KAJIAN FAKTOR YANG MENYEBABKAN BANJIR BERLAKU DI KAWASAN KINABATANGAN 1.

0 PENGENALAN

Di Daerah Kinabatangan, kejadian banjir kilat adalah suatu perkara biasa yang akan berlaku pada setiap tahun. Hal ini berikutan iklim negara yang tidak menentu dan kejadian banjir kilat ini tidak lagi terhad berlaku pada musim tengkujuh sahaja iaitu antara pertengahan bulan Oktober hingga pertengahan bulan januari setiap tahun (Noor Ezlin Ahmad Basri, Sakinah Noordin & Shahrom Md. Zin). Kejadian banjir di daerah Kinabatangan ini sudah bermula sejak awal 1970 an lagi dimana bermulanya kegiatan pembalakan di pesisiran sungai Kinabatangan.

KAWASAN KAJIAN Daerah Kinabatangan adalah sebuah daerah yang boleh dikategorikan antara salah satu daerah yang terbesar di Malaysia. Daerah ini terkenal dengan sungainya iaitu sungai Kinabatangan. Di samping menyimpan banyak khazanah dan sejarah, sungai ini juga adalah sungai kedua yang terpanjang di Malaysia selepas sungai Rajang. Aliran sungai Kinabatangan adalah menuju ke laut sulu dengan panjang km sungai ini kira-kira 560km.

OBJEKTIF Mengetahui lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan masalah banjir di Kawasan Sungai Kinabatangan serta cara untuk mengatasinya.

2.0

METODOLOGI Penyusunan data untuk dapatan kajian amat penting untuk membolehkan ianya berjalan secara teratur dan teliti. Dalam kajian ini, data yang diperoleh terbahagi kepada dua iaitu:2.0.1 Data Primer

dengan terlibat

Data yang diperolehi daripada temubual bersama orang perseorangan mengisi borang kaji selidik bersama sebilangan penduduk kampung yang dengan bencana banjir di kawasan daerah Kinabatangan.

2.0.2 Data Skunder yang Data yang diperoleh daripada kajian ilmiah, berdasarkan hipotesis dibuat oleh pengkaji-pengkaji lain. Dalam kajian ini, sumber-sumber dapatan

Di kawasan pantai Sarawak. Sesungguhnya. Negeri Sabah adalah salah satu daripada enam negeri yang sering mengalami masalah banjir hampir setiap tahun. laporan. yang mana ianya dirujuk dari perpustakaan daerah dan agensi kerajaan iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran daerah Kinabatangan (JPS) serta Majlis Daerah Kinabatangan.500mm jika dibandingkan dengan semenanjung Malaysia iaitu 2. jurnal. daripada 2.500mm pada setiap tahun. Walau pun begitu. banjir besar akan berlaku pada musim tengkujuh timur laut dan hujan berlarutan dimerata tempat dan meliputi kawasan yang luas. Kedua .1. a) Kawasan pantai Sarawak dan timur laut Sabah mengalami regim corak hujan satu maksimum dan satu minimum. Ini sudah dapat membuktikan bahawa sungai Kinabatangan mempunyai potensi yang tinggi untuk mengalami banjir kerana ia adalah sungai yang kedua terpanjang di Malaysia selepas sungai Rajang. kebanyakan hujan diterima pada bulan-bulan monsun timur laut iaitu Disember hingga Mac. Mengikut daripada kajian terkini yang di buat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia 2010. Secara amnya.1 Faktor Semulajadi. Biasanya.dua kawasan mengalami hujan maksimum pada bulan yang sama iaitu Januari manakala hujan minimum pada bulan yang berbeza. Di bawah regim ini.800km persegi atau 9% dari keluasan tanah Negara. b) Kawasan pendalaman Sarawak pada amnya mengalami taburan hujan tahunan yang agak sekata. mendapati bahawa Sabah dan Sarawak mengalami perubahan hujan bermusim yang dapat dibahagikan kepada 5 jenis perubahan. hujan minimum berlaku pada bulan Jun atau Julai manakala kawasan timur laut pantai Sabah hujan minimum berlaku pada bulan April. agak kurang sedikit .1 FAKTOR – FAKTOR BANJIR 2. lebih dari separuh dari hujan tahunan diterima di kawasan barat Sarawak. fenomena banjir di Negara Malaysia seluas 29. tambahan pula mengikut statistik purata hujan setiap tahun Sabah dan Sarawak menerima hujan yang paling tinggi iaitu 3. majalah. tesis.KAJIAN FAKTOR YANG MENYEBABKAN BANJIR BERLAKU DI KAWASAN KINABATANGAN maklumat diperoleh perpustakaan cawangan daerah Sandakan.

dua minima berlaku pada bulan Februari dan Ogos manakala dua maksima berlaku pada bulan Mei dan Oktober. masalah banjir di beberapa kawasan disebabkan oleh aliran sungai Kinabatangan yang kebanyakannya tidak lurus iaitu bengkang-bengkok dan ini menyebabkan air akan melimpah ke kawasan pesisir sungai iaitu kawasan-kawasan bertanah rata. Berdasarkan daripada laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. d) Di kawasan tengah Sabah di mana keadaannya berbukit dan terlindung oleh banjaran gunung. Walau pun perbezaan jumlah hujan yang diterima pada dua bulan maksimum adalah kecil. Pada amnya. Minimum primer berlaku pada bulan Februari manakala minimum skunder berlaku pada bulan Ogos. dua maksima dan dua minima boleh diperhatikan. perbezaan mencapai setinggi empat kali ganda. Perlu di nyatakan di sini bahawa hujan tahunan tertinggi di Malaysia berlaku di cerun bukit kawasan pendalaman Sarawak. Dalam pada itu juga. terbukti bahawa tidak hairanlah jika Sungai Kinabatangan sepanjang 560km tidak dapat menakung air larian yang banyak jika hujan lebat berlaku. e) Kawasan selatan Sabah mengalami taburan hujan sekata. Di sesetengah tempat. c) Kawasan barat laut pantai Sabah mengalami regim corak hujan dua maksima dan dua minima.kawasan lain serta taburannya agak sekata. Akan tetapi. Jumlah hujan tahunan yang diterima boleh diperbandingkan dengan bahagian tengah Sabah.KAJIAN FAKTOR YANG MENYEBABKAN BANJIR BERLAKU DI KAWASAN KINABATANGAN hujan diterima semasa tempoh Jun hingga Ogos sesuai dengan kejadian angin lazim barat daya. . namun perbezaan jumlah hujan yang diterima pada minimum primer adalah jelas lebih rendah berbanding skunder minimum. Longgo kan menerima hujan tahunan purata melebihi 5000 mm. hujan yang diterima adalah lebih rendah secara relatif berbanding dengan kawasan . Februari hingga April adalah tempoh agak kering berbanding bulan-bulan lain. Maksimum primer berlaku pada bulan Oktober dan maksimum skunder berlaku pada bulan Jun.

1. Dengan aktiviti pembalakan yang di jalankan di pesisiran sungai akan menyebabkan hakisan tanah akan berlaku menyebabkan tanah dikawasan pesisir sungai yang asalnya berbukit-bukau menjadi kawasan tanah rata yang mudah untuk di tenggelami air daripada limpahan sungai Kinabatangan. Aktiviti sebegini adalah antara penyumbang terbesar keatas bencana banjir yang berlaku di daerah Kinabatangan. masalah banjir yang berlaku di kawasan Kinabatangan juga adalah disebabkan oleh aktiviti manusia terutamanya pembalakan dan pembukaan ladang kelapa sawit di pesisir sungai.2 Aktiviti Manusia. 2. Selain daripada faktor semulajadi. .KAJIAN FAKTOR YANG MENYEBABKAN BANJIR BERLAKU DI KAWASAN KINABATANGAN Gambar 1 : Menunjukkan salah satu kampung di pesisir sungai Kinabatangan.

3. sungai bukan sahaja menjadi dalam tetapi mampu mengalirkan jumlah air hujan dengan banyak. 3.0. .2 MENGAWAL AKTIVITI MANUSIA Banjir kilat disebabkan oleh aktiviti manusia sendiri iaitu membuang bahan yang diklasifikasikan sebagai bahan tercemar yang menyebabkan sistem perparitan.1 PROJEK PENDALAMAN SUNGAI Ini adalah satu cara yang sangat memberikan suatu perubahan positif bagi mengurangkan masalah banjir di daerah Kinabatangan.0 CARA MENGATASI MASALAH BANJIR. Jika dahulu sungai mampu mengalirkan sejumlah air yang banyak dalam sesuatu masa. Gambar 3 : Menunjukkan Kawasan Pembukaan Ladang Sawit. Kebanyakan kejadian banjir berlaku kerana kecetekan sungai. Langkah untuk menangani masalah ini ialah dengan menjalankan proses pendalaman sungai dengan mengorek semua lumpur dan kekotoran yang terdapat di sungai. Apabila proses ini dilakukan.KAJIAN FAKTOR YANG MENYEBABKAN BANJIR BERLAKU DI KAWASAN KINABATANGAN Gambar 2 : Menunjukkan aktiviti pembalakan. Apa yang saya dapat lihat melalui kajian yang saya lakukan adalah kawasan penempatan di pesisiran sungai tidak mempunyai sistem perparitan yang baik. Kemajuan teknologi pada hari ini sangat bermanfaat untuk digunakan lebihlebih lagi kearah mengatasi masalah banjir ini. kini pengaliran telah berkurangan. Antaranya. Ini disebabkan proses pemendapan dan pembuangan bahan-bahan buangan. Tapak kawasan ladang yang pada asalnya mempunyai bukit-bukau dan tumbuhan semulajadi dimusnahkan untuk mengaut keuntungan tetapi sebaliknya menyumbang kepada berlakunya bencana banjir Di Kinabatangan. 3. Ini adalah satu daripada faktor menyebabkan banjir berlaku.0.