Bab 16 Perkembangan Sistem Perhubungan (telekomunikasi) Definisi sistem perhubungan :  Rangkaian menyampaikan maklumat dgn menggunakan pos, telefon

, telegraf, teleks, faksimili (fax), internet, & telefon selular. Perkembangan Sistem Perhubungan Dasar Telekomunikasi Negara :  ICT (Teknonologi Maklumat dan Komunikasi) cantuman teknologi komunikasi (IT), penyiaran dan komputer.  MSC (Koridor Raya Multimedia) ditubuhkan.  Syarikat-syarikat siber besar yang berteknologi tinggi beroperasi di koridor ini yang lengkap dengan pelbagai kemudahan.  Bandar siber seperti Cyberjaya dibina.  Universiti Multimedia di Cyberjaya.  Sekolah Bestari diperkenalkan supaya pelajar celik IT dan berurusan melalui komputer.  Pusat Internet Desa (PID) ditubuhkan untuk membantu penduduk luar bandar.  Sistem kad pintar (smart card system) seperti MyKad, MyKid, Touch n Go.  Tele-perubatan di Hospital Selayang.  e-village-Perkampungan berbentuk hiburan supaya diiktiraf di peringkat antarabangsa.  e-dagang : Segala urusan perdagangan melalui internet.  Tele-perbankan untuk urusan bank dan ATM.  Kerajaan elektronik untuk mempermudah urusan dengan kerajaan melalui internet.  e-learning : Pembelajaran melalui internet.  Pelancaran satelit seperti MEASAT-1 dan MEASAT-2 bagi mengedari bumi sebagai tujuan perhubungan.  Penggunaan gentian optik untuk perhubungan seperti membekal perkhidmatan DIGI

Kepentingan Perkembangan Sistem Perhubungan :  Pentadbiran kerajaan semakin cekap  Memajukan tele-perubatan, e-pembelajaran dan e-perbankan  Hubungan telekomunikasi yang cekap  Meramal cuaca  Mengawal keselamatan Negara Kesan Negatif Perkembangan Sistem Perhubungan Di Malaysia :  Bahan-bahan negatif internet yang tidak ditapis secara bebas mendedahkan pengguna kepada pengaruh buruk.  Keselamatan negara terancam kerana maklumat kerajaan boleh disalahgunakan.  Masalah cetak rompak semakin berleluasa.  Sistem perbankan terganggu apabila sistemnya rosak.  Kes penipuan dan jenayah melalui internet. Langkah-langkah untuk Mengurangkan Kesan Negatif Perkembangan Sistem Perhubungan :  Masalah cetak rompak dapat dikurang melalui penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa seperti polis, Kementerian Perdagangan dan Pengguna dan pihak berkuasa tempatan  Akta Hak Cipta Pindaan 1997 telah mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap pesalah cetak rompak.  Akta Jenayah Digital 1997 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 turut diluluskan untuk mengatasi masalah penceroboh sistem keselamatan negara.  Kempen kesedaran sering dijalankan melalui bahan media seperti surat khabar, radio televisyen untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa agar sentiasa memantau penggunaan Internet oleh anak-anak.