Nama Jawatan Bidang Tugas

: : Guru Kanan Mata Pelajaran : A. Kurikulum B. Pengurusan C. Kokurikulum Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi ( Kuantiti/kualiti/masa/kos )

Bil. A.

KURIKULUM 1. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.1 Merancang pengajaran tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 3 dan Sejarah tingkatan 5 Kuantiti: Satu set Kualiti: Mengikut Huraian Sukatan Pelajaran Masa: Disiapkan minggu pertama persekolahan Kuantiti: Satu Rancangan bagi setiap satu kelas. Kualiti: Mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Masa: Sehari sebelum P&P dijalanka Kuantiti: 35 pelajar Kualiti: Semua pelajar mencapai sekurang -kurangnya tahap minimum kemahiran yang perlu dikuasai berdasarkan HSP Masa: Januari – Oktober

1.2

Menulis Rancangan Harian Bahasa Melayu Tingkatan 3 Adil dan Sejarah Tingkatan 5 Sains 1

1.3

Mengajar 1 Kelas Bahasa Melayu Tingkatan 3 Adil

JPU/JPI .Gred B Sejarah Lulus 100% Masa: Januari – Oktober 1.HSP. 15 Pelajar .4 Mengajar 1 Kelas Sejarah Tingkatan 5 Sains 1 Kuantiti: 30 pelajar Kualiti: Semua pelajar mencapai sekurangkurangnya tahap minimum kemahiran yang perlu dikuasai berdasarkan HSP Masa: Januari – Oktober Kuantiti: 2 tugasan seminggu Kualiti: Disemak secara konstruktif dan dikembalikan dalam masa 3 hari Masa: Januari – Oktober Kuantiti: 6 kali setahun [4 ujian bulanan.1. RPT dan format pentaksiran.Gred A. JPU/JPI yang terkini dan difailkan.6 Menilai secara sumatif B PENGURUSAN 1.HSP. Pengurusan Bidang Bahasa Kuantiti: Semua panitia 1 set Kualiti: SP.5 Menilai secara formatif 1.1 Semua panitia mempunyai SP. Masa: Minggu ketiga bulan Januari 1. .2peperiksaan] Kualiti: Bahasa Melayu 20 pelajar .

1.lengkap dan mengikut spesifikasi Masa: Macl dan Ogos. Kualiti: 80% guru berkenaan hadir. 1. 1. Kuantiti: . guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas. bersih.4 Membimbing guru terlatih.1. Masa: Jan-Nov Kuantiti: 2 kali.kemaskini dan mengikut spesifikasi Masa: Feb-Oktober Kuantiti: 3 kali setahun .2 Mempengerusikan mesyuarat bidang Kuantiti: Tiga kali setahun Kualiti: Minit mesyuarat mengikut spesifikasi dan kemas Masa: Disiapkan dalam jangkamasa dua minggu selepas mesyuarat Kuantiti: tiga kali bagi setiap guru Kualiti: Rekod penyeliaan lengkap. Kualiti: 90% bahan disediakan. Kualiti: Laporan disediakan dengan kemas.3 Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. betul.5 Menyelia bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan .6 Menyemak jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya. Masa: Februari-Oktober Kuantiti: Dua kali setahun.

Masa: Jan. 1.10 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.11 Menyelia buku latihan / buku kerja / laporan amali guru-guru di bawah bidang kawalannya. pemulihan dan pengayaan. 1. Kualiti: Laporan kemaskini. Kualiti: 90% guru menerima maklumat Masa: Seminggu selepas mendapat maklumat.8 Memberi maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan pendekatanpendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru. Masa: 15 Disember Kuantiti: 6 kali ( 4ujian dan 2peperiksaan ). Kuantiti: Mengikut keperluan.9 Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidangnya Kuantiti: Semua guru Kualiti: Semua guru diagihkan mengikut kepakaran . 2 kali setahun Kualiti: 90% aktiviti dilaksanakan Masa: Mac-Nov 1. bersih.Okt. betul dan mengikut spesifikasii Masa: Feb-Okt.1.7 Menyelaras aktiviti-aktiviti bimbingan. Kualiti: Menyemak secara konstruktif . 1. Kuantiti: 5 buku setiap kelas. .

taklimat. penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf. Masa: Mengikut keperluan Kuantiti: 2 kali setahun.bahan pendidikan lain. Kuantiti: 2 kali Kualiti: Penyeliaan dilaksanakan mengikut jadul.JPNJ dan KPM.4 Memberi kursus. Kuantiti: 3 kali. Pengurusan Am 2. Masa: Januari.1 Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah.12 Menyelia kerja-kerja kursus pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang. kemaskini dan mengikut spesifikasi.3 Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain-lain yang diarahkan oleh Pengetua. bahan pusat sumber. alat pandang dengar dan bahan. Kualiti: 90% bahan disediakan. Kualiti: Menyediakan laporan yang lengkap. Masa: Mac hingga Julai. Kualiti: 90% guru hadir Masa: Januari hingga November.PPD. 2. Kuantiti: 3 kali setahun. 2. .1. 2. Kualiti: 90% peranan tugas dilaksanakan Masa: Jan-Oktober.2 Membantu dalam pemilihan buku teks. 2.Oktober. Kuantiti: 3 program.

betul dan mengikut prosedur kewangan. barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya. Kuantiti: 2 kali setahun Kualiti: Menandatangani buku stok dan iventori yang telah diselia Masa: Bulan Jun dan Nov.5 Membantu merancang takwin sekolah. Kuantiti: 3 kali setahun. Masa / kos: 15 Januari. Kualiti: Menyediakan laporan belanjawan yang kemaskini.JPN dan pihak kementerian/Unit SBP/KPM Masa: Sebelum 15 Dis Kuantiti: 2 kali setahun.6 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan mengikut bidangnya. Kuantiti: Sekali setahun Kualiti: Memastikan takwim sekolah selaras dengan takwim PPD. 2.7 Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. Kualiti: Laporan Kewangan disediakan kemas dan mengikut prosedur kewangan yang telah ditetapkan Masa: Mac dan Disember 2. .2.dan 15 Jun 2.8 Mengawasi dan menyemak stok dan iventori segala peralatan.

kemas kini. menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. Masa: Februari hingga Nov 1.1 Merancang. 2.Kualiti: 90 % pelajar dan guru menyertai aktiviti Laporan aktiviti yang lengkap. mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya. Kuantiti: 5 program setahun .2 Merancang.dan mengikut spesifikasi Masa: Februari hingga Nov Kuantiti: 3 program setahun. KOKURIKULUM 1.C. Kuantiti: 3 jawatankuasa Kualiti: 90% peranan tugasan dapat dipenuhi Masa: Januari hingga Disember . kemaskini dan mengikut spesifikasi. Kualiti: 90 % pelajar dan guru menyertai aktiviti Laporan lengkap. Kokurikulum bukan akademik 2. Kokurikulum akademik 1.1 Membantu dan menganggotai jawatankuasa sukan / permainan / unit uniform.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful