1

1. PENGENALAN
Bersedekah adalah di antara amalan sunat yang sangat dianjurkan dan digalakkan kepada umat Islam, tidak kira status atau taraf hidup mereka. Malah amalan mulia ini bukan hanya kepada orang-orang kaya, tetapi mereka yang berpendapatan rendah juga disarankan melakukannya, menurut kadar kemampuan masing-masing. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda : Tangan yang di atas (orang yang memberi) itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah (http://nurjeehan.hadhituna.com.2008.09.suburkan -sedekah) Kita juga disarankan agar tidak mengungkit segala pemberian kerana perbuatan mengungkit dan riak ini akan membatalkan sedekah (Mohammad Nidzam. 2006 : 172). Kekayaan juga tidak membawa erti tanpa ada keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta dan rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah -olah banyak serta mencukupi. Sebaliknya, tanpa keberkatan akan dirasakan sempit dan susah meskipun banyak harta. Setiap kebaikan yang sama ada dalam bentuk spritual dan fizikal sebenarnya sedekah. Amalan sedekah juga lambang kebenaran iman kerana makna sedekah itu sendiri bermaksud µbenar¶. Sekecil mana sumbangan yang dihulurkan ia cukup bermakna kepada si penerima yang hidup serba kekurangan, malah µbuah tangan¶ yang tidak seberapa itu mampu menerbitkan senyuman, walaupun cuma untuk seketika. (Mohammad Nidzam. 2006:150) Islam sangat menggalakkan umatnya membantu mereka dalam kesempitan. Nas daripada al-Quran dan hadis Nabi s.a.w jelas menganjurkan umat Islam menghidupkan amalan sedekah, kerana banyak manfaatnya. Sedekah pula tidak semestinya wajib dengan duit atau wang sahaja, memberi makan kepada orang yang berpuasa atau lapar, menyedekahkan baju-baju terpakai, menolong kawan yang berada di dalam kesusahan juga boleh dikategorikan dalam amalan sedekah. ntara contoh A pekerja yang memotong rumput atau meengutip sampah dengan lori sampah biasanya kehausan. Besar pahalanya kalau kita dapat menyediakan segelas atau sebotol air kosong untuk mereka khususnya jika cuaca panas. Itu juga dikira sebagai sedekah dan besar ganjarannya di akhirat kelak. (Mohammad Nidzam. 2006:150)

2

2. DEFINISI SEDEKAH
Sedekah itu berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu as -Sadakah yang bermaksud benar. Jadi apabila kita sebut tentang keimanan mahupun keyakinan kepada janji Allah s.w.t., sudah tentu di sana perlu kepada pembuktian.Jelaslah sedekah itu adalah sebagai bentuk pembuktian kepada kebenaran iman kita dengan mengeluarkan sebahagian daripada harta kita yang Allah s.w.t. kurniakan. Sedekah yang berasal daripada bahasa Arab , iaitu sadaqah ini turut diguna pakai dalam bahasa Malaysia.( http://blog.amirez.com/berkat-rezeki-kerana-sedekah/ ). Maksud yang sama ialah menderma, membelanjakan wang atau memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharapkan sebarang balasan.Sedekah juga adalah satu pemberian ikhlas sama ada benda itu sesuatu yang kita sayang atau tidak.Sesetengah pendapat mengatakan sedekah lebih menjurus kepada barang seperti makanan dan pakaian yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain.Abu Hurairah r.a telah meriwayatkan daripada baginda S.A.W. bahawa barangsiapa yang bersedekah walaupun hanya sekecil sebiji buah kurma, tetapi dengan syarat harta yang disedekahkan itu benar-benar suci, maka Allah mula memelihara sedekah tersebut sepertimana kita memelihara anak-anak sehinggalah sedekah tersebut dapat dihimpunkan dan menjadi sebesar sebuah gunung (Maulana Muhammad Zakariya. 1999:17). Pengertian sedekah juga ada disebutkan di dalam kitab I'aannatul Taalibin juzuk yang ketiga pada halaman 171 seperti berikut: ``Sedekah bererti sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang lain yang memerlukannya dengan tidak mengharapkan balasan pahala atau mengharapkan balasan pahala di akhirat sekiranya pemberian itu kepada orang kaya.'' Di sebut juga di dalam kitab berkenaan pada halaman yang sama bahawa sedekah ini tidak disyarat lafaz ijab dan qabul (Nora Murat. 2010:18). Al-Jurjani berkata, ³Sedekah adalah pemberian yang diharapkan dengannya pahala dari Allah. Raghib Al-Ashfahani mendefinisikan sedekah sebagai, sesuatu yang manusia keluarkan dari hartanya dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah seperti zakat.

sedekah secara asal dipakai untuk yang sunnah sedangkan zakat untuk yang wajib. maka itu adalah baik. dan Allah akan hapuskan daripada kamu sebahagian daripada kesalahanmu. Contohnya. Maknanya kita tidak mengharapkan sebarang pembalasan apabila bersedekah.). Saranan bersedekah ini dijelaskan oleh Allah menerusi firman-Nya yang bermaksud: ³Kalau kamu zahirkan sedekah itu.0. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah itu serta kamu berikan kepada orang fakir miskin. iaitu segala bentuk kebaikan.3 Namun begitu. Sesungguhnya sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api.( Syahrin Jasah. infak lebih bersifat umum. iaitu zakat atau yang bersifat sunnah. penghawa dingin. Sesuai sabda Nabi yang bermaksud: ³Setiap yang makruf itu adalah sedekah. Dari segi istilah. tikar atau al-Quran untuk digunakan oleh masyarakat umum di premis tersebut.net/v10/index. kita membeli kipas angin. 2008: 28) Sedekah lebih menjurus kepada barang seperti makanan dan pakaian yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain. baik kemanfaatannya kembali kepada orang lain atau kepada diri sendiri. maksud sedekah itu lebih luas. iaitu sedekah. KONSEP SEDEKAH Sedekah adalah satu pemberian ikhlas sama ada benda itu sesuatu yang kita sayang atau tidak.Namun sedekah yang dirahsiakan lebih baik. ³Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada . Walaupun secara umum.´ (al-Baqarah: 271) Selain itu dalam surah Al-Munafiqun juga Allah telah menegaskan .php?topic=262. maka itu adalah baik bagi kamu. Infak biasa dipakai untuk yang bersifat wajib. Istilah lain untuk kata sedekah adalah µinfak¶.´ (Hadis Riwayat Muslim) 3. Asas penting yang perlu ada adalah keikhlasan. baik dilakukan dengan harta atau tidak.( http://halaqah. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan. Sedekah atau infak dalam istilah khusus adalah pemberian berupa harta dengan hanya untuk mencari redha Allah.

Dalam amalan bersedekah.blogdrive. Agar bersedekah tidak menjadi sia-sia. Kelima.com/archive/cm-10_cy-2005_m-10_d-14_y-2005_o0. Pertama. Biarlah bersedekah dengan barang yang disenangi penerima. elok dan tidak m alu untuk dipakai. barang yang disedekahkan itu hendaklah baik. Kedua. derma atau sumbangan adalah bersedekah yang boleh meringankan beban orang lain dan menyelamatkan kita daripada api neraka. Beberapa perkara perlu diambil perhatian dan tindakan demi kesempurnaan bersedekah. merungut. bersedekah disertai dengan keikhlasan. supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang yang soleh. bersedekah dengan benda yang halal. sedekah yang diberikan secara sembunyi lebih afdal. tangan kiri tidak mengetahuinya. (kalau tidak) maka ia (pada saat itu) akan merayu dengan berkata: Wahai Tuhanku alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi. bukan disebabkan balasan nama atau sekadar bersedekah saja.Keenam. ³Sedekah itu menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api´ (Hadis Riwayat At Tirmidzi). . sunat bagi pemberi sedekah atau derma bersedekah dan berderma daripada benda yang disukai dan disayangi. tidak kira sama sedikit atau banyak. Allah melarang bersedekah dengan benda yang tidak baik kerana bersedekah adalah ibadat dan tanda mensyukuri nikmat Allah.4 kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal kepadanya. kita perlu melakukannya dengan ikhlas kerana Allah. Islam mengajarkan umatnya menyumbang dan bersedekah menepati erti µsedekah¶.html). membidas dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah kerana perbuatan ini haram dan merosakkan amalan bersedekah. sedekah membersihkan harta dan menyucikan diri kita (http://melayucyber. Keempat. bukan mengungkit.´ (al Munafiquun: 10) Dalam masyarakat kita. Ketiga. ibarat tangan kanan yang memberi.

mengeluarkan zakat.¶(Ariffin Omar. 4. dan kambing. Umat Islam kini perlu melihat dan memikirkan tentang pelbagai haiwan yang dahulunya tidak diternak secara besar-besaran.W. untuk meringankan beban yang dipikul oleh golongan yang tidak berharta dan berpendapatan rendah dalam menjalani kehidupan seharian. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang lima seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah S. subur. tetapi sekarang haiwan tersebut diternak secara . Zakat menurut bahasa bererti berkat. mendirikan solat. Zakat terbahagi kepada dua bahagian iaitu zakat harta dan zakat fitrah. Ada ulama yang mentakrifkan zakat sebagai nama bagi pengambilan sesuatu yang khusus daripada harta benda yang khusus dengan cara yang khusus untuk kumpulan yang khusus. Sedekah wajib ini juga dikenali sebagai zakat.5 4.1 JENIS-JENIS SEDEKAH SEDEKAH WAJIB Harta benda merupakan antara perkara yang boleh dijadikan bahan untuk bersedekah. Sedekah harta benda boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu sedekah wajib dan sedekah sunat. Haiwan ternakan Haiwan ternakan yang diwajibkan zakat ialah unta. Zakat merupakan satu fardu yang dikenakan ke atas umat Islam. dalam sabdanya yang bermaksud : Daripada Ibn Umar r. dan berpuasa di bulan Ramadhan. mengerjakan Haji .1. bersih dan banyak. 2006 : 32-33). lembu. 4. Menurut istilah pula zakat dirujuk kepada nama bagi perkara yang dikeluarkan daripada harta benda atau diri (badan) dengan cara yang khusus. Zakat merupakan tanggungjawab sosial yang perlu dipikul oleh golongan yang kaya dan yang berpendapatan tinggi.1 Zakat Harta Terdapat sebanyak tujuh jenis harta berdasarkan hadis yang diriwayatkan berhubung harta benda yang dikenakan zakat tidak termasuk perusahaan iaitu : 1.A.a berkata : µRasulullah SAW bersabda : Islam dibina atas lima perkara iaitu syahadah sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah SWT dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah.

. Barang Kemas Daripada hadis yang diambil dari kitab al-Bukhari maksudnya ³ Rasulullah SAW bersabda : Tidak dikenakan sedekah pada unta yang kurang daripada lima ekor. Biji-bijian Wajib zakat ke atas bijian seperti gandum. dan burung kasawari. 2. kerang dan lain -lain menjadi sumber ekonomi yang lumayan kepada penternak. 2006 : 34). Tidak dikenakan sedekah pada perak yang kurang daripada lima awaq (dua ratus dirham) dan tidak dikenakan sedekah pada buahan atau bijian yang kurang daripada lima ausuq (tiga ratus gantang). (Ariffin Omar. 3. rusa. Menurut al-Daraqutni dalam kitab hadisnya. barang kemas yang diwajibkan zakat hanya perak dan emas. Oleh yang demikian sebarang ternakan yang menjadi mata pencarian kepada masyarakat pada masa kini dan masa-masa akan datang perlulah dikiaskan dengan haiwan ternakan yang pernah menjadi mata pencarian dan sumber ekonomi kepada masyarakat pada zaman Rasulullah SAW. (Ariffin Omar. udang.6 komersial yang mendatangkan keuntungan lumayan dan menjadi sumber ekonomi yang penting kepada masyarakat. Hal ini dilakukan supaya masyarakat penternak yang menceburkan diri dalam bidang ternakan sentiasa berkembang dari semasa ke semasa juga berpeluang menunaikan ibadat zakat ini. Contohnya ayam daging. daripada Amr ibn Syuaib daripada bapanya daripada datuknya daripada Rasulullah SAW bersabda : Dan tidak dikenakan zakat pada emas yang kurang daripada dua puluh timbangan berat. telur ayam. Berdasarkan kedua-dua hadis di atas. Manakala bijian lain atau bahan makanan yang berasaskan perhumaan perlulah dikiaskan dengan gandum kerana semua bahan makanan itu menjadi rezeki kepada manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Malah ternakan dalam air seperti ikan. 2006 :37).

Zakat fitrah difardukan dengan dua matlamat seperti berikut : 1. Pendapatan yang dihasilkan menerusi perniagaan diwajibkan zakat. Harta simpanan dan galian. Zakat fitrah diwajibkan ke atas manusia untuk membersihkan diri dan menyuburkan amalannya. bukan hanya perak dan emas. perubatan. . 2006 : 38-44). pisang. rambutan. 2.7 4. gas.1. 5. kelapa sawit. sama ada galian yang berbentuk cecair. Maka perniagaan lain seperti bidang makanan. Harta simpanan dan galian ini perlu juga diperluaskan kep ada semua barang yang tertanam di dalam bumi dan di dasar laut yang mempunyai nilai harga tersendiri. Buah-buahan Buah-buahan yang diwajibkan zakat hanyalah tamar dan zabib. dan lain-lain yang menjadi sumber kewangan dan rezeki kepada penduduk yang memiliki iklim tertentu maka perlulah dikiaskan dengan tamar dan zabib. supaya umat Islam yang hidup dalam pelbagai iklim ini berpeluang berbuat ibadat zakat ini. kelapa. Contohnya perniagaan kain. kenderaan. Membersihkan kecacatan puasa yang disebabkan perbuatan dan sebagainya yang tidak baik yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Barang perniagaan. 6. hendaklah dikiaskan dengan perniagaan kain. 4. perumahan. mahupun bijih. (Ariffin Omar. sumber rezeki dan kekayaan masyarakat kini. Menjadi sumber rezeki kepada golongan fakir dan miskin. Buah yang lain yan g ada dalam negara kita dan negara lain seperti durian. manggis. dan lain-lain bahan di mana bahan-bahan itu menjadi keperluan.2 Zakat Fitrah Ia disebut dengan zakat fitr dan sedekah fitr kerana kewajipannya disebabkan kehadiran Hari Raya Puasa pada satu Syawal. dan semua bahan galian yang menjadi sumber rezeki serta pendapatan kepada manusia. dan ia juga disebut sebagai zakat fitrah.

Amil Amil ialah orang yang bertugas untuk memungut zakat dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. 4. Orang yang berhutang. Hamba 6. miskin dan sebagainya. 2. Kadar zakat fitrah pula boleh ditunaikan dengan segantang makanan yang mengenyangkan masyarakat setempat atau dengan mata wang yang sama nilai dengan segantang makanan tersebut. Oleh itu wajarlah kedua-dua jenis zakat itu difardukan ke atas orang yang kaya sahaja. 5. Orang yang berhutang ada dua bahagian : a. Miskin Golongan miskin ialah orang yang mampu untuk menghasilkan keperluan seharian tetapi tidak boleh menampung sepenuhnya terhadap keperluannya. Para amil ini diberi ganjaran berasaskan sumbangan tenaga yang diberikannya sama ada mereka itu terdiri daripada orang yang kaya atau orang yang fakir. Zakat fitrah boleh ditunaikan sebelum menjelang raya sehinggalah kepada awal pagi Syawal sebelum solat sunat hari raya. Fakir Golongan fakir ialah orang yang tidak ada sebarang harta dan pekerjaan atau ada tetapi tidak cukup untuk menampung keperluan seharian. (Ariffin Omar. 2006 : 58). . Mualaf Rasulullah SAW memberi zakat kepada orang yang baru memeluk Islam untuk menjinak-jinakkan mereka. 3. dan hutangnya itu digunakan untuk perdamaian. Golongan yang mendapat zakat ialah : 1. tidak ke atas orang miskin dan fakir. zakat harta dan zakat fitrah difardukan ke atas umat Islam atas tujuan membantu meringankan beban yang ditanggung oleh orang fakir.8 Pada dasarnya. Orang yang mampu memberi bantuan kewangan kepada orang lain ialah orang yang kaya. di samping mengharapkan mereka mempengaruhi kaum masing-masing supaya memeluk Islam.

2006 : 63. Wasiat Perkataan wasiat diertikan sebagai sambungan atau hubungan. dan hutangnya itu digunakan untuk maslahat dirinya sendiri. (Ariffin Omar. Orang Musafir Orang musafir dapat mengambil manfaat untuk dirinya daripada harta zakat bagi menampung keperluannya dalam satu-satu perjalanan. Hibah merupakan salah satu cara untuk memberi dan mengurniakan harta benda kepada seseorang. Pada jalan Allah SWT Segala bentuk ibadat umum yang boleh mendatangkan kebaikan kepada masyarakat dan menghindarkan keburukan daripada mereka dan juga ibadat khusus yang memerlukan kewangan dalam menunaikannya di bolehkan mendapat zakat. 8. 7. 4. Perkataan hibah dari segi istilah ialah memberi milik tanpa sebarang gantian. . Hadiah Hadiah dari segi istilah bermakna sesuatu yang diberi kerana kasih sayang dengan maksud memberi penghormatan kepada orang yang menerima hadiah.91). Ia juga ditakrifkan sebagai sesuatu yang diambil tanpa syarat pertolongan. 2. Orang yang berhutang.2 SEDEKAH SUNAT 1. Bapa juga boleh menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya dengan saksama. Sesiapa sahaja harus menghibahkan hartanya kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki. Hibah Perkataan hibah dari segi bahasa diertikan sebagai pemberian atau kurniaan. Cara ini agak terbaik bagi seseorang bapa untuk melihat dan melatih anak -anaknya menyelenggarakan harta yang diberikan kepadanya. dari segi istilah wasiat bermaksud membuat perjanjian dan perjanjian itu terlaksana sesudah meninggal dunia. 3.9 b. Memberi hadiah merupakan amalan yang digalakkan.

maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.t. Ibra¶ al-Dain ( Pelepasan Hutang) Pelepasan hutang sangat digalakkan. pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah). (Ariffin Omar.´ (Al-Baqarah: 245) Menginfakkan harta di jalan Allah telah diumpamakan dengan memberi hutang kepada Allah. (Ariffin Omar. Perbuatan menyedekahkan hutang adalah perbuatan yang baik kerana pihak pemiutang telah membantu [ihak yang berhutang yang berada dalam keadaan yang sempit dan kurang kemampuan untuk membayar hutang. demikian juga dengan pahala dan ganjaran sudah pasti akan didapatkan oleh mereka yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. 2006 : 94110) 5.10 4. maka ditafsirkan dengan . 6. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan. 2006 : 120-121) 5.) berfirman. Kerana itulah. (Ariffin Omar. terdapat firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 279-280 yang menggalakkan supaya pemiutang menyedekahkan hutangnya kepada orang yang berhutang.w. maka mengembalikannya adalah sangat penting. Wakaf Perkataan wakaf dari segi istilah ialah pencegahan daripada menjual asal (harta) dengan cara khusus dan disedekahkan faedah dan hasilnya. SYARAT SEDEKAH Allah (s. Pengguguran Hak Apa yang dimaksudkan dengan hak dalam perbahasan ini ialah suatu ganjaran atau balasan yang perlu diterima oleh seseorang sama ada ia berbentuk harta benda seperti diat atau bukan harta benda seperti qisas iaitu melakukan kecederaan yang sama dengan kecederaan yang dialaminya ke atas pesalah. Pengguguran terhadap hak ± hak ini adalah menjadi sedekah. 2006 :116-117). Sebagaimana hutang. ³Siapakah yang mau beri pinjaman kepada Allah.

padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu. kecuali dengan memejamkan mata padanya. . ³Wahai orang yang beriman! Belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik dan sebahagian daripada apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Pertama: Barang yang disedekahkan itu hendaklah baik. tidak kira sama sedikit atau banyak. Dan apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. 267) Kedua: Sesuatu yang disedekahkan ialah yang halal. Islam mengajarkan umatnya menyumbang dan bersedekah menepati erti µsedekah¶. berkata: Saya mendengar Rasulullah (s.w. elok dan tidak malu untuk dipakai (boleh dipakai). ³Daripada Adiyie Hatim ra. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud: ³Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Ketiga: Sunat bagi pemberi sedekah atau derma bersedekah dan berderma daripada benda yang disukai dan disayangi. Dan ketahuilah.) bersabda: Takutlah kamu akan api neraka walaupun dengan (bersedekah) separuh buah kurma. Biarlah bersedekah dengan barang yang disenangi penerima. berkata bahawa µmemberi hutang kepada Allah¶ maksudnya adalah menyedekahkan harta di jalan Allah. 1998: m/s 12) Supaya bersedekah tidak menjadi sia-sia. 92). Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat.a.´ (al-Imran. Allah melarang bersedekah dengan benda yang tidak baik kerana bersedekah adalah ibadat dan tanda mensyukuri nikmat Allah. (Syaikhul Hadits Maulana & Muhammad Zakariyya. sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi maha terpuji´ (al-Baqarah. Adalah tidak wajar dan paling tidak munasabah barang yang disedekahkan itu tidak tergamak kita gunakan sendiri. bukan haram atau subahat. Umar ra. Beberapa perkara perlu diambil perhatian dan tindakan demi kesempurnaan bersedekah.´ (Riwayat Al-Imam Al-Bukhari).11 hutang.

blogspot. (http://amalansedekah. Dan ingatlah Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.12 Hadis ini menunjukkan amalan bersedekah walaupun hanya separuh buah kurma boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. bukan mengungkit.com/) 6. Maka bandingan orang itu seperti batu licin yang ada tanah di atasnya kemudian batu itu ditimpa hujan lebat.´ (Al-Baqarah-264). Dalam amalan bersedekah. dan memberikan orang fakir. FADHILAH SEDEKAH Kelebihan sedekah sangat banyak. Tiada gunanya bersedekah jika mahu mendapat pujian dan dikatakan pemurah kerana dengan keikhlasan sahajalah ganjaran pahala diperoleh.). Ayat dan hadis yang menerangkan tentang keutamaannya hampir tidak terhitung jumlahnya. merungut. kita perlu melakukannya dengan ikhlas kerana Allah. ³Jika menampakkan sedekah kamu. lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak bertanah lagi). Keempat: Bersedekah disertai dengan keikhlasan. bukan disebabkan balasan nama atau sekadar bersedekah saja. mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun daripada apa yang mereka usahakan. (Al Baqarah ± 271). tangan kiri tidak mengetahuinya.t.w. Demikianlah juga halnya orang kafir dan riak itu. Kelima: Sedekah yang diberikan secara sembunyi lebih afdal. tetapi jika kamu merahsiakannya. Diantaranya ialah: 1) Pelipatgandaan pahala Firman Allah (s. Perbuatan ini dekat kepada keikhlasan dan jauh daripada riak kerana sifat ini boleh merosakkan amalan sedekah. ibarat tangan kanan yang memberi. membidas dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah kerana perbuatan ini haram dan merosakkan amalan bersedekah. ³Wahai orang yang beriman! Jangan rosakkan pahala sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti seperti rosaknya pahala amalan sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuknunjuk kepada manusia (riak) dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah menyedari apa yang kamu buat´. . maka itu lebih baik bagi kamu dan akan melepaskan kamu daripada kejahatan kamu. ini sangat baik.

nescaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka. ³. hingga sebesar gunung.) juga bersabda.a. seperti seseorang diantara kalian yang melipatgandakan kuda peliharaannya.´ (Hadis Riwayat At-Tirmidzi). beliau bersabda.Dan sedekah dapat menghapus kesalaan seperti air memadamkan api. Dan Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun.or.) bersabda. ³Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan -Nya.). ³Barangsiapa bersedekah dengan sesuatu sebesar satu buah kurma dari usahanya yang baik. pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah).w.kemudian Allah akan melipatgandakan sedekahnya itu bagi pemberinya. dan bagi mereka pahala yang banyak.: Nabi (s.´ (Hadis Riwayat At-Tirmidzi).a. ³Sesungguhnya sedekah akan memadamkan kemurkaan Allah dan mencegah kematian yang buruk..w. 2) Menghapus dosa Firman Allah (s.w. pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya..w.) bersabda.w.13 ³Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan rasul-Nya) baik laki-laki mahupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Rasulullah (s.a. Rasulullah (s.id/) 3) Mendapat naungan Allah Dari Abu Hurairah ra.pppa. ±dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik sahaja± maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya. seseorang yang hatinya bergantung . (http://www.´ (At-Taghabun: 17).t.´ (Al-Hadid: 18) Rasulullah (s.a.´ (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim). ³Kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik.). yaitu: Pemimpin yang adil. nescaya Allah melipat-gandakan balasannya untukmu dan mengampuni kamu.

maka itu tidak akan menjadikan kita kaya. tapi ia mengatakan: Aku takut kepada Allah. Jika kita berhenti dari bersedekah. seseorang yang memberikan sedekah kemudian merahasiakannya sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kirinya dan seseorang yang berzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian. (Saba: 39) Maksudnya. ³Wahai para wanita! Bersedekahlah kalian walaupun dengan perhiasan kalian. seorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk berzina).or.a. ³Bertakwalah kalian walaupun hanya dengan sepotong kurma!´ (Hadis Riwayat Bukhari Muslim) Rasulullah (s. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan. Sedekah tidak mengurangkan harta.w.w.pppa.) bersabda. lalu meneteskan air mata dari kedua matanya. 1998: m/s 19) 4) Menyelamatkan dari seksa api neraka Rasulullah (s. dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah. kesempitan dan kelapangan (kemiskinan dan kekayaan) adalah berasal dari Allah. tidak akan membuat kita miskin. Bahkan segala sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah. (http://www.id/) 5) Mendapat ganti Firman Allah (s.w.) pernah berkhutbah. dan jika kita menambah sedekah k maka hal itu ita.´ (Hadis Riwayat Bukhari). sebaliknya menambah harta dan menjauhkan kefakiran. (Syaikhul Hadits Maulana & Muhammad Zakariyya.kerana sesungguhnya aku melihat kalian dadalah penghuni neraka yang paling banyak.t. maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya´.) yang bermaksud: ³Katakanlah. balasannya akan kita peroleh nanti di akhirat. ³Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah.a.14 kepada mesjid (selalu melakukan salat jamaah di dalamnya).´ (Hadis riwayat Bukhari Muslim). .

Hakim dan Tirmidzi ra. 8) Dalam masyarakat kita. 1998: m/s 37) 7) Sedekah membersihkan harta dan menyucikan diri kita. Sesungguhnya doa engkau itu menjadi ketenangan hati mereka. Sedekah adalah untuk membersih dan menyucikan (jiwa) dan disedekahkan daripada harta atau benda yang dimiliki. Abu Hurairah ra. Bagi yang tidak mampu atau tiada harta. perbuatan untuk mencapai. Allamah Suyuti ra. Ayat itu menjawab dua soalan pokok. Usaha termasuk menjadi sukarelawan.w.a. (Syaikhul Hadits Maulana & Muhammad Zakariyya. kegiatan. iaitu apa yang harus disedekahkan dan mengapa umat harus bersedekah.15 kekurangan dan kesempitan. melaksanakan dan menyempurnakan sesuatu usaha yang disumbangkan dan memanfaatkan mereka yang layak menerima sedekah.¶´ (Syaikhul Hadits Maulana & Muhammad Zakariyya.berikanlah balasan kepada orang yang menginfakkan hartanya. 1998: m/s 36) 6) Malaikat mendoakan orang yang bersedekah. salah satunya berdoa. Allah menghendaki mereka menyumbangkan usaha dan doa.blogspot. ³Ambil sedekah daripada harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dan doakanlah mereka. menceritakan sabda Nabi (s. timpakanlah kehancuran kepada orang yang menyimpan hartanya. µYa Allah. daya upaya. derma atau sumbangan adalah bersedekah yang boleh meringankan beban orang lain. (At Taubah-103). (http://amalansedekah. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. telah menjelaskan kisah ini dengan lebih terperinci dalam kitabnya Durrul Mantsur.). meriwayatkan suatu kisah yang panjang dari Jubair ra. µYa Allah.Sebenarnya sedekah bukan saja berbentuk kebendaan. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui´.com/) .¶ Dan yang satunya lagi juga berdoa. ( : ). idea dan ikhtiar. : ³Pada setiap pagi ada dua malaikat yang turun kepada hamba-hamba Allah.

³Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir.1 SEDEKAH WAJIB (ZAKAT) 1. 3. Sesiapa yang wajib mengeluarkan zakat tetapi tidak berbuat demikian maka dia akan diazab diakhirat. Orang Islam yang telah menunaikan zakat dengan baik dan sempurna akan terlepaslah dia dari azab. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui. lagi Maha Bijaksana´   . dan orang -orang yang berhutang. dan orang-orang miskin. dan amil-amil yang mengurusnya. dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam.16 7. dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. KE EDEKAH KE ADA INDIVID DAN MASYARAKAT 7. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Umat Islamyang memiliki harta benda yang telah sampai kepada had zakat maka ia wajib mengeluarkan zakat tersebut. dan untuk hamba -hamba yang hendak memerdekakan dirinya. tidak sempurnalah rukun Islamnya. Jika tidak ditunaikan. Jaminan Kewangan kepada Golongan Tertentu. Melepaskan Diri Daripada Azab. dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah. (Ari in Omar. 2004:m/s) 2. M R l .

2 SEDEKAH SUNAT (TATAWWU¶ . sehinggalah dia meninggal dunia. 3. Mereka turut akan disediakan pintu khas untuk masuk ke syurga. Pahala Sedekah Sampai kepada Si Mati Amalan sedekah boleh dilakukan oleh seseorang semasa hidup. 1. 4. Sikap ini wujud berterusan kepada manusia tanpa mengira peringkat umur. Harta benda tidak mampu untuk memenuhi sikap tamak haloba setiap manusia. Manusia perlu berusaha untuk membuang sifat tamak tersebut. dan jirannya. Setiap hari Allah SWT menurunkan dua malaikat bagi menemani manusia.17 Pengagihan dan pengaliran harta daripada orang kaya kepada golongan dan saluran seperti yang dinyatakan diharap dapat mewujudkan kasih sayang dan keharmonian di kalangan mereka. Satu darinya berdoa kepada Allah supaya member gentian kepada temannya yang bersedekah manakala yang satu lagi berdoa supaya membinasakan temannya yang bakhil. pahala sedekah orang yang masih hidup ternyata sampai kepada si mati. 2. 7. Sedekah juga boleh dilakukan oleh seseorang dengan maksud menghadiahkan pahalanya kepada orang lain yang sudah meninggal dunia. harta. Sedekah dan derma juga boleh menjadi penghadang kepada api neraka. Orang yang bersedekah jiga mendapat lindungan Allah SWT di padang mahsyar. Menghapuskan Sikap Tamak Haloba Manusia bersikap tamak kepada harta benda. Orang . Dapat disimpulkan. Mendapat Pahala yang Besar. Sesiapa sahaja dalam kalangan umat Islam yang bersedekah dan menderma sesuatu yang berfaedah kepada orang lain maka dia akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah pada hari akhirat. Amalan sedekah dan menderma boleh menjadi kifarah dan penebus kesalahan seseorang kepada keluarga. Mendapat Doa Kebaikan daripada Malaikat. 5. Menjadi Benteng Api Neraka.

1. Sabda Rasullulah yang bermaksud: ³Seorang Mukmin dengan seorang Mukmin yang lain. Islam menggalakkan umatnya supaya bekerja keras menyara diri sendiri dan orang yang berada di bawah tanggungannya. seperti bangunan yang mana sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Memberi kasih sayang kepada kepada haiwan peliharaan atau bukan peliharaan seperti member makan dan minum adalah sangat digalakkan Islam. dan saling member sumbangan merupakan rahsia kekuatan umat Islam sekiranya mereka benar-benar menjiwainya. 2. Kerana haiwan itu turut bertasbih kepada Allah SWT. tidak cela-mencela.18 yang memiliki harta yang banyak tetapi tidak membelanjakannya kepada Allah.´ (al-Asqalani 1989. Pertolongan yang diberikan itu boleh meringankan beban yang dittanggung dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.maka dia akan papa kedana di akhirat kelak. Memberi Pertolongan kepada Orang Lain Islam menggalakkan umatnya supaya sentiasa member pertolongan kepada orang lain. Islam melarang umatnya membunuh haiwan yang tidak berbahaya kepada manusia. Allah akan memberi keampunan dan ganjaran yang setimpal kepada sesiapa yang member layanan baik kepada haiwan. Orang yang berusaha menyara hidupnya sendiri dan tidak meminta-minta kepada orang lain dikira sebagai orang yang tidak menyusahkan orang lain. Konsep tolong menolong. 7. 10:449) 3. . Rasulullah SAW menggalakkan umatnya supaya bekerja sendiri dan tidak bergantung atas orang lain. Tidak Menyusahkan Orang Lain.3 SEDEKAH BUKAN HARTA BENDA. Memberi Kasih Sayang kepada Semua Makhluk.

Ibadat adalah antara medium untuk mengisi keperluan rohani setiap insan. Orang yang memiliki sifat-sifat mahmudah. disamping melakukan ibadat-ibadat sunat dan khusus 7. Manakala orang yang sentiasa melupakan Allah.5 SEDEKAH AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR. Setiap umat Islam bertanggungjawab untuk menyedarkan diri sendiri dan juga orang lain daripada melakukan sebarang kesalahan dan membersihkan diri daripada sebarang sifat buruk. 1. Seseorang itu digalakkan mendekatkan diri kepada Allah dengan sentiasa menunaikan segala ibadat yang diwajibkan sebanyak mungkin. Ia mampu membekalkan sifat-sifat mahmudah kepada orang yang melakukannya. Amar makruf dan nahi mungkar ini boleh menyedarkan diri seseorang. dan juga masyarakat umum daripada terus leka dalam melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan agama. Ibadat khusus juga boleh menguatkan jiwa seseorang sehingga mampu memikul tanggungjawab dengan baik dan sempurna. disebabkan banyak beribadat (dengan ibadat khusus) kepada Allah SWT iaitu banyak berzikir dan sebagainya menyebabkan orang di sekelilingnya turut mengingati dan beribadah kepada Allah SWT. Orang yang sentiasa mengingati Allah disifatkan sebagai orang yang aktif. Rasulullah SAW telah membuat perumpamaan bahawa orang yang sentiasa mengingati Allah diumpamakan sebagai orang yang hidup. keluarganya.19 7. Setiap umat Islam bertanggungjawab untuk menyedarkan dan menyampaikan kepada orang lain tentang hukum yang telah disampaikan oleh Allah SWT dan RasulNya. 1. 2. Orang yang aktif akan mendatangkan faedah kepada dirinya dan masyarakat. Menyedarkan Diri Sendiri dan Orang Lain Supaya Melakukan yang Makruf dan Meninggalkan yang Mungkar. Menyediakan Diri dengan Sifat-sifat Mahmudah. diumpamakan sebagai orang yang mati. Penerimaan Kesan daripada Sifat-sifat Mahmudah oleh Orang Ramai. .4 SEDEKAH IBADAH KHUSUS.

Doa Dimustajabkan. Apabila anggota masyarakat menjadi fasik dan tidak sensitif terhadap sebarang maksiat yang berlaku di depan mata. Selain itu. maka masyarakat ini dikhuatitri akan ditimpa azab dari Allah SWT. setiap amalan khususnya bersedekah sebaik-baiknya dilakukan secara tersembunyi supaya tidak akan wujud kemungkinan perasaan riak dan mereka yang menerima sedekah terseb juga akan ut . atau sekadar inginkan publisiti murahan di media massa. Amalan amar makruf dan nahi mungkar adalah antara amalan dan budaya yang dituntut oleh Islam. Bagaimanapun. Hal ini kerana Allah juga menyuruh hamba-hamba Nya untuk bersedekah. Sedekah juga adalah cara mengukuhkan hubungan antara hamba dengan Allah dan di antara hamba sesama hamba. Ini bermakna doa daripada hambanya yang bersifat dengan amar makruf dan nahi mungkar akan dimustajabkan oleh Allah SWT. Doa adalah ibadat yang digalakkan oleh Islam. Sedekah dan derma seperti itu tidak akan membawa erti dan tidak memperolehi sebesar-besar ganjaran dijanjikan. ia perlu dibuat secara sederhana. Jangan terlalu ghairah bersedekah jika ia hanya bertujuan untuk menyerlahkan kemewahan yang dimiliki.20 2. Jelaslah bahawa amar makruf dan nahi mungkar adalah antara unsur yang penting untuk menjana individu yang bertakwa dalam sebuah masyararakat. 3. Namun Allah tidak menerima doa daripada hambanya yang digelumangi maksiat. Walaupun amalan yang dilaksanakan untuk mendapat keredhaan Allah yang dilakukan di hadapan orang ramai bukanlah perbuatan riak tetapi. dalam bersedekah atau apa juga yang kita lakukan. Setiap umat Islam diminta supaya berdoa kepada Allah SWT. Membawa Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat. pelaksanaan perintah Allah dan mempererat hubungan persaudaraan serta silaturahim sesama muslim. Amalan bersedekah sangat digalakkan dalam Islam. 8. bersedekah itu boleh dilakukan oleh semua orang sekalipun orang itu tidak berharta. kerana bersedekah adalah lambang kesyukuran kepada Allah. KESIMPULAN Kesimpulannya kita sebagai manusia perlulah sentiasa mengamalkan amalan sedekah dalam kehidupan seharian.

Ia dapat mengelakkan kita daripada mementingkan diri sendiri sebaliknya mengeratkan persaudaraan dalam Islam. menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang manusia dan hamba Allah untuk membantu mereka yang memerlukan dengan bersedekah. Di samping itu. sesungguhnya bersedekah itu melepaskan kamu daripada Jahanam. Dalam sebuah hadis yang lain daripada Anas.t. Sesungguhnya konsep bersedekah adalah suatu motivasi yang cukup kuat kepada seseorang untuk menjadikan diri mereka lebih sempurna dan menjadi muslim sejati yang memp unyai keperibadian unggul serta menjadi contoh ikutan umat yang lainnya . Janganlah pula kita sedekahkan makanan yang sudah tamat tempoh atau yang sudah basi.Justeru. (Riwayat Muslim).21 terselamat daripada hinaan orang lain dan kesusahan (Maulana Muhammad Zakariya. menjanjikan kepadanya syurga dan merupakan pendinding daripada api neraka.w.a.w. bermaksud: Sesiapa yang sanggup mendinding dirinya daripada api neraka walaupun dengan (bersedekah) separuh buah kurma. 1999:21) Islam amat menggalakkan umatnya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang susah dan orang yang memerlukan bantuan sama ada dari segi harta benda. Allah s. dan amalan ini juga dapat menjinakkan hati kita sekali gus membuang sifat kesombongan yang wujud di dalam diri. maka hendaklah dia lakukan. mereka yang bersedekah ini.Hal ini sebagaimana sabda Nabi s. Atau menderma pakaian yang memang sudah tidak boleh dipakai lagi. kewangan dan sebagainya. . Baginda bersabda bermaksud: Bersedekahlah kamu.

net/v10/index. Abdurrahman Ahmad.2008. Mohammad Nidzam Abdul Kadir.09.com/ [30 September 2010]. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. A. 1999. Soal Jawab Remeh Temeh Tentang Zakat. Terj. http://nurjeehan.bhd . Maulana Muhammad Zakariya Kandhahlawi. http://halaqah. 2006.php?topic=262. a. http://amalansedekah. Fadhilah sedekah.0. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers. Syaikhul Hadits Maulana & Muhammad Zakariyya rah.22 RUJUKAN Al-Qur¶an Ariffin Omar . Syahrin Jasah. Fadhilat Sedekah. 2006. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. 2008.com. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa. Sedekah : Jaminan Keharmonian Umat Menurut Sunat.suburkan -sedekah .hadhituna.blogspot. Cirebon: Penerbit Pustaka Nabawi. 1419H/1998. 40 Amal Penghapus Dosa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful