JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL

TAJUK : PENGERTIAN DAN PERANAN SENI VISUAL ISTILAH
Pengertian Seni Visual

MAKSUD
Berdasarkan kepada beberapa aspek seperti, pernyataan diri (self expression), pengalaman dan sensasi visual dan sentuh, 2D, 3D, komunikasi visual, bahan seni visual, isi mesej, imej, form (cara persembahan) content benda subjek, objek berfungsi, nilai estetika, ciri kreatif, pelukis/ pandai tukang dan karya seni

CATATAN/ ILUSTRASI
Seni Halus dan barangan kraf. Menurut Ibnu Khaldum seni : Seni itu adalah kebenaran, keindahan dan kebaikan di dalamnya terkandung ciri-ciri estetika, etika dan logika.

Ismail Zain - Surface Painting, 1970. - Gambar: 57 Abdullah Arif - Dusun kelapa, 1948.- Gambar: 49
Amron Omar- Bersilat II, 1980. - Gambar : 123 Ahmad Khalid Yusof - Alif Ba TA ,1971. – Gambar: 1 Redza Piyadasa - Malaysian Story No 2, 1999. – Gambar : 153 Dzulkifli Buyung – Kapal Kertas – 1966. – Gambar 5 Menggambarkan budaya tempatan Kanak-kanak berbangsa Melayu menghabiskan masa selepas persekolahan

Pernyataan diri (selfexpression) Isi/mesej

Idea dan hasrat diri pengkarya.

Hasrat/ makna yang ingin disampaikan oleh pengkarya.

Redza Piyadasa - The Great Malaysian Landscape, 1972. - Gambar 6. Redza Piyadasa - Baba Family, 1986. - Gambar 8
Imej Gambaran visual yang ada hubung kait (asosiasi) dengan Tengku Sabri Tengku Ibrahim – Untilted Column . – Gambar : 114 idea dalam karya seni visual. Zulkifli Dahlan - Jalan Raya, 1975. - Gambar : 15

Lai Foong Moi - Rumah Panjang Dayak, 1959. Gambar: 51

1

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL
ISTILAH
Form

MAKSUD
Sebagai unsur konkrit kepada pecahan unsur tampak

CATATAN/ILUSTRASI
Ruzaika Omar Bassaree - Dungun Series, 1981. – Gambar : 12 Chuah Thean Teng - Musim Buah , 1967. – Gambar : 29 Vincent Van Gogh – Starry Night, 1889. – Gambar : 107

Kandungan (Content)

Penekanannya kepada pengertian dan makna (tema) memahami pelbagai tema yang menjadi pilihan untuk menyampaikan maksud dan pengertian dalam karya seni visual.

Syed Thajudeen, - Merdeka, 1989. – Gambar : 9

Yusof Ghani - Siri Tari X / 88, 1988. - Gambar 17 Mazli Mat Som - Pasar Minggu, 1964 . - Gambar 19 Jackson Pollock - Lucifer, 1947. - Gambar: 33

Benda-subjek (Subject – Matter)

Mengkaji melalui kajian tentang sumber yang hendak menjadi inspirasi pelukis.

Berdasarkan aspek bahan, gaya dan teknik. Lai Foong Moi – Waktu Pagi Di Kampong, 1959. – Gambar : 44 Bahan - Cat minyak Gaya - realisme Teknik - Warna yang cerah pengolahan secara langsung. Gubahan mengutamakan perspektif

Mohd Hossein Enas - Gadis Menumbuk Padi, 1959. – Gambar: 27 Zulkifli Dahlan - Di dalam Ruang Rumah, 1974. - Gambar : 34

2

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL
ISTILAH
Ciri-ciri kreatif/kreativiti

MAKSUD
Seperti sensitivi kepada masalah, fluency (kelancaran), flexibility (luwes) , originalty( keaslian), mengubah / mentafsir semula, Coherence of organization ( kelarasan organisasi), independent dan inventive respond (bebas dan tindak balas yang membina.)

CATATAN/ILUSTRASI
Peranan psikologi (individu) dalam Seni Visual. Wong Hoy Cheong – Sook Ching, 1990. Gambar : 115. Ibrahim Hussein – My Father and Astrounaut, 1969 – Gambar : 105

Chew Teng Beng - Whither The Culture, 1985 . - Gambar: 35

Pandai tukang

Orang yang mahir dan arif, dalam pemikiran, tindakan dalam sesuatu bidang kraf

Tokoh: Batik : Haji Che Su bin Ishak – Kelantan dan Hj Ali bin IsmailTerengganu Ukiran: Latif bin Long dan Tn Hj. Wan Su b Othman - Terengganu Anyaman : Puan Aminah bt Ali – Terengganu, Tembikar : Puan Hasnah bt Mohd Adnan – Kuala Kangsar

Estetika

Membawa maksud kecantikan, baik susunannya dan keberkesanannya.

Melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan. Dari segi psikologi, keindahan sesuatu yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa. Keindahan itu bersifat idea dan fakta. Contoh: Keunikan hulu keris Jawa Demam, Hulu keris Pekaka Gabungan tentang kefahaman intelektual dan pengalaman langsung sebagai penyumbang kepada penghasilan hasil seni visual yang bermutu. Contoh : Suasana pada waktu senja, pemandangan sawah padi dan lain-lain

Pengalaman estetik

Kefahaman tentang aspek intelektual dan pengalaman langsung individu.

Georges Seurat - Bathing at Asnieres, 1883 – 1884 - Gambar: 55

3

1959. – Gambar : 117 Pablo Picasso – Kubisme. Syed Ahmad Jamal . Abstrak Ekpresionisme.Impresionisme. 1869.Gambar: 62 Aliran Haluan pemikiran dalam penghasilan sesuatu karya. – Gambar : 32 Andy Warhol – Pop Art. Menyedari tentang pemeringkatan proses dan teknik dalam penghasilan karya Lai Fong Moi .Gambar: 37 Ismail Zain . 1960.Gunung ledang.Vietnam II.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pengalaman MAKSUD Kesan sensitiviti terhadap apa-apa yang dialami sama ada daripada persekitaran diri mahupun alam sekeliling. . Pengalaman langsung Penglibatan secara langsung menghasilkan sesuatu karya melalui deria. – Gambar : 106 Nirmala Shanmughalingham . 1964. . 1986 .Bathing At La Grenouillere.Pagi Hari Di Kampong. – Gambar : 63 Pengalaman melalui seni dapat berkeupayaan memahami wawasan artis sehingga seseorang mengenali makna yang hendak disampaikan dalam sesebuah karya.From There To Now. 1980. CATATAN/ILUSTRASI Latif Mohidin -Pago-Pago .Realisme . 1978. . Gambar: 45 4 . – Gambar : 44 Dzulkifli Buyong.Membakar Semut. – Gambar : 75 Claude Monet . – Gambar : 98 Hasanul Jamal Saidon – Kdek Kdek Ong! – Instalasi.. 1967. – Gambar : 103 Abdullah Ariff – Bumi Bahagia.

Gambar: 48 Caravaggio . USM. Persatuan Cat Air Malaysia Institusi – USM. Karyaneka. Pengkritik Individu atau intitusi yang memperkatakan hasil seni visual melalui penulisan dan lisan dengan membuat analisis. Amron Omar.Siri Ramayana. Sharifah Fatimah Zubir dll. T. menyokong dan mengembangkan seni visual melalui pernyataan dan sumbangan Balai Seni Lukis Negara. UiTM. 1975. Badan – Badan Koperat dan lain-lain. Din Omar dan lain-lain. MIA.K Sabapathy. UPSI. . Zakaria Ali. interpretasi dan penilaian. 5 . Haron Mokhtar. Kumpulan . Pencinta seni Individu atau kumpulan yang mempunyai kecenderungan. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Radza Piyadasa. Pengamal Individu. – Gambar : 158 Syed Thajudeen .Angkatan Pelukis Malaysia. IPTA. kumpulan dan intitusi atau organisasi yang giat menghasilkan seni visual dan barangan kraf Syed Ahmad Jamal. CATATAN/ILUSTRASI Ibrahim Hussein – Mengapa kau Begitu. 1969. UiTM. UNIMAS. – Gambar : 138 Zulkifli Dahlan – Realiti Berasingan. Abdul Latiff Mohidin. minat dan turut terlibat dalam pelbagai dalam kegiatan seni visual Individu . One Academy dan lain-lain. UPSI dan lain-lain.The Supper At Emmans 1601 – 02 . Abu Talib Putih. Mubin Sheppard. Muliyadi Mahamood dan lain-lain.Gambar: 67 Penaung Intitusi atau organisasi yang menggalak.Mazli Mat Som.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Imaginasi MAKSUD Daya kreatif atau kemampuan menggambarkan dalam pemikiran sesuatu secara khayalan. Perbadanan Kraf Malaysia. 1972. IPTS. Awang Damit Ahmat.

1986.Gambar: 64 Nirmala Shanmughalingam .Interior No 29. 1996. – Gambar : 150 Ibrahim Hussein – Senyum Seorang Monyet. . pendapat. – Gambar : 66 Persekitaran Suasana di ruang sekeliling Emosi Keupayaan melahirkan kepelbagaian rasa. idea. – Gambar : 2 Mohd Hoessein Enas – Potret Diri 1959 (Emosi) .Gambar: 46 Psikologi Perkembangan diri individu berdasarkan kepada sensitiviti. Bayu Utomo Radjikin – Bujang Berani.Plantscape. . 1980.Afrika II. – Gambar : 156 Tay Hooi Keat . idea dan hasrat. – Gambar : 152 Ismail Hashim – Hebat Juga ! Pemandangan Jambatan Pulau Pinang. hasrat atau kepercayaan yang dihebahkan untuk mempengaruhi penghayat dengan cara membuat perbandingan. 1956. – Gambar : 104 Ismail Mustam – Hang Tuah dan Hang Jebat . 1987.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Signifikan MAKSUD Sesuatu yang jelas dan mempunyai hubungan CATATAN/ ILUSTRASI Syed Ahmad Jamal – Gunung Ledang . 1959. 1991. Nirmala Shanmunglingam – Friends In Need. 1978. . – Gambar : 139 Ismail Hashim . – Gambar : 149 Peter Harris – Rumah Rakit . 1981. Ibrahim Hussein – Ayah Ku dan Angkasawan 1969 ( sensitivity) . – Gambar : 103 Ruzaika Omar Basaree – Siri Dungun.Pemajuan. 1986. – Gambar : 89 Tan Chin Kuan – Tragic Blue Night. emosi dan ekspresi. – Gambar : 12 Mastura Abdul Rahman . 1961 (Ekspresi) . 1970. perasaan. Gambar : 69 6 . 1991.Gambar: 50 Propaganda Ideologi.

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Nationalisme MAKSUD Membangkitkan nilai.Teresa.Street Scene.Gambar : 85 Gianlorenzo Bernini . 1978 . 1958. Anuar Ismail – Pemain Rebab. . – Gambar : 151 Zakaria Awang – Murakabah. 1983 – Gambar : 155 Anthony Lau – Jin Api. – Gambar : 157 Cheong Lai Tong – Oil On Hardboard. . 1991.Gambar: 99 Hasnul Jamal Saidon . 1991. persepsi. 1960. – Gambar : 124 Chia Yu Chian . 1965 (arca ) .1645-52. 1996 (arca). Penang.Election. – Gambar : 9 Ritual Berkaitan dengan ciri-ciri atau tatacara dalam keagamaan dan upacara sesuatu budaya Patrick Ng Koh Onn – Sprit Of Earth. – Gambar : 113 Raja Shariman Raja Aziddin – Gerak Tempur. CATATAN /ILUSTRASI Md. – Gambar : 18 Sulaiman Esa – Ke Arah Tauhid. 1959 -Gambar : 88 Spritual Semangat yang bersifat kerohanian untuk ketenangan. 1988. 1990. 1991.The Ectasy of St. kepuasan dan keselesaan Nik Zainal Abidin – Wayang Kulit Kelantan.Gambar: 134 Sensitiviti Kepekaan dalam membuat pertimbangan.Smiling van Gogh and Smiling Gaugin. Gambar: 135 7 . . – Gambar : 121 Johari Said – Garden In The Sky. 1985. sosial dan estetik Joseph Tan – Memories Of Dungun. semangat dan perasaan kebangsaan. – Gambar : 142 Awang Damit Ahmat – Essence Of Culture.Gambar: 104 Tan Choon Ghee .19972001 -Instalasi –.

1978. 1973.Sawah Padi. 1979.Gambar: 95 Nirmala Shanmunghalingan . 1983. . – Gambar : 39 Syarifah Fatimah Syed Zubir – Rhythm And Rhyme II.Gambar : 85 8 . – Gambar : 40 Pengeluaran Produk seni visual Reka bentuk industri Barangan kraf Barangan perhiasan Pemujukan Perihal perbuatan yang bertujuan untuk memikat hati. 1990.2. – Gambar : 59 Pencemaran alam Yeoh Jin Leng . 1987.Mangsa Dera. – Gambar : 104 Contoh : Iklan komersial Nirmala Shanmughalingam – Pollution Piece. – Gambar : 108 Siti Zainon Ismail – Bendera Kemuliaan. . 1987.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Ekspresi MAKSUD Peluahan perasaan dan tindak balas emosi hasil daripada berinteraksi dengan alam CATATAN / ILUSTRASI Lim Eng Hooi – Mars Burnt Raw SV. Ia berupaya dalam membentuk empati dan tarikan Chia Yu Chian – Election. .Gambar: 150 Bayu Utomo Radjikin .Friends in Need 1986.

1990. Awareness (Kesedaran) Kesedaran yang membangkitkan tindak balas terhadap sesuatu isu.awareness .penggarapan Zukifli Buyung – Kelambu.Mangsa Dera. .Gambar : 85 Anti Dadah. Cintai Sungai Kita. 9 . 1929.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : IDEA DAN PENGUCAPAN SENI VISUAL ISTILAH Idea MAKSUD Buah fikiran (menyatakan hasrat). Idea adalah sebahagian daripada cara berfikir bagi membolehkan idea itu dijana dengan kekuatan fikiran. – Gambar: 129 Henry Moore – Reclining Figure. 1978.interpretasi . 1964. 1969 .Gambar : 12 Poster – Bayu Utomo Radjikin . Pandu cermat Jiwa Selamat.Gambar: 105 Redza Piyadasa – Malaysian Story No. Ibrahim Hussein . – Gambar : 136 Pengucapan Seni Visual Imej tampak yang dipersembahkan untuk menyampaikan sesuatu maksud dan hasrat. – Gambar : 153 Ruzaika Omar Basaree – Siri Dungun Jendela Terbuka.My Father And The Astrounaut. 1999.penerokaan . 1928? . II. CATATAN / ILUSTRASI Bagaimana Idea. sistem penerokaan idea yang dapat dijana dalam pemikiran untuk penghasilan seni visual iaitu : Unsur-unsur idea : . . – Gambar : 53 Constantin Brancusi – Bird In Space.

– Gambar : 5 . 1969.Who are you. Where Are You Going.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Interpretasi MAKSUD Bagaimana pengkarya mentafsir hasrat dan maksudnya dengan menggunakan elemen-elemen seni visual CATATAN / ILUSTRASI Zulkifli Buyung – Kapal Kertas. cuba jaya. Gambar: 75 Wong Hoy Cheong .Gambar: 86 Lascaux caves Left Hand Wall Great Hall of Bulls. Anthony Lau – Rimba. Interpretasi dan Penerokaan ) Ibrahim Hussein – Mengapa Kau Begitu ?. penemuan. Where Are You From.Bagaimana kakak-kanak yang bersekolah menghabiskan masa dengan bermain di persekitaran kampong mereka. – Gambar : 92 Raja Shariman Aziddin . 1994 Arang . Penerokaan Kajian. 1966.Killing Tools . 1998.Gambar: 74 10 . penyelidikan.Gambar: 72 Penggarapan Gabungan dan olahan ketiga-tiga unsur ( Awareness / Kesedaran. Kajian dan penerokaan bertujuan untuk menjadi bahan rujukan dan bahan penghasilan karya yang bermutu.Aspirations of The Working class. – Gambar : 138 Hasnul Jamal Saidon – Smilling Van Gogh And Smilling Caugin (Fashion Parade) 1997. percubaan. 1968. – Gambar : 135 Leong Chee Siong . 15 – 10000 BC .

– Gambar : 20 Mohd Hoessien Enas .Tiffin Series. .1963 . 11 .Gambar: 108 Homegas Dorongan dari semangat menghargai tuan. 1996.Gambar: 148 Anthony Lau .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Arketaip MAKSUD Merupakan sesuatu idea yang tidak terdapat secara lahiriah CATATAN / ILUSTRASI Dalam pemikiran pengkarya Representasi mental Pembentukkan idea untuk visualisasi (ditampakkan) Karya-karya yang terdapat dalam penghasilan seni visual Visualisasi Hasil dari idea (buah fikiran) dan bukan idea itu sendiri Karya seni tampak yang dihasilkan secara 3 D atau 2 D Chee Sek Tim . mendewa-dewakan sesuatu atau idola Leonardi di Vinci – Mona Lisa. 1503 .1506. . intenet dan lain-lain. akhbar.Gambar: 88 Media massa Maklumat dari pelbagai sumber media Berita Perdana. 1959. majalah.Pengantin Perempuan Iban.Jin Api.

Gambar: 155 Gianlorenzo Bernini . – Gambar : 130 Icon (ikon) Imej yang dipandang tinggi (highly regarded) Sulaiman Esa .The Ectasy of St. – Gambar : 126 Mazli Mat Som – Yati.Street Scene.1645-52 .Gambar: 59 exotic (eksotik) Sesebuah karya seni visual yang menghairahkan. 1960. – Gambar : 26 Tan Choon Ghee . Joseph Tan – Love Me In My Batik. Air dan Udara. 1973 . 1963.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pemerhatian MAKSUD Pesepsi (pengamatan) dan ketelitian melihat sesuatu CATATAN / ILUSTRASI Cheong Soo Pieng – Tropical Live . – Gambar : 9 Ahmad Khalil Ibrahim – Pantai Timur. .Gambar: 134 Mistik Unsur ghaib yang tidak dapat diselami oleh pemikiran manusia Syed Tajudeen – Hanuman ‘s Visit To Sita. 1978. 1968. – Gambar : 122 Nirmala Shanmughalingam . – Gambar : 18 12 .Teresa. 1983. – Gambar : 11 Athony Lau – Jin Api. 1959. 1972.Pollutions Piece. 1959.Kearah Tauhid. kejadian yang berlaku Syed Tajuddeen – Merdeka. – Gambar : 143 Edgar Degas – Breakfast After The Bath.Gambar: 99 Peristiwa Sesuatu perkara . 1989. Penang. – Gambar : 88 Patrick Kah Onn – Semangat Tanah. 1894. 1958. .

2. 1958. 1980 . 1962. .Kabuki.Gambar: 77 Medium Bahan yang menjadi bahantara dalam menghasilkan karya Cat minyak bahantaranya ialah – turpentine/minyak linsid. 1912 .Gambar: 73 Imbauan (reflection) Mimpi dan ingatan lampau Zulkifli Buyung – Membakar Semut.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Eccentricity MAKSUD Sesuatu karya yang menggunakan imej-imej ganjil atau aneh CATATAN / ILUSTRASI Dzulkifli Dahlan – Suatu Hari Di Bumi Larangan. 1959. . – Gambar : 4 Din Omar – Antara Dua Hidangan. Carolyn Brandi . 1977.Gambar: 153 13 . Gambar : 144 Dzulkifli Buyong .Gambar: 101 Wassily Kandinsky . . 1967. 1964.Gambar : 78 Dzulkifli Dahlan – Realiti Berasingan. Gambar: 158 Alegori Sesuatu karya yang imej-imejnya digunakan sebagai lambang untuk menyampaikan maksud atau hasrat Syed Ahmad Jamal – Umpan. Gambar : 16 Anthony Lau . 1968.Malaysian Story No. 1999 .White Tulip. Akrilik bahantara ialah – air. 1975. .Gambar 5 Idiom Buah fikiran atau gagasan idea / konsep Konsep ini boleh dizahirkan melalui karya seni visual Lee Joo For .Cat air -Gambar: 125 Redha Piyadasa . 1992.Hasil Laut.With The Black Arch No 154. Gambar : 37 Lee Joo For – Bertiga Di Pantai.Campuran .Kapal Kertas.

29.1963. 1668. . 1960. – Gambar : 46 Wong Hoy Cheong – Sook Ching. Wangsa ke – 18 Abad ke – 16 – ke 14 S. . – Gambar : 117 Profile Gambaran pandangan secara sisi Patung wayang kulit. staillisasi dan abstraksi Abdul Latif Mohidin .Nelayan Menjahit Pukat. Catan dinding Mesir. ideailisasi. – Gambar : 53 Syed Ahmad Jamal .G : 28 Staillisasi - Penggarapan yang sesuai dengan tema Keserasian bahan Imej digubah berdasarkan maksud Zulkifli Buyung – Kelambu.Gambar: 22 14 .Gambar: 120 Ismail Zain . 1987.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Stail (gaya) MAKSUD Cara pengolahan atau persembahan sesuatu karya.1655 .. 1978.Langkawi .Portrait of a Young Man.Perhubungan.Dot: The Detribalization Of Tam Binti Che Lat.Gambar: 111 Ahmad Hassan .M . CATATAN/ ILUSTRASI Imitasi.Gambar: 116 Sfumato Cahaya dan redupan berbaur tanpa mengwujudkan garisan/ sempadan (light and shade should be bland without lines or borders) Rambrandt van Rijn – Self Portrait. 1990.Gambar: 79 Fragmentasi Sebahagian daripada suatu imej yang digambarkan oleh pengkarya Mastura Abdul Rahman – Interior No. – Gambar : 23 Rembrandt van Rijn . 19964. 1963. Lukisan yang terdapat di Kubur Firaun di Mesir Kesukuran Neb-Amun terhadap Kekayaanya.

– Gambar : 128 Halo enlightenment Perlambangan cahaya (suc) yang terdapat dalam karya catan bertemakan keagamaani Jacopo Tintorento – The Last Supper. Sintaktik Penekanan kepada penghuraian hal benda berdasarkan kepada elemen-elemen asas seni lukis. Norma Abass . . 1968.Sawah Padi. 1594.Gambar: 90 15 . 1996 . . – Gambar : 82. gubahan (olahan imej) dan media Yeoh Jin Leng . Abdul Latiff Mohidin .Red Bridge.1995. menjelaskan dan memperkatakan hal benda dalam karya. 1592-1594. . (balance of light and shadow in a picture) CATATAN / ILUSTRASI Jacopo Tintorentto – The Last Supper. 1503-1506. – Gambar : 140 Leonardo da Vinci – Mona Lisa. – Gambar : 141 Claudse Monet – Impression: Sun Rise.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Chiaroscuro MAKSUD Kajian analitikal berkaitan cahaya yang melimpahi objek yang menimbulkan peratus kesan gelap dan cerah yang berbeza.Two Standing Figures.Cat Minyak .Gambar: 95 Eng Hooi Choo – Cry Freedom ! .Gambar: 83. – Gambar : 140 Gianlorenzo Bernini – The Ecstacy of Saint Teresa 16451652. Semantik Penekanan kepada pengertian dan makna berdasarkan tema yang lebih mengutamakan pengertian dari stail.Gambar: 80 Tenerberisma Kesan cahaya yang suram dalam lukisan dan catan(murky) John Constable – The Hay Wind. 1872. – Gambar : 20 Sylvia Goh . – Gambar : 134 Memperlihalkan. 1983.Indo-Connection 11. 1994. 1821.

Self Potrait.Joget moden. Aliran Realisme dan Aliran Superealisme.Gambar: 24 Yong Mun Sen . 1961. 1940-1945. Penekanannya pada bentuk bukan kandungan. . karya ini lebih mementingkan lahiriah. 1982.Gambar : 133 Albrecht Durer . . – Gambar : 97 Realisme Aliran yang menggambarkan secara nyata dan tanpa idealisme exoticiam atau nostalgia sebenar Ia mementingkan semulajadi melukis dengan penuh perhatian serta kemiripan subjek. – Gambar : 26 Mohd Salehuddin .Gambar: 100. – Gambar : 47 Imitasi (Peniruan) Pengkarya membina keyakinan diri apabila dia berupaya meniru sesuatu.Membeli –belah di Kampung. Peter Harris .Lychesees and Peachers. – Gambar : 56 Mazli Mat Som – Yati.Gambar: 25 Claude Monet .Gambar: 41 – Aliran Realisme Naturalisma Pelukis aliran ini meniru alam tanpa membuat sebarang pengubahsuaian dalam karya mereka sama ada objek itu cantik atau indah. 1503. 1849. 1959.Potret Diri. Penekanannya kepada content (kandungan) bukanya bentuk. . Amron Omar . .Bathing At La Grenouillere. Pengkarya boleh menghasilkan karya lebih baik dan mencabar.The Great Piece Of Turf.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Ekspresif MAKSUD Penekanan kepada penyampaian rasa dan perasaan dari gubahan dan jalinan antara sintaktik dan semantik CATATAN / ILUSTRASI Berlaku dalam diri individu dalam menghasilkan prouduk seni Syed Ahmad Jamal – Tulisan. Georgette Chen . 1961. Aliran Naturalisme. 1963. . 1941. 1869 Gambar : 45 16 . Berhasil atau tidak bergantung kepada kemampuan pelukis. . Pengkarya cuba mereka keindahan dan kemeripan sesuatu objek. Coubert – The Stone Breakers.

– Gambar : 131 Idealisasi Maksud untuk menyampaikan rasa keunggulan dan melibatkan tokoh tambah dalam aspek idea mahupun form. . 1963. – Gambar : 132 Eugene Delacroix – Liberty Leading The People. 1981. – Gambar : 120 Nirmala Shanmughalingham – Vietnam. – Gambar : 20 Exaggeration Mengadakan dan menokok-nambah elemen-elemen seni visual dalam karya untuk pernyataan karya. keadilan dan kesamaaan Francisco de Goya – The Third of May. 1971.1814. Imejan-imejan keagamaan Imej-imej keagamaan. . 1980. – Gambar : 63 Abstraksi Perlambangan untuk aspek mujarad bagi maksud interepretasi tentang perkara yang bukan objek Pengaruh Seni Islam: Ahmad Khalid Yusoff. 1978.1645-52 . 1503 . 1808. Alif.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Superrealisme MAKSUD Penghasilan karya dengan cara peniruan yang teliti dan tepat CATATAN / ILUSTRASI Carolyn Brandy – White Tulip. – Gambar : 20.Teresa. 17 . Michellengo Gianlorenzo Bernini . – Gambar : 125 Romantisme Mementingkan nilai warna dan emosi Menampakkan dramatik terutamanya pergerakkan figura yang digayakan menunjukkan gelora yangn berkobar-kobar Mementingkan idaea kebabesan. Ba Ta.Gambar: 134 Leonardo da Vinci – Monalisa.1506. – Gambar : 20 Pengaruh Barat: Syed Ahmad Jamal.The Ectasy of St.. Pengolahan dibuat menggunakan fomula. Syed Ahmad Jamal – Perhubungan. Gunung Ledang.

1990. . . 1951.Gambar: 71 18 .Garden in the Sky.Tua Peh Khong Temple 2. – Gambar : 137 Chuah Thean Teng – Feeding Time.Gambar: 61 Cheong Laitong . Gambar : 14 Lai Foong Moi . CATATAN / ILUSTRASI Asas seni reka .1995. 1999.Composition A.Pagi Hari Di Kampong. .Gambar: 81 Primeval Pengkarya menghasilkan karya dengan menggambarkan imej-imej tradisi dan penggunaan perlambangan (abstrak) Hashim Hassan p. 1987.Tample Figures A Study.Prinsip Rekaan Kok Yew Puoh .Unsur Seni . 1959. 1985.Gambar : 44 Harun Mokhtar . .Merah Saga.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Elemental MAKSUD Aplikasi yang mengutamakan aspek-aspek asas dalam berkarya.Intruder. – Gambar : 124 Johari Said . 1997 .Gambar: 142 Haron Mokhtar .

video. pemujukan. Rekabentuk Grafik Akitiviti visual yang melibatkan elemen-elemen asas seni reka dalam mereka bentuk pelbagai karya. grafik dan animasi yang digabungkan dengan interaksi pengguna secara interaktif dan di persembahkan dengan teknologi computer.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Grafik MAKSUD Perkataan Greek iaitu ‘Graphikos’ yang bermaksud: Boleh melukis dan mewarna Seni halus dan seni gunaan dalam gambaran dekoratif dan tulisan atau cetakan (Kamus Webstar) CATATAN/ ILUSTRASI Penghasilan karya seni visual: Iklan Poster Kain rentang Billboard Muka taip Dan lain-lain. fotografi. percetakan. Ilustrasi. Multimedia digunakan bagi komunikasi Multimedia interaktif: Karton Persembahan iklan dan lain-lain. teks. infomasi dan instruksi Multimedia Merujuk kepada komunikasi yang menggunakan audio. Aktiviti yang melibatkan Tipografi. 19 .

Multimedia lnteraktif Gabungan pelbagai media seperti video. grafik dan animasi Menggunakan papan cerita yang mengandungi tajuk. Contoh : Bunyi. suara latar. imej. imej. iklan. kesan khas audio dan lain-lain. Unsur-unsur warna. CATATAN / ILUSTRASI Unsur-unsur warna.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Reka bentuk multimedia MAKSUD Reka bentuk yang menggunakan komputer dihasilkan melalui yang memenuhi ciri-ciri reka bentuk grafik. Contoh : Kartun. tipografi. Persembahan pengajaran dan multimedia koporat Audio Berkaitan dengan bunyi atau pendengaran. Audio dalam sistem multimedia adalah rakaman suara. audio. muzik dan suara 20 . filem dan lain-lain. imej. susun atur dan audio. Contoh : Kartun Multemedia Linear Multemedia yang bersifat persembahan berterusan yang tidak dikawal melalui butang kawalan. muzik. butang kawalan dan arahan. tipografi. susun atur dan audio. teks. teks penerangan.

dapat digerakkan. Interaksi Tindak balas antara dua atau beberapa pihak. iklan dan lain-lain. Video Alat untuk merakamkan dan menyangkan filem dengan menggunakan pita vedio / teknologi digital Rakaman gambar. perbualan dan lainlain. Dalam siding video. perbualan talipon. tape. CD. 21 . Elemen multimedia yang menarik dan realistic. beraksi dan bercakap Kesan ilusi pergerakan Menjanakan melalui komputer Kartun.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Audio visual MAKSUD Sesuatu yang melibatkan pendengaran dan penglibatan CATATAN / ILUSTRASI Kartun dan persembahan filem. VCD dan lain-lain. Animasi Elemen dalam multimedia Satu teknologi yang membolehkan imej pegun kelihatan hidup.

billboard dan lain-lain.Entry Points. 1978 . Pengajaran dan pembelajaran dan lain-lain. Catan suku kaum dari Mnhemland.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Interaktif MAKSUD Komunikasi dua hala dalam komunikasi dan bertindak antara satu sama lain secara aktif Berkaitan dengan maklum balas CATATAN / ILUSTRASI Aplikasi multimedia interaktif membenarkan pengguna mengawal sistem computer dan dapat menwujudkan komunikasi dua hala. Berkaitan dengan maklum balas. Gambar : 1 Media Konvensional Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan menggunakan alatan lukisan seperti cat. .tumbuhan. – Gambar : 145 Leonardi da Vinci – Embryo In The Womb.Gambar: 118 Informasi Keterangan dan maklumat Media massa. Australia.Alif Ba Ta.Antara Dua Hidangan. Gambar 10 Din Omar .Gambar : 146 Anatomi Kajian atau pengetahuan mengenai binaan tubuh manusia. berus dan permukaan tertentu Ikalan. Haiwan seakan Kanggaru. 1992 . Gambar 16 22 . poster. Wilayah Utara. Abad 19 (?) Kulit kayu yang dicatkan . Redza Piyadasa . kain rentang. 1510. 1485 – 1490. 1971. Seni percetakan ( bentuk. binatang atau tumbuh. Leonardo da Vinci – Illustration Of Proportions Of Human Figure. Tipografi Seni memilih dan mengatur huruf. rupa tulisan angka dan huruf) Ahmad Khalid Yusof . Bidal penghadang.

kain rentang. 23 . Bentuk yang tidak terikat dengan sesuatu bentuk. CD ROM dan persembahan multimedia. Visual realistik Visual dalam bentuk yang nyata dan asal. Visual organizational Visual yang dipermudahkan dalam bentuk rekaan grafik Seperti graf. poster. peta carta dan lain-lain. televisyen. ilustrasi dan karya lukisan Visual analogik Visual yang telah dipermudahkan.Gambar: 98 -Cetakan Saring Media elektronik Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan menggunakan teknologi komputer. iklan akhbar. brocher. Seperti gambarajah/ symbol dan lain-lain. internet. Seperti foto. Bilboard elektronik.Marilyn.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Media cetak MAKSUD Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan menggunakan peralatan percetakan seperti grafik komputer.boleh menghasilkan bentuk persembahan yang dinamik dan inovasi. . CATATAN / ILUSTRASI Iklan. majalah dan lain-lain. 1967. Andy Warhol .

AutoCad dan-lain-lain. multimedia dan lain-lain. syarikat. ahli koporat dan lain-lain. Corel Paint. organisasi. 24 .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Komunikasi visual MAKSUD Penyampaian mesej melalui audio. Imej Vector Imej yang dihasilkan dengan komputer Seperti Adobe Ilustrator. Imej PetaBit (bitmap) Imej dihasilkan dengan perisian computer Imej yang dihasilkan jika dibesarkan dan terdapat imej yang bergerigi. media konvensional dan media elektronik CATATAN / ILUSTRASI Komputer. media cetak. Macromedia FreeHand. Xras dan imej pengimbas. Kebiasaan imej ini adalah daripada gambar foto yang diimbas dengan pengimbas (scan) Seperti Adobe Photoshop.. CorelDraw. Home page Laman web untuk pengenalan diri atau organisasi Laman web institusi. video. persatuan.

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Reka bentuk komunikasi visual MAKSUD Kaedah yang digunakan untuk menghasilkan rekaan komunikasi visual. Tipografi dan imej disusun atur dengan menggunakan pelbagai teknik Penghasilan komunikasi visual yang mempunyai daya kreativiti visual dengan cara persembahan yang luar biasa. CATATAN / ILUSTRASI Reka bentuk tipografi .Reka bentuk Tipografi .piut – Gambar : 161 Reka bentuk imej dan tipografi bersekuan – Gambar : 165 25 .Gambar : 159 Reka bentuk imej dan representasi – Gambar : 164 Reka bentuk kombinasi imej/ tipografi – Gambar : 160 Reka bentuk ilustrasi naratif – Gambar : 163 Reka bentuk Dekoratif – Gambar : 162 Reka bentuk herot.

batik. Rebab dll Alat tiupan – seruling hidung Contoh: Kraf Anyaman . Seni peribumi adalah berhubung dengan seni kraftangan yang melibatkan masyarakat senoi.Scroll No 3. . Alat muzik jenis talian. tenunan dan lain-lain. daun dll Alat muzik gong. rebana.Kereb. gendang. 1970 . kayu kulit kayu. pola. Seni peribumi orang asli. Contoh : Motif dalam kraf. Syed Sharuddin Bakeri . anyaman. Catan dan lain-lain. Pribumi Sesuatu sifat ciri kepunyaan sesuatu bangsa yang mendiami sesuatu tempat asalnya.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : TRADISI DAN TRANFORMASI SENI VISUAL ISTILAH Tradisi MAKSUD Penurunan unsur sesuatu kebudayaan dari satu generasi ke satu generasi. seni tekat. tenunan.Fabrik Merah. Kelengkapan domestik – budaya penggunaan buluh. buluh centong dan gengong. Biru. Hijau. CATATAN/ ILUSTRASI Barangan kraf – Tembikar.Ukiran. batik. warna. 1981 .Gambar: 65 26 . kayu tuntung. ukiran kayu.Gambar: 70 Sulaiman Esa . Proto dan lain-lain. Tranmisi Peralihan dan perubahan.Perubahan daripada bentuk kraf tradisional kepada bentuk yang lebih moden. Penggulangan Susunan dan penggulangan motif. Negrito. rotan. bentuk rupa dan ruang. anyaman. Kerantin. Satu mod pemikiran atau tingkah laku yang diikuti oleh sekumpulan manusia secara berterusan .

Mahmeri dan lainlain. Kosmologikal Kajian tentang alam cakerawala Seperti bulan. Communal Kelompok satu-satu masyarakat Masyarakat pribumi seperti Senoi. Jahut. matahari dan lain-lain.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Penyambungan hayat renewal) MAKSUD Menghidupkan proses dalam penghasilan seni tradisi CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Dalam kraf ukiran. 27 . Ethical Akhlak/moral Penghasilan karya yang mempunyai nilai-nilai murni dalam tema dan mesej yang disampaikan oleh pengkarya. Keseragaman Prihal hasil krfaf tradisi yang seragam dari segi reka bentuk Contoh: Kraf tembikar. Contoh: Anyaman yang mempunyai reka corak kelarai yang sama rupanya dari zaman daulu hingga sekarang. Keserupaan (inward focus) Perihal hasil kraf tradisi yang serupa dari segi motif dalam reka corak. bintang awan.

Hasil kraf – Ukiran. tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Interrelatedness Saling berkaitan dari segi motif. Contoh: Karya seni halus dan bahan kraf Terrestrial Kehidupan di atas bumi Contoh: manusia. tekat dan lain-lain. haiwan. bahan dan alat Non-detachment Tidak terpisah – dari segi estetik dan keindahan dalam hasil sesebuah karya. 28 . Contoh : Pengulangan corak dalam karya.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Rebirth dan renewal MAKSUD Kelahiran atau kebangkitan semula dan pembaharuan CATATAN / ILUSTRASI Dalam kontek tradisi. Proses dan nilai yang diaplikasikan dalam penghasilan karya pada masa-masa tertentu. reka bentuk. tenunan songket. fungsi. Tekat dan lain-lain. Celestial Kehidupan di langit dan kepercayaan ghaib (mistik) Hasil karya seni halus atau kraf Kehalusan (Intricacy ) Kerumitan atau kompleksiti Contoh: Hasil kraf ukiran.

Contoh: Kraf tembikar. Sensuously mediated Kepekaan terhadap bahan dan alat yang digunakan secara langsung antara pengkarya dan media. Karya seniu halus atau hasl kraf yang tidak mengalami perubahan dari segi motif. tenunan dan lain-lain. anyaman dan lan-lain.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Non-developmental MAKSUD Tidak ada perubahan dalam karya. anyaman. Daya pemuliharaan (conservative force) Keupayaan untuk menjaga keaslian adat resam dalam budaya mereka. CATATAN / ILUSTRASI Karya seni halus atau hasl kraf seperti ukiran. tekat. 29 . istana dan masjid Kelanjuran (inertia) Merupakan kesambungan ilmu pengetahuan adapt resam kepercayaan dan amalan dari generasi ke generasi Contoh: Tenunan Pua. dan lain-lain. bahan dan lain-lain. Symbiotic Bekerjasama dalam menghasilkan karya Rumah Tradisional Melayu. Synergy Gabungan yang memberi kekuatan pada rekabentuk Contoh: Senjata – keris Rumah tradisional dan lain-lain. Masyarakat orang asli dalam kraf tradisi dan adat resam mereka.

mempunyai nilai komersial Contoh: Barangan kraf. ukiran.tembikar.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Responsive MAKSUD Akur kepada tuntutan persekitaran fizikal. batik dan lain-lain. fungsi dan proses. Contoh: Barangan kraf senjata. Immutable essence Pengekalan kepada idea perubahan Single-manual Pengeluaran secara tradisi dan terhad untuk penggunaan masyarakatnya. 30 . makna. Pengekalan darisegi makna. sosial dan psikologi manusia CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Bahan kraf Sacred Suci Sesuatu karya yang berkaitan dengan agama atau tuhan. Murni Novelty Mass. Profane terbuka Perubahan nilai dalam penghasilan karya dari segi bantuk.production Pengeluaran yang banyak menggunakan teknologi. nilai dan motif kepada perubahan fungsi. bahan dan penghasilan.Keris Sesuatu karya yang mempunyai nilai-nilai murni.

1959. Seni Hasil buatan manusia yang menggunakan bahan yang diatur dengan mahir untukmerakam pengalaman manusia 31 . 1963. write and talk about art) Persepsi Pengamatan Persepsi melibatkan proses melihat.Gambar: 120 Bayu Utomo Radjikin . Syed Ahmad Jamal . Harun Mokhtar. 1991.Bujang Berani.Ahmad Khalid Yusof. memahami dan menginterpretasikannya. .Hj Yusoff Haji Abdullah dan Zaman Pandak Ahmad dan lain-lain.Art talk. seperti . teknik.Gambar: 89 Membuat kritikan dan pertimbangan (Judgment) yang beralasan dan bersistem untuk menilai gaya. Penonton boleh membuat persepsi berdasarkan pengalaman. . Hasil seni menjadi cerminan sosio-budaya masyarakat.Perhubungan. Karya-karya seni dan rekaan merupakan satu sumbangan dari perhubungan manusia dengan alam sekitarnya.Abdul Latiff Mohidin. CATATAN/ ILUSTRASI Apresiasi seni visual. . ekspresi tampak.Membeli –belah di Kampung. .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : PEMAHAMAN DAN KRITIKAN SENI VISUAL ISTILAH Own opinian MAKSUD Pandangan sendiri dengan penuh yakin tentang hasil seni bagi memantapkan kefahaman terhadap sesuatu karya. Mohammad Hoessein Enas.Tengku Ibrahim Tengku Wook.Pandai tukang.Artist. . . pandai tukang. menganalisa sesuatu hasil karya seni visual. Apresiasi – dapat menikmati karya seni . Mohd Salehuddin . Redza Piyadasa.Syed Ahmad Jamal. Gambar : 100 Apresiasi Menghargai karya – Tokoh-tokoh seni/artist. Apresiasi melibatkan deria pandang dan deria sentuh. mengulas. emosi dan situasi Kritikan seni visual Pengucapan dan penulisan tentang seni visual (. seperti .

Perubahan berlaku dari sudut bahan. media dan teknik dalam penghasilan karya. – Gambar : 32 Shia Yih Yeng .Memahami dan membezakan imej realistic.Menggambarkan seekor itik yang disiang dan digantung .Moden dan . abstrak dan nonobjektif dalam karya seni visual Penggunaan asas seni sebagai bahasa seni visual untuk memahami. 1969.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pasca moden MAKSUD Hasil karya seni visual yang melampau sempadan. 32 .Memahami i penampilan imej dalam karya seni visual. 1967. Gambar : 98 Hal benda . . Abdullah Arif – Bumi Bahagia. .Gambar: 102 Imej realistic Imej sebenar Georgette Chen. CATATAN / ILUSTRASI Karya seni mengikut aliran: . alat. The Waked Duck 1942. obek buatan manusia dalam karya seni visual.Sayur-sayuran sebahagiannya di dalam geluk atau bekas pasu. . menikmati dan membuat pernyataan kendiri dalam memperkatakan sesuatu hasil seni.Penghormatan Untuk Alam Yang Kian Pupus.Tradisi . 1997. 1960. Gambar : 42 .Pasca moden Pasca moden = Contoh karya : Ibrahim Hussein – Mengapa kau begitu.Satu bekas berisi 2 ulas lada besar . .Sebotol bekas kicap dan Lain-lain.figura objek alam.Mengenal pasti pelbagai benda. – Gambar : 138 Andy Warhol – Marilyn.

pengertian atau maksud sesuatu karya Komposisi Memahami bagaimana asas seni lukis diolah dan diadun dalam sesuatu hasil karya seni Mengenalpasti asas seni reka: sebagai bahasa seni.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Non-objektif Perkara yang bukan objek. bagaimana karya diolah dan penggunaan pelbagai media dan tekik dalam karya seni visual Perasaan dan emosi dalaman yang melibatkan pengamatan sesesorang individu terhadap seni visual. majalah. 33 . MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI Berkaiatan dengan perasaan dalaman manusia. sifat-sifat ekspresi dalam menyatakan maksud. radio. televisyen dan internet. Non-verbal communication Komunikasi tanpa lisan Jurnalistik Laporan dan penerangan dan penulisan diskriptif Sebagai bacaan umum seperti dalam penulisan. surat khabar.

Gambar : 41 Diskripsi: ..Perhubungan.Ruang yang terhad .Gambaran seorang lelaki sedang duduk di atas kerusi rehat Elemen-elemen asas seni reka. unsur-unsur seni di ulas dan dinilai dengan mendalam bersandarkan bukti yang kukuh.Gambar : 1 Pengaruh Barat: Syed Ahmad Jamal.intipati bentuk CATATAN / ILUSTRASI Pengaruh Seni Islam: Ahmad Khalid Yusoff.Rhythme & Rhyme.Gambar: 120 Diskripsi Membuat iventori melalui pemerhatian tentang imej benda subjek dan bentuk serta penggunaan unsur seni dalam karya . Alif.. Contoh: Karya Amron Omar.Gambar : 103 Sharifah Fatimah Syed Zubir . Ba Ta. 34 . Gunung Ledang. 1971.Figura seorang lelaki berkain pelikat dan tidak berbaju berehat di atas kerusi rehat yang diperbuat daripada rotan .Gambar: 109 Syed Ahmad Jamal . Bukan untuk menggambarkan alam dan bentuk-bentuk yang dipermudahkan.Potret Diri.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Abstrak MAKSUD Perlambangan untuk aspek mujarad (abstrak) untuk maksud interpritasi tentang perkara bukan objek (non-objektif) Bukan untuk semulajadi. 1987 . 1963 . 1983. 1978. .

1983. dan ruang.Penggunaan arah cahaya dari sisi. dan glazing dan scumbling. mood dan idea dalaman. makna.Penggayaan realisme . – Gambar : 41 Analisis: . Pernyataan perasaan ini digunakan bagi menterjemah maksud dan makna seni visual Contoh: Karya Amron Omar.Warna yang dipilih dan di adun dengan teliti untuk mendaptkan ketulinan warna kulit manusia. isi. . kerusi rotan dan ruang bilik. . kain pelikat.Mengenal dan menghargai diri yang memberi erti dalam kehidupan individu ..Gambar : 41 Interpretasi: . 1983. Penulisan analisa menjurus kepada bagaimana kesatuan atau unity yang dapat dihasilkan dalam unsur seni tampak.Olahan seni rupa pada kesan cahaya dan baying memantapkan lagi figura dan ilusi ruang tiga dimensi.Idiom realisme figurative.Penggunan teknik.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Analisis MAKSUD Mengkaji dari segi organisasi hasil seni visual dan bagaimana prinsip seni digunakan dalam menyusun unsur seni untuk menghasilkan kesatuan (unity) dalam karya seni visual.Form Follow Structure . Interpretasi Mengkaji kualiti ekspresif (mood/perasaan) bagi menterjemah maksud dan makna.Penggunaan unsur seni garisan yang menyerong dan melengkung untuk mendapatkan kesan dinamik .Satu kajian tentang anatomi manusia manusia berubah apabila pergerakan berlaku pada bentuk 35 .sfumato. . .Potret Diri.Sapuan berus yang teliti .Potret Diri. Ekspresif merujuk kepada pernyataan perasaan. chiaroscuro. keseimbangan dan perhubungan antara rupa (imej) bentuk. CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Karya Amron Omar. Keseimbangan dalam penganalisaan lebih merujuk kepada kekuatan.

Pandangan ini bersandarkan kepada pengetahuan dan boleh menilai secara ilmiah yang mempunyai bukti-bukti analisis kajian yang terperinci. Objek-objek seperti lukisan.Gambar: 142 36 . interpretasi dan pertimbangan hendaklah digunakan dalam menentukan degree of artistic. .Hebat Juga? Pada Pemandangan Pulau Pinang? Dengan Jerubu lagi. 1991 . Bayu Utomo Radjikin . . pendapat dan membuat keputusan.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pertimbangan (judgment) MAKSUD Membentuk pendapat dan keputusan bagi menentukan degree of artistic merit dalam hasil karya seni.Gambar: 66 Ismail Hashim .Gambar: 64 Ruzaika Omar Basree .Gambar: 89 Ismail Hashim .. 1986. Di peringkat ini pengkritik menggunakan domain kognitif aras tinggi. 1990. catan dan cetakan boleh dihayati melalui deria mata. 1966. Strategi kritikan secara diskripsi.Dungun Series.Garden in the Sky.Gambar: 12 Johari Said . 1981. Pertimbangan lebih berbentuk memberi pandangan. Objek-objek seperti arca boleh dihayati melalui deria rasa dan sentuh dengan jari. analisis. .Bujang Berani.Pemajuan. CATATAN / ILUSTRRASI Pendekatan kritikan yang digunakan secara Jurnalistik dan ilmiah.

1911 dan 1912 . Piet Mondrian .Flowering Apple Tree. 1959.Gambar: 119 37 . – Gambar : 154 . – Gambar : 2 Mohd.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : LUKISAN ISTILAH Lukisan (drawing) MAKSUD Dalam perkataan bahasa Inggeris disebut drawing .Membentuk landskap yang menarik Hokusai – Turning The Samisen.Potret Diri. . 1922. Pelukis melukis sesuatu bahagian dengan teliti sebagai bahan kajian.Garisan pada lukisan ini memberi kesan perspektif . . Hoessien Enas . 1961.karya ini menggunakan satu palitan dan beberapa palitan berus garisan ala kaligrafi yang dapat menggambarkan seorang pemain muzik.The Omval. Lukisan figuratif Lukisan yang menumpukan kepada mengkaji dan melukis tubuh manusia atau binatang.Gambar : 31 . Ismail Mustam – Hang Tuan dan Hang Jebat. 1820 .Gambar : 149 Lukisan kajian Kajian lukisan untuk mengkaji sesuatu benda.Garisan yang membentuk imej dengan tidak menggunakan warna atau menggunakan warna yang terhad . Kajian tertumpu kepada objek alam dan haiwan. CATATAN / ILUSTRASI Rembrandt.Penggunaan garisan yang pelbagai . 1845.Aktiviti melukis yang menggunakan bahan kering atau basah untuk mendapatkan kesan rupa dan bentuk pada sesuatu permukaan. Kajian terhadap tumbuh-tumbuhan.1825 .

Lukisan konseptual Lukisan imaginasi ( fantasi) yang kuat untuk melukis sesuatu konsep yang baru. 180 dan 181 Teknik Lukisan 38 . Lukisan ini menjadi bahan untuk penerbitan.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Lukisan informasi MAKSUD Lukisan yang bertujuan untuk informasi kepada pelanggan CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Iklan. 170. Poster. Lukisan ilustrasi Cabang lukisan dalam seni grafik. 172. 174. 176. 171. Billboard dan lain-lain. Lukisan teknikal Merupakan cabang seni yang dikatakan berkaitan dengan saintifik Lukisan teknikal memerlukan kemahiran matematik untuk melukis dengan kadar banding yang tepat. Gambar 168. 178 179. contoh – melukis kenderaan.169. Contoh: Melukis satu watak seram dalam watak filem. Lukisan ini mengandungi grafik atau gambar yang bermaklumat. Lukisan artistik Lukisan yang menumpukan keindahan dalam pengkaryaan Karya pelukis sekadar pameran. plan bangunan dan alatan pengguna. 175. 173. karton dan animasi. 177.

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL 39 .