Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________

NAMA NO. PENDAFTARAN PROGRAM KUMPULAN KURSUS TAJUK PENSYARAH

: AZRIE SHARIEL B SHARIFF :D20081033113 : PENDIDIKAN SENI (AT23) :A

AHMAD

: PENGAJARAN REKA BENTUK : HURAIAN REKA BENTUK : EN. ABU BAKAR BIN SABRAN

1

Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ ISI KANDUNGAN TAJUK Definisi rekabentuk Definisi Rekabentuk Industri Elemen Rekabentuk Industri Prinsip Rekabentuk Industri Proses dan kaedah Rekabentuk Industri Definisi Rekabentuk Hiasan Dalaman Elemen Rekabentuk Hiasan Dalaman Prinsip Rekabentuk Hiasan Dalaman Proses dan kaedah Rekabentuk Hiasan Dalaman Definisi Rekabentuk Landskap Elemen Rekabentuk Landskap Prinsip Rekabentuk Landskap Proses dan kaedah Rekabentuk Landskap MUKA SURAT 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 2 .

mudah dan terancang. Reka berdasarkan faktor psikologi dan sains merujuk kepada proses penciptaan atau penghasilan sesuatu benda yang diolahkan untuk menghasilkan suatu sifat dan fizikal. Selain itu. apabila digabungkan perkataan reka dan bentuk maka boleh difahami sebagai proses menghasilkan sesuatu produk yang mempunyai ciri-ciri sifat dan fizikal. keselesaan dan kepuasan pengguna yang bermula dari produk persendirian hingga ke produk umum seperti produk pertanian. duduk dan sebagainya. Reka bentuk produk Ianya merangkumi berbagai-bagai jenis produk bagi keperluan. REKABENTUK INDUSTRI DEFINISI Menurut International Counsil of Industrial Design of America (ICSID) menyatakan bahawa reka bentuk industri adalah merujuk kepada produk yang direka bagi keperluan tertentu. pada hujung proses ini terdapat satu produk yang boleh digunakan dengan mempunyai bentuk dan ciri-ciri fizikalnya yang tersendiri. ELEMEN REKA BENTUK INDUSTRI 1. Dalam kata maksud lain ia terhasil apabila diolah untuk menghasilkan suatu sifat dan fizikal melalui penciptaan atau inovasi. perkataan reka bentuk adalah lebih mudah difahami dengan memisahkan dua perkataan iaitu reka dan bentuk. Reka bentuk perabot Ianya merujuk kepada sesuatu objek yang bertujuan bagi menyokong postur manusia samada untuk bersandar. Ia bertujuan untuk menjadikan hidup lebih selesa . 3 . 2. Walau bagaimanapun. berbaring. Oleh hal demikian.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ DEFINISI REKA BENTUK Reka bentuk merupakan satu proses bagi penghasilan idea dan kaedah penyelesaian masalah. Hal ini. Bentuk pula boleh didefinisikan sebagai suatu ciri-ciri fizikal yang terhasil daripada proses reka. pejabat dan tempat lain. ia merangkumi persekitaran yang amat luas yang terdiri daripada perabot dalam rumah.

Ergonomik Ia merupakan bidang yang luas dan merangkumi pelbagai kepakaran seperti psikologi.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 3. 4. Hal ini. 3. teguran. fungsi dan teknologi. kadangkala warna berperanan sebagai penampilan peribadi seseorang dan mewakili simbol sesuatu masyarakat. Justeru. biomekanikal dan antropometik. Estetika Estetika lebih merujuk kepada keindahan dan penilaian terhadap reka bentuk industri adalah merupakan sesuatu perkara yang subjektif. fisiologi. ia lebih tertumpu pada penambahsuaian rekaan. 2. 5. Warna Warna mempunyai peranannya yang tersendiri terhadap nilai keindahan pada sesuatu produk. Gaya Gaya ialah kaedah kita menggunakan sesuatu dan ia dikaitkan dengan identiti fizikal sesuatu yang akan memberikan kelainan tersendiri berbanding dengan produk lain. Penilaian estetika ini bergantung kepada pandangan yang semasa. kecenderungan dan minat sesuatu individu dan masyarakat terhadapnya. sains. Ia boleh difahami sebagai kepuasan dan keselesaan interaksi antara produk dan pengguna. Prinsip-prinsip dalam reka bentuk 1. Reka bentuk pengangkutan Ia berperanan sebagai menjadi tumpuan sebagai gaya dan fungsi. Kualiti Ia boleh didefinisikan sebagai ciri dan sifat produk yang dapat memenuhi kehendak yang telah dinyatakan secara tersirat dan tersurat ataupun lebih difahami sebagai kepuasan pengguna. 4 .

Teknologi Teknologi dalam reka bentuk industri adalah hasil daripada inovasi manusia yang mana ia diwujudkan berdasarkan kepada proses perkembangan ilmu. PROSES DAN KAEDAH Kaedah a) Bentuk mengikut fungsi : Ianya lebih memberikan penekanan terhadap fungsi tanpa melihat nilai-nilai keindahan . b) Fungsi mengikut bentuk : Ianya lebih menekankan kepada bentuk luaran tanpa mengambil berat terhadap fungsi yang akan diwujudkan dalam reka bentuk. egromik. Kreatif Mencari penyelesaian Mengeluarkan idea b) Fasa 2 o o o 5 . Mengumpulkan maklumat. Justeru. ia perlulah mendapat pengiktirafan oleh SIRIM agar pengguna meyakini bahawa ia amat selamat digunakan.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 6. Keselamatan Keselamatan yang dimaksudkan ini adalah kepada pengguna dan bukan pengguna di sekitarnya. proses perkembangan dalam perindustri dan proses perkembangan kualiti. bentuk dan sebagainya. c) Reka bentuk bekerjasama : Pereka dan jurutera akan bersama-sama bergerak dalam menghasilkan sesebuah produk di bawah satu pasukan. Proses-proses Reka Bentuk a) Fasa 1 o o Menentukan masalah. 7.

b) Peredaran udara Ruang akan menjadi lebih selesa apabila pereka mematuhi konsep peredaran udara. ELEMEN a) Ruang Ruang yang kecil dapat disusun perabot dan barang hiasan dalaman dengan sempurna di mana dengan ruang yang kecil akan kelihatan lebih selesa apabila disusun mengikut kaedah yang betul. dalam suasana sesebuah bilik. Ia juga memainkan peranan yang penting dari segi penyediaan ruang. dan sebagainya dengan menggunakan pengetahuan asas seni reka dengan memanipulasikan susunan keperluan barang dalam bangunan yang sesuai dan menarik.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ c) Fasa 3 a. c) Pencahayaan Ianya dapat memberikan penentuan keceriaan. bilik darjah. Penyempurnaan b. 6 . ruang udara dan peredaran amat penting bagi penghuni dalam bangunan. Justeru. Kemungkinan b. Pengoptimuman d) Fasa 4 a. Mengkaji semula REKABENTUK HIASAN DALAMAN DEFINISI REKABENTUK HIASAN DALAMAN Ianya boleh didefinisikan sebagai suatu kaedah mereka bentuk dalam bangunan samada dalam bilik mersyuarat. terang dan selesa samada rumah kediaman atau ruang awam.

Harmoni Kombinasi yang selaras dengan sesuatu susunan di mana sifat pengulangan bahan yang menghasilkan kesatuan samada saiz. kesesuaian dalam menyusun dan pemilihan jenis perabot amat penting.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ d) Susunan dan saiz perabot Sekiranya perabot yang berlebihan dan susunan yang tidak menentu boleh menyebabkan kesesakan dalam bilik. Penegasan Dengan perbezaan saiz. warna yang terang yang bertentangan jalinan. PRINSIP REKABENTUK HIASAN DALAMAN 1. dan aksesori. warna. susunan dan saiz perabot. Keseimbangan Keseimbangan agar memberi kepuasan kepada penghuni. e) Warna Ianya boleh mempengaruhi suasana dalam bilik di mana ia boleh meningkatkan keharmonian. dimensi yang luas dengan kadar banding yang ketara dan kehalusan dan ketelitian bentuk. Pelbagai jenis warna dapat menentukan suasana bilik. keceriaan dalam sesebuah bilik. 2. Ianya mempengaruhi rupa yang bertentangan atau tidak sekata. Nilai kontras rupa boleh menarik perhatian pada sesuatu komposisi. bahan. dan nilai. 7 . jenis perabot. 4. Ianya juga akan menyebabkan bilik menjadi terang apabila diwarna dengan warna yang panas. 3. Ianya melahirkan irama pergerakan mata dan fikiran. warna. Ritma Ianya berasaskan pengulangan elemen dalam ruang yang terdiri daripada struktur asas ruang. Justeru. rupa. rupa. dan sifat bentuk.

Contohnya imbangan sama ukur dapat melahirkan kesatuan melalui rupa. dan bahan.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 5. PROSES DAN KAEDAH KAEDAH PENERAPAN IDEA 1. 5. warna. dan jalinan dalam sesuatu kumpulan. 8 . 6. Langkah 2 Membuat lakaran dalam kawasan bilik berdasarkan zon kegunaan unsur seni dan prinsip rekaan. rupa. Langkah 3 Memilih pelan lukisan mengikut keperluan asas pengguna contohnya susunan perabot dan hubungkait dengan warna dan pencahayaan. 4. 3. Langkah 1 Membuat senarai catatan mengenai barang harian gunaan pengguna dalam bilik 2. Kesatuan Ianya wujud daripada gabungan imbangan dan harmoni. Kadar banding Ianya merujuk kepada hubungan yang unsurnya dalam ruang yang yang mengambil kira pertimbangan objek dan ruang seperti saiz. Langkah 4 Melakar pelan lantai. sudut pandangan. Kemasan Sediakan bingkai dan lekatkan pada kadbod serta meletakan ruang nama dan tajuk. sudut perspektif.

Langkah 5 Penuhkan ruang dengan perabot asas dan barangan hiasan 6. Langkah 1 Membuat model berdasarkan skala pelan mengikut kadar banding. 4. Kemasan Jadikan sebahagian dinding dapat dibuka.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ PROSES PEMBINAAN MODEL 1. 2. Langkah 4 Dirikan dinding dan tentukan bahagian yang boleh dibuka dan tutup. Pastikan model kelihatan kukuh. 9 . kemas dan tidak kotor. Langkah 3 Tentukan sempadan sebuah bilik berdasarkan skala dan tentukan pintu. 5. Langkah 2 Sediakan tapak bagi model 3.

Ianya diwujudkan seperti kolam air. Pokok berjenis penutup bumi juga berfungsi sebagai penutup bagi kawsan yang bahaya atau penutup laluan. Selain itu. kerusi. Jenis-jenis tumbuhan seperti ketinggian pokok yang dipilih seperti ketinggian pokok 2 meter cabangnya daripada tanah. 2. Selain itu. 10 . warna dan jalinan. terdapat aliran sungai dan sebagainya. 3. batang renek juga berperanan sebagai memberi teduh kepada hidupan lain yang mempunyai lebarnya sekurang-kurangnya 1 meter.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ REKABENTUK LANDSKAP DEFINISI REKABENTUK LANDSKAP Reka bentuk landskap adalah bermaksud sebagai aktiviti membentuk dan menyusun unsurunsur landskap di dalam suatu ruang atau kawasan. bangku. pondok dan sebagainya. air terjun. Ianya boleh dikategorikan dengan dua jenis iaitu landskap lembut dan landskap kasar. dan pancutan air. bunyi. pagar. Topografi Ianya adalah keadaan bumi seperti tanah rata. dan rupa. Pokok rimbun juga amat baik jika dipilih mengikut kesesuaian dengan jenis seperti berdahan rendang. tembok. 4. ELEMEN REKA BENTUK LANDSKAP 1. tanah berbukit. bentuk. Pemilihan pokok Ianya bergantung kepada saiz. Pokok-pokok seperti yang jenis menghasilkan pokok yang wangi juga boleh diambil kira kerana memberikan kesan udara yang nyaman. umur pokok juga perlua dititikberatkan seperti pokok-pokok teduhan. Air Merupakan faktor pentig dalam tumbuhan dan landskap di mana ia memberikan kesan yang sejuk. Struktur Ianya diwujudkan bagi kemudahan pengguna di mana terhasilnya lorong pejalan kaki.

PRINSIP Dalam prinsip rekabentuk landskap amat memerlukan dua jenis perkara penting iaitu peranan dan fungsi. terdapat beberapa prinsip dalam rekabentuk landskap ini.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 5. Justeru. Antaranya ialah : a) Memberi teduh b) Kawalan visual c) Sebagai dinding d) Mengawal kebisingan e) Mengawal hakisan tanah f) Mengarah pergerakan g) Melindungi spesies serangga / binatang h) Mengawal tiupan angin i) Membentuk ruang j) Merangka pemandangan k) Melembutkan pemandangan seni bina l) Mengikat bangunan dan struktur pemandangan seni bina 11 . Perabot landskap Ia berfungsi sebagai struktur untuk kemudahan pengguna dan menambahkan kaindahan landskap.

Ia ditunjukan dengan lebih jelas reka bentuk penanaman bagi kawasan-kawasan yang dicadangkan dan kelihatan sesuai. 3. Pelan awal Ia menggambarkan idea-idea yang dicadangkan secara terperinci di mana dalam pelan awal ia dapat digambarkan dengan jelas kedudukan sebenar landskap. Pelan Konsep Ianya dilukis bagi mendapatkan idea di mana perancangan awal sesuatu landskap dilukis secara kasar sahaja. Langkah 3 Membuat lakaran pelan ruang persekitaran sekolah dengan menggunakan pensil. 2. Langkah 2 Mengenalpasti jenis-jenis tumbuhan daripada aspek hayat hidup saiz.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ PROSES DAN KAEDAH KAEDAH MENERAPKAN IDEA 1. Pelan induk Ianya menerangkan dengan lebih terperinci berkenaan dengan iea yang dicadangkan oleh pereka bentuk landskap. warna dan jalinan. 3. rupa. 1. 2. Langkah 1 Pada langkah pertama ialah dengan menandakan dan membuat pergerakan di kawasan persekitaran sekolah. 4. bentuk. 12 . PROSES-PROSES DAN GUBAHAN Contohnya pelaksanaan rekabentuk landskap. Pelan penambahan Ianya seringkali dilukis bagi projek-projek besar. Ianya berdasarkan asas seni reka.

5. dan penunjuk. 6. Kemasan Pelan dan lukisan hendaklah dilekatkan pada bingkai dan pastikan ada ruang nama. Langkah 5 Melukis lukisan yang lengkap dengan perspektif mengenai landskap megikut susun atur. Langkah 4 Proses pemilihan lukisan pelan berdasarkan kepada keperluan jenis-jenis pokok dan alatan perabot luaran yang sesuai. pandangan tirus lukisan dua dimensibagi mendapatkan perspektif tiga dimensi. tajuk. skala lukisan.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 4. 13 .

Dewan Bahasa & Pustaka. Bhd. (2007). 14 . Tanjung Malim Perak. Razak & Mohd. Oxford Fajar Sdn. Hassan Hj. Ace Ahead Teks STPM Seni Visual. Hassan Mohd Ghazali. Marhanim A. 3. Alli & Ahmad Rizal Abdul Rahman. (2007). Pendidikan Seni Visual tingkatan 4 & 5. Kuala Lumpur. 2. Selangor darul Ehsan. (2008).Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ Rujukan 1. Reka Bentuk Perindustrian. . Shahrizal. Fakulti Seni dan muzik Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful