Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________

NAMA NO. PENDAFTARAN PROGRAM KUMPULAN KURSUS TAJUK PENSYARAH

: AZRIE SHARIEL B SHARIFF :D20081033113 : PENDIDIKAN SENI (AT23) :A

AHMAD

: PENGAJARAN REKA BENTUK : HURAIAN REKA BENTUK : EN. ABU BAKAR BIN SABRAN

1

Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ ISI KANDUNGAN TAJUK Definisi rekabentuk Definisi Rekabentuk Industri Elemen Rekabentuk Industri Prinsip Rekabentuk Industri Proses dan kaedah Rekabentuk Industri Definisi Rekabentuk Hiasan Dalaman Elemen Rekabentuk Hiasan Dalaman Prinsip Rekabentuk Hiasan Dalaman Proses dan kaedah Rekabentuk Hiasan Dalaman Definisi Rekabentuk Landskap Elemen Rekabentuk Landskap Prinsip Rekabentuk Landskap Proses dan kaedah Rekabentuk Landskap MUKA SURAT 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 2 .

keselesaan dan kepuasan pengguna yang bermula dari produk persendirian hingga ke produk umum seperti produk pertanian. Hal ini. 3 . mudah dan terancang.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ DEFINISI REKA BENTUK Reka bentuk merupakan satu proses bagi penghasilan idea dan kaedah penyelesaian masalah. Oleh hal demikian. duduk dan sebagainya. Bentuk pula boleh didefinisikan sebagai suatu ciri-ciri fizikal yang terhasil daripada proses reka. Reka berdasarkan faktor psikologi dan sains merujuk kepada proses penciptaan atau penghasilan sesuatu benda yang diolahkan untuk menghasilkan suatu sifat dan fizikal. ELEMEN REKA BENTUK INDUSTRI 1. Dalam kata maksud lain ia terhasil apabila diolah untuk menghasilkan suatu sifat dan fizikal melalui penciptaan atau inovasi. apabila digabungkan perkataan reka dan bentuk maka boleh difahami sebagai proses menghasilkan sesuatu produk yang mempunyai ciri-ciri sifat dan fizikal. Reka bentuk perabot Ianya merujuk kepada sesuatu objek yang bertujuan bagi menyokong postur manusia samada untuk bersandar. ia merangkumi persekitaran yang amat luas yang terdiri daripada perabot dalam rumah. Reka bentuk produk Ianya merangkumi berbagai-bagai jenis produk bagi keperluan. perkataan reka bentuk adalah lebih mudah difahami dengan memisahkan dua perkataan iaitu reka dan bentuk. 2. Selain itu. Ia bertujuan untuk menjadikan hidup lebih selesa . Walau bagaimanapun. REKABENTUK INDUSTRI DEFINISI Menurut International Counsil of Industrial Design of America (ICSID) menyatakan bahawa reka bentuk industri adalah merujuk kepada produk yang direka bagi keperluan tertentu. berbaring. pejabat dan tempat lain. pada hujung proses ini terdapat satu produk yang boleh digunakan dengan mempunyai bentuk dan ciri-ciri fizikalnya yang tersendiri.

teguran. kecenderungan dan minat sesuatu individu dan masyarakat terhadapnya. Ergonomik Ia merupakan bidang yang luas dan merangkumi pelbagai kepakaran seperti psikologi.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 3. fisiologi. kadangkala warna berperanan sebagai penampilan peribadi seseorang dan mewakili simbol sesuatu masyarakat. biomekanikal dan antropometik. 4. Justeru. Reka bentuk pengangkutan Ia berperanan sebagai menjadi tumpuan sebagai gaya dan fungsi. Hal ini. Ia boleh difahami sebagai kepuasan dan keselesaan interaksi antara produk dan pengguna. ia lebih tertumpu pada penambahsuaian rekaan. Estetika Estetika lebih merujuk kepada keindahan dan penilaian terhadap reka bentuk industri adalah merupakan sesuatu perkara yang subjektif. 4 . Prinsip-prinsip dalam reka bentuk 1. 5. 2. 3. Kualiti Ia boleh didefinisikan sebagai ciri dan sifat produk yang dapat memenuhi kehendak yang telah dinyatakan secara tersirat dan tersurat ataupun lebih difahami sebagai kepuasan pengguna. Warna Warna mempunyai peranannya yang tersendiri terhadap nilai keindahan pada sesuatu produk. fungsi dan teknologi. Gaya Gaya ialah kaedah kita menggunakan sesuatu dan ia dikaitkan dengan identiti fizikal sesuatu yang akan memberikan kelainan tersendiri berbanding dengan produk lain. sains. Penilaian estetika ini bergantung kepada pandangan yang semasa.

Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 6. Justeru. Teknologi Teknologi dalam reka bentuk industri adalah hasil daripada inovasi manusia yang mana ia diwujudkan berdasarkan kepada proses perkembangan ilmu. Kreatif Mencari penyelesaian Mengeluarkan idea b) Fasa 2 o o o 5 . proses perkembangan dalam perindustri dan proses perkembangan kualiti. Keselamatan Keselamatan yang dimaksudkan ini adalah kepada pengguna dan bukan pengguna di sekitarnya. egromik. Proses-proses Reka Bentuk a) Fasa 1 o o Menentukan masalah. Mengumpulkan maklumat. 7. b) Fungsi mengikut bentuk : Ianya lebih menekankan kepada bentuk luaran tanpa mengambil berat terhadap fungsi yang akan diwujudkan dalam reka bentuk. ia perlulah mendapat pengiktirafan oleh SIRIM agar pengguna meyakini bahawa ia amat selamat digunakan. PROSES DAN KAEDAH Kaedah a) Bentuk mengikut fungsi : Ianya lebih memberikan penekanan terhadap fungsi tanpa melihat nilai-nilai keindahan . bentuk dan sebagainya. c) Reka bentuk bekerjasama : Pereka dan jurutera akan bersama-sama bergerak dalam menghasilkan sesebuah produk di bawah satu pasukan.

ruang udara dan peredaran amat penting bagi penghuni dalam bangunan.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ c) Fasa 3 a. Penyempurnaan b. c) Pencahayaan Ianya dapat memberikan penentuan keceriaan. Ia juga memainkan peranan yang penting dari segi penyediaan ruang. dalam suasana sesebuah bilik. dan sebagainya dengan menggunakan pengetahuan asas seni reka dengan memanipulasikan susunan keperluan barang dalam bangunan yang sesuai dan menarik. b) Peredaran udara Ruang akan menjadi lebih selesa apabila pereka mematuhi konsep peredaran udara. terang dan selesa samada rumah kediaman atau ruang awam. ELEMEN a) Ruang Ruang yang kecil dapat disusun perabot dan barang hiasan dalaman dengan sempurna di mana dengan ruang yang kecil akan kelihatan lebih selesa apabila disusun mengikut kaedah yang betul. Pengoptimuman d) Fasa 4 a. bilik darjah. Justeru. Mengkaji semula REKABENTUK HIASAN DALAMAN DEFINISI REKABENTUK HIASAN DALAMAN Ianya boleh didefinisikan sebagai suatu kaedah mereka bentuk dalam bangunan samada dalam bilik mersyuarat. 6 . Kemungkinan b.

2. susunan dan saiz perabot. dan nilai. bahan. Ianya melahirkan irama pergerakan mata dan fikiran. Keseimbangan Keseimbangan agar memberi kepuasan kepada penghuni. warna. Harmoni Kombinasi yang selaras dengan sesuatu susunan di mana sifat pengulangan bahan yang menghasilkan kesatuan samada saiz. kesesuaian dalam menyusun dan pemilihan jenis perabot amat penting. Nilai kontras rupa boleh menarik perhatian pada sesuatu komposisi. dan aksesori. 7 .Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ d) Susunan dan saiz perabot Sekiranya perabot yang berlebihan dan susunan yang tidak menentu boleh menyebabkan kesesakan dalam bilik. 3. Penegasan Dengan perbezaan saiz. Justeru. Pelbagai jenis warna dapat menentukan suasana bilik. Ianya mempengaruhi rupa yang bertentangan atau tidak sekata. warna yang terang yang bertentangan jalinan. 4. rupa. jenis perabot. PRINSIP REKABENTUK HIASAN DALAMAN 1. keceriaan dalam sesebuah bilik. rupa. Ianya juga akan menyebabkan bilik menjadi terang apabila diwarna dengan warna yang panas. warna. Ritma Ianya berasaskan pengulangan elemen dalam ruang yang terdiri daripada struktur asas ruang. e) Warna Ianya boleh mempengaruhi suasana dalam bilik di mana ia boleh meningkatkan keharmonian. dan sifat bentuk. dimensi yang luas dengan kadar banding yang ketara dan kehalusan dan ketelitian bentuk.

8 . Contohnya imbangan sama ukur dapat melahirkan kesatuan melalui rupa. Langkah 2 Membuat lakaran dalam kawasan bilik berdasarkan zon kegunaan unsur seni dan prinsip rekaan. dan bahan. 3. Kadar banding Ianya merujuk kepada hubungan yang unsurnya dalam ruang yang yang mengambil kira pertimbangan objek dan ruang seperti saiz. dan jalinan dalam sesuatu kumpulan. PROSES DAN KAEDAH KAEDAH PENERAPAN IDEA 1. sudut perspektif. sudut pandangan. Langkah 3 Memilih pelan lukisan mengikut keperluan asas pengguna contohnya susunan perabot dan hubungkait dengan warna dan pencahayaan. 5. Kemasan Sediakan bingkai dan lekatkan pada kadbod serta meletakan ruang nama dan tajuk. Langkah 4 Melakar pelan lantai. 4.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 5. rupa. 6. Langkah 1 Membuat senarai catatan mengenai barang harian gunaan pengguna dalam bilik 2. warna. Kesatuan Ianya wujud daripada gabungan imbangan dan harmoni.

5. 2. Langkah 1 Membuat model berdasarkan skala pelan mengikut kadar banding. 9 . kemas dan tidak kotor. Langkah 2 Sediakan tapak bagi model 3. 4. Langkah 3 Tentukan sempadan sebuah bilik berdasarkan skala dan tentukan pintu. Langkah 4 Dirikan dinding dan tentukan bahagian yang boleh dibuka dan tutup. Kemasan Jadikan sebahagian dinding dapat dibuka. Pastikan model kelihatan kukuh.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ PROSES PEMBINAAN MODEL 1. Langkah 5 Penuhkan ruang dengan perabot asas dan barangan hiasan 6.

pondok dan sebagainya. Selain itu. pagar. Pemilihan pokok Ianya bergantung kepada saiz. bunyi. batang renek juga berperanan sebagai memberi teduh kepada hidupan lain yang mempunyai lebarnya sekurang-kurangnya 1 meter. Ianya boleh dikategorikan dengan dua jenis iaitu landskap lembut dan landskap kasar. Air Merupakan faktor pentig dalam tumbuhan dan landskap di mana ia memberikan kesan yang sejuk. Ianya diwujudkan seperti kolam air. Topografi Ianya adalah keadaan bumi seperti tanah rata. Pokok rimbun juga amat baik jika dipilih mengikut kesesuaian dengan jenis seperti berdahan rendang. 2. kerusi. 10 . ELEMEN REKA BENTUK LANDSKAP 1. Selain itu. umur pokok juga perlua dititikberatkan seperti pokok-pokok teduhan. Struktur Ianya diwujudkan bagi kemudahan pengguna di mana terhasilnya lorong pejalan kaki. bentuk. tembok. air terjun. 3. tanah berbukit.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ REKABENTUK LANDSKAP DEFINISI REKABENTUK LANDSKAP Reka bentuk landskap adalah bermaksud sebagai aktiviti membentuk dan menyusun unsurunsur landskap di dalam suatu ruang atau kawasan. Jenis-jenis tumbuhan seperti ketinggian pokok yang dipilih seperti ketinggian pokok 2 meter cabangnya daripada tanah. Pokok-pokok seperti yang jenis menghasilkan pokok yang wangi juga boleh diambil kira kerana memberikan kesan udara yang nyaman. bangku. 4. dan pancutan air. terdapat aliran sungai dan sebagainya. Pokok berjenis penutup bumi juga berfungsi sebagai penutup bagi kawsan yang bahaya atau penutup laluan. dan rupa. warna dan jalinan.

terdapat beberapa prinsip dalam rekabentuk landskap ini. Perabot landskap Ia berfungsi sebagai struktur untuk kemudahan pengguna dan menambahkan kaindahan landskap.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 5. Justeru. PRINSIP Dalam prinsip rekabentuk landskap amat memerlukan dua jenis perkara penting iaitu peranan dan fungsi. Antaranya ialah : a) Memberi teduh b) Kawalan visual c) Sebagai dinding d) Mengawal kebisingan e) Mengawal hakisan tanah f) Mengarah pergerakan g) Melindungi spesies serangga / binatang h) Mengawal tiupan angin i) Membentuk ruang j) Merangka pemandangan k) Melembutkan pemandangan seni bina l) Mengikat bangunan dan struktur pemandangan seni bina 11 .

Ianya berdasarkan asas seni reka. Langkah 2 Mengenalpasti jenis-jenis tumbuhan daripada aspek hayat hidup saiz. Pelan induk Ianya menerangkan dengan lebih terperinci berkenaan dengan iea yang dicadangkan oleh pereka bentuk landskap. 1. Pelan penambahan Ianya seringkali dilukis bagi projek-projek besar. 12 . warna dan jalinan. Pelan Konsep Ianya dilukis bagi mendapatkan idea di mana perancangan awal sesuatu landskap dilukis secara kasar sahaja. Ia ditunjukan dengan lebih jelas reka bentuk penanaman bagi kawasan-kawasan yang dicadangkan dan kelihatan sesuai. Langkah 1 Pada langkah pertama ialah dengan menandakan dan membuat pergerakan di kawasan persekitaran sekolah. 4. rupa. Langkah 3 Membuat lakaran pelan ruang persekitaran sekolah dengan menggunakan pensil.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ PROSES DAN KAEDAH KAEDAH MENERAPKAN IDEA 1. PROSES-PROSES DAN GUBAHAN Contohnya pelaksanaan rekabentuk landskap. 2. 3. bentuk. Pelan awal Ia menggambarkan idea-idea yang dicadangkan secara terperinci di mana dalam pelan awal ia dapat digambarkan dengan jelas kedudukan sebenar landskap. 3. 2.

dan penunjuk. 5. skala lukisan. Langkah 5 Melukis lukisan yang lengkap dengan perspektif mengenai landskap megikut susun atur. 13 . Kemasan Pelan dan lukisan hendaklah dilekatkan pada bingkai dan pastikan ada ruang nama. 6. pandangan tirus lukisan dua dimensibagi mendapatkan perspektif tiga dimensi. tajuk.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ 4. Langkah 4 Proses pemilihan lukisan pelan berdasarkan kepada keperluan jenis-jenis pokok dan alatan perabot luaran yang sesuai.

14 . Fakulti Seni dan muzik Universiti Pendidikan Sultan Idris. (2008). (2007). Ace Ahead Teks STPM Seni Visual. Pendidikan Seni Visual tingkatan 4 & 5. Selangor darul Ehsan. . Hassan Mohd Ghazali. Hassan Hj. Reka Bentuk Perindustrian. Bhd. Alli & Ahmad Rizal Abdul Rahman. Dewan Bahasa & Pustaka. Marhanim A. 2. Tanjung Malim Perak. Shahrizal. Oxford Fajar Sdn. Kuala Lumpur. (2007). Razak & Mohd. 3.Azrie Shariel bin Shariff Ahmad (D20081033113) Tiga Jenis Rekabentuk _________________________________________________________________________________________________________ Rujukan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful