INKUIRI dan PENEMUAN

Takrif Inkuiri : • Proses penyiasatan sesuatu masalah, • Pengesanan kebenaran atau pengetahuan yang memerlukan pemikiran kritis, menjalankan pemerhatian, mengemukakan soalan, melakukan eksperimen dan menyatakan kesimpulan, Apabila seseorang berjaya memperoleh fakta, konsep, prinsip atau penyelesaian baru melalui proses inkuiri, makan dia telah mencapai suatu penemuan. KESIMPULAN Proses-proses kognitif, afektif dan psikomotor yang digunakan oleh kanakkanak merupakan inkuiri, dan hasil proses-proses ini merupakan penemuan.