P. 1
SOALAN KUIZ

SOALAN KUIZ

|Views: 783|Likes:
Published by Aishi Teru

More info:

Published by: Aishi Teru on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

KUIZ SEMPENA HARI KEMERDEKAAN MALAYSIA KE 53

NAMA:
KELAS:
SOALAN KUIZ
1
.
Siapakah Perdana Menteri Maa!"ia !an# ke 3$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
&
.
Di'anakah pen#i"!tiharaan ke'erdekaan diadakan$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
3
.
(iakah tarikh "a')*tan Hari Maa!"ia$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+
.
Pada tah*n )erapakah Ne#ara ,ep*n 'en-a-ah .anah Mea!*$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
5
.
Senaraikan na'a Ne#eri/ne#eri Seat$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
0
.
Siapakah na'a Menteri (e"ar Ne#eri Perak "ekaran#$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1
.
Senaraikan na'a Ne#eri/ne#eri Mea!* (er"ek*t*$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2
.
N!atakan "e3ara rin#ka" 'ak"*d/'ak"*d 4arna pada ,a*r 5e'ian#
Merah / %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
KUIZ SEMPENA HARI KEMERDEKAAN MALAYSIA KE 53
NAMA:
KELAS:
(ir* /
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
P*tih / %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
K*nin#
/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
6 N!atakan tarikh Hari Kep*teraan Seri Pad*ka (a#inda Yan# Dipert*an A#7n#
dan "iapakah na'a )a#inda$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
18
.
Apakah te'a hari 'erdeka tah*n ini$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1
1
(andin#kan 'ak"*d 4arna k*nin# daa' )endera ne#eri Perak den#an 4arna
k*nin# daa' )endera ne#eri Sara4ak$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1
&
Senaraikan 3 na'a t7k7h !an# teri)at daa' penentan#an terhadap (riti"h di
.anah Mea!*$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
13
.
Siapakah !an# 'e')*n*h ,.9.9 (ir3h di Pa"ir Saak: Perak$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
KUIZ SEMPENA HARI KEMERDEKAAN MALAYSIA KE 53
NAMA:
KELAS:
1+
.
Apakah ke#iatan ek7n7'i *ta'a di Perak "e)e*' 'erdeka$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
15
.
Apakah '7t7 !an# terdapat di -ata Ne#ara Maa!"ia$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
10
.
Apakah na'a '7de kereta Maa!"ia !an# perta'a$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
11
.
Apakah "7#an 1 Maa!"ia$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
12
.
.*i"kan perkara !an# di"e)*tkan pada )ari"an !an# ke 3 daa' R*k*ne#ara
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
16
.
Apakah na'a pen*h "!arikat perta'a '7t7"ika Ne#ara Maa!"ia$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
&8
.
N!atakan ketin##ian 'enara K*aa L*'p*r ;i! ;entre <KL;;= dan pada
te'pat ke )erapakah ketin##iann!a di d*nia$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
&1
.
Pada tah*n )erapakah .anah Mea!* '*a di-a-ah$N!atakan na'a ne#ara
!an# '*a 'en-a-ah it*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
KUIZ SEMPENA HARI KEMERDEKAAN MALAYSIA KE 53
NAMA:
KELAS:
&&
.
Siapakah !an# di)eri #earan (apa Ke'erdekaan$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
&3
.
(erapa )*ah ne#erikah !an# terdapat daa' Ne#ara Maa!"ia$Senaraikan
na'a ne#eri/ne#eri it*.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
&5 Makna ke'erdekaan pada "a!a iaah <tidak e)ih &8 patah perkataan=
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
&+
.
(a#ai'anakah kita dapat 'e'*p*k "e'an#at patri7tik dikaan#an #enera"i
'*da "ekaran#$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
KUIZ SEMPENA HARI KEMERDEKAAN MALAYSIA KE 53
NAMA:
KELAS:

W Birch di Pasir Salak. Perak? ________________________________________________________________________________ ._________________________________________________________________________ Kuning -_________________________________________________________________________ 9 Nyatakan tarikh Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dan siapakah nama baginda? _________________________________________________________________________________ 10 . Siapakah yang membunuh J.W.KUIZ SEMPENA HARI KEMERDEKAAN MALAYSIA KE 53 NAMA: KELAS: Biru _________________________________________________________________________ Putih . Apakah tema hari merdeka tahun ini? ________________________________________________________________________________ 1 1 Bandingkan maksud warna kuning dalam bendera negeri Perak dengan warna kuning dalam bendera negeri Sarawak? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 1 2 Senaraikan 3 nama tokoh yang terlibat dalam penentangan terhadap British di Tanah Melayu? _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 13 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->