P. 1
buku_pengurusan_makmal_2011

buku_pengurusan_makmal_2011

|Views: 3,127|Likes:
Published by Muhamad Ropi Awang

More info:

Published by: Muhamad Ropi Awang on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2015

pdf

text

original

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

i. SEKAPUR SIREH -i ii. SEULAS PINANG GURU PENYELARAS BESTARI - ii 1. PENDAHULUAN -1 2. LATAR BELAKANG -2 3. SEJARAH PENUBUHAN MAKMAL KOMPUTER SKBP -3 4. VISI -4 5. MISI -5 6. MOTTO -6 7. OBJEKTIF -7 8. MATLAMAT -8 9. PIAGAM PELANGAN -9 10.PERKHIDMATAN MAKMAL KOMPUTER - 10 11.STRUKTUR PENTADBIRAN SEKOLAH - 11 12.CARTA ORGANISASI ICT - 12 13.JAWATANKUASA KERJA BESTARI - 13 14.GARIS PANDUAN PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER - 14 15.PERATURAN MAKMAL KOMPUTER - 15 15.1 PERATURAN MAKMAL KOMPUTER - 15 15.2 KESELAMATAN PENGGUNA DI MAKMAL KOMPUTER - 16 15.3 KESELAMATAN KOMPUTER DI MAKMAL KOMPUTER - 17 15.3.1 ASPEK KESELAMATAN KOMPUTER - 18 15.4 KESELAMATAN PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER - 19 15.5 KESELAMATAN PERISIAN KOMPUTER - 20 15.6 KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER - 21 15.7 LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL (UMUM) - 22 15.8 LANGKAH KEELAMATAN FIZIKAL (BILIK SERVER0 - 23 15.9 LANGKAH KESELAMATAN TAMBAHAN - 24 16.ETIKA PENGGUNAAN INTERNET - 25 17.PENGURUSAN STOK INVENTORI,PERALATAN DAN PERISIAN KOMPUTER - 26 18.INVENTORI PERALATAN ICT MAKMAL KOMPUTER - 27 19.SENARAI HARTA MODAL PERALATAN ICT - 28 20.PELAN KECEMASAN MKAMAL KOMPUTER - 29 21.PELAN SUSUNATUR MAKMAL KOMPUTER - 30 22.BIDANG TUGAS ICT SKBP - 31-38 23.PERANCANGAN ICT SEKOLAH - 39 23.1 PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG - 39-40 23.2 PERANCANGAN ICT JANGKA PENDEK - 41 23.2.1 JADUAL ICTL - 42 24.CADANGAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN ICT BAGI TAHUN 2011 - 43-46 25.BRIDGED SIBER SKBP - 47 25.1 GAMBAR BRIDGED SIBER 2011 - 48 26.PANORAMA MAKMAL KOMPUTER SKBP - 49 27.LABEL-LABEL - 50-54 28.PENUTUP - 55 29.LAMPIRAN •1) SENARAI HARTA MODAL ICT •2)PELAN KEBAKARAN MAKMAL KOMPUTER BAWAH •3)PELAN KEBAKARAN MAKMAL KOMPUTER ATAS •4)PELAN SUSUNATUR PERALATAN MAKMAL KOMPUTER BAWAH •5)PELAN SUSUNATUR PERALATAN MAKMAL KOMPUTER ATAS • SENARAI KOMPUTER RIBA PPSMI • SENARAI BARANG ICT YANG DITERIMA • SENARAI CD • REKOD BUKU PELAWAT • REKOD BUKU ADUAN PELANGGAN • REKOD STOK BAHAN (ICT) • REKOD PENGGUNAAN GURU DI MAKMAL KOMPUTER • REKOD PENGGUNAAN PELAJAR DI MAKMAL KOMPUTER • BORANG PINJAMAN DAN PENGHANTARAN PERALATAN ICT • CONTOH-CONTOH BORANG ICT

Cabaran perlu ditangani dengan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan.SEKOLAH KEBANGSAAN BERIS PANCHOR 16320 TAWANG KELANTAN SEKAPUR SIREH • Keupayaan dan kemahiran menguasai Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merupakan elemen yang penting dalam menghadapi dunia tanpa sempadan. Semoga dengan terhasilnya Buku Pengurusan Makmal Komputer. Hamzah bin Hassan) Guru Besar SK Beris Panchor. Syabas diucapkan kepada Penyelaras Makmal Komputer kerana mampu menghasilkan ‘Buku Pengurusan Makmal Komputer’ untuk dijadikan panduan kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Beris Panchor demi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan komputer di dalam kehidupan seharian. Ini merupakan satu cabaran bagi sistem pendidikan ke arah menghasilkan generasi yang celik ICT. dapat membuktikan bahawa SKBP dan warganya telah bersedia untuk menghadapi cabaran perubahan ke arah menjadikan SKBP sebagai sebuah Sekolah Bestari demi kepentingan generasi sekarang dan akan datang. i i 4 .Bachok. • • ……………………………… (En.

SEKOLAH KEBANGSAAN BERIS PANCHOR 16320 TAWANG KELANTAN SEULAS PINANG PENYELARAS BESTARI • Negara kita sedang pesat membangun dan memberi tumpuan khusus kepada aspek pendidikan berasaskan ICT untuk melahirkan rakyat celik komputer yang menguasai teknologi komunikasi dan maklumat ( ICT ) dan boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain dalam soal menguasai ilmu dan maklumat. Bachok • • • ii . “Kitalah pencorak generasi yang akan datang” …………………………….Muhamad Ropi b.Syabas dan tahniah diucapkan kepada pihak yang terlibat sehingga berjaya menghasilkan dokumen penting ini. prasarana ICT yang serba lengkap dan canggih dibekalkan ke sekolah haruslah dimanafaatkan semaksimum mungkin oleh semua warga sekolah demi mencapai matlamat ‘mencerdikkan’ sekolah dengan peralatan dan pendedahan ICT kepada pelajar. (En. SK Beris Panchor.. Oleh itu. Teruma kasih kerana diberi peluang untuk memuatkan sepatah dua kata dalam ruangan ini. Setinggi-tinggi pujian dan syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya. Awang) Penyelaras ICT Sekolah. Buku Pengurusan Makmal Komputer dapat disiapkan. “Program Pembudayaan ICT” oleh Kementerian Pelajaran harus mendapat sokongan semua pihak.

* meningkatkan sistem pentaksiran dengan menggunakan ICT. * meningkatkan usaha pengurusan dan penyenggaraan perkakasan ICT. tenaga pelajar. * meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan dengan masyarakat dalam membantu memperkembangkan ICT dalam pendidikan.1 PENDAHULUAN ICT adalah sistem yang membolehkan pengumpulan . dan personel KPM. manipulasi. pengajaran dan pembelajaran (P&P) serta pendidikan sepanjang hayat. * meningkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan pendidikan. 1 . berupaya meningkatkan kualiti pendidikan di samping mempercepatkan proses pendidikan berasaskan kadar kebolehan pelajar. * memperluas kurikulum berasaskan ICT. Pembangunan ICT dalam pendidikan bagi 10 tahun akan datang bermatlamat untuk : * meningkatkan pembangunan infrastuktur ICT. perolehan dan komunikasi maklumat dalam pelbagai bentuk. * menekankan pengintegrasian ICT dalam P&P. meningkatkan penggunaan sumber pendidikan. * meningkatkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam ICT. Penggunaan ICT dalam P&P membolehkan aktiviti P&P dijalankan tanpa kekangan tempat dan masa. * memperluas akses dan ekuiti kepada kemudahan ICT. pengurusan. * meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT di kalangan pelajar. ICT dalam pendidikan bermaksud penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang menyokong proses teras dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan.

Untuk melaksanakan Projek Penyediaan Infrastruktur Fizikal dan Pengkomputeraan di Sekolah Rendah dan Menengah Malaysia Fasa 2 Dengan adanya makmal komputer tersebut. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia bercadang untuk menyediakan Makmal Komputer di Sekolah Rendah dan Menengah di seluruh negara. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melantik MIMOS Smart Computing Sdn. 2 .2 LATAR BELAKANG Kerajaan berhasrat untuk menjadikan Malaysia maju ke hadapan dalam bidang Teknologi Maklumat. ia akan dapat digunakan sepenuhnya oleh guru serta murid-murid Sekolah Rendah dan Menengah sebagai pusat penyebaran atau gedung teknologi dan maklumat serta secara tidak langsung dapat mengubah cara pembelajaran dan menambah pengetahuan murid-murid Sekolah Rendah dan Menengah. Bagi projek Fasa 2 ini. pelajar-pelajar harus didedahkan dengan kemahiran Teknologi Maklumat Bersesuaian dengan hasrat ini. Bagi mencapai matlamat tersebut.

Awal Januari 2005. Semoga dengan kehadiran Makmal Komputer yang tersergam gagah di tengah-tengah warga SKBP dapat dijadikan tunjang kekuatan ke arah mewujudkan masyarakat bestari di alam siber agar setanding dengan masyarakat di negara-negara maju yang lain.3 SEJARAH PENUBUHAN MAKMAL KOMPUTER SKBP Matlamat dan aspirasi kerajaan untuk melahirkan generasi celik komputer dapat direalisasikan dengan terbinanya Makmal Komputer di Sekolah Kebangsaan Beris Panchor di bawah Projek Makmal Komputer Fasa 2. Pembinaan Makmal Komputer bermula pada bulan September 2004 dan telah siap sepenuhnya pada bulan Disember 2004. merupakan detik bersejarah di mana makmal komputer telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. “ Ke arah generasi celik komputer ” 3 . Dengan terbinanya Makmal Komputer di SKBP ini merupakan simbol kesedaran warga SKBP untuk menjadikan ICT sebagai pemangkin kecemerlangan dan kemajuan SKBP dan masyarakat sekitarnya.

4 VISI MEMBUDAYAKAN ICT SECARA MENYELURUH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 4 .

5 MISI MEMBERI PENGETAHUAN SERTA MENJADIKAN ICT SEBAGAI BUDAYA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEPADA GURU-GURU DAN MURID-MURID 5 .

6 MOTTO MEMARTABATKAN ICT DALAM PERKEMBANGAN ARUS PENDIDIKAN 6 .

Memastikan penggunaan ICT yang maksimum dalam aktiviti P & P berjalan dengan lancar. 7 . Mewujudkan suasana yang kondusif dalam aktiviti P & P yang berasaskan ICT.7 OBJEKTIF 1. Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik dan sistem internet serta rangkaian setempat (LAN) dalam keadaan yang stabil. 2. 3.

8 MATLAMAT MENJADIKAN SEMUA WARGA SKBP CELIK ICT SEIRING PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MASA KINI 8 .

9 . kokurikulum. Sebagai pusat pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi guru-guru. displin dan sahsiah selari dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Negara serta Wawasan 2020 melalui :Menyediakan kemudahan ICT kepada setiap murid-murid dan guru-guru. Menyediakan khidmat latihan dan tunjuk ajar mengenai ICT kepada semua guru.murid dan kakitangan.9 PIAGAM PELANGGAN Maka kami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan memastikan pencapaian kecemerlangan pendidikan dengan memberi kemudahan untuk perkembangan dan penyuburan potensi ke tahap yang optimum dalam bidang kurikulum . Memastikan setiap peralatan ICT dalam keadaan baik dan dapat digunakan ketika diperlukan. Pusat Portal Maklumat bagi semua guru dan murid.

10 .10 PERKHIDMATAN MAKMAL KOMPUTER Perkhidmatannya adalah secara menyeluruh dengan melibatkan penyertaan seluruh organisasi sekolah dengan semangat kekitaan dan rasa keupayaan yang kental dan mendalam. ia dapat menerapkan dan membekalkan seberapa banyak ilmu dan sumber-sumber lain kepada warga sekolah ini. Di samping itu juga.

11 STRUKTUR PENTADBIRAN SEKOLAH GURU BESAR EN. HASSAN PK HEM PN. MUDA PK PENTADIRAN PN. CHE NOH 11 . NORMADIAH BT. HJH.SITI AESAH BT.HAMZAH B. ROHANI BT. ABDULLAH PK KO-KURIKULUM PN. HJH. HJH.

ABDULLAH PENYELARAS PUSAT AKSES PN. MOHD. AWANG PENYELARAS PPSMI PN. HASSAN PK PENTADIRAN PN.OMAR PENYELARAS BESTARI EN. YUSOF JURUTEKNIK KOMPUTER CIK NOORHAZIANA BT.KHAZIMAN B.ABU HASAN B.OTHMAN 12 . SURAYA BT. ROHANI BT.MUHAMAD ROPI B.12 CARTA ORGANISASI ICT GURU BESAR EN.ZAKUAN B. HJH. NORIZAN BT. HUSSI N GURU PEPERIKSAAN EN. M.HAMZAH B. SALLEH GURU DATA EMIS EN. SOHAMI GURU DATA EMIS EN.

ZULKIFLI B. AWANG TIMBALAN PENGERUSI (PAGI) EN.MALIKI B. MOHAMAD AHLI JAWATANKUASA PN. SOHAMI 13 . MOHD.13 JAWATANKUASA KERJA BESTARI PENGERUSI EN.MUHAMAD ROPI B.NOORHIDAYAH BT.GHANI AHLI JAWATANKUASA CIK NOORHAZIANA BT.KHAZIMAN B.ZAKUAN B. MUHAMMAD PENYELARAS PUSAT AKSES PN.OTHMAN TIMBALAN PENGERUSI (PETANG) EN. SALLEH AHLI JAWATANKUASA EN. M.OMAR AHLI JAWATANKUASA EN. HUSSI N AHLI JAWATANKUASA PN. NORIZAN BT. ABD. SURAYA BT.

Pengurus makmal komputer perlu sentiasa memastikan aspek-aspek pengurusan ini diikuti dan diamalkan oleh pengguna makmal komputer pada setiap masa. 14 .14 GARIS PANDUAN PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER Bidang pengurusan makmal komputer menekankan beberapa aspek yang harus adiberi perhatian khusus seperti keselamatan komputer daripada segi perkakasan dan perisian. keselamatan pengguna dan peraturan makmal komputer.

Pastikan kedua-dua pintu masuk tidak berkunci semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. bertengkar dan bergaduh dalam makmal komputer.15 PERATURAN MAKMAL KOMPUTER 15. 15 . berlari-lari.1 PERATURAN MAKMAL KOMPUTER Pengguna tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal komputer tanpa izin atau semasa ketiadaan guru Kemaskan makmal komputer sebelum keluar. Semua pengguna dikehendaki mengikuti Jadual Waktu Penggunaan Makmal Komputer. Laporkan sebarang kerosakan dengan segera kepada guru yang bertugas di makmal komputer. Pengguna dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan izin guru yang bertugas. Pengguna komputer dilarang membuat sebarang pengubahsuaian ke atas sambungan wayar di komputer. sila laporkan dengan kadar segera pada guru yang bertugas di makmal komputer. Semua pengguna dikehendaki mencatat maklumat penggunaan ke dalam buku log / rekod penggunaan makmal komputer. bergurausenda. Pengguna dilarang membawa masuk sebarang perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan izin guru bertugas. Pengguna dilarang melayari Internet melalui pautan kepada alamat-alamat yang melampau / tidak bermoral. Jika terdengar sebarang bunyi yang ganjil atau terbau sesuatu yang terbakar atau sebarang keadaan yang disyaki tidak normal. Pengguna dikehendaki sentiasa menjaga kebersihan makmal komputer. Pengguna dilarang membuat bising. Atur semula kerusi supaya tersusun rapi dan kemas. Pastikan alat pemadam api ada dan berfungsi.

Selepas 2 jam menggunakan komputer pengguna dinasihatkan berehat dan melihat kehijauan di luar untuk melegakan pandangan mata. sakit tulang belakang. Perhatikan jika terdapat wayar kuasa yang terdedah. Duduk dalam keadaan selesa. pastikan unit sistem di “shutdown” dahulu. Pastikan makmal komputer dilengkapi dengan kotak pertolongan cemas. barang-barang kemas dan berambut panjang.pastikan unit sistem diletak disemua tempat yang sesuai dan mempunyai ruang mencukupi bagi semua alat peranti. Pengguna dinasihatkan berehat sebentar jika mengalami sakit tengkuk. tukar mana-mana kabel yang rosak. 16 . dan keletihan pada kedua-dua belah tangan.15.matikan kuasa elektrik dan tanggalkan “plug”. Laraskan kedudukan monitor dengan mata. Jika perlu buka “casing” komputer untuk kerja penyelenggaraan. Kabel-kabel komputer perlu diletakkan dibelakang komputer atau di tempat yang selamat dan jauh dari laluan pengguna Penapis cahaya monitor (glass filter) boleh digunakan untuk keselesaan dan keselamatan mata pengguna. monitor harus 50 ke 60cm jauh dari mata. elakkan memakai tali leher.kerusi boleh dilaras mengikut keperluan pengguna dan duduk tegak untuk hinder dari sakit pinggang.2 KESELAMATAN PENGGUNA DI MAKMAL KOMPUTER ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Meja komputer disusun dengan baik. Semasa menbuat kerja penyelenggaraan.

terpatah atau termasuk ke dalam ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 17 .3 KESELAMATAN KOMPUTER DI MAKMAL KOMPUTER ☼ ☼ ☼ Suhu di dalam makmal komputer mestilah tidak melebihi 40oc.tergegar dengan kuat atau terjatuh. Elakkan papan kekunci daripada terkena air dan terdedah kepada habuk. Penyambungan kabel-kebel ke unit sistem perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya pin kabel tidak terliuk. Komputer perlu menggunakan alat pelaras arus elektrik seperti AVR atau UPS supaya voltan elektrik ke komputer sentiasa terkawal dan stabil. Jika perlu memindahkan komputer.elakkan dari terhantu. Elakkan dari terlalu banyak menggunakan “socket extension”. Jangan biarkan sistem unit terdedah terlalu lama tanpa “casing”. ”Shut Down” unit sistem dahulu sebelum menyambung sebarang peranti ke komputer.15. Gunakan peralatan ”can-air” untuk kerja-kerja membersihkan habuk di bahagian dalam unit sistem. Tanggalkan palam 3-pin dari soket pada dinding setelah selesai menggunakan komputer. Penggunaan pendingin hawa adalah digalakkan.

ASPEK KESELAMATAN PERISIAN KOMPUTER. CARA-CARA MENJAGA KESELAMATAN CAKERA PADAT. Gunakan alat tulis seperti pen penanda. • • • • • • • • • • • • 18 . Jangaan menyentuh bahagian bawah permukaan cakera padat. Jangan letakkan sebarang alatan atau bahan berat di atas cakera liut. Perisian-perisian dalam komputer yang rosak atau tidak sempurna perlu dihapuskan dan buat salinan semula ke cakera keras.3. Jangan letakkan cakera liut berdekatan dengan alatan bermagnet seperti pembesar suara. Laporkan sebarang kerosakan perisian komputer kepada guru penyelaras makmal komputer dan komputer berkenaan dilabelkan dengan maklumat kerosakan.. yang kuat dan air. Lakukan aktiviti ”scandisk” dan ”defragmenter” untuk cakera keras denagn kekerapan sekali dalam sebulan.headsets dan monitor. Simpanlah cakera liut di dalam bekas yang selamat. pancaran cahaya matahari.simpan cakera padat ke dalam jewel boxnya. Jangan simpan cakera padat secara tindih-menindih. Jika terdapat virus menjangkiti mana-mana cakera keras. Jangan mendedahkan cakera liut kepada haba yang sangat panas. Jangan mendedahkan cakera padat kepada pancaran cahaya matahari yang kuat atau haba yang sangat panas. Jika tidak digunakan.1 ASPEK KESELAMATAN KOMPUTER • • • • • • • CARA-CARA MENJAGA CAKERA LIUT. Jangan membuka ”shutter” cakera liut atau memegang permukaan cakera. Jangan menulis menggunakan pen mata bulat di atas permukaan cakera padat. Gunakan teknik yang betul ketika memegang cakera padat.jangan keluarkan cakera liut tersebut.telefon. Semasa lampu cakera liut sedang menyala. Jangan membawa masuk sebarang perisian dari luar ke dalam makmal tanpa kebenaran.15.imbas dan nyahkannya. Jangan menyalin perisian dari luar ke dalamcakera keras komputer tanpa kebenaran. Masukkan cakera liut ke dalam pemacu mengikut arahan yang betul.

Jika terdengar bunyi yang ganjil atay tehidu sesuatu yang terbakar.4 KESELAMATAN PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER Jangan membawa keluar sebarang perkakasan komputer dari makmal tanpa kebenaran. Imbas cakera liut / “Usb Flash Drive” sebelum digunakan untuk mengelakkan dari berlaku sebarang virus kepada failfail dalam komputer.dilabelkan dan dinyatakan perkara yang rosak untuk tindakan seterusnya. 19 . Pamacu cakera liut perlu diselenggara secara berkala supaya ianya berada dalam keadaan yang baik dan sempurna.habuk dan kekotoran. Sistem penggera kebakaran (sistem pengesan asap dan api) perlu dipasang untuk mengesan kejadian kebakaran sekiranya berlaku. Pengguna dikehendaki melaporkan sebarang perkakasan kepada guru penyelaras makmal komputer. Jeriji besi perlu dipasang di pintu dan ditingkap untuk mengelakkan kecurian. Komputer yang rosak perlu diasingkan.15. Matikan suis pencetak selepas digunakan. Tindakan pantas perlu diambil dengan menghubungi pihak bekuasa sekiranya sistem penggera berbunyi. Pastikan cakera liut disimpan dalam kotaknya atau bekas bebas dari sebarang bendasing.kenalpasti komputer yang terlibat dan segera putuskan bekalan kuasa di dinding yang bersambung dengan komputer itu.

Jangan membawa masuk sebarang perisian dari luar ke dalam makmal komputer tanpa kebenaran. Jika terdapat virus menjangkiti mana-mana cakera keras. Lakukan aktiviti “scandisk” dan “defrag” untuk cakera keras dengan kekerapan sekali dalam sebulan. Jangan menyalin perisian dari luar ke dalam cakera keras komputer tanpa kebenaran. 20 .imbas dan nyahkannya.15.5 KESELAMATAN PERISIAN KOMPUTER Laporkan sebarang kerosakan perisian komputer kepada guru penyelaras makmal dan komputer berkenaan dilabelkan dengan maklumat kerosakan. Kemaskini perisian anti-virus dari semasa ke semasa. Perisian-perisian dalam komputer yang rosak atau tidak sempurna perlu dihapuskan dan buat salinan semula ke cakera keras.

Dilarang menyerkup komputer semasa kuasa dihidupkan untuk mengelakkan terlampau panas. Dilarang mematikan penghawa dingin di Bilik Pelayan supaya tahap kepanasan dan pemeluwapan tidak berlaku. Dilarang mematikan pelayan atau perkakasan rangkaian yang telah dipasang supaya operasi tidak terganggu.15.6.1 PERALATAN a) Dilarang memasang atau membaiki sendiri komputer atau peralatan yang ada tanpa kebenaran dan penyediaan penyelaras ICT. Dilarang memasang perisian pihak ketiga seperti screen servers. Dilarang membuka atau mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa penyeliaan Penyelaras ICT untuk mengelakkan kerosakan disebabkan oleh salah pengendalian.6 KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER 19.perisian utility untuk mengelakkan perubahan konfigurasi sistem. Perubahan ini mungkin akan menjejaskan aplikasi yang dipasang. b) c) d) e) f) 21 .

b) 22 . Pencegahan kebakaran : a) Setiap bilik pelayan. pusat sumber yang ada komputer perlu mempunyai alat bantuan awal pemadam api jenis gas CO2. Eletrik : a) b) c) Pastikan Bilik Pelayan berada dalam bangunan perlindungan pengalir kilat. Setiap komputer dan pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power Supply. Penyelaras Makmal/ICTmesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik bawah kawalan beliau. makmal. Kunci disimpan oleh Guru Besar. Label : a) Setiap peralatan dan kabel perlu dilabel. Buku log untuk rekodkan penggunaan kunci.7 LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL (UMUM) Kunci : a) b) c) Setiap kunci perlu dilabel dengan jelas.Penyelaras ICT dan Penyelaras Makmal Komputer sahaja. Peralatan ICT perlu dilindungi oleh pencegah kilat.15. Sistem pengesan kebakaran perlu dipasang dan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. khasnya bilik Pelayan. Akses Pelawat : a) b) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik berkenaan.

masa masuk dan masa keluar. AKSES PELAWAT a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik pelayan.8 LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL ( Bilik Server) BILIK Bilik Pelayan hendaklah sentiasa berkunci. pelayan hendaklah shutdown apabila tidak diguna. Maklumat yang perlu dicatat termasuklah tarikh. lawatan. masa. b) Pastikan pelayan tidak berada betul-betul di bawah alat penghawa dingin. tujuan. KUNCI Buku log untuk rekodkan penggunaan kunci. Sekiranya penghawa dingin tidak berfungsi atau sekiranya dibekalkan dengan satu unit alat penghawa dingin sahaja. 23 . nama. b) Setiap pelawat dikehendaki mengisi buku log kawalan akses. ELETRIK a) Setiap pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterrrupted Power Supply. c) Penyelaras Makmal/ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik pelayan setiap masa. jabatan.15. jawatan. ALAT PENGHAWA DINGIN a) Setiap bilik pelayan perlu dipasang dengan sekurang-kurangnya dua unit alat penghawa dingin yang berfungsi berterusan secara bergilir-gilir selama 24 jam. nombor Kad Pengenalan.

ELETRIK Pastikan semua punca kuasa eletrik bagi semua peralatan dimatikan sebelum meninggalkan Makmal Komputer. Penggunaan makmal perlu diselia sepenuh masa. 24 .9 LANGKAH KESELAMATAN TAMBAHAN AKSES Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki MakmaL Komputer.15. ALAT PENGHAWA DINGIN Setiap Makmal Komputer perlu dilengkapi alat penghawa dingin.

6.Menyalur sebarang bahan haram. 25 . mengugut.paten. 5. skim piramid dan surat berantai serta lain-lain aktiviti yang dilarang oleh Perlembagaan Negara. 3. 2.Menceroboh (hacking) sistem pengguna individu. 4.Menganjur perbuatan yang boleh membahayakan individu. Menggalakkan perilaku yang boleh menyebabkan kekacauan dan ketegangan di dalam dan di luar negara serta perlanggaran undangundang Malaysia dan antarabangsa.menyimpan dan mengedar harta intelek.16 ETIKA PENGGUNAAN INTERNET Pengguna Internet perlu mengambil maklum bahawa adalah menjadi kesalahan untuk : 1.organisasi atau masyarakat secara keseluruhannya.temasuk memalsukan nombor kad kredit.lucah. kumpulan atau organisasi lain.menggalak.menghina.Memberi maklumat yang salah dan tidak benar pada sebarang borang.Emel-Melakukan aktiviti haram seperti mengambil.kontrak atau pemohonan atas talian.memfitnah atau menabur perasaan benci sesama rakyat malaysia atau luar negara.rahsia perdagangan atau bahan yang dilindungi hak ciptanya. 7.atau bahan yang salah di sisi undangundang negara dan antarabangsa.menekan.membangun atau menjalankan aktiviti haram seperti skim cepat kaya. Melaksanakan sebarang bentuk pemantauan rangkaian (network monitoring) bagi mencuri atau memintas data yang bukan ditujukan kepadanya. mengancam. 8.

26 . BUKU STOK Buku stok makmal komputer disediakan dalam 3 jenis. penyelenggaraan stok amat perlu bagi menyelaras.INVENTORI PERALATAN DAN PERISIAN KOMPUTER.00 STOK HARTA MODAL-untuk merekodkan barang-barang tidak luak yang berharga RM500. dan mengemaskini untuk memudahkan pentadbiran makmal komputer.00 dan ke atas. Penggunaan komputer dalam pengurusan stok adalah digalakkan.INVENTORI PERALATAN DAN PERISIAN KOMPUTER PENGURUSAN STOK. Dalam hubungan ini. mengesan.Panduan Perbendaharaan (tatacara pengurusan stok) dan Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1992 hendaklah dirujuk dan dipatuhi. Penyediaan buku stok dan penyimpanan peralatan di kebanyakkan makmal komputer sekolah tidak lengkap dan ini menimbulkan pelbagai masalah. STOK INVENTORI-untuk merekodkan barang tidak luak yang harganya kurang dari RM 500.17 PENGURUSAN STOK. STOK BEKALAN PEJABAT-untuk merekodkan peralatan dan bahan yang luak serta nilai harganya adalah rendah. menyemak. Penyemakan buku stok hendaklah dilakukan sekurangkurangnya sekali setahun.

18 INVENTORI PERALATAN ICT MAKMAL KOMPUTER BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PERALATAN PELAYAN KOMPUTER PELAJAR KOMPUTER GURU PENCETAL LASER BERWARNA PENGIMBAS BERWARNA PROJEKTOR LCD SKRIN SUIS HUB PENGATUR VOLTAN (AVR) PEMBEKAL TENAGA BERTERUSAN (UPS) RAK PELAYAN MEJA PELAJAR MEJA GURU MEJA PENYELARAS MEJA PENCETAK TROLI LCD PROJEKTOR KERUSI PELAJAR KERUSI GURU KERUSI PENYELARAS ALMARI BESI PETI BESI RAK PELAJAR RAK CD PAPAN KENYATAN PAPAN PUTIH MAGNETIK PENGHAWA DINGIN KIPAS SPEAKER ALARM PEMADAM API KUANTITI 1 40 2 2 2 2 2 2 42 1 2 40 2 1 2 2 80 2 1 2 1 7 3 3 2 9 2 8 2 3 27 .

19 SENARAI HARTA MODAL PERALATAN ICT SILA RUJUK LAMPIRAN 1 28 .

20

PELAN KEBAKARAN MAKMAL KOMPUTER

SILA RUJUK LAMPIRAN 2 & 3

29

21

PELAN SUSUN ATUR MAKMAL KOMPUTER

SILA RUJUK LAMPIRAN 4 & 5

30

22

BIDANG TUGAS ICT SEK. KEB.BERIS PANCHOR

SENARAI TUGAS GURU BESAR
☻Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah. ☻Mengemukakan keperluan sekolah kepada Jabatan Pendidikan Negeri/Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak berkenaan untuk mendapatkan peruntukan kewangan, guru dan pembangunan dan bekalan. ☻Mempengerusikan semua mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan ICT sekolah. ☻Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya. ☻Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan Penyelaras ICT untuk memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan dengan lancar. ☻Mengkaji dan memberi kelulusan untuk kegunaan komputer oleh semua pihak. ☻Mengkaji semula secara berkala tahap-tahap akses bagi kakitangan bawahannya dan pelajar. ☻Memastikan keselamatan kawasan sekolah.

TUGAS PK PENTADBIRAN
•Membantu Pengerusi ICT dalam menjalankan tugas.

31

Memastikan kesemua kemudahan Infrastruktur Teknologi berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk digunakan. Mengurus dan menyenggara kemudahan Infrastruktur Teknologi yang dibekalkan. Meningkatkan budaya IT sekolah. Mempunyai pengetahuan dan kemahiran menilai TLM. 32 . Menyediakan keperluan Infrastruktur Teknologi untuk kegunaan guru-guru dan membantu serta membimbing mereka mereka sewaktu menggunakannya. Mengenalpasti masalah yang timbul sama ada masalah berkaitan perkakasan.Sistem Pengoperasian Rangkaian atau perisian-perisian seperti SSMS dan TLM dan menyelesaikan masalah tersebut. PAKAR RUJUK IT Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) It sekolah. Mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan system aplikasi SSMS dan TLM. Memberi latihan secara inhouse kepada masyarakat sekolah. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran IT dengan cara belajar sendiri atau melalui kursus/seminar/bengkel dan sentiasa mengikuti perkembangan IT semasa.TUGAS PENYELARAS ICT/BESTARI • • • • • • • • • • • • • • • • PENGURUS IT Memastikan kemudahan Infastruktur Teknologi yang diterima adalah betul dari segi kualiti dan kuantiti seperti yang terdapat dalam spesifikasi. Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan kemudahan Infrastruktur Teknologi. Merancang pembelian bahan habis guna (consumables). Memyedia inventori bagi kemudahan Infrastruktur Teknologi yang dibekalkan. Mengurus akaun pengguna dan e-mail. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan Infrastruktur Teknologi ditempatkan.

33 . Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Memastikan komputer bebas daripada virus. Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenalpasti. TUGAS-TUGAS LAIN • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengurusan Sekolah dari semasa ke semasa.TUGAS PENYELARAS ICT/BESTARI KESELAMATAN • • • • Mencadangkan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer. • • WEBMASTER • • Membina laman web sekolah. LAPORAN • • Menyediakan laporan aktiviti Sekolah Bestari. Membuat backup dan replikasi. Mendokumentasikan laporan/surat/dokumen yang berkaitan. Memastikan kandungannya betul dan terkini.

TUGAS JURUAUDIT • • • JURU AUDIT Menyemak dan memastikan laporan kewangan jawatankuasa ICT sekolah mempunyai kebolehpercayaan yang sewajarnya. 34 . TUGAS PENGURUS MAKMAL PENGURUS MAKMAL • • • • • • • Mengurus makmal. Menjaga keselamatan dan kebersihan makmal. Membantu Penyelaras Makmal dalam merancang reka bentuk makmal. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagai juruaudit jawatankuasa sekolah. Mambantu Penyelaras Makmal dalam merangka peraturan makmal. Mengurus stok dan inventori makmal di bawah tanggungjawabnya. Membantu Penyelaras Makmal dalam membuat jadual penggunaan makmal harian. Melapor dengan segera jika terdapat kerosakan alatalat IT dan bukan IT kepada Pengetua/Penyelaras IT sekolah. Mempunyai hak kebebasan dan budi bicara profesional dalam membuat keputusan penyemakan laporan kewangan ICT sekolah.

•Membuka dan menutup pintu makmal komputer pada waktu yang ditetapkan ataupun berada dalam keadaan tertentu. •Menyemak dan memastikan buku log penggunaan komputer dilengkapi oleh pengguna setiap hari.TUGAS PEMBANTU MAKMAL •Menjaga keselamatan dan kebersihan makmal dalam waktu pejabat. •Menghidupkan komputer pelayan (server) dan mematika semua komputer pada waktu yang ditetapkan. •Membantu Penyelaras IT / Pengurus Makmal menyelenggara perkakasan komputer. •Melaporkan sebarang kerosakan kepada Penyelaras IT / Pengurus Makmal. •Menghidupkan / memastikan suis utama letrik pada waktu yang ditetapkan. 35 . •Menyimpan fail surat-menyuart dan pekeliling.Kew 314. •Mamantau aktiviti pelajar semasa ketiadaan guru.(Kew 312. •Melaksanakan arahan-arahan lain yang diberi oleh Pengetua/Penyelaras IT dari semasa ke semasa. •Menguatkuasakan peraturan makmal yang disediakan oleh Penyelaars IT / Penyelaras Makmal. •Menyimpan inventori stok dan dokumentasi peralatan makmal komputer.Kew 313.Kew 315) •Membantu Penyelaras IT/Pengurus Makmal menguruskan pergerakan peralatan makmal komputer. •Memastikan tiada peralatan makmal dibawa keluar tanpa kebenaran Pengetua / Penyelaras Makmal.

GURU DATA & MAKLUMAT (EMIS) •Melengkapkan data dan maklumat staf seperi yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Kelantan / Kementerian Pelajaran Malaysia. •Memberikan maklumat yang diperlukan oleh Penyelaras IT daalm melengkapkan Pangkalan Data Sekolah / ICT sekolah. Membantu Penyelaras IT sekolah merancang dan melaksanakan kursus-kursus Literasi Komputer yang sesuai untuk guru-guru / staf sokongan dan pelajar-pelajar. •Memantau penggunaan bahan sumber dan aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. •Menilai kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran ICT. •Membuat laporan Pelaksanaan Aktiviti-Akttiviti sekolah jika diperlukan oleh Unit Maklumat. •Memberi cadangan / pandangan kepada JK ICT untuk meningkatkan penggunaan ICT dalam P & P 36 . •Mengurus penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah dengan menggunakan kemahiran ICT seperti pembentangan secara Power Point. •Menambahkan koleksi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. •Menagtur penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru. Jabatan Pendidikan Kelantan TUGAS KETUA BIDANG & PANITIA •Mengerakkan pemikiran guru-guru untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan ICT.TUGAS JURULATIH TMK • • JURULATIH TMK (P & P) Melaksanakan kursus TMK (P & P) untuk guru-guru seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Kelantan.

3. perisian. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa 2. SBT dsb 7. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: --Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. SMM.Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS.TUGAS JURUTEKNIK KOMPUTER 1. 4. Broadband. SSDM. EGNet. --Membantu. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal.Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Internet Access. Proxy. 37 .Memberi inp ut di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah 5. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan. Bertanggungjawab Kepada Pengetua dan Penolong Kanan 1 Di Dalam Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:: Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Pusat Akses dsb. komponen-komponen dan aksesori ICT. Gateway. HRMIS. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU 6. Modem dsb Help-desk dan 1st Level Support --Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log. --Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address.

SSDM. perancangan pelaksanaan dan penyelenggaraan inisiatif ICT di sekolah dan asrama sebagai contoh: •Inisiatif-inisiatif di sekolah (makmal komputer SchoolNet. FS bertanggungjawab dalam penyediaan laporan-laporan bulanan berkaitan aktiviti. Pembestarian Sekolah aplikasi-aplikasi seperti Web TV. Pusat Akses. eDisplin. 3. •Pengurusan data maklumat murid dan guru-guru. 5. ESPKB. FS boleh menjalankan latihan ICT yang bersesuaian kepada ibu bapa atau komuniti menggunakan kemudahan ICT di sekolah setelah mendapat kebenaran dari pihak Sekolah. laporanmasalah serta isu-isu pelaksanaan inisiatif-inisiatif di sekolah (perbincangan dan isuinisiatifpengesahan dengan pihak pentadbir sekolah hendaklah dibuat sebelum sebarang laporan dihantar ke pihak SKMM) 38 . FS boleh membantu menjalankan program-program berkaitan dengan latih tubi programseperti menggunakan aplikasi online bagi pelajar menduduki peperiksaan seperti UPSR/PMR/SPM. WebTV. PPSMI. 7. Sistek dll) •Pengurusan data inventori ICT seperti daftar harta modal. Bertanggungjawab membantu dalam proses berkaitan pengurusan. guru dan komuniti) 4.TUGAS FASILITATOR SCHOOLNET 1. membina bahan P&P. 8. SMM. 2. FS membantu sekolah menjalankan Latihan In-House kepada warga Sekolah dengan: InMembantu menentukan jadual pelaksanaan Latihan In-House bagi mengelak Indaripada mengganggu aktiviti P&P sediada. Membantu menentukan kumpulan sasaran sebenar bagi setiap latihan yang akan dijalankan (pelajar. FS boleh membantu mengendalikan aktiviti atau program-program ICT di programsekolahsekolah-sekolah berdekatan seperti pertandingan laman web. FS bertanggungjawab membantu memastikan segala peralatan ICT sekolah/berkaitan dan memastikan rangkaian SchoolNet berfungsi dengan baik serta sentiasa boleh digunakan. 6. Bahan courseware. FS membantu dalam meningkatkan kesedaran dalam menggalakkan penggunaan jalur lebar dan keselamatan siber kepada warga sekolah dan komuniti setempat.

23 PERANCANGAN ICT SEKOLAH 23.1 Perancangan Jangka Panjang ICT Visi ~Memastikan warga sekolah berupaya menggunakan dan mengaplikasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran serta menjalankan tugas-tugas harian. 39 . ~Melahirkan murid-murid dan guru yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran ICT serta dapat menggunakan teknologi ini bagi kegunaan diri. Matlamat -Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi(ICT) bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan selaras dengan *Dasar ICT Kementerian Pendidikan Malaysia. Misi -Memberi peluang kepada semua warga sekolah menggunakan teknologi yang sesuai dalam setiap aspek bagi meningkatkan mutu pengalaman. masyarakat dan Negara.keluarga. . -Memberi peluang warga sekolah untuk mengembangkan potensi diri secara optimum untuk menghadapi cabaran masa depan. -Menyediakan masyarakat Malaysia yang sentiasa peka terhadap perkembangan dan pengatahuan tentang isu-isu semasa berkaitan ICT. -Menyediakan tenaga kerja untuk keperluan ekonomi semasa dan masa depan.

Objektif -Meningkatkan pembangunan dan penggunaan infrastruktur ICT di sekolah. -Mewujudkan suasana learning organization di sekolah melalui programprogram ICT. -Jawatankuasa kerja berikut perlu di tubuhkan pada awal musim persekolahan untuk melaksanakan aktiviti ICT yang di rancang. 40 .sistematik dan berkesan di sekolah. Strategi Perlaksanaan -Menubuhkan Jawatankuasa ICT sekolah untuk menggubal dasar ICT serta merancang dan memantau pelaksanaan aktiviti ICT sekolah. Ketua jawatankuasa akan mengenal pasti ahli Jawatankuasanya sendiri. Murid-murid. -Mengaplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Kumpulan Sasaran Kakitangan sekolah (Pentadbir.Guru dan Staf sokongan). -Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui penggunaan ICT. -Mewujudkan sistem pembangunan sumber manusia di sekolah untuk menangani cabaran dan keperluan perkembangan ICT dan K-ekonomi. -Memantapkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap.

-Kemudahan ICT dapat digunapakai oleh semua warga SKBP. Pelan Tindakan Perancangan -Latihan untuk staf sokongan (semua) oleh guru terlatih. -Program Penyelenggaraan Penggunaan Peralatan Komputer 41 . -Peratus tahap kompetensi guru dalam pengendalian peralatan komputer meningkat.guru yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. -Makmal Komputer menjadi salah satu sumber utama gedung ilmu SKBP. -Peratus penggunaan Makmal Komputer meningkat. -Program interaktif zoom-a (internet) untuk tahun satu hingga enam.26. -Program Kelab Komputer -Program Pembelajaran Interaktif Zoom-A -Program Kelas Komputer di sebelah petang. -Menjalankan kelas literasi komputer untuk pelajar Tahun satu dan dua. -Melahirkan 90 % murid-murid yang celik ICT.2 Perancangan Jangka Pendek ICT Matlamat -Semua guru dan murid menggunakan Makmal Komputer dalam P & P. Program yang dirangka -Program ICTL untuk murid tahap 1 dan tahap 2. Objektif -Melahirkan guru. -Melahirkan 50% staf sokongan) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah.

24 CADANGAN PELAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN ICT BAGI TAHUN 2010 Strategi : Meningkatkan penguasaan warga sekolah menggunakan peralatan ICT BIL AKTIVIT PEGAWAI BERTANG GUNGJAW AB SASARAN TARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA KPI TINDAKA N 1 Bengkel kemahiran menggunakan aplikasi Microsoft office GPB Semua warga sekolah Mengiku t kesesuai an Semua warga sekolah dapat menggunakan aplikasi.Jur uteknik 2 Bengkel kemahiran menggunakan aplikasi Excel Jawatank uasa ICT Semua guru dan kakitang an Mengiku t kesesuai an Semua guru dapat merekod markah ujian 3 Bengkel emeldan kemahiran melayari internet GPB Semua warga sekolah Mengiku t kesesuai an Semua warga sekolah mempunyai emel 4 Bengkel penggunaan peralatan ICT (LCD. Guruguru mahir ICT dan Jurutekn ik Komput er GPB.scanner.pc) GPB dan juruteknik Guru tidak celik ICT Mengiku t kesesuai an Semua warga dapat menguasai kemahiran menggunakan peralatan ICT Guruguru mahir ICT 43 .

2.23.1 JADUAL PENGGUNAAN MAKMAL KOMPUTER ICTL TAHUN 2011 42 .

Matlamat : Meningkakan penguasaan kemahiran pencarian bahan-bahan internet BIL AKTIVIT PEGAWAI BERTANG GUNGJAW AB SASARAN TARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA KPI TINDAKA N 1 Memberi tunjuk ajar kepada guru dan murid GPB Juruteknik Guru yang mahir ICT Feb Feb-Nov Melahirkan guru/murid yang mahir akses internet LDP atau latihan profesio nal/lang sung @ tidak Pihak pentadbi r 2 Menggalakkan P & P berasaskan sumber internet Gbesar PK GPB Ketua Panitia Semua guru Jan Sepanja ng tahun Sekurangkurangnya 2 kali seminggu guru menggunakan internet dalam P &P 3 Menggalakkan pelajar mendapatkan bahan rujukan dari internet Guru Subjek Semua pelajar FebSep Feb-Sep Sekurangkurang satu sumber rujukan daripada internet untuk setiap subjek Guru Subjek 44 .

moral dan keselamatan semasa pencarian bahan internet BIL AKTIVIT PEGAWAI BERTANG GUNGJAW AB SASARAN TARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA KPI TINDAKA N 1 Ceramah GPB Semua warga sekolah Sepanja ng tahun Sepanja ng tahun Tiada berlaku penyalahgunaan internet Pemant auan oleh GPB 2 Kursus keselamatan pelayaran internet i)Kursus Antivirus ii)Kursus keselamatan data GPB Juruteknik Semua guru dan pelajar Januari Sepanja ng tahun Semua guru ada pengetahuan dan kemahiran penggunaan antivirus Cth:Kaspersky 45 .Matlamat : Meningkakan nilai agama.

Matlamat : Menyelenggara ICT bagi memastikan kemudahan ict yang terdapat di sekolah berada dalam keadaan boleh diguna secara optimum serta selamat BIL AKTIVIT PEGAWAI BERTANG GUNGJAW AB SASARAN TARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA KPI TINDAKA N 1 Mengadakan kursus mengenali komputer dan pengendalian pc yang baik AJK LDP Semua guru Mengiku t kesesuai an LDP Semua guru terlibat menguasai jenis/komponen dan pengendalian dengan baik Semua pc berada dalam keadaann baik dan boleh guna secara optimum Lapor kerosak an dengan segera menggu nakan sistem online : sts. edu.moe.my 2 Pemeriksaan secara berkala setiap bulan terhadap semua pc Penyelara s ict juruteknik Semua pc sekolah Setiap akhir bulan 3 Penambahbaikan penggunaan buku log penggunaan Penyelara s Ict Juruteknik Semua guru Sepanja ng tahun Data penggunaan pc dapat dikumpul dengan lengkap 46 .

5. ABD. 4. MOHD SALWANI SITI NUR UMMI BT. MOHD ZAID (4A) NUR FAZIHAH BT. RAHMAN (4A) AINUR BALQIS BT. 6. AZHAR UMI ATHIRAH BT. 9. 3. 8. 10. KASSIM (4A) MOHD BASRI B. 2. MOHD AIMAN AIZAT B. ARUAN (6B) MOHD AMIRUL HAQ B. MOHD HATA 47 . MOHD (6B) MOHD YUSRI B. ISMAIL (4A) NURUL MIZNA HANIM (4A) NUR AIN NAJWA BT. 7.25 BRIGED SIBER SENARAI BRIGED BESTARI 1. 11. NORCHIK NUR FARHAH SYAMIMIE BT.

GAMBAR BRIGED SIBER Berdiri dari kiri : Cik Noorhaziana (FT17) .Muhamad Ropi (Penyelaras Bestari) . Siti Nornabila. Pn.Nur Adrina. En.Hamzah (Guru Besar) . Siti Fatimah Rayyana. En. Rohayu (Fasi) Duduk dari kiri : Erni Suhaila.Nur Amani 48 .

26 PANORAMA MAKMAL KOMPUTER SKBP 49 .

27 LABEL-LABEL SUDUT CD SUDUT PAMERAN ICT 50 .

LABEL-LABEL SUDUT PINJAMAN CD SUDUT INFO 51 .

LABEL-LABEL SUDUT INFO KOMPONEN SUDUT KENYATAAN BESTARI 52 .

LABEL-LABEL SUDUT BACAAN ICT PERATURAN MAKMAL KOMPUTER 54 .

55 . Dengan adanya makmal komputer di harap dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh murid-murid. usaha untuk memantapkan penggunaan ICT di kalangan mereka perlu dititikberatkan. Justeru.28 PENUTUP Makmal komputer menjadi pemangkin kepada pihak sekolah untuk memantapkan penggunaan komputer di kalangan murid-murid menerusi ICT. Celik ICT di kalangan murid-murid amat penting pada masa sekarang untuk mereka melangkah ke dunia global yang semakin maju.

HJH. MOHD SALLEH PETUGAS HARIAN KEBERSIHAN : PEKERJA SWASTA AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS 25 .SURAYA BT.MALIKI B.ZAKUAN B. MUHAMMAD EN.21. OMAR PN. ABDULLAH : EN.MUHD ROPI B.2 JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN PENASIHAT PENGERUSI SETIAUSAHA AJK :EN.KHAZIMAN B. OTHMAN EN.HUSSIN EN. AWANG : PN. ROHANI BT.NORIZAN BT.HAMZAH BIN HASSAN :PN.

.

SENARAI KOMPUTER RIBA PPSMI .

SENARAI BARANG ICT YANG DITERIMA .

SENARAI CD .

REKOD BUKU PELAWAT .

REKOD BUKU ADUAN PELANGGAN .

REKOD STOK BAHAN ICT .

REKOD PENGGUNAAN GURU DI MAKMAL KOMPUTER .

REKOD PENGGUNAAN PELAJAR DI MAKMAL KOMPUTER .

BORANG PINJAMAN DAN PENGHANTARAN PERALATAN ICT .

BORANG X .

BORANG JPICT/JPN .

BORANG ADUAN KEROSAKAN .

BORANG PINJAMAN PERALATAN ICT JPN .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->