PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran Nama Kelas Masa Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia Ada Objektif

: Pendidikan Seni Visual : 5 Bestari : 8:30 pagi – 9:30 pagi : 4 Januari 2010 : 36 orang : Menggambar : Buah-buahan Tempatan : Catan : Murid sudah mengenal beberapa jenis buah-buahan. : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i. ii. Menyatakan secara lisan untuk menghasilkan lukisan. menggunakan bahan yang sesuai untuk menghasilkan lukisan . iii. Menggunakan pelbagai teknik secara kreatif dalam penghasilan catan.

Hasil Pembelajaran menggambar.

: i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam

ii. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. iii. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas.

Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Alat dan Bahan KBSR Tahun 5.KBKK Penerapan Nilai pemakanan sihat. kognitif dan fizikal. Alat Bantu Mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR. bersyukur dengan pemberian Tuhan. mewarna. Penggabungjalinan : Melakar. LANGKAH PELAKSANAAN Catatan / Langkah Isi Pelajaran Menjawab atau cuba meneka jawapan kepada soalan-soalan yang 1. mengolah warna. Guru menunjukkan contoh gambar buah-buahan tempatan. berus dan alat tulis. 1. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif komunikasi -Bahasa dan Gabungjalin: Aktiviti P & P Bahan . buku sumber guru PSV sekolah rendah. dengan muridSet murid mengenai induksi (5 minit) Contohnya : Biasakah anda jenis buah-buahan memakan buah-buahan? Apakah yang terdapat di buah-buahan yang tedapat di negara Malaysia. Guru berinteraksi dikemukan oleh guru. palet. : Kertas lukisan. sabar. kita? Apakah buah-buahan yang Langkah 1 (5 minit) ditanam di negara kita? Memahami makna istilah buahbuahan tempatan iaitu buah-buahan keluaran pertanian di Malaysia. : Menghargai alam. amalan : Bahasa dan komunikasi. warna air.

Langkah Buah-buahan import Melakar buah-buahan di atas kertas 1. manggis dan langsat. Contoh buah-buahan tempatan : tembikai. Contoh buah-buahan import : epal. pisang. betik. pear. blueberry. Guru Alat/bahan: . durian. rambutan. 2. Guru memperjelaskan perbezaan antara buah-buahan tempatan dan Buah-buahan tempatan buah-buahan import.Membezakan antara buah-buahan tempatan dan buah-buahan import.dan oren. anggur.

Guru menunjukkan contoh-contoh penggunaan berus dengan betul dan mencampurkan warna. 2.Kertas lukisan -Palet -Warna air -Berus (25 minit) mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melarutkan dan Mengolah teknik sapuan berus mengikut kreativiti dan inisiatif masing-masing. Nilai: -Sabar Alat/bahan: .mengarahkan murid untuk membuat lakaran buah-buahan lukisan mengikut idea masing2 masing iaitu dari aspek komposisi tempatan di atas kertas lukisan. Guru -Kognitif -Fizikal memantau perkembangan proses lakaran Langkah 3 Mewarna gambar dengan mencampur dan mengolah warna murid-murid.Alat tulis . 1. 2. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif teknik-teknik yang -Fizikal .Kertas lukisan Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi (20 minit) dan penggunaan ruang kertas lukisan. .

1. Guru membiarkan murid-murid meneroka sendiri sesuatu warna. Guru bersamasama murid-murid membuat rumusan tentang aktiviti Nilai: .Menghargai hasil kerja orang lain . Guru mengarahkan murid-murid mewarna lakaran buah-buahan masing-masing menggunakan warna air. murid-murid. Guru memantau perkembangan proses mewarna Penutup (5 minit) Menghargai hasil kerja orang lain dan memberi cadangan penambahbaikan terhadap hasil kerja murid-murid.boleh digunakan untuk mewarna. 5. 3. Nilai : -Sabar 4.

dan penilaian Tuhan terhadap hasil kerja -Amalan murid-murid.-Bersyukur dengan yang dijalankan pemberian Murid-murid digalakkan menjadi progresif dalam mencetuskan idea. pemakanan sihat .

: i. Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik resis. ii. bahan dan . murid dapat : i. Menyusun motif mengikut grid. mewarna. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif. Menyatakan secara lisan teknik yang digunakan dalam penghasilan corak batik. : Pada akhir pembelajaran.PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN Mata Pelajaran Nama Kelas Masa Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia Ada Objektif : Pendidikan Seni Visual : 5 Bestari : 8:30 pagi – 9:30 pagi : 11 Januari 2010 : 36 orang : Membuat corak dan rekaan : Corak batik : Resis : Murid-murid sudah mengenal corak batik. Mempelbagaikan rupa dan kedudukan motif untuk menghasilkan corak yang menarik. mengolah warna. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. KBKK : Melakar. iii. melukis. Hasil Pembelajaran teknik tertentu. iii. ii.

krayon. Alat Bantu Mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR. : Contoh kain batik. oleh guru. Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Alat dan Bahan berus dan alat tulis. KBSR Tahun 5. kertas lukisan. Guru menunjukkan contoh kain batik kepada muridmurid. 1.Penerapan Nilai Penggabungjalinan : Menghargai warisan nenek moyang. kognitif dan fizikal. warna air. palet. : Bahasa dan komunikasi. Guru . sabar. Guru berinteraksi dengan muridmurid tentang corak batik. LANGKAH PELAKSANAAN Catatan / Langkah Isi Pelajaran Menjawab atau cuba meneka jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukan Set induksi (5 minit) Contohnya : Biasakah anda melihat kain batik? Adakah anda tahu bagaimana Langkah 1 (5 minit) corak pada kain batik dihasilkan? Membezakan antara corak batik dengan corak-corak yang lain. buku sumber guru PSV sekolah rendah. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi Aktiviti P & P Bahan 2. lilin. 1.

Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi 3. Guru memantau perkembangan proses lakaran murid-murid.Krayon -Lilin -Palet 2.memperjelaskan ciri-ciri corak batik yang membezakannya dengan corakLangkah 2 Melakar corak di atas kertas lukisan mengikut idea masing-masing tetapi 1. Guru mengarahkan murid untuk membuat lakaran Mencetuskan idea dan menvisualkan imaginasi dalam bentuk lukisan. corak yang lain.Alat tulis . corak di atas kertas conteng. Alat/bahan: . . Nilai: -Sabar -Kognitif -Fizikal -Warna air (20 minit) berpandukan grid.Kertas lukisan . Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melukis menggunakan krayon atau lilin.

Alat tulis .Krayon -Lilin -Palet -Warna air 2.Kertas lukisan . Guru membiarkan murid-murid meneroka sendiri sesuatu warna. menggunakan krayon atau lilin. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif (25 minit) mencampur dan mengolah warna mengikut kreativiti masing-masing.4. Langkah 3 Mewarna latar belakang lukisan dengan menggunakan warna air dengan 1. Alat/bahan: . Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melarutkan dan mencampurkan warna serta mewarna di atas permukaan lukisan tersebut. . Guru mengarahkan murid-murid melukis dengan Memahami fungsi lilin yang digunakan dalam konsep membuat corak batik.

Guru bersamasama muridNilai: . terhadap hasil kerja murid-murid.Menghargai hasil kerja orang lain . hasil kerja muridmurid. Menghargai hasil kerja orang lain dan murid membuat memberi cadangan penambahbaikan rumusan tentang Penutup (5 minit) dijalankan dan Murid-murid digalakkan menjadi progresif dalam mencetuskan idea.3. aktiviti yang penilaian terhadap warisan nenek moyang .Menghargai 1. Guru memantau -Fizikal perkembangan proses melukis Nilai : dan mewarna -Sabar murid-murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful