PENGENALAN KEPADA BOLA JARING

BoIa jaring adalah sukan berpasukan tanpa-sentuhan yang berasal daripada
Amerika Syarikat menyerupai, dan berasal daripada, bola keranjang. Dicipta pada
1895 oleh Clara Gregory Baer, seorang peneraju dalam sukan wanita, bola jaring
kini adalah dimainkan dengan cemerlang sebagai sebuah pasukan sukan wanita di
Australia dan New Zealand dan adalah popular di Ìndies Barat, Sri Lanka, dan
United Kingdom. Lebih 20 juta penduduk bermain bola jaring dalam lebih daripada
70 buah negara.

Gelanggang dan dimensi
Seperti bola keranjang, bola jaring dimainkan sama ada di gelanggang yang
keras atau lembut dengan gelung atau "rings" pada kedua-dua hujung.
Gelanggang ini lebih besar berbanding dari gelanggang bola keranjang,
menjadi 30.5m panjang dan 15.25 m lebar. Garisan yang lebih panjang dikenali
sebagai "garisan sisi" dan garisan lebih pendek dikenali sebagai "garisan gol" atau
(base lines). Tanda-tanda gelanggang tidak lebih lebar daripada 50 mm.
Gelanggang adalah terbahagi kepada tiga bahagian yang mengawal di mana setiap
kedudukan individu yang dibenarkan bergerak.
Satu "bulatan tengah" berdiameter-90 cm adalah terletak di tengah
gelanggang. Pada setiap hujung gelanggang terdapat "shooting circle" atau "bulatan
gol" separuh bulat berjejari 4.9 m di mana semua jaringan gol mesti diambil di situ.
Tiang gol adalah 3.05 m tinggi dari bahagian atas gelung sehingga ke lantai dan
tidak mempunyai papan penghadang. Gelung mempunyai dimeter dalaman 380 mm
dan terletak 150 mm dari tiang gol. dan diperbuat daripada besi berdiameter 15 mm.
Kedua-dua ketinggian dan diameter bagi gelung adalah lebih kecil daripada gelung
bola keranjang. Ìa adalah berkemungkinan untuk bermain bola jaring menggunakan
gelung bola keranjang tetapi jika terdapat mana-mana sentuhan antara bola dan
papan hadang, bola itu adalah dianggap luar permainan. Jika satu gol dijaring dari
papan penghadang ia tidak dikira. Beberapa versi peraturan membenarkan satu gol
dijaringkan daripada satu lantunan papan penghadang jika pemain yang dapat
menangkap bola tanpa terkena lantai.

GeIanggang boIa jarring


KEDUDUKAN
Terdapat tujuh pemain dalam setiap pasukan, yang diberi kedudukan yang
ditetapkan (sesetengah variasi remaja/latihan hanya mempunyai lima pemain setiap
pasukan.) Setiap pemain perlu memakai "bib" menunjukkan satu dari kedudukan di
bawah, menunjukkan kedudukan pemain tersebut. Setiap pemain hanya dibenarkan
di sudut tertentu di gelanggang: pemain yang terkeluar dari kedudukan mereka
dianggap "offside".

/.9: .35..9/.9 9:: 502.5.3 /909.3 /.5. 8.773   && %07/.9 203.3.9:7.3 .3.3503.5. 502..9:4 /.3 /.3  .9./7.3 .3-4./.8702.3 .3 /.90703.3202-03.3 503.078507.5 5.5.7.5.3 8080903..39.           0..3.5.73..5.5-4.3 /-07 0/:/:.7.38.75.3 5..8:.2 809./.39:3. 0-07..

5 5.3.7.3.9:/.390780-:9 $09.2.3.3 2070.5502.3...5502.3.70/:/:.3 / 8:/:9 9079039: / 0./-03.3 . /.7 0/:/:.7 /.3.3 8.30/:/:.9.3507: 202.8:.3 502.-- 203:3:.502.3 $09.3/ -.3809.3502.3 9070:.54118/0   . 203:3:.2025:3..