P. 1
falsafah pendidikan guru

falsafah pendidikan guru

|Views: 3,654|Likes:
Published by Amir House

More info:

Published by: Amir House on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

1.0 PENGENALAN.

Tahun 2020 merupakan tahun di mana negara ini sudah mencapai status negara yang maju dan berpendapatan tinggi.Oleh itu, satu visi telah dirangka untuk memastikan aspirasi ini dapat dicapai. Perlaksanaan Wawasan 2020 adalah untuk menunjukkan bahawa negara ini dapat berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Perlaksanaan ini juga adalah untuk menentukan rakyat negara ini dapat dibangunkan secara bersatu menerusi program-program pendidikan.Sebagai agen perubahan, guru perlu memastikan perlaksanaan ini berjaya dengan mendidik dan membina generasi masa hadapan dengan membantu menyedarkan tentang matlamat dan aspirasi negara yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Guru (FPG) dan Wawasan 2020. Bagi memastikan Wawasan 2020 dapat tercapai, rakyat negara Malaysia digesa untuk bersama-sama melakukan perubahan dalam hidup mereka. Penekanan yang dimaksudkan adalah inisiatif pihak kerajaan lakukan untuk merealisasikan matlamat wawasan 2020 iaitu Malaysia sebagai negara yang benar-benar maju.Sembilan

cabaran Wawasan 2020 yang harus dicapai dalam masa yang kurang dari 10 tahun lagi ini memang perlu dihayati oleh setiap rakyat. Penekanan Wawasan 2020 adalah untuk melahirkan masyarakat yang berkualiti tinggi, berpendapatan tinggi, berdaya saing dan berfikiran saintifik yang terarah kepada mengharumkan nama negara dan dapat menyumbang kepada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan kerohanian. Justeru, rakyat negara perlu menyahut cabaran supaya mereka dapat benar-benar menjadikan Wawasan 2020 ini sebagai satu aspirasi negara yang nyata. Tambahan pula, program-program pendidikan misalnya terkandung dalam Wawasan 2020 ini.Dalam hal ini, para guru memegang tampuk perubahan demi membuatkan aspirasi negara boleh terlaksana.Para guru juga diberi tanggungjawab yang besar untuk melahirkan masyarakat yang hebat dan seiring dengan era kemajuan teknologi maklumat.Guru yang berfungsi sebagai agen perubahan haruslah membina generasi muda yang baik untuk menghadapi cabaran yang kental pada masa hadapan.Para guru turut disaran untuk menaikkan semangat muridnya bagi sama-sama menjayakan pelaksanaan Wawasan 2020.

1

Dasar Pendidikan Kebangsaan merupakan dasar pendidikan yang digunakan dalam sistem pendidikan negara ini dan dasar ini bertunjangkan daripada penggubalan dasar pendidikan ketika diperkenalkan oleh British yang ketika itu menjajah Tanah Melayu. adalah menjadi tugas para guru untuk memikul tanggungjawab ini.Perkara seperti memotong kayu. dasar pendidikan yang ada itu sudah tidak rasional lagi untuk digunakan. Seterusnya menjadi panduan kepada masyarakat negara ini menyumbangkan bakti dan jasa kepada pembangunan negara.Selain daripada itu. para guru harus menggunakan segala ilmu untuk menajayakan aspirasi negara. Penekanan dari segi Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah guru memainkan peranan penting dalam menjayakan dasar ini.Setelah mencapai kemerdekaan. Hal ini supaya dapat melahirkan murid yang cemerlang yang dilahirkan dari guru yang cemerlang juga.Para guru merupakan pihak yang terpenting bagi mencapainya dan semua tanggungjawab terpikul di bahu mereka agar negara membangun dari segenap aspek.Globalisasi yang pesat membangunkan memerlukan guru dan murid yang dapat berdaya tahan untuk sama-sama mengekalkan keharmonian dan kemajuan negara yang sudah menjadi status negara maju.Contohnya guru mengajarkan subjek kemahiran hidup di sekolah. pendawaian litar yang mudah sedikit sebanyak mendedahkan dengan dunia luar dan memberi kemahiran awal supaya murid tahu walaupun sedikit. Ciri-ciri guru yang terbaik amat dititikberatkan iaitu dari segenap aspek yang utama iaitu jasmani.Oleh itu. Secara tuntasnya. masyarakat merupakan golongan sasaran dalam Wawasan 2020 dan sektor pendidikan difokuskan untuk menjayakan aspirasi ini. guru perlu menghayati dasar ini dan menerapkan dalam bilik darjah. menanam pokok. memasak. Pihak kerajaan yang telah menggubal pelbagai dasar telah mencuba banyak pendekatan bagi memastikan Wawasan 2020 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan berjaya diterapkan dan diamalkan oleh para guru khususnya.Sebab itulah guru yang cemerlang amat diperlukan bagi mewujudkan masyarakat yang maju.Justeru.Jadi.Oleh itu kerjasama guru dan masyarakat amat diperlukan bagi merealisasikannya. emosi . rohani dan intelektual. 2 . terhasilnya dasar pendidikan yang bercorak kebangsaan yang dicipta oleh rakyat tempatan.

guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan dan supaya dapat membuka mata masyarakatuntuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara.Guru yang mempunyai sahsiah baik dapat menjadi role model kepada murid-muridnya di samping dapat menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan lebih efisien.2.Guru juga perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesionperguruan. Menerusi kod etika ini juga. Kebiasaannya golongan kanak-kanak senang tertarik dengan penampilan orang lain.Oleh yang demikian.Kod etika dianggap penting kerana kod etika menyediakan garis panduan bagaimana tingkah laku guru yang betul dalam profesion perguruan dan sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. Elemenyang pertama dalam Falsafah Pendidikan Guru (FPG) ialahmempunyai guru yang berpekerti mulia. Hal ini disebabkan setiap kerja yang dibuat akan membuahkan hasil yang baik. guru yang kemas dan sopan membuatkan murid-muridnya lebih bersemangat untuk belajar jika dibandingkan dengan guru yang selekeh. Kesannya dapat membuatkan murid-murid tahu akan etika pakaian yang kemas dan sesuai mengikut situasi. Guru akan membuatkan murid-muridnya mencontohi setiap perlakuan dia tidak kira sama ada baik atau buruk.Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru sebagai pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Guru yang cemerlang merupakan guru yang dapat memberi keyakinan kepada murid-muridnya untuk membuat perkara baik secara berterusan. berdisplin dan bermoral tinggi. 3 . adalah penting setiap guru di Malaysia wajib memiliki sahsiah yang baik yang mencerminkan profesion perguruan. INTERPRETASI DAN PENILAIAN ELEMEN-ELEMEN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN GURU. Contohnya. Guru akan lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka.Seorang guru perlu mempunyai sahsiah yang baik.Misalnya berbudi bahasa.Pengamalan etika dapat mengekalkan dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas kepada guru.0 ANALISIS. apatah lagi jika individu tersebut merupakan gurunya. Jika setiap guru menunjukkan contoh yang baik maka akan menghasilkan murid-murid yang baik juga.

Hal ini bermakna maklumat yang dicari merupakan yang terbaru dan banyak sumber.Selain tu.kecekapan seorang guru. Di samping itu.Para guru perlu berbakti kepada negara dengan menyumbang idea.Oleh itu.Kesannya. 4 . elemen ini dapat dicapai dalam jangkamasa yang dtetapkan. terlibat dalam sebarang aktiviti yang dapat membentuk semangat cinta akan negara. guru juga patut berusaha agar tidak ketinggalan dari segi professional. para guru juga perlu membentuk murid-murid yang berdaya saing.Guru yang mempunyai pandangan progresif dan saintifik merupakan elemen FPG yang kedua. Elemen FPG yang ketiga ialah gru perlu bersedia menjunjung aspirasi negara. Di samping itu. guru perlu tahu sumber maklumat yang hendak dicari itu tepat dan boleh dibuat rujukan kerana tidak semua laman sesawang yang ada memberikan maklumat yang betul.Sebagai seorang guru juga mereka patut dapat membuat keputusan yang rasional adalah penting untuk mengelakkan daripada guru-guru bertindak melulu sehingga boleh meninggalkan kesan buruk terhadap pelajar. Penggunaan komputer riba penting kerana guru tidak lagi perlu susahpayah membawa buku yang banyak untuk mengajar.Oleh itu ciri profesionalisme guruperlu merangkumi kemahiran mengajar.Buku rujukan yang ada tidak kerap diperbaharui maklumatnya jika dibandingkan dengan bahan rujukan di internet. Guru perlu tahu untuk menggunakan alat tersebut.Para guru disaran menghayati aspirasiyang telah dihasratkan dan berusaha untuk menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara. Kita sudah sedia maklum bahawa dua bidang ini penting kerana guru perlu menggunakan alat bantu mengajar ketika mengajar dalam kelas contohnya komputer riba. yang mempunyai output berkualiti supaya dapat membentuk tenaga mahir untuk kemajuan negara seiring dengan aspirasi Wawasan 2020 misalnya. pengetahuan dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru itu sendiri. mengajar murid-murid mereka dengan penuh komitmen.Guruperlu berkembang mengikut peredaran zaman yang kini memberi penekanan kepada bidang sains dan teknologi. akses terus ke internet juga berguna jika ingin mencari maklumat.Semua ini dapat dilakukan dengan menggunakan gajet ini.Para guru juga perlu menunjukkan kepimpinan yang positif dan sesuai dengan keadaan.

emosi. pemarah perlu dibuang kerana para guru patut bersikap lebih profesional dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Bagi elemen yang keempat pula ialah menyanjungi warisan kebudayaan negara. Jadi.Peranan guru dari segi perkembangan diri dan perkembangan murid secara menyeluruh iaitu dari aspek jasmani. Jadi. Contohnya dari segi pemakaian dan percakapan.Dari aspek jasmani. tidak mudah untuk memastikan aspirasi ini untuk tercapai dan para guru perlu menggalas tugas yang besar. Proses asimilasi telah berlaku dan dapat membentuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan murid. Kini penekanan intelek yang kerap berlaku. pendedahan tentang budaya yang ada di negara ini akan membuat mereka merasa lebih bangga dan diharap dapat diamalkan dalam kehidupan seharian.Empat aspek ini penting kerana merangkumi segenap aspek kehidupan manusia umumnya.Perasaan yang negatif seperti berputus asa. rohani dan intelek.Hal seumpama ini 5 . mereka akan mempertahankan nama baik negara Malaysia setiap masa dan sanggup berkorban untuk negara. Jika semangat ini dididik sejak kecil lagi kepada murid-murid.Sebaliknya berfikir secara rasional dan tenangaspek rohani diperlukan kerana dapat memberi ketenangan kepada murid-murid khususnya. Guru perlu menghayati warisan kebudayaan negara yang unik ini kerana kita hidup berbilang kaum.Jadi.Mereka perlu diajarkan betapa pentingnya keperluan rohani agar sentiasa bersyukur dengan tuhan dengan apa yang telah dikecapi dalam hidup dan sentiasa mengikut ajaran yang disampaikan dalam agama masing-masing. Elemen yang kelima dalam FPG ialah dapat menjamin perkembangan individu. Perpaduan antara rakyat yang berbilang bangsa akan terhasil dan dapat menyemai semangat patriotisme dan cintakan negara. tubuh badan yang sihat diperlukan manakala bagi emosi pula. banyak budaya yang wujud di sini dan proses pertembungan antara budaya-budaya telah membentuk satu lagi ciri budaya yang baru yang diterima pakai oleh setiap rakyat. Trend yang berlaku pada masa kini adalah golongan belia khususnya terlalu mengikut apa yang berlaku di Barat. Budaya Barat yang kebanyakannya tidak sesuai dengan norma masyarakat negara ini. para guru perlu melatih murid-murid mereka untuk bijak menguruskan masalah dan tidak terlalu mengikut perasaan.

bukannya tidak bagus tapi majoritinya murid-murid telah diajar sebegitu. Hal ini amat membimbangkan pihak kerajaan kerana akan menghasilkan ramai murid yang bijak pandai tapi lemah dari segi fizikal. tanggungjawab guru tidak tertumpu kepada mengajar murid-murid di sekolah sahaja tapi sentiasa mengubah pemikiran masyarakat di sekeliling mereka supaya sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara agar menjadi lebih progresif. Kita tidak mahu ada murid yang cenderung untuk fokus ke arah satu aspek ini sahaja tapi dapat menguasai sepenuhnya. Elemen Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang keenam ialah memelihara masyarakat yang bersatu padu. Mereka ini merupakan aset negara yang berharga dan akan memberikan sumbangan kepada pembangunan negara.Para guru perlu mengajar muridmurid mereka dari empat aspek ini kerana jika dapat dicapai.Jika mereka ingin hidup lebih senang maka usaha yang berterusan perlu ada setiap masa. Tanggungjawab guru ialah sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan negara. Jika negara ini mempunyai ramai rakyat yang berpotensi tinggi. Guru merupakan orang yang amat dipercayai oleh masyarakat di negara ini dan mereka menghormati profesion ini.Para guru perlu berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang telah ditetapkan kerana masyarakat tidak patut berada di satu tahap sahaja. 6 . kemajuan dapat dicapai. Guru mempunyai tanggungjawab yang berat dalam bidang pendidikan bagi merealisasikan elemen keenam ini. guru perlu mengubah paradigma murid-murid mereka agar tidak terlalu mementingkan dari segi intelek sahaja tetapi dalam aspek lain-lain juga. akan membentuk insan yang seimbang dan berkualiti tinggi. Bagi mereka.Jadi.demokratik.Contohnya jika ingin mengubah taraf ekonomi sesebuah keluarga. aspek ini paling penting dan aspek-aspek yang lain tidak perlu ditekankan atau dipelajari sama sekali.Mereka perlu ada peningkatan dalam apa-apa yang dibuat. Oleh itu. progresif dan berdisiplin.

ibu bapa dan masyarakat bagi memastikan pengajaran ilmu yang ingin disampaikan kepada murid-murid berkesan dan difahami oleh mereka. guru mempunyai akauntabiliti yang tinggi terhadap murid-murid. Oleh itu.Justeru.dalam erti kata yang lain. sejak awal lagi murid perlu dididik dengan baik bagi menghasilkan golongan yang dapat memberi sumbangan kepada kemajuan negara ini. 7 . guru senang untuk mempengaruhi orang lain kerana mereka amat dipercayai dan disegani oleh orang lain.

Model konseptual pendidikan guru mengutamakan akauntabiliti guru kepada tiga dimensi utama iaitu kendiri. Hal ini untuk memperincikan lagi peranan dan tugas guru untuk membangunkan modal insan yang berkualiti pada hadapan. Rajah 1: Model Konseptual Falsafah Pendidikan Guru Model Konseptual Guru dibina berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan.0 KEPENTINGAN-KEPENTINGAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU TERHADAP PERANAN GURU DENGAN BERDASARKAN MODEL KONSEPTUAL FALSAFAH PENDIDIKAN GURU.Model ini mencakupi tiga unsur yang berkaitan dalam profesion perguruan iaitu unsur ketuhanan.3. kendiri dan kemasyarakatan. 8 . kemahiran dan nilai yang disepadukan merangkumi semua disiplin mata pelajaran.Hal ini kerana setiap agama mengajar penganutnya supaya berbuat baik kepada semua. kemasyarakatan dan ketuhanan.Penekanan kepada unsur ketuhanan diletakkan di peringkat tertinggi sekali kerana mendidik individu supaya percaya dan patuh kepada ajaran agama seterusnya menganjurkan kepada peningkatan ilmu seseorang. tidak kira kepada manusia atau alam sekitar.

Bagi unsur kendiri pula. Dalam erti kata yang lain.Kepentingan aspek pertama yang perlu dikuasai seorang guru ialah menguasai ilmu pengetahuan tentang dan kepentingan pendidikan dalam kehidupan. kemahiran ikhtisas dan amalan nilai-nilai keguruan. iaitu di internet. menanamkan semangat cinta akannegara perlulah mempunyai nilai-nilai tersebut dalam dirinya. sumber ilmu bukan lagi didominasi oleh buku-buku tetapi di hujung jari sahaja. Para guru perlulah menguasai ketiga-tiga aspek ini agar kreadibiliti seorang guru dapat ditonjolkan secara menyeluruh dan berkesan. Di bawah tiga unsur utama tersebut. mereka meminta pendapat guru di situ kerana profesion perguruan amat dipandang mulia. Guru juga dipandang mulia oleh masyarakat kerana dianggap sebagai agen perubahan dalam komuniti setempat. Para guru akan sentiasa berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan sentiasa berinteraksi dengan masyarakat tersebut disebabkan tugas merekamendidik anak-anak masyarakat tersebut. para guru perlulah melakukan perkara tersebut dahulu jika ingin muridnya berbuat baik Unsur yang terakhir ialah kemasyarakatan.Pada zaman yang sedang berkembang pesat ini. 9 .Hal ini disebabkan guru yang hendak mendidik muridnya membuat perkara baik.Selaras dengan FPK dan FPG. kemahiran.Guru merupakan agen sosialisasi dalam masyarakat. mematuhi peraturan sekolah. Kesannya guru membentuk peribadi masyarakat di sekelilingnya. bersemangat patriotisme dan berpekerti mulia. dan nilai. pemupukan budaya ilmu.Hal ini disebabkan seorang guru boleh memberi ilmu kepada muridnya dan berpengetahuan luas secara umumnya.Contohnya masyarakat di kampung yang kerapkali bertanya setiap perkara yang hendak dilakukan. model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan ketahanan diri guru berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan bermasyarakat. Jadi.Hasrat ini dapat dicapai menerusi pelaksanaan kurikulum pendidikan guru yang menyepadukan aspek-aspek pengetahuan. lebih cenderung kepada pembinaan daya ketahanan. pembentukan sahsiah. Model Konseptual Pendidikan Guru ini merangkumi tiga aspek asas. iaitu pengetahuan.

Guru haruslah tahu bagaimana untuk mengurangkan masalah tersebut.Perkara ini supaya muridnya dapat permandangan yang baru dan mendapat ilham dari persekitaran yang terbuka.Para guru haruslah menguasai kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.Misalnya seorang guru boleh mengajar muridnya dalam suasana yang berbeza dari sebelumnya. guru tersebut boleh mengajar di luar bilik darjah. seiring dengan perkembangan teknologi maklumat pada masa kini. Minat muridnya juga akan bertambah dan lebih aktif. kemahiran berkomunikasi penting di dalam profesion perguruan kerana para guru memang berdepan dengan muridnyasetiap masa.Kaedah mendapatkan ilmu dengan membaca buku dianggap sebagai kaedah yang ortodoks manakala penggunaan internet kebanyakannya secara interaktif. guru juga harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang semua aspek semasa agar tidak dipandang rendah oleh muridnya. Aspek ini penting agar dapat memberi tunjuk agar kepada pelajarnya dalam situasi tertentu. 10 .Jika setiap hari murid asyik belajar di dalam bilik darjah sahaja. kemahiran berkomunikasi. Tetapi penggunaan internet membolehkanmurid mudah mendapat maklumat dan sentiasa mempelajari ilmu yang baru setiap hari dengan cepat.Cara pemerolehan ilmu secara ini amat disambut baik oleh semua orang kerana kandungan ilmu yang tidak terhad jika dibandingkan dengan buku. Tambahan pula. walaubagaimanapun.Selalunya aspek kemahiran lebih tertumpu kepada pengajaran di luar bilik darjah dan melibatkan persediaan fizikal dan mental. Dia boleh pilih untuk memarahi murid-murid tersebut atau menggunakan pendekatan alternatif. Aspek kedua yang seorang guru perlu kuasai ialah kemahiran. tidak semua maklumat yang dicari adalah tepat 100 peratus kerana boleh diedit oleh sesiapa sahaja misalnya sumber dari Wikipedia. Misalnya seorang guru perlu tahu cara untuk mengatasi masalah kelas yang terlalu bising.Justeru. kemahiran pedagogi dan sebagainya. kemahiran ikhtisas.

Oleh itu. intelek dan jasmani (JERI).Jikalau terdapat apa-apa masalah sekalipun. Guru yang mulia dapat menghasilkan murid yang mulia juga.Contohnya guru yang hebat secara rohani dapat berfikir dengan rasional dalam membuat keputusan. kreatif dan patuh kepada etika profesion keguruan perlulah diamalkan oleh setiap guru di negara ini. para guru perlu bersikap profesional dan memberikan tumpuan yang maksimum ketika mengajar dalam bilik darjah.Perlakuan guru seperti penyayang. berdaya tahan.Tugas yang digalas oleh para guru bukanlah mudah kerana kejayaan atau kegagalan muridnya bergantung kepada guru tersebut. Model Konseptual Pendidikan Guru turut menekankan matlamat memperkayakan potensi guru secara seimbang dan bersepadu dari segi rohani. Ini bermakna bahawa para guru haruslah menguasai keempat-empat aspek ini sebelum mendidik anak muridnya dan dikategorikan sebagai guru yang cemerlang. para guru tidak disebut sebagai tidak mengikuti peredaran masa. Sedar atau tidak model Konseptual Pendidikan Guru mempunyai objektif yang sama dalam menekankan matlamat mengembangkan potensi murid secara seimbang dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari segi JERI. Guru yang cemerlang perlulah mempunyai daya pengetahuan yang tinggi dalam isu-isu global dan glokal. Para guru pada masa kini ada segelintirnya hanya mahu tahu tentang apa yang hendak diajar tapi tidak mahu sangat peduli tentang hal-hal yang lain seperti soal kemasyarakatan dan sahsiah muridnya. berpekerti mulia. Lagipun bila menjadi seorang pendidik.Aspek yang seterusnya ialah nilai yang merujuk kepada amalan nilai-nilai murni. emosi.Jadi.Setiap perbuatan akan berpandukan hawa nafsu sahaja dan menyimpang dari sasaran yang sepatutnya.Secara puratanya ¼ hidup manusia dihabiskan untuk belajar.Keadaan ini berbeza jika dibandingkan dengan guru yang tidak seimbang dari segi rohani.setiap perbuatan guru akan dipandang dan ditiru oleh masyarakat. inovatif. 11 . ketiga-tiga aspek ini disepadukan agar dapat melahirkan guruguru yang berkualiti tinggi dan mengikut hasrat kerajaan. akan terhasil generasi yang mempunyai modal insan yang tinggi dan boleh dibanggakan. Akibatnya. patriotik. Sepatutnya hal seumpama ini tidak wujud kerana tugas guru boleh dikatakan sebagai ibu bapa kedua kepada muridnya.

jalan penyelesaian yang aman dapat dicapai.Guru yang seimbang dari segi emosi juga dapat membentuk murid yang cemerlang kerana kawalan emosi guru tersebut mengajar murid.Sepatutnya guru memberikan peluang kepada muridnya untuk mencuba suatu benda yang baru. guru tersebut boleh menggunakan kelebihan memanipulasi emosinya untuk meredakan ketegangan yang berlaku.Para guru juga merupakan tempat rujukan murid kerana mereka sangat percaya pada guru mereka. Oleh itu.Emosi merupakan aspek yang besar kerana sangat mempengaruhi perwatakan seorang guru.Para guru juga haruslah seimbang dari segi emosi. para guru harus juga mempunyai pengetahuan dalam luar cakupan pengajarannya. jika seorang guru itu dapat mengawal emosinya apabila berhadapan dengan situasi tegang dengan muridnya. Sepatutnya tidaklah mendatar sahaja.Hasilnya. Oleh itu. Tambahan pula aspek yang dianggap penting yang perlu ada pada guru ialah kecemerlangan dari segi intelek. 12 .Guru sinonimsebagai gudang ilmu dan ini bermakna guru mempnyai pengetahuan yang banyak. Guru ketika mengajar akan bermain dengan emosi muridnya agar tumpuan yang maksimum dapat diberikan.Hal ini dapt dicapai jika adanya penglibatan dengan murid-murid juga.Selain itu. seorang guru perlu mengisi pengetahuannya dengan ilmu-ilmu terkini termasuklah ilmu yang tidak berkaitan dengan subjek yang diajarnya kerana para guru itu perlu sentiasa mengikuti segala ilmu mengikut arus permodenan kerana setiap pelajar pada masa kini inginkan fakta yang tetap dan cepat.Misalnya guru yang mengajarkan Sejarah juga perlu tahu mengenai cara-cara untuk menanam pokok bunga dan tidak hanya tertumpu pada satu bidang sahaja.

Secara keseluruhannya. Guru perlu menggunakan ilmu dan kemahiran yang ada ketika mengajar demi kemajuan mereka.Pengalaman yang dikecapi merupakan ilmu yang berharga dan berguna kerana para guru perlu tahu tanggungjawab sebenar yang patut ada pada guru yang sejati.Kesemua aspek yang ada boleh dijadikan kayu ukur untuk membentuk guru yang cemerlang dan memenuhi aspirasi negara.guru terpaksa bersusah payah untuk ke sekolah. Jadi.Aspek yang terakhir yang perlu ada sebagai seorang pendidik ialah aspek jasmani.Ada yang bersetuju dan tidak kurangnya yang tidak yakin dapat hidup berkelana di tempat yang serba kekurangan. 13 .Menyempurnakan tanggungjawab guru penting dan guru perlu sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi keperluan pendidikan negara dan masa depan perlu diterapkan dalan jati diri seorang guru.Dalam kes ini. Fenomena guru yang dihantar bekerja di kawasan pedalaman memang mempunyai pandangan yang berbeza. ketahan fizikal dan mental memang memainkan peranan yang signifikan kerana tahap ketersampaiannya yang rendah. kesabaran yang tinggi amat diperlukan. Tugas untuk memenuhi tanggungjawab sebagai guru memang perlu dicapai dan disempurnakan oleh para guru. Model Konseptual Pendidikan Guru telahdirangka berdasarkan kepada dasar Falsafah Pendidikan Guru.Guru perlu bersedia dari segi fizikal dan mental dalam kerjaya ini.Kawasan sekolah terlalu jauh dengan kemudahan awam.

0 REFLEKSI. Oleh itu.Pada tahun ini iaitu tahun 2011 sudah masuk fasa kedua pelaksanaan aspirasi ini dan setiap guru harus berusaha mendidik masyarakat amnya untuk melakukan perubahan ke arah kemajuan negara.Sememangnya dasar-dasar ini merupakan satu rujukan kepada para guru untuk mengajar di sekolah. perkara ini menjadi batu loncatan kepada guru untuk merealisasikan dasar ini.4.Contohnya Wawasan 2020 berperanan untuk melahirkan masyarakat yang berkualiti tinggi dalam setiap aspek kehidupan.Hal ini bermakna bahawa profesion keguruan merupakan sasaran utama dalam memastikan kejayaan Wawasan 2020 dan dasar pendidikan kebangsaan.Guru yang berfungsi sebagai agen sosialisasi haruslah menggunakan peluang yang ada bagi melahirkan generasi muda yang boleh dibanggakan. 14 .Dua dasar pendidikan ini mengajar guru supaya mengamalkan nilai dan etika kerja yang baik seiring dengan pembangunan negara. tugasan ini sedikit sebanyak mengajar saya betapa pentingnya golongan guru dalam menjayakan aspirasi ini. rasa terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan yang bersamasama membantu saya semasa menyiapkan tugasan ini.Seterusnya. para guru perlulah melakukan apa yang terdaya bagi mencapai hasrat ketiga-tiga aspirasi ini.Oleh itu.Dalam sukatan subjek ini terdapat juga Wawasan 2020.tugasan ini berkisar kepada aspirasi negara iaitu Wawasan 2020 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.Sembilan peranan yang ada tersebut dapat diserapkan dengan bantuan guru di sekolah.Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga berkait rapat dengan Wawasan 2020 tapi lebih menfokuskan kepada bidang perguruan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada tuhan kerana saya berjaya menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya dengan keadaan yang sihat setiap masa.Memang nampak seperti mudah pada awalnya tetapi kehendak soalan ini adalah untuk mengaitkan dua pelaksanaan kerajaan ini dengan tugas para guru. Subjek Falsafah Pendidikan Guru merupakan satu subjek yang memerlukan keamatan yang kefahaman yang tinggi untuk membolehkan kita faham dan terima apa yang diajarkan. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang terlibat dalam kehendak soalan tugasan ini. Dalam erti kata yang lain.

1998.Tanggungjawab untuk mendidik juga janganlah diserahkan bulat-bulat kepada guru tapi setiap komuniti masyarakat harus bersatu padu.Noordin. bahkan juga pada keruntuhan rohani dan kejiwaan. Selain itu.Sepatutnya pengajaran nilai-nilai yang baik perlu diterapkan di seluruh negara dan tidak tertumpu di sekolah saja. 15 .Dalam Wawasan 2020 misalnya.Contohnya mengajar muridnya hanya untuk mendapat gaji yang lumayan dan waktu kerja yang singkat sahaja. Oleh itu. banyak timbulnya kes-kes yang melibatkan salah laku guru dan kebanyakannya merupakan guru yang baru mengajar.Negara memerlukan generasi guru yang benar-benar berwibawa. emosi.Pelaksanaan tugasan ini juga memberi peluang kepada saya untuk mengkaji kekuatan dan kelompangan yang ada tiga aspirasi negara yang di atas. mudah sekali menghasilkan kemusnahan. Oleh itu. rohani dan intelektual. agar mereka tidak hanyut dalam arus pembangunan kemewahan kebendaan yang begitu laju sekali. terdapat sedikit kekangan untuk melaksanakan visi tersebut. bertanggungjawab dalam mengawasi disiplin murid. dalam membicarakan cabaran wawasan 2020 untuk melahirkan masyarakat penyayang. matlamat ini tidak akan tercapai jika usaha tidak dilakukan oleh semua pihak.Pembangunan yang banyak ditekankan supaya rakyat dapat menikmati hidup yang selesa mendatangkan kesan negatif.Apabila para guru ingin memperbaiki akhlak murid. baik alam fizikal. penekanan ilmu pengetahuan amat penting.Pembangunan negara yang positif merupakan sasaran kita supaya dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani.Kepesatan perkembangan teknologi yang tidak selaras dengan pembangunan aspek nilai dan moral boleh mengakibatkan manusia ketandusan nilai kemanusiaan sejati (Abu Bakar Abdul Majid & Sarina Othman.Ada juga guru yang tidak bersungguh-sungguh melakukan tugasnya. Guru mempunyai peranan paling penting.Pembangunan kemewahan yang tumbuh begitu cepat. 1992). khususnya dalam mengawal keseimbangan moral murid.Pembangunan manusia kini menghadapi krisis ketidakseimbangan antara pembangunan kebendaan dengan kerohanian dan emosi. perbincangan secara serius tentang kualiti peribadi guru juga adalah perlu. Tajul Ariffin Mohd. biologi.

Oleh itu. 16 . tapisan yang ketat patut dilaksanakan untuk memilih bakal guru pelatih yang ingin berada dalam bidang keguruan.Guru merupakan sumber kepada murid dalam semua perkara untuk mendapatkan ilmu dan juga sumber untuk dicontohi dalam pembinaan akhlak yang baik. Falsafah Pendidikan Guru yang wujud haruslah diamalkan demi memenuhi kehendak murni ini. Antaranya untuk menanam nilai-nilai insan melalui keilmuan dan pendidikan bagi menghidupkan potensi-potensi dalaman dan luaran dalam diri murid supaya dapat berkembang dan berfungsi dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dikehendaki.Syaratsyarat yang harus dilaksanakan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG) perlulah tertumpu ke arah menghasilkan bakal guru yang berwibawa. Akhir kata. Dengan adanya sifat±sifat ini akan terhasillah tugas kerja yang sempurna.Sepatutnya perkara seumpama ini tidak boleh ada kerana boleh menjejaskan institusi perguruan amnya. kemampuan guru yang cemerlang akan dapat membina keyakinan dalam kalangan murid dan mempengaruhi muridnya. prestasi guru yang sentiasa meningkat dan pencapaian yang berkualiti dan dapat memenuhi kehendak aspirasi negara Malaysia. Guru perlu mempunyai sifat amanah dalam menjalankan tugas dan terhadap ilmu.Oleh itu.Bukan sahaja dapat berjaya di negara ini tapi mempunyai kualiti yang bertaraf dunia. Guru perlu juga ada kemampuan untuk menilai kecenderungan dan kegemaran seseorang murid supaya dapat memudahkannya membentuk murid dengan menggunakan cara yang sesuai ketika belajar.

htm.commnet. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. tanggungjawab.edu.edu/apa/book. Choong Lean Keow.my/portal/arkib/fpk. (2005).0 RUJUKAN. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman SDN BHD Badrunsham Dahalan. diakses pada 23 Februari 2011 http://www.ccc. (2008).my/sk.gov. diakses pada 6 Mac 2011 17 . http://upu.ppr/fpn. (2010). Profesionalisme Keguruan Prospek dan Cabaran.php . Selangor. Abdul Rahim Abd Rashid.Pendidik Bil 51/Ogos 2008.sabah. diakses pada 23 Februari 2011 http://ms.mohe. Kesenian Dan Warisan.5.htm. diakses pada 27 Februari 2011 http://www.kayau.org/wiki/Falsafah_Pendidikan_Kebangsaan. Guru mesti mampu imbangi kehendak masyarakat. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Untuk program Ijazah Muda Perguruan.Kementerian Kebudayaan.wikipedia.

Tetapi bukan mudah untuk mencapai matlamat aspirasi ini kerana manusia bukanlah sempurna. Hal ini kerana guru memainkan peranan yang penting dalam mendidik murid supaya menghayati dan melaksanakan aspirasi negara.Walaubagaimanapun. Oleh itu.0 KESIMPULAN. Perhatian yang tinggi dalam bidang kemajuan merupakan persamaan dua dasar ini.Bukan mudah untuk melahirkan masyarakat yang berkualiti tinggi dan cemerlang dari segenap aspek.Bukan menjadi alasan untuk tidak berubah sebaliknya usaha yang berterusan ke arah penghayatan haruslah dilakukan. guru telah diberi kepercayaan untuk menggalas tanggungjawab yang besar bagi 18 . Memang tidak syak lagi Falsafah Pendidikan Guru mempunyai ciri-ciri guru yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi negara dan Wawasan 2020 umumnya. Pihak yang difokuskan pula adalah para guru. Secara umumnya para guru harus menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan bersungguh-sungguh setiap masa agar sama-sama dapat menyumbangkan kepada kemajuan negara. Aspirasi negara yang hendak dicapai oleh masyarakat negara ini. penghayatan terhadap Falsafah Pendidikan Guru akan melahirkan generasi guru yang berdisiplin dan seiring dengan kehendak dasar ini.6. Selain itu.Penekanan dasardasar yang terlibat dalam menjayakan usaha kerajaan secara umumnya menggariskan terhadap kemajuan negara. Wawasan 2020 bertujuan menjadikan negara berstatus negara maju menjelang tahun 2020 dengan mengatasi sembilan cabaran yang timbul.Pengorbanan dan kecekalan yang tinggi patut ada pada guru supaya menjadi agen perubahan untuk mengubah keadaan masyarakat supaya dapat membangunkan negara.

Ringkasnya.memastikan penyampaian ilmu. semua pihak perlu mengembling tenaga bagi menjayakan aspirasi negara. para guru memainkan peranan yang amat penting dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. nilai dan kemahiran yang berkesan. 19 .Justeru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->