1.

PENGENALAN

1.1

Pengertian Bahasa Melayu Klasik

Bahasa Melayu Klasik dalam konteks ini adalah bahasa Melayu yang pernah digunakan pada suatu masa dahulu. Berikutan sifat bahasa yang sentiasa berkembang ianya juga telah berkembang mengikut peredaran masa dan tahap kemajuan sesebuah masyarakat. Para sarjana telah membuat pelbagai pengertian mengenai Bahasa Melayu Klasik ini, antaranya ialah Asmah Hj.Omar (1985:33), menyatakan bahawa bahasa abad ketiga belas dan ketujuh belas itu dinamakan bahasa Melayu Klasik. Seperti apa yang diutarakan oleh beliau tadi, zaman peralihan daripada bahasa Melayu Kuno kepada Bahasa Melayu Klasik bermula pada sekitar abad ke 13 dan 14. Pada masa itu banyak dijumpai prasasti yang ditulis menggunakan huruf India tetapi bahasanya sudah terdapat pengaruh bahasa Arab. Perkara ini dikuatkan lagi dengan kenyataan Ismail Hussin (1984:25), bahasa Melayu Klasik bermula sekitar abad ke-13 dan 14. Beliau menyebutnya sebagai zaman peralihan di seluruh kepulauan Melayu dengan kedatangan Islam. Bukti konkrit tentang kedatangan Islam di Nusantara dari sudut sejarah diperolehi pada tahun 1292M sewaktu Marco Polo melawat Sumatera dan catatannya menganai pengislaman Pasai. Kegemilangannya bahasa Melayu Klasik boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman kerajaan Melaka, Zaman kerajaan Acheh dan Zaman kerajaan JohorRiau. Pada zaman kerajaan Melayu Melaka bahasa Melayu menjadi medium dalam pemerintahan, perhubungan, perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banyak karya-karya telah terhasil pada zaman kegemilangan bahasa Melayu Klasik. Karya-karya seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Misa Melayu, Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin), Hikayat Hang Tuah dan sebagainya begitu terkenal pada masa itu. Semua karya yang dihasilkan ditulis dalam tulisan

1

terutamanya ‘dan’ dan ‘atau’ ataupun dengan menggunakan tanda koma bertitik sahaja. kesusasteraan atau ketatanegaraan. Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel. Banyak naskhah Melayu lama yang ditulis menggunakan bahasa Melayu sukar diperolehi kerana beberapa faktor seperti adanya kecenderungan para orientalis Barat mengumpul dan membawa pulang naskhah-naskhah asal ke negara mereka sehingga kita sendiri yang terpaksa merujuk ke muzium di negara-negara Barat. politik. dan ekonomi sesebuah masyarakat. berulang. struktur ayat dan tulisan. Karya-karya ini juga banyak menyentuh tentang budaya. Antara cirri-ciri bahasa Melayu Klasik ialah: A. Ayat: panjang. Bahasa Melayu telah mengalami perubahan dari segi kosa kata.jawi. Para pengkaji Barat menganggap bahawa teks Melayu lama ini serba lengkap mengenai struktur organisasi sesebuah kerajaan Melayu pada masa itu.2 Ciri-ciri bahasa klasik: Pengaruh Islam menjadi semakin kuat sehingga bahasa Melayu Klasik mengalami banyak perubahan dan penggunaan bahasa Melayu Kuno mula diganti dengan bahasa ini. Bentuk struktur ayat dalam karya bahasa Melayu Klasik agak panjang iaitu mengandungi beberapa ayat tunggal yang dicantumkan dengan menggunakan katakata hubung yang tertentu. Terdapat penggunaan ayat songsang dengan 2 . 1. Bahasa Melayu Klasik ini mempunyai pelbagai keistimewaan. Bahasa Melayu ini digunakan oleh pengarang bagi menghasilkan sesebuah karya sama ada dalam bentuk keagamaan. Perkembangannya bahasa Melayu Klasik seiring dengan perkembangan kerajaan Melayu yang wujud pada masa itu. berbelit-belit. Bahasa Melayu Klasik banyak mendapat pengaruh Arab. Syamsuddin alSumaterani. Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri.

sahaya. padat dan tepat sesuai dengan fungsinya untuk mengungkapkan idea dan buah fikiran yang abstrak dan kompleks.. Banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) 3 . Perkara ini amat berbeza dengan konteks bahasa Melayu Moden yang mempunyai ayat yang lebih ringkas. Banyak ayat pasif Ayat pasif agak lumrah digunakan dalam sesebuah karya bahasa Melayu Klasik. Maka dilihatlah tanah negara bukit menjadi seperti warna emas. Perkara ini dapat kita perhatikan dengan meneliti contoh-contoh di bawah: a.. B. Ianya lebih mengutamakan objek pelaku atau subjek. Karya yang dihasilkan pada masa dahulu banyak berkisar kepada keagungan raja atau kemahsyuran sesebuah pemerintahan. Ianya telah menyebabkan tulisan yang dihasilkan lebih mirip kepada penggunaan perkataan bahasa Istana dan struktur ayat juga berdasarkan pertuturan lisan bahasa Istana. mualim daulat. dosa. Ini amat ketara dengan penggunaan perkataan dan sistem panggilannya. Kosa kata bahasa Arab. C. Justeru itu bahasa Melayu Klasik banyak menerima pengaruh daripada kedua-dua bahasa ini. Menggunakan bahasa Istana Bahasa Melayu Klasik sememangnya lebih bersifat bahasa Istana. makhdum. masyghul (bersedih). Hatta datanglah kepada suatu hari maka hamzah dan Umar Umayyah dibawanya oleh Khoja Abdul Mutalib kepada mualim.. pahala dan lain-lain. edan kesmaran (mabuk asmara)..pendepanan predikat kesan daripada tatabahasa Arab. D. Sanskrit dan Klasik Pengaruh kosa kata daripada ketiga-tiga bahasa ini disebabkan oleh bahasa Sanskrit sudah terlebih dahulu bertapak di kepulauan Melayu dan penyebaran agama Islam telah membawa bahasa Arab ke kepulauan ini. Contoh yang jelas adalah perkataan seperti ratna mutu manikam. E. b.

Kata-kata seperti ini tidak lagi digunakan pada masa kini. Penggunaan kiasan. iii. tetapi ia juga digunakan pada awal-awal ayat dalam perenggan. Penggunaan ini mungkin disebabkan oleh sifat sastera Melayu Klasik itu sendiri. Karya-karya bahasa Melayu Klasik banyak penggunakan partikel-partikel ini. “Maka Bendahara pun hairanlah kalam raja seperti dikhatankan orang rupanya”. F. seloka. seperti pantun. perbandingan serta penggunaan laras bahasa puisi Karya-karya Melayu Klasik banyak menggunakan kiasan dan perbandingan serta laras bahasa puisi. G. Kata-kata seperti ini bukan sahaja digunakan untuk memulakan sesuatu perenggan. alkisah. SINOPSIS KARYA DAN BIODATA PENULISNYA. 4 .Bahasa Melayu Klasik banyak menggunakan perdu perkataan iaitu kata pangkal ayat yang agak usang atau klise. Banyak menggunakan partikel `pun' dan 'lah' Partikel ‘pun’ dan ‘lah’ digunakan di hujung perkataan. syair. dan gurindam. 2. Syahbandar pun turunlah. Antaranya ialah perkataan sebermula. Penggunaan partikelpartikel ini seperti dalam contoh di bawah: i. ii. hatta. yang pada asalnya dalam bentuk lisan dan penggunaan unsur-unsur tersebut dapat menghidupkan suasana penceritaan. adapun. Batu pun habis berpelantingan.

Naskhah Raffles 18. Teks Sejarah Melayu pada amnya mengisahkan pengalaman-pengalaman sejarah yang dialami oleh raja-raja Melayu yang memerintah Melaka. Naskah Sejarah Melayu terbahagi kepada 3 jenis: 1. Kisah-kisah itu disusun mengikut kronologi tetapi tidak diatur di dalam urutan plot yang nyata. London 2. Royal Asiatic Society. Di samping judul dalam bahasa Melayunya ‘Sejarah Melayu’. Sejarah Melayu dibina di dalam bentuk kisah-kisah yang pendek. edisi W. apabila Portugis menyerang Melaka pada tahun 1511. Sejarah Melayu mengandungi naskahnaskah salinan yang paling banyak sekali bilangannya dibandingkan dengan naskahnaskah bercorak sejarah yang lain. tetapi sebaliknya bertukar sewenang-wenangnya.1 Sinopsis Sejarah Melayu Sejarah Melayu merupakan sebuah karya yang tergolong di dalam jenis sastera sejarah. Inti ceritanya ialah berkenaan raja-raja Melaka dan pemerintahan rajanya yang pertama hinggalah ke raja-raja yang akhir. Ia bukan hanya terletak pada nilai kandungannya. Ada di kalangan para sarjana berpendapat bahawa Sejarah Melayu merupakan hasil sastera tradisional Melayu yang terpenting sekali. Selepas itu penulisannya dilanjutkan lagi hingga ke zaman awal penubuhan raja-raja Melayu dari Melaka ke Johor. Oleh yang demikian. tetapi pada kekerapan dan terlalu banyak kali ia disalin dan diminati. Naskhah-naskhah edisi Abdullah Munsyi. dari awal abad ke 15 hingga awal abad ke 17.A Shellabear dan edisi Dulaurier 5 .2. Kisah-kisah ini tidak bertumpu khusus kepada satu-satu watak ataupun tema. karya sastera sejarah ini juga dikenali dengan judul Arabnya ‘Sulalatu I’-Salatin’ yang bererti Salasilah Sultan-Sultan.

..2 Biodata Penulis Sejarah Melayu Sebagai sebuah hasil sastera. Jawa. Naskhah yang tersimpan di perpustakaan Royal Asiatic Society of London 2.. Hsu Yun Tsiao. Pengarang Sejarah Melayu ini juga pandai banyak bahasa dan menguasai serta boleh bertutur dengan pelbagai bahasa seperti bahasa Arab..” Bendahara yang dimaksudkan di sini ialah Tun Muhammad dan lebih dikenali dengan nama timang-timangannya Tun Sri Lanang. Menurut Liaw Yock Fang... yakni peraturan segala raja-raja. Ismail Hussein pula menyatakan bahawa Tun sri Lanang bukanlah pengarang Sejarah Melayu tetapi penyalin naskah asli yang dibawa dari Goa. T. Pengarang Sejarah Melayu ini adalah seorang yang menetap di istana dan mempunyai pengetahuan yang luas. “Bahawa beta minta perbuatkan hikayat pada Bendahara.. Penulis Sejarah Melayu ialah orang Melaka yang menyaksikan kejatuhan Melaka ke tangan Feringgi. peri persatua dan peraturan segala raja-raja Melayu dengan istiadatnya sekali.. Tun Sri Lanang adalah penulis atau penyusun Sejarah Melayu. Parsi. sudah tentulah kita ingin tahu siapakah penulis atau pengarangnya. Perkara ini jelas dalam pendahuluan buku Sejarah Melayu. supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita . Dr. Iskandar berpendapat bahawa sebenarnya Tun Sri Lanang adalah pengarang Sejarah Melayu.. Portugis dan Tamil.. Hal ini juga dipersetujui oleh Prof.O Winstedt berpendapat bahawa pengarang Sejarah Melayu adalah seorang yang mempunyai jiwa seni. Maka fakir karanglah hikayat ini . 6 .. Maka fakir namai hikayat itu Sulalatu ‘I-Salatin.3. supaya akan menyukakan duli hadrat baginda. R.

1998:17). 3. netiasa dan banyak lagi (Abdul Rahman Ismail. bahasa Melayu Kuno yang baik. PERANAN TEKS DALAM PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU Kalau dilihat daripada segi bahasa. Bangsa Eropah sentiasa amat tertarik oleh cara kitab itu melukiskan sesuatu hal dengan cara yang sederhana sekali dan oleh isi kitab itu yang sangat indah. Tun Sri Lanang seperti yang digambarkan Winsted ialah seorang yang Bendahara Paduka Raja Melaka daripada keturunan Bendahara Melaka dan Johor. terdapat perkataan-perkataan dalam sebutan lamanya yang jarang didapati dalam kitab-kitab Melayu lama seperti kata asti. Tun Sri Lanang juga sudah membaca buku-buku hikayat seperti Hikayat Iskandar. “Bahasa yang dipakai dalam Sejarah Melayu itu ialah bahasa cerita yang sederhana.Hooykaas (1981:163) menyatakan bahawa Sejarah Melayu merupakan sumber bahasa yang penting. Jika kita tinjau daripada pelbagai sudut ia sememangnya telah 7 .” Teks Sejarah Melayu telah memperlihatkan perkembangan dalam bahasa Melayu itu sendiri. Tun Sri Lanang seorang yang bijak dan mempunyai jiwa seni serta rapat dengan golongan istana. incit. Hikayat Muhamad Ali Hanafiah. Tun Sri Lanang hidup pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 dan telah dapat menyelesaikan Sejarah Melayu pada zaman Sultan Alauddin Riayat Shah.Apabila Tun Sri Lanang menyalin dan membangun semula Sejarah Melayu. beliau telah membuat banyak perubahan daripada naskah asal. Parsi. Jawa. Sejarah Melayu adalah naskhah yang tertua kerana selain daripada ejaannya yang lebih kuno. Hikayat Amir Hamzah serta banyak mengetahui bahasa Arab. sarhad. C. Portugis dan Tamil.

berapa lamanya. Di samping penggunaan kata pangkal ayat.. maka bagindapun kembalilah. syahadan.an. Jenis aksara yang digunakan dalam teks ini ialah tulisan jawi yang telah disesuaikan bahasa Melayu ketika itu.. meng.. iaitu kajian berkaitan ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukan sebutan dan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. sa orang (seorang) dan lain-lain lagi. Kata pangkal ayat yang lazim digunakan dalam teks Sejarah Melayu seperti hatta. “Sejarah Melayu. Teks ini menggunakan sistem ejaan lama.... Selain 8 .. Melalui aspek morfologi pula. membacha (membaca). kita dapat melihat keseluruhan buku ini ditulis dalam bentuk prosa dan juga bentuk puisi yang menggunakan bahasa Melayu Klasik yang cukup indah dan menarik. arakian dan lain-lain lagi. nya dan ca. sebermula.kan. seperti contoh.. banyak perkataan yang telah diketengahkan. dudok (duduk). terdapat juga penggunaan kosa kata lama yang dipengaruhi oleh bahasa asing. Ada beberapa huruf baharu yang ditambah seperti pa. Contoh penggunaan kata pangkal ayat yang digunakan ialah seperti berikut: “Hatta. Ia telah menampakkan unsur-unsur yang gramatis dan tatabahasa yang semakin sempurna di samping penggunaan beberapa imbuhan seperti per.kan dan diper. kunit (kunyit) dan niru (nyiru. nga. lebih-lebih lagi bahasa Arab. setelah sudah Raja Iskandar melihat matahari terbit. Sekiranya kita tinjau dari aspek fonetik dan fonologi. lalu dari negeri Raja Kida Hindi. suroh berhadir (suruh hadir). ga. cetera ketiga puluh dua: Tun Sri Lanang menceritakan bahawa Tun Mai Ulat Bulu telah menyindir Makhdun Sadar Jahan yang tidak dapat menyebut perkataan Melayu seperti kusying (kucing)..)”...memberikan impak yang tinggi dalam kemajuan bahasa Melayu sehinggakan para pengkaji barat begitu tertarik untuk mendalami atau mengkaji teks ini.

biarnyalah habis mati semuanya. yang raja itu umpama pohon. Siam. Misalnya. Misalnya: Maka segala anak pariai itu pun melawan maka habis mati dibunuh orang.bahasa Arab. dengan demikian keempat puluhnya habis mati dibunuh orang.kabeh insun putra dalam ikibala nanging puanara’. “Ar’ayat juna bakhsanat sultan khasad” yang bermaksud rakyat itu umpama akar.’Kabeh sampun pejah. “. maka diberitahu Pateh Adam sekeliannya. Rupa tunggul panji-panji 9 . bahasa-bahasa lain seperti bahasa Parsi. lebih-lebih lagi dalam bab-bab yang menceritakan tentang kerajaan Majapahit. Selain bahasa Arab terdapat juga beberapa perkataan atau ayat-ayat Jawa yang digunakan. ertinya. serta mati seorang diberitahu pada Pateh Adam.’Pengeran.. Demikian lagi raja dengan rakyatnya. Bahasa Arab sangat banyak digunakan lebihlebih lagi di bahagian awal hikayat ini. Contohnya: Bismi’llahi-‘r-rahmanir-rahim Alhamdu Li’llahil-lazi la-ilaha illa huwa.. Rupa gajah dan kuda seperti pulau. antara lainnya ialah. si anu sampun pejah’. akan aku anak orang ini pun padalah.. Terdapat juga penggunaan bahasa Siam seperti : Klang kio Kwai kwai ertinya perbendaharaan permata ertinya perlahan-lahan Kata-kata Parsi yang terdapat dalam Sejarah Melayu. rupa rakyat seperti laut tatkala pasang penuh.maka Raja Chulan pun berangkat mengeluari Raja Suran. biarkanlah.. nescaya pohon tiada akan dapat berdiri. dalam Sejarah Melayu juga banyak terdapat pemakaian bahasa-bahasa perbandingan atau bahasa kiasan. Ertinya. Tamil dan Jawa turut diselitkan dalam Sejarah Melayu ini. ‘Dimadimani’. Selain penggunaan kata-kata asing. Jikalau tiada akar. Maka sahut Pateh Adam.

di sana sini dalam keseluruhan naskah Sejarah Melayu. 10 . Selain pantun. kita dapat melihat bahawa rakyat Melaka juga mengetahui bentuk-bentuk puisi lain. Darahnya titik di Singapura. Jadi. bait dan gurindam.” Selain daripada bahasa berbentuk prosa. Ada yang mengatakan badannya dihantar ke Langkawi. Rupa senjata berlapis-lapis. Selain dari pantun Melayu terdapat juga pantun Jawa. terdapat juga bentuk puisi lain yang berupa nyanyian rakyat iaitu nyanyian yang disertai dengan permainan. dari kenyataan yang telah ditunjukkan tadi. Bentuk puisi yang lumrah dalam naskah Sejarah Melayu ialah pantun. pandang ke kanan. Selain daripada bentuk-bentuk puisi yang disebutkan tadi. diselitkan juga dengan bahasa berbentuk puisi. Maka bercaturlah Tun Bahara itu dengan orang Melaka. Setelah ditikam. Pandan terletak dilangkahi. Sejarah Melayu ada mengatakan bahawa. lawannya itu berfikir. ia tiada berfikir. seloka. Contohnya: Telur itik dari Singgora.. Badannya terhantar di Langkawi. sudah sememangnyalah perkembangan bahasa Melayu pada zaman itu amat meluas dan teks Sejarah Melayu telah menjadi bukti betapa kukuhnya penggunaan bahasa Melayu klasik pada masa itu. sambil ia bersyair dan berbait dan bergurindam dan berseloka.seperti hutan. pandang kiri. Pantun ini mengisahkan pembunuhan Tun Jana Katib di Singapura dengan perintah raja sendiri. badan Tun Jana Katib ghaib. Rupa cemara tombak seperti bunga lalang. Mereka telah mengetahui syair. Biasanya pantun ini digunakan bagi menceritakan sesuatu peristiwa..

Pembesar dinilaikan sebagai kayu dan raja sebagai api. Tanpa kayu api tidak akan menyala. Dalam titik-bengik pentadbiran..’Ar’ayat juna bakhsanat Sultan Khasad. Di antara pembesar-pembesar itu ialah seorang Laksamana. Sungguhpun seseorang sultan di Melaka tidak mempunyai Majlis Negeri untuk menasihati baginda tetapi dalam susunan pentadbiran dan pemerintahan. Hakikat ini pada amnya dapat kita lihat daripada sebuah bidalan Parsi yang digunakan oleh pengarang Sejarah Melayu yang berbunyi.. Menurut apa yang telah digambarkan oleh Sejarah Melayu. Dengan adanya kestabilan dari aspek politik dan Ketatanegaraan sesebuah masyarakat akan hidup dalam keadaan yang harmoni dan aman. hubungan dan kerjasama antara raja dan pembesar sangat rapat. Pemerintahan yang digunakan adalah berpusat. Melaka bolehlah dianggapkan sebuah empayar Melayu yang teguh dan stabil di bawah satu susunan politik tradisional yang tersusun.. Pusat kekuasaan terletak di tangan seorang sultan. SUMBANGAN TEKS SEJARAH MELAYU DALAM PERADABAN BANGSA MELAYU. seorang Temenggung.’ yang kemudian 11 . beberapa orang Syahbandar dan seorang Penghulu Bendahari. Aspek Politik dan Ketatanegaraan Aspek politik dan Ketatanegaraan merupakan suatu aspek yang penting untuk mengukur sejauhmana keberkesanan pentadbiran sesebuah masyarakat. baginda melantik beberapa orang besar yang masing-masing mempunyai peranan yang tertentu. a.4. Dalam Sejarah Melayu.. raja pertama yang dikatakan mengadakan sistem menteri-menteri ini ialah Raja Besar Muda anak kepada Raja Iskandar Syah.

.. demikian lagi raja itu dengan rakyatnya. iaitu perhubungan segala dagang. Daulat meletakkan baginda di tempat yang lebih tinggi daripada masyarakat yang menyebabkan baginda tidak boleh ditegur atau dicela. Jika seseorang itu mengingkari perintah raja ia dikatakan derhaka. Melaka yang terkenal sebagai pusat perdagangan merupakan sifat sejarah yang dapat ditinjau melalui karya Sejarah Melayu. Ali Manu Nayan dan Nina Sura Dewana.. jikalau tiada akar nescaya pohon tidak akan dapat berdiri. Kemunculan Melaka sebagai pelabuhan dagang telah mewujudkan golongan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang. yang raja itu umpama pohon. benua Keling dan China datang ke Melaka. Saudagar-saudagar dari Arab. Ekonomi Melaka yang begitu kukuh kerana Melaka menjadi tumpuan pedagang dan saudagar. Konsep-konsep itu ialah ‘daulat’ dan ‘durhaka’. Orang-orang Arab menamakan Melaka sebagai Malakat.. b.. 12 . Naskah Sejarah Melayu ada menyatakan bahawa rakyat Melaka amat tunduk dan taat kepada perintah raja. Antara saudagar yang disebutkan dalam Sejarah Melayu termasuklah Raja Mendaliar. rakyat itu umpama akar. Aspek Sosio Ekonomi Episod-episod bersejarah yang dibentangkan oleh Sejarah Melayu ada juga menyebut mengenai sosio ekonomi masyarakat pada masa itu terutama masyarakat Melaka.diterjemahkan oleh Tun Sri Lanang sebagai .. Masyarakat Melayu Melaka berpegang teguh dengan kalimat ‘Melayu Pantang Derhaka’. Ini disebabkan oleh dua konsep yang dipegang teguh oleh mereka. Seperti dalam hikayat .

Walaupun demikian.” Namun demikian. orang asinglah yang nampaknya lebih banyak terlibat dalam usaha perdagangan secara besar-besaran. Maka segala orang besar-besar dan hulubalang Melaka semuanya datang bermain ke rumahnya.Maka ada seorang biaperi di Melaka terlalu kaya. beberapa orang Sultan Melaka sendiri mengambil bahagian yang cergas dalam sektor ini sehinggakan baginda dikatakan menjadi kaya-raya. melainkan Tun Hassan temenggung juga yang tiada datang ke rumahnya.. “Adapun Hang Isap itu ada berniaga dengan Saiyid hamba Allah. lelaki dan perempuan dalam masyarakat tadi. maka diberinya kain atau emas. Mengikut catatan Tome Pires. sama ada oleh raja. jumlah masyarakat Melaka yang terlibat dalam perniagaan juga adalah 13 . yang kemudiannya menjadi Seri Maharaja dan Tun Isap. Antara mereka ialah Bendahara Tun Mutahir. Pada kira-kira Saiyid itu ada emasnya sedikit lagi pada Hang Isap. Bukti ini tidak mungkin dapat menolak kenyataan bahawa pembesar-pembesar Melaka juga turut berniaga. apabila orang datang bermain ke rumahnya.. Ali Manu Nayan namanya. pembesar mahupun rakyat. Golongan ini seperti golongan hulubalang juga. atau barang benda yang gharib-gharib. Sejarah Melayu ada menyebut mengenai Tun Isap. pelbagai pihak telah mendapat manfaatnya. tidak mungkin dapat membentuk sesuatu kelas yang khusus dari segi profesionalisme kerana kegiatan perniagaan dan sektor perniagaan dan perdagangan boleh dilibati dan dilakukan oleh sesiap sahaja. dalam banyak hal. Ekoran daripada kewujudan usahawan pedagang dan peniaga daripada kaum pribumi dan pendatang.

tetapi fungsi sosio-budayanya yang dapat memberi penilaian kepada pengkaji-pengkaji terhadap institusi kesultanan Melaka. Hal ini dapat diperincikan pada asal-usul keturunan raja Melaka itu sendiri. Bottoms. mengakui hakikat bahawa terdapat persembahan cerita yang detail bersama ‘etiquette’. Konteks ‘etiquette’ di sini umumnya merupakan penekanan terhadap budaya yang bertumpu pada adat istiadat dan pola-pola normatif yang menjadi dasar hidup masyarakat. secara tidak langsung bagi membatasi hubungan secara terus antara raja dengan rakyat maka lahirlah konsep adat sebagai suatu bentuk dakyah yang mesti dipatuhi. Dengan itu. J.C. Misalnya raja terdiri daripada buluh betung dan buih. Secara logiknya dapatlah dikatakan bahawa raja merupakan tokoh agung dalam hiraki masyarakat tradisional Melaka yang menegakkan konsep taat rakyat kepada raja dan negaranya. Kemunculan Sejarah Melayu bukan hanya pada fakta sejarahnya. Selaras dengan definisi adat istiadat itu sendiri. memang bertujuan untuk membendung perlakuan-perlakuan sambil memupuk nilai-nilai kemanusiaan anggota masyarakatnya kerana ia lebih merupakan kebiasaan yang diiktiraf oleh masyarakat tersebut.besar. c. Aspek Sosio Budaya dan Kemasyarakatan. Penetapan upacara-upacara dan peraturan- 14 . pakaian dan pemerintahan yang diberikan oleh Sejarah Melayu itu sendiri. secara idealnya adat istiadat di Melaka seperti yang dibentangkan dalam Sejarah Melayu. Raja dianggap kudus dan mempunyai kuasa ‘supernatural’. Kelahirannya atau keturunan itu sendiri diselaputi unsur-unsur magis dan mitos. Dalam pada itu juga satu ketetapan undang-undang telah diwujudkan iaitu Undang-undang Laut Melaka yang meliputi tatacara berniaga.

tunduk dan patuh kepada segala peraturan yang telah ditetapkan kepada mereka. KESIMPULAN Sejarah Melayu bukan sahaja telah merakamkan mengenai sejarah budaya dan keagungan raja-raja Melaka tetapi secara tidak langsung ia telah mengangkat kerajaan Melayu Melaka ke 15 . lebih mulia dan tinggi darjatnya dalam segala hal berbanding rakyat biasa. peraturan-peraturan membuat rumah. keindahan dan kemeriahan. membuat perahu. Walaubagaimanapun. 5. Golongan yang ditekankan dalam hal ini ialah golongan atasan dan hubungannya dengan golongan rakyat biasa. Golongan rakyat biasa pula sentiasa mengekori. Ini juga dapat mencerminkan bahawa adat istiadat dan upacara bercorak kehinduan masih menjadi anutan masyarakat Melayu tradisional. mengkagumkan upacara-upacara yang dibentangkan sungguh dan dapat mencerminkan masyarakat Melayu tradisional di Melaka dan Johor yang kaya dengan adat ketimuran dan penuh dengan nilai-nilai kesenian. Golongan atasan lebih berkuasa. Larangan-larangan kekuningan. larangan memakai emas dan sebagainya jelas memaparkan masyarakat terutama masyarakat yang terlalu mementingkan kedudukan dan status.peraturan itu sudah sememangnya mempunyai tujuan dan fungsi-fungsi tertentu serta untuk menjaga kepentingan pihak-pihak tertentu. walaupun ketika itu Islam telah berkembang dan menjadi agama rasmi mereka ketika itu. Dalam pada itu. terdapat juga pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur Hindu diselitkan dalam upacara-upacara tersebut. peraturan memakai payung.

sebuah empayar besar yang teguh dan stabil di bawah satu sistem politik tradisional yang tersusun. Justeru itu. adat perkahwinan. Sejarah Melayu banyak menceritakan mengenai kedudukan raja-raja Melau dalam masyarakat. Harus kita akui bahawa peradaban Melayu bermula lebih awal daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kebiasaankebiasaan yang lama telah ditinggalkan walaupun masih ada lagi sedikit pengaruh hindu. Antara aspek kebudayaan dan masyarakat seperti yang diutarakan dalam naskah Sejarah Melayu ialah pakaian diraja dan kelengkapannya. tamadun bangsa Melayu telah dapat dinaikkan. Perkembangan peradaban Melayu pada zaman sekarang adalah bertitiktolak daripada peradaban aslinya. senjata dan kelengkapan perang. cara mengiringi raja. perayaan dan adat Islam serta amalan hidup rakyat jelata. adat mengadap raja dan budaya di istana. Aspek kebudayaan yang ditonjolkan pada masa itu juga jelas dinyatakan. Semua aspek ini telah mengangkat peradaban bangsa Melayu. alat kebesaran dan perhiasan. Kedatangan Islam telah membentuk semula peradaban bangsa Melayu. 16 . Pada masa itu banyak perubahan penting telah berlaku.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.