Assignment BMK 2009

1.

PENGENALAN

1.1

Pengertian Bahasa Melayu Klasik

Bahasa Melayu Klasik dalam konteks ini adalah bahasa Melayu yang pernah digunakan pada suatu masa dahulu. Berikutan sifat bahasa yang sentiasa berkembang ianya juga telah berkembang mengikut peredaran masa dan tahap kemajuan sesebuah masyarakat. Para sarjana telah membuat pelbagai pengertian mengenai Bahasa Melayu Klasik ini, antaranya ialah Asmah Hj.Omar (1985:33), menyatakan bahawa bahasa abad ketiga belas dan ketujuh belas itu dinamakan bahasa Melayu Klasik. Seperti apa yang diutarakan oleh beliau tadi, zaman peralihan daripada bahasa Melayu Kuno kepada Bahasa Melayu Klasik bermula pada sekitar abad ke 13 dan 14. Pada masa itu banyak dijumpai prasasti yang ditulis menggunakan huruf India tetapi bahasanya sudah terdapat pengaruh bahasa Arab. Perkara ini dikuatkan lagi dengan kenyataan Ismail Hussin (1984:25), bahasa Melayu Klasik bermula sekitar abad ke-13 dan 14. Beliau menyebutnya sebagai zaman peralihan di seluruh kepulauan Melayu dengan kedatangan Islam. Bukti konkrit tentang kedatangan Islam di Nusantara dari sudut sejarah diperolehi pada tahun 1292M sewaktu Marco Polo melawat Sumatera dan catatannya menganai pengislaman Pasai. Kegemilangannya bahasa Melayu Klasik boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman kerajaan Melaka, Zaman kerajaan Acheh dan Zaman kerajaan JohorRiau. Pada zaman kerajaan Melayu Melaka bahasa Melayu menjadi medium dalam pemerintahan, perhubungan, perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banyak karya-karya telah terhasil pada zaman kegemilangan bahasa Melayu Klasik. Karya-karya seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Misa Melayu, Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin), Hikayat Hang Tuah dan sebagainya begitu terkenal pada masa itu. Semua karya yang dihasilkan ditulis dalam tulisan

1

Bahasa Melayu Klasik banyak mendapat pengaruh Arab. Terdapat penggunaan ayat songsang dengan 2 . Para pengkaji Barat menganggap bahawa teks Melayu lama ini serba lengkap mengenai struktur organisasi sesebuah kerajaan Melayu pada masa itu. Banyak naskhah Melayu lama yang ditulis menggunakan bahasa Melayu sukar diperolehi kerana beberapa faktor seperti adanya kecenderungan para orientalis Barat mengumpul dan membawa pulang naskhah-naskhah asal ke negara mereka sehingga kita sendiri yang terpaksa merujuk ke muzium di negara-negara Barat. Syamsuddin alSumaterani. struktur ayat dan tulisan. Perkembangannya bahasa Melayu Klasik seiring dengan perkembangan kerajaan Melayu yang wujud pada masa itu. politik.jawi. dan ekonomi sesebuah masyarakat. Ayat: panjang. Karya-karya ini juga banyak menyentuh tentang budaya.2 Ciri-ciri bahasa klasik: Pengaruh Islam menjadi semakin kuat sehingga bahasa Melayu Klasik mengalami banyak perubahan dan penggunaan bahasa Melayu Kuno mula diganti dengan bahasa ini. Antara cirri-ciri bahasa Melayu Klasik ialah: A. kesusasteraan atau ketatanegaraan. 1. Bahasa Melayu ini digunakan oleh pengarang bagi menghasilkan sesebuah karya sama ada dalam bentuk keagamaan. Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri. Bentuk struktur ayat dalam karya bahasa Melayu Klasik agak panjang iaitu mengandungi beberapa ayat tunggal yang dicantumkan dengan menggunakan katakata hubung yang tertentu. terutamanya ‘dan’ dan ‘atau’ ataupun dengan menggunakan tanda koma bertitik sahaja. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel. Bahasa Melayu telah mengalami perubahan dari segi kosa kata. berulang. berbelit-belit. Bahasa Melayu Klasik ini mempunyai pelbagai keistimewaan.

Sanskrit dan Klasik Pengaruh kosa kata daripada ketiga-tiga bahasa ini disebabkan oleh bahasa Sanskrit sudah terlebih dahulu bertapak di kepulauan Melayu dan penyebaran agama Islam telah membawa bahasa Arab ke kepulauan ini. pahala dan lain-lain. Ini amat ketara dengan penggunaan perkataan dan sistem panggilannya. edan kesmaran (mabuk asmara). C. Justeru itu bahasa Melayu Klasik banyak menerima pengaruh daripada kedua-dua bahasa ini. sahaya... masyghul (bersedih). b. mualim daulat. Hatta datanglah kepada suatu hari maka hamzah dan Umar Umayyah dibawanya oleh Khoja Abdul Mutalib kepada mualim. Karya yang dihasilkan pada masa dahulu banyak berkisar kepada keagungan raja atau kemahsyuran sesebuah pemerintahan. Menggunakan bahasa Istana Bahasa Melayu Klasik sememangnya lebih bersifat bahasa Istana. Contoh yang jelas adalah perkataan seperti ratna mutu manikam. Ianya lebih mengutamakan objek pelaku atau subjek.. D. padat dan tepat sesuai dengan fungsinya untuk mengungkapkan idea dan buah fikiran yang abstrak dan kompleks.. Maka dilihatlah tanah negara bukit menjadi seperti warna emas. E. Kosa kata bahasa Arab. makhdum. B. Perkara ini amat berbeza dengan konteks bahasa Melayu Moden yang mempunyai ayat yang lebih ringkas. Banyak ayat pasif Ayat pasif agak lumrah digunakan dalam sesebuah karya bahasa Melayu Klasik. Ianya telah menyebabkan tulisan yang dihasilkan lebih mirip kepada penggunaan perkataan bahasa Istana dan struktur ayat juga berdasarkan pertuturan lisan bahasa Istana.pendepanan predikat kesan daripada tatabahasa Arab. Perkara ini dapat kita perhatikan dengan meneliti contoh-contoh di bawah: a. Banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) 3 . dosa.

syair. Banyak menggunakan partikel `pun' dan 'lah' Partikel ‘pun’ dan ‘lah’ digunakan di hujung perkataan. hatta. seperti pantun. yang pada asalnya dalam bentuk lisan dan penggunaan unsur-unsur tersebut dapat menghidupkan suasana penceritaan. seloka. Kata-kata seperti ini bukan sahaja digunakan untuk memulakan sesuatu perenggan. Penggunaan ini mungkin disebabkan oleh sifat sastera Melayu Klasik itu sendiri. F. G. iii. Syahbandar pun turunlah. alkisah. adapun. Antaranya ialah perkataan sebermula. Kata-kata seperti ini tidak lagi digunakan pada masa kini. Penggunaan kiasan. ii. Batu pun habis berpelantingan. perbandingan serta penggunaan laras bahasa puisi Karya-karya Melayu Klasik banyak menggunakan kiasan dan perbandingan serta laras bahasa puisi. Penggunaan partikelpartikel ini seperti dalam contoh di bawah: i. 2. SINOPSIS KARYA DAN BIODATA PENULISNYA.Bahasa Melayu Klasik banyak menggunakan perdu perkataan iaitu kata pangkal ayat yang agak usang atau klise. Karya-karya bahasa Melayu Klasik banyak penggunakan partikel-partikel ini. dan gurindam. 4 . tetapi ia juga digunakan pada awal-awal ayat dalam perenggan. “Maka Bendahara pun hairanlah kalam raja seperti dikhatankan orang rupanya”.

London 2. Naskah Sejarah Melayu terbahagi kepada 3 jenis: 1. Naskhah Raffles 18. Royal Asiatic Society. Selepas itu penulisannya dilanjutkan lagi hingga ke zaman awal penubuhan raja-raja Melayu dari Melaka ke Johor.A Shellabear dan edisi Dulaurier 5 . Naskhah-naskhah edisi Abdullah Munsyi. Oleh yang demikian. Kisah-kisah itu disusun mengikut kronologi tetapi tidak diatur di dalam urutan plot yang nyata. tetapi pada kekerapan dan terlalu banyak kali ia disalin dan diminati.1 Sinopsis Sejarah Melayu Sejarah Melayu merupakan sebuah karya yang tergolong di dalam jenis sastera sejarah. Inti ceritanya ialah berkenaan raja-raja Melaka dan pemerintahan rajanya yang pertama hinggalah ke raja-raja yang akhir. Teks Sejarah Melayu pada amnya mengisahkan pengalaman-pengalaman sejarah yang dialami oleh raja-raja Melayu yang memerintah Melaka. Kisah-kisah ini tidak bertumpu khusus kepada satu-satu watak ataupun tema. karya sastera sejarah ini juga dikenali dengan judul Arabnya ‘Sulalatu I’-Salatin’ yang bererti Salasilah Sultan-Sultan. dari awal abad ke 15 hingga awal abad ke 17. Di samping judul dalam bahasa Melayunya ‘Sejarah Melayu’. tetapi sebaliknya bertukar sewenang-wenangnya. Sejarah Melayu mengandungi naskahnaskah salinan yang paling banyak sekali bilangannya dibandingkan dengan naskahnaskah bercorak sejarah yang lain. Ada di kalangan para sarjana berpendapat bahawa Sejarah Melayu merupakan hasil sastera tradisional Melayu yang terpenting sekali. Sejarah Melayu dibina di dalam bentuk kisah-kisah yang pendek. apabila Portugis menyerang Melaka pada tahun 1511.2. edisi W. Ia bukan hanya terletak pada nilai kandungannya.

. peri persatua dan peraturan segala raja-raja Melayu dengan istiadatnya sekali. T... Iskandar berpendapat bahawa sebenarnya Tun Sri Lanang adalah pengarang Sejarah Melayu. Jawa.. Pengarang Sejarah Melayu ini juga pandai banyak bahasa dan menguasai serta boleh bertutur dengan pelbagai bahasa seperti bahasa Arab.. Ismail Hussein pula menyatakan bahawa Tun sri Lanang bukanlah pengarang Sejarah Melayu tetapi penyalin naskah asli yang dibawa dari Goa. yakni peraturan segala raja-raja. Dr. Menurut Liaw Yock Fang. R.. Portugis dan Tamil.. sudah tentulah kita ingin tahu siapakah penulis atau pengarangnya. 6 . Parsi. Maka fakir karanglah hikayat ini . Hsu Yun Tsiao. Pengarang Sejarah Melayu ini adalah seorang yang menetap di istana dan mempunyai pengetahuan yang luas. Perkara ini jelas dalam pendahuluan buku Sejarah Melayu... supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita .O Winstedt berpendapat bahawa pengarang Sejarah Melayu adalah seorang yang mempunyai jiwa seni. “Bahawa beta minta perbuatkan hikayat pada Bendahara. Hal ini juga dipersetujui oleh Prof. supaya akan menyukakan duli hadrat baginda. Maka fakir namai hikayat itu Sulalatu ‘I-Salatin. Naskhah yang tersimpan di perpustakaan Royal Asiatic Society of London 2. Penulis Sejarah Melayu ialah orang Melaka yang menyaksikan kejatuhan Melaka ke tangan Feringgi.” Bendahara yang dimaksudkan di sini ialah Tun Muhammad dan lebih dikenali dengan nama timang-timangannya Tun Sri Lanang..2 Biodata Penulis Sejarah Melayu Sebagai sebuah hasil sastera.. Tun Sri Lanang adalah penulis atau penyusun Sejarah Melayu.3.

sarhad. 3. terdapat perkataan-perkataan dalam sebutan lamanya yang jarang didapati dalam kitab-kitab Melayu lama seperti kata asti. Jawa. Bangsa Eropah sentiasa amat tertarik oleh cara kitab itu melukiskan sesuatu hal dengan cara yang sederhana sekali dan oleh isi kitab itu yang sangat indah. netiasa dan banyak lagi (Abdul Rahman Ismail. C. Portugis dan Tamil. Tun Sri Lanang seorang yang bijak dan mempunyai jiwa seni serta rapat dengan golongan istana. “Bahasa yang dipakai dalam Sejarah Melayu itu ialah bahasa cerita yang sederhana. Jika kita tinjau daripada pelbagai sudut ia sememangnya telah 7 . Tun Sri Lanang juga sudah membaca buku-buku hikayat seperti Hikayat Iskandar. Tun Sri Lanang hidup pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 dan telah dapat menyelesaikan Sejarah Melayu pada zaman Sultan Alauddin Riayat Shah. Sejarah Melayu adalah naskhah yang tertua kerana selain daripada ejaannya yang lebih kuno. beliau telah membuat banyak perubahan daripada naskah asal. PERANAN TEKS DALAM PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Kalau dilihat daripada segi bahasa. Hikayat Amir Hamzah serta banyak mengetahui bahasa Arab. 1998:17).Hooykaas (1981:163) menyatakan bahawa Sejarah Melayu merupakan sumber bahasa yang penting. incit.Apabila Tun Sri Lanang menyalin dan membangun semula Sejarah Melayu. Tun Sri Lanang seperti yang digambarkan Winsted ialah seorang yang Bendahara Paduka Raja Melaka daripada keturunan Bendahara Melaka dan Johor. Hikayat Muhamad Ali Hanafiah. bahasa Melayu Kuno yang baik.” Teks Sejarah Melayu telah memperlihatkan perkembangan dalam bahasa Melayu itu sendiri. Parsi.

. sa orang (seorang) dan lain-lain lagi. Teks ini menggunakan sistem ejaan lama.. “Sejarah Melayu.kan dan diper. Selain 8 . nga.. Di samping penggunaan kata pangkal ayat. Ada beberapa huruf baharu yang ditambah seperti pa.. terdapat juga penggunaan kosa kata lama yang dipengaruhi oleh bahasa asing. kunit (kunyit) dan niru (nyiru. Kata pangkal ayat yang lazim digunakan dalam teks Sejarah Melayu seperti hatta. setelah sudah Raja Iskandar melihat matahari terbit. ga. suroh berhadir (suruh hadir). maka bagindapun kembalilah. dudok (duduk). membacha (membaca). syahadan. cetera ketiga puluh dua: Tun Sri Lanang menceritakan bahawa Tun Mai Ulat Bulu telah menyindir Makhdun Sadar Jahan yang tidak dapat menyebut perkataan Melayu seperti kusying (kucing). Jenis aksara yang digunakan dalam teks ini ialah tulisan jawi yang telah disesuaikan bahasa Melayu ketika itu. sebermula.an.. lebih-lebih lagi bahasa Arab. iaitu kajian berkaitan ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukan sebutan dan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa.. nya dan ca.memberikan impak yang tinggi dalam kemajuan bahasa Melayu sehinggakan para pengkaji barat begitu tertarik untuk mendalami atau mengkaji teks ini. kita dapat melihat keseluruhan buku ini ditulis dalam bentuk prosa dan juga bentuk puisi yang menggunakan bahasa Melayu Klasik yang cukup indah dan menarik.. banyak perkataan yang telah diketengahkan. Melalui aspek morfologi pula. Ia telah menampakkan unsur-unsur yang gramatis dan tatabahasa yang semakin sempurna di samping penggunaan beberapa imbuhan seperti per.. lalu dari negeri Raja Kida Hindi. meng. seperti contoh..)”. Contoh penggunaan kata pangkal ayat yang digunakan ialah seperti berikut: “Hatta.kan.. Sekiranya kita tinjau dari aspek fonetik dan fonologi.. berapa lamanya. arakian dan lain-lain lagi.

. biarnyalah habis mati semuanya. Misalnya: Maka segala anak pariai itu pun melawan maka habis mati dibunuh orang. bahasa-bahasa lain seperti bahasa Parsi. Terdapat juga penggunaan bahasa Siam seperti : Klang kio Kwai kwai ertinya perbendaharaan permata ertinya perlahan-lahan Kata-kata Parsi yang terdapat dalam Sejarah Melayu.’Kabeh sampun pejah. dalam Sejarah Melayu juga banyak terdapat pemakaian bahasa-bahasa perbandingan atau bahasa kiasan.maka Raja Chulan pun berangkat mengeluari Raja Suran.. ertinya. Maka sahut Pateh Adam. Tamil dan Jawa turut diselitkan dalam Sejarah Melayu ini. “. Selain penggunaan kata-kata asing. Jikalau tiada akar. dengan demikian keempat puluhnya habis mati dibunuh orang.bahasa Arab. yang raja itu umpama pohon. si anu sampun pejah’. Contohnya: Bismi’llahi-‘r-rahmanir-rahim Alhamdu Li’llahil-lazi la-ilaha illa huwa. Rupa gajah dan kuda seperti pulau. Rupa tunggul panji-panji 9 . ‘Dimadimani’. “Ar’ayat juna bakhsanat sultan khasad” yang bermaksud rakyat itu umpama akar. Misalnya. akan aku anak orang ini pun padalah. antara lainnya ialah. lebih-lebih lagi dalam bab-bab yang menceritakan tentang kerajaan Majapahit.. Demikian lagi raja dengan rakyatnya. rupa rakyat seperti laut tatkala pasang penuh. biarkanlah. Bahasa Arab sangat banyak digunakan lebihlebih lagi di bahagian awal hikayat ini.kabeh insun putra dalam ikibala nanging puanara’. serta mati seorang diberitahu pada Pateh Adam. Siam. nescaya pohon tiada akan dapat berdiri. Selain bahasa Arab terdapat juga beberapa perkataan atau ayat-ayat Jawa yang digunakan. maka diberitahu Pateh Adam sekeliannya. Ertinya..’Pengeran.

pandang ke kanan. Setelah ditikam. 10 .. Darahnya titik di Singapura.. Rupa cemara tombak seperti bunga lalang. terdapat juga bentuk puisi lain yang berupa nyanyian rakyat iaitu nyanyian yang disertai dengan permainan.” Selain daripada bahasa berbentuk prosa. Selain dari pantun Melayu terdapat juga pantun Jawa. sudah sememangnyalah perkembangan bahasa Melayu pada zaman itu amat meluas dan teks Sejarah Melayu telah menjadi bukti betapa kukuhnya penggunaan bahasa Melayu klasik pada masa itu. Rupa senjata berlapis-lapis. sambil ia bersyair dan berbait dan bergurindam dan berseloka. dari kenyataan yang telah ditunjukkan tadi. Pandan terletak dilangkahi. Contohnya: Telur itik dari Singgora. Badannya terhantar di Langkawi. seloka. Biasanya pantun ini digunakan bagi menceritakan sesuatu peristiwa. Pantun ini mengisahkan pembunuhan Tun Jana Katib di Singapura dengan perintah raja sendiri. Maka bercaturlah Tun Bahara itu dengan orang Melaka. pandang kiri. Selain daripada bentuk-bentuk puisi yang disebutkan tadi. Mereka telah mengetahui syair. lawannya itu berfikir. di sana sini dalam keseluruhan naskah Sejarah Melayu. ia tiada berfikir. bait dan gurindam. Jadi. Bentuk puisi yang lumrah dalam naskah Sejarah Melayu ialah pantun. kita dapat melihat bahawa rakyat Melaka juga mengetahui bentuk-bentuk puisi lain. Sejarah Melayu ada mengatakan bahawa. Ada yang mengatakan badannya dihantar ke Langkawi.seperti hutan. badan Tun Jana Katib ghaib. Selain pantun. diselitkan juga dengan bahasa berbentuk puisi.

Tanpa kayu api tidak akan menyala. Dengan adanya kestabilan dari aspek politik dan Ketatanegaraan sesebuah masyarakat akan hidup dalam keadaan yang harmoni dan aman. seorang Temenggung. a.’Ar’ayat juna bakhsanat Sultan Khasad. baginda melantik beberapa orang besar yang masing-masing mempunyai peranan yang tertentu....4. Melaka bolehlah dianggapkan sebuah empayar Melayu yang teguh dan stabil di bawah satu susunan politik tradisional yang tersusun. Sungguhpun seseorang sultan di Melaka tidak mempunyai Majlis Negeri untuk menasihati baginda tetapi dalam susunan pentadbiran dan pemerintahan. hubungan dan kerjasama antara raja dan pembesar sangat rapat. Pembesar dinilaikan sebagai kayu dan raja sebagai api. Pusat kekuasaan terletak di tangan seorang sultan.’ yang kemudian 11 . Pemerintahan yang digunakan adalah berpusat. raja pertama yang dikatakan mengadakan sistem menteri-menteri ini ialah Raja Besar Muda anak kepada Raja Iskandar Syah. beberapa orang Syahbandar dan seorang Penghulu Bendahari. Dalam titik-bengik pentadbiran. Menurut apa yang telah digambarkan oleh Sejarah Melayu. Aspek Politik dan Ketatanegaraan Aspek politik dan Ketatanegaraan merupakan suatu aspek yang penting untuk mengukur sejauhmana keberkesanan pentadbiran sesebuah masyarakat. Di antara pembesar-pembesar itu ialah seorang Laksamana.. Dalam Sejarah Melayu. SUMBANGAN TEKS SEJARAH MELAYU DALAM PERADABAN BANGSA MELAYU. Hakikat ini pada amnya dapat kita lihat daripada sebuah bidalan Parsi yang digunakan oleh pengarang Sejarah Melayu yang berbunyi.

.. rakyat itu umpama akar. Masyarakat Melayu Melaka berpegang teguh dengan kalimat ‘Melayu Pantang Derhaka’. 12 . Ekonomi Melaka yang begitu kukuh kerana Melaka menjadi tumpuan pedagang dan saudagar. iaitu perhubungan segala dagang. Daulat meletakkan baginda di tempat yang lebih tinggi daripada masyarakat yang menyebabkan baginda tidak boleh ditegur atau dicela. Konsep-konsep itu ialah ‘daulat’ dan ‘durhaka’. benua Keling dan China datang ke Melaka.. Melaka yang terkenal sebagai pusat perdagangan merupakan sifat sejarah yang dapat ditinjau melalui karya Sejarah Melayu. Saudagar-saudagar dari Arab. Jika seseorang itu mengingkari perintah raja ia dikatakan derhaka. Kemunculan Melaka sebagai pelabuhan dagang telah mewujudkan golongan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang. Ali Manu Nayan dan Nina Sura Dewana. Ini disebabkan oleh dua konsep yang dipegang teguh oleh mereka.. demikian lagi raja itu dengan rakyatnya. Aspek Sosio Ekonomi Episod-episod bersejarah yang dibentangkan oleh Sejarah Melayu ada juga menyebut mengenai sosio ekonomi masyarakat pada masa itu terutama masyarakat Melaka.. b.diterjemahkan oleh Tun Sri Lanang sebagai . yang raja itu umpama pohon. Naskah Sejarah Melayu ada menyatakan bahawa rakyat Melaka amat tunduk dan taat kepada perintah raja. Orang-orang Arab menamakan Melaka sebagai Malakat. jikalau tiada akar nescaya pohon tidak akan dapat berdiri. Antara saudagar yang disebutkan dalam Sejarah Melayu termasuklah Raja Mendaliar.. Seperti dalam hikayat .

dalam banyak hal. Antara mereka ialah Bendahara Tun Mutahir. Golongan ini seperti golongan hulubalang juga.” Namun demikian. beberapa orang Sultan Melaka sendiri mengambil bahagian yang cergas dalam sektor ini sehinggakan baginda dikatakan menjadi kaya-raya. jumlah masyarakat Melaka yang terlibat dalam perniagaan juga adalah 13 . orang asinglah yang nampaknya lebih banyak terlibat dalam usaha perdagangan secara besar-besaran. Pada kira-kira Saiyid itu ada emasnya sedikit lagi pada Hang Isap. maka diberinya kain atau emas. sama ada oleh raja. Bukti ini tidak mungkin dapat menolak kenyataan bahawa pembesar-pembesar Melaka juga turut berniaga. apabila orang datang bermain ke rumahnya. pembesar mahupun rakyat. Ekoran daripada kewujudan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang. tidak mungkin dapat membentuk sesuatu kelas yang khusus dari segi profesionalisme kerana kegiatan perniagaan dan sektor perniagaan dan perdagangan boleh dilibati dan dilakukan oleh sesiap sahaja. “Adapun Hang Isap itu ada berniaga dengan Saiyid hamba Allah. Mengikut catatan Tome Pires. atau barang benda yang gharib-gharib..Maka ada seorang biaperi di Melaka terlalu kaya. melainkan Tun Hassan temenggung juga yang tiada datang ke rumahnya. Maka segala orang besar-besar dan hulubalang Melaka semuanya datang bermain ke rumahnya. Walaupun demikian. pelbagai pihak telah mendapat manfaatnya. Sejarah Melayu ada menyebut mengenai Tun Isap. lelaki dan perempuan dalam masyarakat tadi. Ali Manu Nayan namanya. yang kemudiannya menjadi Seri Maharaja dan Tun Isap..

secara idealnya adat istiadat di Melaka seperti yang dibentangkan dalam Sejarah Melayu. Penetapan upacara-upacara dan peraturan- 14 . Dengan itu. c. Dalam pada itu juga satu ketetapan undang-undang telah diwujudkan iaitu Undang-undang Laut Melaka yang meliputi tatacara berniaga. Bottoms. Kelahirannya atau keturunan itu sendiri diselaputi unsur-unsur magis dan mitos. mengakui hakikat bahawa terdapat persembahan cerita yang detail bersama ‘etiquette’. Raja dianggap kudus dan mempunyai kuasa ‘supernatural’. Aspek Sosio Budaya dan Kemasyarakatan. Hal ini dapat diperincikan pada asal-usul keturunan raja Melaka itu sendiri. secara tidak langsung bagi membatasi hubungan secara terus antara raja dengan rakyat maka lahirlah konsep adat sebagai suatu bentuk dakyah yang mesti dipatuhi. Secara logiknya dapatlah dikatakan bahawa raja merupakan tokoh agung dalam hiraki masyarakat tradisional Melaka yang menegakkan konsep taat rakyat kepada raja dan negaranya. Konteks ‘etiquette’ di sini umumnya merupakan penekanan terhadap budaya yang bertumpu pada adat istiadat dan pola-pola normatif yang menjadi dasar hidup masyarakat. tetapi fungsi sosio-budayanya yang dapat memberi penilaian kepada pengkaji-pengkaji terhadap institusi kesultanan Melaka.C.besar. J. memang bertujuan untuk membendung perlakuan-perlakuan sambil memupuk nilai-nilai kemanusiaan anggota masyarakatnya kerana ia lebih merupakan kebiasaan yang diiktiraf oleh masyarakat tersebut. Kemunculan Sejarah Melayu bukan hanya pada fakta sejarahnya. pakaian dan pemerintahan yang diberikan oleh Sejarah Melayu itu sendiri. Selaras dengan definisi adat istiadat itu sendiri. Misalnya raja terdiri daripada buluh betung dan buih.

membuat perahu. keindahan dan kemeriahan. Golongan atasan lebih berkuasa. Dalam pada itu. larangan memakai emas dan sebagainya jelas memaparkan masyarakat terutama masyarakat yang terlalu mementingkan kedudukan dan status. Ini juga dapat mencerminkan bahawa adat istiadat dan upacara bercorak kehinduan masih menjadi anutan masyarakat Melayu tradisional.peraturan itu sudah sememangnya mempunyai tujuan dan fungsi-fungsi tertentu serta untuk menjaga kepentingan pihak-pihak tertentu. Walaubagaimanapun. terdapat juga pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur Hindu diselitkan dalam upacara-upacara tersebut. lebih mulia dan tinggi darjatnya dalam segala hal berbanding rakyat biasa. 5. tunduk dan patuh kepada segala peraturan yang telah ditetapkan kepada mereka. Golongan rakyat biasa pula sentiasa mengekori. mengkagumkan upacara-upacara yang dibentangkan sungguh dan dapat mencerminkan masyarakat Melayu tradisional di Melaka dan Johor yang kaya dengan adat ketimuran dan penuh dengan nilai-nilai kesenian. walaupun ketika itu Islam telah berkembang dan menjadi agama rasmi mereka ketika itu. Larangan-larangan kekuningan. peraturan memakai payung. Golongan yang ditekankan dalam hal ini ialah golongan atasan dan hubungannya dengan golongan rakyat biasa. peraturan-peraturan membuat rumah. KESIMPULAN Sejarah Melayu bukan sahaja telah merakamkan mengenai sejarah budaya dan keagungan raja-raja Melaka tetapi secara tidak langsung ia telah mengangkat kerajaan Melayu Melaka ke 15 .

sebuah empayar besar yang teguh dan stabil di bawah satu sistem politik tradisional yang tersusun. Kebiasaankebiasaan yang lama telah ditinggalkan walaupun masih ada lagi sedikit pengaruh hindu. Pada masa itu banyak perubahan penting telah berlaku. senjata dan kelengkapan perang. adat perkahwinan. Perkembangan peradaban Melayu pada zaman sekarang adalah bertitiktolak daripada peradaban aslinya. Aspek kebudayaan yang ditonjolkan pada masa itu juga jelas dinyatakan. Justeru itu. adat mengadap raja dan budaya di istana. Harus kita akui bahawa peradaban Melayu bermula lebih awal daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. tamadun bangsa Melayu telah dapat dinaikkan. alat kebesaran dan perhiasan. 16 . perayaan dan adat Islam serta amalan hidup rakyat jelata. Antara aspek kebudayaan dan masyarakat seperti yang diutarakan dalam naskah Sejarah Melayu ialah pakaian diraja dan kelengkapannya. Sejarah Melayu banyak menceritakan mengenai kedudukan raja-raja Melau dalam masyarakat. Semua aspek ini telah mengangkat peradaban bangsa Melayu. Kedatangan Islam telah membentuk semula peradaban bangsa Melayu. cara mengiringi raja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.