RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran Kelas Masa Tarikh Bil.murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia ada : Pendidikan Seni Visual : 1 Baiduri : 8.30pagi- 9.30 pagi : 20 Ogos 2010 : 30 orang : Membentuk dan membuat binaan : Topi saya : Tamplan dan guntingan : 1).Murid biasa melihat topi 2).Murid pernah memakai topi. Objektif pembelajaran Di akhir pembelajaran murid dapat :

1) Menyatakan konsep membentuk dan membuat binaan 2) Menyatakan cara-cara menghasilkan topi menggunakan teknik tampalan dan guntingan kertas. 3) Menghasilkan topi menggunakan teknik tampalan dan guntingan kertas. 4) Menyedari bahawa bentuk topi boleh dihasilkan dengan menggunakan teknik tampalan dan guntingan kertas. KBKK : Menilai,mengenalpasti, membanding beza dan menghubangkaitkan, : Kekemasan,kebersihan,menghargai,estetika,sabar dan tekun.

Penerapan nilai

Alat bantu mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR,Buku Sumber Guru PSV sekolah rendah & Rancangan Tahunan PSV KBSR Tahun 4 Alat bahan : Pembaris,gunting,pensil 2B. : Kertas warna,lidi,gam,benang, kad manila ,reben

Bahan: Kertas warna. 2) Guru meminta murid melakonkankan aksi berdasarkan cuaca dan majlis.membanding beza.lidi. 2) Guru menerangkan alat dan bahan yang perlu digunakan menghasilkan topi. Alat : Pembaris.teku n dan berhati-hati .gunting.reben Langkah 2 (15 minit) Penerangan dan demontrasi 1) Guru menerangkan cara membuat topi menggunakan teknik tampalan dan guntingan.kad manila .LANGKAH /FASA/MASA SET INDUKSI (3 minit) ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P ALAT/CATATAN Pengenalan konsep -Murid dapat mengenalpasti pelbagai bentuk topi 1) Guru bersoal jawab dengan murid tentang penggunan topi mengikut kesesuai cuaca ataupun pada jamuan hari lahir. Contoh gambar atau paparan LCD Langkah 1 Penyampaian (5 MINIT) Penerangan tajuk. 2) Guru membuat demontrasi dihadapan murid.gam. benang.alat dan bahan 1) Guru menerangkan tentang tajuk pelajaran Guru menunjukkan hasil kerja yang telah siap kepada murid. pensil 2B.Kemudian jadikan kad manila tersebut bentuk bulat dengan menggunakan jangka lukis yang KBKK: Menilai.mengenalpas ti.bersabar. Nilai: Menghargai estetika. Langkah 1: Sediakan sehelai kad manila.

4) Guru membimbing murid dalam memgemas kini topi yang telah siap dibuat. 5) Murid akan menghias topi dengan Langkah 3 (25 minit) Aktiviti murid KBKK Menilai Nilai : Menghargai estetika.bersabar dan tekun dalam menghasilkan topi. Kemudian.tebuk dua lubang untuk diletakkan benang pada bahagian kanan dan kiri topi. .diberikan olh guru. Langkah 4: Hias topi dengan corak yang menarik 1) Guru memberi arahan kepada murid 2) Murid membuat topi menggunakan pelbagai warna mengikut kreativiti masingmasing. 3) Guru membantu dan memantau setiap pergerakan dan aktiviti murid. Langkah 3: Letakkan gam untuk mencantum kertas menjadi bentuk kon. Langkah 2: Tandakan titik pada bahagian tengah bulat dan gunting sedikit untuk membentukkan topi menjadi bentuk kon.

bekerjasa ma. Penutup (5minit) Pengukuhan KBKK:Menilai. Langkah 4 Penilaian (10 minit) Sesi apresiasi. 2) Murid menilai hasil karya rakan dari segi kekemasan. Intepersonal Nilai: Ketekunan.kritikan seni.meng enalpasti Berfikir secara kreatif .susun atur corak dan warna yang dipilih Guru memaklumkan kepada murid bahawa karya mereka boleh digunakan untuk jamuan hari lahir atau pada waktu panas.nilai estetika dan refleksi 1) Beberapa hasil kerja dipamerkan seperti paling cantik dan kurang cantik.Kesabaran .kekemasan.meletakkan reben dan sebagainya.ketelitian dan menghargai nilai estetika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful