Nama Jawatan Bidang Tugas

: : Guru Kanan Mata Pelajaran : A. Kurikulum B. Pengurusan C. Kokurikulum Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi ( Kuantiti/kualiti/masa/kos )

Bil. A.

KURIKULUM 1. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.1 Merancang pengajaran tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 3 dan Sejarah tingkatan 5 Kuantiti: Satu set Kualiti: Mengikut Huraian Sukatan Pelajaran Masa: Disiapkan minggu pertama persekolahan Kuantiti: Satu Rancangan bagi setiap satu kelas. Kualiti: Mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Masa: Sehari sebelum P&P dijalanka Kuantiti: 35 pelajar Kualiti: Semua pelajar mencapai sekurang -kurangnya tahap minimum kemahiran yang perlu dikuasai berdasarkan HSP Masa: Januari – Oktober

1.2

Menulis Rancangan Harian Bahasa Melayu Tingkatan 3 Adil dan Sejarah Tingkatan 5 Sains 1

1.3

Mengajar 1 Kelas Bahasa Melayu Tingkatan 3 Adil

5 Menilai secara formatif 1.Gred A. Pengurusan Bidang Bahasa Kuantiti: Semua panitia 1 set Kualiti: SP.6 Menilai secara sumatif B PENGURUSAN 1. Masa: Minggu ketiga bulan Januari 1. JPU/JPI yang terkini dan difailkan.2peperiksaan] Kualiti: Bahasa Melayu 20 pelajar . 15 Pelajar .HSP.1. RPT dan format pentaksiran. JPU/JPI .Gred B Sejarah Lulus 100% Masa: Januari – Oktober 1. .4 Mengajar 1 Kelas Sejarah Tingkatan 5 Sains 1 Kuantiti: 30 pelajar Kualiti: Semua pelajar mencapai sekurangkurangnya tahap minimum kemahiran yang perlu dikuasai berdasarkan HSP Masa: Januari – Oktober Kuantiti: 2 tugasan seminggu Kualiti: Disemak secara konstruktif dan dikembalikan dalam masa 3 hari Masa: Januari – Oktober Kuantiti: 6 kali setahun [4 ujian bulanan.HSP.1 Semua panitia mempunyai SP.

1.1. 1. betul.lengkap dan mengikut spesifikasi Masa: Macl dan Ogos.4 Membimbing guru terlatih. 1. guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas. Kualiti: 80% guru berkenaan hadir. Kuantiti: .kemaskini dan mengikut spesifikasi Masa: Feb-Oktober Kuantiti: 3 kali setahun .2 Mempengerusikan mesyuarat bidang Kuantiti: Tiga kali setahun Kualiti: Minit mesyuarat mengikut spesifikasi dan kemas Masa: Disiapkan dalam jangkamasa dua minggu selepas mesyuarat Kuantiti: tiga kali bagi setiap guru Kualiti: Rekod penyeliaan lengkap.3 Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Kualiti: Laporan disediakan dengan kemas. bersih.6 Menyemak jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya. Kualiti: 90% bahan disediakan. Masa: Jan-Nov Kuantiti: 2 kali.5 Menyelia bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan . Masa: Februari-Oktober Kuantiti: Dua kali setahun.

.10 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.Okt. Kuantiti: 5 buku setiap kelas. Kualiti: Laporan kemaskini. Kuantiti: Mengikut keperluan. betul dan mengikut spesifikasii Masa: Feb-Okt.7 Menyelaras aktiviti-aktiviti bimbingan.1. 1.11 Menyelia buku latihan / buku kerja / laporan amali guru-guru di bawah bidang kawalannya. Masa: 15 Disember Kuantiti: 6 kali ( 4ujian dan 2peperiksaan ). 1. bersih. Masa: Jan. 1.8 Memberi maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan pendekatanpendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru. 2 kali setahun Kualiti: 90% aktiviti dilaksanakan Masa: Mac-Nov 1. Kualiti: 90% guru menerima maklumat Masa: Seminggu selepas mendapat maklumat.9 Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidangnya Kuantiti: Semua guru Kualiti: Semua guru diagihkan mengikut kepakaran . Kualiti: Menyemak secara konstruktif . pemulihan dan pengayaan.

2.4 Memberi kursus. taklimat. Kualiti: 90% guru hadir Masa: Januari hingga November.Oktober. Kuantiti: 2 kali Kualiti: Penyeliaan dilaksanakan mengikut jadul. Kualiti: Menyediakan laporan yang lengkap.bahan pendidikan lain. 2.2 Membantu dalam pemilihan buku teks.1 Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah. . Kuantiti: 3 program. Kualiti: 90% bahan disediakan.12 Menyelia kerja-kerja kursus pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang.JPNJ dan KPM. Masa: Mengikut keperluan Kuantiti: 2 kali setahun.1. Pengurusan Am 2. Kuantiti: 3 kali setahun. penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf. alat pandang dengar dan bahan.PPD. bahan pusat sumber. 2. Kualiti: 90% peranan tugas dilaksanakan Masa: Jan-Oktober. Kuantiti: 3 kali. Masa: Mac hingga Julai.3 Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain-lain yang diarahkan oleh Pengetua. Masa: Januari. 2. kemaskini dan mengikut spesifikasi.

Kualiti: Laporan Kewangan disediakan kemas dan mengikut prosedur kewangan yang telah ditetapkan Masa: Mac dan Disember 2.5 Membantu merancang takwin sekolah. 2.JPN dan pihak kementerian/Unit SBP/KPM Masa: Sebelum 15 Dis Kuantiti: 2 kali setahun.8 Mengawasi dan menyemak stok dan iventori segala peralatan. Kuantiti: Sekali setahun Kualiti: Memastikan takwim sekolah selaras dengan takwim PPD. Kuantiti: 3 kali setahun. Masa / kos: 15 Januari.7 Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya.dan 15 Jun 2.betul dan mengikut prosedur kewangan. Kualiti: Menyediakan laporan belanjawan yang kemaskini.2. Kuantiti: 2 kali setahun Kualiti: Menandatangani buku stok dan iventori yang telah diselia Masa: Bulan Jun dan Nov.6 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan mengikut bidangnya. .

mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya.Kualiti: 90 % pelajar dan guru menyertai aktiviti Laporan aktiviti yang lengkap. Kuantiti: 5 program setahun .2 Merancang. Kokurikulum bukan akademik 2. Kuantiti: 3 jawatankuasa Kualiti: 90% peranan tugasan dapat dipenuhi Masa: Januari hingga Disember . menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. Kualiti: 90 % pelajar dan guru menyertai aktiviti Laporan lengkap.C.1 Membantu dan menganggotai jawatankuasa sukan / permainan / unit uniform. Masa: Februari hingga Nov 1. Kokurikulum akademik 1.dan mengikut spesifikasi Masa: Februari hingga Nov Kuantiti: 3 program setahun.1 Merancang. kemaskini dan mengikut spesifikasi.kemas kini. 2. KOKURIKULUM 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful