UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Sebut dan tunjukkan nombor „21‟ hingga „100‟ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersama-sama. 2. Kemudian sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar) 3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Seterusnya tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut. 5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Kubus dan rod Cuisenaire 6. Kemudian edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap murid. 7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan menunjukkan jawapannya. 8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain. 9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak 100, kubus dan rod Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan. 2. Sebutkan suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod Cuisenaire yang betul. 3. Minta murid bertukar peranan sebelum menyebutkan nombor yang lain.

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
UNIT 1.2 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis. Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh/lima/dua/satu) 2. Lagu tersebut dinyanyikan oleh guru. Murid perlu mendengar secara teliti nombor yang disebutkan dan secara pantas membentuk kumpulan yang mempunyai bilangan ahli yang betul. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan. 3. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus pembilang kepada setiap kumpulan. Maklumkan murid bahawa mereka perlu membentuk kumpulan dengan menggunakan pembilang pula. 4. Nyanyikan lagu di atas. Minta murid membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh melalui lagu tersebut dengan menggunakan kesemua pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua ... (sebutkan jenis pembilang yang digunakan)? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluhsepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 5. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur)

2

2. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Bulatan pada jalur tersebut perlu digunting mengikut bentuknya. Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh. 3.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Murid duduk secara berpasangan. 4. 3 . Jalur 2 dan Jalur 1. sediakan Jalur 10. Hanya nombor „10‟ yang akan kelihatan di dalam bulatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5. Jalur 5. Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan. Sebelum aktiviti ini dijalankan.

Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7. 4 . lima kali. Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan „0‟. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. Nota: Murid juga boleh diminta membuat lompatan pada Petak 100 sebanyak sepuluh kali. dua kali atau satu kali bagi kemahiran ini. Kemudian minta murid membilang hingga „100‟ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi. dua-dua dan satu-satu dengan menggunakan Jalur 5. Kesemua nombornya berada dalam satu baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 6. Jalur 2 dan Jalur 1. Ulangi aktiviti ini bagi kumpulan lima-lima.

7. Menulis angka hingga 100 2. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan nombor dan perkataannya secepat mungkin sebelum muzik berhenti. Pen marker 3. dan kemudian menuliskannya pada papan tulis masing-masing. Minta murid mengeja dan membaca perkataan beramai-ramai. Dadu 2. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. Papan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Edarkan Lembaran Kerja 1. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher. 5. 3. 6) 4. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain. 7) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. Cetak papan permainan „Apa Nombornya?‟ dan peraturan permainan pada kad manila. Lekatkan satu kad nombor pada papan tulis. Minta murid menyebut nombor yang tertera dan menulis angka tersebut pada papan tulis masing-masing. Setiap kumpulan boleh bermain pusingan di dalam satu sesi. Papan tulis individu 2. 3. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. 8. Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama. A dan B.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Butang 3. Tali 6. seberapa banyak PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 5 . AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Seterusnya sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. 11. 9. Bentukkan dua kumpulan. Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. 10. Peraturan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Semak jawapan bersama-sama. 6. Ahli kumpulan B menggantungkan kad nombor di leher. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad nombor tadi. Kad perkataan „dua puluh satu‟ hingga „seratus‟ 5.3. Bentukkan kumpulan (empat orang). 2. Kad nombor 21 hingga 100 4. 2. Laminate keduaduanya. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 4. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain.3 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Terangkan bahawa nilai digit ‟2‟ mewakili dua puluh dan nilai digit ‟4‟ mewakili empat sa. 6 . Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain. Pen marker 3. 5. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain. Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod Cuisenaire. Lukiskan kubus dan rod Cuisenaire dan perkenalkan nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: Kad nombor 24 BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus Cuisenaire. 9. 8 . Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain. 6. 2. Lekatkan satu kad nombor. Kubus Cuisenaire 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. 3. Papan tulis individu 2. pada papan tulis. Rod Cuisenaire 3. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Minta murid membilang kubus dan rod Cuisenaire mengikut bilangan tersebut.18) Puluh 2 Sa 4 4.4 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. 7. 10. Edarkan sepuluh kubus dan sepuluh rod Cuisenaire kepada setiap kumpulan. Jadual nilai tempat Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Murid akan mendapat empat kubus dan dua rod Cuisenaire.4. contohnya „24‟. Kad bergambar (Rujuk BBM ms. 8.

Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Pamerkan kad bergambar.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Minta setiap murid membilang jumlah objek di dalam gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual nilai tempat masing-masing. Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3. Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2. 7 . Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. 4. 2. Setiap murid diminta memilih salah satu kad tersebut. Edarkan satu set kad nombor yang berbeza kepada setiap kumpulan. Murid perlu menggantungkan kadnya menggunakan penyepit baju sepanjang tali yang direntang tadi mengikut tertib menaik. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. 7.5(a) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Wisel 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. Tali 3. Penyepit baju 4. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). 6. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. Semak jawapan bersama-sama. 5. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.5(a). Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan. 3. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel 8 . Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka.

Adakan permainan „Dengar dan Bilang‟. 9 . 31. 33. 34. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30. 36.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu:  Suatu nombor akan dituliskan pada papan tulis. 35.  Apabila wisel ditiup satu kali. 4. 38.  Aktiviti bermula apabila guru meniup wisel. 34. 38. Contohnya: (Tuliskan nombor „30‟ pada papan tulis. 33. 34. 32. murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut.  Apabila wisel ditiup dua kali. Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir di dalam kelas. 31. 37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36. 34. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza. 35. 36. 37. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33. 35. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir tadi. 30 3. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39. 35. 2. 39. 33. 37. 32. 36.

5. Wisel 2. 2. Petak 100 bersaiz besar 10 . 3.5(b) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. sepuluh kad dalam setiap set) 3. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan. 7. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan.5(b). Letakkan satu set kad nombor genap yang berbeza secara berselerak bagi setiap kumpulan. 4. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1. Kumpulkan semula set kad nombor tadi. Kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad nombor ganjil pula. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Murid perlu memilih salah satu kad yang berselerak dan kemudian berbaris dan memegang kad masing-masing mengikut tertib menaik. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. 8. Semak jawapan bersama-sama.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang.

2. Murid perlu memilih salah satu kad tersebut. 4. Kemudian minta murid membilang nombor pada kadkad tersebut secara tertib menaik. (sebutkan nombornya). Soal jawab: Mari kita buat garis nombor dua-dua. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 11 . Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Permainan ini boleh juga dijadikan pertandingan di antara kumpulan (sepuluh orang). lengkapkan garis nombor ini. Edarkan set kad nombor secara rawak kepada setiap kumpulan. (Murid yang memegang kad nombor tersebut diminta melekatkan kad pada papan tulis) Siapa yang memegang kad nombor sebelumnya? Di mana kamu sepatutnya melekatkan kad itu? (Murid tersebut diminta melekatkan kad di sebelah kiri kad nombor yang pertama tadi) Sekarang. (Setiap murid perlu melekatkan kad masing-masing mengikut urutan nombor yang betul) 2. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „2‟. Edarkan set kad nombor yang berbeza kepada murid. Kumpulan yang paling awal melengkapkan garis nombor dengan betul dikira pemenang. Aktiviti 2 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1.. lekatkan kad kamu di sini. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang dua-dua secara tertib menurun. 3.. Nombor .

Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 4. (Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘1’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor ganjil) Adakah nombor ‘68’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „68‟ bukan nombor ganjil) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3. Nota: Jalur 2 dalam Unit 1. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Bincangkan dengan lebih lanjut. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘2’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor genap) Adakah nombor ‘54’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „54‟ ialah nombor genap) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. 12 . Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „1‟.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. (Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5.

9. Petak 100 bersaiz besar 13 . 4. Letakkan set kad nombor yang berbeza di setiap stesen. Kumpulan 1 akan bermula di stesen A. dan seterusnya. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Bentukkan kumpulan (tiga orang). kumpulan 2 akan bermula di stesen B. 6. murid perlu menyusun kad secara tertib menaik. 5. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima. letakkan satu set kad nombor secara terlungkup dan berselerak. 8. Di setiap stesen. 7. 3. 2.5(c) UNIT 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Di setiap stesen. Garis nombor bersaiz besar 2.5(c). Sediakan beberapa stesen dalam bilik darjah. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Markah dijumlahkan dan kumpulan yang mendapat markah tertinggi dikira pemenang. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun. Edarkan Lembaran Kerja 1. Kemudian mereka perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad nombor tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya. Lima markah akan diberikan kepada kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut urutan menaik yang betul. Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen.

Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 14 . minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada „0‟ hingga „100‟. Mulakan dengan nombor yang berbeza pada garis nombor. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun. Contohnya: 30 X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya nombor ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor yang betul bagi X? Apa nombor yang betul bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2. Teruskan dengan nombor-nombor lain. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis dengan hanya menandakan nombor „30‟ dan „75‟ sahaja. 2. Setelah kesemuanya ditulis pada garis nombor tersebut. Aktiviti 2 1. 3.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „5‟. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.

Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „4‟. Nota: Jalur 5 dalam Unit 1. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘4’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „4‟ atau „9‟) Adakah nombor ‘84’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „84‟ adalah „4‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. 15 . Bincangkan dengan lebih lanjut.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. 5. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘5’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „5‟ atau „0‟) Adakah nombor ‘77’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „77‟ bukan „5‟ atau „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini.

38. Letakkan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. 58.11. Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. 28. 23. 93  Set kad dalam bakul C . Bentukkan kumpulan (empat orang). 63. 91 4. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 73. 51. 21. 71. 3. Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad nombor dalam gandaan sepuluh. 88. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah gelung rotan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 83. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Murid perlu mengambil satu kad nombor yang ada di dalam bakul dan meletakkan kad tersebut di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik. Murid kemudiannya berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan murid berikutnya.5(d) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2. Gelung rotan 2. 10. 48. 33. 8. 6. Kemudian letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama.18. 5. 31. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. 78. 43. 61. sepuluh kad dalam setiap set) 3. 81. 7. 41. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menurun. Seterusnya letakkan satu set kad nombor di dalam setiap bakul seperti berikut:  Set kad dalam bakul A . Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 16 . 1. 98  Set kad dalam bakul B .13. Permainan diteruskan sehingga selesai. 9. seperti ‟Urutan Nombor‟. 68.5(d). 53. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh.

Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘10’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „9‟. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „9‟) 17 . Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 3. 2. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „0‟) Adakah nombor ‘90’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „90‟ ialah „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „10‟. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘9’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama.

2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Apa pola yang akan kamu dapat apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘4’ pula? Mengapa? 5. 18 . Bincangkan dengan lebih lanjut.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Adakah nombor ‘76’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „76‟ bukan „9‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Nota: Jalur 10 dalam Unit 1.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad nombor yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Ahli kumpulan 3 Bakul C 1 Bakul berisi kad nombor URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 53 88 88 88 8 68 78 88 98 3 13 23 33 43 63 73 83 93 1 51 61 71 81 91 88 88 88 Kad nombor yang telah disusun mengikut urutan 8 11 88 81 1 21 31 41 19 .

Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B secara berpasangan. Murid duduk secara berpasangan. masing-masing mengandungi dua puluh dua dan dua puluh empat pembilang. objek yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya. dan seorang murid lagi bagi pembilang dalam bakul B. mereka perlu membuat padanan satu-satu. 20 . Sehelai kain Melalui padanan satu-satu. Soal jawab: Yang mana lebih/kurang. berlabel A dan B. Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Pembilang satu-satu 3. Kedua-dua murid tersebut menyebut bilangan pembilang kepada kelas. Bakul 2. dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang. Kad nombor dalam lingkungan 100 2. Tunjukkan dua bakul.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 2. Akan terdapat pembilang yang tiada „pasangan‟) Pembilang dalam bakul A dipadankan satu-satu dengan Pembilang dalam bakul B BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A. 3.6 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1.

Dua puluh sama nilainya dengan dua puluh. Edarkan Lembaran Kerja 1. Tetapi tujuh sa lebih daripada dua sa..  Jika nilai digit puluhnya sama. Lima puluh lebih besar daripada dua puluh. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut:  24 dan 51  22 dan 30  22 dan 27 6. Dua puluh lebih kecil daripada tiga puluh.6. 5. Tidak perlu bandingkan nilai digit sa... kurang daripada .. 21 .. Maka „22‟ kurang daripada „30‟. Bimbing murid untuk menyatakan: ... . Maka „51‟ lebih daripada „24‟. lebih daripada .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 4. 24 dan 51 22 dan 30 22 dan 27 7.. Tidak perlu bandingkan nilai digit sa. bandingkan nilai digit sa pula. Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor:  Bandingkan nilai digit puluh dahulu. Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan. Maka „27‟ lebih daripada „22‟.

Pada akhir permainan. Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad nombor yang lain. murid yang memegang kain akan menjatuhkan kain.  Semak jawapan bersama-sama. Aktiviti 2 1.  Murid yang memegang kad nombor yang lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkan nombor tersebut. Guru akan menyebutkan lebih/kurang. Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain. Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan. Murid mesti memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh semua.. Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan:  Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada . Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). berdiri sekarang!”. 3. Teruskan permainan hingga selesai. 2. 2. Pada kiraan „3‟. 1. Edarkan satu set kad nombor kepada setiap kumpulan.. 2. 22 . Aturkan kumpulan seperti lampiran „Susun Atur Kumpulan‟. Bersedia. 3!” “Pilih nombor yang AKTIVITI PENGUKUHAN 5. 7. Setiap kumpulan diminta memilih seorang ahli kumpulan sebagai pemain. Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad nombor dan memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh pihak lawan apabila kain dijatuhkan. markah dikira dan kumpulan yang menang diberi ganjaran. Edarkan satu kad nombor kepada setiap murid. Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut. 6. 4. Pemain yang terdahulu menyebut nombor yang lebih/kurang dikira pemenang dan satu markah diberi kepada kumpulan tersebut.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1. Semua ahli kumpulan perlu mengambil giliran untuk bermain. 8.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Pemegang kain Ahli kumpulan A Kain Ahli kumpulan B Pemain kumpulan A Pemain kumpulan B Pemegang kain 23 .

Seterusnya lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 4. semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor. 24 .7. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan. Soal jawab: Yang mana lebih. 5.  Semakin kecil nilai suatu nombor itu. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 30 35 40 2. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid akan menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya nombor ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri nombor ‘35’? (Murid akan menjawab “Di sebelah kanan nombor 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri. Edarkan Lembaran Kerja 1. disusun secara rawak) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. dan b) meletakkan nombor tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set. Bulatkan nombor „35‟ pada garis nombor tersebut.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombor-nombor lain. Bimbing murid untuk melihat bahawa:  Semakin besar nilai suatu nombor itu. Maka ia berada di sebelah kanan. 3.

Semak jawapan bersama-sama. Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan meletakkan kad nombor masing-masing pada garis nombor yang telah dilukiskan tadi mengikut urutan yang betul.7. 46. 56. 1. 5.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun AKTIVITI PENGUKUHAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 6. 38. 9. 8. 95 4. 74. 2. 27. 68.8. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. Ulangi langkah 3 hingga 8 dengan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. 99  Set kad dalam bakul B . 49. 15. 25. Secara berkumpulan murid akan sama-sama berlari ke arah bakul dan memilih satu kad nombor. 65. 57. 62. 90  Set kad dalam bakul C . 40. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. 71. 33. 13. 50. 19. Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. 30. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 3. 23. 80. Bentukkan kumpulan (empat orang). Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah garis nombor.1. 81. 81. Letakkan set kad nombor yang berbeza seperti berikut di dalam setiap bakul:  Set kad dalam bakul A . 25 . 77. 7.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Bakul C Garis nombor Bakul berisi kad nombor 26 .

. Siapa orang yang kedua? (Murid kedua akan menyebutkan namanya) .. (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama. (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama. 5... Teruskan hingga murid yang kedua puluh. (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua. .. (sebutkan nama murid ketiga tadi) adalah yang ketiga. Soal jawab: Siapa yang berdiri di hadapan sekali? (Murid pertama akan menyebutkan namanya) . Siapa orang yang kesebelas? (Murid kesebelas akan menyebutkan namanya) ... (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama dalam barisan.. . Teruskan hingga murid yang kedua puluh... Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Sebelum sesi ini dijalankan. 19 . Menyebut nombor ordinal daripada „kesebelas‟ hingga „kedua puluh‟ 2. (sebutkan nama murid yang pertama) Kedua.. . Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan.22) 27 . sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa. (sebutkan nama murid yang kedua) 4. Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama. Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas....UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.8 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1.. (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2. ordinal BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms.. . 6. 3.. 1.. Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga akan menyebutkan namanya) . .

nombor ’35’ itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini. Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid akan menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu. Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut. Minta murid berkongsi sampul bagi surat atau bil yang telah mereka bawa.8. 28 . Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak. Lihat pada nombor rumah kamu itu.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 7. Edarkan Lembaran Kerja 1. Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh). 8.

Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapan yang betul. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian berdiri serta melakukan seperti yang diarahkan..UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Murid yang keempat belas. Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke. berkokok seperti ayam. mengaum seperti harimau. Contohnya: Murid yang kesembilan. Bincangkan tentang kedudukan nama bulan dalam tahun ini dan perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut. 1.. (sebutkan suatu nombor ordinal) Tempat keberapa buah . 2. (sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 29 . mengiau seperti kucing. Bentukkan kumpulan (dua puluh orang). (sebutkan nama bulan) adalah bulan yang keberapa? Dalam bulan keberapa kamu menyambut .. 2. Seterusnya minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) supaya dapat mengenal pasti kedudukan mereka dalam barisan tersebut. Minta murid beratur lurus dalam barisan masing-masing dan kemudian duduk. (sebutkan nama buah)? Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 4... Murid yang kesebelas. 3. Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut mengikut pemerhatian dan pengetahuan mereka. 2. Soal jawab: Bulan ... Aktiviti 3 1.. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan. Pamerkan kalendar bagi tahun semasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful