APA ITU KOMPUTER

::

Komputer ialah alat atau mesin automatik yang boleh diaturcarakan untuk menerima data dan mengolah data, seperti melakukan pengiraan matematik, logik atau pemprosesan lain dan kemudian mengeluarkan data terproses secara bersistem. Komputer berfungsi sebagai alat untuk memproses DATA menjadi MAKLUMAT. Ringkasan prosesan oleh komputer adalah seperti beberapa definasi dibawah : Data Maklumat Input Output Proses Fail input kepada komputer di dalam bentuk-bentuk seperti nombor, huruf-huruf, perkataan dan sebagainya. data yang telah diproses dan dianalisa yang digunakan untuk membuat sesuatu keputusan. data yang dimasukkan ke dalam sesuatu sistem untuk diproses. sesuatu maklumat yang dihasilkan hasil daripada prosesan di dalam sesuatu sistem aktiviti seperti (isih dan analisa) yang dilakukan ke atas data untuk menghasilkan maklumat. himpunan sesuatu data dan maklumat.

SISTEM KOMPUTER :: Sistem komputer di bina dari beberapa sub-komponen sistem, yang berkebolehan untuk melakukan proses atau aktiviti pengiraan dan tugasan yang kompleks. Antara contoh tugasan yang boleh dilakukan oleh sesuatu sistem komputer adalah melaksanakan Sistem Gaji, Sistem Personel dan Sistem Kawalan seperti permotoran kereta. Ianya terdapat di dalam berbagai saiz, kos dan juga keupayaan. Biasanya ia adalah berkait rapat dengan

Base Unit (Unit Asas ) . Ianya boleh merupakan samada didalam bentuk teks atau grafik.Biasanya digunakan untuk memaparkan sesuatu informasi kepada pengguna.RAM selalunya mengandungi aturcara (program) dan data. Unit ukuran RAM adalah Megabyte (MB).Terdapat juga storan utama (hard disk) dan pemacu samada disket atau / dan CD. Contoh umum sesebuah sistem komputer : Antara komponennya adalah : .tugasan yang akan dilakukan oleh sesuatu sistem komputer tersebut. . Lebih kompleks dan berat tugasan sesuatu aktiviti itu maka sistem komputer itu akan tinggi dari segi kos dan keupayaannya dan kadangkala saiz.CPU adalah merupakan alatan yang melaksanakan semua arahan program dan memproses data. Minimun saiz ingatan sesebuah sistem komputer sekarang adalah 32 MB. Monitor . Ia menyerupai sebuah enjin di dalam kereta yang membuatkan sesebuah kereta bergerak. .Antara kandungan Unit Asas adalah Papan Utama (Motherboard) yang padanya terdapat Ingatan utama (RAM/ROM) dan juga Unit Pemprosesan Pusat (CPU). yang mana 1MB boleh menyimpan sebanyak 1 Juta aksara. .

Ianya digunakan untuk aktiviti melaksana dan memilih PERKAKASAN KOMPUTER :: .Digunakan untuk mengarahkan kepada sesuatu pilihan. Lebih tinggi resolusi maka monitor yang diperlukan adalah lebih besar saiznya dan juga mempunyai keupayaan refresh yang tinggi. Ia terdapat di dalam 3 mod resolusi iaitu 640X480.Antara ciri-ciri penting sesebuah monitor adalah resolusi paparannya. Lebih besar saiznya maka lebih tinggilah harganya. Ianya digerakkan oleh pergerakan tangan yang membawanya kepada sesuatu icon dan posisinya akan dipaparkan pada skrin.. Ia merujuk kepada bahagian-bahagian yang membentuk sebuah komputer yang lengkap. Unit Pemprosesan Pusat 2. Perkakasan komputer juga dikenali sebagai peranti(device). Komponen Output 4. Saiz sesuatu monitor berkait dengan harganya.Mempunyai berbagai saiz antaranya 14in.Butang yang terdapat pada sesuatu mouse terdiri dari 2 atau 3.Biasanya digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data dan arahan ke dalam sistem komputer. Komponen-komponen utama di dalam sesebuah sistem komputer adalah : 1. Pixel (picture element) adalah unit ukuran resolusi. 800X600 dan 1024X768 pixel. 15in dan 17in. Komponen Input 3. .Perkakasan komputer adalah merupakan komponen fizikal sesuatu sistem komputer. . Komponen Storan >> Unit Pemprosesan Pusat Mouse . . Keyboard .

Bertindak sebagai pengawal dalam melakukan segala operasi komputer.Melaksanakan arahan-arahan pemprosesan data yang tersimpan di dalam Ingatan. Ia adalah bahagian komputer yang paling rumit dan berkuasa. . Biasanya ia digelar sebagai otak sistem komputer.Unit Pemprosesan Pusat (CPU ) ialah pusat sistem komputer.Mengawal aliran-aliran data semasa pemprosesan. UNIT ARITHMETIK/LOGIK (Arithmetic Logic Unit) >> Komponen Input Membenarkan pengguna untuk memasukkan data/ maklumat ke dalam komputer untuk tujuan penyimpanan dan pemprosesan.Memproses data di dalam sistem komputer. . UNIT KAWALAN (Control Unit) .Mengeluarkan arahan-arahan kepada unit-unit lain.Melaksanakan pengiraan arithmetik (campur. . tolak. bahagi dan darab). . Komponen Di dalam Unit Pemprosesan . .Menterjemahkan hasil-hasil pemprosesan kepada bentuk yang difahami dan boleh digunakan oleh manusia ataupun komputer-komputer lain. Ia juga alat bagi pengguna memberikan arahanarahan komputer. Antara alatannya adalah : . Di antara fungsi-fungsi CPU ialah : .Mengawal dan mengkordinasikan operasioperasi seluruh sistem komputer. .Mentafsirkan semua langkah-langkah program.

.Walaupun begitu konfigurasi tetikus boleh ditukar dengan menggunakan arahan di dalam Windows95/98. .Operasi pada mouse adalah seperti berikut : . 2) Butang Kanan untuk arahan tambahan(attributes /options) seperti mengeluarkan maklumat tambahan dan juga menu ataupun lain-lain pilihan. .Kod-kod tersebut adalah di dalam bentuk ASCII dan EBCDIC. Keyboard (Papan Kekunci) .Ianya digunakan untuk memilih sesuatu item daripada menu atau mengklik keatas sesuatu objek grafik pada skrin komputer yang mana ianya nanti akan menghantar satu isyarat arahan kepada komputer untuk melaksanakannya. .ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Apabila digerakkan. .. ini bermakna aksara yang dihasilkan adalah 128 kekunci aksara.Keyboard biasanya digunakan untuk memasukkan maklumat/data ke dalam komputer ataupun memasukkan arahan komputer. Mouse (Tetikus) . . Menggunakan 7 bit kod. setiap pergerakan akan diterjemahkan kepada kordinat X dan Y yang mana ianya menunjukkan posisi mouse tersebut pada sesuatu masa.Pengguna mestilah menekan sesuatu kekunci untuk menghasilkan kod-kod yang mewakili sesuatu aksara.Biasanya tetikus mempunyai 2 butang.EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) yang digunakan oleh IBM. Amnya fungsi butang-butang tersebut adalah: 1) Butang Kiri untuk arahan melaksanakan (execute). .Ia biasanya dipegang ditangan kanan dan digerakkan diatas satu permukaan yang rata.

Terdapat di dalam 3 bentuk : 1) Hand-held scanner.i) Single Click ( Sekali Klik) pada butang kiri. greyscale atau berwarna. Selalunya digunakan untuk mengeluarkan arahan tambahan pada item/ icon. Cara yang digunakan adalah tekan butang Kiri atas sesuatu item tanpa lepaskannya dan alihkan Mouse ketempat yang dikehendaki. Digital Camera . 3) Sheet Feed scanner. iii) Double Click (Dua kali Klik) pada butang kiri. .Jumlah simpanan photo dan resolusinya adalah bergantung kepada sesebuah kamera. Selalunya digunakan untuk mengalih atau menempatkan sesuatu item pada satu tempat. ianya boleh dicetak dengan menggunakan . Scanner (Pengimbas) . . ii) Single Click ( Sekali Klik) pada butang kanan. Selalunya digunakan untuk melaksanakan arahan /program apabila aktiviti memlilih telah dilakukan. Selalunya digunakan untuk memilih(select) sesuatu item pada skrin.Imej yang di masukkan adalah di dalam bentuk hitam/putih.Merupakan sebuah kamera yang berkeupayaan untuk menangkap photo secara terus ke dalam imej yang berbentuk digital dan menyimpannya di dalam kamera tersebut untuk tujuan pindah-turun kemudian.Adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengimbas dokumen yang mengandungi teks atau grafik dan menukarkan mereka kepada bitmap (picture image) atau teks. .Gambar yang dihasilkan tidak perlu dicuci.Scanner juga digunakan bersama-sama dengan perisian OCR (Optical Character Recognition) untuk mengimbas dokumen berbentuk teks dan menukarkannya kedalam bentuk komputer teks semula. 2) FlatBed scanner (seperti di dalam gambar). . bergantung kepada ciri di dalam sesuatu scanner. iv) Drag (Heret). .

.Biasanya digunakan di dalam bidang CAD (Computer Aided Draughting) di dalam menghasilkan pelan sesebuah bangunan. Hasil daripada kesemua titik-titik akan terbentuklah sesuatu objek dan kemudiannya di kemaskinikan oleh perisian yang khusus.pencetak yang berkeupayaan mencetak photo. . biasanya di dalam ukuran 14in.Resolusi paparan boleh diubah di dalam 3 saiz iaitu 640X480. 800X600 dan 1024X768.Biasanya setiap kamera digital disertakan dengan perisian untuk tujuan pindah-turun gambar dan juga kemaskinian atau suntingan.Biasa disebut sebagai terminal/ monitor/ skrin . Unit ukuran resolusi diukur di dalam unit pixel iaitu picture elements.Ia memaparkan output hasil daripada proses sesuatu aplikasi dan juga maklumat atau arahan yang di taipkan.Digunakan untuk memasukkan maklumat yang memerlukan sesuatu kordinasi.Terdapat di dalam berbagai saiz. . . Unit Paparan (Visual Display Unit) .Input yang dimasukkan adalah merupakan siri titik-titik yang menggambarkan sesuatu objek.Terbahagi kepada 2 jenis : Digitizer (Pendigit) . 15in dan 17in (diukur di dalam cara melintang-bucu atau diagonal) . peta dan peralatan kejuruteraan. . Pencetak (Printer) Ada 3 jenis : 1) Pencetak yang menggunakan tekanan (impact printer). . . >> Komponen Output Antara alatannya adalah : .Cara mencetak serupa dengan mesin taip. .

. Cakera Liut (Magnetic Disc) .Berbentuk bulat dan nipis seperti piring hitam. . aksara pada kertas output.000 baris seminit.i) Pencetak dot matrik.Menggunakan pemacu pita magnet (magnetic tape drive). .Boleh mencetak dengan pantas dan berkualiti Contoh : Pencetak laser 20.Digunakan dengan meluas kerana murah dan mudah dibawa. . Contoh : Digital plotter. . ii) Pencetak laser.Boleh mencetak grafik berwarna (seperti peta) dengan baik.Terdapat 3 jenis : 1. Katrij .Terbahagi kepada 2 jenis : i) Pencetak ink jet / deskjet.Antara kegunaannya adalah mencetak kod bar >> Komponen Storan Digunakan untuk menyimpan data. Gelungan pita magnet (magnetic tape) 2. ii) Pencetak daisy wheel.Ia menggunakan teknik haba iaitu dengan membakar satu kawasan kecil pada kertas untuk membentuk aksara. perisian aplikasi dan perisian sistem pengoperasian. 3) Pencetak yang menggunakan haba (thermal printer). Kaset 3. Ia menggunakan sejenis kertas khas yang boleh mengeluarkan aksara apabila dipanaskan. . Diantara media storan adalah seperti di bawah : . Pita Magnet (Magnetic Tape) .Mengeluar dan memindahkan imej. . 2) Pencetak yang tidak menggunakan tekanan (laser printer). .Menggunakan kod magnet.Biasanya digunakan pada mesin fax dan pencetak mudahalih. .

Perbandingannya adalah seperti berikut . 3) 8 inci ukuran lebar.Ianya berputar dengan kelajuan minimum 3600 pusingan seminit di atas paksinya. Dan diantaranya pula akan terdapat satu alat pembaca (read/write head). Biasanya terdapat di dalam saiz di antara 3. . .Biasanya diletakkan di dalam bekas. (1 Megabyte = 1 juta aksara). (bit adalah unit terkecil) ) Cakera Optik . (Nota perbandingan: 1 Byte = 1 aksara dan 1 Byte = 8 bit.Saiz sesuatu hard-disk diukur pada keupayaan menyimpannya.Biasanya beberapa kepingan diletakkan sekali di dalam satu bekas dengan suatu jarak.Lebih besar saiz sesuatu hard-disk bermakna lebih banyak data akan dapat dimuatkan.5 inci. (1 Gigabyte = 1 ribu Megabyte) dan . Unit ukurannya adalah di dalam unit Megabyte/Gigabyte.Menggunakan teknologi laser dan menggunakan (Compact Disc/ Digital Video Data) bahan yang dipanggil amorphous crystal yang di salut pada permukaannya.Biasanye berupaya untuk menyimpan data .1 GB sehingga 10 GB.Ianya juga dipanggil Disket atau Floppy Disk dan terdapat di dalam 3 saiz : 1) 3. . 2) 5 1/4 inci.Ianya dibuat daripada aluminium ataupun daripada bahan ceramicyang kemudianya disaluti oleh bahan magnetik (magnetic particles). . . .44 MB. Ianya perlu menggunakan pemacu disket di dalam urusan penyimpanan data. .Permukaan cakera disaduri dengan bahan oksida magnet dan fleksi. .Saiz muatan biasanya adalah 1. Cakera Keras (Hard Disc) .

sehingga 700MB data. Data disimpan di dalam susunan bersiri yang dipanggil lands (satu permukaan rata) dan pits (satu lubang atau lekok).Capaian masa (access time) . . Kurang sedikit daripada masa capaian data di dalam disket. Kedua-duanya mempunyai fungsi yang agak sama iaitu mengandungi data atau arahan yang akan digunakan oleh pemproses untuk melaksanakan tugasan.Data binary ini nanti akan diterjemahkan kepada teks ataupun imej oleh perisian. . Ia juga mempunyai ciri-ciri yang sama iaitu : . Pancaran cahaya laser tersebut akan melaluinya dan seterusnya menghasilkan data binary '0' dan '1'. Dan sekarang ini di dalam kelajuan 56x. .Ingatan yang tidak ruap (non-volatile). Namun begitu banyak R&D telah dilakukan terhadap masa capaiannya. 32x dan 48x.Mempunyai masa capaian selaju 300ms.Ruapan (volatility) . . . .Capaian masanya juga diukur di dalam ukuran 24x. .Lokasi alamat (address location) . .Proses capaian datanya dibuat oleh pancaran laser.Storan Semikonduktor.tempat / ruang bagi prosesor menyimpan arahan dan data. .Hanya boleh membaca arahan dari ingatan yang telah tersedia.masa yang diambil oleh prosesor untuk membaca dan menulis arahan ROM (Read Only Memory) . .samada ingatannya kekal atau tidak apabila bekalan eletrik dimatikan. >> Komponen Ingatan Ingatan komputer terbahagi kepada 2 jenis iaitu ROM (Read Only Memory) dan RAM (Random Access Memory).Program/ data pada tidak terpadam apabila hilangnya kuasa letrik.

RAM (Random Access Memory) . .3 kategori utama perisian komputer ialah : 1) Perisian Sistem 2) Perisian Pemprograman 3) Perisian Aplikasi >> Perisian Sistem .Ingatan yang boleh dibaca dan tulis pada setiap masa.Program ialah satu susunan arahan-arahan yang ditulis dengan tepat untuk menyelesaikan sesuatu tugas.Boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu : i) Sistem Pengoperasian . (read/write memory). . .Sebagai supervisor ia berfungsi untuk : i) mengawal operasi komputer.Data dan maklumat akan terhapus apabila bekalan eletrik terputus. .Ingatan ruap (volatile).Data dan maklumat yang boleh dipinda. . :: PERISIAN KOMPUTER :: . .Program/ data di dalam ROM tidak boleh dipinda.Perisian komputer merupakan satu set program dan prosidur yang berkait rapat dengan operasi sesebuah komputer.Ingatan sementara. .Ialah satu set program yang dapat mengoptimakan penggunaan sistem komputer. iii) menjadi media perantaraan antara perkakasan .. . ii) menjadual dan menyelaras operasi komputer.Storan Semikonduktor.

Biasanya dibekalkan berserta dengan perisian/ peralatan yang dibeli. aksara dan peraturan-peraturan sintaksis (syntax).Set program-program yang membolehkan seseorang berkomunikasi dengan komputer.Terdapat dalam 2 kategori utama : 1) Bahasa-bahasa Pemprograman i) Bahasa Peringkat Rendah a) Bahasa Mesin . . . AIX) dan Linux. . . ii) Mencantum (Merging) .komputer dengan pengguna. Unix (Solaris.Bahasa yang digunakan meliputi simbol-simbol.dari beberapa program/ aplikasi secara serentak pada satu masa. .Mengabungkan beberapa fail ke dalam satu fail sahaja.Antara perkara-perkara yang boleh dilakukan adalah seperti operasi : i) Mengisih (Sorting) . ii) Utiliti >> Perisian Pemprograman . iii) Salin (Copy) .Menggunakan kod-kod sistem binari yang boleh .Pemprosesan Pelbagai melibatkan penyambungan beberapa unit pemprosesan pusat bagi tujuan operasi pemprosesan data.Biasanya meliputi program-program yang melakukan kerja atau tugasan yang sama dan berulang.Pemprograman Pelbagai (Multi-tasking) ialah keupayaan satu-satu komputer melaksanakan arahanarahan . .Antara contoh sistem pengoperasian adalah Microsoft Windows 95/98/NT.Digunakan untuk memindahkan satu set data/fail daripada satu media kepada media output yang lain. .Digunakan untuk menyusun data-data mengikut susunan yang diperlukan. .

Menterjemah dan melaksanakan arahan dalam program secara baris demi baris. ii) Bahasa Peringkat Tinggi . .Contohnya: COBOL. . 2) Penterjemah i) Assembler .Terbahagi kepada 3 kategori : 1) User Coded 2) Pakej . ~Sistem Pengurusan Personel (SISPEN) = mengendalikan maklumat kakitangan. .Ialah bahasa yang lebih ringkas dan lebih mirip kepada bahasa Inggeris.Masalah ialah sukar ditulis dan difahami. .Boleh didapati dengan cepat dan mudah. .Contoh-contoh Sistem Aplikasi : ~ Sistem Kewangan UPP (SKUPP) = mengendalikan urusan kewangan.difahami oleh setiap komputer. . . .Membaca program sumber yang ditulis di dalam bahasa-bahasa peringkat tinggi dan menukarkan arahanarahan ke dalam bahasa mesin (program objek).Program yang disediakan dan diuji mengikut keperluan pengguna.Ianya lebih mudah difahami tetapi memerlukan penterjemah.Membaca dan menterjemah arahan-arahan yang bertulis ke dalam bahasa mesin. . . ~Sistem Inventori = mengendalikan urusan keluar-masuk peralatan / perkakasan. VISUAL BASIC dan C++.Program-program yang direkabentuk khas untuk komputer bagi melaksanakan sesuatu tugasan. FORTRAN.Program-programnya telah tersedia dipasaran. masalah.Menggunakan bentuk simbolik. ii) Compiler iii) Interpreter >> Perisian Aplikasi . b) Bahasa Penghimpun . ataupun kerja-kerja otomasi bagi memenuhi keperluan pengguna.

..Spreadsheet (lembaran kerja) : MS-Excel . 3) Customized .Boleh digunakan terus oleh pengguna apabila dipasang (install).Database (pangkalan data) : MS-Access .Campuran di antara kriteria kedua-dua jenis aplikasi di atas.Word Processing : MS-Words .Masalah aplikasi pakej : ~ Kadang kala tidak sesuai dengan sesuatu komputer ~ Tidak berapa sesuai dengan keperluan pengguna ~ Tidak boleh dibuat pindaan ke atas pakej. Contohnya : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful