PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran Nama Kelas Masa Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia Ada Objektif

: Pendidikan Seni Visual : 5 Bestari : 8:30 pagi – 9:30 pagi : 4 Januari 2010 : 36 orang : Menggambar : Buah-buahan Tempatan : Catan : Murid sudah mengenal beberapa jenis buah-buahan. : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i. ii. Menyatakan secara lisan untuk menghasilkan lukisan. menggunakan bahan yang sesuai untuk menghasilkan lukisan . iii. Menggunakan pelbagai teknik secara kreatif dalam penghasilan catan.

Hasil Pembelajaran menggambar.

: i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam

ii. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. iii. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas.

Alat Bantu Mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Guru menunjukkan contoh gambar buah-buahan tempatan. : Kertas lukisan. mewarna. LANGKAH PELAKSANAAN Catatan / Langkah Isi Pelajaran Menjawab atau cuba meneka jawapan kepada soalan-soalan yang 1. Guru berinteraksi dikemukan oleh guru. : Menghargai alam. Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Alat dan Bahan KBSR Tahun 5. berus dan alat tulis. bersyukur dengan pemberian Tuhan. palet. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif komunikasi -Bahasa dan Gabungjalin: Aktiviti P & P Bahan . kita? Apakah buah-buahan yang Langkah 1 (5 minit) ditanam di negara kita? Memahami makna istilah buahbuahan tempatan iaitu buah-buahan keluaran pertanian di Malaysia. warna air. amalan : Bahasa dan komunikasi. Penggabungjalinan : Melakar. buku sumber guru PSV sekolah rendah. sabar. 1. kognitif dan fizikal. mengolah warna.KBKK Penerapan Nilai pemakanan sihat. dengan muridSet murid mengenai induksi (5 minit) Contohnya : Biasakah anda jenis buah-buahan memakan buah-buahan? Apakah yang terdapat di buah-buahan yang tedapat di negara Malaysia.

Contoh buah-buahan tempatan : tembikai. Langkah Buah-buahan import Melakar buah-buahan di atas kertas 1. pear. rambutan. 2. Contoh buah-buahan import : epal.dan oren. pisang. Guru memperjelaskan perbezaan antara buah-buahan tempatan dan Buah-buahan tempatan buah-buahan import.Membezakan antara buah-buahan tempatan dan buah-buahan import. manggis dan langsat. betik. durian. blueberry. Guru Alat/bahan: . anggur.

Nilai: -Sabar Alat/bahan: . Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melarutkan dan Mengolah teknik sapuan berus mengikut kreativiti dan inisiatif masing-masing. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif teknik-teknik yang -Fizikal . 1.Alat tulis .Kertas lukisan Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi (20 minit) dan penggunaan ruang kertas lukisan. 2.Kertas lukisan -Palet -Warna air -Berus (25 minit) mengikut kreativiti masing-masing. . Guru menunjukkan contoh-contoh penggunaan berus dengan betul dan mencampurkan warna. Guru -Kognitif -Fizikal memantau perkembangan proses lakaran Langkah 3 Mewarna gambar dengan mencampur dan mengolah warna murid-murid. 2.mengarahkan murid untuk membuat lakaran buah-buahan lukisan mengikut idea masing2 masing iaitu dari aspek komposisi tempatan di atas kertas lukisan.

Guru bersamasama murid-murid membuat rumusan tentang aktiviti Nilai: .boleh digunakan untuk mewarna. Guru mengarahkan murid-murid mewarna lakaran buah-buahan masing-masing menggunakan warna air.Menghargai hasil kerja orang lain . 1. murid-murid. 3. Guru membiarkan murid-murid meneroka sendiri sesuatu warna. 5. Nilai : -Sabar 4. Guru memantau perkembangan proses mewarna Penutup (5 minit) Menghargai hasil kerja orang lain dan memberi cadangan penambahbaikan terhadap hasil kerja murid-murid.

-Bersyukur dengan yang dijalankan pemberian Murid-murid digalakkan menjadi progresif dalam mencetuskan idea. pemakanan sihat . dan penilaian Tuhan terhadap hasil kerja -Amalan murid-murid.

Hasil Pembelajaran teknik tertentu.PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN Mata Pelajaran Nama Kelas Masa Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia Ada Objektif : Pendidikan Seni Visual : 5 Bestari : 8:30 pagi – 9:30 pagi : 11 Januari 2010 : 36 orang : Membuat corak dan rekaan : Corak batik : Resis : Murid-murid sudah mengenal corak batik. Menyusun motif mengikut grid. : i. iii. Mempelbagaikan rupa dan kedudukan motif untuk menghasilkan corak yang menarik. KBKK : Melakar. ii. iii. mengolah warna. ii. melukis. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik resis. Menyatakan secara lisan teknik yang digunakan dalam penghasilan corak batik. murid dapat : i. mewarna. : Pada akhir pembelajaran. bahan dan . Menghasilkan corak dengan menggunakan motif.

kertas lukisan. warna air. kognitif dan fizikal. oleh guru. lilin. 1. : Bahasa dan komunikasi. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi Aktiviti P & P Bahan 2. Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Alat dan Bahan berus dan alat tulis. 1. Guru .Penerapan Nilai Penggabungjalinan : Menghargai warisan nenek moyang. buku sumber guru PSV sekolah rendah. Guru menunjukkan contoh kain batik kepada muridmurid. Guru berinteraksi dengan muridmurid tentang corak batik. LANGKAH PELAKSANAAN Catatan / Langkah Isi Pelajaran Menjawab atau cuba meneka jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukan Set induksi (5 minit) Contohnya : Biasakah anda melihat kain batik? Adakah anda tahu bagaimana Langkah 1 (5 minit) corak pada kain batik dihasilkan? Membezakan antara corak batik dengan corak-corak yang lain. Alat Bantu Mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR. KBSR Tahun 5. : Contoh kain batik. sabar. palet. krayon.

Kertas lukisan . Guru memantau perkembangan proses lakaran murid-murid. corak di atas kertas conteng. .Alat tulis . Nilai: -Sabar -Kognitif -Fizikal -Warna air (20 minit) berpandukan grid. Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melukis menggunakan krayon atau lilin.memperjelaskan ciri-ciri corak batik yang membezakannya dengan corakLangkah 2 Melakar corak di atas kertas lukisan mengikut idea masing-masing tetapi 1. Alat/bahan: . corak yang lain. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi 3.Krayon -Lilin -Palet 2. Guru mengarahkan murid untuk membuat lakaran Mencetuskan idea dan menvisualkan imaginasi dalam bentuk lukisan.

Guru membiarkan murid-murid meneroka sendiri sesuatu warna. Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melarutkan dan mencampurkan warna serta mewarna di atas permukaan lukisan tersebut.Krayon -Lilin -Palet -Warna air 2. . Langkah 3 Mewarna latar belakang lukisan dengan menggunakan warna air dengan 1. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif (25 minit) mencampur dan mengolah warna mengikut kreativiti masing-masing. menggunakan krayon atau lilin. Guru mengarahkan murid-murid melukis dengan Memahami fungsi lilin yang digunakan dalam konsep membuat corak batik.Kertas lukisan .Alat tulis .4. Alat/bahan: .

aktiviti yang penilaian terhadap warisan nenek moyang . Guru memantau -Fizikal perkembangan proses melukis Nilai : dan mewarna -Sabar murid-murid. hasil kerja muridmurid. Guru bersamasama muridNilai: . Menghargai hasil kerja orang lain dan murid membuat memberi cadangan penambahbaikan rumusan tentang Penutup (5 minit) dijalankan dan Murid-murid digalakkan menjadi progresif dalam mencetuskan idea. terhadap hasil kerja murid-murid.Menghargai 1.3.Menghargai hasil kerja orang lain .