ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

i. SEKAPUR SIREH -i ii. SEULAS PINANG GURU PENYELARAS BESTARI - ii 1. PENDAHULUAN -1 2. LATAR BELAKANG -2 3. SEJARAH PENUBUHAN MAKMAL KOMPUTER SKBP -3 4. VISI -4 5. MISI -5 6. MOTTO -6 7. OBJEKTIF -7 8. MATLAMAT -8 9. PIAGAM PELANGAN -9 10.PERKHIDMATAN MAKMAL KOMPUTER - 10 11.STRUKTUR PENTADBIRAN SEKOLAH - 11 12.CARTA ORGANISASI ICT - 12 13.JAWATANKUASA KERJA BESTARI - 13 14.GARIS PANDUAN PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER - 14 15.PERATURAN MAKMAL KOMPUTER - 15 15.1 PERATURAN MAKMAL KOMPUTER - 15 15.2 KESELAMATAN PENGGUNA DI MAKMAL KOMPUTER - 16 15.3 KESELAMATAN KOMPUTER DI MAKMAL KOMPUTER - 17 15.3.1 ASPEK KESELAMATAN KOMPUTER - 18 15.4 KESELAMATAN PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER - 19 15.5 KESELAMATAN PERISIAN KOMPUTER - 20 15.6 KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER - 21 15.7 LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL (UMUM) - 22 15.8 LANGKAH KEELAMATAN FIZIKAL (BILIK SERVER0 - 23 15.9 LANGKAH KESELAMATAN TAMBAHAN - 24 16.ETIKA PENGGUNAAN INTERNET - 25 17.PENGURUSAN STOK INVENTORI,PERALATAN DAN PERISIAN KOMPUTER - 26 18.INVENTORI PERALATAN ICT MAKMAL KOMPUTER - 27 19.SENARAI HARTA MODAL PERALATAN ICT - 28 20.PELAN KECEMASAN MKAMAL KOMPUTER - 29 21.PELAN SUSUNATUR MAKMAL KOMPUTER - 30 22.BIDANG TUGAS ICT SKBP - 31-38 23.PERANCANGAN ICT SEKOLAH - 39 23.1 PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG - 39-40 23.2 PERANCANGAN ICT JANGKA PENDEK - 41 23.2.1 JADUAL ICTL - 42 24.CADANGAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN ICT BAGI TAHUN 2011 - 43-46 25.BRIDGED SIBER SKBP - 47 25.1 GAMBAR BRIDGED SIBER 2011 - 48 26.PANORAMA MAKMAL KOMPUTER SKBP - 49 27.LABEL-LABEL - 50-54 28.PENUTUP - 55 29.LAMPIRAN •1) SENARAI HARTA MODAL ICT •2)PELAN KEBAKARAN MAKMAL KOMPUTER BAWAH •3)PELAN KEBAKARAN MAKMAL KOMPUTER ATAS •4)PELAN SUSUNATUR PERALATAN MAKMAL KOMPUTER BAWAH •5)PELAN SUSUNATUR PERALATAN MAKMAL KOMPUTER ATAS • SENARAI KOMPUTER RIBA PPSMI • SENARAI BARANG ICT YANG DITERIMA • SENARAI CD • REKOD BUKU PELAWAT • REKOD BUKU ADUAN PELANGGAN • REKOD STOK BAHAN (ICT) • REKOD PENGGUNAAN GURU DI MAKMAL KOMPUTER • REKOD PENGGUNAAN PELAJAR DI MAKMAL KOMPUTER • BORANG PINJAMAN DAN PENGHANTARAN PERALATAN ICT • CONTOH-CONTOH BORANG ICT

Hamzah bin Hassan) Guru Besar SK Beris Panchor.Bachok. Syabas diucapkan kepada Penyelaras Makmal Komputer kerana mampu menghasilkan ‘Buku Pengurusan Makmal Komputer’ untuk dijadikan panduan kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Beris Panchor demi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan komputer di dalam kehidupan seharian. • • ……………………………… (En.SEKOLAH KEBANGSAAN BERIS PANCHOR 16320 TAWANG KELANTAN SEKAPUR SIREH • Keupayaan dan kemahiran menguasai Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merupakan elemen yang penting dalam menghadapi dunia tanpa sempadan. Semoga dengan terhasilnya Buku Pengurusan Makmal Komputer. Cabaran perlu ditangani dengan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan. dapat membuktikan bahawa SKBP dan warganya telah bersedia untuk menghadapi cabaran perubahan ke arah menjadikan SKBP sebagai sebuah Sekolah Bestari demi kepentingan generasi sekarang dan akan datang. i i 4 . Ini merupakan satu cabaran bagi sistem pendidikan ke arah menghasilkan generasi yang celik ICT.

SEKOLAH KEBANGSAAN BERIS PANCHOR 16320 TAWANG KELANTAN SEULAS PINANG PENYELARAS BESTARI • Negara kita sedang pesat membangun dan memberi tumpuan khusus kepada aspek pendidikan berasaskan ICT untuk melahirkan rakyat celik komputer yang menguasai teknologi komunikasi dan maklumat ( ICT ) dan boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain dalam soal menguasai ilmu dan maklumat.. Buku Pengurusan Makmal Komputer dapat disiapkan. Teruma kasih kerana diberi peluang untuk memuatkan sepatah dua kata dalam ruangan ini. Bachok • • • ii . SK Beris Panchor. (En.Syabas dan tahniah diucapkan kepada pihak yang terlibat sehingga berjaya menghasilkan dokumen penting ini. Awang) Penyelaras ICT Sekolah. Setinggi-tinggi pujian dan syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya. “Kitalah pencorak generasi yang akan datang” ……………………………. Oleh itu. prasarana ICT yang serba lengkap dan canggih dibekalkan ke sekolah haruslah dimanafaatkan semaksimum mungkin oleh semua warga sekolah demi mencapai matlamat ‘mencerdikkan’ sekolah dengan peralatan dan pendedahan ICT kepada pelajar. “Program Pembudayaan ICT” oleh Kementerian Pelajaran harus mendapat sokongan semua pihak.Muhamad Ropi b.

tenaga pelajar. manipulasi. * meningkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan pendidikan. meningkatkan penggunaan sumber pendidikan. * meningkatkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam ICT. berupaya meningkatkan kualiti pendidikan di samping mempercepatkan proses pendidikan berasaskan kadar kebolehan pelajar. * menekankan pengintegrasian ICT dalam P&P. pengurusan. * memperluas akses dan ekuiti kepada kemudahan ICT. * meningkatkan sistem pentaksiran dengan menggunakan ICT. perolehan dan komunikasi maklumat dalam pelbagai bentuk. pengajaran dan pembelajaran (P&P) serta pendidikan sepanjang hayat. dan personel KPM. * meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan dengan masyarakat dalam membantu memperkembangkan ICT dalam pendidikan. Penggunaan ICT dalam P&P membolehkan aktiviti P&P dijalankan tanpa kekangan tempat dan masa.1 PENDAHULUAN ICT adalah sistem yang membolehkan pengumpulan . ICT dalam pendidikan bermaksud penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang menyokong proses teras dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan. * memperluas kurikulum berasaskan ICT. * meningkatkan usaha pengurusan dan penyenggaraan perkakasan ICT. Pembangunan ICT dalam pendidikan bagi 10 tahun akan datang bermatlamat untuk : * meningkatkan pembangunan infrastuktur ICT. * meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT di kalangan pelajar. 1 .

Bhd. pelajar-pelajar harus didedahkan dengan kemahiran Teknologi Maklumat Bersesuaian dengan hasrat ini. Untuk melaksanakan Projek Penyediaan Infrastruktur Fizikal dan Pengkomputeraan di Sekolah Rendah dan Menengah Malaysia Fasa 2 Dengan adanya makmal komputer tersebut.2 LATAR BELAKANG Kerajaan berhasrat untuk menjadikan Malaysia maju ke hadapan dalam bidang Teknologi Maklumat. 2 . Bagi projek Fasa 2 ini. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melantik MIMOS Smart Computing Sdn. Kementerian Pendidikan Malaysia bercadang untuk menyediakan Makmal Komputer di Sekolah Rendah dan Menengah di seluruh negara. ia akan dapat digunakan sepenuhnya oleh guru serta murid-murid Sekolah Rendah dan Menengah sebagai pusat penyebaran atau gedung teknologi dan maklumat serta secara tidak langsung dapat mengubah cara pembelajaran dan menambah pengetahuan murid-murid Sekolah Rendah dan Menengah. Bagi mencapai matlamat tersebut.

Semoga dengan kehadiran Makmal Komputer yang tersergam gagah di tengah-tengah warga SKBP dapat dijadikan tunjang kekuatan ke arah mewujudkan masyarakat bestari di alam siber agar setanding dengan masyarakat di negara-negara maju yang lain. “ Ke arah generasi celik komputer ” 3 . Dengan terbinanya Makmal Komputer di SKBP ini merupakan simbol kesedaran warga SKBP untuk menjadikan ICT sebagai pemangkin kecemerlangan dan kemajuan SKBP dan masyarakat sekitarnya. merupakan detik bersejarah di mana makmal komputer telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Awal Januari 2005.3 SEJARAH PENUBUHAN MAKMAL KOMPUTER SKBP Matlamat dan aspirasi kerajaan untuk melahirkan generasi celik komputer dapat direalisasikan dengan terbinanya Makmal Komputer di Sekolah Kebangsaan Beris Panchor di bawah Projek Makmal Komputer Fasa 2. Pembinaan Makmal Komputer bermula pada bulan September 2004 dan telah siap sepenuhnya pada bulan Disember 2004.

4 VISI MEMBUDAYAKAN ICT SECARA MENYELURUH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 4 .

5 MISI MEMBERI PENGETAHUAN SERTA MENJADIKAN ICT SEBAGAI BUDAYA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEPADA GURU-GURU DAN MURID-MURID 5 .

6 MOTTO MEMARTABATKAN ICT DALAM PERKEMBANGAN ARUS PENDIDIKAN 6 .

7 OBJEKTIF 1. 3. Memastikan penggunaan ICT yang maksimum dalam aktiviti P & P berjalan dengan lancar. 2. Mewujudkan suasana yang kondusif dalam aktiviti P & P yang berasaskan ICT. 7 . Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik dan sistem internet serta rangkaian setempat (LAN) dalam keadaan yang stabil.

8 MATLAMAT MENJADIKAN SEMUA WARGA SKBP CELIK ICT SEIRING PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MASA KINI 8 .

Sebagai pusat pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi guru-guru. kokurikulum. 9 . Menyediakan khidmat latihan dan tunjuk ajar mengenai ICT kepada semua guru. Pusat Portal Maklumat bagi semua guru dan murid. displin dan sahsiah selari dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Negara serta Wawasan 2020 melalui :Menyediakan kemudahan ICT kepada setiap murid-murid dan guru-guru. Memastikan setiap peralatan ICT dalam keadaan baik dan dapat digunakan ketika diperlukan.9 PIAGAM PELANGGAN Maka kami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan memastikan pencapaian kecemerlangan pendidikan dengan memberi kemudahan untuk perkembangan dan penyuburan potensi ke tahap yang optimum dalam bidang kurikulum .murid dan kakitangan.

Di samping itu juga.10 PERKHIDMATAN MAKMAL KOMPUTER Perkhidmatannya adalah secara menyeluruh dengan melibatkan penyertaan seluruh organisasi sekolah dengan semangat kekitaan dan rasa keupayaan yang kental dan mendalam. ia dapat menerapkan dan membekalkan seberapa banyak ilmu dan sumber-sumber lain kepada warga sekolah ini. 10 .

HAMZAH B.11 STRUKTUR PENTADBIRAN SEKOLAH GURU BESAR EN. ROHANI BT. CHE NOH 11 . HJH. NORMADIAH BT. MUDA PK PENTADIRAN PN. HJH. HASSAN PK HEM PN. HJH. ABDULLAH PK KO-KURIKULUM PN.SITI AESAH BT.

OMAR PENYELARAS BESTARI EN.MUHAMAD ROPI B. MOHD. SOHAMI GURU DATA EMIS EN. SURAYA BT. HUSSI N GURU PEPERIKSAAN EN. YUSOF JURUTEKNIK KOMPUTER CIK NOORHAZIANA BT. HJH. AWANG PENYELARAS PPSMI PN.12 CARTA ORGANISASI ICT GURU BESAR EN.KHAZIMAN B. ABDULLAH PENYELARAS PUSAT AKSES PN. NORIZAN BT.ZAKUAN B.OTHMAN 12 .HAMZAH B.ABU HASAN B. M. ROHANI BT. SALLEH GURU DATA EMIS EN. HASSAN PK PENTADIRAN PN.

M. ABD.OTHMAN TIMBALAN PENGERUSI (PETANG) EN. MOHAMAD AHLI JAWATANKUASA PN.ZAKUAN B. MUHAMMAD PENYELARAS PUSAT AKSES PN. MOHD. AWANG TIMBALAN PENGERUSI (PAGI) EN. HUSSI N AHLI JAWATANKUASA PN. SALLEH AHLI JAWATANKUASA EN.13 JAWATANKUASA KERJA BESTARI PENGERUSI EN. NORIZAN BT.GHANI AHLI JAWATANKUASA CIK NOORHAZIANA BT.OMAR AHLI JAWATANKUASA EN.NOORHIDAYAH BT.KHAZIMAN B. SURAYA BT.MALIKI B.MUHAMAD ROPI B.ZULKIFLI B. SOHAMI 13 .

keselamatan pengguna dan peraturan makmal komputer. 14 . Pengurus makmal komputer perlu sentiasa memastikan aspek-aspek pengurusan ini diikuti dan diamalkan oleh pengguna makmal komputer pada setiap masa.14 GARIS PANDUAN PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER Bidang pengurusan makmal komputer menekankan beberapa aspek yang harus adiberi perhatian khusus seperti keselamatan komputer daripada segi perkakasan dan perisian.

sila laporkan dengan kadar segera pada guru yang bertugas di makmal komputer.1 PERATURAN MAKMAL KOMPUTER Pengguna tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal komputer tanpa izin atau semasa ketiadaan guru Kemaskan makmal komputer sebelum keluar. Atur semula kerusi supaya tersusun rapi dan kemas. bertengkar dan bergaduh dalam makmal komputer. bergurausenda. berlari-lari. Pengguna dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan izin guru yang bertugas. Pengguna dilarang membawa masuk sebarang perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan izin guru bertugas. Pengguna dikehendaki sentiasa menjaga kebersihan makmal komputer. Laporkan sebarang kerosakan dengan segera kepada guru yang bertugas di makmal komputer. Semua pengguna dikehendaki mengikuti Jadual Waktu Penggunaan Makmal Komputer.15 PERATURAN MAKMAL KOMPUTER 15. Pengguna dilarang membuat bising. 15 . Jika terdengar sebarang bunyi yang ganjil atau terbau sesuatu yang terbakar atau sebarang keadaan yang disyaki tidak normal. Semua pengguna dikehendaki mencatat maklumat penggunaan ke dalam buku log / rekod penggunaan makmal komputer. Pengguna dilarang melayari Internet melalui pautan kepada alamat-alamat yang melampau / tidak bermoral. Pengguna komputer dilarang membuat sebarang pengubahsuaian ke atas sambungan wayar di komputer. Pastikan alat pemadam api ada dan berfungsi. Pastikan kedua-dua pintu masuk tidak berkunci semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

16 . barang-barang kemas dan berambut panjang. Pastikan makmal komputer dilengkapi dengan kotak pertolongan cemas. pastikan unit sistem di “shutdown” dahulu.15.2 KESELAMATAN PENGGUNA DI MAKMAL KOMPUTER ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Meja komputer disusun dengan baik. Kabel-kabel komputer perlu diletakkan dibelakang komputer atau di tempat yang selamat dan jauh dari laluan pengguna Penapis cahaya monitor (glass filter) boleh digunakan untuk keselesaan dan keselamatan mata pengguna. monitor harus 50 ke 60cm jauh dari mata. tukar mana-mana kabel yang rosak. Laraskan kedudukan monitor dengan mata. Perhatikan jika terdapat wayar kuasa yang terdedah. Pengguna dinasihatkan berehat sebentar jika mengalami sakit tengkuk.pastikan unit sistem diletak disemua tempat yang sesuai dan mempunyai ruang mencukupi bagi semua alat peranti. Semasa menbuat kerja penyelenggaraan.matikan kuasa elektrik dan tanggalkan “plug”. Duduk dalam keadaan selesa. sakit tulang belakang. Selepas 2 jam menggunakan komputer pengguna dinasihatkan berehat dan melihat kehijauan di luar untuk melegakan pandangan mata. dan keletihan pada kedua-dua belah tangan. elakkan memakai tali leher.kerusi boleh dilaras mengikut keperluan pengguna dan duduk tegak untuk hinder dari sakit pinggang. Jika perlu buka “casing” komputer untuk kerja penyelenggaraan.

”Shut Down” unit sistem dahulu sebelum menyambung sebarang peranti ke komputer.elakkan dari terhantu. Penggunaan pendingin hawa adalah digalakkan. Gunakan peralatan ”can-air” untuk kerja-kerja membersihkan habuk di bahagian dalam unit sistem.15. Jangan biarkan sistem unit terdedah terlalu lama tanpa “casing”. Elakkan dari terlalu banyak menggunakan “socket extension”. Jika perlu memindahkan komputer.tergegar dengan kuat atau terjatuh. terpatah atau termasuk ke dalam ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 17 .3 KESELAMATAN KOMPUTER DI MAKMAL KOMPUTER ☼ ☼ ☼ Suhu di dalam makmal komputer mestilah tidak melebihi 40oc. Tanggalkan palam 3-pin dari soket pada dinding setelah selesai menggunakan komputer. Penyambungan kabel-kebel ke unit sistem perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya pin kabel tidak terliuk. Komputer perlu menggunakan alat pelaras arus elektrik seperti AVR atau UPS supaya voltan elektrik ke komputer sentiasa terkawal dan stabil. Elakkan papan kekunci daripada terkena air dan terdedah kepada habuk.

Jangan menulis menggunakan pen mata bulat di atas permukaan cakera padat. Laporkan sebarang kerosakan perisian komputer kepada guru penyelaras makmal komputer dan komputer berkenaan dilabelkan dengan maklumat kerosakan. Jangan mendedahkan cakera padat kepada pancaran cahaya matahari yang kuat atau haba yang sangat panas. Lakukan aktiviti ”scandisk” dan ”defragmenter” untuk cakera keras denagn kekerapan sekali dalam sebulan. Gunakan teknik yang betul ketika memegang cakera padat.telefon. Jangan letakkan sebarang alatan atau bahan berat di atas cakera liut.1 ASPEK KESELAMATAN KOMPUTER • • • • • • • CARA-CARA MENJAGA CAKERA LIUT.jangan keluarkan cakera liut tersebut. yang kuat dan air.headsets dan monitor. Jangan mendedahkan cakera liut kepada haba yang sangat panas. CARA-CARA MENJAGA KESELAMATAN CAKERA PADAT. Jangan simpan cakera padat secara tindih-menindih. pancaran cahaya matahari. Simpanlah cakera liut di dalam bekas yang selamat. • • • • • • • • • • • • 18 . Jangan membuka ”shutter” cakera liut atau memegang permukaan cakera. Jangan letakkan cakera liut berdekatan dengan alatan bermagnet seperti pembesar suara. Jika tidak digunakan. Jangan membawa masuk sebarang perisian dari luar ke dalam makmal tanpa kebenaran. Jangaan menyentuh bahagian bawah permukaan cakera padat.imbas dan nyahkannya. Jangan menyalin perisian dari luar ke dalamcakera keras komputer tanpa kebenaran. Perisian-perisian dalam komputer yang rosak atau tidak sempurna perlu dihapuskan dan buat salinan semula ke cakera keras. Jika terdapat virus menjangkiti mana-mana cakera keras.simpan cakera padat ke dalam jewel boxnya. Gunakan alat tulis seperti pen penanda.3. Semasa lampu cakera liut sedang menyala. Masukkan cakera liut ke dalam pemacu mengikut arahan yang betul..15. ASPEK KESELAMATAN PERISIAN KOMPUTER.

Sistem penggera kebakaran (sistem pengesan asap dan api) perlu dipasang untuk mengesan kejadian kebakaran sekiranya berlaku. Pastikan cakera liut disimpan dalam kotaknya atau bekas bebas dari sebarang bendasing.dilabelkan dan dinyatakan perkara yang rosak untuk tindakan seterusnya.15. 19 .habuk dan kekotoran. Jeriji besi perlu dipasang di pintu dan ditingkap untuk mengelakkan kecurian. Imbas cakera liut / “Usb Flash Drive” sebelum digunakan untuk mengelakkan dari berlaku sebarang virus kepada failfail dalam komputer. Tindakan pantas perlu diambil dengan menghubungi pihak bekuasa sekiranya sistem penggera berbunyi. Jika terdengar bunyi yang ganjil atay tehidu sesuatu yang terbakar. Pengguna dikehendaki melaporkan sebarang perkakasan kepada guru penyelaras makmal komputer. Komputer yang rosak perlu diasingkan.kenalpasti komputer yang terlibat dan segera putuskan bekalan kuasa di dinding yang bersambung dengan komputer itu.4 KESELAMATAN PERKAKASAN DI MAKMAL KOMPUTER Jangan membawa keluar sebarang perkakasan komputer dari makmal tanpa kebenaran. Pamacu cakera liut perlu diselenggara secara berkala supaya ianya berada dalam keadaan yang baik dan sempurna. Matikan suis pencetak selepas digunakan.

5 KESELAMATAN PERISIAN KOMPUTER Laporkan sebarang kerosakan perisian komputer kepada guru penyelaras makmal dan komputer berkenaan dilabelkan dengan maklumat kerosakan.imbas dan nyahkannya. Lakukan aktiviti “scandisk” dan “defrag” untuk cakera keras dengan kekerapan sekali dalam sebulan. Jangan menyalin perisian dari luar ke dalam cakera keras komputer tanpa kebenaran. Jangan membawa masuk sebarang perisian dari luar ke dalam makmal komputer tanpa kebenaran. Jika terdapat virus menjangkiti mana-mana cakera keras. Kemaskini perisian anti-virus dari semasa ke semasa.15. 20 . Perisian-perisian dalam komputer yang rosak atau tidak sempurna perlu dihapuskan dan buat salinan semula ke cakera keras.

perisian utility untuk mengelakkan perubahan konfigurasi sistem. Dilarang membuka atau mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa penyeliaan Penyelaras ICT untuk mengelakkan kerosakan disebabkan oleh salah pengendalian. Perubahan ini mungkin akan menjejaskan aplikasi yang dipasang.1 PERALATAN a) Dilarang memasang atau membaiki sendiri komputer atau peralatan yang ada tanpa kebenaran dan penyediaan penyelaras ICT. Dilarang memasang perisian pihak ketiga seperti screen servers. b) c) d) e) f) 21 . Dilarang mematikan penghawa dingin di Bilik Pelayan supaya tahap kepanasan dan pemeluwapan tidak berlaku.6.15. Dilarang mematikan pelayan atau perkakasan rangkaian yang telah dipasang supaya operasi tidak terganggu.6 KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER 19. Dilarang menyerkup komputer semasa kuasa dihidupkan untuk mengelakkan terlampau panas.

Akses Pelawat : a) b) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik berkenaan. Eletrik : a) b) c) Pastikan Bilik Pelayan berada dalam bangunan perlindungan pengalir kilat.15.7 LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL (UMUM) Kunci : a) b) c) Setiap kunci perlu dilabel dengan jelas. Buku log untuk rekodkan penggunaan kunci. khasnya bilik Pelayan. Kunci disimpan oleh Guru Besar. b) 22 . Pencegahan kebakaran : a) Setiap bilik pelayan. pusat sumber yang ada komputer perlu mempunyai alat bantuan awal pemadam api jenis gas CO2. Penyelaras Makmal/ICTmesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik bawah kawalan beliau. Sistem pengesan kebakaran perlu dipasang dan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Label : a) Setiap peralatan dan kabel perlu dilabel. Setiap komputer dan pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterupted Power Supply.Penyelaras ICT dan Penyelaras Makmal Komputer sahaja. Peralatan ICT perlu dilindungi oleh pencegah kilat. makmal.

b) Setiap pelawat dikehendaki mengisi buku log kawalan akses. jabatan. pelayan hendaklah shutdown apabila tidak diguna. Maklumat yang perlu dicatat termasuklah tarikh. tujuan. b) Pastikan pelayan tidak berada betul-betul di bawah alat penghawa dingin. nombor Kad Pengenalan.15. 23 .8 LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL ( Bilik Server) BILIK Bilik Pelayan hendaklah sentiasa berkunci. ALAT PENGHAWA DINGIN a) Setiap bilik pelayan perlu dipasang dengan sekurang-kurangnya dua unit alat penghawa dingin yang berfungsi berterusan secara bergilir-gilir selama 24 jam. Sekiranya penghawa dingin tidak berfungsi atau sekiranya dibekalkan dengan satu unit alat penghawa dingin sahaja. masa. nama. masa masuk dan masa keluar. ELETRIK a) Setiap pelayan perlu dilindungi oleh satu alat Uninterrrupted Power Supply. KUNCI Buku log untuk rekodkan penggunaan kunci. AKSES PELAWAT a) Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki bilik pelayan. jawatan. lawatan. c) Penyelaras Makmal/ICT mesti menemani pelawat yang mengunjungi bilik pelayan setiap masa.

15. Penggunaan makmal perlu diselia sepenuh masa. ALAT PENGHAWA DINGIN Setiap Makmal Komputer perlu dilengkapi alat penghawa dingin.9 LANGKAH KESELAMATAN TAMBAHAN AKSES Hanya mereka yang diberi kuasa sahaja dibenarkan memasuki MakmaL Komputer. ELETRIK Pastikan semua punca kuasa eletrik bagi semua peralatan dimatikan sebelum meninggalkan Makmal Komputer. 24 .

6.kontrak atau pemohonan atas talian.rahsia perdagangan atau bahan yang dilindungi hak ciptanya. 25 .membangun atau menjalankan aktiviti haram seperti skim cepat kaya. 5. 2. 3. kumpulan atau organisasi lain. 7.Emel-Melakukan aktiviti haram seperti mengambil. mengancam.Menganjur perbuatan yang boleh membahayakan individu.menyimpan dan mengedar harta intelek.lucah.Menceroboh (hacking) sistem pengguna individu.menekan.16 ETIKA PENGGUNAAN INTERNET Pengguna Internet perlu mengambil maklum bahawa adalah menjadi kesalahan untuk : 1.paten. Menggalakkan perilaku yang boleh menyebabkan kekacauan dan ketegangan di dalam dan di luar negara serta perlanggaran undangundang Malaysia dan antarabangsa.organisasi atau masyarakat secara keseluruhannya.atau bahan yang salah di sisi undangundang negara dan antarabangsa.Memberi maklumat yang salah dan tidak benar pada sebarang borang.menggalak. mengugut.Menyalur sebarang bahan haram. 8.temasuk memalsukan nombor kad kredit. 4.memfitnah atau menabur perasaan benci sesama rakyat malaysia atau luar negara. skim piramid dan surat berantai serta lain-lain aktiviti yang dilarang oleh Perlembagaan Negara.menghina. Melaksanakan sebarang bentuk pemantauan rangkaian (network monitoring) bagi mencuri atau memintas data yang bukan ditujukan kepadanya.

BUKU STOK Buku stok makmal komputer disediakan dalam 3 jenis. mengesan. STOK INVENTORI-untuk merekodkan barang tidak luak yang harganya kurang dari RM 500. Dalam hubungan ini. STOK BEKALAN PEJABAT-untuk merekodkan peralatan dan bahan yang luak serta nilai harganya adalah rendah. 26 . penyelenggaraan stok amat perlu bagi menyelaras. Penggunaan komputer dalam pengurusan stok adalah digalakkan.17 PENGURUSAN STOK.00 dan ke atas.00 STOK HARTA MODAL-untuk merekodkan barang-barang tidak luak yang berharga RM500. dan mengemaskini untuk memudahkan pentadbiran makmal komputer.INVENTORI PERALATAN DAN PERISIAN KOMPUTER. Penyediaan buku stok dan penyimpanan peralatan di kebanyakkan makmal komputer sekolah tidak lengkap dan ini menimbulkan pelbagai masalah. Penyemakan buku stok hendaklah dilakukan sekurangkurangnya sekali setahun.Panduan Perbendaharaan (tatacara pengurusan stok) dan Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1992 hendaklah dirujuk dan dipatuhi. menyemak.INVENTORI PERALATAN DAN PERISIAN KOMPUTER PENGURUSAN STOK.

18 INVENTORI PERALATAN ICT MAKMAL KOMPUTER BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PERALATAN PELAYAN KOMPUTER PELAJAR KOMPUTER GURU PENCETAL LASER BERWARNA PENGIMBAS BERWARNA PROJEKTOR LCD SKRIN SUIS HUB PENGATUR VOLTAN (AVR) PEMBEKAL TENAGA BERTERUSAN (UPS) RAK PELAYAN MEJA PELAJAR MEJA GURU MEJA PENYELARAS MEJA PENCETAK TROLI LCD PROJEKTOR KERUSI PELAJAR KERUSI GURU KERUSI PENYELARAS ALMARI BESI PETI BESI RAK PELAJAR RAK CD PAPAN KENYATAN PAPAN PUTIH MAGNETIK PENGHAWA DINGIN KIPAS SPEAKER ALARM PEMADAM API KUANTITI 1 40 2 2 2 2 2 2 42 1 2 40 2 1 2 2 80 2 1 2 1 7 3 3 2 9 2 8 2 3 27 .

19 SENARAI HARTA MODAL PERALATAN ICT SILA RUJUK LAMPIRAN 1 28 .

20

PELAN KEBAKARAN MAKMAL KOMPUTER

SILA RUJUK LAMPIRAN 2 & 3

29

21

PELAN SUSUN ATUR MAKMAL KOMPUTER

SILA RUJUK LAMPIRAN 4 & 5

30

22

BIDANG TUGAS ICT SEK. KEB.BERIS PANCHOR

SENARAI TUGAS GURU BESAR
☻Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah. ☻Mengemukakan keperluan sekolah kepada Jabatan Pendidikan Negeri/Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak berkenaan untuk mendapatkan peruntukan kewangan, guru dan pembangunan dan bekalan. ☻Mempengerusikan semua mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan ICT sekolah. ☻Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT dilaksanakan dan mencapai matlamatnya. ☻Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan Penyelaras ICT untuk memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan dengan lancar. ☻Mengkaji dan memberi kelulusan untuk kegunaan komputer oleh semua pihak. ☻Mengkaji semula secara berkala tahap-tahap akses bagi kakitangan bawahannya dan pelajar. ☻Memastikan keselamatan kawasan sekolah.

TUGAS PK PENTADBIRAN
•Membantu Pengerusi ICT dalam menjalankan tugas.

31

Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan kemudahan Infrastruktur Teknologi.Sistem Pengoperasian Rangkaian atau perisian-perisian seperti SSMS dan TLM dan menyelesaikan masalah tersebut. Mengurus dan menyenggara kemudahan Infrastruktur Teknologi yang dibekalkan. Memyedia inventori bagi kemudahan Infrastruktur Teknologi yang dibekalkan. PAKAR RUJUK IT Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) It sekolah. Memastikan kesemua kemudahan Infrastruktur Teknologi berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk digunakan. Memberi latihan secara inhouse kepada masyarakat sekolah. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan Infrastruktur Teknologi ditempatkan. Mempunyai pengetahuan dan kemahiran menilai TLM. Mengurus akaun pengguna dan e-mail. Mengenalpasti masalah yang timbul sama ada masalah berkaitan perkakasan. Merancang pembelian bahan habis guna (consumables). Menyediakan keperluan Infrastruktur Teknologi untuk kegunaan guru-guru dan membantu serta membimbing mereka mereka sewaktu menggunakannya. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran IT dengan cara belajar sendiri atau melalui kursus/seminar/bengkel dan sentiasa mengikuti perkembangan IT semasa. Mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan system aplikasi SSMS dan TLM. Meningkatkan budaya IT sekolah.TUGAS PENYELARAS ICT/BESTARI • • • • • • • • • • • • • • • • PENGURUS IT Memastikan kemudahan Infastruktur Teknologi yang diterima adalah betul dari segi kualiti dan kuantiti seperti yang terdapat dalam spesifikasi. 32 .

Memastikan kandungannya betul dan terkini. LAPORAN • • Menyediakan laporan aktiviti Sekolah Bestari. Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenalpasti. • • WEBMASTER • • Membina laman web sekolah. TUGAS-TUGAS LAIN • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengurusan Sekolah dari semasa ke semasa. Memastikan komputer bebas daripada virus. Membuat backup dan replikasi. Mendokumentasikan laporan/surat/dokumen yang berkaitan.TUGAS PENYELARAS ICT/BESTARI KESELAMATAN • • • • Mencadangkan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer. 33 . Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja.

Melapor dengan segera jika terdapat kerosakan alatalat IT dan bukan IT kepada Pengetua/Penyelaras IT sekolah. TUGAS PENGURUS MAKMAL PENGURUS MAKMAL • • • • • • • Mengurus makmal. Mengurus stok dan inventori makmal di bawah tanggungjawabnya.TUGAS JURUAUDIT • • • JURU AUDIT Menyemak dan memastikan laporan kewangan jawatankuasa ICT sekolah mempunyai kebolehpercayaan yang sewajarnya. Menjaga keselamatan dan kebersihan makmal. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagai juruaudit jawatankuasa sekolah. 34 . Mambantu Penyelaras Makmal dalam merangka peraturan makmal. Membantu Penyelaras Makmal dalam membuat jadual penggunaan makmal harian. Membantu Penyelaras Makmal dalam merancang reka bentuk makmal. Mempunyai hak kebebasan dan budi bicara profesional dalam membuat keputusan penyemakan laporan kewangan ICT sekolah.

•Menyimpan inventori stok dan dokumentasi peralatan makmal komputer. •Menyemak dan memastikan buku log penggunaan komputer dilengkapi oleh pengguna setiap hari. •Menguatkuasakan peraturan makmal yang disediakan oleh Penyelaars IT / Penyelaras Makmal.Kew 313. •Menghidupkan / memastikan suis utama letrik pada waktu yang ditetapkan.Kew 315) •Membantu Penyelaras IT/Pengurus Makmal menguruskan pergerakan peralatan makmal komputer. •Mamantau aktiviti pelajar semasa ketiadaan guru. •Menyimpan fail surat-menyuart dan pekeliling. •Melaporkan sebarang kerosakan kepada Penyelaras IT / Pengurus Makmal. •Menghidupkan komputer pelayan (server) dan mematika semua komputer pada waktu yang ditetapkan. •Membuka dan menutup pintu makmal komputer pada waktu yang ditetapkan ataupun berada dalam keadaan tertentu. •Membantu Penyelaras IT / Pengurus Makmal menyelenggara perkakasan komputer. •Memastikan tiada peralatan makmal dibawa keluar tanpa kebenaran Pengetua / Penyelaras Makmal. 35 .TUGAS PEMBANTU MAKMAL •Menjaga keselamatan dan kebersihan makmal dalam waktu pejabat. •Melaksanakan arahan-arahan lain yang diberi oleh Pengetua/Penyelaras IT dari semasa ke semasa.(Kew 312.Kew 314.

•Menilai kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran ICT.TUGAS JURULATIH TMK • • JURULATIH TMK (P & P) Melaksanakan kursus TMK (P & P) untuk guru-guru seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Kelantan. •Memberikan maklumat yang diperlukan oleh Penyelaras IT daalm melengkapkan Pangkalan Data Sekolah / ICT sekolah. •Memantau penggunaan bahan sumber dan aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. •Menagtur penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru. •Memberi cadangan / pandangan kepada JK ICT untuk meningkatkan penggunaan ICT dalam P & P 36 . •Membuat laporan Pelaksanaan Aktiviti-Akttiviti sekolah jika diperlukan oleh Unit Maklumat. Membantu Penyelaras IT sekolah merancang dan melaksanakan kursus-kursus Literasi Komputer yang sesuai untuk guru-guru / staf sokongan dan pelajar-pelajar. •Menambahkan koleksi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Jabatan Pendidikan Kelantan TUGAS KETUA BIDANG & PANITIA •Mengerakkan pemikiran guru-guru untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan ICT. •Mengurus penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah dengan menggunakan kemahiran ICT seperti pembentangan secara Power Point. GURU DATA & MAKLUMAT (EMIS) •Melengkapkan data dan maklumat staf seperi yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Kelantan / Kementerian Pelajaran Malaysia.

3.Memberi inp ut di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah 5. Internet Access. Pusat Akses dsb. 37 . Modem dsb Help-desk dan 1st Level Support --Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log. Bertanggungjawab Kepada Pengetua dan Penolong Kanan 1 Di Dalam Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:: Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: --Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Broadband. Proxy. HRMIS. --Membantu. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU 6. --Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari semasa ke semasa 2. Gateway.TUGAS JURUTEKNIK KOMPUTER 1. SBT dsb 7. 4. perisian.Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. komponen-komponen dan aksesori ICT. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. EGNet. SSDM. SMM.

3. FS membantu sekolah menjalankan Latihan In-House kepada warga Sekolah dengan: InMembantu menentukan jadual pelaksanaan Latihan In-House bagi mengelak Indaripada mengganggu aktiviti P&P sediada. SSDM. ESPKB. FS boleh membantu menjalankan program-program berkaitan dengan latih tubi programseperti menggunakan aplikasi online bagi pelajar menduduki peperiksaan seperti UPSR/PMR/SPM. 5. Pusat Akses. FS bertanggungjawab dalam penyediaan laporan-laporan bulanan berkaitan aktiviti. membina bahan P&P. eDisplin. WebTV. Bahan courseware. Bertanggungjawab membantu dalam proses berkaitan pengurusan.TUGAS FASILITATOR SCHOOLNET 1. Membantu menentukan kumpulan sasaran sebenar bagi setiap latihan yang akan dijalankan (pelajar. 6. FS boleh membantu mengendalikan aktiviti atau program-program ICT di programsekolahsekolah-sekolah berdekatan seperti pertandingan laman web. perancangan pelaksanaan dan penyelenggaraan inisiatif ICT di sekolah dan asrama sebagai contoh: •Inisiatif-inisiatif di sekolah (makmal komputer SchoolNet. SMM. laporanmasalah serta isu-isu pelaksanaan inisiatif-inisiatif di sekolah (perbincangan dan isuinisiatifpengesahan dengan pihak pentadbir sekolah hendaklah dibuat sebelum sebarang laporan dihantar ke pihak SKMM) 38 . •Pengurusan data maklumat murid dan guru-guru. 8. Sistek dll) •Pengurusan data inventori ICT seperti daftar harta modal. 7. Pembestarian Sekolah aplikasi-aplikasi seperti Web TV. FS membantu dalam meningkatkan kesedaran dalam menggalakkan penggunaan jalur lebar dan keselamatan siber kepada warga sekolah dan komuniti setempat. 2. FS bertanggungjawab membantu memastikan segala peralatan ICT sekolah/berkaitan dan memastikan rangkaian SchoolNet berfungsi dengan baik serta sentiasa boleh digunakan. PPSMI. FS boleh menjalankan latihan ICT yang bersesuaian kepada ibu bapa atau komuniti menggunakan kemudahan ICT di sekolah setelah mendapat kebenaran dari pihak Sekolah. guru dan komuniti) 4.

39 . . masyarakat dan Negara. -Menyediakan masyarakat Malaysia yang sentiasa peka terhadap perkembangan dan pengatahuan tentang isu-isu semasa berkaitan ICT. ~Melahirkan murid-murid dan guru yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran ICT serta dapat menggunakan teknologi ini bagi kegunaan diri.1 Perancangan Jangka Panjang ICT Visi ~Memastikan warga sekolah berupaya menggunakan dan mengaplikasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran serta menjalankan tugas-tugas harian. Misi -Memberi peluang kepada semua warga sekolah menggunakan teknologi yang sesuai dalam setiap aspek bagi meningkatkan mutu pengalaman. -Memberi peluang warga sekolah untuk mengembangkan potensi diri secara optimum untuk menghadapi cabaran masa depan.keluarga. -Menyediakan tenaga kerja untuk keperluan ekonomi semasa dan masa depan. Matlamat -Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi(ICT) bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan selaras dengan *Dasar ICT Kementerian Pendidikan Malaysia.23 PERANCANGAN ICT SEKOLAH 23.

-Mewujudkan sistem pembangunan sumber manusia di sekolah untuk menangani cabaran dan keperluan perkembangan ICT dan K-ekonomi. Strategi Perlaksanaan -Menubuhkan Jawatankuasa ICT sekolah untuk menggubal dasar ICT serta merancang dan memantau pelaksanaan aktiviti ICT sekolah. -Mengaplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. -Memantapkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap. Ketua jawatankuasa akan mengenal pasti ahli Jawatankuasanya sendiri.Guru dan Staf sokongan). 40 .Objektif -Meningkatkan pembangunan dan penggunaan infrastruktur ICT di sekolah. Murid-murid.sistematik dan berkesan di sekolah. Kumpulan Sasaran Kakitangan sekolah (Pentadbir. -Mewujudkan suasana learning organization di sekolah melalui programprogram ICT. -Jawatankuasa kerja berikut perlu di tubuhkan pada awal musim persekolahan untuk melaksanakan aktiviti ICT yang di rancang. -Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui penggunaan ICT.

-Menjalankan kelas literasi komputer untuk pelajar Tahun satu dan dua. -Peratus tahap kompetensi guru dalam pengendalian peralatan komputer meningkat.26. -Melahirkan 90 % murid-murid yang celik ICT. -Program Penyelenggaraan Penggunaan Peralatan Komputer 41 . -Peratus penggunaan Makmal Komputer meningkat. Objektif -Melahirkan guru. -Program interaktif zoom-a (internet) untuk tahun satu hingga enam. -Kemudahan ICT dapat digunapakai oleh semua warga SKBP. Pelan Tindakan Perancangan -Latihan untuk staf sokongan (semua) oleh guru terlatih.guru yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. -Program Kelab Komputer -Program Pembelajaran Interaktif Zoom-A -Program Kelas Komputer di sebelah petang. -Melahirkan 50% staf sokongan) yang celik ICT dan mampu menggunakan ICT dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah.2 Perancangan Jangka Pendek ICT Matlamat -Semua guru dan murid menggunakan Makmal Komputer dalam P & P. -Makmal Komputer menjadi salah satu sumber utama gedung ilmu SKBP. Program yang dirangka -Program ICTL untuk murid tahap 1 dan tahap 2.

Jur uteknik 2 Bengkel kemahiran menggunakan aplikasi Excel Jawatank uasa ICT Semua guru dan kakitang an Mengiku t kesesuai an Semua guru dapat merekod markah ujian 3 Bengkel emeldan kemahiran melayari internet GPB Semua warga sekolah Mengiku t kesesuai an Semua warga sekolah mempunyai emel 4 Bengkel penggunaan peralatan ICT (LCD.pc) GPB dan juruteknik Guru tidak celik ICT Mengiku t kesesuai an Semua warga dapat menguasai kemahiran menggunakan peralatan ICT Guruguru mahir ICT 43 . Guruguru mahir ICT dan Jurutekn ik Komput er GPB.scanner.24 CADANGAN PELAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN ICT BAGI TAHUN 2010 Strategi : Meningkatkan penguasaan warga sekolah menggunakan peralatan ICT BIL AKTIVIT PEGAWAI BERTANG GUNGJAW AB SASARAN TARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA KPI TINDAKA N 1 Bengkel kemahiran menggunakan aplikasi Microsoft office GPB Semua warga sekolah Mengiku t kesesuai an Semua warga sekolah dapat menggunakan aplikasi.

1 JADUAL PENGGUNAAN MAKMAL KOMPUTER ICTL TAHUN 2011 42 .2.23.

Matlamat : Meningkakan penguasaan kemahiran pencarian bahan-bahan internet BIL AKTIVIT PEGAWAI BERTANG GUNGJAW AB SASARAN TARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA KPI TINDAKA N 1 Memberi tunjuk ajar kepada guru dan murid GPB Juruteknik Guru yang mahir ICT Feb Feb-Nov Melahirkan guru/murid yang mahir akses internet LDP atau latihan profesio nal/lang sung @ tidak Pihak pentadbi r 2 Menggalakkan P & P berasaskan sumber internet Gbesar PK GPB Ketua Panitia Semua guru Jan Sepanja ng tahun Sekurangkurangnya 2 kali seminggu guru menggunakan internet dalam P &P 3 Menggalakkan pelajar mendapatkan bahan rujukan dari internet Guru Subjek Semua pelajar FebSep Feb-Sep Sekurangkurang satu sumber rujukan daripada internet untuk setiap subjek Guru Subjek 44 .

Matlamat : Meningkakan nilai agama.moral dan keselamatan semasa pencarian bahan internet BIL AKTIVIT PEGAWAI BERTANG GUNGJAW AB SASARAN TARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA KPI TINDAKA N 1 Ceramah GPB Semua warga sekolah Sepanja ng tahun Sepanja ng tahun Tiada berlaku penyalahgunaan internet Pemant auan oleh GPB 2 Kursus keselamatan pelayaran internet i)Kursus Antivirus ii)Kursus keselamatan data GPB Juruteknik Semua guru dan pelajar Januari Sepanja ng tahun Semua guru ada pengetahuan dan kemahiran penggunaan antivirus Cth:Kaspersky 45 .

my 2 Pemeriksaan secara berkala setiap bulan terhadap semua pc Penyelara s ict juruteknik Semua pc sekolah Setiap akhir bulan 3 Penambahbaikan penggunaan buku log penggunaan Penyelara s Ict Juruteknik Semua guru Sepanja ng tahun Data penggunaan pc dapat dikumpul dengan lengkap 46 .moe.Matlamat : Menyelenggara ICT bagi memastikan kemudahan ict yang terdapat di sekolah berada dalam keadaan boleh diguna secara optimum serta selamat BIL AKTIVIT PEGAWAI BERTANG GUNGJAW AB SASARAN TARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA KPI TINDAKA N 1 Mengadakan kursus mengenali komputer dan pengendalian pc yang baik AJK LDP Semua guru Mengiku t kesesuai an LDP Semua guru terlibat menguasai jenis/komponen dan pengendalian dengan baik Semua pc berada dalam keadaann baik dan boleh guna secara optimum Lapor kerosak an dengan segera menggu nakan sistem online : sts. edu.

5. 2. 6. MOHD AIMAN AIZAT B. MOHD (6B) MOHD YUSRI B. 11. 3. NORCHIK NUR FARHAH SYAMIMIE BT. MOHD HATA 47 . MOHD SALWANI SITI NUR UMMI BT.25 BRIGED SIBER SENARAI BRIGED BESTARI 1. 9. KASSIM (4A) MOHD BASRI B. MOHD ZAID (4A) NUR FAZIHAH BT. 10. ISMAIL (4A) NURUL MIZNA HANIM (4A) NUR AIN NAJWA BT. 4. 8. 7. ARUAN (6B) MOHD AMIRUL HAQ B. AZHAR UMI ATHIRAH BT. RAHMAN (4A) AINUR BALQIS BT. ABD.

Muhamad Ropi (Penyelaras Bestari) . En. En.GAMBAR BRIGED SIBER Berdiri dari kiri : Cik Noorhaziana (FT17) .Nur Amani 48 . Siti Nornabila.Nur Adrina. Siti Fatimah Rayyana.Hamzah (Guru Besar) . Pn. Rohayu (Fasi) Duduk dari kiri : Erni Suhaila.

26 PANORAMA MAKMAL KOMPUTER SKBP 49 .

27 LABEL-LABEL SUDUT CD SUDUT PAMERAN ICT 50 .

LABEL-LABEL SUDUT PINJAMAN CD SUDUT INFO 51 .

LABEL-LABEL SUDUT INFO KOMPONEN SUDUT KENYATAAN BESTARI 52 .

LABEL-LABEL SUDUT BACAAN ICT PERATURAN MAKMAL KOMPUTER 54 .

Celik ICT di kalangan murid-murid amat penting pada masa sekarang untuk mereka melangkah ke dunia global yang semakin maju.28 PENUTUP Makmal komputer menjadi pemangkin kepada pihak sekolah untuk memantapkan penggunaan komputer di kalangan murid-murid menerusi ICT. 55 . Dengan adanya makmal komputer di harap dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh murid-murid. usaha untuk memantapkan penggunaan ICT di kalangan mereka perlu dititikberatkan. Justeru.

KHAZIMAN B. OMAR PN.MALIKI B. MUHAMMAD EN.MUHD ROPI B. MOHD SALLEH PETUGAS HARIAN KEBERSIHAN : PEKERJA SWASTA AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS 25 .HAMZAH BIN HASSAN :PN.21.HJH. ABDULLAH : EN.HUSSIN EN.NORIZAN BT.ZAKUAN B. AWANG : PN.SURAYA BT. OTHMAN EN. ROHANI BT.2 JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN PENASIHAT PENGERUSI SETIAUSAHA AJK :EN.

.

SENARAI KOMPUTER RIBA PPSMI .

SENARAI BARANG ICT YANG DITERIMA .

SENARAI CD .

REKOD BUKU PELAWAT .

REKOD BUKU ADUAN PELANGGAN .

REKOD STOK BAHAN ICT .

REKOD PENGGUNAAN GURU DI MAKMAL KOMPUTER .

REKOD PENGGUNAAN PELAJAR DI MAKMAL KOMPUTER .

BORANG PINJAMAN DAN PENGHANTARAN PERALATAN ICT .

BORANG X .

BORANG JPICT/JPN .

BORANG ADUAN KEROSAKAN .

BORANG PINJAMAN PERALATAN ICT JPN .