Pelbagai Jenis Selawat Nabi

1
Muallij Islamiah
Panduan Merawat Sihir Untuk Muallij Muda


HIMPUNAN
21 SELAWAT
NABIKlinik Muallij Islamiah
http://klinik-muallij.blogspot.com/
oleh: Muallij Mustakim bin Mohd Najib Al-Kelantani
25 Jun 2010 (12 Rejab 1431)
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
2
Muallij Islamiah
Asas Selawat Nabi


ٍ
د

م
َ
ح
ُ
م
ِ
لآى
َ
:
َ
ع
َ
و
ٍ
د

م
َ
ح
ُ
مى
َ
:
َ
ع
ّ
ِ
ل
َ
ص

م
ُ
ه

للا
Firman Allah

ى
َ
:
َ
ع
َ
ن
و

ل
َ
ص
ُ
ي
ُ
ه
َ
ت
َ
ك
ِ
ئ
َ
·
َ
م
َ
و
َ
ه

للا

ن
ِ
إ
ِ
ه
ْ
ي
َ
ل
َ
عاو

ل
َ
صاو
ُ
ن
َ
مآ
َ
ني
ِ
ذ

لاا
َ
.

َ
أا
َ
ي
ّ
ِ
¸
ِ
·

نلا
ا
ً
مي
ِ
ل
ْ
س
َ
تاو
ُ
م
ّ
ِ
ل
َ
س
َ
و
Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat (memuji dan berdoa) ke atas Nabi (Muhammad
s.a.w). Wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam dengan
penghormatan. [Al-Ahzab: 56]
Pengertian Selawat

Selawat adalah jamak dari kalimat solat . Selawat menurut bahasa ertinya ialah doa, rahmat dari allah,
memberi berkah dan ibadat .

Dalam kitab suci Al-Quran Allah berfirman yang bermaksud “ Sesungguhnya Allah dan para malaikat-nya
selawat kepada Nab . Hai orang² yang beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam
penghormatan kepadanya.” ( Surah Al-Ahzab:ayat 56 )

Selawat kepada nabi terdiri dari tiga macam tingkatan :

1. Selawat Allah kepada Nabi dan Rasulnya, istimewa kepada Nabi Muhammad S.A.W. bererti Allah
memberi rahmat, memuji dan melahirkan keutamaan serta mendekatkan Nabi Muhammad S.A.W
kepadanya .

2. Selawat para Malaikat kepada para Nabi dan Rasul dan Nabi Muhammad S.A.W , bererti malaikat²
mendoakan atau memohon rahmat kemuliaan serta keampunan.

3. Selawat manusia kepada Nabi Muhammad S.A.W , bererti mengakui kerasulannya , memohon kepada
Allah melahirkan keutamaan, kemuliaan dan mengakui serta mengikuti kebenaran ajaran yang
dibawanya .

Hukum Membaca Selawat

Para ulamak telah memberi berbagai pendapat tentang hokum membaca selawat ke atas Nabi S.A.W
diantaranya :

1. Imam Syafie mengatakan , selawat itu wajib dibacakan dlm tasyahud akhir, iaitu di antara tasyahud
(tahiyyat) dan salam .

2. Imam Asy-Sya’bi berpendapat, selawat wajib dibaca dalam solat dalam kedu-dua tasyhud awal dan
akhir.
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
3
Muallij Islamiah
3. Abu Jaafar Al-Baqir mengatakan , selawat wajib dibaca di dalam solat sama ada dlm tasyahud awal
atau akhir.

4. Abu Bakar ibnu Al-Baqir berpendapat , selawat wajib dibaca tanpa mengira bilangannya.

5. Abu Bakar Ar-Razi & Ibnu Hazmin berpendapat , berselawat wajib dalam seumur hidup walaupun
hanya sekali.

6. At-Thahawi berpendapat , selawat wajib apabila seseorang mendengar orang menyebut nama Nabi
Muhammad S.A.W

7. Az-Zamakhsyari berpendapat , selawat wajib dibaca pada tiap² sesuatu majlis.

8. Ibnu Jarir At-Thabari berpendapat , berselawat kepada Nabi adalah suatu pekerjaan yang disukai
sahaja.

9. Ibnu Qashshar berpendapat , berselawat kpd Nabi adalah suatu ibadah wajib.

Kesimpulannya , membaca selawat ke atas Nabi S.A.W adalah suatu amaliah dan ibadah yang terpuji
yang amat disukai Allah dan para malaikat-nya serta sangat dianjurkan sebagai suatu penghormatan dan
memohon rahmat kepada Nabi S.A.W.

Dalil-dalil Hadis Tentang Selawat

1.Sabda Nabi S.A.W “Dari Ibnu Mas’ud r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Orang yang terdekat
denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.” ( Hadis Riwayat At-
Trimidzi)

2. Sabda Nabi s.a.w: “Berselawat atas para Nabi Allah dan utusan-Nya sebagaimana kamu berselawat
kepadaku kerana mereka itu sama diutuskan sebagaimana aku diutus. “ (Hadis Riwayat Ahmad & Al-
Khatib)

3. Sabda Nabi s.a.w: “Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah s.a.w bersabda : Janganlah kamu jadikan
kuburku sebagai tempat perayaan dan berselawatlah kepadaku , maka sesungguhnya bacaan selawatmu
itu akan sampai kepadaku dimana sahaja kamu berada.“ (Hadis Riwayat Abu Daud)

4. Sabda Nabi s.a.w : “ Tiada dari seseorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah
menerima ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya.“ (Hadis Riwayat Abu Daud)

Berdasarkan dari hadis² , jelas bahawa membaca selawat kepada Nabi s.a.w adalah suatu dari rangkaian
iman dan ibadah yang wajib disempurnakan oleh kaum Muslimin dengan penuh kesungguhan dan
keikhlasan . Semoga dengan sentiasa berselawat ke atas Nabi , Allah akan memberi rahmat dan
keberkatan dalam kehidupan kaum Muslimin.

Waktu-Waktu berselawat

Terdapat banyak hadis yang menerangkan mengenai tempat² dan waktu² yang dituntut supaya kaum
Muslimin membaca selawat ke atas Nabi s.a.w. Diantaranya:
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
4
Muallij Islamiah

1. Ketika hendak masuk ke dalam masjid dan ketika hendak keluar darinya . Nabi s.aw bersabda : “
Apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid , maka hendaklah ia membaca salam kepadaku (selawat
dan salam). Sesudah itu berdoa : Wahai Tuhanku , bukakanlah untukku segala pintu rahmat-Mu . Dan
apabila ia hendak keluar hendaklah berdoa : Wahai Tuhanku , aku memohon kepadamu limpahan
rahmat-Mu .” (Hadis Riwayat Abu Daud)

Ibnu Sunni menceritakan bahawa apabila Rasulullah s.a.w masuk dari masjid beliau membaca selawat
yang bermaksud “ Dengan Nama Allah , selawatlah keatas Muhammad “

2. Sesudah Azan . Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud : “ Apabila kamu mendengar mu’azzin yang
menyerukan azan, maka jawablah dengan bacaan yang sama ia baca. Setelah selesai maka
berselawatlah kamu kepadaku .” (Hadis Riwayat Ahmad dan Muslim)

3. Sesudah membaca tasyahud akhir dalam sembahyang .

4. Di dalam sembahyang jenazah . Menurut Imam Syafi’e dalam Al-Musnad : “ Sunnah Rasulullah s.a.w
dalam melaksanakan sembahyang jenazah adalah bertakbir pada permulaannya , setelah itu ia
membaca fatihah lalu takbir kedua dan sesudahnya membaca selawat dan kemudian bertakbir lagi kali
ketiga.”

5. Diantara takbir-takbir sembahyang sunat hari raya . Berkata sebahagian ulamak adalah lebih baik jika
membaca selawat mengiringi takbir hari raya seperti yang bermaksud “ Maha suci Allah segala puji dan
sanjungan bagi Allah jua . Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Ya Allah ,
muliakan olehmu Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah ampuni aku dan berilah rahmat
kepadaku.“

6. Di permulaan dan akhir doa . Nabi bersabda : “ Sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi
. tiada naik , barang sedikit jua daripadanya sehingga kamu berselawat kepada Nabimu.“ ( Hadis Riwayat
At-Tirmidzi)

7. Di akhir qunut dalam sembahyang . Diriwayatkan oleh An-Nasai bahawa disukai seseorang mengakhiri
qunut dengan membaca selawat yg bermaksud “Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan selawat
(rahmat) atas Muhammad.“

8. Di malam dan di hari Jumaat . Sabda Nabi s.a.w yg bermaksud “ Banyakkanlah olehmu membaca
selawat di malam hari Jumaat dan siangnya kerana selawat itu dikemukakan kepadaku . “ (Hadis Riwayat
Thabarani)

9. Di dalam khutbah Jumaat . Dalam mazhab Syafi’e para khatib wajib membaca selawat kepada Nabi
Muhammad s.a.w pada permulaan kutbah , sesudah membaca thamid dan juga sebelum akhir khutbah
Jumaat .

10. Ketika berziarah di makam atau kubur Nabi Muhammad s.a.w . Sabda Nabi s.a.w : “ Tidak seorang
pun di antara kamu yang memberi salamnya iaitu di sisi kuburku , melainkan Allah mengembalikan
kepadaku ruhku untuk menjawab salamnya. “ (Hadis Riwayat Abu Daud)

Pelbagai Jenis Selawat Nabi
5
Muallij Islamiah
11. Sesudah bertalbiah . Sabda Nabi s.a.w : “ Memang disuruh seseorang membaca selawat untuk Nabi
ketika ia telah selesai talbiahnya dalam segala keadaan. “(Hadis Riwayat Syafi’i &Daraquthni)

12. Ketika setiap mengadakan majlis atau keramaian . Sabda Nabi s.a.w : “ Tiadalah duduk suatu kaum di
dalam sesuatu majlis sedang mereka telah menyebut (mengingati) Allah Taala dan tiada berselawat ke
atas Nabinya, melainkan menderita nescaya Allah akan menyeksa mereka dan jika Allah menghendaki
nescaya akan mengampuni mereka.” (Hadis Riwayat At-Tirmidzi & Abu Daud)

13. Ketika berjumpa sahabat handai atau saudara mara sesame Islam . Sabda Nabi s.a.w : “ Tiadalah dua
hamba yang saling cinta mencintai kerana Allah yang berjumpa salah seorang yang lain lalu berjabat
tangan ( bersalam ) dan berselawat kepada Nabi s.a.w . melainkan Allah mengampuni dosanya sebelum
mereka berpisah , baik yang telah lalu ataupun yang akan datang . “ (Hadis riwayat Ibnu Sunni)

14. Ketika akan memulakan sesuatu pekerjaan yang baik atau penting . Sabda Nabi s.a.w : “ Setiap
pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan hamdalah (memuji Allah) dan selawat , maka pekerjaan
atau urusan itu terputus dan hilang barkahnya . “ (Hadis Riwayat Ar-Rahawi)

15. ketika mendengar orang menyebut nama Nabi s.a.w . Sabda Nabi s.a.w: “ orang yang bakhil itu
adalah orang yang tidak mahu berselawat ketika orang menyebut namaku di sisinya. “ ( Hadis Riwayat
At-Tirmidzi)

16. Ketika telinga berdengung . Sabda Nabi s.a.w : “ Jika telinga salah seorang dari kamu berdengung ,
maka hendaklah ia mengingati dan berselawat kepadaku . “ (Hadis Riwayat Ibnu Sunni)

17.Ketika mengalami kesusahan dan kebimbangan . Diberitakan oleh Ubay bin Kaab bahawa seorang
lelaki bertanya kepada Rasulullah , ujurnya : “ Ya Rasulullah bagaimana pendapat engkau sekiranya aku
jadikan selawat untuk engkau semua? Jawap Rasulullah s.a.w “ Kalau demikian Allah akan memelihara
engkau baik mengenai dunia mahu pun mengenai akhiratmu. “ (Hadis Riwayat Ahmad)

18. Setiap waktu pagi dan petang . Sabda Nabi s.a.w : “ Barang siapa berselawat kepadaku waktu pagi
sepuluh kali dan waktu petang sepuluh kali , maka ia akan mendapat syafaatku di hari kiamat . “ ( Hadis
Riwayat Thabarani )

Kelebihan selawat mengikut para ulama

1) Memperolehi limpah rahmat dari Allah.
2) Ditulis sepuluh kebajikan.
3) Dihapuskan sepuluh kesalahan.
4) Diangkat sepuluh darjat.
5) Memperolehi kesempurnaan iman.
6) Menjauhi dari kerugian dan penyesalan.
7) Tergolong sebagai orang-orang yang soleh.
8) Mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.
9) Memperoleh syafaat Nabi s.a.w.
10) Memperolehi hubungan yang rapat dengan Nabi s.a.w.
11) Menghilangkan kesusahan dan melapangkan rezeki.
12) Melapangkan dada dan mententeramkan jiwa.
13) Menghapuskan dosa dan menutupkan aib.
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
6
Muallij Islamiah
14) Terselamat dari kebingungan di hari kiamat.
15) Menjadi sedekah bagi yang tidak mampu (orang miskin pun boleh dapat pahala sedekah)
16) Terhindar dari kefakiran.
17) Dipandang sebagai orang yang mencintai Nabi Muhammad s.a.w.
18) Memperolehi keberkatan dalam hidup.
19) Terhindar dari orang-orang bakhil.
20) Menjadikan sebab doa diterima oleh Allah s.w.t.
21) Memudahkan jalan bagi memasuki syurga.
22) Menjadi zakat dan pembersih diri.
23) Memperolehi selawat dari Allah dan para malaikat.
24) Memperolehi pujian seluruh makhluk di bumi dan langit.
25) Memenuhi hak Nabi sebagai suatu tugas ibadah.
26) Memperolehi petunjuk dan menghidupkan hati.
27) Tergolong dalam orang-orang yang tidak melupai Nabi Muhammad s.a.w.
28) Menghilangkan rasa dahaga dan panas matahari di Padang Mahsyar.
29) Dapat meneguhkan telapak kaki ketika meniti Titian Siratul Mustaqim di akhirat.
30) Terkabul segala hajat dan cita-cita.

JENIS-JENIS SELAWAT

“Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang sepuluh
kali, maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat.” Hadith Riwayat Thabarani

“Barangsiapa berziarah kekuburku maka baginya wajib menerima syafaatku.” Hadith Riwayat Ibnu Adi
dan Al-Baihaqi

“Barangsiapa yang berselawat kepadaku dari umatku, maka dicatat baginya sepuluh kebaikan dan
dihapuskan darinya sepuluh dosa.” Hadith Riwayat Ibnu Hibban

“Telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku ‘Azzawajalla maka dia (Jibril) berkata:
Barangsiapa yang mengucapkan selawat kepadamu dari umatmu, ALLAH s.w.t mencatat baginya
sepuluh kebaikan dan menghapuskan darinya sepuluh dosa dan ALLAH mengangkat baginya sepuluh
darjat dan ALLAH menolak atasnya yang seumpamanya.” Hadith Riwayat Ahmad

“Berselawatlah kamu kepadaku, kerana selawat itu menjadi zakat (penghening jiwa pembersih dosa).”
Hadith Riwayat Ibnu Murdawaih

“Barangsiapa berselawat kepadaku satu kali, maka ALLAH menurunkan rahmat kepadanya sepuluh
kali.”Hadith Riwayat Muslim

Dalam kitab Ibnu Farhun Al-Qurthubi dinyatakan bahawa membaca selawat kepada Nabi Muhammad
s.a.w mengandungi 10 macam faedah dan mendatangkan kemuliaan iaitu:

Memperoleh selawat dari Tuhan Penguasa Alam.
Memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad s.a.w.
Memdapat pimpinan dari malaikat yang baik baik.
Menghapuskan dosa.
Mendapat pertolongan dan tercapai keperluan hidup.
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
7
Muallij Islamiah
Mempunyai perbezaan dengan orang munafik dan kafir.
Memperoleh nur zahir dan batin.
Mendapat keselamatan dari azab neraka.
Membolehkan memasuki syurga.
Memperoleh ucapan selamat dari ALLAH s.w.t.

Menurut para ulama yang berdasarkan keterangan-keterangan hadith, bahawa membaca selawat
kepada Nabi s.a.w akan memperoleh berbagai-bagai faedah yang amat besar diantaranya:

Memperoleh limpah rahmat dari ALLAH.
Ditulis sepuluh kebajikan.
Dihapuskan sepuluh kejahatan.
Diangkat sepuluh darjat.
Memperoleh kesempurnaan iman.
Menjauhi dari kerugian dan penyesalan.
Tergolong sebagai orang-orang yang soleh.
Mendekatkan diri kepada ALLAH s.w.t.
Memperoleh syafaat Rasulullah s.a.w.
Menghilangkan kesusahan dan melapangkan rezeki.
Memperoleh hubungan rapat dengan Rasulullah s.a.w.
Melapangkan dada dan mententeramkan jiwa.
Menghapuskan dosa dan menutupkan aib.
Terselamat dari kebingungan di hari kiamat.
Menjadi sedekah bagi yang tidak mampu bersedekah.
Terhindar dari kefakiran.
Dipandang sebagai orang yang mencintai Rasulullah s.a.w.
Meperoleh keberkatan dalam hidup.
Terhindar dari orang-orang yang bakhil.
Menjadikan sebab doa diterima oleh ALLAH s.w.t.
Memudahkan jalan bagi memasuki syurga.
Menjadi zakat dan pembersih diri.
Memperoleh selawat dari ALLAH dan para malaikat.
Memperoleh pujian seluruh makhluk di bumi dan langit.

1. SELAWAT SYIFA


م
ُ
ه

لل
َ
ا ى
ِ
ّ
:
َ
ص
َ
ع
َ
:
َ
سى
ِ
ّ
ي
ِ
د
َ
ن
ُ
ما
َ
ح
ٍ
دم
ِ
ط
ِ
ّ
ب
ْ
لا
ُ
ق
ُ
ل
ْ
و
ِ
ب
َ
و
َ
د
َ
و
ٓ
ا
َ
.· ا

َ
و
َ
ع
ِ
فا
َ
ي
ِ
ة
َ
ْ
·
ْ
ب
َ
د
ِ
نا
َ
و
ِ
ش
َ
ف
ٓ
ا
ِ
·
َ
.
َ
وا
ُ
ن
ْ
و
ِ
ر
َ
ْ
·
ْ
ب
َ
ص
ِ
را
َ
و
ِ
ض
َ
ي
ٓ
ا
ِ
·
َ
. ا

َ
و
َ
ع
َ
: ى
ِ
لآ
ِ
ه
َ
و
ْ
حص
ِ
ب
ِ
ه
َ
و
َ
س
ِ
ّ
ل
ْ
م
Terjemahan:
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
8
Muallij Islamiah
“Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Muhammad s.a.w. yang menyembuhkan hati-hati,
penawarnya dan kesejahteraan badan, kesembuhan juga cahaya penglihatan dan berilah rahmat
keberkatan dan kesejahteraan atas keluarga dan sahabatnya”


Khasiat: Medium doa untuk menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Dibaca pada air atau ubat
tradisional

Khasiat Selawat Syifa' ini, apabila dibaca tiap-tiap hari, maka :
1. Menyihatkan jasmani dan rohani.
2. Diberi keselamatan di dunia dan akhirat.
3. Hati menjadi terang benderang, dapat melihat mana yang hak dan mana yang salah.
4. Tubuh menjadi kuat, tidak mudah terkena pengaruh yang merosakkan.

2. SELAWAT TAFRIJIAH.


م
ُ
ه

لل
َ
ا ى
ِ
ّ
:
َ
ص ا
ً
ت·
َ
ص ،
ً
ة
َ
ل
ِ
ما
َ
ك
ْ
م
ِ
ّ
ل
َ
س
ِ
و ا
ً
م
َ
·
َ
س
ٓ
ا
َ
ت ا
ً
م ى
َ
:
َ
ع ا
َ
ن
ِ
د
ِ
ّ
ي
َ
س

ِ
د

م
َ
ح
ُ
م
ِ
ن ي
ِ
ذ

لا

ل
َ
ح
ْ
ن
َ
ت
ِ
ه
ِ
ب ،
ُ
د
َ
ق
ُ
ع
ْ
لا
ُ
ج
ِ
ر
َ
ف
ْ
ن
َ
ت
َ
و
ِ
ه
ِ
ب ،
ُ
ب
َ
ر
ُ
ق
ْ
لا
¸
َ
·.
ْ
ق
ُ
ت
َ
و
ِ
ه
ِ
ب ،
ُ
ج
ِ
ئ
ٓ
ا
َ
و
َ
ح
ْ
لا
ُ
لا
َ
ن
ُ
ت
َ
و
ِ
ه
ِ
ب ،
ُ
ب
ِ
ئ
ٓ
ا
َ
غ

رلا
ُ
ن
ْ
س
ُ
ح
َ
و

ِ
تا
َ
و
َ
خ
ْ
لا ي ،
ِ
م ى
َ
ق
ْ
س
َ
ت
ْ
س
ُ
ي
َ
و
ُ
ما
َ
م
َ
غ
ْ
لا
ِ
ه
ِ
ه
ْ
ج
َ
و
ِ
ب ،م
ْ
ي
ِ
ر
َ
ك
ْ
لا ى
َ
:
َ
ع
َ
و
ِ
ه
ِ
ل
َ
ا

ِ
ه
ِ
ب
ْ
ح
َ
صو ي
ِ
·
ِ
ّ
ل
ُ
ك
ٍ
ة
َ
ح
ْ
َ
t
ٍ
س
َ
ف
َ
ن
َ
و
ِ
د
َ
د
َ
ع
ِ
ب
ِ
ّ
ل
ُ
ك
ٍ
م
ْ
و
ُ
ل
ْ
ع
َ
م
َ
ك
َ
ل
Maksudnya: “Ya Allah, berikanlah selawat dan keselamatan yang sempurna kepada penghulu kami,
Muhammad, yang dengannya akan terlerai pertikaian hidup, hilang segala kesedihan, dipenuhi segala
apa yang diperlukan, tercapai segala keinginan dan hasil yang baik (husnul Khatimah), tersiramilah hati
yang gersang dengan perantaraan wajahnya yang mulia. Dan semoga dilimpahkan pula kepada
keluarganya, para sahabatnya sebanyak ilmu-Mu.”

Selawat Nariyah disebut juga selawat “Tafrijiyyah” yang ertinya terbuka sehingga menjadi lapang.
Selawat ini jika diamalkan dapat menghilangkan kesempitan dengan izin Allah SWT. Bagi seseorang yang
menginginkan agar kehidupan sehariannya berjalan lancar, jauh dari gangguan dan persaingan
sebaiknyalah ia mengamalkan selawat Nariyah dengan membacanya selepas solat fardhu sebanyak yang
ia mampu.

Bagi orang yang menghadapi kesempitan atau kebuntuan dalam menyelesaikan apa-apa masalah baik
dalam bidang perdagangan atau di dalam menghadapi orang yang berniat jahat maka selawat ini
bolehlah dibaca sehingga 4,444 kali.

Kata Imam Addainuri Rahimahullah sesiapa yang membaca selawat ini setiap selepas solat fardhu
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
9
Muallij Islamiah
sebanyak 11 kali yang dijadikan wirid nescaya tidak putus rezekinya dan ia akan mencapai ke derajat
yang tinggi. Kata Al_Qurtubi pula sesiapa yang membaca selawat ini setiap hari sebanyak 44 kali nescaya
Allah SWT hilangkan dukacitanya dan diluaskan rezekinya dan dibukakan segala peluang berkebajikan
dan dikasihi oleh orang ramai.

-Menurut Imam Ad-Dainuri, barangsiapa membaca selawat ini 11 KALI setiap hari setiap lepas
sembahyang lima waktu, REZEKInya tidak putus-putus dan mendapat kedudukan yang tinggi.

-Menurut Imam Al-Qurtubi, barangsiapa membaca selawat ini 41 KALI atau 100 KALI, ALLAH akan
menghilangkan segala dukacita dan dimudahkan segala urusan kehidupan.

-Barangsiapa membaca selawat ini 313 KALI setiap hari, nescaya akan terbuka beberapa rahsia ghaib.4.
Barangsiapa membaca selawat ini 4444 KALI akan tercapai segala cita-cita dan hajat dunia dan akhirat.

3. SELAWAT MUNJIYAT/SELAWAT MUNJIYYAH
ل

ل
َ
ا
ٍ
د
َ
م

ح
ُ
ما
َ
ند
ّ
ِ
ي
َ
سى
َ
:
َ
عى

:
َ
ص

م
ُ
ه
ً
ة
َ
·
َ
ص
ْ
ن
ِ
ما
َ

َ
ن
ْ
ي
ِ
ج
ْ
نو
ُ
ت

ِ
تا
َ
جا
َ
ح
ْ
لا
ِ
ع
ْ
ي
ِ
م
َ
جا
َ
.
ِ
ا
َ
ن
َ
ل¸
ِ
·.
ْ
ق
َ
ت
َ
و
ِ
تا
َ
ف
َ ْ
·و
ِ
لا
َ
و
ْ
ه
َ ْ
·ع
ْ
ي
ِ
م
َ
ج

ِ
مج
ْ
ن
ِ
ما
َ
.
ِ
ا
َ
ن
ُ
ر
ّ
ِ
ه
َ
ط
ُ
تو ى
َ
:
ْ
ع
َ
ا
َ
ك
َ
د
ْ
ن
ِ
عا
َ
.
ِ
ا
َ
ن
ُ
ع
َ
ف
ْ
ر
َ
تو
ِ
تائ
ّ
ِ
ي

سلا
ِ
ع
ْ
ي

ِ
تا
َ

ْ
.
َ
خ
ْ
لا
ِ
ع
ْ
ي
ِ
م
َ
ج
ْ
ن
ِ
م
ِ
تا
َ
يا
َ
غ
ْ
لا¸
َ
·.
ْ
ق
َ
اا
َ
.
ِ
ا
َ
ن
ُ
غ
ِ
ل
ْ
ب
ُ
ت
َ
و
ِ
تا
َ
ج
َ
ر

دلا

ِ
تا
َ
م
َ
t
ْ
ا
َ
د
ْ
ع
َ
ب
َ
و
ِ
تا
َ
ي
َ
ح
ْ
لاى
ِ
·
Ya Allah limpahkanlah selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad dengan suatu selawat yang
menyebabkan kami semua selamat dari ketakutan dan malapetaka dan yang menyebabkan Engkau
tunaikan hajat kami, yang menyebabkan Engkau menyucikan hati kami dari segala kejahatan, yang
menyebabkan engkau angkatkan kami ke darjat yang tinggi di sisiMu dan yang menyebabkan
engkau menyampaikan semua cita-cita kami dalam bentuk kebaikan semasa hidup atau mati, di
dunia dan di akhirat.
Dibaca 40 kali, ,maka Allah SWT. menghilangkan segala kesusahan, memudahkan semua pekerjaan,
mudah memperoleh rezeki, menerangkan hati, menaikkan pangkat, memperbaiki tingkah laku,
membuka semua pintu kebaikan, mengindahkan ucapan, menjauhkan dari semua malapetaka,
setiap orang (baik laki-laki maupun perempuan) yang melihatnya menjadi senang dan cinta. Tetapi
harus dibaca setiap hari.

Keterangan:
Syeikh Al-Buni dan imam Jazuli menerangkan bahawa sesiapa yang berhajat, samada hajat dunia
mahupun hajat akhirat, bacalah selawat ini sebanyak 1000 kali dan waktu tengah malam, maka
insyaALLAH tuhan akan menunaikan hajatnya dengan segera.
Imam Dainuri menerangkan, jika pada suatu waktu umat islam ditimpa kesusahan atau penyakit
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
10
Muallij Islamiah
menular atau adanya suatu pengharapan agar tercapai cita-cita, hendaklah membaca selawat atas
nabi Muhammad s.a.w.
Selawat Munjiyah baik juga diamalkan dibaca sekali setiap selesai solat fardhu.

4. SELAWAT FATIH

Pelbagai Jenis Selawat Nabi
11
Muallij Islamiah
5. SELAWAT JIBRIL


6. SELAWAT SYAFI
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
12
Muallij Islamiah
7. SELAWAT AR-RAUF AR-RAHIM


8. SELAWAT TASYAHUD (PALING AFDAL)

Pelbagai Jenis Selawat Nabi
13
Muallij Islamiah

9. SELAWAT AL-INAM

10. SELAWAT JUWAIRIAH/ SELAWAT JAWAHIR


11. SELAWAT IMAM SYAFIE 1
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
14
Muallij Islamiah" Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Wahai ALLAH ! Rahmatilah ke atas nabi kami Muhammad setiap kali orang-orang yang mengingatinya
berselawat keatasnya dan orang-orang yang lalai terlupa untuk berselawat keatasnya"

Fadhilatnya:
Menurut Imam Syafi'e, selawat ini mempunyai kedudukan yang tinggi,mendatangkan keutamaan dan
mendapat keampunan ALLAH.
12. SELAWAT IMAM SYAFI'E 2Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
" Wahai ALLAH ! Rahmatilah Muhammad dengan bilangan barangsiapa yang berselawat ke atasnya dan
rahmatilah Muhammad dengan bilangan sesiapa yang belum berselawat ke atasnya dan rahmatilah
Muhammad sebagaimana yang Engkau telah perintahkan untuk mengerjakan untuk mengerjakan solat
dan rahmatilah Muhammad sebagaimana Engkau sukakan orang yang berselawat ke atasnya dan
rahmatilah Muhammad sebagaimana layak selawat itu untuknya."
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
15
Muallij Islamiah

Fadhilatnya:
Menurut Imam Syafi'e selawat ini mendatangkan keampunan dan kerahmatan dari ALLAH .

13. SELAWAT MUKAFA'AH

" Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Wahai ALLAH ! Rahmatilah penghulu kami Muhammad dan ke atas ahli keluarga baginda dengan rahmat
yang berkekalan, yang diterima dan dengan rahmat itu akan menunaikan haknya bagi pihak kami."

Fadhilatnya: Barangsiapa membaca selawat ini setiap hari akan tergolong sebagai orang-orang yang
cintakan Nabi Muhammad s.a.w.

14. SELAWAT SA'ADAH

" Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Wahai ALLAH ! Rahmatilah ke atas
penghulu kami Muhammad dengan bilangan rahmat sebagaimana dalam ilmu ALLAH, rahmat yang
berkekalan dengan kekalnya kerajaan ALLAH."

Fadhilatnya:

Menurut Sayyid Ahmad Dahlan, barangsiapa membaca selawat ini 1000 kali pada malam Jumaat akan
memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
Menurut As-Syahwi, barangsiapa membaca selawat ini sekali dapat menyamai pahala membaca 600,000
selawat.Pelbagai Jenis Selawat Nabi
16
Muallij Islamiah
15. SELAWAT IBNU ABBAS“Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai ALLAH ! Wahai yang memiliki kelebihan yang berterusan keatas sekelian makhluk,wahai pemilik
kedua tangan yang sentiasa terbuka dengan kurniaan, wahai Tuhan yang mempunyaipemberian-
pemberian yang mulia, limpahkanlah rahmat atas Muhammad, sebaik-baik manusia dengan
penghormatan dan ampunilah kami, wahai Tuhan Yang Maha Tinggi di petang ini.

Fadhilatnya:

1) Menurut Ibnu Abbas r.a., barangsiapa membaca selawat ini 10 kali pada malam Jumaat atau siangnya,
ALLAH akan mencatat baginya 1,000,000 kebajikan dan menghapuskan 1,000,000 kejahatan dan
mengangkat 1,000,000 darjat dan memperoleh rahmat dari doa Nabi Ibrahim Khalilullah pada hari
kiamat.
2) Barangsiapa sentiasa membaca selawat ini akan dapat menyinarkan hati dan mudah memahami
sesuatu yang dipelajari serta mencerdaskan fikiran.Pelbagai Jenis Selawat Nabi
17
Muallij Islamiah
16. SELAWAT SAIDINA ALI


“ Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Sesungguhnya ALLAH dan para malaikat-Nya berselawat keatas nabi. Wahai orang-orang beriman
berselawatlah keatasnya dengan sesempurna selawat. Wahai ALLAH ! Tuhanku dan keberkatan-Mu.
Rahmat ALLAH yang baik dan pengasih dan malaikat-malaikat muqarrobin, para anbiya, para sidiqqin,
syuhada dan para solihin dan barang apa bertasbih kepada-Mu dari sesuatu, wahai Tuhan pemilik
sekelian alam keatas penghulu segala rasul, imam orang-orang yang bertakwa dan rasul Tuhan sekelian
alam, yang menyaksikan,pembawa berita gembira,penyeru kepada-Mu dengan keizinan-Mu, lampu
yang menyinari dan kesejahteraan keatasnya.”

Fadhilatnya :

Menurut Syeikh Zainudin Bin Hussain Al-Maraghi, selawat ini diajarkan oleh Saidina Ali kepada para
sahabatnya setelah jenazah Rasulullah s.w.a selesai disembahyangkan sebagai suatu penghormatan
yang amat besar dan mulia. Barangsiapa membaca selawat ini, maka telah melahirkan penghormatan
dan memohon rahmat dari ALLAH bagi Rasulullah s.a.w.Pelbagai Jenis Selawat Nabi
18
Muallij Islamiah
17. SELAWAT JIBRIL 1

" Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai ALLAH ! rahmatilah ke atas Muhammad, seorang nabi yang ummi dan ke atas ahli keluarga
Muhammad sebagaimana Engkau merahmati Ibrahim dan ke atas ahli keluarga Ibrahim dan berkatilah
Muhammad nabi yang ummi dan berkatilah ahli keluarganya sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim.
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Wahai ALLAH ! Limpahkanlah kasih sayang dan
rahmat-Mu ke atas Muhammad sebagaimana Engkau mengasihi dan merahmati Ibrahim dan ke atas ahli
keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Wahai ALLAH ! kasihkanlah
Muhammad dan ke atas ahli keluarga Muhammad sebagaimana Engkau kasihkan Ibrahim dan ahli
keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Wahai ALLAH ! Sejahterakanlah
Muhammad dan ahli keluarga Muhammad sebagaimana Engkau kurniakan kesejahteraan ke atas
Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia".

Fadhilatnya:
Selawat ini juga dikatakan digunakan oleh Mikail. Maka barangsiapa sentiasa membacanya akan
mendapat keutamaan yang besar dari Rasulullah s.a.w dan juga syafaat dari baginda.

Pelbagai Jenis Selawat Nabi
19
Muallij Islamiah
18. SELAWAT JIBRIL 2

Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai ALLAH !
Rahmatilah ke atas Muhammad dan ke atas ahli keluarga Muhammad di kalangan orang-orang yang
terdahulu dan terkemudian dan di kalangan penduduk langit hinggalah ke hari kiamat.

Fadhilatnya:
Menurut imam Sya'rani, selawat ini diajar oleh malaikat Jibril a.s kepada Nabi s.a.w. kemudian beliau
mengajarkan kepada Abu Bakar. Barangsiapa membaca selawat ini akan memperolehi penyaksian dan
syafaat dari Nabi s.a.w di hari kiamat.

19. SELAWAT BARIYAH

Selawat dan salam dilimpahkan Tuhan atas Nabi Muhammad pesuruh ALLAH.
Selawat dan salam dilimpahkan Tuhan atas Nabi Muhammad kekasih ALLAH

Kami bertawassul dengan BISMILLAH dan membawa petunjuk utusan ALLAH.
Semua yang berjihad di jalan ALLAH khususnya pejuang Badar Ya ALLAH.
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
20
Muallij Islamiah

Ya ALLAH, selamatkanlah umat muslimin dari malapetaka dan kemurkaan-Mu.
Dari segala kedukaan dan kesusahan dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH.


Ya ALLAH, lepaskanlah dan hilangkanlah segala yang menyakiti dan balikkanlah perdaya musuh,
kasihanilah kami dengan berkat berkata pejuang Badar Ya ALLAH

Ya ALLAH, lepaskanlah kami dari kesusahan dan kehancuran kerana akibat orang maksiat, segala macam
cubaan dan penyakit menular. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH.

Banyak rahmat-Mu yang sudah diterima. Banyak kerendahan yang telah disingkirkan. Banyak nikmat-Mu
yang telah dikecapi. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH.

Pelbagai Jenis Selawat Nabi
21
Muallij IslamiahCukup banyak kemampuan Engkau beri selama hidup. Cukup banyak kenikmatan Engkau rasakan pada
yang berhajat. Cukup banyak kesalahan Engkau rasakan pada yang berdosa. Dengan berkat pejuang
Badar Ya ALLAH.


Sesungguhnya bumi yang luas terasa sempit dalam dada orang yang tertimpa bala.
Lepaskanlah kami dari cubaan yang menyusahkan. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH


Kami menghadap-Mu dan mengharap kasihan-Mu. Dari Engkau sumber kebaikan dan kebahagiaan.
Hamparkan Ya ALLAH tangan kemurahan-Mu. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH


Janganlah kiranya Engkau tolak pengharapan kami. Tetapi semoga dapat Engkau terima dengan baik Ya
ALLAH Tuhan Yang Maha Hebat. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH

Pelbagai Jenis Selawat Nabi
22
Muallij Islamiah
20. SELAWAT BADAWI (WALI QUTHUB SIDI AHMAD AL-BADAWI)

Ertinya: Ya Allah, berkati penghulu kami Muhammad sinar penerang, dan dari misteri ke misteri, dan
ubat penawar bagi orang yang bukan Yahudi, dan kunci ke pintu kiri, Penghulu Muhammad yang terpilih
dan keluarga yang dimuliakan dan teman-temannya, semua orang yang baik akan menikmati keberkatan
Allah.

Inilah selawat Wali Quthub Sidi Ahmad al-Badawi dan. Tok Syaikh Wan 'Ali Kutan al-Kelantani dalam
kitabnya "al-Jawharul Mawhub" halaman 29 menulis, antara fadhilat sholawat ini seperti berikut:

Telah menyebut kebanyakan daripada orang yang 'arifin bahawasanya selawat ini mujarrab bagi
menunaikan segala hajat dan membukakan bagi segala dukacita dan menolakkan segala bala` dan
menghasilkan segala anwar dan asrar. Dibacakan dia tiap-tiap hari 100 kali.

Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rhm. dalam "Afdhalush Selawat" juga membuat nukilan sebagaimana
di atas daripada Sidi Ahmad Zaini Dahlan rhm. dengan sedikit tambahan, iaitu bahkan selawat ini
mujarrab untuk segala sesuatu dan bilangan wiridnya 100 kali setiap hari.

21. SELAWAT BADRIYAH

َ ·ـ
َ
ص
ِ

ِ
ل
ْ
وـ
ُ
س
َ
ر
َ
هـطى
َ

َ
ع
ِ

ُ
مَ ·ـ
َ
س
ِ

ُ
ةَ·ـ
َ
ص
ُ
مَ·ـ
َ
س
ِ

ُ
ة

ِ

ِ
بـ
ْ
ي
ِ
ب
َ
حسـيى
َ

َ
ع
ِ

Limpahan Selawat Allah, Limpahan Salam Sejahtera dari Allah Kepada Thaha (Muhammad SAW)
Rasulillah utusan ALLAH SWT, Limpahan Selawat Allah,dan Limpahan Salam sejahtera dari Allah Kepada
Yasin (Muhammad SAW) Rasulillah kekasih ALLAH SWT.
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
23
Muallij Islamiah

ِ
ه
ّ
ل
ِ
ل
ٍ
دـ
ِ
هاـ
َ
ج
ُ
م
ِ
ّ
لــ
ُ
ك
َ
و
ِ

ِ
ل
ْ
وـ
ُ
س
َ
رى
ِ
دا
َ
هـ
ْ
لا
ِ
ب
َ
و
ِ
ه
ّ
للا
ِ
مـ
ْ
سـ
ِ
بـ
ِ
با
َ
ن
ْ
لـ

س
َ
و
َ
ت
ُ .
َ
اا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
ا
ِ
ب
Kami bertawasul dengan Bismillah dan dengan sang Penyampai Hidayah, Rasulillah (SAW), dan
demi semua para mujahid di jalan Allah, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,

ٍ
ةـ

مـ
ُ
غ
ْ
ن
ِ
م
َ
و
ٍ
مـ
َ
ه
ْ
ن
ِ
م
َ
و
َ
ة
َ
مـ
ْ
قـ
ِ
ّ
نلا
َ
و
ِ
تا
َ
ـف
ْ
·
َ
نـ
ِ
مة

ـمُ
ْ
·
ِ
مـ
ِ
ّ
لـ
َ
سىـ
ِ
هل
ِ
ا
ُ .
َ
اا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
له
َ
أ
ِ
ب
Wahai tuhanku selamatkanlah umat, dari kejahatan dan kemurkaanMu, Dan dari kegundahan
serta kesusahan, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,

ْ
فـ
ُ
ط
ْ
لا
َ
وا
َ
دـ
ِ
ع
ْ
لا
َ
دـئا
َ
كـ
َ
م
ْ
ف
ِ
ر
ْ
صا
َ
و
ٍ
ة

ـي
ِ
ذ
َ
أ
َ
ع
ْ
ي
ِ
مـ
َ
ج
ْ
فـ
ِ
شـ
ْ
كا
َ
وا
َ
نـ
ِ
ّ
ج
َ
ن¸
ِ
·ل
ِ
ا
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
Wahai Tuhan Ku selamatkanlah kami, dan tolonglah kami dari segala gangguan, dan
singkirkanlah siasat-siasat musuh, dan berlemah lembutlah kepada kami, Demi Ahlul Badr
Wahai Allah,

ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
با
َ
ـب
َ
و
َ
و
ٍ
ةـ

يـ
ِ
ل
َ
ـب
ِ
ّ
لـ
ُ
ك
َ
وا
َ
بـ
ْ
ط
َ
ع
ْ
لا
َ
و
َ
نـ
ْ
ي
ِ
صاـ
َ
ع
ْ
لا
َ
ن
ِ
ما
َ
ب
َ
رـ
ُ
كـ
ْ
لا
ِ
سـ
ِ
ّ
فـ
َ
نىـ
ِ
هل
ِ
إ
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
Wahai Allah singkirkanlah bencana-bencana dari para pendosa, dan kebinasaaan, Dan segala
musibah dan wabah penyakit, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,

ٍ
ة
َ
ـم
ْ
ع
ِ
ن
ْ
ن
ِ
م
ْ
مـ
َ
ك
َ
و
ْ
ت
َ
ل
َ
ص
َ
ف
ٍ
ةـ

ل
ِ
ذ
ْ
ن
ِ
م
ْ
مــ
َ
ك
َ
و
ْ
ت
َ
ل
َ
ص
َ
ح
ٍ
ة
َ
م
ْ
ح
َ
ر
ْ
ن
ِ
م
ْ
مــ
َ
ك
َ
ف
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
ْ
تـ
َ
ل
َ
ص
َ
و
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
24
Muallij Islamiah
Betapa banyaknya rahmat yang telah tercurah, dan betapa banyaknya kesulitan yang telah
tersingkir, Dan betapa banyaknya kenikmatan yang sampai, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,
ـ
َ
فا
َ
ع
ْ
مـ
َ
ك
َ
و
ِ
رـ
ْ
قـ
َ
ف
ْ
لاا
َ
ذ
َ
تـ
ْ
ي
َ
ل
ْ
و
َ
ا
ْ
مـ
َ
ك
َ
و
ِ
ر
ْ
مـ
ُ
ع
ْ
لا
َ
ذ
َ
ت
ْ
ي
َ
نـ
ْ
غ
َ
ا
ْ
مـ
َ
كو
ِ
ر
ْ
ذ
ِ
وـ
ْ
لاا
ِ
ذ
َ
ت
ْ
ـي
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
Betapa banyaknya engkau cukupkan usia-usia (dengan hidayah), dan betapa banyaknya engkau
santuni orang-orang faqir (dengan kemuliaan dan pengampunan), Dan betapa banyaknya
engkau sembuhkan orang yang sakit (dengan tawassul dan keberkahan), Demi Ahlul Badr
Wahai Allah,

َ
·
َ
ب
ْ
لا
َ
ن
ِ
م
ِ
جـ
ْ
نا
َ
ف
ِ
ب
ْ
ح
َ
ر
ْ
ع
َ
م
ِ
ض
ْ
ر
َ
ْ
·
ُ
ع
ْ
يـ
ِ
م
َ
ج
ِ
بـ
ْ
لـ
َ
ق
ْ
لاى
َ
:
َ
ع
ْ
ت
َ
قا
َ
ض
ْ
د
َ
قـ
َ
ل
ُ .
َ
اا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
هَا
ِ
ب
ِ
بـ
ْ
ع

صلا
Sungguh telah tersempitkan hati sanubari para penduduk bumi, maka selamatkanlah musibah
dan kesulitan, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,

ْ
ى
ِ
د
ْ
ـي
َ
ْ
·
َ
ةـ
َ
ح
ْ
ن
ِ
م
ْ
عـ
ِ
ّ
س
َ
و
َ
ف
ِ
د
ْ
عـ

سلا
َ
و
ِ

ْ

َ
خ
ْ
لا
ِ
ّ
لـ
ُ
ج
َ
و
ِ
قـ
ْ
ف
ِ
ّ
رلا¸
ِ
·ـ
ِ
لاـ
َ
طا
َ
نـ
ْ
ي
َ
ت
َ
أ
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
Kami datang mengemis kasih sayang, dan munculkanlah kebaikan dan kebahagiaan, Maka
Luaskanlah Anugerah dikedua tangan kami, Demi Ahlul Badr Wahai Allah

ْ
ة
َ
ب
ْ
ـيـ
َ
ه
ْ
لا
َ
و
ِ
ّ
زـ
ِ
ع
ْ
لاا
َ
ذا
َ
ـي
َ
ا
ْ
ة
َ
ـب
ْ
ي

طلاى
َ
:
َ
عا
َ
نـ
ْ
ل
َ
ع
ْ
جا
ِ
ل
َ
ب
ْ
ة
َ
ب
ْ
ـيـ
َ
خ
ْ
لا
َ
عـ
َ
م
ْ
د
ُ
د
ْ
ر
َ
ت
َ
·ـ
َ
ف
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
Maka janganlah engkau tolak (wahai Allah SWT) hingga membawa kekecewaan, dan jadikanlah
kami selalu dalam kebaikan, Dan dilimpahi kehormatan dan kewibawaan, Demi Ahlul Badr
Wahai Allah,
Pelbagai Jenis Selawat Nabi
25
Muallij Islamiah

ُ
ْ
tاى
ِ
اـ
َ
جا
َ
ـي
َ
اى
ِ
تا
َ
جا
َ
ح
ِ
ع
ْ
ـي
ِ
م
َ
ج
ِ
ل
ْ
ـي
َ
نـ
ِ
ب
ْ
ى
ِ
ـت
ْ
أ
َ
ن
ْ
ن
َ
مـ
َ
ف
ْ
د
ُ
د
ْ
ر
َ
ت
ْ
ن
ِ
إ
َ
و
ِ
تا

ـمـ
ِ
لـ
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
Jika engkau menolak kami (wahai ALLAH SWT) maka pada siapa kami meminta, untuk
mendapatkan semua hajat-hajat kami, dan tersingkir segala kesedihan, Demi Ahlul Badr Wahai
Allah,
اـ
َ
ن
ْ
م
ِ
ر
ْ
ك
َ
ا
َ
و
ِ
رـ
ِ
ف
ْ
غاىـ
ِ
هل
ِ
ا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
با

نـ
َ
ع
ٍ
ة
َ
ءاـ
َ
س
َ
م
ِ
عـ
ْ
ف
َ
د
َ
وا

ن
ِ
م
ٍ
ب
ِ
لا
َ
ط
َ
ـم
ِ
ل
ْ
ـي
َ
نـ
ِ
ب
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
Wahai Tuhan Ku ampunilah dan muliakanlah kami, dengan mendapatkan apa-apa yang kami
minta, dan terhindarnya keburukan dari kami, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,
ىـ
ِ
هل
ِ
ا
ٍ
ة
َ
ـب
ْ
رـ
ُ
ك
ْ
ن
ِ
م
ْ
مـ
َ
ك
َ
و
ٍ
فـ
ْ
ط
َ
ع
ْ
و
ُ
ذ
َ
و
ٍ
ل
ْ
ضـ
َ
ف
ْ
و
ُ
ذ
َ
و
ٍ
فـ
ْ
ط
ُ
ل
ْ
و
ُ
ذ
َ
ت
ْ
ـن
َ
ا
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
ْ
ى
ِ
ف
ْ
ـن
َ
ت
Wahai Tuhan Ku engkau Pemilik Kasih sayang, Pemilik segala Anugerah dan Pemilik segala
Kelembutan, Dan betapa banyaknya kesusahan yang sirna, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,

ِ
لـ
ْ
ه
َ
أ
ِ
ب
ِ
ّ
رــــ
ُ
غ
ٍ
ة
َ
داـ
َ
س
ِ
لا
َ
و
ِ
رـ
ْ
صـ
َ
ح
َ
!
َ
و
ٍ
ّ
دـ
َ
ع
َ
·
ِ
ـب
ِ
ّ
رـ
َ
ب
ْ
لا
ِ
ّ
¸
ِ
·

ـنلاى
َ

َ
ع
ِ
ّ
ل
َ
ص
َ
و
ُ .
َ
أا
َ
ـي
ِ
ر
ْ
دـ
َ
ب
ْ
لا
Dan limpahan selawat semoga tercurah pada Nabi Yang Mulia tiada terhitung dan tiada
terbatas beserta keluarga Beliau para pembesar yang bercahaya, Demi Ahlul Badr Wahai Allah,

Pelbagai Jenis Selawat Nabi

Asas Selawat Nabi

Firman Allah

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat (memuji dan berdoa) ke atas Nabi (Muhammad s.a.w). Wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam dengan penghormatan. [Al-Ahzab: 56] Pengertian Selawat Selawat adalah jamak dari kalimat solat . Selawat menurut bahasa ertinya ialah doa, rahmat dari allah, memberi berkah dan ibadat . Dalam kitab suci Al-Quran Allah berfirman yang bermaksud “ Sesungguhnya Allah dan para malaikat-nya selawat kepada Nab . Hai orang² yang beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya.” ( Surah Al-Ahzab:ayat 56 ) Selawat kepada nabi terdiri dari tiga macam tingkatan : 1. Selawat Allah kepada Nabi dan Rasulnya, istimewa kepada Nabi Muhammad S.A.W. bererti Allah memberi rahmat, memuji dan melahirkan keutamaan serta mendekatkan Nabi Muhammad S.A.W kepadanya . 2. Selawat para Malaikat kepada para Nabi dan Rasul dan Nabi Muhammad S.A.W , bererti malaikat² mendoakan atau memohon rahmat kemuliaan serta keampunan. 3. Selawat manusia kepada Nabi Muhammad S.A.W , bererti mengakui kerasulannya , memohon kepada Allah melahirkan keutamaan, kemuliaan dan mengakui serta mengikuti kebenaran ajaran yang dibawanya . Hukum Membaca Selawat Para ulamak telah memberi berbagai pendapat tentang hokum membaca selawat ke atas Nabi S.A.W diantaranya : 1. Imam Syafie mengatakan , selawat itu wajib dibacakan dlm tasyahud akhir, iaitu di antara tasyahud (tahiyyat) dan salam . 2. Imam Asy-Sya’bi berpendapat, selawat wajib dibaca dalam solat dalam kedu-dua tasyhud awal dan akhir. 2 Muallij Islamiah

berselawat wajib dalam seumur hidup walaupun hanya sekali. bahawa Rasulullah s. 8. Ibnu Jarir At-Thabari berpendapat .A. “ (Hadis Riwayat Ahmad & AlKhatib) 3.w bersabda : Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan dan berselawatlah kepadaku . Az-Zamakhsyari berpendapat .W 7.a. Dalil-dalil Hadis Tentang Selawat 1.W adalah suatu amaliah dan ibadah yang terpuji yang amat disukai Allah dan para malaikat-nya serta sangat dianjurkan sebagai suatu penghormatan dan memohon rahmat kepada Nabi S.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 3. Diantaranya: 3 Muallij Islamiah .a berkata : Rasulullah s.a. Allah akan memberi rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kaum Muslimin.“ (Hadis Riwayat Abu Daud) 4.w: “Dari Abu Hurairah r. Ibnu Qashshar berpendapat . membaca selawat ke atas Nabi S. selawat wajib apabila seseorang mendengar orang menyebut nama Nabi Muhammad S. Abu Bakar Ar-Razi & Ibnu Hazmin berpendapat . berselawat kpd Nabi adalah suatu ibadah wajib. 5. 4.W. selawat wajib dibaca di dalam solat sama ada dlm tasyahud awal atau akhir.a. 6.Sabda Nabi S.a.“ (Hadis Riwayat Abu Daud) Berdasarkan dari hadis² .a.w bersabda: Orang yang terdekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.w. Abu Bakar ibnu Al-Baqir berpendapat .W “Dari Ibnu Mas’ud r. Abu Jaafar Al-Baqir mengatakan .A. Sabda Nabi s. selawat wajib dibaca pada tiap² sesuatu majlis. Sabda Nabi s. Sabda Nabi s. berselawat kepada Nabi adalah suatu pekerjaan yang disukai sahaja. Kesimpulannya . maka sesungguhnya bacaan selawatmu itu akan sampai kepadaku dimana sahaja kamu berada.w adalah suatu dari rangkaian iman dan ibadah yang wajib disempurnakan oleh kaum Muslimin dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan . Semoga dengan sentiasa berselawat ke atas Nabi .a. selawat wajib dibaca tanpa mengira bilangannya.w: “Berselawat atas para Nabi Allah dan utusan-Nya sebagaimana kamu berselawat kepadaku kerana mereka itu sama diutuskan sebagaimana aku diutus. Waktu-Waktu berselawat Terdapat banyak hadis yang menerangkan mengenai tempat² dan waktu² yang dituntut supaya kaum Muslimin membaca selawat ke atas Nabi s.A.” ( Hadis Riwayat AtTrimidzi) 2.A.a. At-Thahawi berpendapat .a. jelas bahawa membaca selawat kepada Nabi s.w : “ Tiada dari seseorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah menerima ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. 9.

Ya Allah . Berkata sebahagian ulamak adalah lebih baik jika membaca selawat mengiringi takbir hari raya seperti yang bermaksud “ Maha suci Allah segala puji dan sanjungan bagi Allah jua . Nabi bersabda : “ Sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi .w . Dan apabila ia hendak keluar hendaklah berdoa : Wahai Tuhanku .a.aw bersabda : “ Apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid .w pada permulaan kutbah . setelah itu ia membaca fatihah lalu takbir kedua dan sesudahnya membaca selawat dan kemudian bertakbir lagi kali ketiga. Ketika berziarah di makam atau kubur Nabi Muhammad s.” 5. Di akhir qunut dalam sembahyang . Di malam dan di hari Jumaat . Setelah selesai maka berselawatlah kamu kepadaku . Sesudah membaca tasyahud akhir dalam sembahyang .w yang bermaksud : “ Apabila kamu mendengar mu’azzin yang menyerukan azan. Sabda Nabi s. Dalam mazhab Syafi’e para khatib wajib membaca selawat kepada Nabi Muhammad s. bukakanlah untukku segala pintu rahmat-Mu . barang sedikit jua daripadanya sehingga kamu berselawat kepada Nabimu.a.a. Sabda Nabi s.“ 8. sesudah membaca thamid dan juga sebelum akhir khutbah Jumaat .Pelbagai Jenis Selawat Nabi 1.” (Hadis Riwayat Ahmad dan Muslim) 3.“ 6. muliakan olehmu Nabi Muhammad dan keluarganya.w dalam melaksanakan sembahyang jenazah adalah bertakbir pada permulaannya . melainkan Allah mengembalikan kepadaku ruhku untuk menjawab salamnya. Sesudah itu berdoa : Wahai Tuhanku .w masuk dari masjid beliau membaca selawat yang bermaksud “ Dengan Nama Allah . Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Besar. aku memohon kepadamu limpahan rahmat-Mu . tiada naik .a. maka jawablah dengan bacaan yang sama ia baca. Diriwayatkan oleh An-Nasai bahawa disukai seseorang mengakhiri qunut dengan membaca selawat yg bermaksud “Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan selawat (rahmat) atas Muhammad. Di permulaan dan akhir doa .w : “ Tidak seorang pun di antara kamu yang memberi salamnya iaitu di sisi kuburku . Ketika hendak masuk ke dalam masjid dan ketika hendak keluar darinya . Di dalam khutbah Jumaat . 4.a. “ (Hadis Riwayat Thabarani) 9.“ ( Hadis Riwayat At-Tirmidzi) 7. Nabi s. maka hendaklah ia membaca salam kepadaku (selawat dan salam). 10. Di dalam sembahyang jenazah . Diantara takbir-takbir sembahyang sunat hari raya .a. Ya Allah ampuni aku dan berilah rahmat kepadaku. “ (Hadis Riwayat Abu Daud) 4 Muallij Islamiah . Menurut Imam Syafi’e dalam Al-Musnad : “ Sunnah Rasulullah s.a. selawatlah keatas Muhammad “ 2. Sabda Nabi s. Sesudah Azan .” (Hadis Riwayat Abu Daud) Ibnu Sunni menceritakan bahawa apabila Rasulullah s.w yg bermaksud “ Banyakkanlah olehmu membaca selawat di malam hari Jumaat dan siangnya kerana selawat itu dikemukakan kepadaku .

” (Hadis Riwayat At-Tirmidzi & Abu Daud) 13. Sabda Nabi s.a. 11) Menghilangkan kesusahan dan melapangkan rezeki. “ ( Hadis Riwayat At-Tirmidzi) 16.w : “ Setiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan hamdalah (memuji Allah) dan selawat . Sabda Nabi s.a. 12) Melapangkan dada dan mententeramkan jiwa. 6) Menjauhi dari kerugian dan penyesalan. 5 Muallij Islamiah . “ ( Hadis Riwayat Thabarani ) Kelebihan selawat mengikut para ulama 1) Memperolehi limpah rahmat dari Allah.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 11.w .a. “ (Hadis Riwayat Ibnu Sunni) 17. maka hendaklah ia mengingati dan berselawat kepadaku . maka ia akan mendapat syafaatku di hari kiamat . 8) Mendekatkan diri kepada Allah s. 13) Menghapuskan dosa dan menutupkan aib.Ketika mengalami kesusahan dan kebimbangan .w: “ orang yang bakhil itu adalah orang yang tidak mahu berselawat ketika orang menyebut namaku di sisinya. Sabda Nabi s. Ketika akan memulakan sesuatu pekerjaan yang baik atau penting . Sabda Nabi s. “ (Hadis Riwayat Ar-Rahawi) 15.w .w : “ Memang disuruh seseorang membaca selawat untuk Nabi ketika ia telah selesai talbiahnya dalam segala keadaan. Ketika berjumpa sahabat handai atau saudara mara sesame Islam . ketika mendengar orang menyebut nama Nabi s. melainkan Allah mengampuni dosanya sebelum mereka berpisah .t. Ketika setiap mengadakan majlis atau keramaian . 9) Memperoleh syafaat Nabi s. Setiap waktu pagi dan petang . Sabda Nabi s.w. “(Hadis Riwayat Syafi’i &Daraquthni) 12. 2) Ditulis sepuluh kebajikan. Sabda Nabi s.w : “ Tiadalah dua hamba yang saling cinta mencintai kerana Allah yang berjumpa salah seorang yang lain lalu berjabat tangan ( bersalam ) dan berselawat kepada Nabi s. maka pekerjaan atau urusan itu terputus dan hilang barkahnya . “ (Hadis Riwayat Ahmad) 18.a. Diberitakan oleh Ubay bin Kaab bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah . baik yang telah lalu ataupun yang akan datang . Sabda Nabi s.w “ Kalau demikian Allah akan memelihara engkau baik mengenai dunia mahu pun mengenai akhiratmu. Ketika telinga berdengung .a.w.a.a. ujurnya : “ Ya Rasulullah bagaimana pendapat engkau sekiranya aku jadikan selawat untuk engkau semua? Jawap Rasulullah s.w : “ Jika telinga salah seorang dari kamu berdengung . melainkan menderita nescaya Allah akan menyeksa mereka dan jika Allah menghendaki nescaya akan mengampuni mereka. 5) Memperolehi kesempurnaan iman.a.a. 7) Tergolong sebagai orang-orang yang soleh.w : “ Tiadalah duduk suatu kaum di dalam sesuatu majlis sedang mereka telah menyebut (mengingati) Allah Taala dan tiada berselawat ke atas Nabinya.w. 3) Dihapuskan sepuluh kesalahan.a. Sesudah bertalbiah .w : “ Barang siapa berselawat kepadaku waktu pagi sepuluh kali dan waktu petang sepuluh kali .a.a. 4) Diangkat sepuluh darjat. “ (Hadis riwayat Ibnu Sunni) 14. 10) Memperolehi hubungan yang rapat dengan Nabi s.

maka dicatat baginya sepuluh kebaikan dan dihapuskan darinya sepuluh dosa. 24) Memperolehi pujian seluruh makhluk di bumi dan langit. maka ALLAH menurunkan rahmat kepadanya sepuluh kali. Memdapat pimpinan dari malaikat yang baik baik.t.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 14) Terselamat dari kebingungan di hari kiamat.w. Memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad s.” Hadith Riwayat Thabarani “Barangsiapa berziarah kekuburku maka baginya wajib menerima syafaatku. 6 Muallij Islamiah .a. Mendapat pertolongan dan tercapai keperluan hidup.” Hadith Riwayat Ibnu Hibban “Telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku ‘Azzawajalla maka dia (Jibril) berkata: Barangsiapa yang mengucapkan selawat kepadamu dari umatmu.w.w.” Hadith Riwayat Ahmad “Berselawatlah kamu kepadaku.w.” Hadith Riwayat Ibnu Murdawaih “Barangsiapa berselawat kepadaku satu kali. kerana selawat itu menjadi zakat (penghening jiwa pembersih dosa).a. 18) Memperolehi keberkatan dalam hidup. 25) Memenuhi hak Nabi sebagai suatu tugas ibadah.w. JENIS-JENIS SELAWAT “Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang sepuluh kali. Menghapuskan dosa. 30) Terkabul segala hajat dan cita-cita.a.t mencatat baginya sepuluh kebaikan dan menghapuskan darinya sepuluh dosa dan ALLAH mengangkat baginya sepuluh darjat dan ALLAH menolak atasnya yang seumpamanya. 26) Memperolehi petunjuk dan menghidupkan hati. ALLAH s. 22) Menjadi zakat dan pembersih diri. maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. 17) Dipandang sebagai orang yang mencintai Nabi Muhammad s. 29) Dapat meneguhkan telapak kaki ketika meniti Titian Siratul Mustaqim di akhirat. 19) Terhindar dari orang-orang bakhil.w mengandungi 10 macam faedah dan mendatangkan kemuliaan iaitu: Memperoleh selawat dari Tuhan Penguasa Alam. 20) Menjadikan sebab doa diterima oleh Allah s. 27) Tergolong dalam orang-orang yang tidak melupai Nabi Muhammad s. 21) Memudahkan jalan bagi memasuki syurga. 28) Menghilangkan rasa dahaga dan panas matahari di Padang Mahsyar.”Hadith Riwayat Muslim Dalam kitab Ibnu Farhun Al-Qurthubi dinyatakan bahawa membaca selawat kepada Nabi Muhammad s.a. 15) Menjadi sedekah bagi yang tidak mampu (orang miskin pun boleh dapat pahala sedekah) 16) Terhindar dari kefakiran.” Hadith Riwayat Ibnu Adi dan Al-Baihaqi “Barangsiapa yang berselawat kepadaku dari umatku. 23) Memperolehi selawat dari Allah dan para malaikat.

Menghilangkan kesusahan dan melapangkan rezeki. Menjadikan sebab doa diterima oleh ALLAH s.t. Mendekatkan diri kepada ALLAH s.a. Ditulis sepuluh kebajikan. Menghapuskan dosa dan menutupkan aib. Memperoleh nur zahir dan batin. Dipandang sebagai orang yang mencintai Rasulullah s. Menurut para ulama yang berdasarkan keterangan-keterangan hadith. Mendapat keselamatan dari azab neraka. Memperoleh kesempurnaan iman. Memudahkan jalan bagi memasuki syurga. Meperoleh keberkatan dalam hidup. Memperoleh pujian seluruh makhluk di bumi dan langit.a.w.w akan memperoleh berbagai-bagai faedah yang amat besar diantaranya: Memperoleh limpah rahmat dari ALLAH.a. Melapangkan dada dan mententeramkan jiwa. SELAWAT SYIFA Terjemahan: 7 Muallij Islamiah .w.w.t. Memperoleh selawat dari ALLAH dan para malaikat. Memperoleh ucapan selamat dari ALLAH s. Diangkat sepuluh darjat. Terselamat dari kebingungan di hari kiamat.t. Terhindar dari kefakiran. Dihapuskan sepuluh kejahatan. Menjadi zakat dan pembersih diri. Menjauhi dari kerugian dan penyesalan. bahawa membaca selawat kepada Nabi s. Terhindar dari orang-orang yang bakhil. Membolehkan memasuki syurga. Memperoleh hubungan rapat dengan Rasulullah s.w. Memperoleh syafaat Rasulullah s. Tergolong sebagai orang-orang yang soleh.a.w.w. Menjadi sedekah bagi yang tidak mampu bersedekah.Pelbagai Jenis Selawat Nabi Mempunyai perbezaan dengan orang munafik dan kafir. 1.

penawarnya dan kesejahteraan badan. Diberi keselamatan di dunia dan akhirat. SELAWAT TAFRIJIAH. Tubuh menjadi kuat. dapat melihat mana yang hak dan mana yang salah. jauh dari gangguan dan persaingan sebaiknyalah ia mengamalkan selawat Nariyah dengan membacanya selepas solat fardhu sebanyak yang ia mampu.444 kali. 2. tidak mudah terkena pengaruh yang merosakkan. tersiramilah hati yang gersang dengan perantaraan wajahnya yang mulia. Muhammad s. apabila dibaca tiap-tiap hari. maka : 1. kesembuhan juga cahaya penglihatan dan berilah rahmat keberkatan dan kesejahteraan atas keluarga dan sahabatnya” Khasiat: Medium doa untuk menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Dan semoga dilimpahkan pula kepada keluarganya. 4. Dibaca pada air atau ubat tradisional Khasiat Selawat Syifa' ini.w. Kata Imam Addainuri Rahimahullah sesiapa yang membaca selawat ini setiap selepas solat fardhu 8 Muallij Islamiah . yang dengannya akan terlerai pertikaian hidup. 2. Hati menjadi terang benderang. Menyihatkan jasmani dan rohani. berikanlah selawat dan keselamatan yang sempurna kepada penghulu kami. hilang segala kesedihan. berilah rahmat ke atas penghulu kami. yang menyembuhkan hati-hati. para sahabatnya sebanyak ilmu-Mu. Bagi seseorang yang menginginkan agar kehidupan sehariannya berjalan lancar.Pelbagai Jenis Selawat Nabi “Ya Allah. Maksudnya: “Ya Allah. dipenuhi segala apa yang diperlukan.” Selawat Nariyah disebut juga selawat “Tafrijiyyah” yang ertinya terbuka sehingga menjadi lapang. Selawat ini jika diamalkan dapat menghilangkan kesempitan dengan izin Allah SWT. Muhammad. tercapai segala keinginan dan hasil yang baik (husnul Khatimah). 3.a. Bagi orang yang menghadapi kesempitan atau kebuntuan dalam menyelesaikan apa-apa masalah baik dalam bidang perdagangan atau di dalam menghadapi orang yang berniat jahat maka selawat ini bolehlah dibaca sehingga 4.

memperbaiki tingkah laku. Barangsiapa membaca selawat ini 4444 KALI akan tercapai segala cita-cita dan hajat dunia dan akhirat. samada hajat dunia mahupun hajat akhirat. Kata Al_Qurtubi pula sesiapa yang membaca selawat ini setiap hari sebanyak 44 kali nescaya Allah SWT hilangkan dukacitanya dan diluaskan rezekinya dan dibukakan segala peluang berkebajikan dan dikasihi oleh orang ramai. . barangsiapa membaca selawat ini 41 KALI atau 100 KALI. Keterangan: Syeikh Al-Buni dan imam Jazuli menerangkan bahawa sesiapa yang berhajat. Tetapi harus dibaca setiap hari. mengindahkan ucapan. 3. -Menurut Imam Ad-Dainuri.Pelbagai Jenis Selawat Nabi sebanyak 11 kali yang dijadikan wirid nescaya tidak putus rezekinya dan ia akan mencapai ke derajat yang tinggi. bacalah selawat ini sebanyak 1000 kali dan waktu tengah malam. -Barangsiapa membaca selawat ini 313 KALI setiap hari. memudahkan semua pekerjaan. ALLAH akan menghilangkan segala dukacita dan dimudahkan segala urusan kehidupan. -Menurut Imam Al-Qurtubi. barangsiapa membaca selawat ini 11 KALI setiap hari setiap lepas sembahyang lima waktu. menghilangkan segala kesusahan. mudah memperoleh rezeki. menjauhkan dari semua malapetaka. Imam Dainuri menerangkan. setiap orang (baik laki-laki maupun perempuan) yang melihatnya menjadi senang dan cinta. nescaya akan terbuka beberapa rahsia ghaib. jika pada suatu waktu umat islam ditimpa kesusahan atau penyakit 9 Muallij Islamiah .maka Allah SWT. SELAWAT MUNJIYAT/SELAWAT MUNJIYYAH Ya Allah limpahkanlah selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad dengan suatu selawat yang menyebabkan kami semua selamat dari ketakutan dan malapetaka dan yang menyebabkan Engkau tunaikan hajat kami. membuka semua pintu kebaikan. yang menyebabkan Engkau menyucikan hati kami dari segala kejahatan. Dibaca 40 kali. menaikkan pangkat. menerangkan hati. di dunia dan di akhirat. maka insyaALLAH tuhan akan menunaikan hajatnya dengan segera. REZEKInya tidak putus-putus dan mendapat kedudukan yang tinggi. yang menyebabkan engkau angkatkan kami ke darjat yang tinggi di sisiMu dan yang menyebabkan engkau menyampaikan semua cita-cita kami dalam bentuk kebaikan semasa hidup atau mati.4.

Pelbagai Jenis Selawat Nabi menular atau adanya suatu pengharapan agar tercapai cita-cita.w.a. 4. hendaklah membaca selawat atas nabi Muhammad s. Selawat Munjiyah baik juga diamalkan dibaca sekali setiap selesai solat fardhu. SELAWAT FATIH 10 Muallij Islamiah .

Pelbagai Jenis Selawat Nabi 5. SELAWAT SYAFI 11 Muallij Islamiah . SELAWAT JIBRIL 6.

SELAWAT TASYAHUD (PALING AFDAL) 12 Muallij Islamiah .Pelbagai Jenis Selawat Nabi 7. SELAWAT AR-RAUF AR-RAHIM 8.

SELAWAT AL-INAM 10. SELAWAT IMAM SYAFIE 1 13 Muallij Islamiah .Pelbagai Jenis Selawat Nabi 9. SELAWAT JUWAIRIAH/ SELAWAT JAWAHIR 11.

Pelbagai Jenis Selawat Nabi " Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang." 14 Muallij Islamiah . Wahai ALLAH ! Rahmatilah ke atas nabi kami Muhammad setiap kali orang-orang yang mengingatinya berselawat keatasnya dan orang-orang yang lalai terlupa untuk berselawat keatasnya" Fadhilatnya: Menurut Imam Syafi'e.mendatangkan keutamaan dan mendapat keampunan ALLAH. 12. " Wahai ALLAH ! Rahmatilah Muhammad dengan bilangan barangsiapa yang berselawat ke atasnya dan rahmatilah Muhammad dengan bilangan sesiapa yang belum berselawat ke atasnya dan rahmatilah Muhammad sebagaimana yang Engkau telah perintahkan untuk mengerjakan untuk mengerjakan solat dan rahmatilah Muhammad sebagaimana Engkau sukakan orang yang berselawat ke atasnya dan rahmatilah Muhammad sebagaimana layak selawat itu untuknya. SELAWAT IMAM SYAFI'E 2 Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. selawat ini mempunyai kedudukan yang tinggi.

15 Muallij Islamiah .Pelbagai Jenis Selawat Nabi Fadhilatnya: Menurut Imam Syafi'e selawat ini mendatangkan keampunan dan kerahmatan dari ALLAH . SELAWAT MUKAFA'AH " Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. 13. yang diterima dan dengan rahmat itu akan menunaikan haknya bagi pihak kami." Fadhilatnya: Barangsiapa membaca selawat ini setiap hari akan tergolong sebagai orang-orang yang cintakan Nabi Muhammad s.w. Wahai ALLAH ! Rahmatilah ke atas penghulu kami Muhammad dengan bilangan rahmat sebagaimana dalam ilmu ALLAH." Fadhilatnya: Menurut Sayyid Ahmad Dahlan. barangsiapa membaca selawat ini sekali dapat menyamai pahala membaca 600. Wahai ALLAH ! Rahmatilah penghulu kami Muhammad dan ke atas ahli keluarga baginda dengan rahmat yang berkekalan. Menurut As-Syahwi. barangsiapa membaca selawat ini 1000 kali pada malam Jumaat akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 14. rahmat yang berkekalan dengan kekalnya kerajaan ALLAH.000 selawat. SELAWAT SA'ADAH " Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.a.

000 kebajikan dan menghapuskan 1. SELAWAT IBNU ABBAS “Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai ALLAH ! Wahai yang memiliki kelebihan yang berterusan keatas sekelian makhluk. ALLAH akan mencatat baginya 1.000..000.000 kejahatan dan mengangkat 1. wahai Tuhan yang mempunyaipemberianpemberian yang mulia. 16 Muallij Islamiah . sebaik-baik manusia dengan penghormatan dan ampunilah kami.000. barangsiapa membaca selawat ini 10 kali pada malam Jumaat atau siangnya. 2) Barangsiapa sentiasa membaca selawat ini akan dapat menyinarkan hati dan mudah memahami sesuatu yang dipelajari serta mencerdaskan fikiran.wahai pemilik kedua tangan yang sentiasa terbuka dengan kurniaan. wahai Tuhan Yang Maha Tinggi di petang ini.a. Fadhilatnya: 1) Menurut Ibnu Abbas r.000 darjat dan memperoleh rahmat dari doa Nabi Ibrahim Khalilullah pada hari kiamat. limpahkanlah rahmat atas Muhammad.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 15.

imam orang-orang yang bertakwa dan rasul Tuhan sekelian alam.w.a. selawat ini diajarkan oleh Saidina Ali kepada para sahabatnya setelah jenazah Rasulullah s.penyeru kepada-Mu dengan keizinan-Mu. syuhada dan para solihin dan barang apa bertasbih kepada-Mu dari sesuatu.a selesai disembahyangkan sebagai suatu penghormatan yang amat besar dan mulia. maka telah melahirkan penghormatan dan memohon rahmat dari ALLAH bagi Rasulullah s.” Fadhilatnya : Menurut Syeikh Zainudin Bin Hussain Al-Maraghi. Barangsiapa membaca selawat ini.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 16. Wahai orang-orang beriman berselawatlah keatasnya dengan sesempurna selawat. Sesungguhnya ALLAH dan para malaikat-Nya berselawat keatas nabi. Rahmat ALLAH yang baik dan pengasih dan malaikat-malaikat muqarrobin. yang menyaksikan. wahai Tuhan pemilik sekelian alam keatas penghulu segala rasul. Wahai ALLAH ! Tuhanku dan keberkatan-Mu. para anbiya. 17 Muallij Islamiah .w. lampu yang menyinari dan kesejahteraan keatasnya. SELAWAT SAIDINA ALI “ Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. para sidiqqin.pembawa berita gembira.

Wahai ALLAH ! kasihkanlah Muhammad dan ke atas ahli keluarga Muhammad sebagaimana Engkau kasihkan Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim.a. sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. 18 Muallij Islamiah . sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia". Wahai ALLAH ! Sejahterakanlah Muhammad dan ahli keluarga Muhammad sebagaimana Engkau kurniakan kesejahteraan ke atas Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 17. Fadhilatnya: Selawat ini juga dikatakan digunakan oleh Mikail. Wahai ALLAH ! Limpahkanlah kasih sayang dan rahmat-Mu ke atas Muhammad sebagaimana Engkau mengasihi dan merahmati Ibrahim dan ke atas ahli keluarga Ibrahim. Maka barangsiapa sentiasa membacanya akan mendapat keutamaan yang besar dari Rasulullah s. Wahai ALLAH ! rahmatilah ke atas Muhammad. seorang nabi yang ummi dan ke atas ahli keluarga Muhammad sebagaimana Engkau merahmati Ibrahim dan ke atas ahli keluarga Ibrahim dan berkatilah Muhammad nabi yang ummi dan berkatilah ahli keluarganya sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim. SELAWAT JIBRIL 1 " Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.w dan juga syafaat dari baginda. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.

a.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 18. SELAWAT JIBRIL 2 Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua yang berjihad di jalan ALLAH khususnya pejuang Badar Ya ALLAH. Fadhilatnya: Menurut imam Sya'rani. selawat ini diajar oleh malaikat Jibril a. Barangsiapa membaca selawat ini akan memperolehi penyaksian dan syafaat dari Nabi s.w. SELAWAT BARIYAH Selawat dan salam dilimpahkan Tuhan atas Nabi Muhammad pesuruh ALLAH. 19 Muallij Islamiah . Selawat dan salam dilimpahkan Tuhan atas Nabi Muhammad kekasih ALLAH Kami bertawassul dengan BISMILLAH dan membawa petunjuk utusan ALLAH.w di hari kiamat.a. Wahai ALLAH ! Rahmatilah ke atas Muhammad dan ke atas ahli keluarga Muhammad di kalangan orang-orang yang terdahulu dan terkemudian dan di kalangan penduduk langit hinggalah ke hari kiamat. 19. kemudian beliau mengajarkan kepada Abu Bakar.s kepada Nabi s.

lepaskanlah dan hilangkanlah segala yang menyakiti dan balikkanlah perdaya musuh. Ya ALLAH. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH. Banyak kerendahan yang telah disingkirkan. Dari segala kedukaan dan kesusahan dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH. Banyak nikmat-Mu yang telah dikecapi. Banyak rahmat-Mu yang sudah diterima. selamatkanlah umat muslimin dari malapetaka dan kemurkaan-Mu.Pelbagai Jenis Selawat Nabi Ya ALLAH. kasihanilah kami dengan berkat berkata pejuang Badar Ya ALLAH Ya ALLAH. segala macam cubaan dan penyakit menular. 20 Muallij Islamiah . Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH. lepaskanlah kami dari kesusahan dan kehancuran kerana akibat orang maksiat.

Dari Engkau sumber kebaikan dan kebahagiaan. Tetapi semoga dapat Engkau terima dengan baik Ya ALLAH Tuhan Yang Maha Hebat.Pelbagai Jenis Selawat Nabi Cukup banyak kemampuan Engkau beri selama hidup. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH Kami menghadap-Mu dan mengharap kasihan-Mu. Cukup banyak kesalahan Engkau rasakan pada yang berdosa. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH Janganlah kiranya Engkau tolak pengharapan kami. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH 21 Muallij Islamiah . Lepaskanlah kami dari cubaan yang menyusahkan. Hamparkan Ya ALLAH tangan kemurahan-Mu. Cukup banyak kenikmatan Engkau rasakan pada yang berhajat. Dengan berkat pejuang Badar Ya ALLAH. Sesungguhnya bumi yang luas terasa sempit dalam dada orang yang tertimpa bala.

semua orang yang baik akan menikmati keberkatan Allah. dalam "Afdhalush Selawat" juga membuat nukilan sebagaimana di atas daripada Sidi Ahmad Zaini Dahlan rhm. Inilah selawat Wali Quthub Sidi Ahmad al-Badawi dan. 21. Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rhm. dan dari misteri ke misteri.Pelbagai Jenis Selawat Nabi 20. Penghulu Muhammad yang terpilih dan keluarga yang dimuliakan dan teman-temannya. Limpahan Salam Sejahtera dari Allah Kepada Thaha (Muhammad SAW) Rasulillah utusan ALLAH SWT. antara fadhilat sholawat ini seperti berikut: Telah menyebut kebanyakan daripada orang yang 'arifin bahawasanya selawat ini mujarrab bagi menunaikan segala hajat dan membukakan bagi segala dukacita dan menolakkan segala bala` dan menghasilkan segala anwar dan asrar. Tok Syaikh Wan 'Ali Kutan al-Kelantani dalam kitabnya "al-Jawharul Mawhub" halaman 29 menulis.dan Limpahan Salam sejahtera dari Allah Kepada Yasin (Muhammad SAW) Rasulillah kekasih ALLAH SWT. berkati penghulu kami Muhammad sinar penerang. 22 Muallij Islamiah . SELAWAT BADAWI (WALI QUTHUB SIDI AHMAD AL-BADAWI) Ertinya: Ya Allah. dan ubat penawar bagi orang yang bukan Yahudi. dan kunci ke pintu kiri. Dibacakan dia tiap-tiap hari 100 kali. SELAWAT BADRIYAH Limpahan Selawat Allah. dengan sedikit tambahan. Limpahan Selawat Allah. iaitu bahkan selawat ini mujarrab untuk segala sesuatu dan bilangan wiridnya 100 kali setiap hari.

Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Dan segala musibah dan wabah penyakit. dan tolonglah kami dari segala gangguan. dan berlemah lembutlah kepada kami. Wahai Tuhan Ku selamatkanlah kami. dan demi semua para mujahid di jalan Allah. 23 Muallij Islamiah . Rasulillah (SAW).Pelbagai Jenis Selawat Nabi Kami bertawasul dengan Bismillah dan dengan sang Penyampai Hidayah. Dan dari kegundahan serta kesusahan. dari kejahatan dan kemurkaanMu. Wahai tuhanku selamatkanlah umat. Wahai Allah singkirkanlah bencana-bencana dari para pendosa. dan singkirkanlah siasat-siasat musuh. dan kebinasaaan. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Demi Ahlul Badr Wahai Allah.

Betapa banyaknya engkau cukupkan usia-usia (dengan hidayah). 24 Muallij Islamiah . Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Dan betapa banyaknya engkau sembuhkan orang yang sakit (dengan tawassul dan keberkahan). Dan betapa banyaknya kenikmatan yang sampai. Demi Ahlul Badr Wahai Allah Maka janganlah engkau tolak (wahai Allah SWT) hingga membawa kekecewaan.Pelbagai Jenis Selawat Nabi Betapa banyaknya rahmat yang telah tercurah. Maka Luaskanlah Anugerah dikedua tangan kami. dan betapa banyaknya engkau santuni orang-orang faqir (dengan kemuliaan dan pengampunan). Demi Ahlul Badr Wahai Allah. dan betapa banyaknya kesulitan yang telah tersingkir. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Kami datang mengemis kasih sayang. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. dan jadikanlah kami selalu dalam kebaikan. dan munculkanlah kebaikan dan kebahagiaan. Sungguh telah tersempitkan hati sanubari para penduduk bumi. maka selamatkanlah musibah dan kesulitan. Dan dilimpahi kehormatan dan kewibawaan.

Pemilik segala Anugerah dan Pemilik segala Kelembutan. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Dan betapa banyaknya kesusahan yang sirna. dan terhindarnya keburukan dari kami. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. Dan limpahan selawat semoga tercurah pada Nabi Yang Mulia tiada terhitung dan tiada terbatas beserta keluarga Beliau para pembesar yang bercahaya. Demi Ahlul Badr Wahai Allah.Pelbagai Jenis Selawat Nabi Jika engkau menolak kami (wahai ALLAH SWT) maka pada siapa kami meminta. dan tersingkir segala kesedihan. Wahai Tuhan Ku ampunilah dan muliakanlah kami. Demi Ahlul Badr Wahai Allah. dengan mendapatkan apa-apa yang kami minta. Wahai Tuhan Ku engkau Pemilik Kasih sayang. 25 Muallij Islamiah . untuk mendapatkan semua hajat-hajat kami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful