Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________

NAMA NO. PENDAFTARAN PROGRAM KUMPULAN KURSUS TAJUK PENSYARAH

: AZRIE SHARIEL B SHARIFF :D20081033113 : PENDIDIKAN SENI (AT23) :A

AHMAD

: PENGAJARAN REKA BENTUK : HURAIAN REKA BENTUK : EN. ABU BAKAR BIN SABRAN

1

Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ ISI KANDUNGAN TAJUK Definisi rekabentuk Definisi Rekabentuk Industri Elemen Rekabentuk Industri Prinsip Rekabentuk Industri Proses dan kaedah Rekabentuk Industri Definisi Rekabentuk Hiasan Dalaman Elemen Rekabentuk Hiasan Dalaman Prinsip Rekabentuk Hiasan Dalaman Proses dan kaedah Rekabentuk Hiasan Dalaman Definisi Rekabentuk Landskap Elemen Rekabentuk Landskap Prinsip Rekabentuk Landskap Proses dan kaedah Rekabentuk Landskap MUKA SURAT 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 2 .

ELEMEN REKA BENTUK INDUSTRI 1. Reka berdasarkan faktor psikologi dan sains merujuk kepada proses penciptaan atau penghasilan sesuatu benda yang diolahkan untuk menghasilkan suatu sifat dan fizikal. Hal ini. 2. pejabat dan tempat lain. pada hujung proses ini terdapat satu produk yang boleh digunakan dengan mempunyai bentuk dan ciri-ciri fizikalnya yang tersendiri. Selain itu. ia merangkumi persekitaran yang amat luas yang terdiri daripada perabot dalam rumah. Reka bentuk produk Ianya merangkumi berbagai-bagai jenis produk bagi keperluan. Reka bentuk perabot Ianya merujuk kepada sesuatu objek yang bertujuan bagi menyokong postur manusia samada untuk bersandar. perkataan reka bentuk adalah lebih mudah difahami dengan memisahkan dua perkataan iaitu reka dan bentuk. Ia bertujuan untuk menjadikan hidup lebih selesa . keselesaan dan kepuasan pengguna yang bermula dari produk persendirian hingga ke produk umum seperti produk pertanian. REKABENTUK INDUSTRI DEFINISI Menurut International Counsil of Industrial Design of America (ICSID) menyatakan bahawa reka bentuk industri adalah merujuk kepada produk yang direka bagi keperluan tertentu. Walau bagaimanapun.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ DEFINISI REKA BENTUK Reka bentuk merupakan satu proses bagi penghasilan idea dan kaedah penyelesaian masalah. Dalam kata maksud lain ia terhasil apabila diolah untuk menghasilkan suatu sifat dan fizikal melalui penciptaan atau inovasi. Oleh hal demikian. Bentuk pula boleh didefinisikan sebagai suatu ciri-ciri fizikal yang terhasil daripada proses reka. apabila digabungkan perkataan reka dan bentuk maka boleh difahami sebagai proses menghasilkan sesuatu produk yang mempunyai ciri-ciri sifat dan fizikal. duduk dan sebagainya. 3 . mudah dan terancang. berbaring.

5. kecenderungan dan minat sesuatu individu dan masyarakat terhadapnya. ia lebih tertumpu pada penambahsuaian rekaan. kadangkala warna berperanan sebagai penampilan peribadi seseorang dan mewakili simbol sesuatu masyarakat. 4 . sains. Ia boleh difahami sebagai kepuasan dan keselesaan interaksi antara produk dan pengguna. Hal ini. Gaya Gaya ialah kaedah kita menggunakan sesuatu dan ia dikaitkan dengan identiti fizikal sesuatu yang akan memberikan kelainan tersendiri berbanding dengan produk lain. Penilaian estetika ini bergantung kepada pandangan yang semasa. fisiologi. fungsi dan teknologi. biomekanikal dan antropometik. Ergonomik Ia merupakan bidang yang luas dan merangkumi pelbagai kepakaran seperti psikologi. teguran. Reka bentuk pengangkutan Ia berperanan sebagai menjadi tumpuan sebagai gaya dan fungsi. Estetika Estetika lebih merujuk kepada keindahan dan penilaian terhadap reka bentuk industri adalah merupakan sesuatu perkara yang subjektif. Prinsip-prinsip dalam reka bentuk 1. Kualiti Ia boleh didefinisikan sebagai ciri dan sifat produk yang dapat memenuhi kehendak yang telah dinyatakan secara tersirat dan tersurat ataupun lebih difahami sebagai kepuasan pengguna. 2. Justeru.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 3. Warna Warna mempunyai peranannya yang tersendiri terhadap nilai keindahan pada sesuatu produk. 4. 3.

Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 6. 7. Proses-proses Reka Bentuk a) Fasa 1 o o Menentukan masalah. Justeru. Keselamatan Keselamatan yang dimaksudkan ini adalah kepada pengguna dan bukan pengguna di sekitarnya. egromik. c) Reka bentuk bekerjasama : Pereka dan jurutera akan bersama-sama bergerak dalam menghasilkan sesebuah produk di bawah satu pasukan. Teknologi Teknologi dalam reka bentuk industri adalah hasil daripada inovasi manusia yang mana ia diwujudkan berdasarkan kepada proses perkembangan ilmu. proses perkembangan dalam perindustri dan proses perkembangan kualiti. PROSES DAN KAEDAH Kaedah a) Bentuk mengikut fungsi : Ianya lebih memberikan penekanan terhadap fungsi tanpa melihat nilai-nilai keindahan . bentuk dan sebagainya. ia perlulah mendapat pengiktirafan oleh SIRIM agar pengguna meyakini bahawa ia amat selamat digunakan. Kreatif Mencari penyelesaian Mengeluarkan idea b) Fasa 2 o o o 5 . b) Fungsi mengikut bentuk : Ianya lebih menekankan kepada bentuk luaran tanpa mengambil berat terhadap fungsi yang akan diwujudkan dalam reka bentuk. Mengumpulkan maklumat.

Kemungkinan b. ruang udara dan peredaran amat penting bagi penghuni dalam bangunan. b) Peredaran udara Ruang akan menjadi lebih selesa apabila pereka mematuhi konsep peredaran udara. ELEMEN a) Ruang Ruang yang kecil dapat disusun perabot dan barang hiasan dalaman dengan sempurna di mana dengan ruang yang kecil akan kelihatan lebih selesa apabila disusun mengikut kaedah yang betul. terang dan selesa samada rumah kediaman atau ruang awam. Pengoptimuman d) Fasa 4 a. c) Pencahayaan Ianya dapat memberikan penentuan keceriaan. 6 . Mengkaji semula REKABENTUK HIASAN DALAMAN DEFINISI REKABENTUK HIASAN DALAMAN Ianya boleh didefinisikan sebagai suatu kaedah mereka bentuk dalam bangunan samada dalam bilik mersyuarat. Justeru.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ c) Fasa 3 a. dan sebagainya dengan menggunakan pengetahuan asas seni reka dengan memanipulasikan susunan keperluan barang dalam bangunan yang sesuai dan menarik. Ia juga memainkan peranan yang penting dari segi penyediaan ruang. Penyempurnaan b. dalam suasana sesebuah bilik. bilik darjah.

kesesuaian dalam menyusun dan pemilihan jenis perabot amat penting. Ianya juga akan menyebabkan bilik menjadi terang apabila diwarna dengan warna yang panas.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ d) Susunan dan saiz perabot Sekiranya perabot yang berlebihan dan susunan yang tidak menentu boleh menyebabkan kesesakan dalam bilik. Penegasan Dengan perbezaan saiz. 7 . bahan. dan sifat bentuk. dimensi yang luas dengan kadar banding yang ketara dan kehalusan dan ketelitian bentuk. 2. dan nilai. Ritma Ianya berasaskan pengulangan elemen dalam ruang yang terdiri daripada struktur asas ruang. PRINSIP REKABENTUK HIASAN DALAMAN 1. rupa. 4. e) Warna Ianya boleh mempengaruhi suasana dalam bilik di mana ia boleh meningkatkan keharmonian. Nilai kontras rupa boleh menarik perhatian pada sesuatu komposisi. Harmoni Kombinasi yang selaras dengan sesuatu susunan di mana sifat pengulangan bahan yang menghasilkan kesatuan samada saiz. jenis perabot. keceriaan dalam sesebuah bilik. Keseimbangan Keseimbangan agar memberi kepuasan kepada penghuni. 3. Ianya melahirkan irama pergerakan mata dan fikiran. dan aksesori. warna. warna yang terang yang bertentangan jalinan. Ianya mempengaruhi rupa yang bertentangan atau tidak sekata. Justeru. rupa. Pelbagai jenis warna dapat menentukan suasana bilik. susunan dan saiz perabot. warna.

Langkah 2 Membuat lakaran dalam kawasan bilik berdasarkan zon kegunaan unsur seni dan prinsip rekaan. Kesatuan Ianya wujud daripada gabungan imbangan dan harmoni. Langkah 1 Membuat senarai catatan mengenai barang harian gunaan pengguna dalam bilik 2. dan jalinan dalam sesuatu kumpulan. PROSES DAN KAEDAH KAEDAH PENERAPAN IDEA 1. Kemasan Sediakan bingkai dan lekatkan pada kadbod serta meletakan ruang nama dan tajuk.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 5. 5. Langkah 3 Memilih pelan lukisan mengikut keperluan asas pengguna contohnya susunan perabot dan hubungkait dengan warna dan pencahayaan. 4. Contohnya imbangan sama ukur dapat melahirkan kesatuan melalui rupa. sudut perspektif. Kadar banding Ianya merujuk kepada hubungan yang unsurnya dalam ruang yang yang mengambil kira pertimbangan objek dan ruang seperti saiz. warna. 3. dan bahan. sudut pandangan. 8 . 6. Langkah 4 Melakar pelan lantai. rupa.

Langkah 5 Penuhkan ruang dengan perabot asas dan barangan hiasan 6. Pastikan model kelihatan kukuh. 2. kemas dan tidak kotor. Langkah 2 Sediakan tapak bagi model 3. Langkah 4 Dirikan dinding dan tentukan bahagian yang boleh dibuka dan tutup. Kemasan Jadikan sebahagian dinding dapat dibuka. 9 . 5. Langkah 1 Membuat model berdasarkan skala pelan mengikut kadar banding. 4. Langkah 3 Tentukan sempadan sebuah bilik berdasarkan skala dan tentukan pintu.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ PROSES PEMBINAAN MODEL 1.

Air Merupakan faktor pentig dalam tumbuhan dan landskap di mana ia memberikan kesan yang sejuk. terdapat aliran sungai dan sebagainya.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ REKABENTUK LANDSKAP DEFINISI REKABENTUK LANDSKAP Reka bentuk landskap adalah bermaksud sebagai aktiviti membentuk dan menyusun unsurunsur landskap di dalam suatu ruang atau kawasan. 2. Pemilihan pokok Ianya bergantung kepada saiz. Ianya boleh dikategorikan dengan dua jenis iaitu landskap lembut dan landskap kasar. Pokok berjenis penutup bumi juga berfungsi sebagai penutup bagi kawsan yang bahaya atau penutup laluan. Selain itu. kerusi. 3. batang renek juga berperanan sebagai memberi teduh kepada hidupan lain yang mempunyai lebarnya sekurang-kurangnya 1 meter. 10 . pondok dan sebagainya. dan rupa. dan pancutan air. Pokok rimbun juga amat baik jika dipilih mengikut kesesuaian dengan jenis seperti berdahan rendang. Topografi Ianya adalah keadaan bumi seperti tanah rata. umur pokok juga perlua dititikberatkan seperti pokok-pokok teduhan. bangku. Jenis-jenis tumbuhan seperti ketinggian pokok yang dipilih seperti ketinggian pokok 2 meter cabangnya daripada tanah. Pokok-pokok seperti yang jenis menghasilkan pokok yang wangi juga boleh diambil kira kerana memberikan kesan udara yang nyaman. Struktur Ianya diwujudkan bagi kemudahan pengguna di mana terhasilnya lorong pejalan kaki. pagar. tembok. bunyi. air terjun. tanah berbukit. warna dan jalinan. Ianya diwujudkan seperti kolam air. bentuk. Selain itu. 4. ELEMEN REKA BENTUK LANDSKAP 1.

PRINSIP Dalam prinsip rekabentuk landskap amat memerlukan dua jenis perkara penting iaitu peranan dan fungsi. Antaranya ialah : a) Memberi teduh b) Kawalan visual c) Sebagai dinding d) Mengawal kebisingan e) Mengawal hakisan tanah f) Mengarah pergerakan g) Melindungi spesies serangga / binatang h) Mengawal tiupan angin i) Membentuk ruang j) Merangka pemandangan k) Melembutkan pemandangan seni bina l) Mengikat bangunan dan struktur pemandangan seni bina 11 . Justeru. terdapat beberapa prinsip dalam rekabentuk landskap ini.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 5. Perabot landskap Ia berfungsi sebagai struktur untuk kemudahan pengguna dan menambahkan kaindahan landskap.

3. 12 . Pelan awal Ia menggambarkan idea-idea yang dicadangkan secara terperinci di mana dalam pelan awal ia dapat digambarkan dengan jelas kedudukan sebenar landskap. 4. Langkah 3 Membuat lakaran pelan ruang persekitaran sekolah dengan menggunakan pensil. warna dan jalinan. Pelan penambahan Ianya seringkali dilukis bagi projek-projek besar. 3. PROSES-PROSES DAN GUBAHAN Contohnya pelaksanaan rekabentuk landskap. rupa. 2. Langkah 2 Mengenalpasti jenis-jenis tumbuhan daripada aspek hayat hidup saiz. Pelan induk Ianya menerangkan dengan lebih terperinci berkenaan dengan iea yang dicadangkan oleh pereka bentuk landskap.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ PROSES DAN KAEDAH KAEDAH MENERAPKAN IDEA 1. Ianya berdasarkan asas seni reka. 1. 2. Pelan Konsep Ianya dilukis bagi mendapatkan idea di mana perancangan awal sesuatu landskap dilukis secara kasar sahaja. bentuk. Langkah 1 Pada langkah pertama ialah dengan menandakan dan membuat pergerakan di kawasan persekitaran sekolah. Ia ditunjukan dengan lebih jelas reka bentuk penanaman bagi kawasan-kawasan yang dicadangkan dan kelihatan sesuai.

tajuk. dan penunjuk. 13 . pandangan tirus lukisan dua dimensibagi mendapatkan perspektif tiga dimensi. 6. skala lukisan.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 4. Kemasan Pelan dan lukisan hendaklah dilekatkan pada bingkai dan pastikan ada ruang nama. 5. Langkah 4 Proses pemilihan lukisan pelan berdasarkan kepada keperluan jenis-jenis pokok dan alatan perabot luaran yang sesuai. Langkah 5 Melukis lukisan yang lengkap dengan perspektif mengenai landskap megikut susun atur.

Fakulti Seni dan muzik Universiti Pendidikan Sultan Idris. Oxford Fajar Sdn. Bhd. Ace Ahead Teks STPM Seni Visual. Hassan Mohd Ghazali. Tanjung Malim Perak. Razak & Mohd. . 3. Dewan Bahasa & Pustaka. (2008). (2007).Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ Rujukan 1. Kuala Lumpur. (2007). Selangor darul Ehsan. 14 . Shahrizal. Hassan Hj. Marhanim A. Pendidikan Seni Visual tingkatan 4 & 5. Alli & Ahmad Rizal Abdul Rahman. Reka Bentuk Perindustrian. 2.