Asal Usul Sejarah Agama Islam Secara Singkat

Masa sebelum kedatangan Islam Jazirah Arab sebelum kedatangan agama Islam merupakan sebuah kawasan perlintasan perdagangan dalam Jalan Sutera yang menjadikan satu antara Indo Eropa dengan kawasan Asia di timur. Kebanyakan orang Arab merupakan penyembah berhala dan ada sebagian yang merupakan pengikut agama-agama Kristen dan Yahudi. Mekkah adalah tempat yang suci bagi bangsa Arab ketika itu, karena di sana terdapat berhalaberhala agama mereka, telaga Zamzam, dan yang terpenting adalah Ka'bah. Masyarakat ini disebut pula Jahiliyah atau dalam artian lain bodoh. Bodoh disini bukan dalam intelegensianya namun dalam pemikiran moral. Warga Quraisy terkenal dengan masyarakat yang suka berpuisi. Mereka menjadikan puisi sebagai salah satu hiburan disaat berkumpul di tempat-tempat ramai.

Masa Awal Islam bermula pada tahun 611 ketika wahyu pertama diturunkan kepada rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira', Arab Saudi. Muhammad dilahirkan di Mekkah pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (571 masehi). Ia dilahirkan ditengah-tengah suku Quraish pada zaman jahiliyah, dalam kehidupan suku-suku padang pasir yang suka berperang dan menyembah berhala. Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, sebab ayahnya Abdullah wafat ketika ia masih berada di dalam kandungan.

Pada saat usianya masih 6 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia. Sepeninggalan ibunya, Muhammad dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan dilanjutkan oleh pamannya yaitu Abu Talib. Muhammad kemudian menikah dengan seorang janda bernama Siti Khadijah dan menjalani kehidupan secara sederhana. Ketika Muhammad berusia 40 tahun, ia mulai mendapatkan wahyu yang disampaikan Malaikat

dan Irak. Muhammad dan pengikutnya berpindah ke Madinah. dan semenjak peristiwa itulah dasar permulaan perhitungan kalender Islam. Dengan takluknya negeri-negeri tersebut. Muhammad dapat menyatukan orang-orang anshar (kaum muslimin dari Madinah) dan muhajirin (kaum muslimin dari Mekkah). Umar bin Khattab. Keunggulan diplomasi nabi Muhammad SAW pada saat perjanjian Hudaibiyah. Abu Bakar memperkuat dasar-dasar kenegaraan umat Islam dan mengatasi pemberontakan beberapa suku-suku Arab yang terjadi setelah meninggalnya Muhammad. akhirnya ajaran Islam kemudian juga disampaikan secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekkah. Khalifah Rasyidin Khalifah Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin memilki arti pemimpin yang baik diawali dengan kepemimpinan Abu Bakar. umat Islam selalu mendapatkan kemenangan. . Mesir. terutama ke Syam. hampir seluruh Jazirah Arab telah memeluk agama Islam. yang mana sebagian menerima dan sebagian lainnya menentangnya. sehingga ketika penaklukan kota Mekkah oleh umat Islam tidak terjadi pertumpahan darah. Peristiwa ini disebut Hijrah. dan sesudahnya selama beberapa waktu mulai mengajarkan ajaran Islam secara tertutup kepada para sahabatnya. Pada masa ini umat Islam mencapai kestabilan politik dan ekonomi. banyak harta rampasan perang dan wilayah kekuasaan yang dapat diraih oleh umat Islam. Di Madinah. Ketika Muhammad wafat. menyebabkan umat Islam memasuki fase yang sangat menentukan. dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada tahun 622 masehi. Dalam fase awal ini. Banyak penduduk Mekkah yang sebelumnya menjadi musuh kemudian berbalik memeluk Islam. Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib berhasil memimpin balatentara dan kaum Muslimin pada umumnya untuk mendakwahkan Islam. tak terhindarkan terjadinya perang antara Mekkah dan Madinah.Jibril. Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Setelah tiga tahun menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. sehingga semakin kuatlah umat Islam. Dalam setiap peperangan yang dilakukan melawan orang-orang kafir.

banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan penjajah Eropa. Kerajaan ottoman pada saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad V. kesultanan-kesultanan tersebut secara nominal masih menghormati dan menganggap diri mereka bagian dari kekhalifahan Islam. filsafat. Karena dianggap kurang tegas oleh kaum pemuda Turki yang di pimpin oleh mustafa kemal pasha atau kemal attaturk. yang telah menjadi kesultanan-kesultanan yang memiliki kekuasaan yang kuat dan terkenal di dunia. Besarnya kekuasaan kekhalifahan Islam telah menjadikannya salah satu kekuatan politik yang terkuat dan terbesar di dunia pada saat itu. Pada periode ini khalifah tidak lagi ditentukan berdasarkan orang yang terbaik di kalangan umat Islam. Kesultanan Utsmaniyyah (Kerajaan Ottoman) yang secara nominal dianggap sebagai kekhalifahan Islam terakhir. hingga Bani Utsmaniyyah. misalnya Kesultanan Safawi. . Kesultanan Samudera Pasai dan Kesultanan Malaka. melainkan secara turun-temurun dalam satu dinasti (bahasa Arab: bani) sehingga banyak yang menyamakannya dengan kerajaan. Kesultanan Mughal. misalnya kekhalifahan Bani Umayyah. "sultan". sains. Meskipun memiliki kekuasaan terpisah. akhirnya tumbang selepas Perang Dunia I. kepemimpinan umat Islam berganti dari tangan ke tangan dengan pemimpinnya yang juga disebut "khalifah". terutamanya pada zaman keemasan Islam sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13 masehi. sistem kerajaan dirombak dan diganti menjadi republik. menyebabkan munculnya berbagai otoritas-otoritas kekuasaan terpisah yang berbentuk "kesultanan". Banyak ahli-ahli ilmu pengetahuan bermunculan dari berbagai negeri-negeri Islam. Pada kurun ke-18 dan ke-19 masehi. Luasnya wilayah penyebaran agama Islam dan terpecahnya kekuasaan kekhalifahan yang sudah dimulai sejak abad ke-8. dan sebagainya. Timbulnya tempat-tempat pembelajaran ilmu-ilmu agama. atau kadang-kadang "amirul mukminin". Kesultanan Turki Seljuk.Masa kekhalifahan selanjutnya Setelah periode Khalifah Rasyidin. Bani Abbasiyyah. dan tata bahasa Arab di berbagai wilayah dunia Islam telah mewujudkan satu kontinuitas kebudayaan Islam yang agung.

Allah juga telah berjanji akan menjaga keotentikan al-Qur'an hingga akhir zaman dalam suatu ayat. Umat Islam juga percaya bahwa selain al-Qur'an. Musa. melainkan sebagai pembaharu dari keimanan monoteistik dari Ibrahim. . dan nabi lainnya. Adapun sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an. Kaum Muslim percaya bahwa Allah mewahyukan al-Qur'an kepada Muhammad sebagai Khataman Nabiyyin (Penutup Para Nabi) dan menganggap bahwa al-Qur'an dan Sunnah (setiap perkataan dan perbuatan Muhammad) sebagai sumber fundamental Islam. Isa. Mengacu pada kalimat di atas. ataupun kedua-duanya.Kepercayaan Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah shah dat in ("dua kalimat persaksian"). umat Islam juga diwajibkan untuk mengimani kitab suci dan firman-Nya yang diturunkan sebelum al-Qur'an (Zabur. Muhammadar Rasulullah" ² yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah. maka umat Islam meyakini bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya kitab Allah yang benar-benar asli dan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. melalui perantara Malaikat Jibril yang sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya (Al-Baqarah [2]:2). Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini. Muhammad adalah utusan Allah". Umat Islam juga meyakini al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup mereka yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad. Mereka tidak menganggap Muhammad sebagai pengasas agama baru. berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang Muslim atau mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya). yaitu "Laa ilaha illallah. Injil dan suhuf para nabi-nabi yang lain) melalui nabi dan rasul terdahulu adalah benar adanya. seluruh firman Allah terdahulu telah mengalami perubahan oleh manusia. Tradisi Islam menegaskan bahwa agama Yahudi dan Kristen telah membelokkan wahyu yang Tuhan berikan kepada nabi-nabi ini dengan mengubah teks atau memperkenalkan intepretasi palsu. Taurat.

Semenanjung Balkan di Eropa Timur dan Rusia. Terdapat juga sebagian besar komunitas imigran Muslim di bagian lain dunia. dan Rusia. penganut Yahudi dan Kristen sering disebut sebagai Ahli Kitab atau Ahlul Kitab. 30% di Asia Selatan yakni Pakistan. Komunitas besar juga ditemui di Cina. Islam adalah agama pradominan sepanjang Timur Tengah. 20% di Afrika.6% di Indonesia. Asia Tengah. 20% di Asia Tenggara. India dan Bangladesh. Pertumbuhan Muslim sendiri diyakini mencapai 2. Eropa.4 milyar umat Muslim yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut sekitar 18% hidup di negara-negara Arab. Di dalam al-Qur'an. Negara dengan mayoritas pemeluk Islam Sunni adalah Indonesia. negara Muslim terbesar berdasar populasi. Amerika Serikat. Sunni (85%) dan Syiah (15%). Perpecahan terjadi setelah abad ke-7 yang mengikut pada ketidaksetujuan atas kepemimpinan politik dan keagamaan dari komunitas Islam ketika itu. Saat ini diperkirakan terdapat antara 1. dengan demikian tentu saja Ibrahim juga menganut ketauhidan secara hanif (murni imannya) maka menjadikannya seorang muslim.Umat Islam juga meyakini bahwa agama yang dianut oleh seluruh nabi dan rasul utusan Allah sejak masa Adam adalah agama tauhid.250 juta hingga 1. Arab Saudi. baik Sunni maupun Syi'ah percaya pada rukun Islam dan rukun iman walaupun dengan terminologi yang berbeda. 30% di subbenua India dan 15. Namun secara umum. juga di sebagian besar Afrika dan Asia.9% per tahun. dan Pakistan sedangkan negara dengan mayoritas Islam Syi'ah adalah Iran dan Irak. Populasi Muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang signifikan di Republik Rakyat Cina. Hampir semua Muslim tergolong dalam salah satu dari dua mazhab terbesar. seperti Eropa Barat. Doktrin antara Sunni dan Syi'ah berbeda pada masalah imamah (kepemimpinan) dan peletakan Ahlul Bait (keluarga keturunan Muhammad). Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. sementara pertumbuhan . Pandangan ini meletakkan Islam bersama agama Yahudi dan Kristen dalam rumpun agama yang mempercayai Nabi Ibrahim as. Sekitar 20% Muslim tinggal di negara-negara Arab.

DiAmbil dari Wikipedia Indonesia . Mempunyai Nabi Terakhir Yaitu : Nabi Muhammad SAW. Ibadah yang biasa dilakukan di Masjid antara lain salat berjama'ah. Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tergolong cepat di dunia. perayaan hari besar. sebuah studi demografi telah menyatakan bahwa angka kelahiran negara Muslim menurun hingga ke tingkat negara Barat. Kitab Suci :Al QUran Rumah ibadat umat Muslim disebut masjid atau mesjid. Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan ini dengan tingginya angka kelahiran di banyak negara Islam (enam dari sepuluh negara di dunia dengan angka kelahiran tertinggi di dunia adalah negara dengan mayoritas Muslim Namun belum lama ini. belajar mengaji (membaca Al-Qur'an) dan lain sebagainya.3%. diskusi agama. ceramah agama. Kesimpulan : Islam Adalah Agama Terakhir sebagai Penyempurnaan.penduduk dunia hanya mencapai 2.

Sedangkan Madinah tetap merupakan pusat pelajaran agama Islam. Arab. dan Lembaga Generasi Muslimin pertama. membuktikan sifat Islam sebagai suatu kepercayaan kuat.. telah menginsafi bahwa Hijrah adalah satu titik perubahan penting dalam sejarah. Tingkat pertama saling pengaruh-mempengaruhi dengan peradaban yang lebih tua ini tidak hanya dilambangkan dengan dua buah monumen. pintu-pintu kota Konstantinopel. Spanyol. di tempat kelahirannya Mekkah. dan ditambah dengan rasa ketidakpuasan para warga negara bukan Arab. dan kebesaran hati mereka dalam waktu kegelapan. Dengan pemerintah yang kuat. menyebabkan jatuhnya tahun 750 M.´ Akibat paling akhir dari pertumbuhan demikian ialah perpecahan antara lembaga-lembaga agama dan duniawi dalam masyarakat Islam. berani menyerang kubu-kubu pertahanan di perbatasan kerajaan Romawi Timur di Syirq alArdun dan kerajaan Persia di Irak. dan empat tahun kemudian Mesir digabungkan pada kerajaan Islam baru. ibu kota Kerajaan Arab dipindahkan ke Damsyik. hukum. telah jelaslah sudah bahwa Islam bukannya semata-mata merupakan suatu badan kepercayaan agama pribadi. Dalam waktu enam tahun sesudah Muhammad saw.Angkatan-angkatan perang kedua kerajaan raksasa ini ±karena perang tidak henti-hentinya± telah kehabisan kekuatan. insaf akan harga diri. mendahului kemenangan yang lebih besar lagi akan membawa orang Arab dalam waktu kurang dari satu abad ke Maroko. tempat kedudukan baru Khalifah Bani Umayah. kesabaran hati yang luas dalam pelbagai masyarakat. Selatan.Sejarah Perkembangan Islam di Dunia Islam dimulai dengan ajaran Muhammad saw. akan tetapi Islam meliputi pembinaan suatu masyarakat merdeka. gelombang penaklukan bergerak dengan cepat di Arabia bagian Utara dan Timur. dan satu kepercayaan yang menggelorakan semangat penganut-penganut dan tentara-tentara dalam waktu yang tidak lama. dan pecah perang saudara diantara suku. Sebelumnya beliau wafat sepuluh tahun kemudian. dikalahkan satu-persatu dalam suatu rangkaian operasi cepat dan cemerlang. yang indah sekali dari zaman Bani Umayahh ialah Mesjid Raya di Damsyik dan Mesjid Al-Aqsa di Darusalam. dan jaya. pemerintah dan kehidupan umum kerajaan dipengaruhi oleh adat-istiadat Yunani Rumawi Timur. seluruh Siria dan Irak diharuskan membayar upeti kepada Madinah. Perancis. keseganan menuntut orang dari golongan lain. cerdas. Sifat ini mengakibatkan pendirian yang tidak kenal menyerah dan memusuhi segala yang ada diluarnya. dengan sistem sendiri tentang pemerintahan. masyarakat baru ini menguasai seluruh Arabia Barat dan mencari dunia baru untuk ditundukkan.Pembelahan ini merusakkan azas duniawi Bani Umayah. Setelah sedikit kemunduran pada wafat Muhammad saw. akan tetapi kemunculan tiba-tiba cara aliran-aliran baru dan pendapat yang berlawanan dengan paham resmi di ³propinsi-propinsi baru. Kemenangan-kemenangan yang mengagumkan tadi. jauh ke Asia Tengah sampai ke Sungai Indus. wafat. . Pada tahun 660 M. Merekalah yang menetapkan tahun 622 M sebagai permulaan takwin Islam baru.. sifat-sifat yang menjadi ciri agama baru ini dikembangkan setelah beliau pindah ke Madinah dalam tahun 622 M. tetapi menunjukkan toleransi.

pinggiran kebudayaan agama. kebudayaan agama Islam telah mengalami perkembangan dan konsolidasi yang luar biasa. biarpun ilmu tadi hanya dipelajari sebagai alat perbantahan dan pembahasan. matematik.Walaupun mereka akhirnya mengalahkan pelajaran yang berpengaruh Yunani. kecerdasan pikiran. Sedang ilmu pengetahuan agama berkembang pada beberapa pusat baru terbesar dari Samarqand sampai ke Afrika Utara dan Spanyol. semacam perasaan iri hati terhadap usaha para . perdagangan. saling pengaruh mempengaruhi dengan hebatnya. Kerajinan. kesenian bangunan. dan Mesir. Siria. meluas demikian jauh hingga meliputi negara-negara dan peradaban bangsa yang jauh letak kediamannya. baik. organik. ³Ilmu pengetahuan Islam´ yang lain seperti sejarah dan ilmu bahasa.Pertikaian ini memuncak dalam abad ketiga. astronomik. dengan cemerlang setelah Bani Abbas menggantikan Bani Umayah sebagai khalifah. Kemajuan materiil baru mulai. Ilmu bumi ±barangkali yang boleh diumpamakan barometer kebudayaan yang paling cermat± berkembang pada seluruh cabangnya. ilmu ukur segitiga. kesusasteraan dan pikiran dengan menggunakan sumber-sumber Yunani. Ia menyatakan inti sari yang penting dan menghidupkan itu dengan kepribadiannya dan keyakinannya sehingga tampak pada penganutnya sebagai wahyu kebenaran baru.Dalam pada itu. khusus ilmu Aljabar. berkembang dengan subur waktu Persia. melebar hingga meliputi sejarah duniawi dan kesusasteraan. dan pesiar. perselisihan tadi menjelaskan bahwa dalam abad yang lampau sejak wafat Muhammad saw. Seorang guru agama di satu pihak menunjukkan perkembangan kebatinan pada tingkat tertinggi. dan filsafat Yunani. boleh dikatakan hanya mengenai jumbai-jumbai. Masa pertama dari penaklukan wilayah luar Arabia telah lampau. dan mendirikan ibu kotanya yang baru di Baghdad dalam tahun 762 M. ilmu filsafat selalu tetap harus dicurigai dalam pandangan para alim ulama.Lebih berbahaya ialah akibat kemenangan yaitu pertumbuhan dalam kalangan ahli agama. dan juga India. memberikan sokongan mereka dalam usaha serentak. di dalam maupun di luar Arabia. Kegiatan-kegiatan baru ini menumbuhkan kehidupan intelektual.Terhadap peradaban materiil sokongan mereka sedikit. seringkali bebas dari tradisi Islam dan banyak sedikitnya memberontak terhadap kepicikan dan kesempatan sistem kuno. pemasukan ilmu mantik. dan ilmu optik (penglihatan).. keduniawian. Abad kesembilan dan kesepuluh Masehi menyaksikan puncak kemajuan peradaban Islam yang luas dan usaha-usaha yang berhasil. ilmu alam. Sukarlah untuk menyatakan dengan singkat usaha-usaha bidang intelektual yang bermacam-macam dalam zaman tersebut. Ilmu kedokteran dan ilmu pasti Yunani disediakan dalam perpustakaan buku-buku terjemahan dan dikembangkan oleh sarjana Persia dan Arab. disusul oleh masa perluasan ke dalam. Itulah sumbangan asasi yang menentukan dari orang Arab terhadap kebudayaan Islam baru. dan kerohanian. Ilmu pengetahuan baru tersebut. melebar ke jurusan baru. Persia.Para pemimpin Islam melihat dasar-dasar kerohanian dibahayakan oleh keingkaran halus dan cerdik paham rasionalisme murni. dan beberapa kesenian yang kurang penting. Mesopotamia. Dengan dorongan perluasan kaki langit alamiah. di bidang politik. mau tidak mau menumbuhkan perselisihan paham yang tajam dan pahit.

memuncak kehidupan intelektual. Bagaimanapun hebatnya kekuatan politik dan militer kerajaan Islam itu telah dilemahkan. maka syariat adalah pengatur rohani merupakan suara hati umat Islam dalam semua segi dan kegiatan kehidupannya.intelektual yang bercorak murni keduniawian ataupun yang memberanikan diri ke luar dari bidang pengawasan mereka. Kumari. kerajaan Sultan Turki yang didirikan di Asia Barat mula-mula hanya membawakan sedikit perubahan yang tampak ke luar dalam kehidupan rumah tangga umat Islam. maka syariat memberi tekanan yang tidak hentinya pada segala kegiatan pribadi dan sosial. Selain keutamaan segi intelektual dan fungsi dalam pelajaran. maka sebagaimana juga. kaya dan cerdas dalam bidang ekonomi. Akibat pertama adalah perluasan . dan mewujudkan suatu ukuran-baku yang harus dianut lebih lama. abad kesepuluh Masehi. Pertumbuhan ini disebabkan karena cita-cita sosial dan cara hidup di seluruh dunia Islam dalam abad pertengahan menuju arah yang sama. berlawanan. ke Irak.Oleh karena lengkapnya.Waktu kekuatan militernya berkurang.Tambahan pula.Semenjak diciptakan suatu peradaban besar. Syariat lebih dalam mempengaruhi kehidupan hukum Rumawi. kerajaan Islam berangsur-angsur dikuasai oleh bangsa-bangsa biadab dari luar perbatasannya. dan berkobarlah perang saudara. dan juga seperti kerajaan Rumawi. daerah Islam sedikit lebih luas dibandingkan pada tahun 750. dan penghormatan terhadap peradabannya. Pekerjaan pengislaman telah dilakukan. karena memiliki landasan agama dan ancaman hukuman Tuhan.terjadi dengan kerajaan Rumawi enam abad sebelumnya. Keruntuhan khalifah Bani Abbas dalam abad kesembilan dan kesepuluh Masehi membuka pintu tidak hanya bagi kehancuran politik. Pecineg ke Rusia Selatan dan Eropa Timur. waktu mereka masih diam di tempat asalnya di Asia Tengah. hukumnya.Hukum tadi dalam segala pokok yang penting adalah seragam. seluruhnya merupakan penjelmaan kekuasaan Islam rohani dan duniawi. mengenakan pada bangsa biadab tadi agamanya. terbit dan tenggelamnya kerajaan-kerajaan yang berumur pendek. Bangsa-bangsa biadab itu ialah Turki yang berasal dari Asia Tengah. Magiar. dan Anatolia. dipersatukan dengan kukuh oleh syariat yang dihormati. mendatangkan suku-suku lain ke Iran dan lebih ke Barat.Khusus suku nomad dan suku yang diam di pegunungan. Tekanan ke arah Barat membawa orang Bulgar. tetapi juga bagi perebutan kekuasaan kerajaan oleh pangeran-pangeran setempat dan gubernur militer. syariat ialah alat yang paling luas pengaruhnya dan paling tepat membentuk ketertiban sosial dan kehidupan masyarakat bagi bangsa-bangsa Islam. gengsi moral hukum syariat lebih dijunjung dan dapat mengutuhkan serta mengukuhkan bentuk sosial Islam sepanjang pasang surut nasib politik Islam. dan pengganti-pengganti beliau yaitu pemerintahan berdasarkan ketuhanan. meskipun ada rintangan kebiasaan kuno dan adatistiadat yang telah berlaku lama. Tugas hukum syariat ini bertambah besar artinya waktu kehidupan politik dunia Islam lebih lama menyimpang dari keinginan Muhammad saw. syariat memberikan pernyataan praktis dalam memperjuangkan persatuan yang menjadi ciri Islam. oleh karena itu. walaupun pelbagai mazhab berbeda dalam beberapa pasal kecil. Pada akhir.

Penyerbuan pertama kaum Mongol penyembah berhala. maka dalam abad-abad berikutnya. baik sebagai penyiar perseorangan maupun (di kemudian hari) sebagai anggota dalam gabungan tarekat merupakan pemimpin dalam tugas mengislamkan orang penyembah berhala. Sisasisanya diselamatkan oleh golongan militer terdiri dari ³budak belian´ Turki dan Kipcak. dan India. yang tidak beragama. . ke arah Tenggara menuju India Utara. Gelombang kedua yang menduduki Persia dan Irak menamatkan khalifah Baghdad yang bersejarah dalam 1258 M. kaum Mamluk.Penyebaran agama berhasil ialah terbanyak oleh kawan sebangsa sendiri dari suku-suku tersebut yang biasanya kikuk.Merekalah yang meletakkan dasar-dasar yang memungkinkan generasi kemudian menerima keadaban hukum syariat dan tauhid yang lebih halus. dan Indonesia. Pada waktu yang sama. buta huruf. Para ahli Sufi. dan di beberapa bagian Eropa Tenggara . ± yang dilahirkan pada kedua sisinya± di Anatolia. dan memaksakan seluruh dunia Islam Timur. Terutama dalam seni bina dan kesenian halus. ilmu Sufi mengerahkan kebaktian sebagian besar kegiatan kerohanian umat Islam. dan Siria. India. Berkat pekerjaan mereka. Balkan. Pada waktu yang sama. Meskipun kedatangan dua kali ³Maut Hitam´ dan mengalami serbuan Timur Lenk dalam abad keempat belas yang menghancurleburkan Persia. suku Berber nomad telah membawa Islam. di daerah-daerah kekuasaan Mongol hidup kembali suatu peradaban Islam Persia yang cemerlang pada beberapa segi. jauh di sebelah Barat.Mulai abad kesebelas Masehi. Perkembangan yang digambarkan di muka tadi dipercepat oleh malapetaka yang berturut-turut terjadi di Asia Barat dalam abad ketiga belas dan keempat belas. batas-batas daerah Islam dapat diperluas di Afrika. membayar upeti kepada kerajaan Mongol yang besar. Arabia. dan suku yang hanya tipis sekali pengislamannya. termasuk seni lukis dalam bentuk yang sangat kecil (miniatur). ke tepi dunia Afrika Negro di daerah lembah Senegal dan Niger sedang buku-buku Arab nomad yang tidak diawasi lagi oleh kekuasaan khalifah yang terdahulu telah merusakkan dan melengahkan pusat peradaban yang telah didirikan oleh bangsanya sendiri sebelum di atas puing runtuhan Afrika Romawi dan Bizantium.militer. . yang telah merebut kekuasaan politik di Mesir. dan mendirikan suatu sumber pembaharuan kepribadian yang sanggup mempertahankan tenaga kebatinan selama abad-abad sesudahnya penuh dengan kemerosotan politik dan perekonomian. membumihanguskan propinsi-propinsi bagian Timur Laut antara 1220 dan 1225 M. dan kasar. melintangi Asia Tengah ke Turkestan dan Tiongkok. peradaban Islam yang lama langsung berkembang lebih kurang dua setengah abad dalam bidang kesenian benda (istimewa dalam lapangan seni bangunan dan seni-kerajinan logam). kebudayaan tersebut berakar dalam kerohanian Sufi. terkecuali Mesir. namun kebudayaan Persia mampu memberikan ragam kepada kehidupan intelektual dari kerajaan-kerajaan Islam baru. tetapi disertai kemunduran daya kerohanian dan intelek. ke arah Barat Laut menuju Asia Kecil. Di bawah pemerintahan Mamluk.

dan hubungan kebudayaan antara dua golongan tadi. yang semuanya ahli sunah waljamaah. . menukarkan kegiatan kebudayaan. Selama peperangan dengan Dinasti Osman. Dalam batas-batas tersebut kadar persatuan yang telah mereka capai. yang akhirnya memiskinkan kehidupan rohani dan budaya mereka. memusatkan kekuasaannya yang besar. suatu kerajaan baru yang disokong oleh suku Turki dan Adzerbaijan menaklukan Persia dan menghidupkan kembali Syiah yang telah mengalami kemunduran. dapat memelihara. Persatuan itu merupakan suatu kekecualian yang menyolok mata. orang Arab dan Berber.Perluasan kerajaan Dinasti Osman di Asia dan Afrika Utara serta pembentukan kerajaan Mughal di India dalam abad keenam belas membawa sebagian besar dunia Islam kebawah pengawasan pemerintahan negara keduniawian yang kuat. kebudayaan Islam dalam dua kerajaan tersebut yang hanya hidup atas warisan zaman silam. keduanya dipengaruhi pemujaan orang-orang suci. sedang perkumpulanperkumpulan setempat dan cabang-cabangnya menggabungkan anggota pelbagai golongan dan kejuruan jadi umat yang bersatu padu. tetapi dapat saling menyokong akibat suatu persetujuan yang berlangsung hingga abad kesembilan belas. bahkan waktu Tunisia dan Aljazair merupakan wilayah bajak laut. Dalam permulaan abad keenam belas. sejak itu meskipun tidak diputuskan seluruhnya hanya dapat dilakukan serba sedikit saja. Akibat perpecahan antara Persia dan tetangganya penting buat semuanya. sebagian warisan kebudayaan Spanyol Arab tetap dilanjutkan. dan meresmikan Syiah sebagai agama resmi Persia.Aliran ortodoks dan tarekat Sufi. Ciri khas kedua kerajaan tadi ialah menitikberatkan pada pandangan ahli sunah waljamaah dan hukum syariat. Di Maroko di bawah sultan-sultan (yang dapat menyelamatkan kedaulatannya hingga 1912). dan ketertiban sosial yang dapat dilangsungkan memang menarik perhatian. wali yang masih hidup setempat (³marabout´). menyatukan.Abad ketujuh belas dan permulaan abad kedelapan belas menyaksikan puncak tertinggi tarekat Sufi. pelajaran ahli sunah yang lazim dilanjutkan. akan tetapi jarang dapat menambah kekayaan warisan intelektual tersebut. Syiah dijadikan ciri perasaan nasional Persia. Diantara dua saluran kehidupan agama Islam tersebut. dan diperkuat oleh pengaruh yang datang dari daerah Timur.Umat Islam selanjutnya dipecah menjadi dua golongan yang terpisah. dan orang Mughal. akan tetapi memelihara.Urusan agama dan urusan ketatanegaraan tidak dipersatukan karena kebijaksanaan militer dan sipil disusun menurut garis tidak Islam yang bebas. Di Tunisia dan di beberapa kota lain.Lebih-lebih pula waktu kekuatan politiknya mundur. setengah jajahan kerajaan Dinasti Osman.Tarekat-tarekat besar menyebarkan suatu jalinan perhimpunan-perhimpunan dari mula hingga akhir dunia Islam. Selain itu. bahkan di Sahara Barat di bawah kepala suku-suku yang lebih kecil. dan menyesuaikan kehidupan sosial atas sendi-sendi nilai Islam. Tokohtokohnya berpendapat bahwa kewajibannya pertama ialah bukan hanya memperluas.Persia terpaksa terpencil dalam urusan politik dan agamanya mencukupi kebutuhannya sendiri. saluran Sufilah yang lebih lebar dan dalam. orang Turki dari Asia Tengah. orang suku Afghan dalam abad kedelapan belas melepaskan hubungan dan mendirikan suatu negara sunah merdeka. Di Afrika Barat Daya adanya perasaan kesukuan diantara kedua pihak.

000. dan di Tiongkok sendiri sukar ditaksir. di Turkestan Tiongkok.000.000.000.Orang Arab dan bangsa-bangsa yang berbahasa Arab menyusul dekat dengan 20.Tetapi. hingga bukit Pamir. dan ke Selatan ke Pakistan.Jumlah masyarakat Islam di daerah Asia. juga dari Pulau Jawa ke Maluku. sebagian hasil tindakan panglima militer.Di kepulauan Melayu sendiri. Di Amerika Utara dan Amerika Selatan.000. yang pertama menetap di sana ±barangkali dalam zaman kerajaan Mongol± dalam abad ketiga belas dan keempat belas. kemudian Islam berkembang diantara orang Iran.000.Di pantai Barat Lautan India.Agama Islam lambat laun membiak.000. dan Filipina. Indonesia. Bantu.Jumlah muslimin di Afrika Negro dan Afrika Timur hanya dapat ditaksir dengan kasar 24. kelompok-kelompok muslimin terdapat di sebagian besar negara Balkan dan Rusia Selatan. Islam dapat menuntut memiliki penganut 350.000.000. Kaukasus. masih tetap merupakan agama rakyat) 20.000. orang kulit putih Laut Tengah. atau kira-kira sepertujuh dari taksiran seluruh jumlah penduduk dunia . Hasil bersih dari perluasan selama tiga belas abad ialah Islam sekarang merupakan agama yang terutama dalam lingkungan daerah luas yang meliputi Afrika Utara. kaum muslimin di Balkan dan di Rusia Selatan berjumlah kurang lebih 3.Di Semenanjung Malaya.000. maka Islam ±sebelumnya perluasan kegiatan misi Kristen dalam abad kesembilan belas± meliputi jumlah bangsa yang terbanyak.Dari Sumatera. khusus di Jawa. biarpun ada perasaan permusuhan setempat karena pemberontakan (kadang-kadang hebat) yang dilakukan oleh kaum muslimin. Afghanistan kira-kira 12. Tartar. Islam telah beroleh tumpuan di Sumatera dan Jawa. 24.000.Di India hanya tinggal sepersepuluh penduduk yang beragama Islam. dan Turki (walaupun Islam bukan agama resmi.000. Jumlah terbesar sekarang ialah muslimin dari Pakistan dan India sebanyak 100. Slavia.000. Tionghoa. Turki. Asal mulanya di tengah-tengah orang Arab dan bangsa Semit lain. oleh pedagang-pedagang dalam abad ketiga belas dan keempat belas. Di Eropa. Islam unggul lagi melewati Indonesia hingga berakhir di Filipina. Semua agama besar di dunia. Mindanao.Sejak itu agama tersebut mendapat kedudukan yang lebih kuat di seluruh kepulauan di bagian Timur hingga ke Pulau Sulu.000. dan Negro dari Afrika Barat.000.000. Asia Barat.000. tetapi lebih cepat dengan jalan perembesan damai. Islam diwakili oleh kelompok imigran dari Timur Tengah. kemudian ke Timur meliputi Asia Tengah hingga Tiongkok. Islam memanjang ke selatan sebagai lajur yang sempit dari pantai Afrika hingga Zanzibar dan Tanganyika dengan beberapa kelompok hingga masuk ke Uni Afrika Selatan. Kelompok muslimin dalam jumlah agak besar. Penyebaran Islam di Tiongkok hingga kini masih terselubung dalam kegelapan. hingga kini tidak mungkin menaksirkan jumlahnya.Akhirnya.000. Disusul oleh orang Melayu dan Indonesia sebanyak 70. Jumlahnya bertambah besar di bawah pemerintah Mancu.000. Oleh karena itu. Islam dibawa oleh para perantau ke Semenanjung Malaya. tetapi jumlahnya sekurang-kurangnya 30. Uni Sovyet.Muslimin di Asia Barat. India.

kata dia.com/2008/04/21/sejarah-perkembangan-islam-di-dunia/ . ´Mestinya juga ditambahkan. Jatiwaringin Bekasi. ia menyebut Islam merupakan agama yang paling cepat perkembangannya di Amerika Serikat. angota Nawawi Fondation. Pria keturunan Syria yang sudah menetap di AS selama lebih dari 25 tahun itu kini menjadi warga negara AS. sulit untuk memahami fenomena kontradiktif ini. Mengutip sebuah koran yang terbit di AS. Apa yang diungkapkannya. selalu ada warga negara Amerika yang memeluk Islam.Umat Islam terus bertambah banyak di Amerika Serikat. http://3gplus.´ ujarnya. baik sebelum maupun sebelum peristiwa 11 September. awal bulan ini. bahkan.Ia bertutur kepada Republika di sela-sela kunjungannya ke Pesantren Khusus Yatim As-Syafi¶iyah. Amerika Serikat. ia sedikit meralat redaksional tulisan itu. sebuah lembaga pendidikan yang berbasis di Chicago. Lembaganya turut membantu para mualaf mengikrarkan syahadat dan membantu mereka memahami Islam dengan lebih baik. adalah fakta sesungguhnya yang terjadi di AS. Jawa Barat.Islam di Amerika Serikat Tiap Hari Bertambah Satu Mualaf ´Alhamdulillah kondisi umat Islam di Amerika Serikat baik-baik saja. ia aktif di yayasan itu. setiap harinya di AS.´ kata Mohammad Kudaimi.wordpress. Bagi Kudaimi. Lima tahun belakangan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful