CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal.

Handout ini akan memberi anda beberapa pedoman untuk mengikuti saat anda pergi. Tapi tunggu, apa dari artikel jurnal itu: sebuah penelitian / empirik artikel, atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel, tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang secara khusus berkaitan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Baca terus. Pertama-tama, untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus merangkumi beberapa dasar maklumat: 1. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk rencana 3. Tajuk jurnal, nombor kelantangan, tarikh, bulan, dan nombor halaman 4. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Tujuan penulis, pendekatan atau kaedah-kaedah, hipotesis, dan kesimpulan utama. Sebahagian besar kritik anda, bagaimanapun, harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu membacanya lagi, kritis. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (tidak salin perpustakaan,

Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. Adakah kenyataan penulis jelas? Challenge kenyataan ambigu. Ini titik tidak perlu dibahas di urutan ini. (Gunakan kebijaksanaan anda.) 5. atau rujukan yang tidak relevan. dan dalam bentuk yang benar? 3. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis.) 1. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. . artikel. Apakah wakil abstrak khusus. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda tidak akan percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. diringkaskan atau dihilangkan? 9. sastera? Jika penulis telah rujukan tidak penting dimasukkan. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. dan hanya berkaitan. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2.sila). 8. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. menyarankan memadam mereka. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. 7. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai.

Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. menggunakan kebijaksanaan anda. Scan dan perhitungan spot-check. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. atau hanya mengulangi. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. Mempunyai prosedur disajikan cukup detail untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi yang baik anda akan! Akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4.) 1. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. (Sekali lagi. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk baru ketinggian kajian menyeluruh dan hujah beralasan. dalam teks. .10.) 5. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6.

oleh Gregory M. Langkah-langkah berikut ini diambil dari The Mahasiswa Sains Politik Penulis Manual. ini boleh membuat untuk yang lebih baik kritik. sumbangan terhadap sastera. rencana terbaik diambil dari jurnal ilmiah. Pilih artikel yang sesuai tingkat pengetahuan anda saat ini. 3. bukti sokongan tesis. "Apa kaedah melakukan penggunaan penulis untuk menyiasat topik? Apakah kaedah yang tepat digunakan? Apakah pendekatan penulis untuk menyokong tesis ini masuk akal? Adakah penulis menggunakan kaedah dengan betul? Adakah anda menemukan kesalahan dalam cara kajian ini dilakukan "(3)? . Jadi. Edisi 4. apa yang akan saya lakukan adalah memberikan unsurunsur menyusun jurnal artikel kritik di bawah ini dari buku kursus tua pembelajaran untuk ilmu politik penulis. jurnal Browse sampai anda menemukan topik yang menarik bagi anda. kaedah. 5. cadangan. jawapan soalan berikut. mengambil sebuah artikel yang ditulis dalam sebelumnya 12 bulan. 4. Jangan menyertakan Statistik kecuali anda berpengalaman dalam statistik tersebut.Pertama. 6. Menulis kritik akan merangkumi lima wilayah. Langkah pertama ialah memilih sebuah artikel jurnal yang sesuai. dalam mencari sebuah website pembelajaran tentang cara menulis kritikan dari jurnal artikel. Garrison: 1. selepas anda telah membaca artikel menyeluruh: tesis. saya menemukan online tidak memberikan langkah yang harus diambil untuk struktur suatu kritikan jurnal rencana. Cobalah untuk memilih artikel yang berjalan. Scott dan Stephen M. (2) Dalam kaedah. here goes. 2. Tips lima elemen: (1) Jelas negara tesis.

Kebanyakan pilihan mungkin akan datang dari jurnal penelitian. juga. Salah satu 3 pilihan mungkin merupakan tinjauan pustaka bab dari disertasi. Perhatikan bagaimana perspektif feminis interdisipliner memberitahu kaedah kajian. Menemukan diri format kertas di mana untuk menempatkan kritikan dan ikuti ditugaskan atau mengutip dipilih kaedah. Klik di sini untuk mencari kajian feminis. Panduan soalan untuk kritik anda: 1. . " 7. ketika memberikan sokongan untuk tesis atau mengutip Anda sumber bahan. Siapa yang akan manfaat dari membaca artikel ini? Apa yang akan manfaatnya bisa? Seberapa penting dan luas adalah manfaat yang? Jelas negara anda penilaian artikel dalam bentuk tesis untuk kritik anda sendiri. Perhatikan bagaimana pengetahuan disusun dan disebarkan. 2. Ringkaskan anda penilaian artikel. Jurnal Kritik Penugasan Tugas: Kritik artikel jurnal 3 masing-masing dengan desain penelitian yang berbeza untuk membuat jelas bagaimana mereka atau tidak contoh penggunaan metodologi feminis. Menilai sumbangan bahawa artikel yang dipilih untuk membuat lebih baik pemahaman tentang subjek "(5) Rekomendasi:". Semak dengan saya jika anda tidak yakin tentang anda pilihan.Bukti Sokongan Tesis: "Bukti apa melakukan ini penulis dalam menyokong tesis? Apa kekuatan bukti? Apa kelemahan? Bagaimana penulis menyokong tesis "(4) Sumbangan untuk literatur?: "Lakukan penelitian anda sendiri dan menyertakan sekurang-kurangnya lima penulis lain tentang subjek.

Saya telah menyediakan format tradtional untuk artikel kajian kritik yang diperihalkan di dalam yang "Standard" bahagian di bawah. Bagaimana objek / subjek / interpreter kajian dirawat di pengajian? 8. Namun. Layani praktikal pedoman untuk campur tangan feminis untuk perubahan sosial dan dasar semakan. Apa pedoman soalan kajian feminis? 9. dan usia. Bagaimana rencana penelitian / text / video contoh penggunaan feminis metodologi? Atau apakah itu? 6. Apa yang dianggap sebagai bukti dalam kajian ini? Apa sumber-sumber itu para ulama feminis melihat maklumat? 7. Perhatikan bagaimana analisis feminis menukar kategori tradisional dan disiplin konsep melalui perhatian terhadap gender dan kategori sosial lain sosial bangsa. 5. saya berfikir bahawa anda mungkin mahu tugas sekarang sehingga anda boleh memilih 3 artikel untuk kritik antara sekarang dan 11 April. kelas. 4. . Apa hubungan antara objek kajian dan penyelidik? Juga merujuk pada program persembahan dan perbincangan kita mengenai apa yang feminis metodologi penyelidikan. Kerana: April 11. Pengalaman saya adalah bahawa pelajar peningkatan kemampuan mereka untuk membaca dan kritik diterbitkan kajian kerana kursus berlangsung.3. (Worth 20% dari kelas tentunya) Tujuan: Untuk kritis membaca dan menilai diterbitkan kajian feminis. orientasi seksual. Persiapan: Kami akan terus mempelajari desain penelitian yang berbeza untuk mempersiapkan anda untuk melakukan tugas ini. budaya.

penyelidikan dalam Gunakan panduan atau standard untuk menilai tradisi untuk membantu anda melihat bagaimana kajian feminis melekat atau berbeza dari standard: (Link 1) pengenalan tentang cara membaca kajian (baca ini dulu) (Link 2) bagaimana membaca kajian kuantitatif (Link 3) standard kecukupan untuk desain eksperimen benar. kajian korelasional. S. Penyelidikan di pendidikan: Sebuah pengantar konseptual (edisi 4) buku sehingga anda boleh merujuk . kajian survey.kajian kes (Link 7) standard kecukupan untuk metodologi etnografi (Link 8) kredibiliti standard untuk kajian analitik seperti sejarah dan undang-undang kajian (Link 9) pedoman untuk proposal penelitian (panduan ini akan digunakan untuk kritik konstruktif proposal penelitian jatuh tempo anda pada tarikh 7 Mei 2002) Setiap link mempunyai jenis metodologi kajian yang ditulis di bahagian atas dan halaman nombor dari McMillian. dan penelitian ex post facto (Link 5) standard kecukupan untuk tinjauan pustaka narasi (menggunakan kriteria untuk kritik tinjauan pustaka bab dalam disertasi) (Link 6) standard kecukupan untuk desain kualitatif . dan desain single-subjek (Link 4) standard kecukupan untuk kajian deskriptif. dan Schumacher. quasiexperimental desain. J.Standard: Saya telah menyediakan "Standard Minimum" sebagai link sehingga anda menggunakannya untuk kritik anda seleksi 3 artikel kajian membandingkan kajian untuk apa yang diharapkan untuk setiap jenis penyelidikan. (1997).

. Sambungan: Anda boleh memilih artikel yang berkaitan dengan pernyataan masalah anda dan / atau yang menggunakan metodologi kajian yang anda paling tertarik. Anda memilih kombinasi yang paling berguna untuk anda CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal. tinjauan literatur. dan (c) link 6 pada standard kecukupan kajian kes. proses dan strategi analisis yang berbeza. Ini adalah beberapa contoh dari pelbagai kombinasi. lain yang dianalisis dasar. Handout ini akan memberikan beberapa panduan untuk mengikuti saat anda pergi. Pilihan lain boleh memilih kajian tinjauan kajian. tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang sangat relevan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Tapi tunggu. Jika demikian anda akan menggunakan: (a) link 4 dengan 7-nya kriteria yang disenaraikan untuk kajian survey. kajian analisis. dan yang ketiga yang melaporkan desain kajian kes. Atau anda boleh memilih tiga kajian kualitatif yang pengumpulan data. (b) link 8 dengan kriteria untuk kredibiliti untuk kajian analitis. Sebagai contoh.untuk itu untuk penjelasan lebih lanjut. Atau anda boleh memilih kajian pustaka. apa dari artikel jurnal itu: artikel / kajian empirik. dan ex post facto belajar. dan penelitian kualitatif. Baca terus. menggunakan kerangka teori yang berbeza. anda boleh pilih sebuah artikel yang melaporkan hasil kaji selidik. Definisi istilah boleh didapati dalam bab atau di glosarium dari buku ini. atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel.

harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. dan dalam bentuk yang benar? 3. Nama (s) penulis (s) 2. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. bulan.. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. Penulis. tarikh. hipotesis. AOT percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. salinan AOS. sila). (Gunakan kebijaksanaan anda ini mata don. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (bukan perpustakaan. Sebahagian besar kritik anda. kritis. tujuan AOS. Apakah wakil abstrak khusus. sastera? Jika penulis telah . dan nombor halaman 4. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. dan kesimpulan utama. bagaimanapun.) 1. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. Tajuk jurnal. Lalu membacanya lagi. artikel. dan hanya berkaitan. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda menang.Pertama-tama. Tajuk rencana 3. pendekatan atau kaedah-kaedah. AOT perlu dibincangkan dalam urutan ini. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus menyertakan beberapa maklumat asas: 1. nombor kelantangan. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda.) 5.

Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. Apakah prosedur telah disajikan secara detail cukup untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi baik anda. diringkaskan atau dihilangkan? 9. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. menyarankan memadam mereka.) 5.) 1. menggunakan kebijaksanaan anda. (Sekali lagi. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. 8.! AOD akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Scan dan perhitungan spot-check. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. 10. . atau hanya mengulangi. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. Adakah penulis. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. dalam teks.rujukan tidak penting dimasukkan. atau rujukan yang tidak relevan. 7. AOS. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. AOS kenyataan yang jelas? Challenge kenyataan ambigu. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6.

Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis.Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk ketinggian baru kajian menyeluruh dan hujah beralasan. .