Syarat-syarat saksi

DISEDIAKAN OLEH AKMAL FAHMI ZAIM ZULFADLI

` Orang kafir tidak sah menjadi saksi nikah. serta tidak sah menjadi saksi nikah bagi orang yang tersembunyi keIslamnya. .

` Orang gila tidak sah menjadi saksi. .

.` Kanak-kanak tidak sah menjadi saksi nikah.

. begitu juga tidak sah menjadi saksi bagi mereka yang tersembunyi merdekanya.` Hamba sahaya tidak sah menjadi saksi.

.` Perempuan tidak sah menjadi saksi.

Orang yang fasik tidak sah dan tidak diterima menjadi saksi. dan tidak wajib diperiksa dan dicari keadilannya yang tersembunyi bagi saksi itu.` Jika orang yang menjadi saksi itu tersembunyi keadilannya . maka nikah itu adalah sah. ` .

` Orang yang tuli/pekak tidak sah menjadi saksi. kerana mereka itu tidak mengetahui apa yang dikatakan ketika ijab/qabul. .

` Orang buta tidak sah menjadi saksi. . kerana mereka juga tidak mengetahui orang yang diakadnikahkan dan yang mengakadkan itu.

Jika saksi tersebut tidak faham dan tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam ijab/qabul.` Dua orang yang menjadi saksi itu mestilah faham dan mengerti bahasa yang digunakan oleh wali dan lelaki itu ketika ijab/qabul. maka nikah tersebut tidak sah. .

. tetapi tidaklah menjadi batal saksinya sekiranya saksi itu ingat akan lafaz akad yang didengarnya itu .` Dua orang menjadi saksi itu mestilah kuat ingatannya apa yang didengar dan yang dilihatnya ketika ijab/qabul. kemudian dia lupa.

` Bukan yang tertentu menjadi wali seperti bapa atau saudara lelaki yang tunggal (tidak ada saudara lelaki yang lain). . ertinya : tidak sah perkahwinan sekiranya bapa atau saudara yang tunggal itu mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan perkahwinan itu sedangkan mereka menjadi saksi dalam perkahwinan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful