1.

PENGENALAN

1.1

Pengertian Bahasa Melayu Klasik

Bahasa Melayu Klasik dalam konteks ini adalah bahasa Melayu yang pernah digunakan pada suatu masa dahulu. Berikutan sifat bahasa yang sentiasa berkembang ianya juga telah berkembang mengikut peredaran masa dan tahap kemajuan sesebuah masyarakat. Para sarjana telah membuat pelbagai pengertian mengenai Bahasa Melayu Klasik ini, antaranya ialah Asmah Hj.Omar (1985:33), menyatakan bahawa bahasa abad ketiga belas dan ketujuh belas itu dinamakan bahasa Melayu Klasik. Seperti apa yang diutarakan oleh beliau tadi, zaman peralihan daripada bahasa Melayu Kuno kepada Bahasa Melayu Klasik bermula pada sekitar abad ke 13 dan 14. Pada masa itu banyak dijumpai prasasti yang ditulis menggunakan huruf India tetapi bahasanya sudah terdapat pengaruh bahasa Arab. Perkara ini dikuatkan lagi dengan kenyataan Ismail Hussin (1984:25), bahasa Melayu Klasik bermula sekitar abad ke-13 dan 14. Beliau menyebutnya sebagai zaman peralihan di seluruh kepulauan Melayu dengan kedatangan Islam. Bukti konkrit tentang kedatangan Islam di Nusantara dari sudut sejarah diperolehi pada tahun 1292M sewaktu Marco Polo melawat Sumatera dan catatannya menganai pengislaman Pasai. Kegemilangannya bahasa Melayu Klasik boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman kerajaan Melaka, Zaman kerajaan Acheh dan Zaman kerajaan JohorRiau. Pada zaman kerajaan Melayu Melaka bahasa Melayu menjadi medium dalam pemerintahan, perhubungan, perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banyak karya-karya telah terhasil pada zaman kegemilangan bahasa Melayu Klasik. Karya-karya seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Misa Melayu, Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin), Hikayat Hang Tuah dan sebagainya begitu terkenal pada masa itu. Semua karya yang dihasilkan ditulis dalam tulisan

1

Bahasa Melayu telah mengalami perubahan dari segi kosa kata.2 Ciri-ciri bahasa klasik: Pengaruh Islam menjadi semakin kuat sehingga bahasa Melayu Klasik mengalami banyak perubahan dan penggunaan bahasa Melayu Kuno mula diganti dengan bahasa ini. 1. Bahasa Melayu Klasik banyak mendapat pengaruh Arab. Terdapat penggunaan ayat songsang dengan 2 . berulang. terutamanya ‘dan’ dan ‘atau’ ataupun dengan menggunakan tanda koma bertitik sahaja. Perkembangannya bahasa Melayu Klasik seiring dengan perkembangan kerajaan Melayu yang wujud pada masa itu.jawi. Bahasa Melayu ini digunakan oleh pengarang bagi menghasilkan sesebuah karya sama ada dalam bentuk keagamaan. Banyak naskhah Melayu lama yang ditulis menggunakan bahasa Melayu sukar diperolehi kerana beberapa faktor seperti adanya kecenderungan para orientalis Barat mengumpul dan membawa pulang naskhah-naskhah asal ke negara mereka sehingga kita sendiri yang terpaksa merujuk ke muzium di negara-negara Barat. kesusasteraan atau ketatanegaraan. dan ekonomi sesebuah masyarakat. Antara cirri-ciri bahasa Melayu Klasik ialah: A. Syamsuddin alSumaterani. Bentuk struktur ayat dalam karya bahasa Melayu Klasik agak panjang iaitu mengandungi beberapa ayat tunggal yang dicantumkan dengan menggunakan katakata hubung yang tertentu. Ayat: panjang. Bahasa Melayu Klasik ini mempunyai pelbagai keistimewaan. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel. Karya-karya ini juga banyak menyentuh tentang budaya. berbelit-belit. Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri. politik. Para pengkaji Barat menganggap bahawa teks Melayu lama ini serba lengkap mengenai struktur organisasi sesebuah kerajaan Melayu pada masa itu. struktur ayat dan tulisan.

makhdum. Ini amat ketara dengan penggunaan perkataan dan sistem panggilannya. C.. Ianya lebih mengutamakan objek pelaku atau subjek. E.. Perkara ini dapat kita perhatikan dengan meneliti contoh-contoh di bawah: a. padat dan tepat sesuai dengan fungsinya untuk mengungkapkan idea dan buah fikiran yang abstrak dan kompleks. Ianya telah menyebabkan tulisan yang dihasilkan lebih mirip kepada penggunaan perkataan bahasa Istana dan struktur ayat juga berdasarkan pertuturan lisan bahasa Istana. Hatta datanglah kepada suatu hari maka hamzah dan Umar Umayyah dibawanya oleh Khoja Abdul Mutalib kepada mualim. Maka dilihatlah tanah negara bukit menjadi seperti warna emas. b. Karya yang dihasilkan pada masa dahulu banyak berkisar kepada keagungan raja atau kemahsyuran sesebuah pemerintahan. Banyak ayat pasif Ayat pasif agak lumrah digunakan dalam sesebuah karya bahasa Melayu Klasik. Justeru itu bahasa Melayu Klasik banyak menerima pengaruh daripada kedua-dua bahasa ini. pahala dan lain-lain.pendepanan predikat kesan daripada tatabahasa Arab. B.. sahaya. masyghul (bersedih). edan kesmaran (mabuk asmara). mualim daulat. Banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) 3 . D. Kosa kata bahasa Arab. Perkara ini amat berbeza dengan konteks bahasa Melayu Moden yang mempunyai ayat yang lebih ringkas.. Sanskrit dan Klasik Pengaruh kosa kata daripada ketiga-tiga bahasa ini disebabkan oleh bahasa Sanskrit sudah terlebih dahulu bertapak di kepulauan Melayu dan penyebaran agama Islam telah membawa bahasa Arab ke kepulauan ini. Contoh yang jelas adalah perkataan seperti ratna mutu manikam. Menggunakan bahasa Istana Bahasa Melayu Klasik sememangnya lebih bersifat bahasa Istana. dosa.

Kata-kata seperti ini bukan sahaja digunakan untuk memulakan sesuatu perenggan. syair. Penggunaan kiasan. Kata-kata seperti ini tidak lagi digunakan pada masa kini. Karya-karya bahasa Melayu Klasik banyak penggunakan partikel-partikel ini. dan gurindam. Syahbandar pun turunlah. Penggunaan partikelpartikel ini seperti dalam contoh di bawah: i. seloka. 2. Antaranya ialah perkataan sebermula. F.Bahasa Melayu Klasik banyak menggunakan perdu perkataan iaitu kata pangkal ayat yang agak usang atau klise. yang pada asalnya dalam bentuk lisan dan penggunaan unsur-unsur tersebut dapat menghidupkan suasana penceritaan. perbandingan serta penggunaan laras bahasa puisi Karya-karya Melayu Klasik banyak menggunakan kiasan dan perbandingan serta laras bahasa puisi. “Maka Bendahara pun hairanlah kalam raja seperti dikhatankan orang rupanya”. Banyak menggunakan partikel `pun' dan 'lah' Partikel ‘pun’ dan ‘lah’ digunakan di hujung perkataan. Penggunaan ini mungkin disebabkan oleh sifat sastera Melayu Klasik itu sendiri. tetapi ia juga digunakan pada awal-awal ayat dalam perenggan. adapun. Batu pun habis berpelantingan. 4 . hatta. iii. seperti pantun. G. alkisah. ii. SINOPSIS KARYA DAN BIODATA PENULISNYA.

tetapi sebaliknya bertukar sewenang-wenangnya. Naskah Sejarah Melayu terbahagi kepada 3 jenis: 1. Royal Asiatic Society. Kisah-kisah ini tidak bertumpu khusus kepada satu-satu watak ataupun tema.2. apabila Portugis menyerang Melaka pada tahun 1511. Ia bukan hanya terletak pada nilai kandungannya. Inti ceritanya ialah berkenaan raja-raja Melaka dan pemerintahan rajanya yang pertama hinggalah ke raja-raja yang akhir. karya sastera sejarah ini juga dikenali dengan judul Arabnya ‘Sulalatu I’-Salatin’ yang bererti Salasilah Sultan-Sultan.1 Sinopsis Sejarah Melayu Sejarah Melayu merupakan sebuah karya yang tergolong di dalam jenis sastera sejarah. Di samping judul dalam bahasa Melayunya ‘Sejarah Melayu’. Naskhah-naskhah edisi Abdullah Munsyi. edisi W. Selepas itu penulisannya dilanjutkan lagi hingga ke zaman awal penubuhan raja-raja Melayu dari Melaka ke Johor. Naskhah Raffles 18. Kisah-kisah itu disusun mengikut kronologi tetapi tidak diatur di dalam urutan plot yang nyata. Sejarah Melayu dibina di dalam bentuk kisah-kisah yang pendek. tetapi pada kekerapan dan terlalu banyak kali ia disalin dan diminati. Oleh yang demikian. London 2. dari awal abad ke 15 hingga awal abad ke 17. Teks Sejarah Melayu pada amnya mengisahkan pengalaman-pengalaman sejarah yang dialami oleh raja-raja Melayu yang memerintah Melaka. Sejarah Melayu mengandungi naskahnaskah salinan yang paling banyak sekali bilangannya dibandingkan dengan naskahnaskah bercorak sejarah yang lain.A Shellabear dan edisi Dulaurier 5 . Ada di kalangan para sarjana berpendapat bahawa Sejarah Melayu merupakan hasil sastera tradisional Melayu yang terpenting sekali.

sudah tentulah kita ingin tahu siapakah penulis atau pengarangnya. Hal ini juga dipersetujui oleh Prof... Hsu Yun Tsiao.. Dr. peri persatua dan peraturan segala raja-raja Melayu dengan istiadatnya sekali. R... Penulis Sejarah Melayu ialah orang Melaka yang menyaksikan kejatuhan Melaka ke tangan Feringgi. T. supaya akan menyukakan duli hadrat baginda. Perkara ini jelas dalam pendahuluan buku Sejarah Melayu. Pengarang Sejarah Melayu ini juga pandai banyak bahasa dan menguasai serta boleh bertutur dengan pelbagai bahasa seperti bahasa Arab.. Maka fakir karanglah hikayat ini . “Bahawa beta minta perbuatkan hikayat pada Bendahara.3.. Tun Sri Lanang adalah penulis atau penyusun Sejarah Melayu.O Winstedt berpendapat bahawa pengarang Sejarah Melayu adalah seorang yang mempunyai jiwa seni. Parsi. Naskhah yang tersimpan di perpustakaan Royal Asiatic Society of London 2..2 Biodata Penulis Sejarah Melayu Sebagai sebuah hasil sastera. Iskandar berpendapat bahawa sebenarnya Tun Sri Lanang adalah pengarang Sejarah Melayu.. Jawa. supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita .. 6 . Maka fakir namai hikayat itu Sulalatu ‘I-Salatin. yakni peraturan segala raja-raja.. Ismail Hussein pula menyatakan bahawa Tun sri Lanang bukanlah pengarang Sejarah Melayu tetapi penyalin naskah asli yang dibawa dari Goa. Pengarang Sejarah Melayu ini adalah seorang yang menetap di istana dan mempunyai pengetahuan yang luas. Portugis dan Tamil.” Bendahara yang dimaksudkan di sini ialah Tun Muhammad dan lebih dikenali dengan nama timang-timangannya Tun Sri Lanang. Menurut Liaw Yock Fang.

Tun Sri Lanang seorang yang bijak dan mempunyai jiwa seni serta rapat dengan golongan istana. C. Portugis dan Tamil. beliau telah membuat banyak perubahan daripada naskah asal. netiasa dan banyak lagi (Abdul Rahman Ismail. Hikayat Muhamad Ali Hanafiah.” Teks Sejarah Melayu telah memperlihatkan perkembangan dalam bahasa Melayu itu sendiri. Hikayat Amir Hamzah serta banyak mengetahui bahasa Arab. Jika kita tinjau daripada pelbagai sudut ia sememangnya telah 7 . 1998:17). bahasa Melayu Kuno yang baik. Bangsa Eropah sentiasa amat tertarik oleh cara kitab itu melukiskan sesuatu hal dengan cara yang sederhana sekali dan oleh isi kitab itu yang sangat indah. Tun Sri Lanang juga sudah membaca buku-buku hikayat seperti Hikayat Iskandar. Jawa.Hooykaas (1981:163) menyatakan bahawa Sejarah Melayu merupakan sumber bahasa yang penting. terdapat perkataan-perkataan dalam sebutan lamanya yang jarang didapati dalam kitab-kitab Melayu lama seperti kata asti. “Bahasa yang dipakai dalam Sejarah Melayu itu ialah bahasa cerita yang sederhana. Sejarah Melayu adalah naskhah yang tertua kerana selain daripada ejaannya yang lebih kuno. Parsi. incit. Tun Sri Lanang hidup pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 dan telah dapat menyelesaikan Sejarah Melayu pada zaman Sultan Alauddin Riayat Shah. Tun Sri Lanang seperti yang digambarkan Winsted ialah seorang yang Bendahara Paduka Raja Melaka daripada keturunan Bendahara Melaka dan Johor. sarhad. PERANAN TEKS DALAM PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Kalau dilihat daripada segi bahasa.Apabila Tun Sri Lanang menyalin dan membangun semula Sejarah Melayu. 3.

seperti contoh. ga. nga. iaitu kajian berkaitan ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukan sebutan dan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa.. sebermula. maka bagindapun kembalilah.. Selain 8 .kan dan diper. lalu dari negeri Raja Kida Hindi... Melalui aspek morfologi pula. nya dan ca. “Sejarah Melayu. Ada beberapa huruf baharu yang ditambah seperti pa.an.. membacha (membaca). Contoh penggunaan kata pangkal ayat yang digunakan ialah seperti berikut: “Hatta. Di samping penggunaan kata pangkal ayat. meng.. Ia telah menampakkan unsur-unsur yang gramatis dan tatabahasa yang semakin sempurna di samping penggunaan beberapa imbuhan seperti per. lebih-lebih lagi bahasa Arab.)”. Sekiranya kita tinjau dari aspek fonetik dan fonologi. sa orang (seorang) dan lain-lain lagi. setelah sudah Raja Iskandar melihat matahari terbit. banyak perkataan yang telah diketengahkan.memberikan impak yang tinggi dalam kemajuan bahasa Melayu sehinggakan para pengkaji barat begitu tertarik untuk mendalami atau mengkaji teks ini. kunit (kunyit) dan niru (nyiru. kita dapat melihat keseluruhan buku ini ditulis dalam bentuk prosa dan juga bentuk puisi yang menggunakan bahasa Melayu Klasik yang cukup indah dan menarik.. dudok (duduk). Jenis aksara yang digunakan dalam teks ini ialah tulisan jawi yang telah disesuaikan bahasa Melayu ketika itu. arakian dan lain-lain lagi. terdapat juga penggunaan kosa kata lama yang dipengaruhi oleh bahasa asing.kan. syahadan. suroh berhadir (suruh hadir). Kata pangkal ayat yang lazim digunakan dalam teks Sejarah Melayu seperti hatta... berapa lamanya. cetera ketiga puluh dua: Tun Sri Lanang menceritakan bahawa Tun Mai Ulat Bulu telah menyindir Makhdun Sadar Jahan yang tidak dapat menyebut perkataan Melayu seperti kusying (kucing). Teks ini menggunakan sistem ejaan lama...

Ertinya. yang raja itu umpama pohon. si anu sampun pejah’. rupa rakyat seperti laut tatkala pasang penuh. dengan demikian keempat puluhnya habis mati dibunuh orang. Misalnya. serta mati seorang diberitahu pada Pateh Adam. akan aku anak orang ini pun padalah. Siam. antara lainnya ialah. lebih-lebih lagi dalam bab-bab yang menceritakan tentang kerajaan Majapahit. Rupa tunggul panji-panji 9 . biarnyalah habis mati semuanya. Contohnya: Bismi’llahi-‘r-rahmanir-rahim Alhamdu Li’llahil-lazi la-ilaha illa huwa. Tamil dan Jawa turut diselitkan dalam Sejarah Melayu ini. Selain penggunaan kata-kata asing. dalam Sejarah Melayu juga banyak terdapat pemakaian bahasa-bahasa perbandingan atau bahasa kiasan. Rupa gajah dan kuda seperti pulau.. biarkanlah.’Pengeran..maka Raja Chulan pun berangkat mengeluari Raja Suran. Demikian lagi raja dengan rakyatnya. Misalnya: Maka segala anak pariai itu pun melawan maka habis mati dibunuh orang.bahasa Arab. Selain bahasa Arab terdapat juga beberapa perkataan atau ayat-ayat Jawa yang digunakan..’Kabeh sampun pejah. “. maka diberitahu Pateh Adam sekeliannya. bahasa-bahasa lain seperti bahasa Parsi.kabeh insun putra dalam ikibala nanging puanara’. nescaya pohon tiada akan dapat berdiri. Bahasa Arab sangat banyak digunakan lebihlebih lagi di bahagian awal hikayat ini. Maka sahut Pateh Adam. Terdapat juga penggunaan bahasa Siam seperti : Klang kio Kwai kwai ertinya perbendaharaan permata ertinya perlahan-lahan Kata-kata Parsi yang terdapat dalam Sejarah Melayu. ‘Dimadimani’. Jikalau tiada akar. “Ar’ayat juna bakhsanat sultan khasad” yang bermaksud rakyat itu umpama akar. ertinya..

seloka. Pantun ini mengisahkan pembunuhan Tun Jana Katib di Singapura dengan perintah raja sendiri. Jadi. Maka bercaturlah Tun Bahara itu dengan orang Melaka. ia tiada berfikir. Mereka telah mengetahui syair.. terdapat juga bentuk puisi lain yang berupa nyanyian rakyat iaitu nyanyian yang disertai dengan permainan. lawannya itu berfikir. sambil ia bersyair dan berbait dan bergurindam dan berseloka. Sejarah Melayu ada mengatakan bahawa. di sana sini dalam keseluruhan naskah Sejarah Melayu. sudah sememangnyalah perkembangan bahasa Melayu pada zaman itu amat meluas dan teks Sejarah Melayu telah menjadi bukti betapa kukuhnya penggunaan bahasa Melayu klasik pada masa itu. dari kenyataan yang telah ditunjukkan tadi. pandang kiri. Selain pantun. Bentuk puisi yang lumrah dalam naskah Sejarah Melayu ialah pantun. diselitkan juga dengan bahasa berbentuk puisi. Rupa cemara tombak seperti bunga lalang. Rupa senjata berlapis-lapis. Darahnya titik di Singapura. Setelah ditikam. 10 . Badannya terhantar di Langkawi. Biasanya pantun ini digunakan bagi menceritakan sesuatu peristiwa. kita dapat melihat bahawa rakyat Melaka juga mengetahui bentuk-bentuk puisi lain. badan Tun Jana Katib ghaib. bait dan gurindam. Contohnya: Telur itik dari Singgora. Selain dari pantun Melayu terdapat juga pantun Jawa. pandang ke kanan. Selain daripada bentuk-bentuk puisi yang disebutkan tadi. Ada yang mengatakan badannya dihantar ke Langkawi..seperti hutan.” Selain daripada bahasa berbentuk prosa. Pandan terletak dilangkahi.

Pembesar dinilaikan sebagai kayu dan raja sebagai api. Dengan adanya kestabilan dari aspek politik dan Ketatanegaraan sesebuah masyarakat akan hidup dalam keadaan yang harmoni dan aman.’ yang kemudian 11 . Di antara pembesar-pembesar itu ialah seorang Laksamana. hubungan dan kerjasama antara raja dan pembesar sangat rapat. baginda melantik beberapa orang besar yang masing-masing mempunyai peranan yang tertentu. Hakikat ini pada amnya dapat kita lihat daripada sebuah bidalan Parsi yang digunakan oleh pengarang Sejarah Melayu yang berbunyi. Tanpa kayu api tidak akan menyala. SUMBANGAN TEKS SEJARAH MELAYU DALAM PERADABAN BANGSA MELAYU. Sungguhpun seseorang sultan di Melaka tidak mempunyai Majlis Negeri untuk menasihati baginda tetapi dalam susunan pentadbiran dan pemerintahan. Melaka bolehlah dianggapkan sebuah empayar Melayu yang teguh dan stabil di bawah satu susunan politik tradisional yang tersusun. Dalam Sejarah Melayu. Pemerintahan yang digunakan adalah berpusat.. Pusat kekuasaan terletak di tangan seorang sultan. a.. Dalam titik-bengik pentadbiran.’Ar’ayat juna bakhsanat Sultan Khasad.. seorang Temenggung. beberapa orang Syahbandar dan seorang Penghulu Bendahari. Aspek Politik dan Ketatanegaraan Aspek politik dan Ketatanegaraan merupakan suatu aspek yang penting untuk mengukur sejauhmana keberkesanan pentadbiran sesebuah masyarakat.. Menurut apa yang telah digambarkan oleh Sejarah Melayu.4. raja pertama yang dikatakan mengadakan sistem menteri-menteri ini ialah Raja Besar Muda anak kepada Raja Iskandar Syah.

Antara saudagar yang disebutkan dalam Sejarah Melayu termasuklah Raja Mendaliar...diterjemahkan oleh Tun Sri Lanang sebagai . Kemunculan Melaka sebagai pelabuhan dagang telah mewujudkan golongan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang. Aspek Sosio Ekonomi Episod-episod bersejarah yang dibentangkan oleh Sejarah Melayu ada juga menyebut mengenai sosio ekonomi masyarakat pada masa itu terutama masyarakat Melaka. iaitu perhubungan segala dagang.. Daulat meletakkan baginda di tempat yang lebih tinggi daripada masyarakat yang menyebabkan baginda tidak boleh ditegur atau dicela. Naskah Sejarah Melayu ada menyatakan bahawa rakyat Melaka amat tunduk dan taat kepada perintah raja. Ali Manu Nayan dan Nina Sura Dewana.. Masyarakat Melayu Melaka berpegang teguh dengan kalimat ‘Melayu Pantang Derhaka’. Orang-orang Arab menamakan Melaka sebagai Malakat. Jika seseorang itu mengingkari perintah raja ia dikatakan derhaka. Seperti dalam hikayat . b.. Melaka yang terkenal sebagai pusat perdagangan merupakan sifat sejarah yang dapat ditinjau melalui karya Sejarah Melayu. Saudagar-saudagar dari Arab. benua Keling dan China datang ke Melaka. yang raja itu umpama pohon.. jikalau tiada akar nescaya pohon tidak akan dapat berdiri. demikian lagi raja itu dengan rakyatnya. rakyat itu umpama akar. 12 . Ekonomi Melaka yang begitu kukuh kerana Melaka menjadi tumpuan pedagang dan saudagar. Konsep-konsep itu ialah ‘daulat’ dan ‘durhaka’. Ini disebabkan oleh dua konsep yang dipegang teguh oleh mereka.

Walaupun demikian. Sejarah Melayu ada menyebut mengenai Tun Isap. pelbagai pihak telah mendapat manfaatnya. “Adapun Hang Isap itu ada berniaga dengan Saiyid hamba Allah. Mengikut catatan Tome Pires. orang asinglah yang nampaknya lebih banyak terlibat dalam usaha perdagangan secara besar-besaran. pembesar mahupun rakyat.. beberapa orang Sultan Melaka sendiri mengambil bahagian yang cergas dalam sektor ini sehinggakan baginda dikatakan menjadi kaya-raya. sama ada oleh raja. tidak mungkin dapat membentuk sesuatu kelas yang khusus dari segi profesionalisme kerana kegiatan perniagaan dan sektor perniagaan dan perdagangan boleh dilibati dan dilakukan oleh sesiap sahaja. Pada kira-kira Saiyid itu ada emasnya sedikit lagi pada Hang Isap. Ali Manu Nayan namanya. dalam banyak hal. atau barang benda yang gharib-gharib. lelaki dan perempuan dalam masyarakat tadi.. Ekoran daripada kewujudan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang. maka diberinya kain atau emas. apabila orang datang bermain ke rumahnya. Antara mereka ialah Bendahara Tun Mutahir. melainkan Tun Hassan temenggung juga yang tiada datang ke rumahnya. yang kemudiannya menjadi Seri Maharaja dan Tun Isap.” Namun demikian. Maka segala orang besar-besar dan hulubalang Melaka semuanya datang bermain ke rumahnya.Maka ada seorang biaperi di Melaka terlalu kaya. jumlah masyarakat Melaka yang terlibat dalam perniagaan juga adalah 13 . Bukti ini tidak mungkin dapat menolak kenyataan bahawa pembesar-pembesar Melaka juga turut berniaga. Golongan ini seperti golongan hulubalang juga.

Aspek Sosio Budaya dan Kemasyarakatan. mengakui hakikat bahawa terdapat persembahan cerita yang detail bersama ‘etiquette’. Kelahirannya atau keturunan itu sendiri diselaputi unsur-unsur magis dan mitos. Dalam pada itu juga satu ketetapan undang-undang telah diwujudkan iaitu Undang-undang Laut Melaka yang meliputi tatacara berniaga. Bottoms. J. Raja dianggap kudus dan mempunyai kuasa ‘supernatural’. Selaras dengan definisi adat istiadat itu sendiri. Dengan itu. tetapi fungsi sosio-budayanya yang dapat memberi penilaian kepada pengkaji-pengkaji terhadap institusi kesultanan Melaka. c. Penetapan upacara-upacara dan peraturan- 14 . pakaian dan pemerintahan yang diberikan oleh Sejarah Melayu itu sendiri.C. Secara logiknya dapatlah dikatakan bahawa raja merupakan tokoh agung dalam hiraki masyarakat tradisional Melaka yang menegakkan konsep taat rakyat kepada raja dan negaranya. memang bertujuan untuk membendung perlakuan-perlakuan sambil memupuk nilai-nilai kemanusiaan anggota masyarakatnya kerana ia lebih merupakan kebiasaan yang diiktiraf oleh masyarakat tersebut. Kemunculan Sejarah Melayu bukan hanya pada fakta sejarahnya. Hal ini dapat diperincikan pada asal-usul keturunan raja Melaka itu sendiri. secara idealnya adat istiadat di Melaka seperti yang dibentangkan dalam Sejarah Melayu. Misalnya raja terdiri daripada buluh betung dan buih.besar. Konteks ‘etiquette’ di sini umumnya merupakan penekanan terhadap budaya yang bertumpu pada adat istiadat dan pola-pola normatif yang menjadi dasar hidup masyarakat. secara tidak langsung bagi membatasi hubungan secara terus antara raja dengan rakyat maka lahirlah konsep adat sebagai suatu bentuk dakyah yang mesti dipatuhi.

tunduk dan patuh kepada segala peraturan yang telah ditetapkan kepada mereka. Golongan rakyat biasa pula sentiasa mengekori. lebih mulia dan tinggi darjatnya dalam segala hal berbanding rakyat biasa. mengkagumkan upacara-upacara yang dibentangkan sungguh dan dapat mencerminkan masyarakat Melayu tradisional di Melaka dan Johor yang kaya dengan adat ketimuran dan penuh dengan nilai-nilai kesenian. peraturan memakai payung. Ini juga dapat mencerminkan bahawa adat istiadat dan upacara bercorak kehinduan masih menjadi anutan masyarakat Melayu tradisional. Golongan yang ditekankan dalam hal ini ialah golongan atasan dan hubungannya dengan golongan rakyat biasa. Dalam pada itu. terdapat juga pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur Hindu diselitkan dalam upacara-upacara tersebut.peraturan itu sudah sememangnya mempunyai tujuan dan fungsi-fungsi tertentu serta untuk menjaga kepentingan pihak-pihak tertentu. Larangan-larangan kekuningan. 5. KESIMPULAN Sejarah Melayu bukan sahaja telah merakamkan mengenai sejarah budaya dan keagungan raja-raja Melaka tetapi secara tidak langsung ia telah mengangkat kerajaan Melayu Melaka ke 15 . larangan memakai emas dan sebagainya jelas memaparkan masyarakat terutama masyarakat yang terlalu mementingkan kedudukan dan status. membuat perahu. Golongan atasan lebih berkuasa. keindahan dan kemeriahan. peraturan-peraturan membuat rumah. Walaubagaimanapun. walaupun ketika itu Islam telah berkembang dan menjadi agama rasmi mereka ketika itu.

Kedatangan Islam telah membentuk semula peradaban bangsa Melayu. tamadun bangsa Melayu telah dapat dinaikkan. Aspek kebudayaan yang ditonjolkan pada masa itu juga jelas dinyatakan. Kebiasaankebiasaan yang lama telah ditinggalkan walaupun masih ada lagi sedikit pengaruh hindu. senjata dan kelengkapan perang. alat kebesaran dan perhiasan. Sejarah Melayu banyak menceritakan mengenai kedudukan raja-raja Melau dalam masyarakat. Justeru itu. perayaan dan adat Islam serta amalan hidup rakyat jelata. 16 . Semua aspek ini telah mengangkat peradaban bangsa Melayu. Perkembangan peradaban Melayu pada zaman sekarang adalah bertitiktolak daripada peradaban aslinya. Pada masa itu banyak perubahan penting telah berlaku. Harus kita akui bahawa peradaban Melayu bermula lebih awal daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. adat mengadap raja dan budaya di istana. adat perkahwinan.sebuah empayar besar yang teguh dan stabil di bawah satu sistem politik tradisional yang tersusun. cara mengiringi raja. Antara aspek kebudayaan dan masyarakat seperti yang diutarakan dalam naskah Sejarah Melayu ialah pakaian diraja dan kelengkapannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful