P. 1
Walimatul Urus

Walimatul Urus

|Views: 253|Likes:
Published by Khairul Ridhzuan

More info:

Published by: Khairul Ridhzuan on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2015

pdf

text

original

Walimatul Urus

Walimatul Urus: Di Antara Sunnah Dan Yang Ditokok Tambah Definisi Walimatul urus

Menurut Imam ash-Shan ani: Kata walimah ( ) diambil dari kata asal ( ) yang bererti perhimpunan, kerana pasangan suami isteri (pada ketika itu) berkumpul sebagai mana yang dikatakan oleh imam az-Zuhri dan yang lainnya. Bentuk kata kerjanya adalah awlama yang bermakna setiap makanan yang dihidangkan untuk menterjemahkan kegembiraan. Dan walimatul urus adalah walimah untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami isteri dan perpindahan status kepemilikan. (Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan ani, Subulus Salam, jil. 2, Bab Nikah, m/s. 724, Darus Sunnah) Menurut Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim: Al-Walimah ertinya adalah makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada pesta (majlis) pernikahan secara khusus. (Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, Ensiklopedi Fiqh Wanita, jil. 2, Bab Nikah, m/s. 310, Pustaka Ibnu Katsir) Dari dua penjelasan ini dapat kita fahami bahawa yang dimaksudkan dengan walimatul urus itu adalah jamuan makan yang diadakan disebabkan berlangsungnya ikatan perkahwinan (pernikahan) . Ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata: Ketika tiba waktu pagi hari setelah Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam menjadi seorang pengantin dengan Zainab bin Jahsy, beliau mengundang orang-orang, lalu mereka dijamu dengan makanan dan setelah itu mereka pun bersurai. (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 1428) Juga perkataan Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam kepada Abdurrahman bin Auf apabila Nabi mengetahui Abdurrahman baru sahaja bernikah: Laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 5169) Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata: Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam menikahi seorang perempuan, beliau mengutuskan aku untuk mengundang beberapa orang untuk makan. (Hadis Riwayat at-Tirmidzi, no. 3219) Hukum Mengadakan Walimatul Urus Imam ash-Shan ani rahimahullah menjelaskan: Imam Ahmad berkata, Walimah itu hukumnya sunnah . Menurut jumhur, walimah itu disunnahkan (mandub). Ibnu Baththal berpendapat, Aku tidak tahu apabila ada ulama yang mewajibkan, mungkin dia tidak tahu perbezaan ulama tentang hukum tersebut . Jumhur mengatakan hukumnya sunnah berdasarkan pendapat asy-Syafi i rahimahullah. (Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan ani, Subulus Salam, jil. 2, Bab Nikah, m/s. 726, Darus Sunnah) Manakala sebahagian pendapat mengatakannya sebagai wajib seperti pendapat mazhab Zahiri sebagaimana yang dijelaskan di dalam Subulus Salam, asy-Syafi i di dalam al-Umm, dan juga pendapat Syaikh al-Albani di dalam Adabuz Zifaf. Ada pun pendapat yang terpilih adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah: Tiada perbezaan pendapat di antara ahli ilmu, bahawasanya hukum walimah di dalam majlis perkahwinan adalah sunnah dan disyari atkan (sangat dituntut), bukan wajib. (Ibnu Qudamah, al -Mughni, jil 7, m/s. 2) Siapa Yang Mengadakan Walimah Walimah dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Suami. Ini adalah sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam sendiri dan turut dicontohi oleh para sahabat-sahabatnya yang lain. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata: Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam menikahi seorang perempuan, beliau mengutuskan aku untuk mengundang beberapa orang untuk makan. (Hadis Riwayat al-Bukhari, at-Tirmidzi, no. 3219) Juga dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan: Abdurrahaman berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru sahaja bernikah dengan seorang wanita

1

no. (Hadis Riwayat al-Bukhari. m/s. Panduan Lengkap Nikah Menuju Keluarga Sakinah. dan sekiranya tidak berjaya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallalalhu alaihi wa Sallam bersabda: Dan barangsiapa yang meninggalkan undangan. Aku pun segera bertanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Semoga Allah memberkahimu. Walau pun begitu. hendaklah dia menghadirinya.. Pustaka Ibnu Katsir) Begitu juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Amru Abdul Mun im Salim: Seseorang hendaklah menyelenggarakan walimah setelah ia berkumpul dengan isterinya. Rasulullah telah memerintahkan Abdurrahman bin Auf supaya mengadakan walimah. (Amru Abdul Mun im Salim. 3359. 177. Ini adalah sebagaimana hadis Ali radhiyallahu anhu. jil. 2048) Waktu Walimah Imam al-Mawardi dari mazhab asy-Syafi i menjelaskan bahawa waktunya adalah setelah selesai akad pernikahan dan setelah kedua pasangan bersama. no. 727. maka seseorang tidak perlu menghadirinya melainkan dengan tujuan untuk mencegah kemungkaran tersebut. walimah tidaklah semestinya dilakukan dengan seekor kambing tetapi ia dilakukan bersesuaian dengan kemampuan suami. Imam an -Nawawi. Darus Sunnah) Menurut Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim. Ibnu Hazm. Sekiranya dia berjaya mencegahnya. perbuatan Nabi ini dijadikan bab oleh al-Baihaqi sebagai Bab Waktu Walimah . (Rujuk: Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim. undangan ke majlis walimah boleh ditinggalkan sekiranya memiliki uzur. no. 5173) Pendapat yang menjelaskan wajibnya menghadiri undangan walimah juga turut dijelaskan oleh Ibnu Abdil Barr. Ini adalah sebagaimana penjelasan berikut: 1 Apabila di dalam walimah tersebut mengandungi perkara-perkara maksiat seperti jamuan khamar (arak). dan sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki ke dalam sesebuah rumah yang di dalamnya mengandungi gambar-gambar. Dar an-Naba ) Hukum Menghadiri Undangan Walimah Hukum menghadiri undangan walimah adalah wajib. walimah tidak diadakan ketika perjalanan akad nikah berlangsung atau sebaik akad nikah. Wahai Rasulullah. m/s.. imam asy-Syafi i. berdasarkan hadis pernikahan di antara Nabi dengan Zainab binti Jahsy iaitu berpandukan perkataan Anas di pagi harinya (rujuk hadis di atas). lalu beliau pun segera pulang. dan permainan alat-alat muzik dan nyanyian. gambar-gambar makhluk bernyawa. maka dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. 5169) Berdasarkan hadis ini. Ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. (Hadis Riwayat Ibnu Majah. Subulus Salam. kemudian beliau tiba. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Apabila seseorang di antara kamu diundang ke majlis walimah. no. maka itu adalah satu kebajikan. Ibnu as-Subki berkata: Yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bahawa walimah itu diselenggarakan setelah berhubungan (pasangan bersama). beliau berkata. hendaklah dia segera beredar. jil. Ibu dan Bapaku sebagai tebusan. beliau mengundang kaum muslimin. adakanlah walimah walau pun hanya dengan menyembelih seekor kambing . m/s. Dinyatakan sahih oleh al-Albani di dalam Shahih Sunan Ibnu Majah dan Adabuz Zifaf) 2 . apakah yang membuatkan engkau pulang? Beliau menjawab: Sesungguhnya di dalam rumah ada kain penutup yang bergambar. 2. 2. iaitu ketika Nabi menjadi pengantin dengan Zainab. Ensiklopedi Fiqh Wanita. Bab Nikah. (Imam Muhammad bin Ismail as h-Shan ani. tetapi adalah setelah pasangan bersama (bersetubuh) . dan pendapat inilah yang telah menjadi kesepakatan para ulama. 311. beliau berkata: Aku membuat makanan. (Rujuk Hadis Riwayat al-Bukhari. 5177) Walau pun begitu. Sekiranya ini berlaku. Imam Ahmad. (Hadis Riwayat alBukhari.dengan mahar satu nawat emas (emas sebesar biji kurma) . Bab Nikah. no. Ini adalah kerana Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam sendiri pernah melaksanakan walimah untuk Shafiyah dengan menyediakan campuran kurma tanpa biji yang dicampur dengan keju dan tepung di atas sumbangan para sahabat yang hadir. lalu aku mengundang Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. (Hadis Riwayat al-Bukhari.

2. (Hadis Riwayat Ahmad. dan janganlah makanan kamu dimakan melainkan oleh orang-orang yang bertaqwa. hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Jika salah seorang dari kamu diundang makan.. 1431) Menurut Imam ash-Shan ani. Media Hidayah) Dan jangan sekali-kali hanya mengundang orang-orang yang kaya lalu melupakan orang-orang yang memerlukan. Rujuk: al-Albani. Lihat: al -Albani. no. Namun. m/s. (Imam Muhammad bin Ismail ash -Shan ani. makanan yang dihidangkan mengandungi syubhat. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. hadis ini menunjukkan wajibnya memenuhi undangan walaupun dia sedang berpuasa. Darus Sunnah) Dan sebenarnya tidak ada perbezaan akan kewajiban untuk memenuhi undangan walimah sama ada dia sedang berpuasa atau pun tidak. Bab Nikah. yang mana di dalam walimah tersebut tidak mengundang orang yang memerlukan (fakir). yang mana di dalam walimah tersebut tidak mengundang orang yang memerlukan (fakir). jika dia sedang berpuasa hendaklah dia mendoakan. m/s. dan memohonkan keampunan buat 3 . Bab Nikah. dan orang-orang yang puasa berbuka di tempatmu. (Hadis Riwayat Abu Daud. seperti terjadinya hujan yang sangat lebat. no. 1430) Anjuran Supaya Mendoakan Pasangan Pengantin Di antara keindahan di dalam Sunnah adalah mendoakan kebaikan. 2. jil.. (Abu Malik Kamal as -Sayyid Salim. Subulus Salam. 157. Bab Nikah. atau ada orang yang tidak senang dengannya. Media Hidayah) 2 Apabila terdapat pengkhususan undangan di mana orang yang mengundang membeza-bezakan di antara yang kaya dengan yang miskin atau fakir. (Hadis Riwayat Muslim..Juga hadis dari Umar al-Khaththab radhiyallahu anhu. dan seumpamanya. Adabuz Zifaf. no. takut hilangnya harta. maka janganlah duduk di meja makan yang di sana dihidangkan minuman keras (khamar). Subulus Salam. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. (Hadis Riwayat al Bukhari. Jika mahu. puasa sunat yang ditinggalkannya tidak wajib diganti. kerana takutkan musuh. atau tidak memakannya.. m/s. dan hanya mengundang ora ng yang tidak memerlukan (orang kaya). jika dia mahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Apabila seseorang di antara kamu diundang. 5177) Di antara uzur lain yang dibenarkan untuk tidak hadir ke undangan walimah adalah seperti uzur yang dengannya seseorang boleh meninggalkan solat Juma at. Adabuz Zifaf. maka hendaklah dia menghadirinya. Ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam ash-Shan ani di mana diizinkan untuk tidak memenuhi undangan walimah apabila adanya uzur di antaranya. dan jika dia tidak berpuasa. jika tidak mahu dia boleh untuk meninggalkannya. dan hanya mengundang orang yang tidak memerlukan (orang kaya). Hadis ini hasan menurut penilaian al-Albani) Daripada Anas radhiyallahu anhu. apabila makanan yang dihidangkan mengandungi syubhat (tidak jelas kehalalannya) . jalan yang bermasalah. jil. Darus Sunnah) Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. dan yang lain yang seumpama. keberkahan. no. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam berdoa kepada Sa ad bin Ubaidah yang menghidangkan kismis untuknya: Semoga orang-orang yang baik memakan makananmu.. Ensiklopedi Fiqh Wanita. (Hadis Riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi.. 4811. m/s. atau diperuntukkan kepada orang-orang kaya sahaja. jil. 152. no. 2. dia dibolehkan makan. dia boleh untuk memakannya. 314. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir. hendaklah dia makan. (Hadis Riwayat al Bukhari. Pustaka Ibnu Katsir) Digalakkan Mengundang Orang Bertaqwa (Soleh Ini adalah sebagaimana hadis berikut: Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. 732. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. (Hadis Riwayat Muslim. m/s. (Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan ani. para malaikat mendoakanmu. 729. 5177) Bolehkah Orang Yang Berpusa Menghadiri Walimah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu.. Dan jika dia membatalkan p uasanya. Akan tetapi dibolehkan bagi mereka yang berpuasa untuk menghadirinya sahaja tanpa menyantap hidangan dan dianjurkan mendoakan orang yang mengundangnya.

Hadis ini dinilai sahih oleh at-Tirmidzi dan ath-Thusi sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Albani di dalam Adabuz Zifaz) Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam berkata kepada Abdurrahman bin Auf: Semoga Allah memberkahimu. 2130. Sebagai contoh. ucapan-ucapan seperti ini telah pun disentuh oleh para ulama sejak awal lagi.Asqalani rahimahullah menjelaskan: 4 . Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. no. (Hadis Riwayat Abu Daud. Di antara doa-doa yang disunnahkan kepada kita untuk berdoa dengannya adalah sebagaimana berikut: Doa untuk pasangan pengantin: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. berkahilah mereka berdua dan berkahilah perkahwinan mereka berdua. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Tidak bersyukur kepada Allah. berkahilah mereka pada rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka dan ampunilah mereka serta rahmatilah mereka.pasangan pengantin serta mendoakan untuk orang yang mengundang ke majlis makan (walimah). (Hadis Riwayat Abu Daud. (Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam al-Kabir. Di antaranya al-Hafiz Ibnu Hajar al. 4811) __________________ Mengucapkan Ucapan Yang Tidak Disyari atkan Adalah tidak dibenarkan meninggalkan ucapan-ucapan (doa) yang telah sedia dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam seperti yang disebutkan di atas. dan menyatukan kamu berdua di dalam kebaikan.. Rujuk: al-Albani. Semoga bahagia dan mendapat ramai anak. lalu diganti dengan ucapan-ucapan yang tidak sewajarnya. memberikan keberkahan atasmu. no. Ada pun sebenarnya. (Hadis Riwayat Muslim. bahawasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam jika memberikan ucapan doa kepada seseorang yang berkahwin. no. Adabuz Zifaf. pada masa ini begitu ramai yang mempopularkan bentuk-bentuk ucapan seperti: Selamat pengantin baru. orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. 5169) Doa ketika Rasulullah menikahkan Ali dengan Fatimah: Ya Allah. 1615) Dan dianjurkan bagi mereka yang diundang untuk mengucapkan terima kasih di atas undangan yang diberikan. m/s. beliau akan berkata: Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. no. 160. Media Hidayah) Doa untuk orang yang mengundang makan: Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam mendoakan untuk Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu dan keluarganya (ayahnya) di ketika dia selesai dijamu makanan: Ya Allah. (Hadis Riwayat al-Bukhari. .

dan ada yang memberikan minyak samin.. (Fathul Bari. 222. beliau berkata: Setelah Nabi Shallalalhu alaihi wa Sallam menikahi Shafiyah. tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki. Ianya begitu mudah dan ringkas. Beliau pun menghamparkan lembaran kulit yang disamak (sebagai bekas). Sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian. jil. sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad 5 . Sesiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Ucapkanlah: Semoga Allah memberkahimu di dalam kesenangan atau pun kesusahan . Aturcara walim ah (majlis perkahwinan) adalah sebuah ibadah yang disyari atkan oleh agama melalui Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. m/s. (Surah al-Hasyr. 2048) Berdasarkan hadis ini. jadi. Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Wahai orang-orang yang beriman. maka terimalah. wahai Abu Zaid? Uqail berkata. dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Kemungkaran dan Tokok Tambah (Bid ah) Di Dalam Majlis Walimah Bahagian ini ditulis adalah berdasarkan pemerhatian terhadap majlis walimah (walimatul urus) tertentu di sekitar masyarakat Melayu Semenanjung Malaysia. (Surah an-Nuur. Adabuz Zifaf. Panduan Lengkap Nikah. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam sendiri telah melarang perbuatan seperti itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Uqail bin Abu Thalib. Syaikh al-Albani rahimahullah menyatakan: Orang-orang kaya dan yang memiliki kelebihan (bekalan) dianjurkan untuk memberikan sumbangan di dalam majlis walimah saudaranya. m/s. (al-Albani. m/s. Yang dimaksudkan sebagai kemungkaran di sini adalah apa jua perkara yang dilarang dan diharamkan di dalam agama. 162. tepung dan minyak). 232. Rujuk: al-Albani. Begitulah kita diperintahkan. Ada orang yang menyumbang keju. maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. (Surah Luqman. maka tinggalkanlah. 9. Pustaka Ibnu Katsir) Ini adalah kerana. tulisan akan difokuskan kepada beberapa contoh amalan di dalam masyarakat Melayu ketika majlis-majlis walimah mereka pasa masa kini. Rujuk: Abu Hafsh Usamah. ada yang menyumbang kurma. apa yang harus kami ucapkan. pada pagi harinya Nabi pun berkata: Sesiapa yang memiliki sesuatu untuk disumbangkan. Janganlah kamu mengucapkan seperti itu (kerana Rasulullah telah melarangnya) . Media Hidayah) Disunnahkan Memberi Hadiah dan Membantu Melaksanakan Walima Dari Anas radhiyallahu anhu. (Hadis Riwayat al-Bukhari. Ahmad. 59: 7) Manakala tokok tambah (bid ah) yang dimaksudkan di sini adalah apa jua tokok tambah yang dikhususkan di dalam majlis walimah yang pada asalnya menurut timbangan agama tidak disyari atkan. Mereka pun bertanya. sunnah. keju. no. niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya. Adabuz Zifaf.Perkataan ini biasa diucapkan oleh orang-orang jahiliyyah sehingga ucapan ini dilarang. Di mana di dalam sebuah hadis disebutkan: Sebenar-benar perkataan. m/s. Mereka pun membuat hais (campuran kurma tanpa biji. Ini berlaku di ketika Uqail berkahwin dengan seorang wanita dari suku Jasyam. Sekaligus kita akan melihat sama ada ianya harus. adalah Kitabullah (al-Qur an). Media Hidayah) Demikianlah sesebuah majlis walimah (walimatul urus) yang ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam dan diamalkan oleh para sahabat dan generasi awal umat Islam lainnya. atau sebaliknya yang membawa kepada larangan syari at mahu pun bid ah. hendaklah disumbangkan . Dan apa yang dilarangnya bagimu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang diwajibkan (oleh Allah). janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Abdurrazzaq. 139. 31: 17) Apa yang diberikan Rasul kepadamu.Nya. 24: 21) Waai anakku. Di bahagian seterusnya. Lalu orang-orang yang mengunjunginya mengucapkan: Semoga bahagia dan mendapat ramai anak. Uqail pun berkata.

dan mengenakan kain yang tipis. no. no. 32. (Ibnu Hajar al.. Terdapat sebagahagian wanita yang asalnya bertudung. 4886) 6 . (Hadis Riwayat Abu Daud. Sebahagian ulama telah mengaitkan perkara lain dengannya. maka wanita tersebut adalah wanita penzina. wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu). jil.. Mukhtashar al-I tisham. yang mencukur alis (bulu kening).. m/s.Shallallahu alaihi wa Sallam. Ensiklopedi Fiqh Wanita. 2. dia dengan relanya membuka tudung dan menededahkan bahagian-bahagian aurat tertentu. dan kemudian dia melintasi suatu kaum supaya mereka mencium bau wanginya. 24: 31) Untuk lebih lanjut berkenaan perbahasan aurat wanita. setiap perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bid ah. 78-79. dan setiap bid ah itu sesat. 2786) Alasan dari larangan tersebut dapat dilihat dengan jelas iaitu menggerakkan panggilan syahwat (kaum lelaki). bid ah adalah sebuah cara baru di dalam agama yang dibuat menyerupai seakan-akan syari at dengan tujuan untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta ala. Juga Alawy Abdul Qadir as-Saqqaf. (Imam asy-Syatibi. Rujuk: Yazid Abdul Qadir Jawas. dia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa Salam bersabda: Wanita yang memakai wangi-wangian. Perbahasan di dalam bahagian ini akan dibawakan dengan seringkas mungkin dan padat. no. m/s. 4172. dan buku ini telah pun diterjemahkan oleh Media Hidayah dan Pustaka at-Tibyan dengan tajuk Jilbab Wanita Muslimah . Termasuk perbuatan mendedahkan aurat adalah dengan memakai pakaian yang ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh badan. 151. (Surah al-Ahzab. no. Atau boleh juga merujuk sebuah buku yang baik karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani bertajuk. di dalam al-I tisyam. dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. dan yang minta dicukur. Pustaka Imam asy-Syafi i. Pustaka Ibnu Katsir) Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: . Malah ianya sudah menjadi satu trend (gaya) dalam kalangan umat Islam setiap kali pasangan pengantin melangsungkan majlis perkahwinan mereka.. perhiasan yang ditampakkan. seburuk-buruk perkara adalah apa yang diada-adakan di dalam agama.Asqalani. maka sekiranya ia berlaku dan dilakukan ini adalah termasuk ke dalam bentuk-bentuk tokok tambah terhadap agama yang jelas bertentangan dan mengaj ak kepada perbuatan bid ah. (Surah an -Nuur. Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama ah. dan janganlah menampakkan perhiasannya (aurat) kecuali kepada. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya. 1097) Dari Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama.. tetapi apabila tiba hari perkahwinannya. dan wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan sehingga mengubah ciptaan Allah. Jilbab al-Mar atil Muslimah . 2/279. (mahram mereka). 2 Bersolek dan memakai wangi-wangian bagi wanita Dari Abu Musa al-Asy ary radhiyallahu anhu. seperti memakai pakaian yang cantik (melawa). 4607) Dengan lebih tepat. Rujuk: Abu Malik Kamal. (Hadis Riwayat al-Bukhari. dan setiap bid ah adalah sesat. m/s. Fathul Bari. (Hadis Riwayat Abu Daud. at-Tirmidzi. 1 Membuka Aurat Perbuatan mendedahkan aurat di khalayak ramai (para hadirin) oleh wanita pada masa ini semakin banyak dilakukan di dalam majlis-majlis walimah. Setiap perkara yang baru (di dalam agama) adalah bid ah. bolehlah merujuk tulisan bertajuk: Pakaian Seorang Wanita Beriman (Muslimah) Menurut al-Qur an & as-Sunnah di blog fiqh penulis.. mengenakan pakaian dengan kain yang jarang. no. 33: 33) 3 Mencukur Kening dan Memakai Rambut Palsu Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam: Allah melaknat orang yang membuat tatu dan wanita yang minta ditatu. Dan janganlah kamu berhias (tabarruj) dan bertingkah laku seperti orang -orang Jahiliyyah yang dahulu. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya. Media Hidayah) Maka dengan ini. (Hadis Riwayat Abu Daud. dan bercampur baur dengan kaum lelaki. kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. sesuatu yang asalnya tidak dikhususkan atau tidak disyari atkan oleh agama melalui dalil-dalil yang benar di dalam walimatul urus.

m/s. Perbuatan ini selain mengubah ciptaan Allah. Perkaranya adalah jelas. no. (al-Albani. ia juga mengandungi pelanggaran terhadap dalil-dalil hadis yang melarang lelaki mengenakan cincin emas. m/s. Adabuz Zifaf. Pengantin wanita sepatutnya merasa malu menampakkan diri di hadapan manusia. merapikan misai. Rujuk: Panduan Lengkap Nikah. Fatawa Islamiyah. Malah. ada pula di antara mereka yang mencukur janggutnya semata -mata untuk nampak bergaya di majlis perkahwinannya. no. ia juga menjadikan pelakunya terlaknat dan perbuatan ini termasuk meniru-niru (tasyabbuh) perbuatan wanita-wanita kafir. 230. maka dia termasuk di dalam golongan mereka. p ertunangan. mencukur bulu kemaluan. Media Hidayah) Daripada Ibnu Umar. (Hadis Riwayat al-Bukhari. lalu bagaimana dengan perbuatan tersebut yang sengaja dilakukan di hadapan orang-orang yang sengaja menyaksikannya? (Muhammad al-Musnid. (Hadis Riwayat al-Bukhari. perbuatan memelihara janggut adalah sebuah sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. rapikanlah misai. Media Hidayah) Asal perbuatan (adat) menyarung cincin perkahwinan ini adalah berasal dari adat kepercayaan kuno kaum Nasrani (kristian). Ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya. juga dijelaskan di dalam Jilbab al-Mar atil Muslimah) 5 Mencukur Janggut Sebahagian kaum lelaki muslim pada masa ini tidak lagi berminat memelihara janggut dan membenci memelihara janggut. Syaikh al-Albani rahimahullah berkata: Ini adalah merupakan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh wanita-wanita Eropah kepada wanita-wanita Islam. ianya sama sekali bukan berasal daripada ajaran Islam.. Rujuk: Panduan Lengkap Nikah. Syaikh Ibnu Bazz rahimahullah (Mufti Saudi Arabia) menjelaskan: Kami tidak mengetahui dasar amalan ini (sarung cincin) di dalam syari at. m/s. (Hadis Riwayat Abu Daud. Malah. Pustaka Ibnu Katsir) Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata: 7 . Ini adalah kerana amalan tersebut sangat mirip dengan adat upacara perkahwinan mereka. (al-Albani. atau pun pernikahan. Kebiasaan ini juga turut dilakukan oleh sebahagian pemuda. Fatawa Islamiyah. iaitu memanjangkan kuku dan mewarnakannya dengan warna merah atau selainnya dengan kuteks (pewarna/pengecat kuku). Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. 6149. Sahih menurut Syaikh al-Albani di dalam Shahihul Jami . Sebab ini adalah bukti atas tercabutnya rasa malu dan taqlid (mengikuti) kepada kaum yang suka kepada keburukan. maka dia termasuk di dalam golongan mereka. Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa yang meniru-niru perbuatan suatu kaum (kebiasaan orang kafir). Abu Hafsh Usamah. ia mungkin ditiru dan berasal dari ajaran Hindu atau pun Kristian. memotong kuku. dan peliharalah janggut. Adabuz Zifaf. m/s. Sesiapa yang meniru-niru perbuatan suatu kaum (kebiasaan orang kafir). 191. 5889) Berkenaan permasalahan trend mewarnakan kuku ini. Rasulullah Shallalla hu alaihi wa Sallam bersabda: Selisihilah kaum majusi. Menurut Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin hafizahullah: Perbuatan ini (bersanding) adalah tidak dibenarkan. Pustaka Ibnu Katsir) 7 Adat Bersanding dan Pelamin Perbuatan mengadakan pelamin dan adat bersanding bukanlah sebuah amalan yang berasal dari ajaran Islam. Abu Hafsh Usamah.. dan mencabut bulu ketiak. Sedangkan. Adabuz Zifaf. 3/129. 5893) 6 Mengkhususkan Adanya Cincin Perkahwinan Perbuatan bertukar cincin atau menetapkan adanya cincin perkahwinan. 184. no. 3/188. 230. dan di dalam banyak hadis-hadisnya berkenaan janggut ia menunjukkan sebuah perintah yang perlu diikuti.4 Memanjangkan Kuku dan Mewarnakannya Dengan Pewarna Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Termasuk fitrah bagi manusia itu ada lima: Khitan. (Muhammad al-Musnid. Ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh al-Albani rahimahullah: Tindakan ini (menyarung cincin) selain meniru tradisi orang-orang kafir sehingga menjadi sebuah larangan.

atau 9 dulang dari pihak lelaki berbalas 11 dulang dari pihak perempuan. Dan wang ini akan diserahkan kepada keluarga si isteri. bahawa rasa malu sebahagian manusia telah tercabut dari mereka. Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa yang meniru-niru perbuatan suatu kaum (kebiasaan orang kafir). Pustaka Ibnu Katsir) 8 Menabur Gula-gula. juga di dalam Jilbab al-Mar atil Muslimah) Imam Ibnu Katsir menjelaskan di bawah penafsiran Surah al -Baqarah. malah ianya juga boleh menjurus kepada perbuatan syirik sekiranya dengan perbuatan merenjis tersebut disertakan dengan i tiqad (keyakinan-keyakina n) tertentu seperti mempercayai pasangan pengantin yang direnjis akan mendapat kebahagiaan dan seumpamanya. maka ianya tertolak. Daripada Ibnu Umar. 6149. dan perbuatan ini merupakan perbuatan bid ah iaitu amalan yang ditokok tambah ke dalam majlis walimah umat Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama kami ini. Abu Hafsh Usamah. Ada pun sebenarnya. maka ia adalah bid ah lagi sesat. 10 Mewajibkan Adanya Duit dan Barang Hantaran Adat ini ditetapkan oleh kebanyakan masyarakat Melayu secara umumnya iaitu dengan mewajibkan pihak lelaki (atau bakal/calon suami) supaya membayar sejumlah wang yang dinamakan sebagai wang hantaran kepada keluarga pihak perempuan. no. maka dia termasuk di dalam golongan mereka. 2: 104: Allah Ta ala melarang hamba-hamba. dan seterusnya. 2697) Dari Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu. 10. Setiap perkara yang baru (di dalam agama) adalah bid ah. 4607) 9 Adat Merenjis Air Mawar Adat ini juga bukan berasal dari Islam. (Min Munkaratil Afraah. 231. Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Judul asal: al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir. perbuatan ini adalah seakan-akan sebuah perbuatan jual beli wanita. Sahih menurut Syaikh al-Albani di dalam Shahihul Jami .Di antara perkara mungkar. Coklat. Ini adalah kerana walimatul urus adalah sebuah aturcara agama sebagaimana yang diperintahkan (ditekankan) berdasarkan sunnah yang jelas. (Ibnu Katsir. no. seperti 5 dulang dari lelaki berbalas 7 dulang barangan tertentu dari pihak perempuan. Mungkin ia diambil dari amalan masyarakat Hindu. Nilai wang hantaran ini akan ditetapkan oleh sama ada bakal isteri atau pihak keluarga bakal isteri. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama. Sekali imbas. mungkin menciumnya. dan mungkin memberikan hadiah kepadanya berserta coklat dan selainnya yang dapat menggerakkan syahwat dan mengakibatkan fitnah. m/s. Selenggaraan Syaikh Syafiurrahman al-Mubarakfuri) . dan Bunga Perbuatan ini tidak terdapat di dalam syari at atau pun majlis walimah sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. atau 7 dulang dari pihak lelaki berbalas 9 dulang dari pihak perempuan. maka perbuatan tersebut termasuk meletakkan perbuatan yang tiada asalnya di dalam agama.Nya yang beriman menyerupai (syi ar) orang-orang kafir. m/s. dengan ditambahnya amalan-amalan seperti ini. ia hanya akan menyusahkan (memberatkan) pasangan yang hendak berkahwin dan ia sekaligus menggalakkan maksiat sekiranya perkahwinan ditangguhkan hanya semata-mata disebabkan perkara yang karut ini. kedua-dua pihak akan saling bertukar barang hantaran tertentu sesama mereka. Ada pun sebenarnya perbuatan ini langsung tidak pernah ditetapkan oleh Islam. Selain merupakan perbuatan yang ditokok tambah (bid ah) di dalam walimatul urus. Kebiasaannya (pada masa ini) sehingga RM10 000 atau lebih dari itu bergantung kepada status pendidikan atau pun permintaan wanita yang hendak dinikahi. 1. sama ada dalam ucapan mahu pun perbuatan mereka. m/s. (Adalah) seorang suami datang di tengah kaum wanita dan naik pelamin bersama isterinya di hadapan kaum wanita. Di mana mereka mengkhususkan dengan jumlah bilangan tertentu. Adalah menjadi suatu yang sunnah di dalam agama supaya memudahkan urusan pernikahan (juga urusan yang lain). perbuatan ini termasuk meniru-niru perbuatan kaum kafir yang diambil dari perbuatan kaum kristian yang menabur bunga di acara-acara perkahwinan mereka. no. bersalaman tangan dengannya. (Hadis Riwayat Abu Daud. Dari Aisyah radhiyallahu anhu. 364. 7. Rujuk: Panduan Lengkap Nikah. Dari Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: 8 . Pustaka Ibnu Katsir) Sekiranya amalan tersebut disandarkan kepada agama. jil. Dan kemudiannya. dan setiap bid ah adalah sesat. (Hadis Riwayat Abu Daud. iaitu pada awal pertemuannya dengan isterinya untuk bersanding dengannya. tetapi. (Hadis Riwayat al-Bukhari.

Jika itu merupakan kemuliaan di dunia atau taqwa di sisi Allah. 76. 4: 24) Dan mahar yang paling baik adalah mahar yang paling mudah.. Silsilah Hadis ash-Shahihah. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. apa yang diwajibkan atau pun disunnahkan di dalam syari at hanyalah memberikan mahar (maskahwin) oleh lelaki kepada wanita yang dinikahi. tulisan Abu Farouq Ustaz Rasul Dahri.. m/s. 24595) Perbuatan meninggikan atau memahalkan penetapan nilai mahar adalah satu perbuatan yang dibenci oleh agama sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis. dengan hafazan al-Qur an. Setiap perkara yang baru (di dalam agama) adalah bid ah. (Surah an-Nisaa . dengan sebiji emas sebesar biji kurma. dan alat -alat muzik. dengan segenggam kurma. Umar al-Khaththab radhiyallahu anhu berkata: Ingatlah. janganlah meninggikan nilai mahar wanita.. dan selainnya. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. 11 Bersalaman Dengan Bukan Mahram Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahawa: Seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum besi adalah lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. no. atau pun bebas dengan apa yang hendak diberikan oleh si lelaki jika si wanita tidak menetapkannya. berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna). Dan maskahwin ini tidaklah semestinya di dalam bentuk wang ringgit atau barang-barang tertentu. (Hadis Riwayat Abu Daud.. dan setiap bid ah adalah sesat. Panduan Lengkap Nikah. Untuk penjelasan lanjut berkenaan amalan ini. no. 4: 4) . sudah tentu yang paling utama melakukannya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. no: 225) Dan para ulama juga menetapkan serta menjelaskan bahawa Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam sendiri tidak pernah menyentuh wanita yang tidak halal baginya walau pun di dalam peristiwa bai ah. 13 Sesi Nanyian-nyanyian. Ianya sama ada tertakluk berdasarkan apa yang diminta oleh wanita. Ibnu Mas oud radhiyallahu anhu menjelaskan dengan tegas bahawa muzik dan nyanyian adalah termasuk perkara yang tidak berguna. memerdekakan hamba... dengan mengajarkan surah-surah tertentu dari al-Qur an. (Hadis Riwayat Abu Daud. 4607) Namun. Dar an -Naba ) Sahih di dalam beberapa riwayat bahawa Rasulullah dan beberapa sahabat berkahwin dengan mengeluarkan mahar yang sangat kecil. ringan atau tidak mahal (tidak menyusahkan dan memberatkan si suami). dengan mengislamkan seseorang. b aju besi. khamar (minuman keras). no.. Berkenaan perkara ini juga. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka. 2106) (Rujuk: Amru Abdul Mun im Salim. ada yang memberikan mahar dalam bentuk cincin besi. telah jelas di dalam al-Qur an bahawa Allah Subhanahu wa Ta ala memerintahkan supaya kaum lelaki dan wanita yang beriman supaya tunduk dari memandang kaum berlainan jantina mereka. Dan mahar adalah merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya nikah.Berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama. silakan merujuk buku kecil bertajuk Yasinan dan Tahlilan Menurut Mazhab Syafi e . sedangkan perbuatan pandang memandang sahaja pun sudah ditegah. (Hadis Riwayat al-Bukhari. no.. Malah di sebahagian keadaan. terbitan Jahabersa. sutera. sebagai suatu kewajiban. 9 . 5590) Di dalam Tafsir Ibnu Katsir. (Surah an -Nisaa . Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Berikanlah maskahwin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. maka apatah lagi jika perbuatan bersalaman atau bersentuhan. sama ada berdasarkan apa yang diminta oleh wanita tersebut atau pun tanpa diminta. (al-Albani. 12 Tahlilan dan Kenduri Bacaan Doa Selamat Amalan ini adalah merupakan bid ah yang merupakan tokok tambah di dalam agama yang kini sangat banyak dilakukan oleh masyarakat Melayu. (Hadis Riwayat Ahmad. Muzik dan Kugiran Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Akan muncul dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina.

Rujuk: Abdul Akhir Hammad al-Ghunaimi. tanaman. bertajuk Ighaatsatul Lahfan atau Syaikh al -Albani. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib.. khidmat bomoh juga turut digunakan bagi mengesan (meramal dengan ilmu ghaib) sama ada pada tarikh atau hari-hari tertentu yang tidak akan turun hujan. Ia kini agak popular di beberapa kawasan seperti di di Johor dan Selangor. 90. atau menerima berita-berita ghaib dari mereka. (Hadis Riwayat al-Hakim 1/8. (Imam ath -Thahawi. turunkanlah hujan yang bermanfaat (untuk manusia. Ini dilakukan dengan harapan supaya tempat diadakan majlis walimah sentiasa cerah (tidak hujan). Sedangkan cara jin mengambil kesempatan dari manusia adalah dengan pengagungan manusia terhadapnya. Pustaka at-Tibyan) Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Dan bahawasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. maka orang tersebut telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam. maka Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam juga telah mengajarkan kepada kita bagaimanakah doa 10 . no. dengan permintaan tolong. Ada pun sebenarnya. dan kitab syaikh al-Albani ini telah ada terjemahannya. 15 Bomoh Tolak Hujan Terdapat beberapa kelompok dari kalangan masyarakat Melayu yang begitu gemar mengambil atau mengupah bomoh-bomoh tertentu supaya menjampi bagi tujuan menahan hujan dari turun. demikian juga setiap mereka yang mengakui sesuatu yang menyelisihi al-Kitab dan as-Sunnah serta ijma kaum muslimin. tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. dipenuhi kemahuannya. serta yang seumpamanya. maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam menyarankan kita supaya bersyukur di atas sebab turunnya hujan. 6: 59) Rasulullah Slallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa yang mendatangi seorang peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang ia katakan. m/s. Aqidah ath-Thahawiyah... selain pemujaan menggunakan ayam jantan dan asap kemenyan. dan permohonan keselamatan. (Hadis Riwayat al -Bukhari. serta ketundukan manusia kepadanya. m/s. (Surah al-An am. (Surah al-Jin. sekaligus menjadikan majlis berjalan lancar. permainan kuda kepang ini di dalamnya juga disertai dengan pelbagai bunyi-bunyian tertentu yang menjurus kepada muzik terlarang. 72: 6) Selain itu. Tahzib Syarah ath-Thahawiyah. Tahzib Syarah ath-Thahawiyah. (Hadis Riwayat al-Bukhari. 98. Ini adalah sebagaimana di dalam doa yang dicontohkan oleh beliau Shallallahu alaihi wa Sallam: Ya Allah. dan binatang). no. Ini adalah disebabkan di dalamnya mengandungi perbuatan berhubungan atau berunding (mengadakan perjanjian) dengan jin dan syaitan. Selain itu. 14 Permainan Kuda Kepang Permainan kuda kepang adalah merupakan amalan yang bermula dari masyarakat kaum Jawa. sebahagian amalan yang dilakukan di dalam permainan kuda kepang ini adalah perbuatan yang boleh membawa kepada syirik. (Abdul Akhir Hammad al-Ghunaimi. Imam Abil Izz al-Hanafi rahimahullah berkata: Cara manusia dalam mengambil kesenangan dari golongan jin adalah dengan meminta dipenuhi keperluankeperluan nya. 1038) Dan sekiranya kita memiliki rasa bimbang dan takut hujan tersebut memberikan gangguan atau sebarang kerosakan kepada kita.Untuk perbahasan lebih lanjut berkenaan persoalan muzik dan nyanyi-nyanyian ini. bertajuk Tahriim Alath ath-Tharb. Dipersetujui oleh adz-Dzahabi) Imam ath-Thahawi rahimahullah berkata di dalam Kitab aqidahnya: Kita tidak mempercayai (ucapan) dukun mahu pun tukang ramal (bomoh). 1032) Dan penjelasan Rasulullah sendiri sebagaimana berikut: Kita diberi hujan adalah kerana kurnia dan rahmat Allah. dipersilakan merujuk kitab karya Imam Ibnul Qayyim. Pustaka atTibyan) Berkenaan turunnya hujan.

Yang dia maksudkan adalah gambar yang menyerupai makhluk bernyawa. 2: 186) Malah. seorang sahabat Rasulullah dan seorang sahabat yang pernah bersama dalam peperangan badar memberitahu kepadaku bahawa Rasulullah berkata. pawang. seorang lelaki datang dan berkata. 18 Berbelanja Besar Untuk Set Pakaian Di dalam Islam. agar mereka selalu berada dalam kebenaran. 2110) Daripada Ibnu Abbas. Suatu yang kini semakin menjadi trend di dalam masyarakat Melayu saat ini adalah menetapkan bahawa pasangan pengantin di ketika majlis perkahwinan mereka mestilah memakai pakaian yang sedondon seperti memakai pakaian yang sama warnanya dengan pasangan. Wahai Ibnu Abbas. di mana pasangan pengantin tidak mengenakan set pakaian 11 . Ibnu Abbas berkata. bangunan dan kenderaan. 2 Dibolehkan melukis atau membuat gambar selain makhluk bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan. 1013) Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Dan apabila hamba-hamba. no. (Hadis Riwayat al-Bukhari) Secara ringkasnya: 1 Dilarang melukis. Dari Anas radhiyallahu anhu. maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku. Ibnu Abbas berkata padanya. maka (jawablah). menggantung. lelaki itu menarik nafas panjang (mengeluh) dan mukanya menjadi pucat. no. Jika kamu masih tetap mahu untuk membuat gambar-gambar. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Ya Allah. (Hadis Riwayat al-Hakim 1/8. Sesiapa membuat gambar dia akan di-azab oleh Allah sehingga dia mampu menghidupkannya dan sesungguhnya dia tidak akan berupaya untuk menghidupkannya . atau apa sahaja yang menunjukkan ia sebagai makhluk bernyawa. berkenaan dengan hukum berjumpa dengan bomoh. 17 Upacara Memotong Kek Perkahwinan Perbuatan ini juga bukan berasal dari syari at Islam. Malah ia juga menyerupai atau mengambil syi ar kaum Majusi (penyembah api) sekiranya kek tersebut disertai dengan nyalaan lilin. Mendengarkan hal ini. perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kita juga tidak digalakkan untuk membazir dan berlebih-lebihan.yang harus kita praktikkan. Aku mendengar beliau bersabda. (Hadis Riwayat Muslim. beliau menjelaskan doa tersebut sebagaimana berikut: Ya Allah. kita dituntut untuk bersederhana di dalam segala perkara yang kita laksanakan. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. bahkan berasal dari budaya orang kafir dari masyarakat Kristian. Jika keadaan tersebut berlaku sebaliknya. maka orang tersebut telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam. Melukis. pendapatan (periuk nasi) aku adalah dari hasil kerja tanganku dan kerjaku adalah membuat gambar -gambar ini . dan Menggantung Gambar Daripada Said bin Abu al-Hasan. bahwasanya Aku adalah dekat. 3 Pengambilan gambar hanya diizinkan untuk perkara yang benar-benar mendesak lagi memerlukan seperti untuk tujuan passport. Ketika aku bersama Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam telah menjelaskan kepada kita melalui sabdanya: Sesiapa yang mendatangi seorang peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang ia katakan. (Surah al-Baqarah. 4 Tidak dibenarkan untuk mengambil gambar bagi tujuan kenang-kenangan sebagaimana yang difatwakan oleh Syaikh Ibnu Bazz. dan membuat gambar berupa makhluk bernyawa seperti manusia atau haiwan. keris. aku nasihatkan agar kamu membuat gambar -gambar pokok (tumbuh-tumbuhan) dan sebarang gambar yang bukan berupa dari makhluk bernyawa . atau pun dukun yang dikatakan mampu menolak hujan dan memiliki kelebihan ilmu ghaib tertentu ini.Ku bertanya kepadamu tentang Aku. (Hadis Riwayat al-Bukhari. Dipersetujui oleh adz-Dzahabi) 16 Mengambil. bukan untuk merosakkan kami. memakai pakaian yang mesti dilengkapi dengan tanjak. air terjun. beberapa anak bukit. turunkanlah hujan di sekitar kami (di luar kawasan kami). Aku sekadar memberi tahu apa yang aku dengar dari Rasululla h. dan bungabungaan. turunkanlah hujan ke dataran tinggi. Abu Talha.

Dan sesungguhnya agama ini telah pun sempurna tanpa perlu ditokok tambah dengan pelbagai bentuk kehendak citarasa serta nafsu manusia. 33: 21) Bersama-samalah kita mencari redha dari Allah sebagaimana cara yang telah Dia tunjukkan melalui Kitab-Nya dan Rasul-Nya. mudah-mudahan mereka selalu ingat.. 6: 115-116) Sebagai penutup.. ikutilah aku. Walau bagaimana ia berlaku dan dipopularkan sekali pun. maka mereka pun akan dilihat sebagai janggal dan diejek sebagai tidak mengenal atau tidak menghormati adat. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. imej. Mulakanlah alam rumahtangga kita di atas keredhaan-Nya dan hindarilah dari kemurkaan-Nya. sekali lagi penulis jelaskan bahawa sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta ala. Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Qur an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah). Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat. Wallahu a lam. (Surah Ali Imran. niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. ia tetap tidak dibenarkan menandingi apa yang telah disyari atkan dan dicontohkan oleh Nabi kita. (Surah al-An am. dan nilainilai Islam yang murni. (Surah al-Ma idah. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tandatanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu contoh tauladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Wahai anak Adam. Ada pun sebenarnya penetapan seperti ini adalah termasuk ke dalam perbuatan berlebih-lebihan dan boleh menjurus kepada larangan agama. 5: 3) Dan suatu yang paling penting di dalam beragama ini. dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku. (Surah al-Ahzaab. Dan Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Katakanlah (Wahai Muhammad): Jika kamu (benar -benar) mencintai Allah. tetapi yang perlu kita tekankan adalah sejauh mana kita teguh di dalam sebuah pendirian di atas sebuah kebenaran yang ditegakkan di atas dalil-dalil dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta ala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. 3: 31) Dan. dan telah Aku redhai Islam itu menjadi agama bagimu. 7: 26) Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan jika kamu men uruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini. Cukuplah sekadar berpakaian dengan pakaian yang melambangkan akhlak. 12 .Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Surah al-A raaf. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu . Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam. Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu.seperti itu. sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. bukanlah kata-kata dan perbuatan manusia yang menjadi ukuran. dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam. Dan Islam itu bukanlah suatu agama yang memberat-beratkan umatnya.. 7: 31) Demikianlah beberapa contoh perkara-perkara mungkar dan tokok tambah yang pada masa ini begitu popular dilakukan (dipraktikkan) di dalam masyarakat umat Islam Melayu di kebanyakkan majlis-majlis perkahwinan mereka. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. (Surah al-A raaf.

Walimatul Urus Antara Syariat dan Adat Pendahuluan Masyarakat Melayu sudah menganut agama Islam sejak 600 tahun dahulu. dan walimah adalah suatu jamuan agama. Malahan. Rasulullah SAW bersabda. Hukum Menghadiri Walimatulurus 13 . Sebagai tanda kegembiraan orang tua kerana mendapat menantu baru.Selain itu. Menurut sejarah. y y Dari Anas bin Malik ra bahawa Rasulullah SAW bersabda. Hukum Mengadakan Walimatulurus Hukum mengadakan walimatulurus (iaitu menjemput orang ramai ke majlis walimatulurus) adalah sunat muakkad. Menggembirakan pasangan yang baru berkahwin. menurut istilah. Islam dianuti oleh sultan Melaka. Oleh kerana Islam sudah lama bertapak di negara kita. Rasulullah saw sendiri mengadakan walimatulurus. walimatulurus juga didefinisikan sebagai kenduri bagi merayakan pengantin baru.´Setiap pernikahan itu harus ada walimahnya. ³Lakukanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing´ (HR Muttafaqun alaih) Dari Buraidah ra berkata bahwa ketika Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah ra. Kertas kerja ini merungkai sedikit sebanyak adat perkahwinan yang menurut Islam dan yang dikatakan menurut agama lain. dan menjadi ikutan kita. walimatulurus adalah makanan/hidangan yang disediakan sewaktu majlis perkahwinan. Dinamakan sedemikian kerana pihak lelaki dan perempuan bertemu sewaktu walimatulurus. Semoga ALLAH memberikan hidayah kepada mereka yang ingin mendekatkan diri kepadanya. wujud beberapa perkara yang menjadi tentangan golongan ulamak kerana dikatakan berasal dari India yang mempunyai hubungan yang agak intim dengan agama Hindu. bukanlah jamuan adat Definisi adat adalah suatu kebiasaan dari suatu perbuatan yang diulang-ulang dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu peraturan hidup yang mesti dipatuhi. Manakala. Ahmad) Tujuan Mengadakan Walimatulurus y y y y Mengikut Sunnah Rasulullah saw dan ajaran Islam.´ (HR. Namun. Definisi Walimatul Urus dan Adat Menurut perkataan walimatulurus berasal dari perkataan Al-Walamu yang memberi makna pertemuan. Mengumumkan pernikahan pasangan yang baru berkahwin. adat-istiadat perkahwinan banyak mengikut syarak.

maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul Nya´. Ia berkata : Rasulullah SAW. judi. bersabda : ³Jika diundang seseorang diantara kamu untuk walimah. y y y Dari Ibnu Umar ra. menurut ulama. ³Rasulullah saw menikahi aku pada bulan Syawal. ³Apabila seorang dari antara kamu diundang ke kenduri nikah. Perkara-perkara yang perlu dititikberatkan kepada mereka yang ingin mengadakan walimatulurus Walimatulurus adalah sunnah Rasulullah. Maka. majlis tari menari dan nyanyian yang melalaikan. Abu Daud Walaupun begitu. Tiada menggunakan peralatan makan dan minum yang diperbuat dari emas. HR Muslim & Baihaqi Rasulullah bersabda. Dari Abu Hurairah ra. Maka. telah bersabda : ³Sejelek-jeleknya makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan.Hukumnya wajib untuk menghadiri walimatulurus melainkan ada keuzuran. Tiada percampuran bebas antara lelaki dan perempuan (ramai antara masyakarat kita yang mengajak rakan-rakan berbeza jantina dan berbual bersama mereka sewaktu walimah). hukum wajib untuk menghadiri walimatulurus adalah jika pihak yang mengundang membuat perkara berikut: y y y y Menjemput pelbagai golongan dan tidak terhad kepada golongan yang kaya sahaja. hendaklah dia mendoakan. HR. sedangkan orang orang miskin tidak diundang. katanya. dan menggauli aku pada bulan Syawal (pada tahun -tahun 14 . dianjurkan untuk mengadakan perkahwinan dan walimatulurus pada bulan syawal kerana Aishah ra menyukainya y Dari Aisyah ra. jika tidak. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah.. Tiada perkara yang mungkar dan maksiat seperti arak. maka wajiblah ia mendatangi atau memenuhinya´. ia berkata : Rasulullah SAW. dan Rasulullah pernah mengadakan walimatulurus pada bulan syawal sewakut berkahwin dengan Aishah ra. hendaklah ia makan´. hendaklah ia datang. perak atau sutera. kalau ia berpuasa.

y Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam bersabda. ia berkata : Rasulullah SAW. y y Rasulullah saw bersabda ³Umumkanlah perkahwinan dan selenggarakanlah di masjid dan pukullah gendang dan rebana di majlis perkahwinan itu. [HR Muslim & Baihaqi] Jangan lupa menjemput kaum kerabat dan sahabat-sahabat untuk mengelakkan mereka berkecil hati. Jangan mengangkat makanan sebelum tetamu habis makan. Dibolehkan menyediakan bunyi-bunyian untuk memeriahkan majlis. Walimatulurus bukanlah untuk menunjuk-nunjuk dan berfoya-foya. kerana Nabi saw tidak pernah mengadakan walimah sebelum malam pertama. Tiada isteri-isteri Rasulullah yang lebih beruntung berbanding denganku´. sedangkan orang orang miskin tidak diundang. Bermanis muka adalah tanda sifat terpuji.. y ³Dari Abu Hurairah ra. Disunatkan menghantar tetamu ke muka pintu. Berniat untuk mengikut sunnah dan memberi kesenangan kepada rakan-rakan yang hadir. Ada ulamak menyatakan walimatulurus diadakan selepas malam pertama. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah. 15 . ³Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan seorang mukmin.berikutnya). maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul Nya´. telah bersabda : ³Sejelek-jeleknya makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan. janganlah dari orang yang fasiq. dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertaqwa´. (HR. (HR Muslim) Orang-orang yang diundang hendaklah orang-orang yang bertakwa. Ahmad dan dinilai hasan oleh Al-Albani).´ (HR Ahmad dan At-Tirmizi) Hiburan yang disediakan hendaklah sederhana dan sopan dan menggariskan hal seperti: 1)tiada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan 2)nyanyian dan muzik yang tidak menimbulkan nafsu 3)tidak melalaikan ingatan dan kewajipan terhadap ALLAH 4) seni kata nyanyian tiada perkataan cabul ataupun lucah Janganlah menjemput golongan kaya sahaja.

Tetamu hendaklah memaafkan segala kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh pihak pengantin. Perkara yang dititikberatkan bagi tetamu Memenuhi undangan dan janganlah terlambat. tetapi suatu sunnah yang dituntut oleh Islam. jika mempunyai kelapangan masa. Semoga kemaafan ini memberi berkat kepada perkahwinan mereka. Kesimpulan Mengadakan walimatulurus bukanlah suatu adat Melayu. boleh pergi ke tempat yang paling awal dan paling dekat antara semua jemputan tersebut. jika tidak berkesempatan. Ini bertujuan untuk memelihara majlis perkahwinan dari semangat jahat yang mungkin mengganggu majlis. Maka.Walimatulurus juga jika boleh. diadakan di masjid. pihak pengantin perlulah betul-betul memahami perkara yang dibolehkan dan perkara yang tidak dibolehkan. Hendaklah mendoakan pihak yang mengundang. y Sabda Rasulullah saw. yang sudah menjadi perkara biasa bagi perkahwinan orang Melayu. Membaca jampi mentera dan menyediakan pulut kuning dan telur kepada semangat jahat dan diperasap. Walaupun begitu. Namun. Namun. ³Apabila bersamaan dua undangan. dibolehkan dengan pihak yang menonton adalah ahli keluarga dan kaum hawa sahaja. Jika menerima undangan lebih dari satu. bolehlah pergi ke semua tempat. Ini dikatakan bertujuan menguatkan semangat pasangan pengantin dan menghalau roh jahat. Perbelanjaan walimatulurus yang besar. maka tunaikanlah undangan terdekat dan jika salah satu daripad anya ada yang lebih awal. supaya 16 . jika pengantin perempuan begitu menginginkan majlis persandingan. Persandingan. Budaya tabarruj ini dilarang oleh Rasulullah. Persandingan dilarang kerana mempunyai unsur tabarruj iaitu diperhias untuk dipamerkan. Perkara Bertentangan dalam Islam yang selalu dilakukan oleh orang Islam berbangsa Melayu Menabur beras kunyit. orang Islam yang berkahwin mestilah teruja untuk mengadakan walimatulurus kerana padanya ada pahala. Rasulullah hanya mengadakan walimatulurus dengan buah tamar dan keju. bukannya untuk berhibur. Ini kerana walimatulurus bertujuan menghebahkan tentang pengantin baru. maka pergilah ke tempat yang lebih awal itu´.

perkara yang haram dapat dielakkan. 17 . Justeru itu. perkahwinan yang baru dilangsungkan akan diberkati Allah swt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->