DISEDIAKAN OLEH AKMAL FAHMI ZAIM ZULFADLI

` Orang kafir tidak sah menjadi saksi nikah. . serta tidak sah menjadi saksi nikah bagi orang yang tersembunyi keIslamnya.

.` Orang gila tidak sah menjadi saksi.

.` Kanak-kanak tidak sah menjadi saksi nikah.

. begitu juga tidak sah menjadi saksi bagi mereka yang tersembunyi merdekanya.` Hamba sahaya tidak sah menjadi saksi.

.` Perempuan tidak sah menjadi saksi.

` .` Jika orang yang menjadi saksi itu tersembunyi keadilannya . dan tidak wajib diperiksa dan dicari keadilannya yang tersembunyi bagi saksi itu. maka nikah itu adalah sah. Orang yang fasik tidak sah dan tidak diterima menjadi saksi.

` Orang yang tuli/pekak tidak sah menjadi saksi. . kerana mereka itu tidak mengetahui apa yang dikatakan ketika ijab/qabul.

` Orang buta tidak sah menjadi saksi. kerana mereka juga tidak mengetahui orang yang diakadnikahkan dan yang mengakadkan itu. .

` Dua orang yang menjadi saksi itu mestilah faham dan mengerti bahasa yang digunakan oleh wali dan lelaki itu ketika ijab/qabul. . maka nikah tersebut tidak sah. Jika saksi tersebut tidak faham dan tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam ijab/qabul.

tetapi tidaklah menjadi batal saksinya sekiranya saksi itu ingat akan lafaz akad yang didengarnya itu . . kemudian dia lupa.` Dua orang menjadi saksi itu mestilah kuat ingatannya apa yang didengar dan yang dilihatnya ketika ijab/qabul.

` Bukan yang tertentu menjadi wali seperti bapa atau saudara lelaki yang tunggal (tidak ada saudara lelaki yang lain). ertinya : tidak sah perkahwinan sekiranya bapa atau saudara yang tunggal itu mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan perkahwinan itu sedangkan mereka menjadi saksi dalam perkahwinan tersebut. .