APA ITU KOMPUTER

::

Komputer ialah alat atau mesin automatik yang boleh diaturcarakan untuk menerima data dan mengolah data, seperti melakukan pengiraan matematik, logik atau pemprosesan lain dan kemudian mengeluarkan data terproses secara bersistem. Komputer berfungsi sebagai alat untuk memproses DATA menjadi MAKLUMAT. Ringkasan prosesan oleh komputer adalah seperti beberapa definasi dibawah : Data Maklumat Input Output Proses Fail input kepada komputer di dalam bentuk-bentuk seperti nombor, huruf-huruf, perkataan dan sebagainya. data yang telah diproses dan dianalisa yang digunakan untuk membuat sesuatu keputusan. data yang dimasukkan ke dalam sesuatu sistem untuk diproses. sesuatu maklumat yang dihasilkan hasil daripada prosesan di dalam sesuatu sistem aktiviti seperti (isih dan analisa) yang dilakukan ke atas data untuk menghasilkan maklumat. himpunan sesuatu data dan maklumat.

SISTEM KOMPUTER :: Sistem komputer di bina dari beberapa sub-komponen sistem, yang berkebolehan untuk melakukan proses atau aktiviti pengiraan dan tugasan yang kompleks. Antara contoh tugasan yang boleh dilakukan oleh sesuatu sistem komputer adalah melaksanakan Sistem Gaji, Sistem Personel dan Sistem Kawalan seperti permotoran kereta. Ianya terdapat di dalam berbagai saiz, kos dan juga keupayaan. Biasanya ia adalah berkait rapat dengan

Biasanya digunakan untuk memaparkan sesuatu informasi kepada pengguna. Ia menyerupai sebuah enjin di dalam kereta yang membuatkan sesebuah kereta bergerak. .CPU adalah merupakan alatan yang melaksanakan semua arahan program dan memproses data. .Terdapat juga storan utama (hard disk) dan pemacu samada disket atau / dan CD. Contoh umum sesebuah sistem komputer : Antara komponennya adalah : .Antara kandungan Unit Asas adalah Papan Utama (Motherboard) yang padanya terdapat Ingatan utama (RAM/ROM) dan juga Unit Pemprosesan Pusat (CPU).tugasan yang akan dilakukan oleh sesuatu sistem komputer tersebut. Base Unit (Unit Asas ) . Ianya boleh merupakan samada didalam bentuk teks atau grafik. Monitor .RAM selalunya mengandungi aturcara (program) dan data. . Minimun saiz ingatan sesebuah sistem komputer sekarang adalah 32 MB. Lebih kompleks dan berat tugasan sesuatu aktiviti itu maka sistem komputer itu akan tinggi dari segi kos dan keupayaannya dan kadangkala saiz. yang mana 1MB boleh menyimpan sebanyak 1 Juta aksara. Unit ukuran RAM adalah Megabyte (MB).

Keyboard . Komponen Output 4.Antara ciri-ciri penting sesebuah monitor adalah resolusi paparannya. Komponen Storan >> Unit Pemprosesan Pusat Mouse . Pixel (picture element) adalah unit ukuran resolusi. . . Ianya digunakan untuk aktiviti melaksana dan memilih PERKAKASAN KOMPUTER :: . Perkakasan komputer juga dikenali sebagai peranti(device).Mempunyai berbagai saiz antaranya 14in.Digunakan untuk mengarahkan kepada sesuatu pilihan. Unit Pemprosesan Pusat 2. Ianya digerakkan oleh pergerakan tangan yang membawanya kepada sesuatu icon dan posisinya akan dipaparkan pada skrin..Perkakasan komputer adalah merupakan komponen fizikal sesuatu sistem komputer. . Lebih besar saiznya maka lebih tinggilah harganya. Ia terdapat di dalam 3 mod resolusi iaitu 640X480. Komponen Input 3. 15in dan 17in. Lebih tinggi resolusi maka monitor yang diperlukan adalah lebih besar saiznya dan juga mempunyai keupayaan refresh yang tinggi.Butang yang terdapat pada sesuatu mouse terdiri dari 2 atau 3. Saiz sesuatu monitor berkait dengan harganya.Biasanya digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data dan arahan ke dalam sistem komputer. 800X600 dan 1024X768 pixel. Komponen-komponen utama di dalam sesebuah sistem komputer adalah : 1. Ia merujuk kepada bahagian-bahagian yang membentuk sebuah komputer yang lengkap.

bahagi dan darab). . . Ia juga alat bagi pengguna memberikan arahanarahan komputer.Mengeluarkan arahan-arahan kepada unit-unit lain.Melaksanakan pengiraan arithmetik (campur. . .Mentafsirkan semua langkah-langkah program. Antara alatannya adalah : . Di antara fungsi-fungsi CPU ialah : .Unit Pemprosesan Pusat (CPU ) ialah pusat sistem komputer.Mengawal dan mengkordinasikan operasioperasi seluruh sistem komputer.Memproses data di dalam sistem komputer.Mengawal aliran-aliran data semasa pemprosesan. UNIT KAWALAN (Control Unit) . Komponen Di dalam Unit Pemprosesan . . Biasanya ia digelar sebagai otak sistem komputer. tolak.Bertindak sebagai pengawal dalam melakukan segala operasi komputer. UNIT ARITHMETIK/LOGIK (Arithmetic Logic Unit) >> Komponen Input Membenarkan pengguna untuk memasukkan data/ maklumat ke dalam komputer untuk tujuan penyimpanan dan pemprosesan.Melaksanakan arahan-arahan pemprosesan data yang tersimpan di dalam Ingatan.Menterjemahkan hasil-hasil pemprosesan kepada bentuk yang difahami dan boleh digunakan oleh manusia ataupun komputer-komputer lain. . Ia adalah bahagian komputer yang paling rumit dan berkuasa.

Mouse (Tetikus) .Ianya digunakan untuk memilih sesuatu item daripada menu atau mengklik keatas sesuatu objek grafik pada skrin komputer yang mana ianya nanti akan menghantar satu isyarat arahan kepada komputer untuk melaksanakannya. .Kod-kod tersebut adalah di dalam bentuk ASCII dan EBCDIC.Operasi pada mouse adalah seperti berikut : . ..Pengguna mestilah menekan sesuatu kekunci untuk menghasilkan kod-kod yang mewakili sesuatu aksara. setiap pergerakan akan diterjemahkan kepada kordinat X dan Y yang mana ianya menunjukkan posisi mouse tersebut pada sesuatu masa. ini bermakna aksara yang dihasilkan adalah 128 kekunci aksara. Keyboard (Papan Kekunci) . . .ASCII (American Standard Code for Information Interchange).EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) yang digunakan oleh IBM.Keyboard biasanya digunakan untuk memasukkan maklumat/data ke dalam komputer ataupun memasukkan arahan komputer. .Walaupun begitu konfigurasi tetikus boleh ditukar dengan menggunakan arahan di dalam Windows95/98. Amnya fungsi butang-butang tersebut adalah: 1) Butang Kiri untuk arahan melaksanakan (execute). .Ia biasanya dipegang ditangan kanan dan digerakkan diatas satu permukaan yang rata.Biasanya tetikus mempunyai 2 butang. . Apabila digerakkan. 2) Butang Kanan untuk arahan tambahan(attributes /options) seperti mengeluarkan maklumat tambahan dan juga menu ataupun lain-lain pilihan. Menggunakan 7 bit kod.

Merupakan sebuah kamera yang berkeupayaan untuk menangkap photo secara terus ke dalam imej yang berbentuk digital dan menyimpannya di dalam kamera tersebut untuk tujuan pindah-turun kemudian. iii) Double Click (Dua kali Klik) pada butang kiri. .Imej yang di masukkan adalah di dalam bentuk hitam/putih. greyscale atau berwarna. ianya boleh dicetak dengan menggunakan . 2) FlatBed scanner (seperti di dalam gambar). Selalunya digunakan untuk mengeluarkan arahan tambahan pada item/ icon. Cara yang digunakan adalah tekan butang Kiri atas sesuatu item tanpa lepaskannya dan alihkan Mouse ketempat yang dikehendaki. 3) Sheet Feed scanner.Scanner juga digunakan bersama-sama dengan perisian OCR (Optical Character Recognition) untuk mengimbas dokumen berbentuk teks dan menukarkannya kedalam bentuk komputer teks semula. . Scanner (Pengimbas) . iv) Drag (Heret). ii) Single Click ( Sekali Klik) pada butang kanan. Selalunya digunakan untuk mengalih atau menempatkan sesuatu item pada satu tempat. Selalunya digunakan untuk melaksanakan arahan /program apabila aktiviti memlilih telah dilakukan.i) Single Click ( Sekali Klik) pada butang kiri.Terdapat di dalam 3 bentuk : 1) Hand-held scanner.Gambar yang dihasilkan tidak perlu dicuci. bergantung kepada ciri di dalam sesuatu scanner. . Digital Camera . .Adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengimbas dokumen yang mengandungi teks atau grafik dan menukarkan mereka kepada bitmap (picture image) atau teks. .Jumlah simpanan photo dan resolusinya adalah bergantung kepada sesebuah kamera. Selalunya digunakan untuk memilih(select) sesuatu item pada skrin.

. Unit Paparan (Visual Display Unit) . Unit ukuran resolusi diukur di dalam unit pixel iaitu picture elements. . >> Komponen Output Antara alatannya adalah : .Digunakan untuk memasukkan maklumat yang memerlukan sesuatu kordinasi.Biasanya setiap kamera digital disertakan dengan perisian untuk tujuan pindah-turun gambar dan juga kemaskinian atau suntingan. . . . Hasil daripada kesemua titik-titik akan terbentuklah sesuatu objek dan kemudiannya di kemaskinikan oleh perisian yang khusus. . 15in dan 17in (diukur di dalam cara melintang-bucu atau diagonal) . peta dan peralatan kejuruteraan. biasanya di dalam ukuran 14in.Biasa disebut sebagai terminal/ monitor/ skrin .Ia memaparkan output hasil daripada proses sesuatu aplikasi dan juga maklumat atau arahan yang di taipkan.pencetak yang berkeupayaan mencetak photo.Cara mencetak serupa dengan mesin taip.Terbahagi kepada 2 jenis : Digitizer (Pendigit) . .Resolusi paparan boleh diubah di dalam 3 saiz iaitu 640X480.Terdapat di dalam berbagai saiz. . 800X600 dan 1024X768.Biasanya digunakan di dalam bidang CAD (Computer Aided Draughting) di dalam menghasilkan pelan sesebuah bangunan. Pencetak (Printer) Ada 3 jenis : 1) Pencetak yang menggunakan tekanan (impact printer).Input yang dimasukkan adalah merupakan siri titik-titik yang menggambarkan sesuatu objek.

.Boleh mencetak dengan pantas dan berkualiti Contoh : Pencetak laser 20. . Pita Magnet (Magnetic Tape) . Contoh : Digital plotter.Terbahagi kepada 2 jenis : i) Pencetak ink jet / deskjet.000 baris seminit. .Boleh mencetak grafik berwarna (seperti peta) dengan baik. perisian aplikasi dan perisian sistem pengoperasian. aksara pada kertas output. .Mengeluar dan memindahkan imej. .Menggunakan pemacu pita magnet (magnetic tape drive). Gelungan pita magnet (magnetic tape) 2. Cakera Liut (Magnetic Disc) . ii) Pencetak daisy wheel. Ia menggunakan sejenis kertas khas yang boleh mengeluarkan aksara apabila dipanaskan. .Menggunakan kod magnet. Kaset 3. Diantara media storan adalah seperti di bawah : . .Antara kegunaannya adalah mencetak kod bar >> Komponen Storan Digunakan untuk menyimpan data. ii) Pencetak laser.Biasanya digunakan pada mesin fax dan pencetak mudahalih. . . Katrij .i) Pencetak dot matrik.Berbentuk bulat dan nipis seperti piring hitam.Terdapat 3 jenis : 1. 2) Pencetak yang tidak menggunakan tekanan (laser printer).Ia menggunakan teknik haba iaitu dengan membakar satu kawasan kecil pada kertas untuk membentuk aksara.Digunakan dengan meluas kerana murah dan mudah dibawa. 3) Pencetak yang menggunakan haba (thermal printer).

Ianya perlu menggunakan pemacu disket di dalam urusan penyimpanan data. . Perbandingannya adalah seperti berikut .Biasanya diletakkan di dalam bekas.Lebih besar saiz sesuatu hard-disk bermakna lebih banyak data akan dapat dimuatkan.Biasanye berupaya untuk menyimpan data . .Ianya berputar dengan kelajuan minimum 3600 pusingan seminit di atas paksinya. Cakera Keras (Hard Disc) .Saiz muatan biasanya adalah 1. (1 Megabyte = 1 juta aksara). (Nota perbandingan: 1 Byte = 1 aksara dan 1 Byte = 8 bit. . . 3) 8 inci ukuran lebar.Permukaan cakera disaduri dengan bahan oksida magnet dan fleksi. (bit adalah unit terkecil) ) Cakera Optik . . (1 Gigabyte = 1 ribu Megabyte) dan .Ianya juga dipanggil Disket atau Floppy Disk dan terdapat di dalam 3 saiz : 1) 3. Dan diantaranya pula akan terdapat satu alat pembaca (read/write head). Unit ukurannya adalah di dalam unit Megabyte/Gigabyte. . Biasanya terdapat di dalam saiz di antara 3.44 MB.Ianya dibuat daripada aluminium ataupun daripada bahan ceramicyang kemudianya disaluti oleh bahan magnetik (magnetic particles).Biasanya beberapa kepingan diletakkan sekali di dalam satu bekas dengan suatu jarak. . . 2) 5 1/4 inci.5 inci.Saiz sesuatu hard-disk diukur pada keupayaan menyimpannya.Menggunakan teknologi laser dan menggunakan (Compact Disc/ Digital Video Data) bahan yang dipanggil amorphous crystal yang di salut pada permukaannya.1 GB sehingga 10 GB.

Kurang sedikit daripada masa capaian data di dalam disket.samada ingatannya kekal atau tidak apabila bekalan eletrik dimatikan. . Kedua-duanya mempunyai fungsi yang agak sama iaitu mengandungi data atau arahan yang akan digunakan oleh pemproses untuk melaksanakan tugasan. . >> Komponen Ingatan Ingatan komputer terbahagi kepada 2 jenis iaitu ROM (Read Only Memory) dan RAM (Random Access Memory). Dan sekarang ini di dalam kelajuan 56x. .Capaian masa (access time) .Mempunyai masa capaian selaju 300ms.Hanya boleh membaca arahan dari ingatan yang telah tersedia. Pancaran cahaya laser tersebut akan melaluinya dan seterusnya menghasilkan data binary '0' dan '1'. . .tempat / ruang bagi prosesor menyimpan arahan dan data.sehingga 700MB data.Ingatan yang tidak ruap (non-volatile). Namun begitu banyak R&D telah dilakukan terhadap masa capaiannya.Data binary ini nanti akan diterjemahkan kepada teks ataupun imej oleh perisian. . Ia juga mempunyai ciri-ciri yang sama iaitu : .Capaian masanya juga diukur di dalam ukuran 24x. . . 32x dan 48x.Ruapan (volatility) .Lokasi alamat (address location) . .Proses capaian datanya dibuat oleh pancaran laser. .Program/ data pada tidak terpadam apabila hilangnya kuasa letrik. Data disimpan di dalam susunan bersiri yang dipanggil lands (satu permukaan rata) dan pits (satu lubang atau lekok).Storan Semikonduktor.masa yang diambil oleh prosesor untuk membaca dan menulis arahan ROM (Read Only Memory) .

(read/write memory).Boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu : i) Sistem Pengoperasian .Program ialah satu susunan arahan-arahan yang ditulis dengan tepat untuk menyelesaikan sesuatu tugas. .Ingatan yang boleh dibaca dan tulis pada setiap masa.Ialah satu set program yang dapat mengoptimakan penggunaan sistem komputer.Sebagai supervisor ia berfungsi untuk : i) mengawal operasi komputer. . ii) menjadual dan menyelaras operasi komputer.Ingatan ruap (volatile). . .Program/ data di dalam ROM tidak boleh dipinda.Perisian komputer merupakan satu set program dan prosidur yang berkait rapat dengan operasi sesebuah komputer..Storan Semikonduktor. iii) menjadi media perantaraan antara perkakasan .Data dan maklumat akan terhapus apabila bekalan eletrik terputus. :: PERISIAN KOMPUTER :: . RAM (Random Access Memory) . .Ingatan sementara.Data dan maklumat yang boleh dipinda. . . .3 kategori utama perisian komputer ialah : 1) Perisian Sistem 2) Perisian Pemprograman 3) Perisian Aplikasi >> Perisian Sistem .

Unix (Solaris.Digunakan untuk memindahkan satu set data/fail daripada satu media kepada media output yang lain.Antara perkara-perkara yang boleh dilakukan adalah seperti operasi : i) Mengisih (Sorting) .Biasanya dibekalkan berserta dengan perisian/ peralatan yang dibeli.Bahasa yang digunakan meliputi simbol-simbol. .Digunakan untuk menyusun data-data mengikut susunan yang diperlukan. . .dari beberapa program/ aplikasi secara serentak pada satu masa. .komputer dengan pengguna. .Terdapat dalam 2 kategori utama : 1) Bahasa-bahasa Pemprograman i) Bahasa Peringkat Rendah a) Bahasa Mesin . . iii) Salin (Copy) . ii) Utiliti >> Perisian Pemprograman .Pemprosesan Pelbagai melibatkan penyambungan beberapa unit pemprosesan pusat bagi tujuan operasi pemprosesan data.Antara contoh sistem pengoperasian adalah Microsoft Windows 95/98/NT.Pemprograman Pelbagai (Multi-tasking) ialah keupayaan satu-satu komputer melaksanakan arahanarahan .Set program-program yang membolehkan seseorang berkomunikasi dengan komputer. ii) Mencantum (Merging) . aksara dan peraturan-peraturan sintaksis (syntax). . .Biasanya meliputi program-program yang melakukan kerja atau tugasan yang sama dan berulang. AIX) dan Linux.Mengabungkan beberapa fail ke dalam satu fail sahaja.Menggunakan kod-kod sistem binari yang boleh .

. FORTRAN. .difahami oleh setiap komputer. .Ialah bahasa yang lebih ringkas dan lebih mirip kepada bahasa Inggeris. b) Bahasa Penghimpun . . .Program-programnya telah tersedia dipasaran.Boleh didapati dengan cepat dan mudah.Ianya lebih mudah difahami tetapi memerlukan penterjemah.Membaca program sumber yang ditulis di dalam bahasa-bahasa peringkat tinggi dan menukarkan arahanarahan ke dalam bahasa mesin (program objek). ~Sistem Inventori = mengendalikan urusan keluar-masuk peralatan / perkakasan.Masalah ialah sukar ditulis dan difahami.Contohnya: COBOL. . . ii) Compiler iii) Interpreter >> Perisian Aplikasi . ii) Bahasa Peringkat Tinggi .Contoh-contoh Sistem Aplikasi : ~ Sistem Kewangan UPP (SKUPP) = mengendalikan urusan kewangan. 2) Penterjemah i) Assembler . .Terbahagi kepada 3 kategori : 1) User Coded 2) Pakej .Menggunakan bentuk simbolik.Membaca dan menterjemah arahan-arahan yang bertulis ke dalam bahasa mesin. VISUAL BASIC dan C++. masalah. .Program yang disediakan dan diuji mengikut keperluan pengguna. ~Sistem Pengurusan Personel (SISPEN) = mengendalikan maklumat kakitangan. ataupun kerja-kerja otomasi bagi memenuhi keperluan pengguna. .Program-program yang direkabentuk khas untuk komputer bagi melaksanakan sesuatu tugasan.Menterjemah dan melaksanakan arahan dalam program secara baris demi baris.

. .Campuran di antara kriteria kedua-dua jenis aplikasi di atas.Database (pangkalan data) : MS-Access . 3) Customized .Word Processing : MS-Words .Boleh digunakan terus oleh pengguna apabila dipasang (install).Masalah aplikasi pakej : ~ Kadang kala tidak sesuai dengan sesuatu komputer ~ Tidak berapa sesuai dengan keperluan pengguna ~ Tidak boleh dibuat pindaan ke atas pakej.Spreadsheet (lembaran kerja) : MS-Excel . Contohnya : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful