SOALAN KUIZ ANTI DADAH: MINGGU ANTI DADAH SMA KOTA GELANGGI 03

2011
Syarat-syarat pertandingan.
a. Yuran penyertaan sebanyak RM 0.20 dikenakan kepada mereka yang
berminat untuk menyertai kuiz ini.
b. Peserta diminta untuk menjawab semua soalan yang disediakan.
c. Jika berlaku persamaan dalam markah keseluruhan, pemenang akan
ditentukan melalui slogan yang paling kreatif oleh pihak penganjur.
d. Keputusan pihak penganjur adalah muktamad.

1. Malaysia mensasarkan untuk menjadi sebuah Negara Bebas Dadah
menjelang tahun
________

2. Silakan berikan nama penuh kepada nama singkatan agensi-agensi
berikut:
AADK

:__________________________________________________________

_____
PEMADAM

:__________________________________________________________

______

3. Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan sasaran “Sekolah Bebas
Dadah” menjelang tahun _________

4. Apakah tema sambutan Minggu Anti Dadah pada tahun ini?

Nama panggilan bagi syabu termasuklah i. ii. . iii._______________________________ 5.

ii. iii. iv.6. v. punca utama kepada penyalahgunaan dadah ialah _________________________ 8.Berikan nama penuh bagi singkatan penyakit AIDS ___________________________________________________________________________ Sila lengkapkan slogan di bawah ini dengan tidak melebihi 20 patah perkataan: Pencegahan dadah di Malaysia adalah _______________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ . 9. Kes pertama jangkitan HIV di Malaysia dikesan pada tahun _____________ 10. Dadah boleh dibahagikan kepada lima bahagian iaitu: i. apakah hukuman bagi mereka yang mengedar ganja dengan berat melebihi 200 gram? _________________________ 7. Mengikut penyelidikan. Mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 (Pindaan 1998).