UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Sebut dan tunjukkan nombor „21‟ hingga „100‟ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersama-sama. 2. Kemudian sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar) 3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Seterusnya tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut. 5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Kubus dan rod Cuisenaire 6. Kemudian edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap murid. 7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan menunjukkan jawapannya. 8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain. 9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak 100, kubus dan rod Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan. 2. Sebutkan suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod Cuisenaire yang betul. 3. Minta murid bertukar peranan sebelum menyebutkan nombor yang lain.

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
UNIT 1.2 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis. Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh/lima/dua/satu) 2. Lagu tersebut dinyanyikan oleh guru. Murid perlu mendengar secara teliti nombor yang disebutkan dan secara pantas membentuk kumpulan yang mempunyai bilangan ahli yang betul. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan. 3. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus pembilang kepada setiap kumpulan. Maklumkan murid bahawa mereka perlu membentuk kumpulan dengan menggunakan pembilang pula. 4. Nyanyikan lagu di atas. Minta murid membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh melalui lagu tersebut dengan menggunakan kesemua pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua ... (sebutkan jenis pembilang yang digunakan)? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluhsepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 5. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur)

2

Jalur 2 dan Jalur 1. Bulatan pada jalur tersebut perlu digunting mengikut bentuknya.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Sebelum aktiviti ini dijalankan. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka. sediakan Jalur 10. 3 . 4. Murid duduk secara berpasangan. Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh. 3. Hanya nombor „10‟ yang akan kelihatan di dalam bulatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 2. Jalur 5. Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan.

Kemudian minta murid membilang hingga „100‟ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi. Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan „0‟. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. 4 . dua-dua dan satu-satu dengan menggunakan Jalur 5. lima kali.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 6. Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7. Kesemua nombornya berada dalam satu baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8. Nota: Murid juga boleh diminta membuat lompatan pada Petak 100 sebanyak sepuluh kali. dua kali atau satu kali bagi kemahiran ini. Jalur 2 dan Jalur 1. Ulangi aktiviti ini bagi kumpulan lima-lima.

11. Minta murid menyebut nombor yang tertera dan menulis angka tersebut pada papan tulis masing-masing. 6.3. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad nombor tadi. Bentukkan dua kumpulan. Butang 3. Peraturan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama.3 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. dan kemudian menuliskannya pada papan tulis masing-masing. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain. 5. Pen marker 3. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. Laminate keduaduanya. 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. Kad nombor 21 hingga 100 4. Papan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Setiap kumpulan boleh bermain pusingan di dalam satu sesi. seberapa banyak PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 5 . Kad perkataan „dua puluh satu‟ hingga „seratus‟ 5. 3. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 6) 4. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan nombor dan perkataannya secepat mungkin sebelum muzik berhenti. Seterusnya sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. Menulis angka hingga 100 2. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher. 3. Lekatkan satu kad nombor pada papan tulis. Semak jawapan bersama-sama. Cetak papan permainan „Apa Nombornya?‟ dan peraturan permainan pada kad manila. 2. 9. Tali 6. Dadu 2. Papan tulis individu 2. Minta murid mengeja dan membaca perkataan beramai-ramai. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1. 8. Bentukkan kumpulan (empat orang).UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. A dan B. 7) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 4. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain. 7. Ahli kumpulan B menggantungkan kad nombor di leher. 10. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid.

Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod Cuisenaire. 3.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Papan tulis individu 2. Murid akan mendapat empat kubus dan dua rod Cuisenaire. 8. contohnya „24‟. Jadual nilai tempat Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. 10.4 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Kad bergambar (Rujuk BBM ms. Lukiskan kubus dan rod Cuisenaire dan perkenalkan nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: Kad nombor 24 BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Edarkan sepuluh kubus dan sepuluh rod Cuisenaire kepada setiap kumpulan. Edarkan Lembaran Kerja 1. pada papan tulis. Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain. Bentukkan kumpulan (tiga orang). 9. Rod Cuisenaire 3. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. 7. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain. Pen marker 3. 6.18) Puluh 2 Sa 4 4. 8 . Lekatkan satu kad nombor. 5. Minta murid membilang kubus dan rod Cuisenaire mengikut bilangan tersebut. Kubus Cuisenaire 2. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain. 2. Terangkan bahawa nilai digit ‟2‟ mewakili dua puluh dan nilai digit ‟4‟ mewakili empat sa. Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus Cuisenaire.4. 6 .

Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain. Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2. Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. 7 . Pamerkan kad bergambar.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Minta setiap murid membilang jumlah objek di dalam gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual nilai tempat masing-masing.

Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Setiap murid diminta memilih salah satu kad tersebut. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel 8 .5(a). 6. 7.5(a) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan. Penyepit baju 4. 4. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. 3. Semak jawapan bersama-sama. Tali 3. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Wisel 2. 5. Murid perlu menggantungkan kadnya menggunakan penyepit baju sepanjang tali yang direntang tadi mengikut tertib menaik. Edarkan satu set kad nombor yang berbeza kepada setiap kumpulan. Edarkan Lembaran Kerja 1. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. 2.

38. 34.  Apabila wisel ditiup dua kali. 35. 33. 33. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza. 4.  Apabila wisel ditiup satu kali. 34. 36. 36. murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut. 2. Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir di dalam kelas. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39. 32. 31. 37. 36. 34.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Adakan permainan „Dengar dan Bilang‟. 35. Contohnya: (Tuliskan nombor „30‟ pada papan tulis. 35. 34. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir tadi. 32.  Aktiviti bermula apabila guru meniup wisel. 33. 37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36. 38. 31. 39. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33. 30 3. 9 . Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu:  Suatu nombor akan dituliskan pada papan tulis. 35. 37.

Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. 8. Letakkan satu set kad nombor genap yang berbeza secara berselerak bagi setiap kumpulan.5(b) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Murid perlu memilih salah satu kad yang berselerak dan kemudian berbaris dan memegang kad masing-masing mengikut tertib menaik. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Kumpulkan semula set kad nombor tadi. 5. sepuluh kad dalam setiap set) 3. 3.5(b). 2. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Semak jawapan bersama-sama. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan. 7. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). 6. Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad nombor ganjil pula. Petak 100 bersaiz besar 10 . 4. Wisel 2. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. Edarkan Lembaran Kerja 1. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1.

3. Kumpulan yang paling awal melengkapkan garis nombor dengan betul dikira pemenang. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „2‟. (Murid yang memegang kad nombor tersebut diminta melekatkan kad pada papan tulis) Siapa yang memegang kad nombor sebelumnya? Di mana kamu sepatutnya melekatkan kad itu? (Murid tersebut diminta melekatkan kad di sebelah kiri kad nombor yang pertama tadi) Sekarang.. 4.. lengkapkan garis nombor ini. Murid perlu memilih salah satu kad tersebut. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 11 . (Setiap murid perlu melekatkan kad masing-masing mengikut urutan nombor yang betul) 2. Permainan ini boleh juga dijadikan pertandingan di antara kumpulan (sepuluh orang). Kemudian minta murid membilang nombor pada kadkad tersebut secara tertib menaik. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Edarkan set kad nombor secara rawak kepada setiap kumpulan. (sebutkan nombornya). Soal jawab: Mari kita buat garis nombor dua-dua. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang dua-dua secara tertib menurun. 2. Nombor . lekatkan kad kamu di sini.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Aktiviti 2 1. Edarkan set kad nombor yang berbeza kepada murid.

(Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5. 12 . Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. (Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘1’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor ganjil) Adakah nombor ‘68’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „68‟ bukan nombor ganjil) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Bimbing murid melihat pola yang terhasil.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3. Bincangkan dengan lebih lanjut. Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „1‟.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘2’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor genap) Adakah nombor ‘54’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „54‟ ialah nombor genap) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Nota: Jalur 2 dalam Unit 1. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 4.

Edarkan Lembaran Kerja 1. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Letakkan set kad nombor yang berbeza di setiap stesen. Di setiap stesen. Sediakan beberapa stesen dalam bilik darjah. Lima markah akan diberikan kepada kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut urutan menaik yang betul. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Bentukkan kumpulan (tiga orang). 2. Kumpulan 1 akan bermula di stesen A. dan seterusnya. 6. Di setiap stesen. Petak 100 bersaiz besar 13 . 3. murid perlu menyusun kad secara tertib menaik. Kemudian mereka perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad nombor tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya. 7. 5. 4. Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun. 9.5(c) UNIT 1. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Garis nombor bersaiz besar 2. Markah dijumlahkan dan kumpulan yang mendapat markah tertinggi dikira pemenang. 8.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.5(c). letakkan satu set kad nombor secara terlungkup dan berselerak. kumpulan 2 akan bermula di stesen B.

Mulakan dengan nombor yang berbeza pada garis nombor. Setelah kesemuanya ditulis pada garis nombor tersebut. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis dengan hanya menandakan nombor „30‟ dan „75‟ sahaja. minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada „0‟ hingga „100‟. Aktiviti 2 1. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Contohnya: 30 X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya nombor ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor yang betul bagi X? Apa nombor yang betul bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2. 2. 3.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 14 . Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „5‟. Teruskan dengan nombor-nombor lain. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun.

2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Bincangkan dengan lebih lanjut.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3. 5. Nota: Jalur 5 dalam Unit 1. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. 15 . Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘5’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „5‟ atau „0‟) Adakah nombor ‘77’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „77‟ bukan „5‟ atau „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘4’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „4‟ atau „9‟) Adakah nombor ‘84’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „84‟ adalah „4‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „4‟.

Bentukkan kumpulan (empat orang). Kemudian letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama. 21. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Murid perlu mengambil satu kad nombor yang ada di dalam bakul dan meletakkan kad tersebut di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik. 10.13.18. seperti ‟Urutan Nombor‟. Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 16 . 83. 23. 91 4. 78. Gelung rotan 2. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menurun. 53. 73. 8. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 41. 33. 3. Murid kemudiannya berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan murid berikutnya.5(d) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah.5(d). 5. 9. 31. 63. Edarkan Lembaran Kerja 1. Seterusnya letakkan satu set kad nombor di dalam setiap bakul seperti berikut:  Set kad dalam bakul A . Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad nombor dalam gandaan sepuluh. 48. 28. Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. 2.11. 71. 98  Set kad dalam bakul B . 51. 7. Letakkan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. 6. 68. 81. 88. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah gelung rotan. 61. sepuluh kad dalam setiap set) 3. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. Permainan diteruskan sehingga selesai. 43. 93  Set kad dalam bakul C . 38. 58. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh.

Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „9‟. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „9‟) 17 . Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘10’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „10‟. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „0‟) Adakah nombor ‘90’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „90‟ ialah „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 3. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘9’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Adakah nombor ‘76’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „76‟ bukan „9‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Nota: Jalur 10 dalam Unit 1. 18 . Apa pola yang akan kamu dapat apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘4’ pula? Mengapa? 5.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Bincangkan dengan lebih lanjut.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad nombor yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Ahli kumpulan 3 Bakul C 1 Bakul berisi kad nombor URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 53 88 88 88 8 68 78 88 98 3 13 23 33 43 63 73 83 93 1 51 61 71 81 91 88 88 88 Kad nombor yang telah disusun mengikut urutan 8 11 88 81 1 21 31 41 19 .

berlabel A dan B. mereka perlu membuat padanan satu-satu. Tunjukkan dua bakul. Kad nombor dalam lingkungan 100 2. Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: 1. objek yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya. Sehelai kain Melalui padanan satu-satu. dan seorang murid lagi bagi pembilang dalam bakul B. Soal jawab: Yang mana lebih/kurang. Kedua-dua murid tersebut menyebut bilangan pembilang kepada kelas. Akan terdapat pembilang yang tiada „pasangan‟) Pembilang dalam bakul A dipadankan satu-satu dengan Pembilang dalam bakul B BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 3. dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang. Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A. masing-masing mengandungi dua puluh dua dan dua puluh empat pembilang. Pembilang satu-satu 3. 20 . Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B secara berpasangan. 2. Bakul 2.6 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Murid duduk secara berpasangan.

Maka „22‟ kurang daripada „30‟. Maka „27‟ lebih daripada „22‟. Tetapi tujuh sa lebih daripada dua sa. Tidak perlu bandingkan nilai digit sa. Dua puluh sama nilainya dengan dua puluh. bandingkan nilai digit sa pula. kurang daripada . Edarkan Lembaran Kerja 1. 5.... Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut:  24 dan 51  22 dan 30  22 dan 27 6. lebih daripada . Dua puluh lebih kecil daripada tiga puluh..6..  Jika nilai digit puluhnya sama... Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor:  Bandingkan nilai digit puluh dahulu. Lima puluh lebih besar daripada dua puluh. Maka „51‟ lebih daripada „24‟. . Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan. 24 dan 51 22 dan 30 22 dan 27 7.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 4. Tidak perlu bandingkan nilai digit sa. 21 .. Bimbing murid untuk menyatakan: .

Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama. Teruskan permainan hingga selesai. Pada kiraan „3‟. Edarkan satu set kad nombor kepada setiap kumpulan. Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan:  Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada .  Semak jawapan bersama-sama. Pada akhir permainan. 2.. Pemain yang terdahulu menyebut nombor yang lebih/kurang dikira pemenang dan satu markah diberi kepada kumpulan tersebut. Guru akan menyebutkan lebih/kurang. 22 . Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut. 8.  Murid yang memegang kad nombor yang lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkan nombor tersebut.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1. Aturkan kumpulan seperti lampiran „Susun Atur Kumpulan‟. 4. markah dikira dan kumpulan yang menang diberi ganjaran. 3. 2. Setiap kumpulan diminta memilih seorang ahli kumpulan sebagai pemain. Bersedia.. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain. Semua ahli kumpulan perlu mengambil giliran untuk bermain. Murid mesti memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh semua. Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad nombor yang lain. 7. 2. 6. 3!” “Pilih nombor yang AKTIVITI PENGUKUHAN 5. murid yang memegang kain akan menjatuhkan kain. Edarkan satu kad nombor kepada setiap murid. Aktiviti 2 1. berdiri sekarang!”. Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad nombor dan memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh pihak lawan apabila kain dijatuhkan. 1. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Pemegang kain Ahli kumpulan A Kain Ahli kumpulan B Pemain kumpulan A Pemain kumpulan B Pemegang kain 23 .

3. 5. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri. Seterusnya lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 4. Bimbing murid untuk melihat bahawa:  Semakin besar nilai suatu nombor itu.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombor-nombor lain. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor. dan b) meletakkan nombor tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.7. semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor.  Semakin kecil nilai suatu nombor itu. Maka ia berada di sebelah kanan. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 30 35 40 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. 24 . disusun secara rawak) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan. Soal jawab: Yang mana lebih. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid akan menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya nombor ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri nombor ‘35’? (Murid akan menjawab “Di sebelah kanan nombor 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’. Bulatkan nombor „35‟ pada garis nombor tersebut.

25 . Letakkan set kad nombor yang berbeza seperti berikut di dalam setiap bakul:  Set kad dalam bakul A . Secara berkumpulan murid akan sama-sama berlari ke arah bakul dan memilih satu kad nombor. Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. Bentukkan kumpulan (empat orang). 81. Semak jawapan bersama-sama. 81. 5.1. 46. 19. 9. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah garis nombor. 56. 3. 50. 71. 77. 57. 38. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 62. 80. 74. Ulangi langkah 3 hingga 8 dengan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan.8.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun AKTIVITI PENGUKUHAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 99  Set kad dalam bakul B . 65. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. 30. 49.7. 23. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. 90  Set kad dalam bakul C . 40. 27. 95 4. 13. 2. 1. 68. 33. 25. 6. Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan meletakkan kad nombor masing-masing pada garis nombor yang telah dilukiskan tadi mengikut urutan yang betul. 15. 7. 8.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Bakul C Garis nombor Bakul berisi kad nombor 26 .

. Teruskan hingga murid yang kedua puluh. . (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama... 19 . sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa. Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan. Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama. 6. (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2... Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). . . Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas. Siapa orang yang kesebelas? (Murid kesebelas akan menyebutkan namanya) . (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama. ordinal BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms. 3. (sebutkan nama murid ketiga tadi) adalah yang ketiga... . Siapa orang yang kedua? (Murid kedua akan menyebutkan namanya) .. (sebutkan nama murid yang pertama) Kedua. Menyebut nombor ordinal daripada „kesebelas‟ hingga „kedua puluh‟ 2.. (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua...22) 27 ...UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga akan menyebutkan namanya) .. 1... (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama dalam barisan.8 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Sebelum sesi ini dijalankan.. 5. (sebutkan nama murid yang kedua) 4. (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua... Teruskan hingga murid yang kedua puluh. Soal jawab: Siapa yang berdiri di hadapan sekali? (Murid pertama akan menyebutkan namanya) .

8. Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak. Lihat pada nombor rumah kamu itu.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 7.8. Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut. nombor ’35’ itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini. Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh). Edarkan Lembaran Kerja 1. 28 . Minta murid berkongsi sampul bagi surat atau bil yang telah mereka bawa. Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid akan menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu.

2.. mengiau seperti kucing.. 4.. Soal jawab: Bulan . Bincangkan tentang kedudukan nama bulan dalam tahun ini dan perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut. (sebutkan nama buah)? Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian berdiri serta melakukan seperti yang diarahkan. (sebutkan nama bulan) adalah bulan yang keberapa? Dalam bulan keberapa kamu menyambut . Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke. Seterusnya minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) supaya dapat mengenal pasti kedudukan mereka dalam barisan tersebut...UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Minta murid beratur lurus dalam barisan masing-masing dan kemudian duduk. 2.. (sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 29 . mengaum seperti harimau. Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut mengikut pemerhatian dan pengetahuan mereka. Murid duduk secara berpasangan. 2. Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan.. Aktiviti 3 1.. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapan yang betul. 1. Pamerkan kalendar bagi tahun semasa. (sebutkan suatu nombor ordinal) Tempat keberapa buah . berkokok seperti ayam. Murid yang keempat belas. 3. Contohnya: Murid yang kesembilan. Bentukkan kumpulan (dua puluh orang). Murid yang kesebelas.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.