LAM-PT-09-02 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PGSR Kursus: Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kumpulan

Diajar: PGSR Ambilan November 2008 SEMESTER 3 Kod: BMM 3103

Kredit: 3(2+1)

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah (1jam) /Modul (2 jam) Modul ( 2 jam ) Menerang dan menjelaskan definisi konsep y Pentafsiran y Pengujian y Penilaian y Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

Tutorial 1 jam

Amali 2 jam Pengertian dan Konsep Mengumpul dan membincangkan kertas ujian bulanan, semester dan akhir tahun. Pelajar meneliti koleksi kertas ujian bulanan, semester dan akhir tahun.

Pembelajaran Kendiri 1 jam Pelajar membaca lanjut tentang konsep pentaksiran, pengujia, dan penilaian. Pelajar membuat catatan ringkas dalam bentuk power point atau brosur. Pelajar membuat catatan tentang taksonomi Bloom dan domain Krathwohl

Catatan

Pengertian Konsep y Pentafsiran y Pengujian y Penilaian y Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

Taksonomi dan Domain y Taksonomi Bloom y Domain Krathwohl

Modul ( 2 jam ) Menerang dan berbincang dengan pelajar tentang y Taksonomi Bloom y Domain Krathwoni

Taksonomi dan Domain Membina soalan Bahasa Melayu mengikut aras Taksonomi Bloom dan domain.

Februari 2008

Pembinaan Ujian y Soalan Objektif y Soalan Subjektif Modul ( 2 jam ) Menjelas dan berbincang dengan pelajar prosedur /langkah pembinaan y Soalan Objektif y Soalan Subjektif Pelajar membuat nota ringkas tentang soalan objektif dan subjektif dalam bentuk dokumen dan power point. y Pelajar membentangkan hasil kerja dalam bentuk power point Pelajar membuat nota lanjut tentang JSU dalam bentuk power point atau dokumen biasa.LAM-PT-09-02 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (1jam) /Modul (2 jam) Tutorial 1 jam Amali 2 jam Pembelajaran Kendiri 1 jam dalam dengan menggunakan Power Point Catatan Pelajar memberikan contoh soalan mengikut taksonomi dan domain dalam bentuk power point Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) y Definisi y Kepentingan y Langkah Pembinaan Modul ( 2 jam ) Menjelas dan berbincang dengan pelajar tentang y Definisi JSU y Kepentingan JSU y Prosedur pembinaan JSU Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) y Bengkel pembinaan JSU berdasarkan contoh soalan ujian Bahasa Melayu Sekolah Rendah. y Pelajar membentangkan hasil kerja dalam bentuk power point Pembinaan Ujian y Bengkel membina soalan objektif dan subjektif dengan berdasarkan JSU. Februari 2008 .

pencapaian y Banding beza antara ujian formatif dan sumatif.LAM-PT-09-02 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (1jam) /Modul (2 jam) Modul ( 2 jam ) Menjelas dan berbincang dengan pelajar jenis ujian y Ujian Formatif & Sumatif y Ujian Kefasihan. Modul ( 2 jam ) Menjelas dan berbincang dengan pelajar perkaedahan penilaian bahasa Melayu y Penilaian Melalui Portfolio y Penilaian Melalui Pemerhatian Tutorial 1 jam Amali 2 jam Jenis Penilaian Bahasa Membina alatan penilaian ujian kefasihan. ujian kemajuan. Catatan Jenis Penilaian Bahasa y Ujian Formatif. sumatif. Sumatif y Ujian Kefasihan. ujian bakat. ujian kefasihan. Pembelajaran Kendiri 1 jam Pelajar membuat nota ringkas tentang ujian formatif. dan ujian pencapaian. dan ujian bakat. kemajuan. Kemajuan y Ujian bakat. Kemajuan y Ujian Bakat. Pencapaian Kaedah Penilaian Bahasa y Penilaian Melalui Portfolio y Penilaian Melalui Pemerhatian Kaedah Penilaian Bahasa: Portfolio dan Pemerhatian y Membina instrumen bagi penilaian portfolio dan pemerhatian y Pelajar membentangkan hasil kerja dalam bentuk Tapak Pembelajaran Kaedah Penilaian Bahasa: Penilaian Melalui Kontrak dan Soal jawab Pelajar membuat nota tentang portfolio dan pemerhatian Kaedah Penilaian Bahasa y Penilaian Melalui Februari 2008 Modul ( 2 jam ) Menjelas dan berbincang dengan pelajar kaedah Pelajar membuat rujukan internet .

Dengan berbantukan komputer pensyarah memberikan tunjuk cara tentang k aedah penilaian melalui kertas kerja Sesi soal jawab y aktiviti ini cuba mencungkil idea Kaedah Penilaian Bahasa y Membina instrumen penilaian melalui kertas kerja. Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan Februari 2008 .LAM-PT-09-02 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (1jam) /Modul (2 jam) penilaian bahasa Melayu y Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran y Penilaian Melalui Soal Jawab Tutorial 1 jam Amali 2 jam Membina alatan bagi penilaian melalui kontrak dan soal jawab. Pelajar membuat nota tentang penilaian melalui projek. Pembelajaran Kendiri 1 jam berkaitan tajuk Catatan Kontrak Pembelajaran y Penilaian Melalui Soal Jawab Kaedah Penilaian Bahasa y Penilaian Melalui Projek Modul ( 1 jam ) Menjelas dan berbincang dengan pelajar kaedah penilaian bahasa Melayu y Penilaian Melalui projek Kaedah Penilaian Bahasa y Membina instrumen penilaian melalui projek y Membina instrumen penilaian melalui kertas kerja. Kuliah Kaedah Penilaian Bahasa y Penilaian Melalui Kertas Kerja Pensyarah menjelas dan berbincang dengan pelajar kaedah penilaian bahasa Melayu y Penilaian Melalui projek Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing.

. Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan Kuliah Penilaian Aktiviti Bahasa y Forum y Debat Februari 2008 Pensyarah Menjelas dan berbincang dengan Pensyarah menjelaskan cara penilaian aktiviti bahasa Penilaian Aktiviti Bahasa: Menilai Dengan Menggunakan Instrumen: Pelajar mencari nota tambahan berhubung kait dengan aspek Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. y rumusan Pensyarah menjelaskan cara penilaian kemahiran bahasa Melayu. y rumusan Amali 2 jam Pembelajaran Kendiri 1 jam Catatan Kuliah Penilaian Kemahiran Bahasa y Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur y Penilaian Kemahiran Membaca y Penilaian Kemahiran Menulis Pensyarah menjelas dan berbincang dengan pelajar tentang penilaian kemahiran bahasa Melayu. y Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur y Penilaian Kemahiran Membaca y Penilaian Kemahiran Menulis Penilaian Kemahiran Bahasa Membina instrumen dan bahan bagi: y Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur y Penilaian Kemahiran Membaca y Penilaian Kemahiran Menulis Pelajar membuat bacaan lanjut tentang Sumber : Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. Sesi soal jawab y aktiviti ini cuba mencungkil idea daripada pelajar berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan.LAM-PT-09-02 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (1jam) /Modul (2 jam) y Penilaian Melalui kertas kerja Tutorial 1 jam daripada pelajar berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan.

power point. Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. Pelajar melaksanakan prosedur melaksanakan penilaian pengalaman pembelajaran dengan mengikut prosedur. Pelajar membuat bacaan lanjut tentang penilaian pengalaman pembelajaran dalam bentuk tapak pembelajaran.LAM-PT-09-02 Minggu/ Tarikh y y y y y Tajuk dan Kandungan Kuliah (1jam) /Modul (2 jam) pelajar tentang penilaian Aktiviti bahasa Melayu y y y y y y y Tutorial 1 jam Sesi soal jawab y aktiviti ini cuba mencungkil idea daripada pelajar berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. atau yang lain yang sesuai. menentukan instrumen dan membuat refleksi. Pelajar memberikan penilaian kepada aktiviti bahasa berdasarkan rakaman mereka. Penilaian Pengalaman Pembelajaran y Definisi y Ciri Kuliah Pensyarah menjelaskan tentang: y Ciri dan defini penilaian pengalaman pembelajaran y Prosedur dan Februari 2008 . Pensyarah memperinci penerangan tengtang penilaian pengalaman pembelajaran dalam kumpulan mengikut subtopik yang ditentukan. Catatan Pidato Pantun Sajak Ceramah Syarahan Forum Debat Pidato Pantun Sajak Ceramah Syarahan Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan Pelajar merakamkan simulasi aktiviti bahasa dan mengeditnya dengan menggunakan movie maker. y rumusan y y y y y y y Amali 2 jam Forum Debat Pidato Pantun Sajak Ceramah Syarahan Pembelajaran Kendiri 1 jam penilaian aktiviti bahasa dalam bentuk brosur.

web. poster. dan power point berdasarkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah.LAM-PT-09-02 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (1jam) /Modul (2 jam) prinsip pelaksanaan. iklan. Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. Sesi soal jawab y aktiviti ini cuba mencungkil idea Pelajar mendapatkan bahasan PBS yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. . y Lisan y Bacaan Penilaian Bahasa Berasaskan Projek y Brosur y Iklan y Poster y Web y Power point Kuliah Pensyarah Menjelas dan berbincang dengan pelajar tentang penilaian bahasa Melayu berasaskan projek y Brosur y Iklan y Poster y Web y Power point Pelajar mencari nota tambahan tentang prosedur dan matrik penilaian berasaskan projek. y Rumusan Penilaian Bahasa Berasaskan Projek: Menggunakan Instrumen Dalam Penilaian: y Brosur y Iklan y Poster y Web y Power point Pelajar membuat brosur. ciri-ciri dan pelaksanaan PBS. Instrumen penilaian Refleksi Tutorial 1 jam Amali 2 jam Pembelajaran Kendiri 1 jam Catatan y y Pelajar dapat melaksanakan penilaian pengalaman pembelajaran Pensyarah menjelaskan cara penilaian aktiviti bahasa berasaskan projek Sesi soal jawab y aktiviti ini cuba mencungkil idea daripada pelajar berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. *Membina instrumen bagi penilaian PBS meliputi aspek kemahiran berbahasa. Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan Penilaian Berasaskan Sekolah y Rasional y Ciri-ciri y Prinsip y Aspek penilaian Februari 2008 Kuliah *Pensyarah menjelaskan dan berbincang dengan pelajar tentang aspek penilaian dalam PBS Pensyarah menjelaskan definisi.

Februari 2008 . *Membina instrumen Pelajar berbincang bagi penilaian PBS dalam kumpulan meliputi aspek berdasarkan kemahiran sesuatu tajuk yang telah ditentukan ol eh berbahasa. Pelajar mendapatkan bacaan tambahan tentang penggredan dan prosedur pelaksanaan PBS Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. Kem. amali Kem. penggredan. y y y y y y y y Tutorial 1 jam daripada pelajar berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. y Rumusan Amali 2 jam y Tulisan y Tatabahasa Pembelajaran Kendiri 1 jam Malaysia dan membuat nota ringkas berhubungan dengan PBS berdasarkan bahan yang diperolehi. belajar. . bersosial Daya kreatif Perlakuan dan amali y Sikap y Bakat dan murni. Mencatat kekuatan dan kelemahan dalam aktiviti P & P. y Lisan y Bacaan y Tulisan y Tatabahasa Penilaian Berasaskan Sekolah : Membuat Penilaian Kendiri.LAM-PT-09-02 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (1jam) /Modul (2 jam) Pengetahuan Kem. pensyarah. prosedur pelaksanaaan dan rumusan PBS. Catatan Penilaian Berasaskan Sekolah y Instrumen y Penggredan y Prosedur pelaksanaan y Rumusan Kuliah Menjelaskan tentang instrumen.b erfikir Kem berbahasa Kem.

Tandatangan Pensyarah Tarikh: Cap: Tarikh: Disahkan oleh Ketua Jabatan Februari 2008 . Amali 2 jam Penilaian Pengalaman Pembelajaran Membuat penilaian pengalaman pembelajaran di bilik darjah. Catatan Penilaian Pengalaman Pembelajaran y y y Definisi Ciri Pelaksanaan definisi ciri-ciri pelaksanaa n Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman web pembelajaran masing-masing. Folio hendaklah dijilid (dalam be ntuk A4) dan diserahkan kepada pensyarah/tutor anda. Buku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan Peperiksaan Akhir * Setiap pelajar diminta menyediakan folio yang memuatkan semua tugasan pembelajaran kendiri. Pembelajaran Kendiri 1 jam Pelajar membuat nota tambahan tentang penilaian pengalaman pembelajaran.LAM-PT-09-02 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (1jam) /Modul (2 jam) Kuliah Pensyarah menjelaskan: y y y Tutorial 1 jam Menjelaskan dengan lebih lanjut prosedur pelaksanaan Penilaian Pengalaman Pembelajaran.