APRON NOMBOR Topik : Nombor sehingga 100 000 dan Perpuluhan

y

Objektif : Mengenal asas nombor Pengenalan kepada perpuluhan

y y Aras :

y

Murid-murid tahap satu (1) bagi nombor dan murid-murid tahun empat (4).

Bahan-bahan : Selain daripada menggunakan apron nombor yang telah disediakan, kertas bernombor yang pelbagai agar mudah diletakkan ke dalam poket apron semasa pengajaran nombor. Prosedur melaksanakan aktiviti : Guru memanggil beberapa orang murid ke hadapan iaitu wakil daripada kumpulan-kumpulan kecil yang berlainan. y Semua dari mereka yang tampil ke hadapan dikehendaki memakai apron yang telah disediakan dan diberikan beberapa nombor. y Murid-murid perlu memasukkan nombor yang telah diberikan ke dalam poket apron masing-masing.

y

y

Seorang murid dikehendaki memakai apron yang mempunyai tanda noktah atau titik. Penyusunan nombor pada tempat yang betul adalah asas sebelum memasuki operasi-operasi lain yang sememangnya mengginakan susunan nombor yang betul untuk diselesaikan. y Manakala bagi pembelajaran perpuluhan. Selepas itu. Guru perlu memainkan peranan dalam menggerakkan murid tersebut bagi menunjukkan sendiri kepada kelas bagaimana pergerakan nombor itu berlaku apabila berlakunya pertukaran dalam titik perpuluhan. y Dari sini murid-murid akan belajar mengenal nombor dan fungsi di sebalik nombor yang ada. guru boleh meneruskan contoh-contoh nombor yang lain agar semua murid dapat merasa dan mereka dapat belajar dengan lebih berkesan. y Murid-murid dapat bekerjasama dalam menyusun nombor.y Guru akan membacakan satu jumlah nombor dan para murid yang ada di hadapan perlu membentuk dan menyusun diri mereka agar nombor yang dibacakan oleh guru sebelumnya dapat dibina dengan betul. mengenal nombor dan menghasilkan susunan yang betul. . guru akan menyebut nombor yang telah terbentuk dan seluruh kelas akan ikut bersama-sama. y Bagi pembelajaran berkenaan pengenalan kepada nombor.

y y .SEHARIAN DI JUSCO MALURI Topik : Peratus y Objektif : Memahami dan dapat menggunakan peratus Mengaitkan bentuk pecahan kepada peratus Memahami dan menggunakan terma yang betul dalam peratus Menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan sehingga RM 100 000 y y y y Aras : y Sesuai untuk digunakan dalam tajuk Peratus murid-murid darjah lima (5). Kemudian. guru meletakkan tanda harga diskaun bagi murid-murid mendapat idea bahawa diskaun ialah penolakan harga. Bahan-bahan : Bahan lain seperi senarai kertas yang mempunyai harga turut diperlukan dan buku soalan bagi menjawab soalan berdasarkan situasi berkenaan peratusan harga diskaun di Jusco Maluri. guru membuka lembaran pop-up ³Seharian di Jusco Maluri´ dan memberikan gambaran membeli-belah kepada murid-murid. Prosedur menjalankan aktivti : Dalam kumpulan kecil.

y Idea pembelian dan pemberian diskaun mendekatkan murid-murid dengan situasi sebenar dalam bilik darjah. maka murid-murid perlulah mengira jumlah yang perlu dibayar dengan cara yang tersendiri.y Dengan wujudnya diskaun. y Murid-murid mendapat pengetahuan tentang simulasi sebenar dalam pasaraya dan pada masa yang sama dapat memahmi konsep diskaun yang dibawa dan akhir sekali mengira sendiri jumlah potongan yang diberikan. .

Murid-murid dalam kumpulan diberikan beberapa keeping kad.PERMAINAN MATEMATIK : KIPAS & PILIH (FAN & PICK) BELAJAR PERATUS Topik : Peratus y Objektif : Memahami dan dapat menggunakan peratus Mengaitkan bentuk pecahan kepada peratus Memahami dan menggunakan terma yang betul dalam peratus Menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan sehingga RM 100 000 y y y y Aras : y Murid-murid tahun lima (5) sesuai memainkan permainan ini. y Setiap dari pemain perlulah mengeluarkan sebanyak mana pasangan peratus dengan pecahan perseratus yang ada. Prosedur menjalankan aktiviti : Aktiviti dijalankan secara berkumpulan. Bahan-bahan : Kad-kad yang mempunyai peratusan yang ditulis dengan cara pecahan dan juga yang ditulis dengan simbol peratus. y y .

y Murid-murid bolehlah belajar mencari peratusan dengan cara paling mudah dan tenang sambil bermain. Oleh hal yang demikian. Hanya murid-murid yang benar-benar faham dan memberikan tumpuan sahaja yang dapat menyelesaikan tugasan ini dengan baik. murid-murid dapat belajar dengan cara yang lebih seronok sambil mengulangkaji kemahiran yang telah dipelajari.y Murid diberikan masa untuk menyusun kad masing-masing dan membukanya seperti kipas untuk dipilih dan diambil oleh murid-murid lain. maka kad itu boleh dikeluarkan dan mata akan diberikan kerana telah berjaya mencari pasangan yang betul bagi pecahan perseratus dengan peratus. . y Apabila pemain lain mengambil kad tersebut dan dapat mencari pasangan baginya.

PERMAINAN MATEMATIK : TA TO DA BA (NOMBOR DAN OPERASI) Topik : Nombor y Objektif : Menambah sehingga 100 000 Menolak seningga 100 000 Mendarab dua nombor 2 hingga 3 digit Membahagi dengan 1 nombor 2 digit y y y y Aras : y Sesuai untuk murid-murid tahap satu (1 ) dan tahun empat (4) dan lima (5). y Dadu istimewa adalah untuk memilih sifir apa yang perlu dibacakan apabila termasuk petak yang tertentu. y Buku jawapan adalah ruang untuk pemain memberikan jalan kira untuk kiraan sepanjang menghabiskan perjalanan dalam permainan. Bahan-bahan : Papan Ta To Da Ba beserta kad-kad soalan yang akan diberikan ketika melalui laluan dalam permainan. y .

pemain perlulah berpatah balik ke kedudukan asal. y Pemain yang mempunyai kedudukan paling jauh dalam masa yang ditetapkan akan dikira pemenang. ianya diberi nama Ta To Da Ba sempena operasi-operasi asas dalam Matematik iaitu tambah. y Untuk memulakan setiap perjalanan. Sekiranya gagal. dan begitulah seterusnya. Di setiap ruangan ada soalan-soalan yang disediakan untuk dijawab oleh para pemain. Oleh hal yang demikian. murid-murid perlulah menyebut ³Ta To Da Ba´! dan mengeluarkan 1 hingga 10 jari bagi menentukan jauh perjalanan pemain lagi. y Setiap pemain perlulah menjawab soalan yang diperolehi sebelum berjaya meneruskan perjalanan. darab dan bahagi. y Permainan ini kelihatan seperti ³Saidina´. tolak. y .Prosedur menjalankan aktivti : Permainan pengukuhan yang direka khas bagi mengukuhkan lagi asas operasi yang ada pada murid-murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful