1

1. PENGENALAN
Bersedekah adalah di antara amalan sunat yang sangat dianjurkan dan digalakkan kepada umat Islam, tidak kira status atau taraf hidup mereka. Malah amalan mulia ini bukan hanya kepada orang-orang kaya, tetapi mereka yang berpendapatan rendah juga disarankan melakukannya, menurut kadar kemampuan masing-masing. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda : Tangan yang di atas (orang yang memberi) itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah (http://nurjeehan.hadhituna.com.2008.09.suburkan -sedekah) Kita juga disarankan agar tidak mengungkit segala pemberian kerana perbuatan mengungkit dan riak ini akan membatalkan sedekah (Mohammad Nidzam. 2006 : 172). Kekayaan juga tidak membawa erti tanpa ada keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta dan rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah -olah banyak serta mencukupi. Sebaliknya, tanpa keberkatan akan dirasakan sempit dan susah meskipun banyak harta. Setiap kebaikan yang sama ada dalam bentuk spritual dan fizikal sebenarnya sedekah. Amalan sedekah juga lambang kebenaran iman kerana makna sedekah itu sendiri bermaksud µbenar¶. Sekecil mana sumbangan yang dihulurkan ia cukup bermakna kepada si penerima yang hidup serba kekurangan, malah µbuah tangan¶ yang tidak seberapa itu mampu menerbitkan senyuman, walaupun cuma untuk seketika. (Mohammad Nidzam. 2006:150) Islam sangat menggalakkan umatnya membantu mereka dalam kesempitan. Nas daripada al-Quran dan hadis Nabi s.a.w jelas menganjurkan umat Islam menghidupkan amalan sedekah, kerana banyak manfaatnya. Sedekah pula tidak semestinya wajib dengan duit atau wang sahaja, memberi makan kepada orang yang berpuasa atau lapar, menyedekahkan baju-baju terpakai, menolong kawan yang berada di dalam kesusahan juga boleh dikategorikan dalam amalan sedekah. ntara contoh A pekerja yang memotong rumput atau meengutip sampah dengan lori sampah biasanya kehausan. Besar pahalanya kalau kita dapat menyediakan segelas atau sebotol air kosong untuk mereka khususnya jika cuaca panas. Itu juga dikira sebagai sedekah dan besar ganjarannya di akhirat kelak. (Mohammad Nidzam. 2006:150)

2

2. DEFINISI SEDEKAH
Sedekah itu berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu as -Sadakah yang bermaksud benar. Jadi apabila kita sebut tentang keimanan mahupun keyakinan kepada janji Allah s.w.t., sudah tentu di sana perlu kepada pembuktian.Jelaslah sedekah itu adalah sebagai bentuk pembuktian kepada kebenaran iman kita dengan mengeluarkan sebahagian daripada harta kita yang Allah s.w.t. kurniakan. Sedekah yang berasal daripada bahasa Arab , iaitu sadaqah ini turut diguna pakai dalam bahasa Malaysia.( http://blog.amirez.com/berkat-rezeki-kerana-sedekah/ ). Maksud yang sama ialah menderma, membelanjakan wang atau memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharapkan sebarang balasan.Sedekah juga adalah satu pemberian ikhlas sama ada benda itu sesuatu yang kita sayang atau tidak.Sesetengah pendapat mengatakan sedekah lebih menjurus kepada barang seperti makanan dan pakaian yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain.Abu Hurairah r.a telah meriwayatkan daripada baginda S.A.W. bahawa barangsiapa yang bersedekah walaupun hanya sekecil sebiji buah kurma, tetapi dengan syarat harta yang disedekahkan itu benar-benar suci, maka Allah mula memelihara sedekah tersebut sepertimana kita memelihara anak-anak sehinggalah sedekah tersebut dapat dihimpunkan dan menjadi sebesar sebuah gunung (Maulana Muhammad Zakariya. 1999:17). Pengertian sedekah juga ada disebutkan di dalam kitab I'aannatul Taalibin juzuk yang ketiga pada halaman 171 seperti berikut: ``Sedekah bererti sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang lain yang memerlukannya dengan tidak mengharapkan balasan pahala atau mengharapkan balasan pahala di akhirat sekiranya pemberian itu kepada orang kaya.'' Di sebut juga di dalam kitab berkenaan pada halaman yang sama bahawa sedekah ini tidak disyarat lafaz ijab dan qabul (Nora Murat. 2010:18). Al-Jurjani berkata, ³Sedekah adalah pemberian yang diharapkan dengannya pahala dari Allah. Raghib Al-Ashfahani mendefinisikan sedekah sebagai, sesuatu yang manusia keluarkan dari hartanya dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah seperti zakat.

Contohnya.). Infak biasa dipakai untuk yang bersifat wajib.Namun sedekah yang dirahsiakan lebih baik. Saranan bersedekah ini dijelaskan oleh Allah menerusi firman-Nya yang bermaksud: ³Kalau kamu zahirkan sedekah itu. Istilah lain untuk kata sedekah adalah µinfak¶. 2008: 28) Sedekah lebih menjurus kepada barang seperti makanan dan pakaian yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain.´ (Hadis Riwayat Muslim) 3. Maknanya kita tidak mengharapkan sebarang pembalasan apabila bersedekah. penghawa dingin. maka itu adalah baik. Sesungguhnya sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. iaitu zakat atau yang bersifat sunnah. iaitu sedekah. Asas penting yang perlu ada adalah keikhlasan. KONSEP SEDEKAH Sedekah adalah satu pemberian ikhlas sama ada benda itu sesuatu yang kita sayang atau tidak. baik kemanfaatannya kembali kepada orang lain atau kepada diri sendiri. kita membeli kipas angin.´ (al-Baqarah: 271) Selain itu dalam surah Al-Munafiqun juga Allah telah menegaskan . dan Allah akan hapuskan daripada kamu sebahagian daripada kesalahanmu.( Syahrin Jasah. iaitu segala bentuk kebaikan. tikar atau al-Quran untuk digunakan oleh masyarakat umum di premis tersebut. Sesuai sabda Nabi yang bermaksud: ³Setiap yang makruf itu adalah sedekah. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah itu serta kamu berikan kepada orang fakir miskin.( http://halaqah.net/v10/index. maka itu adalah baik bagi kamu. Dari segi istilah.php?topic=262.3 Namun begitu. Walaupun secara umum. maksud sedekah itu lebih luas. baik dilakukan dengan harta atau tidak. sedekah secara asal dipakai untuk yang sunnah sedangkan zakat untuk yang wajib.0. ³Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada . infak lebih bersifat umum. Sedekah atau infak dalam istilah khusus adalah pemberian berupa harta dengan hanya untuk mencari redha Allah. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan.

html). sunat bagi pemberi sedekah atau derma bersedekah dan berderma daripada benda yang disukai dan disayangi. (kalau tidak) maka ia (pada saat itu) akan merayu dengan berkata: Wahai Tuhanku alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi.Keenam. Ketiga. bukan disebabkan balasan nama atau sekadar bersedekah saja. . tangan kiri tidak mengetahuinya. tidak kira sama sedikit atau banyak. ibarat tangan kanan yang memberi. membidas dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah kerana perbuatan ini haram dan merosakkan amalan bersedekah.com/archive/cm-10_cy-2005_m-10_d-14_y-2005_o0. Pertama. Allah melarang bersedekah dengan benda yang tidak baik kerana bersedekah adalah ibadat dan tanda mensyukuri nikmat Allah. ³Sedekah itu menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api´ (Hadis Riwayat At Tirmidzi). Agar bersedekah tidak menjadi sia-sia. supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang yang soleh. kita perlu melakukannya dengan ikhlas kerana Allah.blogdrive. Islam mengajarkan umatnya menyumbang dan bersedekah menepati erti µsedekah¶. derma atau sumbangan adalah bersedekah yang boleh meringankan beban orang lain dan menyelamatkan kita daripada api neraka. sedekah yang diberikan secara sembunyi lebih afdal. bukan mengungkit. Keempat.´ (al Munafiquun: 10) Dalam masyarakat kita. merungut. barang yang disedekahkan itu hendaklah baik. Beberapa perkara perlu diambil perhatian dan tindakan demi kesempurnaan bersedekah.4 kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal kepadanya. sedekah membersihkan harta dan menyucikan diri kita (http://melayucyber. Kelima. bersedekah dengan benda yang halal. Biarlah bersedekah dengan barang yang disenangi penerima. bersedekah disertai dengan keikhlasan. Kedua. Dalam amalan bersedekah. elok dan tidak m alu untuk dipakai.

Haiwan ternakan Haiwan ternakan yang diwajibkan zakat ialah unta. Zakat merupakan tanggungjawab sosial yang perlu dipikul oleh golongan yang kaya dan yang berpendapatan tinggi. Menurut istilah pula zakat dirujuk kepada nama bagi perkara yang dikeluarkan daripada harta benda atau diri (badan) dengan cara yang khusus. Zakat terbahagi kepada dua bahagian iaitu zakat harta dan zakat fitrah. subur. Ada ulama yang mentakrifkan zakat sebagai nama bagi pengambilan sesuatu yang khusus daripada harta benda yang khusus dengan cara yang khusus untuk kumpulan yang khusus. mendirikan solat. mengerjakan Haji . 2006 : 32-33).1 Zakat Harta Terdapat sebanyak tujuh jenis harta berdasarkan hadis yang diriwayatkan berhubung harta benda yang dikenakan zakat tidak termasuk perusahaan iaitu : 1. Sedekah harta benda boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu sedekah wajib dan sedekah sunat. Umat Islam kini perlu melihat dan memikirkan tentang pelbagai haiwan yang dahulunya tidak diternak secara besar-besaran. dan berpuasa di bulan Ramadhan. Sedekah wajib ini juga dikenali sebagai zakat. lembu.W.1. untuk meringankan beban yang dipikul oleh golongan yang tidak berharta dan berpendapatan rendah dalam menjalani kehidupan seharian. bersih dan banyak. Zakat menurut bahasa bererti berkat.¶(Ariffin Omar.a berkata : µRasulullah SAW bersabda : Islam dibina atas lima perkara iaitu syahadah sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah SWT dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. 4. mengeluarkan zakat. Zakat merupakan satu fardu yang dikenakan ke atas umat Islam. dalam sabdanya yang bermaksud : Daripada Ibn Umar r. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang lima seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah S. tetapi sekarang haiwan tersebut diternak secara .5 4. dan kambing.A. 4.1 JENIS-JENIS SEDEKAH SEDEKAH WAJIB Harta benda merupakan antara perkara yang boleh dijadikan bahan untuk bersedekah.

telur ayam. udang. .6 komersial yang mendatangkan keuntungan lumayan dan menjadi sumber ekonomi yang penting kepada masyarakat. dan burung kasawari. kerang dan lain -lain menjadi sumber ekonomi yang lumayan kepada penternak. Menurut al-Daraqutni dalam kitab hadisnya. Berdasarkan kedua-dua hadis di atas. 2. Hal ini dilakukan supaya masyarakat penternak yang menceburkan diri dalam bidang ternakan sentiasa berkembang dari semasa ke semasa juga berpeluang menunaikan ibadat zakat ini. 3. Manakala bijian lain atau bahan makanan yang berasaskan perhumaan perlulah dikiaskan dengan gandum kerana semua bahan makanan itu menjadi rezeki kepada manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak dikenakan sedekah pada perak yang kurang daripada lima awaq (dua ratus dirham) dan tidak dikenakan sedekah pada buahan atau bijian yang kurang daripada lima ausuq (tiga ratus gantang). daripada Amr ibn Syuaib daripada bapanya daripada datuknya daripada Rasulullah SAW bersabda : Dan tidak dikenakan zakat pada emas yang kurang daripada dua puluh timbangan berat. Biji-bijian Wajib zakat ke atas bijian seperti gandum. rusa. (Ariffin Omar. Contohnya ayam daging. Oleh yang demikian sebarang ternakan yang menjadi mata pencarian kepada masyarakat pada masa kini dan masa-masa akan datang perlulah dikiaskan dengan haiwan ternakan yang pernah menjadi mata pencarian dan sumber ekonomi kepada masyarakat pada zaman Rasulullah SAW. 2006 : 34). Barang Kemas Daripada hadis yang diambil dari kitab al-Bukhari maksudnya ³ Rasulullah SAW bersabda : Tidak dikenakan sedekah pada unta yang kurang daripada lima ekor. Malah ternakan dalam air seperti ikan. (Ariffin Omar. barang kemas yang diwajibkan zakat hanya perak dan emas. 2006 :37).

2006 : 38-44). dan lain-lain bahan di mana bahan-bahan itu menjadi keperluan.7 4. perubatan. dan semua bahan galian yang menjadi sumber rezeki serta pendapatan kepada manusia. Maka perniagaan lain seperti bidang makanan. Pendapatan yang dihasilkan menerusi perniagaan diwajibkan zakat. hendaklah dikiaskan dengan perniagaan kain. kelapa sawit. . gas. Buah yang lain yan g ada dalam negara kita dan negara lain seperti durian. (Ariffin Omar. perumahan. dan ia juga disebut sebagai zakat fitrah. kenderaan. mahupun bijih. Buah-buahan Buah-buahan yang diwajibkan zakat hanyalah tamar dan zabib. 4. bukan hanya perak dan emas. supaya umat Islam yang hidup dalam pelbagai iklim ini berpeluang berbuat ibadat zakat ini. pisang. kelapa. Harta simpanan dan galian.2 Zakat Fitrah Ia disebut dengan zakat fitr dan sedekah fitr kerana kewajipannya disebabkan kehadiran Hari Raya Puasa pada satu Syawal. manggis. Zakat fitrah diwajibkan ke atas manusia untuk membersihkan diri dan menyuburkan amalannya.1. 2. sumber rezeki dan kekayaan masyarakat kini. Contohnya perniagaan kain. Membersihkan kecacatan puasa yang disebabkan perbuatan dan sebagainya yang tidak baik yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Menjadi sumber rezeki kepada golongan fakir dan miskin. Zakat fitrah difardukan dengan dua matlamat seperti berikut : 1. Barang perniagaan. Harta simpanan dan galian ini perlu juga diperluaskan kep ada semua barang yang tertanam di dalam bumi dan di dasar laut yang mempunyai nilai harga tersendiri. 6. dan lain-lain yang menjadi sumber kewangan dan rezeki kepada penduduk yang memiliki iklim tertentu maka perlulah dikiaskan dengan tamar dan zabib. 5. sama ada galian yang berbentuk cecair. rambutan.

di samping mengharapkan mereka mempengaruhi kaum masing-masing supaya memeluk Islam. Amil Amil ialah orang yang bertugas untuk memungut zakat dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Golongan yang mendapat zakat ialah : 1. dan hutangnya itu digunakan untuk perdamaian. Mualaf Rasulullah SAW memberi zakat kepada orang yang baru memeluk Islam untuk menjinak-jinakkan mereka. Zakat fitrah boleh ditunaikan sebelum menjelang raya sehinggalah kepada awal pagi Syawal sebelum solat sunat hari raya. tidak ke atas orang miskin dan fakir. Fakir Golongan fakir ialah orang yang tidak ada sebarang harta dan pekerjaan atau ada tetapi tidak cukup untuk menampung keperluan seharian. 5. Orang yang berhutang. . (Ariffin Omar. 2006 : 58). Orang yang berhutang ada dua bahagian : a. zakat harta dan zakat fitrah difardukan ke atas umat Islam atas tujuan membantu meringankan beban yang ditanggung oleh orang fakir.8 Pada dasarnya. 4. Para amil ini diberi ganjaran berasaskan sumbangan tenaga yang diberikannya sama ada mereka itu terdiri daripada orang yang kaya atau orang yang fakir. 3. Oleh itu wajarlah kedua-dua jenis zakat itu difardukan ke atas orang yang kaya sahaja. 2. Miskin Golongan miskin ialah orang yang mampu untuk menghasilkan keperluan seharian tetapi tidak boleh menampung sepenuhnya terhadap keperluannya. Hamba 6. Orang yang mampu memberi bantuan kewangan kepada orang lain ialah orang yang kaya. Kadar zakat fitrah pula boleh ditunaikan dengan segantang makanan yang mengenyangkan masyarakat setempat atau dengan mata wang yang sama nilai dengan segantang makanan tersebut. miskin dan sebagainya.

7. Memberi hadiah merupakan amalan yang digalakkan. 4. Orang Musafir Orang musafir dapat mengambil manfaat untuk dirinya daripada harta zakat bagi menampung keperluannya dalam satu-satu perjalanan. . dan hutangnya itu digunakan untuk maslahat dirinya sendiri. Sesiapa sahaja harus menghibahkan hartanya kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki. Hibah merupakan salah satu cara untuk memberi dan mengurniakan harta benda kepada seseorang. Cara ini agak terbaik bagi seseorang bapa untuk melihat dan melatih anak -anaknya menyelenggarakan harta yang diberikan kepadanya.9 b. Perkataan hibah dari segi istilah ialah memberi milik tanpa sebarang gantian. Hadiah Hadiah dari segi istilah bermakna sesuatu yang diberi kerana kasih sayang dengan maksud memberi penghormatan kepada orang yang menerima hadiah. Bapa juga boleh menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya dengan saksama. Hibah Perkataan hibah dari segi bahasa diertikan sebagai pemberian atau kurniaan. Orang yang berhutang. 2. 2006 : 63. Wasiat Perkataan wasiat diertikan sebagai sambungan atau hubungan. dari segi istilah wasiat bermaksud membuat perjanjian dan perjanjian itu terlaksana sesudah meninggal dunia. 3. Ia juga ditakrifkan sebagai sesuatu yang diambil tanpa syarat pertolongan. 8. (Ariffin Omar.2 SEDEKAH SUNAT 1.91). Pada jalan Allah SWT Segala bentuk ibadat umum yang boleh mendatangkan kebaikan kepada masyarakat dan menghindarkan keburukan daripada mereka dan juga ibadat khusus yang memerlukan kewangan dalam menunaikannya di bolehkan mendapat zakat.

6. maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. 2006 : 94110) 5. terdapat firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 279-280 yang menggalakkan supaya pemiutang menyedekahkan hutangnya kepada orang yang berhutang.´ (Al-Baqarah: 245) Menginfakkan harta di jalan Allah telah diumpamakan dengan memberi hutang kepada Allah. demikian juga dengan pahala dan ganjaran sudah pasti akan didapatkan oleh mereka yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. (Ariffin Omar. ³Siapakah yang mau beri pinjaman kepada Allah. Perbuatan menyedekahkan hutang adalah perbuatan yang baik kerana pihak pemiutang telah membantu [ihak yang berhutang yang berada dalam keadaan yang sempit dan kurang kemampuan untuk membayar hutang. Kerana itulah. 2006 : 120-121) 5.) berfirman. Pengguguran terhadap hak ± hak ini adalah menjadi sedekah. Wakaf Perkataan wakaf dari segi istilah ialah pencegahan daripada menjual asal (harta) dengan cara khusus dan disedekahkan faedah dan hasilnya. (Ariffin Omar. Sebagaimana hutang. maka ditafsirkan dengan . Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan. SYARAT SEDEKAH Allah (s. maka mengembalikannya adalah sangat penting. Pengguguran Hak Apa yang dimaksudkan dengan hak dalam perbahasan ini ialah suatu ganjaran atau balasan yang perlu diterima oleh seseorang sama ada ia berbentuk harta benda seperti diat atau bukan harta benda seperti qisas iaitu melakukan kecederaan yang sama dengan kecederaan yang dialaminya ke atas pesalah. 2006 :116-117). pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah).t. (Ariffin Omar. Ibra¶ al-Dain ( Pelepasan Hutang) Pelepasan hutang sangat digalakkan.10 4.w.

³Daripada Adiyie Hatim ra. 92). Umar ra. Pertama: Barang yang disedekahkan itu hendaklah baik. elok dan tidak malu untuk dipakai (boleh dipakai).11 hutang.) bersabda: Takutlah kamu akan api neraka walaupun dengan (bersedekah) separuh buah kurma. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. Beberapa perkara perlu diambil perhatian dan tindakan demi kesempurnaan bersedekah. berkata bahawa µmemberi hutang kepada Allah¶ maksudnya adalah menyedekahkan harta di jalan Allah. Biarlah bersedekah dengan barang yang disenangi penerima. berkata: Saya mendengar Rasulullah (s. ³Wahai orang yang beriman! Belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik dan sebahagian daripada apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. 1998: m/s 12) Supaya bersedekah tidak menjadi sia-sia. (Syaikhul Hadits Maulana & Muhammad Zakariyya. Islam mengajarkan umatnya menyumbang dan bersedekah menepati erti µsedekah¶. Dan ketahuilah. Ketiga: Sunat bagi pemberi sedekah atau derma bersedekah dan berderma daripada benda yang disukai dan disayangi. tidak kira sama sedikit atau banyak.a. Allah melarang bersedekah dengan benda yang tidak baik kerana bersedekah adalah ibadat dan tanda mensyukuri nikmat Allah. .´ (Riwayat Al-Imam Al-Bukhari). sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi maha terpuji´ (al-Baqarah. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud: ³Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu. Adalah tidak wajar dan paling tidak munasabah barang yang disedekahkan itu tidak tergamak kita gunakan sendiri. bukan haram atau subahat. 267) Kedua: Sesuatu yang disedekahkan ialah yang halal. kecuali dengan memejamkan mata padanya.w.´ (al-Imran. Dan apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

t. merungut. Keempat: Bersedekah disertai dengan keikhlasan. Dalam amalan bersedekah. membidas dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah kerana perbuatan ini haram dan merosakkan amalan bersedekah.). (http://amalansedekah. lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak bertanah lagi). tetapi jika kamu merahsiakannya. ini sangat baik. Maka bandingan orang itu seperti batu licin yang ada tanah di atasnya kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Perbuatan ini dekat kepada keikhlasan dan jauh daripada riak kerana sifat ini boleh merosakkan amalan sedekah. bukan disebabkan balasan nama atau sekadar bersedekah saja. Allah menyedari apa yang kamu buat´. kita perlu melakukannya dengan ikhlas kerana Allah. mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun daripada apa yang mereka usahakan. bukan mengungkit. Kelima: Sedekah yang diberikan secara sembunyi lebih afdal. Demikianlah juga halnya orang kafir dan riak itu. maka itu lebih baik bagi kamu dan akan melepaskan kamu daripada kejahatan kamu. ³Wahai orang yang beriman! Jangan rosakkan pahala sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti seperti rosaknya pahala amalan sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuknunjuk kepada manusia (riak) dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat.´ (Al-Baqarah-264). (Al Baqarah ± 271). . ³Jika menampakkan sedekah kamu. Dan ingatlah Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Diantaranya ialah: 1) Pelipatgandaan pahala Firman Allah (s. Ayat dan hadis yang menerangkan tentang keutamaannya hampir tidak terhitung jumlahnya. tangan kiri tidak mengetahuinya. Tiada gunanya bersedekah jika mahu mendapat pujian dan dikatakan pemurah kerana dengan keikhlasan sahajalah ganjaran pahala diperoleh.w. FADHILAH SEDEKAH Kelebihan sedekah sangat banyak.com/) 6.12 Hadis ini menunjukkan amalan bersedekah walaupun hanya separuh buah kurma boleh menyelamatkan kita daripada api neraka.blogspot. dan memberikan orang fakir. ibarat tangan kanan yang memberi.

(http://www. nescaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka.kemudian Allah akan melipatgandakan sedekahnya itu bagi pemberinya.pppa.´ (Hadis Riwayat At-Tirmidzi).: Nabi (s.id/) 3) Mendapat naungan Allah Dari Abu Hurairah ra..).´ (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).) bersabda. pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah).w. nescaya Allah melipat-gandakan balasannya untukmu dan mengampuni kamu. yaitu: Pemimpin yang adil.13 ³Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan rasul-Nya) baik laki-laki mahupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. seperti seseorang diantara kalian yang melipatgandakan kuda peliharaannya.t.) bersabda. ³Kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik.a. Dan Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun.w. ³Barangsiapa bersedekah dengan sesuatu sebesar satu buah kurma dari usahanya yang baik. hingga sebesar gunung.a. 2) Menghapus dosa Firman Allah (s. beliau bersabda.).´ (Hadis Riwayat At-Tirmidzi). ±dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik sahaja± maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya.or.w.w.w.) juga bersabda.a. Rasulullah (s. seseorang yang hatinya bergantung .´ (Al-Hadid: 18) Rasulullah (s. ³.a.´ (At-Taghabun: 17). ³Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan -Nya. Rasulullah (s.Dan sedekah dapat menghapus kesalaan seperti air memadamkan api. ³Sesungguhnya sedekah akan memadamkan kemurkaan Allah dan mencegah kematian yang buruk.. dan bagi mereka pahala yang banyak.

tapi ia mengatakan: Aku takut kepada Allah.14 kepada mesjid (selalu melakukan salat jamaah di dalamnya).´ (Hadis riwayat Bukhari Muslim). sebaliknya menambah harta dan menjauhkan kefakiran.) pernah berkhutbah. maka itu tidak akan menjadikan kita kaya. Jika kita berhenti dari bersedekah. tidak akan membuat kita miskin. 1998: m/s 19) 4) Menyelamatkan dari seksa api neraka Rasulullah (s.) yang bermaksud: ³Katakanlah. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan. (http://www.pppa. seseorang yang memberikan sedekah kemudian merahasiakannya sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kirinya dan seseorang yang berzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian. .) bersabda.t. Bahkan segala sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah. lalu meneteskan air mata dari kedua matanya. ³Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). dan jika kita menambah sedekah k maka hal itu ita.´ (Hadis Riwayat Bukhari).kerana sesungguhnya aku melihat kalian dadalah penghuni neraka yang paling banyak. (Syaikhul Hadits Maulana & Muhammad Zakariyya. ³Bertakwalah kalian walaupun hanya dengan sepotong kurma!´ (Hadis Riwayat Bukhari Muslim) Rasulullah (s. balasannya akan kita peroleh nanti di akhirat.a.id/) 5) Mendapat ganti Firman Allah (s.w. maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya´. keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah.a.w. seorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk berzina).w. ³Wahai para wanita! Bersedekahlah kalian walaupun dengan perhiasan kalian. Sedekah tidak mengurangkan harta. (Saba: 39) Maksudnya.or. kesempitan dan kelapangan (kemiskinan dan kekayaan) adalah berasal dari Allah.

perbuatan untuk mencapai. 1998: m/s 37) 7) Sedekah membersihkan harta dan menyucikan diri kita. Allah menghendaki mereka menyumbangkan usaha dan doa. timpakanlah kehancuran kepada orang yang menyimpan hartanya.15 kekurangan dan kesempitan. kegiatan. 8) Dalam masyarakat kita. idea dan ikhtiar. derma atau sumbangan adalah bersedekah yang boleh meringankan beban orang lain.w. (Syaikhul Hadits Maulana & Muhammad Zakariyya. daya upaya. 1998: m/s 36) 6) Malaikat mendoakan orang yang bersedekah.¶ Dan yang satunya lagi juga berdoa.a. menceritakan sabda Nabi (s. telah menjelaskan kisah ini dengan lebih terperinci dalam kitabnya Durrul Mantsur. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui´. Bagi yang tidak mampu atau tiada harta.). Usaha termasuk menjadi sukarelawan. Sesungguhnya doa engkau itu menjadi ketenangan hati mereka. Hakim dan Tirmidzi ra. ( : ). Abu Hurairah ra. iaitu apa yang harus disedekahkan dan mengapa umat harus bersedekah. salah satunya berdoa.com/) . (At Taubah-103). Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. µYa Allah. Sedekah adalah untuk membersih dan menyucikan (jiwa) dan disedekahkan daripada harta atau benda yang dimiliki.blogspot. meriwayatkan suatu kisah yang panjang dari Jubair ra. melaksanakan dan menyempurnakan sesuatu usaha yang disumbangkan dan memanfaatkan mereka yang layak menerima sedekah. (http://amalansedekah. ³Ambil sedekah daripada harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dan doakanlah mereka.¶´ (Syaikhul Hadits Maulana & Muhammad Zakariyya. Ayat itu menjawab dua soalan pokok. : ³Pada setiap pagi ada dua malaikat yang turun kepada hamba-hamba Allah.Sebenarnya sedekah bukan saja berbentuk kebendaan.berikanlah balasan kepada orang yang menginfakkan hartanya. µYa Allah. Allamah Suyuti ra.

(Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah. dan orang -orang yang berhutang. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam. Melepaskan Diri Daripada Azab. Sesiapa yang wajib mengeluarkan zakat tetapi tidak berbuat demikian maka dia akan diazab diakhirat. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui. KE EDEKAH KE ADA INDIVID DAN MASYARAKAT 7. Jika tidak ditunaikan. dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya. tidak sempurnalah rukun Islamnya. dan orang-orang miskin. Jaminan Kewangan kepada Golongan Tertentu.1 SEDEKAH WAJIB (ZAKAT) 1. Umat Islamyang memiliki harta benda yang telah sampai kepada had zakat maka ia wajib mengeluarkan zakat tersebut. lagi Maha Bijaksana´   . (Ari in Omar. dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. Orang Islam yang telah menunaikan zakat dengan baik dan sempurna akan terlepaslah dia dari azab. 2004:m/s) 2.16 7. M R l . 3. ³Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. dan untuk hamba -hamba yang hendak memerdekakan dirinya. dan amil-amil yang mengurusnya.

Manusia perlu berusaha untuk membuang sifat tamak tersebut. Amalan sedekah dan menderma boleh menjadi kifarah dan penebus kesalahan seseorang kepada keluarga. 1. Harta benda tidak mampu untuk memenuhi sikap tamak haloba setiap manusia. Orang . Mendapat Doa Kebaikan daripada Malaikat. 5. Orang yang bersedekah jiga mendapat lindungan Allah SWT di padang mahsyar. harta. Setiap hari Allah SWT menurunkan dua malaikat bagi menemani manusia. 4. Sesiapa sahaja dalam kalangan umat Islam yang bersedekah dan menderma sesuatu yang berfaedah kepada orang lain maka dia akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah pada hari akhirat. 7. Sikap ini wujud berterusan kepada manusia tanpa mengira peringkat umur.17 Pengagihan dan pengaliran harta daripada orang kaya kepada golongan dan saluran seperti yang dinyatakan diharap dapat mewujudkan kasih sayang dan keharmonian di kalangan mereka. Mereka turut akan disediakan pintu khas untuk masuk ke syurga. Sedekah juga boleh dilakukan oleh seseorang dengan maksud menghadiahkan pahalanya kepada orang lain yang sudah meninggal dunia. Satu darinya berdoa kepada Allah supaya member gentian kepada temannya yang bersedekah manakala yang satu lagi berdoa supaya membinasakan temannya yang bakhil. Sedekah dan derma juga boleh menjadi penghadang kepada api neraka. 2. Mendapat Pahala yang Besar. 3. sehinggalah dia meninggal dunia. Menjadi Benteng Api Neraka. Dapat disimpulkan.2 SEDEKAH SUNAT (TATAWWU¶ . dan jirannya. Menghapuskan Sikap Tamak Haloba Manusia bersikap tamak kepada harta benda. pahala sedekah orang yang masih hidup ternyata sampai kepada si mati. Pahala Sedekah Sampai kepada Si Mati Amalan sedekah boleh dilakukan oleh seseorang semasa hidup.

2.18 yang memiliki harta yang banyak tetapi tidak membelanjakannya kepada Allah. Sabda Rasullulah yang bermaksud: ³Seorang Mukmin dengan seorang Mukmin yang lain. Islam menggalakkan umatnya supaya bekerja keras menyara diri sendiri dan orang yang berada di bawah tanggungannya. Memberi Kasih Sayang kepada Semua Makhluk.3 SEDEKAH BUKAN HARTA BENDA. 10:449) 3.´ (al-Asqalani 1989. Memberi kasih sayang kepada kepada haiwan peliharaan atau bukan peliharaan seperti member makan dan minum adalah sangat digalakkan Islam. dan saling member sumbangan merupakan rahsia kekuatan umat Islam sekiranya mereka benar-benar menjiwainya. Konsep tolong menolong. 7. Memberi Pertolongan kepada Orang Lain Islam menggalakkan umatnya supaya sentiasa member pertolongan kepada orang lain. Allah akan memberi keampunan dan ganjaran yang setimpal kepada sesiapa yang member layanan baik kepada haiwan. Islam melarang umatnya membunuh haiwan yang tidak berbahaya kepada manusia. Rasulullah SAW menggalakkan umatnya supaya bekerja sendiri dan tidak bergantung atas orang lain. Pertolongan yang diberikan itu boleh meringankan beban yang dittanggung dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kerana haiwan itu turut bertasbih kepada Allah SWT. 1. seperti bangunan yang mana sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Orang yang berusaha menyara hidupnya sendiri dan tidak meminta-minta kepada orang lain dikira sebagai orang yang tidak menyusahkan orang lain.maka dia akan papa kedana di akhirat kelak. tidak cela-mencela. . Tidak Menyusahkan Orang Lain.

Manakala orang yang sentiasa melupakan Allah. Seseorang itu digalakkan mendekatkan diri kepada Allah dengan sentiasa menunaikan segala ibadat yang diwajibkan sebanyak mungkin. . Ia mampu membekalkan sifat-sifat mahmudah kepada orang yang melakukannya.5 SEDEKAH AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR. 1. diumpamakan sebagai orang yang mati.19 7. disamping melakukan ibadat-ibadat sunat dan khusus 7. Menyedarkan Diri Sendiri dan Orang Lain Supaya Melakukan yang Makruf dan Meninggalkan yang Mungkar. Amar makruf dan nahi mungkar ini boleh menyedarkan diri seseorang. Orang yang memiliki sifat-sifat mahmudah. Setiap umat Islam bertanggungjawab untuk menyedarkan dan menyampaikan kepada orang lain tentang hukum yang telah disampaikan oleh Allah SWT dan RasulNya. Setiap umat Islam bertanggungjawab untuk menyedarkan diri sendiri dan juga orang lain daripada melakukan sebarang kesalahan dan membersihkan diri daripada sebarang sifat buruk. 2. Rasulullah SAW telah membuat perumpamaan bahawa orang yang sentiasa mengingati Allah diumpamakan sebagai orang yang hidup. Orang yang sentiasa mengingati Allah disifatkan sebagai orang yang aktif. Ibadat adalah antara medium untuk mengisi keperluan rohani setiap insan. 1. dan juga masyarakat umum daripada terus leka dalam melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan agama. Orang yang aktif akan mendatangkan faedah kepada dirinya dan masyarakat. Menyediakan Diri dengan Sifat-sifat Mahmudah.4 SEDEKAH IBADAH KHUSUS. disebabkan banyak beribadat (dengan ibadat khusus) kepada Allah SWT iaitu banyak berzikir dan sebagainya menyebabkan orang di sekelilingnya turut mengingati dan beribadah kepada Allah SWT. keluarganya. Penerimaan Kesan daripada Sifat-sifat Mahmudah oleh Orang Ramai. Ibadat khusus juga boleh menguatkan jiwa seseorang sehingga mampu memikul tanggungjawab dengan baik dan sempurna.

Sedekah juga adalah cara mengukuhkan hubungan antara hamba dengan Allah dan di antara hamba sesama hamba. Membawa Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat. dalam bersedekah atau apa juga yang kita lakukan. pelaksanaan perintah Allah dan mempererat hubungan persaudaraan serta silaturahim sesama muslim. Doa adalah ibadat yang digalakkan oleh Islam. ia perlu dibuat secara sederhana. setiap amalan khususnya bersedekah sebaik-baiknya dilakukan secara tersembunyi supaya tidak akan wujud kemungkinan perasaan riak dan mereka yang menerima sedekah terseb juga akan ut . Walaupun amalan yang dilaksanakan untuk mendapat keredhaan Allah yang dilakukan di hadapan orang ramai bukanlah perbuatan riak tetapi. Amalan bersedekah sangat digalakkan dalam Islam. kerana bersedekah adalah lambang kesyukuran kepada Allah. Amalan amar makruf dan nahi mungkar adalah antara amalan dan budaya yang dituntut oleh Islam.20 2. Ini bermakna doa daripada hambanya yang bersifat dengan amar makruf dan nahi mungkar akan dimustajabkan oleh Allah SWT. Namun Allah tidak menerima doa daripada hambanya yang digelumangi maksiat. maka masyarakat ini dikhuatitri akan ditimpa azab dari Allah SWT. Setiap umat Islam diminta supaya berdoa kepada Allah SWT. atau sekadar inginkan publisiti murahan di media massa. Hal ini kerana Allah juga menyuruh hamba-hamba Nya untuk bersedekah. KESIMPULAN Kesimpulannya kita sebagai manusia perlulah sentiasa mengamalkan amalan sedekah dalam kehidupan seharian. 3. Sedekah dan derma seperti itu tidak akan membawa erti dan tidak memperolehi sebesar-besar ganjaran dijanjikan. Jelaslah bahawa amar makruf dan nahi mungkar adalah antara unsur yang penting untuk menjana individu yang bertakwa dalam sebuah masyararakat. 8. Bagaimanapun. Apabila anggota masyarakat menjadi fasik dan tidak sensitif terhadap sebarang maksiat yang berlaku di depan mata. bersedekah itu boleh dilakukan oleh semua orang sekalipun orang itu tidak berharta. Jangan terlalu ghairah bersedekah jika ia hanya bertujuan untuk menyerlahkan kemewahan yang dimiliki. Doa Dimustajabkan. Selain itu.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi s.21 terselamat daripada hinaan orang lain dan kesusahan (Maulana Muhammad Zakariya. Janganlah pula kita sedekahkan makanan yang sudah tamat tempoh atau yang sudah basi. Atau menderma pakaian yang memang sudah tidak boleh dipakai lagi. 1999:21) Islam amat menggalakkan umatnya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang susah dan orang yang memerlukan bantuan sama ada dari segi harta benda. Allah s.w. menjanjikan kepadanya syurga dan merupakan pendinding daripada api neraka. Sesungguhnya konsep bersedekah adalah suatu motivasi yang cukup kuat kepada seseorang untuk menjadikan diri mereka lebih sempurna dan menjadi muslim sejati yang memp unyai keperibadian unggul serta menjadi contoh ikutan umat yang lainnya . Di samping itu. bermaksud: Sesiapa yang sanggup mendinding dirinya daripada api neraka walaupun dengan (bersedekah) separuh buah kurma.w. Dalam sebuah hadis yang lain daripada Anas. mereka yang bersedekah ini.Justeru. menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang manusia dan hamba Allah untuk membantu mereka yang memerlukan dengan bersedekah. dan amalan ini juga dapat menjinakkan hati kita sekali gus membuang sifat kesombongan yang wujud di dalam diri.t. sesungguhnya bersedekah itu melepaskan kamu daripada Jahanam.a.Ia dapat mengelakkan kita daripada mementingkan diri sendiri sebaliknya mengeratkan persaudaraan dalam Islam. kewangan dan sebagainya. maka hendaklah dia lakukan. Baginda bersabda bermaksud: Bersedekahlah kamu. (Riwayat Muslim). .

bhd . Cirebon: Penerbit Pustaka Nabawi.net/v10/index.suburkan -sedekah .blogspot. Maulana Muhammad Zakariya Kandhahlawi. 1999. Fadhilat Sedekah. Abdurrahman Ahmad. A.2008. http://nurjeehan. Syaikhul Hadits Maulana & Muhammad Zakariyya rah.09. http://amalansedekah. http://halaqah. 2008.com. Mohammad Nidzam Abdul Kadir. 1419H/1998. Terj. Fadhilah sedekah. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Sedekah : Jaminan Keharmonian Umat Menurut Sunat. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.php?topic=262. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers.22 RUJUKAN Al-Qur¶an Ariffin Omar . Soal Jawab Remeh Temeh Tentang Zakat. 40 Amal Penghapus Dosa. 2006. a. Syahrin Jasah. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn.com/ [30 September 2010]. 2006.hadhituna.0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful