ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

i. SEKAPUR SIREH -i ii. SEULAS PINANG GURU PENYELARAS BESTARI - ii 1. PENDAHULUAN -1 2. LATAR BELAKANG -2 3. SEJARAH PENUBUHAN MAKMAL KOMPUTER SKBP -3 4. VISI -4 5. MISI -5 6. MOTTO -6 7. OBJEKTIF -7 8. MATLAMAT -8 9. PIAGAM PELANGAN -9 10.PERKHIDMATAN MAKMAL KOMPUTER - 10 11.STRUKTUR PENTADBIRAN SEKOLAH - 11 12.CARTA ORGANISASI ICT - 12 13.JAWATANKUASA KERJA BESTARI - 13 14.GARIS PANDUAN PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER - 14 15.PERATURAN MAKMAL KOMPUTER - 15 15.1 PERATURAN MAKMAL KOMPUTER - 15 15.2 KESELAMATAN PENGGUNA DI MAKMAL KOMPUTER - 16 15.3 KESELAMATAN KOMPUTER DI MAKMAL KOMPUTER - 17 15.3.1 ASPEK KESELAMATAN KOMPUTER - 18 15.4 KESELAMATAN PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER - 19 15.5 KESELAMATAN PERISIAN KOMPUTER - 20 15.6 KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER - 21 15.7 LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL (UMUM) - 22 15.8 LANGKAH KEELAMATAN FIZIKAL (BILIK SERVER0 - 23 15.9 LANGKAH KESELAMATAN TAMBAHAN - 24 16.ETIKA PENGGUNAAN INTERNET - 25 17.PENGURUSAN STOK INVENTORI,PERALATAN DAN PERISIAN KOMPUTER - 26 18.INVENTORI PERALATAN ICT MAKMAL KOMPUTER - 27 19.SENARAI HARTA MODAL PERALATAN ICT - 28 20.PELAN KECEMASAN MKAMAL KOMPUTER - 29 21.PELAN SUSUNATUR MAKMAL KOMPUTER - 30 22.BIDANG TUGAS ICT SKBP - 31-38 23.PERANCANGAN ICT SEKOLAH - 39 23.1 PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG - 39-40 23.2 PERANCANGAN ICT JANGKA PENDEK - 41 23.2.1 JADUAL ICTL - 42 24.CADANGAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN ICT BAGI TAHUN 2011 - 43-46 25.BRIDGED SIBER SKBP - 47 25.1 GAMBAR BRIDGED SIBER 2011 - 48 26.PANORAMA MAKMAL KOMPUTER SKBP - 49 27.LABEL-LABEL - 50-54 28.PENUTUP - 55 29.LAMPIRAN •1) SENARAI HARTA MODAL ICT •2)PELAN KEBAKARAN MAKMAL KOMPUTER BAWAH •3)PELAN KEBAKARAN MAKMAL KOMPUTER ATAS •4)PELAN SUSUNATUR PERALATAN MAKMAL KOMPUTER BAWAH •5)PELAN SUSUNATUR PERALATAN MAKMAL KOMPUTER ATAS • SENARAI KOMPUTER RIBA PPSMI • SENARAI BARANG ICT YANG DITERIMA • SENARAI CD • REKOD BUKU PELAWAT • REKOD BUKU ADUAN PELANGGAN • REKOD STOK BAHAN (ICT) • REKOD PENGGUNAAN GURU DI MAKMAL KOMPUTER • REKOD PENGGUNAAN PELAJAR DI MAKMAL KOMPUTER • BORANG PINJAMAN DAN PENGHANTARAN PERALATAN ICT • CONTOH-CONTOH BORANG ICT

• • ……………………………… (En. i i 4 .SEKOLAH KEBANGSAAN BERIS PANCHOR 16320 TAWANG KELANTAN SEKAPUR SIREH • Keupayaan dan kemahiran menguasai Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merupakan elemen yang penting dalam menghadapi dunia tanpa sempadan. Semoga dengan terhasilnya Buku Pengurusan Makmal Komputer. Hamzah bin Hassan) Guru Besar SK Beris Panchor. Ini merupakan satu cabaran bagi sistem pendidikan ke arah menghasilkan generasi yang celik ICT. dapat membuktikan bahawa SKBP dan warganya telah bersedia untuk menghadapi cabaran perubahan ke arah menjadikan SKBP sebagai sebuah Sekolah Bestari demi kepentingan generasi sekarang dan akan datang. Cabaran perlu ditangani dengan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan.Bachok. Syabas diucapkan kepada Penyelaras Makmal Komputer kerana mampu menghasilkan ‘Buku Pengurusan Makmal Komputer’ untuk dijadikan panduan kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Beris Panchor demi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan komputer di dalam kehidupan seharian.

Muhamad Ropi b. prasarana ICT yang serba lengkap dan canggih dibekalkan ke sekolah haruslah dimanafaatkan semaksimum mungkin oleh semua warga sekolah demi mencapai matlamat ‘mencerdikkan’ sekolah dengan peralatan dan pendedahan ICT kepada pelajar. SK Beris Panchor. (En.SEKOLAH KEBANGSAAN BERIS PANCHOR 16320 TAWANG KELANTAN SEULAS PINANG PENYELARAS BESTARI • Negara kita sedang pesat membangun dan memberi tumpuan khusus kepada aspek pendidikan berasaskan ICT untuk melahirkan rakyat celik komputer yang menguasai teknologi komunikasi dan maklumat ( ICT ) dan boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain dalam soal menguasai ilmu dan maklumat. Awang) Penyelaras ICT Sekolah.Syabas dan tahniah diucapkan kepada pihak yang terlibat sehingga berjaya menghasilkan dokumen penting ini. Bachok • • • ii . Setinggi-tinggi pujian dan syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya. Buku Pengurusan Makmal Komputer dapat disiapkan.. Oleh itu. Teruma kasih kerana diberi peluang untuk memuatkan sepatah dua kata dalam ruangan ini. “Program Pembudayaan ICT” oleh Kementerian Pelajaran harus mendapat sokongan semua pihak. “Kitalah pencorak generasi yang akan datang” …………………………….

* meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan dengan masyarakat dalam membantu memperkembangkan ICT dalam pendidikan. pengurusan. 1 . * meningkatkan sistem pentaksiran dengan menggunakan ICT. * memperluas akses dan ekuiti kepada kemudahan ICT. meningkatkan penggunaan sumber pendidikan. berupaya meningkatkan kualiti pendidikan di samping mempercepatkan proses pendidikan berasaskan kadar kebolehan pelajar. * meningkatkan usaha pengurusan dan penyenggaraan perkakasan ICT. perolehan dan komunikasi maklumat dalam pelbagai bentuk. * meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT di kalangan pelajar. * meningkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan pendidikan. Pembangunan ICT dalam pendidikan bagi 10 tahun akan datang bermatlamat untuk : * meningkatkan pembangunan infrastuktur ICT. * menekankan pengintegrasian ICT dalam P&P. * meningkatkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam ICT. dan personel KPM.1 PENDAHULUAN ICT adalah sistem yang membolehkan pengumpulan . ICT dalam pendidikan bermaksud penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang menyokong proses teras dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan. Penggunaan ICT dalam P&P membolehkan aktiviti P&P dijalankan tanpa kekangan tempat dan masa. pengajaran dan pembelajaran (P&P) serta pendidikan sepanjang hayat. tenaga pelajar. manipulasi. * memperluas kurikulum berasaskan ICT.

ia akan dapat digunakan sepenuhnya oleh guru serta murid-murid Sekolah Rendah dan Menengah sebagai pusat penyebaran atau gedung teknologi dan maklumat serta secara tidak langsung dapat mengubah cara pembelajaran dan menambah pengetahuan murid-murid Sekolah Rendah dan Menengah. 2 . Bagi mencapai matlamat tersebut. pelajar-pelajar harus didedahkan dengan kemahiran Teknologi Maklumat Bersesuaian dengan hasrat ini. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melantik MIMOS Smart Computing Sdn. Kementerian Pendidikan Malaysia bercadang untuk menyediakan Makmal Komputer di Sekolah Rendah dan Menengah di seluruh negara. Bhd. Untuk melaksanakan Projek Penyediaan Infrastruktur Fizikal dan Pengkomputeraan di Sekolah Rendah dan Menengah Malaysia Fasa 2 Dengan adanya makmal komputer tersebut.2 LATAR BELAKANG Kerajaan berhasrat untuk menjadikan Malaysia maju ke hadapan dalam bidang Teknologi Maklumat. Bagi projek Fasa 2 ini.

3 SEJARAH PENUBUHAN MAKMAL KOMPUTER SKBP Matlamat dan aspirasi kerajaan untuk melahirkan generasi celik komputer dapat direalisasikan dengan terbinanya Makmal Komputer di Sekolah Kebangsaan Beris Panchor di bawah Projek Makmal Komputer Fasa 2. Dengan terbinanya Makmal Komputer di SKBP ini merupakan simbol kesedaran warga SKBP untuk menjadikan ICT sebagai pemangkin kecemerlangan dan kemajuan SKBP dan masyarakat sekitarnya. merupakan detik bersejarah di mana makmal komputer telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Semoga dengan kehadiran Makmal Komputer yang tersergam gagah di tengah-tengah warga SKBP dapat dijadikan tunjang kekuatan ke arah mewujudkan masyarakat bestari di alam siber agar setanding dengan masyarakat di negara-negara maju yang lain. Pembinaan Makmal Komputer bermula pada bulan September 2004 dan telah siap sepenuhnya pada bulan Disember 2004. Awal Januari 2005. “ Ke arah generasi celik komputer ” 3 .

4 VISI MEMBUDAYAKAN ICT SECARA MENYELURUH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 4 .

5 MISI MEMBERI PENGETAHUAN SERTA MENJADIKAN ICT SEBAGAI BUDAYA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEPADA GURU-GURU DAN MURID-MURID 5 .

6 MOTTO MEMARTABATKAN ICT DALAM PERKEMBANGAN ARUS PENDIDIKAN 6 .

Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik dan sistem internet serta rangkaian setempat (LAN) dalam keadaan yang stabil. Mewujudkan suasana yang kondusif dalam aktiviti P & P yang berasaskan ICT. 7 . 2.7 OBJEKTIF 1. Memastikan penggunaan ICT yang maksimum dalam aktiviti P & P berjalan dengan lancar. 3.

8 MATLAMAT MENJADIKAN SEMUA WARGA SKBP CELIK ICT SEIRING PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MASA KINI 8 .

displin dan sahsiah selari dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Negara serta Wawasan 2020 melalui :Menyediakan kemudahan ICT kepada setiap murid-murid dan guru-guru. Pusat Portal Maklumat bagi semua guru dan murid. 9 .9 PIAGAM PELANGGAN Maka kami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan memastikan pencapaian kecemerlangan pendidikan dengan memberi kemudahan untuk perkembangan dan penyuburan potensi ke tahap yang optimum dalam bidang kurikulum . Sebagai pusat pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi guru-guru. Menyediakan khidmat latihan dan tunjuk ajar mengenai ICT kepada semua guru. Memastikan setiap peralatan ICT dalam keadaan baik dan dapat digunakan ketika diperlukan.murid dan kakitangan. kokurikulum.

10 . Di samping itu juga. ia dapat menerapkan dan membekalkan seberapa banyak ilmu dan sumber-sumber lain kepada warga sekolah ini.10 PERKHIDMATAN MAKMAL KOMPUTER Perkhidmatannya adalah secara menyeluruh dengan melibatkan penyertaan seluruh organisasi sekolah dengan semangat kekitaan dan rasa keupayaan yang kental dan mendalam.

ROHANI BT. HJH. HASSAN PK HEM PN. NORMADIAH BT. HJH. HJH. ABDULLAH PK KO-KURIKULUM PN.11 STRUKTUR PENTADBIRAN SEKOLAH GURU BESAR EN.HAMZAH B. CHE NOH 11 .SITI AESAH BT. MUDA PK PENTADIRAN PN.

ABU HASAN B. ROHANI BT. SURAYA BT.MUHAMAD ROPI B.12 CARTA ORGANISASI ICT GURU BESAR EN. ABDULLAH PENYELARAS PUSAT AKSES PN. NORIZAN BT.OTHMAN 12 . HJH. AWANG PENYELARAS PPSMI PN. SALLEH GURU DATA EMIS EN. HASSAN PK PENTADIRAN PN.KHAZIMAN B. HUSSI N GURU PEPERIKSAAN EN.ZAKUAN B. YUSOF JURUTEKNIK KOMPUTER CIK NOORHAZIANA BT.OMAR PENYELARAS BESTARI EN.HAMZAH B. MOHD. M. SOHAMI GURU DATA EMIS EN.

M.ZULKIFLI B. HUSSI N AHLI JAWATANKUASA PN. MOHD.NOORHIDAYAH BT. SURAYA BT.GHANI AHLI JAWATANKUASA CIK NOORHAZIANA BT.OTHMAN TIMBALAN PENGERUSI (PETANG) EN. ABD.13 JAWATANKUASA KERJA BESTARI PENGERUSI EN. AWANG TIMBALAN PENGERUSI (PAGI) EN. MOHAMAD AHLI JAWATANKUASA PN. MUHAMMAD PENYELARAS PUSAT AKSES PN. SOHAMI 13 .KHAZIMAN B.ZAKUAN B.OMAR AHLI JAWATANKUASA EN. SALLEH AHLI JAWATANKUASA EN.MUHAMAD ROPI B.MALIKI B. NORIZAN BT.

14 GARIS PANDUAN PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER Bidang pengurusan makmal komputer menekankan beberapa aspek yang harus adiberi perhatian khusus seperti keselamatan komputer daripada segi perkakasan dan perisian. Pengurus makmal komputer perlu sentiasa memastikan aspek-aspek pengurusan ini diikuti dan diamalkan oleh pengguna makmal komputer pada setiap masa. 14 . keselamatan pengguna dan peraturan makmal komputer.

Jika terdengar sebarang bunyi yang ganjil atau terbau sesuatu yang terbakar atau sebarang keadaan yang disyaki tidak normal. Pastikan kedua-dua pintu masuk tidak berkunci semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. bergurausenda. Pengguna dilarang membuat bising. Atur semula kerusi supaya tersusun rapi dan kemas. Semua pengguna dikehendaki mencatat maklumat penggunaan ke dalam buku log / rekod penggunaan makmal komputer. Pengguna dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan izin guru yang bertugas.1 PERATURAN MAKMAL KOMPUTER Pengguna tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal komputer tanpa izin atau semasa ketiadaan guru Kemaskan makmal komputer sebelum keluar. sila laporkan dengan kadar segera pada guru yang bertugas di makmal komputer. Pengguna komputer dilarang membuat sebarang pengubahsuaian ke atas sambungan wayar di komputer. berlari-lari. Pengguna dilarang melayari Internet melalui pautan kepada alamat-alamat yang melampau / tidak bermoral. Pengguna dilarang membawa masuk sebarang perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan izin guru bertugas.15 PERATURAN MAKMAL KOMPUTER 15. 15 . bertengkar dan bergaduh dalam makmal komputer. Laporkan sebarang kerosakan dengan segera kepada guru yang bertugas di makmal komputer. Pengguna dikehendaki sentiasa menjaga kebersihan makmal komputer. Pastikan alat pemadam api ada dan berfungsi. Semua pengguna dikehendaki mengikuti Jadual Waktu Penggunaan Makmal Komputer.

15. Perhatikan jika terdapat wayar kuasa yang terdedah. Jika perlu buka “casing” komputer untuk kerja penyelenggaraan. Pastikan makmal komputer dilengkapi dengan kotak pertolongan cemas. 16 . Duduk dalam keadaan selesa. barang-barang kemas dan berambut panjang. Selepas 2 jam menggunakan komputer pengguna dinasihatkan berehat dan melihat kehijauan di luar untuk melegakan pandangan mata. monitor harus 50 ke 60cm jauh dari mata. Pengguna dinasihatkan berehat sebentar jika mengalami sakit tengkuk.kerusi boleh dilaras mengikut keperluan pengguna dan duduk tegak untuk hinder dari sakit pinggang. Semasa menbuat kerja penyelenggaraan. sakit tulang belakang. dan keletihan pada kedua-dua belah tangan. elakkan memakai tali leher.pastikan unit sistem diletak disemua tempat yang sesuai dan mempunyai ruang mencukupi bagi semua alat peranti. Kabel-kabel komputer perlu diletakkan dibelakang komputer atau di tempat yang selamat dan jauh dari laluan pengguna Penapis cahaya monitor (glass filter) boleh digunakan untuk keselesaan dan keselamatan mata pengguna. Laraskan kedudukan monitor dengan mata. pastikan unit sistem di “shutdown” dahulu. tukar mana-mana kabel yang rosak.matikan kuasa elektrik dan tanggalkan “plug”.2 KESELAMATAN PENGGUNA DI MAKMAL KOMPUTER ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Meja komputer disusun dengan baik.

Elakkan dari terlalu banyak menggunakan “socket extension”. Elakkan papan kekunci daripada terkena air dan terdedah kepada habuk.elakkan dari terhantu.tergegar dengan kuat atau terjatuh. Jika perlu memindahkan komputer. Komputer perlu menggunakan alat pelaras arus elektrik seperti AVR atau UPS supaya voltan elektrik ke komputer sentiasa terkawal dan stabil.15. Gunakan peralatan ”can-air” untuk kerja-kerja membersihkan habuk di bahagian dalam unit sistem. Jangan biarkan sistem unit terdedah terlalu lama tanpa “casing”. Penyambungan kabel-kebel ke unit sistem perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya pin kabel tidak terliuk. Tanggalkan palam 3-pin dari soket pada dinding setelah selesai menggunakan komputer. terpatah atau termasuk ke dalam ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 17 . ”Shut Down” unit sistem dahulu sebelum menyambung sebarang peranti ke komputer.3 KESELAMATAN KOMPUTER DI MAKMAL KOMPUTER ☼ ☼ ☼ Suhu di dalam makmal komputer mestilah tidak melebihi 40oc. Penggunaan pendingin hawa adalah digalakkan.

yang kuat dan air.telefon. Jangan mendedahkan cakera padat kepada pancaran cahaya matahari yang kuat atau haba yang sangat panas. Simpanlah cakera liut di dalam bekas yang selamat.15.simpan cakera padat ke dalam jewel boxnya. Lakukan aktiviti ”scandisk” dan ”defragmenter” untuk cakera keras denagn kekerapan sekali dalam sebulan.1 ASPEK KESELAMATAN KOMPUTER • • • • • • • CARA-CARA MENJAGA CAKERA LIUT. Masukkan cakera liut ke dalam pemacu mengikut arahan yang betul.3. Jangan letakkan cakera liut berdekatan dengan alatan bermagnet seperti pembesar suara. Jangan menulis menggunakan pen mata bulat di atas permukaan cakera padat. Gunakan alat tulis seperti pen penanda. Jangaan menyentuh bahagian bawah permukaan cakera padat. Laporkan sebarang kerosakan perisian komputer kepada guru penyelaras makmal komputer dan komputer berkenaan dilabelkan dengan maklumat kerosakan. Jangan membuka ”shutter” cakera liut atau memegang permukaan cakera. ASPEK KESELAMATAN PERISIAN KOMPUTER. Gunakan teknik yang betul ketika memegang cakera padat. Jangan simpan cakera padat secara tindih-menindih. CARA-CARA MENJAGA KESELAMATAN CAKERA PADAT. Jika terdapat virus menjangkiti mana-mana cakera keras.imbas dan nyahkannya. Jangan menyalin perisian dari luar ke dalamcakera keras komputer tanpa kebenaran. pancaran cahaya matahari. Perisian-perisian dalam komputer yang rosak atau tidak sempurna perlu dihapuskan dan buat salinan semula ke cakera keras. Jangan mendedahkan cakera liut kepada haba yang sangat panas. Jangan membawa masuk sebarang perisian dari luar ke dalam makmal tanpa kebenaran.headsets dan monitor. Jika tidak digunakan. Semasa lampu cakera liut sedang menyala.. Jangan letakkan sebarang alatan atau bahan berat di atas cakera liut.jangan keluarkan cakera liut tersebut. • • • • • • • • • • • • 18 .

kenalpasti komputer yang terlibat dan segera putuskan bekalan kuasa di dinding yang bersambung dengan komputer itu. Sistem penggera kebakaran (sistem pengesan asap dan api) perlu dipasang untuk mengesan kejadian kebakaran sekiranya berlaku.dilabelkan dan dinyatakan perkara yang rosak untuk tindakan seterusnya. Imbas cakera liut / “Usb Flash Drive” sebelum digunakan untuk mengelakkan dari berlaku sebarang virus kepada failfail dalam komputer.15. 19 . Pamacu cakera liut perlu diselenggara secara berkala supaya ianya berada dalam keadaan yang baik dan sempurna. Jeriji besi perlu dipasang di pintu dan ditingkap untuk mengelakkan kecurian. Jika terdengar bunyi yang ganjil atay tehidu sesuatu yang terbakar.habuk dan kekotoran. Matikan suis pencetak selepas digunakan. Pastikan cakera liut disimpan dalam kotaknya atau bekas bebas dari sebarang bendasing.4 KESELAMATAN PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER Jangan membawa keluar sebarang perkakasan komputer dari makmal tanpa kebenaran. Pengguna dikehendaki melaporkan sebarang perkakasan kepada guru penyelaras makmal komputer. Komputer yang rosak perlu diasingkan. Tindakan pantas perlu diambil dengan menghubungi pihak bekuasa sekiranya sistem penggera berbunyi.

15. Perisian-perisian dalam komputer yang rosak atau tidak sempurna perlu dihapuskan dan buat salinan semula ke cakera keras. 20 . Lakukan aktiviti “scandisk” dan “defrag” untuk cakera keras dengan kekerapan sekali dalam sebulan.5 KESELAMATAN PERISIAN KOMPUTER Laporkan sebarang kerosakan perisian komputer kepada guru penyelaras makmal dan komputer berkenaan dilabelkan dengan maklumat kerosakan. Kemaskini perisian anti-virus dari semasa ke semasa.imbas dan nyahkannya. Jangan membawa masuk sebarang perisian dari luar ke dalam makmal komputer tanpa kebenaran. Jika terdapat virus menjangkiti mana-mana cakera keras. Jangan menyalin perisian dari luar ke dalam cakera keras komputer tanpa kebenaran.

1 PERALATAN a) Dilarang memasang atau membaiki sendiri komputer atau peralatan yang ada tanpa kebenaran dan penyediaan penyelaras ICT.perisian utility untuk mengelakkan perubahan konfigurasi sistem. Dilarang mematikan pelayan atau perkakasan rangkaian yang telah dipasang supaya operasi tidak terganggu. Dilarang mematikan penghawa dingin di Bilik Pelayan supaya tahap kepanasan dan pemeluwapan tidak berlaku. Dilarang menyerkup komputer semasa kuasa dihidupkan untuk mengelakkan terlampau panas.15. b) c) d) e) f) 21 . Perubahan ini mungkin akan menjejaskan aplikasi yang dipasang. Dilarang membuka atau mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa penyeliaan Penyelaras ICT untuk mengelakkan kerosakan disebabkan oleh salah pengendalian.6. Dilarang memasang perisian pihak ketiga seperti screen servers.6 KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER 19.

Penyelaras Makmal/ICTmesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik bawah kawalan beliau. Sistem pengesan kebakaran perlu dipasang dan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. khasnya bilik Pelayan. Akses Pelawat : a) b) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik berkenaan. Pencegahan kebakaran : a) Setiap bilik pelayan. Buku log untuk rekodkan penggunaan kunci.7 LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL (UMUM) Kunci : a) b) c) Setiap kunci perlu dilabel dengan jelas.15. makmal.Penyelaras ICT dan Penyelaras Makmal Komputer sahaja. Kunci disimpan oleh Guru Besar. Label : a) Setiap peralatan dan kabel perlu dilabel. Peralatan ICT perlu dilindungi oleh pencegah kilat. Setiap komputer dan pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power Supply. pusat sumber yang ada komputer perlu mempunyai alat bantuan awal pemadam api jenis gas CO2. Eletrik : a) b) c) Pastikan Bilik Pelayan berada dalam bangunan perlindungan pengalir kilat. b) 22 .

b) Setiap pelawat dikehendaki mengisi buku log kawalan akses. AKSES PELAWAT a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik pelayan. KUNCI Buku log untuk rekodkan penggunaan kunci. jabatan. jawatan.8 LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL ( Bilik Server) BILIK Bilik Pelayan hendaklah sentiasa berkunci. ALAT PENGHAWA DINGIN a) Setiap bilik pelayan perlu dipasang dengan sekurang-kurangnya dua unit alat penghawa dingin yang berfungsi berterusan secara bergilir-gilir selama 24 jam. pelayan hendaklah shutdown apabila tidak diguna. c) Penyelaras Makmal/ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik pelayan setiap masa. b) Pastikan pelayan tidak berada betul-betul di bawah alat penghawa dingin.15. 23 . masa masuk dan masa keluar. tujuan. Sekiranya penghawa dingin tidak berfungsi atau sekiranya dibekalkan dengan satu unit alat penghawa dingin sahaja. masa. Maklumat yang perlu dicatat termasuklah tarikh. nama. lawatan. nombor Kad Pengenalan. ELETRIK a) Setiap pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterrrupted Power Supply.

9 LANGKAH KESELAMATAN TAMBAHAN AKSES Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki MakmaL Komputer. ELETRIK Pastikan semua punca kuasa eletrik bagi semua peralatan dimatikan sebelum meninggalkan Makmal Komputer. Penggunaan makmal perlu diselia sepenuh masa. 24 .15. ALAT PENGHAWA DINGIN Setiap Makmal Komputer perlu dilengkapi alat penghawa dingin.

menggalak. skim piramid dan surat berantai serta lain-lain aktiviti yang dilarang oleh Perlembagaan Negara. 25 .menekan. Melaksanakan sebarang bentuk pemantauan rangkaian (network monitoring) bagi mencuri atau memintas data yang bukan ditujukan kepadanya.memfitnah atau menabur perasaan benci sesama rakyat malaysia atau luar negara.menyimpan dan mengedar harta intelek.organisasi atau masyarakat secara keseluruhannya.temasuk memalsukan nombor kad kredit.membangun atau menjalankan aktiviti haram seperti skim cepat kaya.Emel-Melakukan aktiviti haram seperti mengambil. 2. 7.rahsia perdagangan atau bahan yang dilindungi hak ciptanya.atau bahan yang salah di sisi undangundang negara dan antarabangsa.Menceroboh (hacking) sistem pengguna individu. mengancam. 5. 6. mengugut.Menyalur sebarang bahan haram.lucah.Memberi maklumat yang salah dan tidak benar pada sebarang borang. 3. 8.kontrak atau pemohonan atas talian.menghina.16 ETIKA PENGGUNAAN INTERNET Pengguna Internet perlu mengambil maklum bahawa adalah menjadi kesalahan untuk : 1.paten.Menganjur perbuatan yang boleh membahayakan individu. kumpulan atau organisasi lain. 4. Menggalakkan perilaku yang boleh menyebabkan kekacauan dan ketegangan di dalam dan di luar negara serta perlanggaran undangundang Malaysia dan antarabangsa.

Panduan Perbendaharaan (tatacara pengurusan stok) dan Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1992 hendaklah dirujuk dan dipatuhi. penyelenggaraan stok amat perlu bagi menyelaras. Dalam hubungan ini.INVENTORI PERALATAN DAN PERISIAN KOMPUTER. mengesan.17 PENGURUSAN STOK. BUKU STOK Buku stok makmal komputer disediakan dalam 3 jenis.00 STOK HARTA MODAL-untuk merekodkan barang-barang tidak luak yang berharga RM500. Penyemakan buku stok hendaklah dilakukan sekurangkurangnya sekali setahun. 26 . dan mengemaskini untuk memudahkan pentadbiran makmal komputer.00 dan ke atas. Penggunaan komputer dalam pengurusan stok adalah digalakkan. STOK INVENTORI-untuk merekodkan barang tidak luak yang harganya kurang dari RM 500. STOK BEKALAN PEJABAT-untuk merekodkan peralatan dan bahan yang luak serta nilai harganya adalah rendah. Penyediaan buku stok dan penyimpanan peralatan di kebanyakkan makmal komputer sekolah tidak lengkap dan ini menimbulkan pelbagai masalah. menyemak.INVENTORI PERALATAN DAN PERISIAN KOMPUTER PENGURUSAN STOK.

18 INVENTORI PERALATAN ICT MAKMAL KOMPUTER BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PERALATAN PELAYAN KOMPUTER PELAJAR KOMPUTER GURU PENCETAL LASER BERWARNA PENGIMBAS BERWARNA PROJEKTOR LCD SKRIN SUIS HUB PENGATUR VOLTAN (AVR) PEMBEKAL TENAGA BERTERUSAN (UPS) RAK PELAYAN MEJA PELAJAR MEJA GURU MEJA PENYELARAS MEJA PENCETAK TROLI LCD PROJEKTOR KERUSI PELAJAR KERUSI GURU KERUSI PENYELARAS ALMARI BESI PETI BESI RAK PELAJAR RAK CD PAPAN KENYATAN PAPAN PUTIH MAGNETIK PENGHAWA DINGIN KIPAS SPEAKER ALARM PEMADAM API KUANTITI 1 40 2 2 2 2 2 2 42 1 2 40 2 1 2 2 80 2 1 2 1 7 3 3 2 9 2 8 2 3 27 .

19 SENARAI HARTA MODAL PERALATAN ICT SILA RUJUK LAMPIRAN 1 28 .

20

PELAN KEBAKARAN MAKMAL KOMPUTER

SILA RUJUK LAMPIRAN 2 & 3

29

21

PELAN SUSUN ATUR MAKMAL KOMPUTER

SILA RUJUK LAMPIRAN 4 & 5

30

22

BIDANG TUGAS ICT SEK. KEB.BERIS PANCHOR

SENARAI TUGAS GURU BESAR
☻Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah. ☻Mengemukakan keperluan sekolah kepada Jabatan Pendidikan Negeri/Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak berkenaan untuk mendapatkan peruntukan kewangan, guru dan pembangunan dan bekalan. ☻Mempengerusikan semua mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan ICT sekolah. ☻Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya. ☻Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan Penyelaras ICT untuk memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan dengan lancar. ☻Mengkaji dan memberi kelulusan untuk kegunaan komputer oleh semua pihak. ☻Mengkaji semula secara berkala tahap-tahap akses bagi kakitangan bawahannya dan pelajar. ☻Memastikan keselamatan kawasan sekolah.

TUGAS PK PENTADBIRAN
•Membantu Pengerusi ICT dalam menjalankan tugas.

31

Merancang pembelian bahan habis guna (consumables). Memberi latihan secara inhouse kepada masyarakat sekolah. 32 . Meningkatkan budaya IT sekolah. Memastikan kesemua kemudahan Infrastruktur Teknologi berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk digunakan. Mengurus akaun pengguna dan e-mail. Mengenalpasti masalah yang timbul sama ada masalah berkaitan perkakasan. Mengurus dan menyenggara kemudahan Infrastruktur Teknologi yang dibekalkan. Menyediakan keperluan Infrastruktur Teknologi untuk kegunaan guru-guru dan membantu serta membimbing mereka mereka sewaktu menggunakannya.Sistem Pengoperasian Rangkaian atau perisian-perisian seperti SSMS dan TLM dan menyelesaikan masalah tersebut. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan Infrastruktur Teknologi ditempatkan. Memyedia inventori bagi kemudahan Infrastruktur Teknologi yang dibekalkan. Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan kemudahan Infrastruktur Teknologi.TUGAS PENYELARAS ICT/BESTARI • • • • • • • • • • • • • • • • PENGURUS IT Memastikan kemudahan Infastruktur Teknologi yang diterima adalah betul dari segi kualiti dan kuantiti seperti yang terdapat dalam spesifikasi. PAKAR RUJUK IT Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) It sekolah. Mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan system aplikasi SSMS dan TLM. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran IT dengan cara belajar sendiri atau melalui kursus/seminar/bengkel dan sentiasa mengikuti perkembangan IT semasa. Mempunyai pengetahuan dan kemahiran menilai TLM.

Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Membuat backup dan replikasi. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenalpasti. Memastikan komputer bebas daripada virus. Memastikan kandungannya betul dan terkini. Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja. LAPORAN • • Menyediakan laporan aktiviti Sekolah Bestari.TUGAS PENYELARAS ICT/BESTARI KESELAMATAN • • • • Mencadangkan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer. TUGAS-TUGAS LAIN • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengurusan Sekolah dari semasa ke semasa. Mendokumentasikan laporan/surat/dokumen yang berkaitan. • • WEBMASTER • • Membina laman web sekolah. 33 .

TUGAS JURUAUDIT • • • JURU AUDIT Menyemak dan memastikan laporan kewangan jawatankuasa ICT sekolah mempunyai kebolehpercayaan yang sewajarnya. Mempunyai hak kebebasan dan budi bicara profesional dalam membuat keputusan penyemakan laporan kewangan ICT sekolah. Membantu Penyelaras Makmal dalam merancang reka bentuk makmal. Mengurus stok dan inventori makmal di bawah tanggungjawabnya. Mambantu Penyelaras Makmal dalam merangka peraturan makmal. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagai juruaudit jawatankuasa sekolah. Menjaga keselamatan dan kebersihan makmal. Membantu Penyelaras Makmal dalam membuat jadual penggunaan makmal harian. 34 . Melapor dengan segera jika terdapat kerosakan alatalat IT dan bukan IT kepada Pengetua/Penyelaras IT sekolah. TUGAS PENGURUS MAKMAL PENGURUS MAKMAL • • • • • • • Mengurus makmal.

•Menghidupkan / memastikan suis utama letrik pada waktu yang ditetapkan. •Menghidupkan komputer pelayan (server) dan mematika semua komputer pada waktu yang ditetapkan. •Membantu Penyelaras IT / Pengurus Makmal menyelenggara perkakasan komputer. •Mamantau aktiviti pelajar semasa ketiadaan guru. •Melaksanakan arahan-arahan lain yang diberi oleh Pengetua/Penyelaras IT dari semasa ke semasa. •Menguatkuasakan peraturan makmal yang disediakan oleh Penyelaars IT / Penyelaras Makmal. •Memastikan tiada peralatan makmal dibawa keluar tanpa kebenaran Pengetua / Penyelaras Makmal.TUGAS PEMBANTU MAKMAL •Menjaga keselamatan dan kebersihan makmal dalam waktu pejabat. •Melaporkan sebarang kerosakan kepada Penyelaras IT / Pengurus Makmal. •Menyimpan inventori stok dan dokumentasi peralatan makmal komputer.(Kew 312. 35 .Kew 315) •Membantu Penyelaras IT/Pengurus Makmal menguruskan pergerakan peralatan makmal komputer. •Menyemak dan memastikan buku log penggunaan komputer dilengkapi oleh pengguna setiap hari.Kew 314. •Membuka dan menutup pintu makmal komputer pada waktu yang ditetapkan ataupun berada dalam keadaan tertentu.Kew 313. •Menyimpan fail surat-menyuart dan pekeliling.

•Menagtur penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru. Membantu Penyelaras IT sekolah merancang dan melaksanakan kursus-kursus Literasi Komputer yang sesuai untuk guru-guru / staf sokongan dan pelajar-pelajar. •Memantau penggunaan bahan sumber dan aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. •Membuat laporan Pelaksanaan Aktiviti-Akttiviti sekolah jika diperlukan oleh Unit Maklumat. •Mengurus penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah dengan menggunakan kemahiran ICT seperti pembentangan secara Power Point. GURU DATA & MAKLUMAT (EMIS) •Melengkapkan data dan maklumat staf seperi yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Kelantan / Kementerian Pelajaran Malaysia. •Menilai kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran ICT.TUGAS JURULATIH TMK • • JURULATIH TMK (P & P) Melaksanakan kursus TMK (P & P) untuk guru-guru seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Kelantan. •Memberi cadangan / pandangan kepada JK ICT untuk meningkatkan penggunaan ICT dalam P & P 36 . Jabatan Pendidikan Kelantan TUGAS KETUA BIDANG & PANITIA •Mengerakkan pemikiran guru-guru untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan ICT. •Menambahkan koleksi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. •Memberikan maklumat yang diperlukan oleh Penyelaras IT daalm melengkapkan Pangkalan Data Sekolah / ICT sekolah.

Proxy. Gateway. Internet Access. 3. Modem dsb Help-desk dan 1st Level Support --Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log. perisian. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. 37 . --Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. --Membantu. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal. EGNet. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan. Broadband. SSDM. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. komponen-komponen dan aksesori ICT. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa 2.TUGAS JURUTEKNIK KOMPUTER 1.Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.Memberi inp ut di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah 5. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: --Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama.Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. Pusat Akses dsb. SMM. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU 6. HRMIS. Bertanggungjawab Kepada Pengetua dan Penolong Kanan 1 Di Dalam Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:: Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. SBT dsb 7. 4.

FS boleh menjalankan latihan ICT yang bersesuaian kepada ibu bapa atau komuniti menggunakan kemudahan ICT di sekolah setelah mendapat kebenaran dari pihak Sekolah. ESPKB.TUGAS FASILITATOR SCHOOLNET 1. membina bahan P&P. laporanmasalah serta isu-isu pelaksanaan inisiatif-inisiatif di sekolah (perbincangan dan isuinisiatifpengesahan dengan pihak pentadbir sekolah hendaklah dibuat sebelum sebarang laporan dihantar ke pihak SKMM) 38 . 7. Pembestarian Sekolah aplikasi-aplikasi seperti Web TV. Pusat Akses. Bertanggungjawab membantu dalam proses berkaitan pengurusan. •Pengurusan data maklumat murid dan guru-guru. WebTV. 2. FS bertanggungjawab dalam penyediaan laporan-laporan bulanan berkaitan aktiviti. FS bertanggungjawab membantu memastikan segala peralatan ICT sekolah/berkaitan dan memastikan rangkaian SchoolNet berfungsi dengan baik serta sentiasa boleh digunakan. FS membantu dalam meningkatkan kesedaran dalam menggalakkan penggunaan jalur lebar dan keselamatan siber kepada warga sekolah dan komuniti setempat. guru dan komuniti) 4. Membantu menentukan kumpulan sasaran sebenar bagi setiap latihan yang akan dijalankan (pelajar. FS membantu sekolah menjalankan Latihan In-House kepada warga Sekolah dengan: InMembantu menentukan jadual pelaksanaan Latihan In-House bagi mengelak Indaripada mengganggu aktiviti P&P sediada. 6. perancangan pelaksanaan dan penyelenggaraan inisiatif ICT di sekolah dan asrama sebagai contoh: •Inisiatif-inisiatif di sekolah (makmal komputer SchoolNet. PPSMI. FS boleh membantu mengendalikan aktiviti atau program-program ICT di programsekolahsekolah-sekolah berdekatan seperti pertandingan laman web. Bahan courseware. 8. Sistek dll) •Pengurusan data inventori ICT seperti daftar harta modal. eDisplin. FS boleh membantu menjalankan program-program berkaitan dengan latih tubi programseperti menggunakan aplikasi online bagi pelajar menduduki peperiksaan seperti UPSR/PMR/SPM. SSDM. 3. SMM. 5.

39 . -Menyediakan tenaga kerja untuk keperluan ekonomi semasa dan masa depan.keluarga.1 Perancangan Jangka Panjang ICT Visi ~Memastikan warga sekolah berupaya menggunakan dan mengaplikasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran serta menjalankan tugas-tugas harian. masyarakat dan Negara. . Matlamat -Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi(ICT) bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan selaras dengan *Dasar ICT Kementerian Pendidikan Malaysia. ~Melahirkan murid-murid dan guru yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran ICT serta dapat menggunakan teknologi ini bagi kegunaan diri. Misi -Memberi peluang kepada semua warga sekolah menggunakan teknologi yang sesuai dalam setiap aspek bagi meningkatkan mutu pengalaman.23 PERANCANGAN ICT SEKOLAH 23. -Memberi peluang warga sekolah untuk mengembangkan potensi diri secara optimum untuk menghadapi cabaran masa depan. -Menyediakan masyarakat Malaysia yang sentiasa peka terhadap perkembangan dan pengatahuan tentang isu-isu semasa berkaitan ICT.

-Memantapkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap. Murid-murid. -Mewujudkan suasana learning organization di sekolah melalui programprogram ICT. -Mengaplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.sistematik dan berkesan di sekolah. -Jawatankuasa kerja berikut perlu di tubuhkan pada awal musim persekolahan untuk melaksanakan aktiviti ICT yang di rancang. -Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui penggunaan ICT. -Mewujudkan sistem pembangunan sumber manusia di sekolah untuk menangani cabaran dan keperluan perkembangan ICT dan K-ekonomi. Ketua jawatankuasa akan mengenal pasti ahli Jawatankuasanya sendiri. Strategi Perlaksanaan -Menubuhkan Jawatankuasa ICT sekolah untuk menggubal dasar ICT serta merancang dan memantau pelaksanaan aktiviti ICT sekolah. 40 .Objektif -Meningkatkan pembangunan dan penggunaan infrastruktur ICT di sekolah.Guru dan Staf sokongan). Kumpulan Sasaran Kakitangan sekolah (Pentadbir.

-Peratus penggunaan Makmal Komputer meningkat. -Peratus tahap kompetensi guru dalam pengendalian peralatan komputer meningkat. -Melahirkan 90 % murid-murid yang celik ICT.2 Perancangan Jangka Pendek ICT Matlamat -Semua guru dan murid menggunakan Makmal Komputer dalam P & P. -Menjalankan kelas literasi komputer untuk pelajar Tahun satu dan dua.26. Pelan Tindakan Perancangan -Latihan untuk staf sokongan (semua) oleh guru terlatih. -Program interaktif zoom-a (internet) untuk tahun satu hingga enam. Program yang dirangka -Program ICTL untuk murid tahap 1 dan tahap 2. -Makmal Komputer menjadi salah satu sumber utama gedung ilmu SKBP. -Program Kelab Komputer -Program Pembelajaran Interaktif Zoom-A -Program Kelas Komputer di sebelah petang.guru yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. -Melahirkan 50% staf sokongan) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah. Objektif -Melahirkan guru. -Kemudahan ICT dapat digunapakai oleh semua warga SKBP. -Program Penyelenggaraan Penggunaan Peralatan Komputer 41 .

scanner.Jur uteknik 2 Bengkel kemahiran menggunakan aplikasi Excel Jawatank uasa ICT Semua guru dan kakitang an Mengiku t kesesuai an Semua guru dapat merekod markah ujian 3 Bengkel emeldan kemahiran melayari internet GPB Semua warga sekolah Mengiku t kesesuai an Semua warga sekolah mempunyai emel 4 Bengkel penggunaan peralatan ICT (LCD.pc) GPB dan juruteknik Guru tidak celik ICT Mengiku t kesesuai an Semua warga dapat menguasai kemahiran menggunakan peralatan ICT Guruguru mahir ICT 43 .24 CADANGAN PELAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN ICT BAGI TAHUN 2010 Strategi : Meningkatkan penguasaan warga sekolah menggunakan peralatan ICT BIL AKTIVIT PEGAWAI BERTANG GUNGJAW AB SASARAN TARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA KPI TINDAKA N 1 Bengkel kemahiran menggunakan aplikasi Microsoft office GPB Semua warga sekolah Mengiku t kesesuai an Semua warga sekolah dapat menggunakan aplikasi. Guruguru mahir ICT dan Jurutekn ik Komput er GPB.

23.2.1 JADUAL PENGGUNAAN MAKMAL KOMPUTER ICTL TAHUN 2011 42 .

Matlamat : Meningkakan penguasaan kemahiran pencarian bahan-bahan internet BIL AKTIVIT PEGAWAI BERTANG GUNGJAW AB SASARAN TARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA KPI TINDAKA N 1 Memberi tunjuk ajar kepada guru dan murid GPB Juruteknik Guru yang mahir ICT Feb Feb-Nov Melahirkan guru/murid yang mahir akses internet LDP atau latihan profesio nal/lang sung @ tidak Pihak pentadbi r 2 Menggalakkan P & P berasaskan sumber internet Gbesar PK GPB Ketua Panitia Semua guru Jan Sepanja ng tahun Sekurangkurangnya 2 kali seminggu guru menggunakan internet dalam P &P 3 Menggalakkan pelajar mendapatkan bahan rujukan dari internet Guru Subjek Semua pelajar FebSep Feb-Sep Sekurangkurang satu sumber rujukan daripada internet untuk setiap subjek Guru Subjek 44 .

moral dan keselamatan semasa pencarian bahan internet BIL AKTIVIT PEGAWAI BERTANG GUNGJAW AB SASARAN TARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA KPI TINDAKA N 1 Ceramah GPB Semua warga sekolah Sepanja ng tahun Sepanja ng tahun Tiada berlaku penyalahgunaan internet Pemant auan oleh GPB 2 Kursus keselamatan pelayaran internet i)Kursus Antivirus ii)Kursus keselamatan data GPB Juruteknik Semua guru dan pelajar Januari Sepanja ng tahun Semua guru ada pengetahuan dan kemahiran penggunaan antivirus Cth:Kaspersky 45 .Matlamat : Meningkakan nilai agama.

my 2 Pemeriksaan secara berkala setiap bulan terhadap semua pc Penyelara s ict juruteknik Semua pc sekolah Setiap akhir bulan 3 Penambahbaikan penggunaan buku log penggunaan Penyelara s Ict Juruteknik Semua guru Sepanja ng tahun Data penggunaan pc dapat dikumpul dengan lengkap 46 .moe.Matlamat : Menyelenggara ICT bagi memastikan kemudahan ict yang terdapat di sekolah berada dalam keadaan boleh diguna secara optimum serta selamat BIL AKTIVIT PEGAWAI BERTANG GUNGJAW AB SASARAN TARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA KPI TINDAKA N 1 Mengadakan kursus mengenali komputer dan pengendalian pc yang baik AJK LDP Semua guru Mengiku t kesesuai an LDP Semua guru terlibat menguasai jenis/komponen dan pengendalian dengan baik Semua pc berada dalam keadaann baik dan boleh guna secara optimum Lapor kerosak an dengan segera menggu nakan sistem online : sts. edu.

AZHAR UMI ATHIRAH BT. 11. 7. MOHD AIMAN AIZAT B. MOHD (6B) MOHD YUSRI B. RAHMAN (4A) AINUR BALQIS BT. 8. 10. MOHD HATA 47 .25 BRIGED SIBER SENARAI BRIGED BESTARI 1. MOHD SALWANI SITI NUR UMMI BT. ABD. ISMAIL (4A) NURUL MIZNA HANIM (4A) NUR AIN NAJWA BT. 4. 3. MOHD ZAID (4A) NUR FAZIHAH BT. ARUAN (6B) MOHD AMIRUL HAQ B. KASSIM (4A) MOHD BASRI B. 5. 6. NORCHIK NUR FARHAH SYAMIMIE BT. 9. 2.

Siti Fatimah Rayyana.Muhamad Ropi (Penyelaras Bestari) . En.GAMBAR BRIGED SIBER Berdiri dari kiri : Cik Noorhaziana (FT17) . Rohayu (Fasi) Duduk dari kiri : Erni Suhaila. Siti Nornabila.Nur Adrina. Pn.Hamzah (Guru Besar) .Nur Amani 48 . En.

26 PANORAMA MAKMAL KOMPUTER SKBP 49 .

27 LABEL-LABEL SUDUT CD SUDUT PAMERAN ICT 50 .

LABEL-LABEL SUDUT PINJAMAN CD SUDUT INFO 51 .

LABEL-LABEL SUDUT INFO KOMPONEN SUDUT KENYATAAN BESTARI 52 .

LABEL-LABEL SUDUT BACAAN ICT PERATURAN MAKMAL KOMPUTER 54 .

Dengan adanya makmal komputer di harap dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh murid-murid. Celik ICT di kalangan murid-murid amat penting pada masa sekarang untuk mereka melangkah ke dunia global yang semakin maju. usaha untuk memantapkan penggunaan ICT di kalangan mereka perlu dititikberatkan.28 PENUTUP Makmal komputer menjadi pemangkin kepada pihak sekolah untuk memantapkan penggunaan komputer di kalangan murid-murid menerusi ICT. Justeru. 55 .

21.MUHD ROPI B.HAMZAH BIN HASSAN :PN.ZAKUAN B. MOHD SALLEH PETUGAS HARIAN KEBERSIHAN : PEKERJA SWASTA AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS 25 . ROHANI BT. OMAR PN.MALIKI B.HUSSIN EN. MUHAMMAD EN.NORIZAN BT.HJH.KHAZIMAN B. ABDULLAH : EN. AWANG : PN. OTHMAN EN.2 JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN PENASIHAT PENGERUSI SETIAUSAHA AJK :EN.SURAYA BT.

.

SENARAI KOMPUTER RIBA PPSMI .

SENARAI BARANG ICT YANG DITERIMA .

SENARAI CD .

REKOD BUKU PELAWAT .

REKOD BUKU ADUAN PELANGGAN .

REKOD STOK BAHAN ICT .

REKOD PENGGUNAAN GURU DI MAKMAL KOMPUTER .

REKOD PENGGUNAAN PELAJAR DI MAKMAL KOMPUTER .

BORANG PINJAMAN DAN PENGHANTARAN PERALATAN ICT .

BORANG X .

BORANG JPICT/JPN .

BORANG ADUAN KEROSAKAN .

BORANG PINJAMAN PERALATAN ICT JPN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful