P. 1
Assignment BMK 2009

Assignment BMK 2009

|Views: 1,474|Likes:
Published by hasnahali

More info:

Published by: hasnahali on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

1.

PENGENALAN

1.1

Pengertian Bahasa Melayu Klasik

Bahasa Melayu Klasik dalam konteks ini adalah bahasa Melayu yang pernah digunakan pada suatu masa dahulu. Berikutan sifat bahasa yang sentiasa berkembang ianya juga telah berkembang mengikut peredaran masa dan tahap kemajuan sesebuah masyarakat. Para sarjana telah membuat pelbagai pengertian mengenai Bahasa Melayu Klasik ini, antaranya ialah Asmah Hj.Omar (1985:33), menyatakan bahawa bahasa abad ketiga belas dan ketujuh belas itu dinamakan bahasa Melayu Klasik. Seperti apa yang diutarakan oleh beliau tadi, zaman peralihan daripada bahasa Melayu Kuno kepada Bahasa Melayu Klasik bermula pada sekitar abad ke 13 dan 14. Pada masa itu banyak dijumpai prasasti yang ditulis menggunakan huruf India tetapi bahasanya sudah terdapat pengaruh bahasa Arab. Perkara ini dikuatkan lagi dengan kenyataan Ismail Hussin (1984:25), bahasa Melayu Klasik bermula sekitar abad ke-13 dan 14. Beliau menyebutnya sebagai zaman peralihan di seluruh kepulauan Melayu dengan kedatangan Islam. Bukti konkrit tentang kedatangan Islam di Nusantara dari sudut sejarah diperolehi pada tahun 1292M sewaktu Marco Polo melawat Sumatera dan catatannya menganai pengislaman Pasai. Kegemilangannya bahasa Melayu Klasik boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman kerajaan Melaka, Zaman kerajaan Acheh dan Zaman kerajaan JohorRiau. Pada zaman kerajaan Melayu Melaka bahasa Melayu menjadi medium dalam pemerintahan, perhubungan, perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banyak karya-karya telah terhasil pada zaman kegemilangan bahasa Melayu Klasik. Karya-karya seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Misa Melayu, Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin), Hikayat Hang Tuah dan sebagainya begitu terkenal pada masa itu. Semua karya yang dihasilkan ditulis dalam tulisan

1

Banyak naskhah Melayu lama yang ditulis menggunakan bahasa Melayu sukar diperolehi kerana beberapa faktor seperti adanya kecenderungan para orientalis Barat mengumpul dan membawa pulang naskhah-naskhah asal ke negara mereka sehingga kita sendiri yang terpaksa merujuk ke muzium di negara-negara Barat. Bahasa Melayu telah mengalami perubahan dari segi kosa kata. Ayat: panjang. 1. Perkembangannya bahasa Melayu Klasik seiring dengan perkembangan kerajaan Melayu yang wujud pada masa itu. Bahasa Melayu Klasik banyak mendapat pengaruh Arab. Bahasa Melayu Klasik ini mempunyai pelbagai keistimewaan.jawi. Para pengkaji Barat menganggap bahawa teks Melayu lama ini serba lengkap mengenai struktur organisasi sesebuah kerajaan Melayu pada masa itu.2 Ciri-ciri bahasa klasik: Pengaruh Islam menjadi semakin kuat sehingga bahasa Melayu Klasik mengalami banyak perubahan dan penggunaan bahasa Melayu Kuno mula diganti dengan bahasa ini. Syamsuddin alSumaterani. Antara cirri-ciri bahasa Melayu Klasik ialah: A. kesusasteraan atau ketatanegaraan. Bahasa Melayu ini digunakan oleh pengarang bagi menghasilkan sesebuah karya sama ada dalam bentuk keagamaan. terutamanya ‘dan’ dan ‘atau’ ataupun dengan menggunakan tanda koma bertitik sahaja. Terdapat penggunaan ayat songsang dengan 2 . Bentuk struktur ayat dalam karya bahasa Melayu Klasik agak panjang iaitu mengandungi beberapa ayat tunggal yang dicantumkan dengan menggunakan katakata hubung yang tertentu. politik. struktur ayat dan tulisan. Karya-karya ini juga banyak menyentuh tentang budaya. dan ekonomi sesebuah masyarakat. Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri. berulang. berbelit-belit. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel.

Hatta datanglah kepada suatu hari maka hamzah dan Umar Umayyah dibawanya oleh Khoja Abdul Mutalib kepada mualim. makhdum.. Kosa kata bahasa Arab. Perkara ini dapat kita perhatikan dengan meneliti contoh-contoh di bawah: a. Ini amat ketara dengan penggunaan perkataan dan sistem panggilannya. Menggunakan bahasa Istana Bahasa Melayu Klasik sememangnya lebih bersifat bahasa Istana. Banyak ayat pasif Ayat pasif agak lumrah digunakan dalam sesebuah karya bahasa Melayu Klasik. Justeru itu bahasa Melayu Klasik banyak menerima pengaruh daripada kedua-dua bahasa ini. C. Ianya lebih mengutamakan objek pelaku atau subjek.. Banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) 3 . edan kesmaran (mabuk asmara). padat dan tepat sesuai dengan fungsinya untuk mengungkapkan idea dan buah fikiran yang abstrak dan kompleks. D. dosa. Sanskrit dan Klasik Pengaruh kosa kata daripada ketiga-tiga bahasa ini disebabkan oleh bahasa Sanskrit sudah terlebih dahulu bertapak di kepulauan Melayu dan penyebaran agama Islam telah membawa bahasa Arab ke kepulauan ini. masyghul (bersedih). B. mualim daulat.pendepanan predikat kesan daripada tatabahasa Arab. sahaya.. pahala dan lain-lain. Ianya telah menyebabkan tulisan yang dihasilkan lebih mirip kepada penggunaan perkataan bahasa Istana dan struktur ayat juga berdasarkan pertuturan lisan bahasa Istana. E. Maka dilihatlah tanah negara bukit menjadi seperti warna emas. Contoh yang jelas adalah perkataan seperti ratna mutu manikam. Perkara ini amat berbeza dengan konteks bahasa Melayu Moden yang mempunyai ayat yang lebih ringkas. b. Karya yang dihasilkan pada masa dahulu banyak berkisar kepada keagungan raja atau kemahsyuran sesebuah pemerintahan..

“Maka Bendahara pun hairanlah kalam raja seperti dikhatankan orang rupanya”. hatta. Banyak menggunakan partikel `pun' dan 'lah' Partikel ‘pun’ dan ‘lah’ digunakan di hujung perkataan. yang pada asalnya dalam bentuk lisan dan penggunaan unsur-unsur tersebut dapat menghidupkan suasana penceritaan. 2. Antaranya ialah perkataan sebermula. seperti pantun. alkisah. SINOPSIS KARYA DAN BIODATA PENULISNYA. Kata-kata seperti ini tidak lagi digunakan pada masa kini. Karya-karya bahasa Melayu Klasik banyak penggunakan partikel-partikel ini. Syahbandar pun turunlah. seloka.Bahasa Melayu Klasik banyak menggunakan perdu perkataan iaitu kata pangkal ayat yang agak usang atau klise. perbandingan serta penggunaan laras bahasa puisi Karya-karya Melayu Klasik banyak menggunakan kiasan dan perbandingan serta laras bahasa puisi. adapun. dan gurindam. Kata-kata seperti ini bukan sahaja digunakan untuk memulakan sesuatu perenggan. iii. Penggunaan kiasan. Batu pun habis berpelantingan. G. Penggunaan partikelpartikel ini seperti dalam contoh di bawah: i. syair. tetapi ia juga digunakan pada awal-awal ayat dalam perenggan. ii. Penggunaan ini mungkin disebabkan oleh sifat sastera Melayu Klasik itu sendiri. F. 4 .

Sejarah Melayu dibina di dalam bentuk kisah-kisah yang pendek. Naskhah Raffles 18. Oleh yang demikian.2. edisi W. Royal Asiatic Society. Selepas itu penulisannya dilanjutkan lagi hingga ke zaman awal penubuhan raja-raja Melayu dari Melaka ke Johor. Ada di kalangan para sarjana berpendapat bahawa Sejarah Melayu merupakan hasil sastera tradisional Melayu yang terpenting sekali.1 Sinopsis Sejarah Melayu Sejarah Melayu merupakan sebuah karya yang tergolong di dalam jenis sastera sejarah. apabila Portugis menyerang Melaka pada tahun 1511. Naskah Sejarah Melayu terbahagi kepada 3 jenis: 1. Sejarah Melayu mengandungi naskahnaskah salinan yang paling banyak sekali bilangannya dibandingkan dengan naskahnaskah bercorak sejarah yang lain. tetapi sebaliknya bertukar sewenang-wenangnya. Kisah-kisah ini tidak bertumpu khusus kepada satu-satu watak ataupun tema. Kisah-kisah itu disusun mengikut kronologi tetapi tidak diatur di dalam urutan plot yang nyata. Teks Sejarah Melayu pada amnya mengisahkan pengalaman-pengalaman sejarah yang dialami oleh raja-raja Melayu yang memerintah Melaka. Di samping judul dalam bahasa Melayunya ‘Sejarah Melayu’. Ia bukan hanya terletak pada nilai kandungannya. Naskhah-naskhah edisi Abdullah Munsyi. Inti ceritanya ialah berkenaan raja-raja Melaka dan pemerintahan rajanya yang pertama hinggalah ke raja-raja yang akhir. London 2. dari awal abad ke 15 hingga awal abad ke 17.A Shellabear dan edisi Dulaurier 5 . tetapi pada kekerapan dan terlalu banyak kali ia disalin dan diminati. karya sastera sejarah ini juga dikenali dengan judul Arabnya ‘Sulalatu I’-Salatin’ yang bererti Salasilah Sultan-Sultan.

” Bendahara yang dimaksudkan di sini ialah Tun Muhammad dan lebih dikenali dengan nama timang-timangannya Tun Sri Lanang. Hal ini juga dipersetujui oleh Prof.. Jawa. Naskhah yang tersimpan di perpustakaan Royal Asiatic Society of London 2. Iskandar berpendapat bahawa sebenarnya Tun Sri Lanang adalah pengarang Sejarah Melayu.. Dr..2 Biodata Penulis Sejarah Melayu Sebagai sebuah hasil sastera. peri persatua dan peraturan segala raja-raja Melayu dengan istiadatnya sekali. Maka fakir namai hikayat itu Sulalatu ‘I-Salatin.. Parsi.. 6 .. Perkara ini jelas dalam pendahuluan buku Sejarah Melayu.. R. sudah tentulah kita ingin tahu siapakah penulis atau pengarangnya. Ismail Hussein pula menyatakan bahawa Tun sri Lanang bukanlah pengarang Sejarah Melayu tetapi penyalin naskah asli yang dibawa dari Goa.O Winstedt berpendapat bahawa pengarang Sejarah Melayu adalah seorang yang mempunyai jiwa seni. supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita .. supaya akan menyukakan duli hadrat baginda. yakni peraturan segala raja-raja. Menurut Liaw Yock Fang.. “Bahawa beta minta perbuatkan hikayat pada Bendahara. Maka fakir karanglah hikayat ini .3. Tun Sri Lanang adalah penulis atau penyusun Sejarah Melayu. Penulis Sejarah Melayu ialah orang Melaka yang menyaksikan kejatuhan Melaka ke tangan Feringgi. Pengarang Sejarah Melayu ini juga pandai banyak bahasa dan menguasai serta boleh bertutur dengan pelbagai bahasa seperti bahasa Arab. T.. Portugis dan Tamil. Pengarang Sejarah Melayu ini adalah seorang yang menetap di istana dan mempunyai pengetahuan yang luas. Hsu Yun Tsiao..

Jawa. Jika kita tinjau daripada pelbagai sudut ia sememangnya telah 7 . Tun Sri Lanang seorang yang bijak dan mempunyai jiwa seni serta rapat dengan golongan istana. incit.Apabila Tun Sri Lanang menyalin dan membangun semula Sejarah Melayu.” Teks Sejarah Melayu telah memperlihatkan perkembangan dalam bahasa Melayu itu sendiri. sarhad. beliau telah membuat banyak perubahan daripada naskah asal. Tun Sri Lanang hidup pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 dan telah dapat menyelesaikan Sejarah Melayu pada zaman Sultan Alauddin Riayat Shah. Bangsa Eropah sentiasa amat tertarik oleh cara kitab itu melukiskan sesuatu hal dengan cara yang sederhana sekali dan oleh isi kitab itu yang sangat indah. netiasa dan banyak lagi (Abdul Rahman Ismail. terdapat perkataan-perkataan dalam sebutan lamanya yang jarang didapati dalam kitab-kitab Melayu lama seperti kata asti. Parsi. Hikayat Muhamad Ali Hanafiah. Tun Sri Lanang seperti yang digambarkan Winsted ialah seorang yang Bendahara Paduka Raja Melaka daripada keturunan Bendahara Melaka dan Johor. 3. PERANAN TEKS DALAM PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Kalau dilihat daripada segi bahasa.Hooykaas (1981:163) menyatakan bahawa Sejarah Melayu merupakan sumber bahasa yang penting. “Bahasa yang dipakai dalam Sejarah Melayu itu ialah bahasa cerita yang sederhana. C. Sejarah Melayu adalah naskhah yang tertua kerana selain daripada ejaannya yang lebih kuno. 1998:17). bahasa Melayu Kuno yang baik. Hikayat Amir Hamzah serta banyak mengetahui bahasa Arab. Tun Sri Lanang juga sudah membaca buku-buku hikayat seperti Hikayat Iskandar. Portugis dan Tamil.

iaitu kajian berkaitan ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukan sebutan dan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. kunit (kunyit) dan niru (nyiru. meng.kan dan diper. Teks ini menggunakan sistem ejaan lama. nya dan ca.. suroh berhadir (suruh hadir). Selain 8 . Ia telah menampakkan unsur-unsur yang gramatis dan tatabahasa yang semakin sempurna di samping penggunaan beberapa imbuhan seperti per. lalu dari negeri Raja Kida Hindi. “Sejarah Melayu. kita dapat melihat keseluruhan buku ini ditulis dalam bentuk prosa dan juga bentuk puisi yang menggunakan bahasa Melayu Klasik yang cukup indah dan menarik. nga. syahadan.. maka bagindapun kembalilah.. sebermula.kan.an. Contoh penggunaan kata pangkal ayat yang digunakan ialah seperti berikut: “Hatta. lebih-lebih lagi bahasa Arab.. ga..)”. sa orang (seorang) dan lain-lain lagi... membacha (membaca). setelah sudah Raja Iskandar melihat matahari terbit. cetera ketiga puluh dua: Tun Sri Lanang menceritakan bahawa Tun Mai Ulat Bulu telah menyindir Makhdun Sadar Jahan yang tidak dapat menyebut perkataan Melayu seperti kusying (kucing). Melalui aspek morfologi pula. Kata pangkal ayat yang lazim digunakan dalam teks Sejarah Melayu seperti hatta. seperti contoh. Jenis aksara yang digunakan dalam teks ini ialah tulisan jawi yang telah disesuaikan bahasa Melayu ketika itu. arakian dan lain-lain lagi.memberikan impak yang tinggi dalam kemajuan bahasa Melayu sehinggakan para pengkaji barat begitu tertarik untuk mendalami atau mengkaji teks ini. banyak perkataan yang telah diketengahkan. terdapat juga penggunaan kosa kata lama yang dipengaruhi oleh bahasa asing.. Ada beberapa huruf baharu yang ditambah seperti pa. Sekiranya kita tinjau dari aspek fonetik dan fonologi. dudok (duduk). Di samping penggunaan kata pangkal ayat.... berapa lamanya.

Maka sahut Pateh Adam. Siam. Demikian lagi raja dengan rakyatnya.. “. Contohnya: Bismi’llahi-‘r-rahmanir-rahim Alhamdu Li’llahil-lazi la-ilaha illa huwa. biarkanlah. Ertinya. dalam Sejarah Melayu juga banyak terdapat pemakaian bahasa-bahasa perbandingan atau bahasa kiasan. antara lainnya ialah. si anu sampun pejah’. ‘Dimadimani’. maka diberitahu Pateh Adam sekeliannya. Misalnya. ertinya.kabeh insun putra dalam ikibala nanging puanara’. Rupa tunggul panji-panji 9 . Selain bahasa Arab terdapat juga beberapa perkataan atau ayat-ayat Jawa yang digunakan. “Ar’ayat juna bakhsanat sultan khasad” yang bermaksud rakyat itu umpama akar.’Pengeran. lebih-lebih lagi dalam bab-bab yang menceritakan tentang kerajaan Majapahit.’Kabeh sampun pejah.. Terdapat juga penggunaan bahasa Siam seperti : Klang kio Kwai kwai ertinya perbendaharaan permata ertinya perlahan-lahan Kata-kata Parsi yang terdapat dalam Sejarah Melayu. nescaya pohon tiada akan dapat berdiri.. yang raja itu umpama pohon. Tamil dan Jawa turut diselitkan dalam Sejarah Melayu ini. dengan demikian keempat puluhnya habis mati dibunuh orang. biarnyalah habis mati semuanya. Selain penggunaan kata-kata asing. Bahasa Arab sangat banyak digunakan lebihlebih lagi di bahagian awal hikayat ini. rupa rakyat seperti laut tatkala pasang penuh. serta mati seorang diberitahu pada Pateh Adam. akan aku anak orang ini pun padalah.maka Raja Chulan pun berangkat mengeluari Raja Suran.bahasa Arab. bahasa-bahasa lain seperti bahasa Parsi. Rupa gajah dan kuda seperti pulau.. Jikalau tiada akar. Misalnya: Maka segala anak pariai itu pun melawan maka habis mati dibunuh orang.

Rupa cemara tombak seperti bunga lalang. Bentuk puisi yang lumrah dalam naskah Sejarah Melayu ialah pantun. Rupa senjata berlapis-lapis.. Biasanya pantun ini digunakan bagi menceritakan sesuatu peristiwa. terdapat juga bentuk puisi lain yang berupa nyanyian rakyat iaitu nyanyian yang disertai dengan permainan.” Selain daripada bahasa berbentuk prosa. Ada yang mengatakan badannya dihantar ke Langkawi. Darahnya titik di Singapura. pandang kiri.seperti hutan. dari kenyataan yang telah ditunjukkan tadi. ia tiada berfikir. diselitkan juga dengan bahasa berbentuk puisi. Mereka telah mengetahui syair. Pantun ini mengisahkan pembunuhan Tun Jana Katib di Singapura dengan perintah raja sendiri. Contohnya: Telur itik dari Singgora.. Selain dari pantun Melayu terdapat juga pantun Jawa. seloka. Pandan terletak dilangkahi. Selain daripada bentuk-bentuk puisi yang disebutkan tadi. pandang ke kanan. di sana sini dalam keseluruhan naskah Sejarah Melayu. Setelah ditikam. Selain pantun. sudah sememangnyalah perkembangan bahasa Melayu pada zaman itu amat meluas dan teks Sejarah Melayu telah menjadi bukti betapa kukuhnya penggunaan bahasa Melayu klasik pada masa itu. sambil ia bersyair dan berbait dan bergurindam dan berseloka. kita dapat melihat bahawa rakyat Melaka juga mengetahui bentuk-bentuk puisi lain. bait dan gurindam. 10 . Sejarah Melayu ada mengatakan bahawa. lawannya itu berfikir. Maka bercaturlah Tun Bahara itu dengan orang Melaka. Badannya terhantar di Langkawi. badan Tun Jana Katib ghaib. Jadi.

Sungguhpun seseorang sultan di Melaka tidak mempunyai Majlis Negeri untuk menasihati baginda tetapi dalam susunan pentadbiran dan pemerintahan. Menurut apa yang telah digambarkan oleh Sejarah Melayu.’ yang kemudian 11 . Aspek Politik dan Ketatanegaraan Aspek politik dan Ketatanegaraan merupakan suatu aspek yang penting untuk mengukur sejauhmana keberkesanan pentadbiran sesebuah masyarakat. Pembesar dinilaikan sebagai kayu dan raja sebagai api. Di antara pembesar-pembesar itu ialah seorang Laksamana.. Melaka bolehlah dianggapkan sebuah empayar Melayu yang teguh dan stabil di bawah satu susunan politik tradisional yang tersusun.. SUMBANGAN TEKS SEJARAH MELAYU DALAM PERADABAN BANGSA MELAYU.4. Pemerintahan yang digunakan adalah berpusat.. beberapa orang Syahbandar dan seorang Penghulu Bendahari. Tanpa kayu api tidak akan menyala.’Ar’ayat juna bakhsanat Sultan Khasad. raja pertama yang dikatakan mengadakan sistem menteri-menteri ini ialah Raja Besar Muda anak kepada Raja Iskandar Syah. seorang Temenggung. Dalam titik-bengik pentadbiran. Hakikat ini pada amnya dapat kita lihat daripada sebuah bidalan Parsi yang digunakan oleh pengarang Sejarah Melayu yang berbunyi. Dalam Sejarah Melayu. baginda melantik beberapa orang besar yang masing-masing mempunyai peranan yang tertentu. hubungan dan kerjasama antara raja dan pembesar sangat rapat.. Dengan adanya kestabilan dari aspek politik dan Ketatanegaraan sesebuah masyarakat akan hidup dalam keadaan yang harmoni dan aman. a. Pusat kekuasaan terletak di tangan seorang sultan.

rakyat itu umpama akar. Konsep-konsep itu ialah ‘daulat’ dan ‘durhaka’. Melaka yang terkenal sebagai pusat perdagangan merupakan sifat sejarah yang dapat ditinjau melalui karya Sejarah Melayu. yang raja itu umpama pohon. 12 . Seperti dalam hikayat .. demikian lagi raja itu dengan rakyatnya. Ali Manu Nayan dan Nina Sura Dewana. Masyarakat Melayu Melaka berpegang teguh dengan kalimat ‘Melayu Pantang Derhaka’. iaitu perhubungan segala dagang. Aspek Sosio Ekonomi Episod-episod bersejarah yang dibentangkan oleh Sejarah Melayu ada juga menyebut mengenai sosio ekonomi masyarakat pada masa itu terutama masyarakat Melaka. Daulat meletakkan baginda di tempat yang lebih tinggi daripada masyarakat yang menyebabkan baginda tidak boleh ditegur atau dicela. jikalau tiada akar nescaya pohon tidak akan dapat berdiri.... Kemunculan Melaka sebagai pelabuhan dagang telah mewujudkan golongan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang.diterjemahkan oleh Tun Sri Lanang sebagai .. Ini disebabkan oleh dua konsep yang dipegang teguh oleh mereka. benua Keling dan China datang ke Melaka. Naskah Sejarah Melayu ada menyatakan bahawa rakyat Melaka amat tunduk dan taat kepada perintah raja. b. Jika seseorang itu mengingkari perintah raja ia dikatakan derhaka. Ekonomi Melaka yang begitu kukuh kerana Melaka menjadi tumpuan pedagang dan saudagar. Antara saudagar yang disebutkan dalam Sejarah Melayu termasuklah Raja Mendaliar. Saudagar-saudagar dari Arab. Orang-orang Arab menamakan Melaka sebagai Malakat..

Antara mereka ialah Bendahara Tun Mutahir. orang asinglah yang nampaknya lebih banyak terlibat dalam usaha perdagangan secara besar-besaran. Ali Manu Nayan namanya. Bukti ini tidak mungkin dapat menolak kenyataan bahawa pembesar-pembesar Melaka juga turut berniaga. Mengikut catatan Tome Pires.. apabila orang datang bermain ke rumahnya. “Adapun Hang Isap itu ada berniaga dengan Saiyid hamba Allah.Maka ada seorang biaperi di Melaka terlalu kaya. Pada kira-kira Saiyid itu ada emasnya sedikit lagi pada Hang Isap. Golongan ini seperti golongan hulubalang juga.. yang kemudiannya menjadi Seri Maharaja dan Tun Isap. beberapa orang Sultan Melaka sendiri mengambil bahagian yang cergas dalam sektor ini sehinggakan baginda dikatakan menjadi kaya-raya. tidak mungkin dapat membentuk sesuatu kelas yang khusus dari segi profesionalisme kerana kegiatan perniagaan dan sektor perniagaan dan perdagangan boleh dilibati dan dilakukan oleh sesiap sahaja. pelbagai pihak telah mendapat manfaatnya. Ekoran daripada kewujudan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang. jumlah masyarakat Melaka yang terlibat dalam perniagaan juga adalah 13 . dalam banyak hal. lelaki dan perempuan dalam masyarakat tadi. maka diberinya kain atau emas. Sejarah Melayu ada menyebut mengenai Tun Isap. sama ada oleh raja. atau barang benda yang gharib-gharib. pembesar mahupun rakyat. Walaupun demikian. Maka segala orang besar-besar dan hulubalang Melaka semuanya datang bermain ke rumahnya.” Namun demikian. melainkan Tun Hassan temenggung juga yang tiada datang ke rumahnya.

secara idealnya adat istiadat di Melaka seperti yang dibentangkan dalam Sejarah Melayu. tetapi fungsi sosio-budayanya yang dapat memberi penilaian kepada pengkaji-pengkaji terhadap institusi kesultanan Melaka.besar. Secara logiknya dapatlah dikatakan bahawa raja merupakan tokoh agung dalam hiraki masyarakat tradisional Melaka yang menegakkan konsep taat rakyat kepada raja dan negaranya. c. Bottoms. memang bertujuan untuk membendung perlakuan-perlakuan sambil memupuk nilai-nilai kemanusiaan anggota masyarakatnya kerana ia lebih merupakan kebiasaan yang diiktiraf oleh masyarakat tersebut. Penetapan upacara-upacara dan peraturan- 14 . secara tidak langsung bagi membatasi hubungan secara terus antara raja dengan rakyat maka lahirlah konsep adat sebagai suatu bentuk dakyah yang mesti dipatuhi. Kemunculan Sejarah Melayu bukan hanya pada fakta sejarahnya. Dalam pada itu juga satu ketetapan undang-undang telah diwujudkan iaitu Undang-undang Laut Melaka yang meliputi tatacara berniaga. mengakui hakikat bahawa terdapat persembahan cerita yang detail bersama ‘etiquette’. J. Konteks ‘etiquette’ di sini umumnya merupakan penekanan terhadap budaya yang bertumpu pada adat istiadat dan pola-pola normatif yang menjadi dasar hidup masyarakat. Dengan itu.C. Raja dianggap kudus dan mempunyai kuasa ‘supernatural’. Selaras dengan definisi adat istiadat itu sendiri. Hal ini dapat diperincikan pada asal-usul keturunan raja Melaka itu sendiri. pakaian dan pemerintahan yang diberikan oleh Sejarah Melayu itu sendiri. Misalnya raja terdiri daripada buluh betung dan buih. Kelahirannya atau keturunan itu sendiri diselaputi unsur-unsur magis dan mitos. Aspek Sosio Budaya dan Kemasyarakatan.

Dalam pada itu. Walaubagaimanapun. peraturan memakai payung. Larangan-larangan kekuningan. terdapat juga pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur Hindu diselitkan dalam upacara-upacara tersebut. lebih mulia dan tinggi darjatnya dalam segala hal berbanding rakyat biasa. keindahan dan kemeriahan. membuat perahu. mengkagumkan upacara-upacara yang dibentangkan sungguh dan dapat mencerminkan masyarakat Melayu tradisional di Melaka dan Johor yang kaya dengan adat ketimuran dan penuh dengan nilai-nilai kesenian. larangan memakai emas dan sebagainya jelas memaparkan masyarakat terutama masyarakat yang terlalu mementingkan kedudukan dan status. Golongan yang ditekankan dalam hal ini ialah golongan atasan dan hubungannya dengan golongan rakyat biasa. walaupun ketika itu Islam telah berkembang dan menjadi agama rasmi mereka ketika itu. Golongan rakyat biasa pula sentiasa mengekori. Golongan atasan lebih berkuasa.peraturan itu sudah sememangnya mempunyai tujuan dan fungsi-fungsi tertentu serta untuk menjaga kepentingan pihak-pihak tertentu. peraturan-peraturan membuat rumah. Ini juga dapat mencerminkan bahawa adat istiadat dan upacara bercorak kehinduan masih menjadi anutan masyarakat Melayu tradisional. KESIMPULAN Sejarah Melayu bukan sahaja telah merakamkan mengenai sejarah budaya dan keagungan raja-raja Melaka tetapi secara tidak langsung ia telah mengangkat kerajaan Melayu Melaka ke 15 . 5. tunduk dan patuh kepada segala peraturan yang telah ditetapkan kepada mereka.

Kedatangan Islam telah membentuk semula peradaban bangsa Melayu. Sejarah Melayu banyak menceritakan mengenai kedudukan raja-raja Melau dalam masyarakat. Pada masa itu banyak perubahan penting telah berlaku.sebuah empayar besar yang teguh dan stabil di bawah satu sistem politik tradisional yang tersusun. cara mengiringi raja. Justeru itu. alat kebesaran dan perhiasan. adat mengadap raja dan budaya di istana. Aspek kebudayaan yang ditonjolkan pada masa itu juga jelas dinyatakan. Harus kita akui bahawa peradaban Melayu bermula lebih awal daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Semua aspek ini telah mengangkat peradaban bangsa Melayu. 16 . senjata dan kelengkapan perang. tamadun bangsa Melayu telah dapat dinaikkan. adat perkahwinan. Perkembangan peradaban Melayu pada zaman sekarang adalah bertitiktolak daripada peradaban aslinya. Kebiasaankebiasaan yang lama telah ditinggalkan walaupun masih ada lagi sedikit pengaruh hindu. Antara aspek kebudayaan dan masyarakat seperti yang diutarakan dalam naskah Sejarah Melayu ialah pakaian diraja dan kelengkapannya. perayaan dan adat Islam serta amalan hidup rakyat jelata.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->