JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL

TAJUK : PENGERTIAN DAN PERANAN SENI VISUAL ISTILAH
Pengertian Seni Visual

MAKSUD
Berdasarkan kepada beberapa aspek seperti, pernyataan diri (self expression), pengalaman dan sensasi visual dan sentuh, 2D, 3D, komunikasi visual, bahan seni visual, isi mesej, imej, form (cara persembahan) content benda subjek, objek berfungsi, nilai estetika, ciri kreatif, pelukis/ pandai tukang dan karya seni

CATATAN/ ILUSTRASI
Seni Halus dan barangan kraf. Menurut Ibnu Khaldum seni : Seni itu adalah kebenaran, keindahan dan kebaikan di dalamnya terkandung ciri-ciri estetika, etika dan logika.

Ismail Zain - Surface Painting, 1970. - Gambar: 57 Abdullah Arif - Dusun kelapa, 1948.- Gambar: 49
Amron Omar- Bersilat II, 1980. - Gambar : 123 Ahmad Khalid Yusof - Alif Ba TA ,1971. – Gambar: 1 Redza Piyadasa - Malaysian Story No 2, 1999. – Gambar : 153 Dzulkifli Buyung – Kapal Kertas – 1966. – Gambar 5 Menggambarkan budaya tempatan Kanak-kanak berbangsa Melayu menghabiskan masa selepas persekolahan

Pernyataan diri (selfexpression) Isi/mesej

Idea dan hasrat diri pengkarya.

Hasrat/ makna yang ingin disampaikan oleh pengkarya.

Redza Piyadasa - The Great Malaysian Landscape, 1972. - Gambar 6. Redza Piyadasa - Baba Family, 1986. - Gambar 8
Imej Gambaran visual yang ada hubung kait (asosiasi) dengan Tengku Sabri Tengku Ibrahim – Untilted Column . – Gambar : 114 idea dalam karya seni visual. Zulkifli Dahlan - Jalan Raya, 1975. - Gambar : 15

Lai Foong Moi - Rumah Panjang Dayak, 1959. Gambar: 51

1

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL
ISTILAH
Form

MAKSUD
Sebagai unsur konkrit kepada pecahan unsur tampak

CATATAN/ILUSTRASI
Ruzaika Omar Bassaree - Dungun Series, 1981. – Gambar : 12 Chuah Thean Teng - Musim Buah , 1967. – Gambar : 29 Vincent Van Gogh – Starry Night, 1889. – Gambar : 107

Kandungan (Content)

Penekanannya kepada pengertian dan makna (tema) memahami pelbagai tema yang menjadi pilihan untuk menyampaikan maksud dan pengertian dalam karya seni visual.

Syed Thajudeen, - Merdeka, 1989. – Gambar : 9

Yusof Ghani - Siri Tari X / 88, 1988. - Gambar 17 Mazli Mat Som - Pasar Minggu, 1964 . - Gambar 19 Jackson Pollock - Lucifer, 1947. - Gambar: 33

Benda-subjek (Subject – Matter)

Mengkaji melalui kajian tentang sumber yang hendak menjadi inspirasi pelukis.

Berdasarkan aspek bahan, gaya dan teknik. Lai Foong Moi – Waktu Pagi Di Kampong, 1959. – Gambar : 44 Bahan - Cat minyak Gaya - realisme Teknik - Warna yang cerah pengolahan secara langsung. Gubahan mengutamakan perspektif

Mohd Hossein Enas - Gadis Menumbuk Padi, 1959. – Gambar: 27 Zulkifli Dahlan - Di dalam Ruang Rumah, 1974. - Gambar : 34

2

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL
ISTILAH
Ciri-ciri kreatif/kreativiti

MAKSUD
Seperti sensitivi kepada masalah, fluency (kelancaran), flexibility (luwes) , originalty( keaslian), mengubah / mentafsir semula, Coherence of organization ( kelarasan organisasi), independent dan inventive respond (bebas dan tindak balas yang membina.)

CATATAN/ILUSTRASI
Peranan psikologi (individu) dalam Seni Visual. Wong Hoy Cheong – Sook Ching, 1990. Gambar : 115. Ibrahim Hussein – My Father and Astrounaut, 1969 – Gambar : 105

Chew Teng Beng - Whither The Culture, 1985 . - Gambar: 35

Pandai tukang

Orang yang mahir dan arif, dalam pemikiran, tindakan dalam sesuatu bidang kraf

Tokoh: Batik : Haji Che Su bin Ishak – Kelantan dan Hj Ali bin IsmailTerengganu Ukiran: Latif bin Long dan Tn Hj. Wan Su b Othman - Terengganu Anyaman : Puan Aminah bt Ali – Terengganu, Tembikar : Puan Hasnah bt Mohd Adnan – Kuala Kangsar

Estetika

Membawa maksud kecantikan, baik susunannya dan keberkesanannya.

Melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan. Dari segi psikologi, keindahan sesuatu yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa. Keindahan itu bersifat idea dan fakta. Contoh: Keunikan hulu keris Jawa Demam, Hulu keris Pekaka Gabungan tentang kefahaman intelektual dan pengalaman langsung sebagai penyumbang kepada penghasilan hasil seni visual yang bermutu. Contoh : Suasana pada waktu senja, pemandangan sawah padi dan lain-lain

Pengalaman estetik

Kefahaman tentang aspek intelektual dan pengalaman langsung individu.

Georges Seurat - Bathing at Asnieres, 1883 – 1884 - Gambar: 55

3

1960. 1964.Impresionisme. 1967.Realisme . . Syed Ahmad Jamal .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pengalaman MAKSUD Kesan sensitiviti terhadap apa-apa yang dialami sama ada daripada persekitaran diri mahupun alam sekeliling.Gunung ledang.Bathing At La Grenouillere.Vietnam II.From There To Now. Abstrak Ekpresionisme. 1959. – Gambar : 103 Abdullah Ariff – Bumi Bahagia. 1980.Pagi Hari Di Kampong. 1978. Pengalaman langsung Penglibatan secara langsung menghasilkan sesuatu karya melalui deria. – Gambar : 75 Claude Monet . 1986 . – Gambar : 44 Dzulkifli Buyong. – Gambar : 63 Pengalaman melalui seni dapat berkeupayaan memahami wawasan artis sehingga seseorang mengenali makna yang hendak disampaikan dalam sesebuah karya.Gambar: 62 Aliran Haluan pemikiran dalam penghasilan sesuatu karya.Membakar Semut. Menyedari tentang pemeringkatan proses dan teknik dalam penghasilan karya Lai Fong Moi . – Gambar : 98 Hasanul Jamal Saidon – Kdek Kdek Ong! – Instalasi. 1869. Gambar: 45 4 . – Gambar : 106 Nirmala Shanmughalingham . .. – Gambar : 32 Andy Warhol – Pop Art. CATATAN/ILUSTRASI Latif Mohidin -Pago-Pago . – Gambar : 117 Pablo Picasso – Kubisme. .Gambar: 37 Ismail Zain .

Siri Ramayana. Perbadanan Kraf Malaysia. minat dan turut terlibat dalam pelbagai dalam kegiatan seni visual Individu . UNIMAS. Pengkritik Individu atau intitusi yang memperkatakan hasil seni visual melalui penulisan dan lisan dengan membuat analisis. UPSI dan lain-lain. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Mubin Sheppard. UiTM.Gambar: 67 Penaung Intitusi atau organisasi yang menggalak. Pengamal Individu. UiTM. Haron Mokhtar. – Gambar : 158 Syed Thajudeen . Zakaria Ali. 5 . Radza Piyadasa. . Pencinta seni Individu atau kumpulan yang mempunyai kecenderungan. IPTA.The Supper At Emmans 1601 – 02 . Din Omar dan lain-lain. Kumpulan . IPTS.K Sabapathy. Badan – Badan Koperat dan lain-lain. Sharifah Fatimah Zubir dll.Mazli Mat Som. interpretasi dan penilaian. Abdul Latiff Mohidin. Persatuan Cat Air Malaysia Institusi – USM.Angkatan Pelukis Malaysia. Abu Talib Putih. MIA. UPSI. 1972. CATATAN/ILUSTRASI Ibrahim Hussein – Mengapa kau Begitu. 1975. One Academy dan lain-lain. USM. – Gambar : 138 Zulkifli Dahlan – Realiti Berasingan.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Imaginasi MAKSUD Daya kreatif atau kemampuan menggambarkan dalam pemikiran sesuatu secara khayalan. Awang Damit Ahmat. Karyaneka. Muliyadi Mahamood dan lain-lain.Gambar: 48 Caravaggio . Amron Omar. kumpulan dan intitusi atau organisasi yang giat menghasilkan seni visual dan barangan kraf Syed Ahmad Jamal. menyokong dan mengembangkan seni visual melalui pernyataan dan sumbangan Balai Seni Lukis Negara. 1969. T.

Afrika II. 1991. – Gambar : 89 Tan Chin Kuan – Tragic Blue Night. 1978. Bayu Utomo Radjikin – Bujang Berani. – Gambar : 149 Peter Harris – Rumah Rakit . 1956. – Gambar : 2 Mohd Hoessein Enas – Potret Diri 1959 (Emosi) . perasaan. Gambar : 69 6 . – Gambar : 152 Ismail Hashim – Hebat Juga ! Pemandangan Jambatan Pulau Pinang. emosi dan ekspresi. – Gambar : 12 Mastura Abdul Rahman . 1996. 1986. pendapat. .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Signifikan MAKSUD Sesuatu yang jelas dan mempunyai hubungan CATATAN/ ILUSTRASI Syed Ahmad Jamal – Gunung Ledang . 1981.Gambar: 46 Psikologi Perkembangan diri individu berdasarkan kepada sensitiviti. idea. Ibrahim Hussein – Ayah Ku dan Angkasawan 1969 ( sensitivity) . 1961 (Ekspresi) . 1980. hasrat atau kepercayaan yang dihebahkan untuk mempengaruhi penghayat dengan cara membuat perbandingan. 1986.Interior No 29. 1970. Nirmala Shanmunglingam – Friends In Need. idea dan hasrat. 1987. – Gambar : 139 Ismail Hashim . 1991. . – Gambar : 104 Ismail Mustam – Hang Tuah dan Hang Jebat .Plantscape.Gambar: 64 Nirmala Shanmughalingam .Gambar: 50 Propaganda Ideologi. . – Gambar : 156 Tay Hooi Keat . 1959. – Gambar : 66 Persekitaran Suasana di ruang sekeliling Emosi Keupayaan melahirkan kepelbagaian rasa.Pemajuan. – Gambar : 150 Ibrahim Hussein – Senyum Seorang Monyet. – Gambar : 103 Ruzaika Omar Basaree – Siri Dungun.

The Ectasy of St.Street Scene. semangat dan perasaan kebangsaan. Penang. . Anuar Ismail – Pemain Rebab. sosial dan estetik Joseph Tan – Memories Of Dungun. 1985. 1958.Gambar : 85 Gianlorenzo Bernini .Smiling van Gogh and Smiling Gaugin. – Gambar : 124 Chia Yu Chian . 1996 (arca). persepsi. kepuasan dan keselesaan Nik Zainal Abidin – Wayang Kulit Kelantan. – Gambar : 151 Zakaria Awang – Murakabah.Gambar: 99 Hasnul Jamal Saidon .Teresa.Gambar: 134 Sensitiviti Kepekaan dalam membuat pertimbangan.1645-52.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Nationalisme MAKSUD Membangkitkan nilai. . – Gambar : 9 Ritual Berkaitan dengan ciri-ciri atau tatacara dalam keagamaan dan upacara sesuatu budaya Patrick Ng Koh Onn – Sprit Of Earth. Gambar: 135 7 . 1978 . 1983 – Gambar : 155 Anthony Lau – Jin Api. 1960.Election.Gambar: 104 Tan Choon Ghee .19972001 -Instalasi –. – Gambar : 18 Sulaiman Esa – Ke Arah Tauhid. – Gambar : 113 Raja Shariman Raja Aziddin – Gerak Tempur. 1990. 1991. 1988. CATATAN /ILUSTRASI Md. 1959 -Gambar : 88 Spritual Semangat yang bersifat kerohanian untuk ketenangan. – Gambar : 157 Cheong Lai Tong – Oil On Hardboard. 1991. – Gambar : 121 Johari Said – Garden In The Sky. 1965 (arca ) . – Gambar : 142 Awang Damit Ahmat – Essence Of Culture. 1991. .

1990. – Gambar : 108 Siti Zainon Ismail – Bendera Kemuliaan. – Gambar : 39 Syarifah Fatimah Syed Zubir – Rhythm And Rhyme II. Ia berupaya dalam membentuk empati dan tarikan Chia Yu Chian – Election.Friends in Need 1986.Mangsa Dera. 1973. – Gambar : 104 Contoh : Iklan komersial Nirmala Shanmughalingam – Pollution Piece. 1979. . . – Gambar : 59 Pencemaran alam Yeoh Jin Leng . .Gambar: 95 Nirmala Shanmunghalingan . 1987. 1987.2.Gambar : 85 8 . 1978. – Gambar : 40 Pengeluaran Produk seni visual Reka bentuk industri Barangan kraf Barangan perhiasan Pemujukan Perihal perbuatan yang bertujuan untuk memikat hati.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Ekspresi MAKSUD Peluahan perasaan dan tindak balas emosi hasil daripada berinteraksi dengan alam CATATAN / ILUSTRASI Lim Eng Hooi – Mars Burnt Raw SV.Sawah Padi.Gambar: 150 Bayu Utomo Radjikin . 1983.

– Gambar : 136 Pengucapan Seni Visual Imej tampak yang dipersembahkan untuk menyampaikan sesuatu maksud dan hasrat. – Gambar: 129 Henry Moore – Reclining Figure. . 9 . sistem penerokaan idea yang dapat dijana dalam pemikiran untuk penghasilan seni visual iaitu : Unsur-unsur idea : . – Gambar : 53 Constantin Brancusi – Bird In Space.Gambar : 85 Anti Dadah.Mangsa Dera. 1928? . II.Gambar: 105 Redza Piyadasa – Malaysian Story No.My Father And The Astrounaut.awareness . 1969 . Idea adalah sebahagian daripada cara berfikir bagi membolehkan idea itu dijana dengan kekuatan fikiran.penggarapan Zukifli Buyung – Kelambu.interpretasi . Awareness (Kesedaran) Kesedaran yang membangkitkan tindak balas terhadap sesuatu isu. 1964. 1929. Cintai Sungai Kita. 1999. 1990. 1978. – Gambar : 153 Ruzaika Omar Basaree – Siri Dungun Jendela Terbuka. Pandu cermat Jiwa Selamat.Gambar : 12 Poster – Bayu Utomo Radjikin . CATATAN / ILUSTRASI Bagaimana Idea.penerokaan .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : IDEA DAN PENGUCAPAN SENI VISUAL ISTILAH Idea MAKSUD Buah fikiran (menyatakan hasrat). Ibrahim Hussein . .

cuba jaya. percubaan. Interpretasi dan Penerokaan ) Ibrahim Hussein – Mengapa Kau Begitu ?. – Gambar : 138 Hasnul Jamal Saidon – Smilling Van Gogh And Smilling Caugin (Fashion Parade) 1997. 1968. – Gambar : 5 . 1994 Arang .Aspirations of The Working class. Gambar: 75 Wong Hoy Cheong . Where Are You Going.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Interpretasi MAKSUD Bagaimana pengkarya mentafsir hasrat dan maksudnya dengan menggunakan elemen-elemen seni visual CATATAN / ILUSTRASI Zulkifli Buyung – Kapal Kertas. 15 – 10000 BC . – Gambar : 135 Leong Chee Siong . – Gambar : 92 Raja Shariman Aziddin .Gambar: 86 Lascaux caves Left Hand Wall Great Hall of Bulls.Gambar: 74 10 . 1969. 1966. 1998.Who are you. penemuan.Killing Tools . Penerokaan Kajian. Where Are You From. Kajian dan penerokaan bertujuan untuk menjadi bahan rujukan dan bahan penghasilan karya yang bermutu.Gambar: 72 Penggarapan Gabungan dan olahan ketiga-tiga unsur ( Awareness / Kesedaran.Bagaimana kakak-kanak yang bersekolah menghabiskan masa dengan bermain di persekitaran kampong mereka. Anthony Lau – Rimba. penyelidikan.

Jin Api. intenet dan lain-lain.Pengantin Perempuan Iban.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Arketaip MAKSUD Merupakan sesuatu idea yang tidak terdapat secara lahiriah CATATAN / ILUSTRASI Dalam pemikiran pengkarya Representasi mental Pembentukkan idea untuk visualisasi (ditampakkan) Karya-karya yang terdapat dalam penghasilan seni visual Visualisasi Hasil dari idea (buah fikiran) dan bukan idea itu sendiri Karya seni tampak yang dihasilkan secara 3 D atau 2 D Chee Sek Tim .Gambar: 148 Anthony Lau . mendewa-dewakan sesuatu atau idola Leonardi di Vinci – Mona Lisa.Tiffin Series.1963 . 1996. 1503 . majalah. 11 . – Gambar : 20 Mohd Hoessien Enas .Gambar: 88 Media massa Maklumat dari pelbagai sumber media Berita Perdana. . 1959. akhbar.Gambar: 108 Homegas Dorongan dari semangat menghargai tuan.1506. .

– Gambar : 26 Tan Choon Ghee . Air dan Udara. 1983.Gambar: 134 Mistik Unsur ghaib yang tidak dapat diselami oleh pemikiran manusia Syed Tajudeen – Hanuman ‘s Visit To Sita. 1968. 1963. 1972.Street Scene. Penang. 1978. 1960. – Gambar : 88 Patrick Kah Onn – Semangat Tanah. . – Gambar : 18 12 . 1959. 1973 .Pollutions Piece. Joseph Tan – Love Me In My Batik. . kejadian yang berlaku Syed Tajuddeen – Merdeka.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pemerhatian MAKSUD Pesepsi (pengamatan) dan ketelitian melihat sesuatu CATATAN / ILUSTRASI Cheong Soo Pieng – Tropical Live . 1894.Gambar: 155 Gianlorenzo Bernini .Teresa. 1958. – Gambar : 130 Icon (ikon) Imej yang dipandang tinggi (highly regarded) Sulaiman Esa . – Gambar : 143 Edgar Degas – Breakfast After The Bath.Gambar: 99 Peristiwa Sesuatu perkara .The Ectasy of St. 1959. – Gambar : 11 Athony Lau – Jin Api.Gambar: 59 exotic (eksotik) Sesebuah karya seni visual yang menghairahkan. 1989. – Gambar : 9 Ahmad Khalil Ibrahim – Pantai Timur.1645-52 . – Gambar : 126 Mazli Mat Som – Yati. – Gambar : 122 Nirmala Shanmughalingam .Kearah Tauhid.

Gambar : 78 Dzulkifli Dahlan – Realiti Berasingan. Carolyn Brandi . 1967.Campuran .With The Black Arch No 154. Gambar: 158 Alegori Sesuatu karya yang imej-imejnya digunakan sebagai lambang untuk menyampaikan maksud atau hasrat Syed Ahmad Jamal – Umpan. 1958.Kapal Kertas. 1980 . 1964. 2. Akrilik bahantara ialah – air.Gambar: 77 Medium Bahan yang menjadi bahantara dalam menghasilkan karya Cat minyak bahantaranya ialah – turpentine/minyak linsid.Gambar: 101 Wassily Kandinsky . Gambar : 37 Lee Joo For – Bertiga Di Pantai. 1962. 1975.Gambar 5 Idiom Buah fikiran atau gagasan idea / konsep Konsep ini boleh dizahirkan melalui karya seni visual Lee Joo For .Hasil Laut. 1912 . Gambar : 144 Dzulkifli Buyong . 1999 .Gambar: 153 13 . – Gambar : 4 Din Omar – Antara Dua Hidangan. .Kabuki. 1977. 1968. 1992. Gambar : 16 Anthony Lau .Malaysian Story No.Gambar: 73 Imbauan (reflection) Mimpi dan ingatan lampau Zulkifli Buyung – Membakar Semut.White Tulip. 1959.Cat air -Gambar: 125 Redha Piyadasa . .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Eccentricity MAKSUD Sesuatu karya yang menggunakan imej-imej ganjil atau aneh CATATAN / ILUSTRASI Dzulkifli Dahlan – Suatu Hari Di Bumi Larangan. . .

– Gambar : 53 Syed Ahmad Jamal . – Gambar : 46 Wong Hoy Cheong – Sook Ching. CATATAN/ ILUSTRASI Imitasi.1963.Gambar: 22 14 .M .Gambar: 120 Ismail Zain . Lukisan yang terdapat di Kubur Firaun di Mesir Kesukuran Neb-Amun terhadap Kekayaanya. 1960.Gambar: 111 Ahmad Hassan . 1668. Wangsa ke – 18 Abad ke – 16 – ke 14 S. 1987. 1990. Catan dinding Mesir. ideailisasi. 19964.Gambar: 79 Fragmentasi Sebahagian daripada suatu imej yang digambarkan oleh pengkarya Mastura Abdul Rahman – Interior No.Langkawi .1655 . 1963. . 1978. .G : 28 Staillisasi - Penggarapan yang sesuai dengan tema Keserasian bahan Imej digubah berdasarkan maksud Zulkifli Buyung – Kelambu.Perhubungan. – Gambar : 23 Rembrandt van Rijn . 29.Portrait of a Young Man.Nelayan Menjahit Pukat.Dot: The Detribalization Of Tam Binti Che Lat.Gambar: 116 Sfumato Cahaya dan redupan berbaur tanpa mengwujudkan garisan/ sempadan (light and shade should be bland without lines or borders) Rambrandt van Rijn – Self Portrait..JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Stail (gaya) MAKSUD Cara pengolahan atau persembahan sesuatu karya. – Gambar : 117 Profile Gambaran pandangan secara sisi Patung wayang kulit. staillisasi dan abstraksi Abdul Latif Mohidin .

. 1968.Gambar: 83. gubahan (olahan imej) dan media Yeoh Jin Leng . 1983.Gambar: 95 Eng Hooi Choo – Cry Freedom ! . Sintaktik Penekanan kepada penghuraian hal benda berdasarkan kepada elemen-elemen asas seni lukis. 1872. 1592-1594.Gambar: 80 Tenerberisma Kesan cahaya yang suram dalam lukisan dan catan(murky) John Constable – The Hay Wind. – Gambar : 140 Gianlorenzo Bernini – The Ecstacy of Saint Teresa 16451652. – Gambar : 140 Leonardo da Vinci – Mona Lisa. menjelaskan dan memperkatakan hal benda dalam karya. 1821.Gambar: 90 15 . Abdul Latiff Mohidin .Sawah Padi. 1503-1506. 1996 .Cat Minyak .Two Standing Figures. – Gambar : 82. – Gambar : 128 Halo enlightenment Perlambangan cahaya (suc) yang terdapat dalam karya catan bertemakan keagamaani Jacopo Tintorento – The Last Supper. (balance of light and shadow in a picture) CATATAN / ILUSTRASI Jacopo Tintorentto – The Last Supper.1995.Indo-Connection 11. – Gambar : 134 Memperlihalkan. . . 1994. – Gambar : 20 Sylvia Goh .Red Bridge.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Chiaroscuro MAKSUD Kajian analitikal berkaitan cahaya yang melimpahi objek yang menimbulkan peratus kesan gelap dan cerah yang berbeza. Norma Abass . Semantik Penekanan kepada pengertian dan makna berdasarkan tema yang lebih mengutamakan pengertian dari stail. 1594. – Gambar : 141 Claudse Monet – Impression: Sun Rise.

1961. 1940-1945.Bathing At La Grenouillere. Aliran Naturalisme. .Gambar: 24 Yong Mun Sen . Berhasil atau tidak bergantung kepada kemampuan pelukis. Penekanannya kepada content (kandungan) bukanya bentuk. Coubert – The Stone Breakers. 1982.Joget moden.Gambar: 100. Peter Harris . karya ini lebih mementingkan lahiriah. 1963. 1959. Amron Omar . – Gambar : 47 Imitasi (Peniruan) Pengkarya membina keyakinan diri apabila dia berupaya meniru sesuatu.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Ekspresif MAKSUD Penekanan kepada penyampaian rasa dan perasaan dari gubahan dan jalinan antara sintaktik dan semantik CATATAN / ILUSTRASI Berlaku dalam diri individu dalam menghasilkan prouduk seni Syed Ahmad Jamal – Tulisan.Potret Diri. 1869 Gambar : 45 16 .Lychesees and Peachers. . Aliran Realisme dan Aliran Superealisme. – Gambar : 26 Mohd Salehuddin . 1941. 1961. .Membeli –belah di Kampung. Pengkarya cuba mereka keindahan dan kemeripan sesuatu objek.Self Potrait. 1849.Gambar: 25 Claude Monet . Georgette Chen . Penekanannya pada bentuk bukan kandungan. – Gambar : 56 Mazli Mat Som – Yati. Pengkarya boleh menghasilkan karya lebih baik dan mencabar.Gambar : 133 Albrecht Durer . 1503.Gambar: 41 – Aliran Realisme Naturalisma Pelukis aliran ini meniru alam tanpa membuat sebarang pengubahsuaian dalam karya mereka sama ada objek itu cantik atau indah. . .The Great Piece Of Turf. – Gambar : 97 Realisme Aliran yang menggambarkan secara nyata dan tanpa idealisme exoticiam atau nostalgia sebenar Ia mementingkan semulajadi melukis dengan penuh perhatian serta kemiripan subjek. .

. 1978.Gambar: 134 Leonardo da Vinci – Monalisa. Gunung Ledang. – Gambar : 125 Romantisme Mementingkan nilai warna dan emosi Menampakkan dramatik terutamanya pergerakkan figura yang digayakan menunjukkan gelora yangn berkobar-kobar Mementingkan idaea kebabesan.1814.1506.1645-52 . 1808. Ba Ta. 1503 . . 1981. – Gambar : 131 Idealisasi Maksud untuk menyampaikan rasa keunggulan dan melibatkan tokoh tambah dalam aspek idea mahupun form.. 1963. – Gambar : 63 Abstraksi Perlambangan untuk aspek mujarad bagi maksud interepretasi tentang perkara yang bukan objek Pengaruh Seni Islam: Ahmad Khalid Yusoff. Imejan-imejan keagamaan Imej-imej keagamaan.Teresa. Alif. 17 . 1980. Michellengo Gianlorenzo Bernini . – Gambar : 20 Exaggeration Mengadakan dan menokok-nambah elemen-elemen seni visual dalam karya untuk pernyataan karya. – Gambar : 20. – Gambar : 132 Eugene Delacroix – Liberty Leading The People. Pengolahan dibuat menggunakan fomula. – Gambar : 20 Pengaruh Barat: Syed Ahmad Jamal. Syed Ahmad Jamal – Perhubungan.The Ectasy of St. keadilan dan kesamaaan Francisco de Goya – The Third of May. – Gambar : 120 Nirmala Shanmughalingham – Vietnam. 1971.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Superrealisme MAKSUD Penghasilan karya dengan cara peniruan yang teliti dan tepat CATATAN / ILUSTRASI Carolyn Brandy – White Tulip.

1997 .Unsur Seni . 1999.Gambar: 81 Primeval Pengkarya menghasilkan karya dengan menggambarkan imej-imej tradisi dan penggunaan perlambangan (abstrak) Hashim Hassan p.Intruder. – Gambar : 124 Johari Said .Pagi Hari Di Kampong.Composition A.Tua Peh Khong Temple 2. .Merah Saga.Gambar: 61 Cheong Laitong .Gambar: 71 18 . . CATATAN / ILUSTRASI Asas seni reka .Tample Figures A Study.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Elemental MAKSUD Aplikasi yang mengutamakan aspek-aspek asas dalam berkarya. 1951. .Prinsip Rekaan Kok Yew Puoh . 1987. 1990.1995. . – Gambar : 137 Chuah Thean Teng – Feeding Time.Gambar: 142 Haron Mokhtar . 1959.Gambar : 44 Harun Mokhtar . 1985.Garden in the Sky. Gambar : 14 Lai Foong Moi .

infomasi dan instruksi Multimedia Merujuk kepada komunikasi yang menggunakan audio. Rekabentuk Grafik Akitiviti visual yang melibatkan elemen-elemen asas seni reka dalam mereka bentuk pelbagai karya. percetakan. video.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Grafik MAKSUD Perkataan Greek iaitu ‘Graphikos’ yang bermaksud: Boleh melukis dan mewarna Seni halus dan seni gunaan dalam gambaran dekoratif dan tulisan atau cetakan (Kamus Webstar) CATATAN/ ILUSTRASI Penghasilan karya seni visual: Iklan Poster Kain rentang Billboard Muka taip Dan lain-lain. Aktiviti yang melibatkan Tipografi. Ilustrasi. Multimedia digunakan bagi komunikasi Multimedia interaktif: Karton Persembahan iklan dan lain-lain. 19 . pemujukan. fotografi. teks. grafik dan animasi yang digabungkan dengan interaksi pengguna secara interaktif dan di persembahkan dengan teknologi computer.

grafik dan animasi Menggunakan papan cerita yang mengandungi tajuk. Contoh : Bunyi. iklan. tipografi. susun atur dan audio. imej. Contoh : Kartun Multemedia Linear Multemedia yang bersifat persembahan berterusan yang tidak dikawal melalui butang kawalan. muzik dan suara 20 . tipografi. Persembahan pengajaran dan multimedia koporat Audio Berkaitan dengan bunyi atau pendengaran. susun atur dan audio. audio. CATATAN / ILUSTRASI Unsur-unsur warna.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Reka bentuk multimedia MAKSUD Reka bentuk yang menggunakan komputer dihasilkan melalui yang memenuhi ciri-ciri reka bentuk grafik. imej. muzik. teks penerangan. kesan khas audio dan lain-lain. filem dan lain-lain. Contoh : Kartun. Audio dalam sistem multimedia adalah rakaman suara. teks. Unsur-unsur warna. Multimedia lnteraktif Gabungan pelbagai media seperti video. suara latar. butang kawalan dan arahan. imej.

perbualan talipon. Elemen multimedia yang menarik dan realistic. Video Alat untuk merakamkan dan menyangkan filem dengan menggunakan pita vedio / teknologi digital Rakaman gambar. iklan dan lain-lain.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Audio visual MAKSUD Sesuatu yang melibatkan pendengaran dan penglibatan CATATAN / ILUSTRASI Kartun dan persembahan filem. 21 . Interaksi Tindak balas antara dua atau beberapa pihak. dapat digerakkan. CD. Dalam siding video. beraksi dan bercakap Kesan ilusi pergerakan Menjanakan melalui komputer Kartun. Animasi Elemen dalam multimedia Satu teknologi yang membolehkan imej pegun kelihatan hidup. VCD dan lain-lain. perbualan dan lainlain. tape.

Gambar 10 Din Omar . Pengajaran dan pembelajaran dan lain-lain. Australia.Gambar : 146 Anatomi Kajian atau pengetahuan mengenai binaan tubuh manusia.Entry Points.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Interaktif MAKSUD Komunikasi dua hala dalam komunikasi dan bertindak antara satu sama lain secara aktif Berkaitan dengan maklum balas CATATAN / ILUSTRASI Aplikasi multimedia interaktif membenarkan pengguna mengawal sistem computer dan dapat menwujudkan komunikasi dua hala.tumbuhan. Leonardo da Vinci – Illustration Of Proportions Of Human Figure. . Tipografi Seni memilih dan mengatur huruf. Wilayah Utara. rupa tulisan angka dan huruf) Ahmad Khalid Yusof . 1485 – 1490. berus dan permukaan tertentu Ikalan. binatang atau tumbuh. kain rentang. Haiwan seakan Kanggaru. Bidal penghadang. 1992 . Catan suku kaum dari Mnhemland. Gambar : 1 Media Konvensional Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan menggunakan alatan lukisan seperti cat. Abad 19 (?) Kulit kayu yang dicatkan . Seni percetakan ( bentuk. 1978 .Antara Dua Hidangan. 1510. – Gambar : 145 Leonardi da Vinci – Embryo In The Womb.Alif Ba Ta. poster. Berkaitan dengan maklum balas. billboard dan lain-lain. Redza Piyadasa .Gambar: 118 Informasi Keterangan dan maklumat Media massa. 1971. Gambar 16 22 .

Bilboard elektronik. internet. 1967. Seperti foto. Bentuk yang tidak terikat dengan sesuatu bentuk. majalah dan lain-lain. Visual realistik Visual dalam bentuk yang nyata dan asal. iklan akhbar. Visual organizational Visual yang dipermudahkan dalam bentuk rekaan grafik Seperti graf. brocher. ilustrasi dan karya lukisan Visual analogik Visual yang telah dipermudahkan. kain rentang. CATATAN / ILUSTRASI Iklan. Seperti gambarajah/ symbol dan lain-lain. televisyen. poster.Marilyn. peta carta dan lain-lain. CD ROM dan persembahan multimedia. .boleh menghasilkan bentuk persembahan yang dinamik dan inovasi.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Media cetak MAKSUD Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan menggunakan peralatan percetakan seperti grafik komputer.Gambar: 98 -Cetakan Saring Media elektronik Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan menggunakan teknologi komputer. Andy Warhol . 23 .

AutoCad dan-lain-lain. media cetak. Kebiasaan imej ini adalah daripada gambar foto yang diimbas dengan pengimbas (scan) Seperti Adobe Photoshop. multimedia dan lain-lain. CorelDraw. ahli koporat dan lain-lain. 24 . video. organisasi. Xras dan imej pengimbas..JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Komunikasi visual MAKSUD Penyampaian mesej melalui audio. Imej PetaBit (bitmap) Imej dihasilkan dengan perisian computer Imej yang dihasilkan jika dibesarkan dan terdapat imej yang bergerigi. Imej Vector Imej yang dihasilkan dengan komputer Seperti Adobe Ilustrator. persatuan. Macromedia FreeHand. Home page Laman web untuk pengenalan diri atau organisasi Laman web institusi. media konvensional dan media elektronik CATATAN / ILUSTRASI Komputer. Corel Paint. syarikat.

Reka bentuk Tipografi . Tipografi dan imej disusun atur dengan menggunakan pelbagai teknik Penghasilan komunikasi visual yang mempunyai daya kreativiti visual dengan cara persembahan yang luar biasa.piut – Gambar : 161 Reka bentuk imej dan tipografi bersekuan – Gambar : 165 25 .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Reka bentuk komunikasi visual MAKSUD Kaedah yang digunakan untuk menghasilkan rekaan komunikasi visual.Gambar : 159 Reka bentuk imej dan representasi – Gambar : 164 Reka bentuk kombinasi imej/ tipografi – Gambar : 160 Reka bentuk ilustrasi naratif – Gambar : 163 Reka bentuk Dekoratif – Gambar : 162 Reka bentuk herot. CATATAN / ILUSTRASI Reka bentuk tipografi .

. pola.Perubahan daripada bentuk kraf tradisional kepada bentuk yang lebih moden.Fabrik Merah. anyaman. Biru. Seni peribumi adalah berhubung dengan seni kraftangan yang melibatkan masyarakat senoi. tenunan dan lain-lain. warna.Gambar: 70 Sulaiman Esa . batik.Gambar: 65 26 . rebana. batik. Penggulangan Susunan dan penggulangan motif. Catan dan lain-lain. Seni peribumi orang asli. anyaman. Hijau. 1970 . ukiran kayu.Kereb. Proto dan lain-lain. Negrito. rotan. gendang. Kerantin. bentuk rupa dan ruang. Syed Sharuddin Bakeri . 1981 .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : TRADISI DAN TRANFORMASI SENI VISUAL ISTILAH Tradisi MAKSUD Penurunan unsur sesuatu kebudayaan dari satu generasi ke satu generasi. CATATAN/ ILUSTRASI Barangan kraf – Tembikar.Scroll No 3. Rebab dll Alat tiupan – seruling hidung Contoh: Kraf Anyaman . Pribumi Sesuatu sifat ciri kepunyaan sesuatu bangsa yang mendiami sesuatu tempat asalnya. Satu mod pemikiran atau tingkah laku yang diikuti oleh sekumpulan manusia secara berterusan . buluh centong dan gengong. Tranmisi Peralihan dan perubahan. kayu tuntung. daun dll Alat muzik gong. Kelengkapan domestik – budaya penggunaan buluh. seni tekat. Alat muzik jenis talian. Contoh : Motif dalam kraf.Ukiran. kayu kulit kayu. tenunan.

Kosmologikal Kajian tentang alam cakerawala Seperti bulan. Ethical Akhlak/moral Penghasilan karya yang mempunyai nilai-nilai murni dalam tema dan mesej yang disampaikan oleh pengkarya. Mahmeri dan lainlain. Jahut. bintang awan. Keserupaan (inward focus) Perihal hasil kraf tradisi yang serupa dari segi motif dalam reka corak. matahari dan lain-lain. Keseragaman Prihal hasil krfaf tradisi yang seragam dari segi reka bentuk Contoh: Kraf tembikar. Communal Kelompok satu-satu masyarakat Masyarakat pribumi seperti Senoi. 27 . Contoh: Anyaman yang mempunyai reka corak kelarai yang sama rupanya dari zaman daulu hingga sekarang.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Penyambungan hayat renewal) MAKSUD Menghidupkan proses dalam penghasilan seni tradisi CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Dalam kraf ukiran.

tekat dan lain-lain. Tekat dan lain-lain. Contoh: Karya seni halus dan bahan kraf Terrestrial Kehidupan di atas bumi Contoh: manusia. tenunan songket. bahan dan alat Non-detachment Tidak terpisah – dari segi estetik dan keindahan dalam hasil sesebuah karya. reka bentuk. Proses dan nilai yang diaplikasikan dalam penghasilan karya pada masa-masa tertentu. Interrelatedness Saling berkaitan dari segi motif. fungsi. Celestial Kehidupan di langit dan kepercayaan ghaib (mistik) Hasil karya seni halus atau kraf Kehalusan (Intricacy ) Kerumitan atau kompleksiti Contoh: Hasil kraf ukiran. Hasil kraf – Ukiran.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Rebirth dan renewal MAKSUD Kelahiran atau kebangkitan semula dan pembaharuan CATATAN / ILUSTRASI Dalam kontek tradisi. Contoh : Pengulangan corak dalam karya. haiwan. tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. 28 .

istana dan masjid Kelanjuran (inertia) Merupakan kesambungan ilmu pengetahuan adapt resam kepercayaan dan amalan dari generasi ke generasi Contoh: Tenunan Pua. bahan dan lain-lain. anyaman dan lan-lain. 29 . tenunan dan lain-lain. Sensuously mediated Kepekaan terhadap bahan dan alat yang digunakan secara langsung antara pengkarya dan media. Masyarakat orang asli dalam kraf tradisi dan adat resam mereka. Karya seniu halus atau hasl kraf yang tidak mengalami perubahan dari segi motif. Synergy Gabungan yang memberi kekuatan pada rekabentuk Contoh: Senjata – keris Rumah tradisional dan lain-lain. CATATAN / ILUSTRASI Karya seni halus atau hasl kraf seperti ukiran. anyaman. Daya pemuliharaan (conservative force) Keupayaan untuk menjaga keaslian adat resam dalam budaya mereka. Symbiotic Bekerjasama dalam menghasilkan karya Rumah Tradisional Melayu. dan lain-lain. tekat. Contoh: Kraf tembikar.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Non-developmental MAKSUD Tidak ada perubahan dalam karya.

Profane terbuka Perubahan nilai dalam penghasilan karya dari segi bantuk. Murni Novelty Mass. Immutable essence Pengekalan kepada idea perubahan Single-manual Pengeluaran secara tradisi dan terhad untuk penggunaan masyarakatnya. batik dan lain-lain. 30 . mempunyai nilai komersial Contoh: Barangan kraf.tembikar. Pengekalan darisegi makna. sosial dan psikologi manusia CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Bahan kraf Sacred Suci Sesuatu karya yang berkaitan dengan agama atau tuhan. bahan dan penghasilan.production Pengeluaran yang banyak menggunakan teknologi.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Responsive MAKSUD Akur kepada tuntutan persekitaran fizikal. Contoh: Barangan kraf senjata. nilai dan motif kepada perubahan fungsi. fungsi dan proses. ukiran.Keris Sesuatu karya yang mempunyai nilai-nilai murni. makna.

Penonton boleh membuat persepsi berdasarkan pengalaman.Gambar: 89 Membuat kritikan dan pertimbangan (Judgment) yang beralasan dan bersistem untuk menilai gaya. .Syed Ahmad Jamal. .Gambar: 120 Bayu Utomo Radjikin . Mohd Salehuddin . Seni Hasil buatan manusia yang menggunakan bahan yang diatur dengan mahir untukmerakam pengalaman manusia 31 . memahami dan menginterpretasikannya. Apresiasi melibatkan deria pandang dan deria sentuh. Apresiasi – dapat menikmati karya seni . 1991.Abdul Latiff Mohidin. seperti .Art talk. . ekspresi tampak. Harun Mokhtar. emosi dan situasi Kritikan seni visual Pengucapan dan penulisan tentang seni visual (. .Hj Yusoff Haji Abdullah dan Zaman Pandak Ahmad dan lain-lain.Membeli –belah di Kampung.Perhubungan. 1963. pandai tukang.Tengku Ibrahim Tengku Wook. Karya-karya seni dan rekaan merupakan satu sumbangan dari perhubungan manusia dengan alam sekitarnya. Redza Piyadasa. seperti . . Hasil seni menjadi cerminan sosio-budaya masyarakat. . write and talk about art) Persepsi Pengamatan Persepsi melibatkan proses melihat. menganalisa sesuatu hasil karya seni visual. Mohammad Hoessein Enas. teknik.Pandai tukang.Ahmad Khalid Yusof. Gambar : 100 Apresiasi Menghargai karya – Tokoh-tokoh seni/artist. mengulas. CATATAN/ ILUSTRASI Apresiasi seni visual.Artist. Syed Ahmad Jamal .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : PEMAHAMAN DAN KRITIKAN SENI VISUAL ISTILAH Own opinian MAKSUD Pandangan sendiri dengan penuh yakin tentang hasil seni bagi memantapkan kefahaman terhadap sesuatu karya. 1959.Bujang Berani.

media dan teknik dalam penghasilan karya.Penghormatan Untuk Alam Yang Kian Pupus. Gambar : 98 Hal benda . . alat. 32 .Pasca moden Pasca moden = Contoh karya : Ibrahim Hussein – Mengapa kau begitu. menikmati dan membuat pernyataan kendiri dalam memperkatakan sesuatu hasil seni.Moden dan . Gambar : 42 .Tradisi . 1960.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pasca moden MAKSUD Hasil karya seni visual yang melampau sempadan.Memahami dan membezakan imej realistic.Gambar: 102 Imej realistic Imej sebenar Georgette Chen. – Gambar : 138 Andy Warhol – Marilyn. 1997.Sebotol bekas kicap dan Lain-lain. The Waked Duck 1942. CATATAN / ILUSTRASI Karya seni mengikut aliran: .Menggambarkan seekor itik yang disiang dan digantung . . 1969. Perubahan berlaku dari sudut bahan. – Gambar : 32 Shia Yih Yeng .Sayur-sayuran sebahagiannya di dalam geluk atau bekas pasu. obek buatan manusia dalam karya seni visual. 1967. abstrak dan nonobjektif dalam karya seni visual Penggunaan asas seni sebagai bahasa seni visual untuk memahami.Satu bekas berisi 2 ulas lada besar . .Mengenal pasti pelbagai benda. .Memahami i penampilan imej dalam karya seni visual.figura objek alam. Abdullah Arif – Bumi Bahagia.

Non-verbal communication Komunikasi tanpa lisan Jurnalistik Laporan dan penerangan dan penulisan diskriptif Sebagai bacaan umum seperti dalam penulisan. MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI Berkaiatan dengan perasaan dalaman manusia.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Non-objektif Perkara yang bukan objek. sifat-sifat ekspresi dalam menyatakan maksud. televisyen dan internet. 33 . radio. majalah. surat khabar. pengertian atau maksud sesuatu karya Komposisi Memahami bagaimana asas seni lukis diolah dan diadun dalam sesuatu hasil karya seni Mengenalpasti asas seni reka: sebagai bahasa seni. bagaimana karya diolah dan penggunaan pelbagai media dan tekik dalam karya seni visual Perasaan dan emosi dalaman yang melibatkan pengamatan sesesorang individu terhadap seni visual.

1987 .Gambar : 41 Diskripsi: . . Gunung Ledang.Potret Diri. Alif..Gambar: 120 Diskripsi Membuat iventori melalui pemerhatian tentang imej benda subjek dan bentuk serta penggunaan unsur seni dalam karya .. Bukan untuk menggambarkan alam dan bentuk-bentuk yang dipermudahkan.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Abstrak MAKSUD Perlambangan untuk aspek mujarad (abstrak) untuk maksud interpritasi tentang perkara bukan objek (non-objektif) Bukan untuk semulajadi.Ruang yang terhad .Perhubungan. unsur-unsur seni di ulas dan dinilai dengan mendalam bersandarkan bukti yang kukuh.Gambar : 103 Sharifah Fatimah Syed Zubir . 1971.Gambar : 1 Pengaruh Barat: Syed Ahmad Jamal. 1963 . 1978.Figura seorang lelaki berkain pelikat dan tidak berbaju berehat di atas kerusi rehat yang diperbuat daripada rotan .Gambaran seorang lelaki sedang duduk di atas kerusi rehat Elemen-elemen asas seni reka. 1983. 34 .intipati bentuk CATATAN / ILUSTRASI Pengaruh Seni Islam: Ahmad Khalid Yusoff. Ba Ta.Rhythme & Rhyme.Gambar: 109 Syed Ahmad Jamal . Contoh: Karya Amron Omar.

Keseimbangan dalam penganalisaan lebih merujuk kepada kekuatan. .Potret Diri. CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Karya Amron Omar. dan ruang. chiaroscuro.Penggayaan realisme . – Gambar : 41 Analisis: .Idiom realisme figurative. .Form Follow Structure . Ekspresif merujuk kepada pernyataan perasaan. mood dan idea dalaman.Warna yang dipilih dan di adun dengan teliti untuk mendaptkan ketulinan warna kulit manusia.Sapuan berus yang teliti .sfumato.Olahan seni rupa pada kesan cahaya dan baying memantapkan lagi figura dan ilusi ruang tiga dimensi.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Analisis MAKSUD Mengkaji dari segi organisasi hasil seni visual dan bagaimana prinsip seni digunakan dalam menyusun unsur seni untuk menghasilkan kesatuan (unity) dalam karya seni visual.Potret Diri. . Pernyataan perasaan ini digunakan bagi menterjemah maksud dan makna seni visual Contoh: Karya Amron Omar. makna. 1983. keseimbangan dan perhubungan antara rupa (imej) bentuk. kerusi rotan dan ruang bilik.Penggunaan arah cahaya dari sisi.Penggunan teknik. dan glazing dan scumbling. kain pelikat.Penggunaan unsur seni garisan yang menyerong dan melengkung untuk mendapatkan kesan dinamik . Penulisan analisa menjurus kepada bagaimana kesatuan atau unity yang dapat dihasilkan dalam unsur seni tampak. isi.Gambar : 41 Interpretasi: .. . 1983.Satu kajian tentang anatomi manusia manusia berubah apabila pergerakan berlaku pada bentuk 35 .Mengenal dan menghargai diri yang memberi erti dalam kehidupan individu . Interpretasi Mengkaji kualiti ekspresif (mood/perasaan) bagi menterjemah maksud dan makna.

1981.Gambar: 66 Ismail Hashim . . Di peringkat ini pengkritik menggunakan domain kognitif aras tinggi. Objek-objek seperti lukisan. 1990.. Objek-objek seperti arca boleh dihayati melalui deria rasa dan sentuh dengan jari. interpretasi dan pertimbangan hendaklah digunakan dalam menentukan degree of artistic. pendapat dan membuat keputusan. Pertimbangan lebih berbentuk memberi pandangan.Hebat Juga? Pada Pemandangan Pulau Pinang? Dengan Jerubu lagi.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pertimbangan (judgment) MAKSUD Membentuk pendapat dan keputusan bagi menentukan degree of artistic merit dalam hasil karya seni. catan dan cetakan boleh dihayati melalui deria mata. 1986. Bayu Utomo Radjikin .Bujang Berani.Gambar: 12 Johari Said . analisis. 1991 . . CATATAN / ILUSTRRASI Pendekatan kritikan yang digunakan secara Jurnalistik dan ilmiah.Gambar: 142 36 . Strategi kritikan secara diskripsi.Gambar: 89 Ismail Hashim . 1966.Dungun Series.Garden in the Sky. .Gambar: 64 Ruzaika Omar Basree . Pandangan ini bersandarkan kepada pengetahuan dan boleh menilai secara ilmiah yang mempunyai bukti-bukti analisis kajian yang terperinci.Pemajuan.

1845.Potret Diri. Piet Mondrian .Penggunaan garisan yang pelbagai . Hoessien Enas . CATATAN / ILUSTRASI Rembrandt. Ismail Mustam – Hang Tuan dan Hang Jebat. 1820 .Membentuk landskap yang menarik Hokusai – Turning The Samisen. – Gambar : 2 Mohd.Gambar : 31 .Gambar : 149 Lukisan kajian Kajian lukisan untuk mengkaji sesuatu benda.Aktiviti melukis yang menggunakan bahan kering atau basah untuk mendapatkan kesan rupa dan bentuk pada sesuatu permukaan. Kajian tertumpu kepada objek alam dan haiwan.Garisan yang membentuk imej dengan tidak menggunakan warna atau menggunakan warna yang terhad .The Omval.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : LUKISAN ISTILAH Lukisan (drawing) MAKSUD Dalam perkataan bahasa Inggeris disebut drawing . Kajian terhadap tumbuh-tumbuhan. Pelukis melukis sesuatu bahagian dengan teliti sebagai bahan kajian. Lukisan figuratif Lukisan yang menumpukan kepada mengkaji dan melukis tubuh manusia atau binatang.karya ini menggunakan satu palitan dan beberapa palitan berus garisan ala kaligrafi yang dapat menggambarkan seorang pemain muzik. 1959. 1911 dan 1912 . . 1961. 1922.Garisan pada lukisan ini memberi kesan perspektif .Flowering Apple Tree.Gambar: 119 37 . . – Gambar : 154 .1825 .

173. 177. 172. Lukisan ini menjadi bahan untuk penerbitan. Lukisan ilustrasi Cabang lukisan dalam seni grafik. plan bangunan dan alatan pengguna. karton dan animasi.169. 178 179. Billboard dan lain-lain. Contoh: Melukis satu watak seram dalam watak filem. Lukisan artistik Lukisan yang menumpukan keindahan dalam pengkaryaan Karya pelukis sekadar pameran. 174. contoh – melukis kenderaan. 180 dan 181 Teknik Lukisan 38 . 175.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Lukisan informasi MAKSUD Lukisan yang bertujuan untuk informasi kepada pelanggan CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Iklan. 176. Gambar 168. Lukisan ini mengandungi grafik atau gambar yang bermaklumat. Lukisan teknikal Merupakan cabang seni yang dikatakan berkaitan dengan saintifik Lukisan teknikal memerlukan kemahiran matematik untuk melukis dengan kadar banding yang tepat. Poster. 171. 170. Lukisan konseptual Lukisan imaginasi ( fantasi) yang kuat untuk melukis sesuatu konsep yang baru.

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL 39 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful