk memasuki SMKA telah mendorong kerajaan-kerajaan negeri membina sekolah-sekolah menengah agama oleh bagi menambah peluang lebih luas kepada pelajar dari sesebuah negeri tersebut. Falsafah sekolah ini menegaskan bahawa usaha yang berterusan perlu dalam melahirkan para pelajar cemerlang dan berkualiti yang berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah bagi melahirkan para pelajar yang berilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Walau bagaimana pun sekolah ini memberi penekanan kepada Falsafah Pendidikan Islam yang bertujuan melahirkan insan kamil (manusia sempurna) yang beriman. Adunan dua aliran pendidikan ini bagi membolehkan para pelajar di negeri Johor menghadapi cabaran ke arah Johor negeri maju menjelang tahun 2005.BAB I PENGENALAN 1. Di negeri Johor. Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang.

w. Selain dari itu. Pelajar yang diterima masuk ke sekolah ini adalah majoritinya terdiri daripada mereka yang mempunyai keputusan 5A dalam peperiksaan UPSR dari seluruh negeri Johor dan kesemuanya ditempatkan di asrama sekolah. Apa yang membimbangkan pihak ibubapa adalah masalah sosial yang kian berlaku di kalangan pelajar semasa di sekolah atau asrama. membuli. merokok. 2000:161). Sijil Menengah Agama Rendah (SMAR).. Selain dari itu. SMAKJ. melawan pihak sekolah. Masalah sosial yang berlaku sedikit sebanyak merosakkan perkembangan sahsiah para pelajar. mempunyai tanggungjawap terhadap memartabatkan masyarakat. 2001:3). Berdasarkan kepada latarbelakang akademik pelajar disamping kemudahankemudahan dan tenaga pengajar yang disediakan. digantung dan sebagainya kerana terlibat dalam perbuatan salahlaku. Tujuan asrama sekolah diadakan untuk mengambilalih suasana kekeluargaan pelajar kearah membentuk sahsiah pelajar sebagai seorang muslim cemerlang. asrama diwujudkan. diharap dapat menghasilkan pelajar yang mempunyai sahsiah yang baik dan seterusnya cemerlang dalam keputusan peperiksaan khususnya di dalam Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). melanggar displin sekolah dan penglibatan pelajar dengan jenayah dalam konteks yang lebih luas (Abd. Ini menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan ibubapa pelajar. Sijil Menengah Agama (SMA) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Terdapat pelajar-pelajar yang dikenakan tindakan displin oleh pihak pentadbiran sekolah seperti dibuang sekolah. Pelbagai masalah sosial yang berkaitan dengan sekolah seperti ponteng sekolah. keluarga.t. Rahim. Matlamat ini dijangka tercapai melalui penyediaan pelbagai kemudahan terutamanya prasarana sekolah dan asrama. gengster. asrama diwujudkan untuk memberi peluang pelajar yang tinggal dari seluruh pelusuk negeri ini mendapat pendidikan sempurna selaras dengan matlamat penubuhan SMAKJ. 2 . mencuri. bangsa dan negara (Majalah agama bagi kesejahteraan diri.bertaqwa kepada Allah s.

96% dan yang mendapat 1A1 pula sebanyak 13. lelaki dan perempuan yang tinggal di asrama Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. 1. guruguru.5% dan yang cemerlang (mumtaz) sebanyak 29% manakala purata peperiksaan SMA yang gagal (dhaif) adalah 9.5% dan yang lemah (makbul) adalah 19.2 Pernyataan Masalah Kajian mengenai sahsiah pelajar-pelajar tingkatan 1-5. Maklumat-maklumat awal mengenai masalah sosial pelajar di sekolah berasrama penuh dan kaedah penyelesaiannya diperolehi dengan mendapatkan maklumat daripada buku-buku.6%.Akibat daripada masalah sosial yang berlaku menyebabkan keputusan peperiksaan sekolah turut mengalami kemerosotan. Bagi peperiksaan PMR pula peratus pelajar yang mendapat 9A1 hanya 0. guru dan pentadbir sekolah dan asrama. yang lemah (makbul) sebanyak 37% manakala yang cemerlang (mumtaz) hanya 2%. Oleh itu satu kajian lanjutan perlu dilakukan mengenai sahsiah pelajar dan faktor-faktor pembentukannya dari persepsi pelajar. internet dan maklumat daripada pihak sekolah. Kluang Johor sehingga kini belum pernah lagi dilakukan. Lebih-lebih lagi pelajar-pelajar di sekolah menengah 3 . Kajian ini dibuat memandangkan masalah pelajar di sekolah ini telah berlarutan sekian lama dan membingungkan banyak pihak terutama pihak pentadbir sekolah. Statistik dua tahun terakhir (19992000) menunjukkan bahawa daripada keputusan SMRA menunjukkan bahawa purata peratus pelajar yang gagal (dhaif) adalah sebanyak 0. kertas kerja-kertas kerja yang lalu. dan ibu bapa pelajar. iaitu sejauh manakah pembinaan SMAKJ telah memenuhi matlamatnya dalam melahirkan pelajar bersahsiah mulia dengan keputusan peperiksaan yang cemerlang. Kluang Johor tidak begitu memuaskan.9%. Dengan permasalahan yang dibentangkan telah muncul suatu persoalan. Data-data keseluruhan (lihat lampiran1) menunjukkan bahawa keputusan peperiksaan para pelajar di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor.

mencemaskan dan menghantui pelbagai pihak. nama mereka akan disenaraihitamkan dan peluang untuk naik pangkat akan terjejas. jika dibiarkan marak tanpa kawalan sudah tentu mengundang padah yang lebih buruk. Walaupun masalah sahsiah di kalangan pelajar dikatakan sama tua dengan umur sekolah itu sebagai satu institusi pendidikan tetapi langkah-langkah tertentu haruslah diambil untuk mengatasinya. seboleh-bolehnya mahu memaparkan imej yang bersih semata-mata. Kita janganlah mengambil sikap menunggu sehingga keadaan menjadi serius baru tindakan mahu diambil kerana dikhuatiri apabila sampai ke peringkat itu kelak.berteraskan agama yang sepatutnya dapat memanfaatkan ilmu yang mereka perolehi dalam membentuk sahsiah yang baik. walaupun realitinya tidak demikian. Begitu juga di pihak ibu bapa yang tidak dapat menerima realiti apabila anak mereka dikenakan tindakan disiplin dengan alasan anak mereka baik ketika di rumah tetapi sebaliknya apabila mereka berada di sekolah. Pengetua berkenaan bimbang jika kes salahlaku pelajar dilaporkan kepada pihak atasan. semakin parah. Masalah yang dihadapi belum dapat di selesaikan. segala-galanya mungkin sudah terlambat. Di pihak guru-guru pula merasakan pengorbanan mereka mencurahkan ilmu pengetahuan tidak mendatangkan pulangan yang setimpal dengan usaha mereka. Tetapi kita harus sedar bahawa untuk mengatasi sesuatu masalah itu kita harus mengenalpasti punca-punca utama yang menjadi penyebab masalah itu. Segala bentuk kepincangan akan disapu bersih-bersih dan disorokkan atas alasan menjaga kredibiliti pengetua sebagai pemimpin. 4 . Di pihak sekolah pula. Ibarat api dalam sekam.

ii.5 Kepentingan Kajian Daripada kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada pihak pentadbir sekolah untuk mencari suatu penyelesaian terhadap masalah sosial pelajar bagi meningkatkan sahsiah pelajar seterusnya meningkatkan keputusan peperiksaan PMR dan 5 .4 Persoalan Kajian Berdasarkan objektif-objektif di atas.1. 1. guru dan pentadbir sekolah dalam pembentukan sahsiah pelajar di SMAKJ dalam mencapai matlamat penubuhannya. i. kajian ini akan cuba menjawab persoalanpersoalan berikut: i. iii. ii.3 Objektif Kajian Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau persepsi pelajar. iii. Menyediakan ‘blue print’ bagi menjadi rujukan kepada sekolah lain bagi menangani masalah sosial di sekolah dalam usaha meningkatkan sahsiah pelajar. Apakah faktor berlakunya perbuatan salahlaku para pelajar yang menyebabkan masalah sosial di sekolah. Mengenalpasti penyelesaian terhadap masalah sosial yang berlaku dikalangan pelajar. Apakah penyelesaian terhadap masalah sosial yang berlaku dikalangan pelajar. Apakah panduan dan rujukan terbaik bagi menangani masalah sosial di sekolah dalam usaha meningkatkan sahsiah pelajar. Objektif kajian ini secara khusus adalah seperti berikut. 1. Mengetahui faktor berlakunya perbuatan salahlaku para pelajar yang menyebabkan masalah sosial di sekolah.

1. Warden asrama SMAKJ yang dipilih. Pelajar sekolah SMAKJ lelaki dan perempuan dari tingkatan 2-5 yang telah berada di sekolah ini lebih dari satu tahun. Subjek kajian adalah terbatas kepada tiga kumpulan seperti berikut: i. ibu bapa dan masyarakat tentang keadaan sebenar yang terdapat di sekolah dengan harapan mereka lebih prihatin terhadap pembinaan sahsiah pelajar. guru. Ini untuk mengembalikan matlamat penubuhan Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang. lelaki dan perempuan yang belajar di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang.SPM sekolah tersebut. Pentadbir dan guru-guru SMAKJ yang dipilih. iv. 6 . dan iii. dan Dua set soal selidik digubal khas untuk mengumpul data tentang masalah-masalah yang biasa berlaku di kalangan pelajar sekolah serta tahap sahsiah yang ada pada diri pelajar tersebut sepanjang menempuh kehidupan di sekolah/asrama ini. Pelajar asrama SMAKJ lelaki dan perempuan dari tingkatan 2-5 yang telah menginap di asrama SMAKJ lebih dari satu tahun. Kluang Johor. dan ii. Kluang Johor oleh kerajaan negeri supaya menjadi model sebagai Sekolah Menengah Agama Kerajaan Negeri yang unggul.6 Skop Kajian Kajian ini tertumpu kepada masalah sahsiah pelajar tingkatan 1-5. Dapatan kajian ini juga boleh dijadikan sebagai maklum balas kepada pihak pengetua sekolah. Seterusnya laporan kajian ini diharap akan menjadi ‘blue print’ kepada sekolah lain yang menghadapi masalah sosial di kalangan pelajar di sekolah tersebut.

Sekolah ini terletak berhampiran dengan Bandar Kluang yang merupakan sebuah bandar yang sedang pesat membangun di Negeri Johor. disediakan pelbagai kemudahan dengan yuran yang sedikit. Pelajar-pelajar yang diterima masuk ke sekolah ini. Jabatan Agama Islam Johor.8 Latarbelakang Kawasan Kajian Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Pengambilan pelajar yang pertama pada tahun 1988 telah merealisasikan cadangan dan idea tersebut. Johor (SMAKJ) merupakan Sekolah Menengah Agama yang pertama dibina oleh Kerajaan Negeri Johor. ‘Blue print’ ini dapat dijadikan model kepada sekolah-sekolah Menengah Agama yang lain untuk menangani masalah sosial di sekolah bagi meningkatkan sahsiah pelajar. Penubuhan sekolah ini adalah atas cadangan dan idea pemimpin negeri. ii. 1.7 Faedah Kajian Selepas daripada kajian ini adalah dijangkakan. Dapat mengenalpasti punca berlakunya perbuatan salahlaku para pelajar yang menyebabkan masalah sosial di sekolah. Menyediakan ‘blue print’ bagi menangani masalah sosial pelajar. Makan minum serta tempat tinggal Perpustakaan Makmal komputer dan bahasa 7 . Kluang.1. ii. Sekolah ini diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Johor dan dikendalikan oleh Unit Pendidikan Agama. iii. Antara kemudahan yang disediakan adalah: i. khususnya Menteri Besar yang mahukan peluang pendidikan akademik dan agama yang lebih luas untuk pelajar-pelajar di negeri Johor. i. iii.

pihak JAIJ telah mengenakan syarat-syarat kemasukan seperti berikut. 1. Wahid manakala Guru Penolong Kanan Dua adalah En. usaha atau proses mengkaji sesuatu (Kamus Dewan. iaitu: i. 8 . Kemudahan bilik darjah Kantin Asrama Sistem kawalan di sekolah dan asrama selama 24 jam. JOHOR” “Kajian” bermaksud suatu kegiatan. Kluang. Bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berfikiran kritis. Ini bermaksud suatu pemerhatian. vi. kreatif. Sulaiman Bin Ahiya. ii. 2001:560). inovasi dan imaginatif yang sejajar dengan kemajuan teknologi maklumat masa kini. Nasir Bin Abd. Johor (SMAKJ) sekarang ini adalah Haji Suliman Bin Dumang. KLUANG.9 Definasi/Istilah Bahagian ini akan mengupas secara terperinci maksud tajuk kajian ini agar pembaca dapat gambaran jelas mengenainya. Calon-calon hendaklah memperoleh sekurang-kurangnya 4A 1B dalam peperiksaan UPSR. vii. Calon-calon lelaki dan perempuan yang merupakan anak Negeri Johor. Kluang. penelitian dan penyelidikan yang dilakukan oleh penulis di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. v. Pengetua Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Keseluruhan pentadbir dan guru di sekolah ini seramai 46 orang yang mempunyai ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing.iv. Kajian bertajuk: “KAJIAN SAHSIAH PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AGAMA KERAJAAN JOHOR. Johor (SMAKJ) mengenai sahsiah pelajar. Guru Penolong Kanan Satu adalah Ust.

Kluang. “Pelajar” menurut kamus dewan ialah orang yang belajar (seperti murid sekolah. sikap. Dinamik membawa maksud perubahan yang boleh berlaku di dalam kualiti tingkahlaku seseorang individu. dapatlah dirumuskan bahawa sahsiah merujuk kepada perwatakan dan tindakan individu bergantung kepada keadaan. nilai. 2001. kebiasaan emosi dan sentimen yang terdapat dalam bentuk psikologi tetapi yang mempunyai asas fizikal di dalam urat saraf dan tubuh badan. sikap. Ini merangkumi perangai. Menurut Gordon (1973: 14-15) sahsiah adalah apa yang sebenarnya terdapat dalam diri seseorang. 1995:29). kepercayaan. bertingkahlaku dan cara berhubungnya dengan alam sekitar. Daripada definasi di atas.Sahsiah atau personaliti mengikut istilah bermaksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan. 1169). Johor. Begitu juga menurut takrifan EE Ah Meng (1997:131) yang mengatakan sahsiah merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara keseluruhan. Seterusnya beliau menyatakan bahawa sahsiah adalah sebagai organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkahlaku dan fikirannya yang khusus. kepercayaan. Sahsiah manusia boleh diperhati. Organisasi membawa implikasi bahawa semua trait seperti kerajinan. situasi dan juga persekitaran. penuntut maktab dan sebagainya) atau orang yang mengkaji ilmu (menyelidiki ilmu). Ini bererti setiap individu ada cara bertindak yang tersendiri dan cara bertindak itu adalah lebih kurang sama dari sehari ke sehari (Siti Fatimah . kecerdasan. Sistem psikofizikal pula merujuk kepada tabiat. 9 . Kagan (1988) mentakrifkan sahsiah sebagai corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi cara dia berfikir. kesabaran dan daya pujuk adalah saling berkait. cita-cita dan nilai-nilai. Pelajar dalam kajian ini melibatkan pelajar-pelajar tingkatan dua hingga tingkatan lima di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. 1993:50). berasa. sentimen. minat. dikenal pasti dan seterusnya boleh diperihalkan (Asmah & Herman. Sahsiah juga merujuk kepada sistem kecenderungan bertingkahlaku individu.

Jabatan Agama Islam Johor. Sekolah yang terletak di Bandar Kluang. 10 .“Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Para pelajar di sekolah ini semuanya telah menamatkan persekolahan di peringkat rendah dan syarat kemasukan adalah berdasarkan keputusan UPSR. Johor” merupakan tempat tumpuan kajian penulis. Kluang. Johor telah mula beroperasi pada sesi persekolahan tahun 1988 di bawah kelolaan Unit Pendidikan.

sekolah juga merupakan sebuah organisasi tidak formal yang wujud akibat daripada berlakunya interaksi sosial iaitu proses di mana manusia bertindak atau bertindakbalas dengan orang lain antara individu atau kumpulan dalam organisasi itu (Sharifah Alawiyah Alsagof. Oleh itu kajian mengenai sahsiah pelajar di sekolah mestilah melihat sekolah sebagai suatu organisasi sosial yang mempunyai struktur pentadbiran yang tersendiri. 11 . Bahagian kedua pula akan memberi tumpuan terhadap teori perkembangan sahsiah dari beberapa aspek. Bahagian ketiga pula akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sahsiah pelajar. Di samping sekolah berfungsi sebagai sebuah organisasi yang formal. pandangan Islam dan dari pandangan barat. Pemahaman mengenai teori-teori ini akan memudahkan kita memahami latar belakang sahsiah pelajar dari konteks pembangunan insan. Bahagian pertama akan menerangkan mengenai sahsiah manusia daripada pandangan sarjana masa kini. 2. 1985).1 Pengenalan Bab ini terbahagi kepada tiga bahagian yang utama.2 Kajian-Kajian Yang Berkaitan Sekolah merupakan suatu organisasi yang berperanan membentuk proses sosialisasi dengan budayanya yang tersendiri.BAB II SOROTAN KAJIAN 2.

Islam melihat pembangunan sahsiah seseorang bukan sahaja berdasarkan kepada pembangunan insan dari aspek jasmani. adab kehidupan. Dengan itu sekolah berfungsi sebagai tempat untuk membentuk masyarakat pelajar yang sentiasa bersedia untuk menghadapi perubahan dan pembaharuan. 12 . adab kehidupan. Imam al-Ghazali melihat pembangunan sahsiah merangkumi keseluruhan aspek diri individu iaitu pengetahuan agama. akhlak sesama insan. ibadat. penghayatan al-Quran. ibadah (ritual). ilmu dan pengetahuan batasan agama (Kamarul Azmi. Melalui kegiatan atau aktiviti di sekolah yang sentiasa dipenuhi oleh interaksi sosial. mencari rezeki. jihad.Menurut Paul B. Manakala Mohd Ismail (1999: 34) menyatakan bahawa proses perkembangan sahsiah pada insan cemerlang terdiri daripada proses perkembangan insan Allah yang cemerlang. perhubungan sesama manusia. komunikasi dan kerjasama antara ahli-ahli akan membantu pembentukan sahsiah para pelajar dalam suatu organisasi sekolah tersebut. Horton (1964:296) sistem interaksi di sekolah boleh dilihat sekurang-kurangnya dari dua perspektif iaitu interaksi antara pelajar di dalam sekolah tersebut dengan pelajar sekolah lain atau interaksi antara pelajar dalam sekolah yang sama. Seandainya perubahan itu wujud ke arah positif maka ianya akan berusaha agar dapat berdikari dengan segala nilai positif yang murni (Wan Azmi Ramli. akhlak dan budi pekerti dan pembangunan jiwa dan hati. ibadah. kehidupan berkeluarga. 1992:208). Menurut Abdullah Nashih Ulwan (1994:153) pula pembinaan sahsiah terdiri daripada empat unsur dasar iaitu pembinaan akidah (kepercayaan). akidah. akhlak (etika dan moral) dan penampilan (mazhar). Perkembangan sahsiah merujuk kepada aspek perubahan pada diri manusia itu sendiri samaada perubahan itu positif atau ke arah negatif. naluri dan akal tetapi juga dalam aspek kerohanian. sosial. diikuti dengan proses perkembangan anak cemerlang dan seterusnya proses perkembangan individu cemerlang. 2001 :20) . Bagi Imam al-Nawawi pula melihat pembangunan sahsiah terangkum dalam lapan aspek yang utama iaitu aspek pembangunan akhlak kepada Tuhan.

1993:50). 2001 :14). Pembentukan sahsiah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ciri-ciri biologi yang diwarisi. sumber air bersih.html) menyatakan pembangunan manusia diukur kepada peningkatan pembangunan dalam empat aspek. pendidikan. institusi yang saintifik. Keempat dan terakhir sekali ialah aspek pembangunan institusi seperti integrasi persekitaran. pembangunan diri pelajar yang selari dengan Falsafah Pendidikan Negara akan membentuk sahsiah pelajar yang seimbang dan cemerlang sekaligus menghilangkan sama sekali masalah sosial dikalangan pelajar. sisa toksid. sistem pembuangan yang cekap seperti sampah sarap. Ketiga. bioteknologi. 13 . aspek pembangunan ekonomi seperti Keluaran Negara Kasar Negara. Ayesha Dias (http://www. Menurut penyelidikan yang dilakukan di bawah tajaan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. institusi yang berdaftar dan kapasiti bangunan. perubahan penggunaan barangan dan penggunaan transaksi berteknologi. meningkatkan status kuasa dan agama di samping meningkatkan kelas sosial ekonomi yang menjadi tunjang dalam menentukan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat manusia(Kamarul Azmi. Aspek pertama adalah aspek pembangunan sosial seperti kekurangan kemiskinan. populasi yang dinamik.Dari sudut pengkaji Barat pula seperti Mark. dan peningkatan dalam membuat keputusan. persekitaran fizikal dan budaya (Siti Fatimah . penggunaan dan pengurusan tanah. kesihatan dan perumahan. kepelbagaian dalam biologi. aspek pembangunan persekitaran. sungai. lautan.undp.org/hdro/Dias2000. Jika ditinjau dari sudut pengkaji Islam dan Barat. Begitu juga menurut Ee Ah Meng (1997:136) yang menyatakan bahawa pembentukan sahsiah adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Kedua. bahan kimia dan bahan radioaktif. Weber dan Maslow berpendapat pembangunan manusia lebih kepada perjuangan memenuhi keperluan jasmani manusia itu sendiri seperti memenuhi keperluan fizikal dan psikologi manusia. pertanian.

H. 2.Masalah sosial ialah gejala abnormal atau tingkahlaku yang tidak bermoral dan bersifat merosakkan (Sulaiman Ibrahim. Mead seorang ahli psikologi dari Amerika telah meneruskan lagi kajian bagaimana diri terbentuk. manusia membentuk “looking-glass selves” dalam interaksi tersebut.3 Teori-Teori Perkembangan Sahsiah 2. mereka kemudiannya akan cuba mengalami pengalaman tersebut. Menurut Mead lagi pembentukan manusia berlaku dalam tiga peringkat. peranan guru-guru dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak pentadbiran sekolah yang memainkan peranan dalam pembentukan sahsiah pelajar. kemudahan yang disediakan.3.1 Teori Perkembangan Diri Pengkaji awal bagi teori perkembangan diri adalah Cooley (1902) dan Mead G. ahli bomba 14 . Beliau percaya diri manusia lahir daripada suatu produk sosial melalui hubungan dengan manusia lain. Apabila sudah memahaminya. Menurut beliau. Kedua adalah peringkat bermain (play stage) di mana kanak-kanak memahami sesuatu perlakuan seseorang seperti seorang doktor. 2000: 153). imej diri terbentuk daripada pandangan orang lain terhadap dirinya. Pertamanya peringkat bayi mengajuk dan meniru (imitation stage) perlakuan orang dewasa tanpa memahaminya. (1934). Dalam konteks kajian yang akan dilakukan berkisar dalam lingkungan sekolah seperti kehidupan di asrama dan sekolah serta aktivitinya. Oleh itu masalah sosial dalam sekolah yang dianggap masalah sosial sekolah ialah tingkahlaku yang menyimpang daripada norma-norma dan nilai-nilai yang telah ditentukan oleh pihak pentadbiran sekolah. Cooley percaya bahawa sahsiah lahir daripada interaksi seseorang dengan dunia persekitarannya. Melalui fikiran dan perasaan. Sebagai contoh bagaimana seorang bayi dan kanak-kanak tidak boleh menginterprestasikan perlakuan manusia dewasa dan untuk memahami makna setiap perlakuan tersebut.

makan. Id merupakan bahagian sahsiah tak sedar yang menekankan kepuasan serta merta dan hendakkan keseronokan maksimum. sebaliknya seiring dengan proses sosialisasi. Superego menghantar maklumat tentang nilai-nilai moral 15 . 2.2 Teori Perkembangan Psikoanalisis Teori perkembangan sahsiah Sigmund Frued (1906) menentang apa yang dinyatakan oleh Mead sebaliknya menyatakan bahawa kepercayaan individu selalunya bertentangan dengan masyarakat. Menurut Frued. Id akan merangsang kita untuk mempunyai seks. Teori Frued ini berasas kepada tiga bahagian dalam diri manusia iaitu id (nafsu).1981: 57-59). khususnya seksual adalah bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Bahagian ini berkembang secara beransur-ansur ketika kanak-kanak memperolehi nilai-nilai moral daripada ibu bapa dan gurunya. minum dan apa-apa yang memenuhi keperluan manusia. Superego merupakan pengawal yang akan membentuk sahsiah manusia bermoral. pembentukan sahsiah seseorang pelajar itu akan berdasarkan kepada apa yang dipelajari.dan sebagainya dan akan bermain berdasarkan perlakuan tersebut.3. yang menghubungkan sahsiah diri dengan dunia luar. Dalam konteks sekolah. perkembangan biologi. Ego adalah merupakan bahagian yang mengawal sahsiah. Ia didorong oleh tenaga libido yang merupakan tempat menyimpan desakan asas dan merupakan stesen menyimpan segala keinginan manusia. Ketiga adalah peringkat permainan (game stage) di mana kanak-kanak bukan hanya belajar apa yang dijangkakan daripada perlakuan seseorang tetapi juga daripada keseluruhan kumpulan tersebut (Neil. ego (akal) dan superego (iman). Ia akan bertindak mengawal keinginan nafsu agar keinginan itu tidak melanggar nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. difahami hasil daripada interaksi dengan pelajarpelajar yang lain dan akan cuba mempraktikkannya pula.

Semasa setiap peringkat. Pada peringkat ini. manakala anak perempuan memasuki fasa Elektra. Pada peringkat ini kanak-kanak mendapat keseronokan pada organ kejantinaan. anak lelaki dan perempuan mula tertarik kepada mereka yang berlainan jantina. Anak lelaki memasuki fasa oedipus. lebih tertarik kepada ibunya. Kelima dan terakhir adalah peringkat kejantinaan (12 tahun dan ke atas). Kanakkanak akan berusaha untuk berdikari sebagaimana yang dilatih agar mendapat penerimaan dan kasih sayang daripada ibubapanya. ego dan superego berada dalam keadaan seimbang. Perasaan kasih mula dialihkan kepada orang lain selain keluarganya. lebih tertarik kepada bapanya. Keempat adalah peringkat pendaman (5-12 tahun). menggigit dan menelan. Sebaliknya ketidakseimbangan antara ketigatiga bahagian ini akan menyebabkan berlakunya masalah tingkahlaku seseorang. kemudiannya oleh superego. Menurut Frued lagi. Kepuasan diperolehi daripada aktiviti pembuangan najis.kepada ego yang akan bertindak (berdasar maklumat tersebut ) untuk mengawal id. Perkembangan sahsiah yang normal bagi kanak-kanak berlaku apabila id. Pertama adalah peringkat oral (0–1½) iaitu aktiviti yang diarahkan untuk mendapatkan kepuasan melalui mulut seperti menghisap. di mana remaja mula berminat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina (Dacey 1996:29). keinginan untuk mendapatkan kepuasan menjadi konflik dengan nilai moral yang ditentukan oleh ibu bapa. 16 . perkembangan sahsiah manusia terbentuk dalam lima peringkat yang berturutan. Kedua adalah peringkat anal (1½-3 tahun) yang bermula apabila kanak-kanak berupaya mengawal dirinya. Dia mulai menguasai nilai-nilai moral. Peringkat ketiga dikenali sebagai peringkat falik (3-5 tahun). di mana keinginan seksual semakin bertambah dan kanak-kanak mula ambil tahu mengenai rakan sebaya yang berlainan jantina. Setiap peringkat ini dihubungkan dengan bahagian-bahagian tertentu pada tubuh manusia.

3. logical dan masalah moral yang abstrak. 17 . Peringkat-peringkat tersebut adalah peringkat deria motor (0-2 tahun). serta perkara yang akan datang. Urutan perkembangan mental membolehkan mereka menghuraikan masalah yang abstrak serta membuat hipotesis dalam menyelesaikannya. Perubahan dari satu peringkat ke satu peringkat adalah dapat dilihat sehingga kanak-kanak akan berkemampuan memahami matematik. psikologi perkembangan dan kognitif. Menurut beliau. Ini menyebabkan dia berkelakuan kurang matang atau abnormal. Teori Piaget adalah berhubung dengan perkembangan kognitif (mental) manusia. 2. dia akan terjejas perkembangannya. setiap manusia akan melalui empat peringkat perkembangan kognitif melibatkan skill baru yang mendefinasikan tentang apa yang dipelajari. tidak mendapat kasih sayang yang mencukupi.3 Teori Perkembangan Kognitif Pengasas teori ini adalah Jean Piaget (1896-1980) dan Lev Vygotsky’s (1898-1934).Teori Psikoanalisa menekankan bahawa sahsiah seseorang berdasarkan pengalaman sewaktu dia masih kanak-kanak. Kajian mereka mengenai teori perkembangan kognitif dengan perspektif yang berbeza. peringkat praoperasi (2-7 tahun). Beliau menyatakan perkembangan sahsiah manusia selari dengan pertambahan struktur kognitif. Piaget mengkaji perkembangan kognitif dari sudut struktur perkembangan kognitif sementara kajian Vygotsky’s lebih kepada peranan interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Piaget dianggap sebagai bapa psikologi kanak. Struktur-struktur ini dijelmakan melalui pengalaman dan bagaimana kanak- kanak yang membesar menyesuaikan diri dengan pengalaman-pengalaman baru dan membentuk corak-corak pembelajaran yang kompleks. peringkat operasi konkrit dan peringkat operasi formal (12-15 tahun). dilayan dengan kejam. Jika seorang kanak-kanak sering mengalami kekecewaan.

minat dan pentaakulan yang seringkali berlaku sebagai pencapaian bahasa.Peaget menyatakan bahawa kita mewarisi satu kaedah pada fungsi intelektual yang mampu bertindakbalas dengan persekitaran dalam pembentukan struktur kognitif melalui dua mekanisma iaitu adaptasi dan organisasi. Asimilasi bermaksud seseorang cuba memahami sesuatu yang belum pernah diketahui atau dipelajari daripada yang sudah diketahui. 18 . Menurut beliau. seseorang itu akan melalui proses equilibirasi(Decay: 1996:37). Dalam keadaan tertentu. Beliau percaya pembelajaran akan berkesan apabila pengajaran yang disampaikan bersesuaian dengan tahap pemikiran seseorang pelajar. 1996:40). seseorang guru hendaklah mengetahui tahap kognitif dan mental pelajar-pelajarnya untuk menghasilkan proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. Ada kalanya sesuatu yang baru itu diubah mengikut apa yang sudah diketahuinya. Ini berlaku apabila sesuatu yang baru itu tak dapat diterima oleh skemata yang ada. Akomodasi pula bermakna seseorang yang mengubah skematanya berdasarkan keperluan baru. Dalam konteks sekolah. matematik dan teknikteknik ingatan (Dacey. Adaptasi pula mengandungi dua unsur iaitu asimilasi dan akomodasi. Vygotsky (1978) menekankan peranan budaya dan masyarakat perkembangan kognitif manusia. peringkat tertinggi dalam dalam perkembangan kognitif manusia adalah proses mental seperti ingatan. Beliau telah memperkenalkan “zone of proximal development” iaitu perbezaan jarak antara paras sebenar perkembangan individu dengan paras tertinggi perkembangan potensi diri individu tersebut. ada kemungkinan seseorang pelajar yang tidak dapat mengikut atau memahami apa yang cuba disampaikan oleh gurunya akan menimbulkan masalah sosial. Bagi mengimbang antara maklumat baru dengan skima kognitif. Tahap kognitif seseorang boleh ditentukan melalui penyelesaian masalah yang dilakukan secara persendirian dan apa yang boleh dilakukan dengan pertolongan daripada orang lain.

Pada tahap pertama hingga ke empat (sejak lahir hingga 12 tahun). Dalam peringkat ini ibu bapa dan guru mestilah memahami keperluan remaja agar suatu sahsiah yang sihat akan terbentuk. Cara penyelesaian yang tidak baik terhadap sesuatu krisis dalam suatu tahap perkembangan akan memberi kesan negatif dalam seluruh perkembangan hidupnya walaupun kadangkala kesalahan yang dilakukan boleh dibaiki pada tahap-tahap berikutnya (Woolfork.2.3. Cara seseorang itu menghadapi dan menyelesaikan krisis itulah akan memberi kesan terhadap sahsiah diri dan pandangan masyarakat terhadapnya. nilai dan sikap mereka selalunya bertentangan dengan orang dewasa dan kadangkala tidak mahu akur dengan peraturanperaturan yang ditentukan oleh pihak sekolah. seseorang itu perlu menghadapi krisis perkembangan. Menurut Erikson. Peringkat kelima (12 – 18 tahun) seseorang itu memasuki alam remaja di mana seseorang itu cuba membentuk identiti diri. Mereka akan mewujudkan perhubungan yang erat dengan orang tertentu untuk mencapai kemesraan dan kerapatan dan seterusnya akan mendirikan rumahtangga. hidup manusia dari mula lahir hingga kematiannya melalui lapan tahap Dalam semua tahap. Amalan. seseorang itu akan memasuki alam dewasa. seseorang itu akan belajar untuk menyayangi dan mempercayai orang tertentu.4 Teori Perkembangan Psikososial Pelopor bagi teori perkembangan psikososial adalah Erik Erikson. Kajian beliau terhadap beberapa orang ternama dari beberapa buah negara menunjukkan bahawa perkembangan sahsiah manusia adalah hasil daripada interaksi antara baka dan persekitaran. Ia juga akan cuba membuat sesuatu tanpa bantuan daripada orang lain. Dalam tahap keenam pula. Sebaliknya 19 . perkembangan. Perkara-perkara baru akan di terokai. guru atau ibu bapa. galakan serta pujian yang di terima akan menambahkan keyakinan untuk melakukan sesuatu kerja sebaliknya jika keinginan mereka di halang akan membuatkan mereka kurang yakin dan merasa rendah diri. 1993).

seseorang itu akan berusaha memberi sumbangan dan perkhidmatan kepada generasi yang berikutnya. perkara-perkara dan peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekelilingnya (Decay:1996: 42). Kanakkanak biasanya mengikuti tingkahlaku orang-orang di sekelilingnya. Sebagai contohnya. Tahap yang kelapan dan terakhir. Tetapi jika seseorang kanak-kanak itu berhadapan dengan keganasan dan tingkahlaku yang agresif di rumah.5 Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura adalah seorang daripada arkitek Teori Pembelajaran Sosial yang menekankan pengaruh model pada perkembangan sahsiah. Teori pembelajaran sosial menyatakan bahawa tingkahlaku dipelajari. menghasilkan tingkahlaku yang dibendung serta peneguhan dan motivasi terhadap tingkahlaku yang dihasilkan. seseorang dewasa akan melakukan refleksi kendiri dengan mengingati kembali kejayaan atau kegagalan yang dialaminya di peringkat awal. kemungkinan kanak-kanak itu mempelajari 20 . jika seseorang pelajar dipuji kerana dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Dalam tahap ketujuh. Bandura memanggil ini pembelajaran secara pemerhatian. Ini bermakna kanak-kanak mendapat maklumat daripada pemerhatian orang lain. membedung pemerhatian itu. Proses ini menjadi cepat jika mereka diberi galakan dan peneguhan. maka kemungkinan besar dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang lebih baik dalam peperiksaan yang lain. Di peringkat ini. seseorang itu mengalami alam pertengahan kedewasaan.kegagalan berbuat demikian akan mengakibatkan dia mengalami pengasingan dan merasa kesunyian. 2. Beliau menunjukkan bukti bahawa pembelajaran berlaku melalui pemerhatian. Seseorang yang berjaya akan merasa puas hati dan menerima dirinya sebaliknya kegagalan menyebabkan dia merasa putus asa.3.

Dalam menjelaskan teorinya.tingkahlaku tersebut. Ini bermakna seseorang itu ‘melakonkan’ apa yang dipelajarinya dalam kehidupan seharian. sekolah dan rakan sebaya boleh mempengaruhi seseorang. Bandura telah menyatakan empat elemen utama pembelajaran melalui pemerhatian serta harus diberi penekanan iaitu perhatian. keperluan untuk keselamatan daripada bahaya dan ancaman persekitaran. pembendungan. penyanyi dan pelakon atau watak-watak utama televisyen. Empat keperluan peringkat bawah iaitu keperluan untuk hidup. Keempat dan yang terakhir adalah pembelajaran melalui motivasi dan peneguhan. Bagi kanak-kanak. perhatian mereka lebih terhadap ibu bapa. Ini bermakna.3. Bagi mereka pelajarpelajar yang lebih tua perhatian mereka lebih banyak kepada rakan sebaya yang popular. Beliau menyatakan bahawa manusia mempunyai tujuh hierarki keperluan yang perlu disempurnakan. Ini memerlukan latihan supaya penghasilannya licin tanpa sebarang masalah.6 Teori Keperluan Manusia (Humanistik) Abraham Maslow (1970) telah memberi sumbangan besar menerusi kajian mengenai perkembangan sahsiah manusia. Pembendungan merupakan tahap kedua dalam pembelajaran. keperluan untuk pengumpulan harta dan kasih sayang dan keperluan 21 . Perhatian adalah elemen pertama pembelajaran. Penghasilan adalah tahap ketiga dalam pembelajaran. 2. Ini boleh berlaku dengan cara mengingati perbuatan-perbuatan yang diperhatikan. peneguhan dan motivasi. Melalui peneguhan dan motivasi boleh menyebabkan sesuatu yang diperhati dan dipelajari dipertunjukkan. Perbendungan menjadi kukuh dengan berfikir tentang itu berulangkali atau melatih perbuatan yang diperhatikan. faktor-faktor persekitaran seperti keluarga. abang dan kakak atau guru-guru. penghasilan.

2.pencapaian diri. Harga diri yang meningkat akan membentuk sahsiah yang sihat. Ini menyebabkan seorang itu diminati oleh rakan-rakannya dan seterusnya meningkatkan harga dirinya. Keempat-empat keperluan ini disebut ‘deficiency needs’. kemungkinan seseorang itu mewarisi penyakit seperti lelah dan kencing manis tetap ada. Dalam konteks sekolah.1 Baka Faktor baka akan mempengaruhi sahsiah secara langsung . Manakala tiga peringkat di atas yang di panggil ‘being needs’ terdiri daripada keperluan terhadap pengetahuan dan kefahaman. Apabila keperluankeperluan ini disempurnakan maka para pelajar sedia mematuhi peraturan dan disiplin yang di tetapkan. a. Kesemua unsur ini akan mempengaruhi sahsiah individu. Sebaliknya jika keperluan tersebut gagal dipenuhi.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi sahsiah Pembentukan sahsiah seseorang individu adalah dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Penyakit. akan berlakulah gangguan emosi. Melalui baka.4. 1980:340). keperluan terhadap estetik dan yang paling atas adalah keperluan terhadap pencapaian hasrat diri iaitu potensi dan kebolehan (Woolfolk. Saiz badan akan menentukan kesesuaian seseorang melakukan sesuatu aktiviti. jelaslah bahawa para pelajar mempunyai pelbagai keperluan dan akan cuba memenuhi keperluan-keperluan tersebut. Gangguan emosi inilah yang menyebabkan pelajar melakukan perbuatan salah laku dan melanggar peraturan sekolah. Saiz badan. Kebolehan melakukan sesuatu aktiviti akan meningkatkan nilai prestij yang tinggi untuk dirinya. b. Kanak-kanak yang kurang bertenaga dan kerap sakit akan menyukarkannya menyertai aktiviti sosial yang menyebabkan 22 . 2.

kurang sabar dan gemar mengkritik orang lain biasanya akan dijauhi oleh orang lain. pengalaman awal. Kemampuan menjawab soalan dalam peperiksaan dan dalam bilik darjah akan membentuk sahsiah yang meyakinkan. Ayah berperanan memenuhi 23 . c. Kecerdasan membantu seseorang individu menyelesaikan masalah sehari-hari dan masalah akademik. Perkembangan sahsiahnya menjadi tidak sihat kerana perkembangan sosial dan emosi yang terjejas. Kecerdasan. Suasana rumah. saling menghormati dan perlaksanaan tanggungjawab oleh setiap ahli keluarga. a. Dia akan merasa sedih dan mengalami kesunyian. Antara faktor persekitaran itu termasuklah keluarga. Keluarga i. media massa dan masyarakat. Sebaliknya seseorang yang kurang kecerdasan menyebabkan sukar untuk menyelesaikan tugasan akademik dan sering mendapat keputusan yang kurang baik dalam peperiksaan. kebudayaan.2 Persekitaran Persekitaran memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sahsiah seseorang individu. Hubungan dengan rakan-rakan yang lain juga kurang. Temperamen (Sifat semulajadi). pengaruh sekolah. terdapat sifat kasih sayang. Seseorang yang stabil emosinya serta boleh mengawal kekecewaannya meyenangkan orang lain menghampiri dan bergaul dengannya sebalik seseorang yang pemarah. di mana ayah menjadi penanggungjawab keluarga.4. Ini akan menjadikan seseorang itu menarik diri daripada rakan-rakannya dan menjadi pemalu. Perbezaan kecerdasan yang diwarisi antara individu adalah suatu kenyataan. d. rakan sebaya. 2.perkembangan sosialnya akan terganggu. Dalam ikatan sosial keluarga. Temperamen seseorang individu boleh mempengaruhi interaksinya dengan individu-individu yang lain.

ii. menyusu dan melindunginya. Pemakanan . Ini kerana ibu adalah orang paling rapat dengan anak-anak. Kasih sayang. ibu mempunyai peranan tersendiri dalam pembentukan sahsiah anak-anak dalam sesuatu keluarga.Makan seimbang adalah perlu perkembangan sahsiah kanakkanak secara menyeluruh. Rumah yang mesra dan harmoni menggalakkan bagi perkembangan sahsiah yang sihat. bermula daripada kelahirannya ibulah yang mengasuh. 24 . intelek dan rohani pelajar. ibu bapa akan mampu menyediakan bahan pengajaran tambahan seperti buku rujukan. layanan. Bagi ibu bapa yang bersikap demokratik akan juga membantu kanak-kanak dalam proses membuat keputusan. Selain itu.Taraf sosioekonomi keluarga. alatan permainan dan peralatan muzik. komputer. Ini akan menyebabkan kanak-kanak tidak dapat sekolah atau menyertai aktiviti kokurikulum. mengembangkan sahsiah anggota keluarga. Sebaliknya kanak-kanak yang datangnya dari keluarga miskin. Keluarga yang retak dan ibu bapa yang bercerai akan mewujudkan suasana rumah yang dingin dan mengancam perkembangan sahsiah kanakkanak dari segi emosi dan sosial. berasa iri hati dan pesimitik pandangan hidupnya. asuhan dan perhatian yang diberikan ibu bapa akan secara langsung akan membantu perkembangan sahsiah yang positif. Ini dapat meningkatkan lagi konsep kendiri kanak-kanak. iii. Tanpa pergi ke sekolah dan menyertai aktiviti ko-kurikulum akan menjejaskan perkembangan jasmani. bersikap dingin. Sebaliknya ibu yang tidak pengasih pula boleh menyebabkan anaknya melawan. Kekurangan terhadap satu-satu jenis makanan boleh menyebabkan individu akan cepat letih atau mudah terkena penyakit. Corak perhubungan di dalam keluarga mempunyai kesan terhadap anak. Selain makanan yang seimbang. Kedudukan kewangan keluarga akan menentukan jenis-jenis kemudahan yang boleh disediakan untuk anak-anaknya.segala keperluan hidup. memberi perlindungan.

tidak dapat menyediakan perkara tersebut menyebabkan perkembangan sahsiah mereka terjejas. Proses sosialisasi di kelas bawahan tidak menggalakkan anak berfungsi dengan lebih sempurna di sekolah. jika budaya sesuatu keluarga menekankan unsur agama. terdapat proses sosialisasi yang berlainan di antara dua kelas ini. Kanak-kanak yang selalu dihukum kerana melakukan kesilapan akan menyebabkan kanak-kanak sentiasa merasa bimbang dan bersalah. c. maka individu yang dibesarkan akan menjaga nilainilai agama. maka kanak-kanak yang membesar akan bersifat materialistik. Dalam ertikata yang lain. Dengan ini jelaslah kedudukan sosioekonomi tetap akan mempengaruhi perkembangan sahsiah seseorang individu. Penekanan terhadap satu-satu nilai dalam satu-satu kebudayaan tertentu akan mempengaruhi perkembangan sahsiah kanak-kanak juga. Situasi begini akan menjejaskan harga diri serta konsep kendiri positif seseorang kanakkanak. 25 . Contohnya. Kebudayaan Kebudayaan yang berbeza memang mempunyai norma dan nilai yang berbeza. Pengalaman Awal Pengalaman awal kanak-kanak amat mempengaruhi perkembangan sahsiah seseorang individu. Kanak-kanak yang tidak pernah didedahkan kepada pengalaman prasekolah akan merasa rendah diri serta terancam apabila tidak boleh mengenal huruf dan nombor. Jika dibandingkan dengan anak-anak kelas pertengahan atau atasan yang lebih bersedia untuk masuk ke sekolah. disebabkan oleh keadaan persekitaran yang berlainan. kalau sesuatu keluarga yang menekankan kekayaan dan kebendaan sebagai nilai yang penting dalam hidup. Sebaliknya. b.

Keith (1979) menegaskan bahawa guru adalah agen sosialisasi yang berpengaruh. Persekitaran sekolah merupakan situasi yang menggalakkan perkembangan sikap positif terhadap rakan dan sekolah. kerana pelajar adalah produk sekitarannya. guru penolong kanan. semasa mereka berinteraksi dengan murid adalah penting. d. tidak pilih kasih dan kurang menghukum secara deraan akan mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang sihat. Kuasa di sekolah terletak kepada orang tertentu seperti pengetua. Pengaruh Sekolah Sekolah adalah agen sosialisasi yang beroperasi secara formal. Guru yang penyayang pula akan membentuk emosi pelajar yang stabil. Oleh itu jenis kepimpinan dan suasana sekolah amat mempengaruhi perkembangan sahsiah kanak-kanak. maka harapan untuk mempengaruhi pelajar-pelajar yang mengalami hubungan sosial adalah lebih cerah. Pengetua sekolah yang tegas akan melahirkan pelajar yang berdisiplin bagi melaksanakan sesuatu tugas. Sekitaran sekolah yang baik dapat membantu pembentukan sahsiah yang sempurna. kurang inovatif dan takut membuat sesuatu perubahan. Sifat-sifat yang baik ini akan menjamin sahsiah yang sihat. Sehubungan dengan itu. pilih kasih suka mendera pelajar akan menjadi ikutan kepada pelajar-pelajar. Ini akan melahirkan sahsiah pelajar yang kurang baik. peranan guru di dalam dan di luar bilik darjah. Sebaliknya guru yang tidak adil. guru disiplin dan lain-lain lagi. 26 .Nilai-nilai murni yang ditekankan kepada kanak-kanak seperti sifat hormatmenghormati. Sifat-sifat kepimpinan pelajar akan terbantut perkembangannya. bersih. belas kasihan. bertoleransi. jujur. rajin. Sifat guru yang adil. tolong-menolong. Melalui bimbingan guru dan persekitaran yang menyenangkan. Ianya mengandungi struktur pentadbiran dalam mengurus program pengajian. Sebaliknya pengetua yang tidak tegas akan melahirkan pelajar yang pasif. syukur dan sebagainya akan menjadikannya seorang yang sopan dan menonjolkan sahsiah yang seimbang.

Mereka lebih suka mengasingkan diri. Kumpulan keempat tidak menyebelahi mana-mana pihak. ialah sub-budaya akademik iaitu mereka yang berorientasikan pelajaran dan aktivitiaktiviti bercorak akademik. menentang sekolah dengan nilai orang dewasa dan ponteng sekolah. c) Mereka ingin membuktikan kebolehan dan memperolehi pengakuan dan penghargaan rakan. Selaras dengan pengaruh-pengaruh tersebut Rose (1970) membuat kesimpulan seperti berikut: “It is a matter of gaining acceptance from desirable peers as belonging in the group. Rakan Sebaya Di mana-mana sekolah pun. Organisasi ini mempunyai sistem pangkat dan martabatnya sendiri. Ahli-ahli kumpulan ini bertindak mengikut pola tingkahlaku yang dipersetujui bersama. Pertama diberi nama sub-budaya keseronokan yang mengutamakan kecantikan rupa. sukan. berkelah dan sebagainya tanpa menghargai nilai-nilai akademik. which later ripens into the conception of the popular teenager” 27 . Mereka ini adalah pelajar yang suka memberontak. Kumpulan yang kedua. b) Mereka terpengaruh oleh kepimpinan dan kemampuan rakan mereka.e. a) Anak-anak muda dipengaruhi oleh rakan sebaya apabila anak-anak berkenaan ingin diterima atau disukai oleh kumpulan rakan mereka. pelajar-pelajar mempunyai kumpulan atau pun organisasi masing-masing yang merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi pembentukan sahsiah seseorang. Glidewell (1966) mendapati tiga cara utama bagaimana kanak-kanak dapat dipengaruhi oleh rakan mereka. tidak mengambil tahu apa yang berlaku (Mohamed Nor. Clark (1969) melaporkan terdapat empat corak budaya pelajar. 1990:50). Kumpulan yang ketiga terdiri daripada mereka yang dikatakan delinkuen.

Taman Sesame dan infosains melalui televisyen. Ini adalah jelas bagaimana nilai masyarakat boleh menghasilkan sahsiah individu yang tidak diingini. rajin dan sedia berkorban untuk menolong orang lain. dan radio akan membantu dalam perkembangan intelek seseorang pelajar. Bagi mencapai tujuan tersebut. Kanak-kanak membesar dengan menjadi individu yang sentiasa mengejar harta benda dan kemewahan. Masyarakat yang mementingkan kekayaan dan harta benda dengan mengenepikan nilai-nilai murni akan melahirkan masyarakat kebendaan. pergaduhan dan kezaliman akan menyebabkan mereka akan bertendensi untuk memperolehi tingkahlaku yang agresif. video dan sebagainya sedikit sebanyak mempengaruhi cara kanak-kanak berfikir. 28 . Masyarakat Aspirasi. Pelajar yang didedahkan dengan program-program seperti bercorak keagamaan. Boleh dikatakan bahawa media massa seperti televisyen. Sebaliknya pelajar yang terdedah kepada tayangan video dan filem yang memaparkan keganasan. bertingkahlaku.f. merompak. sikap dan kemahiran. Guru dan ibu bapa menghadapi cabaran daripada media massa untuk membangkitkan motivasi dan minat anak terhadap pelajaran sekolah g. anggota-anggota masyarakat sanggup mencuri. membunuh dan mengamalkan rasuah. Media Massa Pendedahan kepada media massa yang sihat adalah penting bagi perkembangan sahsiah yang sihat. berdedikasi. Masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang sihat akan melahirkan anggotanya yang bertanggungjawab. wayang gambar. Nilai-nilai murni akan ditinggalkan. harapan dan nilai-nilai sesuatu masyarakat boleh mempengaruhi seseorang individu.

instrumentasi.3 Subjek dan Persampelan Kajian Subjek kajian ini terdiri daripada empat kumpulan iaitu (1) pelajar di asrama (2) pelajar di sekolah (3) warden asrama dan (4) pentadbir/guru SMAKJ. Tujuan kajian adalah untuk mengkaji mengenai sahsiah pelajar di Sekolah Menegah Agama Kerajaan Johor. Ini dilakukan dengan meneliti persepsi pelajar. Dihuraikan juga kaedah dan tatacara kajian termasuk rekabentuk kajian. Teknik persampelan menyeluruh digunakan bagi memilih pelajar asrama.1 Pengenalan Bab ini akan menghuraikan tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan pengkaedahan dan prosedur kajian. pelajar sekolah. 3. Kluang. 3. warden dan pentadbir/guru. pentadbir/guru sekolah terhadap aktiviti. prosedur pengumpulan data dan teknik penganalisaan data. bilangan yang sama dan dalam tahap yang sama dipilih mewakili pelajar yang tinggal di asrama. pemilihan sampel. sebanyak 587 pelajar telah terpilih mewakili kelas masing-masing.2 Rekabentuk Kajian Kajian ini berbentuk deskriptif dan korelasi iaitu meninjau sejauh mana aspek pembinaan sahsiah pelajar selaras dengan objektif penubuhan SMAKJ akan tercapai. Daripada 680 pelajar tingkatan 2 hingga tingkatan 5. warden asrama. kemudahan dan kelengkapan serta pengurusan asrama/sekolah.BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. 29 .

Soal selidik pelajar asrama dan sekolah (sila rujuk lampiran B) mengandungi satu bahagian sahaja iaitu: Bahagian 1 – Soalan trait personaliti pelajar(160 soalan) Para pelajar.4 Instrumen Kajian Instrumen kajian yang digunakan bagi pengumpulan data ialah soal selidik. pentadbir asrama dan sekolah yang terlibat dalam kajian ini dikehendaki memberikan pandangan mereka terhadap taip-tiap kenyataan berdasarkan 6 mata skala bagi item-item tertutup. Soal selidik kategori masalah dan latarbelakang (2) Soal selidik trait personaliti pelajar . Bahagian terakhir iaitu bahagian 2 mempunyai soalan-soalan berkaitan dengan latar belakang diri bagi pelajar sekolah/asrama.Sebilangan pentadbir sekolah/asrama dan guru dalam sampel kajian telah diambil sebagai subjek. Dua set soal selidik telah dibentuk iaitu (1) responden. Soal selidik pelajar asrama dan sekolah (sila rujuk lampiran A) mengandungi dua bahagian iaitu: Bahagian I Bahagian II : 13 kategori masalah. manakala warden asrama yang menjadi responden kajian ini ialah 3 orang atau 45%. Mereka perlu menandakan pilihan skor bagi item yang dipilih dengan membulatkan. Selain itu. 3. Kedua-dua set soal selidik ini berasaskan definasi operasional dan persoalan kajian. 30 . bahagian 1 bagi soal selidik pelajar sekolah dan asrama mengandungi beberapa item terbuka sebagai tambahan. Jumlah subjek pentadbir sekolah dan guru yang menjadi responden kajian ini ialah 5 orang atau 10%. : Latar belakang responden.

3. (4) Kemudahan dan kelengkapan asrama SMAKJ. iaitu SPSS/PC+. Pengumpulan data telah dijalankan selama 2 hari dalam bulan April 2003.6 Analisis Data Data yang terkumpul melalui kedua-dua set soal selidik telah diproses dengan menggunakan Pakej Statistik Sains Sosial. dan ANOVA telah dijalankan untuk melihat sama ada terdapat perkaitan antara latar belakang responden dengan suasana kehidupan di sekolah dan asrama dan ciri-ciri sahsiah mereka. iaitu kekerapan. min dan sisihan piawai telah digunakan untuk menganalisis dan menghuraikan data berkaitan dengan: (1) Persepsi responden tentang suasana kehidupan di sekolah dan asrama SMAKJ. peratusan. Statistik deskriptif. guru dan pentadbir sekolah/asrama. (3) Aktiviti asrama. 3. dan (5) Maklumat latar belakang responden. Analisis inferensi. Pasukan penyelidik telah pergi ke SMAKJ untuk mentadbir soal selidik pelajar. (2) Ciri-ciri sahsiah pelajar sekolah dan asrama SMAKJ.5 Kaedah Pengumpulan Data Kaedah perjumpaan dengan subjek secara peribadi telah digunakan untuk pengumpulan data kajian. ujian-t. iaitu korelasi. 31 .

bab ini juga melaporkan dapatan kajian mengenai perbezaan persepsi di antara pelajar dan pentadbir terhadap tiga perkara di atas.1 Latar Belakang Pelajar Asrama Jadual 1.1 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan jantina. seramai 56 orang (10%) pelajar tingkatan dua. 68 orang (12%) pelajar tingkatan empat dan 65 orang (11%) pelajar tingkatan lima. Daripada 256 orang pelajar lelaki. 67 orang (11%) pelajar tingkatan tiga.BAB IV KEPUTUSAN: LATAR BELAKANG RESPONDEN. 4. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI DAN CIRI-CIRI SAHSIAH DIRI PELAJAR SMAKJ 4. Laporan keputusan kajian dibuat berdasarkan persoalan kajian berkaitan dengan persepsi pelajar dan pentadbir mengenai aktiviti. kemudahan dan kelengkapan yang terdapat di sekolah dan asrama SMAKJ.0 Pengenalan Bab ini melaporkan aspek-aspek latar belakang responden. Di samping itu.1: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Jantina Tingkatan Jantina 2 Lelaki Perempuan Jumlah 56 (10%) 69 (12%) 125 (22%) 3 67 (11%) 99 (17%) 166 (28%) 4 68 (12%) 79 (13%) 147 (25%) 5 65 (11%) 84 (14%) 149 (25%) 256 (44%) 331 (56%) 587 (100%) Jumlah Jadual 1. iaitu pelajar dan pentadbir. 32 .

2: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Aliran Tingkatan Aliran 2 Sastera Sains Tidak Menjawab Jumlah 125 (22%) 125 (22%) 3 166 (28%) 166 (28%) 4 66 (11%) 68 (12%) 13 (2%) 147 (25%) 5 93 (15%) 29 (5%) 27 (5%) 149 (25%) 450 (76%) 98 (17%) 40 (7%) 587 (100%) Jumlah Jadual 1.Daripada 331 orang pelajar perempuan. 66 orang (11%) pelajar tingkatan empat dan 93 orang (15%) pelajar tingkatan lima. Daripada 98 orang pelajar aliran sains. Daripada 450 orang pelajar aliran sastera. 13 orang (2%) pelajar tingkatan empat dan 27 orang (5%) pelajar tingkatan lima. seramai 69 orang (12%) pelajar tingkatan dua. 99 orang (17%) pelajar tingkatan tiga. 79 orang (13%) pelajar tingkatan empat dan 84 orang (14%) pelajar tingkatan lima.2 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan aliran. Jadual 1. Bagi pelajar yang tidak menjawab. 166 orang (28%) pelajar tingkatan tiga. seramai 125 orang (22%)pelajar tingkatan dua. seramai. Bilangan pelajar daripada aliran sastera adalah yang tertinggi iaitu seramai 450 orang berbanding dengan pelajar daripada aliran sains 98 orang dan tidak menjawab seramai 40 orang. 33 . 68 orang (13%) pelajar tingkatan empat dan 29 orang (5%) pelajar tingkatan lima.

3 orang (0.2%) 5 (1%) 166 (28%) 4 73 (12%) 58 (10%) 2 (0. Daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. Daripada 147 orang pelajar tingkatan empat.4%) 2 (0. Daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.4%) masing-masing menyatakan atas nasihat guru dan mengikut kawan sementara 12 orang (2%) menyatakan lain-lain sebab. seramai 73 orang (12%) memilih sendiri untuk bersekolah di SMAKJ.Jadual 1.2%) menyatakan mengikut kawan manakala 5 orang (1%) lain-lain sebab.5%) mengikut kawan dan 30 orang (5%) menyatakan lain-lain sebab. 58 orang (10%) menyatakan pilihan ibu bapa.3: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Sebab Utama Bersekolah di SMAKJ Sebab utama bersekolah di SMAKJ Pilihan sendiri Pilihan ibu bapa Nasihat guru Mengikut kawan Lain-lain Jumlah Tingkatan Jumlah 2 88 (15%) 33 (6%) 4 (1%) 125 (22%) 3 92 (16%) 65 (11%) 3 (0. 3 orang (0. 33 orang (6%) pilihan ibu bapa dan 4 orang (1%) menyatakan lain-lain sebab.4%) 12 (2%) 147 (25%) 5 68 (11%) 48 (8%) 3 (0.5%) menyatakan atas nasihat guru dan seorang (0. seramai 92 orang (16%) memilih sendiri untuk bersekolah di SMAKJ. seramai 68 orang (11%) memilih sendiri untuk bersekolah di SMAKJ.5%) 30 (5%) 149 (25%) 321 (54%) 204 (35%) 5 (1%) 6 (1%) 51 (9%) 587 (100%) Jadual 1. seramai 88 orang (15%) bersekolah di SMAKJ atas pilihan sendiri.3 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan sebab utama bersekolah di SMAKJ.5%) 1 (0. 65 orang (11%) menyatakan pilihan ibu bapa. 48 orang (8%) menyatakan pilihan ibu bapa. 34 . Daripada 149 orang pelajar tingkatan lima. setiap 2 orang (0.

78 orang (13%) mempunyai 4 hingga 6 orang adik beradik. Daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. 35 . seramai 20 orang (3%) mempunyai 1 hingga 3 orang adik beradik.4: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Bilangan Adik Beradik Bilangan adik beradik 1 – 3 orang 4 – 6 orang 7 – 9 orang 10 orang dan lebih Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 25 (5%) 68 (12%) 24 (4%) 8 (1%) 125 (22%) 3 28 (5%) 92 (15%) 34 (6%) 5 (1%) 7 (1%) 166 (28%) 4 20 (3%) 78 (13%) 37 (7%) 6 (1%) 6 (1%) 147 (25%) 5 24 (4%) 69 (12%) 26 (4%) 5 (1%) 25 (4%) 149 (25%) 97 (17%) 307 (52%) 121 (21%) 23 (4%) 38 (6%) 587 (100%) Jadual 1. Daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. seramai 25 orang (5%) mempunyai 1 hingga 3 orang adik beradik. seramai 28 orang (5%) mempunyai 1 hingga 3 orang adik beradik. 92 orang (15%) mempunyai 4 hingga 6 orang adik beradik.Jadual 1. Daripada 147 orang pelajar tingkatan empat.4 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan bilangan adik beradik. 37 orang (7%) mempunyai 7 hingga 9 orang adik beradik dan 6 orang (1%) mempunyai lebih daripada 10 orang adik beradik serta 6 orang (1%) tidak menjawab. 24 orang (4%) mempunyai 7 hingga 9 orang adik beradik dan 8 orang (1%) mempunyai lebih daripada 10 orang adik beradik. 68 orang (12%) mempunyai 4 hingga 6 orang adik beradik. 34 orang (6%) mempunyai 7 hingga 9 orang adik beradik dan 5 orang (1%) mempunyai lebih daripada 10 orang adik beradik serta 7 orang (1%) tidak menjawab.

setiap 17 orang (3%) masing-masing adalah anak ketiga dan kelima atau keenam. 69 orang (12%) mempunyai 4 hingga 6 orang adik beradik.5 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan anak keberapa dalam keluarga. Seramai 25 orang (4%) tidak menjawab soalan ini.2%) tidak menjawab.5: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Anak Keberapa Dalam Keluarga Anak keberapa dalam keluarga Anak sulung Anak kedua Anak ketiga Anak keempat Anak kelima atau keenam Anak ketujuh.2%) 125 (22%) 3 47 (8%) 33 (6%) 29 (5%) 17 (3%) 25 (4%) 9 (1%) 6 (1%) 166 (28%) 4 37 (7%) 22 (4%) 17 (3%) 25 (4%) 26 (4%) 14 (2%) 5 (1%) 147 (25%) 5 35 (6%) 33 (6%) 16 (2%) 21 (4%) 13 (2%) 5 (1%) 26 (4%) 149 (25%) 153 (27%) 119 (22%) 79 (13%) 81 (14%) 81 (13%) 35 (5%) 38 (6%) 587 (100%) Jadual 1. 18 orang (3%) anak keempat dan 7 orang (1%) adalah anak ketujuh. 36 .Daripada 149 orang pelajar tingkatan lima. seramai 34 orang (6%) merupakan anak sulung. Jadual 1. 31 orang (6%) adalah anak kedua. seramai 24 orang (4%) mempunyai 1 hingga 3 orang adik beradik. kelapan dan ke atas manakala seorang (0. Daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. 26 orang (4%) mempunyai 7 hingga 9 orang adik beradik dan 5 orang (1%) mempunyai lebih daripada 10 orang adik beradik. kelapan dan ke atas Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 34 (6%) 31 (6%) 17 (3%) 18 (3%) 17 (3%) 7 (1%) 1 (0.

5 orang (1%) adalah anak ketujuh.Daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. Daripada 149 orang pelajar tingkatan lima. 21 orang (4%) anak keempat. 35 orang (6%) orang daripadanya merupakan anak sulung dalam keluarga.4%) 6 (1%) 141 (25%) 5 118 (20%) 1 (0. 26 orang (4%) adalah anak kelima atau keenam. Jadual 1.2%) 125 (22%) 3 150 (26%) 1 (0. 33 orang (6%) anak kedua. 16 orang (3%) anak ketiga. 17 orang (3%) anak ketiga. 13 orang (2%) adalah anak kelima atau keenam.6: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Orang Yang Bertanggungjawab Sebagai Penjaga Orang yang bertanggungjawab sebagai penjaga Ibu bapa Bapa sahaja Ibu sahaja Orang lain Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 113 (20%) 3 (0. kelapan dan ke atas manakala baki 26 orang (4%) tidak menjawab. 33 orang (6%) adalah anak kedua.2%) 7 (1%) 2 (0. seramai 37 orang (7%) merupakan anak sulung dalam keluarga. 17 orang (3%) anak keempat.6%) 7 (1%) 1 (0. Daripada 147 orang pelajar tingkatan empat. 25 orang (4%) adalah anak kelima atau keenam. kelapan dan ke atas dan selebihnya 5 orang (1%) tidak menjawab.2%) 1 (0. 9 orang (1%) adalah anak ketujuh. 29 orang (5%) anak ketiga. 25 orang (4%) anak keempat.2%) 5 (0.2%) 9 (1%) 6 (1%) 166 (28%) 4 131 (22%) 1 (0. seramai 47 orang (9%) merupakan anak sulung dalam keluarga. kelapan dan ke atas manakala bakinya 6 orang (1%) tidak menjawab.8%) 25 (4%) 149 (25%) 512 (88%) 6 (1%) 28 (4%) 3 (1%) 40 (6%) 587 (100%) 37 . 22 orang (4%) adalah anak kedua. 14 orang (2%) adalah anak ketujuh.

3 orang (0. Daripada 6 orang yang tinggal dengan bapa sahaja.5%) tinggal dengan orang lain dan selebihnya 40 orang (6%) tidak menjawab. Pelajar yang tidak menjawab pula seramai 40 orang (6%) iaitu seorang (0.2%) pelajar tingkatan dua tinggal dengan orang lain. 6 orang (1%) masing-masing dari tingkatan tiga dan empat manakala 25 orang (4%) dari tingkatan lima. 38 .4%) pelajar tingkatan empat dan seorang (0. 131 orang (22%) pelajar tingkatan empat dan 118 orang (20%) pelajar tingkatan lima. pelajar tingkatan empat dan pelajar tingkatan lima. Bilangan pelajar yang tinggal dengan ibu bapa adalah lebih tinggi iaitu 512 orang (88%) berbanding dengan mereka yang tinggal dengan bapa sahaja 6 orang (1%). 150 orang (26%) pelajar tingkatan tiga.2%) masing-masing pelajar tingkatan tiga.6 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan orang yang bertanggungjawab sebagai penjaga. Daripada 512 orang yang tinggal dengan ibu bapa.5%) daripadanya pelajar tingkatan dua dan setiap seorang (0. 113 orang (20%) daripadanya pelajar tingkatan dua.2%) dari tingkatan 2. setiap 7 orang (1%) masingmasing pelajar tingkatan dua dan tingkatan empat. Daripada 28 orang yang tinggal dengan ibu sahaja. 28 orang (5%) tinggal dengan ibu sahaja dan 3 orang (0.Jadual 1. 9 orang (1%) pelajar tingkatan tiga dan 5 orang (1%) pelajar tingkatan lima. Dua orang (0.

8: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Ibu Tingkatan Pendapatan ibu 2 RM3000 dan ke atas RM2000 – RM2999 RM1000 – RM1999 RM999 dan ke bawah Tidak menjawab Jumlah 6 (1%) 12 (2%) 19 (3%) 27 (5%) 61 (10%) 125 (22%) 3 5 (1%) 15 (3%) 41 (7%) 26 (4%) 79 (13%) 166 (28%) 4 13 (2%) 31 (5%) 25 (4%) 78 (13%) 147 (25%) 5 4 (1%) 9 (1%) 45 (8%) 16 (3%) 75 (13%) 149 (25%) 15 (3%) 49 (8%) 136 (23%) 94 (16%) 293 (50%) 587 (100%) Jumlah 39 .7 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendapatan bapa. Manakala pelajar yang tidak menjawab soalan ini seramai 73 orang (14%). 185 orang (32%) dari keluarga yang bapanya berpendapatan antara RM1000 hingga RM1999 dan 180 orang (31%) dari keluarga yang bapanya berpendapatan antara RM999 dan ke bawah. Jadual 1.Jadual 1.7: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Bapa Pendapatan bapa RM3000 dan ke atas RM2000 – RM2999 RM1000 – RM1999 RM999 dan ke bawah Tidak menjawab Jumlah 2 18 (3%) 14 (2%) 28 (5%) 52 (10%) 13 (3%) 125 (22%) Tingkatan 3 4 20 11 (3%) (2%) 31 21 (5%) (3%) 53 53 (9%) (9%) 47 46 (8%) (8%) 15 16 (3%) (3%) 166 147 (28%) (25%) 5 14 (2%) 20 (3%) 51 (9%) 35 (7%) 29 (5%) 149 (25%) Jumlah 63 (10%) 86 (13%) 185 (32%) 180 (31%) 73 (14%) 587 (100%) Jadual 1. Seramai 63 orang (10%) datang dari keluarga yang bapanya berpendapatan RM3000 ke atas. 86 orang (13%) dari keluarga yang bapanya berpendapatan antara RM2000 hingga RM2999.

Jadual 1. seramai 15 orang (3%) datang dari keluarga yang ibunya berpendapatan RM3000 ke atas.2%) 124 (21.9: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendapatan Penjaga Tingkatan Pendapatan penjaga 2 RM3000 dan ke atas RM2000 – RM2999 RM1000 – RM1999 RM999 dan ke bawah Tidak menjawab Jumlah 1 (0. Daripada 587 orang yang memberi maklum balas tentang pendapatan ibu. Seorang (0.4%) pelajar tingkatan 4 empat menyatakan penjaga mereka berpendapatan RM999 dan ke bawah.8 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendapatan ibu. 136 orang (23%) dari keluarga yang ibunya berpendapatan antara RM1000 hingga RM1999 dan 94 orang (16%) dari keluarga yang ibunya berpendapatan antara RM999 dan ke bawah.2%) pelajar tingkatan dua yang tinggal dengan penjaga menyatakan pendapatan penjaganya ialah RM3000 dan ke atas sementara 2 orang (0.6%) 147 (25%) 5 149 (25%) 149 (25%) 1 (0.4%) pelajar tidak menjawab soalan ini.2%) (0%) (0%) 2 (0.8%) 125 (22%) 3 166 (28%) 166 (28%) 4 2 (0.4%) 587 (100%) Jumlah Jadual 1. 40 .4%) 584 (99. 49 orang (8%) dari keluarga yang ibunya berpendapatan antara RM2000 hingga RM2999. 584 orang (99.9 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendapatan penjaga. Jadual 1. Manakala 293 orang (50%) tidak menjawab soalan ini.4%) 145 (24.

Seramai 8 orang (1%) pelajar menyatakan bapa mereka tidak bersekolah. 44 orang (7%) menyatakan bapa mereka tamat sehingga sekolah rendah sahaja.2%) 29 (5%) 149 (25%) 8 (1%) 44 (7%) 206 (35%) 133 (23%) 124 (21%) 5 (1%) 67 (12%) 587 (100%) Jadual 1. 133 orang (23%) menyatakan bapa mereka berpendidikan sehingga maktab atau kolej.10: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Bapa Pendidikan tertinggi bapa Tidak bersekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Maktab/Kolej Universiti Lain-lain Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 2 (0.2%) 10 (2%) 49 (9%) 34 (6%) 25 (4%) 1 (0. manakala 67 orang (12%) tidak menjawab soalan ini.4%) 9 (1%) 48 (8%) 25 (4%) 27 (5%) 1 (0.7%) 14 (2%) 55 (9%) 32 (5%) 30 (5%) 12 (2%) 147 (25%) 5 1 (0.10 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendidikan tertinggi bapa. 206 orang (35%) menyatakan bapa mereka bersekolah sehingga sekolah menengah.5%) 166 (28%) 4 4 (0.6%) 13 (2.2%) 11 (2%) 54 (9%) 42 (7%) 42 (7%) 3 (0.2%) 13 (2.5%) 125 (22%) 3 1 (0.Jadual 1. 41 . 124 orang (21%) menyatakan bapa mereka adalah graduan daripada universiti dan 5 orang (1%) menyatakan bapa mereka mempunyai lain-lain kelulusan.

2%) 8 (1%) 69 (13%) 34 (5%) 7 (0.5%) 13 (2%) 66 (12%) 41 (7%) 26 (4%) 2 (0. 268 orang (50%) menyatakan ibu mereka bersekolah sehingga sekolah menengah.2%) 10 (2%) 125 (22%) 3 3 (0.11: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Ibu Pendidikan tertinggi ibu Tidak bersekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Maktab/Kolej Universiti Lain-lain Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 3 (0. 48 orang (6%) menyatakan ibu mereka tamat sehingga sekolah rendah sahaja.4%) 15 (3%) 166 (28%) 4 3 (0. Seramai 10 orang (1%) pelajar menyatakan ibu mereka tidak bersekolah. 122 orang (19%) menyatakan ibu mereka berpendidikan sehingga maktab atau kolej.2%) 29 (5%) 149 (25%) 10 (1%) 48 (6%) 268 (50%) 122 (19%) 65 (10%) 4 (1%) 70 (13%) 587 (100%) Jadual 1.11 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendidikan tertinggi ibu.8%) 1 (0. 42 .5%) 23 (4%) 63 (12%) 26 (4%) 16 (3%) 16 (3%) 147 (25%) 5 1 (0.Jadual 1.7%) 70 (13%) 21 (3%) 16 (3%) 1 (0. 65 orang (10%) menyatakan ibu mereka adalah graduan daripada universiti dan 4 orang (1%) menyatakan ibu mereka mempunyai lain-lain kelulusan manakala 70 orang (13%) tidak menjawab soalan ini.5%) 4 (0.

8%) 125 (22%) 3 166 (28%) 166 (28%) 4 1 (0. Seorang pelajar (0.2%) 145 (24.2%) tingkatan dua yang tinggal dengan penjaga menyatakan penjaganya berpendidikan sehingga keperingkat universiti sementara setiap seorang (0.2%) pelajar tingkatan empat masing-masing menyatakan penjaga mereka tidak bersekolah dan bersekolah rendah sahaja.2%) 1 (0.2%) 1 (0.2%) 124 (21.2%) 1 (0.Jadual 1.2%) 584 (99.4%) 587 (100%) Jadual 1.6%) 147 (25%) 5 149 (25%) 149 (25%) 1 (0.12: Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar Mengikut Tingkatan Dan Pendidikan Tertinggi Penjaga Pendidikan tertinggi penjaga Tidak bersekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Maktab/Kolej Universiti Lain-lain Tidak menjawab Jumlah Tingkatan Jumlah 2 1 (0. 43 .12 menunjukkan taburan bilangan pelajar mengikut tingkatan dan pendidikan tertinggi penjaga.

2 Keputusan Kategori Masalah Jadual 2.12 53.42 Jadual 2.1 menunjukkan keputusan 13 kategori masalah mengikut peratusan yang tertinggi hingga terendah. 44 .66 36. k e l h g i d f b m j a c Kategori Masalah Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah moral dan agama Masalah kewangan.22 47.1: Peratusan Kategori Yang Bermasalah Mengikut Nilai Yang Tertinggi Bil.35 53. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah pergaulan muda-mudi. 60% bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan dan 56% bagi masalah Penyesuaian terhadap kerjakerja manakala tiga peratusan yang terendah pula ialah 24% bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Dapatan daripada hasil kajian menunjukkan tiga peratusan yang tertinggi ialah 77% bagi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan.51 60.32 40. perkahwinan dan seks Ciri-ciri keperibadian pelajar Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah rumahtangga dan keluarga Kehidupan di sekolah Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani % Bermasalah 76.26 42. 29% bagi kehidupan di sekolah dan 36% bagi masalah rumahtangga dan keluarga.22 29.87 45.4.45 56.88 42.06 24.

Jadual di atas menunjukkan seramai 59% pelajar menyatakan 'mereka tidak menggunakan kemudahan sekolah / asrama seperti menggunakan hak milik mereka sendiri'.57 48.09 24.39 9.28 27.60 27. Bagi lain-lain penyataan di dalam kategori ini.Jadual 2.95 16.2 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori kehidupan pelajar di sekolah.20 Jadual 2.58 28.95 12.53 23.95 12.49 43. ringan sama dijinjing” menjadi amalan hidup saya di sekolah / asrama Undang-undang dan peraturan di sekolah / asrama sesuai untuk membina sahsiah saya Pergaulan saya di sekolah / asrama terhad di kalangan rakan-rakan rapat sahaja Saya tidak menghadapi masalah menyesuaikan diri dengan kehidupan di sekolah / asrama Saya sering mendapat nasihat dan tunjuk ajar rakan di sekolah / asrama ketika membuat sesuatu keputusan Hubungan mesra antara pelajar wujud Kegiatan kerohanian di sekolah / asrama membina sahsiah saya Saya menghormati semua pentadbir / guru / warden saya Kegiatan di sekolah / asrama dapat mewujudkan sikap kerjasama di kalangan pelajar Apabila ada aduan.68 21.95 10.95 34. pentadbir / guru / warden cepat bertindak Perhubungan saya dengan rakan di sekolah / asrama merenggangkan hubungan saya dengan keluarga di rumah Saya menghargai kemudahan dan kelengkapan sekolah / asrama yang disediakan % Masalah 58. 45 .70 15.50 12.47 20.04 45. kurang daripada 50% menyatakan ianya sebagai masalah.2: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Kehidupan Pelajar Di Sekolah Mengikut Nilai Tertinggi Bil a10 a03 a19 a20 a04 a14 a12 a06 a17 a07 a11 a13 a15 a02 a09 a01 a08 a16 a18 a05 Item Saya menggunakan kemudahan sekolah / asrama seperti saya menggunakan hak milik saya sendiri Saya mudah bergaul dengan pentadbir / guru / warden sekolah / asrama Saya melibatkan diri secara aktif dengan aktiviti di sekolah / asrama Pentadbir / guru / warden sekolah / asrama sentiasa adil dalam melaksanakan peraturan Aktiviti sekolah / asrama sangat menyeronokkan sehingga saya dapat membina sahsiah saya Pentadbir / guru / warden saya seorang yang bertolak ansur Pihak pentadbir / guru / warden sentiasa memberi tunjuk ajar dengan cara bijaksana Saya percaya pentadbir / guru / warden sekolah / asrama telah menjalankan tugasnya dengan baik Peribahasa “berat sama dipikul.94 49.

81 51.58 52.96 4. 68% menyatakan mereka sukar untuk menyesuaikan diri 46 .3: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item CiriCiri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Nilai Tertinggi Bil b29 b28 b33 Item Saya dapati banyak kekurangan dalam diri saya berbanding dengan rakan sebaya di sekolah / asrama ini Kesukaran menyesuaikan diri dalam aktiviti di sekolah / asrama amat membimbangkan saya Saya merasa malu tampil ke hadapan dalam program rasmi di sekolah / asrama Saya sering kali tertanya siapakah diri saya sebenarnya Saya menghadapi masalah untuk mempraktikkan amalan agama apabila berada di luar sekolah Potensi saya terserlah sejak saya bersekolah di sini Banyak peraturan di sekolah / asrama yang bertentangan dengan kehendak saya Perasaan saya mudah tersinggung apabila tingkah laku saya ditegur oleh rakan-rakan di sekolah / asrama Saya tidak mengetahui apa yang benar-benar saya kehendaki dalam hidup saya Saya tetap memilih asrama SMAKJ walaupun ditawarkan untuk tinggal di asrama sekolah lain Aktiviti kerohanian di sekolah / asrama tidak membebankan saya Saya tidak merasa sepi semasa di sekolah / asrama Penyertaan saya dalam aktiviti sekolah / asrama menambahkan keyakinan dalam diri saya Aktiviti kerohanian di sekolah / asrama menolong saya membentuk sahsiah yang mulia Saya akan menentang sesiapa juga yang cuba menjatuhkan nama baik sekolah saya Saya inginkan keadaan diri saya yang lebih menarik semasa berada di sekolah / asrama Saya dapat menghayati nilai Islam dengan lebih berkesan setelah berada di sekolah / asrama ini Sebagai pelajar SMAKJ saya merasa malu jika pelajar di sini tidak berakhlak mulia Saya yakin usaha yang gigih semasa di sekolah / asrama akan membawa kejayaan dalam hidup saya pada masa hadapan Saya berharap aktiviti di sekolah / asrama akan menjadikan saya insan yang soleh / solehah % Masalah 86.29 17.38 13.65 21.28 46.58 2.Jadual 2.46 66.3 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori ciri keperibadian seseorang pelajar di sekolah / asrama.78 57.52 8.55 37.88 67.35 5.73 b30 b40 b34 b32 b22 b25 b38 b39 b24 b21 b27 b37 b36 b31 b26 b23 b35 Jadual 2. Seramai 87% mendapati banyak kekurangan dalam diri mereka berbanding dengan rakan sebaya yang lain di sekolah / asrama ini.63 12.94 3.63 67.17 40.10 8.

dalam aktiviti di sekolah / asrama dan 67% daripada responden merasakan malu untuk tampil ke hadapan dalam program rasmi sekolah. Jadual 2.4: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Nilai Tertinggi
Bil c48 c60 c59 c43 c51 c57 c53 c54 c50 c56 c49 c55 c45 c42 c52 c44 c46 c58 c47 c41 Item Tidak cukup tidur Tidak mendapat latihan gerak badan yang cukup Tidak sekuat dan sesihat yang diharapkan Cepat penat Selalu pening kepala Bentuk badan tidak begitu menarik Selalu menghidap selsema Mudah mendapat penyakit Kulit berpenyakit Penyakit haid atau perempuan Perawakan buruk Semakin lama semakin kurus Terlalu kurus Gigi rosak Selalu tidak selera makan Terlalu tinggi Terlalu rendah Tidak dapat udara dan cahaya matahari Terlalu gemuk Ketagihan rokok % Masalah 57.41 53.66 51.62 49.91 39.35 38.84 28.45 23.17 23.00 16.70 14.99 14.31 14.14 13.46 11.58 8.35 8.01 7.67 7.16 6.64

Jadual 2.4 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Daripada jadual di atas, dapatan menunjukkan 'tidak cukup tidur' merupakan masalah utama di mana 57% pelajar mengalami masalah ini, 'tidak mendapat latihan gerak badan yang cukup' merupakan masalah kedua utama dengan peratusan pelajar yang mengalaminya seramai 54% dan peratusan ketiga tertinggi ialah 52% bagi kenyataan 'tidak sekuat dan sesihat yang diharapkan'. Lima item memperolehi peratusan kurang daripada 10% iaitu terlalu tinggi, terlalu rendah, tidak dapat udara dan cahaya matahari, terlalu gemuk dan ketagihan rokok.

47

Jadual 2.5:

Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Kewangan, Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Nilai Tertinggi

Bil d65 d71 d72 d79 d69 d78 d67 d80 d62 d68 d66 d63 d64 d74 d75 d61 d73 d70 d77 d76

Item Perlu belajar menyimpan wang Terpaksa meminta wang dari ibu bapa Ingin mendapat wang untuk diri sendiri Ingin membeli lebih banyak barang untuk diri sendiri Tidak mempunyai wang belanja tetap Tidak tahu menggunakan wang saya dengan bijak Keluarga bimbang tentang wang Masalah kewangan untuk melanjutkan pelajaran selepas sekolah menengah Ibu bapa terlalu kuat kerja Sangat sedikit wang untuk hiburan Tinggal terlalu jauh dari sekolah Sangat sedikit pakaian cantik Tidak mempunyai bilik sendiri Memerlukan pekerjaan semasa cuti panjang Tidak mendapat kemudahan tertentu di rumah Ingin tinggal di tempat lain Terlalu banyak kerja di luar masa sekolah Memerlukan kerja sambilan sekarang Tidak mempunyai tempat untuk melayan kawan Malu dengan keadaan rumah yang saya duduki

% Masalah 85.18 83.82 81.43 65.76 58.77 57.92 53.15 48.38 44.97 44.80 39.52 37.48 36.80 35.43 31.01 27.09 26.75 19.08 18.06 9.71

Jadual 2.5 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan. Dapatan daripada jadual di atas menunjukkan masalah yang utama yang dihadapi oleh pelajar ialah mereka perlu belajar menyimpan wang di mana seramai 85% mengalami masalah ini, masalah kedua tertinggi ialah mereka terpaksa meminta wang dari ibu bapa, seramai 84% mempunyai pendapat yang sama dan masalah kewangan yang ketiga tertinggi ialah ingin mendapat wang untuk diri sendiri, seramai 81% menghadapi masalah ini.

Peratusan yang terendah sekali bagi kategori kewangan ini ialah 10% iaitu bagi penyataan 76 'malu dengan keadaan rumah yang saya duduki', diikuti dengan 19% bagi

48

penyataan 'tidak mempunyai tempat untuk melayan kawan' dan 'memerlukan kerja sambilan sekarang'. Jadual 2.6: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Nilai Tertinggi
Bil e86 e94 e95 e92 e90 e89 e87 e99 e93 e82 e83 e88 e91 e85 e81 e96 e98 e84 e100 e97 Item Ingin lebih masa untuk diri Selalu tidak dibenarkan keluar pada waktu malam Ingin belajar bagaimana hendak melayani seseorang Ingin membaiki diri saya dari segi kebudayaan Terlalu sedikit peluang untuk memenuhi hobi Tidak pasti mengenai ketertiban sosial saya Sangat sedikit peluang untuk saya sertai Sangat sedikit peluang untuk melakukan apa yang saya kehendaki Tidak menggunakan masa lapang dengan baik Terlalu sedikit kegiatan sosial Kekok berjumpa dengan orang Jarang terlibat dengan gerak kerja pelajar Sukar untuk melanjutkan sesuatu perbualan Lambat mesra dengan orang lain Ingin memperbaiki rupa saya Tiada perkara menarik hendak dibuat pada masa lapang Tidak dibenarkan bersiar-siar dengan orang yang saya suka Tidak cukup masa untuk hiburan Sangat sedikit peluang untuk keluar dan menikmati alam semula jadi Terlalu cuai dengan pakaian dan barang-barang kepunyaan saya % Masalah 83.48 80.24 79.90 77.85 71.38 69.68 69.17 68.31 67.63 62.01 53.15 53.15 50.94 49.06 46.85 46.85 46.00 45.66 45.49 42.25

Jadual 2.6 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah kegiatan sosial dan hiburan. Dari kajian ini didapati 'ingin lebih masa untuk diri' merupakan masalah utama iaitu 83% yang menyatakan demikian, 'selalu tidak dibenarkan keluar pada waktu malam' dan 'ingin belajar bagaimana hendak melayani seseorang', merupakan masalah kedua dan ketiga utama iaitu 80% menghadapi kedua-dua masalah di atas. Manakala peratusan yang terendah sekali ialah 42% iaitu 'terlalu cuai dengan pakaian dan barang-barang kepunyaan saya'.

49

Jadual 2.7:

Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Pergaulan Muda-Mudi, Perkahwinan Dan Seks Mengikut Nilai Tertinggi

Bil f112 f111 f110 f105 f109 f108 f113 f107 f120 f115 f118 f106 f117 f102 f101 f114 f119 f103 f104 f116

Item Tidak dibenarkan mengadakan pertemuan (date) Kekok semasa membuat pertemuan (date) Segan dengan perbualan mengenai seks Jarang mengadakan pertemuan (date) Takut kehilangan orang yang saya cinta Tidak tahu melayan semasa pertemuan (date) Takut berhubung rapat dengan jantina lain Sukar bergaul rapat dengan jantina lain Bimbang sejauh manakah hendak berhubung mesra dengan jantina lain Mengasihi seseorang yang tidak cintakan saya Sedang menentukan sama ada dalam percintaan atau tidak Perlu penerangan berkaitan hal seks Memutuskan sama ada hendak terus kekal bersama Teman wanita Teman lelaki Sangat sukar untuk mengawal desakan seks Berbaik-baik dengan orang yang tidak disukai oleh keluarga saya Sedang dalam percintaan Kecewa dalam percintaan Sedang menentukan sama ada hendak bertunang

% Masalah 82.28 78.53 75.13 74.11 66.61 64.40 60.65 56.39 54.68 45.32 38.50 29.47 26.41 23.34 18.06 16.70 16.18 16.01 11.24 3.58

Jadual 2.7 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks. Dapatan

menunjukkan 82% pelajar menyatakan 'tidak dibenarkan mengadakan pertemuan (date)' dan masalah ini merupakan masalah yang utama di antara item-item bagi masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks. Masalah kedua utama dengan skor 78% ialah 'kekok semasa membuat pertemuan (date)' dan peratusan ketiga tertinggi dengan skor 75% ialah masalah 'segan dengan perbualan mengenai seks'. Manakala peratusan yang terendah sekali ialah 'sedang menentukan sama ada hendak bertunang' dengan skor 4%.

50

Jadual 2.8:

Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Nilai Tertinggi

Bil g136 g121 g127 g137 g134 g126 g122 g129 g125 g139 g123 g138 g133 g128 g124 g131 g135 g130 g140 g132

Item Inginkan personaliti yang lebih menarik Merasa rendah diri Kurang kebolehan memimpin Mengelak diri dari orang yang saya benci Ingin menjadi lebih disukai (popular) Tidak disukai oleh seseorang Benci pada seseorang Mempunyai perasaan kesepian Terlalu mudah merasa malu Bimbang bagaimana mempengaruhi orang lain Jadi penakut atau pemalu Merasa tiada seorang yang memahami saya Menjadi terlalu iri hati atau cemburu Jadi sasaran kritikan orang lain Terlibat dalam pertengkaran Selalu melukakan perasaan orang Bercakap atau bertindak tanpa berfikir Jadi bahan perbualan dan ejekan Tiada seorang yang boleh saya mengadu masalah saya Dikatakan sombong atau bongkak

% Masalah 89.44 81.43 71.21 66.61 63.88 62.35 62.01 59.11 57.41 56.90 55.03 54.34 44.29 41.40 39.18 37.65 34.58 33.05 33.05 21.47

Jadual 2.8 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah perhubungan sosial psikologikal mengikut nilai. Jadual di atas menunjukkan 89% pelajar menghadapi masalah inginkan personaliti yang lebih menarik, ini merupakan masalah sering dihadapi oleh para pelajar, 'merasa rendah diri' merupakan masalah kedua utama dengan skor 81% dan peratusan ketiga tertinggi dengan skor 71% ialah masalah 'kurang kebolehan memimpin'. Peratusan yang terendah sekali ialah 21% bagi penyataan 'dikatakan sombong atau bongkak'.

51

45 56.35 15.92 32.9: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Nilai Tertinggi Bil h152 h141 h144 h143 h142 h156 h154 h150 h146 h147 h158 h157 h148 h151 h159 h145 h149 h160 h155 h153 Item Sukar membuat keputusan Bimbang Mudah lupa Suka berkhayal Jadi malas Terlalu banyak masalah persendirian Takut ditinggalkan seorang diri Kurang kepercayaan diri Gugup (nervous) Merasa kesedihan Tidak dapat menahan kemarahan saya Sangat mudah mengeluarkan air mata Tidak bernasib baik Terlalu mudah terangsang Kerap gagal dalam kerja-kerja yang saya buat Tidak gembira Terlalu mudah putus asa Membuat sesuatu dengan bersunguh-sungguh Takut membuat kesalahan/kesilapan Terfikir untuk membunuh diri % Masalah 78.71 71.71 31.67 Jadual 2. 'Terfikir untuk membunuh diri' adalah masalah bagi 16% pelajar dan ini adalah masalah yang terendah dalam kategori ini.67 35. Daripada 20 item di dalam kategori masalah di atas.36 45.69 23.9 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi).22 63.17 16.61 38.73 49.55 65.43 34.89 71.83 43.23 47. item yang menyatakan 'sukar membuat keputusan ' merupakan masalah utama bagi 79% pelajar.25 64. 52 . 'bimbang' merupakan masalah kedua utama di mana 72% menghadapi masalah ini dan peratusan ketiga tertinggi ialah 71% bagi masalah ‘mudah lupa '.Jadual 2.54 59.

59 61. 53 .73 21.64 11.10 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah moral dan agama.74 48.22 49.00 34.92 33.67 56.41 8.10: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Moral Dan Agama Mengikut Nilai Tertinggi Bil i175 i178 i161 i173 i180 i176 i169 i179 i163 i177 i165 i174 i167 i172 i168 i171 i164 i170 i166 i162 Item Kadang-kadang berbohong tapi tidak bermaksud demikian Kadang-kadang merasa tidak sejujur seperti yang sepatutnya Merasa bersalah Tidak boleh melupakan kesalahan yang saya lakukan Terganggu dengan perkara buruk yang dilakukan oleh rakan-rakan lain Ragu-ragu menyatakan yang mana betul yang mana salah Mempunyai sesuatu tabiat buruk tertentu Ragukan terhadap beberapa soal agama yang pernah saya dengar Terlibat dalam kesusahan (trouble) Ragu apa yang terjadi kepada orang lain apabila mereka mati Kurang kebolehan mengawal diri Terganggu dengan fikiran mengenai syurga dan neraka Tidak selalu ke Masjid / gereja / tokong / kuil Dihukum kerana kesalahan yang tidak saya lakukan Suka mencarut / cerita lucah (dirty stories) Terpengaruh oleh prasangka kaum dan agama Ragu tentang makna Tuhan Ibu bapa berpendirian kolot (old fashioned) Ingin merasa hampir dengan Tuhan Takut hukuman Tuhan % Masalah 92.49 88.11 65. Peratusan yang kedua tertinggi ialah 97% iaitu bagi item yang menyatakan 'kadang-kadang merasa tidak sejujur seperti yang sepatutnya' dan peratusan ketiga tertinggi ialah 92% iaitu bagi masalah 'merasa bersalah’.90 2.69 5.59 85.39 Jadual 2.67 92.79 74. Seramai 93% pelajar di dalam kajian ini ‘kadang-kadang berbohong tapi tidak bermaksud demikian' dan ini merupakan masalah utama daripada 20 masalah di bawah kategori masalah moral dan agama.Jadual 2.89 46.01 74.96 2. Hanya 2% pelajar yang merasakan mereka tidak takut akan hukuman Tuhan dan ini merupakan peratus yang terendah.

64 Jadual 2.31 56.86 25.16 60.56 32.99 61. 54 .04 68.21 22.08 17. Bagi kategori masalah rumahtangga dan keluarga.56 71.95 12.11 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah rumahtangga dan keluarga.48 12.38 14.11: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Nilai Tertinggi Bil j187 j195 j198 j197 j200 j191 j199 j196 j189 j192 j184 j181 j188 j186 j190 j183 j182 j185 j194 j193 Item Memerlukan cinta dan kasih sayang Tidak memberitahu segala-gala kepada ibu bapa Ibu bapa mengharapkan terlalu banyak daripada saya Tidak dapat berbincang masalah tertentu di rumah Bimbang mengenai seseorang daripada anggota keluarga Inginkan kebebasan yang lebih di rumah Ibu bapa membuat terlalu banyak keputusan untuk saya Tidak sefahaman dengan abang / kakak atau adik Menentang percakapan ibu bapa saya Ibu bapa menyebelahi abang / kakak atau adik Ibu bapa tidak memahami saya Kematian dalam keluarga Di rumah dilayan seperti kanak-kanak Ibu bapa tidak mempercayai saya Berselisihan faham dengan keluarga saya Pertelingkahan dalam keluarga Jadi sasaran kritikan ibu bapa Tidak gembira dengan ibu bapa Merasa seolah-olah tidak mempunyai keluarga Ibu bapa terlalu banyak berkorban untuk saya % Masalah 87. item yang menyatakan 'memerlukan cinta dan kasih sayang' merupakan masalah utama iaitu 87%.33 6.71 8.01 7. Peratusan yang terendah sekali ialah 'merasa seolah-olah tidak mempunyai keluarga' di mana seramai 7% menghadapi masalah ini.15 19.Jadual 2.95 11. peratusan kedua tertinggi ialah 71% iaitu bagi masalah 'tidak memberitahu segala-gala kepada ibu bapa' dan peratusan ketiga tertinggi ialah 'ibu bapa terlalu mengharapkan banyak dari saya' iaitu 69%.88 31.41 9.

51 Jadual 2.06 94.72 71.91 64.30 73. Seramai 23% pelajar merasakan mereka tidak yakin kerja-kerja sekolah boleh memberi faedah kepada mereka.89 93.25 71.40 95.31 64.81 75.49 75.12 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah pelajaran dan kerjaya masa depan.74 95.74 56. Dari kajian ini didapati 'perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan' merupakan masalah utama di mana 96% pelajar bimbang tentang perkara tersebut.12: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Nilai Tertinggi Bil k212 k214 k207 k215 k205 k218 k202 k211 k213 k219 k208 k206 k220 k203 k204 k209 k216 k201 k210 k217 Item Perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan Perlu mengetahui kebolehan saya dalam sesuatu pekerjaan Perlu buat rancangan awal untuk masa depan Perlu mengambil keputusan tentang pekerjaan masa hadapan Ingin belajar mengenai sesuatu pekerjaan Memerlukan nasihat mengenai apa yang saya harus buat selepas sekolah Kurang pengalaman kerja Takut menganggur selepas tamat sekolah menengah Takut kalau saya tidak dapat langsung masuk ke maktab Ragukan kemungkinan mendapat pekerjaan pilihan saya pada masa akan datang Takut kalau saya tidak diterima masuk ke maktab Ingin lebih bebas dalam kehidupan seharian Ragukan kebijaksanaan dalam pemilihan kursus untuk persediaan pekerjaan saya Tidak tahu cara mencari kerja Perlu untuk memilih sesuatu maktab Memutuskan sama ada hendak ke maktab atau tidak Ragu-ragu tentang kebolehan untuk menjalankan kerja yang baik Takut menempuhi masa depan Tidak mengetahui apa yang saya benar-benar ingini Tidak yakin kerja-kerja sekolah boleh memberi faedah kepada saya % Masalah 95.55 68. 55 .71 76.13 82.22 23.79 78.70 88.Jadual 2.93 83. 'perlu mengetahui kebolehan saya dalam sesuatu pekerjaan' dan 'perlu buat rancangan awal untuk masa depan' merupakan masalah kedua utama di mana 95% pelajar menghadapi kedua-dua masalah di atas.

99 6.44 40.13 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori penyesuaian terhadap kerja-kerja.60 Jadual 2.50 60.13: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Mengikut Nilai Tertinggi Bil l237 l239 l227 l228 l226 l229 l231 l236 l232 l233 l222 l240 l234 l238 l221 l235 l230 l223 l224 l225 Item Bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas Tidak dapat memahami beberapa mata pelajaran dengan memuaskan Bimbang terhadap peperiksaan Tidak belajar dengan secukupnya Takut gagal dalam kerja sekolah Mendapat pangkat (markah) rendah Tidak tahu cara belajar yang berkesan Tidak dapat melahirkan fikiran saya dengan tepat Tidak tertarik pada beberapa mata pelajaran Tidak dapat menumpukan fikiran pada pelajaran Tidak cukup bijak Tidak dapat menyelesaikan tugasan pelajaran pada masa yang ditentukan Merasa sukar menyusun laporan atau karangan Merasa sukar mengambil catatan atau membuat ringkasan Ingatan tidak baik Takut bercakap dalam perbincangan dalam kelas Tidak begitu berminat pada buku-buku Tidak suka belajar Ingin berhenti sekolah Selalu tidak hadir ke sekolah % Masalah 89.07 80.92 76.49 72. ini merupakan masalah yang utama diikuti dengan masalah kedua utama iaitu 'tidak dapat memahami beberapa mata pelajaran 56 .19 66.63 43.99 55.95 89.Jadual 2.23 71.89 70.61 64.95 14.10 88. Seramai 90% pelajar merasa bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas.03 20.54 44.13 4.05 61.

04 45. hanya 5% pelajar sahaja yang menghadapi masalah ini. Seramai 15% merasakan ujian yang mereka terima tidak adil.14 44.84 57. Bagi kategori masalah kurikulum.74 48.87 23.46 37.74 61.88 51.48 36.61 14.90 30. Masalah yang ketiga yang dihadapi oleh 88% pelajar ialah bimbang terhadap peperiksaan.15 25. Jadual 2.58 56.48 Jadual 2.34 20. 57 .14: Peratusan Responden Yang Bermasalah Bagi Setiap Item Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Nilai Tertinggi Bil m249 m251 m247 m257 m243 m244 m260 m258 m259 m248 m253 m254 m245 m246 m242 m252 m256 m250 m255 m241 Item Tidak cukup perbincangan dalam kelas Kegiatan sekolah tidak diatur dengan baik Sangat sedikit kebebasan dalam kelas Pangkat (markah) tidak sesuai sebagai ukuran kebolehan Peraturan sekolah terlalu ketat Guru-guru terlalu sukar difahami Terlalu banyak tugasan diberi dalam beberapa mata pelajaran Tidak sefahaman (not getting along) dengan seorang guru Guru tidak bertimbang rasa terhadap perasaan pelajar-pelajar Masa makan tengah hari terlalu singkat Tidak mempunyai tempat belajar yang sesuai di rumah Tidak cukup buku-buku yang baik dalam perpustakaan Guru tidak mesra dengan pelajar Buku-buku teks terlalu sukar difahami Kelas sangat membosankan Dipaksa mengambil mata pelajaran yang saya benci Keluarga tidak memahami tugas dan kegiatan di sekolah Guru-guru kurang berperibadi (personaliti) Mata pelajaran tidak berkait dengan kehidupan seharian Ujian tidak adil % Masalah 64. seramai 65% menyatakan 'tidak cukup perbincangan dalam kelas' adalah masalah utama mereka.22 55.dengan memuaskan' di mana seramai 89% menghadapi masalah ini.14 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori kurikulum dan kaedah pengajaran. Perkara yang paling kurang menjadi masalah ialah 'selalu tidak hadir ke sekolah'. Perkara yang kedua yang menjadi masalah ialah 'kegiatan sekolah tidak diatur dengan baik'. seramai 62% menyatakan demikian dan yang ketiga ialah 'sangat sedikit kebebasan dalam kelas' di mana 57% menghadapi masalah ini.55 24.96 49.97 33.32 30.

Analisis Deskriptif Subjek - Analisis Tahap Dan Khi Kuasa Dua

Berikut ialah analisis tahap persepsi dan tahap masalah pelajar bagi setiap kategori masalah iaitu kehidupan di sekolah, ciri-ciri keperibadian pelajar, masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani, masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan, masalah kegiatan sosial dan hiburan, masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks, masalah perhubungan sosial psikologikal, masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi, masalah moral dan agama, masalah rumahtangga dan keluarga, masalah pelajaran dan kerjaya masa depan, penyesuaian terhadap kerja-kerja dan kurikulum dan kaedah pengajaran. Tahap bagi kesemua kategori di atas dibahagikan mengikut dua pembahagian tahap iaitu tahap rendah dan tahap tinggi. Pembahagian skor atau markat bagi setiap tahap adalah seperti berikut:-

Tahap 1 2 Rendah Tinggi -

Markat 0 hingga 10 11 hingga 20

Sementara kaedah khi kuasa dua pada aras keyakinan 0.05 digunakan bagi melihat perbandingan antara ciri-ciri demografi iaitu tingkatan dan jantina terhadap setiap kategori masalah.

58

4.3 4.3.1

Khi Kuasa Dua Khi Kuasa Dua Perbandingan Tahap Kategori Masalah Mengikut Tingkatan

Jadual 3.1.1: Persepsi Pelajar Terhadap Kehidupan Di sekolah Mengikut Tingkatan

Tahap kehidupan di sekolah Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 119 133 120 141 513 % 95 80 82 95 87 Bermasalah tinggi Bil 6 33 27 8 74 % 5 20 18 5 13 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100

χ² - 26.40 ; Nilai p - 0.00*

Signifikan pada aras keyakinan 0.05

Jadual 3.1.1 menunjukkan tahap kehidupan pelajar di sekolah mengikut tingkatan. Daripada 74 orang pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi, seramai 20% adalah pelajar tingkatan tiga, 18% pelajar tingkatan empat, setiap 5% masing-masing pelajar tingkatan dua dan lima. Peratusan pelajar yang mengalami

masalah kehidupan di sekolah pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 80% hingga 95%.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 26.40 dan nilai ‘p’ ialah 0.00. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua, tiga, empat dan lima terhadap kehidupan di sekolah.

59

Jadual 3.1.2: Persepsi Pelajar Terhadap Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Tingkatan
Tahap Jumlah Tingkatan Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 113 113 112 132 470 Rendah % 90 68 76 87 80 Bil 12 53 35 17 117 Tinggi % 10 32 24 11 20 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100

χ² - 31.50 ; Nilai p - 0.00*

Signifikan pada aras keyakinan 0.05

Jadual 3.1.2 menunjukkan tahap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah / asrama mengikut tingkatan. Seramai 10% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua, 32%

daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga, 24% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 11% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah keperibadian pelajar di sekolah / asrama di tahap tinggi. Peratusan pelajar yang

mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 68% hingga 90%.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 31.49 dan nilai ‘p’ ialah 0.00. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua, tiga, empat dan lima terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah / asrama.

60

Jadual 3.1.3: Tahap Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Tingkatan

Tahap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 120 155 140 144 587 % 96 93 95 97 95 Bermasalah tinggi Bil 5 11 7 5 28 % 4 7 5 3 5 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100

χ² - 2.08 ; Nilai p - 0.56

Signifikan pada aras keyakinan 0.05

Jadual 3.1.3 menunjukkan tahap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani pelajar mengikut tingkatan. Daripada jadual di atas, dapat dilihat bahawa peratusan pelajar daripada setiap tingkatan yang menghadapi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani pada tahap tinggi adalah kurang daripada 10% iaitu antara 3% hingga 7%.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 2.08 dan nilai ‘p’ ialah 0.56. Oleh kerana nilai ‘p’ ini tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua, tiga, empat dan lima terhadap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani.

61

Jadual 3.1.4: Tahap Masalah Kewangan, Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Tingkatan
Tahap masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 87 106 81 107 381 % 70 64 55 72 65 Bermasalah tinggi Bil 38 60 66 42 206 % 30 36 45 28 35 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 Jumlah

χ² - 10.61 ; Nilai p - 0.01*

Signifikan pada aras keyakinan 0.05

Jadual 3.1.4 menunjukkan tahap masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan mengikut tingkatan. Seramai 30% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua, 36%

daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga, 45% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 28% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 55% hingga 72%.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 10.61 dan nilai ‘p’ ialah 0.01. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua, tiga, empat dan lima terhadap masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan.

62

1.1.18. Seramai 55% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 25% hingga 45%.5 menunjukkan tahap masalah kegiatan sosial dan hiburan mengikut tingkatan. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Nilai p .43 dan nilai ‘p’ ialah 0.5: Tahap Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Tingkatan Tahap masalah kegiatan sosial dan hiburan Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 56 44 37 60 197 % 45 27 25 40 34 Bermasalah tinggi Bil 69 122 110 89 390 % 55 74 75 60 66 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² . 63 . empat dan lima terhadap masalah kegiatan sosial dan hiburan.05 Jadual 3. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 18.00* Signifikan pada aras keyakinan 0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua. 73% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.00.Jadual 3.44 . 75% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 60% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap tinggi. tiga.0.

perkahwinan dan seks Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 105 116 95 106 422 % 84 70 65 71 72 Bermasalah tinggi Bil 20 50 52 43 165 % 16 30 35 29 28 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 Jumlah χ² . 35% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 29% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah pergaulan muda-mudi.1. 30% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 13. perkahwinan dan seks.00* Signifikan pada aras keyakinan 0. perkahwinan dan seks mengikut tingkatan. perkahwinan dan seks di tahap tinggi.6 menunjukkan tahap masalah pergaulan muda-mudi.05 Jadual 3. Seramai 16% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. tiga.004. Nilai p . 64 .28 dan nilai ‘p’ ialah 0.Jadual 3. empat dan lima terhadap masalah pergaulan muda-mudi. Perkahwinan Dan Seks Mengikut Tingkatan Tahap masalah pergaulan muda-mudi. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.1.0.6: Tahap Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 65% hingga 84%.28 .13.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.

13. tiga.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.1.00* Signifikan pada aras keyakinan 0. 59% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 48% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi.1. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 41% hingga 60%. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 13. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.05 Jadual 3.0.7: Tahap Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Tingkatan Tahap masalah perhubungan sosial psikologikal Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 75 71 60 78 284 % 60 43 41 52 48 Bermasalah tinggi Bil 50 95 87 71 303 % 40 57 59 48 52 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .Jadual 3.16 dan nilai ‘p’ ialah 0. Nilai p .16 . 65 .004. empat dan lima terhadap masalah perhubungan sosial psikologikal. 57% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.7 menunjukkan tahap masalah perhubungan sosial psikologikal mengikut tingkatan. Seramai 40% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 8. 66 .1.04. Nilai p .8.0.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua. 59% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 49% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) di tahap tinggi.52 dan nilai ‘p’ ialah 0. empat dan lima terhadap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi). 56% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.8 menunjukkan tahap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) mengikut tingkatan.04* Signifikan pada aras keyakinan 0.52 .Jadual 3. Seramai 43% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. tiga. Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.1.8: Tahap Masalah Perhubungan Peribadi dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Tingkatan Tahap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 71 73 60 76 280 % 57 44 41 51 48 Bermasalah tinggi Bil 54 93 87 73 307 % 43 56 59 49 52 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 Jumlah χ² .05 Jadual 3. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 41% hingga 57%.

0.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua. tiga.1.0. 67 .9 menunjukkan tahap masalah moral dan agama mengikut tingkatan. 66% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.86 Signifikan pada aras keyakinan 0.86.1. empat dan lima terhadap masalah moral dan agama. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah hampir sama iaitu antara 33% hingga 38%. Seramai 66% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.74 .9: Tahap Masalah Moral Dan Agama Mengikut Tingkatan Tingkatan Dua Tiga Empat Lima Jumlah Tahap masalah moral dan agama Bermasalah Bermasalah rendah tinggi Bil % Bil % 43 34 82 66 56 34 110 66 49 33 98 67 56 38 93 62 204 35 383 65 Jumlah Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .74 dan nilai ‘p’ ialah 0. Oleh kerana nilai ‘p’ ini tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.Jadual 3. 67% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 62% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah moral dan agama di tahap tinggi. Nilai p .05 Jadual 3.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 15. Nilai p .05 Jadual 3. 20% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.002.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua. Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 79% hingga 94%. Seramai 6% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. empat dan lima terhadap masalah rumahtangga dan keluarga.1.03 dan nilai ‘p’ ialah 0.00* Signifikan pada aras keyakinan 0. 68 .0. tiga.10: Tahap Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Tingkatan Tahap masalah rumahtangga dan keluarga Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 118 132 124 133 507 % 94 80 84 89 86 Bermasalah tinggi Bil 7 34 23 16 80 % 6 21 16 11 14 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .1. 16% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 11% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga di tahap tinggi.Jadual 3.15.03 .10 menunjukkan tahap masalah rumahtangga dan keluarga mengikut tingkatan.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 7. tiga. empat dan lima terhadap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan.Jadual 3.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.11: Tahap Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Tingkatan Tahap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Jumlah Tingkatan Bermasalah rendah Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 10 7 16 18 51 % 8 4 11 12 9 Bermasalah tinggi Bil 115 159 131 131 536 % 92 96 89 88 91 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .11 menunjukkan tahap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan mengikut tingkatan. 89% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 88% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi.31 .31 dan nilai ‘p’ ialah 0.1.06. Seramai 92% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.1. 69 .05 Jadual 3. Nilai p . 96% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.0.7. Oleh kerana nilai ‘p’ ini tinggi sedikit daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 4% hingga 12%.06 Signifikan pada aras keyakinan 0.

1. 66% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 56% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah penyesuaian kerja-kerja di tahap tinggi.3. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 3.12: Persepsi Pelajar Terhadap Penyesuaian Kerja-Kerja Mengikut Tingkatan Tahap Jumlah Tingkatan Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 45 57 50 65 217 Rendah % 36 34 34 44 37 Bil 80 109 97 84 370 Tinggi % 64 66 66 56 63 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .93 dan nilai ‘p’ ialah 0.27 Signifikan pada aras keyakinan 0.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua. Seramai 64% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.27. empat dan lima terhadap masalah penyesuaian kerja-kerja. Nilai p .05 Jadual 3.Jadual 3. 66% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.12 menunjukkan tahap masalah pelajar terhadap penyesuaian kerja-kerja mengikut tingkatan.93 . tiga.0. 70 . Oleh kerana nilai ‘p’ ini tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 34% hingga 44%.1.

89 dan nilai ‘p’ ialah 0. 44% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 20% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran di tahap tinggi. Peratusan pelajar yang mengalami masalah di atas pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 56% hingga 80%. 39% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.Jadual 3. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 27.00* Signifikan pada aras keyakinan 0.13: Persepsi Pelajar Terhadap Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Tingkatan Tahap Jumlah Tingkatan Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 97 101 83 119 400 Rendah % 78 61 57 80 68 Bil 28 65 64 30 187 Tinggi % 22 39 44 20 32 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .1.27.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua.00.1. Nilai p . tiga. empat dan lima terhadap masalah kurikulum dan kaedah pengajaran. 71 .0.90 . Seramai 22% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.13 menunjukkan tahap masalah pelajar terhadap kurikulum dan kaedah pengajaran mengikut tingkatan.05 Jadual 3. Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.

89 dan nilai ‘p’ ialah 0. tiga. 52% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 30% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah di tahap tinggi.14 menunjukkan tahap masalah pelajar keseluruhan mengikut tingkatan. empat dan lima terhadap masalah keseluruhannya. seramai 29% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua.Jadual 3.0. Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.1. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 29.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua. Nilai p . 72 .1. Peratusan pelajar yang mengalami masalah pada keseluruhannya pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 48% hingga 71%.29. 51% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga.00.89 .05 Jadual 3. Fasa keseluruhannya.14: Tahap Masalah Pelajar Secara Keseluruhan Mengikut Tingkatan Tahap Jumlah Tingkatan Bil Dua Tiga Empat Lima Jumlah 89 81 71 105 346 Rendah % 71 49 48 70 59 Bil 36 85 76 44 241 Tinggi % 29 51 52 29 41 Bil 125 166 147 149 587 % 100 100 100 100 100 χ² .00* Signifikan pada aras keyakinan 0.

1: Persepsi Pelajar Terhadap Kehidupan Di sekolah Mengikut Jantina Tahap kehidupan di sekolah Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 240 273 513 % 94 83 87 Bermasalah tinggi Bil 16 58 74 % 6 17 13 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² . Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 15.0. peratusan yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah pada tahap tinggi adalah rendah iaitu hanya 6% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 94%.3.2.4. Bagi pelajar perempuan pula.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap kehidupan di sekolah.15. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Nilai p .2 Khi Kuasa Dua Perbandingan Tahap Kategori Masalah Mengikut Jantina Jadual 3. Daripada 256 orang pelajar lelaki.2.64 . 73 .64 dan nilai ‘p’ ialah 0. seramai 17% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah kehidupan di sekolah pada tahap tinggi sementara 83% berada pada tahap rendah.00* Signifikan pada aras keyakinan 0.1 menunjukkan tahap kehidupan pelajar di sekolah mengikut jantina.05 Jadual 3.00.

05.05 Jadual 3. seramai 23% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah yang sama pada tahap tinggi sementara 77% berada pada tahap rendah. Bagi pelajar perempuan pula.3.2.Jadual 3.94 .94 dan nilai ‘p’ ialah 0.05 Signifikan pada aras keyakinan 0.2 menunjukkan tahap persepsi pelajar terhadap ciri-ciri keperibadian seseorang pelajar di sekolah / asrama mengikut jantina. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 3.2: Persepsi Pelajar Terhadap Ciri-Ciri Keperibadian Seseorang Pelajar Di Sekolah / Asrama Mengikut Jantina Tahap Jumlah Jantina Bil Lelaki Perempuan Jumlah 215 255 470 Rendah % 84 77 80 Bil 41 76 117 Tinggi % 16 23 20 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² . Daripada 256 orang pelajar lelaki.0. peratusan yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi adalah rendah iaitu 16% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu seramai 84%.05) dan ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah keperibadian pelajar di sekolah / asrama.2. Nilai p . 74 . Oleh kerana nilai ‘p’ ini sama dengan aras signifikan yang ditetapkan (0.

Jadual 3. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.3: Tahap Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Mengikut Jantina Tahap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 241 318 587 % 94 96 95 Bermasalah tinggi Bil 15 13 28 % 6 4 5 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² .0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.80 dan nilai ‘p’ ialah 0.05 Jadual 3. 75 .37 Signifikan pada aras keyakinan 0.37.2. hanya 4% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani pada tahap tinggi sementara 96% berada pada tahap rendah. peratusan yang menghadapi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani pada tahap tinggi adalah seramai 6% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 94%.3 menunjukkan tahap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani mengikut jantina. Bagi pelajar perempuan pula. Daripada 256 orang pelajar lelaki.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Nilai p .0.80 .2.

05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah kewangan. Bagi pelajar perempuan pula. keadaan kehidupan dan pekerjaan pada tahap tinggi adalah seramai 44% sementara 56% berada pada tahap rendah. keadaan kehidupan dan pekerjaan mengikut jantina.4 menunjukkan tahap masalah kewangan.0. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Nilai p .4: Tahap Masalah Kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan pada tahap tinggi sementara 72% berada pada tahap rendah. Daripada 256 orang pelajar lelaki. keadaan kehidupan dan pekerjaan.00. Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Mengikut Jantina Tahap masalah kewangan.Jadual 3.27 dan nilai ‘p’ ialah 0.2.05 Jadual 3. seramai 28% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah kewangan.27 . peratusan yang menghadapi masalah kewangan. 76 .00* Signifikan pada aras keyakinan 0.14.2. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 14. keadaan kehidupan dan pekerjaan Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 144 237 381 % 56 72 65 Bermasalah tinggi Bil 112 94 206 % 44 28 35 Bil 256 331 587 % 100 100 100 Jumlah χ² .

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.2. Bagi pelajar perempuan pula.91 dan nilai ‘p’ ialah 0. Nilai p .91 .0.Jadual 3.05 Jadual 3. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.34 Signifikan pada aras keyakinan 0. Daripada 256 orang pelajar lelaki.2.0.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah kegiatan sosial dan hiburan. peratusan yang menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan pada tahap tinggi adalah 69% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 31%.34.5 menunjukkan tahap masalah kegiatan sosial dan hiburan mengikut jantina. seramai 65% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah kegiatan sosial dan hiburan pada tahap tinggi dan 35% berada pada tahap rendah. 77 .5: Tahap Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Mengikut Jantina Tahap masalah kegiatan sosial dan hiburan Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 80 117 197 % 31 35 34 Bermasalah tinggi Bil 176 214 390 % 69 65 66 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² .

Nilai p .05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah pergaulan muda-mudi. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0. Bagi pelajar perempuan pula. seramai 27% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah pergaulan muda-mudi.2. perkahwinan dan seks pada tahap tinggi sementara 72% berada pada tahap rendah.0.08 .0.08 dan nilai ‘p’ ialah 0. 78 . perkahwinan dan seks pada tahap tinggi adalah seramai 29% manakala yang berada pada tahap rendah ialah seramai 71%. perkahwinan dan seks mengikut jantina.78 Signifikan pada aras keyakinan 0.05 Jadual 3.77.6 menunjukkan tahap masalah pergaulan muda-mudi. Peratusan pelajar lelaki yang menghadapi masalah pergaulan mudamudi.6: Tahap Masalah Pergaulan Muda-Mudi. perkahwinan dan seks Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 182 240 422 % 71 73 72 Bermasalah tinggi Bil 74 91 165 % 29 28 28 Bil 256 331 587 % 100 100 100 Jumlah χ² .Jadual 3.2. Perkahwinan Dan Seks Mengikut Jantina Tahap masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.

88 . Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.0.88 dan nilai ‘p’ ialah 0. Nilai p . peratusan yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal pada tahap tinggi adalah seramai 49% manakala mereka yang berada pada tahap rendah ialah 51%.7 menunjukkan tahap masalah perhubungan sosial psikologikal mengikut jantina.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah perhubungan sosial psikologikal.35. seramai 54% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah perhubungan sosial psikologikal pada tahap tinggi sementara 46% berada pada tahap rendah.05 Jadual 3.Jadual 3.7: Tahap Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Mengikut Jantina Tahap masalah perhubungan sosial psikologikal Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 130 154 284 % 51 47 48 Bermasalah tinggi Bil 126 177 303 % 49 54 52 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² . Daripada 256 orang pelajar lelaki.0. Bagi pelajar perempuan pula.2.35 Signifikan pada aras keyakinan 0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0. 79 .2.

05 Jadual 3. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 6. Bagi pelajar perempuan pula. 80 .6.2.0.57 dan nilai ‘p’ ialah 0. seramai 57% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) pada tahap tinggi sementara 43% berada pada tahap rendah.8: Tahap Masalah Perhubungan Peribadi dan Psikologikal (Emosi) Mengikut Jantina Tahap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 138 142 280 % 54 43 48 Bermasalah tinggi Bil 118 189 307 % 46 57 52 Bil 256 331 587 % 100 100 100 Jumlah χ² . Nilai p .8 menunjukkan tahap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) mengikut jantina.01.58 .05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi).2.01* Signifikan pada aras keyakinan 0.Jadual 3. peratusan yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi) pada tahap tinggi adalah 46% dan yang berada pada tahap rendah pula ialah 54%. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Daripada 256 orang pelajar lelaki.

seramai 62% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah di atas pada tahap tinggi sementara 38% berada pada tahap rendah.9: Tahap Masalah Moral Dan Agama Mengikut Jantina Tahap masalah moral dan agama Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 77 127 204 % 30 38 35 Bermasalah tinggi Bil 179 204 383 % 70 62 65 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² .05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah moral dan agama. Daripada 256 orang pelajar lelaki.02 .4.05 Jadual 3.04. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 4. peratusan yang menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi adalah seramai 70% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 30%. 81 . Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.02 dan nilai ‘p’ ialah 0.Jadual 3.2.0. Bagi pelajar perempuan pula.2.05 Signifikan pada aras keyakinan 0. Nilai p .9 menunjukkan tahap masalah moral dan agama mengikut jantina.

05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah rumahtangga dan keluarga. Nilai p .2.2. 82 . Daripada 256 orang pelajar lelaki.29.1. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. seramai 12% menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi dan 88% berada pada tahap rendah.29 Signifikan pada aras keyakinan 0.Jadual 3.13 .05 Jadual 3.10: Tahap Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Mengikut Jantina Tahap masalah rumahtangga dan keluarga Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 226 281 507 % 88 85 86 Bermasalah tinggi Bil 30 50 80 % 12 15 14 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² .0. Bagi pelajar perempuan pula. seramai 15% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi dan 85% berada pada tahap rendah. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 1.13 dan nilai ‘p’ ialah 0.10 menunjukkan tahap masalah rumahtangga dan keluarga mengikut jantina.

2.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.2.05 Jadual 3.12 Signifikan pada aras keyakinan 0. Nilai p .41 .0.12.41 dan nilai ‘p’ ialah 0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 2.11 menunjukkan tahap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan mengikut jantina. Bagi pelajar perempuan pula. Daripada 256 orang pelajar lelaki. 83 .2. peratusan yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan pada tahap tinggi adalah seramai 89% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu 11%.11: Tahap Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Mengikut Jantina Tahap masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Jumlah Jantina Bermasalah rendah Bil Lelaki Perempuan Jumlah 28 23 51 % 11 7 9 Bermasalah tinggi Bil 228 308 536 % 89 93 91 Bil 256 331 587 % 100 100 100 χ² .Jadual 3. seramai 93% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah yang sama pada tahap tinggi sementara 7% berada pada tahap rendah.

Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.05 Jadual 3. seramai 62% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah di atas pada tahap tinggi sementara 38% berada pada tahap rendah.Jadual 3.71. 84 . Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.0.2. menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja pada tahap tinggi sementara 36% berada pada tahap rendah.12: Persepsi Pelajar Terhadap Penyesuaian Kerja-Kerja Mengikut Jantina Tahap Jantina Bil Lelaki Perempuan Jumlah 92 125 217 Rendah % 36 38 37 Bil 164 206 370 Tinggi % 64 62 63 Bil 256 331 587 Jumlah % 100 100 100 χ² .14 dan nilai ‘p’ ialah 0.12 menunjukkan tahap persepsi pelajar terhadap penyesuaian kerja-kerja mengikut jantina.71 Signifikan pada aras keyakinan 0.14 .0. Nilai p .05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja.2. Seramai 64% daripada 256 orang pelajar lelaki. Bagi pelajar perempuan pula.

52 dan nilai ‘p’ ialah 0. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0. Nilai p .05 Jadual 3.0.2. Daripada 256 orang pelajar lelaki. Bagi pelajar perempuan pula. peratusan yang menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi adalah seramai 30% berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu seramai 70%.52 .2.47.47 Signifikan pada aras keyakinan 0.Jadual 3. 85 . seramai 33% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah yang sama pada tahap tinggi sementara 67% berada pada tahap rendah.13: Persepsi Pelajar Terhadap Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Mengikut Jantina Tahap Jantina Bil Lelaki Perempuan Jumlah 179 221 400 Rendah % 70 67 68 Bil 77 110 187 Tinggi % 30 33 32 Bil 256 331 587 % 100 100 100 Jumlah χ² .13 menunjukkan tahap masalah pelajar terhadap kurikulum dan kaedah pengajaran mengikut jantina.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah kurikulum dan kaedah pengajaran.0.

10 .0.14: Tahap Masalah Pelajar Secara Keseluruhan Mengikut Jantina Tahap Jantina Bil Lelaki Perempuan Jumlah 152 194 346 Rendah % 59 59 59 Bil 104 137 241 Tinggi % 41 41 41 Bil 256 331 587 Jumlah % 100 100 100 χ² . seramai 41% daripada 256 orang pelajar lelaki menghadapi masalah pada tahap tinggi berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu seramai 59%.14 menunjukkan tahap masalah pelajar secara keseluruhan mengikut jantina.92. Nilai p . seramai 41% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah pada keseluruhannya pada tahap tinggi sementara 59% berada pada tahap rendah.Jadual 3.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah secara keseluruhan. Pada keseluruhannya. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0.92 Signifikan pada aras keyakinan 0. Dapatan daripada analisis khi kuasa dua menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0.01 dan nilai ‘p’ ialah 0.2.2. Bagi pelajar perempuan pula.0. 86 .05 Jadual 3.

1 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap agresif. 87 .0 Tahap Agresif Jadual 4.4 Tahap Setiap Trait Personaliti Jadual 4. Peratusan pelajar yang asertif atau mempunyai ketegasan diri adalah lebih tinggi iaitu 54% berbanding dengan mereka yang agresif 27% dan pasif 14%.4.0 Jadual 4.2 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap analitikal.1: Pasif Asertif Agresif Tidak menjawab Jumlah Tahap Agresif Pelajar Bilangan 85 317 157 28 587 Peratus 14 54 27 5 100. Jadual 4.2: Tahap Analitikal Praktikal Analitikal sederhana Sensitif Tidak menjawab Jumlah Tahap Analitikal Pelajar Bilangan 94 228 237 28 587 Peratus 16 39 40 5 100. Dari jadual di atas dapat dilihat bahawa peratusan mereka yang sensitif dan beranalitikal sederhana adalah hampir sama iaitu 40% dan 39% dan yang praktikal seramai 16%.

3 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap autonomi.5 juga menunjukkan peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial adalah tinggi iaitu 41% sementara 33% terdiri daripada mereka yang kurang atau tidak sosial dan 21% individu yang sosial. Jadual 4.4 menunjukkan 47% mereka yang di dalam golongan penggantungan yang sederhana. 88 . Dapatan menunjukkan 47% pelajar sukakan kebebasan.5 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap ekstrovert. Jadual 4.Jadual 4.0 Tahap Ekstrovert Kurang atau tidak sosial Suka sosial dan tidak sosial Individu yang sosial Tidak menjawab Jumlah Jadual 4.3: Tahap Autonomi Tahap Autonomi Pelajar Bilangan 42 241 276 28 587 Peratus 7 41 47 5 100.0 Jadual 4.4: Tahap Bersandar Individu yang suka berdikari Tahap penggantungan yang sederhana Suka bergantung kepada orang lain Tidak menjawab Jumlah Tahap Bersandar Pelajar Bilangan 42 273 244 28 587 Peratus 7 47 41 5 100. 41% suka bergantung kepada orang lain dan 7% mereka yang suka berdikari. 41% di tahap sederhana dan 7% suka menerima arahan orang lain. Jadual 4.5: Tahap Ekstrovert Pelajar Bilangan 198 239 122 28 587 Peratus 33 41 21 5 100.0 Suka menerima arahan orang lain Autonomi yang sederhana Sukakan kebebasan Tidak menjawab Jumlah Jadual 4.

7 menunjukkan 55% pelajar mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana.0 Tahap Intelektual Tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yang mencabar Tidak menjawab Jumlah Jadual 4.0 Tahap Introvert Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Tidak menjawab Jumlah Jadual 4. 89 .7: Tahap Introvert Pelajar Bilangan 155 324 80 28 587 Peratus 26 55 14 5 100. Jadual 4.6: Tahap Intelektual Pelajar Bilangan 199 281 79 28 587 Peratus 33 48 14 5 100. Dapatan di dalam jadual di atas menunjukkan 48% pelajar mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana.Jadual 4.6 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap intelektual. 26% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 14% mereka yang tidak sosial dan suka elakkan diri dari berkomunikasi. 33% mereka yang tidak selesa dengan perkara yang bersifat teoritikal dan 14% mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar.

8: Tahap Menolong Pelajar Bilangan 55 316 188 28 587 Peratus 9 54 32 5 100.8 menunjukkan peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong di tahap sederhana adalah lebih tinggi iaitu 54% berbanding dengan mereka yang suka membuat kebajikan 32% dan 9% mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain.Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4.9 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap sokongan. 90 .10 menunjukkan 48% pelajar mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Jadual 4.10 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap struktur.0 Jadual 4.9: Tahap Sokongan Pelajar Tahap Tidak suka bergantung kepada orang lain Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yang sangat mementingkan diri sendiri Tidak menjawab Jumlah Bilangan 124 284 151 28 587 Peratus 21 48 26 5 100. Peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan di tahap sederhana adalah tinggi iaitu 48% sementara mereka yang sangat mementingkan diri sendiri 26% dan 21% mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain.0 Tahap Menolong Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain Ciri-ciri menolong yang sederhana Suka membuat kebajikan Tidak menjawab Jumlah Jadual 4.10: Tahap Struktur Pelajar Tahap Struktur Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kepada perkara-perkara berstruktur Tidak menjawab Jumlah Bilangan 40 284 235 28 587 Peratus 7 48 40 5 100.0 Jadual 4.

Jadual 4.11 menunjukkan 41% mereka yang di dalam golongan bermotivasi sederhana.12 menunjukkan peratusan mereka yang adventures adalah 47%.11: Tahap Pencapaian Pelajar Tahap Pencapaian Motivasi rendah Motivasi sederhana Sangat bermotivasi Tidak menjawab Jumlah Bilangan 165 239 155 28 587 Peratus 28 41 26 5 100.12: Tahap Kepelbagaian Pelajar Tahap Kepelbagaian Sukakan situasi pekerjaan yang stabil Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Tidak menjawab Jumlah Bilangan 39 243 277 28 587 Peratus 7 41 47 5 100.40% suka kepada perkara-perkara yang berstruktur dan 7% suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 28% bermotivasi rendah dan 26% mereka yang sangat bermotivasi. Jadual 4.12 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap kepelbagaian.0 Jadual 4. Jadual 4.0 Jadual 4. mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana 41% sementara hanya 7% terdiri daripada mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 91 .

15: Tahap Mengawal Pelajar Tahap Mengawal Tidak suka memimpin Ciri mengawal dan memimpin yang sederhana Suka mengawal dan memimpin Tidak menjawab Jumlah Bilangan 17 147 395 28 587 Peratus 3 25 67 5 100.13: Tahap Ketahanan Pelajar Tahap Ketahanan Kurang atau tiada ketahanan fizikal Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Tidak menjawab Jumlah Bilangan 64 259 236 28 587 Peratus 11 44 40 5 100.0 Jadual 4.15 menunjukkan peratusan mereka yang suka mengawal dan memimpin adalah lebih tinggi iaitu 67% berbanding dengan mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana 25% dan yang tidak suka memimpin seramai 3%. Jadual 4. Jadual 4.14 menunjukkan 85% adalah pelajar yang bermasalah.0 Jadual 4. 9% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% mereka yang sentiasa anggap diri betul. 40% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 11% mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 92 .13 menunjukkan 44% pelajar mempunyai ketahanan yang sederhana.0 Jadual 4.Jadual 4.14: Tahap Kritik Diri Pelajar Tahap Kritik Diri Sentiasa anggap diri betul Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Tidak menjawab Jumlah Bilangan 12 51 496 28 587 Peratus 1 9 85 5 100.

16: Tahap Penipuan Pelajar Tahap Penipuan Jujur Tidak jujur Tidak menjawab Jumlah Bilangan 498 61 28 587 Peratus 85 10 5 100.0 Jadual 4.16 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap penipuan.Jadual 4. Seramai 85% pelajar mempunyai sikap yang jujur dan hanya 10% mempunyai sikap yang sebaliknya. 93 .

5%) 59 (11%) 26 (5%) 29 (5%) 56 (10%) 65 (11%) 20 (4%) 37(7%) 48 (9%) 39 (7%) 46 (8%) 28 (5%) 57 (10%) 78 (14%) 7 (1%) 7 (1%) 78 (14%) 30 (5%) 55 (10%) 60 (11%) 25 (5%) 47 (8%) 38 (7%) Tahap Agresif Asertif Agresif 262 (47%) 128 (23%) 55 (10%) 29 (5%) 255 (46%) 129 (23%) 62 (11%) 300 (54%) 17 (3%) 202 (36%) 115 (21%) 110 (20%) 207 (37%) 219 (39%) 98 (17%) 158 (28%) 159 (28%) 161 (29%) 156 (28%) 110 (20%) 207 (37%) 267 (48%) 50 (9%) 34 (6%) 283 (51%) 124 (22%) 193 (34%) 214 (38%) 103 (18%) 181 (32%) 136 (24%) 28 (5%) 150 (27%) 7 (1%) 101 (18%) 56 (10%) 50 (9%) 107 (19%) 115 (21%) 42 (8%) 78 (14%) 79 (14%) 65 (12%) 92 (16%) 54 (10%) 103 (18%) 136 (24%) 21 (4%) 9 (2%) 148 (26%) 49 (9%) 108 (19%) 100 (18%) 57 (10%) 98 (17%) 59 (11%) Jumlah 460 (82%) 99 (18%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) e f g h i j k l m msl Jadual 5.1 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait agresif mengikut tahap kategori-kategori masalah.4.1: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Agresif Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a b c d Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.4%) 21 (4%) 82 (15%) 3 (0. 94 . perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Pasif 70 (13%) 15 (3%) 64 (11.5 Tahap Trait-Trait Personaliti Pelajar Mengikut 13 Kategori Masalah Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20%. 27% mereka yang agresif dan 15% pelajar yang pasif. seramai 47% adalah dari golongan yang bersifat asertif. Daripada jumlah ini. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini.Kehidupan Di Sekolah Daripada 460 orang pelajar atau 82% yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. 95 . seramai 36% adalah mereka yang bersifat asertif. 22% mereka yang agresif dan 12% pelajar yang pasif. seramai 54% adalah dari golongan yang bersifat asertif. Masalah Kesihatan Dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. seramai 47% adalah dari golongan yang bersifat asertif. Daripada 95% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. Ciri-Ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. 18% mereka yang agresif dan 11% pelajar yang pasif. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 18%. Masalah Kewangan. hanya 27 orang atau 5% sahaja yang menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Keadaan Kehidupan Dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. 23% mereka yang agresif dan 11% pelajar yang pasif.

96 . seramai 39% adalah dari golongan yang bersifat asertif. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang bersifat asertif bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 29% dan 28%. 21% mereka yang agresif dan 11% pelajar yang pasif. 19% mereka yang agresif dan 10% pelajar yang pasif. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49% dan peratusan pelajar yang bersifat asertif dan agresif daripada kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 28% dan 14% manakala 9% dan 7% pelajar yang pasif. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%.Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. Daripada jumlah ini. Perkahwinan Dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. seramai 37% terdiri daripada mereka yang bersifat asertif. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah.

seramai 481 orang atau 86% menghadapi masalah ini di tahap rendah. 97 . Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 19% mereka yang agresif dan 10% pelajar yang pasif. seramai 34% adalah dari golongan yang bersifat asertif. 26% mereka yang agresif dan 14% pelajar yang pasif. Masalah Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Daripada jumlah ini.Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. 24% mereka yang agresif dan 14% pelajar yang pasif. seramai 51% adalah dari golongan yang bersifat asertif. seramai 48% terdiri daripada mereka yang bersifat asertif. Masalah Rumahtangga Dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. seramai 37% adalah mereka yang bersifat asertif. 18% mereka yang agresif dan 10% pelajar yang pasif.

Daripada jumlah ini. 11% mereka yang agresif dan 7% pelajar yang pasif. 18% mereka yang agresif dan 11% pelajar yang pasif. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%.Masalah Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. seramai 24% adalah dari golongan yang bersifat asertif. 98 . seramai 38% adalah dari golongan yang bersifat asertif. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi.

2: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Analitikal Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Tahap Analitikal Analitikal Sensitif sederhana 201 (36%) 210 (38%) 27 (5%) 27 (5%) 183 (33%) 186 (33%) 45 (8%) 51 (9%) 215 (39%) 227 (41%) 13 (2%) 10 (2%) 150 (27%) 151 (27%) 78 (14%) 76 (14%) 152 (27%) 168 (30%) 60 (11%) 118 (21%) 110 (20%) 114 (20%) 114 (20%) 77 (14%) 151 (27%) 200 (36%) 28 (5%) 28 (5%) 200 (36%) 90 (16%) 138 (25%) 151 (27%) 77(14%) 136 (24%) 92 (16%) 86 (15%) 80 (14%) 157 (28%) 164 (29%) 73 (13%) 115 (21%) 122 (22%) 114 (20%) 123 (22%) 74 (13%) 163 (29%) 202 (36%) 35 (6%) 16 (3%) 221 (40%) 80 (14%) 157 (28%) 167 (30%) 70(13%) 137 (24%) 100 (18%) Kategori Masalah Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Praktikal 76 (14%) 18 (3%) 79 (14%) 15 (3%) 90 (16%) 4 (1%) 61 (11%) 33 (6%) 33 (6%) 61 (11%) 67 (12%) 27 (5%) 40 (7%) 54 (10%) 37 (7%) 57 (10%) 41 (7%) 53 (10%) 79 (14%) 15 (3%) 6 (1%) 88 (16%) 33 (6%) 61 (11%) 56 (10%) 38 (7%) 53 (9%) 41 (7%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (00%) a b c d Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.Jadual 5.2 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait analitikal mengikut tahap kategori-kategori masalah. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan e f g h i j k l m msl Jadual 5. 99 .

setiap 33% masing-masing adalah dari golongan yang bersifat sensitif dan analitikal sederhana dan 14% mereka yang praktikal. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Daripada jumlah ini. 100 . Masalah Kewangan. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13%. Seramai 197 orang pelajar atau 35% menghadapi masalah kewangan. 38% mereka yang dari golongan analitikal sederhana dan 16% pelajar yang praktikal. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20%. peratusan mereka yang bersifat sensitif dan analatikal sederhana adalah sama iaitu 27% sementara 11% bersifat praktikal. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. 38% daripadanya adalah mereka yang bersifat sensitif. 36% bersifat analitikal sederhana dan 14% terdiri daripada mereka yang praktikal. seramai 41% adalah dari golongan yang bersifat sensitif.Kehidupan Di Sekolah Daripada 487 orang pelajar atau 87% yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah.

Daripada jumlah ini. 34% pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. 20% dan 22% bersifat sensitif dan 7% dan 10% bersifat praktikal. seramai 28% terdiri daripada mereka yang bersifat sensitif. 27% mereka yang bersifat analitikal sederhana dan 11% pelajar yang praktikal. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. 29% mereka yang sensitif dan 12% pelajar yang praktikal. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49% dan peratusan pelajar yang bersifat analitikal sederhana dan sensitif daripada kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu 21% dan 20% bagi analitikal sederhana. 21% dan 22% bagi sensitif manakala 7% dan 10% bagi pelajar yang praktikal. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. 101 . Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang bersifat analitikal sederhana bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 20%. seramai 30% adalah dari golongan yang bersifat analitikal sederhana.Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi.

daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. 36% mereka yang beranalitikal sederhana dan 16% pelajar yang praktikal. 102 . 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 27% mereka yang beranalitikal sederhana dan 10% pelajar yang praktikal. seramai 28% adalah dari golongan yang bersifat sensitif.Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. seramai 29% adalah mereka yang bersifat sensitif. setiap 36% masing-masing terdiri daripada mereka yang bersifat analitikal sederhana dan sensitif dan 14% mereka yang praktikal. Masalah Rumahtangga dan Keluarga 34% pelajar Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. seramai 40% adalah dari golongan yang bersifat sensitif. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. 25% mereka yang beranalitikal sederhana dan 11% pelajar yang praktikal.

seramai 18% adalah dari golongan yang bersifat sensitif. setiap 24% masingmasing dari golongan yang bersifat sensitif dan yang beranalitikal sederhana dan 10% pelajar yang praktikal. Daripada jumlah ini. 103 . Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah.Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. 27% mereka yang bersifat analitikal sederhana dan 10% pelajar yang praktikal. seramai 30% adalah dari golongan yang bersifat sensitif. 16% mereka yang beranalitikal sederhana dan 7% pelajar yang praktikal.

3 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait autonomi mengikut tahap kategori-kategori masalah.3: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Autonomi Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Tahap Autonomi Suka menerima arahan orang lain 40 (7%) 2 (1%) 35 (6%) 7 (1%) 37 (7%) 5 (1%) 25 (5%) 17 (3%) 10 (2%) 32 (6%) 29 (5%) 13 (2%) 20 (4%) 22 (4%) 22 (4%) 20 (4%) 14 (3%) 28 (5%) 38 (7%) 4 (1%) 5 (1%) 37 (7%) 19 (3%) 23 (4%) 29 (5%) 13 (2%) 25 (5%) 17 (3%) Kategori Masalah Tahap Autonomi yang sederhana 205 (37%) 36 (6%) 190 (34%) 51 (9%) 230 (41%) 11 (2%) 151 (27%) 90 (16%) 80 (14%) 161 (29%) 174 (31%) 67 (12%) 110 (20%) 131 (23%) 112 (20%) 129 (23%) 73 (13%) 168 (30%) 199 (36%) 42 (8%) 17 (3%) 224 (40%) 79 (14%) 162 (29%) 149 (27%) 92 (17%) 135 (24%) 106 (19%) Sukakan kebebasan 242 (43%) 34 (6%) 223 (40%) 53 (10%) 265 (47%) 11 (2%) 186 (33%) 90 (16%) 99 (18%) 177 (32%) 196 (35%) 80 (14%) 143 (26%) 133 (24%) 131 (23%) 145 (26%) 105 (19%) 171 (31%) 244 (44%) 32 (6%) 28 (5%) 248 (44%) 105 (19%) 171 (31%) 196 (35%) 80 (14%) 166 (30%) 110 (20%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. 104 .Jadual 5. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan Rendah Tinggi b Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi c d e f g h i j k l m msl Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan mudamudi.

seramai 47% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan. Masalah Kewangan. 41% mereka yang dari golongan autonomi sederhana dan 7% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. 40% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% setiap 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai sifat yang sukakan kebebasan dan bersifat autonomi sederhana. peratusan mereka yang bersifat 105 . 37% bersifat autonomi sederhana dan 7% terdiri daripada mereka yang suka menerima arahan orang lain. 43% daripadanya adalah mereka yang sukakan kebebasan.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Daripada jumlah ini. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 34% mereka yang berautonomi sederhana dan 6% mereka yang suka menerima arahan orang lain. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana setiap 9% masing-masing bersifat sukakan kebebasan dan yang berautonomi sederhana.

sukakan kebebasan adalah 33%, yang bersifat analitikal sederhana adalah 27% sementara 4% bersifat suka menerima arahan orang lain. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan

Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan, seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Daripada jumlah ini, seramai 32% terdiri daripada mereka yang bersifat sukakan kebebasan, 29% mereka yang bersifat autonomi sederhana dan 6% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. 34% daripada 587 orang pelajar

menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Masalah Pergaulan Muda-Mudi, Perkahwinan dan Seks

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah, seramai 35% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 31% mereka yang autonomi sederhana dan 5% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi, 24% bersifat sukakan kebebasan dan 23% bersifat autonomi sederhana dan 4% suka menerima arahan orang lain.

106

Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang bersifat autonomi sederhana bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 20% dan 23%, 23% dan 26% bersifat sukakan kebebasan dan 4% bersifat suka menerima arahan orang lain bagi kedua-dua tahap masalah. Masalah Moral Dan Agama

Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini, seramai 31% adalah mereka yang bersifat sukakan kebebasan, 30% mereka yang berautonomi sederhana dan 5% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. Masalah Rumahtangga dan Keluarga

Bagi masalah rumahtangga dan keluarga, daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah, 44% terdiri daripada mereka yang bersifat sukakan kebebasan, 36% berautonomi sederhana dan 7% mereka yang suka menerima arahan orang lain. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi,

107

seramai 44% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 40% mereka yang berautonomi sederhana dan 7% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja

Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi, seramai 31% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 29% mereka yang berautonomi sederhana dan 4% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi

masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran

Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Daripada jumlah ini, seramai 35% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 27% mereka yang bersifat autonomi sederhana dan 5% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. Seramai 33% pelajar menghadapi

masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Masalah Keseluruhan

Pada keseluruhannya, peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi, seramai 20% adalah dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 19% mereka yang berautonomi sederhana dan 3% pelajar yang suka menerima arahan orang lain. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah, 30% dari golongan yang bersifat sukakan kebebasan, 24% adalah mereka yang berautonomi sederhana dan 5% pelajar yang suka menerima arahan orang lain.

108

Jadual 5.4:

Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Bersandar Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah
Tahap Bersandar Tahap Suka penggantu bergantung ngan yang kepada sederhana orang lain 240 (43%) 210 (38%) 33 (6%) 226 (40%) 47 (8.4%) 259 (46%) 14 (3%) 181 (32%) 92 (17%) 90 (16%) 183 (33%) 185 (33%) 88 (16%) 135 (24%) 138 (25%) 128 (23%) 145 (26%) 99 (18%) 174 (31%) 238 (43%) 35 (6%) 25 (5%) 248 (44%) 101 (18%) 172 (31%) 189 (34%) 84 (15%) 165 (30%) 108 (19%) 34 (6%) 192 (34%) 52 (9.3%) 233 (42%) 11 (2%) 154 (28%) 90 (16%) 88 (16%) 156 (28%) 185 (33%) 59 (11%) 120 (22%) 124 (22%) 120 (22%) 124 (22%) 76 (14%) 168 (30%) 208 (37%) 36 (6%) 22 (4%) 222 (40%) 88 (16%) 156 (28%) 165 (30%) 79 (14%) 142 (25%) 102 (18%)

Kategori Masalah

Tahap

Individu yang suka berdikari 37 (7%) 5 (1%) 30 (5%) 12 (2%) 40 (7%) 2 (1%) 27 (5%) 15 (3%) 11 (2%) 31 (6%) 29 (5%) 13 (2%) 18 (3%) 24 (4%) 17 (3%) 25 (5%) 17 (3%) 25 (5%) 35 (6%) 7 (1%) 3 (1%) 39 (7%) 14 (3%) 28 (5%) 20 (4%) 22 (4%) 19 (3%) 23 (4%)

Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%)

a

Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan, keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi, perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan

Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi

b c d

e f

g h

i j k l m msl

Jadual 5.4 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait bersandar mengikut tahap kategori-kategori masalah.

109

Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah, 43% daripadanya adalah mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana, 38% suka bergantung kepada orang lain dan 7% terdiri daripada mereka yang suka berdikari. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% setiap 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai sifat yang suka bergantung kepada orang lain dan yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Daripada jumlah ini, 40% adalah dari golongan yang bertahap penggantungan yang sederhana, 34% mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain dan 5% mereka yang suka berdikari. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 9% dan 8% masing-masing bersifat suka bergantung kepada orang lain dan yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani

Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani, daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah, seramai 46% adalah mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana 42% dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain dan 7% pelajar yang suka berdikari. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja.

110

Masalah Pergaulan Muda-Mudi.Masalah Kewangan. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. seramai 38% terdiri daripada mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. 25% mempunyai tahap penggantungan yang 111 . setiap 33% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain dan yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 5% pelajar yang suka berdikari. 33% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 6% pelajar yang suka berdikari. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana adalah 32% sementara 5% bersifat individu yang suka berdikari. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. peratusan mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain adalah 28%. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Daripada jumlah ini. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan.

22% bersifat suka bergantung kepada orang lain dan 4% bersifat yang suka berdikari. masingmasing mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan bersifat suka bergantung kepada orang lain dan 3% pelajar yang suka berdikari. 112 . Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang suka bergantung kepada orang lain bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 22%. 23% dan 26% bagi yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 3% dan 5% bersifat suka berdikari bagi kedua-dua tahap masalah.sederhana. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. seramai 30% adalah mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. 31% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 5% pelajar yang individu yang suka berdikari. 37% terdiri daripada mereka yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 24% dan 22% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. 43% mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 6% mereka yang suka berdikari.

Daripada jumlah ini. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. seramai 40% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. 44% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 7% pelajar yang suka berdikari. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. 113 .Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. seramai 20% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. 31% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 5% pelajar yang suka berdikari. 19% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 3% pelajar yang individu yang suka berdikari. 34% mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 4% pelajar yang suka berdikari. seramai 30% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain. seramai 28% adalah dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain.

114 . 24% adalah mereka yang mempunyai tahap penggantungan yang sederhana dan 5% pelajar yang individu yang suka berdikari.Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 30% dari golongan yang bersifat suka bergantung kepada orang lain.

keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan mudamudi. 115 .Jadual 5. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan b Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi c d e f g h i j k l m msl Jadual 5.5 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait ekstrovert mengikut tahap kategori-kategori masalah.5: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Ekstrovert Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Tahap Ekstrovert Kategori Masalah Tahap Rendah Tinggi Kurang / tidak sosial 168 (30%) 30 (5%) 159 (28%) 39 (7%) 192 (34%) 6 (1%) 134 (24%) 64 (11%) 64 (11%) 134 (24%) 139 (25%) 59 (11%) 92 (17%) 106 (19%) 91 (16%) 107 (19%) 75 (13%) 123 (22%) 171 (31%) 27 (5%) 18 (3%) 180 (32%) 67 (12%) 131 (23%) 122 (22%) 76 (14%) 112 (20%) 86 (15%) Sosial dan tidak sosial 213 (38%) 26 (5%) 197 (35%) 42 (8%) 227 (41%) 12 (2%) 158 (28%) 81 (15%) 84 (15%) 155 (28%) 165 (30%) 74 (13%) 121 (22%) 118 (21%) 118 (21%) 121 (22%) 78 (14%) 161 (29%) 208 (37%) 31 (6%) 20 (4%) 219 (39%) 91 (16%) 148 (27%) 175 (31%) 64 (11%) 146 (26%) 93 (17%) Individu yang sosial 106 (19%) 16 (3%) 92 (17%) 30 (5%) 113 (20%) 9 (2%) 70 (13%) 52 (9%) 41 (7%) 81 (15%) 95 (17%) 27 (5%) 60 (11%) 62 (11%) 56 (10%) 66 (12%) 39 (7%) 83 (15%) 102 (18%) 20 (4%) 12 (2%) 110 (20%) 45 (8%) 77 (14%) 77 (14%) 45 (8%) 68 (12%) 54 (10%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.

Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Daripada jumlah ini. 30% individu yang kurang atau tidak sosial dan 19% terdiri daripada mereka yang sosial. 116 . Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana setiap 5% daripada jumlah ini adalah pelajar yang kurang atau tidak sosial dan yang mempunyai kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. 34% dari golongan yang kurang atau tidak sosial dan 20% pelajar yang sosial. 38% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial. 35% adalah dari golongan yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial. seramai 41% adalah mereka yang mempunyai kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial. 28% mereka yang kurang atau tidak sosial dan 17% mereka yang sosial. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 7% dan 8% masing-masing kurang atau tidak sosial dan yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial.

Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 19% dari golongan kurang atau tidak sosial dan 11% mereka yang sosial. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. 24% individu yang kurang atau tidak sosial dan 13% individu yang sosial. 21% mempunyai ciri sosial dan tidak sosial. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 25% dari golongan yang kurang atau tidak sosial dan 17% pelajar yang sosial. 24% bersifat kurang atau tidak sosial dan 15% mereka yang sosial. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan.Masalah Kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. 30% mempunyai kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. 22% dan 17% 117 . Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. peratusan mereka yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial adalah 28%. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. seramai 28% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri sosial dan tidak sosial. Daripada jumlah ini. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi.

Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. setiap 11% bagi mereka yang sosial dan 16% dan 19% bagi mereka yang kurang atau tidak sosial bagi kedua-dua tahap masalah. 22% mereka yang kurang atau tidak sosial dan 15% pelajar yang sosial. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi.daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 31% bersifat kurang atau tidak sosial dan 18% mereka yang sosial. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang mempunyai kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 21% dan 22%. seramai 29% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. masing-masing mempunyai ciri sosial dan tidak sosial dan mereka yang kurang atau tidak sosial dan 11% pelajar yang sosial. 118 . 37% terdiri daripada mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga.

seramai 27% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. seramai 31% adalah mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. Daripada jumlah ini. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerjakerja di tahap rendah. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. seramai 39% adalah mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. 23% bersifat kurang atau tidak sosial dan 14% mereka yang sosial. seramai 17% adalah mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 26% terdiri 119 . 22% bersifat kurang atau tidak sosial dan 14% mereka yang sosial. 32% kurang atau tidak sosial dan 20% mereka yang sosial. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. 15% bersifat kurang atau tidak sosial dan 10% mereka sosial. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%.

6 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait intelektual mengikut tahap kategori-kategori masalah. 20% bersifat kurang atau tidak sosial dan 12% pelajar yang sosial. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi 1 170 (30%) 29 (5%) 157 (28%) 42 (8%) 188 (34%) 11 (2%) 128 (23%) 71 (13%) 68 (12%) 131 (23%) 145 (26%) 54 (10%) 103 (18%) 96 (17%) 94 (17%) 105 (19%) Tahap Intelektual 2 3 249 (45%) 68 (12%) 32 (6%) 11 (2%) 230 (41%) 61 (11%) 51 (9%) 18 (3%) 265 (47%) 79 (14%) 16 (3%) 183 (33%) 51 (9%) 98 (18%) 98 (18%) 183 (33%) 192 (34%) 89 (16%) 124 (22%) 157 (28%) 124 (22%) 157 (28%) 28 (5%) 23 (4%) 56 (10%) 62 (11%) 17 (3%) 46 (8%) 33 (6%) 47 (8%) 32 (6%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) e f g h i j k l m msl 1 2 3 Rendah 72 (13%) 95 (17%) 25 (5%) Tinggi 127 (23%) 186 (33%) 54 (10%) 174 (31%) 243 (44%) 64 (11%) Masalah rumahtangga Rendah dan keluarga Tinggi 25 (5%) 38 (7%) 15 (3%) 24 (4%) 20 (4%) 6 (1%) Masalah pelajaran dan Rendah kerjaya masa depan Tinggi 175 (31%) 261 (47%) 73 (13%) 76 (14%) 100 (18%) 27 (5%) Penyesuaian terhadap Rendah kerja-kerja Tinggi 123 (22%) 181 (32%) 52 (9%) Rendah 128 (23%) 193 (35%) 53 (10%) Kurikulum dan kaedah pengajaran Tinggi 71 (13%) 88 (16%) 26 (5%) Rendah 118 (21%) 160 (29%) 48 (9%) Masalah keseluruhan Tinggi 81 (15%) 121 (22%) 31 (6%) Tahap Intelektual Tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yang mencabar Jadual 5.daripada mereka mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial. 120 .6: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Intelektual Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a b c d Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.

28% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 11% mereka yang sukakan aktiviti mencabar. 121 . Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 6% dan 5% masing-masing mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana dan mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% dan dari jumlah ini 9% dan 8% masing-masing mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana dan mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. 46% daripadanya mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 41% adalah dari golongan yang berciri intelektual yang sederhana. Daripada jumlah ini. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 34% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 14% pelajar yang sukakan aktiviti mencabar. 30% tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 12% terdiri daripada mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar. seramai 47% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana.

seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 23% tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 9% mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar. peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana ialah 33%. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. Daripada jumlah ini. 34% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. 23% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 10% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. 26% golongan yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 11% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. seramai 33% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Bagi 122 . Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan.Masalah Kewangan.

22% dan 18% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 31% mereka yang bersifat tidak selesa dengan perkara yang 34% pelajar 123 .kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 44% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. masing-masing mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana dan bersifat tidak selesa dengan perkara yang teoritikal dan 8% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. 28% mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 17% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 6% bersifat yang sukakan aktiviti yang mencabar. 19% yang menghadapi masalah di tahap tinggi dan 17% yang menghadapi masalah di tahap rendah masing-masing merasa tidak selesa dengan perkara yang bersifat teoritikal. Peratusan pelajar yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana ialah 28% bagi mereka yang menghadapi masalah di tahap tinggi dan 22% bagi mereka yang menghadapi masalah di tahap rendah. 23% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 10% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47%. Sementara 8% dan 6% sukakan aktiviti yang mencabar bagi kedua-dua tahap masalah. seramai 33% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana.

teoritikal dan 11% mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar. 23% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 10% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. seramai 47% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana 31% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 13% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. seramai 34% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. 124 . Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. 22% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 9% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. Daripada jumlah ini. seramai 32% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi.

Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. seramai 22% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. 125 . 15% tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 6% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 21% mereka yang tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal dan 9% pelajar yang sukakan aktiviti yang mencabar.Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. 29% dari golongan yang mempunyai ciriciri intelektual yang sederhana.

Jadual 5.7: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Introvert Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Introvert 1 136 (24%) 19 (3%) 126 (23%) 29 (5%) 142 (25%) 13 (2%) 95 (17%) 60 (11%) 46 (8%) 109 (20%) 110 (20%) 45 (8%) 66 (12%) 89 (16%) 61 (11%) 94 (17%) 56 (10%) 99 (18%) 127 (23%) 28 (5%) 13 (2%) 142 (25%) 57 (10%) 98 (18%) 104 (19%) 51 (9%) 89 (16%) 2 281 (50%) 43 (8%) 254 (45%) 70 (13%) 311 (56%) 13 (2%) 216 (39%) 108 (19%) 112 (20%) 212 (38%) 229 (41%) 95 (17%) 166 (30%) 158 (28%) 161 (29%) 163 (29%) 111 (20%) 213 (38%) 282 (50%) 42 (8%) 29 (5%) 295 (53%) 118 (21%) 206 (37%) 211 (38%) 113 (20%) 188 (34%) 3 70 (13%) 10 (2%) 68 (12%) 12 (2%) 79 (14%) 1 (0.2%) 51 (9%) 29 (5%) 31 (6%) 49 (9%) 60 (11%) 20 (4%) 41 (7%) 39 (7%) 43 (8%) 37 (7%) 25 (5%) 55 (10%) 72 (13%) 8 (1%) 8 (1%) 72 (13%) 28 (5%) 52 (9%) 59 (11%) 21 (4%) 49 (9%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 66 (12%) 136 (24%) 31 (6%) Tahap Introvert Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Jadual 5. 126 .7 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait introvert mengikut tahap kategori-kategori masalah.

Daripada jumlah ini. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. 45% adalah dari golongan yang berciri-ciri sosial di tahap sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 25% dari golongan yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 14% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. 23% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 12% mereka yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% setiap 8% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 127 . 50% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 24% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 13% terdiri daripada mereka yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. seramai 56% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 12% dan 5% masing-masing mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana dan mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal.

20% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 11% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Bagi 128 . Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana ialah 39%. perkahwinan dan seks di tahap tinggi.Masalah Kewangan. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. seramai 38% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 17% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal sementara 9% tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. Daripada jumlah ini. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. 41% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. 20% bersifat suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 9% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi.

28% mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 17% dan 11% masing-masing suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 7% dan 8% bagi yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi bagi kedua-dua tahap masalah. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 29% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 50% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana.kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 29%. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 18% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 10% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. seramai 38% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. Hanya 14% 129 . 19% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 7% pelajar tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 16% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 7% tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 23% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 13% mereka yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini.

Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. seramai 37% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana.daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerjakerja di tahap rendah. 25% yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 13% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 18% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 9% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. seramai 53% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. seramai 38% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 19% yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 11% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 130 . Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi.

peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. 131 . seramai 24% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 34% dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sosial di tahap sederhana. 12% suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 6% pelajar yang individu yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi. 16% yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 9% pelajar yang tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi.Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya.

132 .8: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Menolong Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.Jadual 5.8 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait menolong mengikut tahap kategori-kategori masalah. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Menolong 1 47 (8%) 8 (1%) 43 (8%) 12 (2%) 52 (9%) 3 (5%) 33 (6%) 22 (4%) 24 (4%) 31 (6%) 36 (6%) 19 (3%) 20 (4%) 35 (6%) 18 (3%) 37 (7%) 20 (4%) 35 (6%) 44 (8%) 11 (2%) 5 (9%) 50 (9%) 21 (4%) 34 (6%) 36 (6%) 19 (3%) 30 (5%) 2 275 (49%) 41 (7%) 256 (46%) 60 (11%) 301 (54%) 15 (3%) 199 (36%) 117 (21%) 101 (18%) 215 (39%) 227 (41%) 89 (16%) 161 (29%) 155 (28%) 152 (27%) 164 (29%) 114 (20%) 202 (36%) 270 (48%) 46 (8%) 26 (5%) 290 (52%) 118 (21%) 198 (35%) 210 (38%) 106 (19%) 184 (33%) 3 165 (30%) 23 (4%) 149 (27%) 39 (7%) 179 (32%) 9 (2%) 130 (23%) 58 (10%) 64 (11%) 124 (22%) 136 (24%) 52 (9%) 92 (17%) 96 (17%) 95 (17%) 93 (17%) 58 (10%) 130 (23%) 167 (30%) 21 (4%) 19 (3%) 169 (30%) 64 (11%) 124 (22%) 128 (23%) 60 (11%) 112 (20%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 25 (5%) 132 (24%) 76 (14%) Tahap menolong Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain Ciri-ciri menolong yang sederhana Suka membuat kebajikan Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.

30% suka membuat kebajikan dan 8% terdiri daripada mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. Daripada jumlah ini. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 7% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. 27% mereka yang suka membuat kebajikan dan 8% mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 49% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. 46% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. 133 . Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. 32% suka membuat kebajikan dan 9% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 11% daripadanya mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. seramai 54% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana.

peratusan mereka yang bersifat suka membuat kebajikan adalah 23%. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. 39% mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. 24% dari golongan yang suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. seramai 22% terdiri daripada mereka yang bersifat suka membuat kebajikan. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. 41% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. 134 .Masalah Kewangan. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana adalah 36% sementara 6% individu yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. Daripada jumlah ini. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. perkahwinan dan seks di tahap tinggi.

34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 29% dan 27% bagi yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana dan 7% dan 3% tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain bagi kedua-dua tahap masalah. 23% suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 17% bersifat suka membuat kebajikan dan 6% tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 28% mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana.Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 48% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri 135 . Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. masing-masing mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana dan suka membuat kebajikan dan 4% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang suka membuat kebajikan bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah sama iaitu masing-masing 17%. 29% dan 17% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. seramai 36% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini.

Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. 30% suka membuat kebajikan dan 8% mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. 136 . Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. seramai 35% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. 22% yang suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain.menolong yang sederhana. 30% mereka yang suka membuat kebajikan dan 9% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. seramai 38% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. seramai 52% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. 23% bersifat suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Daripada jumlah ini.

33% mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. seramai 24% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri menolong yang sederhana. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 137 .Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. 20% dari golongan yang bersifat suka membuat kebajikan dan 5% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. 14% bersifat suka membuat kebajikan dan 6% pelajar yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain.

perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Sokongan 1 106 (19%) 18 (3%) 98 (18%) 26 (56%) 122 (22%) 2 (4%) 80 (14%) 44 (8%) 39 (7%) 85 (15%) 88 (16%) 36 (6%) 61 (11%) 63 (11%) 54 (10%) 70 (13%) 47 (8%) 77 (14%) 102 (18%) 22 (4%) 10 (2%) 114 (20%) 36 (6%) 88 (16%) 79 (14%) 45 (8%) 77 (14%) 2 251 (45%) 33 (6%) 238 (43%) 46 (8%) 266 (48%) 18 (3%) 183 (33%) 101 (18%) 100 (18%) 184 (33%) 202 (36%) 82 (15%) 142 (25%) 142 (25%) 139 (25%) 139 (25%) 95 (17%) 189 (34%) 248 (44%) 36 (6%) 27 (5%) 257 (46%) 112 (20%) 172 (31%) 195 (35%) 89 (16%) 167 (30%) 3 130 (23%) 21 (4%) 112 (20%) 39 (7%) 144 (26%) 7 (1%) 99 (18%) 99 (18%) 50 (9%) 101 (18%) 109 (20%) 42 (8%) 70 (13%) 81 (15%) 72 (13%) 72 (13%) 50 (9%) 101 (18%) 131 (23%) 20 (4%) 13 (2%) 138 (25%) 55 (10%) 96 (17%) 100 (18%) 51 (9%) 82 (15%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 362 (65%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 265 (47%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 47 (8%) 117 (21%) 69 (12%) Tahap Sokongan Tidak suka bergantung kepada orang lain Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yg sangat mementingkan diri sendiri Jadual 5.9 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait sokongan mengikut tahap kategori-kategori masalah.Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.9: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Sokongan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. 138 .

23% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 19% terdiri daripada mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Peratusan pelajar yang Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Daripada jumlah ini. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 20% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 17% mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain. 26% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 22% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. 43% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. Masalah Kewangan. seramai 48% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. peratusan mereka yang sangat 139 . 45% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 8% daripadanya mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah.

Masalah Pergaulan Muda-Mudi. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 20% dari golongan yang mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 16% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. 25% mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana adalah 33% sementara 14% individu yang tidak suka bergantung kepada orang lain. 36% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. Daripada jumlah ini. 15% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 11% tidak suka bergantung kepada orang lain. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 25% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap 140 . Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan.mementingkan diri sendiri adalah 18%. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. seramai 18% terdiri daripada mereka yang sangat mementingkan diri sendiri. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. 33% mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana dan 15% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%.

13% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 11% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. 23% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 18% mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masingmasing 26% dan 25%. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. seramai 34% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. 18% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 14% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. bagi yang sangat mementingkan diri sendiri peratusannya ialah 14% dan 13% dan 13% dan 10% tidak suka bergantung kepada orang lain bagi kedua-dua tahap masalah. 141 . 44% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana.rendah. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini.

seramai 35% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. seramai 31% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. seramai 21% adalah dari golongan yang 142 . Daripada jumlah ini. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. 17% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 16% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. seramai 46% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. 25% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 20% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. 18% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 14% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain.

30% mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. 12% mereka yang sangat mementingkan diri sendiri dan 8% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain.mempunyai ciri-ciri sokongan yang sederhana. 15% dari golongan yang sangat mementingkan diri sendiri dan 14% pelajar yang tidak suka bergantung kepada orang lain. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. 143 .

keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi. 144 .10: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Struktur Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.10 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait struktur mengikut tahap kategori-kategori masalah. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Struktur 1 35 (6%) 5 (9%) 35 (6%) 5 (9%) 38 (7%) 2 (4%) 33 (6%) 7 (1%) 14 (3%) 26 (5%) 26 (5%) 14 (3%) 16 (3%) 24 (4%) 16 (3%) 24 (4%) 15 (3%) 25 (5%) 35 (6%) 5 (9%) 4 (7%) 36 (6%) 15 (3%) 25 (5%) 30 (5%) 10 (2%) 25 (5%) 2 248 (44%) 36 (6%) 222 (40%) 62 (11%) 265 (47%) 19 (3%) 163 (29%) 121 (22%) 90 (16%) 194 (35%) 201 (36%) 83 (15%) 131 (23%) 153 (27%) 127 (23%) 157 (28%) 90 (16%) 194 (35%) 244 (44%) 40 (7%) 18 (3%) 266 (48%) 98 (18%) 186 (33%) 181 (32%) 103 (18%) 156 (28%) 3 204 (37%) 31 (6%) 191 (34%) 44 (8%) 229 (41%) 6 (1%) 166 (30%) 69 (12%) 85 (15%) 150 (27%) 172 (31%) 63 (11%) 126 (23%) 109 (20%) 122 (22%) 113 (20%) 87 (16%) 148 (27%) 202 (36%) 33 (6%) 28 (5%) 207 (37%) 90 (16%) 145 (26%) 163 (29%) 72 (13%) 145 (26%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 15 (3%) 128 (23%) 90 (16%) Tahap Struktur Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kepada perkara-perkara berstruktur Jadual 5.Jadual 5.

41% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 7% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 37% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 6% terdiri daripada mereka yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 40% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. 44% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. 145 . Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 34% mereka yang suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 6% mereka yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. seramai 47% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 11% daripadanya mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Daripada jumlah ini.

Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. peratusan mereka yang suka kepada perkara-perkara berstruktur adalah 30%. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. 36% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana.Masalah Kewangan. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana adalah 29% sementara 6% individu yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 31% dari golongan yang suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. seramai 35% terdiri daripada mereka yang suka kepada perkara-perkara berstruktur. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. 27% mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Daripada jumlah ini. 146 . 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi.

147 . 27% mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. masing-masing mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana dan suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 3% pelajar suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi.Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 20% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 4% suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. seramai 35% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. 23% dan 22% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 27% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang suka kepada perkara-perkara berstruktur bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 20% dan 22%. 28% dan 23% bagi yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana dan 4% dan 3% suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur bagi kedua-dua tahap masalah.

seramai 32% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. 29% bersifat suka kepada 148 . seramai 48% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Daripada jumlah ini. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. 37% mereka yang suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 6% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 26% yang suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 4% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 44% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi.Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. 36% suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 6% mereka yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. seramai 33% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana.

26% dari golongan yang bersifat suka kepada perkara-perkara berstruktur dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. 149 . peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%.perkara-perkara berstruktur dan 5% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 16% suka kepada perkaraperkara berstruktur dan 3% pelajar yang suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 28% mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. seramai 23% adalah dari golongan yang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya.

11 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait pencapaian mengikut tahap kategori-kategori masalah. 150 . keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.Jadual 5. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah Keseluruhan Motivasi rendah 144 (26%) 21 (4%) 131 (23%) 34 (6%) 155 (28%) 10 (2%) 103 (18%) 62 (11%) 54 (10%) 111 (20%) 117 (21%) 48 (9%) 75 (13%) 90 (16%) 75 (13%) 90 (16%) 51 (9%) 114 (20%) 148 (27%) 17 (3%) 18 (3%) 147 (26%) 57 (10%) 108 (19%) 114 (20%) 51 (9%) 92 (17%) 73 (13%) Tahap Pencapaian Motivasi Sangat sederhana bermotivasi 208 (37%) 135 (24%) 31 (6%) 188 (34%) 51 (9%) 227 (41%) 12 (2%) 163 (29%) 76 (14%) 71 (13%) 168 (30%) 180 (29%) 79 (14%) 112 (20%) 127 (23%) 106 (19%) 133 (24%) 83 (15%) 156 (28%) 200 (36%) 39 (7%) 17 (3%) 222 (40%) 84 (15%) 155 (28%) 157 (28%) 82 (15%) 142 (25%) 97 (17%) 20 (4%) 129 (23%) 26 (5%) 150 (27%) 5 (1%) 96 (17%) 59 (11%) 64 (11%) 91 (16%) 122 (22%) 33 (6%) 86 (15%) 69 (12%) 84 (15%) 71 (13%) 58 (10%) 97 (17%) 133 (24%) 22 (4%) 15 (3%) 140 (25%) 62 (11%) 93 (17%) 103 (18%) 52 (9%) 92 (17%) 63 (11%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl Jadual 5.11: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Pencapaian Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.

seramai 41% adalah mereka yang bermotivasi sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 9% daripadanya bermotivasi sederhana. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 6% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai motivasi sederhana. Masalah Kewangan. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. Daripada jumlah ini. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. 26% mereka yang bermotivasi rendah dan 24% terdiri daripada mereka yang sangat bermotivasi. 28% mereka yang bermotivasi rendah dan 27% pelajar yang sangat bermotivasi. peratusan mereka yang sangat bermotivasi adalah 17%. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. yang bermotivasi sederhana adalah 29% sementara 18% mereka yang bermotivasi rendah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. 37% daripadanya adalah mereka yang bermotivasi sederhana. 151 . 34% adalah dari golongan yang bermotivasi sederhana dan setiap 23% masing-masing sangat bermotivasi dan yang bermotivasi rendah. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah.

Daripada jumlah ini. 29% adalah mereka yang bermotivasi sederhana. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. 23% bermotivasi sederhana. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 12% mereka yang sangat bermotivasi dan 16% mereka yang bermotivasi rendah. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 152 . seramai 30% terdiri daripada mereka yang bermotivasi sederhana. 22% dari golongan mereka yang sangat bermotivasi dan 21% pelajar yang bermotivasi rendah. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. masing-masing bermotivasi sederhana dan sangat bermotivasi dan 13% pelajar yang bermotivasi rendah. 20% dan 15% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 16% mereka yang sangat bermotivasi dan 20% pelajar yang bermotivasi rendah. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah.Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. perkahwinan dan seks di tahap tinggi.

Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. seramai 40% adalah mereka yang bermotivasi sederhana. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi.47% dan peratusan pelajar yang sangat bermotivasi bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 13% dan 15%. 36% terdiri daripada mereka yang bermotivasi sederhana. seramai 28% adalah mereka yang bermotivasi sederhana. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 153 . Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. 20% mereka yang bermotivasi rendah dan 17% pelajar yang mereka yang sangat bermotivasi. 24% dan 19% bagi mereka yang bermotivasi sederhana dan 16% dan 13% bagi yang bermotivasi rendah bagi keduadua tahap masalah. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 26% mereka yang bermotivasi rendah dan 25% mereka yang sangat bermotivasi. 27% mereka yang bermotivasi rendah dan 24% mereka yang sangat bermotivasi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%.

19% mereka yang bermotivasi rendah dan 17% mereka yang sangat bermotivasi. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. seramai 17% adalah dari golongan yang bermotivasi sederhana. seramai 28% adalah dari golongan yang bermotivasi sederhana. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. 154 . peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. 13% mereka yang bermotivasi rendah dan 11% mereka yang sangat bermotivasi. seramai 28% adalah dari golongan yang bermotivasi sederhana.Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. 25% bermotivasi sederhana dan setiap 17% masing-masing bermotivasi rendah dan sangat bermotivasi. Daripada jumlah ini. 20% mereka yang bermotivasi rendah dan 18% mereka yang sangat bermotivasi. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah.

Jadual 5.12: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Kepelbagaian Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. 155 . keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.12 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait kepelbagaian mengikut tahap kategori-kategori masalah.4%) 30 (5%) 9 (2%) 14 (3%) 25 (5%) s31 (6%) 8 (1%) 18 (3%) 21 (4%) 22 (4%) 17 (3%) 16 (3%) 23 (4%) 35 (6%) 4 (1%) 4 (1%) 35 (6%) 17 (3%) 22 (4%) 24 (4%) 15 (3%) 24 (4%) 2 216 (39%) 27 (5%) 194 (35%) 49 (9%) 237 (42%) 6 (1%) 166 (30%) 77 (14%) 93 (17%) 150 (27%) 166 (30%) 77 (14%) 117 (21%) 126 (23%) 107 (19%) 136 (24%) 93 (17%) 150 (27%) 206 (37%) 37 (7%) 17 (3%) 226 (40%) 86 (15%) 157 (28%) 159 (28%) 84 (15%) 145 (26%) 3 236 (42%) 41 (7%) 222 (40%) 55 (10%) 258 (46%) 19 (3%) 166 (30%) 111 (20%) 82 (15%) 195 (35%) 202 (36%) 75 (13%) 138 (25%) 139 (25%) 136 (24%) 141 (25%) 83 (15%) 194 (35%) 240 (43%) 37 (7%) 29 (5%) 248 (44%) 100 (18%) 177 (32%) 191 (34%) 86 (15%) 157 (28%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 Tinggi 15 (3%) 98 (18%) 120 (22%) Tahap Kepelbagaian Sukakan situasi pekerjaan yang stabil Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Jadual 5. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah Keseluruhan - Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tahap Kepelbagaian 1 35 (6%) 4 (1%) 32 (6%) 7 (1%) 37 (7%) 2 (0.

39% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% terdiri daripada mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. 35% adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. seramai 46% adalah mereka yang adventures. Masalah Kewangan. Daripada jumlah ini. peratusan mereka yang 156 . daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 10% daripadanya adalah mereka yang adventures. 42% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 7% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 7% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai adventures. 42% daripadanya adalah mereka yang adventures. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. 40% adalah dari golongan yang adventures.

Daripada jumlah ini. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. 30% dari golongan yang mempunyai ciriciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 23% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. masing- 157 . seramai 27% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi.mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan yang adventures masing-masing adalah 30% sementara 5% mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 25% dan 21% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 35% mereka yang adventures dan 5% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 36% adalah mereka yang adventures. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. 25% mereka yang adventures. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi.

Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. seramai 35% adalah mereka yang adventures. 27% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang adventures bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 25% dan 24%. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 24% dan 19% bagi mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 3% dan 4% mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil bagi kedua-dua tahap masalah. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. 37% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 43% terdiri daripada mereka yang adventures.masing adalah mereka yang adventures dan mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 3% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 158 . Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini.

Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. seramai 34% adalah dari golongan yang adventures. 40% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 6% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. seramai 22% adalah dari golongan yang adventures. seramai 44% adalah mereka yang adventures. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. 18% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 3% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 28% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. seramai 32% adalah dari golongan yang adventures. 28% mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Daripada jumlah ini. Daripada 58% yang menghadapi 159 . Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya.

160 . 26% dari golongan yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana dan 4% pelajar yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 28% pelajar yang adventures.masalah di atas pada tahap rendah.

13 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait ketahanan mengikut tahap kategori-kategori masalah. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah Keseluruhan Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tahap Ketahanan 1 50 (9%) 14 (3%) 47 (8%) 17 (3%) 59 (11%) 5 (1%) 37 (7%) 27 (5%) 16 (3%) 48 (9%) 46 (8%) 18 (3%) 23 (4%) 41 (7%) 20 (4%) 44 (8%) 21 (4%) 43 (8%) 51 (9%) 13 (2%) 4 (1%) 60 (11%) 19 (3%) 45 (8%) 36 (6%) 28 (5%) 24 (4%) 2 230 (41%) 29 (5%) 204 (37%) 55 (10%) 243 (44%) 16 (3%) 179 (32%) 80 (14%) 90 (16%) 169 (30%) 181 (32%) 78 (14%) 117 (21%) 142 (25%) 124 (22%) 135 (24%) 93 (17%) 166 (30%) 228 (41%) 31 (6%) 24 (4%) 235 (42%) 96 (17%) 163 (29%) 178 (32%) 81 (15%) 157 (28%) 3 207 (37%) 29 (5%) 197 (35%) 39 (7%) 230 (41%) 6 (1%) 146 (26%) 90 (16%) 83 (15%) 153 (27%) 172 (31%) 64 (11%) 133 (24%) 103 (18%) 121 (22%) 115 (21%) 78 (14%) 158 (28%) 202 (36%) 34 (6%) 22 (4%) 214 (38%) 88 (16%) 148 (27%) 160 (29%) 76 (14%) 145 (26%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 Tinggi 40 (7%) 102 (18%) 91 (16%) Tahap Ketahanan Kurang atau tiada ketahanan fizikal Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Jadual 5.Jadual 5. 161 . keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.13: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Ketahanan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.

Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. 35% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 8% mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 11% daripadanya mempunyai ketahanan di tahap sederhana. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. Masalah Kewangan. 37% adalah dari golongan yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 7% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. seramai 43% adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. peratusan mereka yang bersifat 162 . Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Peratusan pelajar yang Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. 41% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 11% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 41% daripadanya adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 37% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 9% terdiri daripada mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. Daripada jumlah ini.

25% mempunyai ketahanan di tahap sederhana. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 31% dari golongan yang mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 8% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 18% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 7% kurang atau tiada ketahanan fizikal. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. 30% mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana dan 9% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. 32% adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana adalah 32% sementara 7% individu yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 24% dan 21% daripada kumpulan yang bermasalah 163 .mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi adalah 26%. seramai 27% terdiri daripada mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Daripada jumlah ini.

di tahap rendah. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 21% dan 20%. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 41% terdiri daripada mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 28% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 8% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. 24% dan 22% bagi yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana dan 8% dan 4% kurang atau tiada ketahanan fizikal bagi kedua-dua tahap masalah. 36% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 9% mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. seramai 30% adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 164 . masing-masing mempunyai ketahanan di tahap sederhana dan mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 4% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal.

seramai 42% adalah mereka yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. seramai 32% adalah dari golongan yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. 27% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 8% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. seramai 18% adalah dari golongan yang 165 . Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. 38% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 11% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. 29% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 6% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. seramai 29% adalah dari golongan yang mempunyai ketahanan di tahap sederhana.

28% mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 166 . 26% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 4% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal.mempunyai ketahanan di tahap sederhana. 16% mereka yang mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi dan 7% pelajar yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah.

Jadual 5.14: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Kritik Diri Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan.2%) 6 (1%) 6 (1%) 5 (1%) 7 (1%) 10 (2%) 2 (0. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.4%) 11 (2%) 1 (0.14 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait kritik diri mengikut tahap kategori-kategori masalah. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tahap Kritik Diri 1 12 (2%) 10 (2%) 2 (0.2%) 50 (9%) 18 (3%) 33 (6%) 38 (7%) 13 (2%) 34 (6%) 3 433 (78%) 63 (11%) 394 (71%) 102 (18%) 471 (84%) 25 (5%) 316 (57%) 180 (32%) 159 (28%) 337 (60%) 344 (62%) 152 (27%) 233 (42%) 263 (47%) 234 (42%) 262 (47%) 165 (30%) 331 (59%) 425 (76%) 71 (13%) 46 (8%) 450 (81%) 179 (32%) 317 (57%) 329 (59%) 167 (30%) 286 (51%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) b c d e f g h i j k l m msl 1 2 3 Tinggi 6 (1%) 17 (3%) 210 (38%) Tahap Kritik Diri Sentiasa anggap diri betul Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Jadual 5.2%) 40 (7%) 11 (2%) 25 (5%) 26 (5%) 45 (8%) 6 (1%) 33 (6%) 18 (3%) 25 (5%) 26 (5%) 22 (4%) 29 (5%) 47 (8%) 4 (1%) 1 (0.4%) 7 (1%) 5 (1%) 6 (1%) 6 (1%) 5 (1%) 7 (1%) 9 (2%) 3 (1%) 3 (1%) 9 (2%) 6 (1%) 6 (1%) 7 (1%) 5 (1%) 6 (1%) 2 42 (8%) 9 (2%) 44 (8%) 7 (1%) 50 (9%) 1 (0. 167 .

daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 11% daripada jumlah ini adalah pelajar dari golongan yang bermasalah. 8% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% mereka yang sentiasa anggap dirinya betul. 71% adalah dari golongan yang bermasalah. 8% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% terdiri daripada mereka yang sentiasa anggap dirinya betul. 7% dari golongan yang bermasalah adalah 32% sementara 168 . peratusan mereka dari golongan yang bermasalah adalah 57%. Daripada jumlah ini. Masalah Kewangan. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 77% daripadanya adalah mereka dari golongan yang bermasalah. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. seramai 84% adalah mereka dari golongan yang bermasalah. 9% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 18% daripadanya adalah pelajar dari golongan yang bermasalah. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini.

169 . Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 5% terdiri daripada mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. adalah mereka dari golongan yang bermasalah. 3% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. 42% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 47% adalah mereka dari golongan yang bermasalah. 8% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul.7% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. 62% adalah mereka dari golongan yang bermasalah. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. seramai 60% mereka dari golongan yang bermasalah. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 6% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul.

170 . Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. 4% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. 5% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. 5% dari golongan yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. seramai 59% adalah mereka dari golongan yang bermasalah.Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47%. 47% daripada mereka yang menghadapi masalah pada tahap tinggi adalah mereka dari golongan yang bermasalah. 76% dari golongan yang bermasalah. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. 42% daripada mereka yang menghadapi masalah pada tahap rendah adalah mereka dari golongan yang bermasalah. 8% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% mereka yang sentiasa anggap dirinya betul. 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini.

7% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Daripada jumlah ini. seramai 57% adalah dari golongan dari golongan yang bermasalah. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. 3% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. 9% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 2% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. seramai 38% adalah dari golongan yang bermasalah. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. 6% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. seramai 81% adalah mereka dari golongan yang bermasalah. seramai 59% adalah dari golongan dari golongan yang bermasalah. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi.Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada 171 .

tahap rendah.2%) 16 (3%) 4 (1%) 13 (2%) 10 (2%) 7 (1%) 6 (1%) 11 (2%) Tahap Mengawal 2 122 (22%) 25 (5%) 107 (19%) 40 (7%) 141 (25%) 6 (1%) 97 (17%) 50 (9%) 51 (9%) 96 (17%) 108 (19%) 39 (7%) 67 (12%) 80 (14%) 66 (12%) 81 (15%) 61 (11%) 86 (15%) 127 (23%) 20 (4%) 10 (2%) 137 (25%) 50 (9%) 97 (17%) 99 (18%) 48 (9%) 87 (16%) 60 (11%) 3 351 (63%) 44 (8%) 327 (59%) 68 (12%) 375 (67%) 20 (4%) 257 (46%) 138 (25%) 133 (24%) 262 (47%) 280 (50%) 115 (21%) 201 (36%) 194 (35%) 194 (35%) 201 (36%) 126 (23%) 269 (48%) 342 (61%) 53 (10%) 39 (7%) 356 (64%) 149 (27%) 246 (44%) 265 (47%) 130 (23%) 233 (42%) 162 (29%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) c d e f g h i j k l m msl Tahap Mengawal Tidak suka memimpin Ciri mengawal dan memimpin yang sederhana Suka mengawal dan memimpin 172 . Jadual 5. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan mudamudi. 6% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% pelajar yang sentiasa anggap dirinya betul.15: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Mengawal Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah Tahap 1 a Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerja-kerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah keseluruhan Rendah Tinggi b Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi 1 2 3 14 (3%) 3 (1%) 14 (3%) 3 (1%) 16 (3%) 1 (0. 51% adalah dari golongan yang bermasalah.2%) 8 (1%) 9 (2%) 5 (1%) 12 (2%) 11 (2%) 6 (1%) 5 (1%) 12 (2%) 5 (1%) 12 (2%) 5 (1%) 12 (2%) 12 (2%) 5 (1%) 1 (0.

58% adalah dari golongan yang suka mengawal dan memimpin.15 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait mengawal mengikut tahap kategori-kategori masalah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 12% daripadanya suka mengawal dan memimpin. 25% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 3% pelajar yang tidak suka memimpin. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 7% daripada jumlah ini adalah pelajar yang mempunyai suka mengawal dan memimpin. 22% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% terdiri daripada mereka yang tidak suka memimpin. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja. 63% daripadanya adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin.Jadual 5. Daripada jumlah ini. seramai 67% adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin. Peratusan pelajar yang 173 . 19% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 3% mereka yang tidak suka memimpin. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani.

yang suka mengawal dan memimpin adalah 46% sementara 1% pelajar yang tidak suka memimpin. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. seramai 17% terdiri daripada mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. 47% mereka yang suka mengawal dan memimpin dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana adalah 17%. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. 174 . Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Daripada jumlah ini. Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. 50% adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. 19% dari golongan yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin.Masalah Kewangan. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi.

36% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. 175 . 34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. 35% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. 35% suka mengawal dan memimpin. 15% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. 14% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. 12% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 1% pelajar yang tidak suka memimpin. Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47%. suka mengawal dan memimpin. 14% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% tidak suka memimpin.Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. suka mengawal dan memimpin. seramai 48% adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin. suka mengawal dan memimpin. 12% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 1% pelajar yang tidak suka memimpin. 36% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah.

23% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% mereka yang tidak suka memimpin. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 18% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal 176 . Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. 17% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. seramai 47% adalah dari golongan yang suka mengawal dan memimpin. 61% terdiri daripada mereka yang suka mengawal dan memimpin. seramai 64% adalah mereka yang suka mengawal dan memimpin. 25% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 3% pelajar yang tidak suka memimpin. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. seramai 44% adalah dari golongan yang suka mengawal dan memimpin. 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Daripada jumlah ini. Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi.Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga.

Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. seramai 29% adalah dari golongan yang suka mengawal dan memimpin. 42% suka mengawal dan memimpin. 177 . 16% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 1% pelajar yang tidak suka memimpin. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%.dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin. 11% mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana dan 2% pelajar yang tidak suka memimpin.

16 menunjukkan tahap personaliti pelajar bagi trait penipuan mengikut tahap kategori-kategori masalah. perkahwinan dan seks Masalah perhubungan sosial psikologikal Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi Masalah moral dan agama Masalah rumahtangga dan keluarga Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Penyesuaian terhadap kerjakerja Kurikulum dan kaedah pengajaran Masalah Keseluruhan Tahap Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Tahap Penipuan Jujur 439 (79%) 59 (11%) 401 (72%) 97 (17%) 473 (85%) 25 (5%) 320 (57%) 178 (32%) 166 (30%) 332 (59%) 355 (64%) 143 (26%) 246 (44%) 252 (45%) 232 (42%) 266 (48%) 173 (31%) 325 (58%) 431 (77%) 67 (12%) 42 (8%) 456 (82%) 182 (33%) 316 (57%) 337 (60%) 161 (29%) 291 (52%) 207 (37%) Tidak jujur 48 (9%) 13 (2%) 47 (8%) 14 (3%) 59 (11%) 2 (0. 178 .4%) 42 (8%) 19 (3%) 23 (4%) 38 (7%) 44 (8%) 17 (3%) 27 (5%) 34 (6%) 33 (6%) 28 (5%) 19 (3%) 42 (8%) 50 (9%) 11 (2%) 8 (1%) 53 (10%) 21 (4%) 40 (7%) 37 (7%) 24 (4%) 35 (6%) 26 (5%) Jumlah 487 (87%) 72 (13%) 448 (80%) 111 (20%) 532 (95%) 27 (5%) 362 (65%) 197 (35%) 189 (34%) 370 (66%) 399 (71%) 160 (29%) 273 (49%) 286 (51%) 265 (47%) 294 (53%) 192 (34%) 367 (66%) 481 (86%) 78 (14%) 50 (9%) 509 (91%) 203 (36%) 356 (64%) 374 (67%) 185 (33%) 326 (58%) 233 (42%) c d e f g h i j k l m msl Jadual 5.16: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Trait Penipuan Mengikut Tahap 13 Kategori Masalah Kategori Masalah a b Kehidupan di sekolah Ciri-ciri keperibadian pelajar Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani Masalah kewangan. keadaan kehidupan dan pekerjaan Masalah kegiatan sosial dan hiburan Masalah pergaulan muda-mudi.Jadual 5.

peratusan mereka yang mereka yang jujur adalah 57% dan yang tidak jujur adalah 7%. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap rendah dan daripada jumlah ini. seramai 85% adalah mereka yang jujur dan 11% mereka yang tidak jujur. keadaan kehidupan dan pekerjaan di tahap tinggi. Keadaan Kehidupan dan Pekerjaan Seramai 362 orang pelajar atau 65% menghadapi masalah kewangan. 179 . Ciri-ciri Keperibadian Pelajar Di Sekolah / Asrama Seramai 448 orang pelajar atau 80% menghadapi masalah terhadap ciri-ciri keperibadian pelajar di sekolah atau asrama pada tahap rendah. Masalah Kewangan. Daripada jumlah ini. Seramai 197 orang pelajar daripada jumlah 587 atau 35% menghadapi masalah kewangan. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi hanya 5% sahaja.Kehidupan Di Sekolah Daripada 87% pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah kehidupan di sekolah di tahap tinggi hanya 13% di mana 11% daripada jumlah ini adalah pelajar yang jujur. Masalah Kesihatan dan Pertumbuhan Jasmani Bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. 78% daripadanya adalah mereka yang jujur dan 9% mereka yang tidak jujur. daripada 95% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Peratusan pelajar yang menghadapi masalah keperibadian di sekolah atau asrama di tahap tinggi adalah 20% di mana 17% daripadanya jujur. 72% adalah dari golongan yang jujur dan 8% mereka yang tidak jujur.

180 .Masalah Kegiatan Sosial Dan Hiburan Bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. Perkahwinan dan Seks Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. perkahwinan dan seks di tahap rendah adalah lebih tinggi iaitu 71% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap tinggi iaitu 29%. 45% pelajar yang jujur dan 6% mereka yang tidak jujur. perkahwinan dan seks di tahap tinggi. 64% adalah mereka yang jujur dan 8% dari golongan yang mereka yang tidak jujur. 29% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah pergaulan muda-mudi. Masalah Perhubungan Peribadi Dan Psikologikal Emosi Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan peribadi dan psikologikal emosi di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 53% dan 47% dan peratusan pelajar yang jujur bagi kedua-dua tahap masalah di atas juga adalah hampir sama iaitu masing-masing 48% dan 42%. Masalah Perhubungan Sosial Psikologikal Peratusan pelajar yang menghadapi masalah perhubungan sosial psikologikal di tahap tinggi dan tahap rendah adalah hampir sama iaitu masing-masing 51% dan 49%. Daripada jumlah mereka yang di tahap rendah. 44% dan 5% daripada kumpulan yang bermasalah di tahap rendah. Bagi kumpulan yang bermasalah di tahap tinggi. Daripada jumlah ini. 34% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah kegiatan sosial dan hiburan di tahap rendah. Masalah Pergaulan Muda-Mudi. masingmasing pelajar yang jujur dan yang tidak jujur. seramai 59% terdiri daripada mereka yang jujur dan 7% mereka yang tidak jujur. seramai 370 orang atau 66% menghadapi masalah ini di tahap tinggi.

34% pelajar menghadapi masalah yang sama pada tahap rendah. Hanya 14% daripada 587 orang pelajar menghadapi masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap tinggi. daripada 481 orang atau 86% yang menghadapi masalah ini di tahap rendah. Penyesuaian Terhadap Kerja-Kerja Daripada 356 orang pelajar atau 64% yang menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap tinggi. Masalah Pelajaran Dan Kerjaya Masa Depan Peratusan pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan di tahap tinggi adalah lebih tinggi iaitu 91% berbanding dengan peratusan mereka yang menghadapinya di tahap rendah iaitu 9%. 181 . 36% daripada 587 orang jumlah pelajar menghadapi masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di tahap rendah.Masalah Moral Dan Agama Seramai 367 orang pelajar atau 66% menghadapi masalah moral dan agama pada tahap tinggi dan daripada jumlah ini. Masalah Rumahtangga dan Keluarga Bagi masalah rumahtangga dan keluarga. seramai 58% adalah mereka yang jujur dan 8% mereka yang tidak jujur. Daripada jumlah mereka yang di tahap tinggi. 77% terdiri daripada mereka yang jujur dan 9% mereka yang tidak jujur. seramai 57% adalah dari golongan yang jujur dan 7% mereka yang tidak jujur. seramai 82% adalah mereka yang jujur dan 10% mereka yang tidak jujur.

182 . peratusan pelajar yang menghadapi masalah di tahap tinggi adalah 42% berbanding dengan mereka yang di tahap rendah seramai 58%. Daripada 58% yang menghadapi masalah di atas pada tahap rendah. Seramai 33% pelajar menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap tinggi. Masalah Keseluruhan Pada keseluruhannya. Daripada 42% yang menghadapi masalah di atas pada tahap tinggi. 52% adalah pelajar yang jujur dan 6% mereka yang tidak jujur.Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Seramai 374 orang pelajar atau 67% menghadapi masalah kurikulum dan kaedah pengajaran pada tahap rendah. Daripada jumlah ini. seramai 37% adalah dari golongan yang jujur dan 5% mereka yang tidak jujur. seramai 60% adalah dari golongan yang jujur dan 7% mereka yang tidak jujur.

1: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Jantina Trait Personaliti Tahap Pasif Asertif Agresif Praktikal Analitikal sederhana Sensitif Suka menerima arahan orang lain Autonomi yang sederhana Sukakan kebebasan Individu yang suka berdikari Lelaki 33 (6%) 135 (25%) 68 (13%) 41 (8%) 94 (17%) 101 (19%) 19 (4%) 104 (19%) 113 (21%) 19 (4%) 108 (20%) 109 (20%) 82 (15%) 108 (20%) 46 (9%) 81 (15%) 120 (22%) 35 (6%) Jantina Perempuan 49 (9%) 174 (32%) 84 (16%) 50 (9%) 128 (24%) 129 (24%) 22 (4%) 129 (24%) 156 (29%) 23 (4%) 157 (29%) 127 (23%) 111 (20%) 125 (23%) 71 (13%) 111 (20%) 152 (28%) 44 (8%) Jantina Perempuan 97 (18%) 167 (31%) 43 (8%) 29 (5%) 173 (32%) 105 (19%) 69 (13%) Jumlah 82 (15%) 309 (57%) 152 (28%) 91 (17%) 222 (41%) 230 (42%) 41 (8%) 233 (43%) 269 (50%) 42 (8%) 265 (49%) 236 (43%) 193 (36%) 233 (43%) 117 (22%) 192 (35%) 272 (50%) 79 (15%) Jumlah 151 (28%) 313 (58%) 79 (15%) 53 (10%) 310 (57%) 180 (33%) 121 (22%) 1 Tahap Agresif.4. 2 Tahap Analitikal. 4 Tahap Bersandar Tahap penggantungan yang sederhana Suka bergantung kepada orang lain Kurang atau tidak sosial 5 Tahap Ekstrovart Suka sosial dan tidak sosial Individu yang sosial Tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal 6 Tahap Intelekual Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yang mencabar Trait Personaliti Tahap Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Lelaki 54 (10%) 146 (27%) 36 (7%) 24 (4%) 137 (25%) 75 (14%) 52 (10%) 7 Tahap Introvert Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain 8 Tahap Menolong Ciri-ciri menolong yang sederhana Suka membuat kebajikan 9 Tahap Sokongan Tidak suka bergantung kepada orang lain 183 .6 Tahap Setiap Trait Personaliti Mengikut Tingkatan Dan Jantina Jadual 6. 3 Tahap Autonomi.

184 .7%) 24 (4%) 279 (51%) 11 (2%) 79 (15%) 217 (40%) 284 (52%) 23 (4%) 276 (51%) 146 (27%) 40 (7%) 272 (50%) 231 (43%) 159 (29%) 232 (43%) 152 (28%) 36 (7%) 237 (44%) 270 (50%) 63 (12%) 249 (46%) 231 (43%) 12 (2%) 50 (9%) 481 (89%) 17 (3%) 381 (70%) 381 (70%) 484 (89%) 59 (11%) Jadual 6.1 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap setiap trait personaliti dan jantina.Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yang sangat mementingkan diri sendiri Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur 10 Tahap Struktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kepada perkara-perkara berstruktur Motivasi rendah 11 Tahap Pencapaian Motivasi sederhana Sangat bermotivasi Sukakan situasi pekerjaan yang stabil 12 Tahap Kepelbagaian Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Kurang atau tiada ketahanan fizikal 13 Tahap Ketahanan Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Sentiasa anggap diri betul 14 Tahap Kritik diri Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Tidak suka memimpin 15 Tahap Mengawal Ciri mengawal dan memimpin yg sederhana Suka mengawal dan memimpin Jujur 16 Tahap Penipuan Tidak jujur 115 (21%) 69 (13%) 19 (4%) 126 (23%) 91 (17%) 65 (12%) 105 (19%) 66 (12%) 22 (4%) 101 (19%) 113 (21%) 38 (7%) 111 (20%) 87 (16%) 8 (2%) 26 (5%) 202 (37%) 6 (1%) 66 (12%) 164 (30%) 200 (37%) 36 (7%) 161 (30%) 77 (14%) 21 (4%) 146 (27%) 140 (26%) 94 (17%) 127 (23%) 86 (16%) 14 (3%) 136 (25%) 157 (29%) 25 (5%) 138 (25%) 144 (27%) 4 (0.

Jadual 6.2: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Tingkatan Tingkatan Trait Personaliti Tahap 2 Pasif 19 (4%) 70 (13%) 31 (6%) 14 (3%) 46 (8%) 60 (11%) 12 (2%) 54 (10%) 54 (10%) 12 (2%) 46 (9%) 62 (11%) 37 (7%) 59 (11%) 24 (4%) 30 (5%) 72 (13%) 18 (3%) 40 (7%) 66 (12%) 14 (3%) 12 (2%) 67 (12%) 3 19 (4%) 80 (15%) 49 (9%) 35 (6%) 53 (10%) 60 (11%) 12 (2%) 65 (12%) 71 (13%) 14 (3%) 81 (15%) 53 (10%) 53 (10%) 63 (12%) 32 (6%) 50 (9%) 75 (14%) 23 (4%) 31 (6%) 92 (17%) 25 (5%) 15 (3%) 89 (16%) 4 23 (4%) 81 (15%) 81 (15%) 24 (4%) 56 (10%) 57 (11%) 8 (2%) 60 (11%) 69 (13%) 6 (1%) 70 (13%) 61 (11%) 59 (11%) 56 (10%) 22 (4%) 58 (11%) 60 (11%) 19 (4%) 33 (6%) 83 (15%) 21 (4%) 12 (2%) 84 (16%) 5 21 (4%) 78 (14%) 78 (14%) 18 (3%) 67 (12%) 53 (10%) 9 (8%) 54 (10%) 75 (14%) 10 (2%) 68 (13%) 60 (11%) 44 (8%) 55 (10%) 39 (7%) 54 (10%) 65 (12%) 19 (4%) 47 (9%) 72 (13%) 19 (4%) 14 (3%) 70 (13%) Jum 82 (15%) 309 (57%) 152 (28%) 91 (17%) 222 (41%) 230 (42%) 41 (8%) 233 (43%) 269 (50%) 42 (8%) 265 (49%) 236 (44%) 193 (36%) 233 (43%) 117 (22%) 192 (35%) 272 (50%) 79 (15%) 151 (28%) 313 (58%) 79 (15%) 53 (10%) 310 (57%) 1 Tahap Agresif Asertif Agresif Praktikal 2 Tahap Analitikal Analitikal sederhana Sensitif Suka menerima arahan orang lain 3 Tahap Autonomi Autonomi yang sederhana Sukakan kebebasan Individu yang suka berdikari 4 Tahap Bersandar Tahap penggantungan yang sederhana Suka bergantung kepada orang lain Kurang atau tidak sosial 5 Tahap Ekstrovert Suka sosial dan tidak sosial Individu yang sosial Tidak selesa dgn perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yg mencabar Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain Ciri-ciri menolong yang sederhana 6 Tahap Intelektual 7 Tahap Introvert 8 Tahap Menolong 185 .

6%) 60 (11%) 75 (14%) 16 (3%) 57 (11%) 65 (12%) 2 (0.4%) 8 (2%) 128 (24%) 4 (0.2 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap setiap trait personaliti dan tingkatan.7%) 42 (8%) 102 (19%) 135 (25%) 13 (2%) 41 (8%) 30 (6%) 70 (13%) 37 (7%) 11 (2%) 69 (13%) 57 (11%) 52 (1%)0 52 (10%) 33 (6%) 9 (2%) 57 (1%)1 71 (13%) 13 (2%) 66 (12%) 58 (11%) 1 (0. 186 .2%) 18 (3%) 118 (22%) 6 (1%) 36 (7%) 95 (18%) 117 (21%) 20 (4%) 54 (10%) 30 (6%) 74 (14%) 34 (6%) 15 (3%) 67 (12%) 56 (10%) 49 (9%) 48 (9%) 41 (8%) 3 (0.Suka membuat kebajikan Tidak suka bergantung kepada orang lain 9 Tahap Sokongan Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yang sgt mementingkan diri sendiri Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kepada perkaraperkara berstruktur Motivasi rendah 11 Tahap Pencapaian Motivasi sederhana Sangat bermotivasi Sukakan situasi pekerjaan yang stabil 12 Tahap Kepelbagaian Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Kurang atau tiada ketahanan fizikal 13 Tahap Ketahanan Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Sentiasa anggap diri betul 14 Tahap Kritik diri Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Tidak suka memimpin 15 Tahap Mengawal Ciri mengawal dan memimpin yg sederhana Suka mengawal dan memimpin Jujur 16 Tahap Penipuan Tidak jujur 41 (8%) 28 (5%) 56 (10%) 36 (7%) 6 (1%) 69 (13%) 45 (8%) 20 (4%) 61 (11%) 39 (7%) 12 (2%) 51 (9%) 57 (11%) 17 (3%) 64 (12%) 39 (7%) 1 (2%) 9 (2%) 110 (20%) 3 (0.6%) 34 (6%) 83 (15%) 109 (20%) 11 (2%) 44 (8%) 33 (6%) 76 (14%) 39 (7%) 8 (2%) 67 (12%) 73 (13%) 38 (7%) 71 (13%) 39 (7%) 12 (2%) 69 (13%) 67 (12%) 17 (3%) 62 (11%) 69 (11%) 8 (2%) 15 (3%) 125 (23%) 4 (0.7%) 33 (6%) 101 (19%) 123 (23%) 15 (3%) 180 (33%) 121 (22%) 276 (51%) 146 (27%) 40 (7%) 272 (50%) 231 (42%) 159 (29%) 232 (43%) 152 92%)8 36 (7%) 237 (44%) 270 (50%) 63 (12%) 249 (46%) 231 (43%) 12 (2%) 50 (9%) 481 (89%) 17 (3%) 145 (27%) 381 (70%) 484 (89%) 59 (11%) 10 Tahap Struktur Jadual 6.

4%) 36 (7%) 52 (10%) 5 (1%) 49 (10%) 36 (7%) 38 (8%) 33 (7%) 19 (4%) 39 (8%) 37 (7%) 14 (3%) 29 (6%) 45 (9%) 16 (3%) Lain-lain 4 (1%) 26 (5%) 19 (4%) 7 (1%) 19 (4%) 23 (5%) 4 (1%) 18 (4%) 27 (5%) 3 (1%) 21 (4%) 25 (5%) 14 (3%) 23 (5%) 12 (2%) 14 (3%) 28 (6%) 7 (1%) 17 (3%) 24 (5%) 8 (2%) Jumlah 1 Agresif Asertif Agresif Praktikal 2 Analitikal Analitikal sederhana Sensitif Suka menerima arahan orang lain Autonomi yang sederhana Sukakan kebebasan Individu yang suka berdikari Tahap penggantungan yang sederhana Suka bergantung kepada orang lain Kurang atau tidak sosial Suka sosial dan tidak sosial Individu yang sosial Tidak selesa dengan perkara bersifat teoritikal Ciri-ciri intelektual yang sederhana Sukakan aktiviti yang mencabar Suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal Ciri-ciri sosial di tahap sederhana Tidak sosial / suka elakkan diri dari berkomunikasi Tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain Ciri-ciri menolong yang sederhana 3 Autonomi 4 Bersandar 5 Ektrovert 75 (15%) 285 (58%) 136 (27%) 82 (17%) 207 (42%) 207 (42%) 35 (7%) 215 (43%) 246 (50%) 39 (8%) 246 (50%) 211 (42%) 180 (36%) 209 (42%) 107 (22%) 178 (36%) 243 (49%) 75 (15%) 134 (27%) 286 (58%) 76 (15%) 49 (10%) 287 (58%) 6 Intelektual 7 Introvert 8 Menolong 35 (7%) 210 (42%) 12 (2%) 47 (10%) 2 (0.Jadual 6.3: Tahap Personaliti Pelajar Bagi Setiap Trait Personaliti Mengikut Aliran Aliran Trait Personaliti Tahap Sastera Pasif 54 (11%) 213 (43%) 90 (18%) 63 (13%) 152 (31%) 142 (29%) 29 (6%) 161 (32%) 167 (34%) 31 (6%) 176 (36%) 150 (30%) 128 (26%) 153 (31%) 76 (15%) 125 (25%) 178 (36%) 54 (11%) 88 (17%) 217 (44%) 52 (11%) Sains 17 (30%) 46 (9%) 27 (5%) 12 (2%) 36 (7%) 42 (9%) 2 (0.4%) 30 (6%) 187 .

4%) 4 (1%) 43 (9%) 2 (0.4%) 13 (3%) 34 (7%) 44 (9%) 5 (1%) 160 (32%) 108 (22%) 250 (50%) 138 (28%) 3 (8%) 250 (50%) 207 (42%) 144 (29%) 214 (43%) 138 (28%) 32 (6%) 217 (44%) 247 (50%) 60 (12%) 222 (45%) 214 (43%) 10 (2%) 47 (10%) 439 (88%) 16 (3%) 131 (26%) 349 (70%) 442 (89%) 54 (11%) 11 Pencapaian Motivasi sederhana Sangat bermotivasi Sukakan situasi pekerjaan yg stabil Ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana Seorang yang adventures Kurang atau tiada ketahanan fizikal Ketahanan di tahap sederhana Mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi Sentiasa anggap diri betul Stabil dari segi emosi dan psikologi Individu yang bermasalah Tidak suka memimpin 12 Kepelbagaian 13 Ketahanan 14 Kritik diri 15 Mengawal Ciri mengawal dan memimpin yang sederhana Suka mengawal dan memimpin Jujur 16 Penipuan Tidak jujur Jadual 6.9 Sokongan 10 Struktur Suka membuat kebajikan Tidak suka bergantung kepada orang lain Ciri-ciri sokongan di tahap sederhana Individu yg sangat mementingkan diri sendiri Suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur Ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana Suka kpd perkaraperkara berstruktur Motivasi rendah 112 (23%) 81 (16%) 174 (35%) 102 (21%) 26 (5%) 179 (36%) 152 (31%) 94 (19%) 159 (32%) 104 (21%) 22 (4%) 152 (31%) 183 (37%) 45 (9%) 164 (33%) 148 (30%) 7 (1%) 32 (7%) 318 (64%) 11 (2%) 97 (20%) 249 (50%) 322 (65%) 35 (7%) 31 (6%) 17 (3%) 49 (10%) 24 (5%) 11 (2%) 43 (9%) 36 (7%) 37 (7%) 33 (7%) 20 (4%) 7 (1%) 45 (9%) 38 (8%) 11 (2%) 36 (7%) 43 (9%) 1 (0.3 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap setiap trait personaliti dan aliran. 188 .2%) 11 (2%) 78 (16%) 3 (0.6%) 21 (4%) 66 (13%) 76 (15%) 14 (3%) 17 (3%) 10 (2%) 27 (5%) 12 (2%) 2 (0.4%) 28 (6%) 19 (4%) 13 (3%) 22 (4%) 14 (3%) 3 (1%) 20 (4%) 26 (5%) 4 (1%) 22 (4%) 23 (5%) 2 (0.

189 .1 Rumusan perbincangan berhubung dengan kajian sahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor.1 Keputusan tentang masalah yang berlaku dikalangan pelajar mengikut kategori Berdasarkan kepada jadual 2. 5. Peratusan terendah bagi kategori masalah yang berlaku di kalangan pelajar ialah 24% bagi masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. huraian dan rumusan tentang keputusan kajian yang telah dianalisis akan dibincangkan.1.1 jelas membuktikan bahawa pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Johor mempunyai pelbagai masalah yang dihadapi hingga menyebabkan sahsiah pelajar-pelajar tersebut tidak menjadi seperti yang diharapkan.0 Pengenalan Dalam bab ini. Kluang. 5. 60% bagi masalah kegiatan sosial dan hiburan. dan 56% bagi penyesuaian terhadap kerja-kerja. RUMUSAN DAN CADANGAN KERJA LANJUTAN 5.1 Perbincangan 5. Tiga peratusan tertinggi ialah 77% bagi masalah pelajaran dan kerjaya masa depan.BAB V PERBINCANGAN. Di samping itu beberapa cadangan akan dikemukakan dan cadangan kerja lanjutan akan dimuatkan supaya kajian seterusnya dapat diteruskan oleh penyelidikpenyelidik yang berminat di dalam bidang ini di masa akan datang.1. Peratusan ini adalah berpunca dari latarbelakang keluarga pelajar yang berbeza. 29% bagi kehidupan di sekolah dan 36% bagi masalah rumahtangga dan keluarga.1.1.

2.2 Jumlah responden yang paling ramai adalah pelajar dari tingkatan tiga iaitu sebanyak 166 orang (28%).3. Dapat dilihat di sini responden perempuan melebihi responden lelaki. Pada keseluruhannya.2 Perbincangan hasil kajian berkaitan dengan latar belakang responden.1. Dalam kajian ini. 190 .1. seramai 41% daripada 256 orang pelajar lelaki menghadapi masalah pada tahap tinggi berbanding dengan yang berada pada tahap rendah iaitu seramai 59%. kemudian pelajar tingkatan empat sebanyak 147 orang (25%) dan akhir sekali pelajar tingkatan dua seramai 125 orang (22%). Bagi pelajar perempuan pula.1 menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden yang terlibat dengan kajian ini adalah terdiri daripada 256 orang (44%) adalah lelaki dan 331 orang (56%) adalah perempuan. 5. (jantina dan tingkat pengajian) 5.14. seramai 41% daripada jumlah 331 orang mengalami masalah pada keseluruhannya pada tahap tinggi sementara 59% berada pada tahap rendah.5.1 Berdasarkan jadual 1.1. penyelidik hendak menentukan bahawa jantina pelajar SMAKJ menjadi faktor utama berlakunya pelbagai masalah sahsiah pelajar sekolah ini. hasil dari analisis tahap sahsiah pelajar SMAKJ bagi kategori kehidupan pelajar di sekolah / asrama mengikut jantina jelas menunjukkan bahawa terdapat perbezaan tahap sahsiah pelajar dari segi jantina.2.1. 5. Faktor jantina mungkin menjadi penentu bagi tahap sahsiah pelajar-pelajar di SMAKJ ini.1. 5. ini diikuti pelajar tingkatan lima sebanyak 149 orang (25%).1Rumusan perbincangan berhubung dengan tahap sahsiah pelajar SMAKJ berdasarkan jantina. Berdasarkan kepada jadual 3.3 Rumusan perbincangan berhubung dengan tahap sahsiah pelajar SMAKJ berdasarkan jantina dan tingkat pengajian.2.

Dapatan ini disokong dengan hasil hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 0. 191 .14 mendapati bahawa. pada keseluruhannya seramai 29% daripada 125 orang pelajar tingkatan dua. 52% daripada 147 orang pelajar tingkatan empat dan 30% daripada 149 orang pelajar tingkatan lima menghadapi masalah di tahap tinggi.05) maka ianya menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan terhadap masalah secara keseluruhan. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah jelas menunjukkan bahawa tiada perbezaan langsung berkaitan tahap sahsiah pelajar secara keseluruhan dari segi jantina. Oleh sebab bilangan pelajar lelaki lebih sedikit berbanding pelajar wanita maka peratus pelajar bermasalah adalah sama walaupun pada hakikatnya bilangan pelajar lelaki yang bermasalah adalah kurang.3.01 dan nilai ‘p’ ialah 0.1. 5. Oleh kerana nilai ‘p’ ini sangat tinggi daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. Merujuk kepada jadual 3. 51% daripada 166 orang pelajar tingkatan tiga. Hasil analisis yang diperolehi juga menunjukkan bahawa tiada jurang perbezaan mengenai tahap sahsiah pelajar dari segi jantina. Secara umumnya setiap tingkatan mempunyai masalah sahsiah diri tetapi pada tahap yang berbeza.00%.1. Ini dapat dilihat berpandukan purata keseluruhan iaitu dengan jurang perbezaan 0.2 Rumusan perbincangan berhubung dengan tahap sahsiah pelajar SMAKJ berdasarkan tingkat pengajian (tingkatan). Berdasarkan kajian penyelidik dan hasil analisis terhadap tahap permasalahan sahsiah pelajar SMAKJ dari segi perbezaan tingkatan mendapati bahawa perbezaan ini adalah wujud.92. Peratusan pelajar yang mengalami masalah pada keseluruhannya pada tahap rendah bagi setiap tingkatan adalah antara 48% hingga 71%.

00.89 dan nilai ‘p’ ialah 0. Oleh kerana nilai ‘p’ ini rendah daripada aras signifikan yang ditetapkan (0. 5. Ini disebabkan oleh keadaan pelajar yang berada pada tahap ingin tahu dan sedang mengambil peperiksaan besar.3.1.1. Dalam keadaan ini mereka merasakan untuk mencuba sesuatu yang baru dan tidak gentar untuk dikenakan tindakan disiplin kerana mereka mungkin akan berpindah ke sekolah lain. empat dan lima terhadap masalah keseluruhannya. Angka ini diikuti dengan masalah pergaulan 192 .3.1. Secara umumnya pelajar tahun 2.2 menunjukkan peratusan responden yang bermasalah dalam konteks kehidupan pelajar di sekolah / asrama. Dapatan tersebut juga menunjukkan bahawa terdapatnya perbezaan yang signifikan antara tahun pengajian dengan masalah sahsiah pelajar di SMAKJ ini.05) maka ianya menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar-pelajar tingkatan dua. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 59% daripada responden tidak menggunakan kemudahan di sekolah / asrama seperti menggunakan hak milik mereka sendiri.1 Kategori kehidupan pelajar di sekolah/asrama dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Ini bererti terdapat perbezaan tahap masalah sahsiah di kalangan pelajar tingkatan 2.4.1. Jadual 2. Dapatan ini disokong dengan hasil hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai yang diperolehi ialah χ² = 29. 5.14 jelas menunjukkan bahawa terdapatnya perbezaan masalah sahsiah yang ketara berdasarkan tahun pengajian.4 dan 5 adalah sama-sama mempunyai masalah sahsiah. tiga.4 dan 5.Berdasarkan jadual 3. Keputusan analisis secara keseluruhan berdasarkan tahun pengajian yang diperolehi jelas menunjukkan bahawa bilangan pelajar tingkatan tiga adalah yang tertinggi berbanding yang lain dalam masalah sahsiah pada tahap tinggi.4 Rumusan perbincangan berhubung tahap kategori masalah sahsiah pelajar mengikut tahap 13 kategori-kategori masalah yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhannya. Hasil daripada kajian juga mendapati sebahagian daripada keseluruhan pelajar adalah pasif untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan sekolah.2 Kategori ciri-ciri keperibadian individu dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Selain itu pergaulan antara pengajar dan pelajar perlulah lebih mesra supaya kegiatankegiatan kurikulum atau ko-kurikulum di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Bagi lain-lain penyataan di dalam kategori ini. Dapatan ini dapat menjawab persoalan mengapa berlakunya vandalisme di sekolah. merasakan banyak kekurangan diri berbanding dengan orang lain (87%). kategori tersebut lebih mengkhususkan kepada pelajar tentang perasaan.1. Manakala perasaan malu untuk tampil ke hadapan dalam program rasmi sekolah merupakan masalah ketiga terbesar bagi para pelajar (67%). Hanya sebahagian kecil dari pelajar yang dapat menyesuaikan diri dengan baik apabila berjaya masuk ke sekolah ini. Dalam kajian ini. 193 . Ciri-ciri keperibadian boleh diibaratkan sebagai latarbelakang pemikiran yang ada pada individu pelajar mengenai sesuatu. Peratusan kedua tertinggi ialah 68% merangkumi aspek kesukaran untuk menyesuaikan diri dalam aktiviti sekolah.4.antara pelajar dengan pihak pentadbir / guru / warden sebanyak 50% dan faktor ketiga tertinggi adalah masalah untuk melibatkan diri secara aktif dengan aktiviti di sekolah / asrama mencapai 49%.1. ciri-ciri keperibadian pelajar ini amat mempengaruhi proses pembinaan sahsiah pelajar-pelajar sekolah ini. masalah terbesar yang wujud di kalangan para pelajar ialah.3. 5. Ini menyebabkan pelajar berasa diri mereka terkebawah dan sukar untuk membangun dalam pelbagai aspek. Berdasarkan jadual 2. kurang daripada 50% menyatakan ianya sebagai satu masalah. pandangan atau pendapat pelajar tersebut mengenai pergaulan dan aktiviti sekolah ini sepanjang beliau berada di sini.

Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani merupakan salah satu faktor yang boleh menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan sahsiah di kalangan pelajar.4. 5. Dapatan hasil kajian menunjukkan masalah yang utama yang dihadapi oleh pelajar ialah mereka perlu belajar menyimpan wang di mana seramai 85% mengalami masalah ini. tidak dapat udara dan cahaya matahari. Hal ini akan membangkitkan perasaan ingin tidur. keadaan kehidupan dan pekerjaan dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Dapatan ini dapat membuktikan bahawa masalah utama pelajar terletak pada masalah kesihatan. masalah kedua tertinggi ialah mereka terpaksa meminta wang dari ibu bapa.3 Kategori masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. terlalu rendah. dapatan menunjukkan 'tidak cukup tidur' merupakan masalah utama di mana 57% pelajar mengalami masalah ini. Tahap kesihatan yang kurang menyebabkan pelajar akan berasa kurang selesa untuk belajar.4. Lima item memperolehi peratusan kurang daripada 10% iaitu terlalu tinggi. Jadual 2.4 Kategori masalah kewangan. 'tidak mendapat latihan gerak badan yang cukup' merupakan masalah kedua utama dengan peratusan pelajar yang mengalaminya seramai 54% dan peratusan ketiga tertinggi ialah 52% bagi kenyataan 'tidak sekuat dan sesihat yang diharapkan'.4 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani.5 menunjukkan bahawa masalah kewangan memang wujud di kalangan pelajar SMAKJ di dalam peratusan yang tinggi. bising dan segala macam perlakuan yang tidak sihat yang secara tidak langsung mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran.1. Berdasarkan jadual 2. terlalu gemuk dan ketagihan rokok. Daripada jadual di atas.1.1.1. seramai 84% mempunyai pendapat 194 .5.

peras ugut dan sebagainya. Masalah kewangan ini adalah berpunca dari latarbelakang keluarga yang kurang mewah. Walaupun kerajaan sudah memperuntukkan bantuan berbentuk kemudahan belajar dan makanan namun keperluan peribadi pelajar masih tidak mencukupi kerana kemahuan untuk hidup lebih selesa mengatasi penawaran yang telah disediakan. Secara keseluruhannya.4. Jadual 1. Kebanyakan pelajar sekolah ini rata-rata inginkan kebebasan dan perlukan lebih banyak masa untuk diri sendiri berbanding masa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Disebabkan kemahuan diri yang tidak dipenuhi menyebabkan berlakunya beberapa masalah sahsiah di kalangan pelajar seperti mencuri. tidak dinafikan lagi bahawa masalah kewangan memang wujud di kalangan pelajar. Dapatan hasil kajian membuktikan pernyataan di atas di mana kajian mendapati 'ingin lebih masa untuk diri' merupakan masalah utama iaitu 83% yang menyatakan demikian.1. seramai 81% menghadapi masalah ini. 'selalu tidak dibenarkan keluar pada waktu malam' dan 'ingin belajar bagaimana hendak melayani seseorang'. merupakan masalah kedua dan ketiga utama iaitu 80% menghadapi kedua-dua masalah di atas. Ditambah pula dengan bilangan adik beradik yang ramai menyebabkan berlakunya masalah kewangan ini.yang sama dan masalah kewangan yang ketiga tertinggi ialah ingin mendapat wang untuk diri sendiri.5 Kategori masalah kegiatan sosial dan hiburan dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Masalah sosial dan hiburan merupakan masalah yang sering berlaku di kalangan pelajar samaada pelajar sekolah harian biasa mahupun pelajar sekolah berasrama.7 membuktikan bahawa lebih 70% pendapatan bapa adalah kurang dari RM2000. 5. Manakala peratusan yang terendah sekali ialah 42% iaitu 'terlalu cuai dengan pakaian dan barang-barang kepunyaan saya'.00. 195 .

5. di mana remaja mula berminat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina (Dacey 1996:29) Berdasarkan dapatan yang diperolehi. perkahwinan dan seks. perkahwinan dan seks merupakan masalah yang sebenarnya belum perlu dan tidak perlu di lalui oleh para pelajar pada peringkat umur mereka. Dia mulai menguasai nilai-nilai moral. Namun tidak dapat dinafikan perasaan itu akan wujud apabila individu sudah mencapai tahap keempat dalam Teori Perkembangan Sahsiah Sigmund Frued (1906) iaitu peringkat pendaman (5-12 tahun).1. Oleh kerana itu permasalahan ini perlu diberikan perhatian yang khusus untuk merawatinya. hasil kajian mendapati bahawa 82% pelajar menyatakan 'tidak dibenarkan mengadakan pertemuan (date)' dan masalah ini merupakan masalah yang utama di antara item-item bagi masalah pergaulan muda-mudi. Penjelasan tersebut berkaitan dengan tujuan dan keutamaan sesuatu peraturan itu di adakan agar mereka akur dan berusaha menyesuaikan diri dengan disiplin tersebut secara sukarela serta penuh kesediaan. Manakala tahap kelima dan terakhir adalah peringkat kejantinaan (12 tahun dan ke atas). 196 .4.6 Kategori masalah pergaulan muda-mudi.Secara keseluruhannya. perkahwinan dan seks dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Dalam kajian ini. Perasaan kasih mula dialihkan kepada orang lain selain keluarganya. Manakala peratusan yang terendah sekali ialah 'sedang menentukan sama ada hendak bertunang' dengan skor 4%. Masalah kedua utama dengan skor 78% ialah 'kekok semasa membuat pertemuan (date)' dan peratusan ketiga tertinggi dengan skor 75% ialah masalah 'segan dengan perbualan mengenai seks'. jelas menunjukkan bahawa pelajar-pelajar SMAKJ menghadapi masalah sosial dan hiburan pada tahap yang serius sehingga boleh menyebabkan berlakunya pelbagai masalah disiplin seperti keluar bandar pada waktu malam. faktor pergaulan muda-mudi. tidak suka mengikut program yang dianjurkan pihak sekolah / asrama dan sebagainya. Pelbagai pendekatan dan penjelasan perlu dilakukan bagi membuka minda pelajar. di mana keinginan seksual semakin bertambah dan kanak-kanak mula ambil tahu mengenai rakan sebaya yang berlainan jantina.

ini merupakan masalah yang sering dihadapi oleh para pelajar. Ini ditambah pula dengan peraturan sekolah ini yang tidak membenarkan perjumpaan antara lelaki dan perempuan di tempat. Secara umumnya emosi seseorang 197 . bertudung pendek dan sebagainya. 5.1.7 Kategori masalah perhubungan sosial dan psikologikal dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ.Secara keseluruhannya.1. Peratusan yang terendah sekali ialah 21% bagi penyataan 'dikatakan sombong atau bongkak'. walaupun peratusan masalah dalam kategori ini adalah tinggi namun masalah-masalah tersebut adalah normal dan tidak menjadi masalah utama kepada para pelajar.8.1. Secara keseluruhannya. Peraturan sekolah yang digubal oleh pihak sekolah menyebabkan para pelajar merasa bosan kerana tidak mempunyai personaliti yang tersendiri.4. hasil kajian mendapati 89% pelajar menghadapi masalah inginkan personaliti yang lebih menarik.4. masa dan aktiviti yang tidak dibenarkan oleh pihak sekolah. Aspek ini mengupas tentang keadaan emosi peribadi seseorang pelajar terhadap diri mereka sendiri dalam kehidupan semasa yang dilalui. 'merasa rendah diri' merupakan masalah kedua utama dengan skor 81% dan peratusan ketiga tertinggi dengan skor 71% ialah masalah 'kurang kebolehan memimpin'. Ini menyebabkan wujudnya perilaku yang tidak sihat di kalangan pelajar yang inginkan diri mereka terbeza dan dibezakan berbanding dengan orang lain seperti berambut panjang.8 Kategori masalah perhubungan peribadi dan psikologikal dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. 5. Berdasarkan jadual 2. dapatan di atas membuktikan bahawa para pelajar mempunyai masalah hubungan sosial dan psikologikal yang agak tinggi kerana tahap hubungan sosial dan psikologikal antara pelajar dengan pelajar adalah berbeza.

item yang menyatakan 'sukar membuat keputusan ' merupakan masalah utama bagi 79% pelajar. Keyakinan dan pandangan dari orang lain amat perlu bagi memastikan setiap kerja yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik. 'bimbang' merupakan masalah kedua utama di mana 72% menghadapi masalah ini dan peratusan ketiga tertinggi ialah 71% bagi masalah ‘mudah lupa '.4.pelajar mempengaruhi kehidupan peribadi seseorang yang kadangkala menyebabkan berlakunya perselisihan maklumat dalam melaksanakan tugas dan membuat keputusan. Peratusan bagi setiap item yang tinggi membuktikan lagi bahawa ia adalah suatu keadaan yang biasa di kalangan pelajar.9 Kategori masalah moral dan agama dalam mempengaruhi sahsiah pelajarpelajar SMAKJ. Keadaan ini berlaku adalah disebabkan oleh individu pelajar itu sendiri yang kadangkala sukar untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan beragama.10 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah moral dan agama. Berdasarkan jadual 2. Dapatan yang diperoleh menunjukkan daripada 20 item di dalam kategori masalah di atas.1. Hasil daripada kajian mendapati bahawa hampir 50% daripada pelajar sekolah ini menyambung pelajaran ke sini bukanlah di atas minat sendiri. 'Terfikir untuk membunuh diri' adalah masalah bagi 16% pelajar dan ini adalah masalah yang terendah dalam kategori ini. Masalah moral dan agama merupakan masalah pertengahan di kalangan pelajar SMAKJ ini. Jadual 1. Seramai 93% pelajar di dalam kajian ini ‘kadang-kadang berbohong tapi tidak bermaksud demikian' dan ini merupakan masalah utama daripada 20 masalah di bawah kategori masalah moral 198 .1.3 menunjukkan hanya 58% sahaja daripada keseluruhan pelajar yang masuk ke sini atas minat sendiri. 5. Ini secara tidak langsung menjadi punca utama mengapa masih berlaku masalah moral dan agama dikalangan pelajar yang beraliran agama ini.

Interaksi dalaman antara keluarga yang kurang lebih menyebabkan masalah ini bertambah rumit. Hanya 2% pelajar yang merasakan mereka tidak takut akan hukuman Tuhan dan ini merupakan peratus yang terendah. Kajian mendapati item yang menyatakan 'memerlukan cinta dan kasih sayang' merupakan masalah utama iaitu 87%. Peratusan yang terendah sekali ialah 'merasa seolah-olah tidak mempunyai keluarga' di mana seramai 7% daripada keseluruhan pelajar menghadapi masalah ini. Berdasarkan jadual 1. Peratusan yang kedua tertinggi ialah 97% iaitu bagi item yang menyatakan 'kadang-kadang merasa tidak sejujur seperti yang sepatutnya' dan peratusan ketiga tertinggi ialah 92% iaitu bagi masalah 'merasa bersalah’.1. (Rujuk jadual 2.10 Kategori masalah rumahtangga dan keluarga dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Faktor ini menyebabkan berlakunya masalah rumahtangga dan keluarga pada tahap yang agak tinggi.4 menunjukkan bahawa sebilangan besar pelajar mempunyai bilangan adik beradik yang ramai antara 4orang hingga 10orang ke atas.11) 5. Kategori ini merupakan masalah yang terbesar dialami oleh pelajar-pelajar SMAKJ ini. peratusan kedua tertinggi ialah 71% iaitu bagi masalah 'tidak memberitahu segala-gala kepada ibu bapa' dan peratusan ketiga tertinggi ialah 'ibu bapa terlalu mengharapkan banyak dari saya' iaitu 69%.4. Kajian mendapati bahawa bilangan terbesar pelajar-pelajar adalah anak sulung.11 Kategori masalah pelajaran dan kerjaya masa depan dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. 199 . Faktor ini menyebabkan kebanyakan pelajar tidak tahu untuk menentukan hala tuju hidup mereka kerana tiada yang berpengalaman dalam keluarga.1.1. 5. Selain itu mereka juga berada di satu peringkat di mana mereka perlu memastikan apakah minat yang ada dalam diri mereka yang dapat menjamin masa depan yang mendatang.dan agama.4.

Peratusan masalah pada tahap ini adalah begitu tinggi sehinggakan 3 peratus tertinggi mendominasi sehingga 95% ke atas dalam kategori ini. Masalah yang ketiga yang dihadapi oleh 88% pelajar ialah bimbang terhadap peperiksaan.1.12 Kategori masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. Hasil kajian mendapati bahawa seramai 65% menyatakan 'tidak cukup perbincangan dalam kelas' adalah masalah utama mereka. 5.12 menunjukkan susunan peratusan tertinggi hingga terendah bagi item-item di bawah kategori masalah pelajaran dan kerjaya masa depan. Dari kajian ini didapati 'perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan' merupakan masalah utama di mana 96% pelajar bimbang tentang perkara tersebut. 5.13 Kategori masalah kurikulum dan kaedah pengajaran dalam mempengaruhi sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ. 200 . 'perlu mengetahui kebolehan saya dalam sesuatu pekerjaan' dan 'perlu buat rancangan awal untuk masa depan' merupakan masalah kedua utama di mana 95% pelajar menghadapi kedua-dua masalah di atas.4. Perkara yang kedua yang menjadi masalah ialah 'kegiatan sekolah tidak diatur dengan baik'. hanya 5% pelajar sahaja yang menghadapi masalah ini. Seramai 15% merasakan ujian yang mereka terima tidak adil. Kategori ini membincangkan sejauh mana masalah yang dihadapi oleh pelajar tentang tahap penerimaan pembelajaran mereka di dalam kelas dan sejauh mana mereka dapat menyesuaikan diri dengan kerja-kerja yang diberi oleh guru.1. Jadual 2. Perkara yang paling kurang menjadi masalah ialah 'selalu tidak hadir ke sekolah'. ini merupakan masalah yang utama diikuti dengan masalah kedua utama iaitu 'tidak dapat memahami beberapa mata pelajaran dengan memuaskan' di mana seramai 89% menghadapi masalah ini.4.1. Kajian mendapati seramai 90% pelajar merasa bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas. seramai 62% menyatakan demikian dan yang ketiga ialah 'sangat sedikit kebebasan dalam kelas' di mana 57% menghadapi masalah ini.

1Tahap Agresif Pelajar Tahap agresif adalah tahap keaktifan pelajar dalam pergaulan semasa samaada dalam bidang kurikulum atau ko-kurikulum di sekolah. 5. Peratusan pelajar yang asertif atau mempunyai ketegasan diri adalah lebih tinggi iaitu 54% berbanding dengan mereka yang agresif 27% dan pasif 14%.5. Tetapi tidaklah wajar sekiranya pihak sekolah disalahkan sepenuhnya kerana ragam pelajar yang berbeza juga menjadi faktor mengapa hal yang sedemikian berlaku.5.Masalah di atas adalah berpunca dari pengurusan pentadbiran sekolah di mana segala susunan aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada guru yang mengajar. hasil kajian menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar yang sensitif dan beranalitikal sederhana adalah hampir sama iaitu 40% dan 39%. Kesemua trait personaliti pelajar akan di nilai berdasarkan tiga kategori yang tersebut di atas.2.1. Jumlah pelajar yang praktikal hanya seramai 94 orang yang merangkumi 16% daripada keseluruhan pelajar.1.1.2 Tahap Analitikal Pelajar Berdasarkan jadual 4. diikuti peringkat pertengahan dan kemudian peringkat tertinggi atau peringkat teraktif.5 Tahap trait personaliti berdasarkan inventori personaliti pelajar-pelajar SMAKJ Tahap trait personaliti dibahagikan kepada tiga peringkat utama. Peringkat lemah atau paling sedikit. 5. 5. 201 .

1.6 202 .5 menunjukkan peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sosial dan tidak sosial adalah tinggi iaitu 41% iaitu seramai 239 orang sementara 33% terdiri daripada mereka yang kurang atau tidak sosial dan bakinya sebanyak 21% adalah individu yang sosial.4 menunjukkan 47% mereka yang di dalam golongan penggantungan yang sederhana. Seramai 276 pelajar berada pada tahap ini dan ia merangkumi 47% daripada keseluruhan pelajar. Berdasarkan jadual 4.4 Tahap Bersandar Pelajar Tahap bersandar pelajar bertujuan untuk melihat sejauh mana pergantungan diri pelajar terhadap orang lain samaada ibu bapa.5.1.5. Jadual 4.5 Tahap Ekstrovert Pelajar Tahap ekstrovert merupakan tahap bersosial pelajar dalam aktiviti pergaulan setiap hari.5. Berdasarkan jadual 4.5.5. guru dan rakan-rakan yang lain dalam kehidupan seharian di sekolah / asrama. 5. Ini membuktikan bahawa salah satu punca berlaku masalah disiplin adalah kerana keadaan pelajar yang sukar untuk menerima perintah dari orang lain. 6 Tahap Intelektual Pelajar Tahap intelektual pelajar di dalam kategori ini lebih menjurus kepada pemikiran pelajar yang suka memikirkan sesuatu itu secara teoritikal iaitu memikirkan sesuatu dengan lebih mendalam lagi dalam menghuraikan sesuatu perkara. Merujuk kepada jadual 4.3 juga mendapati 41% di tahap sederhana manakala 7% dari keseluruhan pelajar suka menerima arahan orang lain. 5. 5.3 Tahap Autonomi Pelajar Dapatan kajian menunjukkan bahawa hampir separuh daripada keseluruhan pelajar sukakan kebebasan dalam melakukan sebarang aktiviti.1.1. 41% suka bergantung kepada orang lain dan 7% mereka yang suka berdikari.

Peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri sokongan di tahap sederhana adalah tinggi iaitu 48% sementara mereka yang sangat mementingkan diri sendiri 26% dan 21% mereka yang tidak suka bergantung kepada orang lain.5.1.7 menunjukkan 55% pelajar mempunyai ciriciri sosial di tahap sederhana. rakan-rakan dan golongan pendidik.9 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap sokongan. 5. 8 Tahap Menolong Pelajar Tahap menolong yang dikategorikan di atas memberi maksud tentang sejauh mana semangat Bantu membantu yang ada pada diri pelajar terhadap individu sekeliling yang memerlukan bantuan. Berdasarkan kajian mendapati peratusan mereka yang mempunyai ciri-ciri menolong di tahap sederhana adalah lebih tinggi iaitu 54% berbanding dengan mereka yang suka membuat kebajikan 32% dan 9% mereka yang tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain.9 Tahap Sokongan Pelajar Jadual 4.menunjukkan bahawa 48% pelajar mempunyai ciri-ciri intelektual yang sederhana. 203 .5. 5. Ia lebih memusatkan kepada pergaulan komunikasi antara individu pelajar dengan pelajar yang lain. Jadual 4. Sokongan yang dimaksudkan di sini ialah sejauh mana tahap permintaan pelajar terhadap sokongan daripada pihak lain seperti keluarga. 5.1. 33% mereka yang tidak selesa dengan perkara yang bersifat teoritikal dan 14% mereka yang sukakan aktiviti yang mencabar. 26% mereka yang suka libatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan 14% dari keseluruhan iaitu seramai 80 orang adalah mereka yang tidak sosial dan suka elakkan diri dari berkomunikasi.1. 7 Tahap Introvert Pelajar Introvert ialah orang yang lebih suka memusatkan perhatiannya kepada fikiran dan perasaannya sendiri.5.

5. Secara amnya walaupun bilangan pelajar yang sangat bermotivasi seramai 155orang tetapi tahap motivasi ke atas perkembangan diri individu di kalangan pelajar masih lagi kurang dan ia perlulah dipertingkatkan dari semasa ke semasa. mereka yang mempunyai ciri-ciri kepelbagaian yang sederhana 41% sementara hanya 7% terdiri daripada mereka yang sukakan situasi pekerjaan yang stabil. 28% bermotivasi rendah dan 26% mereka yang sangat bermotivasi. Data ini jelas menunjukkan bahawa pelajar-pelajar SMAKJ ini mempunyai potensi yang tinggi untuk membangun kerana mempunyai minat yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang mencabar dalam hidup.1.1.12 hasil kajian mendapati peratusan mereka yang adventures iaitu mereka yang sukakan pekerjaan yang mencabar adalah 47%.1. Jadual 4.12 Tahap Kepelbagaian Pelajar Kategori ini membincangkan tahap kepelbagaian pelajar dalam bidang pekerjaan atau aktiviti yang dilakukan.11 menunjukkan 43% mereka yang di dalam golongan bermotivasi sederhana. Berdasarkan jadual 4.10 Tahap Struktur Pelajar Tahap Struktur ini bertujuan mengkaji peratusan pelajar yang suka melakukan sebarang aktiviti mengikut struktur atau prosedur yang telah ditetapkan.5. Bilangan ini adalah bilangan yang tertinggi sekali. manakala bakinya 7% suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur. 5. 5.5. 204 . Ini diikuti dengan suka kepada perkara-perkara yang berstruktur seramai 235 orang pelajar merangkumi 40% daripada pelajar keseluruhan. menunjukkan bahawa 48% pelajar seramai 284 orang mempunyai ciri-ciri personaliti struktur yang sederhana.10 menunjukkan bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap struktur.11 Tahap Motivasi Pelajar Berdasarkan jadual 4.5.

1. Dapatan ini dibuktikan dengan hasil kajian merujuk kepada jadual 4. Manakala yang tidak suka memimpin hanya seramai 17 orang merangkumi 3% daripada pelajar.16 hasil kajian mendapati bilangan dan peratusan pelajar mengikut tahap penipuan adalah seramai 205 .15 Tahap Kepimpinan Pelajar Hasil kajian mendapati kebanyakan pelajar gemar menjadi pemimpin dan tidak suka dipimpin.1. 5.1.5.1. 5.1.4 jelas menunjukkan bahawa tahap kesihatan dan pertumbuhan jasmani pelajar adalah pada tahap yang rendah.13 yang menunjukkan bahawa 44% pelajar mempunyai ketahanan yang sederhana.15 mendapati bahawa peratusan mereka yang suka mengawal dan memimpin adalah lebih tinggi iaitu 67% berbanding dengan mereka yang mempunyai ciri-ciri mengawal dan memimpin di tahap sederhana iaitu sebanyak 25%. atau boleh diubah kepada bentuk lain.5.5. Manakala 40% dari keseluruhan pelajar mempunyai ketahanan fizikal dan bermotivasi yang tinggi dan bakinya seramai 64 orang merangkumi 11% adalah mereka yang kurang atau tiada ketahanan fizikal. Dapatan ini diperkuatkan lagi dengan data daripada jadual 4. 9% mereka yang stabil dari segi emosi dan psikologi dan 1% mereka yang sentiasa anggap diri betul.14 Tahap Kritik Pelajar Kategori ini membincangkan mengenai tahap pemikiran dan perlakuan pelajar yang suka mengkritik dan mempertikaikan sesuatu perkara yang dirasakan tidak patut berlaku.16 Tahap Penipuan Pelajar Pada bahagian ini tahap penipuan hanya dibahagikan kepada dua kategori sahaja untuk memastikan tahap kejujuran pelajar ketika menjawab soalan. Hasil dapatan mendapati bahawa 85% adalah pelajar yang bermasalah. 5.13 Tahap Ketahanan Pelajar Merujuk kepada jadual 2.5. Merujuk jadual 4.5.

85% terdiri daripada pelajar yang mempunyai sikap jujur dan hanya 10% mempunyai sikap yang sebaliknya. 5.2 Rumusan Dapatan Kajian Banyak keputusan menarik diperoleh daripada kajian ini. tiga kategori masalah yang amat mengganggu pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor ialah: (a) Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan (b) Masalah kegiatan sosial dan hiburan (c) Masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja Ini bermakna kebanyakan pelajar SMAKJ mempunyai krisis halatuju diri kerana faktor kedudukan sebagai anak sulung dan kedua dalam keluarga yang mendominasi separuh daripada keseluruhan responden menghalang diri mereka dari terdedah kepada pelajaran dan kerjaya masa depan. Antara tiga belas kategori masalah. Ini ditambah pula dengan undang-undang sekolah yang ketat menyebabkan perasaan untuk melakukan 206 . Semoga dengan hasil kajian ini semua pihak dapat menyelami dan mendalami masalah-masalah yang sering berlaku dan timbul di kalangan pelajar agar dapat membantu perkembangan sihat kehidupan para pelajar daripada gejala-gejala yang tidak diingini. Walaupun hampir kesemua responden dijaga oleh kedua ibu bapa mereka tetapi tahap pendidikan penjaga yang kurang memberangsangkan menyebabkan anak-anak tidak terdedah kepada dunia masa depan yang akan mereka kecapi. Walaupun begitu penyelidik tidak menyatakan kesemua 10% pelajar tersebut tidak jujur sepenuhnya kerana kebarangkalian pelajar-pelajar tersebut adalah pelajar yang benar-benar dan terlalu jujur. Pelajar juga kurang mahir untuk menyesuaikan diri terhadap kerja-kerja yang diberikan impak dari amalan seharian di rumah yang dibawa ke sekolah. Beberapa keputusan kajian yang penting digariskan seperti yang berikut. dan kita boleh menjadikannya iktibar dan asas untuk membuat pertimbangan yang wajar dalam membincangkan isu-isu mengenai sahsiah pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor.

Bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas. Kajian ini mendapati bahawa kategori masalah lain seperti masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. Begitu juga dengan dalam hal kehidupan di sekolah/asrama. begitu juga hubungan sesama pelajar. Inginkan personaliti yang lebih menarik. Ini bermakna pelajar demikian memahami dan boleh membuat adaptasi tentang penjagaan kesihatan yang amat penting dalam kehidupan.kegiatan sosial dan mendapatkan hiburan yang berlebihan melonjak-lonjak di dalam sanubari mereka. tetapi tidak bermaksud untuk berbuat demikian. Kedua. Memerlukan cinta dan kasih sayang. masalah-masalah spesifik yang utama yang kerap mengganggu pelajarpelajar SMAKJ bagi setiap kategori ialah: Tidak menggunakan kemudahan sekolah/asrama seperti menggunakan hak milik mereka sendiri. Perlu belajar menyimpan wang. Tidak cukup tidur. Tidak cukup perbincangan dalam kelas. masalah kehidupan di sekolah/asrama dan masalah rumahtangga dan keluarga bukan masalah signifikan bagi pelajar-pelajar SMAKJ. 207 . Perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan. Sukat untuk membuat keputusan. Faktor kekeluargaan juga tidak menjadi masalah pelajar kerana rata-rata mereka masih dijaga oleh kedua ibu bapa mereka. Tidak dibenarkan mengadakan pertemuan (date). hubungan antara guru dan pelajar amat baik. Mendapati banyak kekurangan dalam diri berbanding dengan rakan-rakan yang lain. Ingin lebih masa untuk diri. Kadangkala berbohong.

Begitu juga dari aspek urusan keluarga. masalah kewangan. Ini bermakna perbezaan tingkat pelajaran boleh mewujudkan jurang perbezaan dalam mengkaji permasalahan sahsiah pelajar SMAKJ. terdapat pertalian antara jantina pelajar dengan kehidupan di sekolah. tidak ada perbezaan signifikan antara pelajar remaja lelaki dan perempuan dalam tiga belas kategori masalah. para pegawai pendidikan dan pegawai jabatan pendidikan masyarakat yang merancang kurikulum pendidikan merupakan golongan yang boleh memainkan peranan untuk membantu pelajar SMAKJ yang bermasalah ini. hubungan peribadi dan masalah moral dan agama. guru. Ini bermakna perbezaan jantina tidak menimbulkan jurang perbezaan yang besar dalam mengkaji permasalahan sahsiah pelajar. Di bawah ini dinyatakan beberapa cadangan penting untuk mengurangkan masalah daripada berlaku dan cara mengatasinya sekiranya terjadi. secara amnya pertalian signifikan antara faktor jantina dan tingkatan boleh jadi ada dan tiada dengan tiga belas kategori masalah. Kajian ini juga mendapati bahawa terdapat perbezaan signifikan antara pelajar tingkatan dua. secara amnya. empat dan lima dalam semua kategori masalah secara keseluruhannya kecuali dalam kategori kesihatan. 208 . moral dan agama.Ketiga. 5. tiga. masyarakat sekitar. Secara spesifiknya. tidak ada perbezaan signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan kecuali dalam kategori kehidupan di sekolah. pelajaran dan penyesuaian terhadap kerja-kerja. Pelajar yang mengalami masalah dan tidak dapat mengatasi masalah yang dialaminya berkemungkinan tidak dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pelajar dengan berkesan. hubungan peribadi dan masalah moral dan agama. masalah kewangan. kesihatan dan pelajaran.3 Implikasi dan cadangan daripada dapatan kajian Masalah sahsiah pelajar-pelajar SMAKJ ini merupakan satu perkara yang perlu diambil perhatian. kaunselor. Tetapi dalam pertalian antara tingkat pelajaran terdapat pertalian signifikan yang besar secara puratanya mempengaruhi sahsiah pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Ibu bapa. Keempat.

209 . Oleh itu dicadangkan agar latihan dan bimbingan dari segi kemahiran belajar.Dalam kajian ini didapati bahawa masalah pelajaran dan kerjaya masa depan merupakan masalah utama pelajar-pelajar SMAKJ ini. Pelajar di tahap remaja juga menghadapi masalah penyesuaian kerja akademik. Para penggubal dasar di Kementerian Pendidikan juga diharap dapat mengambil kira kesan masalah pelajaran dan kerjaya masa depan ke atas pelajar apabila merancang dan menentukan kurikulum. Pihak sekolah iaitu pihak pentadbir dan guru-guru akan dapat mengurangkan masalah yang berpunca dari pelajaran dan kerjaya masa depan ini jika mereka dapat memastikan dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih mementingkan pelajar dengan cara memastikan pengajaran dan aktiviti luar kelas yang dijalankan tidak menimbulkan masalah kepada pelajar. pengurusan masa dan motivasi kerjaya yang boleh meringankan masalah pelajaran dan kerjaya masa depan sangat diperlukan dari peringkat awal memasuki persekolahan sekolah menengah. Mereka juga perlu menjelaskan tujuan sebenar anak mereka dihantar ke sekolah ini agar matlamat yang hendak dicapai melalui jalan yang betul. Kursus-kursus berkenaan dengan halatuju kerjaya selepas alam persekolahan di sekolah ini perlulah diwujudkan memandangkan terdapatnya dua aliran pendidikan yang sejajar di dalam sistem pentadbiran dan pembelajaran iaitu akademik dan bahasa arab. Kaunseling individu dan kaunseling kelompok diberikan supaya mereka dapat menangani masalah secara positif. masalah hubungan peribadi dengan rakan sebaya dan masalah yang berkaitan dengan sosial dan hiburan yang memerlukan khidmat kaunseling. Ibu bapa selaku pendidik awal pelajar sejak dari kecil perlulah memberi dorongan dan bimbingan yang padu pada anak mereka. Hal ini sekiranya tidak dipantau lebih awal akan memberi impak yang buruk kepada pelajar yang mengalami masalah ini.

4. 5.5. 5. 5. Kluang.5 Penutup Pada keseluruhannya hasil kajian ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Kluang. Johor menghadapi masalah kerjaya masa depan. Masih banyak perkara yang perlu di ambil perhatian terhadap permasalahan pelajar-pelajar di SMAKJ ini. penyesuaian terhadap kerja-kerja dan 210 . Secara amnya. 5. Untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih bermutu. Johor. Tumpuan dan skop kajian adalah di peringkat yang rendah. Oleh itu kajian selanjutnya mestilah melibatkan lebih banyak sample dari sekolah-sekolah agama lain agar dapat membuat perbandingan antara keduanya.1 Kajian tentang masalah sahsiah pelajar SMAKJ dijalankan pada tahun 2003.4. pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Antaranya ialah : 5.4.4.3 Saiz sample kajian adalah kecil iaitu hanya di sekolah ini sahaja. samaada lelaki atau perempuan. menghadapi masalah kategori pelajaran dan kerjaya masa depan dengan persekolahan dan kerja-kerja akademik.4 Penggunaan kaedah lain seperti pemerhatian dan soal selidik yang lebih sistematik agar dapatan kajian yang diperolehi nanti lebih jitu dan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. konflik yang dihadapi antara pelajar dan pihak pentadbiran dan sebagainya. Masa kajian juga haruslah dipanjangkan lagi agar hasil yang diperolehi akan lebih berkesan dan memuaskan.4 Cadangan kajian lanjutan Kajian ini merupakan satu kajian awal dan ia hanya menyentuh kepada objektif yang sangat terbatas.2 Kajian yang selanjutnya dicadangkan supaya mencari masalah yang lebih luas lagi seperti hak-hak pelajar di sekolah/asrama. dicadangkan kajian susulan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya bagi memastikan peningkatan berlaku berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. bimbang dan prihatin tentang perkembangan fizikal dan kesihatan mereka serta bebas dari permasalahan keluarga. 211 . masalahmasalah ini berbeza secara signifikan antara pelajar terutama pelajar tingkatan tiga dan lima yang sedang menghadapi peperiksaan besar. pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor ini juga sedikit sebanyak menghadapi masalah perhubungan peribadi dan personaliti. Walau bagaimanapun. Sebagai kesimpulannya. Sebagai remaja. masalah dalam interaksi sosial dan masalah yang berkaitan dengan persahabatan seperti juga masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja-remaja lain. sekiranya pelajarpelajar ini tidak dibentuk dan dibimbing dengan baik akan berlaku masalah sosial yang akan mengakibatkan prestasi pembelajaran mereka terjejas. Johor. Pelajar-pelajar ini sebenarnya adalah golongan yang unik kerana mempelajari dua bidang ilmu iaitu agama (bahasa arab) dan akademik yang sukar untuk dilakukan oleh sekolah lain. Kluang. Namun. Demikian juga masalah-masalah yang mereka hadapi ini didapati tidak berbeza secara signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan. Masalah-masalah yang dihadapi ini secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sahsiah pelajar-pelajar dan menyebabkan keputusan peperiksaan tidak seperti yang diharap dan dijangkakan.sosial dan hiburan.

“Readings In Personality”. Men. McGraw –Hill. USA. Wan Zah Wan Ali. Universiti Malaya: Tesis Sarjana. Kuala Lumpur. satu Kajian Teks Terhadap Kitab Riyadh Al-Solihin”. Kementerian Pendidikan Malaysia (Laporan Kajian). P31-P39. Sek. 212 . Dr. Fariza Md Sham. “Keberkesanan Asrama Sekolah Kebangsaan Agama Ke arah Pencapaian Matlamat Penubuhannya”. “Bimbingan Mukmin Pada Mencari Ridha Al. Penerbitan Al-Ramadhan. Kuala Lumpur. Zaidatol Akmalia Lope Pihie. “Human Development: Across the Lifespan (Third Edition)”. Pustaka Nasional Ptd. Stanford University. Sulaiman Ibrahim dan Ideris Endot (2000). John F. Majalah Al-Hidayah (2001) (Majalah Sekolah . Travers. Ltd. Kamus Dewan (2000). Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). “Dakwah dan Perubahan Sosial”. Dacey.BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Zakaria. Agama Kerajaan Johor Kluang. Utusan Publication & Distributors Sdn. Mischel. Kamarul Azmi Jasmi (2001). Dr. Al-Ghazali (1989). “Paradigma al-Imam Al-Nawawi Dalam Pembangunan Insan. Walter Mischel (1973). Singapura.Tidak Di Terbitkan). Dr. Habibah Elias.A’lamin”. Abdullah Nashih Ulwan (1994). Bhd. Kluang. John S. Abu Hassan Hewap & Ali Yacob (1994). Kuala Lumpur. (Terjemahan oleh Sayyid Ahmad Semait). “Pesanan Kepada Pemuda Islam”. USA. Johor. Harriet N.

213 .Tesis Sarjana. ( 1985 ). “Persepsi Para Pelajar Terhadap punca Masalah Displin Dan Langkah-langkah Untuk Mengatasinya – Satu Tinjauan Di Sekolah Di Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai. Wan Azmi Ramli (1992). Kuala Lumpur : Heinman Asia. Paul B. “Asas_Asas Masyarakat Cemerlang”. Tesis Sarjana. Mustafa Daud (1997). “Sociology”. “Tamadun Islam”. Utusan Publication & Distributors Sdn. Tesis Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia. Siti Fatimah Abdul Rahman (1993). Suradi Sarikon (1998). Bhd. Bhd. Sharifah Alwiyah Alsagoff. Hunt (1964). USA. “Pembangunan dan Dinamika Masyarakat Malaysia”. “Hubungan Antara Iklim sekolah dengan Prestasi Pelajar: Satu Kajian Kes Di Sekolah Menengah Sains Muar. Horton. Mohd Razali Agus dan Fashbir Noor Sidin (2000). Universiti Kebangsaan Islam. Kuala Lumpur. Chester L. Utusan Publication & Distributors Sdn. Johor. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Utusan Publication & Distributors Sdn. Johor”.Mohd Ismail Mustari (1999). Bhd. Kuala Lumpur. "Pendidikan Pedagogi". McGraw-Hill Book Company. Kulai. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). "Pembangunan Masyarakat dari Perspektif Kebajikan”. Johor”. Universiti Teknologi Malaysia. Varathan Pachaippan (2001). “Belia sebagai Insan Cemerlang Dari Perspektif Islam: Kajian status Belia-Belia Felda Bukit Ramun.

org/hdro/Dias2000.undp.E.Woolfolk. A. (1993). Boston: Rutgers University. "Educational Psychology".html 214 . http://www.

LAMPIRAN A Soal Selidik 215 .

...71872..... JOHOR (SOAL SELIDIK PELAJAR) ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ‬ Tahniah dan syabas diucapkan kerana anda terpilih untuk menjawab soal selidik ini.. Johor.. Segala maklumat yang diberi dan diperolehi akan dirahsiakan sepenuhnya dan tidak akan didedahkan..... (USTAZ MOHD ISMAIL BIN MUSTARI) KETUA PENYELIDIK 216 .... Anda diminta menjawab soal selidik ini dengan jujur dan ikhlas. Universiti Teknologi Malaysia.... KLUANG . di bawah Pusat Pengurusan Penyelidikan... Sekian Terima Kasih.. Soal selidik ini mengandungi dua (2) bahagian iaitu:Bahagian I Bahagian II : 13 kategori masalah. .... SKUDAI.. : Latar belakang responden..BAHAGIAN A PUSAT PENGAJIAN ISLAM DAN PEMBANGUNAN SOSIAL......... BIL: TAJUK KAJIAN: KAJIAN SAHSIAH PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AGAMA KERAJAAN JOHOR..... JOHOR.. Johor Bahru... UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. JOHOR BAHRU. Skudai. Ia hanya digunakan untuk Projek Penyelidikan vot..

Universiti Teknologi Malaysia. Johor Bahru. Tiada jawapan yang betul atau salah. Anda diminta menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian dengan betul dan tepat. Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial. Semua jawapan anda akan dirahsiakan. Kerjasama anda sangat dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih. 2003 217 . Johor. Skudai.MAKLUMAT MENGENAI KAJIAN Soal Selidik ini mengandungi dua (2) bahagian. April. Ahli Kumpulan Penyelidik.

Pergaulan saya di sekolah/asrama terhad di kalangan rakan-rakan rapat sahaja. Saya menghargai kemudahan dan kelengkapan sekolah/asrama yang disediakan. Y Y T T 9. 2. Y Aktiviti di sekolah/asrama sangat menyeronokkan sehingga saya dapat membina sahsiah saya. Y T 5. 14. 15. Saya percaya pentadbir/guru/warden sekolah/asrama telah menjalankan tugasnya dengan baik. 12. 1. Undang-undang dan peraturan di sekolah/asrama sesuai untuk membina sahsiah saya. Saya sering mendapatkan nasihat dan tunjuk ajar rakan di sekolah/ asrama ketika membuat sesuatu keputusan. Y T Y Y T T Y T Y T Y T 218 . Kegiatan di sekolah/asrama dapat mewujudkan sikap kerjasama dikalangan pelajar. 3. Pihak pentadbir/guru/warden sentiasa memberi tunjuk ajar dengan cara yang bijaksana. Kegiatan kerohanian di sekolah/asrama membina sahsiah saya. Saya menghormati semua pentadbir/guru/warden saya.Bahagian I ARAHAN : Sila jawab soalan berikut dan tandakan jawapan anda ke dalam borang OMR yang disediakan. Saya menggunakan kemudahan sekolah/asrama seperti saya menggunakan hak milik saya sendiri. 4. 1. Pentadbir/guru/warden saya seorang yang bertolak ansur. 11. Saya tidak menghadapi masalah menyesuaikan diri dengan kehidupan di sekolah/asrama. 13. Y T 7. Berikut disenaraikan beberapa penyataan tentang kehidupan anda di sekolah. Y T 6. Y Y T T T Saya mudah bergaul dengan pentadbir/guru/warden sekolah/asrama. Y T 8. Hubungan mesra antara pelajar wujud. 10.

pentadbir/guru/warden cepat bertindak. Perhubungan saya dengan rakan di sekolah/asrama merenggangkan hubungan saya dengan keluarga di rumah. 18.ringan sama dijinjing” menjadi amalan hidup saya di sekolah/asrama. Apabila ada aduan. Pentadbir/guru/warden sekolah/asrama sentiasa adil dalam melaksanakan peraturan. Y T Y T Y T T 19. Y T 219 . Saya melibatkan diri secara aktif dengan aktiviti di sekolah/asrama. Y 20. Peribahasa “berat sama dipikul.16. 17.

Saya yakin usaha yang gigih semasa di sekolah/asrama akan membawa kejayaan dalam hidup saya pada masa hadapan. Y T 22. (soalan 21-40) 21. Kesukaran menyesuaikan diri dalam aktiviti di sekolah/asrama amat membimbangkan saya. Aktiviti kerohanian di sekolah/asrama menolong saya membentuk sahsiah yang mulia. Saya dapat menghayati nilai Islam dengan lebih berkesan setelah berada di sekolah/asrama ini. Y Y T T 34. Saya tidak merasa sepi semasa di sekolah/asrama. 25. Penyertaan saya dalam aktiviti sekolah/asrama menambahkan keyakinan dalam diri saya. Y T 26. Saya sering kali tertanya siapakah diri saya sebenarnya. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan ciri-ciri keperibadian seseorang pelajar di sekolah/asrama. Banyak peraturan di sekolah/asrama yang bertentangan dengan kehendak saya. Perasaan saya mudah tersinggung apabila tingkah laku saya ditegur oleh rakan-rakan di sekolah/asrama. Y Y T T 24. Sebagai pelajar SMAKJ saya merasa malu jika pelajar di sini tidak berakhlak mulia. Saya berharap aktiviti di sekolah/asrama akan menjadikan 220 .2. Saya dapati banyak kekurangan dalam diri saya berbanding dengan rakan sebaya di sekolah/asrama. Y T 28. Saya tak mengetahui apa yang benar-benar saya kehendaki dalam hidup saya. Y T 33. Y Y T T 30. Potensi saya terserlah sejak saya bersekolah di sini. Saya merasa malu tampil ke hadapan dalam program rasmi di sekolah/asrama. 35. Y T 27. Y T 29. 31. Y T 23. Y T 32.

Saya menghadapi masalah untuk mempraktikkan amalan agama apabila berada di luar sekolah. 40. Saya akan menentang sesiapa juga yang cuba menjatuhkan nama baik sekolah saya. 37. Saya tetap memilih asrama SMAKJ walaupun ditawarkan untuk tinggal di asrama sekolah lain. Y T Y T Y T Y Y T T Y T 221 . 39.saya insan yang soleh/solehah. 36. 38. Saya inginkan keadaan diri saya yang lebih menarik semasa berada di sekolah/asrama. Aktiviti kerohanian di sekolah/asrama tidak membebankan saya.

42. 57. (soalan 41-60) 41. 53. 48. 55. 46. 43. 52. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani anda. Ketagih rokok Gigi rosak Cepat penat Terlalu tinggi Terlalu kurus Terlalu rendah Terlalu gemuk Tidak cukup tidur Perawakan buruk Kulit berpenyakit Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 51. 54. 60. Selalu pening kepala Selalu tiada selera makan Selalu menghidap selsema Mudah mendapat penyakit Semakin lama semakin kurus Penyakit haid atau perempuan Bentuk badan tidak begitu menarik Tidak dapat udara dan cahaya matahari Tidak sekuat dan sesihat yang diharapkan Tidak mendapat latihan gerak badan yang cukup Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 222 . 50. 49. 59. 58. 56. 45. 47. 44.3.

79. keadaan kehidupan dan pekerjaan anda. 78. 72. 73. 77. 75. 70.4. 74. 65. 80. Terpaksa meminta wang dari ibu bapa Ingin mendapat wang untuk diri sendiri Terlalu banyak kerja di luar masa sekolah Memerlukan pekerjaan semasa cuti panjang Tidak mendapat kemudahan tertentu di rumah Malu dengan keadaan rumah yang saya duduki Tidak mempunyai tempat untuk melayan kawan Tidak tahu menggunakan wang saya dengan bijak Ingin membeli lebih banyak barang untuk diri sendiri Masalah kewangan untuk melanjutkan pelajaran selepas sekolah menengah Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T Y T 223 . 69. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah kewangan. Ingin tinggal di tempat lain Ibu bapa terlalu kuat kerja Sangat sedikit pakaian cantik Tidak mempunyai bilik sendiri Perlu belajar menyimpan wang Tinggal terlalu jauh dari sekolah Keluarga bimbang tentang wang Sangat sedikit wang untuk hiburan Tidak mempunyai wang belanja tetap Memerlukan kerja sambilan sekarang Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 71. (soalan 61-80) 61. 63. 66. 67. 64. 62. 76. 68.

94. 88. Sukar untuk melanjutkan sesuatu perbualan Ingin membaiki diri saya dari segi kebudayaan Tidak menggunakan masa lapang dengan baik Selalu tidak dibenarkan keluar pada waktu malam Ingin belajar bagaimana hendak melayani seseorang Tiada perkara menarik hendak dibuat pada masa lapang Terlalu cuai dengan pakaian dan barang-barang kepunyaan saya Tidak dibenarkan bersiar-siar dengan orang yang saya suka Sangat sedikit peluang untuk melakukan apa yang saya kehendaki Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T Y T 100. (soalan 81-100) 81.5. 93. 90. 98. 92. 97. 95. 82. Ingin memperbaiki rupa saya Terlalu sedikit kegiatan sosial Kekok berjumpa dengan orang Tidak cukup masa untuk hiburan Lambat mesra dengan orang lain Ingin lebih masa untuk diri Sangat sedikit peluang untuk saya sertai Jarang terlibat dengan gerak kerja pelajar Tidak pasti mengenai ketertiban sosial saya Terlalu sedikit peluang untuk memenuhi hobi Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 91. 96. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah kegiatan sosial dan hiburan. 85. 87. 86. Y T 224 . 83. 84. 89. 99. Sangat sedikit peluang untuk keluar dan menikmati alam semula jadi.

102. Teman lelaki Teman wanita Sedang dalam percintaan Kecewa dalam percintaan Jarang mengadakan pertemuan(date) Perlu penerangan berkaitan hal seks Sukar bergaul rapat dengan jantina lain Tidak tahu melayan semasa pertemuan( date) Takut kehilangan orang yang saya cinta Segan dengan perbualan mengenai seks Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 111. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah pergaulan muda-mudi. 114. 112. perkahwinan dan seks. 104. 119. 106. Kekok semasa membuat pertemuan( date) Tidak dibenarkan mengadakan pertemuan( date) Takut berhubung rapat dengan jantina lain Sangat sukar untuk mengawa1 desakan seks Mengasihi seseorang yang tidak cintakan saya Sedang menentukan sama ada hendak bertunang Memutuskan sama ada hendak terus kekal bersama Sedang menentukan sama ada da1am percintaan atau tidak Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T Berbaik-baik dengan orang yang tidak disukai oleh keluarga saya Y Bimbang sejauh manakah hendak berhubung mesra dengan jantina lain Y T 225 .6. 110. 108. 113. 109. 115. 116. 103. 105. 118. (soalan 101-120) 101. 107. 117. 120.

124. Selalu melukakan perasaan orang Dikatakan sombong atau bongkak Menjadi terlalu iri hati atau cemburu Ingin menjadi lebih disukai (popular) Bercakap atau bertindak tanpa berfikir Inginkan personaliti yang lebih menarik Mengelak diri dari orang yang saya benci Merasa tiada seorang yang memahami saya Bimbang bagaimana mempengaruhi orang lain Tiada seorang yang bo1eh saya mengadu masalah saya Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 226 . 132. 127. 137. 128. 140. 122. 138. 133. 136. 125. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah perhubungan sosial psikologikal. 139. 123. 129. 134. 130. 135. 126. (soalan 121-140) Merasa rendah diri Benci pada seseorang Jadi penakut atau pemalu Terlibat dalam pertengkaran Terlalu mudah merasa malu Tidak disukai oleh seseorang Kurang kebolehan memimpin Jadi sasaran kritikan orang lain Mempunyai perasaan kesepian Jadi bahan perbualan dan ejekan Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 131.7. 121.

150. 160. 143. 148. Terlalu mudah terangsang Sukar membuat keputusan Terfikir untuk membunuh diri Takut ditinggalkan seorang diri Takut membuat kesalahan/kesilapan Terlalu banyak masalah persendirian Sangat mudah mengeluarkan air mata Tidak dapat menahan kemarahan saya Kerap gagal dalam kerja-kerja yang saya buat Membuat sesuatu dengan bersungguh-sungguh Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 227 . 146. 149. 156. 147. 159. 154. 153.8. 155. 142. (soalan 141-160) Bimbang Jadi malas Suka berkhayal Mudah lupa Tidak gembira Gugup(nervous) Merasa kesedihan Tidak bernasib baik Terlalu mudah putus asa Kurang kepercayaan diri Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 141. 144. 145. 151. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah perhubungan peribadi dan psikologikal (emosi). 157. 158. 152.

165.9. 174. 175. 169. 162. 167. 164. 166. 173. 180. 163. Terpengaruh oleh prasangka kaum dan agama Dihukum kerana kesalahan yang tidak saya lakukan Tidak boleh melupakan kesalahan yang saya lakukan Terganggu dengan fikiran mengenai syurga dan neraka Kadang-kadang berbohong tapi tidak bermaksud demikian Ragu-ragu menyatakan yang mana betul yang mana salah Ragu apa yang terjadi kepada orang lain apabila mereka mati Kadang-kadang merasa tidak sejujur seperti yang sepatutnya Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T Ragukan terhadap beberapa soal agama yang pernah saya dengar Y Terganggu dengan perkara buruk yang dilakukan oleh rakanrakan lain Y 228 . 177. 168. 179. 172. 176. (161-180) 161. 170. Merasa bersalah Takut hukuman Tuhan Terlibat dalam kesusahan(trouble) Ragu tentang makna Tuhan Kurang kebolehan mengawal diri Ingin merasa hampir dengan Tuhan Tidak selalu ke Masjid/gereja/tokong/kuil Suka mencarut/cerita lucah(dirty stories) Mempunyai sesuatu tabiat buruk tertentu Ibu bapa berpendirian kolot( old fashioned) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 171. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah moral dan agama. 178.

194. 198. 185. 192. 189. 196. 190.10. Inginkan kebebasan yang lebih di rumah Ibu bapa menyebelahi abang/kakak atau adik Ibu bapa terlalu banyak berkorban untuk saya Merasa seolah-olah tidak mempunyai keluarga Tidak memberitahu segala-gala kepada ibu bapa Tidak sefahaman dengan abang/kakak atau adik Tidak dapat berbincang masalah tertentu di rumah Ibu bapa mengharapkan terlalu banyak daripada saya Ibu bapa membuat terlalu banyak keputusan untuk saya Bimbang mengenai seseorang daripada anggota keluarga Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 229 . 184. (soalan 181-200) 181. 183. 186. 182. 200. 197. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah rumahtangga dan keluarga. 188. 195. 193. 199. Kematian dalam keluarga Jadi sasaran kritikan ibu bapa Pertelingkahan dalam keluarga Ibu bapa tidak memahami saya Tidak gembira dengan ibu bapa Ibu bapa tidak mempercayai saya Memerlukan cinta dan kasih sayang Di rumah dilayan seperti kanak-kanak Menentang percakapan ibu bapa saya Berselisih faham dengan keluarga saya Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 191. 187.

201. 217. 216. 210. 206.11. 205. Takut menganggur selepas tamat sekolah menengah Perlu mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan Takut kalau saya tidak dapat langsung masuk ke maktab Perlu mengetahui kebolehan saya dalam sesuatu pekerjaan Perlu mengambil keputusan tentang pekerjaan masa hadapan Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T Ragu-ragu tentang kebolehan untuk menjalankan kerja yang baik Y Tidak yakin kerja-kerja sekolah boleh memberi faedah kepada saya Memerlukan nasihat mengenai apa yang saya harus buat selepas sekolah Ragukan kemungkinan mendapat pekerjaan pilihan saya pada masa akan datang Ragukan kebijaksanaan dalam pemilihan kursus untuk persediaan pekerjaan saya Y Y Y Y 230 . 208. 219. 204. Berikut disenaraikan beberapa penyataan berkaitan dengan masalah pelajaran dan kerjaya masa depan anda. 214. 218. (soalan 201-220) Takut menempuhi masa depan Kurang pengalaman kerja Tidak tahu cara mencari kerja Perlu untuk memilih sesuatu maktab Ingin belajar mengenai sesuatu pekerjaan Ingin lebih bebas dalam kehidupan seharian Perlu buat rancangan awal untuk masa depan Takut kalau saya tidak diterima masuk ke maktab Memutuskan sama ada hendak ke maktab atau tidak Tidak mengetahui apa yang saya benar-benar ingini Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 211. 220. 215. 203. 209. 207. 213. 202. 212.

(soalan 221-240) 221.12. Ingatan tidak baik Tidak cukup bijak Tidak suka belajar Ingin berhenti sekolah Selalu tidak hadir ke sekolah Takut gagal dalam kerja sekolah Bimbang terhadap peperiksaan Tidak belajar dengan secukupnya Mendapat pangkat (markah) rendah Tidak begitu berminat pada buku-buku Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 231. 223. 240. 229. 236. 230. 227. 237. 239. 222. 238. 225. Tidak tahu cara belajar yang berkesan Tidak tertarik pada beberapa mata pelajaran Tidak dapat menumpukan fikiran pada pelajaran Merasa sukar menyusun laporan atau karangan Takut bercakap dalam perbincangan dalam kelas Tidak dapat melahirkan fikiran saya dengan tepat Bimbang tentang kedudukan (markah) dalam kelas Merasa sukar mengambil catatan atau membuat ringkasan Tidak dapat memahami beberapa mata pelajaran dengan memuaskan Tidak dapat menyelesaikan tugasan pelajaran pada masa yang ditentukan Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 231 . 228. 232. 235. 224. 226. Penyesuaian terhadap kerja-kerja. 233. 234.

244. 259. (soalan 241-260) Ujian tidak adil Ke1as sangat membosankan Peraturan seko1ah ter1alu ketat Guru-guru ter1a1u sukar difahami Guru tidak mesra dengan pelajar Buku-buku teks terlalu sukar difahami Sangat sedikit kebebasan dalam kelas Masa makan tengah hari terlalu singkat Tidak cukup perbincangan dalam kelas Guru-guru kurang berperibadi (personaliti) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 251.13. 247. 260. 252. 255. 256. 245. 250. Kurikulum dan Kaedah Pengajaran. Kegiatan sekolah tidak diatur dengan baik Dipaksa mengambil mata pelajaran yang saya benci Tidak mempunyai tempat belajar yang sesuai di rumah Tidak cukup buku-buku yang baik dalam perpustakaan Mata pelajaran tidak berkait dengan kehidupan seharian Keluarga tidak memahami tugas dan kegiatan di sekolah Pangkat (markah) tidak sesuai sebagai ukuran kebolehan Tidak sefahaman (not getting along) dengan seorang guru Guru tidak bertimbang rasa terhadap perasaan pelajar-pelajar Terlalu banyak tugasan diberi dalam beberapa mata pelajaran Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T T T T T T T T 232 . 254. 249. 257. 258. 246. 241. 248. 243. 253. 242.

Aliran A. Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 4. Tandakan (√ ) dalam petak yang berkenaan dan tuliskan jawapan di ruang kosong yang disediakan. D. B. 3.2003: __________ tahun __________ bulan.1. B. Sastera Sains Teknik & Vokasional Lain-lain (Nyatakan):_________________________________________ 5. Jantina: A. C. Tingkatan anda sekarang: A. B. Umur pada 1. E. B.Bahagian II ARAHAN: Sila berikan maklumat tentang diri anda dengan tepat dan ikhlas. 1. C. C. D. E. Lelaki Perempuan 2. Berikan sebab utama anda bersekolah di SMAKJ ini: A. D. Pilihan sendiri Pilihan ibu bapa Nasihat guru Mengikut kawan Lain-lain (Nyatakan):_________________________________________ 233 .

E.999 RM999 dan ke bawah Bapa Ibu Penjaga 10. RM3. Tidak Bersekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Maktab/Kolej Universiti Lain-lain (Nyatakan):__________________________________________ Bapa Ibu Penjaga 234 . Bilangan adik beradik (termasuk diri anda): _________ orang.6.000. Ibu bapa Bapa sahaja Ibu sahaja Orang lain (Nyatakan):_________________________________________ 9. 8. D. Orang yang bertanggungjawab sebagai penjaga anda: A. B. B. Pendapatan ibu bapa/penjaga anda. D. Anda anak keberapa dalam keluarga? ___________. Tandakan ( √ ) dalam petak yang berkenaan: Pendapatan A. Pendidikan tertinggi ibu bapa/penjaga. B. C. Tandakan ( √ ) dalam petak yang berkenaan: Pendidikan A. D. C. 7.RM1. F. C.000 dan ke atas RM2000 – RM2999 RM1.

Nyatakan keputusan yang anda perolehi dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) yang lepas: Mata Pelajaran Bahasa Melayu I Bahasa Melayu II Gred Matematik Bahasa Inggeris Kajian Tempatan (Sains) Jumlah Keseluruhan:________________________. 235 . 2 & 3 sahaja) 11.(Soalan 11 untuk pelajar Tingkatan 1. Nyatakan keputusan yang anda perolehi dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang lepas: Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Komunikasi Matematik Sejarah Geografi Agama Islam Sains Kemahiran Hidup Gred Jumlah Keseluruhan:________________________. (Soalan 12 untuk pelajar Tingkatan 4 & 5 sahaja) 12.

LAMPIRAN B Soal Selidik 236 .

Johor....... Soal selidik ini mengandungi satu (1) bahagian sahaja iaitu:Bahagian I : Soal selidik trait personaliti (160 soalan) Sekian Terima Kasih. (USTAZ MOHD ISMAIL BIN MUSTARI) KETUA PENYELIDIK 237 .. Universiti Teknologi Malaysia. KLUANG .. Skudai.. Johor Bahru...... Anda diminta menjawab soal selidik ini dengan jujur dan ikhlas.... .. JOHOR BAHRU....... JOHOR (SOAL SELIDIK PELAJAR) ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ‬ Tahniah dan syabas diucapkan kerana anda terpilih untuk menjawab soal selidik ini... Ia hanya digunakan untuk Projek Penyelidikan vot.. di bawah Pusat Pengurusan Penyelidikan....BAHAGIAN B PUSAT PENGAJIAN ISLAM DAN PEMBANGUNAN SOSIAL..71872.... JOHOR. BIL: TAJUK KAJIAN: KAJIAN SAHSIAH PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AGAMA KERAJAAN JOHOR.... UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA..... Segala maklumat yang diberi dan diperolehi akan dirahsiakan sepenuhnya dan tidak akan didedahkan.. SKUDAI..

Suka menghadiri majlis-majlis kenduri dan perkahwinan. Sukakan suasana kehidupan yang berubah-ubah. 9.SOAL SELIDIK PERSONALITI ARAHAN : Sila jawab soalan berikut dan tandakan jawapan anda ke dalam borang OMR yang disediakan. Tidak mudah kecewa bila berhadapan dengan masalah-masalah yang rumit. Merasa selamat bila saya tahu orang yang saya percaya berada di samping saya. Selesa memberitahu orang lain mengenai apa-apa sahaja yang ada dalam fikiran saya. Memikirkan secara kritikal setiap perkara yang saya buat dan saya lihat. 11. 10. Mempunyai keinginan supaya orang lain menganggap diri saya sebagai pemimpin. Lebih suka bekerja dengan idea-idea dari bekerja dengan data dan benda. Mengharapkan supaya orang lain melihat saya sebagai seorang yang amat berjaya. 7. 19. 238 . 15. Suka membuat kritikan yang membina mengenai apa-apa sahaja bahan yang saya baca. 6. Selalu mengelak dari bertanya kerana takut akan salah. 2. 1. 18. 4. 13. Mengharapkan sanjungan dari kawan-kawan untuk mengelakkan diri dari rasa tertekan. 12. Menolong sedaya upaya kawan-kawan yang menghadapi masalah. 5. 14. Memikirkan sendiri cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. 8. Mengelak dari memperkatakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang lain marah. 17. 16. Suka kepada kerja-kerja yang mempunyai struktur yang jelas. Suka melakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri dari mengikut struktur yang telah ditetapkan. Selesa meminta pertolongan dari kawan-kawan dan ahli-ahli profesional bila menghadapi masalah. Lebih selesa tinggal di kawasan yang tidak mempunyai ramai jiran tetangga. 3.

41. 34. Percaya bahawa diri saya adalah seorang yang peramah dan mudah mesra. 33. 36. 32. Akan menyelesaikan sesuatu kerja sebelum memulakan kerja-kerja yang lain. 22. Suka membuat keputusan-keputusan penting tanpa melibatkan orang lain. Merasa seakan-akan berminat kepada semua perkara. Berminat membaca buku-buku bercorak akademik. Jarang bercakap di dalam sesuatu sesi perbualan dan perbincangan. Mencuba bersungguh-sungguh da1am melakukan apa sahaja kerja. Seringkali memendamkan perasaan saya agar tidak diketahui oleh orang lain. Sedia memberi pertolongan kepada orang lain tanpa mengira pertolongan itu dihargai atau tidak. 25. Suka kepada aktiviti-aktiviti yang memerlukan perhatian dan tumpuan yang terperinci. 42. Lebih suka menjadi ketua dari menjadi pengikut. Selalu menceritakan masalah-masalah peribadi saya kepada orang lain. Suka memikirkan masalah-masalah yang rumit dan mencabar. falsafah dan psikologi. Memihak kepada kumpulan yang mendapat suara majoriti. Merasa kecewa bila memikirkan saya tidak berupaya mengawal keadaan. 29. Suka melakukan sesuatu pekerjaan dengan kemas dan teratur. Ingin supaya orang lain bersimpati dengan masalah hidup yang saya alami. Lebih suka berdampingan dengan orang yang intelek berbanding orang yang praktikal. 24. 23. Akan menghadiri sesuatu majlis jika saya rasa saya ingin berbuat demikian. 45. 28. 38. Percaya bahawa orang lain membuat sesuatu kerja lebih baik daripada saya. Saya tidak pernah mengumpat tentang diri seseorang. Suka berucap semasa berada di dalam kumpulan yang besar . Selalu tidur lewat untuk menyelesaikan kerja-kerja yang telah dimulakan. 44. 27. 35. 40. 30. 239 . 26. 46. 37. 21. 31.20. 39. Tidak sampai hati melihat orang lain dihukum walaupun telah diadili. 43. Selesa meminta kembali barang-barang saya yang telah dipinjam oleh kawan. Beranggapan ada1ah penting mempunyai pekerjaan di mana orang lain tidak berupaya melakukannya. Tidak suka terikat dengan jadual yang ketat untuk aktiviti-aktiviti masa lapang.

53. Suka melibatkan diri dalam perbincangan mengenai idea-idea yang abstrak. Suka membuat keputusan untuk kumpulan. 70. Rasa tidak puas hati dengan apa yang saya telah capai hingga kini. Cenderung untuk bercakap lebih banyak dari orang lain apabila berada di dalam sesuatu kumpulan. 49. Tidak mengharapkan orang lain membantu menyelesaikan kerja-kerja saya. 63. 66. Tidak akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan walaupun saya tidak setuju dengan peraturan itu. Selalu mengharapkan belaian kasih sayang dan perhatian daripada orang lain. Suka menerima hadiah dan anugerah bagi setiap pencapaian cemerlang yang saya perolehi.47. 57. Suka menerima pimpinan orang lain. 59. 65. 61. 60. 58. Mudah melenting apabila semua kerja yang saya lakukan tidak menjadi. Tidak suka dikawal oleh individu yang mempunyai autoriti. Suka meminjamkan barang-barang yang saya sayangi kepada kawan-kawan yang memerlukan. 67. 50. Akan meneruskan kerja-kerja yang susah walaupun peluang untuk berjaya adalah tipis. 55. Saya sentiasa bersetuju dengan pendapat ibu bapa saya. Suka menghabiskan waktu petang seorang diri dari berbual dan bermain dengan kawan-kawan. Mengelak bercakap dengan orang lain melainkan ditegur terlebih dahulu. Ada jadual makan dan tidur yang tetap untuk setiap hari. 51. 56. 52. Berminat untuk mencipta idea-idea dan teori-teori baru mengenai manusia. 54. 64. Akan berterus terang menyatakan tingkahlakunya menyakitkan hati saya. Suka menganalisa personaliti individu yang saya temui. 69. Merasa bosan jika tiada kerja-kerja baru yang boleh dibuat. Mudah memulakan perbualan dengan orang-orang yang belum saya kenali. 68. Suka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi melalui kajian dan penyelidikan. 62. 240 . Saya tidak pernah memecahkan rahsia kawan-kawan saya. 48.

Meminta pendapat dan persetujuan orang lain sebelum memulakan sesuatu pekerjaan. Merasa diri saya gagal bila orang lain membuat kerja lebih baik daripada saya. 81. 83. 88. 76. 82. 74. Gembira menghabiskan sebahagian dari masa saya membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial. 79. persetujuan dan pendapat orang lain. Boleh bekerja dalam satu jangkamasa yang panjang tanpa mudah merasa letih dan jemu. Suka melakukan kerja-kerja yang tidak melibatkan arahan. Selesa dalam menghadapi situasi-situasi baru. Merasa perlu mencurahkan perasaan yang terkandung di dalam hati saya kepada kawan-kawan. 90. Sukakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan orang ramai. 85. 75. Suka melibatkan diri dalam perbincangan yang berkaitan dengan falsafah hidup masyarakat yang ideal. Rasa bersalah mengenai beberapa perkara buruk yang telah saya lakukan pada masa lalu. Bercita-cita menjadi pemimpin kelab atau organisasi. Saya tidak pernah tersinggung apabila ditegur oleh kawan-kawan. 78. Selalu mengubah program dan aktiviti yang telah saya rancangkan.71. Selesa bertanya apabila arahan yang diberikan oleh ketua yang kurang jelas. 72. 241 . Akan mengambil alih tugas kepimpinan apabila suasana berada dalam keadaan tertekan. 87. Suka menyendiri melayan fikiran. Berusaha besungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan dalam apa-apa sahaja yang bercorak pertandingan. Menyusun idea dan pemikiran saya dengan cermat sebelum memulakan perbualan. 86. Selalu menghabiskan masa dalam perpustakaan membaca buku-buku akademik. 77. 84. Jarang menangguhkan kerja yang diberikan walaupun saya tidak suka. 80. 89. 73.

Lebih banyak bertolak ansur mengenai sesuatu perkara berbanding dengan orang lain. Selesa bercakap dengan seseorang walaupun kali pertama bertemu. politik dan ekonomi. Akan meneruskan kerja-kerja yang menghadapi kebuntuan. 98. 97. 109. Melihat diri saya sebagai seorang yang bercita-cita tinggi. Suka menulis ulasan kritikal mengenai buku-buku dan artikel-artikel bercorak akademik yang saya baca. 107. 101. 100. Tidak suka tinggal di sesuatu tempat dalam suatu jangkamasa yang lama. Saya tidak pernah berselisih faham dengan sesiapa. 110. Merasakan bahawa kehidupan saya adalah tidak menggembirakan. Rasa sedih menghadapi masalah-masalah peribadi bersendirian tanpa sokongan kawan-kawan. Merancang dengan teliti segala matlamat yang ingin saya capai. 106. Selalu meminta kepastian dari orang lain bahawa apa yang saya buat dan katakan adalah betul. Selalu mempengaruhi orang lain supaya menerima pendapat saya. Selalu memikirkan jalan penyelesaian kepada macam-macam masalah sosial. Ingin bergiat cergas dalam persatuan yang bertanggungjawab membantu individu yang kuran bernasib baik. Merasakan kejayaan orang lain selalu mendorong saya mencuba dengan lebih bersungguh-sungguh. 242 . 108. 94. 93. 104. Akan terus bertanya sehingga saya berpuas hati dengan jawapan yang diberi. Sentiasa menjaga ruang tempat kerja saya bersih dan kemas. 103.91. Merasa gugup bercakap di hadapan khalayak ramai. 99. 95. Memerlukan sanjungan dan pujian dari rakan-rakan untuk merasa gembira. walaupun orang lain telah menarik diri. 102. 92. 111. Melakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri tanpa memikirkan apa orang lain akan kata. 105. Percaya bahawa menolong orang lain sama penting dengan menolong diri sendiri. 96.

118. Mudah mesra dan mudah membina persahabatan dengan orang lain. Sejarah kehidupan saya sentiasa gembira dan menyeronokkan. 243 . 124. Lebih selesa membuat kerja-kerja yang telah saya rancang dari membuat kerja yang disuruh orang lain. Akan menyelesaikan segala tugas yang diamanahkan kepada saya walaupun saya terpaksa bekerja lebih masa. 125. Berminat mencari sebab musabab mengenai tingkah laku dan permasalahan manusia. 113. 129. 114. 122. Merasakan diri saya patut dihukum kerana telah melakukan sesuatu yang salah. Merasa kecewa bila orang lain tidak menghargai diri saya. Percaya saya mempunyai hak untuk menentukan sendiri apa yang ingin saya lakukan. Lebih selesa berinteraksi dengan individu yang tidak saya kenali daripada duduk bersendirian. Agak mudah marah berbanding dengan kawan-kawan saya yang lain. Merancang semua aktiviti supaya ia dapat dijalankan dengan lancar. 128. Selalu bertindak mengikut keyakinan diri saya. 127. 115. Selalu merasa bimbang bila bertemu dengan orang yang belum saya kenali. 121. 117.112. 116. Suka kepada aktiviti-aktiviti kumpulan di mana saya bertindak sebagai ketua. 130. 132. 123. Mempunyai keinginan yang tinggi untuk lebih berjaya daripada orang lain. Lebih suka meminta nasihat dari orang lain daripada cuba menyelesaikan masalah sendiri. Walaupun rakan-rakan selalu membuatkan saya ternanti-nanti. saya tidak pernah marah. 120. Suka membuat sesuatu kerja hanya disebabkan ianya berbeza dari yang lain. Sering memikirkan sebab-sebab berlakunya masalah di dunia ini serta cara penyelesaiannya. 119. 126. Memperuntukkan masa yang agak banyak bagi memikirkan masalah-masalah yang rumit yang perlu diselesaikan. 131. Merasa perlu bergantung kepada individu yang saya percaya bagi membentuk nilai-nilai hidup saya.

154. 151. Percaya kebanyakan orang yang saya temui boleh menjadi kawan saya. Merasakan diri saya sebagai orang yang mudah untuk didampingi. 137.jarang sekali saya mengubahnya. Merasa bosan hidup di dalam keadaan yang stabil di sepanjang masa tanpa perubahan. Suka kepada perdebatan yang hangat tidak kira saya menang atau kalah. Bila saya membuat sesuatu keputusan. 148. 146. Takut akan kecewa da1am mengharungi hidup. 141. 147. Ingin mencuba sesuatu sekurang-kurangnya sekali. Ingin supaya diri saya difahami dan diterima oleh orang lain. 144.133. Percaya diri saya mempunyai lebih banyak masalah peribadi berbanding orang lain. Gembira sekiranya saya terpilih memegang jawatan yang mempunyai autoriti. 152. 135. Merasakan diri saya lebih berkebolehan membuat kerja berbanding dengan kawan-kawan saya yang lain. 142. 145. Tidak akan memulakan sesuatu kerja apabila orang lain tidak berminat melakukannya. 134. 138. Saya tidak pernah bosan melakukan kerja yang berulang-ulang. Suka mengisi masa lapang dengan aktiviti atau kerja-kerja yang lebih mencabar. Mempunyai ramai sahabat dan kenalan. 153. 149. 150. 140. Menganggap diri saya sebagai mudah untuk didampingi. Suka membaca buku-buku yang boleh membantu mengenali diri dengan lebih baik. Akan mengelak situasi-situasi yang memaksa saya berhubung dan berinteraksi dengan orang lain. Berpendapat bahawa apa yang betul dan apa yang salah ditentukan oleh diri saya sendiri. 136. Suka berbincang mengenai konsep-konsep dan idea-idea. 244 . 143. Tidak suka membiarkan sesuatu kerja terbengkalai tanpa mencari jalan penyelesaiannya dengan segera. Bekerja lebih efektif mengikut jadual yang telah dirancang terlebih dahulu. 139.

Saya tidak pernah cemburu walaupun kekasih saya atau orang yang saya sayangi bermesra dengan orang lain. 158.155. 156. Ingin diiktiraf sebagai seorang yang berpengaruh. Suka melawat kawan-kawan dan jiran-jiran saya yang sakit. Rasa kecewa bila ada sesuatu mengganggu perjalanan rancangan saya. Akan meminta pertolongan kawan-kawan yang lain apabila menghadapi kebuntuan. Akan memilih pekerjaan di mana saya mempunyai tanggungjawab penuh untuk menyelia. 160. SELESAI 245 . 159. 157.

LAMPIRAN C Surat Perakuan Projek Oleh RMC 246 .

247 .

248 .

249 .

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA. FALSAFAH PENDIDIKAN SEK. MEN AGAMA KERAJAAN JOHOR KLUANG

SUATU USAHA MENDIDIK PARA PELAJAR SECARA BERTERUSAN KE ARAH MELAHIRKAN PARA PELAJAR CEMERLANG DAN BERKUALITI BERLANDASKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH. USAHA INI BERTUJUAN MELAHIRKAN PARA PELAJAR YANG BERILMU PENGETAHUAN DUNIA DAN AKHIRAT, BERILTIZAM, BERWAWASAN, BERDAYA TAHAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTAKWA KEPADA ALLAH S.W.T, BERTANGGUNGJAWAB, SETERUSNYA MAMPU MEMARTABATKAN AGAMA ISLAM BAGI KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN DIRI, KELUARGA, MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.

MOTTO ASRAMA SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DUNIAWI DAN UKHRAWI MATLAMAT ASRAMA YANG DIBANGUNKAN BERSAMA PELBAGAI KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN BERTUJUAN UNTUK MELAHIRKAN INSAN-INSAN YANG MEMPUNYAI KUALITI DARI SEGI AKHLAK, BERKETERAMPILAN DAN BERDAYA MAJU DENGAN BERLANDASKAN KEPADA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH BAGI MEWARISI KEPIMPINAN PARA ULAMAK.

OBJEKTIF SEIRING DENGAN PENUBUHAN SEKOLAH : 1. MELAKSANAKAN SATU SISTEM PEMBELAJARAN DAN PENDIDIKAN YANG LEBIH BERSISTEMATIK, MERANGKUMI KURIKULUM AKADEMIK DAN AGAMA. 2. MELAHIRKAN GENERASI MUSLIM YANG BERILMU, BERAMAL DAN MAMPU MENYEBARKAN AJARAN ISLAM MENURUT ALQURAN, AS-SUNNAH, IJMAK DAN KIAS. 3. MENDEKATKAN MASYARAKAT ISLAM KE ARAH PENERAPAN DAN PENGHAYATAN ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP. 4. MELAHIRKAN BARISAN PARA PELAPIS BAGI GOLONGAN ULAMAK MURSYID DAN CERDIK PANDAI ISLAM SECARA SILIH BERGANTI. 5. MENINGKATKAN KEFAHAMAN DAN PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI ISLAM KE ARAH MEMAJUKAN DIRI, MASYARAKAT, NEGARA DAN UMMAH SEJAGAT.

PENDAHULUAN Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor ini diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Negeri Johor yang menyelaras semua pentadbiran sekolahsekolah Agama Kerajaan Negeri dan Sekolah Agama Rakyat di Negeri Johor. Sistem pendidikan Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang, Kluang, Johor mempunyai sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan, iaitu berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Walau bagaimana pun sekolah ini memberi penekanan kepada Falsafah Pendidikan Islam yang bertujuan melahirkan insan kamil (manusia sempurna) yang beriman, bertaqwa dan beramal soleh (Mustapa Daud, 1997: 272). Falsafah sekolah ini menegaskan bahawa usaha yang berterusan perlu dalam melahirkan para pelajar cemerlang dan berkualiti yang berdasarkan alQuran dan al-Sunnah bagi melahirkan para pelajar yang berilmu pengetahuan dunia dan akhirat, beriltizam, berakhlak mulia bertaqwa kepada Allah S.W.T, mempunyai tanggungjawab terhadap memartabatkan agama bagi kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Majalah SMAKJ, 2001:3). Matlamat ini dijangka tercapai melalui penyediaan pelbagai kemudahan terutamanya prasarana sekolah dan asrama.

LATAR BELAKANG Penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) bermula pada tahun 1977 oleh kerajaan pusat dengan tujuan bukan sahaja memberi pendidikan agama Islam tetapi juga pelajaran akademik bagi mengimbang keperluan pendidikan dalam sebuah negara yang membangun dan menghadapi proses globalisasi. Peluang yang terbatas untuk memasuki SMKA telah mendorong kerajaankerajaan negeri membina sekolah-sekolah menengah agama oleh bagi menambah peluang lebih luas kepada pelajar dari sesebuah negeri tersebut. Di negeri Johor, Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang, Kluang, Johor telah ditubuhkan pada tahun 1988 dengan matlamat untuk memberi peluang anak-anak Islam Negeri Johor mendapat pendidikan seimbang di bidang akademik dan agama. Adunan dua aliran pendidikan ini bagi membolehkan para pelajar di negeri Johor menghadapi cabaran ke arah Johor Negeri maju menjelang tahun 2005. Pelajar yang diterima masuk ke sekolah ini adalah majoritinya terdiri daripada mereka yang mempunyai keputusan 4A 1 B dalam peperiksaan UPSR dari seluruh negeri Johor dan kesemuanya ditempatkan di asrama sekolah. Tujuan asrama sekolah diadakan untuk mengambil alih suasana kekeluargaan pelajar ke arah membentuk sahsiah pelajar sebagai seorang muslim cemerlang. Selain dari itu, asrama diwujudkan untuk memberi peluang pelajar yang tinggal dari seluruh pelusuk negeri ini mendapat pendidikan sempurna selaras dengan matlamat penubuhan SMAKJ. Berdasarkan kepada latar belakang akademik pelajar di samping kemudahan-kemudahan dan tenaga pengajar yang disediakan, diharap dapat menghasilkan pelajar yang mempunyai sahsiah yang baik dan seterusnya cemerlang dalam keputusan peperiksaan khususnya di dalam Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil Menengah Agama Rendah (SMAR), Sijil Menengah Agama (SMA) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Apa yang membimbangkan pihak ibu bapa adalah masalah sosial yang kian berlaku di kalangan pelajar semasa di sekolah atau asrama. Pelbagai masalah sosial yang berkaitan dengan sekolah seperti ponteng sekolah, gengster, mencuri, membuli, merokok, melawan pihak sekolah, melanggar disiplin sekolah dan penglibatan pelajar dengan jenayah dalam konteks yang lebih luas (Abd. Rahim, 2000:161). Masalah sosial yang berlaku sedikit sebanyak merosakkan perkembangan sahsiah para pelajar. Terdapat pelajar-pelajar yang dikenakan tindakan disiplin oleh pihak pentadbiran sekolah seperti dibuang sekolah, digantung dan sebagainya kerana terlibat dalam perbuatan salahlaku. Ini menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan ibu bapa pelajar.

MASALAH-MASALAH PENYELESAIANNYA.

PELAJAR

SMAKJ

SERTA

CADANGAN

Hasil kajian mendapati terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan sahsiah pelajarpelajar SMAKJ ini tidak seperti yang diharapkan. Berikut merupakan huraian masalahmasalah pelajar SMAKJ ini mengikut susunan dari yang tertinggi: Masalah pelajaran dan kerjaya masa depan Cadangan penyelesaian: • Mengadakan satu slot kepada para pelajar bagi menerangkan serta mendedahkan kepada mereka segala perkara yang berkaitan dengan kerjaya atau bidang yang boleh mereka ceburi dalam bidang yang mereka ambil selepas tamat dari sekolah ini. Pelajar dewasa kini sudah terdedah dengan pelbagai jenis kerjaya melalui bahan bercetak dan elektronik, ibu bapa, rakan dan pergaulan harian. Mereka tertanya-tanya pada diri sendiri apakah bidang yang bersesuaian dengan mereka selepas tamat persekolahan. • Pihak sekolah dengan kerjasama unit bimbingan dan kaunseling sewajarnya mengadakan sesi nasihat dan khidmat kaunseling secara terancang dan sistematik. Perkara yang perlu ditumpukan adalah memastikan setiap pelajar menduduki ujian inventori kerjaya bagi mengenal pasti dan mendapat gambaran awal kecenderungan pelajar dalam bidang kerjaya. Sesi taklimat dan penerangan teperinci berkaitan kerjaya pelajar-pelajar yang telah mendududki ujuian tersebut amat penting di adakan. Setiap rekod yang diperolehi perlu didokumentasikan untuk dijadikan sebagai rujukan. • Mewujudkan latihan dan bimbingan dari segi kemahiran belajar, pengurusan masa dan motivasi kerjaya yang boleh meringankan masalah kekecelaruan pelajar dalam menagani permasalahan tersebut. • Ibu bapa selaku penyumbang kedua terbesar dalam pemilihan individu pelajar ke sekolah ini perlulah memainkan peranan yang penting dalam memotivasiakn anak-anak. Mereka perlu memastikan anak-anak mereka mengetahui dan mempunyai matlamat yang jelas ketika memilih untuk menuntut di sekolah ini. • Pihak sekolah juga boleh mewujudkan persatuan alumni sekolah yang bertujuan untuk menghimpunkan bekas-bekas pelajar sekolah ini pada satusatu masa. Wakil-wakil setiap generasi ini boleh diminta untuk mengadakan

pertemuan atau delegasi di sekolah ini bagi memberikan kata-kata perangsang kepada pelajar-pelajar yang masih menuntut di sini. Selain itu, ahli persatuan ini berperanan untuk menjelaskan kerjaya-kerjaya atau bidang yang boleh diceburi selepas tamat belajar dari sekolah ini sepertimana yang telah mereka lalui. • Pihak pentadbir dan guru-guru akan dapat mengurangkan masalah yang berpunca dari pelajaran dan kerjaya masa depan ini jika mereka dapat memastikan serta mewujudkan suasana pembelajaran kondusif. Perkara keutamaan adalah proses pengajaran dan pembelajaran. Perkara lain seperti aktiviti ko-kurikulum perlu dipantau dan dipastikan agar ia tidak menjejaskan aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran.

Masalah kegiatan sosial dan hiburan Cadangan penyelesaian: • Mengadakan satu program untuk pelajar bagi memberi pendedahan dan bimbingan di dalam menghayati tanggungjawab mereka semasa berada di sekolah dan asrama. Penerangan mengenai sebab sesuatu peraturan didokumenkan juga perlu diberikan agar pelajar dapat menerima sesuatu arahan dan peraturan dengan terbuka dan lebih bersedia untuk mematuhinya. • Pihak sekolah perlu menggunakan pelbagai pendekatan dalam menarik minat pelajar bagi melibatkan diri mereka secara aktif dalam programprogram yang dianjurkan. Persatuan-persatuan yang ada hendaklah dipastikan aktif. Penerangan dan motivasi parlu diberikan agar pelajar berminat dengan kegiatan sosial yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Melalui programprogram seperti ini juga dapat melahirkan lebih ramai tokoh-tokoh pemimpin bagi masa akan datang. Masalah penyesuaian terhadap kerja-kerja di sekolah Cadangan penyelesaian: • Mengadakan kem motivasi pelajar serta kursus-kursus menghadapi peperiksaan yang dirasakan perlu dan sesuai dengan tahap pemikiran dan kemahiran pelajar bagi semua jenis peperiksaan iaitu SMAR, PMR, SMA & SPM. • Mengadakan kelas tambahan yang difikirkan perlu sama ada bagi mata pelajaran yang terlibat dengan peperiksaan utama seperti SMAR, PMR, SMA

• Wujudkan pelbagai aktiviti dan program yang dapat mengeratkan . tempat rujukan yang paling baik ialah para guru dan warden asrama. Cadangan penyelesaian: • Wujudkan program latihan dan bimbingan dari segi kepimpinan. • Seboleh-bolehnya para pendidik merapatkan jurang pergaulan antara guru dan murid serta bersedia pada bila-bila masa untuk berkongsi masalah dengan mereka. Siapakah yang mengisi kekosongan ini sekiranya tidak para pendidik di sekolah. Disarankan agar semua pihak yang bertanggungjawab mendalami jiwa pelajar dengan sebaik mungkin bagi mengetahui masalah-masalah yang timbul dari masa ke semasa. • Pelajar-pelajar perlulah dipupuk dari setiap peringkat untuk memastikan keberkesanan dalam pembelajaran sentiasa berlaku pada setiap masa. • Program-program yang menjurus kepada penyatuan ukhwah antara guru dan pelajar wajar dilaksanakan sekerap mungkin dan tidak hanya terikat dengan waktu persekolahan sahaja. • Kakitangan sekolah dan asrama disarankan agar mendalami jiwa pelajar dengan sebaik mungkin untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul di kalangan pelajar. bahasa Cina dan sebagainya. Masalah perhubungan peribadi dan psikologikal. Masalah perhubungan sosial & psikologikal. • Berdasarkan pernyataan masalah di atas nyatalah bahawa sebenarnya para pelajar ini memerlukan seseorang untuk berkongsi masalah mereka secara terbuka dan profesional. Cadangan penyelesaian: • Pelajar perlu didekati bagaikan hubungan sebuah keluarga antara ibu bapa dan murid.dan SPM atau penguasaan untuk disiplin ilmu tambahan seperti falak syarie. pengurusan diri dan motivasi keterampilan diri yang boleh meringankan masalah perhubungan psikologikal. Ketahuilah para pelajar terlalu gersang dengan sentuhan dan didikan dari seorang ibu dan bapa apabila mereka berada di asrama.

adalah disarankan agar pihak pengurusan asrama terutama warden mengambil peranan yang penting dalam memastikan kejadian-kejadian seperti di atas tidak berlaku. majlis kecemerlangan asrama.hubungan pelajar dan guru dalam pelbagai aspek. tauhid dan isu-isu semasa. majlis sambutan hari raya warden dan pelajar asrama serta program-program lain yang bersesuaian. • Pihak sekolah juga perlu memberi penerangan kepada pelajar tentang keburukan tindakan merahsiakan kesalahan rakan apabila mengadakan pertemuan bersama pelajar. keadaan kehidupan dan pekerjaan. • Masa terluang di asrama hendaklah diisi dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat serta program ceramah dan kuliah yang berbentuk kerohanian. . Masalah moral dan agama. Cadangan penyelesaian: • Memandangkan kebiasaanya kes-kes seperti ini berlaku di luar waktu sekolah. tafsir. feqah. Program tersebut perlu dirancang dengan teratur dan konsisten serta mempunyai kepelbagaian ilmu seperti tajwid. Antaranya seperti hari terbuka asrama. • Pemantauan yang kerap dilakukan di asrama akan dapat membantu mengurangkan lagi permasalahan ini. • Melaksanakan program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) seperti di sekolah rendah bagi pelajar-pelajar yang amat memerlukan. Masalah kewangan. majlis perpisahan pelajar tingkatan lima pada hari akhir persekolahan. • Pihak pengurusan asrama hendaklah menerapkan nilai-nilai persahabatan yang sejati dalam diri pelajar agar mereka dapat memahami dan mengetahui erti sebenar persahabatan yang murni dan impak daripada tindakan mereka sekiranya berlaku sebarang masalah disiplin di kalangan mereka. akhlak. Cadangan penyelesaian: • Pihak sekolah dan asrama perlulah mengambil peranan utama dalam menanganinya masalah kebajikan kepada pelajar-pelajar miskin dengan mewujudkan tabung atau skim bantuan kepada pelajar-pelajar tersebut.

• Pelajar yang mengalami dan menghadapi permasalahan cinta perlu dirawat dengan penuh bijaksanan agar mereka terdorong untuk melakukan perubahan diri ke arah yang lebih positif. • Guru-guru juga boleh mengambil pelajar-pelajar yang mempunyai masalah kewangan untuk dijadikan anak angkat agar kebajikan mereka sentiasa terjamin dan terpelihara di samping dapat mengeratkan lagi ukhwah antara guru dan pelajar. Dengan bimbingan pengurusan tersebut akan banyak membantu pelajar menyelesaikan keinginan mereka menurut prespektif Islam. Masalah pergaulan muda mudi. perkahwinan dan seks. Bakat yang ada pada pelajar perlu dikembangkan selagi mana ia tidak bertentangan dengan tuntutan agama dan peraturan sekolah. • Kelab Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) juga boleh ditubuhkan sekiranya kelab ini belum diwujudkan atau diaktifkan sekiranya ia telah wujud. Permasalahan ini akan dihadapi oleh mejoriti pelajar yangtelah baligh. • Pelajar perlu didedahkan dengan pengurusan yang betul dalam mengahdapi keinginan berlainan jantina. Cadangan penyelesaian: • Pihak sekolah bolehlah menganjurkan satu forum berkenaan dengan cinta dan menjemput penceramah tempatan yang mahir dalam bidang tersebut.• Menyediakan tabung pinjaman sementara pelajar dan sebagainya. . Masalah ciri-ciri keperibadian Cadangan penyelesaian: • Peranan utama sekolah adalah mencari dan menggilap potensi pelajar dalam pelbagai disiplin kemahiran keintelektualan dan kokurikulum. Ini kerana ia dapat membantu pelajar untuk menyelami masalah-masalah rakan di sekeliling mereka. • Menganjurkan pertandingan sketsa atau drama bagi setiap tingkatan yang menjurus kepada akibat buruk bercinta ketika belajar. • Pelajar perlu diberi semangat dan bimbingan agar mereka tidak berasa ragu atau malu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka.

Masalah kehidupan pelajar di sekolah atau asrama Cadangan penyelesaian: . Keluarga pelajar perlu dimaklumkan dalam setiap permasalahan yang berlaku agar mereka dapat mempertingkatkan hubungan untuk sama-sama menangani setiap permasalahan yang mendatang. Ceramah berbentuk kemahiran mengurus masalah. Masalah rumahtangga dan keluarga Cadangan penyelesaian: • Pihak sekolah dan asrama dicadangkan agar mengadakan perbincangan mengenai tempoh pelepasan pelajar untuk bertemu dengan keluarga agar ia teratur dan sistematik. Ia akan menjadi penyuntik dan penyubur kepada rangsangan untuk mempertingkatkan kualiti dan menjiwai tanggungjawab keguruan. • Pelajar yang mempunyai masalah perlu diberikan bimbingan khusus. perlu diasuh dan diberi pendedahan tentang cara-cara untuk hidup berdikari semasa berjauhan daripada keluarga secara sistematik. • Pelajar-pelajar baru atau yang mengalami masalah.• Pelajar juga perlu diberi peluang untuk mengurus program-program yang dapat melatih kepimpinan mereka di bawah pengawasan guru. Perkongsian profesional seperti ini akan memperkasakan daya juang yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab yang penuh dengan cabaran. Masalah kurikulum dan kaedah pengajaran Cadangan penyelesaian: • Pihak pentadbiran sekolah perlu mengadakan ceramah motivasi pendidikan dari masa ke semasa untuk mempertingkatkan profesionalisme keguruan. kemahiran keibubapaan dan sebagainya perlu dijadikan agenda bulanan. • Pendapat-pendapat daripada pelajar perlu diambil perhatian untuk dijadikan bahan rujukan utama dalam mencari dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. • Pendidik sememangnya terdedah dengan pelbagai gangguan emosi bila berurusan dengan pelajar setiap hari. saikologi pendidikan era pasca modenisme.

surau. pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. dewan makan. ping pong. Cadangan penyelesaian: • Pihak sekolah dicadangkan agar kerap mengadakan pemeriksaan terhadap pelajar dan tidak memandang remeh sekiranya pelajar memberi aduan tentang penyakit mereka walau demam sekalipun. Sistem pembelajaran hari ini menuntut para pendidik menterjemahkan nilai-nilai pendidikan yang dibajai dengan penuh kasih sayang . • Mereka perlu diasuh agar menggunakan peralatan sekolah seperti menggunakan peralatan mereka sendiri. tidak lari dari mengalami masalah dalam kehidupan seharian. Kluang. Seperti yang kita ketahui. • Mengadakan program qiamullail bersama secara bulanan atau dua bulan sekali bersama warden dan pendidik. • Guru-guru juga boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan guru dan pelajar seperti perlawanan bola sepak. bilik rawatan pelajar dan sebagainya yang menjadi keperluan harian pelajar. bilik rehat. asrama. Pengurusan profesional dan terancang perlu dilakukan dari masa ke semasa bersesuaian dengan tuntutan peredaran zaman. • Sentiasa melakukan pemantauan di kantin. pelajar-pelajar ini sebenarnya adalah golongan yang istimewa kerana mempelajari dua bidang ilmu iaitu agama (bahasa arab) dan akademik yang sukar untuk dilakukan oleh sekolah lain. Johor. badminton. Dengan cara ini secara tidak langsung kemesraan antara guru dan pelajar akan terjalin erat. • Mewujudkan program usrah atau apa sahaja bentuk bimbingan berkumpulan yang menjurus kepada pembinaan kerohanian. • Mengadakan peti cadangan dibeberapa lokasi yang terkawal untuk pelajar dan ibu bapa mengemukan pandangan mereka. sepak takraw dan sebagainya. Kesimpulan Sebagai kesimpulan. tandas.• Pelajar-pelajar perlu diberi pendedahan dan bimbingan di dalam menghayati tanggungjawab mereka sebagai pelajar dan juga selaku penghuni asrama. Masalah kesihatan dan pertumbuhan jasmani. bola tampar.

tiada kekuatan emosi dan hilang hala tuju serta fokus kehidupan. Manakala segala bentuk kesilapan dan kecuaian dalam melaksanakan pendidikan akan melahirkan generasi yang pincang. kuat emosi. Mereka mempunyai pelbagai maklumat yang diperolehi secara tidak langsung tanpa tapisan dan bimbingan. bangsa dan negara. hidup mempunyai matlamat yang jelas. Melalui proses pendidikan yang terancang di sekolah dan asrama segala maklumat yang diperolehi pelajar akan dirawat dan diperbetulkan. sentiasa membina kejayaan demi kejayaan. rendah motivasi. Pelajar akan membina jati diri dan nilai-nilai murni hasil dari bimbingan yang berterusan dan penuh dengan pengukuhan.dan keperihatinan kepada anak didiknya. . Meletakkan diri pendidik sebagai role model dan idola para pelajar dalam memahami erti pembelajaran dan kehidupan sebenar. menjadi insan yang berguna kepada agama. Pendidikan yang terancang akan melahirkan pelajar yang bermotivasi. Peredaran dan perkembangan sains dan teknologi dalam arus globalisasi mendedahkan para pelajar mengetahui pelbagai maklumat positif dan negatif dengan begitu pantas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->