P. 1
Darmawacana

Darmawacana

|Views: 364|Likes:

More info:

Published by: Pawanasuta Ida Bagus on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Naskah Darmawacana SMAN 2 Semarapura

Pinih ajeng titiang ngaturang suksmaning manah antuk galah sane katiba ring sikian titiang nyarengin pacentokanne puniki. Panureksa sane wangiang titiang, bapak ibu guru taler para sisya pamilet pacentokan

Darmawacana sareng sami sane dahat suksamayang titiang. Sadurunge titiang ngelanturang atur, pinih riin lugrayang titiang ngaturang pangastungkara panganjali “Om Swastiastu” Kaping ajeng ngiring sareng ngaturang puja pangastuti ring Ida Hyang Parama Kawi , santukan mawit saking keledangan lan wara nugrahan Ida, titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida rauh ring galah lan genah sane becik puniki.Lugrayang taler titiang matur atur samatra indik “Nenem sane Tunggal”

Iriki ring jagat Bali wenten pamargi matetenung, sinalih tunggil ipun wantah metetenung masa. Yaning ring sasih Karo (sawatare bulan masehi Juli-Agustus) ceciren ipun dingine tan kadi-kadi sakewanten nenten wenten sabeh sane tedun. I taru poh taler sampun ngawitin tumbuh ron ipun. Sakewanten mangkin sampun matiosan caciren sasih karone punika. Yadian sampun wengi sakewanten kantun banget pisan dingine, bilih-bilih sabehe taler tedun bales pisan tan nganutin kadi masaning sasih karo. Sakeng bales sabehe, wetu raris blabur ageng nganyudang sekancan sane kalintangin. Punika sane ngawinang sungkawa para janane iriki ring jagat Bali taler ring dura Bali. Sane ngawinang sungkawa para janane ring sajebag jagate wantah kalintang banget obah masane. Blabar sane kasarengin oleh angin ngarendehin katah genahe, ring padesaan, ring kota, ring pegunungan taler ring pasisir. Puniki wantah pangrandan Pemanasan Global sane nibenin jagate puniki. Sane kabaos pemanasan global inggih punika suhu ring jagate puniki sayan nincap duaning pamedalan gas rumah kaca ring atmosfer sane sayan nincap. Pemanasan Global puniki janten pacang karuntutin oleh obahnyane kerta masa minakadi sayan nicap sabehe ring sinalih tunggil wewidangan jagat sane ngawinang blabar yadian tanah abing sane embid. Sakewanten ring genahe siosan kekirangan toya, kekirangan sabeh ngantos tuh seling kawentenan tanahe.

Atma Kertih puniki wantah pamargi nyuciang Ida Sang Hyang Atma sakeng Tri Guna. puniki pamargi miara kasukertan lan kasucian segara melarapan antuk upacara melasti. Kaping siki Atma Kertih. mapakelem. Kawentenan aab jagat kadi mangkin puniki sampun kasurat ring lontar-lontar ring Bali minakadi Lontar Purwa Somi Tattwa lan lontar Catur Yuga. patut sane mangkin madabdab sapunapi antuk mangda nenten sayan-sayan mangetang kasinangkaon sane panggih pungkuran. lan asep lanjaran. Gas karbondioksida puniki wantah gas sane marupa andus sane medal sakeng pabrik. inggih punika: Maha wana. Kaping tiga Wana Kertih. Pemargi melasti puniki sinalih tunggil sane kamargiang nyabran a warsa ritatkala nyangra panyepian. Makakalih lontar puniki nyurat kawentenan jagat sane sampun nenten malih anut ring kerta masa. Manut lontar Pancawati wenten kebaos kawiguna wana sane mawasta Wana Asri. . Sasuratan sane mungguh ring lontare punika minakadi sasih labuh salah masa. Pamargi Bhuwana Sawitra puniki melarapan antuk nenem pamargi sane kabaos Sad Kertih munggah ring lontar Purana Bali. puniki pamargi miara kasukertan wana melarapan antuk ngaturang aci ring wewidangan wana mangda taru lan sekancan baburon sane wenten sida maurip sakewentenan ipun.Naskah Darmawacana SMAN 2 Semarapura Pemanasan Global puniki sayan nincap duaning gas karbon dioksida sane bangen nincap. nganyut. Pemargin lingsir-lingsire ring Bali sane sakeng riin patut tulad inggih punika “Bhuwana Sawitra”. Duaning kadi punika banget pangrabdan pemanasan global punika. Kaping kalih Samudra Kertih. wana sane puun. Tapa wana. Sri wana. surya mimba mapanes (surya lan wulan ngawetuang caya panes). miwah sane lianan. Wenten sane ngemargiang melasti sadurung panyepian minkadi ring Klungkung wenten taler sane ngemargian melasti sesampun panyepian minakadi ring wewidangan Gianyar. Wana-wana sane ngisep kawentenan ipun gas karbondioksida sampun sayan ngidikang duaning taru-tarune akeh sane kapademang. Pamargi nyuciang Ida Sang Hyang Atma puniki melarapan antuk ngamargiang “sawa wadana” lan “atma wadana” kalanturang antuk ngalinggihang Dewa Hyang. ujan tan manut gati.

kaping tiga kabaos Sri wana inggih punika wana sane anggen ngwangun kasukertan ekonomi. Shanti Shanti. Duaning kadi asapunika. wantah asapunika prasida antuk titiang ngaturang samatra sane maurda nemnem sane tunggal. Janten nenten pacang pangguh sukertane yening kemargiang niri-niri dwaning maka nemnem puniki raket paiketan ipun lan sami maduwe untung tatujon sane utama. Pemargi melarapan antuk ngaturang aci pakelem ring wewidangan danu pinaka sinalih tunggil miara kasukertan toyane. Pinih ajeng subaktine ring Ida Sang Hyang Widhi. Kadi punika wiakti kawigunan lan kaluwihan Sad Kertih punika. Tri Hita Karana punika wantah pemargi sane tatiga sane anggen ngulati “hita” kasubagian. Tapa wana wantah wana pinaka genah ida sang sane ngemargiang wanaprasta makarya patapan utawi pasraman. katah sane latah. lan kaping untat miara kasukertan jagat palemahan. tukad. maka nemnem yasa kertine puniki patut margiang duaning nemnem puniki tunggal ika nenten dados kapasahang. Kaping lima Jagat Kertih. . akeh sane tan manut ring kayun. mangda pangguh sane kabaos jagat kerta nenten malih keni baya. danu.Naskah Darmawacana SMAN 2 Semarapura Maha wana wantah wana sane ageng sane dados stitining lan panyangra kahuripan sami. Kaping untat Jana Kertih. Inggih para panureksa taler ida dane sane rauh ring pacentokan puniki. miwah sane lianan. Kaping pat Danu Kertih. Pinih untat sineb titiang antuk Paramasanti “Om Shanti. Om. pamargi miara kasukertan toya sajaba toya segara minakadi toya klebutan. Janten sampun dwaning kawimudan titiang. puniki pamargi yasa kerti suang-suang jana iriki ring jagate mangda prasida dados sujana. dumogi ida dane sareng sami sueca ngampurayang. kaping kalih raket saguluk sagilik pasewitrane ring wargi. puniki pamargi miara kasukertan pakraman melarapan antuk ngelaksanayang Satya ngwangun kabecikan keraketan pasewitran para jana Hindune melarapan antuk Desa Pakraman lan Tri Hita Karana.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->