. ayat tanya. ayat songsang. ayat perintah. sama ada ayat penyata biasa. Intonasi ialah nada suara yang turun naik/tinggi rendah apabila bercakap dan berdasarkan jenis/bentuk ayat BM.Intonasi ialah pola turun naik kelangsingan atau melodi dalam ujaran (Kamus Linguistik 1997). ayat pasif.

pemisahan antara subjek dan predikat ditandai dengan kata kerja pada predikat. Dalam percakapan seharian. oleh sebab peranannya dalam membezakan bahagianbahagian subjek dan predikat dalam ayat. nada suara kita jarang mendatar tetapi sebaliknya berbeza-beza. 3. Dalam beberapa bahasa yang kita ketahui misalnya bahasa Inggeris. Satu ciri utama pertututran manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah mencerminkan maksud isi percakapan dan keadaan emosi sewaktu bercakap. Hal demikian tidak semestinya berlaku dalam bahasa Melayu. 3. adakalanya meninggi dan rendah.Intonasi dalam ayat:  Intonasi ialah nada turun naik suara yang wujud apabila kita bercakap.  Intonasi amat penting bagi tatabahasa bahasa Melayu. .

2.Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. 3 dan 4. Nada 2 memulakan ujaran dan nada 3 merupakan nada tekanan. Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. Angka 1 menandai nada yang paling rendah dan angka 4 menandai nada yang paling tinggi. . Intonasi bahasa Melayu dapat dikenali dan digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa ditandai dengan angka 1. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat.

ayat. pergerakan badan. pertanyaan dan sebagainya. serta memberikan fokus konstituen tertentu dlm domain ii) paralinguistik merujuk emosi atau sikap penutur. serta kualiti dan kualifier suara. Misalnya. Berfungsi menjelaskan maklumat yg dirujuk. Termasuk bahasa badan spt mimik muka. menjelaskan maklumat dlm domain spt penyata. bermaksud ada rahsia besar yg hendak diberitahu . dgn menandai perenggan. frasa/rangkai kata. aksi tangan yg dirapatkan ke telinga seorang rakan. .PERANAN INTONASI Indirawati & Mardian (2006)mengatakan bahawa terdapat tiga peranan intonasi dalam ujaran iaitu: i) linguistik organisasi maklumat ujaran.

iii) Ekstralinguistik ± merujuk kesan gender. penutur dan pendengar mendapat isyarat sama ada menarik minat orang yg dilawan bercakap.‡Iii. umur. Misalnya. atau mahu meneruskan atau menamatkan perbualan. orang yg mendengar sesuatu perbualan dalam telefon dapat menjangkakan siapa yang dilawan bercakap. latar belakang dlm pertuturan. walaupun tidak dikenal wajahnya perbualan telefon. akan dikesan unsur aksen. . melalui prosodi. Wujudnya ciri-ciri aksen (fitur fonologi seperti nada tinggi suara) .

ketakutan dan ratusan sikap yang lain. seperti kegembiraan. sama ada sesebuah klausa atau ayat itu berupa pertanyaan atau pernyataan. Fungsi struktur informasi: Untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dimaklumi dalam makna sesebuah ujaran iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut.Disamping itu. positif atau negatif dan seumpamanya. Fungsi gramatis: Untuk menandakan kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran. kekejutan. keakraban. kebosanan. kekecualian.intonasi juga mempunyai fungsi lain seperti: Fungsi emosional: Untuk menyatakan pelbagai makna sikap. . kemarahan.

iaitu membantu mengenali seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. Fungsi tekstual: Untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain. Fungsi µindexical¶: Untuk menandai identiti seseorang. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan.Fungsi psikologis: Untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat.. . seperti khatib. penjual ubat atau sarjan tentera.

Antaranya ialah: Fungsi emosi-pelbagai makna sikap seperti gembira. penyataan. terkejut. ada beberapa fungsi lain dalam intonasi. takut Fungsi gramatis-menandakan kontras dari segi nahu terhadap sesuatu ujaran sama ada klausa atau ayat berupa pertanyaan. bosan.  Fungsi strukur informasi menandakan sesuatu yang baru berbanding dimaklumi dalam makna sesuatu ujaran iaitu menekankan kata yang membawa makna tersebut . marah. positif/negatif.Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful