CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal.

Handout ini akan memberi anda beberapa pedoman untuk mengikuti saat anda pergi. Tapi tunggu, apa dari artikel jurnal itu: sebuah penelitian / empirik artikel, atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel, tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang secara khusus berkaitan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Baca terus. Pertama-tama, untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus merangkumi beberapa dasar maklumat: 1. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk rencana 3. Tajuk jurnal, nombor kelantangan, tarikh, bulan, dan nombor halaman 4. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Tujuan penulis, pendekatan atau kaedah-kaedah, hipotesis, dan kesimpulan utama. Sebahagian besar kritik anda, bagaimanapun, harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu membacanya lagi, kritis. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (tidak salin perpustakaan,

8. diringkaskan atau dihilangkan? 9. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. Apakah wakil abstrak khusus. . tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. 7. dan dalam bentuk yang benar? 3. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. Adakah kenyataan penulis jelas? Challenge kenyataan ambigu. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. artikel. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda tidak akan percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. sastera? Jika penulis telah rujukan tidak penting dimasukkan. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. (Gunakan kebijaksanaan anda. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip.sila). menyarankan memadam mereka.) 5. Ini titik tidak perlu dibahas di urutan ini. dan hanya berkaitan.) 1. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. atau rujukan yang tidak relevan.

(Sekali lagi. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. atau hanya mengulangi. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2.) 5. menggunakan kebijaksanaan anda. . Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan.10. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. Mempunyai prosedur disajikan cukup detail untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi yang baik anda akan! Akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk baru ketinggian kajian menyeluruh dan hujah beralasan. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu.) 1. dalam teks. Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. Scan dan perhitungan spot-check.

Cobalah untuk memilih artikel yang berjalan. Jangan menyertakan Statistik kecuali anda berpengalaman dalam statistik tersebut. apa yang akan saya lakukan adalah memberikan unsurunsur menyusun jurnal artikel kritik di bawah ini dari buku kursus tua pembelajaran untuk ilmu politik penulis. Tips lima elemen: (1) Jelas negara tesis. bukti sokongan tesis. Langkah-langkah berikut ini diambil dari The Mahasiswa Sains Politik Penulis Manual. "Apa kaedah melakukan penggunaan penulis untuk menyiasat topik? Apakah kaedah yang tepat digunakan? Apakah pendekatan penulis untuk menyokong tesis ini masuk akal? Adakah penulis menggunakan kaedah dengan betul? Adakah anda menemukan kesalahan dalam cara kajian ini dilakukan "(3)? . Scott dan Stephen M. ini boleh membuat untuk yang lebih baik kritik. Garrison: 1. mengambil sebuah artikel yang ditulis dalam sebelumnya 12 bulan. oleh Gregory M. Edisi 4. kaedah. 5. 3. (2) Dalam kaedah. here goes. sumbangan terhadap sastera. Pilih artikel yang sesuai tingkat pengetahuan anda saat ini. rencana terbaik diambil dari jurnal ilmiah. selepas anda telah membaca artikel menyeluruh: tesis. Menulis kritik akan merangkumi lima wilayah. jurnal Browse sampai anda menemukan topik yang menarik bagi anda. jawapan soalan berikut. saya menemukan online tidak memberikan langkah yang harus diambil untuk struktur suatu kritikan jurnal rencana. Jadi. 4. 6.Pertama. dalam mencari sebuah website pembelajaran tentang cara menulis kritikan dari jurnal artikel. cadangan. Langkah pertama ialah memilih sebuah artikel jurnal yang sesuai. 2.

Jurnal Kritik Penugasan Tugas: Kritik artikel jurnal 3 masing-masing dengan desain penelitian yang berbeza untuk membuat jelas bagaimana mereka atau tidak contoh penggunaan metodologi feminis. . Kebanyakan pilihan mungkin akan datang dari jurnal penelitian. Salah satu 3 pilihan mungkin merupakan tinjauan pustaka bab dari disertasi. juga. Menemukan diri format kertas di mana untuk menempatkan kritikan dan ikuti ditugaskan atau mengutip dipilih kaedah. " 7. Perhatikan bagaimana pengetahuan disusun dan disebarkan.Bukti Sokongan Tesis: "Bukti apa melakukan ini penulis dalam menyokong tesis? Apa kekuatan bukti? Apa kelemahan? Bagaimana penulis menyokong tesis "(4) Sumbangan untuk literatur?: "Lakukan penelitian anda sendiri dan menyertakan sekurang-kurangnya lima penulis lain tentang subjek. Semak dengan saya jika anda tidak yakin tentang anda pilihan. Klik di sini untuk mencari kajian feminis. 2. Siapa yang akan manfaat dari membaca artikel ini? Apa yang akan manfaatnya bisa? Seberapa penting dan luas adalah manfaat yang? Jelas negara anda penilaian artikel dalam bentuk tesis untuk kritik anda sendiri. ketika memberikan sokongan untuk tesis atau mengutip Anda sumber bahan. Ringkaskan anda penilaian artikel. Menilai sumbangan bahawa artikel yang dipilih untuk membuat lebih baik pemahaman tentang subjek "(5) Rekomendasi:". Panduan soalan untuk kritik anda: 1. Perhatikan bagaimana perspektif feminis interdisipliner memberitahu kaedah kajian.

Kerana: April 11. saya berfikir bahawa anda mungkin mahu tugas sekarang sehingga anda boleh memilih 3 artikel untuk kritik antara sekarang dan 11 April. Namun. 5. orientasi seksual. kelas. Persiapan: Kami akan terus mempelajari desain penelitian yang berbeza untuk mempersiapkan anda untuk melakukan tugas ini. Apa yang dianggap sebagai bukti dalam kajian ini? Apa sumber-sumber itu para ulama feminis melihat maklumat? 7. Pengalaman saya adalah bahawa pelajar peningkatan kemampuan mereka untuk membaca dan kritik diterbitkan kajian kerana kursus berlangsung. Bagaimana objek / subjek / interpreter kajian dirawat di pengajian? 8. Saya telah menyediakan format tradtional untuk artikel kajian kritik yang diperihalkan di dalam yang "Standard" bahagian di bawah. Apa pedoman soalan kajian feminis? 9. . Perhatikan bagaimana analisis feminis menukar kategori tradisional dan disiplin konsep melalui perhatian terhadap gender dan kategori sosial lain sosial bangsa. 4. Apa hubungan antara objek kajian dan penyelidik? Juga merujuk pada program persembahan dan perbincangan kita mengenai apa yang feminis metodologi penyelidikan. (Worth 20% dari kelas tentunya) Tujuan: Untuk kritis membaca dan menilai diterbitkan kajian feminis. dan usia. Layani praktikal pedoman untuk campur tangan feminis untuk perubahan sosial dan dasar semakan. Bagaimana rencana penelitian / text / video contoh penggunaan feminis metodologi? Atau apakah itu? 6.3. budaya.

Standard: Saya telah menyediakan "Standard Minimum" sebagai link sehingga anda menggunakannya untuk kritik anda seleksi 3 artikel kajian membandingkan kajian untuk apa yang diharapkan untuk setiap jenis penyelidikan. dan penelitian ex post facto (Link 5) standard kecukupan untuk tinjauan pustaka narasi (menggunakan kriteria untuk kritik tinjauan pustaka bab dalam disertasi) (Link 6) standard kecukupan untuk desain kualitatif .kajian kes (Link 7) standard kecukupan untuk metodologi etnografi (Link 8) kredibiliti standard untuk kajian analitik seperti sejarah dan undang-undang kajian (Link 9) pedoman untuk proposal penelitian (panduan ini akan digunakan untuk kritik konstruktif proposal penelitian jatuh tempo anda pada tarikh 7 Mei 2002) Setiap link mempunyai jenis metodologi kajian yang ditulis di bahagian atas dan halaman nombor dari McMillian. dan desain single-subjek (Link 4) standard kecukupan untuk kajian deskriptif. penyelidikan dalam Gunakan panduan atau standard untuk menilai tradisi untuk membantu anda melihat bagaimana kajian feminis melekat atau berbeza dari standard: (Link 1) pengenalan tentang cara membaca kajian (baca ini dulu) (Link 2) bagaimana membaca kajian kuantitatif (Link 3) standard kecukupan untuk desain eksperimen benar. kajian korelasional. S. Penyelidikan di pendidikan: Sebuah pengantar konseptual (edisi 4) buku sehingga anda boleh merujuk . kajian survey. dan Schumacher. quasiexperimental desain. J. (1997).

tinjauan literatur. . Atau anda boleh memilih kajian pustaka. dan ex post facto belajar. Jika demikian anda akan menggunakan: (a) link 4 dengan 7-nya kriteria yang disenaraikan untuk kajian survey. dan penelitian kualitatif. (b) link 8 dengan kriteria untuk kredibiliti untuk kajian analitis. Handout ini akan memberikan beberapa panduan untuk mengikuti saat anda pergi. Anda memilih kombinasi yang paling berguna untuk anda CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal. dan yang ketiga yang melaporkan desain kajian kes. menggunakan kerangka teori yang berbeza. Definisi istilah boleh didapati dalam bab atau di glosarium dari buku ini. anda boleh pilih sebuah artikel yang melaporkan hasil kaji selidik. Baca terus. apa dari artikel jurnal itu: artikel / kajian empirik. Tapi tunggu. Sambungan: Anda boleh memilih artikel yang berkaitan dengan pernyataan masalah anda dan / atau yang menggunakan metodologi kajian yang anda paling tertarik. lain yang dianalisis dasar. Pilihan lain boleh memilih kajian tinjauan kajian. dan (c) link 6 pada standard kecukupan kajian kes. tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang sangat relevan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Ini adalah beberapa contoh dari pelbagai kombinasi.untuk itu untuk penjelasan lebih lanjut. Sebagai contoh. atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel. Atau anda boleh memilih tiga kajian kualitatif yang pengumpulan data. kajian analisis. proses dan strategi analisis yang berbeza.

pendekatan atau kaedah-kaedah.. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (bukan perpustakaan. untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus menyertakan beberapa maklumat asas: 1. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. kritis. sastera? Jika penulis telah .) 1. Tajuk jurnal. dan dalam bentuk yang benar? 3.) 5. Penulis. artikel. Nama (s) penulis (s) 2. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. (Gunakan kebijaksanaan anda ini mata don. dan hanya berkaitan. Apakah wakil abstrak khusus. tujuan AOS. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. tarikh. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. sila). Sebahagian besar kritik anda. Lalu membacanya lagi. salinan AOS. hipotesis. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. AOT percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. bulan. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda.Pertama-tama. Tajuk rencana 3. dan kesimpulan utama. AOT perlu dibincangkan dalam urutan ini. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. dan nombor halaman 4. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda menang. bagaimanapun. nombor kelantangan.

Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. Scan dan perhitungan spot-check. menyarankan memadam mereka. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. 8. . Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. 10. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. AOS kenyataan yang jelas? Challenge kenyataan ambigu. Apakah prosedur telah disajikan secara detail cukup untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi baik anda. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. AOS.) 1. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. atau rujukan yang tidak relevan. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. Adakah penulis.) 5. 7. dalam teks. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11.! AOD akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. menggunakan kebijaksanaan anda.rujukan tidak penting dimasukkan. (Sekali lagi. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. diringkaskan atau dihilangkan? 9. atau hanya mengulangi. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai.

. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis.Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk ketinggian baru kajian menyeluruh dan hujah beralasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful