CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal.

Handout ini akan memberi anda beberapa pedoman untuk mengikuti saat anda pergi. Tapi tunggu, apa dari artikel jurnal itu: sebuah penelitian / empirik artikel, atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel, tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang secara khusus berkaitan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Baca terus. Pertama-tama, untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus merangkumi beberapa dasar maklumat: 1. Nama (s) penulis (s) 2. Tajuk rencana 3. Tajuk jurnal, nombor kelantangan, tarikh, bulan, dan nombor halaman 4. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. Tujuan penulis, pendekatan atau kaedah-kaedah, hipotesis, dan kesimpulan utama. Sebahagian besar kritik anda, bagaimanapun, harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Lalu membacanya lagi, kritis. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (tidak salin perpustakaan,

Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4.) 1. Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. (Gunakan kebijaksanaan anda. diringkaskan atau dihilangkan? 9. 8. atau rujukan yang tidak relevan. artikel. Ini titik tidak perlu dibahas di urutan ini. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis.sila). 7. dan dalam bentuk yang benar? 3. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan.) 5. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip. menyarankan memadam mereka. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. Adakah kenyataan penulis jelas? Challenge kenyataan ambigu. Apakah wakil abstrak khusus. dan hanya berkaitan. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. . dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda tidak akan percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. sastera? Jika penulis telah rujukan tidak penting dimasukkan.

(Sekali lagi. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. dalam teks. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. . atau hanya mengulangi. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2.) 5. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk baru ketinggian kajian menyeluruh dan hujah beralasan. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan. Scan dan perhitungan spot-check.) 1. menggunakan kebijaksanaan anda. Mempunyai prosedur disajikan cukup detail untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi yang baik anda akan! Akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11.10.

Pilih artikel yang sesuai tingkat pengetahuan anda saat ini. here goes. mengambil sebuah artikel yang ditulis dalam sebelumnya 12 bulan. Tips lima elemen: (1) Jelas negara tesis. Langkah-langkah berikut ini diambil dari The Mahasiswa Sains Politik Penulis Manual. oleh Gregory M. saya menemukan online tidak memberikan langkah yang harus diambil untuk struktur suatu kritikan jurnal rencana. cadangan. jurnal Browse sampai anda menemukan topik yang menarik bagi anda. 6. ini boleh membuat untuk yang lebih baik kritik. rencana terbaik diambil dari jurnal ilmiah. jawapan soalan berikut. Jadi. Jangan menyertakan Statistik kecuali anda berpengalaman dalam statistik tersebut. Garrison: 1. bukti sokongan tesis. dalam mencari sebuah website pembelajaran tentang cara menulis kritikan dari jurnal artikel. Scott dan Stephen M. 5. 2.Pertama. 4. Edisi 4. apa yang akan saya lakukan adalah memberikan unsurunsur menyusun jurnal artikel kritik di bawah ini dari buku kursus tua pembelajaran untuk ilmu politik penulis. "Apa kaedah melakukan penggunaan penulis untuk menyiasat topik? Apakah kaedah yang tepat digunakan? Apakah pendekatan penulis untuk menyokong tesis ini masuk akal? Adakah penulis menggunakan kaedah dengan betul? Adakah anda menemukan kesalahan dalam cara kajian ini dilakukan "(3)? . Menulis kritik akan merangkumi lima wilayah. kaedah. 3. (2) Dalam kaedah. sumbangan terhadap sastera. selepas anda telah membaca artikel menyeluruh: tesis. Cobalah untuk memilih artikel yang berjalan. Langkah pertama ialah memilih sebuah artikel jurnal yang sesuai.

Kebanyakan pilihan mungkin akan datang dari jurnal penelitian.Bukti Sokongan Tesis: "Bukti apa melakukan ini penulis dalam menyokong tesis? Apa kekuatan bukti? Apa kelemahan? Bagaimana penulis menyokong tesis "(4) Sumbangan untuk literatur?: "Lakukan penelitian anda sendiri dan menyertakan sekurang-kurangnya lima penulis lain tentang subjek. ketika memberikan sokongan untuk tesis atau mengutip Anda sumber bahan. Panduan soalan untuk kritik anda: 1. Klik di sini untuk mencari kajian feminis. Menemukan diri format kertas di mana untuk menempatkan kritikan dan ikuti ditugaskan atau mengutip dipilih kaedah. Siapa yang akan manfaat dari membaca artikel ini? Apa yang akan manfaatnya bisa? Seberapa penting dan luas adalah manfaat yang? Jelas negara anda penilaian artikel dalam bentuk tesis untuk kritik anda sendiri. Salah satu 3 pilihan mungkin merupakan tinjauan pustaka bab dari disertasi. Menilai sumbangan bahawa artikel yang dipilih untuk membuat lebih baik pemahaman tentang subjek "(5) Rekomendasi:". Ringkaskan anda penilaian artikel. Perhatikan bagaimana perspektif feminis interdisipliner memberitahu kaedah kajian. Jurnal Kritik Penugasan Tugas: Kritik artikel jurnal 3 masing-masing dengan desain penelitian yang berbeza untuk membuat jelas bagaimana mereka atau tidak contoh penggunaan metodologi feminis. 2. . Semak dengan saya jika anda tidak yakin tentang anda pilihan. Perhatikan bagaimana pengetahuan disusun dan disebarkan. " 7. juga.

Apa pedoman soalan kajian feminis? 9. 4. Persiapan: Kami akan terus mempelajari desain penelitian yang berbeza untuk mempersiapkan anda untuk melakukan tugas ini. Kerana: April 11. Perhatikan bagaimana analisis feminis menukar kategori tradisional dan disiplin konsep melalui perhatian terhadap gender dan kategori sosial lain sosial bangsa. Namun. kelas. saya berfikir bahawa anda mungkin mahu tugas sekarang sehingga anda boleh memilih 3 artikel untuk kritik antara sekarang dan 11 April. budaya. 5. Saya telah menyediakan format tradtional untuk artikel kajian kritik yang diperihalkan di dalam yang "Standard" bahagian di bawah. (Worth 20% dari kelas tentunya) Tujuan: Untuk kritis membaca dan menilai diterbitkan kajian feminis. dan usia. Bagaimana rencana penelitian / text / video contoh penggunaan feminis metodologi? Atau apakah itu? 6. Layani praktikal pedoman untuk campur tangan feminis untuk perubahan sosial dan dasar semakan. Apa hubungan antara objek kajian dan penyelidik? Juga merujuk pada program persembahan dan perbincangan kita mengenai apa yang feminis metodologi penyelidikan. Pengalaman saya adalah bahawa pelajar peningkatan kemampuan mereka untuk membaca dan kritik diterbitkan kajian kerana kursus berlangsung.3. . Bagaimana objek / subjek / interpreter kajian dirawat di pengajian? 8. Apa yang dianggap sebagai bukti dalam kajian ini? Apa sumber-sumber itu para ulama feminis melihat maklumat? 7. orientasi seksual.

S. Penyelidikan di pendidikan: Sebuah pengantar konseptual (edisi 4) buku sehingga anda boleh merujuk . dan penelitian ex post facto (Link 5) standard kecukupan untuk tinjauan pustaka narasi (menggunakan kriteria untuk kritik tinjauan pustaka bab dalam disertasi) (Link 6) standard kecukupan untuk desain kualitatif . J. dan desain single-subjek (Link 4) standard kecukupan untuk kajian deskriptif.kajian kes (Link 7) standard kecukupan untuk metodologi etnografi (Link 8) kredibiliti standard untuk kajian analitik seperti sejarah dan undang-undang kajian (Link 9) pedoman untuk proposal penelitian (panduan ini akan digunakan untuk kritik konstruktif proposal penelitian jatuh tempo anda pada tarikh 7 Mei 2002) Setiap link mempunyai jenis metodologi kajian yang ditulis di bahagian atas dan halaman nombor dari McMillian. penyelidikan dalam Gunakan panduan atau standard untuk menilai tradisi untuk membantu anda melihat bagaimana kajian feminis melekat atau berbeza dari standard: (Link 1) pengenalan tentang cara membaca kajian (baca ini dulu) (Link 2) bagaimana membaca kajian kuantitatif (Link 3) standard kecukupan untuk desain eksperimen benar. kajian korelasional. quasiexperimental desain. kajian survey. dan Schumacher.Standard: Saya telah menyediakan "Standard Minimum" sebagai link sehingga anda menggunakannya untuk kritik anda seleksi 3 artikel kajian membandingkan kajian untuk apa yang diharapkan untuk setiap jenis penyelidikan. (1997).

Anda memilih kombinasi yang paling berguna untuk anda CARA kritik PERKARA JURNAL Jadi tugas anda adalah untuk kritik sebuah artikel jurnal. Atau anda boleh memilih tiga kajian kualitatif yang pengumpulan data. (b) link 8 dengan kriteria untuk kredibiliti untuk kajian analitis.untuk itu untuk penjelasan lebih lanjut. Sebagai contoh. atau tinjauan literatur? Beberapa pedoman yang ditawarkan di sini akan berlaku untuk kritik dari semua jenis artikel. Baca terus. dan penelitian kualitatif. dan yang ketiga yang melaporkan desain kajian kes. . Ini adalah beberapa contoh dari pelbagai kombinasi. dan (c) link 6 pada standard kecukupan kajian kes. tetapi masing-masing jenis artikel boleh menyebabkan soalan yang sangat relevan dengan jenis yang dan bukan yang lain. Sambungan: Anda boleh memilih artikel yang berkaitan dengan pernyataan masalah anda dan / atau yang menggunakan metodologi kajian yang anda paling tertarik. menggunakan kerangka teori yang berbeza. Jika demikian anda akan menggunakan: (a) link 4 dengan 7-nya kriteria yang disenaraikan untuk kajian survey. Tapi tunggu. kajian analisis. proses dan strategi analisis yang berbeza. anda boleh pilih sebuah artikel yang melaporkan hasil kaji selidik. lain yang dianalisis dasar. tinjauan literatur. apa dari artikel jurnal itu: artikel / kajian empirik. Definisi istilah boleh didapati dalam bab atau di glosarium dari buku ini. Atau anda boleh memilih kajian pustaka. dan ex post facto belajar. Pilihan lain boleh memilih kajian tinjauan kajian. Handout ini akan memberikan beberapa panduan untuk mengikuti saat anda pergi.

dan kesimpulan utama.) 5. nombor kelantangan. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ingin alamat di kritik anda tidak peduli jenis dari artikel anda mengkritisi. sila). Apakah judul artikel yang sesuai dan jelas? 2. sastera? Jika penulis telah . Apakah semua perbincangan yang relevan? 6. Apakah penulis mengutip yang bersangkutan. Adakah anda menemukan kesalahan fakta dan interpretasi? (Ini adalah salah satu yang baik! Anda menang. tarikh. AOT percaya bagaimana sering penulis salah menafsirkan atau menggambarkan pekerjaan orang lain. Tajuk jurnal. bulan. kritis. Apakah tujuan dari artikel yang dibuat jelas dalam pendahuluan? 4.) 1. bagaimanapun. pendekatan atau kaedah-kaedah. artikel. tujuan AOS. Lalu membacanya lagi. harus terdiri dari pendapat anda berkualiti rencana. Apakah wakil abstrak khusus.. dan hanya berkaitan. AOT perlu dibincangkan dalam urutan ini. dan dalam bentuk yang benar? 3. Penulis. Anda boleh menyemak ini dengan mencari sendiri rujukan penulis mengutip.Pertama-tama. untuk semua jenis artikel jurnal kritik anda harus menyertakan beberapa maklumat asas: 1. dan nombor halaman 4. Nama (s) penulis (s) 2. Pada titik anda mungkin ingin membuat beberapa catatan untuk diri sendiri pada salinan anda (bukan perpustakaan. Tajuk rencana 3. (Gunakan kebijaksanaan anda ini mata don. Sebahagian besar kritik anda. hipotesis. dan beberapa mungkin tidak berkaitan dengan artikel tertentu anda. Baca artikel anda untuk kritik sekali untuk mendapatkan gambaran umum. Kenyataan masalah atau isu yang dibahas 5. salinan AOS.

10.) 5. berikut adalah beberapa soalan yang lebih khusus untuk empirik / rencana penelitian. dalam teks. tetapi tidak hanya menggantikan gaya anda untuk penulis.! AOD akan terkejut dengan penyelidik terhormat yang memotong sudut dalam mereka menulis tentang hal ini. 8. AOS kenyataan yang jelas? Challenge kenyataan ambigu. atau rujukan yang tidak relevan. Adakah penulis telah objektif dalam perbincangan nya dari topik? 2 Selain itu. Apakah ada idea telah terlalu menekankan atau underemphasized? Sarankan khusus semakan.rujukan tidak penting dimasukkan. (Sekali lagi. AOS. Jika beberapa bahagian dari naskah diperluas. Adakah anda mencari kandungan yang diulang atau diulang? Sebuah kesalahan umum adalah pengulangan dalam teks data dalam jadual atau tokoh. atau hanya mengulangi. Sarankan oleh contoh bagaimana kejelasan dapat dicapai. Andaian-andaian apa yang mendasari tidak penulis miliki? 11. Apakah desain penyelidikan dan kaedah yang sesuai untuk tujuan kajian? 4. Apakah kaedah eksperimental yang dijelaskan secara memadai? 3. Adakah penulis. Scan dan perhitungan spot-check. menyarankan memadam mereka. . Apakah prosedur telah disajikan secara detail cukup untuk membolehkan pembaca untuk menduplikasi mereka? (Satu lagi baik anda. menggunakan kebijaksanaan anda.) 1. Apakah tujuan percubaan atau pemerhatian penting untuk lapangan? 2. Apakah kaedah statistik yang sesuai? 6. diringkaskan atau dihilangkan? 9. 7. Sarankan bahawa data tabular ditafsirkan dari diringkaskan.

. Jika anda ghairah tidak bersetuju (atau bersetuju) dengan penulis.Sebuah kata tentang gaya anda: biarkan persembahan anda baik-berasas dan objektif. biarkan ghairah anda menginspirasi anda untuk ketinggian baru kajian menyeluruh dan hujah beralasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful