P. 1
Walimatul Urus

Walimatul Urus

|Views: 254|Likes:
Published by Khairul Ridhzuan

More info:

Published by: Khairul Ridhzuan on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2015

pdf

text

original

Walimatul Urus

Walimatul Urus: Di Antara Sunnah Dan Yang Ditokok Tambah Definisi Walimatul urus

Menurut Imam ash-Shan ani: Kata walimah ( ) diambil dari kata asal ( ) yang bererti perhimpunan, kerana pasangan suami isteri (pada ketika itu) berkumpul sebagai mana yang dikatakan oleh imam az-Zuhri dan yang lainnya. Bentuk kata kerjanya adalah awlama yang bermakna setiap makanan yang dihidangkan untuk menterjemahkan kegembiraan. Dan walimatul urus adalah walimah untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami isteri dan perpindahan status kepemilikan. (Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan ani, Subulus Salam, jil. 2, Bab Nikah, m/s. 724, Darus Sunnah) Menurut Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim: Al-Walimah ertinya adalah makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada pesta (majlis) pernikahan secara khusus. (Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, Ensiklopedi Fiqh Wanita, jil. 2, Bab Nikah, m/s. 310, Pustaka Ibnu Katsir) Dari dua penjelasan ini dapat kita fahami bahawa yang dimaksudkan dengan walimatul urus itu adalah jamuan makan yang diadakan disebabkan berlangsungnya ikatan perkahwinan (pernikahan) . Ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata: Ketika tiba waktu pagi hari setelah Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam menjadi seorang pengantin dengan Zainab bin Jahsy, beliau mengundang orang-orang, lalu mereka dijamu dengan makanan dan setelah itu mereka pun bersurai. (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 1428) Juga perkataan Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam kepada Abdurrahman bin Auf apabila Nabi mengetahui Abdurrahman baru sahaja bernikah: Laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 5169) Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata: Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam menikahi seorang perempuan, beliau mengutuskan aku untuk mengundang beberapa orang untuk makan. (Hadis Riwayat at-Tirmidzi, no. 3219) Hukum Mengadakan Walimatul Urus Imam ash-Shan ani rahimahullah menjelaskan: Imam Ahmad berkata, Walimah itu hukumnya sunnah . Menurut jumhur, walimah itu disunnahkan (mandub). Ibnu Baththal berpendapat, Aku tidak tahu apabila ada ulama yang mewajibkan, mungkin dia tidak tahu perbezaan ulama tentang hukum tersebut . Jumhur mengatakan hukumnya sunnah berdasarkan pendapat asy-Syafi i rahimahullah. (Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan ani, Subulus Salam, jil. 2, Bab Nikah, m/s. 726, Darus Sunnah) Manakala sebahagian pendapat mengatakannya sebagai wajib seperti pendapat mazhab Zahiri sebagaimana yang dijelaskan di dalam Subulus Salam, asy-Syafi i di dalam al-Umm, dan juga pendapat Syaikh al-Albani di dalam Adabuz Zifaf. Ada pun pendapat yang terpilih adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah: Tiada perbezaan pendapat di antara ahli ilmu, bahawasanya hukum walimah di dalam majlis perkahwinan adalah sunnah dan disyari atkan (sangat dituntut), bukan wajib. (Ibnu Qudamah, al -Mughni, jil 7, m/s. 2) Siapa Yang Mengadakan Walimah Walimah dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Suami. Ini adalah sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam sendiri dan turut dicontohi oleh para sahabat-sahabatnya yang lain. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata: Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam menikahi seorang perempuan, beliau mengutuskan aku untuk mengundang beberapa orang untuk makan. (Hadis Riwayat al-Bukhari, at-Tirmidzi, no. 3219) Juga dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan: Abdurrahaman berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru sahaja bernikah dengan seorang wanita

1

no.. no. m/s. Ini adalah kerana Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam sendiri pernah melaksanakan walimah untuk Shafiyah dengan menyediakan campuran kurma tanpa biji yang dicampur dengan keju dan tepung di atas sumbangan para sahabat yang hadir. Ibnu as-Subki berkata: Yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bahawa walimah itu diselenggarakan setelah berhubungan (pasangan bersama). 311. kemudian beliau tiba. m/s. (Rujuk: Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim. 3359. perbuatan Nabi ini dijadikan bab oleh al-Baihaqi sebagai Bab Waktu Walimah . Rasulullah telah memerintahkan Abdurrahman bin Auf supaya mengadakan walimah. dan permainan alat-alat muzik dan nyanyian. Ini adalah sebagaimana hadis Ali radhiyallahu anhu. berdasarkan hadis pernikahan di antara Nabi dengan Zainab binti Jahsy iaitu berpandukan perkataan Anas di pagi harinya (rujuk hadis di atas). m/s. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Semoga Allah memberkahimu. adakanlah walimah walau pun hanya dengan menyembelih seekor kambing . maka dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Walau pun begitu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. beliau berkata. maka itu adalah satu kebajikan. walimah tidak diadakan ketika perjalanan akad nikah berlangsung atau sebaik akad nikah. Sekiranya dia berjaya mencegahnya. Ini adalah sebagaimana penjelasan berikut: 1 Apabila di dalam walimah tersebut mengandungi perkara-perkara maksiat seperti jamuan khamar (arak). dan pendapat inilah yang telah menjadi kesepakatan para ulama. (Hadis Riwayat Ibnu Majah. maka seseorang tidak perlu menghadirinya melainkan dengan tujuan untuk mencegah kemungkaran tersebut. Darus Sunnah) Menurut Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim. apakah yang membuatkan engkau pulang? Beliau menjawab: Sesungguhnya di dalam rumah ada kain penutup yang bergambar. 2048) Waktu Walimah Imam al-Mawardi dari mazhab asy-Syafi i menjelaskan bahawa waktunya adalah setelah selesai akad pernikahan dan setelah kedua pasangan bersama. no. Dinyatakan sahih oleh al-Albani di dalam Shahih Sunan Ibnu Majah dan Adabuz Zifaf) 2 . Pustaka Ibnu Katsir) Begitu juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Amru Abdul Mun im Salim: Seseorang hendaklah menyelenggarakan walimah setelah ia berkumpul dengan isterinya. 177. (Hadis Riwayat al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Apabila seseorang di antara kamu diundang ke majlis walimah. beliau mengundang kaum muslimin. (Rujuk Hadis Riwayat al-Bukhari. jil. gambar-gambar makhluk bernyawa. dan sekiranya tidak berjaya. (Imam Muhammad bin Ismail as h-Shan ani. Bab Nikah. hendaklah dia menghadirinya. Subulus Salam. (Hadis Riwayat al-Bukhari. Sekiranya ini berlaku.dengan mahar satu nawat emas (emas sebesar biji kurma) . no. Ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. 5177) Walau pun begitu. undangan ke majlis walimah boleh ditinggalkan sekiranya memiliki uzur. Wahai Rasulullah. Panduan Lengkap Nikah Menuju Keluarga Sakinah. hendaklah dia segera beredar. jil. 5169) Berdasarkan hadis ini. 727. 5173) Pendapat yang menjelaskan wajibnya menghadiri undangan walimah juga turut dijelaskan oleh Ibnu Abdil Barr. lalu beliau pun segera pulang. 2. (Hadis Riwayat alBukhari. Ibu dan Bapaku sebagai tebusan.. iaitu ketika Nabi menjadi pengantin dengan Zainab. Imam Ahmad. Imam an -Nawawi. 2. lalu aku mengundang Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. Bab Nikah. no. Aku pun segera bertanya. Rasulullah Shallalalhu alaihi wa Sallam bersabda: Dan barangsiapa yang meninggalkan undangan. (Amru Abdul Mun im Salim. Dar an-Naba ) Hukum Menghadiri Undangan Walimah Hukum menghadiri undangan walimah adalah wajib. beliau berkata: Aku membuat makanan. walimah tidaklah semestinya dilakukan dengan seekor kambing tetapi ia dilakukan bersesuaian dengan kemampuan suami. Ibnu Hazm. imam asy-Syafi i. tetapi adalah setelah pasangan bersama (bersetubuh) . dan sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki ke dalam sesebuah rumah yang di dalamnya mengandungi gambar-gambar. Ensiklopedi Fiqh Wanita.

jalan yang bermasalah. m/s.. seperti terjadinya hujan yang sangat lebat. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. (Hadis Riwayat Ahmad. 1430) Anjuran Supaya Mendoakan Pasangan Pengantin Di antara keindahan di dalam Sunnah adalah mendoakan kebaikan. Bab Nikah. Pustaka Ibnu Katsir) Digalakkan Mengundang Orang Bertaqwa (Soleh Ini adalah sebagaimana hadis berikut: Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman.. atau ada orang yang tidak senang dengannya. Darus Sunnah) Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Apabila seseorang di antara kamu diundang.. Adabuz Zifaf. dan jika dia tidak berpuasa... para malaikat mendoakanmu. no. Lihat: al -Albani. jika tidak mahu dia boleh untuk meninggalkannya. m/s. Jika mahu. puasa sunat yang ditinggalkannya tidak wajib diganti. apabila makanan yang dihidangkan mengandungi syubhat (tidak jelas kehalalannya) . 2. Media Hidayah) Dan jangan sekali-kali hanya mengundang orang-orang yang kaya lalu melupakan orang-orang yang memerlukan. 732. (Hadis Riwayat Muslim. hendaklah dia makan. Darus Sunnah) Dan sebenarnya tidak ada perbezaan akan kewajiban untuk memenuhi undangan walimah sama ada dia sedang berpuasa atau pun tidak. maka janganlah duduk di meja makan yang di sana dihidangkan minuman keras (khamar). m/s. (Hadis Riwayat Abu Daud. Subulus Salam.. Subulus Salam. hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. 157. yang mana di dalam walimah tersebut tidak mengundang orang yang memerlukan (fakir). jil. atau tidak memakannya. Hadis ini hasan menurut penilaian al-Albani) Daripada Anas radhiyallahu anhu. Bab Nikah. maka hendaklah dia menghadirinya. dia boleh untuk memakannya. atau diperuntukkan kepada orang-orang kaya sahaja. jika dia mahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Jika salah seorang dari kamu diundang makan. Bab Nikah. 1431) Menurut Imam ash-Shan ani. (Hadis Riwayat al Bukhari. Media Hidayah) 2 Apabila terdapat pengkhususan undangan di mana orang yang mengundang membeza-bezakan di antara yang kaya dengan yang miskin atau fakir. Namun. hadis ini menunjukkan wajibnya memenuhi undangan walaupun dia sedang berpuasa. Akan tetapi dibolehkan bagi mereka yang berpuasa untuk menghadirinya sahaja tanpa menyantap hidangan dan dianjurkan mendoakan orang yang mengundangnya. makanan yang dihidangkan mengandungi syubhat. dan memohonkan keampunan buat 3 . takut hilangnya harta. 2. (Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan ani. keberkahan. 314. 729. no. dan hanya mengundang orang yang tidak memerlukan (orang kaya). dan janganlah makanan kamu dimakan melainkan oleh orang-orang yang bertaqwa. Ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam ash-Shan ani di mana diizinkan untuk tidak memenuhi undangan walimah apabila adanya uzur di antaranya. (Abu Malik Kamal as -Sayyid Salim. dan orang-orang yang puasa berbuka di tempatmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Rujuk: al-Albani.. dan hanya mengundang ora ng yang tidak memerlukan (orang kaya). (Imam Muhammad bin Ismail ash -Shan ani. 152. kerana takutkan musuh. Dan jika dia membatalkan p uasanya. m/s. dan yang lain yang seumpama. jil. (Hadis Riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi.Juga hadis dari Umar al-Khaththab radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu. 5177) Bolehkah Orang Yang Berpusa Menghadiri Walimah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adabuz Zifaf. 5177) Di antara uzur lain yang dibenarkan untuk tidak hadir ke undangan walimah adalah seperti uzur yang dengannya seseorang boleh meninggalkan solat Juma at. Ensiklopedi Fiqh Wanita. (Hadis Riwayat Muslim. dan seumpamanya. dia dibolehkan makan. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam berdoa kepada Sa ad bin Ubaidah yang menghidangkan kismis untuknya: Semoga orang-orang yang baik memakan makananmu. 4811. no. no. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir. jil. jika dia sedang berpuasa hendaklah dia mendoakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. no. m/s. yang mana di dalam walimah tersebut tidak mengundang orang yang memerlukan (fakir). (Hadis Riwayat al Bukhari.

pada masa ini begitu ramai yang mempopularkan bentuk-bentuk ucapan seperti: Selamat pengantin baru. orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. . ucapan-ucapan seperti ini telah pun disentuh oleh para ulama sejak awal lagi. berkahilah mereka pada rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka dan ampunilah mereka serta rahmatilah mereka. Di antaranya al-Hafiz Ibnu Hajar al. Di antara doa-doa yang disunnahkan kepada kita untuk berdoa dengannya adalah sebagaimana berikut: Doa untuk pasangan pengantin: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. no. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 1615) Dan dianjurkan bagi mereka yang diundang untuk mengucapkan terima kasih di atas undangan yang diberikan. lalu diganti dengan ucapan-ucapan yang tidak sewajarnya. memberikan keberkahan atasmu.Asqalani rahimahullah menjelaskan: 4 . Semoga bahagia dan mendapat ramai anak. Rujuk: al-Albani. bahawasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam jika memberikan ucapan doa kepada seseorang yang berkahwin. (Hadis Riwayat al-Bukhari. (Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam al-Kabir. Sebagai contoh. beliau akan berkata: Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Hadis ini dinilai sahih oleh at-Tirmidzi dan ath-Thusi sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Albani di dalam Adabuz Zifaz) Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam berkata kepada Abdurrahman bin Auf: Semoga Allah memberkahimu. no. no. (Hadis Riwayat Abu Daud. Ada pun sebenarnya. 2130..pasangan pengantin serta mendoakan untuk orang yang mengundang ke majlis makan (walimah). berkahilah mereka berdua dan berkahilah perkahwinan mereka berdua. Media Hidayah) Doa untuk orang yang mengundang makan: Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam mendoakan untuk Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu dan keluarganya (ayahnya) di ketika dia selesai dijamu makanan: Ya Allah. dan menyatukan kamu berdua di dalam kebaikan. 5169) Doa ketika Rasulullah menikahkan Ali dengan Fatimah: Ya Allah. (Hadis Riwayat Abu Daud. Adabuz Zifaf. 4811) __________________ Mengucapkan Ucapan Yang Tidak Disyari atkan Adalah tidak dibenarkan meninggalkan ucapan-ucapan (doa) yang telah sedia dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam seperti yang disebutkan di atas. (Hadis Riwayat Muslim. 160. no. m/s. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Tidak bersyukur kepada Allah.

24: 21) Waai anakku. adalah Kitabullah (al-Qur an). Media Hidayah) Disunnahkan Memberi Hadiah dan Membantu Melaksanakan Walima Dari Anas radhiyallahu anhu. niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya. Ahmad.Nya. (Hadis Riwayat al-Bukhari. sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad 5 . Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. m/s. Di mana di dalam sebuah hadis disebutkan: Sebenar-benar perkataan. dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Media Hidayah) Demikianlah sesebuah majlis walimah (walimatul urus) yang ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam dan diamalkan oleh para sahabat dan generasi awal umat Islam lainnya. 59: 7) Manakala tokok tambah (bid ah) yang dimaksudkan di sini adalah apa jua tokok tambah yang dikhususkan di dalam majlis walimah yang pada asalnya menurut timbangan agama tidak disyari atkan. tulisan akan difokuskan kepada beberapa contoh amalan di dalam masyarakat Melayu ketika majlis-majlis walimah mereka pasa masa kini. Aturcara walim ah (majlis perkahwinan) adalah sebuah ibadah yang disyari atkan oleh agama melalui Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam. Lalu orang-orang yang mengunjunginya mengucapkan: Semoga bahagia dan mendapat ramai anak. atau sebaliknya yang membawa kepada larangan syari at mahu pun bid ah. apa yang harus kami ucapkan. Ini berlaku di ketika Uqail berkahwin dengan seorang wanita dari suku Jasyam. (Surah Luqman. Rujuk: Abu Hafsh Usamah. no. Uqail pun berkata. 2048) Berdasarkan hadis ini. 222. beliau berkata: Setelah Nabi Shallalalhu alaihi wa Sallam menikahi Shafiyah. Di bahagian seterusnya. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Begitulah kita diperintahkan. hendaklah disumbangkan . Ada orang yang menyumbang keju. Syaikh al-Albani rahimahullah menyatakan: Orang-orang kaya dan yang memiliki kelebihan (bekalan) dianjurkan untuk memberikan sumbangan di dalam majlis walimah saudaranya. m/s. Dan apa yang dilarangnya bagimu. 31: 17) Apa yang diberikan Rasul kepadamu. jil. sunnah.. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang diwajibkan (oleh Allah). Mereka pun bertanya. tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki. tepung dan minyak). Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Wahai orang-orang yang beriman. m/s. Mereka pun membuat hais (campuran kurma tanpa biji. (Surah an-Nuur. ada yang menyumbang kurma. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam sendiri telah melarang perbuatan seperti itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Uqail bin Abu Thalib. (al-Albani. Sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian. Rujuk: al-Albani. (Surah al-Hasyr. 162. wahai Abu Zaid? Uqail berkata. dan ada yang memberikan minyak samin.Perkataan ini biasa diucapkan oleh orang-orang jahiliyyah sehingga ucapan ini dilarang. Beliau pun menghamparkan lembaran kulit yang disamak (sebagai bekas). janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. pada pagi harinya Nabi pun berkata: Sesiapa yang memiliki sesuatu untuk disumbangkan. Pustaka Ibnu Katsir) Ini adalah kerana. maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. maka tinggalkanlah. m/s. 9. Sekaligus kita akan melihat sama ada ianya harus. (Fathul Bari. Sesiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan. keju. jadi. 139. Abdurrazzaq. Janganlah kamu mengucapkan seperti itu (kerana Rasulullah telah melarangnya) . Adabuz Zifaf. 232. Yang dimaksudkan sebagai kemungkaran di sini adalah apa jua perkara yang dilarang dan diharamkan di dalam agama. Ianya begitu mudah dan ringkas. Ucapkanlah: Semoga Allah memberkahimu di dalam kesenangan atau pun kesusahan . Adabuz Zifaf. maka terimalah. Panduan Lengkap Nikah. Kemungkaran dan Tokok Tambah (Bid ah) Di Dalam Majlis Walimah Bahagian ini ditulis adalah berdasarkan pemerhatian terhadap majlis walimah (walimatul urus) tertentu di sekitar masyarakat Melayu Semenanjung Malaysia.

Shallallahu alaihi wa Sallam. Rujuk: Yazid Abdul Qadir Jawas. dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Setiap perkara yang baru (di dalam agama) adalah bid ah. tetapi apabila tiba hari perkahwinannya. 2786) Alasan dari larangan tersebut dapat dilihat dengan jelas iaitu menggerakkan panggilan syahwat (kaum lelaki). no. 2/279. Atau boleh juga merujuk sebuah buku yang baik karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani bertajuk. m/s. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama. Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama ah. no. (Hadis Riwayat Abu Daud. (Ibnu Hajar al. dan janganlah menampakkan perhiasannya (aurat) kecuali kepada. Fathul Bari. Media Hidayah) Maka dengan ini. 2 Bersolek dan memakai wangi-wangian bagi wanita Dari Abu Musa al-Asy ary radhiyallahu anhu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya. m/s. sesuatu yang asalnya tidak dikhususkan atau tidak disyari atkan oleh agama melalui dalil-dalil yang benar di dalam walimatul urus. Perbahasan di dalam bahagian ini akan dibawakan dengan seringkas mungkin dan padat. (Surah an -Nuur. no. dan wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan sehingga mengubah ciptaan Allah. dia dengan relanya membuka tudung dan menededahkan bahagian-bahagian aurat tertentu. Dan janganlah kamu berhias (tabarruj) dan bertingkah laku seperti orang -orang Jahiliyyah yang dahulu. maka wanita tersebut adalah wanita penzina. (Hadis Riwayat Abu Daud. dan bercampur baur dengan kaum lelaki. (mahram mereka). dan mengenakan kain yang tipis. at-Tirmidzi. bid ah adalah sebuah cara baru di dalam agama yang dibuat menyerupai seakan-akan syari at dengan tujuan untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta ala. dan kemudian dia melintasi suatu kaum supaya mereka mencium bau wanginya. 32. seperti memakai pakaian yang cantik (melawa). di dalam al-I tisyam. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya. Mukhtashar al-I tisham. kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. yang mencukur alis (bulu kening). 2... 78-79. no. 4886) 6 . 24: 31) Untuk lebih lanjut berkenaan perbahasan aurat wanita. 1097) Dari Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu. (Hadis Riwayat Abu Daud. dan yang minta dicukur. bolehlah merujuk tulisan bertajuk: Pakaian Seorang Wanita Beriman (Muslimah) Menurut al-Qur an & as-Sunnah di blog fiqh penulis. Pustaka Imam asy-Syafi i.. mengenakan pakaian dengan kain yang jarang. 151. dan buku ini telah pun diterjemahkan oleh Media Hidayah dan Pustaka at-Tibyan dengan tajuk Jilbab Wanita Muslimah . setiap perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bid ah. Rujuk: Abu Malik Kamal. 1 Membuka Aurat Perbuatan mendedahkan aurat di khalayak ramai (para hadirin) oleh wanita pada masa ini semakin banyak dilakukan di dalam majlis-majlis walimah. no.Asqalani. maka sekiranya ia berlaku dan dilakukan ini adalah termasuk ke dalam bentuk-bentuk tokok tambah terhadap agama yang jelas bertentangan dan mengaj ak kepada perbuatan bid ah.. perhiasan yang ditampakkan. dan setiap bid ah adalah sesat. m/s. 4172. Malah ianya sudah menjadi satu trend (gaya) dalam kalangan umat Islam setiap kali pasangan pengantin melangsungkan majlis perkahwinan mereka. dan setiap bid ah itu sesat. Jilbab al-Mar atil Muslimah . Termasuk perbuatan mendedahkan aurat adalah dengan memakai pakaian yang ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh badan. Terdapat sebagahagian wanita yang asalnya bertudung. (Hadis Riwayat al-Bukhari. jil.. Juga Alawy Abdul Qadir as-Saqqaf.. 33: 33) 3 Mencukur Kening dan Memakai Rambut Palsu Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam: Allah melaknat orang yang membuat tatu dan wanita yang minta ditatu. Ensiklopedi Fiqh Wanita. Pustaka Ibnu Katsir) Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: . 4607) Dengan lebih tepat. (Imam asy-Syatibi. (Surah al-Ahzab. Sebahagian ulama telah mengaitkan perkara lain dengannya. wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu). seburuk-buruk perkara adalah apa yang diada-adakan di dalam agama. dia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa Salam bersabda: Wanita yang memakai wangi-wangian.

4 Memanjangkan Kuku dan Mewarnakannya Dengan Pewarna Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Termasuk fitrah bagi manusia itu ada lima: Khitan.. memotong kuku. ia mungkin ditiru dan berasal dari ajaran Hindu atau pun Kristian. m/s. Perkaranya adalah jelas. Sedangkan. ia juga menjadikan pelakunya terlaknat dan perbuatan ini termasuk meniru-niru (tasyabbuh) perbuatan wanita-wanita kafir. rapikanlah misai. Rujuk: Panduan Lengkap Nikah. ianya sama sekali bukan berasal daripada ajaran Islam. 3/188. Perbuatan ini selain mengubah ciptaan Allah. m/s. 6149. dan peliharalah janggut. Adabuz Zifaf. Adabuz Zifaf. Abu Hafsh Usamah. Malah. (Hadis Riwayat Abu Daud.. ia juga mengandungi pelanggaran terhadap dalil-dalil hadis yang melarang lelaki mengenakan cincin emas. Syaikh al-Albani rahimahullah berkata: Ini adalah merupakan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh wanita-wanita Eropah kepada wanita-wanita Islam. Ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya. Sebab ini adalah bukti atas tercabutnya rasa malu dan taqlid (mengikuti) kepada kaum yang suka kepada keburukan. Sesiapa yang meniru-niru perbuatan suatu kaum (kebiasaan orang kafir). Media Hidayah) Asal perbuatan (adat) menyarung cincin perkahwinan ini adalah berasal dari adat kepercayaan kuno kaum Nasrani (kristian). 191. perbuatan memelihara janggut adalah sebuah sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. p ertunangan. lalu bagaimana dengan perbuatan tersebut yang sengaja dilakukan di hadapan orang-orang yang sengaja menyaksikannya? (Muhammad al-Musnid. 230. (Muhammad al-Musnid. no. mencukur bulu kemaluan. no. m/s. Pengantin wanita sepatutnya merasa malu menampakkan diri di hadapan manusia. Rujuk: Panduan Lengkap Nikah. atau pun pernikahan. no. Menurut Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin hafizahullah: Perbuatan ini (bersanding) adalah tidak dibenarkan. Sahih menurut Syaikh al-Albani di dalam Shahihul Jami . Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. (al-Albani. Adabuz Zifaf. 3/129. Pustaka Ibnu Katsir) Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata: 7 . merapikan misai. maka dia termasuk di dalam golongan mereka. 184. Fatawa Islamiyah. (al-Albani. Ini adalah kerana amalan tersebut sangat mirip dengan adat upacara perkahwinan mereka. Abu Hafsh Usamah. 5889) Berkenaan permasalahan trend mewarnakan kuku ini. Fatawa Islamiyah. Rasulullah Shallalla hu alaihi wa Sallam bersabda: Selisihilah kaum majusi. juga dijelaskan di dalam Jilbab al-Mar atil Muslimah) 5 Mencukur Janggut Sebahagian kaum lelaki muslim pada masa ini tidak lagi berminat memelihara janggut dan membenci memelihara janggut. m/s. dan mencabut bulu ketiak. dan di dalam banyak hadis-hadisnya berkenaan janggut ia menunjukkan sebuah perintah yang perlu diikuti. Kebiasaan ini juga turut dilakukan oleh sebahagian pemuda. ada pula di antara mereka yang mencukur janggutnya semata -mata untuk nampak bergaya di majlis perkahwinannya. Pustaka Ibnu Katsir) 7 Adat Bersanding dan Pelamin Perbuatan mengadakan pelamin dan adat bersanding bukanlah sebuah amalan yang berasal dari ajaran Islam. Ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh al-Albani rahimahullah: Tindakan ini (menyarung cincin) selain meniru tradisi orang-orang kafir sehingga menjadi sebuah larangan. (Hadis Riwayat al-Bukhari. Media Hidayah) Daripada Ibnu Umar. maka dia termasuk di dalam golongan mereka. 230. Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa yang meniru-niru perbuatan suatu kaum (kebiasaan orang kafir). Malah. 5893) 6 Mengkhususkan Adanya Cincin Perkahwinan Perbuatan bertukar cincin atau menetapkan adanya cincin perkahwinan. Syaikh Ibnu Bazz rahimahullah (Mufti Saudi Arabia) menjelaskan: Kami tidak mengetahui dasar amalan ini (sarung cincin) di dalam syari at. (Hadis Riwayat al-Bukhari. iaitu memanjangkan kuku dan mewarnakannya dengan warna merah atau selainnya dengan kuteks (pewarna/pengecat kuku).

iaitu pada awal pertemuannya dengan isterinya untuk bersanding dengannya. Sekali imbas. Nilai wang hantaran ini akan ditetapkan oleh sama ada bakal isteri atau pihak keluarga bakal isteri. Ini adalah kerana walimatul urus adalah sebuah aturcara agama sebagaimana yang diperintahkan (ditekankan) berdasarkan sunnah yang jelas. 7. dan seterusnya. Pustaka Ibnu Katsir) Sekiranya amalan tersebut disandarkan kepada agama. Dan wang ini akan diserahkan kepada keluarga si isteri. 2: 104: Allah Ta ala melarang hamba-hamba. perbuatan ini adalah seakan-akan sebuah perbuatan jual beli wanita. sama ada dalam ucapan mahu pun perbuatan mereka. Ada pun sebenarnya perbuatan ini langsung tidak pernah ditetapkan oleh Islam. mungkin menciumnya. m/s. Selenggaraan Syaikh Syafiurrahman al-Mubarakfuri) . Mungkin ia diambil dari amalan masyarakat Hindu. (Hadis Riwayat Abu Daud. dan setiap bid ah adalah sesat. no.Nya yang beriman menyerupai (syi ar) orang-orang kafir. no. perbuatan ini termasuk meniru-niru perbuatan kaum kafir yang diambil dari perbuatan kaum kristian yang menabur bunga di acara-acara perkahwinan mereka. atau 7 dulang dari pihak lelaki berbalas 9 dulang dari pihak perempuan. Setiap perkara yang baru (di dalam agama) adalah bid ah. 4607) 9 Adat Merenjis Air Mawar Adat ini juga bukan berasal dari Islam. 6149. (Hadis Riwayat al-Bukhari. bahawa rasa malu sebahagian manusia telah tercabut dari mereka. 10 Mewajibkan Adanya Duit dan Barang Hantaran Adat ini ditetapkan oleh kebanyakan masyarakat Melayu secara umumnya iaitu dengan mewajibkan pihak lelaki (atau bakal/calon suami) supaya membayar sejumlah wang yang dinamakan sebagai wang hantaran kepada keluarga pihak perempuan. dan Bunga Perbuatan ini tidak terdapat di dalam syari at atau pun majlis walimah sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. Rujuk: Panduan Lengkap Nikah. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama kami ini. bersalaman tangan dengannya. Dan kemudiannya. Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Judul asal: al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir. juga di dalam Jilbab al-Mar atil Muslimah) Imam Ibnu Katsir menjelaskan di bawah penafsiran Surah al -Baqarah. jil. 364. (Min Munkaratil Afraah. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: 8 . seperti 5 dulang dari lelaki berbalas 7 dulang barangan tertentu dari pihak perempuan. ia hanya akan menyusahkan (memberatkan) pasangan yang hendak berkahwin dan ia sekaligus menggalakkan maksiat sekiranya perkahwinan ditangguhkan hanya semata-mata disebabkan perkara yang karut ini. tetapi. atau 9 dulang dari pihak lelaki berbalas 11 dulang dari pihak perempuan. Coklat.Di antara perkara mungkar. dan perbuatan ini merupakan perbuatan bid ah iaitu amalan yang ditokok tambah ke dalam majlis walimah umat Islam. m/s. Dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dari Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu. Abu Hafsh Usamah. 1. malah ianya juga boleh menjurus kepada perbuatan syirik sekiranya dengan perbuatan merenjis tersebut disertakan dengan i tiqad (keyakinan-keyakina n) tertentu seperti mempercayai pasangan pengantin yang direnjis akan mendapat kebahagiaan dan seumpamanya. Di mana mereka mengkhususkan dengan jumlah bilangan tertentu. maka perbuatan tersebut termasuk meletakkan perbuatan yang tiada asalnya di dalam agama. 2697) Dari Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu. m/s. (Adalah) seorang suami datang di tengah kaum wanita dan naik pelamin bersama isterinya di hadapan kaum wanita. Sahih menurut Syaikh al-Albani di dalam Shahihul Jami . Ada pun sebenarnya. maka ia adalah bid ah lagi sesat. (Ibnu Katsir. dan mungkin memberikan hadiah kepadanya berserta coklat dan selainnya yang dapat menggerakkan syahwat dan mengakibatkan fitnah. Selain merupakan perbuatan yang ditokok tambah (bid ah) di dalam walimatul urus. maka ianya tertolak. Daripada Ibnu Umar. 231. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama. Adalah menjadi suatu yang sunnah di dalam agama supaya memudahkan urusan pernikahan (juga urusan yang lain). Kebiasaannya (pada masa ini) sehingga RM10 000 atau lebih dari itu bergantung kepada status pendidikan atau pun permintaan wanita yang hendak dinikahi. no. dengan ditambahnya amalan-amalan seperti ini. maka dia termasuk di dalam golongan mereka. (Hadis Riwayat Abu Daud. kedua-dua pihak akan saling bertukar barang hantaran tertentu sesama mereka. Pustaka Ibnu Katsir) 8 Menabur Gula-gula. 10. Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa yang meniru-niru perbuatan suatu kaum (kebiasaan orang kafir).

no. 12 Tahlilan dan Kenduri Bacaan Doa Selamat Amalan ini adalah merupakan bid ah yang merupakan tokok tambah di dalam agama yang kini sangat banyak dilakukan oleh masyarakat Melayu.. 24595) Perbuatan meninggikan atau memahalkan penetapan nilai mahar adalah satu perbuatan yang dibenci oleh agama sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis. janganlah meninggikan nilai mahar wanita. maka apatah lagi jika perbuatan bersalaman atau bersentuhan. no: 225) Dan para ulama juga menetapkan serta menjelaskan bahawa Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam sendiri tidak pernah menyentuh wanita yang tidak halal baginya walau pun di dalam peristiwa bai ah. Panduan Lengkap Nikah. 4607) Namun. dengan sebiji emas sebesar biji kurma. 76. Ianya sama ada tertakluk berdasarkan apa yang diminta oleh wanita. tulisan Abu Farouq Ustaz Rasul Dahri.. sebagai suatu kewajiban. (Hadis Riwayat al-Bukhari. 9 . Muzik dan Kugiran Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Akan muncul dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina.. b aju besi. no. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Jika itu merupakan kemuliaan di dunia atau taqwa di sisi Allah. sedangkan perbuatan pandang memandang sahaja pun sudah ditegah. (Hadis Riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Berikanlah maskahwin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Setiap perkara yang baru (di dalam agama) adalah bid ah. apa yang diwajibkan atau pun disunnahkan di dalam syari at hanyalah memberikan mahar (maskahwin) oleh lelaki kepada wanita yang dinikahi. m/s. Silsilah Hadis ash-Shahihah.. dengan mengislamkan seseorang. atau pun bebas dengan apa yang hendak diberikan oleh si lelaki jika si wanita tidak menetapkannya. (al-Albani.. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka. sutera. khamar (minuman keras). dan alat -alat muzik. dan setiap bid ah adalah sesat. Umar al-Khaththab radhiyallahu anhu berkata: Ingatlah. telah jelas di dalam al-Qur an bahawa Allah Subhanahu wa Ta ala memerintahkan supaya kaum lelaki dan wanita yang beriman supaya tunduk dari memandang kaum berlainan jantina mereka. Dan maskahwin ini tidaklah semestinya di dalam bentuk wang ringgit atau barang-barang tertentu. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda: Pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. Dar an -Naba ) Sahih di dalam beberapa riwayat bahawa Rasulullah dan beberapa sahabat berkahwin dengan mengeluarkan mahar yang sangat kecil.Berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama.. (Surah an -Nisaa . sama ada berdasarkan apa yang diminta oleh wanita tersebut atau pun tanpa diminta. 11 Bersalaman Dengan Bukan Mahram Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahawa: Seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum besi adalah lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. dengan mengajarkan surah-surah tertentu dari al-Qur an. 5590) Di dalam Tafsir Ibnu Katsir. ada yang memberikan mahar dalam bentuk cincin besi.. Berkenaan perkara ini juga. silakan merujuk buku kecil bertajuk Yasinan dan Tahlilan Menurut Mazhab Syafi e . terbitan Jahabersa. dengan segenggam kurma. no. Ibnu Mas oud radhiyallahu anhu menjelaskan dengan tegas bahawa muzik dan nyanyian adalah termasuk perkara yang tidak berguna. berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna). (Surah an-Nisaa . memerdekakan hamba. ringan atau tidak mahal (tidak menyusahkan dan memberatkan si suami). (Hadis Riwayat Abu Daud. no. dan selainnya. dengan hafazan al-Qur an. Untuk penjelasan lanjut berkenaan amalan ini. 2106) (Rujuk: Amru Abdul Mun im Salim. 4: 4) . 13 Sesi Nanyian-nyanyian. Dan mahar adalah merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya nikah. Malah di sebahagian keadaan. (Hadis Riwayat Abu Daud. sudah tentu yang paling utama melakukannya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam.. 4: 24) Dan mahar yang paling baik adalah mahar yang paling mudah.

Selain itu. banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam menyarankan kita supaya bersyukur di atas sebab turunnya hujan. maka Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam juga telah mengajarkan kepada kita bagaimanakah doa 10 . turunkanlah hujan yang bermanfaat (untuk manusia. tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri.. sebahagian amalan yang dilakukan di dalam permainan kuda kepang ini adalah perbuatan yang boleh membawa kepada syirik. 1032) Dan penjelasan Rasulullah sendiri sebagaimana berikut: Kita diberi hujan adalah kerana kurnia dan rahmat Allah. dan binatang). Ini dilakukan dengan harapan supaya tempat diadakan majlis walimah sentiasa cerah (tidak hujan). Ini adalah sebagaimana di dalam doa yang dicontohkan oleh beliau Shallallahu alaihi wa Sallam: Ya Allah. (Abdul Akhir Hammad al-Ghunaimi. no. m/s. (Surah al-Jin. dan permohonan keselamatan. Pustaka at-Tibyan) Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Dan bahawasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. 1038) Dan sekiranya kita memiliki rasa bimbang dan takut hujan tersebut memberikan gangguan atau sebarang kerosakan kepada kita. sekaligus menjadikan majlis berjalan lancar. (Surah al-An am. 14 Permainan Kuda Kepang Permainan kuda kepang adalah merupakan amalan yang bermula dari masyarakat kaum Jawa. serta yang seumpamanya. maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. dan kitab syaikh al-Albani ini telah ada terjemahannya. no. demikian juga setiap mereka yang mengakui sesuatu yang menyelisihi al-Kitab dan as-Sunnah serta ijma kaum muslimin. permainan kuda kepang ini di dalamnya juga disertai dengan pelbagai bunyi-bunyian tertentu yang menjurus kepada muzik terlarang. Pustaka atTibyan) Berkenaan turunnya hujan. Tahzib Syarah ath-Thahawiyah. Dipersetujui oleh adz-Dzahabi) Imam ath-Thahawi rahimahullah berkata di dalam Kitab aqidahnya: Kita tidak mempercayai (ucapan) dukun mahu pun tukang ramal (bomoh). 98. Tahzib Syarah ath-Thahawiyah. (Hadis Riwayat al -Bukhari. dipersilakan merujuk kitab karya Imam Ibnul Qayyim. dengan permintaan tolong. tanaman..Untuk perbahasan lebih lanjut berkenaan persoalan muzik dan nyanyi-nyanyian ini. (Hadis Riwayat al-Bukhari. Rujuk: Abdul Akhir Hammad al-Ghunaimi. atau menerima berita-berita ghaib dari mereka. 6: 59) Rasulullah Slallahu alaihi wa Sallam bersabda: Sesiapa yang mendatangi seorang peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang ia katakan. (Hadis Riwayat al-Hakim 1/8. (Imam ath -Thahawi.. bertajuk Tahriim Alath ath-Tharb. Ia kini agak popular di beberapa kawasan seperti di di Johor dan Selangor. dipenuhi kemahuannya. 72: 6) Selain itu. maka orang tersebut telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam. Sedangkan cara jin mengambil kesempatan dari manusia adalah dengan pengagungan manusia terhadapnya. m/s. selain pemujaan menggunakan ayam jantan dan asap kemenyan. Ada pun sebenarnya. khidmat bomoh juga turut digunakan bagi mengesan (meramal dengan ilmu ghaib) sama ada pada tarikh atau hari-hari tertentu yang tidak akan turun hujan. 90. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib. serta ketundukan manusia kepadanya. 15 Bomoh Tolak Hujan Terdapat beberapa kelompok dari kalangan masyarakat Melayu yang begitu gemar mengambil atau mengupah bomoh-bomoh tertentu supaya menjampi bagi tujuan menahan hujan dari turun. Imam Abil Izz al-Hanafi rahimahullah berkata: Cara manusia dalam mengambil kesenangan dari golongan jin adalah dengan meminta dipenuhi keperluankeperluan nya. Ini adalah disebabkan di dalamnya mengandungi perbuatan berhubungan atau berunding (mengadakan perjanjian) dengan jin dan syaitan. bertajuk Ighaatsatul Lahfan atau Syaikh al -Albani. Aqidah ath-Thahawiyah.

dan Menggantung Gambar Daripada Said bin Abu al-Hasan. keris. Abu Talha. (Hadis Riwayat Muslim. (Hadis Riwayat al-Bukhari. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. dan membuat gambar berupa makhluk bernyawa seperti manusia atau haiwan. Aku mendengar beliau bersabda. turunkanlah hujan di sekitar kami (di luar kawasan kami). Dipersetujui oleh adz-Dzahabi) 16 Mengambil. aku nasihatkan agar kamu membuat gambar -gambar pokok (tumbuh-tumbuhan) dan sebarang gambar yang bukan berupa dari makhluk bernyawa . agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dari Anas radhiyallahu anhu. no. Melukis. beliau menjelaskan doa tersebut sebagaimana berikut: Ya Allah. 2110) Daripada Ibnu Abbas. no. 18 Berbelanja Besar Untuk Set Pakaian Di dalam Islam.Ku bertanya kepadamu tentang Aku. Aku sekadar memberi tahu apa yang aku dengar dari Rasululla h. maka (jawablah). pawang. air terjun. seorang lelaki datang dan berkata. bangunan dan kenderaan. berkenaan dengan hukum berjumpa dengan bomoh. perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. menggantung. turunkanlah hujan ke dataran tinggi. maka orang tersebut telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam. (Surah al-Baqarah. Ketika aku bersama Ibnu Abbas. memakai pakaian yang mesti dilengkapi dengan tanjak. atau pun dukun yang dikatakan mampu menolak hujan dan memiliki kelebihan ilmu ghaib tertentu ini. bahwasanya Aku adalah dekat. pendapatan (periuk nasi) aku adalah dari hasil kerja tanganku dan kerjaku adalah membuat gambar -gambar ini . (Hadis Riwayat al-Hakim 1/8. Ibnu Abbas berkata padanya. bahkan berasal dari budaya orang kafir dari masyarakat Kristian. (Hadis Riwayat al-Bukhari) Secara ringkasnya: 1 Dilarang melukis. Mendengarkan hal ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam telah menjelaskan kepada kita melalui sabdanya: Sesiapa yang mendatangi seorang peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang ia katakan. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Suatu yang kini semakin menjadi trend di dalam masyarakat Melayu saat ini adalah menetapkan bahawa pasangan pengantin di ketika majlis perkahwinan mereka mestilah memakai pakaian yang sedondon seperti memakai pakaian yang sama warnanya dengan pasangan. 2: 186) Malah. Wahai Ibnu Abbas. 3 Pengambilan gambar hanya diizinkan untuk perkara yang benar-benar mendesak lagi memerlukan seperti untuk tujuan passport.yang harus kita praktikkan. 17 Upacara Memotong Kek Perkahwinan Perbuatan ini juga bukan berasal dari syari at Islam. Sesiapa membuat gambar dia akan di-azab oleh Allah sehingga dia mampu menghidupkannya dan sesungguhnya dia tidak akan berupaya untuk menghidupkannya . 1013) Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Dan apabila hamba-hamba. Jika keadaan tersebut berlaku sebaliknya. dan bungabungaan. seorang sahabat Rasulullah dan seorang sahabat yang pernah bersama dalam peperangan badar memberitahu kepadaku bahawa Rasulullah berkata. 4 Tidak dibenarkan untuk mengambil gambar bagi tujuan kenang-kenangan sebagaimana yang difatwakan oleh Syaikh Ibnu Bazz. Yang dia maksudkan adalah gambar yang menyerupai makhluk bernyawa. atau apa sahaja yang menunjukkan ia sebagai makhluk bernyawa. di mana pasangan pengantin tidak mengenakan set pakaian 11 . maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku. Jika kamu masih tetap mahu untuk membuat gambar-gambar. Ya Allah. beberapa anak bukit. Malah ia juga menyerupai atau mengambil syi ar kaum Majusi (penyembah api) sekiranya kek tersebut disertai dengan nyalaan lilin. Ibnu Abbas berkata. 2 Dibolehkan melukis atau membuat gambar selain makhluk bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan. lelaki itu menarik nafas panjang (mengeluh) dan mukanya menjadi pucat. bukan untuk merosakkan kami. kita dituntut untuk bersederhana di dalam segala perkara yang kita laksanakan. Kita juga tidak digalakkan untuk membazir dan berlebih-lebihan.

niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu . dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam. Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Dan jika kamu men uruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini. imej. 12 . dan telah Aku redhai Islam itu menjadi agama bagimu. Dan Islam itu bukanlah suatu agama yang memberat-beratkan umatnya. 5: 3) Dan suatu yang paling penting di dalam beragama ini.. Cukuplah sekadar berpakaian dengan pakaian yang melambangkan akhlak. sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surah al-A raaf. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat. Dan sesungguhnya agama ini telah pun sempurna tanpa perlu ditokok tambah dengan pelbagai bentuk kehendak citarasa serta nafsu manusia. dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah). (Surah Ali Imran. 7: 31) Demikianlah beberapa contoh perkara-perkara mungkar dan tokok tambah yang pada masa ini begitu popular dilakukan (dipraktikkan) di dalam masyarakat umat Islam Melayu di kebanyakkan majlis-majlis perkahwinan mereka. 6: 115-116) Sebagai penutup. Wallahu a lam. mudah-mudahan mereka selalu ingat. dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku. ia tetap tidak dibenarkan menandingi apa yang telah disyari atkan dan dicontohkan oleh Nabi kita. dan nilainilai Islam yang murni. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Katakanlah (Wahai Muhammad): Jika kamu (benar -benar) mencintai Allah. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tandatanda kekuasaan Allah. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Wahai anak Adam.Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu contoh tauladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah. Mulakanlah alam rumahtangga kita di atas keredhaan-Nya dan hindarilah dari kemurkaan-Nya. (Surah al-Ahzaab. Allah Subhanahu wa Ta ala berfirman: Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Qur an) sebagai kalimat yang benar dan adil. (Surah al-An am. tetapi yang perlu kita tekankan adalah sejauh mana kita teguh di dalam sebuah pendirian di atas sebuah kebenaran yang ditegakkan di atas dalil-dalil dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta ala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam. (Surah al-Ma idah. sekali lagi penulis jelaskan bahawa sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta ala. ikutilah aku. 33: 21) Bersama-samalah kita mencari redha dari Allah sebagaimana cara yang telah Dia tunjukkan melalui Kitab-Nya dan Rasul-Nya.. Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam.seperti itu. Walau bagaimana ia berlaku dan dipopularkan sekali pun. 3: 31) Dan. Ada pun sebenarnya penetapan seperti ini adalah termasuk ke dalam perbuatan berlebih-lebihan dan boleh menjurus kepada larangan agama. bukanlah kata-kata dan perbuatan manusia yang menjadi ukuran. 7: 26) Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. maka mereka pun akan dilihat sebagai janggal dan diejek sebagai tidak mengenal atau tidak menghormati adat. (Surah al-A raaf.

Manakala. Sebagai tanda kegembiraan orang tua kerana mendapat menantu baru. Malahan. ³Lakukanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing´ (HR Muttafaqun alaih) Dari Buraidah ra berkata bahwa ketika Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah ra. Semoga ALLAH memberikan hidayah kepada mereka yang ingin mendekatkan diri kepadanya. wujud beberapa perkara yang menjadi tentangan golongan ulamak kerana dikatakan berasal dari India yang mempunyai hubungan yang agak intim dengan agama Hindu. walimatulurus juga didefinisikan sebagai kenduri bagi merayakan pengantin baru. Menurut sejarah.Walimatul Urus Antara Syariat dan Adat Pendahuluan Masyarakat Melayu sudah menganut agama Islam sejak 600 tahun dahulu. y y Dari Anas bin Malik ra bahawa Rasulullah SAW bersabda.Selain itu.´Setiap pernikahan itu harus ada walimahnya. adat-istiadat perkahwinan banyak mengikut syarak. Namun. Mengumumkan pernikahan pasangan yang baru berkahwin. Rasulullah SAW bersabda. bukanlah jamuan adat Definisi adat adalah suatu kebiasaan dari suatu perbuatan yang diulang-ulang dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu peraturan hidup yang mesti dipatuhi. Kertas kerja ini merungkai sedikit sebanyak adat perkahwinan yang menurut Islam dan yang dikatakan menurut agama lain. dan menjadi ikutan kita. Oleh kerana Islam sudah lama bertapak di negara kita. dan walimah adalah suatu jamuan agama. Hukum Mengadakan Walimatulurus Hukum mengadakan walimatulurus (iaitu menjemput orang ramai ke majlis walimatulurus) adalah sunat muakkad. Menggembirakan pasangan yang baru berkahwin. Rasulullah saw sendiri mengadakan walimatulurus. Islam dianuti oleh sultan Melaka. walimatulurus adalah makanan/hidangan yang disediakan sewaktu majlis perkahwinan. Ahmad) Tujuan Mengadakan Walimatulurus y y y y Mengikut Sunnah Rasulullah saw dan ajaran Islam. menurut istilah. Definisi Walimatul Urus dan Adat Menurut perkataan walimatulurus berasal dari perkataan Al-Walamu yang memberi makna pertemuan. Hukum Menghadiri Walimatulurus 13 .´ (HR. Dinamakan sedemikian kerana pihak lelaki dan perempuan bertemu sewaktu walimatulurus.

Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah. Perkara-perkara yang perlu dititikberatkan kepada mereka yang ingin mengadakan walimatulurus Walimatulurus adalah sunnah Rasulullah. hukum wajib untuk menghadiri walimatulurus adalah jika pihak yang mengundang membuat perkara berikut: y y y y Menjemput pelbagai golongan dan tidak terhad kepada golongan yang kaya sahaja. HR.. y y y Dari Ibnu Umar ra. Tiada perkara yang mungkar dan maksiat seperti arak. dan menggauli aku pada bulan Syawal (pada tahun -tahun 14 . Abu Daud Walaupun begitu. kalau ia berpuasa. Maka. ia berkata : Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah ra. bersabda : ³Jika diundang seseorang diantara kamu untuk walimah. hendaklah ia datang. telah bersabda : ³Sejelek-jeleknya makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan. hendaklah ia makan´. perak atau sutera. Ia berkata : Rasulullah SAW. dianjurkan untuk mengadakan perkahwinan dan walimatulurus pada bulan syawal kerana Aishah ra menyukainya y Dari Aisyah ra. sedangkan orang orang miskin tidak diundang. HR Muslim & Baihaqi Rasulullah bersabda. Tiada percampuran bebas antara lelaki dan perempuan (ramai antara masyakarat kita yang mengajak rakan-rakan berbeza jantina dan berbual bersama mereka sewaktu walimah). Tiada menggunakan peralatan makan dan minum yang diperbuat dari emas. menurut ulama. judi. ³Rasulullah saw menikahi aku pada bulan Syawal. maka wajiblah ia mendatangi atau memenuhinya´.Hukumnya wajib untuk menghadiri walimatulurus melainkan ada keuzuran. Maka. maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul Nya´. jika tidak. dan Rasulullah pernah mengadakan walimatulurus pada bulan syawal sewakut berkahwin dengan Aishah ra. hendaklah dia mendoakan. ³Apabila seorang dari antara kamu diundang ke kenduri nikah. majlis tari menari dan nyanyian yang melalaikan. katanya.

janganlah dari orang yang fasiq. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan walimah. y y Rasulullah saw bersabda ³Umumkanlah perkahwinan dan selenggarakanlah di masjid dan pukullah gendang dan rebana di majlis perkahwinan itu. ia berkata : Rasulullah SAW.. y Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam bersabda. Berniat untuk mengikut sunnah dan memberi kesenangan kepada rakan-rakan yang hadir. 15 . kerana Nabi saw tidak pernah mengadakan walimah sebelum malam pertama. y ³Dari Abu Hurairah ra. Disunatkan menghantar tetamu ke muka pintu. Jangan mengangkat makanan sebelum tetamu habis makan. Ahmad dan dinilai hasan oleh Al-Albani). maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul Nya´. (HR. dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertaqwa´. ³Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Dibolehkan menyediakan bunyi-bunyian untuk memeriahkan majlis. sedangkan orang orang miskin tidak diundang. Tiada isteri-isteri Rasulullah yang lebih beruntung berbanding denganku´.´ (HR Ahmad dan At-Tirmizi) Hiburan yang disediakan hendaklah sederhana dan sopan dan menggariskan hal seperti: 1)tiada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan 2)nyanyian dan muzik yang tidak menimbulkan nafsu 3)tidak melalaikan ingatan dan kewajipan terhadap ALLAH 4) seni kata nyanyian tiada perkataan cabul ataupun lucah Janganlah menjemput golongan kaya sahaja. telah bersabda : ³Sejelek-jeleknya makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan.berikutnya). [HR Muslim & Baihaqi] Jangan lupa menjemput kaum kerabat dan sahabat-sahabat untuk mengelakkan mereka berkecil hati. Ada ulamak menyatakan walimatulurus diadakan selepas malam pertama. Walimatulurus bukanlah untuk menunjuk-nunjuk dan berfoya-foya. Bermanis muka adalah tanda sifat terpuji. (HR Muslim) Orang-orang yang diundang hendaklah orang-orang yang bertakwa.

Tetamu hendaklah memaafkan segala kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh pihak pengantin. yang sudah menjadi perkara biasa bagi perkahwinan orang Melayu. Semoga kemaafan ini memberi berkat kepada perkahwinan mereka. jika pengantin perempuan begitu menginginkan majlis persandingan. jika tidak berkesempatan. orang Islam yang berkahwin mestilah teruja untuk mengadakan walimatulurus kerana padanya ada pahala. jika mempunyai kelapangan masa. maka pergilah ke tempat yang lebih awal itu´. Perkara yang dititikberatkan bagi tetamu Memenuhi undangan dan janganlah terlambat. tetapi suatu sunnah yang dituntut oleh Islam. Persandingan. y Sabda Rasulullah saw. Rasulullah hanya mengadakan walimatulurus dengan buah tamar dan keju. supaya 16 . diadakan di masjid. Membaca jampi mentera dan menyediakan pulut kuning dan telur kepada semangat jahat dan diperasap. boleh pergi ke tempat yang paling awal dan paling dekat antara semua jemputan tersebut. bukannya untuk berhibur. Budaya tabarruj ini dilarang oleh Rasulullah. Persandingan dilarang kerana mempunyai unsur tabarruj iaitu diperhias untuk dipamerkan. Perkara Bertentangan dalam Islam yang selalu dilakukan oleh orang Islam berbangsa Melayu Menabur beras kunyit. Ini bertujuan untuk memelihara majlis perkahwinan dari semangat jahat yang mungkin mengganggu majlis. Perbelanjaan walimatulurus yang besar. ³Apabila bersamaan dua undangan. Ini dikatakan bertujuan menguatkan semangat pasangan pengantin dan menghalau roh jahat. Jika menerima undangan lebih dari satu. pihak pengantin perlulah betul-betul memahami perkara yang dibolehkan dan perkara yang tidak dibolehkan. Namun. maka tunaikanlah undangan terdekat dan jika salah satu daripad anya ada yang lebih awal. Namun. Ini kerana walimatulurus bertujuan menghebahkan tentang pengantin baru. bolehlah pergi ke semua tempat. Hendaklah mendoakan pihak yang mengundang. dibolehkan dengan pihak yang menonton adalah ahli keluarga dan kaum hawa sahaja. Kesimpulan Mengadakan walimatulurus bukanlah suatu adat Melayu.Walimatulurus juga jika boleh. Walaupun begitu. Maka.

perkahwinan yang baru dilangsungkan akan diberkati Allah swt.perkara yang haram dapat dielakkan. 17 . Justeru itu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->