A.

Puisibebas : Kala malamsemakinlarut Akuterpaku di dalamkesendirian Teridiammenatapilusikesendirian Dirikuseakanterbius di dalamkehampan

Kebekuanjiwamenjelma Kedinginannuraniselalumenemani Akumerindutentangkehangatan Akubermimpitentangkeindahan

Dinar rian Fiona 10-2

kaupuntak. Puisialam Rindukuterpahatdalambatu suarakumengalirbersama air bertebaranmenjadibunga-bungakeabadian. Kepadaalamjiwakubermalam Dinar rian Fiona 10-2 .berlagu di pucukcemara anginsemilirpadamkangelora.B. Akutak. Akuinginbelahsepi tatkalabulanbersemi tapikemanakankupautkanrindu ketika air taklagibergemericikjernih.kitatakpaham bagaimanalautdengancintanya mematrikandiripadatebingterjal. Akupatrikandirikupadaalam cinta.lara.tembang.