APA ITU KOMPUTER

::

Komputer ialah alat atau mesin automatik yang boleh diaturcarakan untuk menerima data dan mengolah data, seperti melakukan pengiraan matematik, logik atau pemprosesan lain dan kemudian mengeluarkan data terproses secara bersistem. Komputer berfungsi sebagai alat untuk memproses DATA menjadi MAKLUMAT. Ringkasan prosesan oleh komputer adalah seperti beberapa definasi dibawah : Data Maklumat Input Output Proses Fail input kepada komputer di dalam bentuk-bentuk seperti nombor, huruf-huruf, perkataan dan sebagainya. data yang telah diproses dan dianalisa yang digunakan untuk membuat sesuatu keputusan. data yang dimasukkan ke dalam sesuatu sistem untuk diproses. sesuatu maklumat yang dihasilkan hasil daripada prosesan di dalam sesuatu sistem aktiviti seperti (isih dan analisa) yang dilakukan ke atas data untuk menghasilkan maklumat. himpunan sesuatu data dan maklumat.

SISTEM KOMPUTER :: Sistem komputer di bina dari beberapa sub-komponen sistem, yang berkebolehan untuk melakukan proses atau aktiviti pengiraan dan tugasan yang kompleks. Antara contoh tugasan yang boleh dilakukan oleh sesuatu sistem komputer adalah melaksanakan Sistem Gaji, Sistem Personel dan Sistem Kawalan seperti permotoran kereta. Ianya terdapat di dalam berbagai saiz, kos dan juga keupayaan. Biasanya ia adalah berkait rapat dengan

Contoh umum sesebuah sistem komputer : Antara komponennya adalah : . Lebih kompleks dan berat tugasan sesuatu aktiviti itu maka sistem komputer itu akan tinggi dari segi kos dan keupayaannya dan kadangkala saiz.RAM selalunya mengandungi aturcara (program) dan data. Ianya boleh merupakan samada didalam bentuk teks atau grafik. .CPU adalah merupakan alatan yang melaksanakan semua arahan program dan memproses data. Unit ukuran RAM adalah Megabyte (MB).Terdapat juga storan utama (hard disk) dan pemacu samada disket atau / dan CD. yang mana 1MB boleh menyimpan sebanyak 1 Juta aksara.Antara kandungan Unit Asas adalah Papan Utama (Motherboard) yang padanya terdapat Ingatan utama (RAM/ROM) dan juga Unit Pemprosesan Pusat (CPU). Monitor . Minimun saiz ingatan sesebuah sistem komputer sekarang adalah 32 MB. Base Unit (Unit Asas ) . . .Biasanya digunakan untuk memaparkan sesuatu informasi kepada pengguna.tugasan yang akan dilakukan oleh sesuatu sistem komputer tersebut. Ia menyerupai sebuah enjin di dalam kereta yang membuatkan sesebuah kereta bergerak.

Komponen Output 4.Biasanya digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data dan arahan ke dalam sistem komputer. Keyboard . Lebih tinggi resolusi maka monitor yang diperlukan adalah lebih besar saiznya dan juga mempunyai keupayaan refresh yang tinggi. 800X600 dan 1024X768 pixel.Digunakan untuk mengarahkan kepada sesuatu pilihan. 15in dan 17in. . Lebih besar saiznya maka lebih tinggilah harganya. Saiz sesuatu monitor berkait dengan harganya. Ia terdapat di dalam 3 mod resolusi iaitu 640X480.Antara ciri-ciri penting sesebuah monitor adalah resolusi paparannya. Komponen Input 3. Pixel (picture element) adalah unit ukuran resolusi.Mempunyai berbagai saiz antaranya 14in. Komponen Storan >> Unit Pemprosesan Pusat Mouse . Komponen-komponen utama di dalam sesebuah sistem komputer adalah : 1. Perkakasan komputer juga dikenali sebagai peranti(device). . .Perkakasan komputer adalah merupakan komponen fizikal sesuatu sistem komputer.. Ianya digerakkan oleh pergerakan tangan yang membawanya kepada sesuatu icon dan posisinya akan dipaparkan pada skrin. Ianya digunakan untuk aktiviti melaksana dan memilih PERKAKASAN KOMPUTER :: . Unit Pemprosesan Pusat 2. Ia merujuk kepada bahagian-bahagian yang membentuk sebuah komputer yang lengkap.Butang yang terdapat pada sesuatu mouse terdiri dari 2 atau 3.

Antara alatannya adalah : . . tolak. .Mengawal aliran-aliran data semasa pemprosesan.Memproses data di dalam sistem komputer. . bahagi dan darab).Unit Pemprosesan Pusat (CPU ) ialah pusat sistem komputer.Mentafsirkan semua langkah-langkah program. UNIT ARITHMETIK/LOGIK (Arithmetic Logic Unit) >> Komponen Input Membenarkan pengguna untuk memasukkan data/ maklumat ke dalam komputer untuk tujuan penyimpanan dan pemprosesan. Ia juga alat bagi pengguna memberikan arahanarahan komputer.Melaksanakan pengiraan arithmetik (campur. .Menterjemahkan hasil-hasil pemprosesan kepada bentuk yang difahami dan boleh digunakan oleh manusia ataupun komputer-komputer lain. Di antara fungsi-fungsi CPU ialah : . Biasanya ia digelar sebagai otak sistem komputer.Mengawal dan mengkordinasikan operasioperasi seluruh sistem komputer. Komponen Di dalam Unit Pemprosesan . .Mengeluarkan arahan-arahan kepada unit-unit lain.Melaksanakan arahan-arahan pemprosesan data yang tersimpan di dalam Ingatan. UNIT KAWALAN (Control Unit) . . Ia adalah bahagian komputer yang paling rumit dan berkuasa.Bertindak sebagai pengawal dalam melakukan segala operasi komputer.

. ..Kod-kod tersebut adalah di dalam bentuk ASCII dan EBCDIC. . Apabila digerakkan. . setiap pergerakan akan diterjemahkan kepada kordinat X dan Y yang mana ianya menunjukkan posisi mouse tersebut pada sesuatu masa.Keyboard biasanya digunakan untuk memasukkan maklumat/data ke dalam komputer ataupun memasukkan arahan komputer. Menggunakan 7 bit kod.Ianya digunakan untuk memilih sesuatu item daripada menu atau mengklik keatas sesuatu objek grafik pada skrin komputer yang mana ianya nanti akan menghantar satu isyarat arahan kepada komputer untuk melaksanakannya. . Mouse (Tetikus) .EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) yang digunakan oleh IBM.Ia biasanya dipegang ditangan kanan dan digerakkan diatas satu permukaan yang rata. .Biasanya tetikus mempunyai 2 butang. ini bermakna aksara yang dihasilkan adalah 128 kekunci aksara. Keyboard (Papan Kekunci) .Walaupun begitu konfigurasi tetikus boleh ditukar dengan menggunakan arahan di dalam Windows95/98.ASCII (American Standard Code for Information Interchange). . 2) Butang Kanan untuk arahan tambahan(attributes /options) seperti mengeluarkan maklumat tambahan dan juga menu ataupun lain-lain pilihan. Amnya fungsi butang-butang tersebut adalah: 1) Butang Kiri untuk arahan melaksanakan (execute).Pengguna mestilah menekan sesuatu kekunci untuk menghasilkan kod-kod yang mewakili sesuatu aksara.Operasi pada mouse adalah seperti berikut : .

bergantung kepada ciri di dalam sesuatu scanner.Jumlah simpanan photo dan resolusinya adalah bergantung kepada sesebuah kamera.Merupakan sebuah kamera yang berkeupayaan untuk menangkap photo secara terus ke dalam imej yang berbentuk digital dan menyimpannya di dalam kamera tersebut untuk tujuan pindah-turun kemudian.Gambar yang dihasilkan tidak perlu dicuci.Adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengimbas dokumen yang mengandungi teks atau grafik dan menukarkan mereka kepada bitmap (picture image) atau teks.Scanner juga digunakan bersama-sama dengan perisian OCR (Optical Character Recognition) untuk mengimbas dokumen berbentuk teks dan menukarkannya kedalam bentuk komputer teks semula. Cara yang digunakan adalah tekan butang Kiri atas sesuatu item tanpa lepaskannya dan alihkan Mouse ketempat yang dikehendaki. Selalunya digunakan untuk memilih(select) sesuatu item pada skrin. . 2) FlatBed scanner (seperti di dalam gambar).Imej yang di masukkan adalah di dalam bentuk hitam/putih. Selalunya digunakan untuk mengeluarkan arahan tambahan pada item/ icon. Selalunya digunakan untuk melaksanakan arahan /program apabila aktiviti memlilih telah dilakukan. . Scanner (Pengimbas) . 3) Sheet Feed scanner.i) Single Click ( Sekali Klik) pada butang kiri. .Terdapat di dalam 3 bentuk : 1) Hand-held scanner. ianya boleh dicetak dengan menggunakan . iii) Double Click (Dua kali Klik) pada butang kiri. iv) Drag (Heret). . Digital Camera . Selalunya digunakan untuk mengalih atau menempatkan sesuatu item pada satu tempat. ii) Single Click ( Sekali Klik) pada butang kanan. . greyscale atau berwarna.

Digunakan untuk memasukkan maklumat yang memerlukan sesuatu kordinasi. biasanya di dalam ukuran 14in.Input yang dimasukkan adalah merupakan siri titik-titik yang menggambarkan sesuatu objek. Pencetak (Printer) Ada 3 jenis : 1) Pencetak yang menggunakan tekanan (impact printer).Cara mencetak serupa dengan mesin taip. . Unit Paparan (Visual Display Unit) . Hasil daripada kesemua titik-titik akan terbentuklah sesuatu objek dan kemudiannya di kemaskinikan oleh perisian yang khusus.Biasanya setiap kamera digital disertakan dengan perisian untuk tujuan pindah-turun gambar dan juga kemaskinian atau suntingan. peta dan peralatan kejuruteraan. . >> Komponen Output Antara alatannya adalah : . . .Ia memaparkan output hasil daripada proses sesuatu aplikasi dan juga maklumat atau arahan yang di taipkan.Terbahagi kepada 2 jenis : Digitizer (Pendigit) .pencetak yang berkeupayaan mencetak photo. . . .Resolusi paparan boleh diubah di dalam 3 saiz iaitu 640X480.Biasanya digunakan di dalam bidang CAD (Computer Aided Draughting) di dalam menghasilkan pelan sesebuah bangunan. Unit ukuran resolusi diukur di dalam unit pixel iaitu picture elements.Terdapat di dalam berbagai saiz. . 800X600 dan 1024X768. 15in dan 17in (diukur di dalam cara melintang-bucu atau diagonal) .Biasa disebut sebagai terminal/ monitor/ skrin .

. . Contoh : Digital plotter.Ia menggunakan teknik haba iaitu dengan membakar satu kawasan kecil pada kertas untuk membentuk aksara. Ia menggunakan sejenis kertas khas yang boleh mengeluarkan aksara apabila dipanaskan. . ii) Pencetak laser. . 2) Pencetak yang tidak menggunakan tekanan (laser printer). Diantara media storan adalah seperti di bawah : . Gelungan pita magnet (magnetic tape) 2. 3) Pencetak yang menggunakan haba (thermal printer). Pita Magnet (Magnetic Tape) .Terbahagi kepada 2 jenis : i) Pencetak ink jet / deskjet.Berbentuk bulat dan nipis seperti piring hitam.Terdapat 3 jenis : 1. perisian aplikasi dan perisian sistem pengoperasian. aksara pada kertas output. Kaset 3.Mengeluar dan memindahkan imej. .Antara kegunaannya adalah mencetak kod bar >> Komponen Storan Digunakan untuk menyimpan data. Cakera Liut (Magnetic Disc) .Menggunakan pemacu pita magnet (magnetic tape drive). .Menggunakan kod magnet.Boleh mencetak grafik berwarna (seperti peta) dengan baik.i) Pencetak dot matrik.000 baris seminit. Katrij .Digunakan dengan meluas kerana murah dan mudah dibawa. ii) Pencetak daisy wheel. .Biasanya digunakan pada mesin fax dan pencetak mudahalih. .Boleh mencetak dengan pantas dan berkualiti Contoh : Pencetak laser 20. .

.44 MB.Saiz muatan biasanya adalah 1.1 GB sehingga 10 GB. 3) 8 inci ukuran lebar. . Unit ukurannya adalah di dalam unit Megabyte/Gigabyte.Saiz sesuatu hard-disk diukur pada keupayaan menyimpannya. .Menggunakan teknologi laser dan menggunakan (Compact Disc/ Digital Video Data) bahan yang dipanggil amorphous crystal yang di salut pada permukaannya. . (1 Gigabyte = 1 ribu Megabyte) dan . (1 Megabyte = 1 juta aksara). . Ianya perlu menggunakan pemacu disket di dalam urusan penyimpanan data. . 2) 5 1/4 inci.Biasanye berupaya untuk menyimpan data .5 inci.Ianya juga dipanggil Disket atau Floppy Disk dan terdapat di dalam 3 saiz : 1) 3.Ianya berputar dengan kelajuan minimum 3600 pusingan seminit di atas paksinya. Biasanya terdapat di dalam saiz di antara 3. .Lebih besar saiz sesuatu hard-disk bermakna lebih banyak data akan dapat dimuatkan.Biasanya diletakkan di dalam bekas. (Nota perbandingan: 1 Byte = 1 aksara dan 1 Byte = 8 bit.Ianya dibuat daripada aluminium ataupun daripada bahan ceramicyang kemudianya disaluti oleh bahan magnetik (magnetic particles). Dan diantaranya pula akan terdapat satu alat pembaca (read/write head). Cakera Keras (Hard Disc) .Biasanya beberapa kepingan diletakkan sekali di dalam satu bekas dengan suatu jarak. Perbandingannya adalah seperti berikut . .Permukaan cakera disaduri dengan bahan oksida magnet dan fleksi. (bit adalah unit terkecil) ) Cakera Optik .

Mempunyai masa capaian selaju 300ms.samada ingatannya kekal atau tidak apabila bekalan eletrik dimatikan. Data disimpan di dalam susunan bersiri yang dipanggil lands (satu permukaan rata) dan pits (satu lubang atau lekok).Ingatan yang tidak ruap (non-volatile). Namun begitu banyak R&D telah dilakukan terhadap masa capaiannya. . Pancaran cahaya laser tersebut akan melaluinya dan seterusnya menghasilkan data binary '0' dan '1'.Proses capaian datanya dibuat oleh pancaran laser. . . 32x dan 48x. >> Komponen Ingatan Ingatan komputer terbahagi kepada 2 jenis iaitu ROM (Read Only Memory) dan RAM (Random Access Memory). .Capaian masa (access time) .Data binary ini nanti akan diterjemahkan kepada teks ataupun imej oleh perisian. Ia juga mempunyai ciri-ciri yang sama iaitu : .masa yang diambil oleh prosesor untuk membaca dan menulis arahan ROM (Read Only Memory) . .Storan Semikonduktor.Capaian masanya juga diukur di dalam ukuran 24x.Lokasi alamat (address location) .sehingga 700MB data.tempat / ruang bagi prosesor menyimpan arahan dan data.Ruapan (volatility) .Program/ data pada tidak terpadam apabila hilangnya kuasa letrik. . Kedua-duanya mempunyai fungsi yang agak sama iaitu mengandungi data atau arahan yang akan digunakan oleh pemproses untuk melaksanakan tugasan. . . Kurang sedikit daripada masa capaian data di dalam disket. . .Hanya boleh membaca arahan dari ingatan yang telah tersedia. Dan sekarang ini di dalam kelajuan 56x.

Boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu : i) Sistem Pengoperasian .Ingatan yang boleh dibaca dan tulis pada setiap masa. :: PERISIAN KOMPUTER :: .Storan Semikonduktor. RAM (Random Access Memory) . .Program/ data di dalam ROM tidak boleh dipinda. . iii) menjadi media perantaraan antara perkakasan ..Sebagai supervisor ia berfungsi untuk : i) mengawal operasi komputer. .Perisian komputer merupakan satu set program dan prosidur yang berkait rapat dengan operasi sesebuah komputer. .Ingatan ruap (volatile).Data dan maklumat akan terhapus apabila bekalan eletrik terputus.Ialah satu set program yang dapat mengoptimakan penggunaan sistem komputer.Data dan maklumat yang boleh dipinda.Ingatan sementara. .3 kategori utama perisian komputer ialah : 1) Perisian Sistem 2) Perisian Pemprograman 3) Perisian Aplikasi >> Perisian Sistem . ii) menjadual dan menyelaras operasi komputer. .Program ialah satu susunan arahan-arahan yang ditulis dengan tepat untuk menyelesaikan sesuatu tugas. (read/write memory). . .

AIX) dan Linux.Terdapat dalam 2 kategori utama : 1) Bahasa-bahasa Pemprograman i) Bahasa Peringkat Rendah a) Bahasa Mesin .Biasanya meliputi program-program yang melakukan kerja atau tugasan yang sama dan berulang. . .Bahasa yang digunakan meliputi simbol-simbol.Set program-program yang membolehkan seseorang berkomunikasi dengan komputer.Pemprograman Pelbagai (Multi-tasking) ialah keupayaan satu-satu komputer melaksanakan arahanarahan . . . .Menggunakan kod-kod sistem binari yang boleh .Pemprosesan Pelbagai melibatkan penyambungan beberapa unit pemprosesan pusat bagi tujuan operasi pemprosesan data.Biasanya dibekalkan berserta dengan perisian/ peralatan yang dibeli. .Antara perkara-perkara yang boleh dilakukan adalah seperti operasi : i) Mengisih (Sorting) .Digunakan untuk menyusun data-data mengikut susunan yang diperlukan. aksara dan peraturan-peraturan sintaksis (syntax).Antara contoh sistem pengoperasian adalah Microsoft Windows 95/98/NT. iii) Salin (Copy) . ii) Mencantum (Merging) . Unix (Solaris. ii) Utiliti >> Perisian Pemprograman .dari beberapa program/ aplikasi secara serentak pada satu masa. .Mengabungkan beberapa fail ke dalam satu fail sahaja.komputer dengan pengguna.Digunakan untuk memindahkan satu set data/fail daripada satu media kepada media output yang lain. .

.difahami oleh setiap komputer. . ataupun kerja-kerja otomasi bagi memenuhi keperluan pengguna.Ianya lebih mudah difahami tetapi memerlukan penterjemah.Boleh didapati dengan cepat dan mudah.Contoh-contoh Sistem Aplikasi : ~ Sistem Kewangan UPP (SKUPP) = mengendalikan urusan kewangan. . ii) Compiler iii) Interpreter >> Perisian Aplikasi . . b) Bahasa Penghimpun . ~Sistem Pengurusan Personel (SISPEN) = mengendalikan maklumat kakitangan.Menterjemah dan melaksanakan arahan dalam program secara baris demi baris.Terbahagi kepada 3 kategori : 1) User Coded 2) Pakej . ii) Bahasa Peringkat Tinggi . VISUAL BASIC dan C++.Program yang disediakan dan diuji mengikut keperluan pengguna.Contohnya: COBOL. . . FORTRAN. masalah.Program-programnya telah tersedia dipasaran.Masalah ialah sukar ditulis dan difahami.Program-program yang direkabentuk khas untuk komputer bagi melaksanakan sesuatu tugasan. . .Menggunakan bentuk simbolik. 2) Penterjemah i) Assembler . ~Sistem Inventori = mengendalikan urusan keluar-masuk peralatan / perkakasan.Membaca program sumber yang ditulis di dalam bahasa-bahasa peringkat tinggi dan menukarkan arahanarahan ke dalam bahasa mesin (program objek).Membaca dan menterjemah arahan-arahan yang bertulis ke dalam bahasa mesin. . .Ialah bahasa yang lebih ringkas dan lebih mirip kepada bahasa Inggeris.

Spreadsheet (lembaran kerja) : MS-Excel .Word Processing : MS-Words .Campuran di antara kriteria kedua-dua jenis aplikasi di atas. .Boleh digunakan terus oleh pengguna apabila dipasang (install). Contohnya : . 3) Customized .Database (pangkalan data) : MS-Access .Masalah aplikasi pakej : ~ Kadang kala tidak sesuai dengan sesuatu komputer ~ Tidak berapa sesuai dengan keperluan pengguna ~ Tidak boleh dibuat pindaan ke atas pakej..