kem best 2008

KERTAS KERJA

KEM BESTARI SOLAT 2008 ( SIRI KE 1 HINGGA 4 )
SEKOLAH KEBANGSAAN DATUK AWANG UDIN , MUKAH .

Sabda Nabi s.a.w :

³ Barang siapa yang menjaga Solatnya, maka Solatnya itu akan menjadi cahaya
baginya, dan menjadi petunjuk serta penyelamat pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang tidak menjaga solatnya, maka tiadalah baginya jalan untuk mendapatkan cahaya, petunjuk dan kese lamatan pada hari kiamat nanti, bahkan pada hari tersebut dia akan dibangkitkan bersama -sama Firaun, Qarun, Haman dan Ubai bin Khalaf ( iaitu mereka dari kalangan orang -orang kafir ´.

( Hadis riwayat : Ahmad, Ibnu Hibban dan Thabari )

Kem Bestari Solat adalah merupakan satu program asas yang dicadangkan bagi memastikan semua pelajar muslim dapat menguasai, memahami dan mampu melaksanakan kewajipan solat dengan cara yang betul, tepat dan sempurna. Program ini juga adalah bertepatan dengan kurikulum baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral ( JAPIM ) yang secara rasminya mula dilaksanakan dan dijayakan di peringkat sekolah rendah di seluruh Malaysia mulai tahun 2005. Kurikulum Pendidikan j-QAF ( Jawi, al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain ) merupakan pendekatan baru yang dianggap konsisten dan berkesan bagi memastikan penguasaan yang optimum di kalangan pelajar sekolah rendah terutama dalam aspek asasi dalam agama Islam.

Kem Bestari Solat yang akan dijalankan dalam beberapa siri ini adalah merupakan salah satu model pelaksanaan yang dicadangkan bagi memenuhi keperluan dan hasrat yang digariskan dalam kurikulum pendidikan j -QAF tersebut. Di harap program seumpama ini dapat memberikan impak positif dalam memberikan input pendidikan Islam secara berkesan kepada golongan sasaran yang telah ditetapkan.

Kem Bestari Solat adalah merupakan aktiviti yang dilaksanakan untuk memastikan murid dapat menunaikan Solat dengan sempurna dari segi :

1. Bacaan 2. Perbuatan 3. Ilmu Pengetahuan 4. dan Penghayatan

Aktiviti akan dilaksanakan secara intensif mengikut kesesuaian sesebuah sekolah dan diadakan di satu tempat yang khusus sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak sekolah

Bagi sesi 2008 pengisian kem akan dijala nkan berdasarkan pembahagian berikut : - Tahun satu : 4 kem - Tahun dua : 3 kem - Tahun tiga : 2 kem

Pembahagian ini berdasarkan kepada penekanan dan pengisian program yang berlainan berdasarkan tahun dan modul yang telah dibekalkan oleh JAPIM.

y y

Pelajar dapat mengetahui tentang kewajipan solat dan kedudukannya dalam. Pelajar dapat mengambil wudhuk dengan sempurna berdasarkan Model Bestari Solat yang disediakan.

y

Pelajar dapat mengetahui tentang solat -solat fardhu, bilangan rakaatnya, rukun rukun yang terkandung di dalamnya, urutan -urutan solat fardhu dan perkara lain yang mempunyai perkaitan yang rapat dengannya.

y

Pelajar dapat melaksanakan semua perbuatan dan bacaan dalam solat dengan betul, lancar dan sempurna

y

Pelajar dapat melaksanakan solat den gan sempurna sama ada secara bersendirian atau berjemaah

³ SOLAT MENJANA KECEMERLANGAN DIRI ´

Panitia Pendidikan Islam, Sekolah Kebangsaan Datuk Awang Udin, Mukah. Jawatankuasa j-QAF, Sekolah Kebangsaan Datuk Awang Udin, Mukah, Sarawak.

Sekolah Kebangsaan Datuk Awang Udin , Mukah , Sarawak.

Siri Satu : Sabtu : Februari Siri ke 2 : Sabtu : April Siri ke 3 : Khamis : Jun Siri ke 4 : Selasa : Ogos

SASARAN

Semua Pelajar Tahun Satu, Dua , tiga dan empat 2008 ( 286 orang murid ) Tahun Satu : 70 Orang Tahun Dua : 70 Orang Tahun Tiga : 76 Orang

Tahun Empat : 70 Orang

BENTUK PENGISIAN

y y y

Latihan Dalam Kumpulan ( LDK )

Amali Solat dan Wudhuk Sisipan Model Bestari Solat 2008
o o

Panduan berwudhuk Panduan solat lelaki dan wanita

TENTATIF PROGRAM

Rujuk Lampiran 1

Rujuk Lampiran 2

Rujuk Lampiran 3

Rujuk Lampiran 4

Diharapkan pelaksanaan kem ini akan memberikan kesan positif kepada para pelajar dalam meningkatkan kemahiran, kesungguhan dan rasa tanggungjawab untuk melaksanakan tuntutan yang bersifat fardhu ain sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah.

Adalah menjadi harapan supaya kem ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, dan segala sumbangan dan usaha yang dicurahkan akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta¶ala.

«««««««««««««««
( IBRAHIM FIKRI BIN ABDULLAH ) Penyelaras Program, Kem Bestari Solat, Sekolah Kebangsaan Datuk Awang Udin.

«««««««««««««««.
( AHMAD AZRA BIN SA¶ADI ) Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Datuk Awang Udin.

«««««««««««««««
( NOROMI BIN HASSIM ) Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Datuk Awang Udin.

TENTATIF PROGRAM

Kem Bestari Solat Siri Pertama

( Sabtu : 24 Mac 2008 )

Sesi Pertama :

HARI / MASA

8.00 ± 8.30

8.30 ± 9.00

9.00 ± 10.00

10.00 ± 11.30 PG

PG

PG

PG

LDK 1
TAKLIMAT DAN GIHAN KUMPULAN

R E

SABTU

PENDAFTARAN

NIAT DAN BACAAN DALAM SOLAT

H A T

Sesi Kedua :

HARI / MASA

10.30 ± 11.30 TGH LDK 2 DOA IFTITAH DAN PENDEDAHAN QUNUT DAN TAHIYAT AWAL

11.30 ± 12.30 TGH LDK 3

12.30 ± 1.30 PTG

1.30 ± 2.30 PTG

RM AMALI BERWUDHUK ( PRAKTIKAL ) EA H&K AA TN PENGHAYATAN ANAK SOLEH

SABTU

Sesi Ketiga :

HARI / MASA

2.30 ± 4.30 PTG

4.30 ± 4.45 PTG

4.45 ± 5.45 PTG

AMALI SOLAT

AMALI SOLAT ASAR

SABTU

MAGHRIB, ISYAK DAN SUBUH

BERJEMAAH MINUM PETANG DAN MAJLIS PERASMIAN PENUTUP

*** Tentatif di atas tertakluk kepada perubahan semasa

Kem Bestari Solat Siri Kedua

( Sabtu : 30 Jun 2008 )

Sesi Pertama :

HARI / MASA

8.00 ± 8.30

8.30 ± 9.30

9.30 ± 10.30

10.30 ±11.00

PG

PG

PG

PG

PENDAFTARAN

BIMBINGAN SOLAT ( 1 ) TAYANGAN VIDEO

LDK 1

R E

SABTU

DAN AGIHAN KUMPULAN

BACAAN DALAM SOLAT ( 1 )

H A T

Sesi Kedua :

HARI / MASA

11.00 ± 12.00 TGH

12.00 ± 01.30 PTG

01.00 ± 2.00 PTG

LDK 2

LDK 3

MAKAN TENGAH HARI DAN

SABTU
PENGESANAN PRAKTIKAL WUDHUK BACAAN DALAM SOLAT ( 2 )

BERSURAI

*** Tentatif di atas tertakluk kepada perubahan semasa

Kem Bestari Solat Siri Ketiga

( Khamis : 25 Oktober 2008 )

HARI / MASA

8.00 ± 8.30 PAGI

8.30 ± 9.30 PAGI

9.30 ± 10.00 PAGI

10.00 - 11.00 PAG1

R

LDK 1

SABTU

PENDAFTARAN DAN AGIHAN KUMPULAN

( MODEL BESTARI SOLAT 1 ) SLIDE SHOW

E H A SOLAT ( 1 ) T - TAHIYAT BACAAN DALAM

HARI / MASA

11.00 ± 12.00 TGH

12.00 ± 01.00 TGH

01.00 ± 01.30 TGH

01.30 ± 2.00 TGH

LDK 2

PENILAIAN
&

SABTU
BACAAN DALAM SOLAT ( 2 ) - DOA QUNUT -

MAKAN TENGAH HARI

AMALI SOLAT BERJEMAAH

PENGESANAN PRAKTIKAL WUDHUK

*** Tentatif di atas tertakluk kepada perubahan semasa

Kem Bestari Solat Siri Keempat

( Selasa : 6 November 2008 )

HARI / MASA

7.45 ± 8.15 PG

8.15 ± 9.15 PG

9.15 ± 9.45 PG R

9.45 ± 11.15 PG

PENDAFTARAN

TAYANGAN SLIDE ( BESTARI SOLAT )

E H A T

PENGUKUHAN 1

RABU

DAN AGIHAN KUMPULAN

NIAT DAN BACAAN DALAM SOLAT

HARI / MASA

11.15 ± 12.30 TGH

12.30 ± 01.00 TGH

01.00 ± 01.30 TGH

01.30 ± 02.00 PTG

PENGUKUHAN 2

REHAT DAN MAKAN TENGAH HARI

PENGUKUHAN 3

AMALI SOLAT ZOHOR BERJEMAAH

RABU

AMALI WUDHUK

DOA QUNUT DAN BACAAN TAHIYAT

HARI / MASA

02.00 ± 03.00

PTG

RABU

MAJLIS PERASMIAN PENUTUP KEM BESTARI SOLAT 2006

*** Tentatif di atas tertakluk kepada perubahan semasa

KOMUTI PROGRAM KEM BESTARI SOLAT 2008

SEKOLAH KEBANGSAAN DATUK AWANG UDIN , MUKAH.
PENAUNG

EN. Noromi Bin Hassim ( Guru Besar SKDAU )

PENASIHAT

Puan Zubaidah ( Penolong Kanan Kokurikulum )

En. Ahmad Azra Bin Sa¶adi ( Ketua Panitia Pendidikan Islam )

PENGARAH PROGRAM

Kem Bestari 1 : Encik Ibrahim Fikri Bin Abdullah Kem Bestari 2 : Encik Che Daud Bin Che Mat Kem Bestari 3 : Puan Norazilah Binti Awg Muhamad Kem Bestari 4 : Cik Junaidah Binti Mohamed

SETIAUSAHA

Puan Norazilah Binti Awang Muhamad

BENDAHARI ( UNIT PENDAFTARAN )

Puan Che Puan Binti Che Hassan

UNIT PENGISIAN DAN PENYELARASAN PROGRAM

Ahmad Azra Bin Sa¶adi Che Daud Bin Che Mat

UNIT MAKANAN DAN JAMUAN

Puan Iesah Binti Bujang Puan Dayang Hadijah Binti Awang Seruji

UNIT TEKNIKAL, PERALATAN DAN KEBAJIKAN

Encik Mazlan Bin Abang Encik Hassan

UNIT SIJIL, HADIAH DAN CENDERAMATA

Siti Nooreza Junika Adlizan

FASILITATOR

1. Ibrahim Fikri Bin Abdullah 2. Che Daud Bin Che Mat 3. Ahmad Azra Bin Sa¶adi 4. Said Bin Bom 5. Safuan 6. Musa 7. Rajmah 8. Che Puan Che Hassan 9. Junaidah Mohamed 10. Norazilah Awang Muhama

BIDANG TUGAS

Pengarah program :

1. 2. 3. 4.

Mempengerusikan Mesyuarat Komiti Program Memastikan Kelincinan Program yang dijalankan Memantau Perjalanan Komiti Kerja mengikut plan bertindak yang telah ditetapkan Menyelesaikan masalah -masalah yang berlaku

Setiausaha :

1. 2. 3. 4.

Menguruskan surat menyurat program Menyelaras dan menyelia persiapan komiti program Mengeluarkan surat kebenaran ibu bapa Menyediakan senarai nama pelajar mengikut kumpulan untuk tindakan unit pengisian dan disiplin 5. Menyediakan laporan dan post moterm program

Bendahari / ( Unit Pe ndaftaran ) :

1. 2. 3. 4. 5.

Mengurus dan menyelia perolehan dan perbelanjaan. Menguruskan pendaftaran murid melalui guru kelas masing -masing Menyalurkan peruntukan program kepada unit -unit yang berkaitan Menyediakan laporan kewangan program Menguruskan perjalanan dan pembahagian kumpulan pelajar pada hari permulaan program

Unit Pengisian dan Penyelarasan program :

Menyediakan sisipan dan bahan untuk program yang dijalankan Menyediakan khidmat fasilitator untuk setiap kumpulan yang telah ditetapkan Menyediakan borang-borang yang berkaitan Menyelia perjalanan program, LDK dan semua sesi program yang berkaitan sebagai mana yang terdapat dalam tentatif yang dijadualkan 5. Memastikan program berjalan lancar dan menepati masa yang ditetapkan 6. Mengawal disiplin peserta da n dalam sesi-sesi yang dijadualkan

1. 2. 3. 4.

Unit Makanan dan Minuman :

1. Menyediakan makanan dan minuman untuk para peserta, fasilitator dan komiti yang
terlibat

2. Memastikan makanan dapat disediakan pada waktu yang ditetapkan dan
menyediakan menu yang bersesuaian 3. Menyediakan anggaran perbelanjaan makanan dan minuman

Unit Teknikal, Peralatan dan Kebajikan :

1. Menyediakan peralatan siaraya, banner dan kemudahan tempat untuk kelincinan
program

2. Memastikan kebersihan dan kekemasan tempat aktiviti 3. Menyediakan peralatan dan bantuan kecemasan 4. Menguruskan soal kebajikan peserta program

Unit Sijil, Hadiah dan Cenderamata :

1. Menyediakan sijil penyertaan kepada semua peserta dan juga peserta terbaik lelaki
dan perempuan 2. Menyediakan sijil penghargaan kepada fasilila tor yang terlibat 3. Menyediakan hadiah yang bersesuaian untuk peserta kem terbaik lelaki dan perempuan 4. Menyediakan cenderamata kepada perasmi program

Fasilitator :

1. Bertindak sebagai pemudah cara kepada para peserta 2. Mengendalikan slot LDK, aktiviti pengukuhan dan unjian pengesanan yang semasa
kem berjalan

3. Merekodkan pencapaian peserta dalam borang yang disediakan

BELANJAWAN PROGRAM
Kem Bestari Solat Siri Pertama

( Sabtu : 24 Mac 2008 )

Pengeluaran :

BIL

PERKARA

BILANGAN

JUMLAH

01

Pengisian : - LDK / Sisipan - Fail

286 org x RM 2.50 286 org x RM 0.50 RM 715.00 RM 143.00

02

Makanan dan Minuman : - Fasilitator / AJK - Peserta

35 org x RM 5.00 286 org x RM 5.00 RM 175.00 RM 1430.00

20 org x RM 5.00 03 Hadiah dan Cenderamata :

- Cenderahati untuk Fasilitator - Perasmi Program

RM 100.00 RM 30.00

JUMLAH KESELURUHAN

RM 2593.00

*** Makanan disediakan untuk waktu pagi, tengah hari dan petang sahaja *** Sisipan yang disediakan :
o o

Panduan bimbingan solat untuk lelaki dan wanita Panduan berwudhuk

Kem Bestari Solat Siri Kedua

( Sabtu : 30 Jun 2008 )

Pengeluaran :

BIL

PERKARA

BILANGAN

JUMLAH

01

Makanan dan Minuman : - Fasilitator / AJK - Makanan Peserta

35 org x RM 3.00 286 org x RM 2.50 RM 105.00 RM 715.00

20 org x RM 5.00 02 Hadiah dan Cenderamata : - Cenderahati untuk Fasilitator RM 100.00

JUMLAH KESELURUHAN

RM 920.00

*** Makanan disediakan untuk waktu pagi dan tengah hari sahaja *** Sisipan yang disediakan :
o o

Panduan bimbingan solat untuk lelaki dan wanita Panduan berwudhuk

Kem Bestari Solat Siri Ketiga

( Khamis : 25 Oktober 2008 )

Pengeluaran :

BIL

PERKARA

BILANGAN

JUMLAH

01

Pengisian : - Pengukuhan Amali Solat / Wudhuk

286 org x RM 0.50 RM 143.00

02

Makanan dan Minuman : - Fasilitator / AJK - Makanan Peserta

35 org x RM 3.50 286 org x RM 3.00 RM 122.50 RM 858.00

20 org x RM 5.00 03

Hadiah dan Cenderamata : - Cenderahati untuk Fasilitator RM 100.00

JUMLAH KESELURUHAN

RM 1223.50

*** Makanan disediakan untuk waktu pagi dan tengah hari sahaja *** Sisipan yang disediakan :
o o

Panduan bimbingan solat untuk lelaki dan wanita Panduan berwudhuk

Kem Bestari Solat Siri Keempat

( Selasa : 6 November 2008 )

Pengeluaran :

BIL

PERKARA

BILANGAN

JUMLAH

01

Makanan dan Minuman : - Fasilitator / AJK - Makanan Peserta

35 org x RM 3.50 286 org x RM 3.00 RM 122.50 RM 858.00

4 org x RM 10.00 02 Hadiah, Sijil dan Cenderamata : - Hadiah Peserta Terbaik L / P - Sijil : - Fasilitator 30 org x RM 1.00 286 org x RM 1.00 4 org x RM 1.00 RM 30.00 RM 40.00

- Penyertaan - Peserta Terbaik L / P

RM 286.00 RM 4.00

- Cenderahati Perasmi Program

RM 30.00

03

Fotostat

RM 20.00

JUMLAH KESELURUHAN

RM 1390.00

*** Makanan disediakan untuk waktu pagi dan tengah hari sahaja *** Sisipan yang disediakan :
o o

Panduan bimbingan solat untuk lelaki dan wanita Panduan berwudhuk

BELANJAWAN PENUH PROGRAM SIRI KE 1 HINGGA 4

1. Pengeluaran :

BIL

PERKARA

BILANGAN MURID

JUMLAH

01

Kem Bestari Solat 1

286 Orang

RM 2593.00

02

Kem Bestari Solat 2

286 Orang

RM 920.00

03

Kem Bestari Solat 3

286 Orang

RM 1223.50

04

Kem Bestari Solat 4

286 Orang

RM 1390.00

JUMLAH KESELURUHAN

RM 6126.50

1

Solat menjana kecemerlangan

Edit this page (if you have permission) | Google Docs -- Web word processing, presentations and spreadsheets.