SKALA PERKEMBANGAN MURID ( STANDARD PRESTASI PRASEKOLAH

)

Skor ( Tahap Pengusaan ) Tahap Menguasai Sedang Maju Belum Menguasai

Simbol TM SM BM

Kriteria Tahu dan boleh buat sendiri dengan baik secara bertatasusila Tahu dan boleh buat dengan bimbingan Tahu beberapa perkara asas ( yang minimum ) berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat ( sentiasa memerlukan bimbingan )

Singkatan Sumber Evidens

LI PR HK TL LL

Lisan Projek Hasil Kerja Tingkah Laku Lain -lain

TUNJANG KOMUNIKASI ( BAHASA MALAYSIA )
PEMERHATIAN
SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN

TARIKH

Kod

Konstruk

SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS)

BM1

Kemahiran mendengar ( BM 1.1, BM 1.2 )

TM:

SM:

BM:

Boleh memberi respon kepada arahan ringkas, perbuatan dan cerita secara bertatasusila. Boleh memberi respon kepada arahan ringkas, perbuatan dan cerita dengan bimbingan. Boleh mendengar tetapi tiada respon

1 2 3

BM2

Kemahiran bertutur (Bertutur merangkumi berinteraksi, bersoal jawab, dan bercerita) ( BM 2.1, BM 2.2, BM 2.3., BM 2.4 )

TM:

SM:

BM:

Boleh bertutur mengikut situasi dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai Boleh bertutur mengikut situasi dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai dengan bimbimgan Belum boleh bertutur menggunakan perkataan yang sesuai Boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan Boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan dengan bimbingan Belum boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan

1 2 3

BM3

Kemahiran menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan (BM 3.1, BM 3.3 )

TM: SM: BM:

1 2 3

BM 3.7 ) TM: SM: BM: Boleh membaca ayat. BM 4.1.1. memahami apa yang dibaca Boleh membaca perkataan frasa.2 ) TM: SM: BM: Dapat menulis dengan betul dan kemas Dapat menlis dengan bimbingan Boleh memegang pencil tetapi belum dapat membentuk huruf 1 2 3 . BM 3.6.5.4 ) SM: BM: 1 2 3 BM7 Kemahiran menulis (Kemahiran menulis merangkumi menulis huruf. ayat mudah dengan mengeja terlebih dahulu Dapat memgeja perkataam mudah sahaja Boleh menceritakan semula secara bertatasuaila Boleh menceritakan semula dengan bimbingan Tdak dapat menceritakan semula 1 2 3 BM6 Kemahiran mencerita semula TM: (BM 2. BM 3. menyalin perkataan dan ayat) (BM 4.TUNJANG KOMUNIKASI ( BAHASA MALAYSIA ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) BM4 Kemahiran membaca perkataan (Membaca perkataan merangkumi membunyikan suku kata dan membatangkan perkataan) ( BM 3.4.3 ) TM: SM: BM: Boleh membaca perkataan dengan betul Boleh membaca dengan bimbingan. BM 3. Tahu menyebut beberapa perkataan sahaja 1 2 3 BM5 Kemahiran membaca ayat ( BM 3.

0 ) BM: Boleh menyatakan 5 Rukun Islam dengan betul dan beradab Boleh menyatakan 5 Rukun Islam dengan bimbingan. berwuduk dan pergerakan solat dengan betul secara tertib Boleh menyatakan dan melakukan sebahagian perkara yang berkaitan dengan bersuci. berwuduk dan solat tetapi tidak dapat melakukan 1 2 3 PI2 Pengetahuan tentang Rukun TM: Iman SM: ( PI 1. NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PI1 Pengetahuan tentang Rukun TM: Islam SM: ( PI 1.0 ) TM: SM: BM: 1 2 3 PI4 Pengetahuan dan Kebolehan TM: melakukan Ibadah ( PI 3. berwuduk dan pergerakan solat dengan bimbingan Boleh nyatakan bila perlu bersuci.1 ) SM: 1 2 3 BM: .0 ) BM: 1 2 3 PI3 Pengetahuan tentang Kalimah Syahadah ( PI 1.TUNJANG KEROHANIAN. Boleh menyatakan bilangan Rukun Islam sahaja Boleh menyatakan 6 Rukun Iman dengan betul dan beradab Boleh menyatakan 6 Rukun Iman dengan bimbimgan Boleh menyatakan bilangan Rukun Iman sahaja Boleh menyatakan 2 Kalimah Syahadah dengan betul dan beradab Boleh menyatakan 2 Kalimah Syahadah dengan bimbimgan Boleh menyatakan bilangan Kalimah Syahadah sahaja Boleh menyatakan dan melakukan cara bersuci.

A.W dan sebahagian ahli keluarganya serta perkara penting tentang kelahiran Rasulullah S.A.. PI 4. datuk dan bapa saudaranya serta menyebut perkara penting tentang kelahiran Rasulullah S.W sahaja Boleh mengamalkan akhlak Rasulullah dalam amalan harian Boleh mengamalkan akhlak Rasulullah dalam amalan harian dengan bimbimgan Boleh menyebut akhlak Rasulullah dan amalan-amalan yang baik tetapi belum mengamalkan 1 2 3 PI6 Pengamalan Akhlak Rasulullah S. NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PI5 Pengetahuan tentang Sirah Rasulullah S. bercakap benar.1 ) TM: SM: BM: Boleh menyebut nama Rasulullah S. huruf berbaris serta perkataan dalam bahasa Al-Quran dengan bimbimgan Boleh menyebut tetapi tidak mengenal huruf hijaiyah 1 2 3 . Boleh menyebut nama Rasulullah S. ibu bapa.W dengan betul melalui ransangan Boleh menyebut nama Rasulullah S.1.1) TM: SM: BM: Boleh mengenal dan menyebut huruf hijaiyah. huruf berbaris serta perkataan dalam bahasa Al-Quran Boleh mengenal dan menyebut huruf hijaiyah.W ( PI 3. rajin.A.A.W ( Akhlak Rasulullah adalah sabar.W . bijaksana dan amanah ( PI 4.TUNJANG KEROHANIAN.A.W dengan bimbingan.A.2 ) TM: SM: 1 2 3 BM: PI7 Pengetahuan asas Bahasa Al-Quran ( PI 5.A.

Boleh kawal diri dan menunjukkan sikap positif dengan bimbingan. luahan BM: perasaan. PSE 2.TUNJANG KEROHANIAN. PS 1.2 ) TM: SM: BM: Boleh membaca suku kata terbuka dengan betul dan beradab Boleh membaca beberapa suku kata terbuka dengan bimbingan.4 ) BM: Boleh kawal diri dan menunjukkan sikap positif. Boleh menyatakan sifat positif tapi tidak melakukannya. TM: SM: ( Merangkumi menceritakan pengalaman emosi.2.2. PSE 2. Boleh menyatakan perasaan sendiri tetapi belum boleh mengurus emosi. PSE 1. PSE 2. Boleh menyebut tetapi tidak mengenal sebahagian huruf jawi 1 2 3 TUNJANG KETRAMPILAN SE1 Kemahiran mengenal dan mengurus emosi sendiri. terima pandangan dan membeza emosi antara individu ) ( PSE 1.1. ) Boleh mengurus emosi sendiri dengan rangsangan Boleh mengurus emosi sendiri dengan bimbingan. .3. urus emosi sendiri.1.3. NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PI8 Pengetahuan Asas Tulisan Jawi ( PI 5. 1 2 3 SE2 Kemahiran mencapai emosi TM: yang positif SM: ( PSE 2.

pandangan dan hak orang lain dengan rangsangan dengan bimbingan. Belum sedia memberi bantuan. keselamatan harta benda sendiri dan kelas. NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) PM1 Mengamalkan Nilai Baik TM: Hati SM: BM: ( PM 2.1 ) TM: SM: BM: Dapat melafazkan ucapan terima kasih apabila menerima sesuatu barang. PSE 3.1 ) Bersedia membantu guru dan rakan.3 ) SM: BM: Menghormati perasaan. Boleh menyatakan keperluan menghormati perasaan orang lain tetapi tidak menunjukkan 1 2 3 TUNJANG KEROHANIAN. Memberi bantuan apabila diminta. bantuan dan penghargaan. Menjaga keselamatan harta benda sendiri dan kelas dengan bimbimgan Masih belum dapat menjaga kebersihan.1.2.1) TM: SM: BM: 1 2 3 PM3 Mengamalkan Nilai Nerterima Kasih ( PM 4. pandangan dan hak orang lain dengan rangsangan. keselamatan harta benda sendiri dan kelas. 1 2 3 Menjaga kebersihan. PSE 3.TUNJANG KETRAMPILAN PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) SE3 Membina kemahiran sosial TM: ( PSE 3. Menghormati perasaan. Dapat melafazkan ucapan terima kasih apabila menerima sesuatu barang dengan bimbimgan Tahu ucapan terima kasih 1 2 3 . PM2 Mengamalkan Nilai Bertanggungjawab ( PM 3.

keluarga.1 ) TM: SM: BM: Menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pergaulan seharian. Menunjukkan sikap hormat menghormati keluarga. dengan bimbingan Boleh menyatakan perbuatan yang menunjukkan sifat kasih sayang tetapi tidak menunjukkan kasih sayang. orang disekelilingnya secara lisan dan bukan lisan.TUNJANG KEROHANIAN.2 ) TM: 1 2 3 SM: BM: PM6 Mengamalkan Nilai Kasih Sayang ( PM 7.1 ) BM: 1 2 3 . orang dewasa dan rakan. keluarga. orang dewasa dan rakan Menunjukkan kasih sayang kepada diri sendiri. PM 6. Belum dapat mengamalkan sikap adil. Bersikap adil semasa melakukan aktiviti Mengamalkan skap adil dengan bimbingan. Menunjukkan kasih sayang kepada diri sendiri. orang disekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. 1 2 3 PM5 Mengamalkan Nilai Hormat Menghormati ( PM 6.1) TM: 1 2 3 SM: BM: PM7 Mengamalkan Sifat Keadilan TM: SM: ( PM 8.1. orang dewasa dan rakan dengan bimbingan Belum menunjukkan sikap hormat menghormati keluarga. Menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pergaulan seharian dengan bimbingan. Menunjukkan sikap hormat menghormati keluarga. NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PM4 Mengamalkan Nilai Berhemah Tinggi ( PM 5. Belum boleh bertingkah laku dengan sopan.

. Berani mencuba sesuatu tugasan dengan bimbingan.1 ) TM: SM: BM PM9 Mengamalkan Nilai Kejujuran ( PM 10.TUNJANG KEROHANIAN.1 ) TM: Berani melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti mengikut situasi yang sesuai dengan rangsangan. Menunjukkan sifaf rajin dalam pengurusan diri dengan bimbingan Belum dapat menunjukkan sifaf rajin dalam pengurusan diri .1 ) TM: SM: BM: . Sentasa memohon maaf dan bersikap jujur dengan rakan dan guru dengan rangsangan Bersikap jujur dan memohon maaf apabila diminta Belum dapat mengamalkan sikap jujur. Mengamalkan sifaf rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan dengan rangsangan. Mengamalkan sikap bekerjasama dalam pengaulan Berkerjasama dengan rakan apabila diminta Kurang berkerjasama dalam melakukan aktiviti 1 2 3 1 2 3 SM: BM: PM10 Mengamalkan Nilai Kerajinan ( PM 11. NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) PM8 Mengamalkan Nilai Keberanian ( PM 9.1) TM: 1 2 3 1 2 3 SM: BM: PM11 Mengamalkan Nilai Kerjasama ( PM 12. Kurang keyakinan diri.

1 ) TM: SM: BM: Mematuhi arahan guru/ketua kumpulan dan peraturan kelas Mematuhi arahan guru/ketua kumpulan Belum bersedia mematuhi arahan.TUNJANG KEROHANIAN. Menunjukkan sikap sabar ketika menunggu giliran dan berkongsi menggunakan peralatan dengan rangsangan apabila diminta Menunjukkan sikap sabar ketika menunggu giliran dan berkongsi menggunakan peralatan . NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN PEMERHATIAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH PM12 Mengamalkan Nilai Kesederhanaan ( PM 13.1) TM: SM: BM: Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan Menguruskan diri sendiri dengan bantuan Sentiasa memerlukan bantuan dalam pengurusan diri 1 2 3 PM15 Mengamalkan Nilai Berdisiplin ( PM 16.2 ) TM: 1 2 3 SM: BM: PM14 Mengamalkan Nilai Berdikari ( PM 15. Belum dapat menunjukkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan Mengamalkan sikap sabar ketika menunggu giliran dan berkongsi menggunakan peralatan dengan rangsangan.1 ) TM: SM: BM: Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. 1 2 3 PM13 Mengamalkan Nilai Toleransi ( PM 14. 1 2 3 . 14.1. Menunjukkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan dengan bimbingan guru.

tapak kaki. Belum dapat merekod sama ada dalam bentuk tulisan atau lukisan .1. ST diperhatikan. Boleh mengukur objek menggunakan unit bukan piawai dengan bimbingan.0.0. ST 4. ST 3. BM: straw ) (ST 2. Tahu tentang unit bukan piawai tetapi tidak dapat mengukur menggunakan unit bukan paiwai TM: 1 2 3 ST2 1 2 3 SM: BM: ST3 Kemahiran membuat TM: pengukuran menggunakan unit bukan piawai SM: ( Contoh unit bukan piawai adalah jengkal.TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) ST1 Kemahiran memerhati Boleh memerhati dan menceritakan hasil pemerhatian dengan rangsangan. 5.0 ) (Nota : menceritakan hasil pemerhatian tidak semestinya dalam ayat lengkap) Kemahiran merekod hasil pemerhatian ( ST 3.0 ) TM: Boleh merekod pemerhatian sama ada dalam bentuk tulisan atau lukisan secara sistematik Boleh merekod pemerhatian sama ada dalam bentuk tulisan atau lukisan dengan bimbingan.2 ) 1 2 3 . Boleh mengukur objek menggunakan unit bukan piawai mengikut arahan. ST 4. (Memerhati menggunakan SM: Boleh memerhati dan menceritakan hasil kelima-lima deria) pemerhatian dengan bimbingan guru. ST 5.0. BM: Belum boleh menceritakan apa yang ( ST 2.0.

bentuk. berat. ( Contoh ciri yang SM: Boleh membuat bandingbeza antara objek dikenalpasti adalah warna. berat. saiz. rangsangan dengan bimbingan guru. Mengumpul objek tanpa mengikut ciri-ciri 1 2 3 ST6 Kemahiran membuat ramalan (ST 2. ST semestinya dalam ayat lengkap) 5.3 ST 3. tekstur. tempat tinggal ) diperhatikan. tempat tinggal ( ST 2. Boleh membuat bandingbeza antara objek mengikut ciri yang dikenalpasti dengan rangsangan. ST 3. mengikut ciri yang dikenalpasti dengan saiz. larutan dalam air. ST 4.3. kebolehan menyerap air. BM: Belum boleh menceritakan apa yang kebolehan menyerap air.0.0.0 ) Boleh mengumpulkan objek mengikut ciriciri yang dikenalpasti Boleh mengumpulkan objek mengikut ciriciri yang dikenalpasti dengan bimbingan.0 ) TM: 1 2 3 ST5 Kemahiran mengelas TM: (Contoh ciri yang SM: dikenalpasti adalah warna. ST 4. Belum boleh membuat ramalan 1 2 3 .0. tekstur.TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2 ST4 Kemahiran membanding dan membeza. bentuk.0. BM: larutan dalam air. ST 5. (Nota : menceritakan hasil pemerhatian tidak ( ST 2.4 ) TM: SM: BM: Boleh membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas dengan rangsangan Boleh membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas dengan bimbingan.

Belum boleh membuat seriasi 1 2 3 ST8 Kemahiran membuat seriasi TM: (Contoh kriteria panjang ke SM: pendek. ST 7. menulis serta memadankan angka 1-20 dengan objek Boleh menyebut. membilang. Tahu masalah berkenaan tetapi belum dapat menyelesaikan masalah tersebut Boleh menyusun objek mengikut kriteria yang ditentukan Boleh menyusun objek mengikut kriteria yang ditentukan dengan bimbingan. nipis ke tebal) BM: ( ST 6. membilang.5 ) BM: Boleh menyelesaikan masalah harian yang dikemukakan dengan rangsangan Boleh menyelesaikan masalah harian yang dikemukakan dengan bimbingan guru. Belum boleh membuat ramalan 1 2 3 ST10 Pengetahuan tentang nombor 1-20 SM: TM: ( ST 7.TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) ST7 Kemahiran menyelesaikan TM: masalah.3 ) 1 2 3 ST9 Kemahiran membuat ramalan (ST 2. menyusun ( menaik dan menurun).4 ) TM: SM: BM: Boleh membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas dengan rangsangan Boleh membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas dengan bimbingan. menyusun (menaik dan menurun). menulis serta memadankan angka 1-20 dengan objek secara bimbingan Boleh menyebut nombor 1-10 sahaja 1 2 3 . SM: ( ST 2. besar ke kecil.1.3 ) BM: Boleh menyebut.

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) ST11 Pengetahuan tentang nombor 20.4 ) TM: SM: TM: Boleh menyatakan nilai nombor dan membilang sepuluh-sepuluh hingga 50 Boleh menyatakan nilai nombor dan membilang sepuluh-sepuluh hingga 50 dengan bimbingan Belum boleh membilang sepuluh-sepuluh hingga 50 1 2 3 ST12 Kemahiran menyelesaikan TM: masalah operasi tambah dalam lingkungan 10 (ST 8.2 ) SM: 1 2 3 BM: .1 ) SM: BM: Boleh menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis Boleh menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis dengan bimbingan Boleh menggabungkan dua himpunan objek tetapi belum boleh menyelesaikan masalah operasi tambah Boleh menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis Boleh menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis dengan bimbingan Boleh mengeluarkan objek dari himpunan tetapi belum boleh menyelesaikan masalah operasi tolak 1 2 3 ST13 Kemahiran menyelesaikan TM: masalah operasi tolak dalam lingkungan 10 (ST 8.40. ST 7.30.2.50 ( ST 7.

1. menghidupkan komputer dan menggunakan perisian yang mudah Boleh mengenalpasti bahagian utama komputer.1.3) SM: BM: ST19 Kemahiran menguna komputer TM: 1 2 3 ( bahagian utama komputer SM: merangkumi monitar.TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) ST17 Pengetahuan tentang TM: bentuk ( bentuk merangkumi segi SM: empat. menghidupkan komputer dan menggunakan perisian yang mudah dengan bimbingan. papan kekunci.2. St 13. bujur ) BM: (ST 11. unit sistem ( ST 13. Boleh mengecam dan menyebut bentuk asas dengan bimbingan Boleh mengecam tetapi tidak boleh menyebut bentuk asas. segi tiga. ST 12.21 ) BM: . Boleh membina pelbagai binaan yang kuat dan kukuh mengikut kreativiti dengan rangsangan Boleh membina pelbagai binaan dengan bimbingan. tetikus. 1 2 3 ST18 Kemahiran membuat pembinaan TM: 1 2 3 (ST 12. bulat. segi empat tepat. Boleh membuat binaan mudah Boleh mengenalpasti bahagian utama komputer. ST 12. Boleh mengenalpasti bahagian utama komputer.2 ) Boleh mengecam dan menyebut bentuk asas.

1 SM: 2 BM: 3 FZ2 Kemahiran motor kasar TM: Boleh melakukan sebahagian besar kemahiran motor kasar dengan betul Tahu dan boleh melakukan beberapa dalam perkembangan kemahiran motor kasar dengan bimbingan Boleh melakukan kemahiran pergerakan asas sahaja seperti berjalan.TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKH Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2 FZ1 Kemahiran motor halus (kemahiran motor halus merangkumi mengoyak. mengunting.1 ) BM: Boleh menjaga kebersihan diri dengan bimbingan.1. memintal. menjentik. skipping dan berketenteng 1 2 ( kemahiram motor kasar merangkumi kemahiran SM: motor kasar lokomotor. mengguna tandas dan lain-lain ) ( PFZ 3. mengikat. melipat. ) BM: 3 FZ3 Kemahiran menjaga kebersihan diri TM: Boleh menjaga kebersihan diri 1 ( menjaga kebersihan diri termasuk menggosok gigi.1. Tahu peralatan yang digunakan untuk kebersihan diri tetapi tidak dapat menjaga 2 3 . berlari. menuang. SM: mencuci tangan. Belum boleh melakukan pergerakan yang lebih komplrks seperti berkawad. PFZ 1. memulas.2 TM: Boleh melakukan sebahagian besar kemahiran motor halus dan koordinasi mta tangan dengan cermat/berhati-hati Boleh melakukan beberapa kemahiran motor halus dan koordinasi mata tangan dengan bimbingan Boleh melakukan cuma satu kemahiran motor sahaja. merangkak dan melompat. menguntai. merenjis. membutang. menzip ) (PFZ 1. bukan lokomotor dan koordinasi mata dan tangan (PFZ 2.

TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL SPTS Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) SUMBER/EVIDENS BM LI P LK TL L2 CATATAN PEMERHATIAN TARIKH TM SM FZ4 Mengamalkan tabiat TM: pemakanan yang berkhasiat ( tabiat pemakanan merangkumi makanan yang SM: berkhasiat. peralatan peribadi dan tempat ) (PFZ 4.2 ) Boleh memilih jenis makanan yang berkhasiat dan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat. waktu makan.2. serta mengwenal makanan yang segar dan basi) BM: ( PFZ 3.1 ) TM: SM: BM: 1 2 3 FZ6 Mengamalkan langkahlangkah pencegahan jangkitan penyakit. ) TM: SM: BM: Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit dengan bimbingan Tahu keperluan mengamalkan langkahlangkah pencegahan jangkitan penyakit tetapi tidak dapat mengamalkan 1 2 3 . Boleh memilih jenis makanan yang berkhasiat dan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat dengan bimbingan. Boleh menjaga kebersihan persekitaran Boleh menjaga kebersihan persekitaran dengan bimbingan Boleh membezakan kawasan bersih dan kawasan kotor dan boleh menyebutkan atau menunjukkan peralatan yang diguna untuk membersih sahaja 1 2 3 FZ5 Kemahiran menjaga kebersihan Persekitaran (Menjaga kebersihan persekitaran merangkumi kebersihan pakaian. jenis makanan. Tahu itu apa makanan yang berkhasiat tetapi tidak mengamalkan pemakanan sihat. (PFZ 4.

2 ) TM: SM: BM: Mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan menjaga kehormatan diri. Tidak dapat mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya 1 2 3 FZ8 Mengamalkan langkahlangkah menjaga keselamatan ( PFZ 5.2 ) 1 2 3 . membuat corak dan rekaan serta binaan. membuat corak dan rekaan serta binaan dengan bimbingan guru. membuat corak dan rekaan serta binaan ) BM: (KTI 1.TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH FZ7 Pengetahuan tentang sumber bahaya ( PFZ 5. Boleh menghasilkan karya kreatif melalui aktiviti menggambar. KTI 1. 1 2 3 TUNJANG KREATIVITI KR1 Kemahiran menghasilkan TM: karya seni visual secara kreatif (Rujuk KSPK untuk pelbagai SM: teknik yang dicadangkan untuk menggambar. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan menjaga kehormatan diri dengan bimbingan.1. Boleh mengenal pasti bahan dan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan karya tetapi tidak dapat melengkapkan karya tersebut.1 ) TM: SM: BM: Boleh mengenali sumber yang boleh menyebabkan kemalangan dan bahaya Boleh mengenali sumber yang boleh menyebabkan kemalangan dan bahaya dengan bimbingan. Boleh menghasilkan karya kreatif melalui aktiviti menggambar. Boleh menyebut atau menunjukkan objek dan situasi yang boleh mendatangkan bahaya sahaja.

KTI 2. mengikut tempo. KTi 2. ekpresi ( KTI 2. ekspresi yang sesuai dengan iringan muzik) ( KTI 2.1. dengan perasaan. ) TM: SM: BM: Boleh menceritakan hasil kerja sendiri dan memberi pandangan tentang hasil kerja orang lain Boleh menceritakan hasil kerja sendiri dan memberi pandangan tentang hasil kerja orang lain dengan bimbingan Tidak dapat menceritakan hasil kerja sendiri dan orang lain Boleh menjaga kebersihan persekitaran Boleh menjaga kebersihan persekitaran dengan bimbingan Boleh membezakan kawasan bersih dan kawasan kotor dan boleh menyebutkan atau menunjukkan peralatan yang diguna untuk membersih sahaja 1 2 3 KR3 Kemahiran dalam menyanyi TM: SM: ( Menyanyi merangkumi menyanyi dengan iringan BM: muzik.TUNJANG KREATIVITI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH KR2 Kemahiran apresiasi seni (KTI 1.4 ) 1 2 3 KR4 Kemahiran Memainkan Alat TM: Perkusi ( Kemahiran memainkan SM: alat perkusi merangkumi kemahiran menghasilkan irama menggunakan alat prekusi dengan beat yang BM: konstan. sebutan yang jelas. mud lagu.3.2. mengikut tempo.3 ) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit dengan bimbingan Tahu keperluan mengamalkan langkahlangkah pencegahan jangkitan penyakit tetapi tidak dapat mengamalkan 1 2 3 .

rakan.1 ) SM: Boleh memperihalkan beberapa perkara tentang diri. nama guru. alamat. sekolah dan komuniti (Pengetahuan ini merangkumi nama sendiri. salasiah keluarga ) (KM 1.1 TM: SM: BM: Boleh main peranan dan berlakon dengan rangsangan Boleh main peranan dan berlakon dengan rangsangan dengan bimbingan Tidak boleh main peranan dan berlakon 1 2 3 TUNJANG KEMANUSIAAN KM1 Pengetahuan tentang diri TM: sendiri dan hubungan dengan keluarga. sekolah dan komuniti dengan rangsangan secara bertatasusila dengan bimbingan guru. rakan. Km 4. 1 2 3 KR6 Kemahiran Berlakon dan Main Peranan ( KTI 3. sekolah dan komuniti dengan rangsangan secara bertatasusila. ) Boleh bergerak secara kreatif Boleh bergerak secara kreatif dengan bimbingan Boleh menunjukkan aksi pergerakan mudah contohnya terbang seperti burung. jalan seperti gajah. KM 3.1. KM 2. masa dan tenaga (KTI 3. keluarga. Boleh memperihalkan beberapa perkara tentang diri.2. KM 2. keluarga.1. 1 2 3 BM: . rakan.TUNJANG KREATIVITI PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH KR5 Kemahiran Gerakan Kreatif TM: SM: ( Bergerak secara kreatif merangkumi pergerakan BM: untuk menunjukkan elemen ruang.1. Boleh memperihalkan tentang diri sendiri seperti nama. bangsa dan hobi. jantina. umur.1. nama sekolah.

rakan. KM 6. KM 3. KM 2. Km 7.1.3 ) SM: BM: Menunjukkan tabiat menjaga kebersihan dan keceriaan alam sekitar tanpa mencemarkan alam sekitar Menunjukkan tabiat menjaga kebersihan dan keceriaan alam sekitar dengan bimbingan Boleh menyatakan tabiat menjaga alam sekitar tetapi tidak melaksanakannya Boleh mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang berkaitan dengan warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia. seni dan kraf.1. lagu dan muzik.2.1. KM 7. sekolah dan komuniti (KM 1. KM 7.3 ) TM: SM: BM: Menunjukkan sikap baik terhadap keluarga. KM 5.TUNJANG KEMANUSIAAN PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH KM2 Amalan sikap yang dalam hubungan antara diri dengan keluarga. KM 4.1. KM 6. KM 5.2. Tidak dapat mengenal dan menyebut perkara asas yang berkaitan dengan warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia. rakan dan komuniti 1 2 3 . rakan dan komuniti dengan bimbingan Boleh menyatakan sikap baik tetapi belum dapat menunjukkannya dalam hubungan keluarga. KM 7.2.2. KM 7.6.1.6. KM 5. Km 7. KM 2.7 ) 1 2 3 . rakan dan komuniti Menunjukkan sikap baik terhadap keluarga. KM3 Amalan tabiat menjaga alam sekitar TM: ( KM 6. Boleh mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang berkaitan dengan warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia dengan bimbingan.1.4.1.3. KM 7. makanan dan BM: cerita rakyat ( KM 7. peralatan.5. 1 2 3 KM4 Pengetahuan asas tentang TM: warisan budaya tradisional pelbagai kaum di Malaysia SM: (Warisan budaya yang dimaksudkan merangkumi pakaian. permainan.

5 ) Mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang yang berkaitan dengan negara Malaysia.2. lagu negaraku.3. KM 8. KM 8. tempat bersejarah Malaysia.1. KM 8. KM 8. melibat diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan ) (KM 8. bendera Malaysia. lagu negara sendiri.3. KM 8. bendera negeri sendiri ) (KM 8. Mengenal dan menyebut beberapa perkara asas yang yang berkaitan dengan negara Malaysia.TUNJANG KEMANUSIAAN PEMERHATIAN SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH KM5 Pengetahuan asas tentang TM: negara Malaysia (Pengetahuan asas tentang SM: Malaysia merangkumi kedudukan Malaysia. pemimpin negara BM: dan negeri. Menyebut nama negara dan menyanyikan Lagu/Negaraku sahaja 1 2 3 KM6 Amalan cintakan negara TM: SM: (Amalan cintakan negara merangkumi menghormati BM: lagu kebangsaan.2. dengan bimbingan guru.4. KM 8. Km 8.1.4 ) Mengamalkan sikap cintakan negara Mengamalkan sikap cintakan negara dengan bimbingan Boleh menyebut beberapa perkara asas tentang negara tetapi belum menunjukkan amalan cintakan negara 1 2 3 .

10 ) Able to talk about familiar experiences with prompting.7. poems and role play with guidance.7. poems and role play. Able to recita rhymes. Able to name objects around them but cannot talk about experiences. 1 2 3 BI4 Speaking skills – language TM: arts ( Language arts include SM: reciting rhymes. recite rhymes. 1 2 3 . Able to talk about familiar experiences with guidance. Able to recita rhymes.8 ) Able to recita rhymes.1. BI 1. BI 1. poems and role play ) BM: ( BI 1.6. BI 1.2.5.8 ) Able to recita rhymes. Able to respond to simple instructions with guidance. Able to name objects around them but cannot talk about experiences. BI 1. asking simple questions ) BM: (BI 1. 1 2 3 BI3 Speaking skills – language TM: arts ( Language arts include SM: reciting rhymes. Able to name objects around them but cannot talk about experiences.9. BI 1. poems and role play with prompting.6. Able to identify sounds but cannot respond to simple instructions 1 2 3 BI2 Listening and speaking TM: skills – simlpe conversation (Simple conversation SM: include greeting. poems and role play. poems and role play with guidance. poems and role play ) BM: ( BI 1. BI 1. BI 1. recite rhymes.4 ) TM: SM: BM: Able to respond to simple instructions.5. BI 1. poems and role play with prompting. BI 1.Tunjang Komunikasi ( Bahasa Inggeris ) PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH TM SM BM LI P LK TL L2 BI1 Listening and speaking skills – responding to instructions (BI 1.

Able to read sentences when instructed but does not indicate interest in reading.5 ) Able to manifest interest in reading. Able to read words but cannot read phrases and sentences. BI 4.Tunjang Komunikasi ( Bahasa Inggeris ) SPTS TM SM BM LI SUMBER/EVIDENS P LK TL L2 CATATAN PEMERHATIAN Kod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH BI5 Read simple words TM: SM: BM: Able to recognise letters of the alphabet and read simple word and phrases with understanding. talking about different types of prints around them ) ( BI 2. Able to read simple sentences with understanding. Able to recognise letters of the alphabet but cannot read word and phrases. Able to read simple sentences with guidance. words and simple phrases in neat and legible print. Able to recognise letters of the alphabet and read simple word and phrases with guidance. 1 2 3 BI8 Writing skills ( BI 4. words and simple phrases with guidance. talking about stories being read.1. Able to manifest interest in reading with guidance. Able to write letters.2 ) TM: SM: BM: Able to write letters.21. 1 2 3 BI6 Read simple sentences TM: SM: BM: 1 2 3 BI7 Develop interest in reading TM: ( Interest in reading is SM: manisfested throung actions such as recognise bacis BM: features of book. BI 2.2. Able to copy letters only 1 2 3 . BI 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful