DISEDIAKAN OLEH AKMAL FAHMI ZAIM ZULFADLI

` Orang kafir tidak sah menjadi saksi nikah. . serta tidak sah menjadi saksi nikah bagi orang yang tersembunyi keIslamnya.

` Orang gila tidak sah menjadi saksi. .

` Kanak-kanak tidak sah menjadi saksi nikah. .

begitu juga tidak sah menjadi saksi bagi mereka yang tersembunyi merdekanya. .` Hamba sahaya tidak sah menjadi saksi.

.` Perempuan tidak sah menjadi saksi.

` . dan tidak wajib diperiksa dan dicari keadilannya yang tersembunyi bagi saksi itu. maka nikah itu adalah sah. Orang yang fasik tidak sah dan tidak diterima menjadi saksi.` Jika orang yang menjadi saksi itu tersembunyi keadilannya .

kerana mereka itu tidak mengetahui apa yang dikatakan ketika ijab/qabul. .` Orang yang tuli/pekak tidak sah menjadi saksi.

kerana mereka juga tidak mengetahui orang yang diakadnikahkan dan yang mengakadkan itu.` Orang buta tidak sah menjadi saksi. .

` Dua orang yang menjadi saksi itu mestilah faham dan mengerti bahasa yang digunakan oleh wali dan lelaki itu ketika ijab/qabul. maka nikah tersebut tidak sah. . Jika saksi tersebut tidak faham dan tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam ijab/qabul.

` Dua orang menjadi saksi itu mestilah kuat ingatannya apa yang didengar dan yang dilihatnya ketika ijab/qabul. . tetapi tidaklah menjadi batal saksinya sekiranya saksi itu ingat akan lafaz akad yang didengarnya itu . kemudian dia lupa.

ertinya : tidak sah perkahwinan sekiranya bapa atau saudara yang tunggal itu mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan perkahwinan itu sedangkan mereka menjadi saksi dalam perkahwinan tersebut.` Bukan yang tertentu menjadi wali seperti bapa atau saudara lelaki yang tunggal (tidak ada saudara lelaki yang lain). .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful