sama ada ayat penyata biasa. ayat pasif. . ayat songsang. ayat tanya. ayat perintah.Intonasi ialah pola turun naik kelangsingan atau melodi dalam ujaran (Kamus Linguistik 1997). Intonasi ialah nada suara yang turun naik/tinggi rendah apabila bercakap dan berdasarkan jenis/bentuk ayat BM.

3. nada suara kita jarang mendatar tetapi sebaliknya berbeza-beza. adakalanya meninggi dan rendah. Dalam percakapan seharian. Dalam beberapa bahasa yang kita ketahui misalnya bahasa Inggeris. Satu ciri utama pertututran manusia ialah sifat nada suara yang sentiasa berubah-ubah mencerminkan maksud isi percakapan dan keadaan emosi sewaktu bercakap. oleh sebab peranannya dalam membezakan bahagianbahagian subjek dan predikat dalam ayat. 3.Intonasi dalam ayat:  Intonasi ialah nada turun naik suara yang wujud apabila kita bercakap. Hal demikian tidak semestinya berlaku dalam bahasa Melayu. .  Intonasi amat penting bagi tatabahasa bahasa Melayu. pemisahan antara subjek dan predikat ditandai dengan kata kerja pada predikat.

3 dan 4. . Angka 1 menandai nada yang paling rendah dan angka 4 menandai nada yang paling tinggi.Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. Intonasi bahasa Melayu dapat dikenali dan digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa ditandai dengan angka 1. Nada 2 memulakan ujaran dan nada 3 merupakan nada tekanan. 2. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya.

serta memberikan fokus konstituen tertentu dlm domain ii) paralinguistik merujuk emosi atau sikap penutur. bermaksud ada rahsia besar yg hendak diberitahu . ayat. pertanyaan dan sebagainya. Misalnya. dgn menandai perenggan. menjelaskan maklumat dlm domain spt penyata. Berfungsi menjelaskan maklumat yg dirujuk.PERANAN INTONASI Indirawati & Mardian (2006)mengatakan bahawa terdapat tiga peranan intonasi dalam ujaran iaitu: i) linguistik organisasi maklumat ujaran. Termasuk bahasa badan spt mimik muka. serta kualiti dan kualifier suara. aksi tangan yg dirapatkan ke telinga seorang rakan. . frasa/rangkai kata. pergerakan badan.

‡Iii. iii) Ekstralinguistik ± merujuk kesan gender. orang yg mendengar sesuatu perbualan dalam telefon dapat menjangkakan siapa yang dilawan bercakap. melalui prosodi. . Misalnya. penutur dan pendengar mendapat isyarat sama ada menarik minat orang yg dilawan bercakap. Wujudnya ciri-ciri aksen (fitur fonologi seperti nada tinggi suara) . atau mahu meneruskan atau menamatkan perbualan. umur. akan dikesan unsur aksen. walaupun tidak dikenal wajahnya perbualan telefon. latar belakang dlm pertuturan.

kekejutan. positif atau negatif dan seumpamanya. kekecualian. seperti kegembiraan.intonasi juga mempunyai fungsi lain seperti: Fungsi emosional: Untuk menyatakan pelbagai makna sikap. Fungsi struktur informasi: Untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dimaklumi dalam makna sesebuah ujaran iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. ketakutan dan ratusan sikap yang lain. Fungsi gramatis: Untuk menandakan kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran.Disamping itu. . keakraban. kemarahan. kebosanan. sama ada sesebuah klausa atau ayat itu berupa pertanyaan atau pernyataan.

. iaitu membantu mengenali seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza.Fungsi psikologis: Untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat. Fungsi tekstual: Untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain.. seperti khatib. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan. penjual ubat atau sarjan tentera. Fungsi µindexical¶: Untuk menandai identiti seseorang.

penyataan. positif/negatif.  Fungsi strukur informasi menandakan sesuatu yang baru berbanding dimaklumi dalam makna sesuatu ujaran iaitu menekankan kata yang membawa makna tersebut . takut Fungsi gramatis-menandakan kontras dari segi nahu terhadap sesuatu ujaran sama ada klausa atau ayat berupa pertanyaan. ada beberapa fungsi lain dalam intonasi. bosan.Selain itu.Antaranya ialah: Fungsi emosi-pelbagai makna sikap seperti gembira. marah. terkejut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful