http://www.tokeikedai.net.my http://www.ipbl.edu.

my Said Bin Jubair meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa beliau berkata: ³Orang yang mengajar orang lain akan kebaikan, seluruh makhluk Allah termasuk ikan di laut memohon keampunan Allah untuknya.´ Pendahuluan Peristiwa keganasan remaja yang membakar kelas dan rumah guru, bilik makmal sekolah, memukul guru serta melakukan vandalisme sering dikaitkan dengan keupayaan guru mendidik para pelajar. Lebih jauh kemelut sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh negara sekarang ini juga dikaitkan dengan kelemahan sistem pendidikan sekular serta pencapaian guru. Guru sentiasa menjadi sasaran perhatian segenap kelompok masyarakat kerana peranan mereka yang vital dan indespensible dalam masyarakat. Meskipun pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara on-line dan multimedia telah diperkenalkan dan mempunyai pengaruhnya yang besar namun ia tidak dapat menafikan status dan peranan utama guru dalam membentuk warganegara. Ketidakupayaan guru menunjuk model dan teladan yang baik akan menjadi batu penghalang ke arah pembentukan pelajar yang baik. Bahkan ia merupakan titik cemar dalam keperibadian guru berkenaan. Pepatah Arab ada menyebutkan:

Jangan lakukan perbuatan yang anda tegah, Perbuatan demikian aibnya amatlah parah. Apakah yang dimaksudkan dengan sahsiah, ciri-ciri utamanya, apakah traits nilai di rangkumi olehnya, apakah ciri seorang guru muslim dan bagaimana membangun ciri-ciri tersebut, inilah antara persoalan yang akan kita huraikan dalam kesempatan ini

Sebab itu banyak kajian dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka. Ia merujuk kepada traits yang mencirikan peribadi orang berkenaan. kebolehsuaian atau keupayaannya untuk berubah dan diubah. ialah organisasi. Tidak diragukan lagi bahawa guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif dalam diri anak didik mereka. Ketiga. sikap dan watak seseorang. hasil pembelajaran atau pengalaman. urat saraf. nilai. sahsiah ditakrifkan sebagai organisasi dinamik sesuatu sistem psikofizikal di dalam seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. 2. Sifat Keimanan yang kental kepada Allah Keimanan kepada hari akhirat. Menurut Prof Omar al-Toumi al-Syibani sifat dan ciri seorang guru muslim hendaklah merangkumi: (a) 1. emosi. 1994:1). Sahsiah mempunyai tiga ciri utama.W Allport dalam dalam bukunya ³Pattern and Growth in Personality´. sosial dan rohani seseorang. Pertama. persepsi. Sifat sahsiah merangkumi gaya hidup. Alat teknologi moden walau bagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. harapan. sikap. Kedua. nilai. tabiat. budi pekerti. kelenjar. kepercayaan dan emosi. motif. bersama dengan unsur-unsur fizikal seperti bentuk tubuh badan. kepercayaan. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. wajah dan gerak geri seseorang (Mok Soon Sang. Menurut G. Sistem psikofizikal merangkumi segala segala unsur-unsur psikologi seperti tabiat. perasaan. Dengan perkataan lain ia bukan sekadar himpunan tingkahlaku sebaliknya ia melibatkan corak tindakan dan operasi yang bersifat konsisten. pemikiran.Maksud Sahsiah Sahsiah bermakna peribadi atau personaliti. kognitif. hari pembalasan Sifat-sifat keimanan asas Rohaniah yang maha sempurna dan seluruh para Rasul yang lain . ialah keunikan dengan maksud tersendiri. Tegasnya sahsiah mencerminkan sifat. fizikal. Peribadi menggambarkan sifat personaliti individu yang membezakannya daripada orang lain. 3.

Cerdas (Kepintaran teori. pemurah. Berperawakan tampan. Sifat tenang dan emosi yang mantap 2. Berfikiran selesa dan boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat iii. Hilm. Optimistik dalam hidup. kemas dan bersih Menurut kajian soal selidik di kalangan para pelajar di sekolah menengah di negara ±negara maju terdapat senarai yang menerangkan sifat-sifat yang diingini oleh pelajar. 4. Mengenal ciri. Fasih. 3. watak. Sabar. mementingkan orang lain. kecenderungan dan keperluan murid 6. zuhud (c) Sifat Mental. Menyayangi murid. Merendah 6. pemaaf dan 8. Cenderung kepada pelbagai bidang akliah. bijak dan petah dalam penyampaian ii. dan ilmiah yang sihat 5. Kepercayaan kepada diri dan mempunyai kemahuan yang kuat 4. Sifat 1. Luas pengetahuan am 4. Sifat Fizikal 1. Sihat tubuh badan dan terhindar dari penyakit berjangkit atau tidak berjangkit 2. Menepati 3. Benar dan 2. tabah dan 7. Kejiwaan dan i.(b) Sifat-Sifat Akhlak jujur janji Amanah perbuatan diri cekal toleransi dan qanaah Jasmani Mental 1. Antara sifat guru . amali dan sosial) 2. Bersifat lemah lembut dan baik dalam pergaulan 5. Menguasai mata pelajaran takhassus 3. Sifat Kejiwaan 1. penuh harap kepada Allah dan tenang jiwa bila mengingatiNya. Ikhlas dalam perkataan dan 5.

2. 7. 25. 6. . 15. 31. 17. 11. 5. 13. 29. 23. 9. 12. 21. 33. 8. 32. 10.yang 1. 28. 19. 4. 30. dikehendaki Berkelakuan baik ialah guru tersebut dan : penyabar) sebelah dengan jelas Berdisiplin Menguasai mata pelajaran dengan baik Adil dalam pemarkahan Sifat kelakar Suka menolong pelajar di luar kelas Memahami masalah pelajar Mampu menarik perhatian pelajar Amanah dan menunaikan janji Berupaya membuat penghukuman yang betul Mempunyai sahsiah yang dihormati Mempunyai semangat persekolahan yang tinggi Mempunyai arahan yang jelas dan spesifik Boleh membezakan µintan dari kaca¶ Mempunyai kemahuan yang kuat Mempunyai bakat kepimpinan yang tinggi Tidak suka menghina murid atas kesalahan mereka Tidak menyalahgunakan peraturan membenarkan murid dirotan Luas pengetahuan am Tidak lari atau terkeluar dari tajuk bila mengajar Suara yang baik-serak-serak basah Mengenal titik kekuatan murid Pandai memberi nasihat Simpati terhadap kelemahan murid Pandai memilih kata-kata Memberi ruang para pelajar menelaah dan mengulangkaji Mengambil kira suasana murid di rumah Boleh membuat ujian secara berkala Mengamalkan kaedah pengajaran yang berkesan Mengambil kira pengudaraan bilik darjah Suka memberikan kerjasama Bersemangat riadah atau kesukanan (penyayang Tidak berat Berkeupayaan menghuraikan pelajaran Guru Muslim yang mempunyai sahsiah yang baik juga ialah guru yang mengamalkan etika keguruan Islam yang standard. 22. Kod etika berkenaan memperincikan secara khusus sifat dan ciri tertentu yang menjadi garis panduan guru-guru yang baik personaliti mereka. 3. 34. 27. 14. 26. 18. 16. 20. 24.

iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklah menjadi amalan harian. 4. Prihatin terhadap kebersihan diri. emosional. 3. Guru Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah di samping selalu berdoa kepadaNya dengan membaca ayat-ayat Allah dan merendahkan diri ke hadratNya. 4. menghindari laranganNya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengannya. Namun sebagai percubaan awal hal ini boleh diusahakan secara perseorangan dan kemudiannya dapat ditokok tambah oleh khalayak pendidik serta dihayati oleh mereka sebagai suatu etika profesion keguruan . 2. Guru muslim hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri. takut dan harap kepada Allah. Guru Muslim hendaklah prihatin untuk sentiasa mengagungkan syiar agama Islam dan berusaha ke arah mendaulatkan syariat Islam. 3. pakaian. 6. 2. sama ada dari aspek fizikal. Guru Muslim mustahak menghayati rasa khusyuk. Antara yang boleh dirumuskan ialah: Tanggungjawab Etika guru muslim terhadap Terhadap Allah ialah seperti Allah berikut: 1. Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan keyakinan/keimanan kepada Allah di samping mengukuhkan hubungannya yang berterusan denganNya. Guru Muslim mesti melaksanakan kewajiban agama. Tanggungjawab Terhadap Diri 1. perawakan dan tempat tinggal. masyarakat dan negara. Sifat istiqamah. mental mahupun moral. . Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek. Meningkatkan kesejahteraan diri agar dapat berkhidmat selama dan sebanyak mungkin kepada Allah.Etika Guru Muslim Etika perguruan Islam belum dibuat secara khusus oleh kumpulan yang dianggotai oleh berbagai kalangan yang profesional. 5.

.5. Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai seorang guru.

hadithuna. Prof Mohd Kamal Hasan (1998) menjelaskan. Mereka seharusnya terlebih dulu dilengkapi dengan ciri akhlak mulia.com Oleh Mohd Shukri Hanapi | BH 15 May 2007 TANGGAL 16 Mei adalah hari bermakna bagi semua guru. Guru adalah profesion yang bertanggungjawab mendidik dan memimpin masyarakat. Tema sambutan Perayaan Hari Guru tahun ini ialah â¼×Guru Penjana Modal Insan Gemilang. walaupun masyarakat kurang menghargai watak berbudi luhur. guru terlebih dulu perlu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi pelajar.Guru contoh terbaik kepada masyarakat http://nurjeehan. Proses pembentukan sahsiah pelajar. Dalam hal ini. guru banyak menyumbang khidmat bakti dalam pembangunan bangsa dan negara lebih-lebih lagi dalam membentuk sahsiah pelajar. Pada tarikh itu semua guru menyambut Perayaan Hari Guru. Tidak dinafikan. sehingga hari ini. . Contoh teladan pendidik inilah yang banyak membantu pembentukan akhlak pelajar.

Menerusi ilmu inilah dapat menimbulkan kesedaran manusia terhadap Allah dan dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan.ayat 28) Firman-Nya lagi yang bermaksud: â¼ Katakanlah.â¼ (Surah al-Zumar. Dalam Islam. . adakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. ayat 9) Selain itu. Ketiga. memantapkan karier keguruan. nescaya Allah memperluaskan ruang untuk kamu. guru adalah ejen kepada keberkesanan pendidikan. malah masyarakat mengenai komitmen dan hubungan dengan hukum Allah. Justeru. Mereka bukan saja berperanan memberi kesedaran kepada diri sendiri. apabila dikatakan kepada kamu berikanlah sedikit ruang dalam majlis. Panduan antara kemahiran keilmuan dengan keluhuran peribadi adalah kriteria peribadi pendidik yang tidak boleh dipisahkan. Kejayaan dan keberkesanan pendidikan berhubung rapat dengan kesedaran guru terhadap tanggungjawab. guru atau pendidik ialah murabbi. dapatlah dikatakan guru adalah orang bertanggungjawab membentuk tamadun manusia di dunia menerusi penyebaran ilmu kepada masyarakat.â¼ (Surah al-Mujadalah. Allah mengangkat darjat orang yang dikurniakan ilmu kepada mereka dan (ingatlah) Allah itu Maha Mengetahui terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Walau sebaik manapun sistem pendidikan. sebaliknya boleh dijadikan contoh berkesan. meningkatkan keyakinan dan rasa bangga guru terhadap profesion keguruan. Oleh itu. semua guru mesti menyedari tanggungjawab dan sentiasa menjaga nama baik sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat yang menjalankan tugas serta tanggungjawab secara ikhlas dan jujur. memperbaiki persekitaran kerja guru dan keempat. dalam ayat lain Allah berfirman bermaksud: â¼ Wahai orang beriman. memantapkan aspek pemilihan bakal guru dan latihan.â¼ (Surah Faatir . Allah berfirman yang bermaksud: â¼ Sesungguhnya yang takut kepada Allah antara hambanya ialah ahli ilmu. kelengkapan ilmu dan keluhuran peribadinya. mudarris alim atau ulama. sekali gus melahirkan bangsa yang maju dalam segala aspek. Abdul Halim al-Muhammadi (1991) menjelaskan. maka berikanlah ruang. Kedua. muaddib. Sebagai usaha memastikan guru di negara ini dapat berperanan seperti diharapkan. Pertama. mereka wajib menyampaikannya kepada orang memerlukan. maksud yang ingin disampaikan tidak akan mencapai matlamatnya jika ejen menyampaikan tidak efektif. Islam juga memberi penghormatan tinggi kepada guru. kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia menggariskan empat strategi utama untuk memartabatkan profesion perguruan. muallim. dengan ilmu yang ada pada guru atau pendidik.Dari satu sudut lain. ayat 11) Ayat di atas jelas membuktikan Islam memberi penghormatan tinggi kepada ahli ilmu. Oleh itu.

ibu bapa dan masyarakat perlu sedar mereka juga bertanggungjawab mendidik dan membangunkan manusia. Mereka bukan saja menjadi â¼×qudwah hasanah⼌ (contoh terbaik) kepada masyarakat. Tanpa pengorbanan mereka. kedudukan profesion keguruan dalam agama cukup jelas. Cuma diharapkan guru ialah anak didik mereka menjadi insan berilmu dan berguna. ikhlas. Rasulullah SAW bersabda bermaksud: â¼ Kamu semua pemimpin dan kamu semua dipertanggungjawabkan mengenai orang di bawah pimpinannya. namun mereka menyahut cabaran dan rintangan dengan tabah. guru mestilah menjalankan tugas dengan hati-hati. seterusnya dapat memenuhi keperluan tenaga kerja negara. jujur dan beramanah. guru tetap melaksanakan kewajipan mendidik anak bangsa walaupun mereka terpaksa menempuhi cabaran demi cabaran yang datang bersilih ganti. guru perlu diberikan penghormatan tinggi biarlah selari dengan penghormatan diberikan Islam. amanah menyampaikan ilmu tanggungjawab yang akan dipersoalkan pada hari akhirat kelak. Kesimpulannya. Di samping itu. Justeru. semangat mereka tidak pernah luntur. Segala ilmu disampaikan guru kepada pelajar dan kesan daripada penyampaian itu akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat kelak. Atas dasar tanggungjawab dan amanah ini. Tanggungjawab dan peranan guru tidak dapat dipertikaikan. Ia beban dan tanggungjawab cukup berat dalam membina peradaban manusia. Justeru. mungkin kita tidak berada pada kedudukan serba mewah dan senang. bahkan peranan mereka lebih terbukti apabila negara hari ini berjaya melahirkan sumber tenaga manusia dalam pelbagai bidang. Walaupun tugas itu tidak mudah. Sesungguhnya. Jika ilmu disampaikan guru membawa kesan positif kepada pelajar. Oleh itu. mereka tidak pernah mengharapkan hadiah bertimbun setiap kali tibanya sambutan hari guru dan sama sekali tidak mengharapkan pujian daripada mana-mana pihak. Demikian antara peranan guru pada ketika ini. Sebenarnya semua guru mengerti bahawa usaha mendidik dan membangunkan seseorang insan itu bukan mudah. .Semua guru atau pendidik perlu faham bahawa tugas menyampaikan ilmu adalah satu amanah daripada Allah. Walaupun begitu.â¼ Berdasarkan hadis itu. mereka mengharapkan sokongan dan kerjasama daripada ibu bapa dan masyarakat. Mereka tetap berusaha menyusun langkah dan mengatur strategi meneruskan perjuangan dan memikul amanah Allah sebagai pendidik anak bangsa. biarpun kadangkala mereka dipersalahkan apabila berlaku kes keruntuhan akhlak di kalangan remaja. maka ganjaran kebaikan akan diterima dan begitulah sebaliknya. Bagi guru atau pendidik. guru adalah insan bertanggungjawab mendidik dan membentuk sahsiah pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful