1.

PENGENALAN

1.1

Pengertian Bahasa Melayu Klasik

Bahasa Melayu Klasik dalam konteks ini adalah bahasa Melayu yang pernah digunakan pada suatu masa dahulu. Berikutan sifat bahasa yang sentiasa berkembang ianya juga telah berkembang mengikut peredaran masa dan tahap kemajuan sesebuah masyarakat. Para sarjana telah membuat pelbagai pengertian mengenai Bahasa Melayu Klasik ini, antaranya ialah Asmah Hj.Omar (1985:33), menyatakan bahawa bahasa abad ketiga belas dan ketujuh belas itu dinamakan bahasa Melayu Klasik. Seperti apa yang diutarakan oleh beliau tadi, zaman peralihan daripada bahasa Melayu Kuno kepada Bahasa Melayu Klasik bermula pada sekitar abad ke 13 dan 14. Pada masa itu banyak dijumpai prasasti yang ditulis menggunakan huruf India tetapi bahasanya sudah terdapat pengaruh bahasa Arab. Perkara ini dikuatkan lagi dengan kenyataan Ismail Hussin (1984:25), bahasa Melayu Klasik bermula sekitar abad ke-13 dan 14. Beliau menyebutnya sebagai zaman peralihan di seluruh kepulauan Melayu dengan kedatangan Islam. Bukti konkrit tentang kedatangan Islam di Nusantara dari sudut sejarah diperolehi pada tahun 1292M sewaktu Marco Polo melawat Sumatera dan catatannya menganai pengislaman Pasai. Kegemilangannya bahasa Melayu Klasik boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman kerajaan Melaka, Zaman kerajaan Acheh dan Zaman kerajaan JohorRiau. Pada zaman kerajaan Melayu Melaka bahasa Melayu menjadi medium dalam pemerintahan, perhubungan, perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banyak karya-karya telah terhasil pada zaman kegemilangan bahasa Melayu Klasik. Karya-karya seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Misa Melayu, Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin), Hikayat Hang Tuah dan sebagainya begitu terkenal pada masa itu. Semua karya yang dihasilkan ditulis dalam tulisan

1

Ayat: panjang. kesusasteraan atau ketatanegaraan. politik. Bahasa Melayu ini digunakan oleh pengarang bagi menghasilkan sesebuah karya sama ada dalam bentuk keagamaan. Antara cirri-ciri bahasa Melayu Klasik ialah: A. Bahasa Melayu Klasik banyak mendapat pengaruh Arab. Bentuk struktur ayat dalam karya bahasa Melayu Klasik agak panjang iaitu mengandungi beberapa ayat tunggal yang dicantumkan dengan menggunakan katakata hubung yang tertentu. Bahasa Melayu telah mengalami perubahan dari segi kosa kata. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel. Banyak naskhah Melayu lama yang ditulis menggunakan bahasa Melayu sukar diperolehi kerana beberapa faktor seperti adanya kecenderungan para orientalis Barat mengumpul dan membawa pulang naskhah-naskhah asal ke negara mereka sehingga kita sendiri yang terpaksa merujuk ke muzium di negara-negara Barat. berbelit-belit. Syamsuddin alSumaterani. terutamanya ‘dan’ dan ‘atau’ ataupun dengan menggunakan tanda koma bertitik sahaja. Karya-karya ini juga banyak menyentuh tentang budaya.2 Ciri-ciri bahasa klasik: Pengaruh Islam menjadi semakin kuat sehingga bahasa Melayu Klasik mengalami banyak perubahan dan penggunaan bahasa Melayu Kuno mula diganti dengan bahasa ini. Terdapat penggunaan ayat songsang dengan 2 . struktur ayat dan tulisan. Para pengkaji Barat menganggap bahawa teks Melayu lama ini serba lengkap mengenai struktur organisasi sesebuah kerajaan Melayu pada masa itu.jawi. dan ekonomi sesebuah masyarakat. Bahasa Melayu Klasik ini mempunyai pelbagai keistimewaan. berulang. 1. Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri. Perkembangannya bahasa Melayu Klasik seiring dengan perkembangan kerajaan Melayu yang wujud pada masa itu.

Hatta datanglah kepada suatu hari maka hamzah dan Umar Umayyah dibawanya oleh Khoja Abdul Mutalib kepada mualim. Perkara ini amat berbeza dengan konteks bahasa Melayu Moden yang mempunyai ayat yang lebih ringkas. Contoh yang jelas adalah perkataan seperti ratna mutu manikam. padat dan tepat sesuai dengan fungsinya untuk mengungkapkan idea dan buah fikiran yang abstrak dan kompleks. Kosa kata bahasa Arab. Banyak ayat pasif Ayat pasif agak lumrah digunakan dalam sesebuah karya bahasa Melayu Klasik.. Maka dilihatlah tanah negara bukit menjadi seperti warna emas. Banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) 3 . Ianya telah menyebabkan tulisan yang dihasilkan lebih mirip kepada penggunaan perkataan bahasa Istana dan struktur ayat juga berdasarkan pertuturan lisan bahasa Istana. pahala dan lain-lain. Ianya lebih mengutamakan objek pelaku atau subjek. sahaya. Menggunakan bahasa Istana Bahasa Melayu Klasik sememangnya lebih bersifat bahasa Istana.. Ini amat ketara dengan penggunaan perkataan dan sistem panggilannya. masyghul (bersedih). Sanskrit dan Klasik Pengaruh kosa kata daripada ketiga-tiga bahasa ini disebabkan oleh bahasa Sanskrit sudah terlebih dahulu bertapak di kepulauan Melayu dan penyebaran agama Islam telah membawa bahasa Arab ke kepulauan ini. makhdum. E. Justeru itu bahasa Melayu Klasik banyak menerima pengaruh daripada kedua-dua bahasa ini. b. D. edan kesmaran (mabuk asmara). C. dosa.. mualim daulat. B. Perkara ini dapat kita perhatikan dengan meneliti contoh-contoh di bawah: a.pendepanan predikat kesan daripada tatabahasa Arab.. Karya yang dihasilkan pada masa dahulu banyak berkisar kepada keagungan raja atau kemahsyuran sesebuah pemerintahan.

Banyak menggunakan partikel `pun' dan 'lah' Partikel ‘pun’ dan ‘lah’ digunakan di hujung perkataan. G. Syahbandar pun turunlah. 2. Penggunaan kiasan. hatta. dan gurindam. Karya-karya bahasa Melayu Klasik banyak penggunakan partikel-partikel ini. “Maka Bendahara pun hairanlah kalam raja seperti dikhatankan orang rupanya”. adapun. Penggunaan partikelpartikel ini seperti dalam contoh di bawah: i. Penggunaan ini mungkin disebabkan oleh sifat sastera Melayu Klasik itu sendiri. tetapi ia juga digunakan pada awal-awal ayat dalam perenggan. syair. F. alkisah. Kata-kata seperti ini bukan sahaja digunakan untuk memulakan sesuatu perenggan. Antaranya ialah perkataan sebermula. seperti pantun. ii. 4 . perbandingan serta penggunaan laras bahasa puisi Karya-karya Melayu Klasik banyak menggunakan kiasan dan perbandingan serta laras bahasa puisi.Bahasa Melayu Klasik banyak menggunakan perdu perkataan iaitu kata pangkal ayat yang agak usang atau klise. Kata-kata seperti ini tidak lagi digunakan pada masa kini. iii. yang pada asalnya dalam bentuk lisan dan penggunaan unsur-unsur tersebut dapat menghidupkan suasana penceritaan. Batu pun habis berpelantingan. seloka. SINOPSIS KARYA DAN BIODATA PENULISNYA.

dari awal abad ke 15 hingga awal abad ke 17.1 Sinopsis Sejarah Melayu Sejarah Melayu merupakan sebuah karya yang tergolong di dalam jenis sastera sejarah. Kisah-kisah itu disusun mengikut kronologi tetapi tidak diatur di dalam urutan plot yang nyata. Naskah Sejarah Melayu terbahagi kepada 3 jenis: 1. Inti ceritanya ialah berkenaan raja-raja Melaka dan pemerintahan rajanya yang pertama hinggalah ke raja-raja yang akhir. edisi W. London 2.A Shellabear dan edisi Dulaurier 5 . Naskhah-naskhah edisi Abdullah Munsyi. Oleh yang demikian. Royal Asiatic Society. tetapi pada kekerapan dan terlalu banyak kali ia disalin dan diminati. karya sastera sejarah ini juga dikenali dengan judul Arabnya ‘Sulalatu I’-Salatin’ yang bererti Salasilah Sultan-Sultan. Sejarah Melayu dibina di dalam bentuk kisah-kisah yang pendek. Kisah-kisah ini tidak bertumpu khusus kepada satu-satu watak ataupun tema. Sejarah Melayu mengandungi naskahnaskah salinan yang paling banyak sekali bilangannya dibandingkan dengan naskahnaskah bercorak sejarah yang lain. Di samping judul dalam bahasa Melayunya ‘Sejarah Melayu’. Ia bukan hanya terletak pada nilai kandungannya. tetapi sebaliknya bertukar sewenang-wenangnya. Ada di kalangan para sarjana berpendapat bahawa Sejarah Melayu merupakan hasil sastera tradisional Melayu yang terpenting sekali.2. Naskhah Raffles 18. Teks Sejarah Melayu pada amnya mengisahkan pengalaman-pengalaman sejarah yang dialami oleh raja-raja Melayu yang memerintah Melaka. apabila Portugis menyerang Melaka pada tahun 1511. Selepas itu penulisannya dilanjutkan lagi hingga ke zaman awal penubuhan raja-raja Melayu dari Melaka ke Johor.

. Maka fakir karanglah hikayat ini . Hsu Yun Tsiao.” Bendahara yang dimaksudkan di sini ialah Tun Muhammad dan lebih dikenali dengan nama timang-timangannya Tun Sri Lanang. peri persatua dan peraturan segala raja-raja Melayu dengan istiadatnya sekali.. Penulis Sejarah Melayu ialah orang Melaka yang menyaksikan kejatuhan Melaka ke tangan Feringgi.2 Biodata Penulis Sejarah Melayu Sebagai sebuah hasil sastera. Menurut Liaw Yock Fang.. 6 .. Jawa. Portugis dan Tamil. Pengarang Sejarah Melayu ini juga pandai banyak bahasa dan menguasai serta boleh bertutur dengan pelbagai bahasa seperti bahasa Arab.O Winstedt berpendapat bahawa pengarang Sejarah Melayu adalah seorang yang mempunyai jiwa seni.. Pengarang Sejarah Melayu ini adalah seorang yang menetap di istana dan mempunyai pengetahuan yang luas. Perkara ini jelas dalam pendahuluan buku Sejarah Melayu. T... sudah tentulah kita ingin tahu siapakah penulis atau pengarangnya. “Bahawa beta minta perbuatkan hikayat pada Bendahara. Parsi. Dr. supaya akan menyukakan duli hadrat baginda. Maka fakir namai hikayat itu Sulalatu ‘I-Salatin. Ismail Hussein pula menyatakan bahawa Tun sri Lanang bukanlah pengarang Sejarah Melayu tetapi penyalin naskah asli yang dibawa dari Goa.. supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita . R. Tun Sri Lanang adalah penulis atau penyusun Sejarah Melayu.. Iskandar berpendapat bahawa sebenarnya Tun Sri Lanang adalah pengarang Sejarah Melayu.. yakni peraturan segala raja-raja.3.. Hal ini juga dipersetujui oleh Prof. Naskhah yang tersimpan di perpustakaan Royal Asiatic Society of London 2.

Hikayat Muhamad Ali Hanafiah. C. PERANAN TEKS DALAM PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Kalau dilihat daripada segi bahasa. Tun Sri Lanang hidup pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 dan telah dapat menyelesaikan Sejarah Melayu pada zaman Sultan Alauddin Riayat Shah. Sejarah Melayu adalah naskhah yang tertua kerana selain daripada ejaannya yang lebih kuno. Jika kita tinjau daripada pelbagai sudut ia sememangnya telah 7 . Hikayat Amir Hamzah serta banyak mengetahui bahasa Arab.Apabila Tun Sri Lanang menyalin dan membangun semula Sejarah Melayu. Jawa. 1998:17).Hooykaas (1981:163) menyatakan bahawa Sejarah Melayu merupakan sumber bahasa yang penting. 3. sarhad. Tun Sri Lanang juga sudah membaca buku-buku hikayat seperti Hikayat Iskandar. netiasa dan banyak lagi (Abdul Rahman Ismail. bahasa Melayu Kuno yang baik. Tun Sri Lanang seperti yang digambarkan Winsted ialah seorang yang Bendahara Paduka Raja Melaka daripada keturunan Bendahara Melaka dan Johor. Tun Sri Lanang seorang yang bijak dan mempunyai jiwa seni serta rapat dengan golongan istana.” Teks Sejarah Melayu telah memperlihatkan perkembangan dalam bahasa Melayu itu sendiri. “Bahasa yang dipakai dalam Sejarah Melayu itu ialah bahasa cerita yang sederhana. Parsi. incit. Bangsa Eropah sentiasa amat tertarik oleh cara kitab itu melukiskan sesuatu hal dengan cara yang sederhana sekali dan oleh isi kitab itu yang sangat indah. terdapat perkataan-perkataan dalam sebutan lamanya yang jarang didapati dalam kitab-kitab Melayu lama seperti kata asti. beliau telah membuat banyak perubahan daripada naskah asal. Portugis dan Tamil.

membacha (membaca). Teks ini menggunakan sistem ejaan lama. lebih-lebih lagi bahasa Arab.kan. sebermula. kita dapat melihat keseluruhan buku ini ditulis dalam bentuk prosa dan juga bentuk puisi yang menggunakan bahasa Melayu Klasik yang cukup indah dan menarik. nya dan ca. meng.. Ia telah menampakkan unsur-unsur yang gramatis dan tatabahasa yang semakin sempurna di samping penggunaan beberapa imbuhan seperti per. berapa lamanya. syahadan.. setelah sudah Raja Iskandar melihat matahari terbit. arakian dan lain-lain lagi.memberikan impak yang tinggi dalam kemajuan bahasa Melayu sehinggakan para pengkaji barat begitu tertarik untuk mendalami atau mengkaji teks ini.an.kan dan diper. Contoh penggunaan kata pangkal ayat yang digunakan ialah seperti berikut: “Hatta. Ada beberapa huruf baharu yang ditambah seperti pa. banyak perkataan yang telah diketengahkan.. dudok (duduk). suroh berhadir (suruh hadir).. cetera ketiga puluh dua: Tun Sri Lanang menceritakan bahawa Tun Mai Ulat Bulu telah menyindir Makhdun Sadar Jahan yang tidak dapat menyebut perkataan Melayu seperti kusying (kucing). seperti contoh. “Sejarah Melayu... Jenis aksara yang digunakan dalam teks ini ialah tulisan jawi yang telah disesuaikan bahasa Melayu ketika itu. Di samping penggunaan kata pangkal ayat. Selain 8 .. lalu dari negeri Raja Kida Hindi. sa orang (seorang) dan lain-lain lagi.. Kata pangkal ayat yang lazim digunakan dalam teks Sejarah Melayu seperti hatta. kunit (kunyit) dan niru (nyiru.. nga. maka bagindapun kembalilah. Sekiranya kita tinjau dari aspek fonetik dan fonologi.)”. terdapat juga penggunaan kosa kata lama yang dipengaruhi oleh bahasa asing.. iaitu kajian berkaitan ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukan sebutan dan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Melalui aspek morfologi pula.. ga.

nescaya pohon tiada akan dapat berdiri. rupa rakyat seperti laut tatkala pasang penuh..bahasa Arab. antara lainnya ialah. biarkanlah.. lebih-lebih lagi dalam bab-bab yang menceritakan tentang kerajaan Majapahit. “. Selain penggunaan kata-kata asing. maka diberitahu Pateh Adam sekeliannya..’Pengeran. Rupa gajah dan kuda seperti pulau. Jikalau tiada akar. Misalnya: Maka segala anak pariai itu pun melawan maka habis mati dibunuh orang. dengan demikian keempat puluhnya habis mati dibunuh orang. Contohnya: Bismi’llahi-‘r-rahmanir-rahim Alhamdu Li’llahil-lazi la-ilaha illa huwa.maka Raja Chulan pun berangkat mengeluari Raja Suran. Maka sahut Pateh Adam. ertinya. Bahasa Arab sangat banyak digunakan lebihlebih lagi di bahagian awal hikayat ini. Tamil dan Jawa turut diselitkan dalam Sejarah Melayu ini. ‘Dimadimani’. Misalnya.. Terdapat juga penggunaan bahasa Siam seperti : Klang kio Kwai kwai ertinya perbendaharaan permata ertinya perlahan-lahan Kata-kata Parsi yang terdapat dalam Sejarah Melayu. Demikian lagi raja dengan rakyatnya. serta mati seorang diberitahu pada Pateh Adam. yang raja itu umpama pohon. akan aku anak orang ini pun padalah.kabeh insun putra dalam ikibala nanging puanara’. bahasa-bahasa lain seperti bahasa Parsi. biarnyalah habis mati semuanya. Rupa tunggul panji-panji 9 . Ertinya.’Kabeh sampun pejah. Selain bahasa Arab terdapat juga beberapa perkataan atau ayat-ayat Jawa yang digunakan. Siam. dalam Sejarah Melayu juga banyak terdapat pemakaian bahasa-bahasa perbandingan atau bahasa kiasan. “Ar’ayat juna bakhsanat sultan khasad” yang bermaksud rakyat itu umpama akar. si anu sampun pejah’.

seloka. terdapat juga bentuk puisi lain yang berupa nyanyian rakyat iaitu nyanyian yang disertai dengan permainan. Jadi. Mereka telah mengetahui syair. Pantun ini mengisahkan pembunuhan Tun Jana Katib di Singapura dengan perintah raja sendiri. 10 . kita dapat melihat bahawa rakyat Melaka juga mengetahui bentuk-bentuk puisi lain. Biasanya pantun ini digunakan bagi menceritakan sesuatu peristiwa. Setelah ditikam. Rupa senjata berlapis-lapis. ia tiada berfikir. pandang ke kanan. badan Tun Jana Katib ghaib. bait dan gurindam. Maka bercaturlah Tun Bahara itu dengan orang Melaka. Badannya terhantar di Langkawi. Darahnya titik di Singapura. Contohnya: Telur itik dari Singgora. Pandan terletak dilangkahi. sambil ia bersyair dan berbait dan bergurindam dan berseloka. Ada yang mengatakan badannya dihantar ke Langkawi. sudah sememangnyalah perkembangan bahasa Melayu pada zaman itu amat meluas dan teks Sejarah Melayu telah menjadi bukti betapa kukuhnya penggunaan bahasa Melayu klasik pada masa itu. Rupa cemara tombak seperti bunga lalang.. lawannya itu berfikir. Selain dari pantun Melayu terdapat juga pantun Jawa. dari kenyataan yang telah ditunjukkan tadi. Sejarah Melayu ada mengatakan bahawa. Selain pantun. Selain daripada bentuk-bentuk puisi yang disebutkan tadi. diselitkan juga dengan bahasa berbentuk puisi.seperti hutan..” Selain daripada bahasa berbentuk prosa. Bentuk puisi yang lumrah dalam naskah Sejarah Melayu ialah pantun. pandang kiri. di sana sini dalam keseluruhan naskah Sejarah Melayu.

Di antara pembesar-pembesar itu ialah seorang Laksamana. Dalam titik-bengik pentadbiran.’ yang kemudian 11 . beberapa orang Syahbandar dan seorang Penghulu Bendahari... Pusat kekuasaan terletak di tangan seorang sultan. seorang Temenggung. Hakikat ini pada amnya dapat kita lihat daripada sebuah bidalan Parsi yang digunakan oleh pengarang Sejarah Melayu yang berbunyi.. Menurut apa yang telah digambarkan oleh Sejarah Melayu. Pemerintahan yang digunakan adalah berpusat. SUMBANGAN TEKS SEJARAH MELAYU DALAM PERADABAN BANGSA MELAYU. Melaka bolehlah dianggapkan sebuah empayar Melayu yang teguh dan stabil di bawah satu susunan politik tradisional yang tersusun. raja pertama yang dikatakan mengadakan sistem menteri-menteri ini ialah Raja Besar Muda anak kepada Raja Iskandar Syah. Dalam Sejarah Melayu.’Ar’ayat juna bakhsanat Sultan Khasad. Pembesar dinilaikan sebagai kayu dan raja sebagai api. baginda melantik beberapa orang besar yang masing-masing mempunyai peranan yang tertentu.. Aspek Politik dan Ketatanegaraan Aspek politik dan Ketatanegaraan merupakan suatu aspek yang penting untuk mengukur sejauhmana keberkesanan pentadbiran sesebuah masyarakat. Sungguhpun seseorang sultan di Melaka tidak mempunyai Majlis Negeri untuk menasihati baginda tetapi dalam susunan pentadbiran dan pemerintahan. hubungan dan kerjasama antara raja dan pembesar sangat rapat.4. a. Dengan adanya kestabilan dari aspek politik dan Ketatanegaraan sesebuah masyarakat akan hidup dalam keadaan yang harmoni dan aman. Tanpa kayu api tidak akan menyala.

Saudagar-saudagar dari Arab. Daulat meletakkan baginda di tempat yang lebih tinggi daripada masyarakat yang menyebabkan baginda tidak boleh ditegur atau dicela. yang raja itu umpama pohon..diterjemahkan oleh Tun Sri Lanang sebagai . jikalau tiada akar nescaya pohon tidak akan dapat berdiri. Melaka yang terkenal sebagai pusat perdagangan merupakan sifat sejarah yang dapat ditinjau melalui karya Sejarah Melayu. Seperti dalam hikayat . b. Kemunculan Melaka sebagai pelabuhan dagang telah mewujudkan golongan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang.. Jika seseorang itu mengingkari perintah raja ia dikatakan derhaka. demikian lagi raja itu dengan rakyatnya. benua Keling dan China datang ke Melaka... Masyarakat Melayu Melaka berpegang teguh dengan kalimat ‘Melayu Pantang Derhaka’. 12 .. Orang-orang Arab menamakan Melaka sebagai Malakat. Aspek Sosio Ekonomi Episod-episod bersejarah yang dibentangkan oleh Sejarah Melayu ada juga menyebut mengenai sosio ekonomi masyarakat pada masa itu terutama masyarakat Melaka. rakyat itu umpama akar. Ekonomi Melaka yang begitu kukuh kerana Melaka menjadi tumpuan pedagang dan saudagar. Antara saudagar yang disebutkan dalam Sejarah Melayu termasuklah Raja Mendaliar. Ini disebabkan oleh dua konsep yang dipegang teguh oleh mereka. Ali Manu Nayan dan Nina Sura Dewana. iaitu perhubungan segala dagang. Naskah Sejarah Melayu ada menyatakan bahawa rakyat Melaka amat tunduk dan taat kepada perintah raja.. Konsep-konsep itu ialah ‘daulat’ dan ‘durhaka’.

atau barang benda yang gharib-gharib. Ekoran daripada kewujudan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang. jumlah masyarakat Melaka yang terlibat dalam perniagaan juga adalah 13 .Maka ada seorang biaperi di Melaka terlalu kaya. beberapa orang Sultan Melaka sendiri mengambil bahagian yang cergas dalam sektor ini sehinggakan baginda dikatakan menjadi kaya-raya. Pada kira-kira Saiyid itu ada emasnya sedikit lagi pada Hang Isap. lelaki dan perempuan dalam masyarakat tadi. Golongan ini seperti golongan hulubalang juga. pembesar mahupun rakyat.. dalam banyak hal. Maka segala orang besar-besar dan hulubalang Melaka semuanya datang bermain ke rumahnya. Sejarah Melayu ada menyebut mengenai Tun Isap. yang kemudiannya menjadi Seri Maharaja dan Tun Isap. pelbagai pihak telah mendapat manfaatnya. Antara mereka ialah Bendahara Tun Mutahir. “Adapun Hang Isap itu ada berniaga dengan Saiyid hamba Allah. maka diberinya kain atau emas. melainkan Tun Hassan temenggung juga yang tiada datang ke rumahnya.” Namun demikian. Mengikut catatan Tome Pires.. Walaupun demikian. sama ada oleh raja. Ali Manu Nayan namanya. apabila orang datang bermain ke rumahnya. Bukti ini tidak mungkin dapat menolak kenyataan bahawa pembesar-pembesar Melaka juga turut berniaga. tidak mungkin dapat membentuk sesuatu kelas yang khusus dari segi profesionalisme kerana kegiatan perniagaan dan sektor perniagaan dan perdagangan boleh dilibati dan dilakukan oleh sesiap sahaja. orang asinglah yang nampaknya lebih banyak terlibat dalam usaha perdagangan secara besar-besaran.

Kemunculan Sejarah Melayu bukan hanya pada fakta sejarahnya. Penetapan upacara-upacara dan peraturan- 14 . Dalam pada itu juga satu ketetapan undang-undang telah diwujudkan iaitu Undang-undang Laut Melaka yang meliputi tatacara berniaga.C. Secara logiknya dapatlah dikatakan bahawa raja merupakan tokoh agung dalam hiraki masyarakat tradisional Melaka yang menegakkan konsep taat rakyat kepada raja dan negaranya. tetapi fungsi sosio-budayanya yang dapat memberi penilaian kepada pengkaji-pengkaji terhadap institusi kesultanan Melaka. pakaian dan pemerintahan yang diberikan oleh Sejarah Melayu itu sendiri.besar. Konteks ‘etiquette’ di sini umumnya merupakan penekanan terhadap budaya yang bertumpu pada adat istiadat dan pola-pola normatif yang menjadi dasar hidup masyarakat. memang bertujuan untuk membendung perlakuan-perlakuan sambil memupuk nilai-nilai kemanusiaan anggota masyarakatnya kerana ia lebih merupakan kebiasaan yang diiktiraf oleh masyarakat tersebut. Hal ini dapat diperincikan pada asal-usul keturunan raja Melaka itu sendiri. Selaras dengan definisi adat istiadat itu sendiri. Kelahirannya atau keturunan itu sendiri diselaputi unsur-unsur magis dan mitos. secara tidak langsung bagi membatasi hubungan secara terus antara raja dengan rakyat maka lahirlah konsep adat sebagai suatu bentuk dakyah yang mesti dipatuhi. J. Misalnya raja terdiri daripada buluh betung dan buih. Dengan itu. secara idealnya adat istiadat di Melaka seperti yang dibentangkan dalam Sejarah Melayu. mengakui hakikat bahawa terdapat persembahan cerita yang detail bersama ‘etiquette’. Aspek Sosio Budaya dan Kemasyarakatan. Bottoms. c. Raja dianggap kudus dan mempunyai kuasa ‘supernatural’.

5. walaupun ketika itu Islam telah berkembang dan menjadi agama rasmi mereka ketika itu. lebih mulia dan tinggi darjatnya dalam segala hal berbanding rakyat biasa. keindahan dan kemeriahan. Golongan rakyat biasa pula sentiasa mengekori. membuat perahu. Golongan yang ditekankan dalam hal ini ialah golongan atasan dan hubungannya dengan golongan rakyat biasa.peraturan itu sudah sememangnya mempunyai tujuan dan fungsi-fungsi tertentu serta untuk menjaga kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam pada itu. peraturan-peraturan membuat rumah. larangan memakai emas dan sebagainya jelas memaparkan masyarakat terutama masyarakat yang terlalu mementingkan kedudukan dan status. tunduk dan patuh kepada segala peraturan yang telah ditetapkan kepada mereka. terdapat juga pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur Hindu diselitkan dalam upacara-upacara tersebut. Larangan-larangan kekuningan. mengkagumkan upacara-upacara yang dibentangkan sungguh dan dapat mencerminkan masyarakat Melayu tradisional di Melaka dan Johor yang kaya dengan adat ketimuran dan penuh dengan nilai-nilai kesenian. KESIMPULAN Sejarah Melayu bukan sahaja telah merakamkan mengenai sejarah budaya dan keagungan raja-raja Melaka tetapi secara tidak langsung ia telah mengangkat kerajaan Melayu Melaka ke 15 . Ini juga dapat mencerminkan bahawa adat istiadat dan upacara bercorak kehinduan masih menjadi anutan masyarakat Melayu tradisional. peraturan memakai payung. Golongan atasan lebih berkuasa. Walaubagaimanapun.

senjata dan kelengkapan perang. cara mengiringi raja. Semua aspek ini telah mengangkat peradaban bangsa Melayu. 16 . adat mengadap raja dan budaya di istana. Aspek kebudayaan yang ditonjolkan pada masa itu juga jelas dinyatakan. Justeru itu. Kebiasaankebiasaan yang lama telah ditinggalkan walaupun masih ada lagi sedikit pengaruh hindu. tamadun bangsa Melayu telah dapat dinaikkan. Kedatangan Islam telah membentuk semula peradaban bangsa Melayu. perayaan dan adat Islam serta amalan hidup rakyat jelata. Sejarah Melayu banyak menceritakan mengenai kedudukan raja-raja Melau dalam masyarakat. Perkembangan peradaban Melayu pada zaman sekarang adalah bertitiktolak daripada peradaban aslinya.sebuah empayar besar yang teguh dan stabil di bawah satu sistem politik tradisional yang tersusun. Antara aspek kebudayaan dan masyarakat seperti yang diutarakan dalam naskah Sejarah Melayu ialah pakaian diraja dan kelengkapannya. Harus kita akui bahawa peradaban Melayu bermula lebih awal daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. adat perkahwinan. Pada masa itu banyak perubahan penting telah berlaku. alat kebesaran dan perhiasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful