PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran Nama Kelas Masa Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia Ada Objektif

: Pendidikan Seni Visual : 5 Bestari : 8:30 pagi – 9:30 pagi : 4 Januari 2010 : 36 orang : Menggambar : Buah-buahan Tempatan : Catan : Murid sudah mengenal beberapa jenis buah-buahan. : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i. ii. Menyatakan secara lisan untuk menghasilkan lukisan. menggunakan bahan yang sesuai untuk menghasilkan lukisan . iii. Menggunakan pelbagai teknik secara kreatif dalam penghasilan catan.

Hasil Pembelajaran menggambar.

: i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam

ii. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. iii. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas.

berus dan alat tulis. sabar. dengan muridSet murid mengenai induksi (5 minit) Contohnya : Biasakah anda jenis buah-buahan memakan buah-buahan? Apakah yang terdapat di buah-buahan yang tedapat di negara Malaysia. LANGKAH PELAKSANAAN Catatan / Langkah Isi Pelajaran Menjawab atau cuba meneka jawapan kepada soalan-soalan yang 1. warna air. buku sumber guru PSV sekolah rendah. Alat Bantu Mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR.KBKK Penerapan Nilai pemakanan sihat. : Kertas lukisan. Penggabungjalinan : Melakar. amalan : Bahasa dan komunikasi. kognitif dan fizikal. Guru menunjukkan contoh gambar buah-buahan tempatan. palet. kita? Apakah buah-buahan yang Langkah 1 (5 minit) ditanam di negara kita? Memahami makna istilah buahbuahan tempatan iaitu buah-buahan keluaran pertanian di Malaysia. 1. : Menghargai alam. bersyukur dengan pemberian Tuhan. Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Alat dan Bahan KBSR Tahun 5. mewarna. mengolah warna. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif komunikasi -Bahasa dan Gabungjalin: Aktiviti P & P Bahan . Guru berinteraksi dikemukan oleh guru.

rambutan. Guru Alat/bahan: . pisang. Guru memperjelaskan perbezaan antara buah-buahan tempatan dan Buah-buahan tempatan buah-buahan import. Contoh buah-buahan import : epal. durian. anggur. betik. pear. manggis dan langsat. 2.dan oren. blueberry.Membezakan antara buah-buahan tempatan dan buah-buahan import. Contoh buah-buahan tempatan : tembikai. Langkah Buah-buahan import Melakar buah-buahan di atas kertas 1.

Kertas lukisan Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi (20 minit) dan penggunaan ruang kertas lukisan. 2. .Kertas lukisan -Palet -Warna air -Berus (25 minit) mengikut kreativiti masing-masing.mengarahkan murid untuk membuat lakaran buah-buahan lukisan mengikut idea masing2 masing iaitu dari aspek komposisi tempatan di atas kertas lukisan. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif teknik-teknik yang -Fizikal .Alat tulis . Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melarutkan dan Mengolah teknik sapuan berus mengikut kreativiti dan inisiatif masing-masing. 2. 1. Guru menunjukkan contoh-contoh penggunaan berus dengan betul dan mencampurkan warna. Nilai: -Sabar Alat/bahan: . Guru -Kognitif -Fizikal memantau perkembangan proses lakaran Langkah 3 Mewarna gambar dengan mencampur dan mengolah warna murid-murid.

5. Guru mengarahkan murid-murid mewarna lakaran buah-buahan masing-masing menggunakan warna air.Menghargai hasil kerja orang lain . Nilai : -Sabar 4. 3. Guru bersamasama murid-murid membuat rumusan tentang aktiviti Nilai: . Guru memantau perkembangan proses mewarna Penutup (5 minit) Menghargai hasil kerja orang lain dan memberi cadangan penambahbaikan terhadap hasil kerja murid-murid.boleh digunakan untuk mewarna. Guru membiarkan murid-murid meneroka sendiri sesuatu warna. murid-murid. 1.

pemakanan sihat . dan penilaian Tuhan terhadap hasil kerja -Amalan murid-murid.-Bersyukur dengan yang dijalankan pemberian Murid-murid digalakkan menjadi progresif dalam mencetuskan idea.

mewarna. melukis. bahan dan . : i. Hasil Pembelajaran teknik tertentu. murid dapat : i. Mempelbagaikan rupa dan kedudukan motif untuk menghasilkan corak yang menarik. KBKK : Melakar. : Pada akhir pembelajaran. Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik resis. iii. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif. Menyusun motif mengikut grid. iii. mengolah warna. ii. Menyatakan secara lisan teknik yang digunakan dalam penghasilan corak batik. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN Mata Pelajaran Nama Kelas Masa Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia Ada Objektif : Pendidikan Seni Visual : 5 Bestari : 8:30 pagi – 9:30 pagi : 11 Januari 2010 : 36 orang : Membuat corak dan rekaan : Corak batik : Resis : Murid-murid sudah mengenal corak batik.

kertas lukisan. Guru berinteraksi dengan muridmurid tentang corak batik. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi Aktiviti P & P Bahan 2. palet. Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Alat dan Bahan berus dan alat tulis. LANGKAH PELAKSANAAN Catatan / Langkah Isi Pelajaran Menjawab atau cuba meneka jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukan Set induksi (5 minit) Contohnya : Biasakah anda melihat kain batik? Adakah anda tahu bagaimana Langkah 1 (5 minit) corak pada kain batik dihasilkan? Membezakan antara corak batik dengan corak-corak yang lain. KBSR Tahun 5. sabar. lilin. krayon. oleh guru. Guru menunjukkan contoh kain batik kepada muridmurid. warna air. buku sumber guru PSV sekolah rendah. Alat Bantu Mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR. : Bahasa dan komunikasi. 1.Penerapan Nilai Penggabungjalinan : Menghargai warisan nenek moyang. 1. Guru . : Contoh kain batik. kognitif dan fizikal.

corak yang lain. Guru mengarahkan murid untuk membuat lakaran Mencetuskan idea dan menvisualkan imaginasi dalam bentuk lukisan. Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melukis menggunakan krayon atau lilin.memperjelaskan ciri-ciri corak batik yang membezakannya dengan corakLangkah 2 Melakar corak di atas kertas lukisan mengikut idea masing-masing tetapi 1. . Alat/bahan: . Nilai: -Sabar -Kognitif -Fizikal -Warna air (20 minit) berpandukan grid.Alat tulis . Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi 3.Krayon -Lilin -Palet 2. corak di atas kertas conteng.Kertas lukisan . Guru memantau perkembangan proses lakaran murid-murid.

Guru membiarkan murid-murid meneroka sendiri sesuatu warna. . Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif (25 minit) mencampur dan mengolah warna mengikut kreativiti masing-masing.Alat tulis .Krayon -Lilin -Palet -Warna air 2. Guru mengarahkan murid-murid melukis dengan Memahami fungsi lilin yang digunakan dalam konsep membuat corak batik. Alat/bahan: .Kertas lukisan . Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melarutkan dan mencampurkan warna serta mewarna di atas permukaan lukisan tersebut.4. menggunakan krayon atau lilin. Langkah 3 Mewarna latar belakang lukisan dengan menggunakan warna air dengan 1.

Menghargai hasil kerja orang lain dan murid membuat memberi cadangan penambahbaikan rumusan tentang Penutup (5 minit) dijalankan dan Murid-murid digalakkan menjadi progresif dalam mencetuskan idea.Menghargai 1. hasil kerja muridmurid.Menghargai hasil kerja orang lain . aktiviti yang penilaian terhadap warisan nenek moyang . terhadap hasil kerja murid-murid. Guru bersamasama muridNilai: . Guru memantau -Fizikal perkembangan proses melukis Nilai : dan mewarna -Sabar murid-murid.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful