P. 1
Unit 1 - Nombor[1]

Unit 1 - Nombor[1]

|Views: 65|Likes:
Published by Bulah Goribau

More info:

Published by: Bulah Goribau on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2011

pdf

text

original

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Sebut dan tunjukkan nombor „21‟ hingga „100‟ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersama-sama. 2. Kemudian sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar) 3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Seterusnya tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut. 5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Kubus dan rod Cuisenaire 6. Kemudian edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap murid. 7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan menunjukkan jawapannya. 8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain. 9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak 100, kubus dan rod Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan. 2. Sebutkan suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod Cuisenaire yang betul. 3. Minta murid bertukar peranan sebelum menyebutkan nombor yang lain.

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
UNIT 1.2 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis. Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh/lima/dua/satu) 2. Lagu tersebut dinyanyikan oleh guru. Murid perlu mendengar secara teliti nombor yang disebutkan dan secara pantas membentuk kumpulan yang mempunyai bilangan ahli yang betul. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan. 3. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus pembilang kepada setiap kumpulan. Maklumkan murid bahawa mereka perlu membentuk kumpulan dengan menggunakan pembilang pula. 4. Nyanyikan lagu di atas. Minta murid membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh melalui lagu tersebut dengan menggunakan kesemua pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua ... (sebutkan jenis pembilang yang digunakan)? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluhsepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 5. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur)

2

Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 4. Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan. 2. Bulatan pada jalur tersebut perlu digunting mengikut bentuknya. sediakan Jalur 10. Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 3 . 3. Sebelum aktiviti ini dijalankan. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka. Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Jalur 2 dan Jalur 1. Murid duduk secara berpasangan. Hanya nombor „10‟ yang akan kelihatan di dalam bulatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5. Jalur 5.

4 . Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. Jalur 2 dan Jalur 1. lima kali. Ulangi aktiviti ini bagi kumpulan lima-lima. Kesemua nombornya berada dalam satu baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8. Kemudian minta murid membilang hingga „100‟ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi. dua-dua dan satu-satu dengan menggunakan Jalur 5. Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 6. Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan „0‟. dua kali atau satu kali bagi kemahiran ini. Nota: Murid juga boleh diminta membuat lompatan pada Petak 100 sebanyak sepuluh kali.

A dan B. 9. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 8. Kad nombor 21 hingga 100 4. Lekatkan satu kad nombor pada papan tulis. 10. Minta murid mengeja dan membaca perkataan beramai-ramai. Papan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Menulis angka hingga 100 2. Cetak papan permainan „Apa Nombornya?‟ dan peraturan permainan pada kad manila. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Semak jawapan bersama-sama. 11. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain. Ahli kumpulan B menggantungkan kad nombor di leher. 4. Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama. 2. Bentukkan kumpulan (empat orang).UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. dan kemudian menuliskannya pada papan tulis masing-masing. Kad perkataan „dua puluh satu‟ hingga „seratus‟ 5. 7) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1.3 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher. Tali 6. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad nombor tadi. 5. Minta murid menyebut nombor yang tertera dan menulis angka tersebut pada papan tulis masing-masing. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. 7. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain. Setiap kumpulan boleh bermain pusingan di dalam satu sesi. Papan tulis individu 2. Bentukkan dua kumpulan.3. 3. Butang 3. 2. Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. Dadu 2. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan nombor dan perkataannya secepat mungkin sebelum muzik berhenti. Laminate keduaduanya. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. Pen marker 3. Seterusnya sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. Edarkan Lembaran Kerja 1. 3. seberapa banyak PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 5 . 6) 4. Peraturan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. 6.

Minta murid membilang kubus dan rod Cuisenaire mengikut bilangan tersebut. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain. Terangkan bahawa nilai digit ‟2‟ mewakili dua puluh dan nilai digit ‟4‟ mewakili empat sa. Lukiskan kubus dan rod Cuisenaire dan perkenalkan nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: Kad nombor 24 BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 9. Jadual nilai tempat Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. 6 . 10. Papan tulis individu 2. Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod Cuisenaire. 5.18) Puluh 2 Sa 4 4. Edarkan sepuluh kubus dan sepuluh rod Cuisenaire kepada setiap kumpulan. pada papan tulis. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Kubus Cuisenaire 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 6. Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus Cuisenaire.4. Edarkan Lembaran Kerja 1.4 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Lekatkan satu kad nombor. Murid akan mendapat empat kubus dan dua rod Cuisenaire. 7. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain. 2. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain. Kad bergambar (Rujuk BBM ms. 8. 3. Pen marker 3. contohnya „24‟. 8 . Rod Cuisenaire 3.

Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain. Minta setiap murid membilang jumlah objek di dalam gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual nilai tempat masing-masing.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3. Pamerkan kad bergambar. Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2. 7 .

Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2.5(a). Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. 4. 3. Penyepit baju 4.5(a) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan. Wisel 2. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel 8 . 6. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. Semak jawapan bersama-sama.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 5. Setiap murid diminta memilih salah satu kad tersebut. Tali 3. Edarkan satu set kad nombor yang berbeza kepada setiap kumpulan. 7. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Murid perlu menggantungkan kadnya menggunakan penyepit baju sepanjang tali yang direntang tadi mengikut tertib menaik.

36. 34. murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 35. 31. 30 3. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30. 31. 32. Contohnya: (Tuliskan nombor „30‟ pada papan tulis. Adakan permainan „Dengar dan Bilang‟. 37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36. 37. 38. 37. 39. 33.  Aktiviti bermula apabila guru meniup wisel. 35. 33. 9 . 35. 34. Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu:  Suatu nombor akan dituliskan pada papan tulis. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza.  Apabila wisel ditiup dua kali.  Apabila wisel ditiup satu kali. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39. 32. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir tadi. 35. 36. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33. 36. Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir di dalam kelas. 34. 33. 4. 38. 2. 34.

Murid perlu memilih salah satu kad yang berselerak dan kemudian berbaris dan memegang kad masing-masing mengikut tertib menaik. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Semak jawapan bersama-sama. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. Letakkan satu set kad nombor genap yang berbeza secara berselerak bagi setiap kumpulan. Kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. 8. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 5. Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. 7. Wisel 2. 6. Kumpulkan semula set kad nombor tadi. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. 2.5(b). 3. Petak 100 bersaiz besar 10 . Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad nombor ganjil pula. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan. sepuluh kad dalam setiap set) 3.5(b) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang).UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.

Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Edarkan set kad nombor secara rawak kepada setiap kumpulan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Soal jawab: Mari kita buat garis nombor dua-dua. Nombor . Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 11 .. 4. (Setiap murid perlu melekatkan kad masing-masing mengikut urutan nombor yang betul) 2. Edarkan set kad nombor yang berbeza kepada murid. lekatkan kad kamu di sini. Murid perlu memilih salah satu kad tersebut. Aktiviti 2 1. Kemudian minta murid membilang nombor pada kadkad tersebut secara tertib menaik. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang dua-dua secara tertib menurun. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. (sebutkan nombornya). 3. (Murid yang memegang kad nombor tersebut diminta melekatkan kad pada papan tulis) Siapa yang memegang kad nombor sebelumnya? Di mana kamu sepatutnya melekatkan kad itu? (Murid tersebut diminta melekatkan kad di sebelah kiri kad nombor yang pertama tadi) Sekarang.. lengkapkan garis nombor ini. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „2‟. Permainan ini boleh juga dijadikan pertandingan di antara kumpulan (sepuluh orang). 2. Kumpulan yang paling awal melengkapkan garis nombor dengan betul dikira pemenang.

Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 4. (Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3. 12 . Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘2’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor genap) Adakah nombor ‘54’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „54‟ ialah nombor genap) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Nota: Jalur 2 dalam Unit 1.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „1‟. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. (Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘1’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor ganjil) Adakah nombor ‘68’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „68‟ bukan nombor ganjil) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Bincangkan dengan lebih lanjut.

6. 4. Lima markah akan diberikan kepada kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut urutan menaik yang betul. Di setiap stesen. Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen. Garis nombor bersaiz besar 2. Kumpulan 1 akan bermula di stesen A. 7. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. kumpulan 2 akan bermula di stesen B. Petak 100 bersaiz besar 13 . Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.5(c). Markah dijumlahkan dan kumpulan yang mendapat markah tertinggi dikira pemenang. 9. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun. murid perlu menyusun kad secara tertib menaik. dan seterusnya. Di setiap stesen. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Letakkan set kad nombor yang berbeza di setiap stesen.5(c) UNIT 1. Kemudian mereka perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad nombor tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya. letakkan satu set kad nombor secara terlungkup dan berselerak.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Sediakan beberapa stesen dalam bilik darjah. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. 8. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima. 2. 5.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 3. Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „5‟. Aktiviti 2 1. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis dengan hanya menandakan nombor „30‟ dan „75‟ sahaja. Teruskan dengan nombor-nombor lain. Contohnya: 30 X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya nombor ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor yang betul bagi X? Apa nombor yang betul bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2. Mulakan dengan nombor yang berbeza pada garis nombor. Setelah kesemuanya ditulis pada garis nombor tersebut. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 14 . minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada „0‟ hingga „100‟. 2. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun.

Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘4’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „4‟ atau „9‟) Adakah nombor ‘84’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „84‟ adalah „4‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Bincangkan dengan lebih lanjut. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „4‟. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘5’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „5‟ atau „0‟) Adakah nombor ‘77’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „77‟ bukan „5‟ atau „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Nota: Jalur 5 dalam Unit 1. 5.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3. 15 .

Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menurun. Permainan diteruskan sehingga selesai. 31. Murid perlu mengambil satu kad nombor yang ada di dalam bakul dan meletakkan kad tersebut di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik. 48. 51. 93  Set kad dalam bakul C . 5. 6.5(d) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 9. Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad nombor dalam gandaan sepuluh. Bentukkan kumpulan (empat orang). 88. 73. 61. 58. 71. Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 16 . 43.13. Murid kemudiannya berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan murid berikutnya. 10. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah gelung rotan. 63. 41. 21. 98  Set kad dalam bakul B .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 53. Letakkan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. 28. 81.18. 23. 3. 78. Edarkan Lembaran Kerja 1. sepuluh kad dalam setiap set) 3.5(d). Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 2. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1.11. 1. 83. 38. 7. seperti ‟Urutan Nombor‟. 8. Seterusnya letakkan satu set kad nombor di dalam setiap bakul seperti berikut:  Set kad dalam bakul A . 33. Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. 91 4. 68. Gelung rotan 2. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh. Kemudian letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang.

Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. 2. Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „10‟. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘9’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „9‟) 17 . Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „0‟) Adakah nombor ‘90’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „90‟ ialah „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „9‟. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 3. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘10’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Bimbing murid melihat pola yang terhasil.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Adakah nombor ‘76’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „76‟ bukan „9‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. 18 .2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Apa pola yang akan kamu dapat apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘4’ pula? Mengapa? 5. Nota: Jalur 10 dalam Unit 1. Bincangkan dengan lebih lanjut.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad nombor yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Ahli kumpulan 3 Bakul C 1 Bakul berisi kad nombor URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 53 88 88 88 8 68 78 88 98 3 13 23 33 43 63 73 83 93 1 51 61 71 81 91 88 88 88 Kad nombor yang telah disusun mengikut urutan 8 11 88 81 1 21 31 41 19 .

20 . Sehelai kain Melalui padanan satu-satu. dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang. masing-masing mengandungi dua puluh dua dan dua puluh empat pembilang. mereka perlu membuat padanan satu-satu. Bakul 2. 2. Murid duduk secara berpasangan. objek yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya. Tunjukkan dua bakul. Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Akan terdapat pembilang yang tiada „pasangan‟) Pembilang dalam bakul A dipadankan satu-satu dengan Pembilang dalam bakul B BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. dan seorang murid lagi bagi pembilang dalam bakul B. Soal jawab: Yang mana lebih/kurang. berlabel A dan B.6 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Pembilang satu-satu 3. 3.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Kedua-dua murid tersebut menyebut bilangan pembilang kepada kelas. Kad nombor dalam lingkungan 100 2. Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B secara berpasangan. Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A.

. 24 dan 51 22 dan 30 22 dan 27 7. bandingkan nilai digit sa pula.. Maka „22‟ kurang daripada „30‟.. Dua puluh lebih kecil daripada tiga puluh.. Bimbing murid untuk menyatakan: .. Maka „27‟ lebih daripada „22‟. Tidak perlu bandingkan nilai digit sa. Tetapi tujuh sa lebih daripada dua sa. Tidak perlu bandingkan nilai digit sa.. Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor:  Bandingkan nilai digit puluh dahulu. lebih daripada .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 4. kurang daripada .. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut:  24 dan 51  22 dan 30  22 dan 27 6. Edarkan Lembaran Kerja 1. 21 . . Lima puluh lebih besar daripada dua puluh. Maka „51‟ lebih daripada „24‟.  Jika nilai digit puluhnya sama. 5..6. Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan. Dua puluh sama nilainya dengan dua puluh.

2. 4. Guru akan menyebutkan lebih/kurang. 6. Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad nombor dan memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh pihak lawan apabila kain dijatuhkan. Pada kiraan „3‟. Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut. Bersedia.  Semak jawapan bersama-sama. Edarkan satu kad nombor kepada setiap murid. Aturkan kumpulan seperti lampiran „Susun Atur Kumpulan‟. 3. Edarkan satu set kad nombor kepada setiap kumpulan. markah dikira dan kumpulan yang menang diberi ganjaran. Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain. Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan:  Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada . Pemain yang terdahulu menyebut nombor yang lebih/kurang dikira pemenang dan satu markah diberi kepada kumpulan tersebut. 2. 3!” “Pilih nombor yang AKTIVITI PENGUKUHAN 5. 8. 22 .  Murid yang memegang kad nombor yang lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkan nombor tersebut. 7. Teruskan permainan hingga selesai. 1. berdiri sekarang!”. 2. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1.. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Semua ahli kumpulan perlu mengambil giliran untuk bermain. Aktiviti 2 1.. Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama. murid yang memegang kain akan menjatuhkan kain. Pada akhir permainan. Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad nombor yang lain. Murid mesti memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh semua. Setiap kumpulan diminta memilih seorang ahli kumpulan sebagai pemain.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Pemegang kain Ahli kumpulan A Kain Ahli kumpulan B Pemain kumpulan A Pemain kumpulan B Pemegang kain 23 .

7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut.7. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid akan menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya nombor ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri nombor ‘35’? (Murid akan menjawab “Di sebelah kanan nombor 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’. Soal jawab: Yang mana lebih. Seterusnya lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 4. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 30 35 40 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.  Semakin kecil nilai suatu nombor itu. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan. Maka ia berada di sebelah kanan. semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor. 5. Edarkan Lembaran Kerja 1. 3. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri. Bulatkan nombor „35‟ pada garis nombor tersebut. disusun secara rawak) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 24 . dan b) meletakkan nombor tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombor-nombor lain. Bimbing murid untuk melihat bahawa:  Semakin besar nilai suatu nombor itu.

Bentukkan kumpulan (empat orang). 25. 99  Set kad dalam bakul B . 8. 13. 81. 2. 62. 65.7. Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan meletakkan kad nombor masing-masing pada garis nombor yang telah dilukiskan tadi mengikut urutan yang betul. 95 4. 80. 33. 50.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun AKTIVITI PENGUKUHAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. Letakkan set kad nombor yang berbeza seperti berikut di dalam setiap bakul:  Set kad dalam bakul A . Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. 1. 57. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah garis nombor. Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. 40. 68. Secara berkumpulan murid akan sama-sama berlari ke arah bakul dan memilih satu kad nombor. 5. 38. 46. 6. Semak jawapan bersama-sama. 30. 81. 25 . 3. 23. 27. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. 90  Set kad dalam bakul C . 49. 56. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 71.1. 15. 74. 19. 77. 7.8. Ulangi langkah 3 hingga 8 dengan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. 9. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Bakul C Garis nombor Bakul berisi kad nombor 26 .

3.22) 27 . . 1. (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama dalam barisan.. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Sebelum sesi ini dijalankan. Menyebut nombor ordinal daripada „kesebelas‟ hingga „kedua puluh‟ 2. ... (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua. 6... . Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan. Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga akan menyebutkan namanya) . . Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas. 19 .. Siapa orang yang kesebelas? (Murid kesebelas akan menyebutkan namanya) .. 5. sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa. (sebutkan nama murid yang kedua) 4. Teruskan hingga murid yang kedua puluh. Teruskan hingga murid yang kedua puluh. (sebutkan nama murid yang pertama) Kedua..... (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama..UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.. (sebutkan nama murid ketiga tadi) adalah yang ketiga. Siapa orang yang kedua? (Murid kedua akan menyebutkan namanya) . (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama. ordinal BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms. (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua. ... (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama...8 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1.. Soal jawab: Siapa yang berdiri di hadapan sekali? (Murid pertama akan menyebutkan namanya) .

Minta murid berkongsi sampul bagi surat atau bil yang telah mereka bawa. Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh). Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 7. Lihat pada nombor rumah kamu itu. Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid akan menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu. Edarkan Lembaran Kerja 1. nombor ’35’ itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini. Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak. 28 . 8.8.

2.. Soal jawab: Bulan . 3. Bincangkan tentang kedudukan nama bulan dalam tahun ini dan perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut. 1. Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut mengikut pemerhatian dan pengetahuan mereka.. (sebutkan nama bulan) adalah bulan yang keberapa? Dalam bulan keberapa kamu menyambut . Contohnya: Murid yang kesembilan. 2. Murid duduk secara berpasangan. Minta murid beratur lurus dalam barisan masing-masing dan kemudian duduk. Pamerkan kalendar bagi tahun semasa. Seterusnya minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) supaya dapat mengenal pasti kedudukan mereka dalam barisan tersebut. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian berdiri serta melakukan seperti yang diarahkan. Aktiviti 3 1. Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke. Bentukkan kumpulan (dua puluh orang).. (sebutkan suatu nombor ordinal) Tempat keberapa buah ... mengiau seperti kucing. berkokok seperti ayam.. (sebutkan nama buah)? Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. (sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 29 ... mengaum seperti harimau. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapan yang betul. 2. Murid yang kesebelas. Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan. Murid yang keempat belas. 4.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->