A.

Puisibebas : Kala malamsemakinlarut Akuterpaku di dalamkesendirian Teridiammenatapilusikesendirian Dirikuseakanterbius di dalamkehampan

Kebekuanjiwamenjelma Kedinginannuraniselalumenemani Akumerindutentangkehangatan Akubermimpitentangkeindahan

Dinar rian Fiona 10-2

B. Puisialam Rindukuterpahatdalambatu suarakumengalirbersama air bertebaranmenjadibunga-bungakeabadian.tembang. Akutak.berlagu di pucukcemara anginsemilirpadamkangelora. Kepadaalamjiwakubermalam Dinar rian Fiona 10-2 . Akupatrikandirikupadaalam cinta. Akuinginbelahsepi tatkalabulanbersemi tapikemanakankupautkanrindu ketika air taklagibergemericikjernih.kaupuntak.kitatakpaham bagaimanalautdengancintanya mematrikandiripadatebingterjal.lara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful