Pelbagai Jenis Selawat Nabi

1
Muallij Islamiah
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda


HIMPUNAN
21 SELAWAT
NABI







Klinik Muallij Islamiah
http://klinik-muallij.blogspot.com/
oleh: Muallij Mustakim bin Mohd Najib Al-Kelantani
25 Jun 2010 (12 Rejab 1431)
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
2
Muallij Islamiah
Asas Selawat Nabi


ٍ
د

م
َ
ح
ُ
م
ِ
لآى
َ
:
َ
ع
َ
و
ٍ
د

م
َ
ح
ُ
مى
َ
:
َ
ع
ّ
ِ
ل
َ
ص

م
ُ
ه

للا
Firman Allah

ى
َ
:
َ
ع
َ
ن
و

ل
َ
ص
ُ
ي
ُ
ه
َ
ت
َ
ك
ِ
ئ
َ
·
َ
م
َ
و
َ
ه

للا

ن
ِ
إ
ِ
ه
ْ
ي
َ
ل
َ
عاو

ل
َ
صاو
ُ
ن
َ
مآ
َ
ني
ِ
ذ

لاا
َ
.

َ
أا
َ
ي
ّ
ِ
¸
ِ
·

نلا
ا
ً
مي
ِ
ل
ْ
س
َ
تاو
ُ
م
ّ
ِ
ل
َ
س
َ
و
Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat (memuji dan berdoa) ke atas Nabi (Muhammad
s.a.w). Wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam dengan
penghormatan. [Al-Ahzab: 56]
Pengertian Selawat

Selawat adalah jamak dari kalimat solat . Selawat menurut bahasa ertinya ialah doa, rahmat dari allah,
memberi berkah dan ibadat .

Dalam kitab suci Al-Quran Allah berfirman yang bermaksud “ Sesungguhnya Allah dan para malaikat-nya
selawat kepada Nab . Hai orang² yang beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam
penghormatan kepadanya.” ( Surah Al-Ahzab:ayat 56 )

Selawat kepada nabi terdiri dari tiga macam tingkatan :

1. Selawat Allah kepada Nabi dan Rasulnya, istimewa kepada Nabi Muhammad S.A.W. bererti Allah
memberi rahmat, memuji dan melahirkan keutamaan serta mendekatkan Nabi Muhammad S.A.W
kepadanya .

2. Selawat para Malaikat kepada para Nabi dan Rasul dan Nabi Muhammad S.A.W , bererti malaikat²
mendoakan atau memohon rahmat kemuliaan serta keampunan.

3. Selawat manusia kepada Nabi Muhammad S.A.W , bererti mengakui kerasulannya , memohon kepada
Allah melahirkan keutamaan, kemuliaan dan mengakui serta mengikuti kebenaran ajaran yang
dibawanya .

Hukum Membaca Selawat

Para ulamak telah memberi berbagai pendapat tentang hokum membaca selawat ke atas Nabi S.A.W
diantaranya :

1. Imam Syafie mengatakan , selawat itu wajib dibacakan dlm tasyahud akhir, iaitu di antara tasyahud
(tahiyyat) dan salam .

2. Imam Asy-Sya’bi berpendapat, selawat wajib dibaca dalam solat dalam kedu-dua tasyhud awal dan
akhir.
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
3
Muallij Islamiah
3. Abu Jaafar Al-Baqir mengatakan , selawat wajib dibaca di dalam solat sama ada dlm tasyahud awal
atau akhir.

4. Abu Bakar ibnu Al-Baqir berpendapat , selawat wajib dibaca tanpa mengira bilangannya.

5. Abu Bakar Ar-Razi & Ibnu Hazmin berpendapat , berselawat wajib dalam seumur hidup walaupun
hanya sekali.

6. At-Thahawi berpendapat , selawat wajib apabila seseorang mendengar orang menyebut nama Nabi
Muhammad S.A.W

7. Az-Zamakhsyari berpendapat , selawat wajib dibaca pada tiap² sesuatu majlis.

8. Ibnu Jarir At-Thabari berpendapat , berselawat kepada Nabi adalah suatu pekerjaan yang disukai
sahaja.

9. Ibnu Qashshar berpendapat , berselawat kpd Nabi adalah suatu ibadah wajib.

Kesimpulannya , membaca selawat ke atas Nabi S.A.W adalah suatu amaliah dan ibadah yang terpuji
yang amat disukai Allah dan para malaikat-nya serta sangat dianjurkan sebagai suatu penghormatan dan
memohon rahmat kepada Nabi S.A.W.

Dalil-dalil Hadis Tentang Selawat

1.Sabda Nabi S.A.W “Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Orang yang terdekat
denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.” ( Hadis Riwayat At-
Trimidzi)

2. Sabda Nabi s.a.w: “Berselawat atas para Nabi Allah dan utusan-Nya sebagaimana kamu berselawat
kepadaku kerana mereka itu sama diutuskan sebagaimana aku diutus. “ (Hadis Riwayat Ahmad & Al-
Khatib)

3. Sabda Nabi s.a.w: “Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah s.a.w bersabda : Janganlah kamu jadikan
kuburku sebagai tempat perayaan dan berselawatlah kepadaku , maka sesungguhnya bacaan selawatmu
itu akan sampai kepadaku dimana sahaja kamu berada.“ (Hadis Riwayat Abu Daud)

4. Sabda Nabi s.a.w : “ Tiada dari seseorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah
menerima ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya.“ (Hadis Riwayat Abu Daud)

Berdasarkan dari hadis² , jelas bahawa membaca selawat kepada Nabi s.a.w adalah suatu dari rangkaian
iman dan ibadah yang wajib disempurnakan oleh kaum Muslimin dengan penuh kesungguhan dan
keikhlasan . Semoga dengan sentiasa berselawat ke atas Nabi , Allah akan memberi rahmat dan
keberkatan dalam kehidupan kaum Muslimin.

Waktu-Waktu berselawat

Terdapat banyak hadis yang menerangkan mengenai tempat² dan waktu² yang dituntut supaya kaum
Muslimin membaca selawat ke atas Nabi s.a.w. Diantaranya:
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
4
Muallij Islamiah

1. Ketika hendak masuk ke dalam masjid dan ketika hendak keluar darinya . Nabi s.aw bersabda : “
Apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid , maka hendaklah ia membaca salam kepadaku (selawat
dan salam). Sesudah itu berdoa : Wahai Tuhanku , bukakanlah untukku segala pintu rahmat-Mu . Dan
apabila ia hendak keluar hendaklah berdoa : Wahai Tuhanku , aku memohon kepadamu limpahan
rahmat-Mu .” (Hadis Riwayat Abu Daud)

Ibnu Sunni menceritakan bahawa apabila Rasulullah s.a.w masuk dari masjid beliau membaca selawat
yang bermaksud “ Dengan Nama Allah , selawatlah keatas Muhammad “

2. Sesudah Azan . Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud : “ Apabila kamu mendengar mu’azzin yang
menyerukan azan, maka jawablah dengan bacaan yang sama ia baca. Setelah selesai maka
berselawatlah kamu kepadaku .” (Hadis Riwayat Ahmad dan Muslim)

3. Sesudah membaca tasyahud akhir dalam sembahyang .

4. Di dalam sembahyang jenazah . Menurut Imam Syafi’e dalam Al-Musnad : “ Sunnah Rasulullah s.a.w
dalam melaksanakan sembahyang jenazah adalah bertakbir pada permulaannya , setelah itu ia
membaca fatihah lalu takbir kedua dan sesudahnya membaca selawat dan kemudian bertakbir lagi kali
ketiga.”

5. Diantara takbir-takbir sembahyang sunat hari raya . Berkata sebahagian ulamak adalah lebih baik jika
membaca selawat mengiringi takbir hari raya seperti yang bermaksud “ Maha suci Allah segala puji dan
sanjungan bagi Allah jua . Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Ya Allah ,
muliakan olehmu Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah ampuni aku dan berilah rahmat
kepadaku.“

6. Di permulaan dan akhir doa . Nabi bersabda : “ Sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi
. tiada naik , barang sedikit jua daripadanya sehingga kamu berselawat kepada Nabimu.“ ( Hadis Riwayat
At-Tirmidzi)

7. Di akhir qunut dalam sembahyang . Diriwayatkan oleh An-Nasai bahawa disukai seseorang mengakhiri
qunut dengan membaca selawat yg bermaksud “Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan selawat
(rahmat) atas Muhammad.“

8. Di malam dan di hari Jumaat . Sabda Nabi s.a.w yg bermaksud “ Banyakkanlah olehmu membaca
selawat di malam hari Jumaat dan siangnya kerana selawat itu dikemukakan kepadaku . “ (Hadis Riwayat
Thabarani)

9. Di dalam khutbah Jumaat . Dalam mazhab Syafi’e para khatib wajib membaca selawat kepada Nabi
Muhammad s.a.w pada permulaan kutbah , sesudah membaca thamid dan juga sebelum akhir khutbah
Jumaat .

10. Ketika berziarah di makam atau kubur Nabi Muhammad s.a.w . Sabda Nabi s.a.w : “ Tidak seorang
pun di antara kamu yang memberi salamnya iaitu di sisi kuburku , melainkan Allah mengembalikan
kepadaku ruhku untuk menjawab salamnya. “ (Hadis Riwayat Abu Daud)

Pelbagai Jenis Selawat Nabi
5
Muallij Islamiah
11. Sesudah bertalbiah . Sabda Nabi s.a.w : “ Memang disuruh seseorang membaca selawat untuk Nabi
ketika ia telah selesai talbiahnya dalam segala keadaan. “(Hadis Riwayat Syafi’i &Daraquthni)

12. Ketika setiap mengadakan majlis atau keramaian . Sabda Nabi s.a.w : “ Tiadalah duduk suatu kaum di
dalam sesuatu majlis sedang mereka telah menyebut (mengingati) Allah Taala dan tiada berselawat ke
atas Nabinya, melainkan menderita nescaya Allah akan menyeksa mereka dan jika Allah menghendaki
nescaya akan mengampuni mereka.” (Hadis Riwayat At-Tirmidzi & Abu Daud)

13. Ketika berjumpa sahabat handai atau saudara mara sesame Islam . Sabda Nabi s.a.w : “ Tiadalah dua
hamba yang saling cinta mencintai kerana Allah yang berjumpa salah seorang yang lain lalu berjabat
tangan ( bersalam ) dan berselawat kepada Nabi s.a.w . melainkan Allah mengampuni dosanya sebelum
mereka berpisah , baik yang telah lalu ataupun yang akan datang . “ (Hadis riwayat Ibnu Sunni)

14. Ketika akan memulakan sesuatu pekerjaan yang baik atau penting . Sabda Nabi s.a.w : “ Setiap
pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan hamdalah (memuji Allah) dan selawat , maka pekerjaan
atau urusan itu terputus dan hilang barkahnya . “ (Hadis Riwayat Ar-Rahawi)

15. ketika mendengar orang menyebut nama Nabi s.a.w . Sabda Nabi s.a.w: “ orang yang bakhil itu
adalah orang yang tidak mahu berselawat ketika orang menyebut namaku di sisinya. “ ( Hadis Riwayat
At-Tirmidzi)

16. Ketika telinga berdengung . Sabda Nabi s.a.w : “ Jika telinga salah seorang dari kamu berdengung ,
maka hendaklah ia mengingati dan berselawat kepadaku . “ (Hadis Riwayat Ibnu Sunni)

17.Ketika mengalami kesusahan dan kebimbangan . Diberitakan oleh Ubay bin Kaab bahawa seorang
lelaki bertanya kepada Rasulullah , ujurnya : “ Ya Rasulullah bagaimana pendapat engkau sekiranya aku
jadikan selawat untuk engkau semua? Jawap Rasulullah s.a.w “ Kalau demikian Allah akan memelihara
engkau baik mengenai dunia mahu pun mengenai akhiratmu. “ (Hadis Riwayat Ahmad)

18. Setiap waktu pagi dan petang . Sabda Nabi s.a.w : “ Barang siapa berselawat kepadaku waktu pagi
sepuluh kali dan waktu petang sepuluh kali , maka ia akan mendapat syafaatku di hari kiamat . “ ( Hadis
Riwayat Thabarani )

Kelebihan selawat mengikut para ulama

1) Memperolehi limpah rahmat dari Allah.
2) Ditulis sepuluh kebajikan.
3) Dihapuskan sepuluh kesalahan.
4) Diangkat sepuluh darjat.
5) Memperolehi kesempurnaan iman.
6) Menjauhi dari kerugian dan penyesalan.
7) Tergolong sebagai orang-orang yang soleh.
8) Mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.
9) Memperoleh syafaat Nabi s.a.w.
10) Memperolehi hubungan yang rapat dengan Nabi s.a.w.
11) Menghilangkan kesusahan dan melapangkan rezeki.
12) Melapangkan dada dan mententeramkan jiwa.
13) Menghapuskan dosa dan menutupkan aib.
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
6
Muallij Islamiah
14) Terselamat dari kebingungan di hari kiamat.
15) Menjadi sedekah bagi yang tidak mampu (orang miskin pun boleh dapat pahala sedekah)
16) Terhindar dari kefakiran.
17) Dipandang sebagai orang yang mencintai Nabi Muhammad s.a.w.
18) Memperolehi keberkatan dalam hidup.
19) Terhindar dari orang-orang bakhil.
20) Menjadikan sebab doa diterima oleh Allah s.w.t.
21) Memudahkan jalan bagi memasuki syurga.
22) Menjadi zakat dan pembersih diri.
23) Memperolehi selawat dari Allah dan para malaikat.
24) Memperolehi pujian seluruh makhluk di bumi dan langit.
25) Memenuhi hak Nabi sebagai suatu tugas ibadah.
26) Memperolehi petunjuk dan menghidupkan hati.
27) Tergolong dalam orang-orang yang tidak melupai Nabi Muhammad s.a.w.
28) Menghilangkan rasa dahaga dan panas matahari di Padang Mahsyar.
29) Dapat meneguhkan telapak kaki ketika meniti Titian Siratul Mustaqim di akhirat.
30) Terkabul segala hajat dan cita-cita.

JENIS-JENIS SELAWAT

“Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang sepuluh
kali, maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat.” Hadith Riwayat Thabarani

“Barangsiapa berziarah kekuburku maka baginya wajib menerima syafaatku.” Hadith Riwayat Ibnu Adi
dan Al-Baihaqi

“Barangsiapa yang berselawat kepadaku dari umatku, maka dicatat baginya sepuluh kebaikan dan
dihapuskan darinya sepuluh dosa.” Hadith Riwayat Ibnu Hibban

“Telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku ‘Azzawajalla maka dia (Jibril) berkata:
Barangsiapa yang mengucapkan selawat kepadamu dari umatmu, ALLAH s.w.t mencatat baginya
sepuluh kebaikan dan menghapuskan darinya sepuluh dosa dan ALLAH mengangkat baginya sepuluh
darjat dan ALLAH menolak atasnya yang seumpamanya.” Hadith Riwayat Ahmad

“Berselawatlah kamu kepadaku, kerana selawat itu menjadi zakat (penghening jiwa pembersih dosa).”
Hadith Riwayat Ibnu Murdawaih

“Barangsiapa berselawat kepadaku satu kali, maka ALLAH menurunkan rahmat kepadanya sepuluh
kali.”Hadith Riwayat Muslim

Dalam kitab Ibnu Farhun Al-Qurthubi dinyatakan bahawa membaca selawat kepada Nabi Muhammad
s.a.w mengandungi 10 macam faedah dan mendatangkan kemuliaan iaitu:

Memperoleh selawat dari Tuhan Penguasa Alam.
Memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad s.a.w.
Memdapat pimpinan dari malaikat yang baik baik.
Menghapuskan dosa.
Mendapat pertolongan dan tercapai keperluan hidup.
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
7
Muallij Islamiah
Mempunyai perbezaan dengan orang munafik dan kafir.
Memperoleh nur zahir dan batin.
Mendapat keselamatan dari azab neraka.
Membolehkan memasuki syurga.
Memperoleh ucapan selamat dari ALLAH s.w.t.

Menurut para ulama yang berdasarkan keterangan-keterangan hadith, bahawa membaca selawat
kepada Nabi s.a.w akan memperoleh berbagai-bagai faedah yang amat besar diantaranya:

Memperoleh limpah rahmat dari ALLAH.
Ditulis sepuluh kebajikan.
Dihapuskan sepuluh kejahatan.
Diangkat sepuluh darjat.
Memperoleh kesempurnaan iman.
Menjauhi dari kerugian dan penyesalan.
Tergolong sebagai orang-orang yang soleh.
Mendekatkan diri kepada ALLAH s.w.t.
Memperoleh syafaat Rasulullah s.a.w.
Menghilangkan kesusahan dan melapangkan rezeki.
Memperoleh hubungan rapat dengan Rasulullah s.a.w.
Melapangkan dada dan mententeramkan jiwa.
Menghapuskan dosa dan menutupkan aib.
Terselamat dari kebingungan di hari kiamat.
Menjadi sedekah bagi yang tidak mampu bersedekah.
Terhindar dari kefakiran.
Dipandang sebagai orang yang mencintai Rasulullah s.a.w.
Meperoleh keberkatan dalam hidup.
Terhindar dari orang-orang yang bakhil.
Menjadikan sebab doa diterima oleh ALLAH s.w.t.
Memudahkan jalan bagi memasuki syurga.
Menjadi zakat dan pembersih diri.
Memperoleh selawat dari ALLAH dan para malaikat.
Memperoleh pujian seluruh makhluk di bumi dan langit.

1. SELAWAT SYIFA


م
ُ
ه

لل
َ
ا ى
ِ
ّ
:
َ
ص
َ
ع
َ
:
َ
سى
ِ
ّ
ي
ِ
د
َ
ن
ُ
ما
َ
ح
ٍ
دم
ِ
ط
ِ
ّ
ب
ْ
لا
ُ
ق
ُ
ل
ْ
و
ِ
ب
َ
و
َ
د
َ
و
ٓ
ا
َ
.· ا

َ
و
َ
ع
ِ
فا
َ
ي
ِ
ة
َ
ْ
·
ْ
ب
َ
د
ِ
نا
َ
و
ِ
ش
َ
ف
ٓ
ا
ِ
·
َ
.
َ
وا
ُ
ن
ْ
و
ِ
ر
َ
ْ
·
ْ
ب
َ
ص
ِ
را
َ
و
ِ
ض
َ
ي
ٓ
ا
ِ
·
َ
. ا

َ
و
َ
ع
َ
: ى
ِ
لآ
ِ
ه
َ
و
ْ
حص
ِ
ب
ِ
ه
َ
و
َ
س
ِ
ّ
ل
ْ
م
Terjemahan:
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
8
Muallij Islamiah
“Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Muhammad s.a.w. yang menyembuhkan hati-hati,
penawarnya dan kesejahteraan badan, kesembuhan juga cahaya penglihatan dan berilah rahmat
keberkatan dan kesejahteraan atas keluarga dan sahabatnya”


Khasiat: Medium doa untuk menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Dibaca pada air atau ubat
tradisional

Khasiat Selawat Syifa' ini, apabila dibaca tiap-tiap hari, maka :
1. Menyihatkan jasmani dan rohani.
2. Diberi keselamatan di dunia dan akhirat.
3. Hati menjadi terang benderang, dapat melihat mana yang hak dan mana yang salah.
4. Tubuh menjadi kuat, tidak mudah terkena pengaruh yang merosakkan.

2. SELAWAT TAFRIJIAH.


م
ُ
ه

لل
َ
ا ى
ِ
ّ
:
َ
ص ا
ً
ت·
َ
ص ،
ً
ة
َ
ل
ِ
ما
َ
ك
ْ
م
ِ
ّ
ل
َ
س
ِ
و ا
ً
م
َ
·
َ
س
ٓ
ا
َ
ت ا
ً
م ى
َ
:
َ
ع ا
َ
ن
ِ
د
ِ
ّ
ي
َ
س

ِ
د

م
َ
ح
ُ
م
ِ
ن ي
ِ
ذ

لا

ل
َ
ح
ْ
ن
َ
ت
ِ
ه
ِ
ب ،
ُ
د
َ
ق
ُ
ع
ْ
لا
ُ
ج
ِ
ر
َ
ف
ْ
ن
َ
ت
َ
و
ِ
ه
ِ
ب ،
ُ
ب
َ
ر
ُ
ق
ْ
لا
¸
َ
·.
ْ
ق
ُ
ت
َ
و
ِ
ه
ِ
ب ،
ُ
ج
ِ
ئ
ٓ
ا
َ
و
َ
ح
ْ
لا
ُ
لا
َ
ن
ُ
ت
َ
و
ِ
ه
ِ
ب ،
ُ
ب
ِ
ئ
ٓ
ا
َ
غ

رلا
ُ
ن
ْ
س
ُ
ح
َ
و

ِ
تا
َ
و
َ
خ
ْ
لا ي ،
ِ
م ى
َ
ق
ْ
س
َ
ت
ْ
س
ُ
ي
َ
و
ُ
ما
َ
م
َ
غ
ْ
لا
ِ
ه
ِ
ه
ْ
ج
َ
و
ِ
ب ،م
ْ
ي
ِ
ر
َ
ك
ْ
لا ى
َ
:
َ
ع
َ
و
ِ
ه
ِ
ل
َ
ا

ِ
ه
ِ
ب
ْ
ح
َ
صو ي
ِ
·
ِ
ّ
ل
ُ
ك
ٍ
ة
َ
ح
ْ
َ
t
ٍ
س
َ
ف
َ
ن
َ
و
ِ
د
َ
د
َ
ع
ِ
ب
ِ
ّ
ل
ُ
ك
ٍ
م
ْ
و
ُ
ل
ْ
ع
َ
م
َ
ك
َ
ل
Maksudnya: “Ya Allah, berikanlah selawat dan keselamatan yang sempurna kepada penghulu kami,
Muhammad, yang dengannya akan terlerai pertikaian hidup, hilang segala kesedihan, dipenuhi segala
apa yang diperlukan, tercapai segala keinginan dan hasil yang baik (husnul Khatimah), tersiramilah hati
yang gersang dengan perantaraan wajahnya yang mulia. Dan semoga dilimpahkan pula kepada
keluarganya, para sahabatnya sebanyak ilmu-Mu.”

Selawat Nariyah disebut juga selawat “Tafrijiyyah” yang ertinya terbuka sehingga menjadi lapang.
Selawat ini jika diamalkan dapat menghilangkan kesempitan dengan izin Allah SWT. Bagi seseorang yang
menginginkan agar kehidupan sehariannya berjalan lancar, jauh dari gangguan dan persaingan
sebaiknyalah ia mengamalkan selawat Nariyah dengan membacanya selepas solat fardhu sebanyak yang
ia mampu.

Bagi orang yang menghadapi kesempitan atau kebuntuan dalam menyelesaikan apa-apa masalah baik
dalam bidang perdagangan atau di dalam menghadapi orang yang berniat jahat maka selawat ini
bolehlah dibaca sehingga 4,444 kali.

Kata Imam Addainuri Rahimahullah sesiapa yang membaca selawat ini setiap selepas solat fardhu
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
9
Muallij Islamiah
sebanyak 11 kali yang dijadikan wirid nescaya tidak putus rezekinya dan ia akan mencapai ke derajat
yang tinggi. Kata Al_Qurtubi pula sesiapa yang membaca selawat ini setiap hari sebanyak 44 kali nescaya
Allah SWT hilangkan dukacitanya dan diluaskan rezekinya dan dibukakan segala peluang berkebajikan
dan dikasihi oleh orang ramai.

-Menurut Imam Ad-Dainuri, barangsiapa membaca selawat ini 11 KALI setiap hari setiap lepas
sembahyang lima waktu, REZEKInya tidak putus-putus dan mendapat kedudukan yang tinggi.

-Menurut Imam Al-Qurtubi, barangsiapa membaca selawat ini 41 KALI atau 100 KALI, ALLAH akan
menghilangkan segala dukacita dan dimudahkan segala urusan kehidupan.

-Barangsiapa membaca selawat ini 313 KALI setiap hari, nescaya akan terbuka beberapa rahsia ghaib.4.
Barangsiapa membaca selawat ini 4444 KALI akan tercapai segala cita-cita dan hajat dunia dan akhirat.

3. SELAWAT MUNJIYAT/SELAWAT MUNJIYYAH
ل

ل
َ
ا
ٍ
د
َ
م

ح
ُ
ما
َ
ند
ّ
ِ
ي
َ
سى
َ
:
َ
عى

:
َ
ص

م
ُ
ه
ً
ة
َ
·
َ
ص
ْ
ن
ِ
ما
َ

َ
ن
ْ
ي
ِ
ج
ْ
نو
ُ
ت

ِ
تا
َ
جا
َ
ح
ْ
لا
ِ
ع
ْ
ي
ِ
م
َ
جا
َ
.
ِ
ا
َ
ن
َ
ل¸
ِ
·.
ْ
ق
َ
ت
َ
و
ِ
تا
َ
ف
َ ْ
·و
ِ
لا
َ
و
ْ
ه
َ ْ
·ع
ْ
ي
ِ
م
َ
ج

ِ
مج
ْ
ن
ِ
ما
َ
.
ِ
ا
َ
ن
ُ
ر
ّ
ِ
ه
َ
ط
ُ
تو ى
َ
:
ْ
ع
َ
ا
َ
ك
َ
د
ْ
ن
ِ
عا
َ
.
ِ
ا
َ
ن
ُ
ع
َ
ف
ْ
ر
َ
تو
ِ
تائ
ّ
ِ
ي

سلا
ِ
ع
ْ
ي

ِ
تا
َ

ْ
.
َ
خ
ْ
لا
ِ
ع
ْ
ي
ِ
م
َ
ج
ْ
ن
ِ
م
ِ
تا
َ
يا
َ
غ
ْ
لا¸
َ
·.
ْ
ق
َ
اا
َ
.
ِ
ا
َ
ن
ُ
غ
ِ
ل
ْ
ب
ُ
ت
َ
و
ِ
تا
َ
ج
َ
ر

دلا

ِ
تا
َ
م
َ
t
ْ
ا
َ
د
ْ
ع
َ
ب
َ
و
ِ
تا
َ
ي
َ
ح
ْ
لاى
ِ
·
Ya Allah limpahkanlah selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad dengan suatu selawat yang
menyebabkan kami semua selamat dari ketakutan dan malapetaka dan yang menyebabkan Engkau
tunaikan hajat kami, yang menyebabkan Engkau menyucikan hati kami dari segala kejahatan, yang
menyebabkan engkau angkatkan kami ke darjat yang tinggi di sisiMu dan yang menyebabkan
engkau menyampaikan semua cita-cita kami dalam bentuk kebaikan semasa hidup atau mati, di
dunia dan di akhirat.
Dibaca 40 kali, ,maka Allah SWT. menghilangkan segala kesusahan, memudahkan semua pekerjaan,
mudah memperoleh rezeki, menerangkan hati, menaikkan pangkat, memperbaiki tingkah laku,
membuka semua pintu kebaikan, mengindahkan ucapan, menjauhkan dari semua malapetaka,
setiap orang (baik laki-laki maupun perempuan) yang melihatnya menjadi senang dan cinta. Tetapi
harus dibaca setiap hari.

Keterangan:
Syeikh Al-Buni dan imam Jazuli menerangkan bahawa sesiapa yang berhajat, samada hajat dunia
mahupun hajat akhirat, bacalah selawat ini sebanyak 1000 kali dan waktu tengah malam, maka
insyaALLAH tuhan akan menunaikan hajatnya dengan segera.
Imam Dainuri menerangkan, jika pada suatu waktu umat islam ditimpa kesusahan atau penyakit
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
10
Muallij Islamiah
menular atau adanya suatu pengharapan agar tercapai cita-cita, hendaklah membaca selawat atas
nabi Muhammad s.a.w.
Selawat Munjiyah baik juga diamalkan dibaca sekali setiap selesai solat fardhu.

4. SELAWAT FATIH





















Pelbagai Jenis Selawat Nabi
11
Muallij Islamiah
5. SELAWAT JIBRIL


6. SELAWAT SYAFI




Pelbagai Jenis Selawat Nabi
12
Muallij Islamiah
7. SELAWAT AR-RAUF AR-RAHIM


8. SELAWAT TASYAHUD (PALING AFDAL)

Pelbagai Jenis Selawat Nabi
13
Muallij Islamiah

9. SELAWAT AL-INAM

10. SELAWAT JUWAIRIAH/ SELAWAT JAWAHIR


11. SELAWAT IMAM SYAFIE 1
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
14
Muallij Islamiah



" Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Wahai ALLAH ! Rahmatilah ke atas nabi kami Muhammad setiap kali orang-orang yang mengingatinya
berselawat keatasnya dan orang-orang yang lalai terlupa untuk berselawat keatasnya"

Fadhilatnya:
Menurut Imam Syafi'e, selawat ini mempunyai kedudukan yang tinggi,mendatangkan keutamaan dan
mendapat keampunan ALLAH.




12. SELAWAT IMAM SYAFI'E 2



Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
" Wahai ALLAH ! Rahmatilah Muhammad dengan bilangan barangsiapa yang berselawat ke atasnya dan
rahmatilah Muhammad dengan bilangan sesiapa yang belum berselawat ke atasnya dan rahmatilah
Muhammad sebagaimana yang Engkau telah perintahkan untuk mengerjakan untuk mengerjakan solat
dan rahmatilah Muhammad sebagaimana Engkau sukakan orang yang berselawat ke atasnya dan
rahmatilah Muhammad sebagaimana layak selawat itu untuknya."
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
15
Muallij Islamiah

Fadhilatnya:
Menurut Imam Syafi'e selawat ini mendatangkan keampunan dan kerahmatan dari ALLAH .

13. SELAWAT MUKAFA'AH

" Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Wahai ALLAH ! Rahmatilah penghulu kami Muhammad dan ke atas ahli keluarga baginda dengan rahmat
yang berkekalan, yang diterima dan dengan rahmat itu akan menunaikan haknya bagi pihak kami."

Fadhilatnya: Barangsiapa membaca selawat ini setiap hari akan tergolong sebagai orang-orang yang
cintakan Nabi Muhammad s.a.w.

14. SELAWAT SA'ADAH

" Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Wahai ALLAH ! Rahmatilah ke atas
penghulu kami Muhammad dengan bilangan rahmat sebagaimana dalam ilmu ALLAH, rahmat yang
berkekalan dengan kekalnya kerajaan ALLAH."

Fadhilatnya:

Menurut Sayyid Ahmad Dahlan, barangsiapa membaca selawat ini 1000 kali pada malam Jumaat akan
memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
Menurut As-Syahwi, barangsiapa membaca selawat ini sekali dapat menyamai pahala membaca 600,000
selawat.



Pelbagai Jenis Selawat Nabi
16
Muallij Islamiah
15. SELAWAT IBNU ABBAS



“Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai ALLAH ! Wahai yang memiliki kelebihan yang berterusan keatas sekelian makhluk,wahai pemilik
kedua tangan yang sentiasa terbuka dengan kurniaan, wahai Tuhan yang mempunyaipemberian-
pemberian yang mulia, limpahkanlah rahmat atas Muhammad, sebaik-baik manusia dengan
penghormatan dan ampunilah kami, wahai Tuhan Yang Maha Tinggi di petang ini.

Fadhilatnya:

1) Menurut Ibnu Abbas r.a., barangsiapa membaca selawat ini 10 kali pada malam Jumaat atau siangnya,
ALLAH akan mencatat baginya 1,000,000 kebajikan dan menghapuskan 1,000,000 kejahatan dan
mengangkat 1,000,000 darjat dan memperoleh rahmat dari doa Nabi Ibrahim Khalilullah pada hari
kiamat.
2) Barangsiapa sentiasa membaca selawat ini akan dapat menyinarkan hati dan mudah memahami
sesuatu yang dipelajari serta mencerdaskan fikiran.



















Pelbagai Jenis Selawat Nabi
17
Muallij Islamiah
16. SELAWAT SAIDINA ALI


“ Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Sesungguhnya ALLAH dan para malaikat-Nya berselawat keatas nabi. Wahai orang-orang beriman
berselawatlah keatasnya dengan sesempurna selawat. Wahai ALLAH ! Tuhanku dan keberkatan-Mu.
Rahmat ALLAH yang baik dan pengasih dan malaikat-malaikat muqarrobin, para anbiya, para sidiqqin,
syuhada dan para solihin dan barang apa bertasbih kepada-Mu dari sesuatu, wahai Tuhan pemilik
sekelian alam keatas penghulu segala rasul, imam orang-orang yang bertakwa dan rasul Tuhan sekelian
alam, yang menyaksikan,pembawa berita gembira,penyeru kepada-Mu dengan keizinan-Mu, lampu
yang menyinari dan kesejahteraan keatasnya.”

Fadhilatnya :

Menurut Syeikh Zainudin Bin Hussain Al-Maraghi, selawat ini diajarkan oleh Saidina Ali kepada para
sahabatnya setelah jenazah Rasulullah s.w.a selesai disembahyangkan sebagai suatu penghormatan
yang amat besar dan mulia. Barangsiapa membaca selawat ini, maka telah melahirkan penghormatan
dan memohon rahmat dari ALLAH bagi Rasulullah s.a.w.



Pelbagai Jenis Selawat Nabi
18
Muallij Islamiah
17. SELAWAT JIBRIL 1

" Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai ALLAH ! rahmatilah ke atas Muhammad, seorang nabi yang ummi dan ke atas ahli keluarga
Muhammad sebagaimana Engkau merahmati Ibrahim dan ke atas ahli keluarga Ibrahim dan berkatilah
Muhammad nabi yang ummi dan berkatilah ahli keluarganya sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim.
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Wahai ALLAH ! Limpahkanlah kasih sayang dan
rahmat-Mu ke atas Muhammad sebagaimana Engkau mengasihi dan merahmati Ibrahim dan ke atas ahli
keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Wahai ALLAH ! kasihkanlah
Muhammad dan ke atas ahli keluarga Muhammad sebagaimana Engkau kasihkan Ibrahim dan ahli
keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Wahai ALLAH ! Sejahterakanlah
Muhammad dan ahli keluarga Muhammad sebagaimana Engkau kurniakan kesejahteraan ke atas
Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia".

Fadhilatnya:
Selawat ini juga dikatakan digunakan oleh Mikail. Maka barangsiapa sentiasa membacanya akan
mendapat keutamaan yang besar dari Rasulullah s.a.w dan juga syafaat dari baginda.





Pelbagai Jenis Selawat Nabi
19
Muallij Islamiah
18. SELAWAT JIBRIL 2

Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai ALLAH !
Rahmatilah ke atas Muhammad dan ke atas ahli keluarga Muhammad di kalangan orang-orang yang
terdahulu dan terkemudian dan di kalangan penduduk langit hinggalah ke hari kiamat.

Fadhilatnya:
Menurut imam Sya'rani, selawat ini diajar oleh malaikat Jibril a.s kepada Nabi s.a.w. kemudian beliau
mengajarkan kepada Abu Bakar. Barangsiapa membaca selawat ini akan memperolehi penyaksian dan
syafaat dari Nabi s.a.w di hari kiamat.

19. SELAWAT BARIYAH

Selawat dan salam dilimpahkan Tuhan atas Nabi Muhammad pesuruh ALLAH.
Selawat dan salam dilimpahkan Tuhan atas Nabi Muhammad kekasih ALLAH

Kami bertawassul dengan BISMILLAH dan membawa petunjuk utusan ALLAH.
Semua yang berjihad di jalan ALLAH khususnya pejuang Badar Ya ALLAH.
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
20
Muallij Islamiah

Ya ALLAH, selamatkanlah umat muslimin dari malapetaka dan kemurkaan-Mu.
Dari segala kedukaan dan kesusahan dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH.


Ya ALLAH, lepaskanlah dan hilangkanlah segala yang menyakiti dan balikkanlah perdaya musuh,
kasihanilah kami dengan berkat berkata pejuang Badar Ya ALLAH

Ya ALLAH, lepaskanlah kami dari kesusahan dan kehancuran kerana akibat orang maksiat, segala macam
cubaan dan penyakit menular. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH.

Banyak rahmat-Mu yang sudah diterima. Banyak kerendahan yang telah disingkirkan. Banyak nikmat-Mu
yang telah dikecapi. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH.

Pelbagai Jenis Selawat Nabi
21
Muallij Islamiah



Cukup banyak kemampuan Engkau beri selama hidup. Cukup banyak kenikmatan Engkau rasakan pada
yang berhajat. Cukup banyak kesalahan Engkau rasakan pada yang berdosa. Dengan berkat pejuang
Badar Ya ALLAH.


Sesungguhnya bumi yang luas terasa sempit dalam dada orang yang tertimpa bala.
Lepaskanlah kami dari cubaan yang menyusahkan. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH


Kami menghadap-Mu dan mengharap kasihan-Mu. Dari Engkau sumber kebaikan dan kebahagiaan.
Hamparkan Ya ALLAH tangan kemurahan-Mu. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH


Janganlah kiranya Engkau tolak pengharapan kami. Tetapi semoga dapat Engkau terima dengan baik Ya
ALLAH Tuhan Yang Maha Hebat. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH





Pelbagai Jenis Selawat Nabi
22
Muallij Islamiah
20. SELAWAT BADAWI (WALI QUTHUB SIDI AHMAD AL-BADAWI)

Ertinya: Ya Allah, berkati penghulu kami Muhammad sinar penerang, dan dari misteri ke misteri, dan
ubat penawar bagi orang yang bukan Yahudi, dan kunci ke pintu kiri, Penghulu Muhammad yang terpilih
dan keluarga yang dimuliakan dan teman-temannya, semua orang yang baik akan menikmati keberkatan
Allah.

Inilah selawat Wali Quthub Sidi Ahmad al-Badawi dan. Tok Syaikh Wan 'Ali Kutan al-Kelantani dalam
kitabnya "al-Jawharul Mawhub" halaman 29 menulis, antara fadhilat sholawat ini seperti berikut:

Telah menyebut kebanyakan daripada orang yang 'arifin bahawasanya selawat ini mujarrab bagi
menunaikan segala hajat dan membukakan bagi segala dukacita dan menolakkan segala bala` dan
menghasilkan segala anwar dan asrar. Dibacakan dia tiap-tiap hari 100 kali.

Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rhm. dalam "Afdhalush Selawat" juga membuat nukilan sebagaimana
di atas daripada Sidi Ahmad Zaini Dahlan rhm. dengan sedikit tambahan, iaitu bahkan selawat ini
mujarrab untuk segala sesuatu dan bilangan wiridnya 100 kali setiap hari.

21. SELAWAT BADRIYAH

َ ·ـ
َ
ص
ِ

ِ
ل
ْ
وـ
ُ
س
َ
ر
َ
هـطى
َ

َ
ع
ِ

ُ
مَ ·ـ
َ
س
ِ

ُ
ةَ·ـ
َ
ص
ُ
مَ·ـ
َ
س
ِ

ُ
ة

ِ

ِ
بـ
ْ
ي
ِ
ب
َ
حسـيى
َ

َ
ع
ِ

Limpahan Selawat Allah, Limpahan Salam Sejahtera dari Allah Kepada Thaha (Muhammad SAW)
Rasulillah utusan ALLAH SWT, Limpahan Selawat Allah,dan Limpahan Salam sejahtera dari Allah Kepada
Yasin (Muhammad SAW) Rasulillah kekasih ALLAH SWT.
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
23
Muallij Islamiah

ِ
ه
ّ
ل
ِ
ل
ٍ
دـ
ِ
هاـ
َ
ج
ُ
م
ِ
ّ
لــ
ُ
ك
َ
و
ِ

ِ
ل
ْ
وـ
ُ
س
َ
رى
ِ
دا
َ
هـ
ْ
لا
ِ
ب
َ
و
ِ
ه
ّ
للا
ِ
مـ
ْ
سـ
ِ
بـ
ِ
با
َ
ن
ْ
لـ

س
َ
و
َ
ت
ُ .
َ
اا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
ا
ِ
ب
Kami bertawasul dengan Bismillah dan dengan sang Penyampai Hidayah, Rasulillah (SAW), dan
demi semua para mujahid di jalan Allah, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,

ٍ
ةـ

مـ
ُ
غ
ْ
ن
ِ
م
َ
و
ٍ
مـ
َ
ه
ْ
ن
ِ
م
َ
و
َ
ة
َ
مـ
ْ
قـ
ِ
ّ
نلا
َ
و
ِ
تا
َ
ـف
ْ
·
َ
نـ
ِ
مة

ـمُ
ْ
·
ِ
مـ
ِ
ّ
لـ
َ
سىـ
ِ
هل
ِ
ا
ُ .
َ
اا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
له
َ
أ
ِ
ب
Wahai tuhanku selamatkanlah umat, dari kejahatan dan kemurkaanMu, Dan dari kegundahan
serta kesusahan, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,

ْ
فـ
ُ
ط
ْ
لا
َ
وا
َ
دـ
ِ
ع
ْ
لا
َ
دـئا
َ
كـ
َ
م
ْ
ف
ِ
ر
ْ
صا
َ
و
ٍ
ة

ـي
ِ
ذ
َ
أ
َ
ع
ْ
ي
ِ
مـ
َ
ج
ْ
فـ
ِ
شـ
ْ
كا
َ
وا
َ
نـ
ِ
ّ
ج
َ
ن¸
ِ
·ل
ِ
ا
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
Wahai Tuhan Ku selamatkanlah kami, dan tolonglah kami dari segala gangguan, dan
singkirkanlah siasat-siasat musuh, dan berlemah lembutlah kepada kami, Demi Ahlul Badr
Wahai Allah,

ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
با
َ
ـب
َ
و
َ
و
ٍ
ةـ

يـ
ِ
ل
َ
ـب
ِ
ّ
لـ
ُ
ك
َ
وا
َ
بـ
ْ
ط
َ
ع
ْ
لا
َ
و
َ
نـ
ْ
ي
ِ
صاـ
َ
ع
ْ
لا
َ
ن
ِ
ما
َ
ب
َ
رـ
ُ
كـ
ْ
لا
ِ
سـ
ِ
ّ
فـ
َ
نىـ
ِ
هل
ِ
إ
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
Wahai Allah singkirkanlah bencana-bencana dari para pendosa, dan kebinasaaan, Dan segala
musibah dan wabah penyakit, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,

ٍ
ة
َ
ـم
ْ
ع
ِ
ن
ْ
ن
ِ
م
ْ
مـ
َ
ك
َ
و
ْ
ت
َ
ل
َ
ص
َ
ف
ٍ
ةـ

ل
ِ
ذ
ْ
ن
ِ
م
ْ
مــ
َ
ك
َ
و
ْ
ت
َ
ل
َ
ص
َ
ح
ٍ
ة
َ
م
ْ
ح
َ
ر
ْ
ن
ِ
م
ْ
مــ
َ
ك
َ
ف
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
ْ
تـ
َ
ل
َ
ص
َ
و
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
24
Muallij Islamiah
Betapa banyaknya rahmat yang telah tercurah, dan betapa banyaknya kesulitan yang telah
tersingkir, Dan betapa banyaknya kenikmatan yang sampai, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,
ـ
َ
فا
َ
ع
ْ
مـ
َ
ك
َ
و
ِ
رـ
ْ
قـ
َ
ف
ْ
لاا
َ
ذ
َ
تـ
ْ
ي
َ
ل
ْ
و
َ
ا
ْ
مـ
َ
ك
َ
و
ِ
ر
ْ
مـ
ُ
ع
ْ
لا
َ
ذ
َ
ت
ْ
ي
َ
نـ
ْ
غ
َ
ا
ْ
مـ
َ
كو
ِ
ر
ْ
ذ
ِ
وـ
ْ
لاا
ِ
ذ
َ
ت
ْ
ـي
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
Betapa banyaknya engkau cukupkan usia-usia (dengan hidayah), dan betapa banyaknya engkau
santuni orang-orang faqir (dengan kemuliaan dan pengampunan), Dan betapa banyaknya
engkau sembuhkan orang yang sakit (dengan tawassul dan keberkahan), Demi Ahlul Badr
Wahai Allah,

َ
·
َ
ب
ْ
لا
َ
ن
ِ
م
ِ
جـ
ْ
نا
َ
ف
ِ
ب
ْ
ح
َ
ر
ْ
ع
َ
م
ِ
ض
ْ
ر
َ
ْ
·
ُ
ع
ْ
يـ
ِ
م
َ
ج
ِ
بـ
ْ
لـ
َ
ق
ْ
لاى
َ
:
َ
ع
ْ
ت
َ
قا
َ
ض
ْ
د
َ
قـ
َ
ل
ُ .
َ
اا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
هَا
ِ
ب
ِ
بـ
ْ
ع

صلا
Sungguh telah tersempitkan hati sanubari para penduduk bumi, maka selamatkanlah musibah
dan kesulitan, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,

ْ
ى
ِ
د
ْ
ـي
َ
ْ
·
َ
ةـ
َ
ح
ْ
ن
ِ
م
ْ
عـ
ِ
ّ
س
َ
و
َ
ف
ِ
د
ْ
عـ

سلا
َ
و
ِ

ْ

َ
خ
ْ
لا
ِ
ّ
لـ
ُ
ج
َ
و
ِ
قـ
ْ
ف
ِ
ّ
رلا¸
ِ
·ـ
ِ
لاـ
َ
طا
َ
نـ
ْ
ي
َ
ت
َ
أ
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
Kami datang mengemis kasih sayang, dan munculkanlah kebaikan dan kebahagiaan, Maka
Luaskanlah Anugerah dikedua tangan kami, Demi Ahlul Badr Wahai Allah

ْ
ة
َ
ب
ْ
ـيـ
َ
ه
ْ
لا
َ
و
ِ
ّ
زـ
ِ
ع
ْ
لاا
َ
ذا
َ
ـي
َ
ا
ْ
ة
َ
ـب
ْ
ي

طلاى
َ
:
َ
عا
َ
نـ
ْ
ل
َ
ع
ْ
جا
ِ
ل
َ
ب
ْ
ة
َ
ب
ْ
ـيـ
َ
خ
ْ
لا
َ
عـ
َ
م
ْ
د
ُ
د
ْ
ر
َ
ت
َ
·ـ
َ
ف
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
Maka janganlah engkau tolak (wahai Allah SWT) hingga membawa kekecewaan, dan jadikanlah
kami selalu dalam kebaikan, Dan dilimpahi kehormatan dan kewibawaan, Demi Ahlul Badr
Wahai Allah,
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
25
Muallij Islamiah

ُ
ْ
tاى
ِ
اـ
َ
جا
َ
ـي
َ
اى
ِ
تا
َ
جا
َ
ح
ِ
ع
ْ
ـي
ِ
م
َ
ج
ِ
ل
ْ
ـي
َ
نـ
ِ
ب
ْ
ى
ِ
ـت
ْ
أ
َ
ن
ْ
ن
َ
مـ
َ
ف
ْ
د
ُ
د
ْ
ر
َ
ت
ْ
ن
ِ
إ
َ
و
ِ
تا

ـمـ
ِ
لـ
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
Jika engkau menolak kami (wahai ALLAH SWT) maka pada siapa kami meminta, untuk
mendapatkan semua hajat-hajat kami, dan tersingkir segala kesedihan, Demi Ahlul Badr Wahai
Allah,
اـ
َ
ن
ْ
م
ِ
ر
ْ
ك
َ
ا
َ
و
ِ
رـ
ِ
ف
ْ
غاىـ
ِ
هل
ِ
ا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
با

نـ
َ
ع
ٍ
ة
َ
ءاـ
َ
س
َ
م
ِ
عـ
ْ
ف
َ
د
َ
وا

ن
ِ
م
ٍ
ب
ِ
لا
َ
ط
َ
ـم
ِ
ل
ْ
ـي
َ
نـ
ِ
ب
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
Wahai Tuhan Ku ampunilah dan muliakanlah kami, dengan mendapatkan apa-apa yang kami
minta, dan terhindarnya keburukan dari kami, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,
ىـ
ِ
هل
ِ
ا
ٍ
ة
َ
ـب
ْ
رـ
ُ
ك
ْ
ن
ِ
م
ْ
مـ
َ
ك
َ
و
ٍ
فـ
ْ
ط
َ
ع
ْ
و
ُ
ذ
َ
و
ٍ
ل
ْ
ضـ
َ
ف
ْ
و
ُ
ذ
َ
و
ٍ
فـ
ْ
ط
ُ
ل
ْ
و
ُ
ذ
َ
ت
ْ
ـن
َ
ا
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
ْ
ى
ِ
ف
ْ
ـن
َ
ت
Wahai Tuhan Ku engkau Pemilik Kasih sayang, Pemilik segala Anugerah dan Pemilik segala
Kelembutan, Dan betapa banyaknya kesusahan yang sirna, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,

ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
ِ
ّ
رــــ
ُ
غ
ٍ
ة
َ
داـ
َ
س
ِ
لا
َ
و
ِ
رـ
ْ
صـ
َ
ح
َ
!
َ
و
ٍ
ّ
دـ
َ
ع
َ
·
ِ
ـب
ِ
ّ
رـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
ّ
¸
ِ
·

ـنلاى
َ

َ
ع
ِ
ّ
ل
َ
ص
َ
و
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
Dan limpahan selawat semoga tercurah pada Nabi Yang Mulia tiada terhitung dan tiada
terbatas beserta keluarga Beliau para pembesar yang bercahaya, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,

Pelbagai Jenis Selawat Nabi

Asas Selawat Nabi

Firman Allah

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat (memuji dan berdoa) ke atas Nabi (Muhammad s.a.w). Wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam dengan penghormatan. [Al-Ahzab: 56] Pengertian Selawat Selawat adalah jamak dari kalimat solat . Selawat menurut bahasa ertinya ialah doa, rahmat dari allah, memberi berkah dan ibadat . Dalam kitab suci Al-Quran Allah berfirman yang bermaksud “ Sesungguhnya Allah dan para malaikat-nya selawat kepada Nab . Hai orang² yang beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya.” ( Surah Al-Ahzab:ayat 56 ) Selawat kepada nabi terdiri dari tiga macam tingkatan : 1. Selawat Allah kepada Nabi dan Rasulnya, istimewa kepada Nabi Muhammad S.A.W. bererti Allah memberi rahmat, memuji dan melahirkan keutamaan serta mendekatkan Nabi Muhammad S.A.W kepadanya . 2. Selawat para Malaikat kepada para Nabi dan Rasul dan Nabi Muhammad S.A.W , bererti malaikat² mendoakan atau memohon rahmat kemuliaan serta keampunan. 3. Selawat manusia kepada Nabi Muhammad S.A.W , bererti mengakui kerasulannya , memohon kepada Allah melahirkan keutamaan, kemuliaan dan mengakui serta mengikuti kebenaran ajaran yang dibawanya . Hukum Membaca Selawat Para ulamak telah memberi berbagai pendapat tentang hokum membaca selawat ke atas Nabi S.A.W diantaranya : 1. Imam Syafie mengatakan , selawat itu wajib dibacakan dlm tasyahud akhir, iaitu di antara tasyahud (tahiyyat) dan salam . 2. Imam Asy-Sya’bi berpendapat, selawat wajib dibaca dalam solat dalam kedu-dua tasyhud awal dan akhir. 2 Muallij Islamiah

“ (Hadis Riwayat Abu Daud) Berdasarkan dari hadis² .Sabda Nabi S. 8.w bersabda : Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan dan berselawatlah kepadaku . selawat wajib dibaca di dalam solat sama ada dlm tasyahud awal atau akhir. Sabda Nabi s. 5.A.w: “Dari Abu Hurairah r.a.W. At-Thahawi berpendapat . Az-Zamakhsyari berpendapat . Kesimpulannya . Sabda Nabi s. Abu Bakar Ar-Razi & Ibnu Hazmin berpendapat .A.A. berselawat wajib dalam seumur hidup walaupun hanya sekali. Abu Jaafar Al-Baqir mengatakan .a.a. bahawa Rasulullah s.w adalah suatu dari rangkaian iman dan ibadah yang wajib disempurnakan oleh kaum Muslimin dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan .” ( Hadis Riwayat AtTrimidzi) 2.a.W adalah suatu amaliah dan ibadah yang terpuji yang amat disukai Allah dan para malaikat-nya serta sangat dianjurkan sebagai suatu penghormatan dan memohon rahmat kepada Nabi S.W 7. maka sesungguhnya bacaan selawatmu itu akan sampai kepadaku dimana sahaja kamu berada. selawat wajib dibaca pada tiap² sesuatu majlis. berselawat kpd Nabi adalah suatu ibadah wajib. jelas bahawa membaca selawat kepada Nabi s.a. Diantaranya: 3 Muallij Islamiah . Abu Bakar ibnu Al-Baqir berpendapat .“ (Hadis Riwayat Abu Daud) 4.a berkata : Rasulullah s. selawat wajib apabila seseorang mendengar orang menyebut nama Nabi Muhammad S. “ (Hadis Riwayat Ahmad & AlKhatib) 3. Sabda Nabi s.w bersabda: Orang yang terdekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.W “Dari Ibnu Mas’ud r.A.w : “ Tiada dari seseorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah menerima ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. selawat wajib dibaca tanpa mengira bilangannya.a.w: “Berselawat atas para Nabi Allah dan utusan-Nya sebagaimana kamu berselawat kepadaku kerana mereka itu sama diutuskan sebagaimana aku diutus.w. Dalil-dalil Hadis Tentang Selawat 1. Ibnu Qashshar berpendapat . Ibnu Jarir At-Thabari berpendapat . 6. berselawat kepada Nabi adalah suatu pekerjaan yang disukai sahaja. Allah akan memberi rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kaum Muslimin. Semoga dengan sentiasa berselawat ke atas Nabi . 4. membaca selawat ke atas Nabi S. 9.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 3.a.a. Waktu-Waktu berselawat Terdapat banyak hadis yang menerangkan mengenai tempat² dan waktu² yang dituntut supaya kaum Muslimin membaca selawat ke atas Nabi s.

a.“ 6. Diriwayatkan oleh An-Nasai bahawa disukai seseorang mengakhiri qunut dengan membaca selawat yg bermaksud “Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan selawat (rahmat) atas Muhammad. barang sedikit jua daripadanya sehingga kamu berselawat kepada Nabimu.a.w yang bermaksud : “ Apabila kamu mendengar mu’azzin yang menyerukan azan. setelah itu ia membaca fatihah lalu takbir kedua dan sesudahnya membaca selawat dan kemudian bertakbir lagi kali ketiga. Sesudah Azan .“ 8. maka hendaklah ia membaca salam kepadaku (selawat dan salam).w yg bermaksud “ Banyakkanlah olehmu membaca selawat di malam hari Jumaat dan siangnya kerana selawat itu dikemukakan kepadaku . 10. aku memohon kepadamu limpahan rahmat-Mu . Di dalam khutbah Jumaat .w pada permulaan kutbah .” 5. Menurut Imam Syafi’e dalam Al-Musnad : “ Sunnah Rasulullah s. Di permulaan dan akhir doa . Setelah selesai maka berselawatlah kamu kepadaku . Ya Allah .w dalam melaksanakan sembahyang jenazah adalah bertakbir pada permulaannya . Ya Allah ampuni aku dan berilah rahmat kepadaku. Dan apabila ia hendak keluar hendaklah berdoa : Wahai Tuhanku .w .” (Hadis Riwayat Abu Daud) Ibnu Sunni menceritakan bahawa apabila Rasulullah s.a. Berkata sebahagian ulamak adalah lebih baik jika membaca selawat mengiringi takbir hari raya seperti yang bermaksud “ Maha suci Allah segala puji dan sanjungan bagi Allah jua .a. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Diantara takbir-takbir sembahyang sunat hari raya . Sabda Nabi s. sesudah membaca thamid dan juga sebelum akhir khutbah Jumaat .a. tiada naik .a. Nabi bersabda : “ Sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi .a. melainkan Allah mengembalikan kepadaku ruhku untuk menjawab salamnya. Nabi s.w masuk dari masjid beliau membaca selawat yang bermaksud “ Dengan Nama Allah . Ketika berziarah di makam atau kubur Nabi Muhammad s.“ ( Hadis Riwayat At-Tirmidzi) 7. Sesudah itu berdoa : Wahai Tuhanku . maka jawablah dengan bacaan yang sama ia baca. 4. Di malam dan di hari Jumaat . Sabda Nabi s.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 1. Sabda Nabi s.” (Hadis Riwayat Ahmad dan Muslim) 3. Ketika hendak masuk ke dalam masjid dan ketika hendak keluar darinya . Dalam mazhab Syafi’e para khatib wajib membaca selawat kepada Nabi Muhammad s. “ (Hadis Riwayat Thabarani) 9. bukakanlah untukku segala pintu rahmat-Mu . “ (Hadis Riwayat Abu Daud) 4 Muallij Islamiah . muliakan olehmu Nabi Muhammad dan keluarganya.w : “ Tidak seorang pun di antara kamu yang memberi salamnya iaitu di sisi kuburku . Sesudah membaca tasyahud akhir dalam sembahyang . selawatlah keatas Muhammad “ 2. Di dalam sembahyang jenazah .aw bersabda : “ Apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid . Di akhir qunut dalam sembahyang .

w: “ orang yang bakhil itu adalah orang yang tidak mahu berselawat ketika orang menyebut namaku di sisinya. 8) Mendekatkan diri kepada Allah s. 5 Muallij Islamiah . maka hendaklah ia mengingati dan berselawat kepadaku . 3) Dihapuskan sepuluh kesalahan. Sabda Nabi s.w : “ Jika telinga salah seorang dari kamu berdengung . “ ( Hadis Riwayat At-Tirmidzi) 16.a.a.a.w “ Kalau demikian Allah akan memelihara engkau baik mengenai dunia mahu pun mengenai akhiratmu.t.a.w. Sabda Nabi s. maka pekerjaan atau urusan itu terputus dan hilang barkahnya .Ketika mengalami kesusahan dan kebimbangan . ketika mendengar orang menyebut nama Nabi s.w. maka ia akan mendapat syafaatku di hari kiamat . 11) Menghilangkan kesusahan dan melapangkan rezeki. 4) Diangkat sepuluh darjat. 2) Ditulis sepuluh kebajikan.a. Ketika setiap mengadakan majlis atau keramaian . 13) Menghapuskan dosa dan menutupkan aib. Ketika telinga berdengung .a.w : “ Memang disuruh seseorang membaca selawat untuk Nabi ketika ia telah selesai talbiahnya dalam segala keadaan.w : “ Setiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan hamdalah (memuji Allah) dan selawat .w : “ Barang siapa berselawat kepadaku waktu pagi sepuluh kali dan waktu petang sepuluh kali . 9) Memperoleh syafaat Nabi s. “ (Hadis Riwayat Ar-Rahawi) 15. 10) Memperolehi hubungan yang rapat dengan Nabi s. ujurnya : “ Ya Rasulullah bagaimana pendapat engkau sekiranya aku jadikan selawat untuk engkau semua? Jawap Rasulullah s. Diberitakan oleh Ubay bin Kaab bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah .a. “(Hadis Riwayat Syafi’i &Daraquthni) 12. 6) Menjauhi dari kerugian dan penyesalan. “ ( Hadis Riwayat Thabarani ) Kelebihan selawat mengikut para ulama 1) Memperolehi limpah rahmat dari Allah.w .w : “ Tiadalah duduk suatu kaum di dalam sesuatu majlis sedang mereka telah menyebut (mengingati) Allah Taala dan tiada berselawat ke atas Nabinya. “ (Hadis riwayat Ibnu Sunni) 14.a.a. melainkan Allah mengampuni dosanya sebelum mereka berpisah . melainkan menderita nescaya Allah akan menyeksa mereka dan jika Allah menghendaki nescaya akan mengampuni mereka.a. Sabda Nabi s. Sabda Nabi s.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 11. Sabda Nabi s. 5) Memperolehi kesempurnaan iman. baik yang telah lalu ataupun yang akan datang .a. Ketika akan memulakan sesuatu pekerjaan yang baik atau penting . 7) Tergolong sebagai orang-orang yang soleh. “ (Hadis Riwayat Ahmad) 18. Ketika berjumpa sahabat handai atau saudara mara sesame Islam . 12) Melapangkan dada dan mententeramkan jiwa.w .a. Sabda Nabi s.w. Sesudah bertalbiah .w : “ Tiadalah dua hamba yang saling cinta mencintai kerana Allah yang berjumpa salah seorang yang lain lalu berjabat tangan ( bersalam ) dan berselawat kepada Nabi s. “ (Hadis Riwayat Ibnu Sunni) 17.” (Hadis Riwayat At-Tirmidzi & Abu Daud) 13. Setiap waktu pagi dan petang . Sabda Nabi s.

a. 18) Memperolehi keberkatan dalam hidup.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 14) Terselamat dari kebingungan di hari kiamat. 29) Dapat meneguhkan telapak kaki ketika meniti Titian Siratul Mustaqim di akhirat. Memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad s.” Hadith Riwayat Ibnu Hibban “Telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku ‘Azzawajalla maka dia (Jibril) berkata: Barangsiapa yang mengucapkan selawat kepadamu dari umatmu. JENIS-JENIS SELAWAT “Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang sepuluh kali.t mencatat baginya sepuluh kebaikan dan menghapuskan darinya sepuluh dosa dan ALLAH mengangkat baginya sepuluh darjat dan ALLAH menolak atasnya yang seumpamanya.w.w.a.”Hadith Riwayat Muslim Dalam kitab Ibnu Farhun Al-Qurthubi dinyatakan bahawa membaca selawat kepada Nabi Muhammad s.” Hadith Riwayat Thabarani “Barangsiapa berziarah kekuburku maka baginya wajib menerima syafaatku. Menghapuskan dosa. ALLAH s. 28) Menghilangkan rasa dahaga dan panas matahari di Padang Mahsyar. 22) Menjadi zakat dan pembersih diri. maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. 15) Menjadi sedekah bagi yang tidak mampu (orang miskin pun boleh dapat pahala sedekah) 16) Terhindar dari kefakiran. kerana selawat itu menjadi zakat (penghening jiwa pembersih dosa). 26) Memperolehi petunjuk dan menghidupkan hati. 17) Dipandang sebagai orang yang mencintai Nabi Muhammad s.a. 20) Menjadikan sebab doa diterima oleh Allah s. Memdapat pimpinan dari malaikat yang baik baik. Mendapat pertolongan dan tercapai keperluan hidup. 27) Tergolong dalam orang-orang yang tidak melupai Nabi Muhammad s. 24) Memperolehi pujian seluruh makhluk di bumi dan langit. maka ALLAH menurunkan rahmat kepadanya sepuluh kali.” Hadith Riwayat Ibnu Murdawaih “Barangsiapa berselawat kepadaku satu kali. 30) Terkabul segala hajat dan cita-cita.w.t.w mengandungi 10 macam faedah dan mendatangkan kemuliaan iaitu: Memperoleh selawat dari Tuhan Penguasa Alam. 25) Memenuhi hak Nabi sebagai suatu tugas ibadah.w. 21) Memudahkan jalan bagi memasuki syurga.” Hadith Riwayat Ahmad “Berselawatlah kamu kepadaku. 6 Muallij Islamiah . 19) Terhindar dari orang-orang bakhil.a.” Hadith Riwayat Ibnu Adi dan Al-Baihaqi “Barangsiapa yang berselawat kepadaku dari umatku.w. 23) Memperolehi selawat dari Allah dan para malaikat. maka dicatat baginya sepuluh kebaikan dan dihapuskan darinya sepuluh dosa.

bahawa membaca selawat kepada Nabi s. Mendapat keselamatan dari azab neraka. Memperoleh ucapan selamat dari ALLAH s. Menjadi zakat dan pembersih diri. Terhindar dari kefakiran.w. Tergolong sebagai orang-orang yang soleh. Diangkat sepuluh darjat. Menghilangkan kesusahan dan melapangkan rezeki. Memperoleh hubungan rapat dengan Rasulullah s. Memperoleh kesempurnaan iman.Pelbagai Jenis Selawat Nabi Mempunyai perbezaan dengan orang munafik dan kafir.w. Menjadi sedekah bagi yang tidak mampu bersedekah.t. Ditulis sepuluh kebajikan.w.w. 1.a. Menjauhi dari kerugian dan penyesalan.t. Memperoleh syafaat Rasulullah s. Terhindar dari orang-orang yang bakhil. Membolehkan memasuki syurga. Memudahkan jalan bagi memasuki syurga. Menurut para ulama yang berdasarkan keterangan-keterangan hadith. Memperoleh nur zahir dan batin.w akan memperoleh berbagai-bagai faedah yang amat besar diantaranya: Memperoleh limpah rahmat dari ALLAH.a. Dihapuskan sepuluh kejahatan.w.a. SELAWAT SYIFA Terjemahan: 7 Muallij Islamiah . Meperoleh keberkatan dalam hidup. Memperoleh pujian seluruh makhluk di bumi dan langit. Memperoleh selawat dari ALLAH dan para malaikat. Menjadikan sebab doa diterima oleh ALLAH s. Melapangkan dada dan mententeramkan jiwa.w. Mendekatkan diri kepada ALLAH s.a. Terselamat dari kebingungan di hari kiamat.t. Dipandang sebagai orang yang mencintai Rasulullah s. Menghapuskan dosa dan menutupkan aib.

penawarnya dan kesejahteraan badan. 3.” Selawat Nariyah disebut juga selawat “Tafrijiyyah” yang ertinya terbuka sehingga menjadi lapang.a. Dan semoga dilimpahkan pula kepada keluarganya. SELAWAT TAFRIJIAH. 2. tercapai segala keinginan dan hasil yang baik (husnul Khatimah). Tubuh menjadi kuat. Kata Imam Addainuri Rahimahullah sesiapa yang membaca selawat ini setiap selepas solat fardhu 8 Muallij Islamiah . maka : 1. Hati menjadi terang benderang. Bagi seseorang yang menginginkan agar kehidupan sehariannya berjalan lancar. Selawat ini jika diamalkan dapat menghilangkan kesempitan dengan izin Allah SWT. Menyihatkan jasmani dan rohani. berikanlah selawat dan keselamatan yang sempurna kepada penghulu kami. 2. para sahabatnya sebanyak ilmu-Mu. Muhammad. apabila dibaca tiap-tiap hari. 4. jauh dari gangguan dan persaingan sebaiknyalah ia mengamalkan selawat Nariyah dengan membacanya selepas solat fardhu sebanyak yang ia mampu. tidak mudah terkena pengaruh yang merosakkan. berilah rahmat ke atas penghulu kami. tersiramilah hati yang gersang dengan perantaraan wajahnya yang mulia.Pelbagai Jenis Selawat Nabi “Ya Allah. Bagi orang yang menghadapi kesempitan atau kebuntuan dalam menyelesaikan apa-apa masalah baik dalam bidang perdagangan atau di dalam menghadapi orang yang berniat jahat maka selawat ini bolehlah dibaca sehingga 4. yang menyembuhkan hati-hati. Dibaca pada air atau ubat tradisional Khasiat Selawat Syifa' ini.444 kali.w. kesembuhan juga cahaya penglihatan dan berilah rahmat keberkatan dan kesejahteraan atas keluarga dan sahabatnya” Khasiat: Medium doa untuk menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. dipenuhi segala apa yang diperlukan. hilang segala kesedihan. dapat melihat mana yang hak dan mana yang salah. Maksudnya: “Ya Allah. yang dengannya akan terlerai pertikaian hidup. Muhammad s. Diberi keselamatan di dunia dan akhirat.

mengindahkan ucapan. Dibaca 40 kali. nescaya akan terbuka beberapa rahsia ghaib. menaikkan pangkat. setiap orang (baik laki-laki maupun perempuan) yang melihatnya menjadi senang dan cinta. -Menurut Imam Al-Qurtubi.Pelbagai Jenis Selawat Nabi sebanyak 11 kali yang dijadikan wirid nescaya tidak putus rezekinya dan ia akan mencapai ke derajat yang tinggi. -Barangsiapa membaca selawat ini 313 KALI setiap hari. Imam Dainuri menerangkan. memperbaiki tingkah laku. Tetapi harus dibaca setiap hari. . barangsiapa membaca selawat ini 11 KALI setiap hari setiap lepas sembahyang lima waktu. menjauhkan dari semua malapetaka. barangsiapa membaca selawat ini 41 KALI atau 100 KALI. menerangkan hati. ALLAH akan menghilangkan segala dukacita dan dimudahkan segala urusan kehidupan. maka insyaALLAH tuhan akan menunaikan hajatnya dengan segera. menghilangkan segala kesusahan. Barangsiapa membaca selawat ini 4444 KALI akan tercapai segala cita-cita dan hajat dunia dan akhirat. memudahkan semua pekerjaan. Keterangan: Syeikh Al-Buni dan imam Jazuli menerangkan bahawa sesiapa yang berhajat. membuka semua pintu kebaikan. yang menyebabkan engkau angkatkan kami ke darjat yang tinggi di sisiMu dan yang menyebabkan engkau menyampaikan semua cita-cita kami dalam bentuk kebaikan semasa hidup atau mati. di dunia dan di akhirat. SELAWAT MUNJIYAT/SELAWAT MUNJIYYAH Ya Allah limpahkanlah selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad dengan suatu selawat yang menyebabkan kami semua selamat dari ketakutan dan malapetaka dan yang menyebabkan Engkau tunaikan hajat kami. 3. bacalah selawat ini sebanyak 1000 kali dan waktu tengah malam. mudah memperoleh rezeki.4.maka Allah SWT. samada hajat dunia mahupun hajat akhirat. -Menurut Imam Ad-Dainuri. REZEKInya tidak putus-putus dan mendapat kedudukan yang tinggi. jika pada suatu waktu umat islam ditimpa kesusahan atau penyakit 9 Muallij Islamiah . yang menyebabkan Engkau menyucikan hati kami dari segala kejahatan. Kata Al_Qurtubi pula sesiapa yang membaca selawat ini setiap hari sebanyak 44 kali nescaya Allah SWT hilangkan dukacitanya dan diluaskan rezekinya dan dibukakan segala peluang berkebajikan dan dikasihi oleh orang ramai.

4. Selawat Munjiyah baik juga diamalkan dibaca sekali setiap selesai solat fardhu.w. hendaklah membaca selawat atas nabi Muhammad s. SELAWAT FATIH 10 Muallij Islamiah .a.Pelbagai Jenis Selawat Nabi menular atau adanya suatu pengharapan agar tercapai cita-cita.

SELAWAT SYAFI 11 Muallij Islamiah .Pelbagai Jenis Selawat Nabi 5. SELAWAT JIBRIL 6.

SELAWAT TASYAHUD (PALING AFDAL) 12 Muallij Islamiah .Pelbagai Jenis Selawat Nabi 7. SELAWAT AR-RAUF AR-RAHIM 8.

Pelbagai Jenis Selawat Nabi 9. SELAWAT IMAM SYAFIE 1 13 Muallij Islamiah . SELAWAT JUWAIRIAH/ SELAWAT JAWAHIR 11. SELAWAT AL-INAM 10.

Pelbagai Jenis Selawat Nabi " Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. selawat ini mempunyai kedudukan yang tinggi. SELAWAT IMAM SYAFI'E 2 Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.mendatangkan keutamaan dan mendapat keampunan ALLAH. " Wahai ALLAH ! Rahmatilah Muhammad dengan bilangan barangsiapa yang berselawat ke atasnya dan rahmatilah Muhammad dengan bilangan sesiapa yang belum berselawat ke atasnya dan rahmatilah Muhammad sebagaimana yang Engkau telah perintahkan untuk mengerjakan untuk mengerjakan solat dan rahmatilah Muhammad sebagaimana Engkau sukakan orang yang berselawat ke atasnya dan rahmatilah Muhammad sebagaimana layak selawat itu untuknya. 12. Wahai ALLAH ! Rahmatilah ke atas nabi kami Muhammad setiap kali orang-orang yang mengingatinya berselawat keatasnya dan orang-orang yang lalai terlupa untuk berselawat keatasnya" Fadhilatnya: Menurut Imam Syafi'e." 14 Muallij Islamiah .

barangsiapa membaca selawat ini 1000 kali pada malam Jumaat akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. barangsiapa membaca selawat ini sekali dapat menyamai pahala membaca 600.000 selawat.Pelbagai Jenis Selawat Nabi Fadhilatnya: Menurut Imam Syafi'e selawat ini mendatangkan keampunan dan kerahmatan dari ALLAH .w. SELAWAT SA'ADAH " Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang." Fadhilatnya: Barangsiapa membaca selawat ini setiap hari akan tergolong sebagai orang-orang yang cintakan Nabi Muhammad s.a. 14. 15 Muallij Islamiah . Wahai ALLAH ! Rahmatilah ke atas penghulu kami Muhammad dengan bilangan rahmat sebagaimana dalam ilmu ALLAH. Wahai ALLAH ! Rahmatilah penghulu kami Muhammad dan ke atas ahli keluarga baginda dengan rahmat yang berkekalan. rahmat yang berkekalan dengan kekalnya kerajaan ALLAH. yang diterima dan dengan rahmat itu akan menunaikan haknya bagi pihak kami. SELAWAT MUKAFA'AH " Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang." Fadhilatnya: Menurut Sayyid Ahmad Dahlan. Menurut As-Syahwi. 13.

Fadhilatnya: 1) Menurut Ibnu Abbas r.000.000 darjat dan memperoleh rahmat dari doa Nabi Ibrahim Khalilullah pada hari kiamat.000. wahai Tuhan yang mempunyaipemberianpemberian yang mulia. sebaik-baik manusia dengan penghormatan dan ampunilah kami. Wahai ALLAH ! Wahai yang memiliki kelebihan yang berterusan keatas sekelian makhluk. ALLAH akan mencatat baginya 1.a.000 kejahatan dan mengangkat 1.wahai pemilik kedua tangan yang sentiasa terbuka dengan kurniaan. barangsiapa membaca selawat ini 10 kali pada malam Jumaat atau siangnya.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 15. SELAWAT IBNU ABBAS “Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.000. 16 Muallij Islamiah . limpahkanlah rahmat atas Muhammad. wahai Tuhan Yang Maha Tinggi di petang ini.. 2) Barangsiapa sentiasa membaca selawat ini akan dapat menyinarkan hati dan mudah memahami sesuatu yang dipelajari serta mencerdaskan fikiran.000 kebajikan dan menghapuskan 1.

para anbiya. Rahmat ALLAH yang baik dan pengasih dan malaikat-malaikat muqarrobin. Wahai orang-orang beriman berselawatlah keatasnya dengan sesempurna selawat. para sidiqqin. yang menyaksikan.w. Wahai ALLAH ! Tuhanku dan keberkatan-Mu. selawat ini diajarkan oleh Saidina Ali kepada para sahabatnya setelah jenazah Rasulullah s.” Fadhilatnya : Menurut Syeikh Zainudin Bin Hussain Al-Maraghi. imam orang-orang yang bertakwa dan rasul Tuhan sekelian alam. lampu yang menyinari dan kesejahteraan keatasnya. 17 Muallij Islamiah .a selesai disembahyangkan sebagai suatu penghormatan yang amat besar dan mulia.pembawa berita gembira.penyeru kepada-Mu dengan keizinan-Mu. Barangsiapa membaca selawat ini.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 16.a. Sesungguhnya ALLAH dan para malaikat-Nya berselawat keatas nabi. SELAWAT SAIDINA ALI “ Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. maka telah melahirkan penghormatan dan memohon rahmat dari ALLAH bagi Rasulullah s.w. syuhada dan para solihin dan barang apa bertasbih kepada-Mu dari sesuatu. wahai Tuhan pemilik sekelian alam keatas penghulu segala rasul.

w dan juga syafaat dari baginda.a. Maka barangsiapa sentiasa membacanya akan mendapat keutamaan yang besar dari Rasulullah s. seorang nabi yang ummi dan ke atas ahli keluarga Muhammad sebagaimana Engkau merahmati Ibrahim dan ke atas ahli keluarga Ibrahim dan berkatilah Muhammad nabi yang ummi dan berkatilah ahli keluarganya sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim. 18 Muallij Islamiah . Wahai ALLAH ! Sejahterakanlah Muhammad dan ahli keluarga Muhammad sebagaimana Engkau kurniakan kesejahteraan ke atas Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Wahai ALLAH ! Limpahkanlah kasih sayang dan rahmat-Mu ke atas Muhammad sebagaimana Engkau mengasihi dan merahmati Ibrahim dan ke atas ahli keluarga Ibrahim. SELAWAT JIBRIL 1 " Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai ALLAH ! kasihkanlah Muhammad dan ke atas ahli keluarga Muhammad sebagaimana Engkau kasihkan Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 17. Wahai ALLAH ! rahmatilah ke atas Muhammad. sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia". sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Fadhilatnya: Selawat ini juga dikatakan digunakan oleh Mikail. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.

Pelbagai Jenis Selawat Nabi 18. Wahai ALLAH ! Rahmatilah ke atas Muhammad dan ke atas ahli keluarga Muhammad di kalangan orang-orang yang terdahulu dan terkemudian dan di kalangan penduduk langit hinggalah ke hari kiamat.a. Semua yang berjihad di jalan ALLAH khususnya pejuang Badar Ya ALLAH. 19. kemudian beliau mengajarkan kepada Abu Bakar. Selawat dan salam dilimpahkan Tuhan atas Nabi Muhammad kekasih ALLAH Kami bertawassul dengan BISMILLAH dan membawa petunjuk utusan ALLAH.w. SELAWAT JIBRIL 2 Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. selawat ini diajar oleh malaikat Jibril a.a.s kepada Nabi s. 19 Muallij Islamiah . Fadhilatnya: Menurut imam Sya'rani.w di hari kiamat. Barangsiapa membaca selawat ini akan memperolehi penyaksian dan syafaat dari Nabi s. SELAWAT BARIYAH Selawat dan salam dilimpahkan Tuhan atas Nabi Muhammad pesuruh ALLAH.

segala macam cubaan dan penyakit menular. lepaskanlah kami dari kesusahan dan kehancuran kerana akibat orang maksiat. Dari segala kedukaan dan kesusahan dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH. Banyak nikmat-Mu yang telah dikecapi. lepaskanlah dan hilangkanlah segala yang menyakiti dan balikkanlah perdaya musuh. Banyak kerendahan yang telah disingkirkan. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH. Ya ALLAH. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH.Pelbagai Jenis Selawat Nabi Ya ALLAH. kasihanilah kami dengan berkat berkata pejuang Badar Ya ALLAH Ya ALLAH. 20 Muallij Islamiah . selamatkanlah umat muslimin dari malapetaka dan kemurkaan-Mu. Banyak rahmat-Mu yang sudah diterima.

Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH 21 Muallij Islamiah . Sesungguhnya bumi yang luas terasa sempit dalam dada orang yang tertimpa bala. Dari Engkau sumber kebaikan dan kebahagiaan. Cukup banyak kenikmatan Engkau rasakan pada yang berhajat. Lepaskanlah kami dari cubaan yang menyusahkan. Cukup banyak kesalahan Engkau rasakan pada yang berdosa. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH Kami menghadap-Mu dan mengharap kasihan-Mu. Hamparkan Ya ALLAH tangan kemurahan-Mu.Pelbagai Jenis Selawat Nabi Cukup banyak kemampuan Engkau beri selama hidup. Tetapi semoga dapat Engkau terima dengan baik Ya ALLAH Tuhan Yang Maha Hebat. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH Janganlah kiranya Engkau tolak pengharapan kami.

berkati penghulu kami Muhammad sinar penerang. 22 Muallij Islamiah . Limpahan Selawat Allah. dengan sedikit tambahan. dalam "Afdhalush Selawat" juga membuat nukilan sebagaimana di atas daripada Sidi Ahmad Zaini Dahlan rhm.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 20. Dibacakan dia tiap-tiap hari 100 kali. antara fadhilat sholawat ini seperti berikut: Telah menyebut kebanyakan daripada orang yang 'arifin bahawasanya selawat ini mujarrab bagi menunaikan segala hajat dan membukakan bagi segala dukacita dan menolakkan segala bala` dan menghasilkan segala anwar dan asrar. dan dari misteri ke misteri. iaitu bahkan selawat ini mujarrab untuk segala sesuatu dan bilangan wiridnya 100 kali setiap hari. Penghulu Muhammad yang terpilih dan keluarga yang dimuliakan dan teman-temannya. Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rhm. Limpahan Salam Sejahtera dari Allah Kepada Thaha (Muhammad SAW) Rasulillah utusan ALLAH SWT. Inilah selawat Wali Quthub Sidi Ahmad al-Badawi dan. Tok Syaikh Wan 'Ali Kutan al-Kelantani dalam kitabnya "al-Jawharul Mawhub" halaman 29 menulis. semua orang yang baik akan menikmati keberkatan Allah. dan ubat penawar bagi orang yang bukan Yahudi. SELAWAT BADAWI (WALI QUTHUB SIDI AHMAD AL-BADAWI) Ertinya: Ya Allah. SELAWAT BADRIYAH Limpahan Selawat Allah. dan kunci ke pintu kiri. 21.dan Limpahan Salam sejahtera dari Allah Kepada Yasin (Muhammad SAW) Rasulillah kekasih ALLAH SWT.

Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. dan demi semua para mujahid di jalan Allah. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. dari kejahatan dan kemurkaanMu. dan tolonglah kami dari segala gangguan. dan berlemah lembutlah kepada kami. 23 Muallij Islamiah . Rasulillah (SAW). Wahai Tuhan Ku selamatkanlah kami. Wahai Allah singkirkanlah bencana-bencana dari para pendosa. Wahai tuhanku selamatkanlah umat. dan singkirkanlah siasat-siasat musuh. Dan dari kegundahan serta kesusahan.Pelbagai Jenis Selawat Nabi Kami bertawasul dengan Bismillah dan dengan sang Penyampai Hidayah. Dan segala musibah dan wabah penyakit. dan kebinasaaan. Demi Ahlul Badr Wahai Allah.

24 Muallij Islamiah . maka selamatkanlah musibah dan kesulitan. dan munculkanlah kebaikan dan kebahagiaan. dan betapa banyaknya kesulitan yang telah tersingkir. dan betapa banyaknya engkau santuni orang-orang faqir (dengan kemuliaan dan pengampunan). Maka Luaskanlah Anugerah dikedua tangan kami. Betapa banyaknya engkau cukupkan usia-usia (dengan hidayah). dan jadikanlah kami selalu dalam kebaikan. Dan dilimpahi kehormatan dan kewibawaan.Pelbagai Jenis Selawat Nabi Betapa banyaknya rahmat yang telah tercurah. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Kami datang mengemis kasih sayang. Demi Ahlul Badr Wahai Allah Maka janganlah engkau tolak (wahai Allah SWT) hingga membawa kekecewaan. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Dan betapa banyaknya engkau sembuhkan orang yang sakit (dengan tawassul dan keberkahan). Sungguh telah tersempitkan hati sanubari para penduduk bumi. Dan betapa banyaknya kenikmatan yang sampai.

dan terhindarnya keburukan dari kami. 25 Muallij Islamiah . Wahai Tuhan Ku engkau Pemilik Kasih sayang. dan tersingkir segala kesedihan. dengan mendapatkan apa-apa yang kami minta. Dan limpahan selawat semoga tercurah pada Nabi Yang Mulia tiada terhitung dan tiada terbatas beserta keluarga Beliau para pembesar yang bercahaya. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Pemilik segala Anugerah dan Pemilik segala Kelembutan. Demi Ahlul Badr Wahai Allah.Pelbagai Jenis Selawat Nabi Jika engkau menolak kami (wahai ALLAH SWT) maka pada siapa kami meminta. Wahai Tuhan Ku ampunilah dan muliakanlah kami. Dan betapa banyaknya kesusahan yang sirna. untuk mendapatkan semua hajat-hajat kami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful