A.

Puisibebas : Kala malamsemakinlarut Akuterpaku di dalamkesendirian Teridiammenatapilusikesendirian Dirikuseakanterbius di dalamkehampan

Kebekuanjiwamenjelma Kedinginannuraniselalumenemani Akumerindutentangkehangatan Akubermimpitentangkeindahan

Dinar rian Fiona 10-2

Akupatrikandirikupadaalam cinta. Puisialam Rindukuterpahatdalambatu suarakumengalirbersama air bertebaranmenjadibunga-bungakeabadian.kitatakpaham bagaimanalautdengancintanya mematrikandiripadatebingterjal.lara.B.kaupuntak. Akuinginbelahsepi tatkalabulanbersemi tapikemanakankupautkanrindu ketika air taklagibergemericikjernih.berlagu di pucukcemara anginsemilirpadamkangelora. Akutak.tembang. Kepadaalamjiwakubermalam Dinar rian Fiona 10-2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful