PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran Nama Kelas Masa Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia Ada Objektif

: Pendidikan Seni Visual : 5 Bestari : 8:30 pagi – 9:30 pagi : 4 Januari 2010 : 36 orang : Menggambar : Buah-buahan Tempatan : Catan : Murid sudah mengenal beberapa jenis buah-buahan. : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i. ii. Menyatakan secara lisan untuk menghasilkan lukisan. menggunakan bahan yang sesuai untuk menghasilkan lukisan . iii. Menggunakan pelbagai teknik secara kreatif dalam penghasilan catan.

Hasil Pembelajaran menggambar.

: i. Mengaplikasi elemen Asas Seni Reka yang sesuai dalam

ii. Menggambar berdasarkan idea yang diperolehi dari pemerhatian dan penerokaan alat, bahan dan teknik. iii. Menggambar dengan menggunakan gabungan pelbagai alat, bahan dan teknik yang lebih kreatif dan kemas.

berus dan alat tulis. amalan : Bahasa dan komunikasi.KBKK Penerapan Nilai pemakanan sihat. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif komunikasi -Bahasa dan Gabungjalin: Aktiviti P & P Bahan . dengan muridSet murid mengenai induksi (5 minit) Contohnya : Biasakah anda jenis buah-buahan memakan buah-buahan? Apakah yang terdapat di buah-buahan yang tedapat di negara Malaysia. LANGKAH PELAKSANAAN Catatan / Langkah Isi Pelajaran Menjawab atau cuba meneka jawapan kepada soalan-soalan yang 1. 1. Guru menunjukkan contoh gambar buah-buahan tempatan. mengolah warna. kognitif dan fizikal. : Kertas lukisan. Alat Bantu Mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR. kita? Apakah buah-buahan yang Langkah 1 (5 minit) ditanam di negara kita? Memahami makna istilah buahbuahan tempatan iaitu buah-buahan keluaran pertanian di Malaysia. palet. : Menghargai alam. buku sumber guru PSV sekolah rendah. bersyukur dengan pemberian Tuhan. sabar. warna air. Penggabungjalinan : Melakar. Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Alat dan Bahan KBSR Tahun 5. mewarna. Guru berinteraksi dikemukan oleh guru.

2.Membezakan antara buah-buahan tempatan dan buah-buahan import. Contoh buah-buahan import : epal. rambutan. blueberry. Guru memperjelaskan perbezaan antara buah-buahan tempatan dan Buah-buahan tempatan buah-buahan import. pisang. manggis dan langsat. durian. Guru Alat/bahan: . Contoh buah-buahan tempatan : tembikai. anggur. betik. Langkah Buah-buahan import Melakar buah-buahan di atas kertas 1. pear.dan oren.

Nilai: -Sabar Alat/bahan: .Kertas lukisan Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi (20 minit) dan penggunaan ruang kertas lukisan.Alat tulis . Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif teknik-teknik yang -Fizikal . Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melarutkan dan Mengolah teknik sapuan berus mengikut kreativiti dan inisiatif masing-masing. 2.mengarahkan murid untuk membuat lakaran buah-buahan lukisan mengikut idea masing2 masing iaitu dari aspek komposisi tempatan di atas kertas lukisan. . Guru -Kognitif -Fizikal memantau perkembangan proses lakaran Langkah 3 Mewarna gambar dengan mencampur dan mengolah warna murid-murid.Kertas lukisan -Palet -Warna air -Berus (25 minit) mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjukkan contoh-contoh penggunaan berus dengan betul dan mencampurkan warna. 2. 1.

Menghargai hasil kerja orang lain .boleh digunakan untuk mewarna. Guru membiarkan murid-murid meneroka sendiri sesuatu warna. Guru bersamasama murid-murid membuat rumusan tentang aktiviti Nilai: . Guru mengarahkan murid-murid mewarna lakaran buah-buahan masing-masing menggunakan warna air. 3. murid-murid. Nilai : -Sabar 4. 1. Guru memantau perkembangan proses mewarna Penutup (5 minit) Menghargai hasil kerja orang lain dan memberi cadangan penambahbaikan terhadap hasil kerja murid-murid. 5.

pemakanan sihat . dan penilaian Tuhan terhadap hasil kerja -Amalan murid-murid.-Bersyukur dengan yang dijalankan pemberian Murid-murid digalakkan menjadi progresif dalam mencetuskan idea.

bahan dan .PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN Mata Pelajaran Nama Kelas Masa Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Pengetahuan Sedia Ada Objektif : Pendidikan Seni Visual : 5 Bestari : 8:30 pagi – 9:30 pagi : 11 Januari 2010 : 36 orang : Membuat corak dan rekaan : Corak batik : Resis : Murid-murid sudah mengenal corak batik. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. melukis. ii. KBKK : Melakar. iii. Mempelbagaikan rupa dan kedudukan motif untuk menghasilkan corak yang menarik. Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik resis. : i. Menyusun motif mengikut grid. Hasil Pembelajaran teknik tertentu. murid dapat : i. ii. Menyatakan secara lisan teknik yang digunakan dalam penghasilan corak batik. : Pada akhir pembelajaran. mewarna. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif. mengolah warna. iii.

krayon. buku sumber guru PSV sekolah rendah. Rancangan Pengajaran Tahunan PSV Alat dan Bahan berus dan alat tulis. LANGKAH PELAKSANAAN Catatan / Langkah Isi Pelajaran Menjawab atau cuba meneka jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukan Set induksi (5 minit) Contohnya : Biasakah anda melihat kain batik? Adakah anda tahu bagaimana Langkah 1 (5 minit) corak pada kain batik dihasilkan? Membezakan antara corak batik dengan corak-corak yang lain. oleh guru. Guru . Alat Bantu Mengajar : Sukatan Pelajaran PSV KBSR. sabar.Penerapan Nilai Penggabungjalinan : Menghargai warisan nenek moyang. kertas lukisan. 1. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi Aktiviti P & P Bahan 2. Guru berinteraksi dengan muridmurid tentang corak batik. kognitif dan fizikal. lilin. warna air. KBSR Tahun 5. : Bahasa dan komunikasi. Guru menunjukkan contoh kain batik kepada muridmurid. palet. 1. : Contoh kain batik.

. Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi 3. Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melukis menggunakan krayon atau lilin. corak yang lain. corak di atas kertas conteng. Nilai: -Sabar -Kognitif -Fizikal -Warna air (20 minit) berpandukan grid. Guru mengarahkan murid untuk membuat lakaran Mencetuskan idea dan menvisualkan imaginasi dalam bentuk lukisan.Alat tulis .memperjelaskan ciri-ciri corak batik yang membezakannya dengan corakLangkah 2 Melakar corak di atas kertas lukisan mengikut idea masing-masing tetapi 1. Guru memantau perkembangan proses lakaran murid-murid.Krayon -Lilin -Palet 2.Kertas lukisan . Alat/bahan: .

Gabungjalin: -Bahasa dan komunikasi -Kognitif (25 minit) mencampur dan mengolah warna mengikut kreativiti masing-masing. Langkah 3 Mewarna latar belakang lukisan dengan menggunakan warna air dengan 1. Alat/bahan: .Kertas lukisan . Guru membiarkan murid-murid meneroka sendiri sesuatu warna.Krayon -Lilin -Palet -Warna air 2. Guru mengarahkan murid-murid melukis dengan Memahami fungsi lilin yang digunakan dalam konsep membuat corak batik.Alat tulis .4. Guru menunjukkan teknik yang betul untuk melarutkan dan mencampurkan warna serta mewarna di atas permukaan lukisan tersebut. . menggunakan krayon atau lilin.

Menghargai 1. Menghargai hasil kerja orang lain dan murid membuat memberi cadangan penambahbaikan rumusan tentang Penutup (5 minit) dijalankan dan Murid-murid digalakkan menjadi progresif dalam mencetuskan idea. Guru memantau -Fizikal perkembangan proses melukis Nilai : dan mewarna -Sabar murid-murid. hasil kerja muridmurid. aktiviti yang penilaian terhadap warisan nenek moyang . Guru bersamasama muridNilai: . terhadap hasil kerja murid-murid.Menghargai hasil kerja orang lain .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful