P. 1
Unit 1 - Nombor[1]

Unit 1 - Nombor[1]

|Views: 65|Likes:
Published by Bulah Goribau

More info:

Published by: Bulah Goribau on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2011

pdf

text

original

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Sebut dan tunjukkan nombor „21‟ hingga „100‟ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersama-sama. 2. Kemudian sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar) 3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Seterusnya tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut. 5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Kubus dan rod Cuisenaire 6. Kemudian edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap murid. 7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan menunjukkan jawapannya. 8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain. 9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak 100, kubus dan rod Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan. 2. Sebutkan suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod Cuisenaire yang betul. 3. Minta murid bertukar peranan sebelum menyebutkan nombor yang lain.

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
UNIT 1.2 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis. Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh/lima/dua/satu) 2. Lagu tersebut dinyanyikan oleh guru. Murid perlu mendengar secara teliti nombor yang disebutkan dan secara pantas membentuk kumpulan yang mempunyai bilangan ahli yang betul. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan. 3. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus pembilang kepada setiap kumpulan. Maklumkan murid bahawa mereka perlu membentuk kumpulan dengan menggunakan pembilang pula. 4. Nyanyikan lagu di atas. Minta murid membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh melalui lagu tersebut dengan menggunakan kesemua pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua ... (sebutkan jenis pembilang yang digunakan)? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluhsepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 5. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur)

2

3 . Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan. Sebelum aktiviti ini dijalankan. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 2. Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. sediakan Jalur 10. Jalur 2 dan Jalur 1. 3. Murid duduk secara berpasangan. Hanya nombor „10‟ yang akan kelihatan di dalam bulatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5. Jalur 5. 4. Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh. Bulatan pada jalur tersebut perlu digunting mengikut bentuknya. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka.

Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan „0‟. 4 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 6. dua-dua dan satu-satu dengan menggunakan Jalur 5. Nota: Murid juga boleh diminta membuat lompatan pada Petak 100 sebanyak sepuluh kali. Kesemua nombornya berada dalam satu baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8. Jalur 2 dan Jalur 1. dua kali atau satu kali bagi kemahiran ini. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. Ulangi aktiviti ini bagi kumpulan lima-lima. lima kali. Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7. Kemudian minta murid membilang hingga „100‟ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi.

Tali 6. Papan tulis individu 2. Pen marker 3. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Kad nombor 21 hingga 100 4. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. Lekatkan satu kad nombor pada papan tulis. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain. 11. Dadu 2. 6) 4. Papan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. dan kemudian menuliskannya pada papan tulis masing-masing. Laminate keduaduanya. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Menulis angka hingga 100 2. 10. Ahli kumpulan B menggantungkan kad nombor di leher. 2. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan nombor dan perkataannya secepat mungkin sebelum muzik berhenti. Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 7. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. 8. 9. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad nombor tadi. Seterusnya sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. Semak jawapan bersama-sama. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. seberapa banyak PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 5 . 4. 5. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain. Minta murid menyebut nombor yang tertera dan menulis angka tersebut pada papan tulis masing-masing. A dan B. Minta murid mengeja dan membaca perkataan beramai-ramai. Kad perkataan „dua puluh satu‟ hingga „seratus‟ 5. Butang 3. Peraturan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. 7) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1.3 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Bentukkan kumpulan (empat orang). Bentukkan dua kumpulan. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 3. 6.3. 2. Setiap kumpulan boleh bermain pusingan di dalam satu sesi. Cetak papan permainan „Apa Nombornya?‟ dan peraturan permainan pada kad manila. Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama.

Edarkan Lembaran Kerja 1. 8.4. Jadual nilai tempat Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Rod Cuisenaire 3. 6. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Murid akan mendapat empat kubus dan dua rod Cuisenaire. Lekatkan satu kad nombor. Minta murid membilang kubus dan rod Cuisenaire mengikut bilangan tersebut. Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain. Edarkan sepuluh kubus dan sepuluh rod Cuisenaire kepada setiap kumpulan.18) Puluh 2 Sa 4 4. 5. Lukiskan kubus dan rod Cuisenaire dan perkenalkan nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: Kad nombor 24 BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain. 3. 10. Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod Cuisenaire.4 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 9. Terangkan bahawa nilai digit ‟2‟ mewakili dua puluh dan nilai digit ‟4‟ mewakili empat sa. 2. Pen marker 3. pada papan tulis. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain. 6 . Bentukkan kumpulan (tiga orang). contohnya „24‟. Kubus Cuisenaire 2. Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus Cuisenaire. Kad bergambar (Rujuk BBM ms. 8 . 7. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Papan tulis individu 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.

Minta setiap murid membilang jumlah objek di dalam gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual nilai tempat masing-masing. Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2. 7 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain. Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Pamerkan kad bergambar.

Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. Edarkan satu set kad nombor yang berbeza kepada setiap kumpulan. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel 8 . Setiap murid diminta memilih salah satu kad tersebut. Penyepit baju 4. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. Tali 3. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. 2. 6.5(a). 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan.5(a) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 4. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Murid perlu menggantungkan kadnya menggunakan penyepit baju sepanjang tali yang direntang tadi mengikut tertib menaik. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Wisel 2. Semak jawapan bersama-sama.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 7. 5.

35. 33. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza. murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1.  Apabila wisel ditiup dua kali. 34. 34. 39. 34. 38. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39. 37. 2. 32. 33. Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu:  Suatu nombor akan dituliskan pada papan tulis. 31. 38. 36. 37. 33. 9 . 36. 35.  Aktiviti bermula apabila guru meniup wisel. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33. Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir di dalam kelas. 37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36. 35. Adakan permainan „Dengar dan Bilang‟. Contohnya: (Tuliskan nombor „30‟ pada papan tulis. 4. 36. 32. 31. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir tadi. 34. 30 3. 35.  Apabila wisel ditiup satu kali. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30.

Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan. Kumpulkan semula set kad nombor tadi. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. 2. Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad nombor ganjil pula. sepuluh kad dalam setiap set) 3. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang).5(b). Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan. Wisel 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Semak jawapan bersama-sama. Petak 100 bersaiz besar 10 . 7. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 5. Kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka.5(b) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Murid perlu memilih salah satu kad yang berselerak dan kemudian berbaris dan memegang kad masing-masing mengikut tertib menaik. 4. Letakkan satu set kad nombor genap yang berbeza secara berselerak bagi setiap kumpulan. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 6. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. 8.

lekatkan kad kamu di sini. Edarkan set kad nombor secara rawak kepada setiap kumpulan. lengkapkan garis nombor ini. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang dua-dua secara tertib menurun. 4. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „2‟. 2. 3. Edarkan set kad nombor yang berbeza kepada murid.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Murid perlu memilih salah satu kad tersebut. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 11 . Kumpulan yang paling awal melengkapkan garis nombor dengan betul dikira pemenang. (Setiap murid perlu melekatkan kad masing-masing mengikut urutan nombor yang betul) 2. Aktiviti 2 1. (sebutkan nombornya). Kemudian minta murid membilang nombor pada kadkad tersebut secara tertib menaik.. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. (Murid yang memegang kad nombor tersebut diminta melekatkan kad pada papan tulis) Siapa yang memegang kad nombor sebelumnya? Di mana kamu sepatutnya melekatkan kad itu? (Murid tersebut diminta melekatkan kad di sebelah kiri kad nombor yang pertama tadi) Sekarang. Soal jawab: Mari kita buat garis nombor dua-dua. Nombor . Permainan ini boleh juga dijadikan pertandingan di antara kumpulan (sepuluh orang).

2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Bincangkan dengan lebih lanjut. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘2’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor genap) Adakah nombor ‘54’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „54‟ ialah nombor genap) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. (Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘1’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor ganjil) Adakah nombor ‘68’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „68‟ bukan nombor ganjil) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. (Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 4. 12 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3. Nota: Jalur 2 dalam Unit 1. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „1‟.

2. Letakkan set kad nombor yang berbeza di setiap stesen. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Sediakan beberapa stesen dalam bilik darjah. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima. Kemudian mereka perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad nombor tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya. 7. 4. Lima markah akan diberikan kepada kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut urutan menaik yang betul. 6. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Kumpulan 1 akan bermula di stesen A. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup.5(c) UNIT 1. Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen. Di setiap stesen. 3. kumpulan 2 akan bermula di stesen B. Markah dijumlahkan dan kumpulan yang mendapat markah tertinggi dikira pemenang.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 9. 8. dan seterusnya. letakkan satu set kad nombor secara terlungkup dan berselerak. murid perlu menyusun kad secara tertib menaik.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.5(c). Petak 100 bersaiz besar 13 . 5. Edarkan Lembaran Kerja 1. Di setiap stesen. Garis nombor bersaiz besar 2. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 3. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 14 . Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Aktiviti 2 1. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada „0‟ hingga „100‟. Setelah kesemuanya ditulis pada garis nombor tersebut. Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „5‟. 2. Teruskan dengan nombor-nombor lain. Contohnya: 30 X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya nombor ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor yang betul bagi X? Apa nombor yang betul bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2. Mulakan dengan nombor yang berbeza pada garis nombor. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis dengan hanya menandakan nombor „30‟ dan „75‟ sahaja.

Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. 15 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „4‟. 5. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Bincangkan dengan lebih lanjut.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Nota: Jalur 5 dalam Unit 1. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘4’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „4‟ atau „9‟) Adakah nombor ‘84’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „84‟ adalah „4‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘5’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „5‟ atau „0‟) Adakah nombor ‘77’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „77‟ bukan „5‟ atau „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini.

28. 23. 78.5(d). 68. 33. 91 4. Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad nombor dalam gandaan sepuluh. 9. 6. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 61.13. Permainan diteruskan sehingga selesai. 51. Murid kemudiannya berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan murid berikutnya. 7. Letakkan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh. 8. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. 73. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. 21. 41. 88. Seterusnya letakkan satu set kad nombor di dalam setiap bakul seperti berikut:  Set kad dalam bakul A . 2.18. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah gelung rotan. Bentukkan kumpulan (empat orang). 71. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 1. 38. Murid perlu mengambil satu kad nombor yang ada di dalam bakul dan meletakkan kad tersebut di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik. Edarkan Lembaran Kerja 1. 31. sepuluh kad dalam setiap set) 3. seperti ‟Urutan Nombor‟. 58. 3.5(d) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 5. Gelung rotan 2. 53. 43. 83. Kemudian letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama. Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 16 .11. 10. 93  Set kad dalam bakul C . Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menurun. 98  Set kad dalam bakul B . 81. 63. Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. 48.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.

2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘9’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „9‟) 17 . Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 3. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „0‟) Adakah nombor ‘90’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „90‟ ialah „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „9‟. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘10’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „10‟. Bimbing murid melihat pola yang terhasil.

Nota: Jalur 10 dalam Unit 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Adakah nombor ‘76’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „76‟ bukan „9‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Apa pola yang akan kamu dapat apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘4’ pula? Mengapa? 5. Bincangkan dengan lebih lanjut. 18 .

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad nombor yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Ahli kumpulan 3 Bakul C 1 Bakul berisi kad nombor URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 53 88 88 88 8 68 78 88 98 3 13 23 33 43 63 73 83 93 1 51 61 71 81 91 88 88 88 Kad nombor yang telah disusun mengikut urutan 8 11 88 81 1 21 31 41 19 .

objek yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya. Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Kedua-dua murid tersebut menyebut bilangan pembilang kepada kelas. dan seorang murid lagi bagi pembilang dalam bakul B.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Soal jawab: Yang mana lebih/kurang. Tunjukkan dua bakul. Bakul 2. Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A. Akan terdapat pembilang yang tiada „pasangan‟) Pembilang dalam bakul A dipadankan satu-satu dengan Pembilang dalam bakul B BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 2. mereka perlu membuat padanan satu-satu. dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang. Murid duduk secara berpasangan. Pembilang satu-satu 3. Kad nombor dalam lingkungan 100 2. Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B secara berpasangan. masing-masing mengandungi dua puluh dua dan dua puluh empat pembilang. berlabel A dan B. 3.6 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Sehelai kain Melalui padanan satu-satu. 20 .

Dua puluh sama nilainya dengan dua puluh. Tetapi tujuh sa lebih daripada dua sa.. Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan.  Jika nilai digit puluhnya sama.. bandingkan nilai digit sa pula. . Tidak perlu bandingkan nilai digit sa. Dua puluh lebih kecil daripada tiga puluh. Maka „22‟ kurang daripada „30‟. Maka „51‟ lebih daripada „24‟. 21 . Tidak perlu bandingkan nilai digit sa. Bimbing murid untuk menyatakan: .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 4.. Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor:  Bandingkan nilai digit puluh dahulu. Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut:  24 dan 51  22 dan 30  22 dan 27 6. Maka „27‟ lebih daripada „22‟. lebih daripada .. 5.... 24 dan 51 22 dan 30 22 dan 27 7. Lima puluh lebih besar daripada dua puluh..6. kurang daripada . Edarkan Lembaran Kerja 1.

Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad nombor yang lain. 22 . Semua ahli kumpulan perlu mengambil giliran untuk bermain.. Pada kiraan „3‟. 3!” “Pilih nombor yang AKTIVITI PENGUKUHAN 5. 1. 6. 3. Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut. 7. 2. Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad nombor dan memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh pihak lawan apabila kain dijatuhkan. 2. 2. Edarkan satu kad nombor kepada setiap murid.  Semak jawapan bersama-sama. Aturkan kumpulan seperti lampiran „Susun Atur Kumpulan‟. Murid mesti memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh semua. berdiri sekarang!”.. Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan:  Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada . Bersedia. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan. Guru akan menyebutkan lebih/kurang. 4.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1.  Murid yang memegang kad nombor yang lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkan nombor tersebut. Teruskan permainan hingga selesai. Setiap kumpulan diminta memilih seorang ahli kumpulan sebagai pemain. 8. Aktiviti 2 1. murid yang memegang kain akan menjatuhkan kain. Pada akhir permainan. markah dikira dan kumpulan yang menang diberi ganjaran. Edarkan satu set kad nombor kepada setiap kumpulan. Pemain yang terdahulu menyebut nombor yang lebih/kurang dikira pemenang dan satu markah diberi kepada kumpulan tersebut. Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Pemegang kain Ahli kumpulan A Kain Ahli kumpulan B Pemain kumpulan A Pemain kumpulan B Pemegang kain 23 .

Seterusnya lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 4. Maka ia berada di sebelah kanan. disusun secara rawak) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi. Soal jawab: Yang mana lebih. Bimbing murid untuk melihat bahawa:  Semakin besar nilai suatu nombor itu. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombor-nombor lain. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 30 35 40 2. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri. 3.  Semakin kecil nilai suatu nombor itu. 5. dan b) meletakkan nombor tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set. Bulatkan nombor „35‟ pada garis nombor tersebut. semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid akan menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya nombor ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri nombor ‘35’? (Murid akan menjawab “Di sebelah kanan nombor 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. 24 .7. Edarkan Lembaran Kerja 1.

Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan meletakkan kad nombor masing-masing pada garis nombor yang telah dilukiskan tadi mengikut urutan yang betul.1. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. 38. Bentukkan kumpulan (empat orang). 13. 1. 68. 46. 81. Secara berkumpulan murid akan sama-sama berlari ke arah bakul dan memilih satu kad nombor. Letakkan set kad nombor yang berbeza seperti berikut di dalam setiap bakul:  Set kad dalam bakul A . 15. 19. 5. 33. Semak jawapan bersama-sama. 25 . Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. 95 4. 81. 65.8. 27. 40. 57. 99  Set kad dalam bakul B . 30. 80. 6. 50. 7. 71. 8. 74. 56. 2. 3. 25. 49. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah garis nombor.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun AKTIVITI PENGUKUHAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 62. Ulangi langkah 3 hingga 8 dengan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 23. 9. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟.7. 77. 90  Set kad dalam bakul C .

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Bakul C Garis nombor Bakul berisi kad nombor 26 .

(sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). 19 .. Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan. . (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama.. Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga akan menyebutkan namanya) .. (sebutkan nama murid yang kedua) 4. Menyebut nombor ordinal daripada „kesebelas‟ hingga „kedua puluh‟ 2.. 5.... (sebutkan nama murid ketiga tadi) adalah yang ketiga. Teruskan hingga murid yang kedua puluh.22) 27 . Soal jawab: Siapa yang berdiri di hadapan sekali? (Murid pertama akan menyebutkan namanya) .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. .. ordinal BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms...8 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa.. Siapa orang yang kedua? (Murid kedua akan menyebutkan namanya) .. Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama... 6. Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas. (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua. . (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama dalam barisan. .. ... (sebutkan nama murid yang pertama) Kedua. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Sebelum sesi ini dijalankan. (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama. Siapa orang yang kesebelas? (Murid kesebelas akan menyebutkan namanya) . 1. 3. (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua.. Teruskan hingga murid yang kedua puluh.

Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak. 28 . Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh).8.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 7. Lihat pada nombor rumah kamu itu. 8. Minta murid berkongsi sampul bagi surat atau bil yang telah mereka bawa. Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid akan menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu. Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut. Edarkan Lembaran Kerja 1. nombor ’35’ itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini.

. Pamerkan kalendar bagi tahun semasa. Bentukkan kumpulan (dua puluh orang). Bincangkan tentang kedudukan nama bulan dalam tahun ini dan perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut. (sebutkan nama bulan) adalah bulan yang keberapa? Dalam bulan keberapa kamu menyambut . 2. (sebutkan nama buah)? Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian berdiri serta melakukan seperti yang diarahkan.. mengiau seperti kucing. (sebutkan suatu nombor ordinal) Tempat keberapa buah . (sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 29 . berkokok seperti ayam.. Soal jawab: Bulan .. 2. Murid yang kesebelas.. Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke. Murid yang keempat belas.. 1. 2.. Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapan yang betul. Murid duduk secara berpasangan. 4. Aktiviti 3 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan. Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut mengikut pemerhatian dan pengetahuan mereka. mengaum seperti harimau. Contohnya: Murid yang kesembilan. Minta murid beratur lurus dalam barisan masing-masing dan kemudian duduk. 3.. Seterusnya minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) supaya dapat mengenal pasti kedudukan mereka dalam barisan tersebut.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->