UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Sebut dan tunjukkan nombor „21‟ hingga „100‟ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersama-sama. 2. Kemudian sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar) 3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Seterusnya tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut. 5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Kubus dan rod Cuisenaire 6. Kemudian edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap murid. 7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan menunjukkan jawapannya. 8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain. 9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak 100, kubus dan rod Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan. 2. Sebutkan suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod Cuisenaire yang betul. 3. Minta murid bertukar peranan sebelum menyebutkan nombor yang lain.

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
UNIT 1.2 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis. Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh/lima/dua/satu) 2. Lagu tersebut dinyanyikan oleh guru. Murid perlu mendengar secara teliti nombor yang disebutkan dan secara pantas membentuk kumpulan yang mempunyai bilangan ahli yang betul. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan. 3. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus pembilang kepada setiap kumpulan. Maklumkan murid bahawa mereka perlu membentuk kumpulan dengan menggunakan pembilang pula. 4. Nyanyikan lagu di atas. Minta murid membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh melalui lagu tersebut dengan menggunakan kesemua pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua ... (sebutkan jenis pembilang yang digunakan)? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluhsepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 5. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur)

2

3. 3 . Hanya nombor „10‟ yang akan kelihatan di dalam bulatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5. Bulatan pada jalur tersebut perlu digunting mengikut bentuknya.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Jalur 5. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka. Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. sediakan Jalur 10. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 4. Murid duduk secara berpasangan. Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh. Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan. Sebelum aktiviti ini dijalankan. Jalur 2 dan Jalur 1. 2.

Kemudian minta murid membilang hingga „100‟ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi. dua kali atau satu kali bagi kemahiran ini. 4 . Ulangi aktiviti ini bagi kumpulan lima-lima. lima kali. Kesemua nombornya berada dalam satu baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8. Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7. Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan „0‟. Jalur 2 dan Jalur 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 6. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. Nota: Murid juga boleh diminta membuat lompatan pada Petak 100 sebanyak sepuluh kali. dua-dua dan satu-satu dengan menggunakan Jalur 5.

Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. seberapa banyak PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 5 . Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. Kad nombor 21 hingga 100 4. Minta murid menyebut nombor yang tertera dan menulis angka tersebut pada papan tulis masing-masing. 7.3 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. dan kemudian menuliskannya pada papan tulis masing-masing. 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. 5. 3. Bentukkan kumpulan (empat orang). Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama. Menulis angka hingga 100 2. Bentukkan dua kumpulan. 4. 10. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad nombor tadi. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan nombor dan perkataannya secepat mungkin sebelum muzik berhenti. Minta murid mengeja dan membaca perkataan beramai-ramai. 3. A dan B. Butang 3. 7) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 2. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 8. 11. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. 9. Kad perkataan „dua puluh satu‟ hingga „seratus‟ 5. Peraturan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Semak jawapan bersama-sama. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 6. Seterusnya sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. Laminate keduaduanya.3. 6) 4. Lekatkan satu kad nombor pada papan tulis. Papan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Pen marker 3. Papan tulis individu 2. Cetak papan permainan „Apa Nombornya?‟ dan peraturan permainan pada kad manila. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain. Tali 6. Dadu 2. Ahli kumpulan B menggantungkan kad nombor di leher. Setiap kumpulan boleh bermain pusingan di dalam satu sesi.

5. 10. 8 . Kubus Cuisenaire 2. 8. Kad bergambar (Rujuk BBM ms.4. 2. Bentukkan kumpulan (tiga orang). 9.18) Puluh 2 Sa 4 4. Pen marker 3. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain. 6 . 3. Jadual nilai tempat Bagi aktiviti pengukuhan: 1. 6. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain. Terangkan bahawa nilai digit ‟2‟ mewakili dua puluh dan nilai digit ‟4‟ mewakili empat sa. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Minta murid membilang kubus dan rod Cuisenaire mengikut bilangan tersebut. Edarkan sepuluh kubus dan sepuluh rod Cuisenaire kepada setiap kumpulan. 7.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Lekatkan satu kad nombor. Lukiskan kubus dan rod Cuisenaire dan perkenalkan nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: Kad nombor 24 BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. pada papan tulis. Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus Cuisenaire. Rod Cuisenaire 3. Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod Cuisenaire.4 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. contohnya „24‟. Murid akan mendapat empat kubus dan dua rod Cuisenaire. Papan tulis individu 2. Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 7 . Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Minta setiap murid membilang jumlah objek di dalam gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual nilai tempat masing-masing. Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2. Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain. Pamerkan kad bergambar. Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3.

5(a) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 3. Tali 3. Semak jawapan bersama-sama. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel 8 . BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Edarkan satu set kad nombor yang berbeza kepada setiap kumpulan. Murid perlu menggantungkan kadnya menggunakan penyepit baju sepanjang tali yang direntang tadi mengikut tertib menaik. 7. Setiap murid diminta memilih salah satu kad tersebut. Edarkan Lembaran Kerja 1. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. 2. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. Wisel 2. Penyepit baju 4. 4.5(a).UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 6. Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 5. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka.

4. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33. Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu:  Suatu nombor akan dituliskan pada papan tulis.  Aktiviti bermula apabila guru meniup wisel. 37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36. 2. 36. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30. 37. 32. murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut. 31. 36. 34. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39.  Apabila wisel ditiup dua kali. 30 3. 35. 34. 37. 9 . 32.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir tadi. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza. 33. Contohnya: (Tuliskan nombor „30‟ pada papan tulis. 35. 33.  Apabila wisel ditiup satu kali. 35. Adakan permainan „Dengar dan Bilang‟. Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir di dalam kelas. 34. 31. 36. 34. 35. 33. 38. 39. 38.

Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Letakkan satu set kad nombor genap yang berbeza secara berselerak bagi setiap kumpulan. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). 6. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. 5.5(b). Kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 bersaiz besar 10 . 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. 7. 8. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. 4. Wisel 2. Semak jawapan bersama-sama. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan. sepuluh kad dalam setiap set) 3.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Murid perlu memilih salah satu kad yang berselerak dan kemudian berbaris dan memegang kad masing-masing mengikut tertib menaik. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1.5(b) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad nombor ganjil pula. 3. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan. Kumpulkan semula set kad nombor tadi. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.

Edarkan set kad nombor yang berbeza kepada murid. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „2‟. (Murid yang memegang kad nombor tersebut diminta melekatkan kad pada papan tulis) Siapa yang memegang kad nombor sebelumnya? Di mana kamu sepatutnya melekatkan kad itu? (Murid tersebut diminta melekatkan kad di sebelah kiri kad nombor yang pertama tadi) Sekarang. Kemudian minta murid membilang nombor pada kadkad tersebut secara tertib menaik... Permainan ini boleh juga dijadikan pertandingan di antara kumpulan (sepuluh orang). Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang dua-dua secara tertib menurun. 2. Murid perlu memilih salah satu kad tersebut. Aktiviti 2 1. Edarkan set kad nombor secara rawak kepada setiap kumpulan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. (Setiap murid perlu melekatkan kad masing-masing mengikut urutan nombor yang betul) 2. Nombor . lekatkan kad kamu di sini. Soal jawab: Mari kita buat garis nombor dua-dua. 3. 4. lengkapkan garis nombor ini. Kumpulan yang paling awal melengkapkan garis nombor dengan betul dikira pemenang. (sebutkan nombornya). Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 11 .

Bimbing murid melihat pola yang terhasil. (Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘1’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor ganjil) Adakah nombor ‘68’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „68‟ bukan nombor ganjil) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. (Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5. Bincangkan dengan lebih lanjut.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 4. 12 . Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „1‟. Nota: Jalur 2 dalam Unit 1. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘2’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor genap) Adakah nombor ‘54’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „54‟ ialah nombor genap) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini.

Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 5.5(c) UNIT 1. Di setiap stesen. Petak 100 bersaiz besar 13 . Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun. Kemudian mereka perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad nombor tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya. 6. murid perlu menyusun kad secara tertib menaik. Di setiap stesen.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Kumpulan 1 akan bermula di stesen A. Bentukkan kumpulan (tiga orang). kumpulan 2 akan bermula di stesen B. Sediakan beberapa stesen dalam bilik darjah. Edarkan Lembaran Kerja 1. Garis nombor bersaiz besar 2. dan seterusnya. Markah dijumlahkan dan kumpulan yang mendapat markah tertinggi dikira pemenang. letakkan satu set kad nombor secara terlungkup dan berselerak. Lima markah akan diberikan kepada kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut urutan menaik yang betul. 3. Letakkan set kad nombor yang berbeza di setiap stesen. 4. 7. 8.5(c). Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen. 2. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 9.

Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis dengan hanya menandakan nombor „30‟ dan „75‟ sahaja. 2. 3. Aktiviti 2 1. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Contohnya: 30 X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya nombor ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor yang betul bagi X? Apa nombor yang betul bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2. Teruskan dengan nombor-nombor lain. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Mulakan dengan nombor yang berbeza pada garis nombor. Setelah kesemuanya ditulis pada garis nombor tersebut. minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada „0‟ hingga „100‟. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 14 . Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „5‟. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1.

Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘4’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „4‟ atau „9‟) Adakah nombor ‘84’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „84‟ adalah „4‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Nota: Jalur 5 dalam Unit 1. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘5’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „5‟ atau „0‟) Adakah nombor ‘77’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „77‟ bukan „5‟ atau „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. 5.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „4‟. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. 15 . Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Bincangkan dengan lebih lanjut.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3.

43. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menurun. 23. 73. 63. 8. Kemudian letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama. 21. seperti ‟Urutan Nombor‟.18. 10. 88. Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 16 . Bentukkan kumpulan (empat orang). 58. 33. 53. Seterusnya letakkan satu set kad nombor di dalam setiap bakul seperti berikut:  Set kad dalam bakul A .13. Murid perlu mengambil satu kad nombor yang ada di dalam bakul dan meletakkan kad tersebut di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. 9. 48. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah gelung rotan. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. 6. 61. 51. 81. Permainan diteruskan sehingga selesai. 78. 7. Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad nombor dalam gandaan sepuluh. Murid kemudiannya berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan murid berikutnya. Letakkan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. 71. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. sepuluh kad dalam setiap set) 3. 38. 83.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 91 4.5(d). 28. Edarkan Lembaran Kerja 1. 31. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 2. 93  Set kad dalam bakul C . 5. 1. 68. 3. Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. 98  Set kad dalam bakul B . 41. Gelung rotan 2. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh.5(d) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah.11.

Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „10‟. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „9‟) 17 . 2. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘9’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 3. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „0‟) Adakah nombor ‘90’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „90‟ ialah „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘10’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „9‟. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1.

Nota: Jalur 10 dalam Unit 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Adakah nombor ‘76’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „76‟ bukan „9‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Bincangkan dengan lebih lanjut. Apa pola yang akan kamu dapat apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘4’ pula? Mengapa? 5.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. 18 .

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad nombor yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Ahli kumpulan 3 Bakul C 1 Bakul berisi kad nombor URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 53 88 88 88 8 68 78 88 98 3 13 23 33 43 63 73 83 93 1 51 61 71 81 91 88 88 88 Kad nombor yang telah disusun mengikut urutan 8 11 88 81 1 21 31 41 19 .

Murid duduk secara berpasangan. 20 . 2. Tunjukkan dua bakul. Kedua-dua murid tersebut menyebut bilangan pembilang kepada kelas. mereka perlu membuat padanan satu-satu. Soal jawab: Yang mana lebih/kurang. berlabel A dan B.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B secara berpasangan. dan seorang murid lagi bagi pembilang dalam bakul B. Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A. Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: 1. masing-masing mengandungi dua puluh dua dan dua puluh empat pembilang. objek yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya. 3. Akan terdapat pembilang yang tiada „pasangan‟) Pembilang dalam bakul A dipadankan satu-satu dengan Pembilang dalam bakul B BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Bakul 2.6 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Pembilang satu-satu 3. dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang. Kad nombor dalam lingkungan 100 2. Sehelai kain Melalui padanan satu-satu.

.. lebih daripada . Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan. 24 dan 51 22 dan 30 22 dan 27 7. Lima puluh lebih besar daripada dua puluh. Maka „51‟ lebih daripada „24‟.. Dua puluh lebih kecil daripada tiga puluh. Tidak perlu bandingkan nilai digit sa. Maka „22‟ kurang daripada „30‟.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 4... Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor:  Bandingkan nilai digit puluh dahulu. Tidak perlu bandingkan nilai digit sa. 5. 21 . Edarkan Lembaran Kerja 1. Tetapi tujuh sa lebih daripada dua sa.6. bandingkan nilai digit sa pula. Maka „27‟ lebih daripada „22‟. . Bimbing murid untuk menyatakan: . Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut:  24 dan 51  22 dan 30  22 dan 27 6... kurang daripada .  Jika nilai digit puluhnya sama. Dua puluh sama nilainya dengan dua puluh..

3. Aturkan kumpulan seperti lampiran „Susun Atur Kumpulan‟. Guru akan menyebutkan lebih/kurang.  Murid yang memegang kad nombor yang lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkan nombor tersebut. Semua ahli kumpulan perlu mengambil giliran untuk bermain. Pemain yang terdahulu menyebut nombor yang lebih/kurang dikira pemenang dan satu markah diberi kepada kumpulan tersebut. Pada akhir permainan. Teruskan permainan hingga selesai. Aktiviti 2 1. Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad nombor dan memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh pihak lawan apabila kain dijatuhkan. Bersedia.  Semak jawapan bersama-sama. 22 . Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain. Edarkan satu kad nombor kepada setiap murid. 3!” “Pilih nombor yang AKTIVITI PENGUKUHAN 5. 4. markah dikira dan kumpulan yang menang diberi ganjaran. Edarkan satu set kad nombor kepada setiap kumpulan.. 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1. murid yang memegang kain akan menjatuhkan kain. 7. 1. 2. Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad nombor yang lain. Murid mesti memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh semua. 8. 2. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan. Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan:  Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada . Pada kiraan „3‟. berdiri sekarang!”.. 6. Setiap kumpulan diminta memilih seorang ahli kumpulan sebagai pemain. Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama. Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang).

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Pemegang kain Ahli kumpulan A Kain Ahli kumpulan B Pemain kumpulan A Pemain kumpulan B Pemegang kain 23 .

3. 5. Bulatkan nombor „35‟ pada garis nombor tersebut. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri. 24 . Edarkan Lembaran Kerja 1. Maka ia berada di sebelah kanan. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan. Bimbing murid untuk melihat bahawa:  Semakin besar nilai suatu nombor itu.  Semakin kecil nilai suatu nombor itu. dan b) meletakkan nombor tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. disusun secara rawak) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid akan menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya nombor ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri nombor ‘35’? (Murid akan menjawab “Di sebelah kanan nombor 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombor-nombor lain. Seterusnya lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 4. semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor. Soal jawab: Yang mana lebih. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor.7. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 30 35 40 2.

81. 15. 90  Set kad dalam bakul C . 19. 46. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. 25. Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan meletakkan kad nombor masing-masing pada garis nombor yang telah dilukiskan tadi mengikut urutan yang betul. 56. Secara berkumpulan murid akan sama-sama berlari ke arah bakul dan memilih satu kad nombor. 81. 50. 77.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun AKTIVITI PENGUKUHAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. Ulangi langkah 3 hingga 8 dengan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. 13. 38. 30. 6. Semak jawapan bersama-sama. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 57. Bentukkan kumpulan (empat orang). 65. Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor.8. 33. 49. 95 4. 7. 9. 5. 74. 8. 25 .1.7. 1. 62. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah garis nombor. 99  Set kad dalam bakul B . Letakkan set kad nombor yang berbeza seperti berikut di dalam setiap bakul:  Set kad dalam bakul A . 23. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. 80. 27. 40. 71. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. 2. 3. 68.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Bakul C Garis nombor Bakul berisi kad nombor 26 .

.8 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. .. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). Soal jawab: Siapa yang berdiri di hadapan sekali? (Murid pertama akan menyebutkan namanya) . (sebutkan nama murid yang kedua) 4. (sebutkan nama murid ketiga tadi) adalah yang ketiga. 1. 19 . sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa.. ... (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama dalam barisan. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Sebelum sesi ini dijalankan.. 5... (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama.. Teruskan hingga murid yang kedua puluh.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. ordinal BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms. 3. (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama. 6.... . Teruskan hingga murid yang kedua puluh. Menyebut nombor ordinal daripada „kesebelas‟ hingga „kedua puluh‟ 2.. (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2.22) 27 .. Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama.. Siapa orang yang kedua? (Murid kedua akan menyebutkan namanya) . (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua. Siapa orang yang kesebelas? (Murid kesebelas akan menyebutkan namanya) . Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas.. (sebutkan nama murid yang pertama) Kedua. Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan. Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga akan menyebutkan namanya) .. .. (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua..

Minta murid berkongsi sampul bagi surat atau bil yang telah mereka bawa.8. Edarkan Lembaran Kerja 1. 28 . Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 7. Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid akan menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu. Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh). nombor ’35’ itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini. Lihat pada nombor rumah kamu itu. Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut. 8.

4. Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke. 2. Pamerkan kalendar bagi tahun semasa. Murid yang keempat belas. berkokok seperti ayam. Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan. (sebutkan nama bulan) adalah bulan yang keberapa? Dalam bulan keberapa kamu menyambut . 3. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapan yang betul. 2. 1. (sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 29 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. (sebutkan nama buah)? Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. Contohnya: Murid yang kesembilan. Murid duduk secara berpasangan.. Bentukkan kumpulan (dua puluh orang).. Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut mengikut pemerhatian dan pengetahuan mereka.. (sebutkan suatu nombor ordinal) Tempat keberapa buah . Seterusnya minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) supaya dapat mengenal pasti kedudukan mereka dalam barisan tersebut. mengiau seperti kucing. Bincangkan tentang kedudukan nama bulan dalam tahun ini dan perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut.. mengaum seperti harimau. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian berdiri serta melakukan seperti yang diarahkan.. Aktiviti 3 1. Minta murid beratur lurus dalam barisan masing-masing dan kemudian duduk... Soal jawab: Bulan . Murid yang kesebelas. 2..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful