PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran Nama Kelas Masa Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia Ada Objektif

: Pendidikan Seni Visual : 5 Bestari : 8:30 pagi – 9:30 pagi : 4 Januari 2010 : 36 orang : Menggambar : Buah-buahan Tempatan : Catan : Murid sudah mengenal beberapa jenis buah-buahan. : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i. ii. Menyatakan secara lisan untuk menghasilkan lukisan. menggunakan bahan yang sesuai untuk menghasilkan lukisan . iii. Menggunakan pelbagai teknik secara kreatif dalam penghasilan catan.

Hasil Pembelajaran menggambar.

: i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam

ii. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. iii. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas.

palet. kognitif dan fizikal. Guru menunjukkan contoh gambar buah-buahan tempatan. sabar. Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Alat dan Bahan KBSR Tahun 5. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif komunikasi -Bahasa dan Gabungjalin: Aktiviti P & P Bahan . Alat Bantu Mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Guru berinteraksi dikemukan oleh guru. buku sumber guru PSV sekolah rendah. amalan : Bahasa dan komunikasi. Penggabungjalinan : Melakar. LANGKAH PELAKSANAAN Catatan / Langkah Isi Pelajaran Menjawab atau cuba meneka jawapan kepada soalan-soalan yang 1. dengan muridSet murid mengenai induksi (5 minit) Contohnya : Biasakah anda jenis buah-buahan memakan buah-buahan? Apakah yang terdapat di buah-buahan yang tedapat di negara Malaysia. berus dan alat tulis. 1. mewarna. : Kertas lukisan.KBKK Penerapan Nilai pemakanan sihat. mengolah warna. : Menghargai alam. warna air. bersyukur dengan pemberian Tuhan. kita? Apakah buah-buahan yang Langkah 1 (5 minit) ditanam di negara kita? Memahami makna istilah buahbuahan tempatan iaitu buah-buahan keluaran pertanian di Malaysia.

2. Guru Alat/bahan: . Contoh buah-buahan tempatan : tembikai. pisang.dan oren. manggis dan langsat. blueberry. Contoh buah-buahan import : epal. betik. durian.Membezakan antara buah-buahan tempatan dan buah-buahan import. Langkah Buah-buahan import Melakar buah-buahan di atas kertas 1. Guru memperjelaskan perbezaan antara buah-buahan tempatan dan Buah-buahan tempatan buah-buahan import. pear. rambutan. anggur.

mengarahkan murid untuk membuat lakaran buah-buahan lukisan mengikut idea masing2 masing iaitu dari aspek komposisi tempatan di atas kertas lukisan. 1. 2. . Nilai: -Sabar Alat/bahan: .Kertas lukisan -Palet -Warna air -Berus (25 minit) mengikut kreativiti masing-masing. 2. Guru menunjukkan contoh-contoh penggunaan berus dengan betul dan mencampurkan warna.Alat tulis . Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melarutkan dan Mengolah teknik sapuan berus mengikut kreativiti dan inisiatif masing-masing.Kertas lukisan Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi (20 minit) dan penggunaan ruang kertas lukisan. Guru -Kognitif -Fizikal memantau perkembangan proses lakaran Langkah 3 Mewarna gambar dengan mencampur dan mengolah warna murid-murid. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif teknik-teknik yang -Fizikal .

5. 3. Guru memantau perkembangan proses mewarna Penutup (5 minit) Menghargai hasil kerja orang lain dan memberi cadangan penambahbaikan terhadap hasil kerja murid-murid. Nilai : -Sabar 4.boleh digunakan untuk mewarna. 1. murid-murid. Guru membiarkan murid-murid meneroka sendiri sesuatu warna.Menghargai hasil kerja orang lain . Guru mengarahkan murid-murid mewarna lakaran buah-buahan masing-masing menggunakan warna air. Guru bersamasama murid-murid membuat rumusan tentang aktiviti Nilai: .

dan penilaian Tuhan terhadap hasil kerja -Amalan murid-murid. pemakanan sihat .-Bersyukur dengan yang dijalankan pemberian Murid-murid digalakkan menjadi progresif dalam mencetuskan idea.

Mempelbagaikan rupa dan kedudukan motif untuk menghasilkan corak yang menarik. Menyatakan secara lisan teknik yang digunakan dalam penghasilan corak batik. melukis. mengolah warna. : Pada akhir pembelajaran. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. iii. Menyusun motif mengikut grid. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif. murid dapat : i. ii. bahan dan . ii. iii. mewarna.PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN Mata Pelajaran Nama Kelas Masa Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia Ada Objektif : Pendidikan Seni Visual : 5 Bestari : 8:30 pagi – 9:30 pagi : 11 Januari 2010 : 36 orang : Membuat corak dan rekaan : Corak batik : Resis : Murid-murid sudah mengenal corak batik. Hasil Pembelajaran teknik tertentu. Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik resis. : i. KBKK : Melakar.

Guru berinteraksi dengan muridmurid tentang corak batik. : Bahasa dan komunikasi. 1. Alat Bantu Mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Alat dan Bahan berus dan alat tulis. 1. warna air. lilin. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi Aktiviti P & P Bahan 2. oleh guru. sabar. Guru . Guru menunjukkan contoh kain batik kepada muridmurid. LANGKAH PELAKSANAAN Catatan / Langkah Isi Pelajaran Menjawab atau cuba meneka jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukan Set induksi (5 minit) Contohnya : Biasakah anda melihat kain batik? Adakah anda tahu bagaimana Langkah 1 (5 minit) corak pada kain batik dihasilkan? Membezakan antara corak batik dengan corak-corak yang lain. krayon. palet. kertas lukisan. buku sumber guru PSV sekolah rendah. kognitif dan fizikal. : Contoh kain batik. KBSR Tahun 5.Penerapan Nilai Penggabungjalinan : Menghargai warisan nenek moyang.

Krayon -Lilin -Palet 2. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi 3. Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melukis menggunakan krayon atau lilin. Alat/bahan: . Guru mengarahkan murid untuk membuat lakaran Mencetuskan idea dan menvisualkan imaginasi dalam bentuk lukisan.Kertas lukisan . corak di atas kertas conteng.memperjelaskan ciri-ciri corak batik yang membezakannya dengan corakLangkah 2 Melakar corak di atas kertas lukisan mengikut idea masing-masing tetapi 1. Nilai: -Sabar -Kognitif -Fizikal -Warna air (20 minit) berpandukan grid.Alat tulis . Guru memantau perkembangan proses lakaran murid-murid. corak yang lain. .

Alat/bahan: . Guru mengarahkan murid-murid melukis dengan Memahami fungsi lilin yang digunakan dalam konsep membuat corak batik. Langkah 3 Mewarna latar belakang lukisan dengan menggunakan warna air dengan 1. menggunakan krayon atau lilin. Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melarutkan dan mencampurkan warna serta mewarna di atas permukaan lukisan tersebut.Krayon -Lilin -Palet -Warna air 2.Kertas lukisan .4. Guru membiarkan murid-murid meneroka sendiri sesuatu warna. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif (25 minit) mencampur dan mengolah warna mengikut kreativiti masing-masing. .Alat tulis .

Guru memantau -Fizikal perkembangan proses melukis Nilai : dan mewarna -Sabar murid-murid. hasil kerja muridmurid.Menghargai hasil kerja orang lain .Menghargai 1.3. aktiviti yang penilaian terhadap warisan nenek moyang . terhadap hasil kerja murid-murid. Menghargai hasil kerja orang lain dan murid membuat memberi cadangan penambahbaikan rumusan tentang Penutup (5 minit) dijalankan dan Murid-murid digalakkan menjadi progresif dalam mencetuskan idea. Guru bersamasama muridNilai: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful