UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Sebut dan tunjukkan nombor „21‟ hingga „100‟ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersama-sama. 2. Kemudian sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar) 3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Seterusnya tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut. 5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Kubus dan rod Cuisenaire 6. Kemudian edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap murid. 7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan menunjukkan jawapannya. 8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain. 9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak 100, kubus dan rod Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan. 2. Sebutkan suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod Cuisenaire yang betul. 3. Minta murid bertukar peranan sebelum menyebutkan nombor yang lain.

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
UNIT 1.2 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis. Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh/lima/dua/satu) 2. Lagu tersebut dinyanyikan oleh guru. Murid perlu mendengar secara teliti nombor yang disebutkan dan secara pantas membentuk kumpulan yang mempunyai bilangan ahli yang betul. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan. 3. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus pembilang kepada setiap kumpulan. Maklumkan murid bahawa mereka perlu membentuk kumpulan dengan menggunakan pembilang pula. 4. Nyanyikan lagu di atas. Minta murid membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh melalui lagu tersebut dengan menggunakan kesemua pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua ... (sebutkan jenis pembilang yang digunakan)? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluhsepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 5. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur)

2

Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 3. sediakan Jalur 10. Murid duduk secara berpasangan. Hanya nombor „10‟ yang akan kelihatan di dalam bulatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5. Bulatan pada jalur tersebut perlu digunting mengikut bentuknya. Sebelum aktiviti ini dijalankan. Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh. Jalur 2 dan Jalur 1. Jalur 5. 4. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka. 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 3 . Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.

Ulangi aktiviti ini bagi kumpulan lima-lima. Kemudian minta murid membilang hingga „100‟ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7. Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan „0‟. 4 . dua kali atau satu kali bagi kemahiran ini. Kesemua nombornya berada dalam satu baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8. Nota: Murid juga boleh diminta membuat lompatan pada Petak 100 sebanyak sepuluh kali. dua-dua dan satu-satu dengan menggunakan Jalur 5. lima kali. Jalur 2 dan Jalur 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 6.

9. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. Semak jawapan bersama-sama. Menulis angka hingga 100 2. 10. 11. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. seberapa banyak PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 5 . 2. 7.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain.3 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. 8. Dadu 2. Cetak papan permainan „Apa Nombornya?‟ dan peraturan permainan pada kad manila. 5. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. Ahli kumpulan B menggantungkan kad nombor di leher. 2. Minta murid mengeja dan membaca perkataan beramai-ramai. Setiap kumpulan boleh bermain pusingan di dalam satu sesi. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain. Peraturan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Edarkan Lembaran Kerja 1. Papan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Lekatkan satu kad nombor pada papan tulis. Bentukkan kumpulan (empat orang). 6. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan nombor dan perkataannya secepat mungkin sebelum muzik berhenti. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher. Pen marker 3. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad nombor tadi. 3. Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama. A dan B. Kad perkataan „dua puluh satu‟ hingga „seratus‟ 5. Minta murid menyebut nombor yang tertera dan menulis angka tersebut pada papan tulis masing-masing. Laminate keduaduanya. Papan tulis individu 2. Butang 3. 6) 4. Seterusnya sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. 4. 7) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1.3. Tali 6. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Bentukkan dua kumpulan. 3. Kad nombor 21 hingga 100 4. dan kemudian menuliskannya pada papan tulis masing-masing.

8. contohnya „24‟. Edarkan Lembaran Kerja 1. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis.4 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 5. Lekatkan satu kad nombor. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Edarkan sepuluh kubus dan sepuluh rod Cuisenaire kepada setiap kumpulan.18) Puluh 2 Sa 4 4. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain. Rod Cuisenaire 3. 7. Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus Cuisenaire. Terangkan bahawa nilai digit ‟2‟ mewakili dua puluh dan nilai digit ‟4‟ mewakili empat sa. Papan tulis individu 2. 6 . Murid akan mendapat empat kubus dan dua rod Cuisenaire. 10. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Kad bergambar (Rujuk BBM ms. Pen marker 3. Lukiskan kubus dan rod Cuisenaire dan perkenalkan nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: Kad nombor 24 BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 9. Kubus Cuisenaire 2. Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain. 8 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain.4. Jadual nilai tempat Bagi aktiviti pengukuhan: 1. 6. Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod Cuisenaire. 3. pada papan tulis. 2. Minta murid membilang kubus dan rod Cuisenaire mengikut bilangan tersebut.

7 . Pamerkan kad bergambar.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2. Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain. Minta setiap murid membilang jumlah objek di dalam gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual nilai tempat masing-masing. Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3.

Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan. Edarkan satu set kad nombor yang berbeza kepada setiap kumpulan. Edarkan Lembaran Kerja 1. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. 4.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Setiap murid diminta memilih salah satu kad tersebut. Semak jawapan bersama-sama. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Murid perlu menggantungkan kadnya menggunakan penyepit baju sepanjang tali yang direntang tadi mengikut tertib menaik. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. 2. 3. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). 5. Wisel 2. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. 7. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. Tali 3.5(a). 6. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.5(a) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel 8 . Penyepit baju 4.

murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut. 33. 34. 30 3. Contohnya: (Tuliskan nombor „30‟ pada papan tulis. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir tadi. 36. 34. 31. 2. 4. 37. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 36. 35. 37.  Apabila wisel ditiup dua kali. 38.  Aktiviti bermula apabila guru meniup wisel. 35. 33. 9 . 37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36. Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu:  Suatu nombor akan dituliskan pada papan tulis. 32. 32. 38. 35. 35. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39. 31.  Apabila wisel ditiup satu kali. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33. 39. Adakan permainan „Dengar dan Bilang‟. Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir di dalam kelas. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza. 36. 34. 33. 34.

Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad nombor ganjil pula. 4. sepuluh kad dalam setiap set) 3. 2. 8. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Wisel 2.5(b) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 5. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan. 7. Petak 100 bersaiz besar 10 . Letakkan satu set kad nombor genap yang berbeza secara berselerak bagi setiap kumpulan. Kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. Semak jawapan bersama-sama. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 6. Murid perlu memilih salah satu kad yang berselerak dan kemudian berbaris dan memegang kad masing-masing mengikut tertib menaik. 3. Kumpulkan semula set kad nombor tadi. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan.5(b). Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. Edarkan Lembaran Kerja 1. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1.

Aktiviti 2 1.. lekatkan kad kamu di sini. Permainan ini boleh juga dijadikan pertandingan di antara kumpulan (sepuluh orang). Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang dua-dua secara tertib menurun. Edarkan set kad nombor yang berbeza kepada murid. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „2‟.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. (Murid yang memegang kad nombor tersebut diminta melekatkan kad pada papan tulis) Siapa yang memegang kad nombor sebelumnya? Di mana kamu sepatutnya melekatkan kad itu? (Murid tersebut diminta melekatkan kad di sebelah kiri kad nombor yang pertama tadi) Sekarang.. 3. (sebutkan nombornya). Soal jawab: Mari kita buat garis nombor dua-dua. lengkapkan garis nombor ini. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 4. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 11 . 2. Nombor . Edarkan set kad nombor secara rawak kepada setiap kumpulan. Murid perlu memilih salah satu kad tersebut. Kumpulan yang paling awal melengkapkan garis nombor dengan betul dikira pemenang. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. (Setiap murid perlu melekatkan kad masing-masing mengikut urutan nombor yang betul) 2. Kemudian minta murid membilang nombor pada kadkad tersebut secara tertib menaik.

(Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘1’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor ganjil) Adakah nombor ‘68’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „68‟ bukan nombor ganjil) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „1‟. Bincangkan dengan lebih lanjut. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 4. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. (Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3. Nota: Jalur 2 dalam Unit 1. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘2’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor genap) Adakah nombor ‘54’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „54‟ ialah nombor genap) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. 12 .

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima. dan seterusnya. 3. Markah dijumlahkan dan kumpulan yang mendapat markah tertinggi dikira pemenang. 2. letakkan satu set kad nombor secara terlungkup dan berselerak.5(c).7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 7. 8. 9. Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen. Sediakan beberapa stesen dalam bilik darjah. Lima markah akan diberikan kepada kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut urutan menaik yang betul. Garis nombor bersaiz besar 2. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun. murid perlu menyusun kad secara tertib menaik. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Letakkan set kad nombor yang berbeza di setiap stesen. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1. 6. Kemudian mereka perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad nombor tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya.5(c) UNIT 1. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Di setiap stesen. Kumpulan 1 akan bermula di stesen A. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Petak 100 bersaiz besar 13 . kumpulan 2 akan bermula di stesen B.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Di setiap stesen. 5.

2. Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „5‟. Teruskan dengan nombor-nombor lain. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 14 . 3. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Contohnya: 30 X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya nombor ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor yang betul bagi X? Apa nombor yang betul bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2. Aktiviti 2 1. Setelah kesemuanya ditulis pada garis nombor tersebut. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Mulakan dengan nombor yang berbeza pada garis nombor. minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada „0‟ hingga „100‟. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis dengan hanya menandakan nombor „30‟ dan „75‟ sahaja.

Nota: Jalur 5 dalam Unit 1. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. 5. 15 .2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘4’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „4‟ atau „9‟) Adakah nombor ‘84’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „84‟ adalah „4‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘5’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „5‟ atau „0‟) Adakah nombor ‘77’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „77‟ bukan „5‟ atau „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „4‟. Bincangkan dengan lebih lanjut.

Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menurun. Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. Kemudian letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama. seperti ‟Urutan Nombor‟. 68. 3. Murid perlu mengambil satu kad nombor yang ada di dalam bakul dan meletakkan kad tersebut di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik. Seterusnya letakkan satu set kad nombor di dalam setiap bakul seperti berikut:  Set kad dalam bakul A . Edarkan Lembaran Kerja 1. 91 4. Permainan diteruskan sehingga selesai. 51. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah gelung rotan. Gelung rotan 2. 93  Set kad dalam bakul C . 48. 38. 78.13. 83. 5. 8. 88.18. 41. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Letakkan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. 7. 6. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. 81. 28. Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 16 . 43. 53. 31. 73. 61.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 63. Bentukkan kumpulan (empat orang). 23. 71. 58. Murid kemudiannya berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan murid berikutnya. 98  Set kad dalam bakul B . 10. Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad nombor dalam gandaan sepuluh.11. 21. 2. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. 1. 33. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 9.5(d).5(d) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. sepuluh kad dalam setiap set) 3.

Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „0‟) Adakah nombor ‘90’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „90‟ ialah „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘10’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 3. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘9’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „9‟. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „9‟) 17 . Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „10‟. 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1.

Nota: Jalur 10 dalam Unit 1. Apa pola yang akan kamu dapat apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘4’ pula? Mengapa? 5.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Bincangkan dengan lebih lanjut. 18 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Adakah nombor ‘76’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „76‟ bukan „9‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad nombor yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Ahli kumpulan 3 Bakul C 1 Bakul berisi kad nombor URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 53 88 88 88 8 68 78 88 98 3 13 23 33 43 63 73 83 93 1 51 61 71 81 91 88 88 88 Kad nombor yang telah disusun mengikut urutan 8 11 88 81 1 21 31 41 19 .

dan seorang murid lagi bagi pembilang dalam bakul B. dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang. Sehelai kain Melalui padanan satu-satu. Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: 1. masing-masing mengandungi dua puluh dua dan dua puluh empat pembilang.6 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Kedua-dua murid tersebut menyebut bilangan pembilang kepada kelas. Kad nombor dalam lingkungan 100 2. Murid duduk secara berpasangan. berlabel A dan B. objek yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya. Akan terdapat pembilang yang tiada „pasangan‟) Pembilang dalam bakul A dipadankan satu-satu dengan Pembilang dalam bakul B BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 20 . Pembilang satu-satu 3. 2. Soal jawab: Yang mana lebih/kurang. mereka perlu membuat padanan satu-satu. Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B secara berpasangan. 3. Bakul 2. Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Tunjukkan dua bakul.

. kurang daripada . Tidak perlu bandingkan nilai digit sa... Dua puluh sama nilainya dengan dua puluh.. Bimbing murid untuk menyatakan: . Edarkan Lembaran Kerja 1. Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor:  Bandingkan nilai digit puluh dahulu. 21 . Tidak perlu bandingkan nilai digit sa. Tetapi tujuh sa lebih daripada dua sa. 5. Dua puluh lebih kecil daripada tiga puluh. Maka „22‟ kurang daripada „30‟. Maka „51‟ lebih daripada „24‟.6. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut:  24 dan 51  22 dan 30  22 dan 27 6..  Jika nilai digit puluhnya sama. Maka „27‟ lebih daripada „22‟. Lima puluh lebih besar daripada dua puluh..UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 4. lebih daripada . 24 dan 51 22 dan 30 22 dan 27 7.. Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan.. . bandingkan nilai digit sa pula.

22 . 4. Semua ahli kumpulan perlu mengambil giliran untuk bermain..UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1. 8. Aktiviti 2 1. Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama.  Murid yang memegang kad nombor yang lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkan nombor tersebut. 2. Edarkan satu set kad nombor kepada setiap kumpulan. Murid mesti memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh semua. Teruskan permainan hingga selesai. Pemain yang terdahulu menyebut nombor yang lebih/kurang dikira pemenang dan satu markah diberi kepada kumpulan tersebut. Bersedia. Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan:  Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada . 7..  Semak jawapan bersama-sama. Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut. 2. murid yang memegang kain akan menjatuhkan kain. Edarkan satu kad nombor kepada setiap murid. Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan. Pada kiraan „3‟. Pada akhir permainan. markah dikira dan kumpulan yang menang diberi ganjaran. 1. 2. Guru akan menyebutkan lebih/kurang. berdiri sekarang!”. 3!” “Pilih nombor yang AKTIVITI PENGUKUHAN 5. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad nombor yang lain. Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad nombor dan memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh pihak lawan apabila kain dijatuhkan. Setiap kumpulan diminta memilih seorang ahli kumpulan sebagai pemain. 6. 3. Aturkan kumpulan seperti lampiran „Susun Atur Kumpulan‟.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Pemegang kain Ahli kumpulan A Kain Ahli kumpulan B Pemain kumpulan A Pemain kumpulan B Pemegang kain 23 .

Bimbing murid untuk melihat bahawa:  Semakin besar nilai suatu nombor itu.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Soal jawab: Yang mana lebih. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan. 3. Seterusnya lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 4. dan b) meletakkan nombor tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi. semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor. 24 . Edarkan Lembaran Kerja 1. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 30 35 40 2. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri. Maka ia berada di sebelah kanan. disusun secara rawak) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombor-nombor lain.7.  Semakin kecil nilai suatu nombor itu. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid akan menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya nombor ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri nombor ‘35’? (Murid akan menjawab “Di sebelah kanan nombor 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’. 5. Bulatkan nombor „35‟ pada garis nombor tersebut.

38. 80. 49. 57. 81. 13. Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan meletakkan kad nombor masing-masing pada garis nombor yang telah dilukiskan tadi mengikut urutan yang betul. 5. 62. 8. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. 9. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah garis nombor. 7. Secara berkumpulan murid akan sama-sama berlari ke arah bakul dan memilih satu kad nombor. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. 25 . 46. 99  Set kad dalam bakul B . 74. 65. 27. Semak jawapan bersama-sama. 30. Ulangi langkah 3 hingga 8 dengan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. 33.7. 15. Letakkan set kad nombor yang berbeza seperti berikut di dalam setiap bakul:  Set kad dalam bakul A . 6. 50. 81. 71. 90  Set kad dalam bakul C . 2. Bentukkan kumpulan (empat orang). 19.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun AKTIVITI PENGUKUHAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 25. 3. Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. 77. 95 4. 23. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.1. 68. 56. 40. 1. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang.8.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Bakul C Garis nombor Bakul berisi kad nombor 26 .

. Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama. (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua.22) 27 . . sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa... (sebutkan nama murid yang kedua) 4. Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga akan menyebutkan namanya) . (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama. Siapa orang yang kedua? (Murid kedua akan menyebutkan namanya) . Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang).. (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua. Teruskan hingga murid yang kedua puluh. Siapa orang yang kesebelas? (Murid kesebelas akan menyebutkan namanya) ... (sebutkan nama murid ketiga tadi) adalah yang ketiga.... 3. .. (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama dalam barisan...8 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Sebelum sesi ini dijalankan. (sebutkan nama murid yang pertama) Kedua. (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama...UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Soal jawab: Siapa yang berdiri di hadapan sekali? (Murid pertama akan menyebutkan namanya) . ... ordinal BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms. 19 . Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas. 6. 1. Teruskan hingga murid yang kedua puluh. 5. Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan... (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2. Menyebut nombor ordinal daripada „kesebelas‟ hingga „kedua puluh‟ 2. . .

8. Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak. Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut. Lihat pada nombor rumah kamu itu.8. Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh). Edarkan Lembaran Kerja 1. Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid akan menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu. 28 . nombor ’35’ itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 7. Minta murid berkongsi sampul bagi surat atau bil yang telah mereka bawa.

. Murid yang kesebelas. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapan yang betul. 2. (sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 29 . (sebutkan suatu nombor ordinal) Tempat keberapa buah . berkokok seperti ayam. Murid duduk secara berpasangan.. Murid yang keempat belas. 3.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Pamerkan kalendar bagi tahun semasa. Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan... (sebutkan nama bulan) adalah bulan yang keberapa? Dalam bulan keberapa kamu menyambut . 2. Aktiviti 3 1.. Seterusnya minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) supaya dapat mengenal pasti kedudukan mereka dalam barisan tersebut. 4. Contohnya: Murid yang kesembilan. Bentukkan kumpulan (dua puluh orang). 1. Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut mengikut pemerhatian dan pengetahuan mereka... Minta murid beratur lurus dalam barisan masing-masing dan kemudian duduk.. Bincangkan tentang kedudukan nama bulan dalam tahun ini dan perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut. (sebutkan nama buah)? Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 2. Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian berdiri serta melakukan seperti yang diarahkan. Soal jawab: Bulan . mengaum seperti harimau. mengiau seperti kucing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful