CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal.

Handout ini akan memberi anda beberapa pedoman untuk mengikuti saat anda pergi. Tapi tunggu, apa dari artikel jurnal itu: sebuah penelitian / empirik artikel, atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel, tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang secara khusus berkaitan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Baca terus. Pertama-tama, untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus merangkumi beberapa dasar maklumat: 1. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk rencana 3. Tajuk jurnal, nombor kelantangan, tarikh, bulan, dan nombor halaman 4. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Tujuan penulis, pendekatan atau kaedah-kaedah, hipotesis, dan kesimpulan utama. Sebahagian besar kritik anda, bagaimanapun, harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu membacanya lagi, kritis. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (tidak salin perpustakaan,

) 1. artikel.sila). dan dalam bentuk yang benar? 3. 8. atau rujukan yang tidak relevan.) 5. Apakah wakil abstrak khusus. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. (Gunakan kebijaksanaan anda. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. Ini titik tidak perlu dibahas di urutan ini. diringkaskan atau dihilangkan? 9. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda tidak akan percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. Adakah kenyataan penulis jelas? Challenge kenyataan ambigu. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. menyarankan memadam mereka. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. 7. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. . sastera? Jika penulis telah rujukan tidak penting dimasukkan. dan hanya berkaitan.

menggunakan kebijaksanaan anda. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. (Sekali lagi. atau hanya mengulangi.) 1. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. Scan dan perhitungan spot-check. Mempunyai prosedur disajikan cukup detail untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi yang baik anda akan! Akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3.10. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk baru ketinggian kajian menyeluruh dan hujah beralasan. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. dalam teks. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6.) 5. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. .

5. Jangan menyertakan Statistik kecuali anda berpengalaman dalam statistik tersebut. kaedah. Scott dan Stephen M. jurnal Browse sampai anda menemukan topik yang menarik bagi anda. mengambil sebuah artikel yang ditulis dalam sebelumnya 12 bulan. Menulis kritik akan merangkumi lima wilayah. Pilih artikel yang sesuai tingkat pengetahuan anda saat ini. Langkah-langkah berikut ini diambil dari The Mahasiswa Sains Politik Penulis Manual. Edisi 4. dalam mencari sebuah website pembelajaran tentang cara menulis kritikan dari jurnal artikel. rencana terbaik diambil dari jurnal ilmiah. oleh Gregory M. 2. "Apa kaedah melakukan penggunaan penulis untuk menyiasat topik? Apakah kaedah yang tepat digunakan? Apakah pendekatan penulis untuk menyokong tesis ini masuk akal? Adakah penulis menggunakan kaedah dengan betul? Adakah anda menemukan kesalahan dalam cara kajian ini dilakukan "(3)? . Tips lima elemen: (1) Jelas negara tesis. bukti sokongan tesis. Cobalah untuk memilih artikel yang berjalan. cadangan. (2) Dalam kaedah. jawapan soalan berikut. Garrison: 1. 4.Pertama. sumbangan terhadap sastera. 3. 6. Jadi. selepas anda telah membaca artikel menyeluruh: tesis. saya menemukan online tidak memberikan langkah yang harus diambil untuk struktur suatu kritikan jurnal rencana. here goes. Langkah pertama ialah memilih sebuah artikel jurnal yang sesuai. ini boleh membuat untuk yang lebih baik kritik. apa yang akan saya lakukan adalah memberikan unsurunsur menyusun jurnal artikel kritik di bawah ini dari buku kursus tua pembelajaran untuk ilmu politik penulis.

Menemukan diri format kertas di mana untuk menempatkan kritikan dan ikuti ditugaskan atau mengutip dipilih kaedah. 2. " 7. Siapa yang akan manfaat dari membaca artikel ini? Apa yang akan manfaatnya bisa? Seberapa penting dan luas adalah manfaat yang? Jelas negara anda penilaian artikel dalam bentuk tesis untuk kritik anda sendiri. Panduan soalan untuk kritik anda: 1. Semak dengan saya jika anda tidak yakin tentang anda pilihan.Bukti Sokongan Tesis: "Bukti apa melakukan ini penulis dalam menyokong tesis? Apa kekuatan bukti? Apa kelemahan? Bagaimana penulis menyokong tesis "(4) Sumbangan untuk literatur?: "Lakukan penelitian anda sendiri dan menyertakan sekurang-kurangnya lima penulis lain tentang subjek. Menilai sumbangan bahawa artikel yang dipilih untuk membuat lebih baik pemahaman tentang subjek "(5) Rekomendasi:". ketika memberikan sokongan untuk tesis atau mengutip Anda sumber bahan. Jurnal Kritik Penugasan Tugas: Kritik artikel jurnal 3 masing-masing dengan desain penelitian yang berbeza untuk membuat jelas bagaimana mereka atau tidak contoh penggunaan metodologi feminis. Salah satu 3 pilihan mungkin merupakan tinjauan pustaka bab dari disertasi. Perhatikan bagaimana pengetahuan disusun dan disebarkan. . Ringkaskan anda penilaian artikel. Kebanyakan pilihan mungkin akan datang dari jurnal penelitian. Klik di sini untuk mencari kajian feminis. juga. Perhatikan bagaimana perspektif feminis interdisipliner memberitahu kaedah kajian.

Namun. orientasi seksual. Apa yang dianggap sebagai bukti dalam kajian ini? Apa sumber-sumber itu para ulama feminis melihat maklumat? 7. dan usia. . kelas.3. Perhatikan bagaimana analisis feminis menukar kategori tradisional dan disiplin konsep melalui perhatian terhadap gender dan kategori sosial lain sosial bangsa. Kerana: April 11. Pengalaman saya adalah bahawa pelajar peningkatan kemampuan mereka untuk membaca dan kritik diterbitkan kajian kerana kursus berlangsung. Apa pedoman soalan kajian feminis? 9. Bagaimana rencana penelitian / text / video contoh penggunaan feminis metodologi? Atau apakah itu? 6. budaya. Persiapan: Kami akan terus mempelajari desain penelitian yang berbeza untuk mempersiapkan anda untuk melakukan tugas ini. Saya telah menyediakan format tradtional untuk artikel kajian kritik yang diperihalkan di dalam yang "Standard" bahagian di bawah. 5. (Worth 20% dari kelas tentunya) Tujuan: Untuk kritis membaca dan menilai diterbitkan kajian feminis. saya berfikir bahawa anda mungkin mahu tugas sekarang sehingga anda boleh memilih 3 artikel untuk kritik antara sekarang dan 11 April. 4. Bagaimana objek / subjek / interpreter kajian dirawat di pengajian? 8. Apa hubungan antara objek kajian dan penyelidik? Juga merujuk pada program persembahan dan perbincangan kita mengenai apa yang feminis metodologi penyelidikan. Layani praktikal pedoman untuk campur tangan feminis untuk perubahan sosial dan dasar semakan.

(1997). dan desain single-subjek (Link 4) standard kecukupan untuk kajian deskriptif. Penyelidikan di pendidikan: Sebuah pengantar konseptual (edisi 4) buku sehingga anda boleh merujuk . J. S. dan penelitian ex post facto (Link 5) standard kecukupan untuk tinjauan pustaka narasi (menggunakan kriteria untuk kritik tinjauan pustaka bab dalam disertasi) (Link 6) standard kecukupan untuk desain kualitatif .kajian kes (Link 7) standard kecukupan untuk metodologi etnografi (Link 8) kredibiliti standard untuk kajian analitik seperti sejarah dan undang-undang kajian (Link 9) pedoman untuk proposal penelitian (panduan ini akan digunakan untuk kritik konstruktif proposal penelitian jatuh tempo anda pada tarikh 7 Mei 2002) Setiap link mempunyai jenis metodologi kajian yang ditulis di bahagian atas dan halaman nombor dari McMillian. penyelidikan dalam Gunakan panduan atau standard untuk menilai tradisi untuk membantu anda melihat bagaimana kajian feminis melekat atau berbeza dari standard: (Link 1) pengenalan tentang cara membaca kajian (baca ini dulu) (Link 2) bagaimana membaca kajian kuantitatif (Link 3) standard kecukupan untuk desain eksperimen benar. quasiexperimental desain.Standard: Saya telah menyediakan "Standard Minimum" sebagai link sehingga anda menggunakannya untuk kritik anda seleksi 3 artikel kajian membandingkan kajian untuk apa yang diharapkan untuk setiap jenis penyelidikan. dan Schumacher. kajian survey. kajian korelasional.

Tapi tunggu. Baca terus. Sebagai contoh. atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel. Pilihan lain boleh memilih kajian tinjauan kajian. Ini adalah beberapa contoh dari pelbagai kombinasi. menggunakan kerangka teori yang berbeza. anda boleh pilih sebuah artikel yang melaporkan hasil kaji selidik. Sambungan: Anda boleh memilih artikel yang berkaitan dengan pernyataan masalah anda dan / atau yang menggunakan metodologi kajian yang anda paling tertarik. . kajian analisis. Anda memilih kombinasi yang paling berguna untuk anda CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal.untuk itu untuk penjelasan lebih lanjut. Atau anda boleh memilih tiga kajian kualitatif yang pengumpulan data. Handout ini akan memberikan beberapa panduan untuk mengikuti saat anda pergi. dan ex post facto belajar. dan (c) link 6 pada standard kecukupan kajian kes. tinjauan literatur. Jika demikian anda akan menggunakan: (a) link 4 dengan 7-nya kriteria yang disenaraikan untuk kajian survey. apa dari artikel jurnal itu: artikel / kajian empirik. tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang sangat relevan dengan jenis yang dan bukan yang lain. dan yang ketiga yang melaporkan desain kajian kes. dan penelitian kualitatif. (b) link 8 dengan kriteria untuk kredibiliti untuk kajian analitis. Definisi istilah boleh didapati dalam bab atau di glosarium dari buku ini. Atau anda boleh memilih kajian pustaka. lain yang dianalisis dasar. proses dan strategi analisis yang berbeza.

dan nombor halaman 4. tujuan AOS. salinan AOS. sila). tarikh. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. Lalu membacanya lagi.) 1.) 5. dan dalam bentuk yang benar? 3. Nama (s) penulis (s) 2. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4. kritis. bulan. sastera? Jika penulis telah . Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. hipotesis.Pertama-tama. Apakah wakil abstrak khusus. (Gunakan kebijaksanaan anda ini mata don. bagaimanapun.. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Sebahagian besar kritik anda. untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus menyertakan beberapa maklumat asas: 1. AOT perlu dibincangkan dalam urutan ini. pendekatan atau kaedah-kaedah. nombor kelantangan. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. Tajuk rencana 3. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (bukan perpustakaan. Penulis. AOT percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. artikel. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda menang. dan hanya berkaitan. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. Tajuk jurnal. dan kesimpulan utama. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda.

AOS. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh.) 1. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. .rujukan tidak penting dimasukkan. atau hanya mengulangi. 7.! AOD akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. atau rujukan yang tidak relevan. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. Scan dan perhitungan spot-check. 8. 10. dalam teks. menyarankan memadam mereka. Apakah prosedur telah disajikan secara detail cukup untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi baik anda. diringkaskan atau dihilangkan? 9. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. Adakah penulis. menggunakan kebijaksanaan anda. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4.) 5. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. (Sekali lagi. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis. AOS kenyataan yang jelas? Challenge kenyataan ambigu.

Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis. .Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk ketinggian baru kajian menyeluruh dan hujah beralasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful