Nama Jawatan Bidang Tugas

: : Guru Kanan Mata Pelajaran : A. Kurikulum B. Pengurusan C. Kokurikulum Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi ( Kuantiti/kualiti/masa/kos )

Bil. A.

KURIKULUM 1. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.1 Merancang pengajaran tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 3 dan Sejarah tingkatan 5 Kuantiti: Satu set Kualiti: Mengikut Huraian Sukatan Pelajaran Masa: Disiapkan minggu pertama persekolahan Kuantiti: Satu Rancangan bagi setiap satu kelas. Kualiti: Mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Masa: Sehari sebelum P&P dijalanka Kuantiti: 35 pelajar Kualiti: Semua pelajar mencapai sekurang -kurangnya tahap minimum kemahiran yang perlu dikuasai berdasarkan HSP Masa: Januari – Oktober

1.2

Menulis Rancangan Harian Bahasa Melayu Tingkatan 3 Adil dan Sejarah Tingkatan 5 Sains 1

1.3

Mengajar 1 Kelas Bahasa Melayu Tingkatan 3 Adil

6 Menilai secara sumatif B PENGURUSAN 1.1.Gred A.4 Mengajar 1 Kelas Sejarah Tingkatan 5 Sains 1 Kuantiti: 30 pelajar Kualiti: Semua pelajar mencapai sekurangkurangnya tahap minimum kemahiran yang perlu dikuasai berdasarkan HSP Masa: Januari – Oktober Kuantiti: 2 tugasan seminggu Kualiti: Disemak secara konstruktif dan dikembalikan dalam masa 3 hari Masa: Januari – Oktober Kuantiti: 6 kali setahun [4 ujian bulanan. JPU/JPI . Pengurusan Bidang Bahasa Kuantiti: Semua panitia 1 set Kualiti: SP. .1 Semua panitia mempunyai SP.HSP. Masa: Minggu ketiga bulan Januari 1.HSP.Gred B Sejarah Lulus 100% Masa: Januari – Oktober 1. 15 Pelajar .2peperiksaan] Kualiti: Bahasa Melayu 20 pelajar .5 Menilai secara formatif 1. RPT dan format pentaksiran. JPU/JPI yang terkini dan difailkan.

1. Masa: Februari-Oktober Kuantiti: Dua kali setahun. 1.5 Menyelia bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan . bersih.lengkap dan mengikut spesifikasi Masa: Macl dan Ogos.kemaskini dan mengikut spesifikasi Masa: Feb-Oktober Kuantiti: 3 kali setahun . betul.3 Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1.1. Kuantiti: . guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas. Kualiti: Laporan disediakan dengan kemas.4 Membimbing guru terlatih. Kualiti: 90% bahan disediakan. Kualiti: 80% guru berkenaan hadir. 1. Masa: Jan-Nov Kuantiti: 2 kali.2 Mempengerusikan mesyuarat bidang Kuantiti: Tiga kali setahun Kualiti: Minit mesyuarat mengikut spesifikasi dan kemas Masa: Disiapkan dalam jangkamasa dua minggu selepas mesyuarat Kuantiti: tiga kali bagi setiap guru Kualiti: Rekod penyeliaan lengkap.6 Menyemak jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya.

1.10 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.1. Kuantiti: 5 buku setiap kelas. Masa: Jan. 2 kali setahun Kualiti: 90% aktiviti dilaksanakan Masa: Mac-Nov 1. betul dan mengikut spesifikasii Masa: Feb-Okt.11 Menyelia buku latihan / buku kerja / laporan amali guru-guru di bawah bidang kawalannya. Kualiti: Laporan kemaskini. Kualiti: 90% guru menerima maklumat Masa: Seminggu selepas mendapat maklumat. .9 Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidangnya Kuantiti: Semua guru Kualiti: Semua guru diagihkan mengikut kepakaran . 1. bersih.8 Memberi maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan pendekatanpendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru. Masa: 15 Disember Kuantiti: 6 kali ( 4ujian dan 2peperiksaan ). Kuantiti: Mengikut keperluan.Okt. 1. pemulihan dan pengayaan.7 Menyelaras aktiviti-aktiviti bimbingan. Kualiti: Menyemak secara konstruktif .

Kuantiti: 3 kali setahun.2 Membantu dalam pemilihan buku teks. taklimat. Kualiti: 90% bahan disediakan. 2.1 Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah.12 Menyelia kerja-kerja kursus pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang. Kualiti: Menyediakan laporan yang lengkap. Kuantiti: 3 kali.Oktober. 2. 2.PPD. . Kuantiti: 2 kali Kualiti: Penyeliaan dilaksanakan mengikut jadul. Masa: Mac hingga Julai. Kualiti: 90% peranan tugas dilaksanakan Masa: Jan-Oktober.1. Pengurusan Am 2.JPNJ dan KPM. penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf.4 Memberi kursus. Kualiti: 90% guru hadir Masa: Januari hingga November. kemaskini dan mengikut spesifikasi.3 Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain-lain yang diarahkan oleh Pengetua. bahan pusat sumber. Masa: Januari.bahan pendidikan lain. Masa: Mengikut keperluan Kuantiti: 2 kali setahun. Kuantiti: 3 program. alat pandang dengar dan bahan. 2.

. 2.7 Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. Masa / kos: 15 Januari. barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya.dan 15 Jun 2. Kualiti: Menyediakan laporan belanjawan yang kemaskini.JPN dan pihak kementerian/Unit SBP/KPM Masa: Sebelum 15 Dis Kuantiti: 2 kali setahun. Kuantiti: Sekali setahun Kualiti: Memastikan takwim sekolah selaras dengan takwim PPD.6 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan mengikut bidangnya.2. Kuantiti: 3 kali setahun.betul dan mengikut prosedur kewangan.8 Mengawasi dan menyemak stok dan iventori segala peralatan.5 Membantu merancang takwin sekolah. Kualiti: Laporan Kewangan disediakan kemas dan mengikut prosedur kewangan yang telah ditetapkan Masa: Mac dan Disember 2. Kuantiti: 2 kali setahun Kualiti: Menandatangani buku stok dan iventori yang telah diselia Masa: Bulan Jun dan Nov.

Masa: Februari hingga Nov 1. Kokurikulum bukan akademik 2. Kuantiti: 3 jawatankuasa Kualiti: 90% peranan tugasan dapat dipenuhi Masa: Januari hingga Disember .1 Merancang.Kualiti: 90 % pelajar dan guru menyertai aktiviti Laporan aktiviti yang lengkap. Kokurikulum akademik 1. KOKURIKULUM 1.1 Membantu dan menganggotai jawatankuasa sukan / permainan / unit uniform.dan mengikut spesifikasi Masa: Februari hingga Nov Kuantiti: 3 program setahun. mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya. Kuantiti: 5 program setahun .kemas kini. 2.C.2 Merancang. kemaskini dan mengikut spesifikasi. menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. Kualiti: 90 % pelajar dan guru menyertai aktiviti Laporan lengkap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful