. ayat songsang. Intonasi ialah nada suara yang turun naik/tinggi rendah apabila bercakap dan berdasarkan jenis/bentuk ayat BM. sama ada ayat penyata biasa. ayat pasif. ayat perintah.Intonasi ialah pola turun naik kelangsingan atau melodi dalam ujaran (Kamus Linguistik 1997). ayat tanya.

 Intonasi amat penting bagi tatabahasa bahasa Melayu. . Dalam beberapa bahasa yang kita ketahui misalnya bahasa Inggeris. pemisahan antara subjek dan predikat ditandai dengan kata kerja pada predikat. oleh sebab peranannya dalam membezakan bahagianbahagian subjek dan predikat dalam ayat. 3.Intonasi dalam ayat:  Intonasi ialah nada turun naik suara yang wujud apabila kita bercakap. Dalam percakapan seharian. 3. nada suara kita jarang mendatar tetapi sebaliknya berbeza-beza. Satu ciri utama pertututran manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah mencerminkan maksud isi percakapan dan keadaan emosi sewaktu bercakap. adakalanya meninggi dan rendah. Hal demikian tidak semestinya berlaku dalam bahasa Melayu.

. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. 3 dan 4. Intonasi bahasa Melayu dapat dikenali dan digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa ditandai dengan angka 1. 2. Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. Angka 1 menandai nada yang paling rendah dan angka 4 menandai nada yang paling tinggi.Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. Nada 2 memulakan ujaran dan nada 3 merupakan nada tekanan.

frasa/rangkai kata. Termasuk bahasa badan spt mimik muka. serta memberikan fokus konstituen tertentu dlm domain ii) paralinguistik merujuk emosi atau sikap penutur. dgn menandai perenggan. pergerakan badan. bermaksud ada rahsia besar yg hendak diberitahu . pertanyaan dan sebagainya.PERANAN INTONASI Indirawati & Mardian (2006)mengatakan bahawa terdapat tiga peranan intonasi dalam ujaran iaitu: i) linguistik organisasi maklumat ujaran. Misalnya. aksi tangan yg dirapatkan ke telinga seorang rakan. ayat. serta kualiti dan kualifier suara. Berfungsi menjelaskan maklumat yg dirujuk. menjelaskan maklumat dlm domain spt penyata. .

iii) Ekstralinguistik ± merujuk kesan gender. walaupun tidak dikenal wajahnya perbualan telefon. umur. Wujudnya ciri-ciri aksen (fitur fonologi seperti nada tinggi suara) .‡Iii. atau mahu meneruskan atau menamatkan perbualan. latar belakang dlm pertuturan. melalui prosodi. penutur dan pendengar mendapat isyarat sama ada menarik minat orang yg dilawan bercakap. akan dikesan unsur aksen. . Misalnya. orang yg mendengar sesuatu perbualan dalam telefon dapat menjangkakan siapa yang dilawan bercakap.

Fungsi gramatis: Untuk menandakan kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran. positif atau negatif dan seumpamanya. . ketakutan dan ratusan sikap yang lain. seperti kegembiraan. kekecualian. Fungsi struktur informasi: Untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dimaklumi dalam makna sesebuah ujaran iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. kemarahan.intonasi juga mempunyai fungsi lain seperti: Fungsi emosional: Untuk menyatakan pelbagai makna sikap. kebosanan. keakraban. sama ada sesebuah klausa atau ayat itu berupa pertanyaan atau pernyataan.Disamping itu. kekejutan.

Fungsi µindexical¶: Untuk menandai identiti seseorang. iaitu membantu mengenali seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan..Fungsi psikologis: Untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat. Fungsi tekstual: Untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain. penjual ubat atau sarjan tentera. seperti khatib. .

ada beberapa fungsi lain dalam intonasi.Selain itu. takut Fungsi gramatis-menandakan kontras dari segi nahu terhadap sesuatu ujaran sama ada klausa atau ayat berupa pertanyaan. marah. positif/negatif.  Fungsi strukur informasi menandakan sesuatu yang baru berbanding dimaklumi dalam makna sesuatu ujaran iaitu menekankan kata yang membawa makna tersebut . terkejut. penyataan. bosan.Antaranya ialah: Fungsi emosi-pelbagai makna sikap seperti gembira.