Kelas Mata Pelajaran Tarikh Hari Masa Bilangan Murid

: PKA : Matematik : 23 Februari 2011 : Rabu : 10.45 – 11.45(60 minit) : 5 orang Kumpulan Lemah (3 orang Slow Learner) Kumpulan Sederhana (2 orang Slow Learner)

Tajuk Sub-topik Kemahiran

: Nombor Bulat : 2.3 menentukan nilai nombor : membolehkan murid menentukan kuantiti nombor dan membezakan nilai nombor

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : Kumpulan Lemah 1) Menentukan nilai dan kuantiti nombor sekurang-kurangnya 7 dari 10 nombor dengan betul. 2) Membandingkan nilai 7 daripada 10 nombor dengan betul. Kumpulan Sederhana 1) Menentukan nilai dan kuantiti nombor dengan betul. 2) Membandingkan nilai nombor dengan betul.

Perentasan kurikulum : Bahasa Melayu, Kemahiran manipulatif, bahasa Arab, Bahasa Inggeris Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah membilang nombor 1 hingga 10 dalam kehidupan seharian.

Penerapan Nilai Unsur Terapi

: Kerjasama, Keberanian, Kejujuran, Kerajinan : Motor halus, Pertuturan, sosialisasi

Bahan Bantu Mengajar : bola bewarna,bakul, bekas telur, Lembaran kerja.

Langkah Set Induksi (5 minit)

Isi Kandungan Lakonan membeli sejumlah barang

Aktiviti 1. Murid di minta mendengar dan memerhatikan lakonan yang dilakonkan oleh guru dan pembantu pengurusan murid (PPM). 2. Murid diterangkan kesimpulan dan pengajaran lakonan. 3. Murid di perkenalkan kaitan dengan topik 1. Murid diperkenalkan tajuk pada hari ini. 2. Murid ditunjukkan konsep kuantiti / nilai nombor menggunakan bola bewarna dan bekas telur. 3. Murid diminta meletakkan sejumlah bola mengikut angka yang disebutkan oleh guru secara rawak. 4. Murid dikehendaki menyebut nilai kuantiti bola bewarna mengikut arahan guru. 5. Murid dikehendaki membawa bola bewarna ke kawasan permainan. 6. Murid dikehendaki membaling bola ke dalam bakul yang disediakan. 7. Murid dikehendaki mengira bola yang terdapat didalam bakul sahaja. 8. Murid yang paling banyak berjaya memasukkan bola ke dalam bakul dikira

Catatan Teknik : lakonan Nilai : jujur, pemaaf

Langkah 1 (20 minit)

Menentukan nilai / kuantiti nombor

Teknik: Tunjuk cara, permainan. KP: Intrapersonal, Logik matematik Terapi : kinestetik, Pengamatan, pertuturan BBM : bola bewarna, bakul, bekas telur Nilai: berhati-hati, tolong-menolong.

Langkah 2 (20 minit)

Menentukan nilai nombor melalui perbandingan

pemenang. 1. Murid ditunjukkan konsep penentuan KP : nilai yang kecil dan besar melalui Intrapersonal, perbandingan kuantiti titik yang dilukis Logik Matematik,

oleh murid. 2. Murid dijelaskan secara

Terapi : Motor terperinci halus bewarna, dengan guru bakul,bekas telur,

dengan membuat bandingan bola di BBM : bola dalam 2 bekas telur. 3. Murid bersoal-jawab tentang nilai nombor yang besar dan kecil secara individu. 4. Murid dikehendaki merebut bola yang dilambungkan oleh guru. 5. Murid dikehendaki mengira bola yang direbut rakan. 6. Murid membandingkan nilai terkecil dan terbesar antara mereka. 7. Murid banyak diminta yang mengambil boleh bola seberapa bewarna dan membandingkan jumlah yang mereka perolehi dengan rakan-

dengan menggunakan tangan kanan. 8. Murid diminta mengira kuantiti bola yang diperolehi 9. Murid banyak dan membandingkan mengambil boleh bola nilai kuantiti antara mereka. diminta yang seberapa bewarna

dengan menggunakan tangan kiri pula. 10. Murid diminta mengira kuantiti bola yang diperolehi kuantiti dan membandingkan antara mereka nilai dan

membandingkan nilai antara kuantiti dari tangan kanan dan kiri mereka.

Langkah 3 (10 minit)

Latihan pengukuhan

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid. Kumpulan lemah 1. murid dikehendaki membilang dan memadankan nilai kuantiti berdasarkan gambar. Kumpulan Sederhana 1. murid diminta membilang dan memadankan nilai dengan angka 2. membulatkan nilai nombor yang lebih besar.

Teknik: latih tubi Terapi : Motor halus BBM : Lembaran kerja, pensel warna

Penutup (5 minit)

Rumusan topik

1. Murid diminta menyebut nombor mengikut kuantiti bola yang ditunjukkan oleh guru. 2. Murid membandingkan nilai yang ditunjukkan oleh guru samada kecil atau besar nilai nombor tersebut. 3. Bertepuk tangan mengikut angka yang disebutkan.