P. 1
KAJIAN-TINDAKAN-MATEMATIK-SHARUL

KAJIAN-TINDAKAN-MATEMATIK-SHARUL

|Views: 885|Likes:
Published by Hanif Harun

More info:

Published by: Hanif Harun on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

Kajian Tindakan

1

Nama dan Alamat Sekolah SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN TUN DR. ISMAIL, JALAN LEONG YEW KOH, TAMAN TUN DR. ISMAIL, 60000 KUALA LUMPUR.

Nama Pengkaji SHARULAZMAN BIN MOHAMED NASIR

Tajuk Kajian MENINGKAT KEMAHIRAN PELAJAR DALAM OPERASI +, - , ÷ DAN × MENGGUNAKAN KALKULATOR BAGI PELAJAR TINGKATAN 3 HAZEN.

Kuala Lumpur.Kajian Tindakan 2 1. Saya merasakan bahawa penerangan bersama contoh. kesemua penolakan. Mereka tidak dapat menjawab solan yang berkaitan dengan tajuk ini. pertamanya untuk menentukan tahap pencapaian murid dalam menyelesaikan masalah melibatkan dan penambahan. Daripada rekod keputusan peperiksaan akhir tahun dan kuiz kelas tingkatan 3 Hazen.Ini terbukti daripada keputusan peperiksaan intervensi yang baru saja berlalu. pendaraban. Keduanya.0 REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN YANG LALU Kajian ini dijalankan kepada 29 orang murid Tingkatan 3 Hazen di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Dr. Bagi kebanyakan pelajar. aktiviti dan penekanan beserta penyertaan pelajar dan latihan yang diberikan di dalam kelas sudah cukup untuk pelajar menguasai konsep ini. Sangkaan ini meleset apabila mendapati rata rata pelajar saya masih belum dapat menguasainya. pembahagian campuran mengenalpasti bentuk kesilapan murid dan akhir sekali mengenalpasti kesilapan dan mengetahui bagaimana cara mereka mendapatkan jawapan. Sekolah ini mempunyai sembilan kelas Tingkatan 3 yang diisihkan mengikut tahap pencapaian pelajar. operasi ini. matematik dianggap sebagai satu mata pelajaran yang sukar . Semasa memeriksa kertas kuiz. Tingkatan 3 Hazen adalah operasi kelas yang ke-8. didapati bahawa tahap penguasaan murid dalam penyelesaian melibatkan keempat-empat operasi ini masih lagi ditahap yang lemah. Ismail. saya dapati bahawa murid masih lemah dalam operasi pendaraban dan pembahagian nombor bulat serta gabungan operasi darab dan penambahan. Objektif kajian.

2 OBJEKTIF KHUSUS 1. 2. Murid tidak melakukan kesilapan dalam menyelesaikan masalah. menyelesaikan merupakan sebahagian dalam penyelesaian matematik. iii. Murid dapat menguasai kemahiran operasi +.Kajian Tindakan 3 dan mengelirukan. Murid menguasai kemahiran menggunakan kalkulator. x dan ÷ dengan cepat dan betul.0 OBJEKTIF KAJIAN 3. .0 FOKUS KAJIAN Fokus kajian kes saya ialah untuk menyelesaikan masalah pelajar saya yang dengan gagal menyelesaikan masalah operasi +. ii. Murid tidak melakukan kesilapan dalam menyelesaikan masalah. Fokus kepada kajian kes saya ialah: i.. Tajuk ini menjadi tajuk kajian tindakan yang bakal saya jalankan. x dan ÷ cepat dan betul. x dan ÷ Saya masalah merasakan ini penting bahawa kerana penekanan konsep ini dalam adalah betul.. Murid dapat menguasai kemahiran operasi +. .0 KUMPULAN SASARAN . 3. . 2. Ini membuatkan saya teruja untuk mengkaji permasalahan ini .. 3. 4.1 OBJEKTIF AM Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran asas murid 3. Murid menguasai kemahiran menggunakan kalkulator.

Malahan pembelajaran. 7.Ujian Pra . Membincang dan menganalisis masalah yang timbul dalam tindakan 1. 5.0 Bil 1.1 Pemerhatian Saya teruja untuk menjadikan tajuk kecil ini sebagai tajuk kajian (walaupun nampak mudah) tetapi menjadi masalah untuk pelajar saya menguasai konsep ini. Menulis Proposal Kajian Pembentangan Proposal Kajian Pelaksanaan “Program Mari Mengira” .1. PELAKSANAAN KAJIAN Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal.Kajian Tindakan Kajian ini melibatkan semua murid tingkatan 3 Hazen Lelaki : 20 orang Perempuan : 9 orang Jumlah : 29 orang 4 5.1 TINJAUAN MASALAH 5.Ujian Post Refleksi Kajian Menulis Laporan Kajian Pembentangan dapatan Kajian Tarikh Pelaksanaan Catatan 6. respon yang baik sebelum pelajar tidak menunujukkan sikap yakin diri apabila saya . 8. 5. 3. 2.bimbingan penggunaan kalkulator . 4. Pelajar saya kurang memberi tumpuan semasa sesi pengajaran dan sebahagian pelajar kurang menunjukkan kajian dijalankan.

Ganjaran diberikan kepada kumpulan dan individu yang tertinggi. Keputusan ujian topikal dan ujian bulanan juga tidak memberangsangkan. Lebih yakin menjawab soalan di papan putih. Pelajar diuji lagi dengan ujian pos dangan format soalan yang sama.Kajian Tindakan meminta 5 mereka menjawab soalan di papan putih.1 Analisis pemerhatian Berdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan didapati: murid lebih memahami dan dapat menguasai konsep topik diatas.1.2.1 Analisis Ujian Pra dan Ujian Pos Keputusan bagi kedua dua ujian adalah seperti tertera di bawah. Item dipilih dari soalan tahun tahun lepas yang agak ebih mencabar minda pelajar. . Suasana pembelajaran di dalam kelas lebih memberangsangkan. 5.2.2 ANALISIS TINJAUAN MASALAH 5. yang mendapat markah 5.2 Ujian pra dan pos Ujian pra dijalankan kepada pelajar untuk menguji kemahiran mereka tentang konsep ini. 5.

Kajian Tindakan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 NAMA Ujian Pra Ujian Pos 6 .

8. Cungkil pengetahuan sedia ada murid tentang menukarkan persamaan kepada bentuk am. 3. Seterusnya latihan berkumpulan diberikan . 4. Perbincangan dijalankan diantara guru dan pelajar. Tiada teknik khas hanya pemantapan konkrit konsep melalui latihan berkala. Kaedah Simulasi dan disertakan nota ringkas. . TINDAKAN YANG DIJALANKAN 7 Langkah pertama yang saya ambil ialah memikirkan teknik berkesan untuk menyampaikan konsep ini kepada pelajar. Murid akan menulis konsep ini setiap kali sebelum memulakan sesi aktiviti . Setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang dan ada 1 kumpulan terdiri daripada 3 orang ahli. Murid membuat latihan 1 dan latihan 2 di antara masa senggang yang ada untuk menguji kemahiran pelajar. 6. Dalam aktiviti ini murid dibahagikan kepada 7 kumpulan.Kajian Tindakan 29 Dapatan Ujian Pra dan Ujian Pos menunjukkan terdapat peningkatan dari segi pencapaian murid. 5. Murid menjalani ujian pos untuk menguji pemantapan kemahiran 9. Untuk memantapkan penguasaan konsep ini – teknik latih tubi saya terapkan pada murid . 7. Disusuli pula dengan perbincangan sebagai pengukuhan.3 1. Murid yang sedikit ini telah dapat menguasai konsep asas topik kajian tindakan ini. 2. 5.

Saya seperti ini . Latihan pengukuhan selepas aktiviti adalah sangat memberangsangkan dari segi pemarkahan berbanding dengan latihan pada minggu pertama. rakan. berkumpulan .4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / Kajian tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh PENILAIAN 2 minggu (8 sesi) dan diluar waktu pengajaran dan pembelajaran. Saya memperuntukkan 5 waktu seminggu untuk bertemu murid dan membimbing mereka memantapkan konsep mudah ini. 5. Di samping menggalakkan murid membina sikap dan personaliti yang positif terutama dalam aktiviti berkumpulan yang dijalankan. Minggu pertama saya konkritkan konsep topik ini kepada murid secara peta minda. latihan yang diberi disatukan di dalam topik kajian tindakan saya.5 REFLEKSI KAJIAN Prestasi pelajar yang sangat ketara dalam Ujian Pra dan Ujian Pos 1 menunjukkan keberkesanan aktiviti secara individu . Pada Disusuli ke dengan dua beberapa sesi latihan aktiviti pengukuhan.Kajian Tindakan 8 5. Saya yakin pembelajaran secara ini sangat berkesan untuk memantapkan sesuatu konsep sehingga murid murid minggu adalah berkumpulan untuk memantapkan kemahiran bersama rakan . Mereka lebih mendapat respon dari kerana konsepnya pelajar bahawa mereka suka untuk membuat aktiviti aktiviti yang memahami dimantapkan beberapa kali.

0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA Prestasi murid murid saya menunjukkan peningkatan yang baik dan mereka telah memahami konsep operasi +.Kajian Tindakan master dalam topik ini. 6.. berkesan dan menyeronokkan. Suasana semasa 9 kerja berkumpulan dapat membantu murid murid membina kemahiran sosial menggalakkan kerjasama dan membina keyakinan diri. x dan ÷. Hasil dari kajian tindakan yang dijalankan . . Semoga hasil kajian saya ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. . saya dapati terdapat perubahan yang positif dari segi amalan pengajaran guru dan pembelajaran murid.

Membincang dan menganalisis masalah yang timbul dalam tindakan 1. 4. 5. Bil 1.Kajian Tindakan 10 LAMPIRAN Lampiran 1 Aktiviti-aktiviti ini akan diubah suai mengikut keperluan setelah saya melaksanakan tinjauan awal. Menulis Proposal Kajian Pembentangan Proposal Kajian Pelaksanaan “Program Backward Solution” .Ujian Pra (memfaktorkan persamaan kuadratik) Tarikh Pelaksanaan Catatan . Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal. 3. 2.

bimbingan penggunaan kalkulator untuk memfaktorkan persamaan kuadratik .2000 L B B C 3.Kajian Tindakan . Keputusan Peperiksaan Akhir tahun bagi C D E matapelajaran Matematik 5.1000 1000 . Keputusan UPSR bagi matapelajaran Matematik D E 4. Tandakan ( / ) pada petak yang berkenaan. Pendapatan Keluarga . 7. Jantina 2. Bangsa L M P B A A <500 500 . 1. Lampiran 2 SOALAN SOALSELIDIK Jawab semua soalan.Ujian Post Refleksi Kajian Menulis Laporan Kajian Pembentangan dapatan Kajian 11 6. Kerjasama anda sangat dihargai. 8.

Ahli keluarga saya memberi sokongan yang penuh untuk saya belajar 11. Saya menyiapkan latihan matematik yang diberikan oleh guru 9.. Saya akan belajar jika guru matematik seorang yang garang 25. Adakah anda mengikuti kelas tuisyen matematik di pusat tuisyen Tidak Pilih jawapan yang tepat.. Keadaan di rumah saya menyebabkan saya sukar untuk memberi tumpuan masa belajar. Guru matematik tidak membantu saya untuk memahami topiktopik yang diajar... JALAN LEONG YEW KOH. Saya selalu tidur dalam kelas semasa guru mengajar 27.. Saya tidak berminat untuk belajar 17. Cara guru matematik mengajar sangat bosan dan tidak menarik 21... Saya mempunyai masalah keluarga 10. 18.... Saya bekerja diluar waktu sekolah 13.. 1-Sangat Tidak Setuju 2-Tidak Setuju 3-Tidak Pasti 4-Setuju 5-Sangat Setuju 1 2 3 7... Saya membantu ibu dan bapa membuat kerja di rumah 15.. Saya tidak dapat beri tumpuan semasa guru mengajar. 20. Saya tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru matematik 23.. Saya tiada masa untuk mengulangkaji pelajaran di rumah 16. Kelas saya sangat bising 29. Saya suka ponteng kelas matematik 26.. . Saya suka guru mengajar menggunakan bahasa Inggeris 22..Kajian Tindakan >2000 6.. Keadaan di rumah saya sangat bising 30..Latihan yang diberikan oleh guru tidak mencukupi 24.. Saya selalu tidur lewat kerana menonton televisyen 14. ISMAIL... Saya meminati matapelajaran matematik 8. Saya tidak suka keadaan kelas yang bising 28. 12. Matematik adalah matapelajaran yang susah untuk belajar 19.... 60000 KUALA LUMPUR PRE-TEST NAME:. Kawan-kawan saya mempengaruhi saya untuk bersembangsembang semasa guru mengajar Ya 12 4 5 Lampiran 3 SMK TAMAN TUN DR..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->