P. 1
falsafah pendidikan guru

falsafah pendidikan guru

|Views: 3,647|Likes:
Published by Amir House

More info:

Published by: Amir House on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

1.0 PENGENALAN.

Tahun 2020 merupakan tahun di mana negara ini sudah mencapai status negara yang maju dan berpendapatan tinggi.Oleh itu, satu visi telah dirangka untuk memastikan aspirasi ini dapat dicapai. Perlaksanaan Wawasan 2020 adalah untuk menunjukkan bahawa negara ini dapat berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Perlaksanaan ini juga adalah untuk menentukan rakyat negara ini dapat dibangunkan secara bersatu menerusi program-program pendidikan.Sebagai agen perubahan, guru perlu memastikan perlaksanaan ini berjaya dengan mendidik dan membina generasi masa hadapan dengan membantu menyedarkan tentang matlamat dan aspirasi negara yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Guru (FPG) dan Wawasan 2020. Bagi memastikan Wawasan 2020 dapat tercapai, rakyat negara Malaysia digesa untuk bersama-sama melakukan perubahan dalam hidup mereka. Penekanan yang dimaksudkan adalah inisiatif pihak kerajaan lakukan untuk merealisasikan matlamat wawasan 2020 iaitu Malaysia sebagai negara yang benar-benar maju.Sembilan

cabaran Wawasan 2020 yang harus dicapai dalam masa yang kurang dari 10 tahun lagi ini memang perlu dihayati oleh setiap rakyat. Penekanan Wawasan 2020 adalah untuk melahirkan masyarakat yang berkualiti tinggi, berpendapatan tinggi, berdaya saing dan berfikiran saintifik yang terarah kepada mengharumkan nama negara dan dapat menyumbang kepada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan kerohanian. Justeru, rakyat negara perlu menyahut cabaran supaya mereka dapat benar-benar menjadikan Wawasan 2020 ini sebagai satu aspirasi negara yang nyata. Tambahan pula, program-program pendidikan misalnya terkandung dalam Wawasan 2020 ini.Dalam hal ini, para guru memegang tampuk perubahan demi membuatkan aspirasi negara boleh terlaksana.Para guru juga diberi tanggungjawab yang besar untuk melahirkan masyarakat yang hebat dan seiring dengan era kemajuan teknologi maklumat.Guru yang berfungsi sebagai agen perubahan haruslah membina generasi muda yang baik untuk menghadapi cabaran yang kental pada masa hadapan.Para guru turut disaran untuk menaikkan semangat muridnya bagi sama-sama menjayakan pelaksanaan Wawasan 2020.

1

Seterusnya menjadi panduan kepada masyarakat negara ini menyumbangkan bakti dan jasa kepada pembangunan negara.Perkara seperti memotong kayu.Sebab itulah guru yang cemerlang amat diperlukan bagi mewujudkan masyarakat yang maju. masyarakat merupakan golongan sasaran dalam Wawasan 2020 dan sektor pendidikan difokuskan untuk menjayakan aspirasi ini.Dasar Pendidikan Kebangsaan merupakan dasar pendidikan yang digunakan dalam sistem pendidikan negara ini dan dasar ini bertunjangkan daripada penggubalan dasar pendidikan ketika diperkenalkan oleh British yang ketika itu menjajah Tanah Melayu. Penekanan dari segi Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah guru memainkan peranan penting dalam menjayakan dasar ini.Oleh itu kerjasama guru dan masyarakat amat diperlukan bagi merealisasikannya. menanam pokok.Oleh itu.Selain daripada itu.Setelah mencapai kemerdekaan.Contohnya guru mengajarkan subjek kemahiran hidup di sekolah.Para guru merupakan pihak yang terpenting bagi mencapainya dan semua tanggungjawab terpikul di bahu mereka agar negara membangun dari segenap aspek. emosi . memasak.Globalisasi yang pesat membangunkan memerlukan guru dan murid yang dapat berdaya tahan untuk sama-sama mengekalkan keharmonian dan kemajuan negara yang sudah menjadi status negara maju. Secara tuntasnya.Jadi. para guru harus menggunakan segala ilmu untuk menajayakan aspirasi negara. terhasilnya dasar pendidikan yang bercorak kebangsaan yang dicipta oleh rakyat tempatan. Pihak kerajaan yang telah menggubal pelbagai dasar telah mencuba banyak pendekatan bagi memastikan Wawasan 2020 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan berjaya diterapkan dan diamalkan oleh para guru khususnya. adalah menjadi tugas para guru untuk memikul tanggungjawab ini. dasar pendidikan yang ada itu sudah tidak rasional lagi untuk digunakan. pendawaian litar yang mudah sedikit sebanyak mendedahkan dengan dunia luar dan memberi kemahiran awal supaya murid tahu walaupun sedikit. Hal ini supaya dapat melahirkan murid yang cemerlang yang dilahirkan dari guru yang cemerlang juga.Justeru. rohani dan intelektual. 2 . guru perlu menghayati dasar ini dan menerapkan dalam bilik darjah. Ciri-ciri guru yang terbaik amat dititikberatkan iaitu dari segenap aspek yang utama iaitu jasmani.

berdisplin dan bermoral tinggi. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan dan supaya dapat membuka mata masyarakatuntuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. 3 . Hal ini disebabkan setiap kerja yang dibuat akan membuahkan hasil yang baik.Pengamalan etika dapat mengekalkan dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas kepada guru.Kod etika dianggap penting kerana kod etika menyediakan garis panduan bagaimana tingkah laku guru yang betul dalam profesion perguruan dan sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru.Guru yang mempunyai sahsiah baik dapat menjadi role model kepada murid-muridnya di samping dapat menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan lebih efisien. Guru akan lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Jika setiap guru menunjukkan contoh yang baik maka akan menghasilkan murid-murid yang baik juga. adalah penting setiap guru di Malaysia wajib memiliki sahsiah yang baik yang mencerminkan profesion perguruan.Misalnya berbudi bahasa. Guru yang cemerlang merupakan guru yang dapat memberi keyakinan kepada murid-muridnya untuk membuat perkara baik secara berterusan.Oleh yang demikian.2. Kebiasaannya golongan kanak-kanak senang tertarik dengan penampilan orang lain. Kesannya dapat membuatkan murid-murid tahu akan etika pakaian yang kemas dan sesuai mengikut situasi.Seorang guru perlu mempunyai sahsiah yang baik. guru yang kemas dan sopan membuatkan murid-muridnya lebih bersemangat untuk belajar jika dibandingkan dengan guru yang selekeh.Guru juga perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesionperguruan. INTERPRETASI DAN PENILAIAN ELEMEN-ELEMEN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN GURU. apatah lagi jika individu tersebut merupakan gurunya. Guru akan membuatkan murid-muridnya mencontohi setiap perlakuan dia tidak kira sama ada baik atau buruk.Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru sebagai pemegang amanah dalam bidang pendidikan.0 ANALISIS. Contohnya. Elemenyang pertama dalam Falsafah Pendidikan Guru (FPG) ialahmempunyai guru yang berpekerti mulia. Menerusi kod etika ini juga.

Para guru disaran menghayati aspirasiyang telah dihasratkan dan berusaha untuk menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara.Guru yang mempunyai pandangan progresif dan saintifik merupakan elemen FPG yang kedua.kecekapan seorang guru. elemen ini dapat dicapai dalam jangkamasa yang dtetapkan.Guruperlu berkembang mengikut peredaran zaman yang kini memberi penekanan kepada bidang sains dan teknologi. Di samping itu. yang mempunyai output berkualiti supaya dapat membentuk tenaga mahir untuk kemajuan negara seiring dengan aspirasi Wawasan 2020 misalnya.Para guru perlu berbakti kepada negara dengan menyumbang idea. para guru juga perlu membentuk murid-murid yang berdaya saing.Hal ini bermakna maklumat yang dicari merupakan yang terbaru dan banyak sumber. Kita sudah sedia maklum bahawa dua bidang ini penting kerana guru perlu menggunakan alat bantu mengajar ketika mengajar dalam kelas contohnya komputer riba. terlibat dalam sebarang aktiviti yang dapat membentuk semangat cinta akan negara. Guru perlu tahu untuk menggunakan alat tersebut.Kesannya.Oleh itu. akses terus ke internet juga berguna jika ingin mencari maklumat.Buku rujukan yang ada tidak kerap diperbaharui maklumatnya jika dibandingkan dengan bahan rujukan di internet. Elemen FPG yang ketiga ialah gru perlu bersedia menjunjung aspirasi negara.Oleh itu ciri profesionalisme guruperlu merangkumi kemahiran mengajar.Semua ini dapat dilakukan dengan menggunakan gajet ini.Para guru juga perlu menunjukkan kepimpinan yang positif dan sesuai dengan keadaan. guru perlu tahu sumber maklumat yang hendak dicari itu tepat dan boleh dibuat rujukan kerana tidak semua laman sesawang yang ada memberikan maklumat yang betul. 4 .Sebagai seorang guru juga mereka patut dapat membuat keputusan yang rasional adalah penting untuk mengelakkan daripada guru-guru bertindak melulu sehingga boleh meninggalkan kesan buruk terhadap pelajar. guru juga patut berusaha agar tidak ketinggalan dari segi professional.Selain tu. pengetahuan dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru itu sendiri. mengajar murid-murid mereka dengan penuh komitmen. Penggunaan komputer riba penting kerana guru tidak lagi perlu susahpayah membawa buku yang banyak untuk mengajar. Di samping itu.

Perasaan yang negatif seperti berputus asa. Bagi elemen yang keempat pula ialah menyanjungi warisan kebudayaan negara. Guru perlu menghayati warisan kebudayaan negara yang unik ini kerana kita hidup berbilang kaum.Jadi. pendedahan tentang budaya yang ada di negara ini akan membuat mereka merasa lebih bangga dan diharap dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Perpaduan antara rakyat yang berbilang bangsa akan terhasil dan dapat menyemai semangat patriotisme dan cintakan negara. banyak budaya yang wujud di sini dan proses pertembungan antara budaya-budaya telah membentuk satu lagi ciri budaya yang baru yang diterima pakai oleh setiap rakyat. Jadi. tubuh badan yang sihat diperlukan manakala bagi emosi pula. Jadi. pemarah perlu dibuang kerana para guru patut bersikap lebih profesional dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.Sebaliknya berfikir secara rasional dan tenangaspek rohani diperlukan kerana dapat memberi ketenangan kepada murid-murid khususnya.Empat aspek ini penting kerana merangkumi segenap aspek kehidupan manusia umumnya. emosi. Proses asimilasi telah berlaku dan dapat membentuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan murid. Jika semangat ini dididik sejak kecil lagi kepada murid-murid. Elemen yang kelima dalam FPG ialah dapat menjamin perkembangan individu. Kini penekanan intelek yang kerap berlaku.Peranan guru dari segi perkembangan diri dan perkembangan murid secara menyeluruh iaitu dari aspek jasmani. Trend yang berlaku pada masa kini adalah golongan belia khususnya terlalu mengikut apa yang berlaku di Barat. mereka akan mempertahankan nama baik negara Malaysia setiap masa dan sanggup berkorban untuk negara.Hal seumpama ini 5 . para guru perlu melatih murid-murid mereka untuk bijak menguruskan masalah dan tidak terlalu mengikut perasaan.Dari aspek jasmani. rohani dan intelek. tidak mudah untuk memastikan aspirasi ini untuk tercapai dan para guru perlu menggalas tugas yang besar.Mereka perlu diajarkan betapa pentingnya keperluan rohani agar sentiasa bersyukur dengan tuhan dengan apa yang telah dikecapi dalam hidup dan sentiasa mengikut ajaran yang disampaikan dalam agama masing-masing. Budaya Barat yang kebanyakannya tidak sesuai dengan norma masyarakat negara ini. Contohnya dari segi pemakaian dan percakapan.

tanggungjawab guru tidak tertumpu kepada mengajar murid-murid di sekolah sahaja tapi sentiasa mengubah pemikiran masyarakat di sekeliling mereka supaya sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara agar menjadi lebih progresif. Elemen Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang keenam ialah memelihara masyarakat yang bersatu padu. Jika negara ini mempunyai ramai rakyat yang berpotensi tinggi. aspek ini paling penting dan aspek-aspek yang lain tidak perlu ditekankan atau dipelajari sama sekali.Para guru perlu mengajar muridmurid mereka dari empat aspek ini kerana jika dapat dicapai. Bagi mereka. Guru merupakan orang yang amat dipercayai oleh masyarakat di negara ini dan mereka menghormati profesion ini.Jika mereka ingin hidup lebih senang maka usaha yang berterusan perlu ada setiap masa. kemajuan dapat dicapai. akan membentuk insan yang seimbang dan berkualiti tinggi. Tanggungjawab guru ialah sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan negara.demokratik.Para guru perlu berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang telah ditetapkan kerana masyarakat tidak patut berada di satu tahap sahaja. Hal ini amat membimbangkan pihak kerajaan kerana akan menghasilkan ramai murid yang bijak pandai tapi lemah dari segi fizikal. Kita tidak mahu ada murid yang cenderung untuk fokus ke arah satu aspek ini sahaja tapi dapat menguasai sepenuhnya. Guru mempunyai tanggungjawab yang berat dalam bidang pendidikan bagi merealisasikan elemen keenam ini. 6 . Mereka ini merupakan aset negara yang berharga dan akan memberikan sumbangan kepada pembangunan negara.bukannya tidak bagus tapi majoritinya murid-murid telah diajar sebegitu. guru perlu mengubah paradigma murid-murid mereka agar tidak terlalu mementingkan dari segi intelek sahaja tetapi dalam aspek lain-lain juga.Jadi.Mereka perlu ada peningkatan dalam apa-apa yang dibuat. progresif dan berdisiplin. Oleh itu.Contohnya jika ingin mengubah taraf ekonomi sesebuah keluarga.

guru mempunyai akauntabiliti yang tinggi terhadap murid-murid. ibu bapa dan masyarakat bagi memastikan pengajaran ilmu yang ingin disampaikan kepada murid-murid berkesan dan difahami oleh mereka. sejak awal lagi murid perlu dididik dengan baik bagi menghasilkan golongan yang dapat memberi sumbangan kepada kemajuan negara ini. 7 . guru senang untuk mempengaruhi orang lain kerana mereka amat dipercayai dan disegani oleh orang lain. Oleh itu.Justeru.dalam erti kata yang lain.

kemasyarakatan dan ketuhanan. kendiri dan kemasyarakatan.Model ini mencakupi tiga unsur yang berkaitan dalam profesion perguruan iaitu unsur ketuhanan. Model konseptual pendidikan guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama iaitu kendiri.Hal ini kerana setiap agama mengajar penganutnya supaya berbuat baik kepada semua. 8 .Penekanan kepada unsur ketuhanan diletakkan di peringkat tertinggi sekali kerana mendidik individu supaya percaya dan patuh kepada ajaran agama seterusnya menganjurkan kepada peningkatan ilmu seseorang. Rajah 1: Model Konseptual Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan. tidak kira kepada manusia atau alam sekitar.0 KEPENTINGAN-KEPENTINGAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU TERHADAP PERANAN GURU DENGAN BERDASARKAN MODEL KONSEPTUAL FALSAFAH PENDIDIKAN GURU.3. kemahiran dan nilai yang disepadukan merangkumi semua disiplin mata pelajaran. Hal ini untuk memperincikan lagi peranan dan tugas guru untuk membangunkan modal insan yang berkualiti pada hadapan.

bersemangat patriotisme dan berpekerti mulia. mematuhi peraturan sekolah. lebih cenderung kepada pembinaan daya ketahanan. Guru juga dipandang mulia oleh masyarakat kerana dianggap sebagai agen perubahan dalam komuniti setempat.Kepentingan aspek pertama yang perlu dikuasai seorang guru ialah menguasai ilmu pengetahuan tentang dan kepentingan pendidikan dalam kehidupan. Para guru akan sentiasa berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan sentiasa berinteraksi dengan masyarakat tersebut disebabkan tugas merekamendidik anak-anak masyarakat tersebut. menanamkan semangat cinta akannegara perlulah mempunyai nilai-nilai tersebut dalam dirinya. Dalam erti kata yang lain.Selaras dengan FPK dan FPG.Pada zaman yang sedang berkembang pesat ini. Di bawah tiga unsur utama tersebut. pembentukan sahsiah. mereka meminta pendapat guru di situ kerana profesion perguruan amat dipandang mulia. para guru perlulah melakukan perkara tersebut dahulu jika ingin muridnya berbuat baik Unsur yang terakhir ialah kemasyarakatan. Kesannya guru membentuk peribadi masyarakat di sekelilingnya.Guru merupakan agen sosialisasi dalam masyarakat. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. Model Konseptual Pendidikan Guru ini merangkumi tiga aspek asas.Bagi unsur kendiri pula. Jadi. Para guru perlulah menguasai ketiga-tiga aspek ini agar kreadibiliti seorang guru dapat ditonjolkan secara menyeluruh dan berkesan. kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan. dan nilai.Contohnya masyarakat di kampung yang kerapkali bertanya setiap perkara yang hendak dilakukan. 9 .Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. sumber ilmu bukan lagi didominasi oleh buku-buku tetapi di hujung jari sahaja. pemupukan budaya ilmu.Hal ini disebabkan guru yang hendak mendidik muridnya membuat perkara baik.Hal ini disebabkan seorang guru boleh memberi ilmu kepada muridnya dan berpengetahuan luas secara umumnya. iaitu pengetahuan. iaitu di internet. kemahiran.

Guru haruslah tahu bagaimana untuk mengurangkan masalah tersebut. Minat muridnya juga akan bertambah dan lebih aktif. Dia boleh pilih untuk memarahi murid-murid tersebut atau menggunakan pendekatan alternatif.Cara pemerolehan ilmu secara ini amat disambut baik oleh semua orang kerana kandungan ilmu yang tidak terhad jika dibandingkan dengan buku. Tambahan pula. kemahiran pedagogi dan sebagainya. guru juga harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang semua aspek semasa agar tidak dipandang rendah oleh muridnya. kemahiran berkomunikasi. kemahiran ikhtisas. tidak semua maklumat yang dicari adalah tepat 100 peratus kerana boleh diedit oleh sesiapa sahaja misalnya sumber dari Wikipedia. seiring dengan perkembangan teknologi maklumat pada masa kini. 10 .Misalnya seorang guru boleh mengajar muridnya dalam suasana yang berbeza dari sebelumnya.Selalunya aspek kemahiran lebih tertumpu kepada pengajaran di luar bilik darjah dan melibatkan persediaan fizikal dan mental. Aspek kedua yang seorang guru perlu kuasai ialah kemahiran.Para guru haruslah menguasai kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Aspek ini penting agar dapat memberi tunjuk agar kepada pelajarnya dalam situasi tertentu. walaubagaimanapun.Kaedah mendapatkan ilmu dengan membaca buku dianggap sebagai kaedah yang ortodoks manakala penggunaan internet kebanyakannya secara interaktif. kemahiran berkomunikasi penting di dalam profesion perguruan kerana para guru memang berdepan dengan muridnyasetiap masa. Tetapi penggunaan internet membolehkanmurid mudah mendapat maklumat dan sentiasa mempelajari ilmu yang baru setiap hari dengan cepat. guru tersebut boleh mengajar di luar bilik darjah.Jika setiap hari murid asyik belajar di dalam bilik darjah sahaja. Misalnya seorang guru perlu tahu cara untuk mengatasi masalah kelas yang terlalu bising.Justeru.Perkara ini supaya muridnya dapat permandangan yang baru dan mendapat ilham dari persekitaran yang terbuka.

Guru yang cemerlang perlulah mempunyai daya pengetahuan yang tinggi dalam isu-isu global dan glokal.Aspek yang seterusnya ialah nilai yang merujuk kepada amalan nilai-nilai murni.Setiap perbuatan akan berpandukan hawa nafsu sahaja dan menyimpang dari sasaran yang sepatutnya. Sedar atau tidak model Konseptual Pendidikan Guru mempunyai objektif yang sama dalam menekankan matlamat mengembangkan potensi murid secara seimbang dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari segi JERI. para guru tidak disebut sebagai tidak mengikuti peredaran masa.setiap perbuatan guru akan dipandang dan ditiru oleh masyarakat.Keadaan ini berbeza jika dibandingkan dengan guru yang tidak seimbang dari segi rohani.Secara puratanya ¼ hidup manusia dihabiskan untuk belajar.Perlakuan guru seperti penyayang. Model Konseptual Pendidikan Guru turut menekankan matlamat memperkayakan potensi guru secara seimbang dan bersepadu dari segi rohani.Jadi. kreatif dan patuh kepada etika profesion keguruan perlulah diamalkan oleh setiap guru di negara ini. inovatif. Oleh itu. Sepatutnya hal seumpama ini tidak wujud kerana tugas guru boleh dikatakan sebagai ibu bapa kedua kepada muridnya. Ini bermakna bahawa para guru haruslah menguasai keempat-empat aspek ini sebelum mendidik anak muridnya dan dikategorikan sebagai guru yang cemerlang. ketiga-tiga aspek ini disepadukan agar dapat melahirkan guruguru yang berkualiti tinggi dan mengikut hasrat kerajaan. intelek dan jasmani (JERI).Contohnya guru yang hebat secara rohani dapat berfikir dengan rasional dalam membuat keputusan. patriotik. berpekerti mulia. Guru yang mulia dapat menghasilkan murid yang mulia juga. berdaya tahan. emosi.Jikalau terdapat apa-apa masalah sekalipun. Lagipun bila menjadi seorang pendidik. Akibatnya.Tugas yang digalas oleh para guru bukanlah mudah kerana kejayaan atau kegagalan muridnya bergantung kepada guru tersebut. akan terhasil generasi yang mempunyai modal insan yang tinggi dan boleh dibanggakan. Para guru pada masa kini ada segelintirnya hanya mahu tahu tentang apa yang hendak diajar tapi tidak mahu sangat peduli tentang hal-hal yang lain seperti soal kemasyarakatan dan sahsiah muridnya. para guru perlu bersikap profesional dan memberikan tumpuan yang maksimum ketika mengajar dalam bilik darjah. 11 .

jalan penyelesaian yang aman dapat dicapai.Para guru juga merupakan tempat rujukan murid kerana mereka sangat percaya pada guru mereka.Misalnya guru yang mengajarkan Sejarah juga perlu tahu mengenai cara-cara untuk menanam pokok bunga dan tidak hanya tertumpu pada satu bidang sahaja. Oleh itu.Hal ini dapt dicapai jika adanya penglibatan dengan murid-murid juga.Para guru juga haruslah seimbang dari segi emosi.Guru sinonimsebagai gudang ilmu dan ini bermakna guru mempnyai pengetahuan yang banyak. 12 .Guru yang seimbang dari segi emosi juga dapat membentuk murid yang cemerlang kerana kawalan emosi guru tersebut mengajar murid.Hasilnya. para guru harus juga mempunyai pengetahuan dalam luar cakupan pengajarannya.Emosi merupakan aspek yang besar kerana sangat mempengaruhi perwatakan seorang guru. seorang guru perlu mengisi pengetahuannya dengan ilmu-ilmu terkini termasuklah ilmu yang tidak berkaitan dengan subjek yang diajarnya kerana para guru itu perlu sentiasa mengikuti segala ilmu mengikut arus permodenan kerana setiap pelajar pada masa kini inginkan fakta yang tetap dan cepat. jika seorang guru itu dapat mengawal emosinya apabila berhadapan dengan situasi tegang dengan muridnya.Selain itu. Tambahan pula aspek yang dianggap penting yang perlu ada pada guru ialah kecemerlangan dari segi intelek. Sepatutnya tidaklah mendatar sahaja. Guru ketika mengajar akan bermain dengan emosi muridnya agar tumpuan yang maksimum dapat diberikan.Sepatutnya guru memberikan peluang kepada muridnya untuk mencuba suatu benda yang baru. guru tersebut boleh menggunakan kelebihan memanipulasi emosinya untuk meredakan ketegangan yang berlaku. Oleh itu.

Pengalaman yang dikecapi merupakan ilmu yang berharga dan berguna kerana para guru perlu tahu tanggungjawab sebenar yang patut ada pada guru yang sejati.guru terpaksa bersusah payah untuk ke sekolah.Kawasan sekolah terlalu jauh dengan kemudahan awam. kesabaran yang tinggi amat diperlukan.Kesemua aspek yang ada boleh dijadikan kayu ukur untuk membentuk guru yang cemerlang dan memenuhi aspirasi negara.Guru perlu bersedia dari segi fizikal dan mental dalam kerjaya ini. Fenomena guru yang dihantar bekerja di kawasan pedalaman memang mempunyai pandangan yang berbeza. ketahan fizikal dan mental memang memainkan peranan yang signifikan kerana tahap ketersampaiannya yang rendah.Aspek yang terakhir yang perlu ada sebagai seorang pendidik ialah aspek jasmani.Dalam kes ini. 13 . Model Konseptual Pendidikan Guru telahdirangka berdasarkan kepada dasar Falsafah Pendidikan Guru. Secara keseluruhannya. Guru perlu menggunakan ilmu dan kemahiran yang ada ketika mengajar demi kemajuan mereka. Jadi. Tugas untuk memenuhi tanggungjawab sebagai guru memang perlu dicapai dan disempurnakan oleh para guru.Menyempurnakan tanggungjawab guru penting dan guru perlu sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi keperluan pendidikan negara dan masa depan perlu diterapkan dalan jati diri seorang guru.Ada yang bersetuju dan tidak kurangnya yang tidak yakin dapat hidup berkelana di tempat yang serba kekurangan.

Dalam erti kata yang lain.Dua dasar pendidikan ini mengajar guru supaya mengamalkan nilai dan etika kerja yang baik seiring dengan pembangunan negara.Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga berkait rapat dengan Wawasan 2020 tapi lebih menfokuskan kepada bidang perguruan.Contohnya Wawasan 2020 berperanan untuk melahirkan masyarakat yang berkualiti tinggi dalam setiap aspek kehidupan. perkara ini menjadi batu loncatan kepada guru untuk merealisasikan dasar ini. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang terlibat dalam kehendak soalan tugasan ini. 14 .0 REFLEKSI.Dalam sukatan subjek ini terdapat juga Wawasan 2020.Memang nampak seperti mudah pada awalnya tetapi kehendak soalan ini adalah untuk mengaitkan dua pelaksanaan kerajaan ini dengan tugas para guru. Oleh itu.4.Guru yang berfungsi sebagai agen sosialisasi haruslah menggunakan peluang yang ada bagi melahirkan generasi muda yang boleh dibanggakan. rasa terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan yang bersamasama membantu saya semasa menyiapkan tugasan ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada tuhan kerana saya berjaya menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya dengan keadaan yang sihat setiap masa. para guru perlulah melakukan apa yang terdaya bagi mencapai hasrat ketiga-tiga aspirasi ini.tugasan ini berkisar kepada aspirasi negara iaitu Wawasan 2020 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.Pada tahun ini iaitu tahun 2011 sudah masuk fasa kedua pelaksanaan aspirasi ini dan setiap guru harus berusaha mendidik masyarakat amnya untuk melakukan perubahan ke arah kemajuan negara.Hal ini bermakna bahawa profesion keguruan merupakan sasaran utama dalam memastikan kejayaan Wawasan 2020 dan dasar pendidikan kebangsaan. Subjek Falsafah Pendidikan Guru merupakan satu subjek yang memerlukan keamatan yang kefahaman yang tinggi untuk membolehkan kita faham dan terima apa yang diajarkan.Oleh itu.Seterusnya.Sembilan peranan yang ada tersebut dapat diserapkan dengan bantuan guru di sekolah. tugasan ini sedikit sebanyak mengajar saya betapa pentingnya golongan guru dalam menjayakan aspirasi ini.Sememangnya dasar-dasar ini merupakan satu rujukan kepada para guru untuk mengajar di sekolah.

Kepesatan perkembangan teknologi yang tidak selaras dengan pembangunan aspek nilai dan moral boleh mengakibatkan manusia ketandusan nilai kemanusiaan sejati (Abu Bakar Abdul Majid & Sarina Othman.Pembangunan yang banyak ditekankan supaya rakyat dapat menikmati hidup yang selesa mendatangkan kesan negatif.Pelaksanaan tugasan ini juga memberi peluang kepada saya untuk mengkaji kekuatan dan kelompangan yang ada tiga aspirasi negara yang di atas.Noordin. emosi. biologi. dalam membicarakan cabaran wawasan 2020 untuk melahirkan masyarakat penyayang. bahkan juga pada keruntuhan rohani dan kejiwaan. 15 . terdapat sedikit kekangan untuk melaksanakan visi tersebut. rohani dan intelektual. matlamat ini tidak akan tercapai jika usaha tidak dilakukan oleh semua pihak. 1992).Negara memerlukan generasi guru yang benar-benar berwibawa. agar mereka tidak hanyut dalam arus pembangunan kemewahan kebendaan yang begitu laju sekali.Apabila para guru ingin memperbaiki akhlak murid. khususnya dalam mengawal keseimbangan moral murid. baik alam fizikal. banyak timbulnya kes-kes yang melibatkan salah laku guru dan kebanyakannya merupakan guru yang baru mengajar. penekanan ilmu pengetahuan amat penting.Tanggungjawab untuk mendidik juga janganlah diserahkan bulat-bulat kepada guru tapi setiap komuniti masyarakat harus bersatu padu. Tajul Ariffin Mohd. bertanggungjawab dalam mengawasi disiplin murid. mudah sekali menghasilkan kemusnahan.Ada juga guru yang tidak bersungguh-sungguh melakukan tugasnya. perbincangan secara serius tentang kualiti peribadi guru juga adalah perlu.Pembangunan kemewahan yang tumbuh begitu cepat. Oleh itu.Contohnya mengajar muridnya hanya untuk mendapat gaji yang lumayan dan waktu kerja yang singkat sahaja. Oleh itu.Dalam Wawasan 2020 misalnya.Sepatutnya pengajaran nilai-nilai yang baik perlu diterapkan di seluruh negara dan tidak tertumpu di sekolah saja.Pembangunan negara yang positif merupakan sasaran kita supaya dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani. Selain itu.Pembangunan manusia kini menghadapi krisis ketidakseimbangan antara pembangunan kebendaan dengan kerohanian dan emosi. Guru mempunyai peranan paling penting. 1998.

Syaratsyarat yang harus dilaksanakan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG) perlulah tertumpu ke arah menghasilkan bakal guru yang berwibawa. tapisan yang ketat patut dilaksanakan untuk memilih bakal guru pelatih yang ingin berada dalam bidang keguruan. kemampuan guru yang cemerlang akan dapat membina keyakinan dalam kalangan murid dan mempengaruhi muridnya.Sepatutnya perkara seumpama ini tidak boleh ada kerana boleh menjejaskan institusi perguruan amnya. Guru perlu mempunyai sifat amanah dalam menjalankan tugas dan terhadap ilmu.Bukan sahaja dapat berjaya di negara ini tapi mempunyai kualiti yang bertaraf dunia. prestasi guru yang sentiasa meningkat dan pencapaian yang berkualiti dan dapat memenuhi kehendak aspirasi negara Malaysia.Oleh itu.Guru merupakan sumber kepada murid dalam semua perkara untuk mendapatkan ilmu dan juga sumber untuk dicontohi dalam pembinaan akhlak yang baik.Oleh itu. Guru perlu juga ada kemampuan untuk menilai kecenderungan dan kegemaran seseorang murid supaya dapat memudahkannya membentuk murid dengan menggunakan cara yang sesuai ketika belajar. 16 . Dengan adanya sifat±sifat ini akan terhasillah tugas kerja yang sempurna. Antaranya untuk menanam nilai-nilai insan melalui keilmuan dan pendidikan bagi menghidupkan potensi-potensi dalaman dan luaran dalam diri murid supaya dapat berkembang dan berfungsi dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dikehendaki. Akhir kata. Falsafah Pendidikan Guru yang wujud haruslah diamalkan demi memenuhi kehendak murni ini.

commnet.edu/apa/book.gov. Kesenian Dan Warisan.5.Kementerian Kebudayaan.org/wiki/Falsafah_Pendidikan_Kebangsaan.ccc. Abdul Rahim Abd Rashid. tanggungjawab. (2008).htm. Selangor. diakses pada 6 Mac 2011 17 .wikipedia. (2005).Pendidik Bil 51/Ogos 2008. diakses pada 23 Februari 2011 http://ms.my/sk.0 RUJUKAN.htm. Choong Lean Keow. (2010). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman SDN BHD Badrunsham Dahalan. diakses pada 23 Februari 2011 http://www.kayau.edu. http://upu. Profesionalisme Keguruan Prospek dan Cabaran. Guru mesti mampu imbangi kehendak masyarakat.mohe.sabah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.php . Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Untuk program Ijazah Muda Perguruan.ppr/fpn. diakses pada 27 Februari 2011 http://www.my/portal/arkib/fpk.

Aspirasi negara yang hendak dicapai oleh masyarakat negara ini. penghayatan terhadap Falsafah Pendidikan Guru akan melahirkan generasi guru yang berdisiplin dan seiring dengan kehendak dasar ini. Memang tidak syak lagi Falsafah Pendidikan Guru mempunyai ciri-ciri guru yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi negara dan Wawasan 2020 umumnya.Bukan mudah untuk melahirkan masyarakat yang berkualiti tinggi dan cemerlang dari segenap aspek.Walaubagaimanapun. Hal ini kerana guru memainkan peranan yang penting dalam mendidik murid supaya menghayati dan melaksanakan aspirasi negara.Tetapi bukan mudah untuk mencapai matlamat aspirasi ini kerana manusia bukanlah sempurna. Secara umumnya para guru harus menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan bersungguh-sungguh setiap masa agar sama-sama dapat menyumbangkan kepada kemajuan negara. Perhatian yang tinggi dalam bidang kemajuan merupakan persamaan dua dasar ini. Wawasan 2020 bertujuan menjadikan negara berstatus negara maju menjelang tahun 2020 dengan mengatasi sembilan cabaran yang timbul.0 KESIMPULAN. Oleh itu. Pihak yang difokuskan pula adalah para guru.Bukan menjadi alasan untuk tidak berubah sebaliknya usaha yang berterusan ke arah penghayatan haruslah dilakukan.6.Penekanan dasardasar yang terlibat dalam menjayakan usaha kerajaan secara umumnya menggariskan terhadap kemajuan negara.Pengorbanan dan kecekalan yang tinggi patut ada pada guru supaya menjadi agen perubahan untuk mengubah keadaan masyarakat supaya dapat membangunkan negara. guru telah diberi kepercayaan untuk menggalas tanggungjawab yang besar bagi 18 . Selain itu.

memastikan penyampaian ilmu. nilai dan kemahiran yang berkesan. 19 . semua pihak perlu mengembling tenaga bagi menjayakan aspirasi negara.Ringkasnya.Justeru. para guru memainkan peranan yang amat penting dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->