P. 1
PERANAN PERDANA MENTERI DALAM DEMOKRASI BERPARLIMEN

PERANAN PERDANA MENTERI DALAM DEMOKRASI BERPARLIMEN

|Views: 6,758|Likes:
Published by Shafiq Mohd Nor

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Shafiq Mohd Nor on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/28/2013

$4.99

USD

SKP 2101 KENEGARAAN MALAYSIA 2009

TAJUK TUGASAN; PERANAN PERDANA MENTERI DALAM DEMOKRASI BERPARLIME

NAMA PENSYARAH ENCIK FAIZAL BIN HARUN

1

difahami dan akhirnya mendapat sokongan penuh rakyat. DEMOKRASI Istilah demokrasi berasal daripada perkataan Greek. iaitu demos dan kratos. kerana perbuatan demikian boleh menimbulkan rasa tidak puas hati dan kemarahan rakyat. Plato. Perdana Menteri Malaysia adalah ketua pemerintahan Malaysia. Pemerintahan demokrasi berparlimen merupakan kerajaan yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah perwakilan berinstitusi dan kebebasan mengkritik yang terbentuk hasil pilihan raya bebas. Kuasa pemerintahan terletak pada Perdana Menteri.PENGENALAN 1. Konsep demokrasi dikatakan telah diasaskan oleh kerajaan Greek Purba (abad ke-4 M).malahan. PERDANA MENTERI Menurut Jayum A. Maka dengan itu. kerajaan yang dipilih perlu memikat hati rakyat yang telah memilihnya. Sejak kemerdekaannya pada 1957. Menurut Md. semua Perdana Menteri berasal dari UMNO. Bohari Ahmad. Raja Malaysia. iaitu ketua Jemaah Menteri yang memberi nasiat yang mesti diterima oleh Yang di-Pertuan Agong. kerajaan berkewajipan menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya secara terbuka supaya diketahui.Konsep demokrasi ini dikembangkan pula oleh beberapa orang cendekiawan Greek seperti Socrates. 2 . Menurut Ensiklopedia Bebas.Malahan menerusi sistem ini parti yang menang dan berkuasa tidak boleh bersikap tidak adil dan mengetepikan golongan minoriti atau yang kalah. Jawan Perdana Menteri adalah satu jawatan yang paling penting dalam sebuah sistem politik bercorak demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. dan biasanya pemimpin parti politik terkuat dalam Parlimen (Dewan Rakyat). Aristotle dan Pericles. Demos bermaksud µrakyat¶ dan kratos bermaksud µpemerintahan¶. Secara rasmi beliau dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. parti terbesar dalam Barisan Nasional (dikenali sebagai Perikatan hingga pilihan raya 1969). 2.

Keistimewaan Parlimen Keabsahannya apa-apa perjalanan dalam mana-mana satu Dewan Parlimen atau dalam manamana Jawatankuasa. Ini semuanya adalah keranan system ini mendapat sokongan dan penglibatan pihak pemerintah dan rakyat.Bab 5. PARLIMEN Menurut D. Kuasa Perundangan. iaitu kuasa membuat. 2. Kuasa Perundangan ini ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kebanyakan Parlimen hari ini mempunyai ahli yang dipilih dengan tugas meneliti. Malaysia merupakan sebuah Negara yang mengamalkan pemerintahan melalui amalan demokrasi berparlimen. meminda atau memansuhkan undang-undang. tidak boleh dipersalahkan dalam mana-mana mahkamah. Meluluskan belanjawan Negara bagi satu-satu tahun tertentu. dan 3.3. 3 .Malaysia juga mempunyai pengalaman yang lama dan luas dalamn mengamalkan system berparlimen dan pilihan raya.iaitu mempunyai satu dewan sahaja. Fungsi dan Kuasa Parlimen Parlimen berkuasa membuat undang-undang menerusi pembentangan Rang Undang-Undang bagi kedua-dua Parlimen.iaitu mempunyai dua buah dewan seperti Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan unicameral. Struktur Parlimen pula sama ada dalam bentuk bicameral.Bahagia 4.tambahan atau memansuhkan mana-mana cukai.Antara fungsi Parlimen ialah. Tidak seorang pun boleh didakwa bagi apa juga yang diucapkannya atau apa-apa undi yang diberi oleh ahli Parlimen apabila mengambil bahagian dalam apa-apa oerjalanan bagi mana-mana jawatankuasanya. Mengenakan cukai-cukai baru. Sistem parlimen dan pilihan raya di Negara ini telah berjalan dengan baik dan mantap.Robertson Parlimen merupakan satu perhimpunan perundingan dimana kuasa Perlembagaan diperlukan atau tidak diperlukan bagi tujuan membuat undang-undang rasmi Negara.Perkara 66-68. 1. mengawal dan ada kalanya memilih kuasa eksekutif.

Satu sistem kerajaan yang diwujudkan oleh satu badan yang lebih luas. Dalam hal ini. ahli-ahli eksekutif atau menteri menjadi ahli Parlimen dan ini membuatkan akuantabiliti mereka lebih terus kepada Parlimen. Satu sisitem kerajaan dengan eksekutif bertanggungjawab kepada Parlimen yang wujud hasil dari satu pilihan raya umum. Sebagaimana yang diterima umum. Demokrasi yang diamalkan di Malaysia adalah bercorak Demokrasi Berparlimen dimana wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat tadi akan menduduki Parlimen yang menjalankan pemerintahan melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Pilihan raya ini pula dijalankan oleh sebuah suruhanjaya bebas yang dikenali sebagai Suruhanjaya Pilihan raya (SPR) yang ahli-ahlinya dilantik oleh YDPA. pihak kerajaan mestilah mengekalkan keyakinan (confidence) Parlimen supaya membolehkan mereka terus berkuasa. Bagi kebanyakan sistem parlimen . 1.Amalan Demokrasi Berparlimen Di Malaysia Malaysia telah mengamalkan pemerintahan bercorak demokrasi sejak kemerdekaan sehinggalah ke hari ini. Pemilihan pemimpin dibuat melalui sistem pilihan raya yang dijalankan lima tahun sekali. Parlimen berfungsi membuat undang ±undang/aktar. dan juga mengawasi dan mengawal perbelanjaan awam/kerajaan. Kerajaan Berparlimen ialah.Robertson (1993). i. Kerajaan Berparlimen Menurut D. konsep demokrasi yang diamalkan adalah sama dengan apa yang diamalkan oleh negara lain yang mengamalkan pemerintahan bercorak demokrasi iaitu suatu pemerintahan yang menggunakan suara rakyat dalam menentukan pemimpin negara atau tampuk pemerintahan. ii. 4 . kerajaan yang dipilih oleh rakyat perlu menjaga dan menghargai mandate yang diberikan oleh rakyat dengan baik agar mereka mendapat sokongan penuh daripada rakyat pada waktu ini dan pada pilihan raya yang akan dating. Kebiasaannya.

melainkan pilihan raya yang dijalankan itu adalah bercorak politik. pemilihan mestilah dilakukan secara terbukan oleh sekumpulan orang. Pilihan Raya juga merupakan satu kaedah yang berwibawa bagi memilih pemimpin-pemimpin politik dan ketua negara di seluruh dunia. Malahan negara yang dipimpin oleh dictator atau rejim tentera juga kerap menggunakan pilihan raya yang penuh dengan tipu muslihat dalam usaha melindungi mekanisme pemilihan politik mereka yang sebenar.Robertson (1993). Pilihan Raya Menurut D. Pilihan raya tidak semestinya dikaitan dengan politik . dalam pilihan raya. pilihan raya merupakan salah satu kaedah daripada berbagai-bagai cara pemilihan. Dari segi sejarah . Prosedur mengundi adalah rahsia. Tujuan mengadakan pilihan raya adalah untuk memilih orang atau orang-orang yang akan mewakili kepentingan pemilih-pemilih dalam hal yang terletak di bawah bidang kuasa organisasi di mana orang atau individu-individu berkenaan dipilih untuk bertugas.Rashid Rahman(1994) pula menghuraikan dengan lebih lanjut definisi pilihan raya. Pilihan Raya ialah satu kaedah untuk memilih calon bagi jawatan /kerusi tertentu. direkod dan diterbitkan seperti dalam banyak pilihan raya yang diadakan di seluruh dunia. Maka dalam satusatu pilihan raya terdapat dua objek yang terlibat. Pilihan raya boleh dijalankan menerusi berbagai-bagai cara/kaedah. Menurut A.2. 5 .dan ia menjadi kaedah yang sangat dominan dalam abad ke-20. Kaedah mengira undi juga berbagai-bagai. pilihan raya merupakan pemilihan umum ke atas seseorang untuk sesuatu jawatan dan pemilihan dibuat menerusi undia sesebuah perkumpulan(constituent body) . iaitu orang yang dipilih dan kumpulan pemilihnya. Menurutnya .

B. kuasa ini akan menambahkan kuasa seorang Perdana Menteri kerana sesiapa yang dilantik sudah tentu akan merasa berjutang budi atas perlantikan itu. Tambahan pula pelantikan itu bukan suatu yang dibuatkan tanpa mengambilkira kesesuaian seseorang calon pada pandangan Perdana Menteri. (2) mengubah sikap pegawai perkhidmatan awam. Sebagai pengerusi. Ini adalah kerana semua dasar yang diamalkan oleh kerajaan. Kuasa seorang Perdana Menteri tidak terhad kepada jawatan rasmi sebagai Perdana Menteri sahaja. Ketua Jemaah Menteri Sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri mempunyai kuasa sebenar dalam pemerintahan yang dikenali sebagai Jemaah Menteri.Peranan Perdana Menteri 1) Pendahuluan Perdana Menteri adalah satu jawatan yang paling penting dalam sebuah system politik bercorak demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Secara langsung. seorang Perdana Menteri memainkan peranan sebagai juru jual penting dasar-dasar dan program-program yang agak mendadak dan menyeluruh. Ketua Pentadbir Utama Seorang Perdana Menteri juga memainkan peranan sebagai ketua pentadbir utama Negara. Sebagai ketua. Antara dasar dan program yang dimaksudkan adalah Penswastaan. 2) Peranan Perdana Menteri A. dan (3) merapatkan hubungan sektor awam dengan sektor swasta. diturunkan dari pemerintah yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri. Ini bermakna beliau berkuasa mencalonkan sesiapa sahaja untuk dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menyertai kabinetnya. seorang itu juga adalah ketua Jemaah Menteri seperti peruntukan Perlembagaan Perseketuan. yang member nasihat yang mesti diterima oleh Raja Berperlembagaan. beliau boleh menentu dan mengawal agenda mesyuarat. dimana seorang itu boleh menentukan bukan sahaja apa yang boleh dibincangkan tetapi juga batas-batas yang mengawal perbincangan perkara-perkara tertentu.Dasar Pandang ke Timur. termasuk kementerian-kementerian. seorang Perdana Menteri juga mempengerusikan mesyuarat Jemaah Menteri yang di adakan sekali seminggu. yang bertujuan: (1) meningkatkan prestasi perkhidmatan awam. Bukanlah mudah untuk memperkenalkan dasar dan program yang ditujukan khas untuk mengubah institusi dan sikap di kalangan pegawai perkhidmatan 6 . Sebagai ketua pentadbir Negara. Pensyarikatan Malaysia. dan Penggunaan Perakam Waktu.

asas untuk menjadi Perdana Menteri terletak pada kejayaan parti pimpinan beliau memungut kerusi terbanyak dalam pilihan raya umum. kecuali Israel. (2) Peranan Malaysia di arena antarabangsa. Malaysia mempunyai hubungan diplomatik dengan kebanyakan Negara. dua yang dilantik untuk mewakili Wilayah Perseketuan Kuala Lumpur dan seorang bagi Wilayah Persekutuan Labuan. Tetapi kejayaan dan penerimaan dasar dan program itu menunjukan kebijaksanaan. C. Dalam hal ini. Pegawai Diplomatik Utama Seorang Perdana Menteri juga merupakan seorang pegawai diplomatik utama Negara. Tetapi suasana politik dalam Negara menyebelahi Dr. (1) mencalonkan seseorang itu dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong ke Dewan Negara. dan (3) melantik seseorang ke mana-mana badan (berkanun dan swasta) yang kerajaan mempunyai kepentingan. Ini juga berbeza dengan kepimpinan-kepimpinan sebelum ini. (2) melantik dan menentukan bilangan jawatan setiausaha politik. Peranan Malaysia di dalam arena antarabangsa juga ditentukan oleh seorang Perdana Menteri.Dan hakikat inilah yang memudahkan tugas Yang di-Pertuan Agong melantik seorang Perdana Menteri.Mahathir Mohamad dalam usaha beliau membawa Malaysia melangkah 7 . ia berjumlah 40 orang. beliau memainkan pelbagai peranan dan antaranya adalah seperti (1)Hubungan dengan Negara luar. Mahathir Mohamad.awam yang sudah lama tertanam sebelum itu. Seorang Perdana Menteri menentukankan Negara mana yang akan mempunyai hubungan diplomatic dengan Malaysia. Pada tahun 1996. tetapi mematuhi konvensyen dan amalan biasa di mana ketua parti politik yang telah memenangi majority kerusi Parlimen dijemput untuk menubuhkan sebuah kerajaan. Pada tahun 1990. Sehubungan dengan ini. dan menjadi Perdana Menteri. Dalam sistem demokrasi yang didokong oleh persaingan parti politik. Pada 1994. Kedudukan sebagai ketua parti atau gabungan parti juga membawa makna seseorang itu berkuasa dan berhak menentukan agihan kemudahan-kemudahan yang lazimnya ada pada seorang ketua parti atau gabungan parti yang telah memenangi pilihan raya. kualiti kepimpinan dan kewibawaan seorang Perdana Menteri sebagai ketua pentadbir utama negara. termasuk meletak dan menentukan taraf perwakilan di sesuatu Negara luar itu. tidaj termasuk 26 yang dipilih oleh setiap Dewan Undangan Negeri. Ketua Parti Pemerintah Seorang Perdana Menteri sudah semestinya merupakan ketua sebuah parti politik. Tetapi kejayaan Malaysia di arena antarabangsa lebih bergantung kepada personality dan kepimpinan seorang Perdana Menteri. Malaysia mula mengukir nama di arena antarabangsa kerana kepimpinan dinamik dan unggul Dato¶ Seri Dr. D. menjadikan bilangan keseluruhannya 69. baginda tidak perlu menggunakan budi bicara. bukan semata-mata ke atas keputusan untuk berbuat demikian. Kemudahan-kemudahan yang dimaksudkan merangkumi.

Oleh kerana itu. Bukan semua Perdana Menteri dapat mencapai taraf penghormatan ini. Persepsi terhadap Dr. Suruhanjaya berfungsi untuk perlantikan dalam perkhidmatan awam persekutuan. Anggota dilantik oleh Yang Di Pertuan Agong dengan rundingan Majlis Raja-Raja dan nasihat Perdana Menteri. di dalam atau luar Negara. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Dr. Malaysia juga memainkan peranan penting dalam pelbagai isu seperti dadah. peranan ini jelas dapat ditangani oleh Perdana Menteri Malaysia. Negarawan dan Jurucakap Dunia Membangun. Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri dan Cawangan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Persekutuan. perkhidmatan 8 y . Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Persekutuan dianggotai oleh Seorang Pengerusi. Penasihat Yang Di Pertuan Agong y Ahli-ahli Suruhanjaya Pendidikan dilantik oleh Yang Di Pertuan Agong (atas nasihat Perdana Menteri dan setelah di runding dengan Majlis Raja-Raja. beberapa Perdana Menteri dari Dunia Ketiga menonjol sebagai pejuang kebangsaan dan penentangan kuasa penjajah. Dalam Keadaan aman dan bebas (iaitu bebas dari penjajahan langsung kuasa asing). Bagaimanapun. alam sekitar. Di bawah pimpinan beliau.Mahathir Mohamad. Beliau juga lantang mengkritik sikap talam dua muka sesetengah negara Barat dalam hal hubungan negara-negara tersebut dengan negara-negara membangun. Pengerusi dan Naib Pengerusi adalah daripada bekas pegawai perkhidmatan awam yang telah bersara tidak lebih dari lima tahun. Status negarawan adalah pebgiktirafan dan penghormatan yang paling tinggi bagi dunia politik. seorang Naib Pengerusi dan empat hingga tiga puluh orang ahli. E. Perlembagaan Persekutuan. F.kemunculan seorang pemimpin dan Perdana Menteri sebagai negarawan adalah terhad. keadaan agak lebih mudah bagi seorang Perdana Menteri menonjolkan diri mereka kerana isu adalah jelas dan merentasi kebanyakan Negara yang dijajahi oleh kuasa asing.Mahathir Mohamad ini wujud ekoran daripada pelbagai peranan aktif yang beliau mainkan pada peringkat antarabangsa berhubung dengan perkara-perkara seperti pendirian tegas Negara menyokong hak dan kebebasan perkara seperti pendirian tegas Negara menyokong hak dan kebebasan Palestin dan membantah sistem apartheid di Afrika Selatan. Pada 1950-an dan 1960-an.untuk mengukir nama Negara di arena antarabangsa. Terbahagi kepada tiga iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Persekutuan. serta pengagihan secara adil kekayaan dunia antara negara miskin dan kaya. Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelumnya banyak terikat kepada usaha menegakkan kedaulatan dan mengukuhkan pembangunan ekonomi dan politik Negara. Peranan Suruhanjaya Pendidikan ialah membuat pelantikan dalam perkhidmatan perguruan dan menempatkan guru-guru atau Pegawai Perkhidmatan Pendidikan kedalam kategori tertentu. Perkara 139.

dan berkenaan dengan apa-apa jua yang dilakukan itu dia mempunyai kuasa yang sama dan menikmati kekebalan yang sama seolah-olah dia seorang hakim Mahkamah itu. Urusan Mahkamah Tinggi di Malaya dan Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak. meletakkan kakitangan dalam status pencen bagi mereka yang berpencen. Bagi membantu menteri-menteri melaksanakan tugas masing-masing. Perlembagaan Persekutuan juga memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong akan melantik timbalan-timbalan menteri atas nasihat Perdana Merteri (Perkara 43A Perlembagaan Persekutuan). Pelantikan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan. Presiden Mahkamah Rayuan dan Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi dan (tertakluk kepada Perkara 122C) hakim-hakim yang lain Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. kenaikan pangkat kakitangan dalam perkhidmatan keretapi dan perkhidmatan awam. y 9 . Perkara 43(1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukan bahawa Jemaah Menteri untuk menasihati baginda dalam menjalankan tugastugasnya. B dan C. pengesahan jawatan dalam perkhidmatan awam. Seorang Perdana Menteri juga diberi kuasa politik oleh Perlembagaan Persekutuan untuk melantik sebilangan setiausaha politik yang difikirkan perlu (Perkara 43 [c]. selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan. Menasihat Yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen. mengambil tindakan disiplin bagi kakitangan perkhidmatan awam dalam kumpulan A. y Badan Kehakiman y Pelantikan pesuruhjaya kehakiman.boleh melalui perintah melantik mana-mana orang yang layak dilantik sebagai hakim Mahkamah Tinggi untuk menjadi pesuruhjaya kehakiman bagi apa-apa tempoh atau apa-apa maksud yang dinyatakan dalam perintah itu. Setiausaha parlimen dilantik oleh Perdana Menteri mengikut Perkara 43B(1) Perlembagaan Persekutuan. menukarkan kakitangan dalam satu skim atau jawatan yang lain. dan orang yang dilantik sedemikian hendaklah mempunyai kuasa untuk melaksanakan apa-apa fungsi hakim Mahkamah Tinggi yang ternyata kepadanya dikehendaki dilaksanakan.awam negeri tertentu dan kakitangan perkhidmatan keretapi. Yang di-Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri. dan apa-apa jua yang dilakukan olehnya apabila bertindak mengikut pelantikannya hendaklah mempunyai kesahan dan kesan yang sama seolah-olah dilakukan oleh seorang hakim Mahkamah itu. y Pelantikan Kabinet.

Perdana Menteri hendaklah berunding dengan Hakim Besar setiap Mahkamah Tinggi dan. dengan Presiden Mahkamah Rayuan. Perkara ini hendaklah terpakai bagi penetapan seseorang untuk bersidang sebagai hakim Mahkamah Tinggi di bawah Fasal (2) Perkara 122AA sebagaimana Perkara ini terpakai bagi pelantikan seseorang hakim mahkamah itu. Sebelum memberikan nasihatnya di bawah Fasal (1) tentang pelantikan seseorang hakim selain Ketua Hakim Negara.yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Perdana Menteri hendaklah berunding dengan Ketua Menteri bagi setiap Negeri Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri hendaklah berunding dengan Ketua Hakim Negara. yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri yang diberikan selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara. selain Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan.mentadbir Kerajaan Pusat mengikut bidang kuasa dalam Senarai Persekutuan (Jadual 9) 10 . jika pelantikan itu ialah pelantikan ke Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Berfungsi dan menjalankan tugas . selepas berunding dengan Majlis RajaRaja. iii. Yang di-Pertuan Agong. Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi. jika pelantikan itu ialah pelantikan ke mana-mana satu Mahkamah Tinggi. v. y y y G. iv. dengan Hakim Besar Mahkamah itu. Sebelum memberikan nasihatnya di bawah Fasal (1) tentang pelantikan Hakim Besar Mahkamah Tinggi. ii. selain Hakim Besar. Perdana Menteri hendaklah berunding dengan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan. Ketua Kabinet i. boleh menentukan susunan keutamaan hakim-hakim sesama mereka sendiri. Badan pembuat Dasar Negara Melaksanakan kuasa Kerajaan Pusat Menjalankan tugas atas nama Yang Di Pertuan Agong Diketuai oleh Perdana Menteri. Walau apa pun tarikh pelantikan mereka masing-masing sebagai hakim Mahkamah Persekutuan. jika pelantikan itu ialah pelantikan ke Mahkamah Persekutuan. Presiden atau seseorang Hakim Besar. jika pelantikan itu ialah pelantikan ke Mahkamah Rayuan dan. y Sebelum memberikan nasihatnya di bawah Fasal (1) tentang pelantikan seseorang hakim.

-membentuk Dasar Kerajaan -memperinci dasar umum yang dijanjikan kepada rakyat -membentuk dasar koordinasi yang bertujuan untuk membina sebuah kerajaan yang cekap dan efektif -mengendali sebarang masalah kecemasan yang melibatkan negara dan rakyat vi. Menubuhkan Jawatankuasa secara tetap atau sementara dan Majlis-Majlis bagi membantu menyelaras dan mengatasi sesuatu masalah negara. 11 . Majlis Kabinet. Dipengerusi oleh Perdana Menteri dan dianggotai oleh beberapa menteri kanan vii.

T.Barisan Perdana Menteri Malaysia (1957-2009) Nama Mulai bertugas 1957 Selesai bertugas 1970 Gelaran Parti Bapa Kemerdekaan UMNO Y.M Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 1970 1976 Bapa Pembangunan UMNO Tun Abdul Razak bin Haji Dato' Hussein 12 .

Mahathir Mohamad 2003 (kini) Bapa Pembangunan Modal Insan UMNO Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi :Perdana Menteri Malaysia (1957-kini).1976 1981 Bapa Perpaduan UMNO Tun Hussein bin Dato' Onn 1981 2003 Bapa Pemodenan UMNO Tun Dr. 13 .

yang diPertuan Agong adalah lambang perpaduan dan kedaulatan negara. tidak mungkin sistem Parlimen dan pilihan raya dapat dilaksanakan standing dengan apa yang dipraktikkan di negaranegara lain. Seorang Perdana Menteri memainkan pelbagai peranan. manakala kuasa kerajaan sebenar terletak pada tangan seorang Perdana Menteri yang merupakan ketua kerajaan. 14 . Tanpa gandingan kedua-dua pihak ini. sistem Parlimen dan pilihan raya di Malaysia akan terus kekal dan bertambah mantap pada masa hadapan. Ini semuanya adalah kerana sistem ini mendapat sokongan dan penglibatan pihak pemerintah dan rakyat. Dalam sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlambagaan. Malaysia juga mempunyai pengalaman yang lama dan luas dalam mengamalkan sistem berparlimen dan pilihan raya. Kesemua peranan itu. sekiranya dimainkan secara aktif akan mendapat menambahkan kuasa yang sedia ada kepada seorang Perdana Menteri. sama ada di dalam mahupun di luar kerajaan. Maka dengan itu.PENUTUP 1) Kesimpulan dan Rumusan Persekutuan Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan melalui amalan demokrasi berparlimen. Perdana Menteri mengetuai Jemaah Menteri yang dilantik oleh Yang diPertuan Agong bagi menasihati baginda dalam menjalankan tudas-tugasnya sebagai ketua negara yang diberikan kuasa eksekutif oleh Perlembagaan. Sistem parlimen dan pilihan raya di negara ini telah berjalan dengan baik dan mantap. Seorang Perdana Menteri memegang jawatan itu selagi beliau mendapat sokongan majoritu di Parlimen. Sesungguhnya Perlembagaan Perseketuan meletakkan baginda di tunggak pemerintahan negara.

Isa Othman.Selangor: Fajar Bakti Sdn.Setapak.2007.Bhd.Kenegaraan Malaysia. Hajah Noresah Bt.2002.2002.Selangor Darul Ehsan: Universiti Putra Malaysia Mohd.Selangor: Fajar Bakti Sdn.Bhd. Jayum Jawan.Cheras.BIBLIOGRAFI Arbak Othman.Serdang.Pengajian Malaysia. 15 .Kamus Dewan Edisi Ketiga.Baharom.Sejarah Malaysia.Kuala Lumpur: Utusan Publication And Distributors Sdn Bhd.2002.Kamus Komprehensif Bahasa Melayu. Mardina Nordin.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.2005.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->