http://www.tokeikedai.net.my http://www.ipbl.edu.

my Said Bin Jubair meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa beliau berkata: ³Orang yang mengajar orang lain akan kebaikan, seluruh makhluk Allah termasuk ikan di laut memohon keampunan Allah untuknya.´ Pendahuluan Peristiwa keganasan remaja yang membakar kelas dan rumah guru, bilik makmal sekolah, memukul guru serta melakukan vandalisme sering dikaitkan dengan keupayaan guru mendidik para pelajar. Lebih jauh kemelut sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh negara sekarang ini juga dikaitkan dengan kelemahan sistem pendidikan sekular serta pencapaian guru. Guru sentiasa menjadi sasaran perhatian segenap kelompok masyarakat kerana peranan mereka yang vital dan indespensible dalam masyarakat. Meskipun pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara on-line dan multimedia telah diperkenalkan dan mempunyai pengaruhnya yang besar namun ia tidak dapat menafikan status dan peranan utama guru dalam membentuk warganegara. Ketidakupayaan guru menunjuk model dan teladan yang baik akan menjadi batu penghalang ke arah pembentukan pelajar yang baik. Bahkan ia merupakan titik cemar dalam keperibadian guru berkenaan. Pepatah Arab ada menyebutkan:

Jangan lakukan perbuatan yang anda tegah, Perbuatan demikian aibnya amatlah parah. Apakah yang dimaksudkan dengan sahsiah, ciri-ciri utamanya, apakah traits nilai di rangkumi olehnya, apakah ciri seorang guru muslim dan bagaimana membangun ciri-ciri tersebut, inilah antara persoalan yang akan kita huraikan dalam kesempatan ini

Sahsiah mempunyai tiga ciri utama.Maksud Sahsiah Sahsiah bermakna peribadi atau personaliti. perasaan. sosial dan rohani seseorang. Sifat Keimanan yang kental kepada Allah Keimanan kepada hari akhirat. motif. emosi. ialah organisasi. Tidak diragukan lagi bahawa guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif dalam diri anak didik mereka.W Allport dalam dalam bukunya ³Pattern and Growth in Personality´. pemikiran. Menurut G. sahsiah ditakrifkan sebagai organisasi dinamik sesuatu sistem psikofizikal di dalam seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. 3. Alat teknologi moden walau bagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. 1994:1). ialah keunikan dengan maksud tersendiri. Peribadi menggambarkan sifat personaliti individu yang membezakannya daripada orang lain. Sebab itu banyak kajian dibuat tentang sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka. wajah dan gerak geri seseorang (Mok Soon Sang. kognitif. Kedua. Ketiga. sikap. fizikal. budi pekerti. persepsi. hasil pembelajaran atau pengalaman. Sistem psikofizikal merangkumi segala segala unsur-unsur psikologi seperti tabiat. Dengan perkataan lain ia bukan sekadar himpunan tingkahlaku sebaliknya ia melibatkan corak tindakan dan operasi yang bersifat konsisten. urat saraf. Sifat sahsiah merangkumi gaya hidup. kepercayaan. kelenjar. Menurut Prof Omar al-Toumi al-Syibani sifat dan ciri seorang guru muslim hendaklah merangkumi: (a) 1. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. nilai. hari pembalasan Sifat-sifat keimanan asas Rohaniah yang maha sempurna dan seluruh para Rasul yang lain . tabiat. Pertama. bersama dengan unsur-unsur fizikal seperti bentuk tubuh badan. 2. sikap dan watak seseorang. kepercayaan dan emosi. Tegasnya sahsiah mencerminkan sifat. harapan. Ia merujuk kepada traits yang mencirikan peribadi orang berkenaan. nilai. kebolehsuaian atau keupayaannya untuk berubah dan diubah.

Menepati 3. Menguasai mata pelajaran takhassus 3. pemaaf dan 8. Sifat 1. Sifat tenang dan emosi yang mantap 2. Antara sifat guru . Cenderung kepada pelbagai bidang akliah. amali dan sosial) 2.(b) Sifat-Sifat Akhlak jujur janji Amanah perbuatan diri cekal toleransi dan qanaah Jasmani Mental 1. Sabar. Ikhlas dalam perkataan dan 5. Luas pengetahuan am 4. 3. kemas dan bersih Menurut kajian soal selidik di kalangan para pelajar di sekolah menengah di negara ±negara maju terdapat senarai yang menerangkan sifat-sifat yang diingini oleh pelajar. tabah dan 7. Merendah 6. watak. Kepercayaan kepada diri dan mempunyai kemahuan yang kuat 4. Bersifat lemah lembut dan baik dalam pergaulan 5. Sifat Fizikal 1. Kejiwaan dan i. Hilm. Benar dan 2. dan ilmiah yang sihat 5. pemurah. Berperawakan tampan. Berfikiran selesa dan boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat iii. Sifat Kejiwaan 1. 4. Sihat tubuh badan dan terhindar dari penyakit berjangkit atau tidak berjangkit 2. Cerdas (Kepintaran teori. Optimistik dalam hidup. penuh harap kepada Allah dan tenang jiwa bila mengingatiNya. Menyayangi murid. Fasih. Mengenal ciri. zuhud (c) Sifat Mental. bijak dan petah dalam penyampaian ii. mementingkan orang lain. kecenderungan dan keperluan murid 6.

34. 23. 30. 5. .yang 1. 19. 21. 26. 6. 24. 18. 7. 12. 11. 28. 32. 14. 25. 13. Kod etika berkenaan memperincikan secara khusus sifat dan ciri tertentu yang menjadi garis panduan guru-guru yang baik personaliti mereka. 9. 31. 2. 15. 16. 10. 29. 27. 4. dikehendaki Berkelakuan baik ialah guru tersebut dan : penyabar) sebelah dengan jelas Berdisiplin Menguasai mata pelajaran dengan baik Adil dalam pemarkahan Sifat kelakar Suka menolong pelajar di luar kelas Memahami masalah pelajar Mampu menarik perhatian pelajar Amanah dan menunaikan janji Berupaya membuat penghukuman yang betul Mempunyai sahsiah yang dihormati Mempunyai semangat persekolahan yang tinggi Mempunyai arahan yang jelas dan spesifik Boleh membezakan µintan dari kaca¶ Mempunyai kemahuan yang kuat Mempunyai bakat kepimpinan yang tinggi Tidak suka menghina murid atas kesalahan mereka Tidak menyalahgunakan peraturan membenarkan murid dirotan Luas pengetahuan am Tidak lari atau terkeluar dari tajuk bila mengajar Suara yang baik-serak-serak basah Mengenal titik kekuatan murid Pandai memberi nasihat Simpati terhadap kelemahan murid Pandai memilih kata-kata Memberi ruang para pelajar menelaah dan mengulangkaji Mengambil kira suasana murid di rumah Boleh membuat ujian secara berkala Mengamalkan kaedah pengajaran yang berkesan Mengambil kira pengudaraan bilik darjah Suka memberikan kerjasama Bersemangat riadah atau kesukanan (penyayang Tidak berat Berkeupayaan menghuraikan pelajaran Guru Muslim yang mempunyai sahsiah yang baik juga ialah guru yang mengamalkan etika keguruan Islam yang standard. 22. 3. 20. 33. 17. 8.

Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan keyakinan/keimanan kepada Allah di samping mengukuhkan hubungannya yang berterusan denganNya. Tanggungjawab Terhadap Diri 1. 3. . 5. Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek. mental mahupun moral. Guru muslim hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri. 6. Guru Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah di samping selalu berdoa kepadaNya dengan membaca ayat-ayat Allah dan merendahkan diri ke hadratNya. takut dan harap kepada Allah. iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklah menjadi amalan harian. Guru Muslim mesti melaksanakan kewajiban agama. Guru Muslim mustahak menghayati rasa khusyuk. masyarakat dan negara. sama ada dari aspek fizikal. emosional. menghindari laranganNya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengannya. Guru Muslim hendaklah prihatin untuk sentiasa mengagungkan syiar agama Islam dan berusaha ke arah mendaulatkan syariat Islam. pakaian. 4. Namun sebagai percubaan awal hal ini boleh diusahakan secara perseorangan dan kemudiannya dapat ditokok tambah oleh khalayak pendidik serta dihayati oleh mereka sebagai suatu etika profesion keguruan . Antara yang boleh dirumuskan ialah: Tanggungjawab Etika guru muslim terhadap Terhadap Allah ialah seperti Allah berikut: 1. Prihatin terhadap kebersihan diri. 2. 3. perawakan dan tempat tinggal. Sifat istiqamah. Meningkatkan kesejahteraan diri agar dapat berkhidmat selama dan sebanyak mungkin kepada Allah.Etika Guru Muslim Etika perguruan Islam belum dibuat secara khusus oleh kumpulan yang dianggotai oleh berbagai kalangan yang profesional. 2. 4.

. Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai seorang guru.5.

Mereka seharusnya terlebih dulu dilengkapi dengan ciri akhlak mulia. Proses pembentukan sahsiah pelajar. . Tema sambutan Perayaan Hari Guru tahun ini ialah â¼×Guru Penjana Modal Insan Gemilang. walaupun masyarakat kurang menghargai watak berbudi luhur. Guru adalah profesion yang bertanggungjawab mendidik dan memimpin masyarakat. guru terlebih dulu perlu mempunyai sahsiah yang baik untuk dicontohi pelajar.com Oleh Mohd Shukri Hanapi | BH 15 May 2007 TANGGAL 16 Mei adalah hari bermakna bagi semua guru. Pada tarikh itu semua guru menyambut Perayaan Hari Guru. Tidak dinafikan.Guru contoh terbaik kepada masyarakat http://nurjeehan.hadithuna. guru banyak menyumbang khidmat bakti dalam pembangunan bangsa dan negara lebih-lebih lagi dalam membentuk sahsiah pelajar. Prof Mohd Kamal Hasan (1998) menjelaskan. Contoh teladan pendidik inilah yang banyak membantu pembentukan akhlak pelajar. Dalam hal ini. sehingga hari ini.

â¼ (Surah Faatir . Panduan antara kemahiran keilmuan dengan keluhuran peribadi adalah kriteria peribadi pendidik yang tidak boleh dipisahkan. nescaya Allah memperluaskan ruang untuk kamu. meningkatkan keyakinan dan rasa bangga guru terhadap profesion keguruan. Ketiga. Mereka bukan saja berperanan memberi kesedaran kepada diri sendiri. kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia menggariskan empat strategi utama untuk memartabatkan profesion perguruan. memperbaiki persekitaran kerja guru dan keempat. Sebagai usaha memastikan guru di negara ini dapat berperanan seperti diharapkan. mereka wajib menyampaikannya kepada orang memerlukan. Dalam Islam. maka berikanlah ruang. dalam ayat lain Allah berfirman bermaksud: â¼ Wahai orang beriman. ayat 9) Selain itu. Kedua. dapatlah dikatakan guru adalah orang bertanggungjawab membentuk tamadun manusia di dunia menerusi penyebaran ilmu kepada masyarakat. Oleh itu. memantapkan karier keguruan. Pertama. apabila dikatakan kepada kamu berikanlah sedikit ruang dalam majlis. sekali gus melahirkan bangsa yang maju dalam segala aspek. Allah berfirman yang bermaksud: â¼ Sesungguhnya yang takut kepada Allah antara hambanya ialah ahli ilmu. Walau sebaik manapun sistem pendidikan. malah masyarakat mengenai komitmen dan hubungan dengan hukum Allah. Oleh itu. guru atau pendidik ialah murabbi. Kejayaan dan keberkesanan pendidikan berhubung rapat dengan kesedaran guru terhadap tanggungjawab. maksud yang ingin disampaikan tidak akan mencapai matlamatnya jika ejen menyampaikan tidak efektif. Islam juga memberi penghormatan tinggi kepada guru. mudarris alim atau ulama. Allah mengangkat darjat orang yang dikurniakan ilmu kepada mereka dan (ingatlah) Allah itu Maha Mengetahui terhadap apa saja yang kamu kerjakan. muaddib.â¼ (Surah al-Mujadalah. sebaliknya boleh dijadikan contoh berkesan.Dari satu sudut lain. memantapkan aspek pemilihan bakal guru dan latihan. dengan ilmu yang ada pada guru atau pendidik.ayat 28) Firman-Nya lagi yang bermaksud: â¼ Katakanlah. adakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. ayat 11) Ayat di atas jelas membuktikan Islam memberi penghormatan tinggi kepada ahli ilmu. semua guru mesti menyedari tanggungjawab dan sentiasa menjaga nama baik sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat yang menjalankan tugas serta tanggungjawab secara ikhlas dan jujur. kelengkapan ilmu dan keluhuran peribadinya.â¼ (Surah al-Zumar. muallim. guru adalah ejen kepada keberkesanan pendidikan. Menerusi ilmu inilah dapat menimbulkan kesedaran manusia terhadap Allah dan dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Abdul Halim al-Muhammadi (1991) menjelaskan. . Justeru.

Bagi guru atau pendidik. Rasulullah SAW bersabda bermaksud: â¼ Kamu semua pemimpin dan kamu semua dipertanggungjawabkan mengenai orang di bawah pimpinannya. Mereka tetap berusaha menyusun langkah dan mengatur strategi meneruskan perjuangan dan memikul amanah Allah sebagai pendidik anak bangsa. Sesungguhnya. Di samping itu. Mereka bukan saja menjadi â¼×qudwah hasanah⼌ (contoh terbaik) kepada masyarakat. Kesimpulannya. Atas dasar tanggungjawab dan amanah ini. Jika ilmu disampaikan guru membawa kesan positif kepada pelajar. maka ganjaran kebaikan akan diterima dan begitulah sebaliknya. guru adalah insan bertanggungjawab mendidik dan membentuk sahsiah pelajar. kedudukan profesion keguruan dalam agama cukup jelas. ikhlas. Walaupun tugas itu tidak mudah. Justeru. guru perlu diberikan penghormatan tinggi biarlah selari dengan penghormatan diberikan Islam. mereka mengharapkan sokongan dan kerjasama daripada ibu bapa dan masyarakat. seterusnya dapat memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Demikian antara peranan guru pada ketika ini. Segala ilmu disampaikan guru kepada pelajar dan kesan daripada penyampaian itu akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat kelak. Walaupun begitu. Tanggungjawab dan peranan guru tidak dapat dipertikaikan. amanah menyampaikan ilmu tanggungjawab yang akan dipersoalkan pada hari akhirat kelak. guru mestilah menjalankan tugas dengan hati-hati. Sebenarnya semua guru mengerti bahawa usaha mendidik dan membangunkan seseorang insan itu bukan mudah. guru tetap melaksanakan kewajipan mendidik anak bangsa walaupun mereka terpaksa menempuhi cabaran demi cabaran yang datang bersilih ganti.Semua guru atau pendidik perlu faham bahawa tugas menyampaikan ilmu adalah satu amanah daripada Allah. namun mereka menyahut cabaran dan rintangan dengan tabah. mungkin kita tidak berada pada kedudukan serba mewah dan senang. semangat mereka tidak pernah luntur. Oleh itu. ibu bapa dan masyarakat perlu sedar mereka juga bertanggungjawab mendidik dan membangunkan manusia. mereka tidak pernah mengharapkan hadiah bertimbun setiap kali tibanya sambutan hari guru dan sama sekali tidak mengharapkan pujian daripada mana-mana pihak.â¼ Berdasarkan hadis itu. bahkan peranan mereka lebih terbukti apabila negara hari ini berjaya melahirkan sumber tenaga manusia dalam pelbagai bidang. biarpun kadangkala mereka dipersalahkan apabila berlaku kes keruntuhan akhlak di kalangan remaja. . Tanpa pengorbanan mereka. jujur dan beramanah. Ia beban dan tanggungjawab cukup berat dalam membina peradaban manusia. Cuma diharapkan guru ialah anak didik mereka menjadi insan berilmu dan berguna. Justeru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful