1.

PENGENALAN

1.1

Pengertian Bahasa Melayu Klasik

Bahasa Melayu Klasik dalam konteks ini adalah bahasa Melayu yang pernah digunakan pada suatu masa dahulu. Berikutan sifat bahasa yang sentiasa berkembang ianya juga telah berkembang mengikut peredaran masa dan tahap kemajuan sesebuah masyarakat. Para sarjana telah membuat pelbagai pengertian mengenai Bahasa Melayu Klasik ini, antaranya ialah Asmah Hj.Omar (1985:33), menyatakan bahawa bahasa abad ketiga belas dan ketujuh belas itu dinamakan bahasa Melayu Klasik. Seperti apa yang diutarakan oleh beliau tadi, zaman peralihan daripada bahasa Melayu Kuno kepada Bahasa Melayu Klasik bermula pada sekitar abad ke 13 dan 14. Pada masa itu banyak dijumpai prasasti yang ditulis menggunakan huruf India tetapi bahasanya sudah terdapat pengaruh bahasa Arab. Perkara ini dikuatkan lagi dengan kenyataan Ismail Hussin (1984:25), bahasa Melayu Klasik bermula sekitar abad ke-13 dan 14. Beliau menyebutnya sebagai zaman peralihan di seluruh kepulauan Melayu dengan kedatangan Islam. Bukti konkrit tentang kedatangan Islam di Nusantara dari sudut sejarah diperolehi pada tahun 1292M sewaktu Marco Polo melawat Sumatera dan catatannya menganai pengislaman Pasai. Kegemilangannya bahasa Melayu Klasik boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman kerajaan Melaka, Zaman kerajaan Acheh dan Zaman kerajaan JohorRiau. Pada zaman kerajaan Melayu Melaka bahasa Melayu menjadi medium dalam pemerintahan, perhubungan, perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banyak karya-karya telah terhasil pada zaman kegemilangan bahasa Melayu Klasik. Karya-karya seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Misa Melayu, Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin), Hikayat Hang Tuah dan sebagainya begitu terkenal pada masa itu. Semua karya yang dihasilkan ditulis dalam tulisan

1

Karya-karya ini juga banyak menyentuh tentang budaya. terutamanya ‘dan’ dan ‘atau’ ataupun dengan menggunakan tanda koma bertitik sahaja. Ayat: panjang. Bahasa Melayu Klasik banyak mendapat pengaruh Arab. Antara cirri-ciri bahasa Melayu Klasik ialah: A. berulang. Bahasa Melayu ini digunakan oleh pengarang bagi menghasilkan sesebuah karya sama ada dalam bentuk keagamaan. Syamsuddin alSumaterani.jawi. berbelit-belit. Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri.2 Ciri-ciri bahasa klasik: Pengaruh Islam menjadi semakin kuat sehingga bahasa Melayu Klasik mengalami banyak perubahan dan penggunaan bahasa Melayu Kuno mula diganti dengan bahasa ini. Bahasa Melayu telah mengalami perubahan dari segi kosa kata. Bahasa Melayu Klasik ini mempunyai pelbagai keistimewaan. Terdapat penggunaan ayat songsang dengan 2 . politik. Para pengkaji Barat menganggap bahawa teks Melayu lama ini serba lengkap mengenai struktur organisasi sesebuah kerajaan Melayu pada masa itu. struktur ayat dan tulisan. 1. Perkembangannya bahasa Melayu Klasik seiring dengan perkembangan kerajaan Melayu yang wujud pada masa itu. kesusasteraan atau ketatanegaraan. Bentuk struktur ayat dalam karya bahasa Melayu Klasik agak panjang iaitu mengandungi beberapa ayat tunggal yang dicantumkan dengan menggunakan katakata hubung yang tertentu. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel. Banyak naskhah Melayu lama yang ditulis menggunakan bahasa Melayu sukar diperolehi kerana beberapa faktor seperti adanya kecenderungan para orientalis Barat mengumpul dan membawa pulang naskhah-naskhah asal ke negara mereka sehingga kita sendiri yang terpaksa merujuk ke muzium di negara-negara Barat. dan ekonomi sesebuah masyarakat.

Menggunakan bahasa Istana Bahasa Melayu Klasik sememangnya lebih bersifat bahasa Istana. Sanskrit dan Klasik Pengaruh kosa kata daripada ketiga-tiga bahasa ini disebabkan oleh bahasa Sanskrit sudah terlebih dahulu bertapak di kepulauan Melayu dan penyebaran agama Islam telah membawa bahasa Arab ke kepulauan ini. Hatta datanglah kepada suatu hari maka hamzah dan Umar Umayyah dibawanya oleh Khoja Abdul Mutalib kepada mualim. mualim daulat. padat dan tepat sesuai dengan fungsinya untuk mengungkapkan idea dan buah fikiran yang abstrak dan kompleks.. Kosa kata bahasa Arab. pahala dan lain-lain. edan kesmaran (mabuk asmara). Perkara ini dapat kita perhatikan dengan meneliti contoh-contoh di bawah: a.. Banyak ayat pasif Ayat pasif agak lumrah digunakan dalam sesebuah karya bahasa Melayu Klasik. dosa. E. C..pendepanan predikat kesan daripada tatabahasa Arab. Ini amat ketara dengan penggunaan perkataan dan sistem panggilannya. D. B. Maka dilihatlah tanah negara bukit menjadi seperti warna emas. Ianya lebih mengutamakan objek pelaku atau subjek. Karya yang dihasilkan pada masa dahulu banyak berkisar kepada keagungan raja atau kemahsyuran sesebuah pemerintahan. makhdum. Perkara ini amat berbeza dengan konteks bahasa Melayu Moden yang mempunyai ayat yang lebih ringkas. Contoh yang jelas adalah perkataan seperti ratna mutu manikam. Banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) 3 . Ianya telah menyebabkan tulisan yang dihasilkan lebih mirip kepada penggunaan perkataan bahasa Istana dan struktur ayat juga berdasarkan pertuturan lisan bahasa Istana. sahaya. masyghul (bersedih). Justeru itu bahasa Melayu Klasik banyak menerima pengaruh daripada kedua-dua bahasa ini. b..

Banyak menggunakan partikel `pun' dan 'lah' Partikel ‘pun’ dan ‘lah’ digunakan di hujung perkataan. G. Syahbandar pun turunlah. Karya-karya bahasa Melayu Klasik banyak penggunakan partikel-partikel ini. yang pada asalnya dalam bentuk lisan dan penggunaan unsur-unsur tersebut dapat menghidupkan suasana penceritaan. syair. perbandingan serta penggunaan laras bahasa puisi Karya-karya Melayu Klasik banyak menggunakan kiasan dan perbandingan serta laras bahasa puisi. adapun. tetapi ia juga digunakan pada awal-awal ayat dalam perenggan. seloka. SINOPSIS KARYA DAN BIODATA PENULISNYA. alkisah. iii. F. Penggunaan ini mungkin disebabkan oleh sifat sastera Melayu Klasik itu sendiri. hatta. Batu pun habis berpelantingan. Kata-kata seperti ini bukan sahaja digunakan untuk memulakan sesuatu perenggan. Penggunaan kiasan. Kata-kata seperti ini tidak lagi digunakan pada masa kini. Antaranya ialah perkataan sebermula.Bahasa Melayu Klasik banyak menggunakan perdu perkataan iaitu kata pangkal ayat yang agak usang atau klise. 2. 4 . “Maka Bendahara pun hairanlah kalam raja seperti dikhatankan orang rupanya”. Penggunaan partikelpartikel ini seperti dalam contoh di bawah: i. ii. dan gurindam. seperti pantun.

Oleh yang demikian. London 2.A Shellabear dan edisi Dulaurier 5 . Sejarah Melayu mengandungi naskahnaskah salinan yang paling banyak sekali bilangannya dibandingkan dengan naskahnaskah bercorak sejarah yang lain. Sejarah Melayu dibina di dalam bentuk kisah-kisah yang pendek. apabila Portugis menyerang Melaka pada tahun 1511. Selepas itu penulisannya dilanjutkan lagi hingga ke zaman awal penubuhan raja-raja Melayu dari Melaka ke Johor.1 Sinopsis Sejarah Melayu Sejarah Melayu merupakan sebuah karya yang tergolong di dalam jenis sastera sejarah. tetapi sebaliknya bertukar sewenang-wenangnya. Inti ceritanya ialah berkenaan raja-raja Melaka dan pemerintahan rajanya yang pertama hinggalah ke raja-raja yang akhir. Kisah-kisah itu disusun mengikut kronologi tetapi tidak diatur di dalam urutan plot yang nyata. Teks Sejarah Melayu pada amnya mengisahkan pengalaman-pengalaman sejarah yang dialami oleh raja-raja Melayu yang memerintah Melaka. Naskhah-naskhah edisi Abdullah Munsyi. dari awal abad ke 15 hingga awal abad ke 17. karya sastera sejarah ini juga dikenali dengan judul Arabnya ‘Sulalatu I’-Salatin’ yang bererti Salasilah Sultan-Sultan. Ada di kalangan para sarjana berpendapat bahawa Sejarah Melayu merupakan hasil sastera tradisional Melayu yang terpenting sekali. Kisah-kisah ini tidak bertumpu khusus kepada satu-satu watak ataupun tema. tetapi pada kekerapan dan terlalu banyak kali ia disalin dan diminati. Naskah Sejarah Melayu terbahagi kepada 3 jenis: 1. Di samping judul dalam bahasa Melayunya ‘Sejarah Melayu’. edisi W. Ia bukan hanya terletak pada nilai kandungannya.2. Naskhah Raffles 18. Royal Asiatic Society.

Pengarang Sejarah Melayu ini juga pandai banyak bahasa dan menguasai serta boleh bertutur dengan pelbagai bahasa seperti bahasa Arab. Maka fakir karanglah hikayat ini .O Winstedt berpendapat bahawa pengarang Sejarah Melayu adalah seorang yang mempunyai jiwa seni. peri persatua dan peraturan segala raja-raja Melayu dengan istiadatnya sekali. Dr. yakni peraturan segala raja-raja. Penulis Sejarah Melayu ialah orang Melaka yang menyaksikan kejatuhan Melaka ke tangan Feringgi. sudah tentulah kita ingin tahu siapakah penulis atau pengarangnya.. supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita . Menurut Liaw Yock Fang. Jawa.. Iskandar berpendapat bahawa sebenarnya Tun Sri Lanang adalah pengarang Sejarah Melayu.. supaya akan menyukakan duli hadrat baginda. Portugis dan Tamil. Tun Sri Lanang adalah penulis atau penyusun Sejarah Melayu. Perkara ini jelas dalam pendahuluan buku Sejarah Melayu. Pengarang Sejarah Melayu ini adalah seorang yang menetap di istana dan mempunyai pengetahuan yang luas. Hal ini juga dipersetujui oleh Prof.. Maka fakir namai hikayat itu Sulalatu ‘I-Salatin. Ismail Hussein pula menyatakan bahawa Tun sri Lanang bukanlah pengarang Sejarah Melayu tetapi penyalin naskah asli yang dibawa dari Goa..2 Biodata Penulis Sejarah Melayu Sebagai sebuah hasil sastera... 6 . Parsi.3. “Bahawa beta minta perbuatkan hikayat pada Bendahara. Hsu Yun Tsiao..” Bendahara yang dimaksudkan di sini ialah Tun Muhammad dan lebih dikenali dengan nama timang-timangannya Tun Sri Lanang.. R.. T. Naskhah yang tersimpan di perpustakaan Royal Asiatic Society of London 2..

Portugis dan Tamil. Tun Sri Lanang seperti yang digambarkan Winsted ialah seorang yang Bendahara Paduka Raja Melaka daripada keturunan Bendahara Melaka dan Johor. Jika kita tinjau daripada pelbagai sudut ia sememangnya telah 7 . Bangsa Eropah sentiasa amat tertarik oleh cara kitab itu melukiskan sesuatu hal dengan cara yang sederhana sekali dan oleh isi kitab itu yang sangat indah. incit.” Teks Sejarah Melayu telah memperlihatkan perkembangan dalam bahasa Melayu itu sendiri. Parsi. “Bahasa yang dipakai dalam Sejarah Melayu itu ialah bahasa cerita yang sederhana. Jawa. 1998:17). Tun Sri Lanang hidup pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 dan telah dapat menyelesaikan Sejarah Melayu pada zaman Sultan Alauddin Riayat Shah.Hooykaas (1981:163) menyatakan bahawa Sejarah Melayu merupakan sumber bahasa yang penting.Apabila Tun Sri Lanang menyalin dan membangun semula Sejarah Melayu. netiasa dan banyak lagi (Abdul Rahman Ismail. PERANAN TEKS DALAM PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Kalau dilihat daripada segi bahasa. Tun Sri Lanang juga sudah membaca buku-buku hikayat seperti Hikayat Iskandar. C. bahasa Melayu Kuno yang baik. terdapat perkataan-perkataan dalam sebutan lamanya yang jarang didapati dalam kitab-kitab Melayu lama seperti kata asti. Tun Sri Lanang seorang yang bijak dan mempunyai jiwa seni serta rapat dengan golongan istana. sarhad. Hikayat Muhamad Ali Hanafiah. Hikayat Amir Hamzah serta banyak mengetahui bahasa Arab. beliau telah membuat banyak perubahan daripada naskah asal. Sejarah Melayu adalah naskhah yang tertua kerana selain daripada ejaannya yang lebih kuno. 3.

Sekiranya kita tinjau dari aspek fonetik dan fonologi. sebermula. membacha (membaca).. Selain 8 .an. dudok (duduk). lalu dari negeri Raja Kida Hindi. ga.. Ia telah menampakkan unsur-unsur yang gramatis dan tatabahasa yang semakin sempurna di samping penggunaan beberapa imbuhan seperti per. nga. kunit (kunyit) dan niru (nyiru. cetera ketiga puluh dua: Tun Sri Lanang menceritakan bahawa Tun Mai Ulat Bulu telah menyindir Makhdun Sadar Jahan yang tidak dapat menyebut perkataan Melayu seperti kusying (kucing).. Contoh penggunaan kata pangkal ayat yang digunakan ialah seperti berikut: “Hatta.. Teks ini menggunakan sistem ejaan lama. arakian dan lain-lain lagi. Jenis aksara yang digunakan dalam teks ini ialah tulisan jawi yang telah disesuaikan bahasa Melayu ketika itu. berapa lamanya. syahadan. maka bagindapun kembalilah. banyak perkataan yang telah diketengahkan.. setelah sudah Raja Iskandar melihat matahari terbit. kita dapat melihat keseluruhan buku ini ditulis dalam bentuk prosa dan juga bentuk puisi yang menggunakan bahasa Melayu Klasik yang cukup indah dan menarik. “Sejarah Melayu. terdapat juga penggunaan kosa kata lama yang dipengaruhi oleh bahasa asing. Melalui aspek morfologi pula. seperti contoh. suroh berhadir (suruh hadir). iaitu kajian berkaitan ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukan sebutan dan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. lebih-lebih lagi bahasa Arab.. Ada beberapa huruf baharu yang ditambah seperti pa..memberikan impak yang tinggi dalam kemajuan bahasa Melayu sehinggakan para pengkaji barat begitu tertarik untuk mendalami atau mengkaji teks ini....kan dan diper.kan. Kata pangkal ayat yang lazim digunakan dalam teks Sejarah Melayu seperti hatta.)”. sa orang (seorang) dan lain-lain lagi. meng. nya dan ca. Di samping penggunaan kata pangkal ayat..

biarnyalah habis mati semuanya.’Pengeran. Selain penggunaan kata-kata asing.’Kabeh sampun pejah. Siam.. bahasa-bahasa lain seperti bahasa Parsi.bahasa Arab. dengan demikian keempat puluhnya habis mati dibunuh orang.. dalam Sejarah Melayu juga banyak terdapat pemakaian bahasa-bahasa perbandingan atau bahasa kiasan. Misalnya. Terdapat juga penggunaan bahasa Siam seperti : Klang kio Kwai kwai ertinya perbendaharaan permata ertinya perlahan-lahan Kata-kata Parsi yang terdapat dalam Sejarah Melayu. lebih-lebih lagi dalam bab-bab yang menceritakan tentang kerajaan Majapahit. ‘Dimadimani’. akan aku anak orang ini pun padalah. serta mati seorang diberitahu pada Pateh Adam. Tamil dan Jawa turut diselitkan dalam Sejarah Melayu ini. biarkanlah. rupa rakyat seperti laut tatkala pasang penuh. Contohnya: Bismi’llahi-‘r-rahmanir-rahim Alhamdu Li’llahil-lazi la-ilaha illa huwa.kabeh insun putra dalam ikibala nanging puanara’. Misalnya: Maka segala anak pariai itu pun melawan maka habis mati dibunuh orang. antara lainnya ialah. “Ar’ayat juna bakhsanat sultan khasad” yang bermaksud rakyat itu umpama akar.. si anu sampun pejah’. yang raja itu umpama pohon. Selain bahasa Arab terdapat juga beberapa perkataan atau ayat-ayat Jawa yang digunakan. Bahasa Arab sangat banyak digunakan lebihlebih lagi di bahagian awal hikayat ini.. nescaya pohon tiada akan dapat berdiri. maka diberitahu Pateh Adam sekeliannya. Jikalau tiada akar. Ertinya. Maka sahut Pateh Adam. “.maka Raja Chulan pun berangkat mengeluari Raja Suran. Rupa tunggul panji-panji 9 . Demikian lagi raja dengan rakyatnya. ertinya. Rupa gajah dan kuda seperti pulau.

bait dan gurindam. dari kenyataan yang telah ditunjukkan tadi. sudah sememangnyalah perkembangan bahasa Melayu pada zaman itu amat meluas dan teks Sejarah Melayu telah menjadi bukti betapa kukuhnya penggunaan bahasa Melayu klasik pada masa itu. Badannya terhantar di Langkawi. kita dapat melihat bahawa rakyat Melaka juga mengetahui bentuk-bentuk puisi lain.” Selain daripada bahasa berbentuk prosa. badan Tun Jana Katib ghaib. diselitkan juga dengan bahasa berbentuk puisi. Bentuk puisi yang lumrah dalam naskah Sejarah Melayu ialah pantun. Contohnya: Telur itik dari Singgora. 10 . Selain dari pantun Melayu terdapat juga pantun Jawa. Biasanya pantun ini digunakan bagi menceritakan sesuatu peristiwa. Setelah ditikam. Rupa cemara tombak seperti bunga lalang.seperti hutan. pandang ke kanan. ia tiada berfikir. lawannya itu berfikir. Mereka telah mengetahui syair. seloka. Rupa senjata berlapis-lapis. Pandan terletak dilangkahi. pandang kiri. Jadi. sambil ia bersyair dan berbait dan bergurindam dan berseloka... Pantun ini mengisahkan pembunuhan Tun Jana Katib di Singapura dengan perintah raja sendiri. Maka bercaturlah Tun Bahara itu dengan orang Melaka. Ada yang mengatakan badannya dihantar ke Langkawi. Sejarah Melayu ada mengatakan bahawa. Selain pantun. Selain daripada bentuk-bentuk puisi yang disebutkan tadi. di sana sini dalam keseluruhan naskah Sejarah Melayu. Darahnya titik di Singapura. terdapat juga bentuk puisi lain yang berupa nyanyian rakyat iaitu nyanyian yang disertai dengan permainan.

’ yang kemudian 11 . beberapa orang Syahbandar dan seorang Penghulu Bendahari. seorang Temenggung.. a. Melaka bolehlah dianggapkan sebuah empayar Melayu yang teguh dan stabil di bawah satu susunan politik tradisional yang tersusun. Tanpa kayu api tidak akan menyala. Hakikat ini pada amnya dapat kita lihat daripada sebuah bidalan Parsi yang digunakan oleh pengarang Sejarah Melayu yang berbunyi. baginda melantik beberapa orang besar yang masing-masing mempunyai peranan yang tertentu.. Dengan adanya kestabilan dari aspek politik dan Ketatanegaraan sesebuah masyarakat akan hidup dalam keadaan yang harmoni dan aman..4. Menurut apa yang telah digambarkan oleh Sejarah Melayu. raja pertama yang dikatakan mengadakan sistem menteri-menteri ini ialah Raja Besar Muda anak kepada Raja Iskandar Syah. Pemerintahan yang digunakan adalah berpusat.. Aspek Politik dan Ketatanegaraan Aspek politik dan Ketatanegaraan merupakan suatu aspek yang penting untuk mengukur sejauhmana keberkesanan pentadbiran sesebuah masyarakat. Pusat kekuasaan terletak di tangan seorang sultan. Di antara pembesar-pembesar itu ialah seorang Laksamana.’Ar’ayat juna bakhsanat Sultan Khasad. Dalam Sejarah Melayu. SUMBANGAN TEKS SEJARAH MELAYU DALAM PERADABAN BANGSA MELAYU. Dalam titik-bengik pentadbiran. Pembesar dinilaikan sebagai kayu dan raja sebagai api. Sungguhpun seseorang sultan di Melaka tidak mempunyai Majlis Negeri untuk menasihati baginda tetapi dalam susunan pentadbiran dan pemerintahan. hubungan dan kerjasama antara raja dan pembesar sangat rapat.

Ali Manu Nayan dan Nina Sura Dewana.. Kemunculan Melaka sebagai pelabuhan dagang telah mewujudkan golongan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang.diterjemahkan oleh Tun Sri Lanang sebagai . Ekonomi Melaka yang begitu kukuh kerana Melaka menjadi tumpuan pedagang dan saudagar. demikian lagi raja itu dengan rakyatnya. rakyat itu umpama akar... Aspek Sosio Ekonomi Episod-episod bersejarah yang dibentangkan oleh Sejarah Melayu ada juga menyebut mengenai sosio ekonomi masyarakat pada masa itu terutama masyarakat Melaka. yang raja itu umpama pohon. Konsep-konsep itu ialah ‘daulat’ dan ‘durhaka’. Masyarakat Melayu Melaka berpegang teguh dengan kalimat ‘Melayu Pantang Derhaka’. Jika seseorang itu mengingkari perintah raja ia dikatakan derhaka. Orang-orang Arab menamakan Melaka sebagai Malakat. jikalau tiada akar nescaya pohon tidak akan dapat berdiri. Naskah Sejarah Melayu ada menyatakan bahawa rakyat Melaka amat tunduk dan taat kepada perintah raja. Seperti dalam hikayat .. Daulat meletakkan baginda di tempat yang lebih tinggi daripada masyarakat yang menyebabkan baginda tidak boleh ditegur atau dicela... Ini disebabkan oleh dua konsep yang dipegang teguh oleh mereka. iaitu perhubungan segala dagang. benua Keling dan China datang ke Melaka. Antara saudagar yang disebutkan dalam Sejarah Melayu termasuklah Raja Mendaliar. b. 12 . Saudagar-saudagar dari Arab. Melaka yang terkenal sebagai pusat perdagangan merupakan sifat sejarah yang dapat ditinjau melalui karya Sejarah Melayu.

Mengikut catatan Tome Pires. Golongan ini seperti golongan hulubalang juga. Walaupun demikian. lelaki dan perempuan dalam masyarakat tadi. “Adapun Hang Isap itu ada berniaga dengan Saiyid hamba Allah. pembesar mahupun rakyat. apabila orang datang bermain ke rumahnya. beberapa orang Sultan Melaka sendiri mengambil bahagian yang cergas dalam sektor ini sehinggakan baginda dikatakan menjadi kaya-raya. tidak mungkin dapat membentuk sesuatu kelas yang khusus dari segi profesionalisme kerana kegiatan perniagaan dan sektor perniagaan dan perdagangan boleh dilibati dan dilakukan oleh sesiap sahaja.Maka ada seorang biaperi di Melaka terlalu kaya. pelbagai pihak telah mendapat manfaatnya. jumlah masyarakat Melaka yang terlibat dalam perniagaan juga adalah 13 . atau barang benda yang gharib-gharib. Antara mereka ialah Bendahara Tun Mutahir. orang asinglah yang nampaknya lebih banyak terlibat dalam usaha perdagangan secara besar-besaran.. yang kemudiannya menjadi Seri Maharaja dan Tun Isap.” Namun demikian.. sama ada oleh raja. Ali Manu Nayan namanya. dalam banyak hal. maka diberinya kain atau emas. Sejarah Melayu ada menyebut mengenai Tun Isap. Bukti ini tidak mungkin dapat menolak kenyataan bahawa pembesar-pembesar Melaka juga turut berniaga. melainkan Tun Hassan temenggung juga yang tiada datang ke rumahnya. Maka segala orang besar-besar dan hulubalang Melaka semuanya datang bermain ke rumahnya. Pada kira-kira Saiyid itu ada emasnya sedikit lagi pada Hang Isap. Ekoran daripada kewujudan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang.

Dalam pada itu juga satu ketetapan undang-undang telah diwujudkan iaitu Undang-undang Laut Melaka yang meliputi tatacara berniaga. Secara logiknya dapatlah dikatakan bahawa raja merupakan tokoh agung dalam hiraki masyarakat tradisional Melaka yang menegakkan konsep taat rakyat kepada raja dan negaranya.C. Selaras dengan definisi adat istiadat itu sendiri. tetapi fungsi sosio-budayanya yang dapat memberi penilaian kepada pengkaji-pengkaji terhadap institusi kesultanan Melaka. J. Penetapan upacara-upacara dan peraturan- 14 . Misalnya raja terdiri daripada buluh betung dan buih. Raja dianggap kudus dan mempunyai kuasa ‘supernatural’. Hal ini dapat diperincikan pada asal-usul keturunan raja Melaka itu sendiri. Bottoms. c. Dengan itu. Kemunculan Sejarah Melayu bukan hanya pada fakta sejarahnya.besar. mengakui hakikat bahawa terdapat persembahan cerita yang detail bersama ‘etiquette’. memang bertujuan untuk membendung perlakuan-perlakuan sambil memupuk nilai-nilai kemanusiaan anggota masyarakatnya kerana ia lebih merupakan kebiasaan yang diiktiraf oleh masyarakat tersebut. pakaian dan pemerintahan yang diberikan oleh Sejarah Melayu itu sendiri. secara tidak langsung bagi membatasi hubungan secara terus antara raja dengan rakyat maka lahirlah konsep adat sebagai suatu bentuk dakyah yang mesti dipatuhi. Konteks ‘etiquette’ di sini umumnya merupakan penekanan terhadap budaya yang bertumpu pada adat istiadat dan pola-pola normatif yang menjadi dasar hidup masyarakat. Aspek Sosio Budaya dan Kemasyarakatan. secara idealnya adat istiadat di Melaka seperti yang dibentangkan dalam Sejarah Melayu. Kelahirannya atau keturunan itu sendiri diselaputi unsur-unsur magis dan mitos.

Ini juga dapat mencerminkan bahawa adat istiadat dan upacara bercorak kehinduan masih menjadi anutan masyarakat Melayu tradisional. 5. lebih mulia dan tinggi darjatnya dalam segala hal berbanding rakyat biasa. KESIMPULAN Sejarah Melayu bukan sahaja telah merakamkan mengenai sejarah budaya dan keagungan raja-raja Melaka tetapi secara tidak langsung ia telah mengangkat kerajaan Melayu Melaka ke 15 . peraturan memakai payung. mengkagumkan upacara-upacara yang dibentangkan sungguh dan dapat mencerminkan masyarakat Melayu tradisional di Melaka dan Johor yang kaya dengan adat ketimuran dan penuh dengan nilai-nilai kesenian. tunduk dan patuh kepada segala peraturan yang telah ditetapkan kepada mereka. membuat perahu. terdapat juga pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur Hindu diselitkan dalam upacara-upacara tersebut. Golongan rakyat biasa pula sentiasa mengekori. Larangan-larangan kekuningan. Golongan atasan lebih berkuasa. Dalam pada itu. peraturan-peraturan membuat rumah. larangan memakai emas dan sebagainya jelas memaparkan masyarakat terutama masyarakat yang terlalu mementingkan kedudukan dan status. walaupun ketika itu Islam telah berkembang dan menjadi agama rasmi mereka ketika itu. keindahan dan kemeriahan. Walaubagaimanapun.peraturan itu sudah sememangnya mempunyai tujuan dan fungsi-fungsi tertentu serta untuk menjaga kepentingan pihak-pihak tertentu. Golongan yang ditekankan dalam hal ini ialah golongan atasan dan hubungannya dengan golongan rakyat biasa.

sebuah empayar besar yang teguh dan stabil di bawah satu sistem politik tradisional yang tersusun. Justeru itu. adat mengadap raja dan budaya di istana. adat perkahwinan. Sejarah Melayu banyak menceritakan mengenai kedudukan raja-raja Melau dalam masyarakat. Kedatangan Islam telah membentuk semula peradaban bangsa Melayu. Semua aspek ini telah mengangkat peradaban bangsa Melayu. senjata dan kelengkapan perang. Kebiasaankebiasaan yang lama telah ditinggalkan walaupun masih ada lagi sedikit pengaruh hindu. Antara aspek kebudayaan dan masyarakat seperti yang diutarakan dalam naskah Sejarah Melayu ialah pakaian diraja dan kelengkapannya. tamadun bangsa Melayu telah dapat dinaikkan. Aspek kebudayaan yang ditonjolkan pada masa itu juga jelas dinyatakan. 16 . Perkembangan peradaban Melayu pada zaman sekarang adalah bertitiktolak daripada peradaban aslinya. perayaan dan adat Islam serta amalan hidup rakyat jelata. Harus kita akui bahawa peradaban Melayu bermula lebih awal daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Pada masa itu banyak perubahan penting telah berlaku. cara mengiringi raja. alat kebesaran dan perhiasan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.