http://www.tokeikedai.net.my http://www.ipbl.edu.

my Said Bin Jubair meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa beliau berkata: ³Orang yang mengajar orang lain akan kebaikan, seluruh makhluk Allah termasuk ikan di laut memohon keampunan Allah untuknya.´ Pendahuluan Peristiwa keganasan remaja yang membakar kelas dan rumah guru, bilik makmal sekolah, memukul guru serta melakukan vandalisme sering dikaitkan dengan keupayaan guru mendidik para pelajar. Lebih jauh kemelut sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh negara sekarang ini juga dikaitkan dengan kelemahan sistem pendidikan sekular serta pencapaian guru. Guru sentiasa menjadi sasaran perhatian segenap kelompok masyarakat kerana peranan mereka yang vital dan indespensible dalam masyarakat. Meskipun pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara on-line dan multimedia telah diperkenalkan dan mempunyai pengaruhnya yang besar namun ia tidak dapat menafikan status dan peranan utama guru dalam membentuk warganegara. Ketidakupayaan guru menunjuk model dan teladan yang baik akan menjadi batu penghalang ke arah pembentukan pelajar yang baik. Bahkan ia merupakan titik cemar dalam keperibadian guru berkenaan. Pepatah Arab ada menyebutkan:

Jangan lakukan perbuatan yang anda tegah, Perbuatan demikian aibnya amatlah parah. Apakah yang dimaksudkan dengan sahsiah, ciri-ciri utamanya, apakah traits nilai di rangkumi olehnya, apakah ciri seorang guru muslim dan bagaimana membangun ciri-ciri tersebut, inilah antara persoalan yang akan kita huraikan dalam kesempatan ini

hasil pembelajaran atau pengalaman. Kedua. Alat teknologi moden walau bagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. sikap. Sahsiah mempunyai tiga ciri utama. wajah dan gerak geri seseorang (Mok Soon Sang. Ketiga. kebolehsuaian atau keupayaannya untuk berubah dan diubah. Pertama. tabiat. pemikiran. Tegasnya sahsiah mencerminkan sifat. motif.W Allport dalam dalam bukunya ³Pattern and Growth in Personality´. sosial dan rohani seseorang. Ia merujuk kepada traits yang mencirikan peribadi orang berkenaan. harapan. Sifat Keimanan yang kental kepada Allah Keimanan kepada hari akhirat. hari pembalasan Sifat-sifat keimanan asas Rohaniah yang maha sempurna dan seluruh para Rasul yang lain . budi pekerti. kepercayaan dan emosi. fizikal. urat saraf. Sistem psikofizikal merangkumi segala segala unsur-unsur psikologi seperti tabiat. bersama dengan unsur-unsur fizikal seperti bentuk tubuh badan. sahsiah ditakrifkan sebagai organisasi dinamik sesuatu sistem psikofizikal di dalam seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. 1994:1). Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. Sebab itu banyak kajian dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka. Menurut G. kelenjar.Maksud Sahsiah Sahsiah bermakna peribadi atau personaliti. 3. ialah organisasi. persepsi. ialah keunikan dengan maksud tersendiri. Tidak diragukan lagi bahawa guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif dalam diri anak didik mereka. Sifat sahsiah merangkumi gaya hidup. perasaan. Menurut Prof Omar al-Toumi al-Syibani sifat dan ciri seorang guru muslim hendaklah merangkumi: (a) 1. Dengan perkataan lain ia bukan sekadar himpunan tingkahlaku sebaliknya ia melibatkan corak tindakan dan operasi yang bersifat konsisten. 2. nilai. kognitif. Peribadi menggambarkan sifat personaliti individu yang membezakannya daripada orang lain. emosi. sikap dan watak seseorang. nilai. kepercayaan.

tabah dan 7. kemas dan bersih Menurut kajian soal selidik di kalangan para pelajar di sekolah menengah di negara ±negara maju terdapat senarai yang menerangkan sifat-sifat yang diingini oleh pelajar. Antara sifat guru . Fasih. Optimistik dalam hidup. Benar dan 2. Sabar. Kepercayaan kepada diri dan mempunyai kemahuan yang kuat 4. mementingkan orang lain. bijak dan petah dalam penyampaian ii. watak. Sihat tubuh badan dan terhindar dari penyakit berjangkit atau tidak berjangkit 2. Sifat 1. Sifat Kejiwaan 1. Sifat Fizikal 1. kecenderungan dan keperluan murid 6. Hilm. Bersifat lemah lembut dan baik dalam pergaulan 5. Luas pengetahuan am 4. Berfikiran selesa dan boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat iii. amali dan sosial) 2. 4. Kejiwaan dan i. Berperawakan tampan. pemurah. Ikhlas dalam perkataan dan 5. Menguasai mata pelajaran takhassus 3. Menepati 3. Merendah 6. Mengenal ciri.(b) Sifat-Sifat Akhlak jujur janji Amanah perbuatan diri cekal toleransi dan qanaah Jasmani Mental 1. Menyayangi murid. pemaaf dan 8. penuh harap kepada Allah dan tenang jiwa bila mengingatiNya. 3. Cerdas (Kepintaran teori. Cenderung kepada pelbagai bidang akliah. dan ilmiah yang sihat 5. Sifat tenang dan emosi yang mantap 2. zuhud (c) Sifat Mental.

28. 23. Kod etika berkenaan memperincikan secara khusus sifat dan ciri tertentu yang menjadi garis panduan guru-guru yang baik personaliti mereka. 32. 17. 27. 13. 21. 16. 25. 29. 7. 20. 10. 30. 2. 12. 33. 19. 18. 4. 15. 6. 11. 14. 24. 5.yang 1. 3. 26. dikehendaki Berkelakuan baik ialah guru tersebut dan : penyabar) sebelah dengan jelas Berdisiplin Menguasai mata pelajaran dengan baik Adil dalam pemarkahan Sifat kelakar Suka menolong pelajar di luar kelas Memahami masalah pelajar Mampu menarik perhatian pelajar Amanah dan menunaikan janji Berupaya membuat penghukuman yang betul Mempunyai sahsiah yang dihormati Mempunyai semangat persekolahan yang tinggi Mempunyai arahan yang jelas dan spesifik Boleh membezakan µintan dari kaca¶ Mempunyai kemahuan yang kuat Mempunyai bakat kepimpinan yang tinggi Tidak suka menghina murid atas kesalahan mereka Tidak menyalahgunakan peraturan membenarkan murid dirotan Luas pengetahuan am Tidak lari atau terkeluar dari tajuk bila mengajar Suara yang baik-serak-serak basah Mengenal titik kekuatan murid Pandai memberi nasihat Simpati terhadap kelemahan murid Pandai memilih kata-kata Memberi ruang para pelajar menelaah dan mengulangkaji Mengambil kira suasana murid di rumah Boleh membuat ujian secara berkala Mengamalkan kaedah pengajaran yang berkesan Mengambil kira pengudaraan bilik darjah Suka memberikan kerjasama Bersemangat riadah atau kesukanan (penyayang Tidak berat Berkeupayaan menghuraikan pelajaran Guru Muslim yang mempunyai sahsiah yang baik juga ialah guru yang mengamalkan etika keguruan Islam yang standard. 31. . 9. 22. 8. 34.

Tanggungjawab Terhadap Diri 1. Meningkatkan kesejahteraan diri agar dapat berkhidmat selama dan sebanyak mungkin kepada Allah. Guru muslim hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri. Antara yang boleh dirumuskan ialah: Tanggungjawab Etika guru muslim terhadap Terhadap Allah ialah seperti Allah berikut: 1. Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan keyakinan/keimanan kepada Allah di samping mengukuhkan hubungannya yang berterusan denganNya. masyarakat dan negara. Guru Muslim hendaklah prihatin untuk sentiasa mengagungkan syiar agama Islam dan berusaha ke arah mendaulatkan syariat Islam. mental mahupun moral. Namun sebagai percubaan awal hal ini boleh diusahakan secara perseorangan dan kemudiannya dapat ditokok tambah oleh khalayak pendidik serta dihayati oleh mereka sebagai suatu etika profesion keguruan . 2. emosional.Etika Guru Muslim Etika perguruan Islam belum dibuat secara khusus oleh kumpulan yang dianggotai oleh berbagai kalangan yang profesional. pakaian. 4. Guru Muslim mustahak menghayati rasa khusyuk. . iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklah menjadi amalan harian. Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek. 3. 2. 3. perawakan dan tempat tinggal. menghindari laranganNya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengannya. takut dan harap kepada Allah. Prihatin terhadap kebersihan diri. Guru Muslim mesti melaksanakan kewajiban agama. Guru Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah di samping selalu berdoa kepadaNya dengan membaca ayat-ayat Allah dan merendahkan diri ke hadratNya. 4. sama ada dari aspek fizikal. 5. Sifat istiqamah. 6.

5. Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai seorang guru. .

Proses pembentukan sahsiah pelajar. Mereka seharusnya terlebih dulu dilengkapi dengan ciri akhlak mulia. guru terlebih dulu perlu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi pelajar.Guru contoh terbaik kepada masyarakat http://nurjeehan. guru banyak menyumbang khidmat bakti dalam pembangunan bangsa dan negara lebih-lebih lagi dalam membentuk sahsiah pelajar. sehingga hari ini. . walaupun masyarakat kurang menghargai watak berbudi luhur. Pada tarikh itu semua guru menyambut Perayaan Hari Guru. Prof Mohd Kamal Hasan (1998) menjelaskan.com Oleh Mohd Shukri Hanapi | BH 15 May 2007 TANGGAL 16 Mei adalah hari bermakna bagi semua guru.hadithuna. Guru adalah profesion yang bertanggungjawab mendidik dan memimpin masyarakat. Tema sambutan Perayaan Hari Guru tahun ini ialah â¼×Guru Penjana Modal Insan Gemilang. Contoh teladan pendidik inilah yang banyak membantu pembentukan akhlak pelajar. Dalam hal ini. Tidak dinafikan.

kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia menggariskan empat strategi utama untuk memartabatkan profesion perguruan. Oleh itu.ayat 28) Firman-Nya lagi yang bermaksud: â¼ Katakanlah.â¼ (Surah Faatir . ayat 11) Ayat di atas jelas membuktikan Islam memberi penghormatan tinggi kepada ahli ilmu. maka berikanlah ruang. Justeru. muaddib.Dari satu sudut lain. Sebagai usaha memastikan guru di negara ini dapat berperanan seperti diharapkan. memperbaiki persekitaran kerja guru dan keempat. muallim. malah masyarakat mengenai komitmen dan hubungan dengan hukum Allah. Ketiga. mudarris alim atau ulama. meningkatkan keyakinan dan rasa bangga guru terhadap profesion keguruan. Pertama. memantapkan aspek pemilihan bakal guru dan latihan. dengan ilmu yang ada pada guru atau pendidik. sebaliknya boleh dijadikan contoh berkesan. ayat 9) Selain itu. . apabila dikatakan kepada kamu berikanlah sedikit ruang dalam majlis. guru atau pendidik ialah murabbi. Allah berfirman yang bermaksud: â¼ Sesungguhnya yang takut kepada Allah antara hambanya ialah ahli ilmu. maksud yang ingin disampaikan tidak akan mencapai matlamatnya jika ejen menyampaikan tidak efektif. memantapkan karier keguruan. Oleh itu.â¼ (Surah al-Zumar. Panduan antara kemahiran keilmuan dengan keluhuran peribadi adalah kriteria peribadi pendidik yang tidak boleh dipisahkan. kelengkapan ilmu dan keluhuran peribadinya. Kejayaan dan keberkesanan pendidikan berhubung rapat dengan kesedaran guru terhadap tanggungjawab. adakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. sekali gus melahirkan bangsa yang maju dalam segala aspek. Abdul Halim al-Muhammadi (1991) menjelaskan. Islam juga memberi penghormatan tinggi kepada guru. semua guru mesti menyedari tanggungjawab dan sentiasa menjaga nama baik sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat yang menjalankan tugas serta tanggungjawab secara ikhlas dan jujur. nescaya Allah memperluaskan ruang untuk kamu. Menerusi ilmu inilah dapat menimbulkan kesedaran manusia terhadap Allah dan dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Kedua. Mereka bukan saja berperanan memberi kesedaran kepada diri sendiri. Walau sebaik manapun sistem pendidikan. mereka wajib menyampaikannya kepada orang memerlukan. guru adalah ejen kepada keberkesanan pendidikan. Dalam Islam. dalam ayat lain Allah berfirman bermaksud: â¼ Wahai orang beriman.â¼ (Surah al-Mujadalah. Allah mengangkat darjat orang yang dikurniakan ilmu kepada mereka dan (ingatlah) Allah itu Maha Mengetahui terhadap apa saja yang kamu kerjakan. dapatlah dikatakan guru adalah orang bertanggungjawab membentuk tamadun manusia di dunia menerusi penyebaran ilmu kepada masyarakat.

Ia beban dan tanggungjawab cukup berat dalam membina peradaban manusia. mereka mengharapkan sokongan dan kerjasama daripada ibu bapa dan masyarakat. mungkin kita tidak berada pada kedudukan serba mewah dan senang. guru mestilah menjalankan tugas dengan hati-hati. Cuma diharapkan guru ialah anak didik mereka menjadi insan berilmu dan berguna. Demikian antara peranan guru pada ketika ini. Kesimpulannya. bahkan peranan mereka lebih terbukti apabila negara hari ini berjaya melahirkan sumber tenaga manusia dalam pelbagai bidang. biarpun kadangkala mereka dipersalahkan apabila berlaku kes keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Sesungguhnya. Rasulullah SAW bersabda bermaksud: â¼ Kamu semua pemimpin dan kamu semua dipertanggungjawabkan mengenai orang di bawah pimpinannya. namun mereka menyahut cabaran dan rintangan dengan tabah. . kedudukan profesion keguruan dalam agama cukup jelas. maka ganjaran kebaikan akan diterima dan begitulah sebaliknya. jujur dan beramanah. semangat mereka tidak pernah luntur. Bagi guru atau pendidik.Semua guru atau pendidik perlu faham bahawa tugas menyampaikan ilmu adalah satu amanah daripada Allah. Di samping itu. Walaupun begitu. Sebenarnya semua guru mengerti bahawa usaha mendidik dan membangunkan seseorang insan itu bukan mudah.â¼ Berdasarkan hadis itu. Atas dasar tanggungjawab dan amanah ini. Tanggungjawab dan peranan guru tidak dapat dipertikaikan. Jika ilmu disampaikan guru membawa kesan positif kepada pelajar. ikhlas. Oleh itu. guru tetap melaksanakan kewajipan mendidik anak bangsa walaupun mereka terpaksa menempuhi cabaran demi cabaran yang datang bersilih ganti. amanah menyampaikan ilmu tanggungjawab yang akan dipersoalkan pada hari akhirat kelak. Mereka bukan saja menjadi â¼×qudwah hasanah⼌ (contoh terbaik) kepada masyarakat. seterusnya dapat memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Segala ilmu disampaikan guru kepada pelajar dan kesan daripada penyampaian itu akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat kelak. mereka tidak pernah mengharapkan hadiah bertimbun setiap kali tibanya sambutan hari guru dan sama sekali tidak mengharapkan pujian daripada mana-mana pihak. Mereka tetap berusaha menyusun langkah dan mengatur strategi meneruskan perjuangan dan memikul amanah Allah sebagai pendidik anak bangsa. guru adalah insan bertanggungjawab mendidik dan membentuk sahsiah pelajar. guru perlu diberikan penghormatan tinggi biarlah selari dengan penghormatan diberikan Islam. Justeru. Tanpa pengorbanan mereka. ibu bapa dan masyarakat perlu sedar mereka juga bertanggungjawab mendidik dan membangunkan manusia. Justeru. Walaupun tugas itu tidak mudah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful