1.

PENGENALAN

1.1

Pengertian Bahasa Melayu Klasik

Bahasa Melayu Klasik dalam konteks ini adalah bahasa Melayu yang pernah digunakan pada suatu masa dahulu. Berikutan sifat bahasa yang sentiasa berkembang ianya juga telah berkembang mengikut peredaran masa dan tahap kemajuan sesebuah masyarakat. Para sarjana telah membuat pelbagai pengertian mengenai Bahasa Melayu Klasik ini, antaranya ialah Asmah Hj.Omar (1985:33), menyatakan bahawa bahasa abad ketiga belas dan ketujuh belas itu dinamakan bahasa Melayu Klasik. Seperti apa yang diutarakan oleh beliau tadi, zaman peralihan daripada bahasa Melayu Kuno kepada Bahasa Melayu Klasik bermula pada sekitar abad ke 13 dan 14. Pada masa itu banyak dijumpai prasasti yang ditulis menggunakan huruf India tetapi bahasanya sudah terdapat pengaruh bahasa Arab. Perkara ini dikuatkan lagi dengan kenyataan Ismail Hussin (1984:25), bahasa Melayu Klasik bermula sekitar abad ke-13 dan 14. Beliau menyebutnya sebagai zaman peralihan di seluruh kepulauan Melayu dengan kedatangan Islam. Bukti konkrit tentang kedatangan Islam di Nusantara dari sudut sejarah diperolehi pada tahun 1292M sewaktu Marco Polo melawat Sumatera dan catatannya menganai pengislaman Pasai. Kegemilangannya bahasa Melayu Klasik boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman kerajaan Melaka, Zaman kerajaan Acheh dan Zaman kerajaan JohorRiau. Pada zaman kerajaan Melayu Melaka bahasa Melayu menjadi medium dalam pemerintahan, perhubungan, perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banyak karya-karya telah terhasil pada zaman kegemilangan bahasa Melayu Klasik. Karya-karya seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Misa Melayu, Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin), Hikayat Hang Tuah dan sebagainya begitu terkenal pada masa itu. Semua karya yang dihasilkan ditulis dalam tulisan

1

1.jawi. Ayat: panjang. Bahasa Melayu Klasik ini mempunyai pelbagai keistimewaan. Bahasa Melayu Klasik banyak mendapat pengaruh Arab. dan ekonomi sesebuah masyarakat. Bahasa Melayu ini digunakan oleh pengarang bagi menghasilkan sesebuah karya sama ada dalam bentuk keagamaan. Bentuk struktur ayat dalam karya bahasa Melayu Klasik agak panjang iaitu mengandungi beberapa ayat tunggal yang dicantumkan dengan menggunakan katakata hubung yang tertentu. Terdapat penggunaan ayat songsang dengan 2 . terutamanya ‘dan’ dan ‘atau’ ataupun dengan menggunakan tanda koma bertitik sahaja. Perkembangannya bahasa Melayu Klasik seiring dengan perkembangan kerajaan Melayu yang wujud pada masa itu. Banyak naskhah Melayu lama yang ditulis menggunakan bahasa Melayu sukar diperolehi kerana beberapa faktor seperti adanya kecenderungan para orientalis Barat mengumpul dan membawa pulang naskhah-naskhah asal ke negara mereka sehingga kita sendiri yang terpaksa merujuk ke muzium di negara-negara Barat. Bahasa Melayu telah mengalami perubahan dari segi kosa kata. Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri. Syamsuddin alSumaterani. kesusasteraan atau ketatanegaraan. Antara cirri-ciri bahasa Melayu Klasik ialah: A.2 Ciri-ciri bahasa klasik: Pengaruh Islam menjadi semakin kuat sehingga bahasa Melayu Klasik mengalami banyak perubahan dan penggunaan bahasa Melayu Kuno mula diganti dengan bahasa ini. berulang. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel. Karya-karya ini juga banyak menyentuh tentang budaya. Para pengkaji Barat menganggap bahawa teks Melayu lama ini serba lengkap mengenai struktur organisasi sesebuah kerajaan Melayu pada masa itu. berbelit-belit. struktur ayat dan tulisan. politik.

Banyak ayat pasif Ayat pasif agak lumrah digunakan dalam sesebuah karya bahasa Melayu Klasik. E.. C. Perkara ini amat berbeza dengan konteks bahasa Melayu Moden yang mempunyai ayat yang lebih ringkas. Justeru itu bahasa Melayu Klasik banyak menerima pengaruh daripada kedua-dua bahasa ini. Ianya lebih mengutamakan objek pelaku atau subjek. Banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) 3 .. padat dan tepat sesuai dengan fungsinya untuk mengungkapkan idea dan buah fikiran yang abstrak dan kompleks. mualim daulat. Ianya telah menyebabkan tulisan yang dihasilkan lebih mirip kepada penggunaan perkataan bahasa Istana dan struktur ayat juga berdasarkan pertuturan lisan bahasa Istana. D. Maka dilihatlah tanah negara bukit menjadi seperti warna emas.. Karya yang dihasilkan pada masa dahulu banyak berkisar kepada keagungan raja atau kemahsyuran sesebuah pemerintahan. makhdum. Sanskrit dan Klasik Pengaruh kosa kata daripada ketiga-tiga bahasa ini disebabkan oleh bahasa Sanskrit sudah terlebih dahulu bertapak di kepulauan Melayu dan penyebaran agama Islam telah membawa bahasa Arab ke kepulauan ini. masyghul (bersedih). b. sahaya. Menggunakan bahasa Istana Bahasa Melayu Klasik sememangnya lebih bersifat bahasa Istana.pendepanan predikat kesan daripada tatabahasa Arab. edan kesmaran (mabuk asmara). Perkara ini dapat kita perhatikan dengan meneliti contoh-contoh di bawah: a. pahala dan lain-lain. Hatta datanglah kepada suatu hari maka hamzah dan Umar Umayyah dibawanya oleh Khoja Abdul Mutalib kepada mualim. Ini amat ketara dengan penggunaan perkataan dan sistem panggilannya. Kosa kata bahasa Arab.. B. dosa. Contoh yang jelas adalah perkataan seperti ratna mutu manikam.

Kata-kata seperti ini tidak lagi digunakan pada masa kini. yang pada asalnya dalam bentuk lisan dan penggunaan unsur-unsur tersebut dapat menghidupkan suasana penceritaan. iii. 2. F. dan gurindam. Karya-karya bahasa Melayu Klasik banyak penggunakan partikel-partikel ini. alkisah. syair. “Maka Bendahara pun hairanlah kalam raja seperti dikhatankan orang rupanya”. Syahbandar pun turunlah. tetapi ia juga digunakan pada awal-awal ayat dalam perenggan. Banyak menggunakan partikel `pun' dan 'lah' Partikel ‘pun’ dan ‘lah’ digunakan di hujung perkataan. Antaranya ialah perkataan sebermula. perbandingan serta penggunaan laras bahasa puisi Karya-karya Melayu Klasik banyak menggunakan kiasan dan perbandingan serta laras bahasa puisi. hatta. Batu pun habis berpelantingan. Penggunaan ini mungkin disebabkan oleh sifat sastera Melayu Klasik itu sendiri. adapun. Kata-kata seperti ini bukan sahaja digunakan untuk memulakan sesuatu perenggan. G. Penggunaan partikelpartikel ini seperti dalam contoh di bawah: i. 4 . seloka.Bahasa Melayu Klasik banyak menggunakan perdu perkataan iaitu kata pangkal ayat yang agak usang atau klise. SINOPSIS KARYA DAN BIODATA PENULISNYA. Penggunaan kiasan. seperti pantun. ii.

