KAJIAN FAKTOR YANG MENYEBABKAN BANJIR BERLAKU DI KAWASAN KINABATANGAN 1.

0 PENGENALAN

Di Daerah Kinabatangan, kejadian banjir kilat adalah suatu perkara biasa yang akan berlaku pada setiap tahun. Hal ini berikutan iklim negara yang tidak menentu dan kejadian banjir kilat ini tidak lagi terhad berlaku pada musim tengkujuh sahaja iaitu antara pertengahan bulan Oktober hingga pertengahan bulan januari setiap tahun (Noor Ezlin Ahmad Basri, Sakinah Noordin & Shahrom Md. Zin). Kejadian banjir di daerah Kinabatangan ini sudah bermula sejak awal 1970 an lagi dimana bermulanya kegiatan pembalakan di pesisiran sungai Kinabatangan.

KAWASAN KAJIAN Daerah Kinabatangan adalah sebuah daerah yang boleh dikategorikan antara salah satu daerah yang terbesar di Malaysia. Daerah ini terkenal dengan sungainya iaitu sungai Kinabatangan. Di samping menyimpan banyak khazanah dan sejarah, sungai ini juga adalah sungai kedua yang terpanjang di Malaysia selepas sungai Rajang. Aliran sungai Kinabatangan adalah menuju ke laut sulu dengan panjang km sungai ini kira-kira 560km.

OBJEKTIF Mengetahui lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan masalah banjir di Kawasan Sungai Kinabatangan serta cara untuk mengatasinya.

2.0

METODOLOGI Penyusunan data untuk dapatan kajian amat penting untuk membolehkan ianya berjalan secara teratur dan teliti. Dalam kajian ini, data yang diperoleh terbahagi kepada dua iaitu:2.0.1 Data Primer

dengan terlibat

Data yang diperolehi daripada temubual bersama orang perseorangan mengisi borang kaji selidik bersama sebilangan penduduk kampung yang dengan bencana banjir di kawasan daerah Kinabatangan.

2.0.2 Data Skunder yang Data yang diperoleh daripada kajian ilmiah, berdasarkan hipotesis dibuat oleh pengkaji-pengkaji lain. Dalam kajian ini, sumber-sumber dapatan

agak kurang sedikit .KAJIAN FAKTOR YANG MENYEBABKAN BANJIR BERLAKU DI KAWASAN KINABATANGAN maklumat diperoleh perpustakaan cawangan daerah Sandakan.800km persegi atau 9% dari keluasan tanah Negara. Di bawah regim ini. daripada 2. Di kawasan pantai Sarawak. Mengikut daripada kajian terkini yang di buat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia 2010. Biasanya. majalah.dua kawasan mengalami hujan maksimum pada bulan yang sama iaitu Januari manakala hujan minimum pada bulan yang berbeza. kebanyakan hujan diterima pada bulan-bulan monsun timur laut iaitu Disember hingga Mac.500mm jika dibandingkan dengan semenanjung Malaysia iaitu 2. Negeri Sabah adalah salah satu daripada enam negeri yang sering mengalami masalah banjir hampir setiap tahun. jurnal.1 Faktor Semulajadi. Secara amnya. mendapati bahawa Sabah dan Sarawak mengalami perubahan hujan bermusim yang dapat dibahagikan kepada 5 jenis perubahan. Walau pun begitu. lebih dari separuh dari hujan tahunan diterima di kawasan barat Sarawak. fenomena banjir di Negara Malaysia seluas 29. a) Kawasan pantai Sarawak dan timur laut Sabah mengalami regim corak hujan satu maksimum dan satu minimum.1 FAKTOR – FAKTOR BANJIR 2. laporan. Kedua .1. tesis.500mm pada setiap tahun. Ini sudah dapat membuktikan bahawa sungai Kinabatangan mempunyai potensi yang tinggi untuk mengalami banjir kerana ia adalah sungai yang kedua terpanjang di Malaysia selepas sungai Rajang. hujan minimum berlaku pada bulan Jun atau Julai manakala kawasan timur laut pantai Sabah hujan minimum berlaku pada bulan April. Sesungguhnya. banjir besar akan berlaku pada musim tengkujuh timur laut dan hujan berlarutan dimerata tempat dan meliputi kawasan yang luas. b) Kawasan pendalaman Sarawak pada amnya mengalami taburan hujan tahunan yang agak sekata. tambahan pula mengikut statistik purata hujan setiap tahun Sabah dan Sarawak menerima hujan yang paling tinggi iaitu 3. yang mana ianya dirujuk dari perpustakaan daerah dan agensi kerajaan iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran daerah Kinabatangan (JPS) serta Majlis Daerah Kinabatangan.

Maksimum primer berlaku pada bulan Oktober dan maksimum skunder berlaku pada bulan Jun. Pada amnya.KAJIAN FAKTOR YANG MENYEBABKAN BANJIR BERLAKU DI KAWASAN KINABATANGAN hujan diterima semasa tempoh Jun hingga Ogos sesuai dengan kejadian angin lazim barat daya. Perlu di nyatakan di sini bahawa hujan tahunan tertinggi di Malaysia berlaku di cerun bukit kawasan pendalaman Sarawak. terbukti bahawa tidak hairanlah jika Sungai Kinabatangan sepanjang 560km tidak dapat menakung air larian yang banyak jika hujan lebat berlaku. namun perbezaan jumlah hujan yang diterima pada minimum primer adalah jelas lebih rendah berbanding skunder minimum. . Di sesetengah tempat. d) Di kawasan tengah Sabah di mana keadaannya berbukit dan terlindung oleh banjaran gunung. Longgo kan menerima hujan tahunan purata melebihi 5000 mm. e) Kawasan selatan Sabah mengalami taburan hujan sekata. perbezaan mencapai setinggi empat kali ganda. hujan yang diterima adalah lebih rendah secara relatif berbanding dengan kawasan . Minimum primer berlaku pada bulan Februari manakala minimum skunder berlaku pada bulan Ogos. masalah banjir di beberapa kawasan disebabkan oleh aliran sungai Kinabatangan yang kebanyakannya tidak lurus iaitu bengkang-bengkok dan ini menyebabkan air akan melimpah ke kawasan pesisir sungai iaitu kawasan-kawasan bertanah rata. dua maksima dan dua minima boleh diperhatikan. c) Kawasan barat laut pantai Sabah mengalami regim corak hujan dua maksima dan dua minima. Walau pun perbezaan jumlah hujan yang diterima pada dua bulan maksimum adalah kecil.kawasan lain serta taburannya agak sekata. Berdasarkan daripada laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jumlah hujan tahunan yang diterima boleh diperbandingkan dengan bahagian tengah Sabah. Dalam pada itu juga. Februari hingga April adalah tempoh agak kering berbanding bulan-bulan lain. dua minima berlaku pada bulan Februari dan Ogos manakala dua maksima berlaku pada bulan Mei dan Oktober. Akan tetapi.

2 Aktiviti Manusia.KAJIAN FAKTOR YANG MENYEBABKAN BANJIR BERLAKU DI KAWASAN KINABATANGAN Gambar 1 : Menunjukkan salah satu kampung di pesisir sungai Kinabatangan. . 2. Selain daripada faktor semulajadi. Aktiviti sebegini adalah antara penyumbang terbesar keatas bencana banjir yang berlaku di daerah Kinabatangan. Dengan aktiviti pembalakan yang di jalankan di pesisiran sungai akan menyebabkan hakisan tanah akan berlaku menyebabkan tanah dikawasan pesisir sungai yang asalnya berbukit-bukau menjadi kawasan tanah rata yang mudah untuk di tenggelami air daripada limpahan sungai Kinabatangan.1. masalah banjir yang berlaku di kawasan Kinabatangan juga adalah disebabkan oleh aktiviti manusia terutamanya pembalakan dan pembukaan ladang kelapa sawit di pesisir sungai.

kini pengaliran telah berkurangan. Ini disebabkan proses pemendapan dan pembuangan bahan-bahan buangan. Ini adalah satu daripada faktor menyebabkan banjir berlaku. Antaranya. Langkah untuk menangani masalah ini ialah dengan menjalankan proses pendalaman sungai dengan mengorek semua lumpur dan kekotoran yang terdapat di sungai.2 MENGAWAL AKTIVITI MANUSIA Banjir kilat disebabkan oleh aktiviti manusia sendiri iaitu membuang bahan yang diklasifikasikan sebagai bahan tercemar yang menyebabkan sistem perparitan. 3. Jika dahulu sungai mampu mengalirkan sejumlah air yang banyak dalam sesuatu masa.0. Apabila proses ini dilakukan. Kebanyakan kejadian banjir berlaku kerana kecetekan sungai. Kemajuan teknologi pada hari ini sangat bermanfaat untuk digunakan lebihlebih lagi kearah mengatasi masalah banjir ini. 3. Apa yang saya dapat lihat melalui kajian yang saya lakukan adalah kawasan penempatan di pesisiran sungai tidak mempunyai sistem perparitan yang baik.0. .1 PROJEK PENDALAMAN SUNGAI Ini adalah satu cara yang sangat memberikan suatu perubahan positif bagi mengurangkan masalah banjir di daerah Kinabatangan.KAJIAN FAKTOR YANG MENYEBABKAN BANJIR BERLAKU DI KAWASAN KINABATANGAN Gambar 2 : Menunjukkan aktiviti pembalakan. sungai bukan sahaja menjadi dalam tetapi mampu mengalirkan jumlah air hujan dengan banyak. Tapak kawasan ladang yang pada asalnya mempunyai bukit-bukau dan tumbuhan semulajadi dimusnahkan untuk mengaut keuntungan tetapi sebaliknya menyumbang kepada berlakunya bencana banjir Di Kinabatangan. Gambar 3 : Menunjukkan Kawasan Pembukaan Ladang Sawit.0 CARA MENGATASI MASALAH BANJIR. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful