DISEDIAKAN OLEH AKMAL FAHMI ZAIM ZULFADLI

. serta tidak sah menjadi saksi nikah bagi orang yang tersembunyi keIslamnya.` Orang kafir tidak sah menjadi saksi nikah.

.` Orang gila tidak sah menjadi saksi.

` Kanak-kanak tidak sah menjadi saksi nikah. .

. begitu juga tidak sah menjadi saksi bagi mereka yang tersembunyi merdekanya.` Hamba sahaya tidak sah menjadi saksi.

.` Perempuan tidak sah menjadi saksi.

Orang yang fasik tidak sah dan tidak diterima menjadi saksi. maka nikah itu adalah sah. dan tidak wajib diperiksa dan dicari keadilannya yang tersembunyi bagi saksi itu. ` .` Jika orang yang menjadi saksi itu tersembunyi keadilannya .

. kerana mereka itu tidak mengetahui apa yang dikatakan ketika ijab/qabul.` Orang yang tuli/pekak tidak sah menjadi saksi.

` Orang buta tidak sah menjadi saksi. kerana mereka juga tidak mengetahui orang yang diakadnikahkan dan yang mengakadkan itu. .

maka nikah tersebut tidak sah. Jika saksi tersebut tidak faham dan tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam ijab/qabul. .` Dua orang yang menjadi saksi itu mestilah faham dan mengerti bahasa yang digunakan oleh wali dan lelaki itu ketika ijab/qabul.

kemudian dia lupa. . tetapi tidaklah menjadi batal saksinya sekiranya saksi itu ingat akan lafaz akad yang didengarnya itu .` Dua orang menjadi saksi itu mestilah kuat ingatannya apa yang didengar dan yang dilihatnya ketika ijab/qabul.

` Bukan yang tertentu menjadi wali seperti bapa atau saudara lelaki yang tunggal (tidak ada saudara lelaki yang lain). . ertinya : tidak sah perkahwinan sekiranya bapa atau saudara yang tunggal itu mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan perkahwinan itu sedangkan mereka menjadi saksi dalam perkahwinan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful