http://www.tokeikedai.net.my http://www.ipbl.edu.

my Said Bin Jubair meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa beliau berkata: ³Orang yang mengajar orang lain akan kebaikan, seluruh makhluk Allah termasuk ikan di laut memohon keampunan Allah untuknya.´ Pendahuluan Peristiwa keganasan remaja yang membakar kelas dan rumah guru, bilik makmal sekolah, memukul guru serta melakukan vandalisme sering dikaitkan dengan keupayaan guru mendidik para pelajar. Lebih jauh kemelut sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh negara sekarang ini juga dikaitkan dengan kelemahan sistem pendidikan sekular serta pencapaian guru. Guru sentiasa menjadi sasaran perhatian segenap kelompok masyarakat kerana peranan mereka yang vital dan indespensible dalam masyarakat. Meskipun pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara on-line dan multimedia telah diperkenalkan dan mempunyai pengaruhnya yang besar namun ia tidak dapat menafikan status dan peranan utama guru dalam membentuk warganegara. Ketidakupayaan guru menunjuk model dan teladan yang baik akan menjadi batu penghalang ke arah pembentukan pelajar yang baik. Bahkan ia merupakan titik cemar dalam keperibadian guru berkenaan. Pepatah Arab ada menyebutkan:

Jangan lakukan perbuatan yang anda tegah, Perbuatan demikian aibnya amatlah parah. Apakah yang dimaksudkan dengan sahsiah, ciri-ciri utamanya, apakah traits nilai di rangkumi olehnya, apakah ciri seorang guru muslim dan bagaimana membangun ciri-ciri tersebut, inilah antara persoalan yang akan kita huraikan dalam kesempatan ini

Dengan perkataan lain ia bukan sekadar himpunan tingkahlaku sebaliknya ia melibatkan corak tindakan dan operasi yang bersifat konsisten. kognitif. Sebab itu banyak kajian dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka. wajah dan gerak geri seseorang (Mok Soon Sang. Sahsiah mempunyai tiga ciri utama. tabiat. 2. pemikiran. Tegasnya sahsiah mencerminkan sifat. kepercayaan dan emosi. nilai. hari pembalasan Sifat-sifat keimanan asas Rohaniah yang maha sempurna dan seluruh para Rasul yang lain . emosi. kebolehsuaian atau keupayaannya untuk berubah dan diubah. nilai. bersama dengan unsur-unsur fizikal seperti bentuk tubuh badan. Sifat sahsiah merangkumi gaya hidup. Sistem psikofizikal merangkumi segala segala unsur-unsur psikologi seperti tabiat. sahsiah ditakrifkan sebagai organisasi dinamik sesuatu sistem psikofizikal di dalam seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. sosial dan rohani seseorang. kelenjar. Alat teknologi moden walau bagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. Menurut Prof Omar al-Toumi al-Syibani sifat dan ciri seorang guru muslim hendaklah merangkumi: (a) 1. harapan. Kedua. Sifat Keimanan yang kental kepada Allah Keimanan kepada hari akhirat. sikap.Maksud Sahsiah Sahsiah bermakna peribadi atau personaliti. hasil pembelajaran atau pengalaman. motif. sikap dan watak seseorang. Pertama. persepsi. fizikal. kepercayaan. Tidak diragukan lagi bahawa guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif dalam diri anak didik mereka. Ia merujuk kepada traits yang mencirikan peribadi orang berkenaan. Peribadi menggambarkan sifat personaliti individu yang membezakannya daripada orang lain. budi pekerti. ialah keunikan dengan maksud tersendiri. 3. 1994:1). Ketiga. urat saraf.W Allport dalam dalam bukunya ³Pattern and Growth in Personality´. ialah organisasi. Menurut G. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. perasaan.

4. Sifat Kejiwaan 1. Menyayangi murid. Cenderung kepada pelbagai bidang akliah. Hilm. Kepercayaan kepada diri dan mempunyai kemahuan yang kuat 4. zuhud (c) Sifat Mental. Ikhlas dalam perkataan dan 5. Sifat 1. Mengenal ciri. dan ilmiah yang sihat 5. Luas pengetahuan am 4. kemas dan bersih Menurut kajian soal selidik di kalangan para pelajar di sekolah menengah di negara ±negara maju terdapat senarai yang menerangkan sifat-sifat yang diingini oleh pelajar. Fasih. Benar dan 2. Merendah 6. Menepati 3. Bersifat lemah lembut dan baik dalam pergaulan 5. bijak dan petah dalam penyampaian ii. Kejiwaan dan i.(b) Sifat-Sifat Akhlak jujur janji Amanah perbuatan diri cekal toleransi dan qanaah Jasmani Mental 1. Berperawakan tampan. watak. Cerdas (Kepintaran teori. kecenderungan dan keperluan murid 6. mementingkan orang lain. Berfikiran selesa dan boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat iii. Optimistik dalam hidup. amali dan sosial) 2. Sifat Fizikal 1. pemaaf dan 8. penuh harap kepada Allah dan tenang jiwa bila mengingatiNya. Sifat tenang dan emosi yang mantap 2. pemurah. 3. Antara sifat guru . tabah dan 7. Menguasai mata pelajaran takhassus 3. Sihat tubuh badan dan terhindar dari penyakit berjangkit atau tidak berjangkit 2. Sabar.

20. 34. 12. 30. 22. 33. 21. 28. 13. 16. 10. 3. 29. Kod etika berkenaan memperincikan secara khusus sifat dan ciri tertentu yang menjadi garis panduan guru-guru yang baik personaliti mereka. 15. 26. 5. 7. 27. 11. 32. 18. 14. 9. 2. 6. 17. 8. 25. 24. dikehendaki Berkelakuan baik ialah guru tersebut dan : penyabar) sebelah dengan jelas Berdisiplin Menguasai mata pelajaran dengan baik Adil dalam pemarkahan Sifat kelakar Suka menolong pelajar di luar kelas Memahami masalah pelajar Mampu menarik perhatian pelajar Amanah dan menunaikan janji Berupaya membuat penghukuman yang betul Mempunyai sahsiah yang dihormati Mempunyai semangat persekolahan yang tinggi Mempunyai arahan yang jelas dan spesifik Boleh membezakan µintan dari kaca¶ Mempunyai kemahuan yang kuat Mempunyai bakat kepimpinan yang tinggi Tidak suka menghina murid atas kesalahan mereka Tidak menyalahgunakan peraturan membenarkan murid dirotan Luas pengetahuan am Tidak lari atau terkeluar dari tajuk bila mengajar Suara yang baik-serak-serak basah Mengenal titik kekuatan murid Pandai memberi nasihat Simpati terhadap kelemahan murid Pandai memilih kata-kata Memberi ruang para pelajar menelaah dan mengulangkaji Mengambil kira suasana murid di rumah Boleh membuat ujian secara berkala Mengamalkan kaedah pengajaran yang berkesan Mengambil kira pengudaraan bilik darjah Suka memberikan kerjasama Bersemangat riadah atau kesukanan (penyayang Tidak berat Berkeupayaan menghuraikan pelajaran Guru Muslim yang mempunyai sahsiah yang baik juga ialah guru yang mengamalkan etika keguruan Islam yang standard. 19.yang 1. 4. . 23. 31.

menghindari laranganNya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengannya. Meningkatkan kesejahteraan diri agar dapat berkhidmat selama dan sebanyak mungkin kepada Allah. 4. 4. 5. 3. Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek. 2. mental mahupun moral. Guru muslim hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri. iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklah menjadi amalan harian. Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan keyakinan/keimanan kepada Allah di samping mengukuhkan hubungannya yang berterusan denganNya. . emosional. Prihatin terhadap kebersihan diri. 2. takut dan harap kepada Allah. Antara yang boleh dirumuskan ialah: Tanggungjawab Etika guru muslim terhadap Terhadap Allah ialah seperti Allah berikut: 1. Guru Muslim hendaklah prihatin untuk sentiasa mengagungkan syiar agama Islam dan berusaha ke arah mendaulatkan syariat Islam. Tanggungjawab Terhadap Diri 1.Etika Guru Muslim Etika perguruan Islam belum dibuat secara khusus oleh kumpulan yang dianggotai oleh berbagai kalangan yang profesional. Sifat istiqamah. perawakan dan tempat tinggal. Guru Muslim mesti melaksanakan kewajiban agama. sama ada dari aspek fizikal. 3. Guru Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah di samping selalu berdoa kepadaNya dengan membaca ayat-ayat Allah dan merendahkan diri ke hadratNya. Namun sebagai percubaan awal hal ini boleh diusahakan secara perseorangan dan kemudiannya dapat ditokok tambah oleh khalayak pendidik serta dihayati oleh mereka sebagai suatu etika profesion keguruan . pakaian. 6. masyarakat dan negara. Guru Muslim mustahak menghayati rasa khusyuk.

. Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai seorang guru.5.

Guru adalah profesion yang bertanggungjawab mendidik dan memimpin masyarakat. sehingga hari ini. Contoh teladan pendidik inilah yang banyak membantu pembentukan akhlak pelajar.Guru contoh terbaik kepada masyarakat http://nurjeehan. guru banyak menyumbang khidmat bakti dalam pembangunan bangsa dan negara lebih-lebih lagi dalam membentuk sahsiah pelajar.com Oleh Mohd Shukri Hanapi | BH 15 May 2007 TANGGAL 16 Mei adalah hari bermakna bagi semua guru. walaupun masyarakat kurang menghargai watak berbudi luhur. Tidak dinafikan. Tema sambutan Perayaan Hari Guru tahun ini ialah â¼×Guru Penjana Modal Insan Gemilang. Proses pembentukan sahsiah pelajar. . Mereka seharusnya terlebih dulu dilengkapi dengan ciri akhlak mulia. Dalam hal ini.hadithuna. Prof Mohd Kamal Hasan (1998) menjelaskan. Pada tarikh itu semua guru menyambut Perayaan Hari Guru. guru terlebih dulu perlu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi pelajar.

memperbaiki persekitaran kerja guru dan keempat. mereka wajib menyampaikannya kepada orang memerlukan. Walau sebaik manapun sistem pendidikan. sebaliknya boleh dijadikan contoh berkesan. adakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. memantapkan aspek pemilihan bakal guru dan latihan. Allah mengangkat darjat orang yang dikurniakan ilmu kepada mereka dan (ingatlah) Allah itu Maha Mengetahui terhadap apa saja yang kamu kerjakan. ayat 11) Ayat di atas jelas membuktikan Islam memberi penghormatan tinggi kepada ahli ilmu. kelengkapan ilmu dan keluhuran peribadinya. Panduan antara kemahiran keilmuan dengan keluhuran peribadi adalah kriteria peribadi pendidik yang tidak boleh dipisahkan. Islam juga memberi penghormatan tinggi kepada guru.ayat 28) Firman-Nya lagi yang bermaksud: â¼ Katakanlah. mudarris alim atau ulama. semua guru mesti menyedari tanggungjawab dan sentiasa menjaga nama baik sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat yang menjalankan tugas serta tanggungjawab secara ikhlas dan jujur. maksud yang ingin disampaikan tidak akan mencapai matlamatnya jika ejen menyampaikan tidak efektif. Dalam Islam. guru adalah ejen kepada keberkesanan pendidikan.â¼ (Surah Faatir . ayat 9) Selain itu. Pertama. guru atau pendidik ialah murabbi. meningkatkan keyakinan dan rasa bangga guru terhadap profesion keguruan. Ketiga. dalam ayat lain Allah berfirman bermaksud: â¼ Wahai orang beriman. nescaya Allah memperluaskan ruang untuk kamu. kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia menggariskan empat strategi utama untuk memartabatkan profesion perguruan. Justeru. malah masyarakat mengenai komitmen dan hubungan dengan hukum Allah. Sebagai usaha memastikan guru di negara ini dapat berperanan seperti diharapkan. memantapkan karier keguruan. Menerusi ilmu inilah dapat menimbulkan kesedaran manusia terhadap Allah dan dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Kejayaan dan keberkesanan pendidikan berhubung rapat dengan kesedaran guru terhadap tanggungjawab. Abdul Halim al-Muhammadi (1991) menjelaskan. apabila dikatakan kepada kamu berikanlah sedikit ruang dalam majlis. Allah berfirman yang bermaksud: â¼ Sesungguhnya yang takut kepada Allah antara hambanya ialah ahli ilmu.â¼ (Surah al-Mujadalah. Mereka bukan saja berperanan memberi kesedaran kepada diri sendiri. Kedua. maka berikanlah ruang.Dari satu sudut lain. . dapatlah dikatakan guru adalah orang bertanggungjawab membentuk tamadun manusia di dunia menerusi penyebaran ilmu kepada masyarakat. muallim. Oleh itu. Oleh itu. muaddib. dengan ilmu yang ada pada guru atau pendidik. sekali gus melahirkan bangsa yang maju dalam segala aspek.â¼ (Surah al-Zumar.

Atas dasar tanggungjawab dan amanah ini. ikhlas. . Di samping itu. bahkan peranan mereka lebih terbukti apabila negara hari ini berjaya melahirkan sumber tenaga manusia dalam pelbagai bidang. Tanpa pengorbanan mereka. Kesimpulannya. mereka mengharapkan sokongan dan kerjasama daripada ibu bapa dan masyarakat. kedudukan profesion keguruan dalam agama cukup jelas. Cuma diharapkan guru ialah anak didik mereka menjadi insan berilmu dan berguna.â¼ Berdasarkan hadis itu. amanah menyampaikan ilmu tanggungjawab yang akan dipersoalkan pada hari akhirat kelak. Mereka tetap berusaha menyusun langkah dan mengatur strategi meneruskan perjuangan dan memikul amanah Allah sebagai pendidik anak bangsa. Segala ilmu disampaikan guru kepada pelajar dan kesan daripada penyampaian itu akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat kelak. Walaupun tugas itu tidak mudah. semangat mereka tidak pernah luntur. guru tetap melaksanakan kewajipan mendidik anak bangsa walaupun mereka terpaksa menempuhi cabaran demi cabaran yang datang bersilih ganti. guru perlu diberikan penghormatan tinggi biarlah selari dengan penghormatan diberikan Islam. Bagi guru atau pendidik. Tanggungjawab dan peranan guru tidak dapat dipertikaikan. Justeru. seterusnya dapat memenuhi keperluan tenaga kerja negara. jujur dan beramanah. Walaupun begitu. guru adalah insan bertanggungjawab mendidik dan membentuk sahsiah pelajar. biarpun kadangkala mereka dipersalahkan apabila berlaku kes keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Sebenarnya semua guru mengerti bahawa usaha mendidik dan membangunkan seseorang insan itu bukan mudah. namun mereka menyahut cabaran dan rintangan dengan tabah. Justeru. Oleh itu. mungkin kita tidak berada pada kedudukan serba mewah dan senang. Rasulullah SAW bersabda bermaksud: â¼ Kamu semua pemimpin dan kamu semua dipertanggungjawabkan mengenai orang di bawah pimpinannya. Demikian antara peranan guru pada ketika ini. maka ganjaran kebaikan akan diterima dan begitulah sebaliknya. Jika ilmu disampaikan guru membawa kesan positif kepada pelajar. ibu bapa dan masyarakat perlu sedar mereka juga bertanggungjawab mendidik dan membangunkan manusia. Mereka bukan saja menjadi â¼×qudwah hasanah⼌ (contoh terbaik) kepada masyarakat. Ia beban dan tanggungjawab cukup berat dalam membina peradaban manusia. Sesungguhnya. guru mestilah menjalankan tugas dengan hati-hati.Semua guru atau pendidik perlu faham bahawa tugas menyampaikan ilmu adalah satu amanah daripada Allah. mereka tidak pernah mengharapkan hadiah bertimbun setiap kali tibanya sambutan hari guru dan sama sekali tidak mengharapkan pujian daripada mana-mana pihak.