P. 1
Assignment BMK 2009

Assignment BMK 2009

|Views: 1,479|Likes:
Published by hasnahali

More info:

Published by: hasnahali on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

1.

PENGENALAN

1.1

Pengertian Bahasa Melayu Klasik

Bahasa Melayu Klasik dalam konteks ini adalah bahasa Melayu yang pernah digunakan pada suatu masa dahulu. Berikutan sifat bahasa yang sentiasa berkembang ianya juga telah berkembang mengikut peredaran masa dan tahap kemajuan sesebuah masyarakat. Para sarjana telah membuat pelbagai pengertian mengenai Bahasa Melayu Klasik ini, antaranya ialah Asmah Hj.Omar (1985:33), menyatakan bahawa bahasa abad ketiga belas dan ketujuh belas itu dinamakan bahasa Melayu Klasik. Seperti apa yang diutarakan oleh beliau tadi, zaman peralihan daripada bahasa Melayu Kuno kepada Bahasa Melayu Klasik bermula pada sekitar abad ke 13 dan 14. Pada masa itu banyak dijumpai prasasti yang ditulis menggunakan huruf India tetapi bahasanya sudah terdapat pengaruh bahasa Arab. Perkara ini dikuatkan lagi dengan kenyataan Ismail Hussin (1984:25), bahasa Melayu Klasik bermula sekitar abad ke-13 dan 14. Beliau menyebutnya sebagai zaman peralihan di seluruh kepulauan Melayu dengan kedatangan Islam. Bukti konkrit tentang kedatangan Islam di Nusantara dari sudut sejarah diperolehi pada tahun 1292M sewaktu Marco Polo melawat Sumatera dan catatannya menganai pengislaman Pasai. Kegemilangannya bahasa Melayu Klasik boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman kerajaan Melaka, Zaman kerajaan Acheh dan Zaman kerajaan JohorRiau. Pada zaman kerajaan Melayu Melaka bahasa Melayu menjadi medium dalam pemerintahan, perhubungan, perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banyak karya-karya telah terhasil pada zaman kegemilangan bahasa Melayu Klasik. Karya-karya seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Misa Melayu, Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin), Hikayat Hang Tuah dan sebagainya begitu terkenal pada masa itu. Semua karya yang dihasilkan ditulis dalam tulisan

1

Antara cirri-ciri bahasa Melayu Klasik ialah: A. Karya-karya ini juga banyak menyentuh tentang budaya. Bahasa Melayu Klasik banyak mendapat pengaruh Arab. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel. Bahasa Melayu ini digunakan oleh pengarang bagi menghasilkan sesebuah karya sama ada dalam bentuk keagamaan. Ayat: panjang.2 Ciri-ciri bahasa klasik: Pengaruh Islam menjadi semakin kuat sehingga bahasa Melayu Klasik mengalami banyak perubahan dan penggunaan bahasa Melayu Kuno mula diganti dengan bahasa ini. terutamanya ‘dan’ dan ‘atau’ ataupun dengan menggunakan tanda koma bertitik sahaja. Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri. 1. berulang. kesusasteraan atau ketatanegaraan. Banyak naskhah Melayu lama yang ditulis menggunakan bahasa Melayu sukar diperolehi kerana beberapa faktor seperti adanya kecenderungan para orientalis Barat mengumpul dan membawa pulang naskhah-naskhah asal ke negara mereka sehingga kita sendiri yang terpaksa merujuk ke muzium di negara-negara Barat. Para pengkaji Barat menganggap bahawa teks Melayu lama ini serba lengkap mengenai struktur organisasi sesebuah kerajaan Melayu pada masa itu. politik. Perkembangannya bahasa Melayu Klasik seiring dengan perkembangan kerajaan Melayu yang wujud pada masa itu. Bahasa Melayu telah mengalami perubahan dari segi kosa kata. Terdapat penggunaan ayat songsang dengan 2 . dan ekonomi sesebuah masyarakat. struktur ayat dan tulisan. Bentuk struktur ayat dalam karya bahasa Melayu Klasik agak panjang iaitu mengandungi beberapa ayat tunggal yang dicantumkan dengan menggunakan katakata hubung yang tertentu. Syamsuddin alSumaterani.jawi. Bahasa Melayu Klasik ini mempunyai pelbagai keistimewaan. berbelit-belit.

. dosa. Ini amat ketara dengan penggunaan perkataan dan sistem panggilannya..pendepanan predikat kesan daripada tatabahasa Arab. sahaya. D. padat dan tepat sesuai dengan fungsinya untuk mengungkapkan idea dan buah fikiran yang abstrak dan kompleks. Ianya telah menyebabkan tulisan yang dihasilkan lebih mirip kepada penggunaan perkataan bahasa Istana dan struktur ayat juga berdasarkan pertuturan lisan bahasa Istana. Banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) 3 . Menggunakan bahasa Istana Bahasa Melayu Klasik sememangnya lebih bersifat bahasa Istana. Contoh yang jelas adalah perkataan seperti ratna mutu manikam. Kosa kata bahasa Arab. Maka dilihatlah tanah negara bukit menjadi seperti warna emas. Perkara ini dapat kita perhatikan dengan meneliti contoh-contoh di bawah: a. Ianya lebih mengutamakan objek pelaku atau subjek.. mualim daulat. edan kesmaran (mabuk asmara). masyghul (bersedih). Karya yang dihasilkan pada masa dahulu banyak berkisar kepada keagungan raja atau kemahsyuran sesebuah pemerintahan. Banyak ayat pasif Ayat pasif agak lumrah digunakan dalam sesebuah karya bahasa Melayu Klasik. E. B. Hatta datanglah kepada suatu hari maka hamzah dan Umar Umayyah dibawanya oleh Khoja Abdul Mutalib kepada mualim. Sanskrit dan Klasik Pengaruh kosa kata daripada ketiga-tiga bahasa ini disebabkan oleh bahasa Sanskrit sudah terlebih dahulu bertapak di kepulauan Melayu dan penyebaran agama Islam telah membawa bahasa Arab ke kepulauan ini.. Justeru itu bahasa Melayu Klasik banyak menerima pengaruh daripada kedua-dua bahasa ini. b. Perkara ini amat berbeza dengan konteks bahasa Melayu Moden yang mempunyai ayat yang lebih ringkas. pahala dan lain-lain. C. makhdum.

Penggunaan kiasan. Batu pun habis berpelantingan. tetapi ia juga digunakan pada awal-awal ayat dalam perenggan.Bahasa Melayu Klasik banyak menggunakan perdu perkataan iaitu kata pangkal ayat yang agak usang atau klise. 2. alkisah. G. hatta. Penggunaan ini mungkin disebabkan oleh sifat sastera Melayu Klasik itu sendiri. F. yang pada asalnya dalam bentuk lisan dan penggunaan unsur-unsur tersebut dapat menghidupkan suasana penceritaan. Penggunaan partikelpartikel ini seperti dalam contoh di bawah: i. Karya-karya bahasa Melayu Klasik banyak penggunakan partikel-partikel ini. ii. Syahbandar pun turunlah. 4 . perbandingan serta penggunaan laras bahasa puisi Karya-karya Melayu Klasik banyak menggunakan kiasan dan perbandingan serta laras bahasa puisi. Kata-kata seperti ini tidak lagi digunakan pada masa kini. seperti pantun. iii. SINOPSIS KARYA DAN BIODATA PENULISNYA. Kata-kata seperti ini bukan sahaja digunakan untuk memulakan sesuatu perenggan. Antaranya ialah perkataan sebermula. seloka. dan gurindam. “Maka Bendahara pun hairanlah kalam raja seperti dikhatankan orang rupanya”. syair. adapun. Banyak menggunakan partikel `pun' dan 'lah' Partikel ‘pun’ dan ‘lah’ digunakan di hujung perkataan.

2. Sejarah Melayu dibina di dalam bentuk kisah-kisah yang pendek. Ada di kalangan para sarjana berpendapat bahawa Sejarah Melayu merupakan hasil sastera tradisional Melayu yang terpenting sekali. Naskhah-naskhah edisi Abdullah Munsyi. Di samping judul dalam bahasa Melayunya ‘Sejarah Melayu’. tetapi pada kekerapan dan terlalu banyak kali ia disalin dan diminati. Royal Asiatic Society. Selepas itu penulisannya dilanjutkan lagi hingga ke zaman awal penubuhan raja-raja Melayu dari Melaka ke Johor. Teks Sejarah Melayu pada amnya mengisahkan pengalaman-pengalaman sejarah yang dialami oleh raja-raja Melayu yang memerintah Melaka. Sejarah Melayu mengandungi naskahnaskah salinan yang paling banyak sekali bilangannya dibandingkan dengan naskahnaskah bercorak sejarah yang lain. Oleh yang demikian. tetapi sebaliknya bertukar sewenang-wenangnya. edisi W. dari awal abad ke 15 hingga awal abad ke 17.1 Sinopsis Sejarah Melayu Sejarah Melayu merupakan sebuah karya yang tergolong di dalam jenis sastera sejarah. London 2. Naskhah Raffles 18. Kisah-kisah itu disusun mengikut kronologi tetapi tidak diatur di dalam urutan plot yang nyata.A Shellabear dan edisi Dulaurier 5 . apabila Portugis menyerang Melaka pada tahun 1511. Inti ceritanya ialah berkenaan raja-raja Melaka dan pemerintahan rajanya yang pertama hinggalah ke raja-raja yang akhir. karya sastera sejarah ini juga dikenali dengan judul Arabnya ‘Sulalatu I’-Salatin’ yang bererti Salasilah Sultan-Sultan. Naskah Sejarah Melayu terbahagi kepada 3 jenis: 1. Ia bukan hanya terletak pada nilai kandungannya. Kisah-kisah ini tidak bertumpu khusus kepada satu-satu watak ataupun tema.

. R.. Pengarang Sejarah Melayu ini juga pandai banyak bahasa dan menguasai serta boleh bertutur dengan pelbagai bahasa seperti bahasa Arab. Parsi. Menurut Liaw Yock Fang. sudah tentulah kita ingin tahu siapakah penulis atau pengarangnya.” Bendahara yang dimaksudkan di sini ialah Tun Muhammad dan lebih dikenali dengan nama timang-timangannya Tun Sri Lanang. “Bahawa beta minta perbuatkan hikayat pada Bendahara. Iskandar berpendapat bahawa sebenarnya Tun Sri Lanang adalah pengarang Sejarah Melayu. Pengarang Sejarah Melayu ini adalah seorang yang menetap di istana dan mempunyai pengetahuan yang luas. Maka fakir karanglah hikayat ini .2 Biodata Penulis Sejarah Melayu Sebagai sebuah hasil sastera. Naskhah yang tersimpan di perpustakaan Royal Asiatic Society of London 2. 6 . peri persatua dan peraturan segala raja-raja Melayu dengan istiadatnya sekali. Hsu Yun Tsiao. T... Maka fakir namai hikayat itu Sulalatu ‘I-Salatin.O Winstedt berpendapat bahawa pengarang Sejarah Melayu adalah seorang yang mempunyai jiwa seni. Jawa.. Penulis Sejarah Melayu ialah orang Melaka yang menyaksikan kejatuhan Melaka ke tangan Feringgi.3.. Dr. Ismail Hussein pula menyatakan bahawa Tun sri Lanang bukanlah pengarang Sejarah Melayu tetapi penyalin naskah asli yang dibawa dari Goa... supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita . supaya akan menyukakan duli hadrat baginda. yakni peraturan segala raja-raja. Hal ini juga dipersetujui oleh Prof. Tun Sri Lanang adalah penulis atau penyusun Sejarah Melayu.. Perkara ini jelas dalam pendahuluan buku Sejarah Melayu.. Portugis dan Tamil..

Portugis dan Tamil. sarhad.” Teks Sejarah Melayu telah memperlihatkan perkembangan dalam bahasa Melayu itu sendiri. 1998:17). Jawa. Parsi. Tun Sri Lanang seorang yang bijak dan mempunyai jiwa seni serta rapat dengan golongan istana. Sejarah Melayu adalah naskhah yang tertua kerana selain daripada ejaannya yang lebih kuno. Jika kita tinjau daripada pelbagai sudut ia sememangnya telah 7 . Hikayat Amir Hamzah serta banyak mengetahui bahasa Arab.Hooykaas (1981:163) menyatakan bahawa Sejarah Melayu merupakan sumber bahasa yang penting. netiasa dan banyak lagi (Abdul Rahman Ismail. C. bahasa Melayu Kuno yang baik. Bangsa Eropah sentiasa amat tertarik oleh cara kitab itu melukiskan sesuatu hal dengan cara yang sederhana sekali dan oleh isi kitab itu yang sangat indah. Tun Sri Lanang seperti yang digambarkan Winsted ialah seorang yang Bendahara Paduka Raja Melaka daripada keturunan Bendahara Melaka dan Johor. beliau telah membuat banyak perubahan daripada naskah asal. Tun Sri Lanang juga sudah membaca buku-buku hikayat seperti Hikayat Iskandar. “Bahasa yang dipakai dalam Sejarah Melayu itu ialah bahasa cerita yang sederhana.Apabila Tun Sri Lanang menyalin dan membangun semula Sejarah Melayu. Tun Sri Lanang hidup pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 dan telah dapat menyelesaikan Sejarah Melayu pada zaman Sultan Alauddin Riayat Shah. incit. Hikayat Muhamad Ali Hanafiah. PERANAN TEKS DALAM PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Kalau dilihat daripada segi bahasa. 3. terdapat perkataan-perkataan dalam sebutan lamanya yang jarang didapati dalam kitab-kitab Melayu lama seperti kata asti.

Selain 8 .. Ia telah menampakkan unsur-unsur yang gramatis dan tatabahasa yang semakin sempurna di samping penggunaan beberapa imbuhan seperti per. kita dapat melihat keseluruhan buku ini ditulis dalam bentuk prosa dan juga bentuk puisi yang menggunakan bahasa Melayu Klasik yang cukup indah dan menarik.. Kata pangkal ayat yang lazim digunakan dalam teks Sejarah Melayu seperti hatta. cetera ketiga puluh dua: Tun Sri Lanang menceritakan bahawa Tun Mai Ulat Bulu telah menyindir Makhdun Sadar Jahan yang tidak dapat menyebut perkataan Melayu seperti kusying (kucing). kunit (kunyit) dan niru (nyiru... nya dan ca. setelah sudah Raja Iskandar melihat matahari terbit.memberikan impak yang tinggi dalam kemajuan bahasa Melayu sehinggakan para pengkaji barat begitu tertarik untuk mendalami atau mengkaji teks ini. Teks ini menggunakan sistem ejaan lama. sebermula. Ada beberapa huruf baharu yang ditambah seperti pa. lebih-lebih lagi bahasa Arab. membacha (membaca). seperti contoh. syahadan. arakian dan lain-lain lagi.kan dan diper.an. maka bagindapun kembalilah. Contoh penggunaan kata pangkal ayat yang digunakan ialah seperti berikut: “Hatta. suroh berhadir (suruh hadir).. Melalui aspek morfologi pula.. berapa lamanya.. meng..kan.)”... sa orang (seorang) dan lain-lain lagi. Jenis aksara yang digunakan dalam teks ini ialah tulisan jawi yang telah disesuaikan bahasa Melayu ketika itu. nga. Di samping penggunaan kata pangkal ayat. “Sejarah Melayu. Sekiranya kita tinjau dari aspek fonetik dan fonologi.. iaitu kajian berkaitan ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukan sebutan dan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. ga. terdapat juga penggunaan kosa kata lama yang dipengaruhi oleh bahasa asing. dudok (duduk). lalu dari negeri Raja Kida Hindi. banyak perkataan yang telah diketengahkan.

dalam Sejarah Melayu juga banyak terdapat pemakaian bahasa-bahasa perbandingan atau bahasa kiasan. “. Bahasa Arab sangat banyak digunakan lebihlebih lagi di bahagian awal hikayat ini. Terdapat juga penggunaan bahasa Siam seperti : Klang kio Kwai kwai ertinya perbendaharaan permata ertinya perlahan-lahan Kata-kata Parsi yang terdapat dalam Sejarah Melayu. yang raja itu umpama pohon.’Pengeran. si anu sampun pejah’.maka Raja Chulan pun berangkat mengeluari Raja Suran. Misalnya: Maka segala anak pariai itu pun melawan maka habis mati dibunuh orang. Misalnya. ‘Dimadimani’. nescaya pohon tiada akan dapat berdiri. Maka sahut Pateh Adam. “Ar’ayat juna bakhsanat sultan khasad” yang bermaksud rakyat itu umpama akar. Ertinya.kabeh insun putra dalam ikibala nanging puanara’. rupa rakyat seperti laut tatkala pasang penuh. biarnyalah habis mati semuanya. akan aku anak orang ini pun padalah. Jikalau tiada akar. Selain bahasa Arab terdapat juga beberapa perkataan atau ayat-ayat Jawa yang digunakan. dengan demikian keempat puluhnya habis mati dibunuh orang.bahasa Arab.’Kabeh sampun pejah.. bahasa-bahasa lain seperti bahasa Parsi. Demikian lagi raja dengan rakyatnya. Selain penggunaan kata-kata asing. Tamil dan Jawa turut diselitkan dalam Sejarah Melayu ini. ertinya. maka diberitahu Pateh Adam sekeliannya. Rupa gajah dan kuda seperti pulau.. serta mati seorang diberitahu pada Pateh Adam. lebih-lebih lagi dalam bab-bab yang menceritakan tentang kerajaan Majapahit. Contohnya: Bismi’llahi-‘r-rahmanir-rahim Alhamdu Li’llahil-lazi la-ilaha illa huwa. biarkanlah.. Siam.. Rupa tunggul panji-panji 9 . antara lainnya ialah.

. dari kenyataan yang telah ditunjukkan tadi. Selain pantun. Selain dari pantun Melayu terdapat juga pantun Jawa.. Selain daripada bentuk-bentuk puisi yang disebutkan tadi. bait dan gurindam. 10 .” Selain daripada bahasa berbentuk prosa. Pandan terletak dilangkahi. Pantun ini mengisahkan pembunuhan Tun Jana Katib di Singapura dengan perintah raja sendiri. badan Tun Jana Katib ghaib. lawannya itu berfikir. terdapat juga bentuk puisi lain yang berupa nyanyian rakyat iaitu nyanyian yang disertai dengan permainan. Badannya terhantar di Langkawi. sudah sememangnyalah perkembangan bahasa Melayu pada zaman itu amat meluas dan teks Sejarah Melayu telah menjadi bukti betapa kukuhnya penggunaan bahasa Melayu klasik pada masa itu. kita dapat melihat bahawa rakyat Melaka juga mengetahui bentuk-bentuk puisi lain. Jadi. Sejarah Melayu ada mengatakan bahawa. pandang kiri. Biasanya pantun ini digunakan bagi menceritakan sesuatu peristiwa. Mereka telah mengetahui syair. Setelah ditikam. Contohnya: Telur itik dari Singgora. Darahnya titik di Singapura.seperti hutan. di sana sini dalam keseluruhan naskah Sejarah Melayu. diselitkan juga dengan bahasa berbentuk puisi. Maka bercaturlah Tun Bahara itu dengan orang Melaka. pandang ke kanan. Ada yang mengatakan badannya dihantar ke Langkawi. Rupa senjata berlapis-lapis. Rupa cemara tombak seperti bunga lalang. seloka. ia tiada berfikir. Bentuk puisi yang lumrah dalam naskah Sejarah Melayu ialah pantun. sambil ia bersyair dan berbait dan bergurindam dan berseloka.

Pemerintahan yang digunakan adalah berpusat. beberapa orang Syahbandar dan seorang Penghulu Bendahari. hubungan dan kerjasama antara raja dan pembesar sangat rapat.. Aspek Politik dan Ketatanegaraan Aspek politik dan Ketatanegaraan merupakan suatu aspek yang penting untuk mengukur sejauhmana keberkesanan pentadbiran sesebuah masyarakat. Dalam Sejarah Melayu... Dengan adanya kestabilan dari aspek politik dan Ketatanegaraan sesebuah masyarakat akan hidup dalam keadaan yang harmoni dan aman. Menurut apa yang telah digambarkan oleh Sejarah Melayu. SUMBANGAN TEKS SEJARAH MELAYU DALAM PERADABAN BANGSA MELAYU. raja pertama yang dikatakan mengadakan sistem menteri-menteri ini ialah Raja Besar Muda anak kepada Raja Iskandar Syah. baginda melantik beberapa orang besar yang masing-masing mempunyai peranan yang tertentu. Pembesar dinilaikan sebagai kayu dan raja sebagai api. Sungguhpun seseorang sultan di Melaka tidak mempunyai Majlis Negeri untuk menasihati baginda tetapi dalam susunan pentadbiran dan pemerintahan. Melaka bolehlah dianggapkan sebuah empayar Melayu yang teguh dan stabil di bawah satu susunan politik tradisional yang tersusun..4. Di antara pembesar-pembesar itu ialah seorang Laksamana.’ yang kemudian 11 .’Ar’ayat juna bakhsanat Sultan Khasad. Tanpa kayu api tidak akan menyala. seorang Temenggung. Hakikat ini pada amnya dapat kita lihat daripada sebuah bidalan Parsi yang digunakan oleh pengarang Sejarah Melayu yang berbunyi. a. Dalam titik-bengik pentadbiran. Pusat kekuasaan terletak di tangan seorang sultan.

Ekonomi Melaka yang begitu kukuh kerana Melaka menjadi tumpuan pedagang dan saudagar. Konsep-konsep itu ialah ‘daulat’ dan ‘durhaka’. 12 . Melaka yang terkenal sebagai pusat perdagangan merupakan sifat sejarah yang dapat ditinjau melalui karya Sejarah Melayu. iaitu perhubungan segala dagang. Ali Manu Nayan dan Nina Sura Dewana. demikian lagi raja itu dengan rakyatnya. benua Keling dan China datang ke Melaka. Ini disebabkan oleh dua konsep yang dipegang teguh oleh mereka... Seperti dalam hikayat . Naskah Sejarah Melayu ada menyatakan bahawa rakyat Melaka amat tunduk dan taat kepada perintah raja. yang raja itu umpama pohon.. b. Orang-orang Arab menamakan Melaka sebagai Malakat. Antara saudagar yang disebutkan dalam Sejarah Melayu termasuklah Raja Mendaliar.. Masyarakat Melayu Melaka berpegang teguh dengan kalimat ‘Melayu Pantang Derhaka’.. Aspek Sosio Ekonomi Episod-episod bersejarah yang dibentangkan oleh Sejarah Melayu ada juga menyebut mengenai sosio ekonomi masyarakat pada masa itu terutama masyarakat Melaka. Saudagar-saudagar dari Arab..diterjemahkan oleh Tun Sri Lanang sebagai . Daulat meletakkan baginda di tempat yang lebih tinggi daripada masyarakat yang menyebabkan baginda tidak boleh ditegur atau dicela. Kemunculan Melaka sebagai pelabuhan dagang telah mewujudkan golongan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang. rakyat itu umpama akar. jikalau tiada akar nescaya pohon tidak akan dapat berdiri. Jika seseorang itu mengingkari perintah raja ia dikatakan derhaka.

yang kemudiannya menjadi Seri Maharaja dan Tun Isap. Golongan ini seperti golongan hulubalang juga. lelaki dan perempuan dalam masyarakat tadi. Bukti ini tidak mungkin dapat menolak kenyataan bahawa pembesar-pembesar Melaka juga turut berniaga. pelbagai pihak telah mendapat manfaatnya. beberapa orang Sultan Melaka sendiri mengambil bahagian yang cergas dalam sektor ini sehinggakan baginda dikatakan menjadi kaya-raya. maka diberinya kain atau emas. pembesar mahupun rakyat. sama ada oleh raja. Pada kira-kira Saiyid itu ada emasnya sedikit lagi pada Hang Isap. atau barang benda yang gharib-gharib. Ali Manu Nayan namanya. orang asinglah yang nampaknya lebih banyak terlibat dalam usaha perdagangan secara besar-besaran. “Adapun Hang Isap itu ada berniaga dengan Saiyid hamba Allah. Walaupun demikian.. melainkan Tun Hassan temenggung juga yang tiada datang ke rumahnya. jumlah masyarakat Melaka yang terlibat dalam perniagaan juga adalah 13 . Antara mereka ialah Bendahara Tun Mutahir. Mengikut catatan Tome Pires. Ekoran daripada kewujudan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang.Maka ada seorang biaperi di Melaka terlalu kaya. dalam banyak hal.” Namun demikian. Maka segala orang besar-besar dan hulubalang Melaka semuanya datang bermain ke rumahnya. tidak mungkin dapat membentuk sesuatu kelas yang khusus dari segi profesionalisme kerana kegiatan perniagaan dan sektor perniagaan dan perdagangan boleh dilibati dan dilakukan oleh sesiap sahaja. apabila orang datang bermain ke rumahnya.. Sejarah Melayu ada menyebut mengenai Tun Isap.

c. pakaian dan pemerintahan yang diberikan oleh Sejarah Melayu itu sendiri. memang bertujuan untuk membendung perlakuan-perlakuan sambil memupuk nilai-nilai kemanusiaan anggota masyarakatnya kerana ia lebih merupakan kebiasaan yang diiktiraf oleh masyarakat tersebut. Bottoms. J.besar.C. secara idealnya adat istiadat di Melaka seperti yang dibentangkan dalam Sejarah Melayu. Konteks ‘etiquette’ di sini umumnya merupakan penekanan terhadap budaya yang bertumpu pada adat istiadat dan pola-pola normatif yang menjadi dasar hidup masyarakat. Kelahirannya atau keturunan itu sendiri diselaputi unsur-unsur magis dan mitos. Secara logiknya dapatlah dikatakan bahawa raja merupakan tokoh agung dalam hiraki masyarakat tradisional Melaka yang menegakkan konsep taat rakyat kepada raja dan negaranya. Hal ini dapat diperincikan pada asal-usul keturunan raja Melaka itu sendiri. Selaras dengan definisi adat istiadat itu sendiri. Dalam pada itu juga satu ketetapan undang-undang telah diwujudkan iaitu Undang-undang Laut Melaka yang meliputi tatacara berniaga. Misalnya raja terdiri daripada buluh betung dan buih. secara tidak langsung bagi membatasi hubungan secara terus antara raja dengan rakyat maka lahirlah konsep adat sebagai suatu bentuk dakyah yang mesti dipatuhi. Dengan itu. Penetapan upacara-upacara dan peraturan- 14 . Raja dianggap kudus dan mempunyai kuasa ‘supernatural’. tetapi fungsi sosio-budayanya yang dapat memberi penilaian kepada pengkaji-pengkaji terhadap institusi kesultanan Melaka. Aspek Sosio Budaya dan Kemasyarakatan. mengakui hakikat bahawa terdapat persembahan cerita yang detail bersama ‘etiquette’. Kemunculan Sejarah Melayu bukan hanya pada fakta sejarahnya.

lebih mulia dan tinggi darjatnya dalam segala hal berbanding rakyat biasa.peraturan itu sudah sememangnya mempunyai tujuan dan fungsi-fungsi tertentu serta untuk menjaga kepentingan pihak-pihak tertentu. Golongan yang ditekankan dalam hal ini ialah golongan atasan dan hubungannya dengan golongan rakyat biasa. peraturan-peraturan membuat rumah. membuat perahu. Golongan atasan lebih berkuasa. keindahan dan kemeriahan. peraturan memakai payung. Golongan rakyat biasa pula sentiasa mengekori. terdapat juga pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur Hindu diselitkan dalam upacara-upacara tersebut. Dalam pada itu. walaupun ketika itu Islam telah berkembang dan menjadi agama rasmi mereka ketika itu. mengkagumkan upacara-upacara yang dibentangkan sungguh dan dapat mencerminkan masyarakat Melayu tradisional di Melaka dan Johor yang kaya dengan adat ketimuran dan penuh dengan nilai-nilai kesenian. larangan memakai emas dan sebagainya jelas memaparkan masyarakat terutama masyarakat yang terlalu mementingkan kedudukan dan status. Walaubagaimanapun. 5. KESIMPULAN Sejarah Melayu bukan sahaja telah merakamkan mengenai sejarah budaya dan keagungan raja-raja Melaka tetapi secara tidak langsung ia telah mengangkat kerajaan Melayu Melaka ke 15 . tunduk dan patuh kepada segala peraturan yang telah ditetapkan kepada mereka. Larangan-larangan kekuningan. Ini juga dapat mencerminkan bahawa adat istiadat dan upacara bercorak kehinduan masih menjadi anutan masyarakat Melayu tradisional.

Kebiasaankebiasaan yang lama telah ditinggalkan walaupun masih ada lagi sedikit pengaruh hindu.sebuah empayar besar yang teguh dan stabil di bawah satu sistem politik tradisional yang tersusun. cara mengiringi raja. adat mengadap raja dan budaya di istana. Antara aspek kebudayaan dan masyarakat seperti yang diutarakan dalam naskah Sejarah Melayu ialah pakaian diraja dan kelengkapannya. Semua aspek ini telah mengangkat peradaban bangsa Melayu. 16 . Aspek kebudayaan yang ditonjolkan pada masa itu juga jelas dinyatakan. Pada masa itu banyak perubahan penting telah berlaku. Sejarah Melayu banyak menceritakan mengenai kedudukan raja-raja Melau dalam masyarakat. perayaan dan adat Islam serta amalan hidup rakyat jelata. adat perkahwinan. Harus kita akui bahawa peradaban Melayu bermula lebih awal daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kedatangan Islam telah membentuk semula peradaban bangsa Melayu. alat kebesaran dan perhiasan. senjata dan kelengkapan perang. Perkembangan peradaban Melayu pada zaman sekarang adalah bertitiktolak daripada peradaban aslinya. tamadun bangsa Melayu telah dapat dinaikkan. Justeru itu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->