Asal Usul Sejarah Agama Islam Secara Singkat

Masa sebelum kedatangan Islam Jazirah Arab sebelum kedatangan agama Islam merupakan sebuah kawasan perlintasan perdagangan dalam Jalan Sutera yang menjadikan satu antara Indo Eropa dengan kawasan Asia di timur. Kebanyakan orang Arab merupakan penyembah berhala dan ada sebagian yang merupakan pengikut agama-agama Kristen dan Yahudi. Mekkah adalah tempat yang suci bagi bangsa Arab ketika itu, karena di sana terdapat berhalaberhala agama mereka, telaga Zamzam, dan yang terpenting adalah Ka'bah. Masyarakat ini disebut pula Jahiliyah atau dalam artian lain bodoh. Bodoh disini bukan dalam intelegensianya namun dalam pemikiran moral. Warga Quraisy terkenal dengan masyarakat yang suka berpuisi. Mereka menjadikan puisi sebagai salah satu hiburan disaat berkumpul di tempat-tempat ramai.

Masa Awal Islam bermula pada tahun 611 ketika wahyu pertama diturunkan kepada rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira', Arab Saudi. Muhammad dilahirkan di Mekkah pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (571 masehi). Ia dilahirkan ditengah-tengah suku Quraish pada zaman jahiliyah, dalam kehidupan suku-suku padang pasir yang suka berperang dan menyembah berhala. Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, sebab ayahnya Abdullah wafat ketika ia masih berada di dalam kandungan.

Pada saat usianya masih 6 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia. Sepeninggalan ibunya, Muhammad dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan dilanjutkan oleh pamannya yaitu Abu Talib. Muhammad kemudian menikah dengan seorang janda bernama Siti Khadijah dan menjalani kehidupan secara sederhana. Ketika Muhammad berusia 40 tahun, ia mulai mendapatkan wahyu yang disampaikan Malaikat

Muhammad dapat menyatukan orang-orang anshar (kaum muslimin dari Madinah) dan muhajirin (kaum muslimin dari Mekkah). Muhammad dan pengikutnya berpindah ke Madinah. Dalam setiap peperangan yang dilakukan melawan orang-orang kafir. banyak harta rampasan perang dan wilayah kekuasaan yang dapat diraih oleh umat Islam. menyebabkan umat Islam memasuki fase yang sangat menentukan. Peristiwa ini disebut Hijrah. Mesir. dan sesudahnya selama beberapa waktu mulai mengajarkan ajaran Islam secara tertutup kepada para sahabatnya. Pada masa ini umat Islam mencapai kestabilan politik dan ekonomi. Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. hampir seluruh Jazirah Arab telah memeluk agama Islam. Dalam fase awal ini. Ketika Muhammad wafat. umat Islam selalu mendapatkan kemenangan. dan Irak. dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib berhasil memimpin balatentara dan kaum Muslimin pada umumnya untuk mendakwahkan Islam. Umar bin Khattab. tak terhindarkan terjadinya perang antara Mekkah dan Madinah. Banyak penduduk Mekkah yang sebelumnya menjadi musuh kemudian berbalik memeluk Islam. sehingga ketika penaklukan kota Mekkah oleh umat Islam tidak terjadi pertumpahan darah. Khalifah Rasyidin Khalifah Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin memilki arti pemimpin yang baik diawali dengan kepemimpinan Abu Bakar. Setelah tiga tahun menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. dan semenjak peristiwa itulah dasar permulaan perhitungan kalender Islam. Di Madinah. Abu Bakar memperkuat dasar-dasar kenegaraan umat Islam dan mengatasi pemberontakan beberapa suku-suku Arab yang terjadi setelah meninggalnya Muhammad. Dengan takluknya negeri-negeri tersebut. yang mana sebagian menerima dan sebagian lainnya menentangnya. . sehingga semakin kuatlah umat Islam. terutama ke Syam.Jibril. akhirnya ajaran Islam kemudian juga disampaikan secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekkah. Keunggulan diplomasi nabi Muhammad SAW pada saat perjanjian Hudaibiyah. Pada tahun 622 masehi.

Pada periode ini khalifah tidak lagi ditentukan berdasarkan orang yang terbaik di kalangan umat Islam. Pada kurun ke-18 dan ke-19 masehi. Meskipun memiliki kekuasaan terpisah. terutamanya pada zaman keemasan Islam sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13 masehi. menyebabkan munculnya berbagai otoritas-otoritas kekuasaan terpisah yang berbentuk "kesultanan". dan sebagainya. hingga Bani Utsmaniyyah. sistem kerajaan dirombak dan diganti menjadi republik. Bani Abbasiyyah. filsafat. Kesultanan Utsmaniyyah (Kerajaan Ottoman) yang secara nominal dianggap sebagai kekhalifahan Islam terakhir. atau kadang-kadang "amirul mukminin". banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan penjajah Eropa. akhirnya tumbang selepas Perang Dunia I. Banyak ahli-ahli ilmu pengetahuan bermunculan dari berbagai negeri-negeri Islam. misalnya kekhalifahan Bani Umayyah. sains. kesultanan-kesultanan tersebut secara nominal masih menghormati dan menganggap diri mereka bagian dari kekhalifahan Islam. Besarnya kekuasaan kekhalifahan Islam telah menjadikannya salah satu kekuatan politik yang terkuat dan terbesar di dunia pada saat itu.Masa kekhalifahan selanjutnya Setelah periode Khalifah Rasyidin. dan tata bahasa Arab di berbagai wilayah dunia Islam telah mewujudkan satu kontinuitas kebudayaan Islam yang agung. Kesultanan Samudera Pasai dan Kesultanan Malaka. "sultan". misalnya Kesultanan Safawi. melainkan secara turun-temurun dalam satu dinasti (bahasa Arab: bani) sehingga banyak yang menyamakannya dengan kerajaan. Timbulnya tempat-tempat pembelajaran ilmu-ilmu agama. Kesultanan Turki Seljuk. Karena dianggap kurang tegas oleh kaum pemuda Turki yang di pimpin oleh mustafa kemal pasha atau kemal attaturk. Kerajaan ottoman pada saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad V. . yang telah menjadi kesultanan-kesultanan yang memiliki kekuasaan yang kuat dan terkenal di dunia. kepemimpinan umat Islam berganti dari tangan ke tangan dengan pemimpinnya yang juga disebut "khalifah". Luasnya wilayah penyebaran agama Islam dan terpecahnya kekuasaan kekhalifahan yang sudah dimulai sejak abad ke-8. Kesultanan Mughal.

Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini. umat Islam juga diwajibkan untuk mengimani kitab suci dan firman-Nya yang diturunkan sebelum al-Qur'an (Zabur. Kaum Muslim percaya bahwa Allah mewahyukan al-Qur'an kepada Muhammad sebagai Khataman Nabiyyin (Penutup Para Nabi) dan menganggap bahwa al-Qur'an dan Sunnah (setiap perkataan dan perbuatan Muhammad) sebagai sumber fundamental Islam. Injil dan suhuf para nabi-nabi yang lain) melalui nabi dan rasul terdahulu adalah benar adanya. Taurat. melainkan sebagai pembaharu dari keimanan monoteistik dari Ibrahim. Isa. ataupun kedua-duanya. Umat Islam juga meyakini al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup mereka yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad. berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang Muslim atau mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya). maka umat Islam meyakini bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya kitab Allah yang benar-benar asli dan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Umat Islam juga percaya bahwa selain al-Qur'an. Mengacu pada kalimat di atas. Adapun sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an. Musa.Kepercayaan Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah shah dat in ("dua kalimat persaksian"). melalui perantara Malaikat Jibril yang sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya (Al-Baqarah [2]:2). Mereka tidak menganggap Muhammad sebagai pengasas agama baru. seluruh firman Allah terdahulu telah mengalami perubahan oleh manusia. Tradisi Islam menegaskan bahwa agama Yahudi dan Kristen telah membelokkan wahyu yang Tuhan berikan kepada nabi-nabi ini dengan mengubah teks atau memperkenalkan intepretasi palsu. Muhammadar Rasulullah" ² yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah. dan nabi lainnya. Muhammad adalah utusan Allah". yaitu "Laa ilaha illallah. . Allah juga telah berjanji akan menjaga keotentikan al-Qur'an hingga akhir zaman dalam suatu ayat.

20% di Asia Tenggara. Dari jumlah tersebut sekitar 18% hidup di negara-negara Arab. Islam adalah agama pradominan sepanjang Timur Tengah. baik Sunni maupun Syi'ah percaya pada rukun Islam dan rukun iman walaupun dengan terminologi yang berbeda. sementara pertumbuhan . negara Muslim terbesar berdasar populasi. Komunitas besar juga ditemui di Cina. dengan demikian tentu saja Ibrahim juga menganut ketauhidan secara hanif (murni imannya) maka menjadikannya seorang muslim.4 milyar umat Muslim yang tersebar di seluruh dunia. Semenanjung Balkan di Eropa Timur dan Rusia. Pandangan ini meletakkan Islam bersama agama Yahudi dan Kristen dalam rumpun agama yang mempercayai Nabi Ibrahim as. Asia Tengah. penganut Yahudi dan Kristen sering disebut sebagai Ahli Kitab atau Ahlul Kitab. 30% di subbenua India dan 15. 20% di Afrika. Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia.9% per tahun. 30% di Asia Selatan yakni Pakistan.Umat Islam juga meyakini bahwa agama yang dianut oleh seluruh nabi dan rasul utusan Allah sejak masa Adam adalah agama tauhid. Sunni (85%) dan Syiah (15%). Hampir semua Muslim tergolong dalam salah satu dari dua mazhab terbesar. Terdapat juga sebagian besar komunitas imigran Muslim di bagian lain dunia. Sekitar 20% Muslim tinggal di negara-negara Arab. Amerika Serikat.6% di Indonesia. Di dalam al-Qur'an. Doktrin antara Sunni dan Syi'ah berbeda pada masalah imamah (kepemimpinan) dan peletakan Ahlul Bait (keluarga keturunan Muhammad). juga di sebagian besar Afrika dan Asia. Arab Saudi. Saat ini diperkirakan terdapat antara 1. dan Rusia. dan Pakistan sedangkan negara dengan mayoritas Islam Syi'ah adalah Iran dan Irak. Pertumbuhan Muslim sendiri diyakini mencapai 2. Populasi Muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang signifikan di Republik Rakyat Cina. Namun secara umum. India dan Bangladesh. Perpecahan terjadi setelah abad ke-7 yang mengikut pada ketidaksetujuan atas kepemimpinan politik dan keagamaan dari komunitas Islam ketika itu. Eropa. seperti Eropa Barat. Negara dengan mayoritas pemeluk Islam Sunni adalah Indonesia.250 juta hingga 1.

Kesimpulan : Islam Adalah Agama Terakhir sebagai Penyempurnaan. Mempunyai Nabi Terakhir Yaitu : Nabi Muhammad SAW. DiAmbil dari Wikipedia Indonesia . diskusi agama.3%. belajar mengaji (membaca Al-Qur'an) dan lain sebagainya. sebuah studi demografi telah menyatakan bahwa angka kelahiran negara Muslim menurun hingga ke tingkat negara Barat.penduduk dunia hanya mencapai 2. Ibadah yang biasa dilakukan di Masjid antara lain salat berjama'ah. Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan ini dengan tingginya angka kelahiran di banyak negara Islam (enam dari sepuluh negara di dunia dengan angka kelahiran tertinggi di dunia adalah negara dengan mayoritas Muslim Namun belum lama ini. perayaan hari besar. Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tergolong cepat di dunia. Kitab Suci :Al QUran Rumah ibadat umat Muslim disebut masjid atau mesjid. ceramah agama.

sifat-sifat yang menjadi ciri agama baru ini dikembangkan setelah beliau pindah ke Madinah dalam tahun 622 M. membuktikan sifat Islam sebagai suatu kepercayaan kuat. Tingkat pertama saling pengaruh-mempengaruhi dengan peradaban yang lebih tua ini tidak hanya dilambangkan dengan dua buah monumen. gelombang penaklukan bergerak dengan cepat di Arabia bagian Utara dan Timur. masyarakat baru ini menguasai seluruh Arabia Barat dan mencari dunia baru untuk ditundukkan. tempat kedudukan baru Khalifah Bani Umayah. keseganan menuntut orang dari golongan lain. dan kebesaran hati mereka dalam waktu kegelapan. dan empat tahun kemudian Mesir digabungkan pada kerajaan Islam baru. Pada tahun 660 M. seluruh Siria dan Irak diharuskan membayar upeti kepada Madinah. ibu kota Kerajaan Arab dipindahkan ke Damsyik. Sifat ini mengakibatkan pendirian yang tidak kenal menyerah dan memusuhi segala yang ada diluarnya.´ Akibat paling akhir dari pertumbuhan demikian ialah perpecahan antara lembaga-lembaga agama dan duniawi dalam masyarakat Islam. jauh ke Asia Tengah sampai ke Sungai Indus. Merekalah yang menetapkan tahun 622 M sebagai permulaan takwin Islam baru. dan jaya. Sebelumnya beliau wafat sepuluh tahun kemudian. insaf akan harga diri. Setelah sedikit kemunduran pada wafat Muhammad saw. akan tetapi Islam meliputi pembinaan suatu masyarakat merdeka.Sejarah Perkembangan Islam di Dunia Islam dimulai dengan ajaran Muhammad saw.Angkatan-angkatan perang kedua kerajaan raksasa ini ±karena perang tidak henti-hentinya± telah kehabisan kekuatan.. dan Lembaga Generasi Muslimin pertama. akan tetapi kemunculan tiba-tiba cara aliran-aliran baru dan pendapat yang berlawanan dengan paham resmi di ³propinsi-propinsi baru. Dengan pemerintah yang kuat. yang indah sekali dari zaman Bani Umayahh ialah Mesjid Raya di Damsyik dan Mesjid Al-Aqsa di Darusalam. berani menyerang kubu-kubu pertahanan di perbatasan kerajaan Romawi Timur di Syirq alArdun dan kerajaan Persia di Irak. Sedangkan Madinah tetap merupakan pusat pelajaran agama Islam. dikalahkan satu-persatu dalam suatu rangkaian operasi cepat dan cemerlang. tetapi menunjukkan toleransi.Pembelahan ini merusakkan azas duniawi Bani Umayah. wafat. Perancis. Kemenangan-kemenangan yang mengagumkan tadi. dan pecah perang saudara diantara suku.. kesabaran hati yang luas dalam pelbagai masyarakat. telah menginsafi bahwa Hijrah adalah satu titik perubahan penting dalam sejarah. . pemerintah dan kehidupan umum kerajaan dipengaruhi oleh adat-istiadat Yunani Rumawi Timur. Dalam waktu enam tahun sesudah Muhammad saw. telah jelaslah sudah bahwa Islam bukannya semata-mata merupakan suatu badan kepercayaan agama pribadi. Selatan. dengan sistem sendiri tentang pemerintahan. dan ditambah dengan rasa ketidakpuasan para warga negara bukan Arab. di tempat kelahirannya Mekkah. pintu-pintu kota Konstantinopel. cerdas. hukum. dan satu kepercayaan yang menggelorakan semangat penganut-penganut dan tentara-tentara dalam waktu yang tidak lama. Arab. Spanyol. menyebabkan jatuhnya tahun 750 M. mendahului kemenangan yang lebih besar lagi akan membawa orang Arab dalam waktu kurang dari satu abad ke Maroko.

kebudayaan agama Islam telah mengalami perkembangan dan konsolidasi yang luar biasa. ilmu filsafat selalu tetap harus dicurigai dalam pandangan para alim ulama. ilmu ukur segitiga.Para pemimpin Islam melihat dasar-dasar kerohanian dibahayakan oleh keingkaran halus dan cerdik paham rasionalisme murni.Pertikaian ini memuncak dalam abad ketiga. matematik. perselisihan tadi menjelaskan bahwa dalam abad yang lampau sejak wafat Muhammad saw. di bidang politik. dan beberapa kesenian yang kurang penting. Persia. Itulah sumbangan asasi yang menentukan dari orang Arab terhadap kebudayaan Islam baru. Sukarlah untuk menyatakan dengan singkat usaha-usaha bidang intelektual yang bermacam-macam dalam zaman tersebut. dan pesiar. berkembang dengan subur waktu Persia. keduniawian. melebar hingga meliputi sejarah duniawi dan kesusasteraan. dan filsafat Yunani. dan Mesir. Ilmu pengetahuan baru tersebut. Kegiatan-kegiatan baru ini menumbuhkan kehidupan intelektual. ilmu alam. pinggiran kebudayaan agama.Lebih berbahaya ialah akibat kemenangan yaitu pertumbuhan dalam kalangan ahli agama. kesenian bangunan. dengan cemerlang setelah Bani Abbas menggantikan Bani Umayah sebagai khalifah. Dengan dorongan perluasan kaki langit alamiah. Ilmu kedokteran dan ilmu pasti Yunani disediakan dalam perpustakaan buku-buku terjemahan dan dikembangkan oleh sarjana Persia dan Arab. biarpun ilmu tadi hanya dipelajari sebagai alat perbantahan dan pembahasan. dan kerohanian. kesusasteraan dan pikiran dengan menggunakan sumber-sumber Yunani. semacam perasaan iri hati terhadap usaha para . perdagangan.. Kerajinan. Mesopotamia. di dalam maupun di luar Arabia. Ia menyatakan inti sari yang penting dan menghidupkan itu dengan kepribadiannya dan keyakinannya sehingga tampak pada penganutnya sebagai wahyu kebenaran baru. Ilmu bumi ±barangkali yang boleh diumpamakan barometer kebudayaan yang paling cermat± berkembang pada seluruh cabangnya. dan juga India. Seorang guru agama di satu pihak menunjukkan perkembangan kebatinan pada tingkat tertinggi. melebar ke jurusan baru. Abad kesembilan dan kesepuluh Masehi menyaksikan puncak kemajuan peradaban Islam yang luas dan usaha-usaha yang berhasil. Kemajuan materiil baru mulai. Masa pertama dari penaklukan wilayah luar Arabia telah lampau. boleh dikatakan hanya mengenai jumbai-jumbai.Terhadap peradaban materiil sokongan mereka sedikit. pemasukan ilmu mantik. Sedang ilmu pengetahuan agama berkembang pada beberapa pusat baru terbesar dari Samarqand sampai ke Afrika Utara dan Spanyol. disusul oleh masa perluasan ke dalam. kecerdasan pikiran.Walaupun mereka akhirnya mengalahkan pelajaran yang berpengaruh Yunani. Siria. dan mendirikan ibu kotanya yang baru di Baghdad dalam tahun 762 M. ³Ilmu pengetahuan Islam´ yang lain seperti sejarah dan ilmu bahasa. organik. meluas demikian jauh hingga meliputi negara-negara dan peradaban bangsa yang jauh letak kediamannya. dan ilmu optik (penglihatan). astronomik. seringkali bebas dari tradisi Islam dan banyak sedikitnya memberontak terhadap kepicikan dan kesempatan sistem kuno. baik. khusus ilmu Aljabar. memberikan sokongan mereka dalam usaha serentak. mau tidak mau menumbuhkan perselisihan paham yang tajam dan pahit.Dalam pada itu. saling pengaruh mempengaruhi dengan hebatnya.

Pada akhir. oleh karena itu. Tugas hukum syariat ini bertambah besar artinya waktu kehidupan politik dunia Islam lebih lama menyimpang dari keinginan Muhammad saw. Selain keutamaan segi intelektual dan fungsi dalam pelajaran. Keruntuhan khalifah Bani Abbas dalam abad kesembilan dan kesepuluh Masehi membuka pintu tidak hanya bagi kehancuran politik. tetapi juga bagi perebutan kekuasaan kerajaan oleh pangeran-pangeran setempat dan gubernur militer. kaya dan cerdas dalam bidang ekonomi. waktu mereka masih diam di tempat asalnya di Asia Tengah. Kumari. dan Anatolia.intelektual yang bercorak murni keduniawian ataupun yang memberanikan diri ke luar dari bidang pengawasan mereka. terbit dan tenggelamnya kerajaan-kerajaan yang berumur pendek. dipersatukan dengan kukuh oleh syariat yang dihormati. memuncak kehidupan intelektual. Pecineg ke Rusia Selatan dan Eropa Timur. abad kesepuluh Masehi. kerajaan Islam berangsur-angsur dikuasai oleh bangsa-bangsa biadab dari luar perbatasannya. walaupun pelbagai mazhab berbeda dalam beberapa pasal kecil. Tekanan ke arah Barat membawa orang Bulgar. maka sebagaimana juga. maka syariat adalah pengatur rohani merupakan suara hati umat Islam dalam semua segi dan kegiatan kehidupannya.Khusus suku nomad dan suku yang diam di pegunungan. berlawanan. maka syariat memberi tekanan yang tidak hentinya pada segala kegiatan pribadi dan sosial. meskipun ada rintangan kebiasaan kuno dan adatistiadat yang telah berlaku lama. dan juga seperti kerajaan Rumawi. dan pengganti-pengganti beliau yaitu pemerintahan berdasarkan ketuhanan. gengsi moral hukum syariat lebih dijunjung dan dapat mengutuhkan serta mengukuhkan bentuk sosial Islam sepanjang pasang surut nasib politik Islam. daerah Islam sedikit lebih luas dibandingkan pada tahun 750. Pekerjaan pengislaman telah dilakukan.terjadi dengan kerajaan Rumawi enam abad sebelumnya.Waktu kekuatan militernya berkurang. Bangsa-bangsa biadab itu ialah Turki yang berasal dari Asia Tengah. kerajaan Sultan Turki yang didirikan di Asia Barat mula-mula hanya membawakan sedikit perubahan yang tampak ke luar dalam kehidupan rumah tangga umat Islam. dan berkobarlah perang saudara. syariat memberikan pernyataan praktis dalam memperjuangkan persatuan yang menjadi ciri Islam.Semenjak diciptakan suatu peradaban besar. dan mewujudkan suatu ukuran-baku yang harus dianut lebih lama.Tambahan pula.Hukum tadi dalam segala pokok yang penting adalah seragam.Oleh karena lengkapnya. Bagaimanapun hebatnya kekuatan politik dan militer kerajaan Islam itu telah dilemahkan. hukumnya. Magiar. syariat ialah alat yang paling luas pengaruhnya dan paling tepat membentuk ketertiban sosial dan kehidupan masyarakat bagi bangsa-bangsa Islam. Pertumbuhan ini disebabkan karena cita-cita sosial dan cara hidup di seluruh dunia Islam dalam abad pertengahan menuju arah yang sama. seluruhnya merupakan penjelmaan kekuasaan Islam rohani dan duniawi. Syariat lebih dalam mempengaruhi kehidupan hukum Rumawi. mendatangkan suku-suku lain ke Iran dan lebih ke Barat. Akibat pertama adalah perluasan . dan penghormatan terhadap peradabannya. karena memiliki landasan agama dan ancaman hukuman Tuhan. ke Irak. mengenakan pada bangsa biadab tadi agamanya.

Gelombang kedua yang menduduki Persia dan Irak menamatkan khalifah Baghdad yang bersejarah dalam 1258 M. dan mendirikan suatu sumber pembaharuan kepribadian yang sanggup mempertahankan tenaga kebatinan selama abad-abad sesudahnya penuh dengan kemerosotan politik dan perekonomian. dan suku yang hanya tipis sekali pengislamannya. peradaban Islam yang lama langsung berkembang lebih kurang dua setengah abad dalam bidang kesenian benda (istimewa dalam lapangan seni bangunan dan seni-kerajinan logam). melintangi Asia Tengah ke Turkestan dan Tiongkok. Arabia. baik sebagai penyiar perseorangan maupun (di kemudian hari) sebagai anggota dalam gabungan tarekat merupakan pemimpin dalam tugas mengislamkan orang penyembah berhala. Terutama dalam seni bina dan kesenian halus. namun kebudayaan Persia mampu memberikan ragam kepada kehidupan intelektual dari kerajaan-kerajaan Islam baru. . ke tepi dunia Afrika Negro di daerah lembah Senegal dan Niger sedang buku-buku Arab nomad yang tidak diawasi lagi oleh kekuasaan khalifah yang terdahulu telah merusakkan dan melengahkan pusat peradaban yang telah didirikan oleh bangsanya sendiri sebelum di atas puing runtuhan Afrika Romawi dan Bizantium. dan di beberapa bagian Eropa Tenggara . maka dalam abad-abad berikutnya. Para ahli Sufi. di daerah-daerah kekuasaan Mongol hidup kembali suatu peradaban Islam Persia yang cemerlang pada beberapa segi. membumihanguskan propinsi-propinsi bagian Timur Laut antara 1220 dan 1225 M. buta huruf. membayar upeti kepada kerajaan Mongol yang besar.militer.Merekalah yang meletakkan dasar-dasar yang memungkinkan generasi kemudian menerima keadaban hukum syariat dan tauhid yang lebih halus. Sisasisanya diselamatkan oleh golongan militer terdiri dari ³budak belian´ Turki dan Kipcak. dan India. ilmu Sufi mengerahkan kebaktian sebagian besar kegiatan kerohanian umat Islam. ± yang dilahirkan pada kedua sisinya± di Anatolia. Pada waktu yang sama. . batas-batas daerah Islam dapat diperluas di Afrika. jauh di sebelah Barat. suku Berber nomad telah membawa Islam. Berkat pekerjaan mereka. kebudayaan tersebut berakar dalam kerohanian Sufi. dan memaksakan seluruh dunia Islam Timur. yang telah merebut kekuasaan politik di Mesir. ke arah Barat Laut menuju Asia Kecil.Penyebaran agama berhasil ialah terbanyak oleh kawan sebangsa sendiri dari suku-suku tersebut yang biasanya kikuk. Balkan.Mulai abad kesebelas Masehi. kaum Mamluk. dan Indonesia. tetapi disertai kemunduran daya kerohanian dan intelek. Perkembangan yang digambarkan di muka tadi dipercepat oleh malapetaka yang berturut-turut terjadi di Asia Barat dalam abad ketiga belas dan keempat belas. Di bawah pemerintahan Mamluk. dan kasar. yang tidak beragama. Pada waktu yang sama. Meskipun kedatangan dua kali ³Maut Hitam´ dan mengalami serbuan Timur Lenk dalam abad keempat belas yang menghancurleburkan Persia. termasuk seni lukis dalam bentuk yang sangat kecil (miniatur). dan Siria. ke arah Tenggara menuju India Utara. India. terkecuali Mesir. Penyerbuan pertama kaum Mongol penyembah berhala.

Di Afrika Barat Daya adanya perasaan kesukuan diantara kedua pihak. Tokohtokohnya berpendapat bahwa kewajibannya pertama ialah bukan hanya memperluas. wali yang masih hidup setempat (³marabout´). Akibat perpecahan antara Persia dan tetangganya penting buat semuanya.Aliran ortodoks dan tarekat Sufi. suatu kerajaan baru yang disokong oleh suku Turki dan Adzerbaijan menaklukan Persia dan menghidupkan kembali Syiah yang telah mengalami kemunduran. yang semuanya ahli sunah waljamaah. Dalam batas-batas tersebut kadar persatuan yang telah mereka capai. Dalam permulaan abad keenam belas. sebagian warisan kebudayaan Spanyol Arab tetap dilanjutkan. setengah jajahan kerajaan Dinasti Osman. menyatukan. dan meresmikan Syiah sebagai agama resmi Persia. orang Turki dari Asia Tengah. Syiah dijadikan ciri perasaan nasional Persia. sedang perkumpulanperkumpulan setempat dan cabang-cabangnya menggabungkan anggota pelbagai golongan dan kejuruan jadi umat yang bersatu padu. dan orang Mughal. orang suku Afghan dalam abad kedelapan belas melepaskan hubungan dan mendirikan suatu negara sunah merdeka.Umat Islam selanjutnya dipecah menjadi dua golongan yang terpisah. orang Arab dan Berber. tetapi dapat saling menyokong akibat suatu persetujuan yang berlangsung hingga abad kesembilan belas. . Diantara dua saluran kehidupan agama Islam tersebut. Selain itu. yang akhirnya memiskinkan kehidupan rohani dan budaya mereka. saluran Sufilah yang lebih lebar dan dalam. keduanya dipengaruhi pemujaan orang-orang suci. dan hubungan kebudayaan antara dua golongan tadi. akan tetapi memelihara. dan diperkuat oleh pengaruh yang datang dari daerah Timur. menukarkan kegiatan kebudayaan. pelajaran ahli sunah yang lazim dilanjutkan. dapat memelihara.Persia terpaksa terpencil dalam urusan politik dan agamanya mencukupi kebutuhannya sendiri.Abad ketujuh belas dan permulaan abad kedelapan belas menyaksikan puncak tertinggi tarekat Sufi.Tarekat-tarekat besar menyebarkan suatu jalinan perhimpunan-perhimpunan dari mula hingga akhir dunia Islam. sejak itu meskipun tidak diputuskan seluruhnya hanya dapat dilakukan serba sedikit saja. Selama peperangan dengan Dinasti Osman. akan tetapi jarang dapat menambah kekayaan warisan intelektual tersebut.Perluasan kerajaan Dinasti Osman di Asia dan Afrika Utara serta pembentukan kerajaan Mughal di India dalam abad keenam belas membawa sebagian besar dunia Islam kebawah pengawasan pemerintahan negara keduniawian yang kuat.Urusan agama dan urusan ketatanegaraan tidak dipersatukan karena kebijaksanaan militer dan sipil disusun menurut garis tidak Islam yang bebas. Ciri khas kedua kerajaan tadi ialah menitikberatkan pada pandangan ahli sunah waljamaah dan hukum syariat. dan ketertiban sosial yang dapat dilangsungkan memang menarik perhatian. memusatkan kekuasaannya yang besar. Persatuan itu merupakan suatu kekecualian yang menyolok mata. Di Maroko di bawah sultan-sultan (yang dapat menyelamatkan kedaulatannya hingga 1912). bahkan waktu Tunisia dan Aljazair merupakan wilayah bajak laut. kebudayaan Islam dalam dua kerajaan tersebut yang hanya hidup atas warisan zaman silam. bahkan di Sahara Barat di bawah kepala suku-suku yang lebih kecil. Di Tunisia dan di beberapa kota lain.Lebih-lebih pula waktu kekuatan politiknya mundur. dan menyesuaikan kehidupan sosial atas sendi-sendi nilai Islam.

kelompok-kelompok muslimin terdapat di sebagian besar negara Balkan dan Rusia Selatan.000. biarpun ada perasaan permusuhan setempat karena pemberontakan (kadang-kadang hebat) yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mindanao. Disusul oleh orang Melayu dan Indonesia sebanyak 70. dan Turki (walaupun Islam bukan agama resmi.Tetapi.Sejak itu agama tersebut mendapat kedudukan yang lebih kuat di seluruh kepulauan di bagian Timur hingga ke Pulau Sulu.Orang Arab dan bangsa-bangsa yang berbahasa Arab menyusul dekat dengan 20. di Turkestan Tiongkok. juga dari Pulau Jawa ke Maluku.Di India hanya tinggal sepersepuluh penduduk yang beragama Islam.000. masih tetap merupakan agama rakyat) 20.000. Islam unggul lagi melewati Indonesia hingga berakhir di Filipina.000. dan di Tiongkok sendiri sukar ditaksir. hingga kini tidak mungkin menaksirkan jumlahnya. Asia Barat. oleh pedagang-pedagang dalam abad ketiga belas dan keempat belas.Agama Islam lambat laun membiak.Muslimin di Asia Barat. yang pertama menetap di sana ±barangkali dalam zaman kerajaan Mongol± dalam abad ketiga belas dan keempat belas. 24. maka Islam ±sebelumnya perluasan kegiatan misi Kristen dalam abad kesembilan belas± meliputi jumlah bangsa yang terbanyak. dan ke Selatan ke Pakistan. Islam dapat menuntut memiliki penganut 350.Akhirnya. Islam memanjang ke selatan sebagai lajur yang sempit dari pantai Afrika hingga Zanzibar dan Tanganyika dengan beberapa kelompok hingga masuk ke Uni Afrika Selatan.Di pantai Barat Lautan India. Tionghoa.000. Bantu. Islam dibawa oleh para perantau ke Semenanjung Malaya. orang kulit putih Laut Tengah. Semua agama besar di dunia.Di Semenanjung Malaya. khusus di Jawa.000. kemudian Islam berkembang diantara orang Iran. Di Amerika Utara dan Amerika Selatan.000. sebagian hasil tindakan panglima militer.000.000. dan Negro dari Afrika Barat. tetapi lebih cepat dengan jalan perembesan damai.000. atau kira-kira sepertujuh dari taksiran seluruh jumlah penduduk dunia . Kelompok muslimin dalam jumlah agak besar. Slavia.000. Asal mulanya di tengah-tengah orang Arab dan bangsa Semit lain. Indonesia. Tartar.000.Jumlah muslimin di Afrika Negro dan Afrika Timur hanya dapat ditaksir dengan kasar 24. Uni Sovyet. hingga bukit Pamir.000.000. Islam diwakili oleh kelompok imigran dari Timur Tengah.000. Jumlah terbesar sekarang ialah muslimin dari Pakistan dan India sebanyak 100.000.Dari Sumatera. Penyebaran Islam di Tiongkok hingga kini masih terselubung dalam kegelapan. Afghanistan kira-kira 12.Jumlah masyarakat Islam di daerah Asia.000.000. Turki. dan Filipina. Di Eropa. Jumlahnya bertambah besar di bawah pemerintah Mancu. tetapi jumlahnya sekurang-kurangnya 30. Islam telah beroleh tumpuan di Sumatera dan Jawa. Oleh karena itu.000. kemudian ke Timur meliputi Asia Tengah hingga Tiongkok.000. kaum muslimin di Balkan dan di Rusia Selatan berjumlah kurang lebih 3. Kaukasus.Di kepulauan Melayu sendiri. Hasil bersih dari perluasan selama tiga belas abad ialah Islam sekarang merupakan agama yang terutama dalam lingkungan daerah luas yang meliputi Afrika Utara. India.

´ kata Mohammad Kudaimi. Jawa Barat. Apa yang diungkapkannya.Islam di Amerika Serikat Tiap Hari Bertambah Satu Mualaf ´Alhamdulillah kondisi umat Islam di Amerika Serikat baik-baik saja. sulit untuk memahami fenomena kontradiktif ini. sebuah lembaga pendidikan yang berbasis di Chicago.wordpress. Lima tahun belakangan ini. bahkan. setiap harinya di AS. Bagi Kudaimi. http://3gplus.Ia bertutur kepada Republika di sela-sela kunjungannya ke Pesantren Khusus Yatim As-Syafi¶iyah. kata dia. Pria keturunan Syria yang sudah menetap di AS selama lebih dari 25 tahun itu kini menjadi warga negara AS. ´Mestinya juga ditambahkan. Amerika Serikat. ia sedikit meralat redaksional tulisan itu.Umat Islam terus bertambah banyak di Amerika Serikat. Jatiwaringin Bekasi. ia aktif di yayasan itu.´ ujarnya. baik sebelum maupun sebelum peristiwa 11 September. Lembaganya turut membantu para mualaf mengikrarkan syahadat dan membantu mereka memahami Islam dengan lebih baik. awal bulan ini. adalah fakta sesungguhnya yang terjadi di AS. Mengutip sebuah koran yang terbit di AS. selalu ada warga negara Amerika yang memeluk Islam. ia menyebut Islam merupakan agama yang paling cepat perkembangannya di Amerika Serikat. angota Nawawi Fondation.com/2008/04/21/sejarah-perkembangan-islam-di-dunia/ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful