SKALA PERKEMBANGAN MURID ( STANDARD PRESTASI PRASEKOLAH

)

Skor ( Tahap Pengusaan ) Tahap Menguasai Sedang Maju Belum Menguasai

Simbol TM SM BM

Kriteria Tahu dan boleh buat sendiri dengan baik secara bertatasusila Tahu dan boleh buat dengan bimbingan Tahu beberapa perkara asas ( yang minimum ) berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat ( sentiasa memerlukan bimbingan )

Singkatan Sumber Evidens

LI PR HK TL LL

Lisan Projek Hasil Kerja Tingkah Laku Lain -lain

TUNJANG KOMUNIKASI ( BAHASA MALAYSIA )
PEMERHATIAN
SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN

TARIKH

Kod

Konstruk

SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS)

BM1

Kemahiran mendengar ( BM 1.1, BM 1.2 )

TM:

SM:

BM:

Boleh memberi respon kepada arahan ringkas, perbuatan dan cerita secara bertatasusila. Boleh memberi respon kepada arahan ringkas, perbuatan dan cerita dengan bimbingan. Boleh mendengar tetapi tiada respon

1 2 3

BM2

Kemahiran bertutur (Bertutur merangkumi berinteraksi, bersoal jawab, dan bercerita) ( BM 2.1, BM 2.2, BM 2.3., BM 2.4 )

TM:

SM:

BM:

Boleh bertutur mengikut situasi dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai Boleh bertutur mengikut situasi dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai dengan bimbimgan Belum boleh bertutur menggunakan perkataan yang sesuai Boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan Boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan dengan bimbingan Belum boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan

1 2 3

BM3

Kemahiran menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan (BM 3.1, BM 3.3 )

TM: SM: BM:

1 2 3

5. Tahu menyebut beberapa perkataan sahaja 1 2 3 BM5 Kemahiran membaca ayat ( BM 3.4. BM 4.6.7 ) TM: SM: BM: Boleh membaca ayat. BM 3.1. BM 3. menyalin perkataan dan ayat) (BM 4.3 ) TM: SM: BM: Boleh membaca perkataan dengan betul Boleh membaca dengan bimbingan.1.4 ) SM: BM: 1 2 3 BM7 Kemahiran menulis (Kemahiran menulis merangkumi menulis huruf. BM 3.TUNJANG KOMUNIKASI ( BAHASA MALAYSIA ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) BM4 Kemahiran membaca perkataan (Membaca perkataan merangkumi membunyikan suku kata dan membatangkan perkataan) ( BM 3.2 ) TM: SM: BM: Dapat menulis dengan betul dan kemas Dapat menlis dengan bimbingan Boleh memegang pencil tetapi belum dapat membentuk huruf 1 2 3 . BM 3. memahami apa yang dibaca Boleh membaca perkataan frasa. ayat mudah dengan mengeja terlebih dahulu Dapat memgeja perkataam mudah sahaja Boleh menceritakan semula secara bertatasuaila Boleh menceritakan semula dengan bimbingan Tdak dapat menceritakan semula 1 2 3 BM6 Kemahiran mencerita semula TM: (BM 2.

1 ) SM: 1 2 3 BM: . berwuduk dan pergerakan solat dengan bimbingan Boleh nyatakan bila perlu bersuci. NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PI1 Pengetahuan tentang Rukun TM: Islam SM: ( PI 1.0 ) BM: Boleh menyatakan 5 Rukun Islam dengan betul dan beradab Boleh menyatakan 5 Rukun Islam dengan bimbingan. Boleh menyatakan bilangan Rukun Islam sahaja Boleh menyatakan 6 Rukun Iman dengan betul dan beradab Boleh menyatakan 6 Rukun Iman dengan bimbimgan Boleh menyatakan bilangan Rukun Iman sahaja Boleh menyatakan 2 Kalimah Syahadah dengan betul dan beradab Boleh menyatakan 2 Kalimah Syahadah dengan bimbimgan Boleh menyatakan bilangan Kalimah Syahadah sahaja Boleh menyatakan dan melakukan cara bersuci. berwuduk dan solat tetapi tidak dapat melakukan 1 2 3 PI2 Pengetahuan tentang Rukun TM: Iman SM: ( PI 1.0 ) BM: 1 2 3 PI3 Pengetahuan tentang Kalimah Syahadah ( PI 1.0 ) TM: SM: BM: 1 2 3 PI4 Pengetahuan dan Kebolehan TM: melakukan Ibadah ( PI 3.TUNJANG KEROHANIAN. berwuduk dan pergerakan solat dengan betul secara tertib Boleh menyatakan dan melakukan sebahagian perkara yang berkaitan dengan bersuci.

1 ) TM: SM: BM: Boleh menyebut nama Rasulullah S. datuk dan bapa saudaranya serta menyebut perkara penting tentang kelahiran Rasulullah S.TUNJANG KEROHANIAN. rajin.A.W ( Akhlak Rasulullah adalah sabar.W ( PI 3. bercakap benar. huruf berbaris serta perkataan dalam bahasa Al-Quran dengan bimbimgan Boleh menyebut tetapi tidak mengenal huruf hijaiyah 1 2 3 .W .A.W dengan bimbingan. PI 4. bijaksana dan amanah ( PI 4.W sahaja Boleh mengamalkan akhlak Rasulullah dalam amalan harian Boleh mengamalkan akhlak Rasulullah dalam amalan harian dengan bimbimgan Boleh menyebut akhlak Rasulullah dan amalan-amalan yang baik tetapi belum mengamalkan 1 2 3 PI6 Pengamalan Akhlak Rasulullah S.A.1) TM: SM: BM: Boleh mengenal dan menyebut huruf hijaiyah.1.A.W dan sebahagian ahli keluarganya serta perkara penting tentang kelahiran Rasulullah S.A. huruf berbaris serta perkataan dalam bahasa Al-Quran Boleh mengenal dan menyebut huruf hijaiyah. ibu bapa. Boleh menyebut nama Rasulullah S.A.A.W dengan betul melalui ransangan Boleh menyebut nama Rasulullah S. NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PI5 Pengetahuan tentang Sirah Rasulullah S.2 ) TM: SM: 1 2 3 BM: PI7 Pengetahuan asas Bahasa Al-Quran ( PI 5..

1 2 3 SE2 Kemahiran mencapai emosi TM: yang positif SM: ( PSE 2. PS 1. PSE 1.4 ) BM: Boleh kawal diri dan menunjukkan sikap positif. PSE 2. TM: SM: ( Merangkumi menceritakan pengalaman emosi. luahan BM: perasaan. .1.3. Boleh menyatakan perasaan sendiri tetapi belum boleh mengurus emosi.2. terima pandangan dan membeza emosi antara individu ) ( PSE 1.2 ) TM: SM: BM: Boleh membaca suku kata terbuka dengan betul dan beradab Boleh membaca beberapa suku kata terbuka dengan bimbingan. Boleh menyebut tetapi tidak mengenal sebahagian huruf jawi 1 2 3 TUNJANG KETRAMPILAN SE1 Kemahiran mengenal dan mengurus emosi sendiri.1. urus emosi sendiri.3. ) Boleh mengurus emosi sendiri dengan rangsangan Boleh mengurus emosi sendiri dengan bimbingan. Boleh menyatakan sifat positif tapi tidak melakukannya.TUNJANG KEROHANIAN. PSE 2.2. NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PI8 Pengetahuan Asas Tulisan Jawi ( PI 5. PSE 2. Boleh kawal diri dan menunjukkan sikap positif dengan bimbingan.

PM2 Mengamalkan Nilai Bertanggungjawab ( PM 3. pandangan dan hak orang lain dengan rangsangan. PSE 3. Boleh menyatakan keperluan menghormati perasaan orang lain tetapi tidak menunjukkan 1 2 3 TUNJANG KEROHANIAN. pandangan dan hak orang lain dengan rangsangan dengan bimbingan. keselamatan harta benda sendiri dan kelas. NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) PM1 Mengamalkan Nilai Baik TM: Hati SM: BM: ( PM 2.1 ) TM: SM: BM: Dapat melafazkan ucapan terima kasih apabila menerima sesuatu barang.1. bantuan dan penghargaan. Menghormati perasaan.2. Belum sedia memberi bantuan. PSE 3. Dapat melafazkan ucapan terima kasih apabila menerima sesuatu barang dengan bimbimgan Tahu ucapan terima kasih 1 2 3 .3 ) SM: BM: Menghormati perasaan.1 ) Bersedia membantu guru dan rakan. keselamatan harta benda sendiri dan kelas. Memberi bantuan apabila diminta. 1 2 3 Menjaga kebersihan.1) TM: SM: BM: 1 2 3 PM3 Mengamalkan Nilai Nerterima Kasih ( PM 4.TUNJANG KETRAMPILAN PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) SE3 Membina kemahiran sosial TM: ( PSE 3. Menjaga keselamatan harta benda sendiri dan kelas dengan bimbimgan Masih belum dapat menjaga kebersihan.

orang dewasa dan rakan dengan bimbingan Belum menunjukkan sikap hormat menghormati keluarga. 1 2 3 PM5 Mengamalkan Nilai Hormat Menghormati ( PM 6. NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PM4 Mengamalkan Nilai Berhemah Tinggi ( PM 5. orang dewasa dan rakan.1 ) BM: 1 2 3 . PM 6.2 ) TM: 1 2 3 SM: BM: PM6 Mengamalkan Nilai Kasih Sayang ( PM 7. Belum dapat mengamalkan sikap adil. Menunjukkan kasih sayang kepada diri sendiri. Belum boleh bertingkah laku dengan sopan.TUNJANG KEROHANIAN. orang disekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.1 ) TM: SM: BM: Menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pergaulan seharian. dengan bimbingan Boleh menyatakan perbuatan yang menunjukkan sifat kasih sayang tetapi tidak menunjukkan kasih sayang. Bersikap adil semasa melakukan aktiviti Mengamalkan skap adil dengan bimbingan.1.1) TM: 1 2 3 SM: BM: PM7 Mengamalkan Sifat Keadilan TM: SM: ( PM 8. Menunjukkan sikap hormat menghormati keluarga. orang disekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. keluarga. Menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pergaulan seharian dengan bimbingan. orang dewasa dan rakan Menunjukkan kasih sayang kepada diri sendiri. Menunjukkan sikap hormat menghormati keluarga. keluarga.

1 ) TM: SM: BM PM9 Mengamalkan Nilai Kejujuran ( PM 10. NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PM8 Mengamalkan Nilai Keberanian ( PM 9..1 ) TM: SM: BM: . Berani mencuba sesuatu tugasan dengan bimbingan. Kurang keyakinan diri. Mengamalkan sifaf rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan dengan rangsangan. Sentasa memohon maaf dan bersikap jujur dengan rakan dan guru dengan rangsangan Bersikap jujur dan memohon maaf apabila diminta Belum dapat mengamalkan sikap jujur. Mengamalkan sikap bekerjasama dalam pengaulan Berkerjasama dengan rakan apabila diminta Kurang berkerjasama dalam melakukan aktiviti 1 2 3 1 2 3 SM: BM: PM10 Mengamalkan Nilai Kerajinan ( PM 11.1 ) TM: Berani melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti mengikut situasi yang sesuai dengan rangsangan. Menunjukkan sifaf rajin dalam pengurusan diri dengan bimbingan Belum dapat menunjukkan sifaf rajin dalam pengurusan diri .1) TM: 1 2 3 1 2 3 SM: BM: PM11 Mengamalkan Nilai Kerjasama ( PM 12.TUNJANG KEROHANIAN.

Belum dapat menunjukkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan Mengamalkan sikap sabar ketika menunggu giliran dan berkongsi menggunakan peralatan dengan rangsangan.1. Menunjukkan sikap sabar ketika menunggu giliran dan berkongsi menggunakan peralatan dengan rangsangan apabila diminta Menunjukkan sikap sabar ketika menunggu giliran dan berkongsi menggunakan peralatan . 1 2 3 .1 ) TM: SM: BM: Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.1 ) TM: SM: BM: Mematuhi arahan guru/ketua kumpulan dan peraturan kelas Mematuhi arahan guru/ketua kumpulan Belum bersedia mematuhi arahan.TUNJANG KEROHANIAN. Menunjukkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan dengan bimbingan guru. NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN PEMERHATIAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH PM12 Mengamalkan Nilai Kesederhanaan ( PM 13. 14.1) TM: SM: BM: Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan Menguruskan diri sendiri dengan bantuan Sentiasa memerlukan bantuan dalam pengurusan diri 1 2 3 PM15 Mengamalkan Nilai Berdisiplin ( PM 16.2 ) TM: 1 2 3 SM: BM: PM14 Mengamalkan Nilai Berdikari ( PM 15. 1 2 3 PM13 Mengamalkan Nilai Toleransi ( PM 14.

tapak kaki. Belum dapat merekod sama ada dalam bentuk tulisan atau lukisan . Tahu tentang unit bukan piawai tetapi tidak dapat mengukur menggunakan unit bukan paiwai TM: 1 2 3 ST2 1 2 3 SM: BM: ST3 Kemahiran membuat TM: pengukuran menggunakan unit bukan piawai SM: ( Contoh unit bukan piawai adalah jengkal.1.0. ST 3. ST 4. BM: straw ) (ST 2.0 ) (Nota : menceritakan hasil pemerhatian tidak semestinya dalam ayat lengkap) Kemahiran merekod hasil pemerhatian ( ST 3. ST 4.0 ) TM: Boleh merekod pemerhatian sama ada dalam bentuk tulisan atau lukisan secara sistematik Boleh merekod pemerhatian sama ada dalam bentuk tulisan atau lukisan dengan bimbingan. (Memerhati menggunakan SM: Boleh memerhati dan menceritakan hasil kelima-lima deria) pemerhatian dengan bimbingan guru.TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) ST1 Kemahiran memerhati Boleh memerhati dan menceritakan hasil pemerhatian dengan rangsangan. ST 5. Boleh mengukur objek menggunakan unit bukan piawai mengikut arahan.0. BM: Belum boleh menceritakan apa yang ( ST 2.2 ) 1 2 3 . 5.0. ST diperhatikan.0. Boleh mengukur objek menggunakan unit bukan piawai dengan bimbingan.

tekstur.3. Boleh membuat bandingbeza antara objek mengikut ciri yang dikenalpasti dengan rangsangan. mengikut ciri yang dikenalpasti dengan saiz. tekstur.4 ) TM: SM: BM: Boleh membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas dengan rangsangan Boleh membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas dengan bimbingan.3 ST 3. tempat tinggal ) diperhatikan. tempat tinggal ( ST 2. ( Contoh ciri yang SM: Boleh membuat bandingbeza antara objek dikenalpasti adalah warna. Mengumpul objek tanpa mengikut ciri-ciri 1 2 3 ST6 Kemahiran membuat ramalan (ST 2. BM: Belum boleh menceritakan apa yang kebolehan menyerap air. ST 3. BM: larutan dalam air. bentuk.0. berat. kebolehan menyerap air. rangsangan dengan bimbingan guru. Belum boleh membuat ramalan 1 2 3 . ST semestinya dalam ayat lengkap) 5. ST 4. berat. ST 4.0 ) Boleh mengumpulkan objek mengikut ciriciri yang dikenalpasti Boleh mengumpulkan objek mengikut ciriciri yang dikenalpasti dengan bimbingan. ST 5. (Nota : menceritakan hasil pemerhatian tidak ( ST 2.0. bentuk.0. larutan dalam air.0. saiz.0 ) TM: 1 2 3 ST5 Kemahiran mengelas TM: (Contoh ciri yang SM: dikenalpasti adalah warna.TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2 ST4 Kemahiran membanding dan membeza.

Tahu masalah berkenaan tetapi belum dapat menyelesaikan masalah tersebut Boleh menyusun objek mengikut kriteria yang ditentukan Boleh menyusun objek mengikut kriteria yang ditentukan dengan bimbingan.4 ) TM: SM: BM: Boleh membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas dengan rangsangan Boleh membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas dengan bimbingan. ST 7. menulis serta memadankan angka 1-20 dengan objek secara bimbingan Boleh menyebut nombor 1-10 sahaja 1 2 3 . Belum boleh membuat ramalan 1 2 3 ST10 Pengetahuan tentang nombor 1-20 SM: TM: ( ST 7.1.TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) ST7 Kemahiran menyelesaikan TM: masalah. nipis ke tebal) BM: ( ST 6.3 ) BM: Boleh menyebut. Belum boleh membuat seriasi 1 2 3 ST8 Kemahiran membuat seriasi TM: (Contoh kriteria panjang ke SM: pendek. besar ke kecil.3 ) 1 2 3 ST9 Kemahiran membuat ramalan (ST 2. SM: ( ST 2.5 ) BM: Boleh menyelesaikan masalah harian yang dikemukakan dengan rangsangan Boleh menyelesaikan masalah harian yang dikemukakan dengan bimbingan guru. menyusun ( menaik dan menurun). menyusun (menaik dan menurun). membilang. menulis serta memadankan angka 1-20 dengan objek Boleh menyebut. membilang.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) ST11 Pengetahuan tentang nombor 20.50 ( ST 7.1 ) SM: BM: Boleh menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis Boleh menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis dengan bimbingan Boleh menggabungkan dua himpunan objek tetapi belum boleh menyelesaikan masalah operasi tambah Boleh menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis Boleh menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis dengan bimbingan Boleh mengeluarkan objek dari himpunan tetapi belum boleh menyelesaikan masalah operasi tolak 1 2 3 ST13 Kemahiran menyelesaikan TM: masalah operasi tolak dalam lingkungan 10 (ST 8. ST 7.4 ) TM: SM: TM: Boleh menyatakan nilai nombor dan membilang sepuluh-sepuluh hingga 50 Boleh menyatakan nilai nombor dan membilang sepuluh-sepuluh hingga 50 dengan bimbingan Belum boleh membilang sepuluh-sepuluh hingga 50 1 2 3 ST12 Kemahiran menyelesaikan TM: masalah operasi tambah dalam lingkungan 10 (ST 8.2.40.30.2 ) SM: 1 2 3 BM: .

Boleh membina pelbagai binaan yang kuat dan kukuh mengikut kreativiti dengan rangsangan Boleh membina pelbagai binaan dengan bimbingan.TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) ST17 Pengetahuan tentang TM: bentuk ( bentuk merangkumi segi SM: empat. St 13. bulat. menghidupkan komputer dan menggunakan perisian yang mudah dengan bimbingan. Boleh mengenalpasti bahagian utama komputer. tetikus. Boleh membuat binaan mudah Boleh mengenalpasti bahagian utama komputer. ST 12. segi tiga. ST 12. segi empat tepat. bujur ) BM: (ST 11. menghidupkan komputer dan menggunakan perisian yang mudah Boleh mengenalpasti bahagian utama komputer. unit sistem ( ST 13.3) SM: BM: ST19 Kemahiran menguna komputer TM: 1 2 3 ( bahagian utama komputer SM: merangkumi monitar.2 ) Boleh mengecam dan menyebut bentuk asas.21 ) BM: . papan kekunci.1.1. Boleh mengecam dan menyebut bentuk asas dengan bimbingan Boleh mengecam tetapi tidak boleh menyebut bentuk asas.2. 1 2 3 ST18 Kemahiran membuat pembinaan TM: 1 2 3 (ST 12.

PFZ 1.1. mengguna tandas dan lain-lain ) ( PFZ 3. SM: mencuci tangan. ) BM: 3 FZ3 Kemahiran menjaga kebersihan diri TM: Boleh menjaga kebersihan diri 1 ( menjaga kebersihan diri termasuk menggosok gigi. memulas. menuang. merenjis. skipping dan berketenteng 1 2 ( kemahiram motor kasar merangkumi kemahiran SM: motor kasar lokomotor. Belum boleh melakukan pergerakan yang lebih komplrks seperti berkawad. Tahu peralatan yang digunakan untuk kebersihan diri tetapi tidak dapat menjaga 2 3 . menjentik. menzip ) (PFZ 1.TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2 FZ1 Kemahiran motor halus (kemahiran motor halus merangkumi mengoyak. mengikat. menguntai.1 ) BM: Boleh menjaga kebersihan diri dengan bimbingan. bukan lokomotor dan koordinasi mata dan tangan (PFZ 2. 1 SM: 2 BM: 3 FZ2 Kemahiran motor kasar TM: Boleh melakukan sebahagian besar kemahiran motor kasar dengan betul Tahu dan boleh melakukan beberapa dalam perkembangan kemahiran motor kasar dengan bimbingan Boleh melakukan kemahiran pergerakan asas sahaja seperti berjalan.2 TM: Boleh melakukan sebahagian besar kemahiran motor halus dan koordinasi mta tangan dengan cermat/berhati-hati Boleh melakukan beberapa kemahiran motor halus dan koordinasi mata tangan dengan bimbingan Boleh melakukan cuma satu kemahiran motor sahaja. berlari. melipat. mengunting. membutang.1. merangkak dan melompat. memintal.

1 ) TM: SM: BM: 1 2 3 FZ6 Mengamalkan langkahlangkah pencegahan jangkitan penyakit. jenis makanan. (PFZ 4. peralatan peribadi dan tempat ) (PFZ 4. Tahu itu apa makanan yang berkhasiat tetapi tidak mengamalkan pemakanan sihat.2. ) TM: SM: BM: Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit dengan bimbingan Tahu keperluan mengamalkan langkahlangkah pencegahan jangkitan penyakit tetapi tidak dapat mengamalkan 1 2 3 . waktu makan.TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL SPTS Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2 CATATAN PEMERHATIAN TARIKH TM SM FZ4 Mengamalkan tabiat TM: pemakanan yang berkhasiat ( tabiat pemakanan merangkumi makanan yang SM: berkhasiat. Boleh menjaga kebersihan persekitaran Boleh menjaga kebersihan persekitaran dengan bimbingan Boleh membezakan kawasan bersih dan kawasan kotor dan boleh menyebutkan atau menunjukkan peralatan yang diguna untuk membersih sahaja 1 2 3 FZ5 Kemahiran menjaga kebersihan Persekitaran (Menjaga kebersihan persekitaran merangkumi kebersihan pakaian. serta mengwenal makanan yang segar dan basi) BM: ( PFZ 3. Boleh memilih jenis makanan yang berkhasiat dan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat dengan bimbingan.2 ) Boleh memilih jenis makanan yang berkhasiat dan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat.

membuat corak dan rekaan serta binaan dengan bimbingan guru.1 ) TM: SM: BM: Boleh mengenali sumber yang boleh menyebabkan kemalangan dan bahaya Boleh mengenali sumber yang boleh menyebabkan kemalangan dan bahaya dengan bimbingan. Boleh menghasilkan karya kreatif melalui aktiviti menggambar.2 ) TM: SM: BM: Mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan menjaga kehormatan diri.TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH FZ7 Pengetahuan tentang sumber bahaya ( PFZ 5.2 ) 1 2 3 .1. Boleh menghasilkan karya kreatif melalui aktiviti menggambar. Boleh mengenal pasti bahan dan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan karya tetapi tidak dapat melengkapkan karya tersebut. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan menjaga kehormatan diri dengan bimbingan. Boleh menyebut atau menunjukkan objek dan situasi yang boleh mendatangkan bahaya sahaja. membuat corak dan rekaan serta binaan. membuat corak dan rekaan serta binaan ) BM: (KTI 1. KTI 1. Tidak dapat mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya 1 2 3 FZ8 Mengamalkan langkahlangkah menjaga keselamatan ( PFZ 5. 1 2 3 TUNJANG KREATIVITI KR1 Kemahiran menghasilkan TM: karya seni visual secara kreatif (Rujuk KSPK untuk pelbagai SM: teknik yang dicadangkan untuk menggambar.

sebutan yang jelas.1. mengikut tempo.3. mud lagu. KTi 2.4 ) 1 2 3 KR4 Kemahiran Memainkan Alat TM: Perkusi ( Kemahiran memainkan SM: alat perkusi merangkumi kemahiran menghasilkan irama menggunakan alat prekusi dengan beat yang BM: konstan.3 ) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit dengan bimbingan Tahu keperluan mengamalkan langkahlangkah pencegahan jangkitan penyakit tetapi tidak dapat mengamalkan 1 2 3 . KTI 2.TUNJANG KREATIVITI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH KR2 Kemahiran apresiasi seni (KTI 1. ) TM: SM: BM: Boleh menceritakan hasil kerja sendiri dan memberi pandangan tentang hasil kerja orang lain Boleh menceritakan hasil kerja sendiri dan memberi pandangan tentang hasil kerja orang lain dengan bimbingan Tidak dapat menceritakan hasil kerja sendiri dan orang lain Boleh menjaga kebersihan persekitaran Boleh menjaga kebersihan persekitaran dengan bimbingan Boleh membezakan kawasan bersih dan kawasan kotor dan boleh menyebutkan atau menunjukkan peralatan yang diguna untuk membersih sahaja 1 2 3 KR3 Kemahiran dalam menyanyi TM: SM: ( Menyanyi merangkumi menyanyi dengan iringan BM: muzik. dengan perasaan.2. ekspresi yang sesuai dengan iringan muzik) ( KTI 2. mengikut tempo. ekpresi ( KTI 2.

umur.1. sekolah dan komuniti (Pengetahuan ini merangkumi nama sendiri.1. Boleh memperihalkan beberapa perkara tentang diri. rakan.2.1.TUNJANG KREATIVITI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH KR5 Kemahiran Gerakan Kreatif TM: SM: ( Bergerak secara kreatif merangkumi pergerakan BM: untuk menunjukkan elemen ruang. KM 3. 1 2 3 BM: . nama sekolah. KM 2. 1 2 3 KR6 Kemahiran Berlakon dan Main Peranan ( KTI 3. rakan. KM 2. sekolah dan komuniti dengan rangsangan secara bertatasusila.1 TM: SM: BM: Boleh main peranan dan berlakon dengan rangsangan Boleh main peranan dan berlakon dengan rangsangan dengan bimbingan Tidak boleh main peranan dan berlakon 1 2 3 TUNJANG KEMANUSIAAN KM1 Pengetahuan tentang diri TM: sendiri dan hubungan dengan keluarga. ) Boleh bergerak secara kreatif Boleh bergerak secara kreatif dengan bimbingan Boleh menunjukkan aksi pergerakan mudah contohnya terbang seperti burung. jalan seperti gajah. keluarga. salasiah keluarga ) (KM 1. sekolah dan komuniti dengan rangsangan secara bertatasusila dengan bimbingan guru. Km 4. nama guru. masa dan tenaga (KTI 3. Boleh memperihalkan tentang diri sendiri seperti nama. alamat.1. rakan. bangsa dan hobi. jantina. keluarga.1 ) SM: Boleh memperihalkan beberapa perkara tentang diri.

1. Km 7.4. KM 7.1. KM 5. KM 2. rakan.3 ) SM: BM: Menunjukkan tabiat menjaga kebersihan dan keceriaan alam sekitar tanpa mencemarkan alam sekitar Menunjukkan tabiat menjaga kebersihan dan keceriaan alam sekitar dengan bimbingan Boleh menyatakan tabiat menjaga alam sekitar tetapi tidak melaksanakannya Boleh mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang berkaitan dengan warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia. KM 6. lagu dan muzik. rakan dan komuniti dengan bimbingan Boleh menyatakan sikap baik tetapi belum dapat menunjukkannya dalam hubungan keluarga.2.2. 1 2 3 KM4 Pengetahuan asas tentang TM: warisan budaya tradisional pelbagai kaum di Malaysia SM: (Warisan budaya yang dimaksudkan merangkumi pakaian.2. KM 7. KM 7.1. Boleh mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang berkaitan dengan warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia dengan bimbingan. permainan. KM 3.7 ) 1 2 3 .6. rakan dan komuniti Menunjukkan sikap baik terhadap keluarga. KM 6.1.2.3. sekolah dan komuniti (KM 1.TUNJANG KEMANUSIAAN PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH KM2 Amalan sikap yang dalam hubungan antara diri dengan keluarga. Km 7. rakan dan komuniti 1 2 3 . KM 4. KM 2. KM 5. KM 5.1.5. Tidak dapat mengenal dan menyebut perkara asas yang berkaitan dengan warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia. peralatan. KM 7.3 ) TM: SM: BM: Menunjukkan sikap baik terhadap keluarga. KM 7.1. makanan dan BM: cerita rakyat ( KM 7. seni dan kraf.1. KM3 Amalan tabiat menjaga alam sekitar TM: ( KM 6.6.

Mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang yang berkaitan dengan negara Malaysia. tempat bersejarah Malaysia.1.2. KM 8. pemimpin negara BM: dan negeri. KM 8. KM 8. melibat diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan ) (KM 8. lagu negaraku. bendera Malaysia. Km 8. KM 8.3.3.1. KM 8. lagu negara sendiri. KM 8.4 ) Mengamalkan sikap cintakan negara Mengamalkan sikap cintakan negara dengan bimbingan Boleh menyebut beberapa perkara asas tentang negara tetapi belum menunjukkan amalan cintakan negara 1 2 3 .TUNJANG KEMANUSIAAN PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH KM5 Pengetahuan asas tentang TM: negara Malaysia (Pengetahuan asas tentang SM: Malaysia merangkumi kedudukan Malaysia.5 ) Mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang yang berkaitan dengan negara Malaysia.4.2. bendera negeri sendiri ) (KM 8. Menyebut nama negara dan menyanyikan Lagu/Negaraku sahaja 1 2 3 KM6 Amalan cintakan negara TM: SM: (Amalan cintakan negara merangkumi menghormati BM: lagu kebangsaan. dengan bimbingan guru.

BI 1. poems and role play. 1 2 3 . BI 1. Able to name objects around them but cannot talk about experiences. recite rhymes. Able to name objects around them but cannot talk about experiences. 1 2 3 BI3 Speaking skills – language TM: arts ( Language arts include SM: reciting rhymes. 1 2 3 BI4 Speaking skills – language TM: arts ( Language arts include SM: reciting rhymes. poems and role play ) BM: ( BI 1. BI 1.7.6. Able to recita rhymes. poems and role play ) BM: ( BI 1. BI 1. Able to respond to simple instructions with guidance.2.4 ) TM: SM: BM: Able to respond to simple instructions. poems and role play with prompting. poems and role play. recite rhymes.1.10 ) Able to talk about familiar experiences with prompting. Able to talk about familiar experiences with guidance.8 ) Able to recita rhymes. Able to name objects around them but cannot talk about experiences.5. Able to identify sounds but cannot respond to simple instructions 1 2 3 BI2 Listening and speaking TM: skills – simlpe conversation (Simple conversation SM: include greeting. asking simple questions ) BM: (BI 1.8 ) Able to recita rhymes. BI 1. Able to recita rhymes. BI 1. BI 1. poems and role play with guidance. poems and role play with prompting.6. BI 1. BI 1.Tunjang Komunikasi ( Bahasa Inggeris ) PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH TM SM BM LI P LK TL L2 BI1 Listening and speaking skills – responding to instructions (BI 1.7.9.5. poems and role play with guidance.

Able to read words but cannot read phrases and sentences. talking about different types of prints around them ) ( BI 2.5 ) Able to manifest interest in reading. talking about stories being read. Able to read simple sentences with understanding. Able to write letters. BI 4.2.1. words and simple phrases in neat and legible print. Able to recognise letters of the alphabet and read simple word and phrases with guidance. Able to copy letters only 1 2 3 . Able to manifest interest in reading with guidance. Able to recognise letters of the alphabet but cannot read word and phrases.2 ) TM: SM: BM: Able to write letters.21. 1 2 3 BI6 Read simple sentences TM: SM: BM: 1 2 3 BI7 Develop interest in reading TM: ( Interest in reading is SM: manisfested throung actions such as recognise bacis BM: features of book. Able to read sentences when instructed but does not indicate interest in reading.Tunjang Komunikasi ( Bahasa Inggeris ) SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN PEMERHATIAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH BI5 Read simple words TM: SM: BM: Able to recognise letters of the alphabet and read simple word and phrases with understanding. words and simple phrases with guidance. 1 2 3 BI8 Writing skills ( BI 4. BI 3. BI 2. Able to read simple sentences with guidance.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful