Intonasi ialah nada suara yang turun naik/tinggi rendah apabila bercakap dan berdasarkan jenis/bentuk ayat BM. sama ada ayat penyata biasa.Intonasi ialah pola turun naik kelangsingan atau melodi dalam ujaran (Kamus Linguistik 1997). ayat tanya. ayat pasif. ayat songsang. . ayat perintah.

3.  Intonasi amat penting bagi tatabahasa bahasa Melayu. oleh sebab peranannya dalam membezakan bahagianbahagian subjek dan predikat dalam ayat. Dalam beberapa bahasa yang kita ketahui misalnya bahasa Inggeris. Hal demikian tidak semestinya berlaku dalam bahasa Melayu.Intonasi dalam ayat:  Intonasi ialah nada turun naik suara yang wujud apabila kita bercakap. Satu ciri utama pertututran manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah mencerminkan maksud isi percakapan dan keadaan emosi sewaktu bercakap. . 3. adakalanya meninggi dan rendah. Dalam percakapan seharian. pemisahan antara subjek dan predikat ditandai dengan kata kerja pada predikat. nada suara kita jarang mendatar tetapi sebaliknya berbeza-beza.

2. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat.Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. 3 dan 4. Nada 2 memulakan ujaran dan nada 3 merupakan nada tekanan. Intonasi bahasa Melayu dapat dikenali dan digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa ditandai dengan angka 1. Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. Angka 1 menandai nada yang paling rendah dan angka 4 menandai nada yang paling tinggi. .

bermaksud ada rahsia besar yg hendak diberitahu . Berfungsi menjelaskan maklumat yg dirujuk. Termasuk bahasa badan spt mimik muka. frasa/rangkai kata. aksi tangan yg dirapatkan ke telinga seorang rakan. Misalnya. serta kualiti dan kualifier suara. ayat. pergerakan badan. pertanyaan dan sebagainya. dgn menandai perenggan. . menjelaskan maklumat dlm domain spt penyata.PERANAN INTONASI Indirawati & Mardian (2006)mengatakan bahawa terdapat tiga peranan intonasi dalam ujaran iaitu: i) linguistik organisasi maklumat ujaran. serta memberikan fokus konstituen tertentu dlm domain ii) paralinguistik merujuk emosi atau sikap penutur.

. akan dikesan unsur aksen. iii) Ekstralinguistik ± merujuk kesan gender. latar belakang dlm pertuturan. umur. Wujudnya ciri-ciri aksen (fitur fonologi seperti nada tinggi suara) . orang yg mendengar sesuatu perbualan dalam telefon dapat menjangkakan siapa yang dilawan bercakap. walaupun tidak dikenal wajahnya perbualan telefon. Misalnya. atau mahu meneruskan atau menamatkan perbualan. penutur dan pendengar mendapat isyarat sama ada menarik minat orang yg dilawan bercakap.‡Iii. melalui prosodi.

Fungsi gramatis: Untuk menandakan kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran. kebosanan. seperti kegembiraan.Disamping itu. . kekejutan.intonasi juga mempunyai fungsi lain seperti: Fungsi emosional: Untuk menyatakan pelbagai makna sikap. positif atau negatif dan seumpamanya. sama ada sesebuah klausa atau ayat itu berupa pertanyaan atau pernyataan. kekecualian. Fungsi struktur informasi: Untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dimaklumi dalam makna sesebuah ujaran iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. kemarahan. ketakutan dan ratusan sikap yang lain. keakraban.

iaitu membantu mengenali seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan. penjual ubat atau sarjan tentera. Fungsi tekstual: Untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain.Fungsi psikologis: Untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat. seperti khatib. . Fungsi µindexical¶: Untuk menandai identiti seseorang..

penyataan. marah.Antaranya ialah: Fungsi emosi-pelbagai makna sikap seperti gembira. ada beberapa fungsi lain dalam intonasi. takut Fungsi gramatis-menandakan kontras dari segi nahu terhadap sesuatu ujaran sama ada klausa atau ayat berupa pertanyaan. positif/negatif.Selain itu. bosan. terkejut.  Fungsi strukur informasi menandakan sesuatu yang baru berbanding dimaklumi dalam makna sesuatu ujaran iaitu menekankan kata yang membawa makna tersebut .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful