P. 1
kesempurnaan ajaran islam

kesempurnaan ajaran islam

|Views: 257|Likes:
Published by Andi Pebriudin

More info:

Published by: Andi Pebriudin on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2014

pdf

text

original

þ þ KESEMPURNAAN AJARAN ISLAM MENURUT MUHAMMADIYAH

Ahmad Sujino

ISLAM.? ‡ ‡ Agama Islam agama yang diturunkan Allah di dalam Al... berupa perinth-perintah dan larngan-larangan serta petunjuk untuk kebahagian dunia dn akhirat ( HPT hal 276 ) .Quran dan disebutkan dalm sunnah yang shahih .

Mu amalah : Aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas bumi baik tentang harta benda. takabbur. Warga Muhammadiyah harus memahami Islam secara utuh dan menyeluruh. syukur. para Malaikat. birrul walidain. dengki. Hari Akhir dan Taqdir.. zakat.? 1. Islam adalah satu sistem yang menyeluruh (nizham syami) mencakup seluruh aspek kehidupan. riya.. ketatanegaraan. syaja ah dan sebagainya (akhlak al mahmudah) dan sombong. tidak secara parsial (juz-i) karena pemahanan yang parsial menyebabkan Islam tidak fungsional kaffah dalam kehidupannya. Kitab-kitab suci. 3. Secara garis besar ajaran Islam mencakup aspek : Aqidah : aspek keyakinan tentang Allah. 2. puasa. tawakkal. hubungan antar negra dan lain-lain . Para Rasul. rohaniyah dan jasmaniah.MEMAHAMI ISLAM. Akhlak : nilai dan pribadi baik dan buruk seperti sabar. perjanjian-perjanjian. uququl walidain dan sebagainya (al akhlak al mazmumah). Ibadah: Segala cara dan upacara pengabdian yang bersifat ritual yang telah diperintahkan dan diatur cara-cara pelaksanaanya dalam al-Quran dan Sunnah Rasul seperti shalat.. duniawiyah dan ukhrowiyah. haji dan sebagainya.

Dari segi waktu seseorang yang harus menjadi muslim 24 jam sehari semalam. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk masuk Islam secara kaffah ATAU menyeluruh (2 : 208) Artinya : Hai orang-orang yang beriman. Ali Imran/3 : 102) 3. Dengan arti kata dia harus mengislamkan seluruh kehidupannya sampai akhir hayat (3 : 102). ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan.? 1. bermasyarakat dan bernegara. Al-Baqarah/2 : 208) 2. Dari segi aspek kehidupan dia harus mengislamkan seluruh aspek kehidupannya seperti aspek ekonomi. 4. Dari segi ruang lingkup dia harus mengislamkan kehidupan pribadinya. . ibadah. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. seni. akhlak dan mu'amalah. (QS. Artinya : Hai orang-orang yang beriman.. (QS. politik. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. budaya.. 5. Atau dengan bahasa lain seseorang harus menjadi muslim dalam aqidah.. keluarga. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya.MENGAPLIKASIKAN AJARAN ISLAM.

menjelaskan norma-normanya secara terang dan terperinci ‡ Setiap warga Muhammadiyah wajiib menghindari berbagai keraguan dan penyimpangan Aqidah .? ‡ Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid (Aqidah) sebagai sumber seluruh kegiatan hidup.. dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wata'ala ‡ Ekspresi pengamalan dan pengalaman ajaran Islam dalam aspek aqidah bersifat Tsawabit (setatis) karena Islam telah mempolakan secara ketat.1.. bid'ah. takhayul.MENGAPLIKASIKAN AQIDAH. dan tetap menjauhi serta menolak syirk.

Kepedulian tentang pendidikan dan pengajaran serta dakwah Islam yang benar 3. Meningkat kualitas dan kuantitas da'I dalam peran dan aktifis dakwah .Kembali kepada ajaran Islam yang bersumber kepada Al Quran dan sunnah yang telah difahami salaful ummah 2.UPAYA PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN AQIDAH 1.

anjuran dan dorongan melakukannya .? ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa beribadah berdasar dalil Syar I dari al-Quran dan al-Sunnah. atau contoh yang diperlihatkan Rasulullah saw.. Ibadah yang dilakukan harus ikhlas dan berdasarkan contoh dan dalil yang jelas . MENGAPLIKASIKAN IBADAH.2. baik berupa perintah.: sehingga terpancar kepribadian yang shalih yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya ...

Al.rajak. 3.PILAR IBADAH 1. apa yang kita kerjakan akan diterima dn diridhai Allah . artinya rasa takut kepada Allah kalau ibadah yang dilakukan tidak diterima. Khauf . Ar. artinya penuh harapan. .Hubb . artinya rasa cinta yang hakiki hanya kepada Allah 2.

. Mudah dan meringankan . Ikhlas sendi utama ibadah 4. Ibadah sesuai dengan tuntunan 5.PERINSIP-PERINSIP IBADAH : 1. Ibadah tanpa perentara 3. Ibadah hanya kepada Allah 2. Seimbang antara unsur Rohani dan jasmani 6.

Al-Kadar ( kualitas dan kuantitas) 4. Al-Kaifiyyah (tata cara ibadah. Assabab (mengerjakan ibadah karena adanya sebab perintah dari Allah dan Rasul-Nya) 2. Al-makan (Tempat ibadah) 6. Al-Wakt (waktu pelaksanaan ibadah) 5. gerakaan mapun bacaan) . Al-jins ( jenis barang untuk terlaksananya ibadah) 3.RAMBU-RAMBU ITTIBA DALAM IBADAH 1.

dan kemunkaran. ishraf. fasad. ‡ Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal shalih dan ihsan. sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidiq. MENGAPLIKASIKAN AKHLAK ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlaq mulia. ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlaq yang mulia (akhlaq al-karimah) sehingga disukai/diteladani dan menjauhkan diri dari akhlaq yang tercela (akhlaq al-madzmumah) yang membuat dibenci dan dijauhi sesama. . tabligh.3. amanah. sombong. serta menjauhkan diri dari perilaku riya . dan fathanah. fahsya.

‡ Akhlak adalah realisasi dari Aqidah yang baik dan ibadah yang benar ‡ Akhlak adalah tema pokok ajaran islam dan ukuran kesempurnaan Iman .KEDUDUKAN AKHLAK ‡ Akhlak ialah Sikap yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan tertentu secara spontan dan konstan.

Akhlak Fardiyah 3.CAKUPAN AKHLAK 1. Akhlak Usrawiyah 4. Akhlak Ijtimaiyah 5. Akhlak Diniyah 2. Akhlak Dauliyah 6. Akhlak alam wal kauniyah .

disiplin. keras.bayani dan irfani ‡ Mempunyai etos kerja islami seperti : kerja ikhlas. . ‡ Berfikir secara burhani. tdk membuang waktu dan bekerja maksimal dan optimal dlm mencapai tujuan. MENGAPLIKASIKAN MUAMALAH DUNIAWIYAH ‡ Setiap warga Muhammadiyah Menyadari diri sbg Hamba Allah dan Khalifah dimukabumi.4. menyikapi hidup dengan aktif dan positif. dan cerdas.

Wassalam .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->