Sejarah Melayu mengandungi naskahnaskah salinan yang paling banyak sekali bilangannya dibandingkan dengan naskahnaskah bercorak sejarah yang lain.2. Sejarah Melayu dibina di dalam bentuk kisah-kisah yang pendek. Naskhah-naskhah edisi Abdullah Munsyi. edisi W. Selepas itu penulisannya dilanjutkan lagi hingga ke zaman awal penubuhan raja-raja Melayu dari Melaka ke Johor. karya sastera sejarah ini juga dikenali dengan judul Arabnya ‘Sulalatu I’-Salatin’ yang bererti Salasilah Sultan-Sultan. Kisah-kisah itu disusun mengikut kronologi tetapi tidak diatur di dalam urutan plot yang nyata. Royal Asiatic Society. Inti ceritanya ialah berkenaan raja-raja Melaka dan pemerintahan rajanya yang pertama hinggalah ke raja-raja yang akhir. Di samping judul dalam bahasa Melayunya ‘Sejarah Melayu’. Teks Sejarah Melayu pada amnya mengisahkan pengalaman-pengalaman sejarah yang dialami oleh raja-raja Melayu yang memerintah Melaka.1 Sinopsis Sejarah Melayu Sejarah Melayu merupakan sebuah karya yang tergolong di dalam jenis sastera sejarah. Oleh yang demikian. Ada di kalangan para sarjana berpendapat bahawa Sejarah Melayu merupakan hasil sastera tradisional Melayu yang terpenting sekali. Ia bukan hanya terletak pada nilai kandungannya. tetapi pada kekerapan dan terlalu banyak kali ia disalin dan diminati. Kisah-kisah ini tidak bertumpu khusus kepada satu-satu watak ataupun tema. dari awal abad ke 15 hingga awal abad ke 17. Naskhah Raffles 18. apabila Portugis menyerang Melaka pada tahun 1511. tetapi sebaliknya bertukar sewenang-wenangnya.A Shellabear dan edisi Dulaurier 5 . Naskah Sejarah Melayu terbahagi kepada 3 jenis: 1. London 2.

Hal ini juga dipersetujui oleh Prof. peri persatua dan peraturan segala raja-raja Melayu dengan istiadatnya sekali. supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita . 6 .. Penulis Sejarah Melayu ialah orang Melaka yang menyaksikan kejatuhan Melaka ke tangan Feringgi. Portugis dan Tamil. supaya akan menyukakan duli hadrat baginda.. “Bahawa beta minta perbuatkan hikayat pada Bendahara..” Bendahara yang dimaksudkan di sini ialah Tun Muhammad dan lebih dikenali dengan nama timang-timangannya Tun Sri Lanang. Menurut Liaw Yock Fang. yakni peraturan segala raja-raja.3. Hsu Yun Tsiao.2 Biodata Penulis Sejarah Melayu Sebagai sebuah hasil sastera...O Winstedt berpendapat bahawa pengarang Sejarah Melayu adalah seorang yang mempunyai jiwa seni. Pengarang Sejarah Melayu ini adalah seorang yang menetap di istana dan mempunyai pengetahuan yang luas.. Parsi. Ismail Hussein pula menyatakan bahawa Tun sri Lanang bukanlah pengarang Sejarah Melayu tetapi penyalin naskah asli yang dibawa dari Goa. T. Maka fakir karanglah hikayat ini . Iskandar berpendapat bahawa sebenarnya Tun Sri Lanang adalah pengarang Sejarah Melayu.. sudah tentulah kita ingin tahu siapakah penulis atau pengarangnya. R. Naskhah yang tersimpan di perpustakaan Royal Asiatic Society of London 2. Maka fakir namai hikayat itu Sulalatu ‘I-Salatin.... Perkara ini jelas dalam pendahuluan buku Sejarah Melayu. Dr. Jawa. Tun Sri Lanang adalah penulis atau penyusun Sejarah Melayu.. Pengarang Sejarah Melayu ini juga pandai banyak bahasa dan menguasai serta boleh bertutur dengan pelbagai bahasa seperti bahasa Arab.

Sejarah Melayu adalah naskhah yang tertua kerana selain daripada ejaannya yang lebih kuno. bahasa Melayu Kuno yang baik. Tun Sri Lanang seorang yang bijak dan mempunyai jiwa seni serta rapat dengan golongan istana. C. incit. Hikayat Amir Hamzah serta banyak mengetahui bahasa Arab. Jika kita tinjau daripada pelbagai sudut ia sememangnya telah 7 . netiasa dan banyak lagi (Abdul Rahman Ismail. 3. Tun Sri Lanang seperti yang digambarkan Winsted ialah seorang yang Bendahara Paduka Raja Melaka daripada keturunan Bendahara Melaka dan Johor. Hikayat Muhamad Ali Hanafiah.Hooykaas (1981:163) menyatakan bahawa Sejarah Melayu merupakan sumber bahasa yang penting. Bangsa Eropah sentiasa amat tertarik oleh cara kitab itu melukiskan sesuatu hal dengan cara yang sederhana sekali dan oleh isi kitab itu yang sangat indah. beliau telah membuat banyak perubahan daripada naskah asal. Jawa.” Teks Sejarah Melayu telah memperlihatkan perkembangan dalam bahasa Melayu itu sendiri. terdapat perkataan-perkataan dalam sebutan lamanya yang jarang didapati dalam kitab-kitab Melayu lama seperti kata asti. Tun Sri Lanang hidup pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 dan telah dapat menyelesaikan Sejarah Melayu pada zaman Sultan Alauddin Riayat Shah. PERANAN TEKS DALAM PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Kalau dilihat daripada segi bahasa. Portugis dan Tamil.Apabila Tun Sri Lanang menyalin dan membangun semula Sejarah Melayu. “Bahasa yang dipakai dalam Sejarah Melayu itu ialah bahasa cerita yang sederhana. sarhad. 1998:17). Parsi. Tun Sri Lanang juga sudah membaca buku-buku hikayat seperti Hikayat Iskandar.

Jenis aksara yang digunakan dalam teks ini ialah tulisan jawi yang telah disesuaikan bahasa Melayu ketika itu. syahadan. Di samping penggunaan kata pangkal ayat. setelah sudah Raja Iskandar melihat matahari terbit.. membacha (membaca). iaitu kajian berkaitan ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukan sebutan dan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. nya dan ca. Ia telah menampakkan unsur-unsur yang gramatis dan tatabahasa yang semakin sempurna di samping penggunaan beberapa imbuhan seperti per. maka bagindapun kembalilah.memberikan impak yang tinggi dalam kemajuan bahasa Melayu sehinggakan para pengkaji barat begitu tertarik untuk mendalami atau mengkaji teks ini.. meng. terdapat juga penggunaan kosa kata lama yang dipengaruhi oleh bahasa asing. seperti contoh... sebermula. kita dapat melihat keseluruhan buku ini ditulis dalam bentuk prosa dan juga bentuk puisi yang menggunakan bahasa Melayu Klasik yang cukup indah dan menarik..kan. sa orang (seorang) dan lain-lain lagi. lebih-lebih lagi bahasa Arab. Contoh penggunaan kata pangkal ayat yang digunakan ialah seperti berikut: “Hatta.. cetera ketiga puluh dua: Tun Sri Lanang menceritakan bahawa Tun Mai Ulat Bulu telah menyindir Makhdun Sadar Jahan yang tidak dapat menyebut perkataan Melayu seperti kusying (kucing). kunit (kunyit) dan niru (nyiru.)”. berapa lamanya. Ada beberapa huruf baharu yang ditambah seperti pa... arakian dan lain-lain lagi. Kata pangkal ayat yang lazim digunakan dalam teks Sejarah Melayu seperti hatta. suroh berhadir (suruh hadir). “Sejarah Melayu. Teks ini menggunakan sistem ejaan lama. dudok (duduk).an.. Melalui aspek morfologi pula.. Selain 8 . nga. lalu dari negeri Raja Kida Hindi. Sekiranya kita tinjau dari aspek fonetik dan fonologi.kan dan diper. ga. banyak perkataan yang telah diketengahkan..

yang raja itu umpama pohon. si anu sampun pejah’. “.maka Raja Chulan pun berangkat mengeluari Raja Suran.’Kabeh sampun pejah. Selain penggunaan kata-kata asing. Misalnya. Demikian lagi raja dengan rakyatnya. biarnyalah habis mati semuanya.bahasa Arab. nescaya pohon tiada akan dapat berdiri. dengan demikian keempat puluhnya habis mati dibunuh orang. serta mati seorang diberitahu pada Pateh Adam.. Maka sahut Pateh Adam. Bahasa Arab sangat banyak digunakan lebihlebih lagi di bahagian awal hikayat ini. bahasa-bahasa lain seperti bahasa Parsi. biarkanlah. lebih-lebih lagi dalam bab-bab yang menceritakan tentang kerajaan Majapahit. dalam Sejarah Melayu juga banyak terdapat pemakaian bahasa-bahasa perbandingan atau bahasa kiasan. Siam.. maka diberitahu Pateh Adam sekeliannya.. “Ar’ayat juna bakhsanat sultan khasad” yang bermaksud rakyat itu umpama akar. Contohnya: Bismi’llahi-‘r-rahmanir-rahim Alhamdu Li’llahil-lazi la-ilaha illa huwa.’Pengeran. ertinya. Selain bahasa Arab terdapat juga beberapa perkataan atau ayat-ayat Jawa yang digunakan.kabeh insun putra dalam ikibala nanging puanara’.. antara lainnya ialah. ‘Dimadimani’. rupa rakyat seperti laut tatkala pasang penuh. Rupa tunggul panji-panji 9 . akan aku anak orang ini pun padalah. Rupa gajah dan kuda seperti pulau. Terdapat juga penggunaan bahasa Siam seperti : Klang kio Kwai kwai ertinya perbendaharaan permata ertinya perlahan-lahan Kata-kata Parsi yang terdapat dalam Sejarah Melayu. Tamil dan Jawa turut diselitkan dalam Sejarah Melayu ini. Misalnya: Maka segala anak pariai itu pun melawan maka habis mati dibunuh orang. Jikalau tiada akar. Ertinya.

Biasanya pantun ini digunakan bagi menceritakan sesuatu peristiwa. Badannya terhantar di Langkawi. Maka bercaturlah Tun Bahara itu dengan orang Melaka. Rupa senjata berlapis-lapis. Sejarah Melayu ada mengatakan bahawa. lawannya itu berfikir.” Selain daripada bahasa berbentuk prosa. 10 . Mereka telah mengetahui syair.. Selain pantun. terdapat juga bentuk puisi lain yang berupa nyanyian rakyat iaitu nyanyian yang disertai dengan permainan. pandang kiri. Pandan terletak dilangkahi. sudah sememangnyalah perkembangan bahasa Melayu pada zaman itu amat meluas dan teks Sejarah Melayu telah menjadi bukti betapa kukuhnya penggunaan bahasa Melayu klasik pada masa itu.seperti hutan. dari kenyataan yang telah ditunjukkan tadi. seloka. bait dan gurindam. Setelah ditikam. pandang ke kanan. Rupa cemara tombak seperti bunga lalang. di sana sini dalam keseluruhan naskah Sejarah Melayu. Ada yang mengatakan badannya dihantar ke Langkawi. Bentuk puisi yang lumrah dalam naskah Sejarah Melayu ialah pantun. Pantun ini mengisahkan pembunuhan Tun Jana Katib di Singapura dengan perintah raja sendiri. kita dapat melihat bahawa rakyat Melaka juga mengetahui bentuk-bentuk puisi lain. Selain dari pantun Melayu terdapat juga pantun Jawa. Selain daripada bentuk-bentuk puisi yang disebutkan tadi. Jadi.. Contohnya: Telur itik dari Singgora. diselitkan juga dengan bahasa berbentuk puisi. badan Tun Jana Katib ghaib. Darahnya titik di Singapura. sambil ia bersyair dan berbait dan bergurindam dan berseloka. ia tiada berfikir.

hubungan dan kerjasama antara raja dan pembesar sangat rapat. a....’Ar’ayat juna bakhsanat Sultan Khasad. Tanpa kayu api tidak akan menyala. Dalam titik-bengik pentadbiran. Hakikat ini pada amnya dapat kita lihat daripada sebuah bidalan Parsi yang digunakan oleh pengarang Sejarah Melayu yang berbunyi.’ yang kemudian 11 . Pembesar dinilaikan sebagai kayu dan raja sebagai api.. seorang Temenggung. Pemerintahan yang digunakan adalah berpusat. Melaka bolehlah dianggapkan sebuah empayar Melayu yang teguh dan stabil di bawah satu susunan politik tradisional yang tersusun. Dalam Sejarah Melayu. raja pertama yang dikatakan mengadakan sistem menteri-menteri ini ialah Raja Besar Muda anak kepada Raja Iskandar Syah. Di antara pembesar-pembesar itu ialah seorang Laksamana. SUMBANGAN TEKS SEJARAH MELAYU DALAM PERADABAN BANGSA MELAYU. Sungguhpun seseorang sultan di Melaka tidak mempunyai Majlis Negeri untuk menasihati baginda tetapi dalam susunan pentadbiran dan pemerintahan. beberapa orang Syahbandar dan seorang Penghulu Bendahari. Menurut apa yang telah digambarkan oleh Sejarah Melayu. Pusat kekuasaan terletak di tangan seorang sultan. Aspek Politik dan Ketatanegaraan Aspek politik dan Ketatanegaraan merupakan suatu aspek yang penting untuk mengukur sejauhmana keberkesanan pentadbiran sesebuah masyarakat. baginda melantik beberapa orang besar yang masing-masing mempunyai peranan yang tertentu. Dengan adanya kestabilan dari aspek politik dan Ketatanegaraan sesebuah masyarakat akan hidup dalam keadaan yang harmoni dan aman.4.

Kemunculan Melaka sebagai pelabuhan dagang telah mewujudkan golongan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang. benua Keling dan China datang ke Melaka. Antara saudagar yang disebutkan dalam Sejarah Melayu termasuklah Raja Mendaliar. 12 . Masyarakat Melayu Melaka berpegang teguh dengan kalimat ‘Melayu Pantang Derhaka’.. Orang-orang Arab menamakan Melaka sebagai Malakat. jikalau tiada akar nescaya pohon tidak akan dapat berdiri.. yang raja itu umpama pohon. Saudagar-saudagar dari Arab. Seperti dalam hikayat . Naskah Sejarah Melayu ada menyatakan bahawa rakyat Melaka amat tunduk dan taat kepada perintah raja. rakyat itu umpama akar. Melaka yang terkenal sebagai pusat perdagangan merupakan sifat sejarah yang dapat ditinjau melalui karya Sejarah Melayu.. demikian lagi raja itu dengan rakyatnya. iaitu perhubungan segala dagang.diterjemahkan oleh Tun Sri Lanang sebagai . Ali Manu Nayan dan Nina Sura Dewana. Konsep-konsep itu ialah ‘daulat’ dan ‘durhaka’. Jika seseorang itu mengingkari perintah raja ia dikatakan derhaka.. Ekonomi Melaka yang begitu kukuh kerana Melaka menjadi tumpuan pedagang dan saudagar. b.. Ini disebabkan oleh dua konsep yang dipegang teguh oleh mereka.. Daulat meletakkan baginda di tempat yang lebih tinggi daripada masyarakat yang menyebabkan baginda tidak boleh ditegur atau dicela. Aspek Sosio Ekonomi Episod-episod bersejarah yang dibentangkan oleh Sejarah Melayu ada juga menyebut mengenai sosio ekonomi masyarakat pada masa itu terutama masyarakat Melaka.

.” Namun demikian. pelbagai pihak telah mendapat manfaatnya. apabila orang datang bermain ke rumahnya. Sejarah Melayu ada menyebut mengenai Tun Isap. Mengikut catatan Tome Pires. Bukti ini tidak mungkin dapat menolak kenyataan bahawa pembesar-pembesar Melaka juga turut berniaga. Golongan ini seperti golongan hulubalang juga. Antara mereka ialah Bendahara Tun Mutahir. maka diberinya kain atau emas. dalam banyak hal. “Adapun Hang Isap itu ada berniaga dengan Saiyid hamba Allah. atau barang benda yang gharib-gharib. Ekoran daripada kewujudan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang. Walaupun demikian. Maka segala orang besar-besar dan hulubalang Melaka semuanya datang bermain ke rumahnya. lelaki dan perempuan dalam masyarakat tadi. yang kemudiannya menjadi Seri Maharaja dan Tun Isap. Ali Manu Nayan namanya. melainkan Tun Hassan temenggung juga yang tiada datang ke rumahnya. jumlah masyarakat Melaka yang terlibat dalam perniagaan juga adalah 13 . sama ada oleh raja. orang asinglah yang nampaknya lebih banyak terlibat dalam usaha perdagangan secara besar-besaran. tidak mungkin dapat membentuk sesuatu kelas yang khusus dari segi profesionalisme kerana kegiatan perniagaan dan sektor perniagaan dan perdagangan boleh dilibati dan dilakukan oleh sesiap sahaja.Maka ada seorang biaperi di Melaka terlalu kaya.. Pada kira-kira Saiyid itu ada emasnya sedikit lagi pada Hang Isap. beberapa orang Sultan Melaka sendiri mengambil bahagian yang cergas dalam sektor ini sehinggakan baginda dikatakan menjadi kaya-raya. pembesar mahupun rakyat.

J. pakaian dan pemerintahan yang diberikan oleh Sejarah Melayu itu sendiri. Secara logiknya dapatlah dikatakan bahawa raja merupakan tokoh agung dalam hiraki masyarakat tradisional Melaka yang menegakkan konsep taat rakyat kepada raja dan negaranya. Bottoms. mengakui hakikat bahawa terdapat persembahan cerita yang detail bersama ‘etiquette’. Misalnya raja terdiri daripada buluh betung dan buih.besar. memang bertujuan untuk membendung perlakuan-perlakuan sambil memupuk nilai-nilai kemanusiaan anggota masyarakatnya kerana ia lebih merupakan kebiasaan yang diiktiraf oleh masyarakat tersebut.C. Selaras dengan definisi adat istiadat itu sendiri. tetapi fungsi sosio-budayanya yang dapat memberi penilaian kepada pengkaji-pengkaji terhadap institusi kesultanan Melaka. Konteks ‘etiquette’ di sini umumnya merupakan penekanan terhadap budaya yang bertumpu pada adat istiadat dan pola-pola normatif yang menjadi dasar hidup masyarakat. Dengan itu. Aspek Sosio Budaya dan Kemasyarakatan. Penetapan upacara-upacara dan peraturan- 14 . Dalam pada itu juga satu ketetapan undang-undang telah diwujudkan iaitu Undang-undang Laut Melaka yang meliputi tatacara berniaga. Hal ini dapat diperincikan pada asal-usul keturunan raja Melaka itu sendiri. c. secara tidak langsung bagi membatasi hubungan secara terus antara raja dengan rakyat maka lahirlah konsep adat sebagai suatu bentuk dakyah yang mesti dipatuhi. Kemunculan Sejarah Melayu bukan hanya pada fakta sejarahnya. Raja dianggap kudus dan mempunyai kuasa ‘supernatural’. Kelahirannya atau keturunan itu sendiri diselaputi unsur-unsur magis dan mitos. secara idealnya adat istiadat di Melaka seperti yang dibentangkan dalam Sejarah Melayu.

peraturan itu sudah sememangnya mempunyai tujuan dan fungsi-fungsi tertentu serta untuk menjaga kepentingan pihak-pihak tertentu. Walaubagaimanapun. tunduk dan patuh kepada segala peraturan yang telah ditetapkan kepada mereka. Golongan atasan lebih berkuasa. mengkagumkan upacara-upacara yang dibentangkan sungguh dan dapat mencerminkan masyarakat Melayu tradisional di Melaka dan Johor yang kaya dengan adat ketimuran dan penuh dengan nilai-nilai kesenian. 5. membuat perahu. walaupun ketika itu Islam telah berkembang dan menjadi agama rasmi mereka ketika itu. peraturan-peraturan membuat rumah. Dalam pada itu. Larangan-larangan kekuningan. lebih mulia dan tinggi darjatnya dalam segala hal berbanding rakyat biasa. larangan memakai emas dan sebagainya jelas memaparkan masyarakat terutama masyarakat yang terlalu mementingkan kedudukan dan status. terdapat juga pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur Hindu diselitkan dalam upacara-upacara tersebut. Ini juga dapat mencerminkan bahawa adat istiadat dan upacara bercorak kehinduan masih menjadi anutan masyarakat Melayu tradisional. keindahan dan kemeriahan. KESIMPULAN Sejarah Melayu bukan sahaja telah merakamkan mengenai sejarah budaya dan keagungan raja-raja Melaka tetapi secara tidak langsung ia telah mengangkat kerajaan Melayu Melaka ke 15 . Golongan yang ditekankan dalam hal ini ialah golongan atasan dan hubungannya dengan golongan rakyat biasa. peraturan memakai payung. Golongan rakyat biasa pula sentiasa mengekori.

tamadun bangsa Melayu telah dapat dinaikkan. cara mengiringi raja.sebuah empayar besar yang teguh dan stabil di bawah satu sistem politik tradisional yang tersusun. Antara aspek kebudayaan dan masyarakat seperti yang diutarakan dalam naskah Sejarah Melayu ialah pakaian diraja dan kelengkapannya. Aspek kebudayaan yang ditonjolkan pada masa itu juga jelas dinyatakan. adat perkahwinan. Kebiasaankebiasaan yang lama telah ditinggalkan walaupun masih ada lagi sedikit pengaruh hindu. senjata dan kelengkapan perang. Kedatangan Islam telah membentuk semula peradaban bangsa Melayu. Pada masa itu banyak perubahan penting telah berlaku. 16 . Justeru itu. adat mengadap raja dan budaya di istana. alat kebesaran dan perhiasan. Harus kita akui bahawa peradaban Melayu bermula lebih awal daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Semua aspek ini telah mengangkat peradaban bangsa Melayu. perayaan dan adat Islam serta amalan hidup rakyat jelata. Perkembangan peradaban Melayu pada zaman sekarang adalah bertitiktolak daripada peradaban aslinya. Sejarah Melayu banyak menceritakan mengenai kedudukan raja-raja Melau dalam masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.