JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL

TAJUK : PENGERTIAN DAN PERANAN SENI VISUAL ISTILAH
Pengertian Seni Visual

MAKSUD
Berdasarkan kepada beberapa aspek seperti, pernyataan diri (self expression), pengalaman dan sensasi visual dan sentuh, 2D, 3D, komunikasi visual, bahan seni visual, isi mesej, imej, form (cara persembahan) content benda subjek, objek berfungsi, nilai estetika, ciri kreatif, pelukis/ pandai tukang dan karya seni

CATATAN/ ILUSTRASI
Seni Halus dan barangan kraf. Menurut Ibnu Khaldum seni : Seni itu adalah kebenaran, keindahan dan kebaikan di dalamnya terkandung ciri-ciri estetika, etika dan logika.

Ismail Zain - Surface Painting, 1970. - Gambar: 57 Abdullah Arif - Dusun kelapa, 1948.- Gambar: 49
Amron Omar- Bersilat II, 1980. - Gambar : 123 Ahmad Khalid Yusof - Alif Ba TA ,1971. – Gambar: 1 Redza Piyadasa - Malaysian Story No 2, 1999. – Gambar : 153 Dzulkifli Buyung – Kapal Kertas – 1966. – Gambar 5 Menggambarkan budaya tempatan Kanak-kanak berbangsa Melayu menghabiskan masa selepas persekolahan

Pernyataan diri (selfexpression) Isi/mesej

Idea dan hasrat diri pengkarya.

Hasrat/ makna yang ingin disampaikan oleh pengkarya.

Redza Piyadasa - The Great Malaysian Landscape, 1972. - Gambar 6. Redza Piyadasa - Baba Family, 1986. - Gambar 8
Imej Gambaran visual yang ada hubung kait (asosiasi) dengan Tengku Sabri Tengku Ibrahim – Untilted Column . – Gambar : 114 idea dalam karya seni visual. Zulkifli Dahlan - Jalan Raya, 1975. - Gambar : 15

Lai Foong Moi - Rumah Panjang Dayak, 1959. Gambar: 51

1

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL
ISTILAH
Form

MAKSUD
Sebagai unsur konkrit kepada pecahan unsur tampak

CATATAN/ILUSTRASI
Ruzaika Omar Bassaree - Dungun Series, 1981. – Gambar : 12 Chuah Thean Teng - Musim Buah , 1967. – Gambar : 29 Vincent Van Gogh – Starry Night, 1889. – Gambar : 107

Kandungan (Content)

Penekanannya kepada pengertian dan makna (tema) memahami pelbagai tema yang menjadi pilihan untuk menyampaikan maksud dan pengertian dalam karya seni visual.

Syed Thajudeen, - Merdeka, 1989. – Gambar : 9

Yusof Ghani - Siri Tari X / 88, 1988. - Gambar 17 Mazli Mat Som - Pasar Minggu, 1964 . - Gambar 19 Jackson Pollock - Lucifer, 1947. - Gambar: 33

Benda-subjek (Subject – Matter)

Mengkaji melalui kajian tentang sumber yang hendak menjadi inspirasi pelukis.

Berdasarkan aspek bahan, gaya dan teknik. Lai Foong Moi – Waktu Pagi Di Kampong, 1959. – Gambar : 44 Bahan - Cat minyak Gaya - realisme Teknik - Warna yang cerah pengolahan secara langsung. Gubahan mengutamakan perspektif

Mohd Hossein Enas - Gadis Menumbuk Padi, 1959. – Gambar: 27 Zulkifli Dahlan - Di dalam Ruang Rumah, 1974. - Gambar : 34

2

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL
ISTILAH
Ciri-ciri kreatif/kreativiti

MAKSUD
Seperti sensitivi kepada masalah, fluency (kelancaran), flexibility (luwes) , originalty( keaslian), mengubah / mentafsir semula, Coherence of organization ( kelarasan organisasi), independent dan inventive respond (bebas dan tindak balas yang membina.)

CATATAN/ILUSTRASI
Peranan psikologi (individu) dalam Seni Visual. Wong Hoy Cheong – Sook Ching, 1990. Gambar : 115. Ibrahim Hussein – My Father and Astrounaut, 1969 – Gambar : 105

Chew Teng Beng - Whither The Culture, 1985 . - Gambar: 35

Pandai tukang

Orang yang mahir dan arif, dalam pemikiran, tindakan dalam sesuatu bidang kraf

Tokoh: Batik : Haji Che Su bin Ishak – Kelantan dan Hj Ali bin IsmailTerengganu Ukiran: Latif bin Long dan Tn Hj. Wan Su b Othman - Terengganu Anyaman : Puan Aminah bt Ali – Terengganu, Tembikar : Puan Hasnah bt Mohd Adnan – Kuala Kangsar

Estetika

Membawa maksud kecantikan, baik susunannya dan keberkesanannya.

Melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan. Dari segi psikologi, keindahan sesuatu yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa. Keindahan itu bersifat idea dan fakta. Contoh: Keunikan hulu keris Jawa Demam, Hulu keris Pekaka Gabungan tentang kefahaman intelektual dan pengalaman langsung sebagai penyumbang kepada penghasilan hasil seni visual yang bermutu. Contoh : Suasana pada waktu senja, pemandangan sawah padi dan lain-lain

Pengalaman estetik

Kefahaman tentang aspek intelektual dan pengalaman langsung individu.

Georges Seurat - Bathing at Asnieres, 1883 – 1884 - Gambar: 55

3

. – Gambar : 63 Pengalaman melalui seni dapat berkeupayaan memahami wawasan artis sehingga seseorang mengenali makna yang hendak disampaikan dalam sesebuah karya. – Gambar : 75 Claude Monet . .. Syed Ahmad Jamal . Pengalaman langsung Penglibatan secara langsung menghasilkan sesuatu karya melalui deria.Bathing At La Grenouillere.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pengalaman MAKSUD Kesan sensitiviti terhadap apa-apa yang dialami sama ada daripada persekitaran diri mahupun alam sekeliling. 1960.Gunung ledang. 1959.Gambar: 37 Ismail Zain . Gambar: 45 4 . – Gambar : 98 Hasanul Jamal Saidon – Kdek Kdek Ong! – Instalasi.Impresionisme.Vietnam II. CATATAN/ILUSTRASI Latif Mohidin -Pago-Pago . 1978. – Gambar : 117 Pablo Picasso – Kubisme. – Gambar : 103 Abdullah Ariff – Bumi Bahagia. Abstrak Ekpresionisme. 1869.From There To Now. – Gambar : 32 Andy Warhol – Pop Art. . 1967. 1980. 1986 . – Gambar : 106 Nirmala Shanmughalingham .Gambar: 62 Aliran Haluan pemikiran dalam penghasilan sesuatu karya.Realisme .Pagi Hari Di Kampong.Membakar Semut. Menyedari tentang pemeringkatan proses dan teknik dalam penghasilan karya Lai Fong Moi . 1964. – Gambar : 44 Dzulkifli Buyong.

USM.Siri Ramayana. Persatuan Cat Air Malaysia Institusi – USM. 1972. IPTA. Din Omar dan lain-lain. Haron Mokhtar. kumpulan dan intitusi atau organisasi yang giat menghasilkan seni visual dan barangan kraf Syed Ahmad Jamal. UPSI.Gambar: 67 Penaung Intitusi atau organisasi yang menggalak. Perbadanan Kraf Malaysia. Muliyadi Mahamood dan lain-lain. Abdul Latiff Mohidin. – Gambar : 158 Syed Thajudeen . UiTM. Pengkritik Individu atau intitusi yang memperkatakan hasil seni visual melalui penulisan dan lisan dengan membuat analisis.Angkatan Pelukis Malaysia. UNIMAS. Badan – Badan Koperat dan lain-lain. Karyaneka.Gambar: 48 Caravaggio . 1969. Zakaria Ali.Mazli Mat Som. – Gambar : 138 Zulkifli Dahlan – Realiti Berasingan. Radza Piyadasa. Pengamal Individu. UPSI dan lain-lain. Abu Talib Putih.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Imaginasi MAKSUD Daya kreatif atau kemampuan menggambarkan dalam pemikiran sesuatu secara khayalan. MIA. minat dan turut terlibat dalam pelbagai dalam kegiatan seni visual Individu . CATATAN/ILUSTRASI Ibrahim Hussein – Mengapa kau Begitu. interpretasi dan penilaian. UiTM. Mubin Sheppard. T. Sharifah Fatimah Zubir dll. menyokong dan mengembangkan seni visual melalui pernyataan dan sumbangan Balai Seni Lukis Negara. . 1975. Kumpulan . IPTS. 5 . Dewan Bahasa Dan Pustaka. Pencinta seni Individu atau kumpulan yang mempunyai kecenderungan. One Academy dan lain-lain.K Sabapathy.The Supper At Emmans 1601 – 02 . Amron Omar. Awang Damit Ahmat.

Gambar: 50 Propaganda Ideologi. – Gambar : 89 Tan Chin Kuan – Tragic Blue Night. idea dan hasrat. – Gambar : 156 Tay Hooi Keat . – Gambar : 2 Mohd Hoessein Enas – Potret Diri 1959 (Emosi) . 1987.Gambar: 46 Psikologi Perkembangan diri individu berdasarkan kepada sensitiviti.Plantscape. pendapat. 1970. – Gambar : 139 Ismail Hashim . hasrat atau kepercayaan yang dihebahkan untuk mempengaruhi penghayat dengan cara membuat perbandingan. 1959. . Bayu Utomo Radjikin – Bujang Berani. – Gambar : 150 Ibrahim Hussein – Senyum Seorang Monyet.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Signifikan MAKSUD Sesuatu yang jelas dan mempunyai hubungan CATATAN/ ILUSTRASI Syed Ahmad Jamal – Gunung Ledang . idea. 1986. – Gambar : 149 Peter Harris – Rumah Rakit .Gambar: 64 Nirmala Shanmughalingam .Pemajuan. Ibrahim Hussein – Ayah Ku dan Angkasawan 1969 ( sensitivity) . – Gambar : 104 Ismail Mustam – Hang Tuah dan Hang Jebat . – Gambar : 152 Ismail Hashim – Hebat Juga ! Pemandangan Jambatan Pulau Pinang. – Gambar : 66 Persekitaran Suasana di ruang sekeliling Emosi Keupayaan melahirkan kepelbagaian rasa. Nirmala Shanmunglingam – Friends In Need. – Gambar : 103 Ruzaika Omar Basaree – Siri Dungun. 1996. perasaan. emosi dan ekspresi. . 1986. Gambar : 69 6 . 1978. – Gambar : 12 Mastura Abdul Rahman . 1956.Afrika II.Interior No 29. . 1991. 1981. 1961 (Ekspresi) . 1980. 1991.

semangat dan perasaan kebangsaan. .1645-52. – Gambar : 18 Sulaiman Esa – Ke Arah Tauhid. – Gambar : 124 Chia Yu Chian . – Gambar : 121 Johari Said – Garden In The Sky.Street Scene.Gambar: 99 Hasnul Jamal Saidon . 1983 – Gambar : 155 Anthony Lau – Jin Api.Gambar : 85 Gianlorenzo Bernini . 1990. 1959 -Gambar : 88 Spritual Semangat yang bersifat kerohanian untuk ketenangan. – Gambar : 9 Ritual Berkaitan dengan ciri-ciri atau tatacara dalam keagamaan dan upacara sesuatu budaya Patrick Ng Koh Onn – Sprit Of Earth.Gambar: 104 Tan Choon Ghee .Gambar: 134 Sensitiviti Kepekaan dalam membuat pertimbangan.Election.Teresa. Anuar Ismail – Pemain Rebab. sosial dan estetik Joseph Tan – Memories Of Dungun. 1991. . persepsi. 1978 . kepuasan dan keselesaan Nik Zainal Abidin – Wayang Kulit Kelantan. – Gambar : 113 Raja Shariman Raja Aziddin – Gerak Tempur. . 1988. 1960. – Gambar : 142 Awang Damit Ahmat – Essence Of Culture. 1985.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Nationalisme MAKSUD Membangkitkan nilai. 1996 (arca). CATATAN /ILUSTRASI Md.Smiling van Gogh and Smiling Gaugin. 1958. 1991. 1965 (arca ) .The Ectasy of St. 1991.19972001 -Instalasi –. Gambar: 135 7 . Penang. – Gambar : 151 Zakaria Awang – Murakabah. – Gambar : 157 Cheong Lai Tong – Oil On Hardboard.

– Gambar : 59 Pencemaran alam Yeoh Jin Leng . 1990. 1983.Friends in Need 1986. . 1979. – Gambar : 108 Siti Zainon Ismail – Bendera Kemuliaan.Mangsa Dera.Gambar: 95 Nirmala Shanmunghalingan . 1978. 1973.Gambar: 150 Bayu Utomo Radjikin . . – Gambar : 39 Syarifah Fatimah Syed Zubir – Rhythm And Rhyme II.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Ekspresi MAKSUD Peluahan perasaan dan tindak balas emosi hasil daripada berinteraksi dengan alam CATATAN / ILUSTRASI Lim Eng Hooi – Mars Burnt Raw SV.2. Ia berupaya dalam membentuk empati dan tarikan Chia Yu Chian – Election. . 1987.Sawah Padi.Gambar : 85 8 . – Gambar : 104 Contoh : Iklan komersial Nirmala Shanmughalingam – Pollution Piece. 1987. – Gambar : 40 Pengeluaran Produk seni visual Reka bentuk industri Barangan kraf Barangan perhiasan Pemujukan Perihal perbuatan yang bertujuan untuk memikat hati.

Ibrahim Hussein . . Idea adalah sebahagian daripada cara berfikir bagi membolehkan idea itu dijana dengan kekuatan fikiran.penggarapan Zukifli Buyung – Kelambu. 1929.My Father And The Astrounaut. 1978. 1990. 1928? . II. CATATAN / ILUSTRASI Bagaimana Idea. – Gambar : 53 Constantin Brancusi – Bird In Space. Pandu cermat Jiwa Selamat.Mangsa Dera. – Gambar : 153 Ruzaika Omar Basaree – Siri Dungun Jendela Terbuka. 1999.Gambar : 12 Poster – Bayu Utomo Radjikin .awareness . 1964. . sistem penerokaan idea yang dapat dijana dalam pemikiran untuk penghasilan seni visual iaitu : Unsur-unsur idea : .penerokaan .interpretasi . Awareness (Kesedaran) Kesedaran yang membangkitkan tindak balas terhadap sesuatu isu.Gambar: 105 Redza Piyadasa – Malaysian Story No.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : IDEA DAN PENGUCAPAN SENI VISUAL ISTILAH Idea MAKSUD Buah fikiran (menyatakan hasrat). Cintai Sungai Kita. – Gambar : 136 Pengucapan Seni Visual Imej tampak yang dipersembahkan untuk menyampaikan sesuatu maksud dan hasrat. 9 . 1969 . – Gambar: 129 Henry Moore – Reclining Figure.Gambar : 85 Anti Dadah.

Gambar: 74 10 . cuba jaya. Penerokaan Kajian. penyelidikan.Gambar: 86 Lascaux caves Left Hand Wall Great Hall of Bulls.Who are you. 15 – 10000 BC . – Gambar : 92 Raja Shariman Aziddin . Where Are You From. – Gambar : 5 . penemuan. 1998.Bagaimana kakak-kanak yang bersekolah menghabiskan masa dengan bermain di persekitaran kampong mereka. – Gambar : 138 Hasnul Jamal Saidon – Smilling Van Gogh And Smilling Caugin (Fashion Parade) 1997. 1968. Gambar: 75 Wong Hoy Cheong . – Gambar : 135 Leong Chee Siong . Kajian dan penerokaan bertujuan untuk menjadi bahan rujukan dan bahan penghasilan karya yang bermutu.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Interpretasi MAKSUD Bagaimana pengkarya mentafsir hasrat dan maksudnya dengan menggunakan elemen-elemen seni visual CATATAN / ILUSTRASI Zulkifli Buyung – Kapal Kertas.Aspirations of The Working class. Where Are You Going. Anthony Lau – Rimba. percubaan. 1994 Arang . Interpretasi dan Penerokaan ) Ibrahim Hussein – Mengapa Kau Begitu ?.Gambar: 72 Penggarapan Gabungan dan olahan ketiga-tiga unsur ( Awareness / Kesedaran. 1966. 1969.Killing Tools .

– Gambar : 20 Mohd Hoessien Enas . 1503 . . 11 . 1959. intenet dan lain-lain. akhbar. majalah. .1506.Pengantin Perempuan Iban.Gambar: 148 Anthony Lau .1963 . mendewa-dewakan sesuatu atau idola Leonardi di Vinci – Mona Lisa.Tiffin Series.Jin Api.Gambar: 108 Homegas Dorongan dari semangat menghargai tuan.Gambar: 88 Media massa Maklumat dari pelbagai sumber media Berita Perdana. 1996.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Arketaip MAKSUD Merupakan sesuatu idea yang tidak terdapat secara lahiriah CATATAN / ILUSTRASI Dalam pemikiran pengkarya Representasi mental Pembentukkan idea untuk visualisasi (ditampakkan) Karya-karya yang terdapat dalam penghasilan seni visual Visualisasi Hasil dari idea (buah fikiran) dan bukan idea itu sendiri Karya seni tampak yang dihasilkan secara 3 D atau 2 D Chee Sek Tim .

– Gambar : 130 Icon (ikon) Imej yang dipandang tinggi (highly regarded) Sulaiman Esa .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pemerhatian MAKSUD Pesepsi (pengamatan) dan ketelitian melihat sesuatu CATATAN / ILUSTRASI Cheong Soo Pieng – Tropical Live .Gambar: 99 Peristiwa Sesuatu perkara . 1968. Air dan Udara. . – Gambar : 88 Patrick Kah Onn – Semangat Tanah. 1989. – Gambar : 126 Mazli Mat Som – Yati. 1978. – Gambar : 11 Athony Lau – Jin Api. kejadian yang berlaku Syed Tajuddeen – Merdeka. 1894. . – Gambar : 26 Tan Choon Ghee . – Gambar : 9 Ahmad Khalil Ibrahim – Pantai Timur. – Gambar : 122 Nirmala Shanmughalingam . 1973 .1645-52 . Penang. 1959.The Ectasy of St. 1983.Pollutions Piece. 1972.Kearah Tauhid. 1960.Gambar: 59 exotic (eksotik) Sesebuah karya seni visual yang menghairahkan.Gambar: 155 Gianlorenzo Bernini . – Gambar : 18 12 . 1958. 1959. 1963. – Gambar : 143 Edgar Degas – Breakfast After The Bath.Gambar: 134 Mistik Unsur ghaib yang tidak dapat diselami oleh pemikiran manusia Syed Tajudeen – Hanuman ‘s Visit To Sita. Joseph Tan – Love Me In My Batik.Teresa.Street Scene.

1958. 1962. 1964. .Gambar : 78 Dzulkifli Dahlan – Realiti Berasingan. . Gambar : 16 Anthony Lau .Gambar: 153 13 .White Tulip.With The Black Arch No 154.Gambar 5 Idiom Buah fikiran atau gagasan idea / konsep Konsep ini boleh dizahirkan melalui karya seni visual Lee Joo For . . 1959. 1967. – Gambar : 4 Din Omar – Antara Dua Hidangan. 1999 . 2.Malaysian Story No.Cat air -Gambar: 125 Redha Piyadasa .Kabuki.Gambar: 73 Imbauan (reflection) Mimpi dan ingatan lampau Zulkifli Buyung – Membakar Semut. Gambar : 37 Lee Joo For – Bertiga Di Pantai. Gambar: 158 Alegori Sesuatu karya yang imej-imejnya digunakan sebagai lambang untuk menyampaikan maksud atau hasrat Syed Ahmad Jamal – Umpan. . 1975. 1968.Hasil Laut.Gambar: 101 Wassily Kandinsky . Akrilik bahantara ialah – air.Kapal Kertas. 1912 . 1992. 1977.Gambar: 77 Medium Bahan yang menjadi bahantara dalam menghasilkan karya Cat minyak bahantaranya ialah – turpentine/minyak linsid.Campuran . Carolyn Brandi .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Eccentricity MAKSUD Sesuatu karya yang menggunakan imej-imej ganjil atau aneh CATATAN / ILUSTRASI Dzulkifli Dahlan – Suatu Hari Di Bumi Larangan. 1980 . Gambar : 144 Dzulkifli Buyong .

Dot: The Detribalization Of Tam Binti Che Lat.Langkawi .Gambar: 111 Ahmad Hassan . .M . 1978. – Gambar : 53 Syed Ahmad Jamal .Gambar: 120 Ismail Zain .Gambar: 79 Fragmentasi Sebahagian daripada suatu imej yang digambarkan oleh pengkarya Mastura Abdul Rahman – Interior No. Lukisan yang terdapat di Kubur Firaun di Mesir Kesukuran Neb-Amun terhadap Kekayaanya. ideailisasi. staillisasi dan abstraksi Abdul Latif Mohidin . CATATAN/ ILUSTRASI Imitasi.1655 . 29.Perhubungan. – Gambar : 117 Profile Gambaran pandangan secara sisi Patung wayang kulit.Nelayan Menjahit Pukat. Catan dinding Mesir.Gambar: 116 Sfumato Cahaya dan redupan berbaur tanpa mengwujudkan garisan/ sempadan (light and shade should be bland without lines or borders) Rambrandt van Rijn – Self Portrait. 1960.G : 28 Staillisasi - Penggarapan yang sesuai dengan tema Keserasian bahan Imej digubah berdasarkan maksud Zulkifli Buyung – Kelambu. Wangsa ke – 18 Abad ke – 16 – ke 14 S. .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Stail (gaya) MAKSUD Cara pengolahan atau persembahan sesuatu karya. 1987. 1668.. – Gambar : 23 Rembrandt van Rijn .Portrait of a Young Man. 19964. 1990. – Gambar : 46 Wong Hoy Cheong – Sook Ching.Gambar: 22 14 . 1963.1963.

– Gambar : 140 Gianlorenzo Bernini – The Ecstacy of Saint Teresa 16451652. Abdul Latiff Mohidin .1995.Gambar: 83.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Chiaroscuro MAKSUD Kajian analitikal berkaitan cahaya yang melimpahi objek yang menimbulkan peratus kesan gelap dan cerah yang berbeza. 1821.Indo-Connection 11. – Gambar : 20 Sylvia Goh . – Gambar : 128 Halo enlightenment Perlambangan cahaya (suc) yang terdapat dalam karya catan bertemakan keagamaani Jacopo Tintorento – The Last Supper. 1594. – Gambar : 134 Memperlihalkan. menjelaskan dan memperkatakan hal benda dalam karya. 1994. .Cat Minyak .Gambar: 90 15 .Gambar: 80 Tenerberisma Kesan cahaya yang suram dalam lukisan dan catan(murky) John Constable – The Hay Wind. (balance of light and shadow in a picture) CATATAN / ILUSTRASI Jacopo Tintorentto – The Last Supper. 1872. 1592-1594. .Two Standing Figures. Norma Abass . Semantik Penekanan kepada pengertian dan makna berdasarkan tema yang lebih mengutamakan pengertian dari stail. . – Gambar : 141 Claudse Monet – Impression: Sun Rise.Red Bridge.Gambar: 95 Eng Hooi Choo – Cry Freedom ! .Sawah Padi. 1503-1506. Sintaktik Penekanan kepada penghuraian hal benda berdasarkan kepada elemen-elemen asas seni lukis. 1968. 1983. – Gambar : 140 Leonardo da Vinci – Mona Lisa. gubahan (olahan imej) dan media Yeoh Jin Leng . – Gambar : 82. 1996 .

karya ini lebih mementingkan lahiriah. – Gambar : 26 Mohd Salehuddin .Joget moden. 1941. – Gambar : 97 Realisme Aliran yang menggambarkan secara nyata dan tanpa idealisme exoticiam atau nostalgia sebenar Ia mementingkan semulajadi melukis dengan penuh perhatian serta kemiripan subjek. Penekanannya kepada content (kandungan) bukanya bentuk.Potret Diri.Gambar: 24 Yong Mun Sen .Self Potrait.Gambar : 133 Albrecht Durer . Aliran Naturalisme. 1503. 1869 Gambar : 45 16 . 1982.Lychesees and Peachers. .Membeli –belah di Kampung. 1961. Pengkarya cuba mereka keindahan dan kemeripan sesuatu objek. . Georgette Chen .Gambar: 25 Claude Monet .Bathing At La Grenouillere. – Gambar : 47 Imitasi (Peniruan) Pengkarya membina keyakinan diri apabila dia berupaya meniru sesuatu.Gambar: 41 – Aliran Realisme Naturalisma Pelukis aliran ini meniru alam tanpa membuat sebarang pengubahsuaian dalam karya mereka sama ada objek itu cantik atau indah. Peter Harris . 1963. . 1849.The Great Piece Of Turf. Pengkarya boleh menghasilkan karya lebih baik dan mencabar. Aliran Realisme dan Aliran Superealisme. 1959. – Gambar : 56 Mazli Mat Som – Yati. Amron Omar . . 1961. Coubert – The Stone Breakers.Gambar: 100. . Penekanannya pada bentuk bukan kandungan. Berhasil atau tidak bergantung kepada kemampuan pelukis. . 1940-1945.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Ekspresif MAKSUD Penekanan kepada penyampaian rasa dan perasaan dari gubahan dan jalinan antara sintaktik dan semantik CATATAN / ILUSTRASI Berlaku dalam diri individu dalam menghasilkan prouduk seni Syed Ahmad Jamal – Tulisan.

– Gambar : 120 Nirmala Shanmughalingham – Vietnam. – Gambar : 20. – Gambar : 125 Romantisme Mementingkan nilai warna dan emosi Menampakkan dramatik terutamanya pergerakkan figura yang digayakan menunjukkan gelora yangn berkobar-kobar Mementingkan idaea kebabesan. Alif.1645-52 .The Ectasy of St. 1980. – Gambar : 131 Idealisasi Maksud untuk menyampaikan rasa keunggulan dan melibatkan tokoh tambah dalam aspek idea mahupun form. Michellengo Gianlorenzo Bernini . – Gambar : 20 Pengaruh Barat: Syed Ahmad Jamal. Syed Ahmad Jamal – Perhubungan.. . – Gambar : 20 Exaggeration Mengadakan dan menokok-nambah elemen-elemen seni visual dalam karya untuk pernyataan karya. Ba Ta. keadilan dan kesamaaan Francisco de Goya – The Third of May.Gambar: 134 Leonardo da Vinci – Monalisa. 1981. Imejan-imejan keagamaan Imej-imej keagamaan. – Gambar : 63 Abstraksi Perlambangan untuk aspek mujarad bagi maksud interepretasi tentang perkara yang bukan objek Pengaruh Seni Islam: Ahmad Khalid Yusoff. 1503 . 1963.1506.Teresa.1814. – Gambar : 132 Eugene Delacroix – Liberty Leading The People. 1808. 1978. Gunung Ledang.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Superrealisme MAKSUD Penghasilan karya dengan cara peniruan yang teliti dan tepat CATATAN / ILUSTRASI Carolyn Brandy – White Tulip. 17 . . Pengolahan dibuat menggunakan fomula. 1971.

Intruder.Gambar: 81 Primeval Pengkarya menghasilkan karya dengan menggambarkan imej-imej tradisi dan penggunaan perlambangan (abstrak) Hashim Hassan p. 1959.Gambar: 61 Cheong Laitong .1995.Gambar: 71 18 .Composition A.Garden in the Sky.Tua Peh Khong Temple 2. .Tample Figures A Study. CATATAN / ILUSTRASI Asas seni reka . . – Gambar : 137 Chuah Thean Teng – Feeding Time.Gambar: 142 Haron Mokhtar .Unsur Seni .Pagi Hari Di Kampong.Gambar : 44 Harun Mokhtar . Gambar : 14 Lai Foong Moi .Merah Saga.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Elemental MAKSUD Aplikasi yang mengutamakan aspek-aspek asas dalam berkarya.Prinsip Rekaan Kok Yew Puoh . 1985. 1997 . 1951. – Gambar : 124 Johari Said . 1987. . 1990. 1999. .

video. grafik dan animasi yang digabungkan dengan interaksi pengguna secara interaktif dan di persembahkan dengan teknologi computer. fotografi. 19 .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Grafik MAKSUD Perkataan Greek iaitu ‘Graphikos’ yang bermaksud: Boleh melukis dan mewarna Seni halus dan seni gunaan dalam gambaran dekoratif dan tulisan atau cetakan (Kamus Webstar) CATATAN/ ILUSTRASI Penghasilan karya seni visual: Iklan Poster Kain rentang Billboard Muka taip Dan lain-lain. Multimedia digunakan bagi komunikasi Multimedia interaktif: Karton Persembahan iklan dan lain-lain. infomasi dan instruksi Multimedia Merujuk kepada komunikasi yang menggunakan audio. teks. pemujukan. Ilustrasi. Aktiviti yang melibatkan Tipografi. Rekabentuk Grafik Akitiviti visual yang melibatkan elemen-elemen asas seni reka dalam mereka bentuk pelbagai karya. percetakan.

imej. susun atur dan audio. Audio dalam sistem multimedia adalah rakaman suara. audio. tipografi. teks penerangan. muzik dan suara 20 . CATATAN / ILUSTRASI Unsur-unsur warna. grafik dan animasi Menggunakan papan cerita yang mengandungi tajuk. muzik. teks. filem dan lain-lain. susun atur dan audio. imej. Persembahan pengajaran dan multimedia koporat Audio Berkaitan dengan bunyi atau pendengaran. iklan. tipografi. Contoh : Kartun. Unsur-unsur warna. Contoh : Kartun Multemedia Linear Multemedia yang bersifat persembahan berterusan yang tidak dikawal melalui butang kawalan.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Reka bentuk multimedia MAKSUD Reka bentuk yang menggunakan komputer dihasilkan melalui yang memenuhi ciri-ciri reka bentuk grafik. kesan khas audio dan lain-lain. imej. butang kawalan dan arahan. Multimedia lnteraktif Gabungan pelbagai media seperti video. suara latar. Contoh : Bunyi.

Elemen multimedia yang menarik dan realistic. iklan dan lain-lain. CD. perbualan talipon. perbualan dan lainlain. dapat digerakkan. beraksi dan bercakap Kesan ilusi pergerakan Menjanakan melalui komputer Kartun. Animasi Elemen dalam multimedia Satu teknologi yang membolehkan imej pegun kelihatan hidup. tape. VCD dan lain-lain. 21 .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Audio visual MAKSUD Sesuatu yang melibatkan pendengaran dan penglibatan CATATAN / ILUSTRASI Kartun dan persembahan filem. Dalam siding video. Interaksi Tindak balas antara dua atau beberapa pihak. Video Alat untuk merakamkan dan menyangkan filem dengan menggunakan pita vedio / teknologi digital Rakaman gambar.

Gambar 10 Din Omar . Seni percetakan ( bentuk.tumbuhan.Entry Points.Gambar : 146 Anatomi Kajian atau pengetahuan mengenai binaan tubuh manusia. 1971. Bidal penghadang. Haiwan seakan Kanggaru. binatang atau tumbuh. kain rentang. Catan suku kaum dari Mnhemland.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Interaktif MAKSUD Komunikasi dua hala dalam komunikasi dan bertindak antara satu sama lain secara aktif Berkaitan dengan maklum balas CATATAN / ILUSTRASI Aplikasi multimedia interaktif membenarkan pengguna mengawal sistem computer dan dapat menwujudkan komunikasi dua hala. rupa tulisan angka dan huruf) Ahmad Khalid Yusof . 1485 – 1490. Gambar 16 22 . 1510. Wilayah Utara. Australia. – Gambar : 145 Leonardi da Vinci – Embryo In The Womb. 1992 . . Tipografi Seni memilih dan mengatur huruf.Gambar: 118 Informasi Keterangan dan maklumat Media massa. billboard dan lain-lain. poster. 1978 . Pengajaran dan pembelajaran dan lain-lain. Leonardo da Vinci – Illustration Of Proportions Of Human Figure. Gambar : 1 Media Konvensional Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan menggunakan alatan lukisan seperti cat. Abad 19 (?) Kulit kayu yang dicatkan . berus dan permukaan tertentu Ikalan. Berkaitan dengan maklum balas.Alif Ba Ta. Redza Piyadasa .Antara Dua Hidangan.

peta carta dan lain-lain. . 1967. ilustrasi dan karya lukisan Visual analogik Visual yang telah dipermudahkan. CATATAN / ILUSTRASI Iklan. Visual realistik Visual dalam bentuk yang nyata dan asal.Marilyn. internet. Andy Warhol . majalah dan lain-lain.Gambar: 98 -Cetakan Saring Media elektronik Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan menggunakan teknologi komputer. kain rentang. poster. televisyen.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Media cetak MAKSUD Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan menggunakan peralatan percetakan seperti grafik komputer. iklan akhbar.boleh menghasilkan bentuk persembahan yang dinamik dan inovasi. 23 . Seperti gambarajah/ symbol dan lain-lain. Bilboard elektronik. Seperti foto. brocher. CD ROM dan persembahan multimedia. Visual organizational Visual yang dipermudahkan dalam bentuk rekaan grafik Seperti graf. Bentuk yang tidak terikat dengan sesuatu bentuk.

organisasi. AutoCad dan-lain-lain. Imej PetaBit (bitmap) Imej dihasilkan dengan perisian computer Imej yang dihasilkan jika dibesarkan dan terdapat imej yang bergerigi. Corel Paint. Kebiasaan imej ini adalah daripada gambar foto yang diimbas dengan pengimbas (scan) Seperti Adobe Photoshop. persatuan. Home page Laman web untuk pengenalan diri atau organisasi Laman web institusi. media konvensional dan media elektronik CATATAN / ILUSTRASI Komputer.. video. syarikat. 24 . multimedia dan lain-lain. ahli koporat dan lain-lain. Imej Vector Imej yang dihasilkan dengan komputer Seperti Adobe Ilustrator.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Komunikasi visual MAKSUD Penyampaian mesej melalui audio. media cetak. CorelDraw. Macromedia FreeHand. Xras dan imej pengimbas.

CATATAN / ILUSTRASI Reka bentuk tipografi . Tipografi dan imej disusun atur dengan menggunakan pelbagai teknik Penghasilan komunikasi visual yang mempunyai daya kreativiti visual dengan cara persembahan yang luar biasa.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Reka bentuk komunikasi visual MAKSUD Kaedah yang digunakan untuk menghasilkan rekaan komunikasi visual.piut – Gambar : 161 Reka bentuk imej dan tipografi bersekuan – Gambar : 165 25 .Gambar : 159 Reka bentuk imej dan representasi – Gambar : 164 Reka bentuk kombinasi imej/ tipografi – Gambar : 160 Reka bentuk ilustrasi naratif – Gambar : 163 Reka bentuk Dekoratif – Gambar : 162 Reka bentuk herot.Reka bentuk Tipografi .

Proto dan lain-lain. .Gambar: 70 Sulaiman Esa . rebana. Negrito. Syed Sharuddin Bakeri . 1981 . CATATAN/ ILUSTRASI Barangan kraf – Tembikar.Gambar: 65 26 . pola. anyaman. Catan dan lain-lain. Satu mod pemikiran atau tingkah laku yang diikuti oleh sekumpulan manusia secara berterusan . Kelengkapan domestik – budaya penggunaan buluh. tenunan.Kereb. kayu tuntung.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : TRADISI DAN TRANFORMASI SENI VISUAL ISTILAH Tradisi MAKSUD Penurunan unsur sesuatu kebudayaan dari satu generasi ke satu generasi. kayu kulit kayu. batik. gendang. seni tekat. Seni peribumi orang asli. daun dll Alat muzik gong. Penggulangan Susunan dan penggulangan motif. bentuk rupa dan ruang. Tranmisi Peralihan dan perubahan. 1970 .Ukiran. Contoh : Motif dalam kraf. rotan. Kerantin. anyaman. buluh centong dan gengong. batik. ukiran kayu.Perubahan daripada bentuk kraf tradisional kepada bentuk yang lebih moden. tenunan dan lain-lain.Scroll No 3. Alat muzik jenis talian. Biru. Rebab dll Alat tiupan – seruling hidung Contoh: Kraf Anyaman . Hijau.Fabrik Merah. warna. Pribumi Sesuatu sifat ciri kepunyaan sesuatu bangsa yang mendiami sesuatu tempat asalnya. Seni peribumi adalah berhubung dengan seni kraftangan yang melibatkan masyarakat senoi.

Keseragaman Prihal hasil krfaf tradisi yang seragam dari segi reka bentuk Contoh: Kraf tembikar. 27 . Jahut. matahari dan lain-lain. Keserupaan (inward focus) Perihal hasil kraf tradisi yang serupa dari segi motif dalam reka corak. Contoh: Anyaman yang mempunyai reka corak kelarai yang sama rupanya dari zaman daulu hingga sekarang. Communal Kelompok satu-satu masyarakat Masyarakat pribumi seperti Senoi. Kosmologikal Kajian tentang alam cakerawala Seperti bulan. Mahmeri dan lainlain. Ethical Akhlak/moral Penghasilan karya yang mempunyai nilai-nilai murni dalam tema dan mesej yang disampaikan oleh pengkarya.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Penyambungan hayat renewal) MAKSUD Menghidupkan proses dalam penghasilan seni tradisi CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Dalam kraf ukiran. bintang awan.

fungsi. bahan dan alat Non-detachment Tidak terpisah – dari segi estetik dan keindahan dalam hasil sesebuah karya. Contoh : Pengulangan corak dalam karya.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Rebirth dan renewal MAKSUD Kelahiran atau kebangkitan semula dan pembaharuan CATATAN / ILUSTRASI Dalam kontek tradisi. tenunan songket. Tekat dan lain-lain. Celestial Kehidupan di langit dan kepercayaan ghaib (mistik) Hasil karya seni halus atau kraf Kehalusan (Intricacy ) Kerumitan atau kompleksiti Contoh: Hasil kraf ukiran. Interrelatedness Saling berkaitan dari segi motif. Contoh: Karya seni halus dan bahan kraf Terrestrial Kehidupan di atas bumi Contoh: manusia. tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Hasil kraf – Ukiran. haiwan. Proses dan nilai yang diaplikasikan dalam penghasilan karya pada masa-masa tertentu. 28 . tekat dan lain-lain. reka bentuk.

CATATAN / ILUSTRASI Karya seni halus atau hasl kraf seperti ukiran. Symbiotic Bekerjasama dalam menghasilkan karya Rumah Tradisional Melayu. Sensuously mediated Kepekaan terhadap bahan dan alat yang digunakan secara langsung antara pengkarya dan media.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Non-developmental MAKSUD Tidak ada perubahan dalam karya. tekat. istana dan masjid Kelanjuran (inertia) Merupakan kesambungan ilmu pengetahuan adapt resam kepercayaan dan amalan dari generasi ke generasi Contoh: Tenunan Pua. Contoh: Kraf tembikar. dan lain-lain. Karya seniu halus atau hasl kraf yang tidak mengalami perubahan dari segi motif. anyaman. Masyarakat orang asli dalam kraf tradisi dan adat resam mereka. 29 . anyaman dan lan-lain. bahan dan lain-lain. Synergy Gabungan yang memberi kekuatan pada rekabentuk Contoh: Senjata – keris Rumah tradisional dan lain-lain. Daya pemuliharaan (conservative force) Keupayaan untuk menjaga keaslian adat resam dalam budaya mereka. tenunan dan lain-lain.

Contoh: Barangan kraf senjata. nilai dan motif kepada perubahan fungsi.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Responsive MAKSUD Akur kepada tuntutan persekitaran fizikal. Murni Novelty Mass. makna. bahan dan penghasilan. 30 . Pengekalan darisegi makna.production Pengeluaran yang banyak menggunakan teknologi. ukiran. batik dan lain-lain. Immutable essence Pengekalan kepada idea perubahan Single-manual Pengeluaran secara tradisi dan terhad untuk penggunaan masyarakatnya.tembikar. Profane terbuka Perubahan nilai dalam penghasilan karya dari segi bantuk. mempunyai nilai komersial Contoh: Barangan kraf. fungsi dan proses.Keris Sesuatu karya yang mempunyai nilai-nilai murni. sosial dan psikologi manusia CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Bahan kraf Sacred Suci Sesuatu karya yang berkaitan dengan agama atau tuhan.

Syed Ahmad Jamal .Artist. Redza Piyadasa. Karya-karya seni dan rekaan merupakan satu sumbangan dari perhubungan manusia dengan alam sekitarnya.Pandai tukang.Tengku Ibrahim Tengku Wook. Penonton boleh membuat persepsi berdasarkan pengalaman. . emosi dan situasi Kritikan seni visual Pengucapan dan penulisan tentang seni visual (.Ahmad Khalid Yusof. menganalisa sesuatu hasil karya seni visual. .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : PEMAHAMAN DAN KRITIKAN SENI VISUAL ISTILAH Own opinian MAKSUD Pandangan sendiri dengan penuh yakin tentang hasil seni bagi memantapkan kefahaman terhadap sesuatu karya. Apresiasi – dapat menikmati karya seni . write and talk about art) Persepsi Pengamatan Persepsi melibatkan proses melihat. . CATATAN/ ILUSTRASI Apresiasi seni visual.Art talk. .Hj Yusoff Haji Abdullah dan Zaman Pandak Ahmad dan lain-lain. ekspresi tampak. .Syed Ahmad Jamal. Mohd Salehuddin . seperti .Gambar: 120 Bayu Utomo Radjikin . Hasil seni menjadi cerminan sosio-budaya masyarakat.Gambar: 89 Membuat kritikan dan pertimbangan (Judgment) yang beralasan dan bersistem untuk menilai gaya. pandai tukang. memahami dan menginterpretasikannya.Abdul Latiff Mohidin. . teknik. 1963. 1959. Seni Hasil buatan manusia yang menggunakan bahan yang diatur dengan mahir untukmerakam pengalaman manusia 31 .Membeli –belah di Kampung. Mohammad Hoessein Enas. Harun Mokhtar. Gambar : 100 Apresiasi Menghargai karya – Tokoh-tokoh seni/artist.Perhubungan. 1991. mengulas. seperti . Apresiasi melibatkan deria pandang dan deria sentuh.Bujang Berani.

Moden dan . abstrak dan nonobjektif dalam karya seni visual Penggunaan asas seni sebagai bahasa seni visual untuk memahami.Memahami dan membezakan imej realistic. 1967. obek buatan manusia dalam karya seni visual.Memahami i penampilan imej dalam karya seni visual. 1960. 32 . menikmati dan membuat pernyataan kendiri dalam memperkatakan sesuatu hasil seni. Gambar : 42 . .figura objek alam. . Gambar : 98 Hal benda .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pasca moden MAKSUD Hasil karya seni visual yang melampau sempadan.Menggambarkan seekor itik yang disiang dan digantung .Gambar: 102 Imej realistic Imej sebenar Georgette Chen. – Gambar : 32 Shia Yih Yeng . Abdullah Arif – Bumi Bahagia.Pasca moden Pasca moden = Contoh karya : Ibrahim Hussein – Mengapa kau begitu.Penghormatan Untuk Alam Yang Kian Pupus.Tradisi .Sebotol bekas kicap dan Lain-lain. CATATAN / ILUSTRASI Karya seni mengikut aliran: . The Waked Duck 1942. 1997.Sayur-sayuran sebahagiannya di dalam geluk atau bekas pasu.Satu bekas berisi 2 ulas lada besar . Perubahan berlaku dari sudut bahan. alat. media dan teknik dalam penghasilan karya. – Gambar : 138 Andy Warhol – Marilyn.Mengenal pasti pelbagai benda. . 1969. .

33 . pengertian atau maksud sesuatu karya Komposisi Memahami bagaimana asas seni lukis diolah dan diadun dalam sesuatu hasil karya seni Mengenalpasti asas seni reka: sebagai bahasa seni. radio. televisyen dan internet. majalah. sifat-sifat ekspresi dalam menyatakan maksud. surat khabar.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Non-objektif Perkara yang bukan objek. Non-verbal communication Komunikasi tanpa lisan Jurnalistik Laporan dan penerangan dan penulisan diskriptif Sebagai bacaan umum seperti dalam penulisan. bagaimana karya diolah dan penggunaan pelbagai media dan tekik dalam karya seni visual Perasaan dan emosi dalaman yang melibatkan pengamatan sesesorang individu terhadap seni visual. MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI Berkaiatan dengan perasaan dalaman manusia.

Gambaran seorang lelaki sedang duduk di atas kerusi rehat Elemen-elemen asas seni reka. unsur-unsur seni di ulas dan dinilai dengan mendalam bersandarkan bukti yang kukuh. Alif. . 1987 .Gambar : 41 Diskripsi: . Ba Ta.Gambar : 103 Sharifah Fatimah Syed Zubir ..Gambar: 120 Diskripsi Membuat iventori melalui pemerhatian tentang imej benda subjek dan bentuk serta penggunaan unsur seni dalam karya .Rhythme & Rhyme.Potret Diri. 1971.Gambar: 109 Syed Ahmad Jamal . Contoh: Karya Amron Omar. 1978.intipati bentuk CATATAN / ILUSTRASI Pengaruh Seni Islam: Ahmad Khalid Yusoff. 34 .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Abstrak MAKSUD Perlambangan untuk aspek mujarad (abstrak) untuk maksud interpritasi tentang perkara bukan objek (non-objektif) Bukan untuk semulajadi.Perhubungan.Figura seorang lelaki berkain pelikat dan tidak berbaju berehat di atas kerusi rehat yang diperbuat daripada rotan . 1983.. Gunung Ledang. 1963 . Bukan untuk menggambarkan alam dan bentuk-bentuk yang dipermudahkan.Gambar : 1 Pengaruh Barat: Syed Ahmad Jamal.Ruang yang terhad .

isi.Gambar : 41 Interpretasi: .sfumato.Idiom realisme figurative. kerusi rotan dan ruang bilik. Interpretasi Mengkaji kualiti ekspresif (mood/perasaan) bagi menterjemah maksud dan makna. – Gambar : 41 Analisis: . Ekspresif merujuk kepada pernyataan perasaan. 1983.Penggayaan realisme . ..Penggunaan unsur seni garisan yang menyerong dan melengkung untuk mendapatkan kesan dinamik .Penggunaan arah cahaya dari sisi. mood dan idea dalaman.Warna yang dipilih dan di adun dengan teliti untuk mendaptkan ketulinan warna kulit manusia.Potret Diri. Keseimbangan dalam penganalisaan lebih merujuk kepada kekuatan. kain pelikat. CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Karya Amron Omar. Pernyataan perasaan ini digunakan bagi menterjemah maksud dan makna seni visual Contoh: Karya Amron Omar. . dan ruang. 1983.Form Follow Structure .Satu kajian tentang anatomi manusia manusia berubah apabila pergerakan berlaku pada bentuk 35 .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Analisis MAKSUD Mengkaji dari segi organisasi hasil seni visual dan bagaimana prinsip seni digunakan dalam menyusun unsur seni untuk menghasilkan kesatuan (unity) dalam karya seni visual. keseimbangan dan perhubungan antara rupa (imej) bentuk.Sapuan berus yang teliti . .Mengenal dan menghargai diri yang memberi erti dalam kehidupan individu . dan glazing dan scumbling.Olahan seni rupa pada kesan cahaya dan baying memantapkan lagi figura dan ilusi ruang tiga dimensi. Penulisan analisa menjurus kepada bagaimana kesatuan atau unity yang dapat dihasilkan dalam unsur seni tampak. chiaroscuro.Penggunan teknik. . makna.Potret Diri.

CATATAN / ILUSTRRASI Pendekatan kritikan yang digunakan secara Jurnalistik dan ilmiah. . Objek-objek seperti arca boleh dihayati melalui deria rasa dan sentuh dengan jari.Bujang Berani.Gambar: 64 Ruzaika Omar Basree . 1990. Strategi kritikan secara diskripsi. . 1981.Garden in the Sky.Gambar: 12 Johari Said .Hebat Juga? Pada Pemandangan Pulau Pinang? Dengan Jerubu lagi.Gambar: 66 Ismail Hashim .. Pertimbangan lebih berbentuk memberi pandangan. 1966.Gambar: 142 36 . . Bayu Utomo Radjikin . analisis. Objek-objek seperti lukisan. Di peringkat ini pengkritik menggunakan domain kognitif aras tinggi. Pandangan ini bersandarkan kepada pengetahuan dan boleh menilai secara ilmiah yang mempunyai bukti-bukti analisis kajian yang terperinci.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pertimbangan (judgment) MAKSUD Membentuk pendapat dan keputusan bagi menentukan degree of artistic merit dalam hasil karya seni. 1991 .Dungun Series. pendapat dan membuat keputusan.Pemajuan. interpretasi dan pertimbangan hendaklah digunakan dalam menentukan degree of artistic.Gambar: 89 Ismail Hashim . 1986. catan dan cetakan boleh dihayati melalui deria mata.

Kajian terhadap tumbuh-tumbuhan. Hoessien Enas . 1961. 1959. Pelukis melukis sesuatu bahagian dengan teliti sebagai bahan kajian.Penggunaan garisan yang pelbagai .The Omval.Garisan pada lukisan ini memberi kesan perspektif .Membentuk landskap yang menarik Hokusai – Turning The Samisen.Gambar : 149 Lukisan kajian Kajian lukisan untuk mengkaji sesuatu benda.Gambar : 31 . Kajian tertumpu kepada objek alam dan haiwan. 1845. Piet Mondrian .Potret Diri. – Gambar : 154 .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : LUKISAN ISTILAH Lukisan (drawing) MAKSUD Dalam perkataan bahasa Inggeris disebut drawing .Gambar: 119 37 .karya ini menggunakan satu palitan dan beberapa palitan berus garisan ala kaligrafi yang dapat menggambarkan seorang pemain muzik.Aktiviti melukis yang menggunakan bahan kering atau basah untuk mendapatkan kesan rupa dan bentuk pada sesuatu permukaan. . .Flowering Apple Tree.1825 . – Gambar : 2 Mohd. Lukisan figuratif Lukisan yang menumpukan kepada mengkaji dan melukis tubuh manusia atau binatang. CATATAN / ILUSTRASI Rembrandt. Ismail Mustam – Hang Tuan dan Hang Jebat. 1911 dan 1912 .Garisan yang membentuk imej dengan tidak menggunakan warna atau menggunakan warna yang terhad . 1820 . 1922.

Poster. contoh – melukis kenderaan. 171. 177.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Lukisan informasi MAKSUD Lukisan yang bertujuan untuk informasi kepada pelanggan CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Iklan. 180 dan 181 Teknik Lukisan 38 . Lukisan ini menjadi bahan untuk penerbitan. Lukisan konseptual Lukisan imaginasi ( fantasi) yang kuat untuk melukis sesuatu konsep yang baru. Lukisan teknikal Merupakan cabang seni yang dikatakan berkaitan dengan saintifik Lukisan teknikal memerlukan kemahiran matematik untuk melukis dengan kadar banding yang tepat. plan bangunan dan alatan pengguna. Lukisan ini mengandungi grafik atau gambar yang bermaklumat. 170. karton dan animasi. Lukisan ilustrasi Cabang lukisan dalam seni grafik. 178 179. Gambar 168. Contoh: Melukis satu watak seram dalam watak filem. 176. Billboard dan lain-lain. 174.169. Lukisan artistik Lukisan yang menumpukan keindahan dalam pengkaryaan Karya pelukis sekadar pameran. 173. 172. 175.

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL 39 .