JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL

TAJUK : PENGERTIAN DAN PERANAN SENI VISUAL ISTILAH
Pengertian Seni Visual

MAKSUD
Berdasarkan kepada beberapa aspek seperti, pernyataan diri (self expression), pengalaman dan sensasi visual dan sentuh, 2D, 3D, komunikasi visual, bahan seni visual, isi mesej, imej, form (cara persembahan) content benda subjek, objek berfungsi, nilai estetika, ciri kreatif, pelukis/ pandai tukang dan karya seni

CATATAN/ ILUSTRASI
Seni Halus dan barangan kraf. Menurut Ibnu Khaldum seni : Seni itu adalah kebenaran, keindahan dan kebaikan di dalamnya terkandung ciri-ciri estetika, etika dan logika.

Ismail Zain - Surface Painting, 1970. - Gambar: 57 Abdullah Arif - Dusun kelapa, 1948.- Gambar: 49
Amron Omar- Bersilat II, 1980. - Gambar : 123 Ahmad Khalid Yusof - Alif Ba TA ,1971. – Gambar: 1 Redza Piyadasa - Malaysian Story No 2, 1999. – Gambar : 153 Dzulkifli Buyung – Kapal Kertas – 1966. – Gambar 5 Menggambarkan budaya tempatan Kanak-kanak berbangsa Melayu menghabiskan masa selepas persekolahan

Pernyataan diri (selfexpression) Isi/mesej

Idea dan hasrat diri pengkarya.

Hasrat/ makna yang ingin disampaikan oleh pengkarya.

Redza Piyadasa - The Great Malaysian Landscape, 1972. - Gambar 6. Redza Piyadasa - Baba Family, 1986. - Gambar 8
Imej Gambaran visual yang ada hubung kait (asosiasi) dengan Tengku Sabri Tengku Ibrahim – Untilted Column . – Gambar : 114 idea dalam karya seni visual. Zulkifli Dahlan - Jalan Raya, 1975. - Gambar : 15

Lai Foong Moi - Rumah Panjang Dayak, 1959. Gambar: 51

1

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL
ISTILAH
Form

MAKSUD
Sebagai unsur konkrit kepada pecahan unsur tampak

CATATAN/ILUSTRASI
Ruzaika Omar Bassaree - Dungun Series, 1981. – Gambar : 12 Chuah Thean Teng - Musim Buah , 1967. – Gambar : 29 Vincent Van Gogh – Starry Night, 1889. – Gambar : 107

Kandungan (Content)

Penekanannya kepada pengertian dan makna (tema) memahami pelbagai tema yang menjadi pilihan untuk menyampaikan maksud dan pengertian dalam karya seni visual.

Syed Thajudeen, - Merdeka, 1989. – Gambar : 9

Yusof Ghani - Siri Tari X / 88, 1988. - Gambar 17 Mazli Mat Som - Pasar Minggu, 1964 . - Gambar 19 Jackson Pollock - Lucifer, 1947. - Gambar: 33

Benda-subjek (Subject – Matter)

Mengkaji melalui kajian tentang sumber yang hendak menjadi inspirasi pelukis.

Berdasarkan aspek bahan, gaya dan teknik. Lai Foong Moi – Waktu Pagi Di Kampong, 1959. – Gambar : 44 Bahan - Cat minyak Gaya - realisme Teknik - Warna yang cerah pengolahan secara langsung. Gubahan mengutamakan perspektif

Mohd Hossein Enas - Gadis Menumbuk Padi, 1959. – Gambar: 27 Zulkifli Dahlan - Di dalam Ruang Rumah, 1974. - Gambar : 34

2

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL
ISTILAH
Ciri-ciri kreatif/kreativiti

MAKSUD
Seperti sensitivi kepada masalah, fluency (kelancaran), flexibility (luwes) , originalty( keaslian), mengubah / mentafsir semula, Coherence of organization ( kelarasan organisasi), independent dan inventive respond (bebas dan tindak balas yang membina.)

CATATAN/ILUSTRASI
Peranan psikologi (individu) dalam Seni Visual. Wong Hoy Cheong – Sook Ching, 1990. Gambar : 115. Ibrahim Hussein – My Father and Astrounaut, 1969 – Gambar : 105

Chew Teng Beng - Whither The Culture, 1985 . - Gambar: 35

Pandai tukang

Orang yang mahir dan arif, dalam pemikiran, tindakan dalam sesuatu bidang kraf

Tokoh: Batik : Haji Che Su bin Ishak – Kelantan dan Hj Ali bin IsmailTerengganu Ukiran: Latif bin Long dan Tn Hj. Wan Su b Othman - Terengganu Anyaman : Puan Aminah bt Ali – Terengganu, Tembikar : Puan Hasnah bt Mohd Adnan – Kuala Kangsar

Estetika

Membawa maksud kecantikan, baik susunannya dan keberkesanannya.

Melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan. Dari segi psikologi, keindahan sesuatu yang sesuai kepada pancaindera atau deria rasa. Keindahan itu bersifat idea dan fakta. Contoh: Keunikan hulu keris Jawa Demam, Hulu keris Pekaka Gabungan tentang kefahaman intelektual dan pengalaman langsung sebagai penyumbang kepada penghasilan hasil seni visual yang bermutu. Contoh : Suasana pada waktu senja, pemandangan sawah padi dan lain-lain

Pengalaman estetik

Kefahaman tentang aspek intelektual dan pengalaman langsung individu.

Georges Seurat - Bathing at Asnieres, 1883 – 1884 - Gambar: 55

3

. Pengalaman langsung Penglibatan secara langsung menghasilkan sesuatu karya melalui deria. Syed Ahmad Jamal . .From There To Now. 1964. 1980.Pagi Hari Di Kampong.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pengalaman MAKSUD Kesan sensitiviti terhadap apa-apa yang dialami sama ada daripada persekitaran diri mahupun alam sekeliling..Gambar: 37 Ismail Zain . – Gambar : 75 Claude Monet . 1959.Membakar Semut.Realisme . – Gambar : 32 Andy Warhol – Pop Art. – Gambar : 117 Pablo Picasso – Kubisme. 1869.Gunung ledang. Abstrak Ekpresionisme.Gambar: 62 Aliran Haluan pemikiran dalam penghasilan sesuatu karya. – Gambar : 103 Abdullah Ariff – Bumi Bahagia. 1978.Bathing At La Grenouillere. – Gambar : 106 Nirmala Shanmughalingham . CATATAN/ILUSTRASI Latif Mohidin -Pago-Pago .Vietnam II. 1967. Gambar: 45 4 . 1960. – Gambar : 44 Dzulkifli Buyong. – Gambar : 63 Pengalaman melalui seni dapat berkeupayaan memahami wawasan artis sehingga seseorang mengenali makna yang hendak disampaikan dalam sesebuah karya. 1986 . Menyedari tentang pemeringkatan proses dan teknik dalam penghasilan karya Lai Fong Moi .Impresionisme. – Gambar : 98 Hasanul Jamal Saidon – Kdek Kdek Ong! – Instalasi. .

Din Omar dan lain-lain. Pengkritik Individu atau intitusi yang memperkatakan hasil seni visual melalui penulisan dan lisan dengan membuat analisis.The Supper At Emmans 1601 – 02 . Awang Damit Ahmat.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Imaginasi MAKSUD Daya kreatif atau kemampuan menggambarkan dalam pemikiran sesuatu secara khayalan. minat dan turut terlibat dalam pelbagai dalam kegiatan seni visual Individu . Abdul Latiff Mohidin. Amron Omar.Mazli Mat Som. Haron Mokhtar. Karyaneka. MIA. 1972.Angkatan Pelukis Malaysia. T. UNIMAS. Perbadanan Kraf Malaysia. USM.K Sabapathy. Pengamal Individu. 1969.Gambar: 67 Penaung Intitusi atau organisasi yang menggalak. Mubin Sheppard. 5 . Sharifah Fatimah Zubir dll. menyokong dan mengembangkan seni visual melalui pernyataan dan sumbangan Balai Seni Lukis Negara. UiTM. – Gambar : 138 Zulkifli Dahlan – Realiti Berasingan. – Gambar : 158 Syed Thajudeen . UiTM. Zakaria Ali. Muliyadi Mahamood dan lain-lain. Radza Piyadasa.Siri Ramayana. CATATAN/ILUSTRASI Ibrahim Hussein – Mengapa kau Begitu. interpretasi dan penilaian. IPTA. Dewan Bahasa Dan Pustaka. UPSI. UPSI dan lain-lain. kumpulan dan intitusi atau organisasi yang giat menghasilkan seni visual dan barangan kraf Syed Ahmad Jamal. One Academy dan lain-lain. . Persatuan Cat Air Malaysia Institusi – USM. IPTS. Abu Talib Putih. Badan – Badan Koperat dan lain-lain. 1975. Pencinta seni Individu atau kumpulan yang mempunyai kecenderungan.Gambar: 48 Caravaggio . Kumpulan .

– Gambar : 2 Mohd Hoessein Enas – Potret Diri 1959 (Emosi) . 1961 (Ekspresi) . 1996.Plantscape. 1980. 1956. – Gambar : 156 Tay Hooi Keat . – Gambar : 139 Ismail Hashim . . – Gambar : 104 Ismail Mustam – Hang Tuah dan Hang Jebat . – Gambar : 103 Ruzaika Omar Basaree – Siri Dungun. Ibrahim Hussein – Ayah Ku dan Angkasawan 1969 ( sensitivity) .Gambar: 50 Propaganda Ideologi. – Gambar : 89 Tan Chin Kuan – Tragic Blue Night.Interior No 29. 1970. 1981. 1987.Pemajuan. 1991. – Gambar : 150 Ibrahim Hussein – Senyum Seorang Monyet. – Gambar : 12 Mastura Abdul Rahman . pendapat. Nirmala Shanmunglingam – Friends In Need. idea dan hasrat. 1978. idea. 1986. . Bayu Utomo Radjikin – Bujang Berani. 1959. – Gambar : 152 Ismail Hashim – Hebat Juga ! Pemandangan Jambatan Pulau Pinang. – Gambar : 66 Persekitaran Suasana di ruang sekeliling Emosi Keupayaan melahirkan kepelbagaian rasa. 1986.Gambar: 64 Nirmala Shanmughalingam .Afrika II. 1991. perasaan. .Gambar: 46 Psikologi Perkembangan diri individu berdasarkan kepada sensitiviti. hasrat atau kepercayaan yang dihebahkan untuk mempengaruhi penghayat dengan cara membuat perbandingan.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Signifikan MAKSUD Sesuatu yang jelas dan mempunyai hubungan CATATAN/ ILUSTRASI Syed Ahmad Jamal – Gunung Ledang . Gambar : 69 6 . – Gambar : 149 Peter Harris – Rumah Rakit . emosi dan ekspresi.

1959 -Gambar : 88 Spritual Semangat yang bersifat kerohanian untuk ketenangan. 1991. 1958.Gambar: 99 Hasnul Jamal Saidon . – Gambar : 124 Chia Yu Chian . 1983 – Gambar : 155 Anthony Lau – Jin Api. . persepsi.1645-52. – Gambar : 9 Ritual Berkaitan dengan ciri-ciri atau tatacara dalam keagamaan dan upacara sesuatu budaya Patrick Ng Koh Onn – Sprit Of Earth. 1991.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Nationalisme MAKSUD Membangkitkan nilai.Election. 1988. . sosial dan estetik Joseph Tan – Memories Of Dungun.19972001 -Instalasi –. – Gambar : 142 Awang Damit Ahmat – Essence Of Culture. – Gambar : 157 Cheong Lai Tong – Oil On Hardboard.Gambar: 134 Sensitiviti Kepekaan dalam membuat pertimbangan. Penang. 1985. – Gambar : 151 Zakaria Awang – Murakabah. – Gambar : 121 Johari Said – Garden In The Sky. 1978 . Gambar: 135 7 .Gambar : 85 Gianlorenzo Bernini .Smiling van Gogh and Smiling Gaugin. kepuasan dan keselesaan Nik Zainal Abidin – Wayang Kulit Kelantan. semangat dan perasaan kebangsaan. . – Gambar : 113 Raja Shariman Raja Aziddin – Gerak Tempur.Street Scene. CATATAN /ILUSTRASI Md.Teresa.Gambar: 104 Tan Choon Ghee .The Ectasy of St. 1965 (arca ) . 1960. 1991. 1990. – Gambar : 18 Sulaiman Esa – Ke Arah Tauhid. 1996 (arca). Anuar Ismail – Pemain Rebab.

– Gambar : 59 Pencemaran alam Yeoh Jin Leng . 1979. 1978. 1983.Sawah Padi. . – Gambar : 108 Siti Zainon Ismail – Bendera Kemuliaan. Ia berupaya dalam membentuk empati dan tarikan Chia Yu Chian – Election.Mangsa Dera.Friends in Need 1986. – Gambar : 40 Pengeluaran Produk seni visual Reka bentuk industri Barangan kraf Barangan perhiasan Pemujukan Perihal perbuatan yang bertujuan untuk memikat hati. 1987.Gambar: 150 Bayu Utomo Radjikin . .2. . 1987.Gambar : 85 8 . 1990.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Ekspresi MAKSUD Peluahan perasaan dan tindak balas emosi hasil daripada berinteraksi dengan alam CATATAN / ILUSTRASI Lim Eng Hooi – Mars Burnt Raw SV. – Gambar : 104 Contoh : Iklan komersial Nirmala Shanmughalingam – Pollution Piece. – Gambar : 39 Syarifah Fatimah Syed Zubir – Rhythm And Rhyme II. 1973.Gambar: 95 Nirmala Shanmunghalingan .

– Gambar: 129 Henry Moore – Reclining Figure. 1978. 1929. Pandu cermat Jiwa Selamat. – Gambar : 153 Ruzaika Omar Basaree – Siri Dungun Jendela Terbuka. 1928? . 1999. Cintai Sungai Kita.Mangsa Dera.penerokaan . II. Awareness (Kesedaran) Kesedaran yang membangkitkan tindak balas terhadap sesuatu isu. CATATAN / ILUSTRASI Bagaimana Idea. Idea adalah sebahagian daripada cara berfikir bagi membolehkan idea itu dijana dengan kekuatan fikiran. – Gambar : 136 Pengucapan Seni Visual Imej tampak yang dipersembahkan untuk menyampaikan sesuatu maksud dan hasrat. 1990. .awareness . 9 .interpretasi . .Gambar: 105 Redza Piyadasa – Malaysian Story No.Gambar : 12 Poster – Bayu Utomo Radjikin . – Gambar : 53 Constantin Brancusi – Bird In Space. Ibrahim Hussein .Gambar : 85 Anti Dadah. sistem penerokaan idea yang dapat dijana dalam pemikiran untuk penghasilan seni visual iaitu : Unsur-unsur idea : .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : IDEA DAN PENGUCAPAN SENI VISUAL ISTILAH Idea MAKSUD Buah fikiran (menyatakan hasrat).My Father And The Astrounaut. 1969 . 1964.penggarapan Zukifli Buyung – Kelambu.

1994 Arang . Gambar: 75 Wong Hoy Cheong .Who are you. penyelidikan. Anthony Lau – Rimba. Where Are You Going.Gambar: 86 Lascaux caves Left Hand Wall Great Hall of Bulls. – Gambar : 135 Leong Chee Siong .Gambar: 74 10 . 1966. 1998. Penerokaan Kajian. penemuan. percubaan.Bagaimana kakak-kanak yang bersekolah menghabiskan masa dengan bermain di persekitaran kampong mereka. – Gambar : 92 Raja Shariman Aziddin . Where Are You From. – Gambar : 138 Hasnul Jamal Saidon – Smilling Van Gogh And Smilling Caugin (Fashion Parade) 1997.Aspirations of The Working class. – Gambar : 5 .Gambar: 72 Penggarapan Gabungan dan olahan ketiga-tiga unsur ( Awareness / Kesedaran.Killing Tools . Interpretasi dan Penerokaan ) Ibrahim Hussein – Mengapa Kau Begitu ?.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Interpretasi MAKSUD Bagaimana pengkarya mentafsir hasrat dan maksudnya dengan menggunakan elemen-elemen seni visual CATATAN / ILUSTRASI Zulkifli Buyung – Kapal Kertas. cuba jaya. 15 – 10000 BC . 1969. Kajian dan penerokaan bertujuan untuk menjadi bahan rujukan dan bahan penghasilan karya yang bermutu. 1968.

11 .Tiffin Series. 1503 . akhbar. mendewa-dewakan sesuatu atau idola Leonardi di Vinci – Mona Lisa.1963 .Gambar: 88 Media massa Maklumat dari pelbagai sumber media Berita Perdana. majalah. 1996.Pengantin Perempuan Iban.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Arketaip MAKSUD Merupakan sesuatu idea yang tidak terdapat secara lahiriah CATATAN / ILUSTRASI Dalam pemikiran pengkarya Representasi mental Pembentukkan idea untuk visualisasi (ditampakkan) Karya-karya yang terdapat dalam penghasilan seni visual Visualisasi Hasil dari idea (buah fikiran) dan bukan idea itu sendiri Karya seni tampak yang dihasilkan secara 3 D atau 2 D Chee Sek Tim .Gambar: 148 Anthony Lau . .Jin Api. intenet dan lain-lain.1506. – Gambar : 20 Mohd Hoessien Enas . . 1959.Gambar: 108 Homegas Dorongan dari semangat menghargai tuan.

– Gambar : 11 Athony Lau – Jin Api. kejadian yang berlaku Syed Tajuddeen – Merdeka. – Gambar : 143 Edgar Degas – Breakfast After The Bath. . 1972.The Ectasy of St.1645-52 .Pollutions Piece. Air dan Udara. – Gambar : 9 Ahmad Khalil Ibrahim – Pantai Timur. 1973 . Penang. – Gambar : 18 12 .Street Scene. – Gambar : 126 Mazli Mat Som – Yati. 1959.Kearah Tauhid. 1968. 1978. 1983. – Gambar : 130 Icon (ikon) Imej yang dipandang tinggi (highly regarded) Sulaiman Esa .Gambar: 155 Gianlorenzo Bernini . 1963. – Gambar : 26 Tan Choon Ghee . 1989.Teresa.Gambar: 99 Peristiwa Sesuatu perkara . 1960. 1894.Gambar: 134 Mistik Unsur ghaib yang tidak dapat diselami oleh pemikiran manusia Syed Tajudeen – Hanuman ‘s Visit To Sita. Joseph Tan – Love Me In My Batik. – Gambar : 88 Patrick Kah Onn – Semangat Tanah. 1959.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pemerhatian MAKSUD Pesepsi (pengamatan) dan ketelitian melihat sesuatu CATATAN / ILUSTRASI Cheong Soo Pieng – Tropical Live .Gambar: 59 exotic (eksotik) Sesebuah karya seni visual yang menghairahkan. 1958. – Gambar : 122 Nirmala Shanmughalingam . .

Cat air -Gambar: 125 Redha Piyadasa . 1967.Campuran . 1958. Akrilik bahantara ialah – air.Kapal Kertas. 1959. Gambar: 158 Alegori Sesuatu karya yang imej-imejnya digunakan sebagai lambang untuk menyampaikan maksud atau hasrat Syed Ahmad Jamal – Umpan.Malaysian Story No.White Tulip.Gambar: 153 13 .With The Black Arch No 154. 1964. 1999 .Gambar : 78 Dzulkifli Dahlan – Realiti Berasingan. Carolyn Brandi .Gambar: 77 Medium Bahan yang menjadi bahantara dalam menghasilkan karya Cat minyak bahantaranya ialah – turpentine/minyak linsid.Hasil Laut. .Gambar 5 Idiom Buah fikiran atau gagasan idea / konsep Konsep ini boleh dizahirkan melalui karya seni visual Lee Joo For . 1992. – Gambar : 4 Din Omar – Antara Dua Hidangan. 1980 . Gambar : 144 Dzulkifli Buyong .Gambar: 73 Imbauan (reflection) Mimpi dan ingatan lampau Zulkifli Buyung – Membakar Semut.Kabuki.Gambar: 101 Wassily Kandinsky . 1977. . Gambar : 16 Anthony Lau . . . 1912 . 1968. Gambar : 37 Lee Joo For – Bertiga Di Pantai. 2. 1962. 1975.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Eccentricity MAKSUD Sesuatu karya yang menggunakan imej-imej ganjil atau aneh CATATAN / ILUSTRASI Dzulkifli Dahlan – Suatu Hari Di Bumi Larangan.

– Gambar : 46 Wong Hoy Cheong – Sook Ching. – Gambar : 117 Profile Gambaran pandangan secara sisi Patung wayang kulit. 1978. – Gambar : 53 Syed Ahmad Jamal . 1963.1963. – Gambar : 23 Rembrandt van Rijn .Perhubungan.Gambar: 79 Fragmentasi Sebahagian daripada suatu imej yang digambarkan oleh pengkarya Mastura Abdul Rahman – Interior No.Gambar: 116 Sfumato Cahaya dan redupan berbaur tanpa mengwujudkan garisan/ sempadan (light and shade should be bland without lines or borders) Rambrandt van Rijn – Self Portrait.1655 . 1990. 29. CATATAN/ ILUSTRASI Imitasi.Gambar: 120 Ismail Zain .Portrait of a Young Man.M . . ideailisasi. 1668..Dot: The Detribalization Of Tam Binti Che Lat.Gambar: 111 Ahmad Hassan . 19964.Langkawi . 1987.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Stail (gaya) MAKSUD Cara pengolahan atau persembahan sesuatu karya.Nelayan Menjahit Pukat. .G : 28 Staillisasi - Penggarapan yang sesuai dengan tema Keserasian bahan Imej digubah berdasarkan maksud Zulkifli Buyung – Kelambu. Wangsa ke – 18 Abad ke – 16 – ke 14 S. staillisasi dan abstraksi Abdul Latif Mohidin . Lukisan yang terdapat di Kubur Firaun di Mesir Kesukuran Neb-Amun terhadap Kekayaanya. Catan dinding Mesir.Gambar: 22 14 . 1960.

1996 . 1821. – Gambar : 140 Gianlorenzo Bernini – The Ecstacy of Saint Teresa 16451652.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Chiaroscuro MAKSUD Kajian analitikal berkaitan cahaya yang melimpahi objek yang menimbulkan peratus kesan gelap dan cerah yang berbeza. 1872.Sawah Padi. – Gambar : 82. – Gambar : 141 Claudse Monet – Impression: Sun Rise. 1592-1594.Two Standing Figures.Red Bridge. menjelaskan dan memperkatakan hal benda dalam karya. 1983.Indo-Connection 11. gubahan (olahan imej) dan media Yeoh Jin Leng . . 1994.Gambar: 83. – Gambar : 20 Sylvia Goh . (balance of light and shadow in a picture) CATATAN / ILUSTRASI Jacopo Tintorentto – The Last Supper. . – Gambar : 134 Memperlihalkan. – Gambar : 128 Halo enlightenment Perlambangan cahaya (suc) yang terdapat dalam karya catan bertemakan keagamaani Jacopo Tintorento – The Last Supper.Gambar: 80 Tenerberisma Kesan cahaya yang suram dalam lukisan dan catan(murky) John Constable – The Hay Wind. Sintaktik Penekanan kepada penghuraian hal benda berdasarkan kepada elemen-elemen asas seni lukis. 1968. Norma Abass . 1594. Abdul Latiff Mohidin . 1503-1506. Semantik Penekanan kepada pengertian dan makna berdasarkan tema yang lebih mengutamakan pengertian dari stail.1995.Gambar: 90 15 . – Gambar : 140 Leonardo da Vinci – Mona Lisa. .Cat Minyak .Gambar: 95 Eng Hooi Choo – Cry Freedom ! .

Gambar : 133 Albrecht Durer . . Aliran Realisme dan Aliran Superealisme. Aliran Naturalisme.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Ekspresif MAKSUD Penekanan kepada penyampaian rasa dan perasaan dari gubahan dan jalinan antara sintaktik dan semantik CATATAN / ILUSTRASI Berlaku dalam diri individu dalam menghasilkan prouduk seni Syed Ahmad Jamal – Tulisan.Gambar: 100. Amron Omar .Bathing At La Grenouillere. karya ini lebih mementingkan lahiriah. 1940-1945. .Self Potrait. – Gambar : 47 Imitasi (Peniruan) Pengkarya membina keyakinan diri apabila dia berupaya meniru sesuatu. 1503.The Great Piece Of Turf.Gambar: 41 – Aliran Realisme Naturalisma Pelukis aliran ini meniru alam tanpa membuat sebarang pengubahsuaian dalam karya mereka sama ada objek itu cantik atau indah. . 1959.Gambar: 25 Claude Monet . . – Gambar : 26 Mohd Salehuddin .Potret Diri. Georgette Chen . Peter Harris . Pengkarya cuba mereka keindahan dan kemeripan sesuatu objek.Gambar: 24 Yong Mun Sen . Penekanannya pada bentuk bukan kandungan. .Joget moden. 1982. 1869 Gambar : 45 16 .Membeli –belah di Kampung. – Gambar : 97 Realisme Aliran yang menggambarkan secara nyata dan tanpa idealisme exoticiam atau nostalgia sebenar Ia mementingkan semulajadi melukis dengan penuh perhatian serta kemiripan subjek. 1963. 1961. 1941. Berhasil atau tidak bergantung kepada kemampuan pelukis. 1849. – Gambar : 56 Mazli Mat Som – Yati. . Coubert – The Stone Breakers. Penekanannya kepada content (kandungan) bukanya bentuk. Pengkarya boleh menghasilkan karya lebih baik dan mencabar.Lychesees and Peachers. 1961.

1645-52 ..The Ectasy of St. 1971. 1808. – Gambar : 132 Eugene Delacroix – Liberty Leading The People. Alif.Teresa. . – Gambar : 125 Romantisme Mementingkan nilai warna dan emosi Menampakkan dramatik terutamanya pergerakkan figura yang digayakan menunjukkan gelora yangn berkobar-kobar Mementingkan idaea kebabesan.1814. – Gambar : 120 Nirmala Shanmughalingham – Vietnam. Michellengo Gianlorenzo Bernini . 1980. keadilan dan kesamaaan Francisco de Goya – The Third of May. Syed Ahmad Jamal – Perhubungan. – Gambar : 63 Abstraksi Perlambangan untuk aspek mujarad bagi maksud interepretasi tentang perkara yang bukan objek Pengaruh Seni Islam: Ahmad Khalid Yusoff. Ba Ta. Gunung Ledang. 1981. 1963. .Gambar: 134 Leonardo da Vinci – Monalisa. – Gambar : 20.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Superrealisme MAKSUD Penghasilan karya dengan cara peniruan yang teliti dan tepat CATATAN / ILUSTRASI Carolyn Brandy – White Tulip. – Gambar : 20 Pengaruh Barat: Syed Ahmad Jamal. – Gambar : 20 Exaggeration Mengadakan dan menokok-nambah elemen-elemen seni visual dalam karya untuk pernyataan karya.1506. – Gambar : 131 Idealisasi Maksud untuk menyampaikan rasa keunggulan dan melibatkan tokoh tambah dalam aspek idea mahupun form. Imejan-imejan keagamaan Imej-imej keagamaan. 17 . Pengolahan dibuat menggunakan fomula. 1503 . 1978.

. 1959. CATATAN / ILUSTRASI Asas seni reka .Merah Saga. 1987.Gambar : 44 Harun Mokhtar . 1985. 1990. 1999.Gambar: 142 Haron Mokhtar .Gambar: 61 Cheong Laitong .Prinsip Rekaan Kok Yew Puoh .1995.Tua Peh Khong Temple 2.Garden in the Sky. .Intruder.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Elemental MAKSUD Aplikasi yang mengutamakan aspek-aspek asas dalam berkarya. – Gambar : 124 Johari Said . 1997 . Gambar : 14 Lai Foong Moi .Unsur Seni .Tample Figures A Study. – Gambar : 137 Chuah Thean Teng – Feeding Time. .Gambar: 71 18 .Composition A. .Gambar: 81 Primeval Pengkarya menghasilkan karya dengan menggambarkan imej-imej tradisi dan penggunaan perlambangan (abstrak) Hashim Hassan p.Pagi Hari Di Kampong. 1951.

Aktiviti yang melibatkan Tipografi. pemujukan.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Grafik MAKSUD Perkataan Greek iaitu ‘Graphikos’ yang bermaksud: Boleh melukis dan mewarna Seni halus dan seni gunaan dalam gambaran dekoratif dan tulisan atau cetakan (Kamus Webstar) CATATAN/ ILUSTRASI Penghasilan karya seni visual: Iklan Poster Kain rentang Billboard Muka taip Dan lain-lain. video. grafik dan animasi yang digabungkan dengan interaksi pengguna secara interaktif dan di persembahkan dengan teknologi computer. Rekabentuk Grafik Akitiviti visual yang melibatkan elemen-elemen asas seni reka dalam mereka bentuk pelbagai karya. teks. Multimedia digunakan bagi komunikasi Multimedia interaktif: Karton Persembahan iklan dan lain-lain. percetakan. fotografi. 19 . infomasi dan instruksi Multimedia Merujuk kepada komunikasi yang menggunakan audio. Ilustrasi.

Unsur-unsur warna. butang kawalan dan arahan. filem dan lain-lain. susun atur dan audio. muzik. CATATAN / ILUSTRASI Unsur-unsur warna. teks. tipografi. Contoh : Kartun Multemedia Linear Multemedia yang bersifat persembahan berterusan yang tidak dikawal melalui butang kawalan. imej. Audio dalam sistem multimedia adalah rakaman suara. Contoh : Kartun. imej. muzik dan suara 20 . Persembahan pengajaran dan multimedia koporat Audio Berkaitan dengan bunyi atau pendengaran. tipografi. audio. Multimedia lnteraktif Gabungan pelbagai media seperti video. teks penerangan. Contoh : Bunyi. iklan. suara latar. kesan khas audio dan lain-lain. susun atur dan audio. imej.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Reka bentuk multimedia MAKSUD Reka bentuk yang menggunakan komputer dihasilkan melalui yang memenuhi ciri-ciri reka bentuk grafik. grafik dan animasi Menggunakan papan cerita yang mengandungi tajuk.

perbualan talipon.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Audio visual MAKSUD Sesuatu yang melibatkan pendengaran dan penglibatan CATATAN / ILUSTRASI Kartun dan persembahan filem. tape. Interaksi Tindak balas antara dua atau beberapa pihak. Dalam siding video. Animasi Elemen dalam multimedia Satu teknologi yang membolehkan imej pegun kelihatan hidup. Video Alat untuk merakamkan dan menyangkan filem dengan menggunakan pita vedio / teknologi digital Rakaman gambar. beraksi dan bercakap Kesan ilusi pergerakan Menjanakan melalui komputer Kartun. Elemen multimedia yang menarik dan realistic. CD. iklan dan lain-lain. VCD dan lain-lain. 21 . perbualan dan lainlain. dapat digerakkan.

1992 . berus dan permukaan tertentu Ikalan. billboard dan lain-lain. Leonardo da Vinci – Illustration Of Proportions Of Human Figure. Australia.Gambar: 118 Informasi Keterangan dan maklumat Media massa.Gambar : 146 Anatomi Kajian atau pengetahuan mengenai binaan tubuh manusia. rupa tulisan angka dan huruf) Ahmad Khalid Yusof . Redza Piyadasa . 1485 – 1490. Wilayah Utara. Berkaitan dengan maklum balas. Catan suku kaum dari Mnhemland. kain rentang.Antara Dua Hidangan.Alif Ba Ta. Bidal penghadang.Entry Points. 1978 . binatang atau tumbuh. Abad 19 (?) Kulit kayu yang dicatkan . Tipografi Seni memilih dan mengatur huruf. Haiwan seakan Kanggaru. 1510. 1971.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Interaktif MAKSUD Komunikasi dua hala dalam komunikasi dan bertindak antara satu sama lain secara aktif Berkaitan dengan maklum balas CATATAN / ILUSTRASI Aplikasi multimedia interaktif membenarkan pengguna mengawal sistem computer dan dapat menwujudkan komunikasi dua hala. – Gambar : 145 Leonardi da Vinci – Embryo In The Womb. Pengajaran dan pembelajaran dan lain-lain. Seni percetakan ( bentuk.tumbuhan. Gambar : 1 Media Konvensional Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan menggunakan alatan lukisan seperti cat. poster. Gambar 16 22 . Gambar 10 Din Omar . .

Seperti gambarajah/ symbol dan lain-lain. televisyen. 1967. peta carta dan lain-lain. majalah dan lain-lain. ilustrasi dan karya lukisan Visual analogik Visual yang telah dipermudahkan. Andy Warhol . kain rentang. 23 . CD ROM dan persembahan multimedia. CATATAN / ILUSTRASI Iklan. Bentuk yang tidak terikat dengan sesuatu bentuk. brocher.Marilyn. Seperti foto. iklan akhbar.boleh menghasilkan bentuk persembahan yang dinamik dan inovasi. Visual realistik Visual dalam bentuk yang nyata dan asal.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Media cetak MAKSUD Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan menggunakan peralatan percetakan seperti grafik komputer. .Gambar: 98 -Cetakan Saring Media elektronik Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan menggunakan teknologi komputer. Bilboard elektronik. Visual organizational Visual yang dipermudahkan dalam bentuk rekaan grafik Seperti graf. poster. internet.

video. media cetak. CorelDraw. persatuan. AutoCad dan-lain-lain. syarikat.. ahli koporat dan lain-lain. organisasi. Kebiasaan imej ini adalah daripada gambar foto yang diimbas dengan pengimbas (scan) Seperti Adobe Photoshop. Corel Paint. media konvensional dan media elektronik CATATAN / ILUSTRASI Komputer.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Komunikasi visual MAKSUD Penyampaian mesej melalui audio. Macromedia FreeHand. Imej PetaBit (bitmap) Imej dihasilkan dengan perisian computer Imej yang dihasilkan jika dibesarkan dan terdapat imej yang bergerigi. multimedia dan lain-lain. Imej Vector Imej yang dihasilkan dengan komputer Seperti Adobe Ilustrator. 24 . Home page Laman web untuk pengenalan diri atau organisasi Laman web institusi. Xras dan imej pengimbas.

Tipografi dan imej disusun atur dengan menggunakan pelbagai teknik Penghasilan komunikasi visual yang mempunyai daya kreativiti visual dengan cara persembahan yang luar biasa.Gambar : 159 Reka bentuk imej dan representasi – Gambar : 164 Reka bentuk kombinasi imej/ tipografi – Gambar : 160 Reka bentuk ilustrasi naratif – Gambar : 163 Reka bentuk Dekoratif – Gambar : 162 Reka bentuk herot.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Reka bentuk komunikasi visual MAKSUD Kaedah yang digunakan untuk menghasilkan rekaan komunikasi visual.Reka bentuk Tipografi . CATATAN / ILUSTRASI Reka bentuk tipografi .piut – Gambar : 161 Reka bentuk imej dan tipografi bersekuan – Gambar : 165 25 .

seni tekat. gendang.Kereb. bentuk rupa dan ruang. anyaman. kayu tuntung. Seni peribumi adalah berhubung dengan seni kraftangan yang melibatkan masyarakat senoi. Hijau. Alat muzik jenis talian. Seni peribumi orang asli.Ukiran.Perubahan daripada bentuk kraf tradisional kepada bentuk yang lebih moden. ukiran kayu. Negrito. rebana. daun dll Alat muzik gong. . Proto dan lain-lain. Penggulangan Susunan dan penggulangan motif. batik. Kelengkapan domestik – budaya penggunaan buluh. CATATAN/ ILUSTRASI Barangan kraf – Tembikar.Scroll No 3. buluh centong dan gengong. Tranmisi Peralihan dan perubahan. anyaman. Syed Sharuddin Bakeri . Biru.Gambar: 65 26 . batik. tenunan dan lain-lain. Contoh : Motif dalam kraf. Kerantin. 1970 . Rebab dll Alat tiupan – seruling hidung Contoh: Kraf Anyaman .Fabrik Merah. tenunan. 1981 . Pribumi Sesuatu sifat ciri kepunyaan sesuatu bangsa yang mendiami sesuatu tempat asalnya. Catan dan lain-lain.Gambar: 70 Sulaiman Esa . warna. pola. rotan.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : TRADISI DAN TRANFORMASI SENI VISUAL ISTILAH Tradisi MAKSUD Penurunan unsur sesuatu kebudayaan dari satu generasi ke satu generasi. kayu kulit kayu. Satu mod pemikiran atau tingkah laku yang diikuti oleh sekumpulan manusia secara berterusan .

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Penyambungan hayat renewal) MAKSUD Menghidupkan proses dalam penghasilan seni tradisi CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Dalam kraf ukiran. Communal Kelompok satu-satu masyarakat Masyarakat pribumi seperti Senoi. Kosmologikal Kajian tentang alam cakerawala Seperti bulan. Keserupaan (inward focus) Perihal hasil kraf tradisi yang serupa dari segi motif dalam reka corak. Ethical Akhlak/moral Penghasilan karya yang mempunyai nilai-nilai murni dalam tema dan mesej yang disampaikan oleh pengkarya. Contoh: Anyaman yang mempunyai reka corak kelarai yang sama rupanya dari zaman daulu hingga sekarang. 27 . Jahut. bintang awan. Mahmeri dan lainlain. matahari dan lain-lain. Keseragaman Prihal hasil krfaf tradisi yang seragam dari segi reka bentuk Contoh: Kraf tembikar.

Interrelatedness Saling berkaitan dari segi motif.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Rebirth dan renewal MAKSUD Kelahiran atau kebangkitan semula dan pembaharuan CATATAN / ILUSTRASI Dalam kontek tradisi. tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Celestial Kehidupan di langit dan kepercayaan ghaib (mistik) Hasil karya seni halus atau kraf Kehalusan (Intricacy ) Kerumitan atau kompleksiti Contoh: Hasil kraf ukiran. tekat dan lain-lain. tenunan songket. haiwan. bahan dan alat Non-detachment Tidak terpisah – dari segi estetik dan keindahan dalam hasil sesebuah karya. reka bentuk. 28 . Tekat dan lain-lain. Contoh: Karya seni halus dan bahan kraf Terrestrial Kehidupan di atas bumi Contoh: manusia. Contoh : Pengulangan corak dalam karya. Proses dan nilai yang diaplikasikan dalam penghasilan karya pada masa-masa tertentu. fungsi. Hasil kraf – Ukiran.

Karya seniu halus atau hasl kraf yang tidak mengalami perubahan dari segi motif. anyaman. tenunan dan lain-lain. dan lain-lain. bahan dan lain-lain. anyaman dan lan-lain. Daya pemuliharaan (conservative force) Keupayaan untuk menjaga keaslian adat resam dalam budaya mereka. Synergy Gabungan yang memberi kekuatan pada rekabentuk Contoh: Senjata – keris Rumah tradisional dan lain-lain. CATATAN / ILUSTRASI Karya seni halus atau hasl kraf seperti ukiran. tekat. Masyarakat orang asli dalam kraf tradisi dan adat resam mereka. Contoh: Kraf tembikar. Symbiotic Bekerjasama dalam menghasilkan karya Rumah Tradisional Melayu. 29 . istana dan masjid Kelanjuran (inertia) Merupakan kesambungan ilmu pengetahuan adapt resam kepercayaan dan amalan dari generasi ke generasi Contoh: Tenunan Pua.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Non-developmental MAKSUD Tidak ada perubahan dalam karya. Sensuously mediated Kepekaan terhadap bahan dan alat yang digunakan secara langsung antara pengkarya dan media.

fungsi dan proses. makna. ukiran. 30 . Contoh: Barangan kraf senjata.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Responsive MAKSUD Akur kepada tuntutan persekitaran fizikal. batik dan lain-lain. sosial dan psikologi manusia CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Bahan kraf Sacred Suci Sesuatu karya yang berkaitan dengan agama atau tuhan. mempunyai nilai komersial Contoh: Barangan kraf. Murni Novelty Mass. Pengekalan darisegi makna.tembikar. Profane terbuka Perubahan nilai dalam penghasilan karya dari segi bantuk.Keris Sesuatu karya yang mempunyai nilai-nilai murni.production Pengeluaran yang banyak menggunakan teknologi. Immutable essence Pengekalan kepada idea perubahan Single-manual Pengeluaran secara tradisi dan terhad untuk penggunaan masyarakatnya. nilai dan motif kepada perubahan fungsi. bahan dan penghasilan.

seperti .Pandai tukang. Seni Hasil buatan manusia yang menggunakan bahan yang diatur dengan mahir untukmerakam pengalaman manusia 31 .Ahmad Khalid Yusof. teknik. Harun Mokhtar. Penonton boleh membuat persepsi berdasarkan pengalaman. emosi dan situasi Kritikan seni visual Pengucapan dan penulisan tentang seni visual (. menganalisa sesuatu hasil karya seni visual. pandai tukang. . Hasil seni menjadi cerminan sosio-budaya masyarakat. Apresiasi – dapat menikmati karya seni . seperti .Artist. 1959. 1991. memahami dan menginterpretasikannya. Mohd Salehuddin . .Tengku Ibrahim Tengku Wook.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : PEMAHAMAN DAN KRITIKAN SENI VISUAL ISTILAH Own opinian MAKSUD Pandangan sendiri dengan penuh yakin tentang hasil seni bagi memantapkan kefahaman terhadap sesuatu karya. .Hj Yusoff Haji Abdullah dan Zaman Pandak Ahmad dan lain-lain.Syed Ahmad Jamal.Gambar: 120 Bayu Utomo Radjikin .Art talk. Mohammad Hoessein Enas. Redza Piyadasa. Apresiasi melibatkan deria pandang dan deria sentuh. write and talk about art) Persepsi Pengamatan Persepsi melibatkan proses melihat.Membeli –belah di Kampung. .Gambar: 89 Membuat kritikan dan pertimbangan (Judgment) yang beralasan dan bersistem untuk menilai gaya. . Syed Ahmad Jamal .Perhubungan. Gambar : 100 Apresiasi Menghargai karya – Tokoh-tokoh seni/artist. ekspresi tampak. Karya-karya seni dan rekaan merupakan satu sumbangan dari perhubungan manusia dengan alam sekitarnya. .Bujang Berani. 1963. mengulas.Abdul Latiff Mohidin. CATATAN/ ILUSTRASI Apresiasi seni visual.

figura objek alam. CATATAN / ILUSTRASI Karya seni mengikut aliran: . 1960. menikmati dan membuat pernyataan kendiri dalam memperkatakan sesuatu hasil seni.Menggambarkan seekor itik yang disiang dan digantung . Abdullah Arif – Bumi Bahagia. . 1969.Satu bekas berisi 2 ulas lada besar .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pasca moden MAKSUD Hasil karya seni visual yang melampau sempadan. .Tradisi .Moden dan .Mengenal pasti pelbagai benda.Sayur-sayuran sebahagiannya di dalam geluk atau bekas pasu. . .Memahami dan membezakan imej realistic. – Gambar : 32 Shia Yih Yeng . 1997.Penghormatan Untuk Alam Yang Kian Pupus. The Waked Duck 1942. Gambar : 42 . Perubahan berlaku dari sudut bahan. media dan teknik dalam penghasilan karya. obek buatan manusia dalam karya seni visual. Gambar : 98 Hal benda . 1967.Memahami i penampilan imej dalam karya seni visual.Pasca moden Pasca moden = Contoh karya : Ibrahim Hussein – Mengapa kau begitu. abstrak dan nonobjektif dalam karya seni visual Penggunaan asas seni sebagai bahasa seni visual untuk memahami.Gambar: 102 Imej realistic Imej sebenar Georgette Chen. alat. – Gambar : 138 Andy Warhol – Marilyn.Sebotol bekas kicap dan Lain-lain. 32 .

televisyen dan internet. 33 . surat khabar. majalah. radio. bagaimana karya diolah dan penggunaan pelbagai media dan tekik dalam karya seni visual Perasaan dan emosi dalaman yang melibatkan pengamatan sesesorang individu terhadap seni visual. pengertian atau maksud sesuatu karya Komposisi Memahami bagaimana asas seni lukis diolah dan diadun dalam sesuatu hasil karya seni Mengenalpasti asas seni reka: sebagai bahasa seni. sifat-sifat ekspresi dalam menyatakan maksud. Non-verbal communication Komunikasi tanpa lisan Jurnalistik Laporan dan penerangan dan penulisan diskriptif Sebagai bacaan umum seperti dalam penulisan. MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI Berkaiatan dengan perasaan dalaman manusia.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Non-objektif Perkara yang bukan objek.

Gambar : 41 Diskripsi: . 1963 .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Abstrak MAKSUD Perlambangan untuk aspek mujarad (abstrak) untuk maksud interpritasi tentang perkara bukan objek (non-objektif) Bukan untuk semulajadi.Gambaran seorang lelaki sedang duduk di atas kerusi rehat Elemen-elemen asas seni reka.Ruang yang terhad ... 1971.Rhythme & Rhyme.Potret Diri.Gambar : 1 Pengaruh Barat: Syed Ahmad Jamal.Gambar: 109 Syed Ahmad Jamal .intipati bentuk CATATAN / ILUSTRASI Pengaruh Seni Islam: Ahmad Khalid Yusoff.Gambar: 120 Diskripsi Membuat iventori melalui pemerhatian tentang imej benda subjek dan bentuk serta penggunaan unsur seni dalam karya . 1987 . 1983.Figura seorang lelaki berkain pelikat dan tidak berbaju berehat di atas kerusi rehat yang diperbuat daripada rotan . unsur-unsur seni di ulas dan dinilai dengan mendalam bersandarkan bukti yang kukuh. Gunung Ledang. 34 . Ba Ta. 1978. Bukan untuk menggambarkan alam dan bentuk-bentuk yang dipermudahkan. Contoh: Karya Amron Omar. .Perhubungan.Gambar : 103 Sharifah Fatimah Syed Zubir . Alif.

Ekspresif merujuk kepada pernyataan perasaan.Penggunan teknik.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Analisis MAKSUD Mengkaji dari segi organisasi hasil seni visual dan bagaimana prinsip seni digunakan dalam menyusun unsur seni untuk menghasilkan kesatuan (unity) dalam karya seni visual.Idiom realisme figurative.Form Follow Structure .Penggayaan realisme . dan glazing dan scumbling.Potret Diri. mood dan idea dalaman.Penggunaan unsur seni garisan yang menyerong dan melengkung untuk mendapatkan kesan dinamik . .Warna yang dipilih dan di adun dengan teliti untuk mendaptkan ketulinan warna kulit manusia. . Keseimbangan dalam penganalisaan lebih merujuk kepada kekuatan.Potret Diri. Interpretasi Mengkaji kualiti ekspresif (mood/perasaan) bagi menterjemah maksud dan makna. . makna. isi.Gambar : 41 Interpretasi: .Penggunaan arah cahaya dari sisi.. Penulisan analisa menjurus kepada bagaimana kesatuan atau unity yang dapat dihasilkan dalam unsur seni tampak. chiaroscuro. kain pelikat. Pernyataan perasaan ini digunakan bagi menterjemah maksud dan makna seni visual Contoh: Karya Amron Omar. dan ruang. kerusi rotan dan ruang bilik.sfumato.Mengenal dan menghargai diri yang memberi erti dalam kehidupan individu . – Gambar : 41 Analisis: .Satu kajian tentang anatomi manusia manusia berubah apabila pergerakan berlaku pada bentuk 35 . 1983. 1983. .Olahan seni rupa pada kesan cahaya dan baying memantapkan lagi figura dan ilusi ruang tiga dimensi. CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Karya Amron Omar. keseimbangan dan perhubungan antara rupa (imej) bentuk.Sapuan berus yang teliti .

Bujang Berani. 1981. catan dan cetakan boleh dihayati melalui deria mata. analisis.. Di peringkat ini pengkritik menggunakan domain kognitif aras tinggi. Objek-objek seperti arca boleh dihayati melalui deria rasa dan sentuh dengan jari. . Objek-objek seperti lukisan.Gambar: 64 Ruzaika Omar Basree . pendapat dan membuat keputusan. .Gambar: 89 Ismail Hashim .Dungun Series.Gambar: 66 Ismail Hashim .Pemajuan. 1966. Strategi kritikan secara diskripsi. Pertimbangan lebih berbentuk memberi pandangan. Pandangan ini bersandarkan kepada pengetahuan dan boleh menilai secara ilmiah yang mempunyai bukti-bukti analisis kajian yang terperinci. Bayu Utomo Radjikin . 1986.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Pertimbangan (judgment) MAKSUD Membentuk pendapat dan keputusan bagi menentukan degree of artistic merit dalam hasil karya seni. CATATAN / ILUSTRRASI Pendekatan kritikan yang digunakan secara Jurnalistik dan ilmiah.Garden in the Sky.Hebat Juga? Pada Pemandangan Pulau Pinang? Dengan Jerubu lagi. interpretasi dan pertimbangan hendaklah digunakan dalam menentukan degree of artistic. . 1990.Gambar: 12 Johari Said . 1991 .Gambar: 142 36 .

Gambar: 119 37 . 1820 .Flowering Apple Tree. – Gambar : 154 .Gambar : 31 .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL TAJUK : LUKISAN ISTILAH Lukisan (drawing) MAKSUD Dalam perkataan bahasa Inggeris disebut drawing . Ismail Mustam – Hang Tuan dan Hang Jebat.The Omval.Gambar : 149 Lukisan kajian Kajian lukisan untuk mengkaji sesuatu benda. 1911 dan 1912 .Penggunaan garisan yang pelbagai . 1961. Lukisan figuratif Lukisan yang menumpukan kepada mengkaji dan melukis tubuh manusia atau binatang. Kajian terhadap tumbuh-tumbuhan. .Garisan pada lukisan ini memberi kesan perspektif .Potret Diri. – Gambar : 2 Mohd. 1922. 1845.karya ini menggunakan satu palitan dan beberapa palitan berus garisan ala kaligrafi yang dapat menggambarkan seorang pemain muzik. Piet Mondrian . Kajian tertumpu kepada objek alam dan haiwan. CATATAN / ILUSTRASI Rembrandt. 1959.Garisan yang membentuk imej dengan tidak menggunakan warna atau menggunakan warna yang terhad .Aktiviti melukis yang menggunakan bahan kering atau basah untuk mendapatkan kesan rupa dan bentuk pada sesuatu permukaan. .Membentuk landskap yang menarik Hokusai – Turning The Samisen.1825 . Hoessien Enas . Pelukis melukis sesuatu bahagian dengan teliti sebagai bahan kajian.

178 179. Lukisan ini mengandungi grafik atau gambar yang bermaklumat.169. Lukisan ini menjadi bahan untuk penerbitan. Poster. plan bangunan dan alatan pengguna. Contoh: Melukis satu watak seram dalam watak filem.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL ISTILAH Lukisan informasi MAKSUD Lukisan yang bertujuan untuk informasi kepada pelanggan CATATAN / ILUSTRASI Contoh: Iklan. 180 dan 181 Teknik Lukisan 38 . Gambar 168. Billboard dan lain-lain. contoh – melukis kenderaan. Lukisan artistik Lukisan yang menumpukan keindahan dalam pengkaryaan Karya pelukis sekadar pameran. 170. 173. Lukisan ilustrasi Cabang lukisan dalam seni grafik. 176. Lukisan konseptual Lukisan imaginasi ( fantasi) yang kuat untuk melukis sesuatu konsep yang baru. 174. 175. karton dan animasi. 177. 171. Lukisan teknikal Merupakan cabang seni yang dikatakan berkaitan dengan saintifik Lukisan teknikal memerlukan kemahiran matematik untuk melukis dengan kadar banding yang tepat. 172.

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU GLOSARI SENI VISUAL 39 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful