Nama Jawatan Bidang Tugas

: : Guru Kanan Mata Pelajaran : A. Kurikulum B. Pengurusan C. Kokurikulum Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi ( Kuantiti/kualiti/masa/kos )

Bil. A.

KURIKULUM 1. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.1 Merancang pengajaran tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 3 dan Sejarah tingkatan 5 Kuantiti: Satu set Kualiti: Mengikut Huraian Sukatan Pelajaran Masa: Disiapkan minggu pertama persekolahan Kuantiti: Satu Rancangan bagi setiap satu kelas. Kualiti: Mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Masa: Sehari sebelum P&P dijalanka Kuantiti: 35 pelajar Kualiti: Semua pelajar mencapai sekurang -kurangnya tahap minimum kemahiran yang perlu dikuasai berdasarkan HSP Masa: Januari – Oktober

1.2

Menulis Rancangan Harian Bahasa Melayu Tingkatan 3 Adil dan Sejarah Tingkatan 5 Sains 1

1.3

Mengajar 1 Kelas Bahasa Melayu Tingkatan 3 Adil

15 Pelajar .1. Masa: Minggu ketiga bulan Januari 1. . JPU/JPI .1 Semua panitia mempunyai SP.4 Mengajar 1 Kelas Sejarah Tingkatan 5 Sains 1 Kuantiti: 30 pelajar Kualiti: Semua pelajar mencapai sekurangkurangnya tahap minimum kemahiran yang perlu dikuasai berdasarkan HSP Masa: Januari – Oktober Kuantiti: 2 tugasan seminggu Kualiti: Disemak secara konstruktif dan dikembalikan dalam masa 3 hari Masa: Januari – Oktober Kuantiti: 6 kali setahun [4 ujian bulanan.6 Menilai secara sumatif B PENGURUSAN 1.5 Menilai secara formatif 1. JPU/JPI yang terkini dan difailkan. RPT dan format pentaksiran.HSP.Gred B Sejarah Lulus 100% Masa: Januari – Oktober 1.2peperiksaan] Kualiti: Bahasa Melayu 20 pelajar .HSP. Pengurusan Bidang Bahasa Kuantiti: Semua panitia 1 set Kualiti: SP.Gred A.

6 Menyemak jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya.4 Membimbing guru terlatih. Masa: Februari-Oktober Kuantiti: Dua kali setahun. Kualiti: 90% bahan disediakan.1.5 Menyelia bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan .lengkap dan mengikut spesifikasi Masa: Macl dan Ogos. guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas. bersih. Kualiti: Laporan disediakan dengan kemas. 1. betul. Masa: Jan-Nov Kuantiti: 2 kali.kemaskini dan mengikut spesifikasi Masa: Feb-Oktober Kuantiti: 3 kali setahun . 1. 1.3 Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Kualiti: 80% guru berkenaan hadir.2 Mempengerusikan mesyuarat bidang Kuantiti: Tiga kali setahun Kualiti: Minit mesyuarat mengikut spesifikasi dan kemas Masa: Disiapkan dalam jangkamasa dua minggu selepas mesyuarat Kuantiti: tiga kali bagi setiap guru Kualiti: Rekod penyeliaan lengkap. Kuantiti: .

bersih. Kualiti: Laporan kemaskini. betul dan mengikut spesifikasii Masa: Feb-Okt.9 Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidangnya Kuantiti: Semua guru Kualiti: Semua guru diagihkan mengikut kepakaran . Kuantiti: Mengikut keperluan.Okt. 1.8 Memberi maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan pendekatanpendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru.10 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.7 Menyelaras aktiviti-aktiviti bimbingan.1. 2 kali setahun Kualiti: 90% aktiviti dilaksanakan Masa: Mac-Nov 1. Kuantiti: 5 buku setiap kelas. pemulihan dan pengayaan. . 1.11 Menyelia buku latihan / buku kerja / laporan amali guru-guru di bawah bidang kawalannya. Kualiti: 90% guru menerima maklumat Masa: Seminggu selepas mendapat maklumat. Kualiti: Menyemak secara konstruktif . 1. Masa: 15 Disember Kuantiti: 6 kali ( 4ujian dan 2peperiksaan ). Masa: Jan.

Kualiti: 90% bahan disediakan.bahan pendidikan lain. bahan pusat sumber.1. 2. Masa: Mac hingga Julai. alat pandang dengar dan bahan. Masa: Januari. taklimat. . Kualiti: Menyediakan laporan yang lengkap. penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf.Oktober. kemaskini dan mengikut spesifikasi.PPD. Kualiti: 90% peranan tugas dilaksanakan Masa: Jan-Oktober.12 Menyelia kerja-kerja kursus pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang. Kualiti: 90% guru hadir Masa: Januari hingga November. Kuantiti: 2 kali Kualiti: Penyeliaan dilaksanakan mengikut jadul. Kuantiti: 3 kali. 2.JPNJ dan KPM. Masa: Mengikut keperluan Kuantiti: 2 kali setahun. 2.3 Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain-lain yang diarahkan oleh Pengetua.4 Memberi kursus. 2.1 Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah. Pengurusan Am 2. Kuantiti: 3 program.2 Membantu dalam pemilihan buku teks. Kuantiti: 3 kali setahun.

Masa / kos: 15 Januari. Kuantiti: 2 kali setahun Kualiti: Menandatangani buku stok dan iventori yang telah diselia Masa: Bulan Jun dan Nov.dan 15 Jun 2. 2.7 Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya.5 Membantu merancang takwin sekolah.JPN dan pihak kementerian/Unit SBP/KPM Masa: Sebelum 15 Dis Kuantiti: 2 kali setahun. Kualiti: Laporan Kewangan disediakan kemas dan mengikut prosedur kewangan yang telah ditetapkan Masa: Mac dan Disember 2.8 Mengawasi dan menyemak stok dan iventori segala peralatan.6 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan mengikut bidangnya. Kuantiti: Sekali setahun Kualiti: Memastikan takwim sekolah selaras dengan takwim PPD. . Kuantiti: 3 kali setahun.betul dan mengikut prosedur kewangan.2. Kualiti: Menyediakan laporan belanjawan yang kemaskini.

2 Merancang.1 Membantu dan menganggotai jawatankuasa sukan / permainan / unit uniform. Kokurikulum bukan akademik 2. Kokurikulum akademik 1.1 Merancang. Kuantiti: 3 jawatankuasa Kualiti: 90% peranan tugasan dapat dipenuhi Masa: Januari hingga Disember . Kualiti: 90 % pelajar dan guru menyertai aktiviti Laporan lengkap.kemas kini.Kualiti: 90 % pelajar dan guru menyertai aktiviti Laporan aktiviti yang lengkap. Kuantiti: 5 program setahun . mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya. KOKURIKULUM 1. Masa: Februari hingga Nov 1.C. 2.dan mengikut spesifikasi Masa: Februari hingga Nov Kuantiti: 3 program setahun. kemaskini dan mengikut spesifikasi. menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful