Konsep Universal dalam Islam dan Aplikasi dalam kehidupan manusia

Universal jika didefinasikan bermaksud boleh diguna pakai merentasi masa dan waktu. Merujuk kepada kamus inggeris Oxford , Universal membawa maksud involving or done by all

people or things in the world or in a particular group dan True or applicable in all cases . Maksud
pertama ialah islam ini boleh dipraktikkan oleh semua orang di dalam dunia ini dan yang kedua bermaksud islam ini benar dan boleh di adaptasi dalam semua aspek dari cara beribadah sehingga cara qada hajat.

Firman Allah :

Katakanlah ( Wahai Muhammad): ³ Wahai sekalian manusia ! Sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu (Diutus oleh Allah) Yang Menguasai langit dan bumi; tiada tuhan ( yang berhak disembah) melainkan Dia; yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dal kalimah kalimahNya (Kitab-kitabNya); dan ikutilah Dia, supaya kamu beroleh hidayah petunjuk´.
(al-A¶raf : 158)

Konsep Islam universal boleh dip ecahkan kepada lima aspek utama , iaitu : i. ii. iii. iv. v. Islam sebagai agama yang m elengkapi fitrah manusia Perpaduan manusia sejagat Penerimaan kepada agama yang pelbagai Penilaian individu Keadilan Universal

Aplikasi dalam kehidupan manusia

dan masyarakat pula boleh dilihat pada zaman

pemerintahan Nabi, Khalifah, Ummayah dan Uthmaniah. Kons ep-konsep universal dalam islam banyak di tonjolkan dari segi sistem politik, sosial, pemerintahan dan lain -lain aspek.

1

Konsep Universal dalam Islam dan Aplikasi dalam kehidupan manusia | HAKIM & KHAIRUSY

Islam sebagai agama yang melengkapi fitrah manusia
Pada zaman sekarang kita dapat lihat agama islam masih lagi diamalkan oleh segenap manusia merentasi benua dan sempadan. Agama islam tidak mengalami sebarang perubahan berbanding dengan agama -agama lain yang berubah mengikut perubahan masa dan tem pat. Agama islam juga merupakan agama yang lengkap dan syumul. Islam memenuhi segala kepentingan manusia dan mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia dan hubungan dengan alam sekeliling. Konsep ini selari dengan aspek Universal dalam Islam yang pertama iaitu Islam sebagai agama fitrah. Fitrah manusia bermaksud blank for meanings .

Islam adalah satu -satunya agama yang

diterima oleh Allah . Firman Allah s.w.t di dalam Al Quran surah Ali Imran, ayat 19 : "Sesungguhnya agama yang diterima disisi Allah ialah Islam "

Islam adalah agama yang terbaik dan yang paling sempurna untuk sekalian umat manusia. Ini adalah kerana Islam itu datangnya dari Allah.Sebaliknya agama -agama lain adalah dari buatan manusia sendiri. Kerana Islam datang dari Maha Pencipta, Islam adalah satu agama yang syumul dan sesuai dengan fitrah semulajadi manusia. Sedangkan agama lain banyak kekurangan dan kelamahan serta banyak mengekang dengan kemahuan fitrah semulajadi manusia.

Firman Allah berkenaan agama -agama yang lain.

"Wahai ahli kitab, jang anlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu menyatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu adalah utusan Allah dan (terjadi dengan) kalimat -Nya yang disampaikan melalui Maryam, dan dengan (tiupan roh) daripadaNya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul rasulnya dan janganlah kamu mengatakan " Tuhan itu tiga". Berhentilah (daripada ucapan itu). Itu adalah lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah ialah tuhan yang esa, Maha suci Allah daripada mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Cukuplah Allah menjadi pemelihara."
(An Nisa': 171)

2

Konsep Universal dalam Islam dan Aplikasi dalam kehidupan manusia | HAKIM & KHAIRUSY

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan " Kami adalah anak -anak Allah dan kekasihnya" Katakanlah " Mengapa Allah menyeksa kamu kerana dosa -dosamu ? (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasihnya) tetapi kamu adalah manusia biasa antara orang -orang yang diciptakanNya. Dia mengampuni bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allahlah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allahlah kembali segala sesuatu."
(Al Maidah: 18)

"Orang-orang Yahudi berkata : "Uzair itu anak Allah" dan orang Nasrani berkata : "Al Masih itu adalah anak Allah". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang -orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allahlah mereka, bagai mana mereka sampai berpaling ."
(At Taubah: 30)

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahawa Allah menolak agama -agama yang lain. Agama agama yang lain tidak sesuai dengan tujuan asal manusia dicipta. Secara logiknya kita boleh melihat sendiri bagaimana agama -agama lain mengekang fitrah manusia.

Sebagai contoh, Kristian mengatakan bahawa Tuhan itu adalah tiga, i aitu Mother of God ,

Son of God dan the carnal soul . Sepatutnya Tuhan hanya satu dan Esa, supaya pentadbiran
kerajaan di langit dan di bumi ini berjalan dengan satu arahan dan menuju kepada satu tujuan. Jikalau terdapat lebih daripada tuhan, maka binasalah bumi ini.

Selain itu, paderi-paderi Kristian tidak dibenarkan sama sekali untuk berkahwin. Ini mengekang fitrah manusia untuk berkah win dan berumah tangga . Oleh itu mana- mana manusia yang menghalang fitrah semula jadi mereka , maka hidup mereka akan terseksa dan menderita . Kerana itu sering kerdengaran kes-kes paderi yang kononnya tidak boleh berkahwin, terlibat dengan kes zina dan ro gol. Itulah bukti bahawa agama yang mereka anuti tida k mengisi tuntutan fitrah manusia. Lalu mereka membelakangkan agama dan menunaikan tuntutan fitrah secara berahsia kerana takut malu.

3

Konsep Universal dalam Islam dan Aplikasi dalam kehidupan manusia | HAKIM & KHAIRUSY

Agama Buddha juga menghalang fitrah semula jadi manusia kerana sesiapa yang serius di dalam agama itu mesti menjadi peminta sedekah kepada masyarakat. Mereka perlu berjalan jalan tanpa sebarang alas kaki dan meminta sedekah kepada yang ingin memberi . Imej sebagai seorang pengemis adalah sangat hina di dalam ma syarakat. Agama Buddha juga tidak membenarkan sami-saminya berkahwin. Ini bertentangan dengan kemahuan semulajadi manusia.

Selain itu,Agama Hindu juga sama dengan agama -agama lain, tidak ada syariat atau peraturan yang tertentu yang dapat menjamin kemurn ian hidup manusia. Ertinya agama ini tidak dapat memberikan garis panduan yang jelas dan tepat untuk membolehkan seseorang itu mengatur hidup sebagai seorang penganut Hindu. Agamanya hanya mengutamakan dalam hal hal ibadah dan upacara -upacara keagamaan mer eka. Agama hindu banyak mengambil kaedah hidup agama lain untuk diikuti. Agama Islam merupakan agama yang melengkapi dan mengawal fitrah semulajadi manusia. Agama islam ialah a way of life yang dapat membimbing fitrah manusia kearah yang baik. Kegagalan untuk mengawal fitrah semulajadi manusia menyumbang kepada perkara yang buruk. Sebagai contoh sekiranya gagal untuk menahan nafsu makan, kita boleh dapat penyakit seperti obesiti dan seterus nya menghadapi penyakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Islam sudah menetapkan etika -etika pemakanan yang betul bagi mengelakkan penyakit. Firmah Allah dalam Al Quran Menunjukkan Agama Islam melengkapi fitrah manusia.

Firman Allah di dalam Al Quran: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (Tetaplah di atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."
(Ar Rum: 30) Terdapat pelbagai bukti yang menunjukkan Islam sesuai dengan fitrah manusia, antaranya ialah Fitrah manusia akan menghambakan diri kepada tuannya yang menolong, melindung dan mengambil berat tentang dirinya. Atau dengan kata lain manusia rela untuk mengabd ikan dirinya kepada sesiapa yang dicintainya. Kalau kecintaannya kepada perempuan, maka jadi hambalah ia kepada perempuan itu. Kalau cintanya kepada kereta, maka jadi hambalah kepada kereta itu. Kalaulah kecintaannya kepada nafsu yakni menurut kata nafsu, maka jadilah dia hamba nafsu. Tetapi yang anehnya manusia sangat marah apabila digelar hamba perempuan, hamba kereta atau hamba nafsu. Fitrah menolak walaupun sikap mereka memang begitu Ini adalah kerana fitrah manusia itu ingin menjadi hamba Allah. Sebaliknya jika kita memangil seseorang sebagai

4

Konsep Universal dalam Islam dan Aplikasi dalam kehidupan manusia | HAKIM & KHAIRUSY

hamba Allah nescaya mereka akan menerima dengan senang hati . Hal ini adalah kerana fitrah manusia itu memang Allah jadikan untuk menyembahNya. Selain itu, manusia juga mempunyai keinginan semulajadi untuk menambah ilmu, manusia ingin menambah pengalaman dan ingin menjadi pandai. Islam mengalakkan dan mengajar

bagaimana untuk mengisi fitrah itu sebaik -baiknya. Seperti firman Allah di bawah

"Berjalanlah kamu di atas muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan itu."
(Al An'am: 11) Secara kesimpulan , islam adalah indah dan sempurna. Setiap aspek di dalam kehidupan diliputi dan diberi jalan penyelesaian. Hanya satu agama yang mempunyai sistem kehidupan yang sebenar dan sebaik-baik untuk diikuti. Apabila seseoarang itu telah melengkapi tauhid mereka kepada Allah dan menunaikan segala fitrahnya menurut yang Allah aturkan, mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat.

5

Konsep Universal dalam Islam dan Aplikasi dalam kehidupan manusia | HAKIM & KHAIRUSY

Perpaduan manusia sejagat
Dalam Khutbah Terakhir Nabi Muhammad S.A.W : ³Semua manusia datang daripada

Adam

dan Hawa, seorang Arab tidak mempunyai kelebihan daripada orang bukan arab dan

sebegitu juga sebaliknya ; also a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over white except by piety and good action. Know that every Muslim is the brother of another Muslim, and that Muslims constitute one brotherhood.´

Manusia itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada merek a Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan -keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang -orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak -Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki -Nya kepada jalan yang lurus.
(Surah Al Baqarah : Ayat 213 )

Mengikut daripada ayat di atas, jelaslah bahawa manusia adalah pada asalnya adalah daripada satu kaum yang sama. Lama- kelamaan manusia berpecah kerana terdapatnya perbezaan dalam kepercayaan agama. Perbezaan selain daripada perbezaan agama adalah tidak sebesar mana. Perpaduan memainkan peranan yang penting dalam pendidikan dan asuhan kepada manusia. Untuk mencapai perpaduan, ianya memerlukan istiqamah dalam persepsi dan perlakuan manusia kepada yang baik. Selain itu, perpaduan juga memerlukan istiqamah diantara manusia dengan Allah dan manusia sesama manusia. Jika perpaduan dapat dicapai hubungan silatulrahim yang erat diantara umat manusia akan terbentuk.

Kesungguhan seseorang individu untuk memenuhi kehendak yang tidak penting telah menukarkan hidup mereka menjadi sia -sia. Iaitu, manusia tersebut telah menjadi hamba kepada kehendak mereka. Kebendaan me njadi identiti mereka, kekayaan menjadi kaumnya, kasta sosial menjadi warna kulitnya dan kecintaan kepada duit menjadi kepercayaannya. Secara kesimpulannya , materialitik telah menjadi kepercayaan kepada seseoarang manusia.

6

Konsep Universal dalam Islam dan Aplikasi dalam kehidupan manusia | HAKIM & KHAIRUSY

Kasta sosial atau pangkat yang dibina daripada materialistik telah menjadi sangat popular dan lama-lama kelamaan akan menghakis sikap -sikap positif dan moral seoarang manusia. Individu yang materialistik ini akan melupakan n ilai-nilai keluarga. Kebangaan mereka dalam kekayaan merekan telah membuatkan mereka sombong sehingga mereka merasakan tidak perlu kawan yang dan kerapa bertukar kawan yang memberi kelebihan kepada mereka.

7

Konsep Universal dalam Islam dan Aplikasi dalam kehidupan manusia | HAKIM & KHAIRUSY

Penerimaan kepada agama yang pelbagai
Islam sebenarnya tidak memaksa manusia untuk menerima agama islam. Islam

menginginkan keikhlasan dari hati hati manusia itu sendiri untuk menerima islam. Manusia bebas untuk menganuti agama lain yang direka oleh manusia sendiri. Firman Allah S.W.T :

³Tidak ada paksaan dalam agama (islam) kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (islam) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.´
(Surah Al Baqarah : Ayat 256)

Jika seseorang itu menerima islam secara paksaan maka ia adalah perkara yang sia -sia. Islam sebenarnya bergantung kepada tahap keimanan manusia itu untuk menerima islam. Allah telah mengutuskan para nabi dan rasul kepada manusia untuk membawa manusia kepada jalan yang benar. Tetapi kerana sikap manusia yang bongkak menyebabkan mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul.

Walaupun islam memberi kebebasan kepad a manusia untuk menganuti agama rekaan mereka sendiri, tetapi mereka akan menerima balasan, iaitu seksaan yang amat pedih, di akhirat disebabkan oleh kekufuran mereka kepada Allah S.W.T. Sesungguhnya Allah S.W.T. sentiasa memberi petunjuk kepada manusia, t etapi malangnya manusia tidak mengendahkannya.

Sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran yang waras, mereka sepatutnya boleh menilai diantara kebenaran dan kebatilan. Disebabkan oleh kesombongan man usia, mereka menolak kebenaran. Mereka melakukan kekufu ran kepada Allah S.W.T. tanpa merasa bersalah. Jadi mereka sememangnya patut mendapat azab seksaan yang pedih dari Allah S.W.T. kerana sikap bongkak mereka.

Tiada paksaan di dalam islam kerana islam bergantung kepada tahap keimanan seseorang individu , dan sia-sia jika menerima islam secara terpaksa. Selain itu, tiada paksaan dalam islam kerana kebenaran dan kebatilan telah jelas ditunjukkan oleh rahmat Allah yang sepatutnya tiada keraguan dalam pemiki ran manusia sebagai asas iman.

8

Konsep Universal dalam Islam dan Aplikasi dalam kehidupan manusia | HAKIM & KHAIRUSY

Penilaian individu
Islam tidak mengangkat seseorang individu ke tahap yang tinggi mengikut kaum, etnik, budaya, warna kulit, harta atau pengaruh. Islam mengangkat seseorang individu itu melalui tahap keimanan dan ketakwaan seseorang individu itu kepada Allah S.W.T. Jika ses eorang individu itu mempunyai tahap keimanan dan ketakwaan yang tinggi terhadap Allah S.W.T. maka dia

mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah S.W.T.

Islam menilai seseorang individu berdasarkan tiga aspek yang penting. Iaitu keimanan yang ada dalam setiap hati setiap individu. K edua ialah berbuat baik menjadi contoh kepada orang lain untuk membuat kebaikan dan mampu m elihat kebaikan. Aspek yang ketiga ialah mencegah kejahatan menjadi contoh kepada orang lain untuk menc egah kejahatan d an menjauhi kejahatan yang berlaku.

9

Konsep Universal dalam Islam dan Aplikasi dalam kehidupan manusia | HAKIM & KHAIRUSY

Keadilan universal

Al quran telah menetapkan pembentukan keadilan universal tanpa sebarang diskriminasi. Hal ini adalah kerana, islam merupakan suatu agama yang adil dan saksama.

Agama islam mempunyai undang -undang yang adil dan saksama bagi setiap manusia. Undang undang tersebut di buat sendiri oleh Allah S.W.T. Tujuan Allah S.W.T. menetapkan hukuman yang terkandung di dalam Al quran adalah untuk menyeimbangkan perkara kejahat an dengan perkara keburukan. Undang -undang yang diperintahkan Allah S.W.T. kepada manusia sesuai dijalankan pada setiap zaman. Undang -undang tersebut adalah fleksibel kerana tidak terganggu disebabakan oleh perubahan zaman.

10

Konsep Universal dalam Islam dan Aplikasi dalam kehidupan manusia | HAKIM & KHAIRUSY