A.

Puisibebas : Kala malamsemakinlarut Akuterpaku di dalamkesendirian Teridiammenatapilusikesendirian Dirikuseakanterbius di dalamkehampan

Kebekuanjiwamenjelma Kedinginannuraniselalumenemani Akumerindutentangkehangatan Akubermimpitentangkeindahan

Dinar rian Fiona 10-2

berlagu di pucukcemara anginsemilirpadamkangelora. Puisialam Rindukuterpahatdalambatu suarakumengalirbersama air bertebaranmenjadibunga-bungakeabadian. Kepadaalamjiwakubermalam Dinar rian Fiona 10-2 .lara.kitatakpaham bagaimanalautdengancintanya mematrikandiripadatebingterjal. Akutak. Akupatrikandirikupadaalam cinta.tembang.kaupuntak. Akuinginbelahsepi tatkalabulanbersemi tapikemanakankupautkanrindu ketika air taklagibergemericikjernih.B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful