SKALA PERKEMBANGAN MURID ( STANDARD PRESTASI PRASEKOLAH

)

Skor ( Tahap Pengusaan ) Tahap Menguasai Sedang Maju Belum Menguasai

Simbol TM SM BM

Kriteria Tahu dan boleh buat sendiri dengan baik secara bertatasusila Tahu dan boleh buat dengan bimbingan Tahu beberapa perkara asas ( yang minimum ) berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat ( sentiasa memerlukan bimbingan )

Singkatan Sumber Evidens

LI PR HK TL LL

Lisan Projek Hasil Kerja Tingkah Laku Lain -lain

TUNJANG KOMUNIKASI ( BAHASA MALAYSIA )
PEMERHATIAN
SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN

TARIKH

Kod

Konstruk

SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS)

BM1

Kemahiran mendengar ( BM 1.1, BM 1.2 )

TM:

SM:

BM:

Boleh memberi respon kepada arahan ringkas, perbuatan dan cerita secara bertatasusila. Boleh memberi respon kepada arahan ringkas, perbuatan dan cerita dengan bimbingan. Boleh mendengar tetapi tiada respon

1 2 3

BM2

Kemahiran bertutur (Bertutur merangkumi berinteraksi, bersoal jawab, dan bercerita) ( BM 2.1, BM 2.2, BM 2.3., BM 2.4 )

TM:

SM:

BM:

Boleh bertutur mengikut situasi dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai Boleh bertutur mengikut situasi dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai dengan bimbimgan Belum boleh bertutur menggunakan perkataan yang sesuai Boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan Boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan dengan bimbingan Belum boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan

1 2 3

BM3

Kemahiran menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan (BM 3.1, BM 3.3 )

TM: SM: BM:

1 2 3

menyalin perkataan dan ayat) (BM 4.1.2 ) TM: SM: BM: Dapat menulis dengan betul dan kemas Dapat menlis dengan bimbingan Boleh memegang pencil tetapi belum dapat membentuk huruf 1 2 3 . BM 4. Tahu menyebut beberapa perkataan sahaja 1 2 3 BM5 Kemahiran membaca ayat ( BM 3. BM 3.3 ) TM: SM: BM: Boleh membaca perkataan dengan betul Boleh membaca dengan bimbingan.7 ) TM: SM: BM: Boleh membaca ayat. BM 3. ayat mudah dengan mengeja terlebih dahulu Dapat memgeja perkataam mudah sahaja Boleh menceritakan semula secara bertatasuaila Boleh menceritakan semula dengan bimbingan Tdak dapat menceritakan semula 1 2 3 BM6 Kemahiran mencerita semula TM: (BM 2. BM 3.6. memahami apa yang dibaca Boleh membaca perkataan frasa.5.4.1.TUNJANG KOMUNIKASI ( BAHASA MALAYSIA ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) BM4 Kemahiran membaca perkataan (Membaca perkataan merangkumi membunyikan suku kata dan membatangkan perkataan) ( BM 3.4 ) SM: BM: 1 2 3 BM7 Kemahiran menulis (Kemahiran menulis merangkumi menulis huruf. BM 3.

1 ) SM: 1 2 3 BM: . berwuduk dan pergerakan solat dengan betul secara tertib Boleh menyatakan dan melakukan sebahagian perkara yang berkaitan dengan bersuci.0 ) BM: Boleh menyatakan 5 Rukun Islam dengan betul dan beradab Boleh menyatakan 5 Rukun Islam dengan bimbingan.0 ) TM: SM: BM: 1 2 3 PI4 Pengetahuan dan Kebolehan TM: melakukan Ibadah ( PI 3. berwuduk dan solat tetapi tidak dapat melakukan 1 2 3 PI2 Pengetahuan tentang Rukun TM: Iman SM: ( PI 1. Boleh menyatakan bilangan Rukun Islam sahaja Boleh menyatakan 6 Rukun Iman dengan betul dan beradab Boleh menyatakan 6 Rukun Iman dengan bimbimgan Boleh menyatakan bilangan Rukun Iman sahaja Boleh menyatakan 2 Kalimah Syahadah dengan betul dan beradab Boleh menyatakan 2 Kalimah Syahadah dengan bimbimgan Boleh menyatakan bilangan Kalimah Syahadah sahaja Boleh menyatakan dan melakukan cara bersuci.TUNJANG KEROHANIAN. NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PI1 Pengetahuan tentang Rukun TM: Islam SM: ( PI 1. berwuduk dan pergerakan solat dengan bimbingan Boleh nyatakan bila perlu bersuci.0 ) BM: 1 2 3 PI3 Pengetahuan tentang Kalimah Syahadah ( PI 1.

W dengan betul melalui ransangan Boleh menyebut nama Rasulullah S.A. NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PI5 Pengetahuan tentang Sirah Rasulullah S.W sahaja Boleh mengamalkan akhlak Rasulullah dalam amalan harian Boleh mengamalkan akhlak Rasulullah dalam amalan harian dengan bimbimgan Boleh menyebut akhlak Rasulullah dan amalan-amalan yang baik tetapi belum mengamalkan 1 2 3 PI6 Pengamalan Akhlak Rasulullah S. bijaksana dan amanah ( PI 4.1) TM: SM: BM: Boleh mengenal dan menyebut huruf hijaiyah.A.A.W dan sebahagian ahli keluarganya serta perkara penting tentang kelahiran Rasulullah S.A. datuk dan bapa saudaranya serta menyebut perkara penting tentang kelahiran Rasulullah S.2 ) TM: SM: 1 2 3 BM: PI7 Pengetahuan asas Bahasa Al-Quran ( PI 5.A.. Boleh menyebut nama Rasulullah S.W .W dengan bimbingan.1 ) TM: SM: BM: Boleh menyebut nama Rasulullah S.TUNJANG KEROHANIAN. rajin.W ( PI 3. huruf berbaris serta perkataan dalam bahasa Al-Quran dengan bimbimgan Boleh menyebut tetapi tidak mengenal huruf hijaiyah 1 2 3 . huruf berbaris serta perkataan dalam bahasa Al-Quran Boleh mengenal dan menyebut huruf hijaiyah.A. ibu bapa. bercakap benar.1.W ( Akhlak Rasulullah adalah sabar. PI 4.A.

Boleh menyebut tetapi tidak mengenal sebahagian huruf jawi 1 2 3 TUNJANG KETRAMPILAN SE1 Kemahiran mengenal dan mengurus emosi sendiri.2 ) TM: SM: BM: Boleh membaca suku kata terbuka dengan betul dan beradab Boleh membaca beberapa suku kata terbuka dengan bimbingan. luahan BM: perasaan. ) Boleh mengurus emosi sendiri dengan rangsangan Boleh mengurus emosi sendiri dengan bimbingan.1.4 ) BM: Boleh kawal diri dan menunjukkan sikap positif. Boleh menyatakan perasaan sendiri tetapi belum boleh mengurus emosi. terima pandangan dan membeza emosi antara individu ) ( PSE 1. urus emosi sendiri.2. PSE 1. PSE 2.TUNJANG KEROHANIAN. . PSE 2.3. TM: SM: ( Merangkumi menceritakan pengalaman emosi.1. Boleh kawal diri dan menunjukkan sikap positif dengan bimbingan. PSE 2. Boleh menyatakan sifat positif tapi tidak melakukannya.2. 1 2 3 SE2 Kemahiran mencapai emosi TM: yang positif SM: ( PSE 2. PS 1. NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PI8 Pengetahuan Asas Tulisan Jawi ( PI 5.3.

pandangan dan hak orang lain dengan rangsangan dengan bimbingan. Dapat melafazkan ucapan terima kasih apabila menerima sesuatu barang dengan bimbimgan Tahu ucapan terima kasih 1 2 3 . keselamatan harta benda sendiri dan kelas. Menghormati perasaan. Boleh menyatakan keperluan menghormati perasaan orang lain tetapi tidak menunjukkan 1 2 3 TUNJANG KEROHANIAN.3 ) SM: BM: Menghormati perasaan. 1 2 3 Menjaga kebersihan. PSE 3. PM2 Mengamalkan Nilai Bertanggungjawab ( PM 3.1) TM: SM: BM: 1 2 3 PM3 Mengamalkan Nilai Nerterima Kasih ( PM 4. Memberi bantuan apabila diminta. pandangan dan hak orang lain dengan rangsangan. Menjaga keselamatan harta benda sendiri dan kelas dengan bimbimgan Masih belum dapat menjaga kebersihan. keselamatan harta benda sendiri dan kelas.1 ) TM: SM: BM: Dapat melafazkan ucapan terima kasih apabila menerima sesuatu barang. NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) PM1 Mengamalkan Nilai Baik TM: Hati SM: BM: ( PM 2.1 ) Bersedia membantu guru dan rakan.2. bantuan dan penghargaan.1. Belum sedia memberi bantuan. PSE 3.TUNJANG KETRAMPILAN PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) SE3 Membina kemahiran sosial TM: ( PSE 3.

orang disekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.1. 1 2 3 PM5 Mengamalkan Nilai Hormat Menghormati ( PM 6.TUNJANG KEROHANIAN.1 ) TM: SM: BM: Menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pergaulan seharian. keluarga.2 ) TM: 1 2 3 SM: BM: PM6 Mengamalkan Nilai Kasih Sayang ( PM 7. orang dewasa dan rakan dengan bimbingan Belum menunjukkan sikap hormat menghormati keluarga.1 ) BM: 1 2 3 . dengan bimbingan Boleh menyatakan perbuatan yang menunjukkan sifat kasih sayang tetapi tidak menunjukkan kasih sayang. Menunjukkan sikap hormat menghormati keluarga. Menunjukkan kasih sayang kepada diri sendiri. NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PM4 Mengamalkan Nilai Berhemah Tinggi ( PM 5. Bersikap adil semasa melakukan aktiviti Mengamalkan skap adil dengan bimbingan. Menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pergaulan seharian dengan bimbingan. orang disekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.1) TM: 1 2 3 SM: BM: PM7 Mengamalkan Sifat Keadilan TM: SM: ( PM 8. Belum boleh bertingkah laku dengan sopan. PM 6. orang dewasa dan rakan. Belum dapat mengamalkan sikap adil. orang dewasa dan rakan Menunjukkan kasih sayang kepada diri sendiri. keluarga. Menunjukkan sikap hormat menghormati keluarga.

Kurang keyakinan diri. Sentasa memohon maaf dan bersikap jujur dengan rakan dan guru dengan rangsangan Bersikap jujur dan memohon maaf apabila diminta Belum dapat mengamalkan sikap jujur. NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PM8 Mengamalkan Nilai Keberanian ( PM 9.1) TM: 1 2 3 1 2 3 SM: BM: PM11 Mengamalkan Nilai Kerjasama ( PM 12. Mengamalkan sifaf rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan dengan rangsangan..1 ) TM: SM: BM PM9 Mengamalkan Nilai Kejujuran ( PM 10. Mengamalkan sikap bekerjasama dalam pengaulan Berkerjasama dengan rakan apabila diminta Kurang berkerjasama dalam melakukan aktiviti 1 2 3 1 2 3 SM: BM: PM10 Mengamalkan Nilai Kerajinan ( PM 11.1 ) TM: SM: BM: .1 ) TM: Berani melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti mengikut situasi yang sesuai dengan rangsangan.TUNJANG KEROHANIAN. Berani mencuba sesuatu tugasan dengan bimbingan. Menunjukkan sifaf rajin dalam pengurusan diri dengan bimbingan Belum dapat menunjukkan sifaf rajin dalam pengurusan diri .

1 2 3 . 14.1 ) TM: SM: BM: Mematuhi arahan guru/ketua kumpulan dan peraturan kelas Mematuhi arahan guru/ketua kumpulan Belum bersedia mematuhi arahan. Menunjukkan sikap sabar ketika menunggu giliran dan berkongsi menggunakan peralatan dengan rangsangan apabila diminta Menunjukkan sikap sabar ketika menunggu giliran dan berkongsi menggunakan peralatan .1) TM: SM: BM: Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan Menguruskan diri sendiri dengan bantuan Sentiasa memerlukan bantuan dalam pengurusan diri 1 2 3 PM15 Mengamalkan Nilai Berdisiplin ( PM 16.1. Menunjukkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan dengan bimbingan guru.2 ) TM: 1 2 3 SM: BM: PM14 Mengamalkan Nilai Berdikari ( PM 15.TUNJANG KEROHANIAN. 1 2 3 PM13 Mengamalkan Nilai Toleransi ( PM 14.1 ) TM: SM: BM: Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN PEMERHATIAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH PM12 Mengamalkan Nilai Kesederhanaan ( PM 13. Belum dapat menunjukkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan Mengamalkan sikap sabar ketika menunggu giliran dan berkongsi menggunakan peralatan dengan rangsangan.

1.0. ST 4.2 ) 1 2 3 . ST 3.0. Boleh mengukur objek menggunakan unit bukan piawai dengan bimbingan. tapak kaki.0 ) (Nota : menceritakan hasil pemerhatian tidak semestinya dalam ayat lengkap) Kemahiran merekod hasil pemerhatian ( ST 3. Tahu tentang unit bukan piawai tetapi tidak dapat mengukur menggunakan unit bukan paiwai TM: 1 2 3 ST2 1 2 3 SM: BM: ST3 Kemahiran membuat TM: pengukuran menggunakan unit bukan piawai SM: ( Contoh unit bukan piawai adalah jengkal. Boleh mengukur objek menggunakan unit bukan piawai mengikut arahan.0. ST diperhatikan.0 ) TM: Boleh merekod pemerhatian sama ada dalam bentuk tulisan atau lukisan secara sistematik Boleh merekod pemerhatian sama ada dalam bentuk tulisan atau lukisan dengan bimbingan. (Memerhati menggunakan SM: Boleh memerhati dan menceritakan hasil kelima-lima deria) pemerhatian dengan bimbingan guru. ST 5. Belum dapat merekod sama ada dalam bentuk tulisan atau lukisan .TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) ST1 Kemahiran memerhati Boleh memerhati dan menceritakan hasil pemerhatian dengan rangsangan. BM: Belum boleh menceritakan apa yang ( ST 2. 5.0. BM: straw ) (ST 2. ST 4.

BM: Belum boleh menceritakan apa yang kebolehan menyerap air.0.0 ) Boleh mengumpulkan objek mengikut ciriciri yang dikenalpasti Boleh mengumpulkan objek mengikut ciriciri yang dikenalpasti dengan bimbingan.TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2 ST4 Kemahiran membanding dan membeza. Mengumpul objek tanpa mengikut ciri-ciri 1 2 3 ST6 Kemahiran membuat ramalan (ST 2.3. rangsangan dengan bimbingan guru.0 ) TM: 1 2 3 ST5 Kemahiran mengelas TM: (Contoh ciri yang SM: dikenalpasti adalah warna.3 ST 3. ST 4. tempat tinggal ) diperhatikan. tempat tinggal ( ST 2. saiz. berat. bentuk. ST 3.4 ) TM: SM: BM: Boleh membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas dengan rangsangan Boleh membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas dengan bimbingan. bentuk. Belum boleh membuat ramalan 1 2 3 . BM: larutan dalam air. ST semestinya dalam ayat lengkap) 5. berat.0. tekstur. mengikut ciri yang dikenalpasti dengan saiz.0. ST 5. tekstur. Boleh membuat bandingbeza antara objek mengikut ciri yang dikenalpasti dengan rangsangan. (Nota : menceritakan hasil pemerhatian tidak ( ST 2. larutan dalam air. kebolehan menyerap air.0. ( Contoh ciri yang SM: Boleh membuat bandingbeza antara objek dikenalpasti adalah warna. ST 4.

menyusun ( menaik dan menurun).1. membilang. membilang. besar ke kecil. menulis serta memadankan angka 1-20 dengan objek secara bimbingan Boleh menyebut nombor 1-10 sahaja 1 2 3 . menulis serta memadankan angka 1-20 dengan objek Boleh menyebut. Belum boleh membuat seriasi 1 2 3 ST8 Kemahiran membuat seriasi TM: (Contoh kriteria panjang ke SM: pendek. SM: ( ST 2.5 ) BM: Boleh menyelesaikan masalah harian yang dikemukakan dengan rangsangan Boleh menyelesaikan masalah harian yang dikemukakan dengan bimbingan guru.3 ) BM: Boleh menyebut.3 ) 1 2 3 ST9 Kemahiran membuat ramalan (ST 2. Tahu masalah berkenaan tetapi belum dapat menyelesaikan masalah tersebut Boleh menyusun objek mengikut kriteria yang ditentukan Boleh menyusun objek mengikut kriteria yang ditentukan dengan bimbingan.4 ) TM: SM: BM: Boleh membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas dengan rangsangan Boleh membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas dengan bimbingan.TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) ST7 Kemahiran menyelesaikan TM: masalah. nipis ke tebal) BM: ( ST 6. menyusun (menaik dan menurun). Belum boleh membuat ramalan 1 2 3 ST10 Pengetahuan tentang nombor 1-20 SM: TM: ( ST 7. ST 7.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) ST11 Pengetahuan tentang nombor 20.2 ) SM: 1 2 3 BM: .50 ( ST 7.4 ) TM: SM: TM: Boleh menyatakan nilai nombor dan membilang sepuluh-sepuluh hingga 50 Boleh menyatakan nilai nombor dan membilang sepuluh-sepuluh hingga 50 dengan bimbingan Belum boleh membilang sepuluh-sepuluh hingga 50 1 2 3 ST12 Kemahiran menyelesaikan TM: masalah operasi tambah dalam lingkungan 10 (ST 8.30.1 ) SM: BM: Boleh menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis Boleh menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis dengan bimbingan Boleh menggabungkan dua himpunan objek tetapi belum boleh menyelesaikan masalah operasi tambah Boleh menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis Boleh menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis dengan bimbingan Boleh mengeluarkan objek dari himpunan tetapi belum boleh menyelesaikan masalah operasi tolak 1 2 3 ST13 Kemahiran menyelesaikan TM: masalah operasi tolak dalam lingkungan 10 (ST 8.2.40. ST 7.

segi empat tepat.21 ) BM: . bujur ) BM: (ST 11. bulat. menghidupkan komputer dan menggunakan perisian yang mudah Boleh mengenalpasti bahagian utama komputer.2.2 ) Boleh mengecam dan menyebut bentuk asas.TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) ST17 Pengetahuan tentang TM: bentuk ( bentuk merangkumi segi SM: empat. segi tiga. Boleh mengecam dan menyebut bentuk asas dengan bimbingan Boleh mengecam tetapi tidak boleh menyebut bentuk asas. menghidupkan komputer dan menggunakan perisian yang mudah dengan bimbingan. St 13. Boleh membina pelbagai binaan yang kuat dan kukuh mengikut kreativiti dengan rangsangan Boleh membina pelbagai binaan dengan bimbingan.3) SM: BM: ST19 Kemahiran menguna komputer TM: 1 2 3 ( bahagian utama komputer SM: merangkumi monitar. Boleh membuat binaan mudah Boleh mengenalpasti bahagian utama komputer. 1 2 3 ST18 Kemahiran membuat pembinaan TM: 1 2 3 (ST 12. unit sistem ( ST 13.1. ST 12. tetikus. Boleh mengenalpasti bahagian utama komputer. ST 12. papan kekunci.1.

2 TM: Boleh melakukan sebahagian besar kemahiran motor halus dan koordinasi mta tangan dengan cermat/berhati-hati Boleh melakukan beberapa kemahiran motor halus dan koordinasi mata tangan dengan bimbingan Boleh melakukan cuma satu kemahiran motor sahaja. SM: mencuci tangan. ) BM: 3 FZ3 Kemahiran menjaga kebersihan diri TM: Boleh menjaga kebersihan diri 1 ( menjaga kebersihan diri termasuk menggosok gigi.TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2 FZ1 Kemahiran motor halus (kemahiran motor halus merangkumi mengoyak. mengguna tandas dan lain-lain ) ( PFZ 3. skipping dan berketenteng 1 2 ( kemahiram motor kasar merangkumi kemahiran SM: motor kasar lokomotor. mengikat. menzip ) (PFZ 1. memulas. merenjis. menguntai.1 ) BM: Boleh menjaga kebersihan diri dengan bimbingan. merangkak dan melompat. 1 SM: 2 BM: 3 FZ2 Kemahiran motor kasar TM: Boleh melakukan sebahagian besar kemahiran motor kasar dengan betul Tahu dan boleh melakukan beberapa dalam perkembangan kemahiran motor kasar dengan bimbingan Boleh melakukan kemahiran pergerakan asas sahaja seperti berjalan. melipat. menuang. berlari. Belum boleh melakukan pergerakan yang lebih komplrks seperti berkawad. memintal. bukan lokomotor dan koordinasi mata dan tangan (PFZ 2. PFZ 1.1. menjentik. mengunting.1. Tahu peralatan yang digunakan untuk kebersihan diri tetapi tidak dapat menjaga 2 3 . membutang.

(PFZ 4.1 ) TM: SM: BM: 1 2 3 FZ6 Mengamalkan langkahlangkah pencegahan jangkitan penyakit. serta mengwenal makanan yang segar dan basi) BM: ( PFZ 3. ) TM: SM: BM: Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit dengan bimbingan Tahu keperluan mengamalkan langkahlangkah pencegahan jangkitan penyakit tetapi tidak dapat mengamalkan 1 2 3 . Boleh memilih jenis makanan yang berkhasiat dan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat dengan bimbingan.2 ) Boleh memilih jenis makanan yang berkhasiat dan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat. Tahu itu apa makanan yang berkhasiat tetapi tidak mengamalkan pemakanan sihat. waktu makan. Boleh menjaga kebersihan persekitaran Boleh menjaga kebersihan persekitaran dengan bimbingan Boleh membezakan kawasan bersih dan kawasan kotor dan boleh menyebutkan atau menunjukkan peralatan yang diguna untuk membersih sahaja 1 2 3 FZ5 Kemahiran menjaga kebersihan Persekitaran (Menjaga kebersihan persekitaran merangkumi kebersihan pakaian.2.TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL SPTS Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2 CATATAN PEMERHATIAN TARIKH TM SM FZ4 Mengamalkan tabiat TM: pemakanan yang berkhasiat ( tabiat pemakanan merangkumi makanan yang SM: berkhasiat. jenis makanan. peralatan peribadi dan tempat ) (PFZ 4.

membuat corak dan rekaan serta binaan dengan bimbingan guru. Boleh menghasilkan karya kreatif melalui aktiviti menggambar. 1 2 3 TUNJANG KREATIVITI KR1 Kemahiran menghasilkan TM: karya seni visual secara kreatif (Rujuk KSPK untuk pelbagai SM: teknik yang dicadangkan untuk menggambar. membuat corak dan rekaan serta binaan. membuat corak dan rekaan serta binaan ) BM: (KTI 1. KTI 1.1.2 ) 1 2 3 . Boleh menghasilkan karya kreatif melalui aktiviti menggambar. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan menjaga kehormatan diri dengan bimbingan.TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH FZ7 Pengetahuan tentang sumber bahaya ( PFZ 5. Boleh menyebut atau menunjukkan objek dan situasi yang boleh mendatangkan bahaya sahaja. Tidak dapat mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya 1 2 3 FZ8 Mengamalkan langkahlangkah menjaga keselamatan ( PFZ 5. Boleh mengenal pasti bahan dan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan karya tetapi tidak dapat melengkapkan karya tersebut.2 ) TM: SM: BM: Mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan menjaga kehormatan diri.1 ) TM: SM: BM: Boleh mengenali sumber yang boleh menyebabkan kemalangan dan bahaya Boleh mengenali sumber yang boleh menyebabkan kemalangan dan bahaya dengan bimbingan.

sebutan yang jelas.4 ) 1 2 3 KR4 Kemahiran Memainkan Alat TM: Perkusi ( Kemahiran memainkan SM: alat perkusi merangkumi kemahiran menghasilkan irama menggunakan alat prekusi dengan beat yang BM: konstan.3 ) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit dengan bimbingan Tahu keperluan mengamalkan langkahlangkah pencegahan jangkitan penyakit tetapi tidak dapat mengamalkan 1 2 3 . ) TM: SM: BM: Boleh menceritakan hasil kerja sendiri dan memberi pandangan tentang hasil kerja orang lain Boleh menceritakan hasil kerja sendiri dan memberi pandangan tentang hasil kerja orang lain dengan bimbingan Tidak dapat menceritakan hasil kerja sendiri dan orang lain Boleh menjaga kebersihan persekitaran Boleh menjaga kebersihan persekitaran dengan bimbingan Boleh membezakan kawasan bersih dan kawasan kotor dan boleh menyebutkan atau menunjukkan peralatan yang diguna untuk membersih sahaja 1 2 3 KR3 Kemahiran dalam menyanyi TM: SM: ( Menyanyi merangkumi menyanyi dengan iringan BM: muzik. ekpresi ( KTI 2. ekspresi yang sesuai dengan iringan muzik) ( KTI 2.2.3. KTI 2. KTi 2. dengan perasaan.1. mud lagu. mengikut tempo. mengikut tempo.TUNJANG KREATIVITI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH KR2 Kemahiran apresiasi seni (KTI 1.

rakan. bangsa dan hobi. sekolah dan komuniti dengan rangsangan secara bertatasusila. 1 2 3 BM: . nama sekolah.1 ) SM: Boleh memperihalkan beberapa perkara tentang diri. jantina. masa dan tenaga (KTI 3. jalan seperti gajah. keluarga.1. salasiah keluarga ) (KM 1. KM 2.1. sekolah dan komuniti dengan rangsangan secara bertatasusila dengan bimbingan guru. Boleh memperihalkan tentang diri sendiri seperti nama. 1 2 3 KR6 Kemahiran Berlakon dan Main Peranan ( KTI 3. KM 2. alamat. Km 4.TUNJANG KREATIVITI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH KR5 Kemahiran Gerakan Kreatif TM: SM: ( Bergerak secara kreatif merangkumi pergerakan BM: untuk menunjukkan elemen ruang. sekolah dan komuniti (Pengetahuan ini merangkumi nama sendiri.2. KM 3. ) Boleh bergerak secara kreatif Boleh bergerak secara kreatif dengan bimbingan Boleh menunjukkan aksi pergerakan mudah contohnya terbang seperti burung. rakan. umur. rakan.1.1 TM: SM: BM: Boleh main peranan dan berlakon dengan rangsangan Boleh main peranan dan berlakon dengan rangsangan dengan bimbingan Tidak boleh main peranan dan berlakon 1 2 3 TUNJANG KEMANUSIAAN KM1 Pengetahuan tentang diri TM: sendiri dan hubungan dengan keluarga. Boleh memperihalkan beberapa perkara tentang diri. nama guru. keluarga.1.

3. Km 7.3 ) TM: SM: BM: Menunjukkan sikap baik terhadap keluarga.3 ) SM: BM: Menunjukkan tabiat menjaga kebersihan dan keceriaan alam sekitar tanpa mencemarkan alam sekitar Menunjukkan tabiat menjaga kebersihan dan keceriaan alam sekitar dengan bimbingan Boleh menyatakan tabiat menjaga alam sekitar tetapi tidak melaksanakannya Boleh mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang berkaitan dengan warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia. Boleh mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang berkaitan dengan warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia dengan bimbingan. KM 6. rakan.4.1. KM 7.1.7 ) 1 2 3 . KM 7. KM 7.2. KM 5.2.1. KM 4. sekolah dan komuniti (KM 1. Km 7. KM 2. Tidak dapat mengenal dan menyebut perkara asas yang berkaitan dengan warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia. KM 7. permainan. lagu dan muzik. rakan dan komuniti Menunjukkan sikap baik terhadap keluarga. KM 7.2.1.TUNJANG KEMANUSIAAN PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH KM2 Amalan sikap yang dalam hubungan antara diri dengan keluarga.2.1. rakan dan komuniti 1 2 3 .5. KM 2. KM 5. 1 2 3 KM4 Pengetahuan asas tentang TM: warisan budaya tradisional pelbagai kaum di Malaysia SM: (Warisan budaya yang dimaksudkan merangkumi pakaian.6.1. KM 3. peralatan. KM 6. rakan dan komuniti dengan bimbingan Boleh menyatakan sikap baik tetapi belum dapat menunjukkannya dalam hubungan keluarga. seni dan kraf.6. KM 5. KM3 Amalan tabiat menjaga alam sekitar TM: ( KM 6. makanan dan BM: cerita rakyat ( KM 7.1.

2.TUNJANG KEMANUSIAAN PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH KM5 Pengetahuan asas tentang TM: negara Malaysia (Pengetahuan asas tentang SM: Malaysia merangkumi kedudukan Malaysia. Menyebut nama negara dan menyanyikan Lagu/Negaraku sahaja 1 2 3 KM6 Amalan cintakan negara TM: SM: (Amalan cintakan negara merangkumi menghormati BM: lagu kebangsaan.3.1. KM 8. bendera Malaysia. KM 8. pemimpin negara BM: dan negeri. KM 8. dengan bimbingan guru. tempat bersejarah Malaysia.4. bendera negeri sendiri ) (KM 8. KM 8. KM 8. lagu negaraku.5 ) Mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang yang berkaitan dengan negara Malaysia.1.2. Mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang yang berkaitan dengan negara Malaysia.4 ) Mengamalkan sikap cintakan negara Mengamalkan sikap cintakan negara dengan bimbingan Boleh menyebut beberapa perkara asas tentang negara tetapi belum menunjukkan amalan cintakan negara 1 2 3 . KM 8. lagu negara sendiri.3. Km 8. melibat diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan ) (KM 8.

4 ) TM: SM: BM: Able to respond to simple instructions. BI 1. BI 1.8 ) Able to recita rhymes. poems and role play with prompting. BI 1. Able to name objects around them but cannot talk about experiences.6. asking simple questions ) BM: (BI 1. BI 1. Able to name objects around them but cannot talk about experiences. Able to identify sounds but cannot respond to simple instructions 1 2 3 BI2 Listening and speaking TM: skills – simlpe conversation (Simple conversation SM: include greeting. BI 1.6. Able to talk about familiar experiences with guidance.9.2. Able to recita rhymes.7.5.5. 1 2 3 BI4 Speaking skills – language TM: arts ( Language arts include SM: reciting rhymes. recite rhymes. poems and role play with guidance.1. Able to name objects around them but cannot talk about experiences.8 ) Able to recita rhymes. poems and role play with prompting. poems and role play ) BM: ( BI 1. 1 2 3 . poems and role play. BI 1. BI 1. poems and role play.10 ) Able to talk about familiar experiences with prompting. Able to recita rhymes. BI 1. 1 2 3 BI3 Speaking skills – language TM: arts ( Language arts include SM: reciting rhymes. poems and role play with guidance. poems and role play ) BM: ( BI 1. Able to respond to simple instructions with guidance.7.Tunjang Komunikasi ( Bahasa Inggeris ) PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH TM SM BM LI P LK TL L2 BI1 Listening and speaking skills – responding to instructions (BI 1. recite rhymes. BI 1.

words and simple phrases in neat and legible print. talking about different types of prints around them ) ( BI 2.2 ) TM: SM: BM: Able to write letters. Able to recognise letters of the alphabet and read simple word and phrases with guidance. words and simple phrases with guidance. Able to recognise letters of the alphabet but cannot read word and phrases.2. BI 2. Able to read words but cannot read phrases and sentences. talking about stories being read. Able to write letters. Able to copy letters only 1 2 3 . Able to read simple sentences with guidance.Tunjang Komunikasi ( Bahasa Inggeris ) SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN PEMERHATIAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH BI5 Read simple words TM: SM: BM: Able to recognise letters of the alphabet and read simple word and phrases with understanding.1. BI 4. Able to read sentences when instructed but does not indicate interest in reading.5 ) Able to manifest interest in reading. 1 2 3 BI6 Read simple sentences TM: SM: BM: 1 2 3 BI7 Develop interest in reading TM: ( Interest in reading is SM: manisfested throung actions such as recognise bacis BM: features of book. Able to manifest interest in reading with guidance. BI 3. 1 2 3 BI8 Writing skills ( BI 4.21. Able to read simple sentences with understanding.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful