Nama Jawatan Bidang Tugas

: : Guru Kanan Mata Pelajaran : A. Kurikulum B. Pengurusan C. Kokurikulum Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi ( Kuantiti/kualiti/masa/kos )

Bil. A.

KURIKULUM 1. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.1 Merancang pengajaran tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 3 dan Sejarah tingkatan 5 Kuantiti: Satu set Kualiti: Mengikut Huraian Sukatan Pelajaran Masa: Disiapkan minggu pertama persekolahan Kuantiti: Satu Rancangan bagi setiap satu kelas. Kualiti: Mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Masa: Sehari sebelum P&P dijalanka Kuantiti: 35 pelajar Kualiti: Semua pelajar mencapai sekurang -kurangnya tahap minimum kemahiran yang perlu dikuasai berdasarkan HSP Masa: Januari – Oktober

1.2

Menulis Rancangan Harian Bahasa Melayu Tingkatan 3 Adil dan Sejarah Tingkatan 5 Sains 1

1.3

Mengajar 1 Kelas Bahasa Melayu Tingkatan 3 Adil

Pengurusan Bidang Bahasa Kuantiti: Semua panitia 1 set Kualiti: SP.4 Mengajar 1 Kelas Sejarah Tingkatan 5 Sains 1 Kuantiti: 30 pelajar Kualiti: Semua pelajar mencapai sekurangkurangnya tahap minimum kemahiran yang perlu dikuasai berdasarkan HSP Masa: Januari – Oktober Kuantiti: 2 tugasan seminggu Kualiti: Disemak secara konstruktif dan dikembalikan dalam masa 3 hari Masa: Januari – Oktober Kuantiti: 6 kali setahun [4 ujian bulanan.5 Menilai secara formatif 1. . RPT dan format pentaksiran.Gred B Sejarah Lulus 100% Masa: Januari – Oktober 1.HSP.6 Menilai secara sumatif B PENGURUSAN 1.1.HSP.2peperiksaan] Kualiti: Bahasa Melayu 20 pelajar . Masa: Minggu ketiga bulan Januari 1. JPU/JPI yang terkini dan difailkan.1 Semua panitia mempunyai SP. 15 Pelajar . JPU/JPI .Gred A.

Masa: Jan-Nov Kuantiti: 2 kali.6 Menyemak jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya. betul. guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas.lengkap dan mengikut spesifikasi Masa: Macl dan Ogos.2 Mempengerusikan mesyuarat bidang Kuantiti: Tiga kali setahun Kualiti: Minit mesyuarat mengikut spesifikasi dan kemas Masa: Disiapkan dalam jangkamasa dua minggu selepas mesyuarat Kuantiti: tiga kali bagi setiap guru Kualiti: Rekod penyeliaan lengkap. 1. bersih. 1.3 Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1.1. Kualiti: 90% bahan disediakan.4 Membimbing guru terlatih. Kualiti: 80% guru berkenaan hadir. Kuantiti: . Masa: Februari-Oktober Kuantiti: Dua kali setahun. 1. Kualiti: Laporan disediakan dengan kemas.kemaskini dan mengikut spesifikasi Masa: Feb-Oktober Kuantiti: 3 kali setahun .5 Menyelia bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan .

betul dan mengikut spesifikasii Masa: Feb-Okt. 1. Kualiti: Menyemak secara konstruktif . Kuantiti: Mengikut keperluan. 1.Okt. Kualiti: Laporan kemaskini. Masa: 15 Disember Kuantiti: 6 kali ( 4ujian dan 2peperiksaan ).11 Menyelia buku latihan / buku kerja / laporan amali guru-guru di bawah bidang kawalannya. 1. Kuantiti: 5 buku setiap kelas.10 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya. 2 kali setahun Kualiti: 90% aktiviti dilaksanakan Masa: Mac-Nov 1. Kualiti: 90% guru menerima maklumat Masa: Seminggu selepas mendapat maklumat. pemulihan dan pengayaan.8 Memberi maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan pendekatanpendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru.9 Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidangnya Kuantiti: Semua guru Kualiti: Semua guru diagihkan mengikut kepakaran .1. bersih.7 Menyelaras aktiviti-aktiviti bimbingan. . Masa: Jan.

Kualiti: 90% peranan tugas dilaksanakan Masa: Jan-Oktober.3 Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain-lain yang diarahkan oleh Pengetua. Kuantiti: 3 kali setahun. Kuantiti: 3 program. Kualiti: Menyediakan laporan yang lengkap. 2.4 Memberi kursus. Pengurusan Am 2. Masa: Januari.bahan pendidikan lain. Masa: Mac hingga Julai.2 Membantu dalam pemilihan buku teks. bahan pusat sumber.1 Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah. kemaskini dan mengikut spesifikasi.Oktober. 2.1. penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf.JPNJ dan KPM.PPD.12 Menyelia kerja-kerja kursus pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang. . taklimat. Kuantiti: 2 kali Kualiti: Penyeliaan dilaksanakan mengikut jadul. alat pandang dengar dan bahan. 2. Masa: Mengikut keperluan Kuantiti: 2 kali setahun. Kuantiti: 3 kali. 2. Kualiti: 90% guru hadir Masa: Januari hingga November. Kualiti: 90% bahan disediakan.

Masa / kos: 15 Januari.8 Mengawasi dan menyemak stok dan iventori segala peralatan.betul dan mengikut prosedur kewangan. Kuantiti: 3 kali setahun.dan 15 Jun 2.JPN dan pihak kementerian/Unit SBP/KPM Masa: Sebelum 15 Dis Kuantiti: 2 kali setahun. barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya. Kuantiti: 2 kali setahun Kualiti: Menandatangani buku stok dan iventori yang telah diselia Masa: Bulan Jun dan Nov.5 Membantu merancang takwin sekolah. . 2.2.7 Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.6 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan mengikut bidangnya. Kualiti: Laporan Kewangan disediakan kemas dan mengikut prosedur kewangan yang telah ditetapkan Masa: Mac dan Disember 2. Kualiti: Menyediakan laporan belanjawan yang kemaskini. Kuantiti: Sekali setahun Kualiti: Memastikan takwim sekolah selaras dengan takwim PPD.

dan mengikut spesifikasi Masa: Februari hingga Nov Kuantiti: 3 program setahun.1 Membantu dan menganggotai jawatankuasa sukan / permainan / unit uniform.C.kemas kini. Kokurikulum akademik 1. menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. 2. Kuantiti: 3 jawatankuasa Kualiti: 90% peranan tugasan dapat dipenuhi Masa: Januari hingga Disember .Kualiti: 90 % pelajar dan guru menyertai aktiviti Laporan aktiviti yang lengkap.2 Merancang. kemaskini dan mengikut spesifikasi. KOKURIKULUM 1. Kualiti: 90 % pelajar dan guru menyertai aktiviti Laporan lengkap. Kokurikulum bukan akademik 2.1 Merancang. mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya. Masa: Februari hingga Nov 1. Kuantiti: 5 program setahun .