Intonasi ialah pola turun naik kelangsingan atau melodi dalam ujaran (Kamus Linguistik 1997). sama ada ayat penyata biasa. ayat perintah. ayat pasif. ayat tanya. ayat songsang. . Intonasi ialah nada suara yang turun naik/tinggi rendah apabila bercakap dan berdasarkan jenis/bentuk ayat BM.

Intonasi dalam ayat:  Intonasi ialah nada turun naik suara yang wujud apabila kita bercakap. Hal demikian tidak semestinya berlaku dalam bahasa Melayu. 3. 3. . Dalam beberapa bahasa yang kita ketahui misalnya bahasa Inggeris. Satu ciri utama pertututran manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah mencerminkan maksud isi percakapan dan keadaan emosi sewaktu bercakap. pemisahan antara subjek dan predikat ditandai dengan kata kerja pada predikat. nada suara kita jarang mendatar tetapi sebaliknya berbeza-beza. adakalanya meninggi dan rendah.  Intonasi amat penting bagi tatabahasa bahasa Melayu. Dalam percakapan seharian. oleh sebab peranannya dalam membezakan bahagianbahagian subjek dan predikat dalam ayat.

iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. 3 dan 4. . Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. Angka 1 menandai nada yang paling rendah dan angka 4 menandai nada yang paling tinggi. 2.Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. Intonasi bahasa Melayu dapat dikenali dan digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa ditandai dengan angka 1. Nada 2 memulakan ujaran dan nada 3 merupakan nada tekanan.

frasa/rangkai kata. Misalnya. . ayat. pertanyaan dan sebagainya.PERANAN INTONASI Indirawati & Mardian (2006)mengatakan bahawa terdapat tiga peranan intonasi dalam ujaran iaitu: i) linguistik organisasi maklumat ujaran. serta memberikan fokus konstituen tertentu dlm domain ii) paralinguistik merujuk emosi atau sikap penutur. serta kualiti dan kualifier suara. dgn menandai perenggan. Berfungsi menjelaskan maklumat yg dirujuk. bermaksud ada rahsia besar yg hendak diberitahu . Termasuk bahasa badan spt mimik muka. pergerakan badan. menjelaskan maklumat dlm domain spt penyata. aksi tangan yg dirapatkan ke telinga seorang rakan.

iii) Ekstralinguistik ± merujuk kesan gender. akan dikesan unsur aksen. latar belakang dlm pertuturan.‡Iii. atau mahu meneruskan atau menamatkan perbualan. Wujudnya ciri-ciri aksen (fitur fonologi seperti nada tinggi suara) . melalui prosodi. orang yg mendengar sesuatu perbualan dalam telefon dapat menjangkakan siapa yang dilawan bercakap. . walaupun tidak dikenal wajahnya perbualan telefon. Misalnya. umur. penutur dan pendengar mendapat isyarat sama ada menarik minat orang yg dilawan bercakap.

Disamping itu. kekejutan. ketakutan dan ratusan sikap yang lain. positif atau negatif dan seumpamanya. kekecualian.intonasi juga mempunyai fungsi lain seperti: Fungsi emosional: Untuk menyatakan pelbagai makna sikap. Fungsi struktur informasi: Untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dimaklumi dalam makna sesebuah ujaran iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. keakraban. sama ada sesebuah klausa atau ayat itu berupa pertanyaan atau pernyataan. . kebosanan. seperti kegembiraan. kemarahan. Fungsi gramatis: Untuk menandakan kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran.

Fungsi psikologis: Untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat. . Fungsi µindexical¶: Untuk menandai identiti seseorang. Fungsi tekstual: Untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain.. seperti khatib. iaitu membantu mengenali seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. penjual ubat atau sarjan tentera. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan.

takut Fungsi gramatis-menandakan kontras dari segi nahu terhadap sesuatu ujaran sama ada klausa atau ayat berupa pertanyaan. ada beberapa fungsi lain dalam intonasi. terkejut.Selain itu.  Fungsi strukur informasi menandakan sesuatu yang baru berbanding dimaklumi dalam makna sesuatu ujaran iaitu menekankan kata yang membawa makna tersebut . bosan. positif/negatif. marah.Antaranya ialah: Fungsi emosi-pelbagai makna sikap seperti gembira. penyataan.