sama ada ayat penyata biasa. ayat songsang. ayat perintah. Intonasi ialah nada suara yang turun naik/tinggi rendah apabila bercakap dan berdasarkan jenis/bentuk ayat BM. ayat tanya.Intonasi ialah pola turun naik kelangsingan atau melodi dalam ujaran (Kamus Linguistik 1997). . ayat pasif.

adakalanya meninggi dan rendah. Satu ciri utama pertututran manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah mencerminkan maksud isi percakapan dan keadaan emosi sewaktu bercakap. . Hal demikian tidak semestinya berlaku dalam bahasa Melayu.Intonasi dalam ayat:  Intonasi ialah nada turun naik suara yang wujud apabila kita bercakap. pemisahan antara subjek dan predikat ditandai dengan kata kerja pada predikat. Dalam percakapan seharian. oleh sebab peranannya dalam membezakan bahagianbahagian subjek dan predikat dalam ayat. 3. 3. Dalam beberapa bahasa yang kita ketahui misalnya bahasa Inggeris. nada suara kita jarang mendatar tetapi sebaliknya berbeza-beza.  Intonasi amat penting bagi tatabahasa bahasa Melayu.

3 dan 4. Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya.Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. Intonasi bahasa Melayu dapat dikenali dan digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa ditandai dengan angka 1. . iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. Angka 1 menandai nada yang paling rendah dan angka 4 menandai nada yang paling tinggi. 2. Nada 2 memulakan ujaran dan nada 3 merupakan nada tekanan.

serta memberikan fokus konstituen tertentu dlm domain ii) paralinguistik merujuk emosi atau sikap penutur. serta kualiti dan kualifier suara. . Misalnya.PERANAN INTONASI Indirawati & Mardian (2006)mengatakan bahawa terdapat tiga peranan intonasi dalam ujaran iaitu: i) linguistik organisasi maklumat ujaran. menjelaskan maklumat dlm domain spt penyata. aksi tangan yg dirapatkan ke telinga seorang rakan. ayat. dgn menandai perenggan. Berfungsi menjelaskan maklumat yg dirujuk. bermaksud ada rahsia besar yg hendak diberitahu . frasa/rangkai kata. Termasuk bahasa badan spt mimik muka. pertanyaan dan sebagainya. pergerakan badan.

Misalnya. melalui prosodi. atau mahu meneruskan atau menamatkan perbualan. orang yg mendengar sesuatu perbualan dalam telefon dapat menjangkakan siapa yang dilawan bercakap. walaupun tidak dikenal wajahnya perbualan telefon. iii) Ekstralinguistik ± merujuk kesan gender. Wujudnya ciri-ciri aksen (fitur fonologi seperti nada tinggi suara) . latar belakang dlm pertuturan. akan dikesan unsur aksen.‡Iii. umur. penutur dan pendengar mendapat isyarat sama ada menarik minat orang yg dilawan bercakap. .

seperti kegembiraan. . kemarahan. Fungsi gramatis: Untuk menandakan kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran. sama ada sesebuah klausa atau ayat itu berupa pertanyaan atau pernyataan. kekejutan.intonasi juga mempunyai fungsi lain seperti: Fungsi emosional: Untuk menyatakan pelbagai makna sikap.Disamping itu. positif atau negatif dan seumpamanya. ketakutan dan ratusan sikap yang lain. Fungsi struktur informasi: Untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dimaklumi dalam makna sesebuah ujaran iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. kebosanan. kekecualian. keakraban.

iaitu membantu mengenali seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. seperti khatib. penjual ubat atau sarjan tentera. Fungsi tekstual: Untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain. Fungsi µindexical¶: Untuk menandai identiti seseorang. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan.Fungsi psikologis: Untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat. ..

positif/negatif.Selain itu. terkejut. penyataan. takut Fungsi gramatis-menandakan kontras dari segi nahu terhadap sesuatu ujaran sama ada klausa atau ayat berupa pertanyaan. bosan. ada beberapa fungsi lain dalam intonasi. marah.Antaranya ialah: Fungsi emosi-pelbagai makna sikap seperti gembira.  Fungsi strukur informasi menandakan sesuatu yang baru berbanding dimaklumi dalam makna sesuatu ujaran iaitu menekankan kata yang membawa makna tersebut .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful