Unit 1 - Nombor[1]

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Sebut dan tunjukkan nombor „21‟ hingga „100‟ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersama-sama. 2. Kemudian sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar) 3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Seterusnya tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut. 5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Kubus dan rod Cuisenaire 6. Kemudian edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap murid. 7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan menunjukkan jawapannya. 8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain. 9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak 100, kubus dan rod Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan. 2. Sebutkan suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod Cuisenaire yang betul. 3. Minta murid bertukar peranan sebelum menyebutkan nombor yang lain.

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
UNIT 1.2 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis. Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh/lima/dua/satu) 2. Lagu tersebut dinyanyikan oleh guru. Murid perlu mendengar secara teliti nombor yang disebutkan dan secara pantas membentuk kumpulan yang mempunyai bilangan ahli yang betul. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan. 3. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus pembilang kepada setiap kumpulan. Maklumkan murid bahawa mereka perlu membentuk kumpulan dengan menggunakan pembilang pula. 4. Nyanyikan lagu di atas. Minta murid membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh melalui lagu tersebut dengan menggunakan kesemua pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua ... (sebutkan jenis pembilang yang digunakan)? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluhsepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 5. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur)

2

Sebelum aktiviti ini dijalankan. Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan. 2. Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh. Jalur 5. 3.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Bulatan pada jalur tersebut perlu digunting mengikut bentuknya. 4. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka. Hanya nombor „10‟ yang akan kelihatan di dalam bulatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Jalur 2 dan Jalur 1. Murid duduk secara berpasangan. Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 3 . sediakan Jalur 10.

dua-dua dan satu-satu dengan menggunakan Jalur 5. lima kali. Kesemua nombornya berada dalam satu baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. Nota: Murid juga boleh diminta membuat lompatan pada Petak 100 sebanyak sepuluh kali. 4 . Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7. Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan „0‟. Jalur 2 dan Jalur 1. Kemudian minta murid membilang hingga „100‟ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi. Ulangi aktiviti ini bagi kumpulan lima-lima.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 6. dua kali atau satu kali bagi kemahiran ini.

Menulis angka hingga 100 2. Papan tulis individu 2. seberapa banyak PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 5 . 9. Papan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Bentukkan dua kumpulan. Kad perkataan „dua puluh satu‟ hingga „seratus‟ 5. 11. Minta murid mengeja dan membaca perkataan beramai-ramai.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Setiap kumpulan boleh bermain pusingan di dalam satu sesi. Ahli kumpulan B menggantungkan kad nombor di leher. 7) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Pen marker 3. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan nombor dan perkataannya secepat mungkin sebelum muzik berhenti.3. Tali 6. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. Peraturan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Dadu 2. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 3. Minta murid menyebut nombor yang tertera dan menulis angka tersebut pada papan tulis masing-masing. Cetak papan permainan „Apa Nombornya?‟ dan peraturan permainan pada kad manila. 5. Edarkan Lembaran Kerja 1. Laminate keduaduanya. Bentukkan kumpulan (empat orang). Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. dan kemudian menuliskannya pada papan tulis masing-masing. A dan B. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain. 7. 2. 6) 4. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain. 3. Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. 4. 8. 6. Semak jawapan bersama-sama. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad nombor tadi. Kad nombor 21 hingga 100 4. Lekatkan satu kad nombor pada papan tulis.3 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Butang 3. Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama. 10. Seterusnya sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. 2.

18) Puluh 2 Sa 4 4. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis.4. 6. 8 . 10.4 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Kad bergambar (Rujuk BBM ms. 5. Rod Cuisenaire 3. 6 . Lukiskan kubus dan rod Cuisenaire dan perkenalkan nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: Kad nombor 24 BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. contohnya „24‟. Lekatkan satu kad nombor. Kubus Cuisenaire 2. Jadual nilai tempat Bagi aktiviti pengukuhan: 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Terangkan bahawa nilai digit ‟2‟ mewakili dua puluh dan nilai digit ‟4‟ mewakili empat sa. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Edarkan Lembaran Kerja 1. pada papan tulis. Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain. Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod Cuisenaire. Papan tulis individu 2. 7. Edarkan sepuluh kubus dan sepuluh rod Cuisenaire kepada setiap kumpulan. 2. 8. Minta murid membilang kubus dan rod Cuisenaire mengikut bilangan tersebut. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain. 3. Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus Cuisenaire. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain. Murid akan mendapat empat kubus dan dua rod Cuisenaire. Pen marker 3. 9.

7 . Pamerkan kad bergambar. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3. Minta setiap murid membilang jumlah objek di dalam gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual nilai tempat masing-masing. Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain. Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2.

3. Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 5. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 4. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel 8 . Edarkan satu set kad nombor yang berbeza kepada setiap kumpulan. 2. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. 6. Semak jawapan bersama-sama. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Tali 3. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. Murid perlu menggantungkan kadnya menggunakan penyepit baju sepanjang tali yang direntang tadi mengikut tertib menaik.5(a). Setiap murid diminta memilih salah satu kad tersebut. 7.5(a) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. Wisel 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. Penyepit baju 4.

36. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33.  Aktiviti bermula apabila guru meniup wisel. 31. Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu:  Suatu nombor akan dituliskan pada papan tulis. 2. 34. Adakan permainan „Dengar dan Bilang‟. 33. 33.  Apabila wisel ditiup satu kali. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30. Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir di dalam kelas. 35. 37. 30 3. Contohnya: (Tuliskan nombor „30‟ pada papan tulis. 35. 36. 34. 32. 37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36. 38. 35. 35. 34. 37. 9 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1. murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut. 38.  Apabila wisel ditiup dua kali. 36. 31. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39. 39. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir tadi. 4. 32. 33. 34.

Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan. Edarkan Lembaran Kerja 1. Semak jawapan bersama-sama. 4. Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad nombor ganjil pula. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. 6. Kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. 3. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. 2.5(b) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Wisel 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.5(b). Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Letakkan satu set kad nombor genap yang berbeza secara berselerak bagi setiap kumpulan. Kumpulkan semula set kad nombor tadi. Murid perlu memilih salah satu kad yang berselerak dan kemudian berbaris dan memegang kad masing-masing mengikut tertib menaik. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 7. 5. 8. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan. sepuluh kad dalam setiap set) 3. Petak 100 bersaiz besar 10 .

(Murid yang memegang kad nombor tersebut diminta melekatkan kad pada papan tulis) Siapa yang memegang kad nombor sebelumnya? Di mana kamu sepatutnya melekatkan kad itu? (Murid tersebut diminta melekatkan kad di sebelah kiri kad nombor yang pertama tadi) Sekarang. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.. (Setiap murid perlu melekatkan kad masing-masing mengikut urutan nombor yang betul) 2. Edarkan set kad nombor secara rawak kepada setiap kumpulan. lekatkan kad kamu di sini. Kemudian minta murid membilang nombor pada kadkad tersebut secara tertib menaik. (sebutkan nombornya). Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. 3. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „2‟. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 11 . Nombor . 2. lengkapkan garis nombor ini. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang dua-dua secara tertib menurun..UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Murid perlu memilih salah satu kad tersebut. 4. Edarkan set kad nombor yang berbeza kepada murid. Kumpulan yang paling awal melengkapkan garis nombor dengan betul dikira pemenang. Soal jawab: Mari kita buat garis nombor dua-dua. Aktiviti 2 1. Permainan ini boleh juga dijadikan pertandingan di antara kumpulan (sepuluh orang).

Bincangkan dengan lebih lanjut. (Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘1’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor ganjil) Adakah nombor ‘68’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „68‟ bukan nombor ganjil) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „1‟. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 4. Nota: Jalur 2 dalam Unit 1. (Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. 12 .2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘2’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor genap) Adakah nombor ‘54’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „54‟ ialah nombor genap) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3.

murid perlu menyusun kad secara tertib menaik.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 2. Petak 100 bersaiz besar 13 . 5. Di setiap stesen. Garis nombor bersaiz besar 2. 8. 6. Di setiap stesen. Bentukkan kumpulan (tiga orang). sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. dan seterusnya.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Lima markah akan diberikan kepada kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut urutan menaik yang betul. 9. Kemudian mereka perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad nombor tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima. Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen. 3. 4. Kumpulan 1 akan bermula di stesen A. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun. 7. letakkan satu set kad nombor secara terlungkup dan berselerak.5(c). Sediakan beberapa stesen dalam bilik darjah. Letakkan set kad nombor yang berbeza di setiap stesen. Edarkan Lembaran Kerja 1. kumpulan 2 akan bermula di stesen B. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.5(c) UNIT 1. Markah dijumlahkan dan kumpulan yang mendapat markah tertinggi dikira pemenang.

Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „5‟. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 14 . minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada „0‟ hingga „100‟. Teruskan dengan nombor-nombor lain. Aktiviti 2 1. 3. Setelah kesemuanya ditulis pada garis nombor tersebut. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis dengan hanya menandakan nombor „30‟ dan „75‟ sahaja. 2. Mulakan dengan nombor yang berbeza pada garis nombor. Contohnya: 30 X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya nombor ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor yang betul bagi X? Apa nombor yang betul bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.

Bincangkan dengan lebih lanjut.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘4’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „4‟ atau „9‟) Adakah nombor ‘84’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „84‟ adalah „4‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. 5. Nota: Jalur 5 dalam Unit 1. 15 . Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘5’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „5‟ atau „0‟) Adakah nombor ‘77’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „77‟ bukan „5‟ atau „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „4‟. Bimbing murid melihat pola yang terhasil.

Letakkan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. Edarkan Lembaran Kerja 1. 88. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. 98  Set kad dalam bakul B . Kemudian letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama.18. 43. 41. 78. 68. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah gelung rotan. 23. 81. 3. 31.5(d). 48. 28. 91 4. 53. 7. 73. 63. Seterusnya letakkan satu set kad nombor di dalam setiap bakul seperti berikut:  Set kad dalam bakul A . 6. sepuluh kad dalam setiap set) 3. 58. Gelung rotan 2. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menurun. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh.13. 71. Permainan diteruskan sehingga selesai.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 21. Murid kemudiannya berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan murid berikutnya. 8.11. Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 16 . Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. 9. Bentukkan kumpulan (empat orang). 10.5(d) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 33. 83. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. 38. seperti ‟Urutan Nombor‟. 93  Set kad dalam bakul C . Murid perlu mengambil satu kad nombor yang ada di dalam bakul dan meletakkan kad tersebut di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik. Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad nombor dalam gandaan sepuluh. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 2. 1. 51. 61. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 5.

Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 3. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘9’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Bimbing murid melihat pola yang terhasil.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘10’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „9‟. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „0‟) Adakah nombor ‘90’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „90‟ ialah „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „10‟. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. 2. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „9‟) 17 . Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua.

18 . Apa pola yang akan kamu dapat apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘4’ pula? Mengapa? 5.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Adakah nombor ‘76’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „76‟ bukan „9‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Bincangkan dengan lebih lanjut. Nota: Jalur 10 dalam Unit 1.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad nombor yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Ahli kumpulan 3 Bakul C 1 Bakul berisi kad nombor URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 53 88 88 88 8 68 78 88 98 3 13 23 33 43 63 73 83 93 1 51 61 71 81 91 88 88 88 Kad nombor yang telah disusun mengikut urutan 8 11 88 81 1 21 31 41 19 .

Kedua-dua murid tersebut menyebut bilangan pembilang kepada kelas. masing-masing mengandungi dua puluh dua dan dua puluh empat pembilang. Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A. dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang. Pembilang satu-satu 3.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Akan terdapat pembilang yang tiada „pasangan‟) Pembilang dalam bakul A dipadankan satu-satu dengan Pembilang dalam bakul B BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Murid duduk secara berpasangan. berlabel A dan B. Bakul 2. dan seorang murid lagi bagi pembilang dalam bakul B. Soal jawab: Yang mana lebih/kurang. Kad nombor dalam lingkungan 100 2. objek yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya. 2. 20 . Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B secara berpasangan. Sehelai kain Melalui padanan satu-satu. Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Tunjukkan dua bakul. mereka perlu membuat padanan satu-satu.6 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 3.

. kurang daripada .. Dua puluh sama nilainya dengan dua puluh. Maka „22‟ kurang daripada „30‟. Maka „27‟ lebih daripada „22‟. 21 . Edarkan Lembaran Kerja 1.6.. Maka „51‟ lebih daripada „24‟.  Jika nilai digit puluhnya sama.. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut:  24 dan 51  22 dan 30  22 dan 27 6..UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 4. Tetapi tujuh sa lebih daripada dua sa. . 5. Bimbing murid untuk menyatakan: . lebih daripada . Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan. bandingkan nilai digit sa pula. Dua puluh lebih kecil daripada tiga puluh. Lima puluh lebih besar daripada dua puluh.. Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor:  Bandingkan nilai digit puluh dahulu. Tidak perlu bandingkan nilai digit sa.. 24 dan 51 22 dan 30 22 dan 27 7. Tidak perlu bandingkan nilai digit sa..

3. Pada kiraan „3‟.. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan. Bersedia. 2. 22 . murid yang memegang kain akan menjatuhkan kain. 7. 4. 2. 1. Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut. 2. Teruskan permainan hingga selesai. Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama. Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan:  Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada . Semua ahli kumpulan perlu mengambil giliran untuk bermain. berdiri sekarang!”. Pada akhir permainan. Aturkan kumpulan seperti lampiran „Susun Atur Kumpulan‟. Guru akan menyebutkan lebih/kurang. 6. Edarkan satu set kad nombor kepada setiap kumpulan.. Murid mesti memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh semua. 3!” “Pilih nombor yang AKTIVITI PENGUKUHAN 5. Pemain yang terdahulu menyebut nombor yang lebih/kurang dikira pemenang dan satu markah diberi kepada kumpulan tersebut. Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain.  Murid yang memegang kad nombor yang lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkan nombor tersebut. Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad nombor dan memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh pihak lawan apabila kain dijatuhkan.  Semak jawapan bersama-sama. Setiap kumpulan diminta memilih seorang ahli kumpulan sebagai pemain. 8. Aktiviti 2 1. Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad nombor yang lain. Edarkan satu kad nombor kepada setiap murid.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1. markah dikira dan kumpulan yang menang diberi ganjaran.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Pemegang kain Ahli kumpulan A Kain Ahli kumpulan B Pemain kumpulan A Pemain kumpulan B Pemegang kain 23 .

 Semakin kecil nilai suatu nombor itu. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 30 35 40 2. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid akan menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya nombor ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri nombor ‘35’? (Murid akan menjawab “Di sebelah kanan nombor 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’. Bulatkan nombor „35‟ pada garis nombor tersebut. Edarkan Lembaran Kerja 1. 5. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri. dan b) meletakkan nombor tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi. Soal jawab: Yang mana lebih. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor. Bimbing murid untuk melihat bahawa:  Semakin besar nilai suatu nombor itu.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.7. disusun secara rawak) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Maka ia berada di sebelah kanan.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut. Seterusnya lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 4. 3. semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombor-nombor lain. 24 .

Semak jawapan bersama-sama. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.1. 7. 57. 81. Secara berkumpulan murid akan sama-sama berlari ke arah bakul dan memilih satu kad nombor. 56. 25 . 38. Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. 80. Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan meletakkan kad nombor masing-masing pada garis nombor yang telah dilukiskan tadi mengikut urutan yang betul. 6. 30. 9. 71. Letakkan set kad nombor yang berbeza seperti berikut di dalam setiap bakul:  Set kad dalam bakul A . 90  Set kad dalam bakul C . 27. 65. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. 40. 3. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. 62. 33. 8. Ulangi langkah 3 hingga 8 dengan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan.8. 77. 13. 15. 74.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun AKTIVITI PENGUKUHAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 50.7. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. 25. 68. 81. 23. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah garis nombor. 1. 46. 19. 2. 95 4. 49. 5. Bentukkan kumpulan (empat orang). 99  Set kad dalam bakul B .

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Bakul C Garis nombor Bakul berisi kad nombor 26 .

. Siapa orang yang kedua? (Murid kedua akan menyebutkan namanya) .. 19 .. . (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua. 6.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. (sebutkan nama murid yang kedua) 4....8 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2.22) 27 .. Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan.. Teruskan hingga murid yang kedua puluh. (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Sebelum sesi ini dijalankan.... Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama. (sebutkan nama murid yang pertama) Kedua. Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). . (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama dalam barisan. 3. Menyebut nombor ordinal daripada „kesebelas‟ hingga „kedua puluh‟ 2. (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama. . Teruskan hingga murid yang kedua puluh. . Siapa orang yang kesebelas? (Murid kesebelas akan menyebutkan namanya) . . 5... sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa. 1. Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga akan menyebutkan namanya) . ordinal BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms. (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama..... Soal jawab: Siapa yang berdiri di hadapan sekali? (Murid pertama akan menyebutkan namanya) .. (sebutkan nama murid ketiga tadi) adalah yang ketiga.

Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh).UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 7. Minta murid berkongsi sampul bagi surat atau bil yang telah mereka bawa. Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak. 8.8. Edarkan Lembaran Kerja 1. Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut. 28 . Lihat pada nombor rumah kamu itu. Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid akan menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu. nombor ’35’ itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini.

.. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian berdiri serta melakukan seperti yang diarahkan. 2. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapan yang betul. Aktiviti 3 1. Seterusnya minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) supaya dapat mengenal pasti kedudukan mereka dalam barisan tersebut. (sebutkan suatu nombor ordinal) Tempat keberapa buah .. Murid duduk secara berpasangan. berkokok seperti ayam. mengaum seperti harimau. mengiau seperti kucing.. 2. (sebutkan nama bulan) adalah bulan yang keberapa? Dalam bulan keberapa kamu menyambut . Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan.. 2. 1. Contohnya: Murid yang kesembilan... (sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 29 . Soal jawab: Bulan . Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut mengikut pemerhatian dan pengetahuan mereka. Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke. Bentukkan kumpulan (dua puluh orang). 4. Murid yang kesebelas.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1.. Murid yang keempat belas. (sebutkan nama buah)? Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. Minta murid beratur lurus dalam barisan masing-masing dan kemudian duduk. 3. Bincangkan tentang kedudukan nama bulan dalam tahun ini dan perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut. Pamerkan kalendar bagi tahun semasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful