A.

Puisibebas : Kala malamsemakinlarut Akuterpaku di dalamkesendirian Teridiammenatapilusikesendirian Dirikuseakanterbius di dalamkehampan

Kebekuanjiwamenjelma Kedinginannuraniselalumenemani Akumerindutentangkehangatan Akubermimpitentangkeindahan

Dinar rian Fiona 10-2

berlagu di pucukcemara anginsemilirpadamkangelora. Akutak.B. Puisialam Rindukuterpahatdalambatu suarakumengalirbersama air bertebaranmenjadibunga-bungakeabadian. Akupatrikandirikupadaalam cinta.kaupuntak.tembang. Kepadaalamjiwakubermalam Dinar rian Fiona 10-2 .lara. Akuinginbelahsepi tatkalabulanbersemi tapikemanakankupautkanrindu ketika air taklagibergemericikjernih.kitatakpaham bagaimanalautdengancintanya mematrikandiripadatebingterjal.