APA ITU KOMPUTER

::

Komputer ialah alat atau mesin automatik yang boleh diaturcarakan untuk menerima data dan mengolah data, seperti melakukan pengiraan matematik, logik atau pemprosesan lain dan kemudian mengeluarkan data terproses secara bersistem. Komputer berfungsi sebagai alat untuk memproses DATA menjadi MAKLUMAT. Ringkasan prosesan oleh komputer adalah seperti beberapa definasi dibawah : Data Maklumat Input Output Proses Fail input kepada komputer di dalam bentuk-bentuk seperti nombor, huruf-huruf, perkataan dan sebagainya. data yang telah diproses dan dianalisa yang digunakan untuk membuat sesuatu keputusan. data yang dimasukkan ke dalam sesuatu sistem untuk diproses. sesuatu maklumat yang dihasilkan hasil daripada prosesan di dalam sesuatu sistem aktiviti seperti (isih dan analisa) yang dilakukan ke atas data untuk menghasilkan maklumat. himpunan sesuatu data dan maklumat.

SISTEM KOMPUTER :: Sistem komputer di bina dari beberapa sub-komponen sistem, yang berkebolehan untuk melakukan proses atau aktiviti pengiraan dan tugasan yang kompleks. Antara contoh tugasan yang boleh dilakukan oleh sesuatu sistem komputer adalah melaksanakan Sistem Gaji, Sistem Personel dan Sistem Kawalan seperti permotoran kereta. Ianya terdapat di dalam berbagai saiz, kos dan juga keupayaan. Biasanya ia adalah berkait rapat dengan

Contoh umum sesebuah sistem komputer : Antara komponennya adalah : . Unit ukuran RAM adalah Megabyte (MB). Lebih kompleks dan berat tugasan sesuatu aktiviti itu maka sistem komputer itu akan tinggi dari segi kos dan keupayaannya dan kadangkala saiz. yang mana 1MB boleh menyimpan sebanyak 1 Juta aksara.Terdapat juga storan utama (hard disk) dan pemacu samada disket atau / dan CD. Ia menyerupai sebuah enjin di dalam kereta yang membuatkan sesebuah kereta bergerak.Biasanya digunakan untuk memaparkan sesuatu informasi kepada pengguna. Minimun saiz ingatan sesebuah sistem komputer sekarang adalah 32 MB.tugasan yang akan dilakukan oleh sesuatu sistem komputer tersebut.RAM selalunya mengandungi aturcara (program) dan data.CPU adalah merupakan alatan yang melaksanakan semua arahan program dan memproses data. . . Monitor . . Ianya boleh merupakan samada didalam bentuk teks atau grafik. Base Unit (Unit Asas ) .Antara kandungan Unit Asas adalah Papan Utama (Motherboard) yang padanya terdapat Ingatan utama (RAM/ROM) dan juga Unit Pemprosesan Pusat (CPU).

15in dan 17in. Saiz sesuatu monitor berkait dengan harganya. 800X600 dan 1024X768 pixel. Komponen-komponen utama di dalam sesebuah sistem komputer adalah : 1. Pixel (picture element) adalah unit ukuran resolusi. Perkakasan komputer juga dikenali sebagai peranti(device). . Ianya digunakan untuk aktiviti melaksana dan memilih PERKAKASAN KOMPUTER :: . Keyboard . .Perkakasan komputer adalah merupakan komponen fizikal sesuatu sistem komputer. Ia merujuk kepada bahagian-bahagian yang membentuk sebuah komputer yang lengkap. Ianya digerakkan oleh pergerakan tangan yang membawanya kepada sesuatu icon dan posisinya akan dipaparkan pada skrin.Biasanya digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data dan arahan ke dalam sistem komputer.Antara ciri-ciri penting sesebuah monitor adalah resolusi paparannya.Butang yang terdapat pada sesuatu mouse terdiri dari 2 atau 3. Komponen Storan >> Unit Pemprosesan Pusat Mouse . Komponen Input 3. Ia terdapat di dalam 3 mod resolusi iaitu 640X480. Lebih besar saiznya maka lebih tinggilah harganya. . Lebih tinggi resolusi maka monitor yang diperlukan adalah lebih besar saiznya dan juga mempunyai keupayaan refresh yang tinggi. Komponen Output 4. Unit Pemprosesan Pusat 2..Mempunyai berbagai saiz antaranya 14in.Digunakan untuk mengarahkan kepada sesuatu pilihan.

.Mengawal aliran-aliran data semasa pemprosesan. . UNIT KAWALAN (Control Unit) . Ia juga alat bagi pengguna memberikan arahanarahan komputer. Biasanya ia digelar sebagai otak sistem komputer.Melaksanakan pengiraan arithmetik (campur. tolak. Ia adalah bahagian komputer yang paling rumit dan berkuasa. Di antara fungsi-fungsi CPU ialah : .Bertindak sebagai pengawal dalam melakukan segala operasi komputer.Mengeluarkan arahan-arahan kepada unit-unit lain.Mentafsirkan semua langkah-langkah program.Mengawal dan mengkordinasikan operasioperasi seluruh sistem komputer. . .Melaksanakan arahan-arahan pemprosesan data yang tersimpan di dalam Ingatan. . Antara alatannya adalah : . Komponen Di dalam Unit Pemprosesan . UNIT ARITHMETIK/LOGIK (Arithmetic Logic Unit) >> Komponen Input Membenarkan pengguna untuk memasukkan data/ maklumat ke dalam komputer untuk tujuan penyimpanan dan pemprosesan.Unit Pemprosesan Pusat (CPU ) ialah pusat sistem komputer. . bahagi dan darab).Menterjemahkan hasil-hasil pemprosesan kepada bentuk yang difahami dan boleh digunakan oleh manusia ataupun komputer-komputer lain.Memproses data di dalam sistem komputer.

. Menggunakan 7 bit kod. . Mouse (Tetikus) .ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Apabila digerakkan.Ianya digunakan untuk memilih sesuatu item daripada menu atau mengklik keatas sesuatu objek grafik pada skrin komputer yang mana ianya nanti akan menghantar satu isyarat arahan kepada komputer untuk melaksanakannya.Operasi pada mouse adalah seperti berikut : .Walaupun begitu konfigurasi tetikus boleh ditukar dengan menggunakan arahan di dalam Windows95/98. .Keyboard biasanya digunakan untuk memasukkan maklumat/data ke dalam komputer ataupun memasukkan arahan komputer.EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) yang digunakan oleh IBM.Pengguna mestilah menekan sesuatu kekunci untuk menghasilkan kod-kod yang mewakili sesuatu aksara.Ia biasanya dipegang ditangan kanan dan digerakkan diatas satu permukaan yang rata. setiap pergerakan akan diterjemahkan kepada kordinat X dan Y yang mana ianya menunjukkan posisi mouse tersebut pada sesuatu masa.Kod-kod tersebut adalah di dalam bentuk ASCII dan EBCDIC. . . Keyboard (Papan Kekunci) . .. 2) Butang Kanan untuk arahan tambahan(attributes /options) seperti mengeluarkan maklumat tambahan dan juga menu ataupun lain-lain pilihan. Amnya fungsi butang-butang tersebut adalah: 1) Butang Kiri untuk arahan melaksanakan (execute). .Biasanya tetikus mempunyai 2 butang. ini bermakna aksara yang dihasilkan adalah 128 kekunci aksara.

iii) Double Click (Dua kali Klik) pada butang kiri. 2) FlatBed scanner (seperti di dalam gambar). greyscale atau berwarna. . . Scanner (Pengimbas) . .Scanner juga digunakan bersama-sama dengan perisian OCR (Optical Character Recognition) untuk mengimbas dokumen berbentuk teks dan menukarkannya kedalam bentuk komputer teks semula. .Imej yang di masukkan adalah di dalam bentuk hitam/putih. ianya boleh dicetak dengan menggunakan . Selalunya digunakan untuk memilih(select) sesuatu item pada skrin. . bergantung kepada ciri di dalam sesuatu scanner.Merupakan sebuah kamera yang berkeupayaan untuk menangkap photo secara terus ke dalam imej yang berbentuk digital dan menyimpannya di dalam kamera tersebut untuk tujuan pindah-turun kemudian.Adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengimbas dokumen yang mengandungi teks atau grafik dan menukarkan mereka kepada bitmap (picture image) atau teks. Selalunya digunakan untuk mengalih atau menempatkan sesuatu item pada satu tempat. Cara yang digunakan adalah tekan butang Kiri atas sesuatu item tanpa lepaskannya dan alihkan Mouse ketempat yang dikehendaki. Digital Camera .Gambar yang dihasilkan tidak perlu dicuci. 3) Sheet Feed scanner. ii) Single Click ( Sekali Klik) pada butang kanan. Selalunya digunakan untuk melaksanakan arahan /program apabila aktiviti memlilih telah dilakukan. Selalunya digunakan untuk mengeluarkan arahan tambahan pada item/ icon.Jumlah simpanan photo dan resolusinya adalah bergantung kepada sesebuah kamera.Terdapat di dalam 3 bentuk : 1) Hand-held scanner.i) Single Click ( Sekali Klik) pada butang kiri. iv) Drag (Heret).

15in dan 17in (diukur di dalam cara melintang-bucu atau diagonal) . peta dan peralatan kejuruteraan. >> Komponen Output Antara alatannya adalah : .Digunakan untuk memasukkan maklumat yang memerlukan sesuatu kordinasi. Pencetak (Printer) Ada 3 jenis : 1) Pencetak yang menggunakan tekanan (impact printer). . biasanya di dalam ukuran 14in.pencetak yang berkeupayaan mencetak photo. . . Unit ukuran resolusi diukur di dalam unit pixel iaitu picture elements. 800X600 dan 1024X768. .Ia memaparkan output hasil daripada proses sesuatu aplikasi dan juga maklumat atau arahan yang di taipkan. . Unit Paparan (Visual Display Unit) .Biasanya setiap kamera digital disertakan dengan perisian untuk tujuan pindah-turun gambar dan juga kemaskinian atau suntingan. . Hasil daripada kesemua titik-titik akan terbentuklah sesuatu objek dan kemudiannya di kemaskinikan oleh perisian yang khusus.Terbahagi kepada 2 jenis : Digitizer (Pendigit) .Input yang dimasukkan adalah merupakan siri titik-titik yang menggambarkan sesuatu objek.Terdapat di dalam berbagai saiz. .Biasa disebut sebagai terminal/ monitor/ skrin . .Resolusi paparan boleh diubah di dalam 3 saiz iaitu 640X480.Biasanya digunakan di dalam bidang CAD (Computer Aided Draughting) di dalam menghasilkan pelan sesebuah bangunan.Cara mencetak serupa dengan mesin taip.

.Menggunakan pemacu pita magnet (magnetic tape drive). Contoh : Digital plotter. Diantara media storan adalah seperti di bawah : . Ia menggunakan sejenis kertas khas yang boleh mengeluarkan aksara apabila dipanaskan.Ia menggunakan teknik haba iaitu dengan membakar satu kawasan kecil pada kertas untuk membentuk aksara. Pita Magnet (Magnetic Tape) .i) Pencetak dot matrik. 2) Pencetak yang tidak menggunakan tekanan (laser printer). perisian aplikasi dan perisian sistem pengoperasian.Boleh mencetak grafik berwarna (seperti peta) dengan baik. Cakera Liut (Magnetic Disc) .Terdapat 3 jenis : 1. 3) Pencetak yang menggunakan haba (thermal printer). Gelungan pita magnet (magnetic tape) 2. . Kaset 3. aksara pada kertas output. ii) Pencetak laser. .Menggunakan kod magnet.Mengeluar dan memindahkan imej.Antara kegunaannya adalah mencetak kod bar >> Komponen Storan Digunakan untuk menyimpan data.000 baris seminit.Digunakan dengan meluas kerana murah dan mudah dibawa. .Boleh mencetak dengan pantas dan berkualiti Contoh : Pencetak laser 20. . . . Katrij . . .Berbentuk bulat dan nipis seperti piring hitam.Biasanya digunakan pada mesin fax dan pencetak mudahalih.Terbahagi kepada 2 jenis : i) Pencetak ink jet / deskjet. ii) Pencetak daisy wheel.

Biasanye berupaya untuk menyimpan data . . 3) 8 inci ukuran lebar.Permukaan cakera disaduri dengan bahan oksida magnet dan fleksi. Ianya perlu menggunakan pemacu disket di dalam urusan penyimpanan data.Ianya berputar dengan kelajuan minimum 3600 pusingan seminit di atas paksinya.44 MB. .Biasanya beberapa kepingan diletakkan sekali di dalam satu bekas dengan suatu jarak. (Nota perbandingan: 1 Byte = 1 aksara dan 1 Byte = 8 bit.5 inci. Biasanya terdapat di dalam saiz di antara 3. . (1 Megabyte = 1 juta aksara). .Ianya juga dipanggil Disket atau Floppy Disk dan terdapat di dalam 3 saiz : 1) 3. Cakera Keras (Hard Disc) .Biasanya diletakkan di dalam bekas. .1 GB sehingga 10 GB. . Dan diantaranya pula akan terdapat satu alat pembaca (read/write head). .Saiz muatan biasanya adalah 1.Saiz sesuatu hard-disk diukur pada keupayaan menyimpannya. (1 Gigabyte = 1 ribu Megabyte) dan .Lebih besar saiz sesuatu hard-disk bermakna lebih banyak data akan dapat dimuatkan.Ianya dibuat daripada aluminium ataupun daripada bahan ceramicyang kemudianya disaluti oleh bahan magnetik (magnetic particles). 2) 5 1/4 inci. Perbandingannya adalah seperti berikut .Menggunakan teknologi laser dan menggunakan (Compact Disc/ Digital Video Data) bahan yang dipanggil amorphous crystal yang di salut pada permukaannya. (bit adalah unit terkecil) ) Cakera Optik . . Unit ukurannya adalah di dalam unit Megabyte/Gigabyte.

.tempat / ruang bagi prosesor menyimpan arahan dan data. 32x dan 48x.Mempunyai masa capaian selaju 300ms. Dan sekarang ini di dalam kelajuan 56x. Pancaran cahaya laser tersebut akan melaluinya dan seterusnya menghasilkan data binary '0' dan '1'. . .Proses capaian datanya dibuat oleh pancaran laser. .Capaian masanya juga diukur di dalam ukuran 24x. >> Komponen Ingatan Ingatan komputer terbahagi kepada 2 jenis iaitu ROM (Read Only Memory) dan RAM (Random Access Memory). Data disimpan di dalam susunan bersiri yang dipanggil lands (satu permukaan rata) dan pits (satu lubang atau lekok). Namun begitu banyak R&D telah dilakukan terhadap masa capaiannya.Ingatan yang tidak ruap (non-volatile).Ruapan (volatility) .masa yang diambil oleh prosesor untuk membaca dan menulis arahan ROM (Read Only Memory) .Data binary ini nanti akan diterjemahkan kepada teks ataupun imej oleh perisian. . Ia juga mempunyai ciri-ciri yang sama iaitu : .Storan Semikonduktor. . .Lokasi alamat (address location) . . Kurang sedikit daripada masa capaian data di dalam disket.Hanya boleh membaca arahan dari ingatan yang telah tersedia. Kedua-duanya mempunyai fungsi yang agak sama iaitu mengandungi data atau arahan yang akan digunakan oleh pemproses untuk melaksanakan tugasan. .Capaian masa (access time) .sehingga 700MB data.samada ingatannya kekal atau tidak apabila bekalan eletrik dimatikan. .Program/ data pada tidak terpadam apabila hilangnya kuasa letrik.

. . ii) menjadual dan menyelaras operasi komputer.Data dan maklumat yang boleh dipinda. . .Ingatan ruap (volatile).Program/ data di dalam ROM tidak boleh dipinda. . . .Sebagai supervisor ia berfungsi untuk : i) mengawal operasi komputer.Ialah satu set program yang dapat mengoptimakan penggunaan sistem komputer.Ingatan yang boleh dibaca dan tulis pada setiap masa. RAM (Random Access Memory) . .Perisian komputer merupakan satu set program dan prosidur yang berkait rapat dengan operasi sesebuah komputer.Data dan maklumat akan terhapus apabila bekalan eletrik terputus. :: PERISIAN KOMPUTER :: .Program ialah satu susunan arahan-arahan yang ditulis dengan tepat untuk menyelesaikan sesuatu tugas.Storan Semikonduktor. (read/write memory).Ingatan sementara.3 kategori utama perisian komputer ialah : 1) Perisian Sistem 2) Perisian Pemprograman 3) Perisian Aplikasi >> Perisian Sistem .Boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu : i) Sistem Pengoperasian . iii) menjadi media perantaraan antara perkakasan . .

Pemprograman Pelbagai (Multi-tasking) ialah keupayaan satu-satu komputer melaksanakan arahanarahan . iii) Salin (Copy) . .Terdapat dalam 2 kategori utama : 1) Bahasa-bahasa Pemprograman i) Bahasa Peringkat Rendah a) Bahasa Mesin . .Set program-program yang membolehkan seseorang berkomunikasi dengan komputer.dari beberapa program/ aplikasi secara serentak pada satu masa. ii) Mencantum (Merging) . . .Digunakan untuk menyusun data-data mengikut susunan yang diperlukan.Digunakan untuk memindahkan satu set data/fail daripada satu media kepada media output yang lain. . Unix (Solaris. . aksara dan peraturan-peraturan sintaksis (syntax). .Bahasa yang digunakan meliputi simbol-simbol. ii) Utiliti >> Perisian Pemprograman . .Mengabungkan beberapa fail ke dalam satu fail sahaja.Pemprosesan Pelbagai melibatkan penyambungan beberapa unit pemprosesan pusat bagi tujuan operasi pemprosesan data.Antara perkara-perkara yang boleh dilakukan adalah seperti operasi : i) Mengisih (Sorting) .komputer dengan pengguna.Biasanya meliputi program-program yang melakukan kerja atau tugasan yang sama dan berulang.Biasanya dibekalkan berserta dengan perisian/ peralatan yang dibeli.Menggunakan kod-kod sistem binari yang boleh .Antara contoh sistem pengoperasian adalah Microsoft Windows 95/98/NT. AIX) dan Linux.

. . . .Contohnya: COBOL.Ialah bahasa yang lebih ringkas dan lebih mirip kepada bahasa Inggeris. FORTRAN. ii) Bahasa Peringkat Tinggi .Boleh didapati dengan cepat dan mudah.Menggunakan bentuk simbolik. b) Bahasa Penghimpun .Membaca dan menterjemah arahan-arahan yang bertulis ke dalam bahasa mesin.Program-program yang direkabentuk khas untuk komputer bagi melaksanakan sesuatu tugasan. masalah. .Contoh-contoh Sistem Aplikasi : ~ Sistem Kewangan UPP (SKUPP) = mengendalikan urusan kewangan.difahami oleh setiap komputer. ~Sistem Pengurusan Personel (SISPEN) = mengendalikan maklumat kakitangan. . 2) Penterjemah i) Assembler . ataupun kerja-kerja otomasi bagi memenuhi keperluan pengguna. .Menterjemah dan melaksanakan arahan dalam program secara baris demi baris.Program yang disediakan dan diuji mengikut keperluan pengguna. ii) Compiler iii) Interpreter >> Perisian Aplikasi .Ianya lebih mudah difahami tetapi memerlukan penterjemah.Terbahagi kepada 3 kategori : 1) User Coded 2) Pakej .Masalah ialah sukar ditulis dan difahami. . ~Sistem Inventori = mengendalikan urusan keluar-masuk peralatan / perkakasan.Program-programnya telah tersedia dipasaran. VISUAL BASIC dan C++. . .Membaca program sumber yang ditulis di dalam bahasa-bahasa peringkat tinggi dan menukarkan arahanarahan ke dalam bahasa mesin (program objek).

.Campuran di antara kriteria kedua-dua jenis aplikasi di atas. Contohnya : .Spreadsheet (lembaran kerja) : MS-Excel .Word Processing : MS-Words . 3) Customized .Masalah aplikasi pakej : ~ Kadang kala tidak sesuai dengan sesuatu komputer ~ Tidak berapa sesuai dengan keperluan pengguna ~ Tidak boleh dibuat pindaan ke atas pakej. .Boleh digunakan terus oleh pengguna apabila dipasang (install).Database (pangkalan data) : MS-Access .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful