CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal.

Handout ini akan memberi anda beberapa pedoman untuk mengikuti saat anda pergi. Tapi tunggu, apa dari artikel jurnal itu: sebuah penelitian / empirik artikel, atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel, tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang secara khusus berkaitan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Baca terus. Pertama-tama, untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus merangkumi beberapa dasar maklumat: 1. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk rencana 3. Tajuk jurnal, nombor kelantangan, tarikh, bulan, dan nombor halaman 4. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Tujuan penulis, pendekatan atau kaedah-kaedah, hipotesis, dan kesimpulan utama. Sebahagian besar kritik anda, bagaimanapun, harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu membacanya lagi, kritis. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (tidak salin perpustakaan,

Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. menyarankan memadam mereka. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. Ini titik tidak perlu dibahas di urutan ini. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. 7. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. Apakah wakil abstrak khusus. Adakah kenyataan penulis jelas? Challenge kenyataan ambigu. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. dan dalam bentuk yang benar? 3. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. dan hanya berkaitan.) 5. diringkaskan atau dihilangkan? 9.sila). tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. (Gunakan kebijaksanaan anda. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda tidak akan percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. sastera? Jika penulis telah rujukan tidak penting dimasukkan. artikel. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. atau rujukan yang tidak relevan. 8. .) 1. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6.

Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. Scan dan perhitungan spot-check. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. Mempunyai prosedur disajikan cukup detail untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi yang baik anda akan! Akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4.) 1. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. atau hanya mengulangi. . Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. (Sekali lagi.10. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis. menggunakan kebijaksanaan anda. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk baru ketinggian kajian menyeluruh dan hujah beralasan.) 5. dalam teks. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan.

sumbangan terhadap sastera. cadangan. 5. jurnal Browse sampai anda menemukan topik yang menarik bagi anda. oleh Gregory M. Pilih artikel yang sesuai tingkat pengetahuan anda saat ini. "Apa kaedah melakukan penggunaan penulis untuk menyiasat topik? Apakah kaedah yang tepat digunakan? Apakah pendekatan penulis untuk menyokong tesis ini masuk akal? Adakah penulis menggunakan kaedah dengan betul? Adakah anda menemukan kesalahan dalam cara kajian ini dilakukan "(3)? . Langkah-langkah berikut ini diambil dari The Mahasiswa Sains Politik Penulis Manual. here goes. 4. mengambil sebuah artikel yang ditulis dalam sebelumnya 12 bulan. Edisi 4. saya menemukan online tidak memberikan langkah yang harus diambil untuk struktur suatu kritikan jurnal rencana. Jadi. Langkah pertama ialah memilih sebuah artikel jurnal yang sesuai. Tips lima elemen: (1) Jelas negara tesis. (2) Dalam kaedah. Garrison: 1. Menulis kritik akan merangkumi lima wilayah. apa yang akan saya lakukan adalah memberikan unsurunsur menyusun jurnal artikel kritik di bawah ini dari buku kursus tua pembelajaran untuk ilmu politik penulis. Scott dan Stephen M. rencana terbaik diambil dari jurnal ilmiah. bukti sokongan tesis. jawapan soalan berikut. kaedah. 3. 2. Jangan menyertakan Statistik kecuali anda berpengalaman dalam statistik tersebut. dalam mencari sebuah website pembelajaran tentang cara menulis kritikan dari jurnal artikel.Pertama. selepas anda telah membaca artikel menyeluruh: tesis. Cobalah untuk memilih artikel yang berjalan. 6. ini boleh membuat untuk yang lebih baik kritik.

Semak dengan saya jika anda tidak yakin tentang anda pilihan. Menemukan diri format kertas di mana untuk menempatkan kritikan dan ikuti ditugaskan atau mengutip dipilih kaedah. Klik di sini untuk mencari kajian feminis. Menilai sumbangan bahawa artikel yang dipilih untuk membuat lebih baik pemahaman tentang subjek "(5) Rekomendasi:". Salah satu 3 pilihan mungkin merupakan tinjauan pustaka bab dari disertasi. . Perhatikan bagaimana perspektif feminis interdisipliner memberitahu kaedah kajian. Kebanyakan pilihan mungkin akan datang dari jurnal penelitian. 2. juga. Jurnal Kritik Penugasan Tugas: Kritik artikel jurnal 3 masing-masing dengan desain penelitian yang berbeza untuk membuat jelas bagaimana mereka atau tidak contoh penggunaan metodologi feminis. Panduan soalan untuk kritik anda: 1. ketika memberikan sokongan untuk tesis atau mengutip Anda sumber bahan. Siapa yang akan manfaat dari membaca artikel ini? Apa yang akan manfaatnya bisa? Seberapa penting dan luas adalah manfaat yang? Jelas negara anda penilaian artikel dalam bentuk tesis untuk kritik anda sendiri. Ringkaskan anda penilaian artikel. Perhatikan bagaimana pengetahuan disusun dan disebarkan. " 7.Bukti Sokongan Tesis: "Bukti apa melakukan ini penulis dalam menyokong tesis? Apa kekuatan bukti? Apa kelemahan? Bagaimana penulis menyokong tesis "(4) Sumbangan untuk literatur?: "Lakukan penelitian anda sendiri dan menyertakan sekurang-kurangnya lima penulis lain tentang subjek.

. Layani praktikal pedoman untuk campur tangan feminis untuk perubahan sosial dan dasar semakan. Bagaimana objek / subjek / interpreter kajian dirawat di pengajian? 8. budaya. 4. Pengalaman saya adalah bahawa pelajar peningkatan kemampuan mereka untuk membaca dan kritik diterbitkan kajian kerana kursus berlangsung. kelas. saya berfikir bahawa anda mungkin mahu tugas sekarang sehingga anda boleh memilih 3 artikel untuk kritik antara sekarang dan 11 April. Bagaimana rencana penelitian / text / video contoh penggunaan feminis metodologi? Atau apakah itu? 6. orientasi seksual. Apa pedoman soalan kajian feminis? 9. 5. Perhatikan bagaimana analisis feminis menukar kategori tradisional dan disiplin konsep melalui perhatian terhadap gender dan kategori sosial lain sosial bangsa. Namun. Kerana: April 11. Saya telah menyediakan format tradtional untuk artikel kajian kritik yang diperihalkan di dalam yang "Standard" bahagian di bawah. dan usia. Persiapan: Kami akan terus mempelajari desain penelitian yang berbeza untuk mempersiapkan anda untuk melakukan tugas ini. Apa yang dianggap sebagai bukti dalam kajian ini? Apa sumber-sumber itu para ulama feminis melihat maklumat? 7. Apa hubungan antara objek kajian dan penyelidik? Juga merujuk pada program persembahan dan perbincangan kita mengenai apa yang feminis metodologi penyelidikan.3. (Worth 20% dari kelas tentunya) Tujuan: Untuk kritis membaca dan menilai diterbitkan kajian feminis.

dan penelitian ex post facto (Link 5) standard kecukupan untuk tinjauan pustaka narasi (menggunakan kriteria untuk kritik tinjauan pustaka bab dalam disertasi) (Link 6) standard kecukupan untuk desain kualitatif . kajian korelasional.Standard: Saya telah menyediakan "Standard Minimum" sebagai link sehingga anda menggunakannya untuk kritik anda seleksi 3 artikel kajian membandingkan kajian untuk apa yang diharapkan untuk setiap jenis penyelidikan. penyelidikan dalam Gunakan panduan atau standard untuk menilai tradisi untuk membantu anda melihat bagaimana kajian feminis melekat atau berbeza dari standard: (Link 1) pengenalan tentang cara membaca kajian (baca ini dulu) (Link 2) bagaimana membaca kajian kuantitatif (Link 3) standard kecukupan untuk desain eksperimen benar. quasiexperimental desain.kajian kes (Link 7) standard kecukupan untuk metodologi etnografi (Link 8) kredibiliti standard untuk kajian analitik seperti sejarah dan undang-undang kajian (Link 9) pedoman untuk proposal penelitian (panduan ini akan digunakan untuk kritik konstruktif proposal penelitian jatuh tempo anda pada tarikh 7 Mei 2002) Setiap link mempunyai jenis metodologi kajian yang ditulis di bahagian atas dan halaman nombor dari McMillian. dan Schumacher. S. kajian survey. Penyelidikan di pendidikan: Sebuah pengantar konseptual (edisi 4) buku sehingga anda boleh merujuk . (1997). dan desain single-subjek (Link 4) standard kecukupan untuk kajian deskriptif. J.

untuk itu untuk penjelasan lebih lanjut. Sambungan: Anda boleh memilih artikel yang berkaitan dengan pernyataan masalah anda dan / atau yang menggunakan metodologi kajian yang anda paling tertarik. dan ex post facto belajar. kajian analisis. Tapi tunggu. dan penelitian kualitatif. tinjauan literatur. proses dan strategi analisis yang berbeza. Sebagai contoh. Baca terus. menggunakan kerangka teori yang berbeza. Ini adalah beberapa contoh dari pelbagai kombinasi. dan (c) link 6 pada standard kecukupan kajian kes. Anda memilih kombinasi yang paling berguna untuk anda CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal. dan yang ketiga yang melaporkan desain kajian kes. Handout ini akan memberikan beberapa panduan untuk mengikuti saat anda pergi. Atau anda boleh memilih tiga kajian kualitatif yang pengumpulan data. Jika demikian anda akan menggunakan: (a) link 4 dengan 7-nya kriteria yang disenaraikan untuk kajian survey. apa dari artikel jurnal itu: artikel / kajian empirik. Definisi istilah boleh didapati dalam bab atau di glosarium dari buku ini. atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel. Pilihan lain boleh memilih kajian tinjauan kajian. Atau anda boleh memilih kajian pustaka. lain yang dianalisis dasar. (b) link 8 dengan kriteria untuk kredibiliti untuk kajian analitis. . tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang sangat relevan dengan jenis yang dan bukan yang lain. anda boleh pilih sebuah artikel yang melaporkan hasil kaji selidik.

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. pendekatan atau kaedah-kaedah. Apakah wakil abstrak khusus. AOT percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. Sebahagian besar kritik anda.Pertama-tama. bagaimanapun. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. salinan AOS. harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. sastera? Jika penulis telah . sila). Tajuk rencana 3.) 5. kritis. artikel. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. dan kesimpulan utama. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. Lalu membacanya lagi. (Gunakan kebijaksanaan anda ini mata don. AOT perlu dibincangkan dalam urutan ini. nombor kelantangan.) 1. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Tajuk jurnal.. dan hanya berkaitan. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda menang. untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus menyertakan beberapa maklumat asas: 1. dan nombor halaman 4. Penulis. Nama (s) penulis (s) 2. dan dalam bentuk yang benar? 3. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (bukan perpustakaan. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. bulan. tarikh. hipotesis. tujuan AOS.

) 1. . Adakah penulis. menggunakan kebijaksanaan anda. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. menyarankan memadam mereka. (Sekali lagi. Scan dan perhitungan spot-check. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas.) 5. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. atau rujukan yang tidak relevan. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3.rujukan tidak penting dimasukkan. AOS. 8. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. AOS kenyataan yang jelas? Challenge kenyataan ambigu. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian.! AOD akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. 10. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. atau hanya mengulangi. Apakah prosedur telah disajikan secara detail cukup untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi baik anda. 7. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. dalam teks. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. diringkaskan atau dihilangkan? 9.

. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis.Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk ketinggian baru kajian menyeluruh dan hujah beralasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful