UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Sebut dan tunjukkan nombor „21‟ hingga „100‟ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersama-sama. 2. Kemudian sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar) 3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Seterusnya tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut. 5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Kubus dan rod Cuisenaire 6. Kemudian edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap murid. 7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan menunjukkan jawapannya. 8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain. 9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak 100, kubus dan rod Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan. 2. Sebutkan suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod Cuisenaire yang betul. 3. Minta murid bertukar peranan sebelum menyebutkan nombor yang lain.

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
UNIT 1.2 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis. Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh/lima/dua/satu) 2. Lagu tersebut dinyanyikan oleh guru. Murid perlu mendengar secara teliti nombor yang disebutkan dan secara pantas membentuk kumpulan yang mempunyai bilangan ahli yang betul. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan. 3. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus pembilang kepada setiap kumpulan. Maklumkan murid bahawa mereka perlu membentuk kumpulan dengan menggunakan pembilang pula. 4. Nyanyikan lagu di atas. Minta murid membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh melalui lagu tersebut dengan menggunakan kesemua pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua ... (sebutkan jenis pembilang yang digunakan)? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluhsepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 5. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur)

2

Sebelum aktiviti ini dijalankan. 4. 3. Bulatan pada jalur tersebut perlu digunting mengikut bentuknya. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 2. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka. Jalur 5. Jalur 2 dan Jalur 1. 3 . Murid duduk secara berpasangan. Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Hanya nombor „10‟ yang akan kelihatan di dalam bulatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5. sediakan Jalur 10. Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan.

Kemudian minta murid membilang hingga „100‟ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi. Kesemua nombornya berada dalam satu baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8. Nota: Murid juga boleh diminta membuat lompatan pada Petak 100 sebanyak sepuluh kali. 4 . Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan „0‟. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. dua-dua dan satu-satu dengan menggunakan Jalur 5. Ulangi aktiviti ini bagi kumpulan lima-lima. lima kali.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 6. Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7. dua kali atau satu kali bagi kemahiran ini. Jalur 2 dan Jalur 1.

Bentukkan dua kumpulan. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain. Kad perkataan „dua puluh satu‟ hingga „seratus‟ 5. Pen marker 3. Papan tulis individu 2. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. 8. 2. 7. 9. 6) 4. Seterusnya sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. Ahli kumpulan B menggantungkan kad nombor di leher. Dadu 2. 5. Cetak papan permainan „Apa Nombornya?‟ dan peraturan permainan pada kad manila. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan nombor dan perkataannya secepat mungkin sebelum muzik berhenti. Edarkan Lembaran Kerja 1. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Minta murid mengeja dan membaca perkataan beramai-ramai. Laminate keduaduanya. Lekatkan satu kad nombor pada papan tulis. A dan B. Menulis angka hingga 100 2. seberapa banyak PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 5 . Bentukkan kumpulan (empat orang). Setiap kumpulan boleh bermain pusingan di dalam satu sesi. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. dan kemudian menuliskannya pada papan tulis masing-masing. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama. Minta murid menyebut nombor yang tertera dan menulis angka tersebut pada papan tulis masing-masing. Kad nombor 21 hingga 100 4. 10. Peraturan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Butang 3. Papan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. 6. 2. Semak jawapan bersama-sama. Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. 4.3. 3. 11. Tali 6. 7) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 3. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad nombor tadi. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.3 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1.

Papan tulis individu 2. 8 . Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. 7. 6 . Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus Cuisenaire. 5. Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain. 3. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain. 9. Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod Cuisenaire. Pen marker 3. Kubus Cuisenaire 2. Jadual nilai tempat Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Lukiskan kubus dan rod Cuisenaire dan perkenalkan nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: Kad nombor 24 BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Kad bergambar (Rujuk BBM ms. pada papan tulis.4. Edarkan Lembaran Kerja 1.18) Puluh 2 Sa 4 4. Murid akan mendapat empat kubus dan dua rod Cuisenaire. 8. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain. 2. contohnya „24‟. Edarkan sepuluh kubus dan sepuluh rod Cuisenaire kepada setiap kumpulan. Terangkan bahawa nilai digit ‟2‟ mewakili dua puluh dan nilai digit ‟4‟ mewakili empat sa. Lekatkan satu kad nombor. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Rod Cuisenaire 3. 10. Minta murid membilang kubus dan rod Cuisenaire mengikut bilangan tersebut. Bentukkan kumpulan (tiga orang).UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 6.4 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1.

Minta setiap murid membilang jumlah objek di dalam gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual nilai tempat masing-masing. Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Pamerkan kad bergambar. 7 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3. Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain.

7. Setiap murid diminta memilih salah satu kad tersebut. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. 3. Murid perlu menggantungkan kadnya menggunakan penyepit baju sepanjang tali yang direntang tadi mengikut tertib menaik. 6.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Edarkan satu set kad nombor yang berbeza kepada setiap kumpulan.5(a). 5. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel 8 . Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Wisel 2. Semak jawapan bersama-sama. 2.5(a) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. Edarkan Lembaran Kerja 1. Tali 3. 4. Penyepit baju 4. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun.

34. 35. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30. 33. 36.  Apabila wisel ditiup dua kali. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39. 36.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 9 . 34. 32. 31. Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir di dalam kelas. 30 3. 31. Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu:  Suatu nombor akan dituliskan pada papan tulis. Adakan permainan „Dengar dan Bilang‟. 34. Contohnya: (Tuliskan nombor „30‟ pada papan tulis. 4. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza. 33. 35. 34. 2.  Apabila wisel ditiup satu kali. 37. 32. 37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36. 38. 38. 33. 36. 39. 37. 35.  Aktiviti bermula apabila guru meniup wisel. murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir tadi. 35.

Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad nombor ganjil pula. 6. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. Kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan. 8. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan. 7. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2. Petak 100 bersaiz besar 10 . Semak jawapan bersama-sama. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. Kumpulkan semula set kad nombor tadi. Wisel 2. 5.5(b) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Letakkan satu set kad nombor genap yang berbeza secara berselerak bagi setiap kumpulan. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.5(b). Murid perlu memilih salah satu kad yang berselerak dan kemudian berbaris dan memegang kad masing-masing mengikut tertib menaik. sepuluh kad dalam setiap set) 3. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. 4.

. 3. Edarkan set kad nombor secara rawak kepada setiap kumpulan. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang dua-dua secara tertib menurun. Murid perlu memilih salah satu kad tersebut. lekatkan kad kamu di sini. 4. Kemudian minta murid membilang nombor pada kadkad tersebut secara tertib menaik. (Murid yang memegang kad nombor tersebut diminta melekatkan kad pada papan tulis) Siapa yang memegang kad nombor sebelumnya? Di mana kamu sepatutnya melekatkan kad itu? (Murid tersebut diminta melekatkan kad di sebelah kiri kad nombor yang pertama tadi) Sekarang. Nombor . Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama.. (sebutkan nombornya). Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 11 . Edarkan set kad nombor yang berbeza kepada murid. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. (Setiap murid perlu melekatkan kad masing-masing mengikut urutan nombor yang betul) 2. 2. lengkapkan garis nombor ini. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „2‟. Soal jawab: Mari kita buat garis nombor dua-dua. Kumpulan yang paling awal melengkapkan garis nombor dengan betul dikira pemenang.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Permainan ini boleh juga dijadikan pertandingan di antara kumpulan (sepuluh orang). Aktiviti 2 1.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3. 12 . (Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘1’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor ganjil) Adakah nombor ‘68’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „68‟ bukan nombor ganjil) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘2’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor genap) Adakah nombor ‘54’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „54‟ ialah nombor genap) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 4. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „1‟. Nota: Jalur 2 dalam Unit 1.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Bincangkan dengan lebih lanjut. (Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua.

Letakkan set kad nombor yang berbeza di setiap stesen. Markah dijumlahkan dan kumpulan yang mendapat markah tertinggi dikira pemenang.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 9.5(c) UNIT 1. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.5(c). Sediakan beberapa stesen dalam bilik darjah. 2. kumpulan 2 akan bermula di stesen B. murid perlu menyusun kad secara tertib menaik. 7. 8. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Kemudian mereka perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad nombor tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya. Edarkan Lembaran Kerja 1. letakkan satu set kad nombor secara terlungkup dan berselerak. 3. Kumpulan 1 akan bermula di stesen A. dan seterusnya. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima. 6. Lima markah akan diberikan kepada kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut urutan menaik yang betul. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Di setiap stesen. Di setiap stesen. 5. 4. Garis nombor bersaiz besar 2. Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen. Petak 100 bersaiz besar 13 .

Mulakan dengan nombor yang berbeza pada garis nombor. Contohnya: 30 X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya nombor ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor yang betul bagi X? Apa nombor yang betul bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada „0‟ hingga „100‟. Setelah kesemuanya ditulis pada garis nombor tersebut. Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „5‟.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun. Teruskan dengan nombor-nombor lain. Aktiviti 2 1. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis dengan hanya menandakan nombor „30‟ dan „75‟ sahaja. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. 3. 2. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 14 .

15 .2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘5’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „5‟ atau „0‟) Adakah nombor ‘77’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „77‟ bukan „5‟ atau „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘4’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „4‟ atau „9‟) Adakah nombor ‘84’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „84‟ adalah „4‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. 5. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „4‟. Bincangkan dengan lebih lanjut. Nota: Jalur 5 dalam Unit 1. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Bimbing murid melihat pola yang terhasil.

63. 38. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. 73.5(d). Murid perlu mengambil satu kad nombor yang ada di dalam bakul dan meletakkan kad tersebut di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik. 58.13. 68.5(d) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 28. 71. Seterusnya letakkan satu set kad nombor di dalam setiap bakul seperti berikut:  Set kad dalam bakul A . sepuluh kad dalam setiap set) 3. Bentukkan kumpulan (empat orang). 5. 33. 43. seperti ‟Urutan Nombor‟. Letakkan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. 8. Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. Permainan diteruskan sehingga selesai. 93  Set kad dalam bakul C . 3. Gelung rotan 2. 83.18. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 16 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.11. 7. Edarkan Lembaran Kerja 1. 53. 41. 31. 81. 2. 48. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah gelung rotan. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menurun. 51. 61. 6. Kemudian letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama. 23. 21. 78. 1. 10. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. 88. 9. Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad nombor dalam gandaan sepuluh. 91 4. 98  Set kad dalam bakul B . Murid kemudiannya berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan murid berikutnya.

Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „9‟) 17 . Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „9‟. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „0‟) Adakah nombor ‘90’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „90‟ ialah „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 3. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „10‟. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘9’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘10’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua.

Apa pola yang akan kamu dapat apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘4’ pula? Mengapa? 5. Bincangkan dengan lebih lanjut. Nota: Jalur 10 dalam Unit 1.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. 18 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Adakah nombor ‘76’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „76‟ bukan „9‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad nombor yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Ahli kumpulan 3 Bakul C 1 Bakul berisi kad nombor URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 53 88 88 88 8 68 78 88 98 3 13 23 33 43 63 73 83 93 1 51 61 71 81 91 88 88 88 Kad nombor yang telah disusun mengikut urutan 8 11 88 81 1 21 31 41 19 .

Kedua-dua murid tersebut menyebut bilangan pembilang kepada kelas.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 2. Tunjukkan dua bakul. 20 .6 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 3. Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A. Sehelai kain Melalui padanan satu-satu. Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Bakul 2. mereka perlu membuat padanan satu-satu. Kad nombor dalam lingkungan 100 2. Akan terdapat pembilang yang tiada „pasangan‟) Pembilang dalam bakul A dipadankan satu-satu dengan Pembilang dalam bakul B BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Murid duduk secara berpasangan. objek yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya. berlabel A dan B. Pembilang satu-satu 3. masing-masing mengandungi dua puluh dua dan dua puluh empat pembilang. Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B secara berpasangan. dan seorang murid lagi bagi pembilang dalam bakul B. Soal jawab: Yang mana lebih/kurang. dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang.

kurang daripada . Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan. Maka „27‟ lebih daripada „22‟. Lima puluh lebih besar daripada dua puluh. Tidak perlu bandingkan nilai digit sa. Bimbing murid untuk menyatakan: . Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor:  Bandingkan nilai digit puluh dahulu... bandingkan nilai digit sa pula.6. Dua puluh lebih kecil daripada tiga puluh.  Jika nilai digit puluhnya sama. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut:  24 dan 51  22 dan 30  22 dan 27 6. lebih daripada .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 4. Tidak perlu bandingkan nilai digit sa. .. Edarkan Lembaran Kerja 1.. 24 dan 51 22 dan 30 22 dan 27 7. 5.. Maka „22‟ kurang daripada „30‟. Maka „51‟ lebih daripada „24‟.. Dua puluh sama nilainya dengan dua puluh. Tetapi tujuh sa lebih daripada dua sa. 21 ...

. Setiap kumpulan diminta memilih seorang ahli kumpulan sebagai pemain. Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut. markah dikira dan kumpulan yang menang diberi ganjaran. 2. Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad nombor dan memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh pihak lawan apabila kain dijatuhkan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1. Edarkan satu set kad nombor kepada setiap kumpulan. 3. 4. Guru akan menyebutkan lebih/kurang. 7. 3!” “Pilih nombor yang AKTIVITI PENGUKUHAN 5. 22 . Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). murid yang memegang kain akan menjatuhkan kain. Aktiviti 2 1. berdiri sekarang!”. Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan:  Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada . 2. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan. Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama. Pemain yang terdahulu menyebut nombor yang lebih/kurang dikira pemenang dan satu markah diberi kepada kumpulan tersebut. Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain. Edarkan satu kad nombor kepada setiap murid. 2. 8.  Murid yang memegang kad nombor yang lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkan nombor tersebut. Bersedia. Teruskan permainan hingga selesai..  Semak jawapan bersama-sama. Pada kiraan „3‟. Pada akhir permainan. Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad nombor yang lain. 1. Murid mesti memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh semua. Semua ahli kumpulan perlu mengambil giliran untuk bermain. 6. Aturkan kumpulan seperti lampiran „Susun Atur Kumpulan‟.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Pemegang kain Ahli kumpulan A Kain Ahli kumpulan B Pemain kumpulan A Pemain kumpulan B Pemegang kain 23 .

semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor. Maka ia berada di sebelah kanan. Bimbing murid untuk melihat bahawa:  Semakin besar nilai suatu nombor itu. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut. 24 .7. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor. Seterusnya lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 4.  Semakin kecil nilai suatu nombor itu. Edarkan Lembaran Kerja 1. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 30 35 40 2. 3. 5. dan b) meletakkan nombor tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set. disusun secara rawak) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Bulatkan nombor „35‟ pada garis nombor tersebut. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombor-nombor lain. Soal jawab: Yang mana lebih. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid akan menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya nombor ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri nombor ‘35’? (Murid akan menjawab “Di sebelah kanan nombor 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’.

71. 80. 1. 57. 7. 99  Set kad dalam bakul B . 74. 13. Bentukkan kumpulan (empat orang). Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah garis nombor. Ulangi langkah 3 hingga 8 dengan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. 30. 46. 40. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. 3. Letakkan set kad nombor yang berbeza seperti berikut di dalam setiap bakul:  Set kad dalam bakul A . 25 . 81. 65. Semak jawapan bersama-sama. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟.8.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun AKTIVITI PENGUKUHAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 90  Set kad dalam bakul C . 56. 95 4. 2. Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. 23.1. 38. 49. 19. Secara berkumpulan murid akan sama-sama berlari ke arah bakul dan memilih satu kad nombor. 25.7. 68. 62. 50. 15. Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan meletakkan kad nombor masing-masing pada garis nombor yang telah dilukiskan tadi mengikut urutan yang betul. 33. 77. 5. 27. 81. 6. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. 8. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 9.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Bakul C Garis nombor Bakul berisi kad nombor 26 .

.. Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama. (sebutkan nama murid yang pertama) Kedua..8 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Teruskan hingga murid yang kedua puluh.. (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). Teruskan hingga murid yang kedua puluh... 3.. Soal jawab: Siapa yang berdiri di hadapan sekali? (Murid pertama akan menyebutkan namanya) ..22) 27 . 19 . (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua.. ordinal BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. (sebutkan nama murid ketiga tadi) adalah yang ketiga. 1. Siapa orang yang kesebelas? (Murid kesebelas akan menyebutkan namanya) ... (sebutkan nama murid yang kedua) 4. (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama. .. (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama dalam barisan. (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Sebelum sesi ini dijalankan... sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa. . . Menyebut nombor ordinal daripada „kesebelas‟ hingga „kedua puluh‟ 2... (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2. 6.. 5. Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga akan menyebutkan namanya) . Siapa orang yang kedua? (Murid kedua akan menyebutkan namanya) . . Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan... Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas.

Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut. Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh). 8. Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak. Lihat pada nombor rumah kamu itu. Minta murid berkongsi sampul bagi surat atau bil yang telah mereka bawa.8. Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid akan menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu. Edarkan Lembaran Kerja 1. nombor ’35’ itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini. 28 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 7.

Bincangkan tentang kedudukan nama bulan dalam tahun ini dan perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut. Murid yang kesebelas.. Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut mengikut pemerhatian dan pengetahuan mereka.. mengiau seperti kucing. 1. Seterusnya minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) supaya dapat mengenal pasti kedudukan mereka dalam barisan tersebut.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke.. Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan. (sebutkan nama bulan) adalah bulan yang keberapa? Dalam bulan keberapa kamu menyambut . Murid duduk secara berpasangan.. 4. (sebutkan suatu nombor ordinal) Tempat keberapa buah . Contohnya: Murid yang kesembilan. Murid yang keempat belas.. 3. mengaum seperti harimau. 2. berkokok seperti ayam. Bentukkan kumpulan (dua puluh orang)... Soal jawab: Bulan . (sebutkan nama buah)? Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. Pamerkan kalendar bagi tahun semasa. 2.. Aktiviti 3 1. (sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 29 . Minta murid beratur lurus dalam barisan masing-masing dan kemudian duduk. 2. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian berdiri serta melakukan seperti yang diarahkan. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapan yang betul.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.